Page 10

materialet och det subjekt som instrueras, samt avståndet mellan att lära sig och att förstå. Förklararen är den som upprättar och upphäver avstånd, som mäter upp det och sedan låter det sugas upp i sina egna ord. Men det talade ordets företräde upphäver den oändliga regressionen bara genom att samtidigt inrätta en paradoxal hierarki. I förklaringens ordning krävs det faktiskt i allmänhet en talad förklaring för att förklara den skrivna förklaringen. Förutsättningen för detta är att resonemangen är klarare och gör tydligare intryck i studentens medvetande när de förmedlas via lärarens talade ord, som skingrar sig när de uttalas, än när de finns i en bok, där de för alltid är inskrivna med outplånliga bokstäver. Hur bör vi förstå att det talade ordet på detta paradoxala sätt har företräde framför det skrivna, att hörseln har företräde framför synen? Vilket är egentligen förhållandet mellan talets makt och lärarens makt? Denna paradox följs omedelbart av en annan: de ord som barnen lär sig bäst, dem de bäst förstår meningen av, dem de bäst tillämpar och gör eget bruk av, är just de ord som de lär sig utan förklarande lärare, innan den förklarande lärarens ankomst. Olika intellektuella inlärningsprocesser ger varierande resultat, men det som alla barn genomgående lär sig bäst är vad ingen lärare kan förklara för dem: deras modersmål. Man talar till barnen och kring barnen. De hör och registrerar, imiterar och repeterar, säger fel och korrigerar sig, lyckas av en slump och börjar om metodiskt, och vid en ålder som är alltför ung för att lärarna ska kunna börja med sina instruktioner är de nästan samtliga – oavsett kön, sociala villkor eller hudfärg – förmögna att förstå och tala sina föräldrars språk. Först nu inleds den egentliga undervisningen för dessa 10

9789186133306  
9789186133306  

Jacques Rancière Den okunnige läraren. Fem lektioner om intellektuell frigörelse Originalets titel: Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’ém...