9789147108435

Page 33

UPPGIFTER Frågor på texten 1. Hur går breddgraderna på en karta?

2. Hur går längdgraderna på en karta?

12. Använd en linjal och kartan på s. 24.

3. Den topografiska kartan har nivå­ kurvor. Vad visar de? 4. Ge tre exempel på vad en ­GPS-mottagare kan användas till. 5. Ge exempel på någon app i mobilen som använder GIS.

Arbeta med texten 6. Ge exempel på länder i världen som har hög temperatur på sommaren och lite nedebörd. 7. Ge exempel på länder i världen som har hög temperatur på sommaren och mycket nederbörd. 8. Varför blir Grönlands yta oftast all­ deles för stor på en världskarta? 9. Ett annat namn för breddgrad är latitud. Vilken latitud har a. Nordpolen, b. Sydpolen, c. Ekvatorn? 10. Ett annat namn för längdgrad är longitud. Vilken longitud har a. Greenwich utanför London, b. New York, c. Tokyo?

d. Johannesburg, e. Rio de Janeiro, f. Reykjavik.

ur långt är det från den nord­ a. H ligaste delen av sjön Sottern till Hjälmaren? b. H ur långt är det mellan sjöarna Sottern och Tisaren? c. F örsök att med hjälp av linjalen ta reda på vilken av vägarna mellan Sköllersta och Ekeby-Almby som är kortast. Hur många kilometer skiljer det? 13. En karta har skalan 1:10 000. Hur långt är 1 cm på kartan i verkligheten?

Ta reda på mera 14. Använd en atlas för att ta reda på vilka delar i Sverige och två valfria länder som har a. störst årsnederbörd b. minst årsnederbörd 15. På Google Earth finns en funktion som kallas gatuvy. Bor du i en tätort kan du testa om du kan hitta en bild på huset där du bor. På hitta.se finns satellitbilder över hela Sverige. Försök hitta ditt hus där.

11. Använd en kartbok och ta reda på ungefärlig latitud och longitud för a. Stockholm, b. Nordkap, c. Peking,

= lite mer krävande uppgifter

planeten jorden  31