Page 1


DEN SVENSKA

Psalmboken MED TILLÄGG


INNEHÅLL

Psalmboken Förord 5 Tematiskt ordnat psalmregister

6

Psalm 1–325 20 Psalm 326–700

523

Psalmtillägg 701–800

1099

Omvandlingstabell över psalmnummer, 1986 → 1937 → 1986

1788

1937 års psalmer med ändrad begynnelserad

1793

Register över författare, översättare och tonsättare Psalmversregister

1817

1796


Förord Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn. Ef 5:19–20 Lovsången till Guds ära föds ständigt på nytt i Kristi kyrka. Varje tid söker sitt eget sätt att uttrycka sin glädje och tacksamhet över Guds väldiga gärningar. Den svenska psalmboken 1986, som enligt Kyrkomötets beslut härmed överlämnas till Svenska kyrkans församlingar, har fått färg av vår egen tids lovsång samtidigt som den bevarar arvet från gångna tider. Den svenska psalmboken har nu fått en ny ekumenisk prägel. För Svenska kyrkan är det en stor glädje att få dela de 325 första psalmerna med Adventistsamfundet, Fribaptistsamfundet, Frälsningsarmén, Helgelseförbundet, Katolska kyrkan i Sverige, Liberala Katolska kyrkan, Metodistkyrkan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen, Svenska Baptistsamfundet, Svenska Frälsningsarmén, Svenska Missionsförbundet och Örebromissionen. Med Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen delar vi hela vår nya psalmbok. Med glädje anbefaller jag Den svenska psalmboken 1986 till bruk i Svenska kyrkans församlingar. Må den bli till välsignelse i våra gudstjänster och i den enskilda andakten så som dess föregångare har varit. Uppsala, Första söndagen i Advent 1986 BERTIL WERKSTRÖM


Tematiskt ordnat psalmregister lovsång och tillbedjan 1 Gud, vår Gud, vi lovar dig 2 Herren, vår Gud, är en konung 3 Helig, helig, helig 4 Hela världen fröjdes Herran 5 Nu tacka Gud, allt folk 6 Lova Gud i himmelshöjd 7 Lova Herren, sol och måne 8 Lova vill jag Herran, Herran 9 Min själ skall lova Herran 10 Lov, ära och pris 11 O store Gud 12 Brist ut, min själ, i lovsångs ljud 13 Min Gud, när jag betänker 14 Högtlovat vare Jesu namn 15 Halleluja! Sjung om Jesus 16 Kom, låt oss nu förenas här 17 Ge Jesus äran 326 Upp, psaltare, och harpa

327 328 329 330 331 332 333 334 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710

Lovad vare Herren Lova Herren, Gud, min själ Höga majestät Du som härlig ställde Ljus som liv åt världen gav Guds härlighet oss styrka ger Änglarna sjunger i himlen Dig vare lov och pris, o Krist Vi vill ge Dig ära Jag vill ge Dig o Herre min lovsång Ropa till Gud Din trofasta kärlek Halleluja! Ditt lov vi sjunger Hej himlarymder Halleluja Sanctus Du är helig Som gränslösa vidder

fader, son och ande Treenigheten 18 Allena Gud i himmelrik 19 Du för vars allmaktsord 20 Helige Fader, kom och var oss nära 21 Måne och sol 335 Vi tror på Gud som skapar världen 336 Gud trefaldig, stå oss bi 337 Vår Gud, till dig du skapat oss 338 Som ett klockspel hör jag dig 339 Himmelske Fader 711 Jag tror på en Gud, en enda 712 O Gud, som skapat vind och hav

6

Gud, vår Skapare och Fader 22 Dig skall min själ sitt offer bära 23 Tack, gode Gud, för allt som finns 24 Med tacksam röst och tacksam själ 25 Högt i stjärnehimlen 26 Tränger i dolda djupen ner 27 Du är större än mitt hjärta 28 Så älskade Gud världen all 29 Kärlek från vår Gud 30 Gud är trofast 31 Låt oss glada och i tro 340 Guds väg i dunkel ofta går 341 Gud har gett åt fågeln dess vingar


psalmregister 342 343 344 713 714

Tusen stjärnor glimmar Krukmakarskivan svänger runt Gud har skapat allting Stor är din trofasthet Du Herre, vår Herre

Jesus, vår Herre och broder 32 O gläd dig Guds församling 33 O Jesus Krist, som mänska blev 34 Vänligt över jorden glänser 35 Din spira, Jesus, sträckes ut 36 O Kriste, oss benåda 37 Kristus är världens ljus 38 För att du inte tog det gudomliga 39 Jesus från Nasaret går här fram 40 Kristus vandrar bland oss än 41 Vem är det som kommer på vägen 42 Se, Jesus är ett tröstrikt namn 43 Jesus är min vän den bäste 44 O giv mig tusen tungors ljud 45 Jesus för världen givit sitt liv 46 Låt mig få höra om Jesus 47 Säg, känner du det underbara namnet 48 Vilken vän vi har i Jesus 49 Det är sant att Jesus lever 345 Var man må nu väl glädja sig 346 O Gud, du av barmhärtighet 347 En blomma uti öknen stod 348 Kristus, konung som hör hemma 349 Länge, länge har mitt hjärta 350 Vår Herre Krist var Sonen

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 715 716 717

Guds Lamm, dig hälsar skaran En vanlig dag när inget särskilt händer Han satte sig ner på stranden Jesus, du min glädje Jesus, du som själen mättar Nämn mig Jesus, han är livet Någon du känner är din bäste vän Han gick in i din kamp på jorden Jesus, jag dig älskar Lovad vare du, Herre Jesus, det skönaste Namnet Jesus aldrig mister Innan gryningen

Anden, vår hjälpare och tröst 50 Kom, Skaparande, Herre god 51 Kom, helge Ande, Herre Gud 52 Herre, se vi väntar alla 53 Livets Ande, kom från ovan 54 Vinden ser vi inte 361 O du helge Ande, kom 362 O helge Ande, dig vi ber 363 Ande ifrån ovan 364 Kom, helge Ande, till mig in 365 Helige Ande, sanningens Ande 366 O Gud ditt rike ingen ser 367 O Guds Ande, du som bor i ljus 368 Blås på mig, skaparvind 718 Hennes starka vingar bär 719 Kom nu, helig Ande

kyrkan och nådemedlen Kyrkan 55 Vi lovar dig, o store Gud 56 Gammal är kyrkan 57 Sin enda grund har kyrkan

58 Hjärtan, enigt sammanslutna 59 Med Gud och hans vänskap 60 En Fader oss förenar 61 Lågorna är många

7


psalmregister 62 369 370 371 720 721

Än finns det en värld Med pelarstoder tolv Tack, o Gud, att i din kyrka Gud är vår starkhet och vårt stöd Med Gud och hans vänskap Trädet och grenen

Ordet 63 Dig, ljusens Fader, vare pris 64 En dyr klenod, en klar och ren 65 Omkring ditt ord, o Jesus 66 En såningsman går där 67 Som torra marken dricker 372 O Fader vår, barmhärtig, god 373 Behåll oss vid ditt rena ord 374 Se Herrens ord är rent och klart 375 Upp, Sion, att prisa 376 Från tidevarv till tidevarv 377 Därför att Ordet bland oss bor 722 Ge oss än en stund av nåd Dopet 68 Jag tror på Gud som med sitt ord 69 Glad jag städse vill bekänna 378 Gud, hos dig är livets källa 379 Du som var den minstes vän 380 Fader, du som livet tänder 381 Gud har en famn 382 Vi tackar dig, vår Skapare 383 Med vår glädje över livets under 384 Ett liv ur dina händer 385 I Jesu Kristi namn vi ber 386 Upp ur vilda, djupa vatten 723 När du ser en droppe glittra 724 Gud Fader har skapat mig Nattvarden 70 O Jesus, än de dina 71 Som spridda sädeskornen

8

72 Du sanna vinträd, Jesus kär 73 Vi till ditt altarbord bär fram 74 Du som gick före oss 75 När vi delar det bröd 76 Gud, vår lösta tunga 387 Jesus Kristus är vår hälsa 388 Vår Herres, Jesu Kristi, död 389 Säll den som håller Jesus kär 390 Vad röst, vad ljuvlig röst 391 Mitt hjärta slår så underbart 392 Det helga bröd på altarbordet vilar 393 Du öppnar, o evige Fader 394 Kläd dig, själ, i högtidskläder 395 Tyst, likt dagg som faller 396 Gud är en av oss vid detta bord 397 Så som du bjöd vi kommer nu 398 Vi reser ett tecken 399 Vi bär så många med oss 400 Gud vare lovad 725 Endast av nåd 726 Vilket stort mysterium 727 Ät mitt bröd Helg och gudstjänst 77 Hör hur tempelsången stiger 78 O Jesus Krist, dig till oss vänd 79 Gud är mitt ibland oss 80 Hur ljuvt det är att komma 81 Herre, samla oss nu alla 401 Så skön en väg ej finns på jord 402 Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder 403 O Gud, det är en hjärtans tröst 404 Så skön och ljuvlig är din boning 405 Hur fröjdar sig i templets famn 406 Käre Jesus, vi är här 407 Salig, Jesus, är den stunden 408 O gode Ande, led du mig 409 Du kallar oss till kyrkan


psalmregister 728 729 730 731

Nu, o Gud har stunden kommit Nu öppnar vi våra hjärtan Må din väg gå dig till mötes Må friden från jorden följa dig

Vigsel 82 Gud, se i nåd till dessa två 83 Som klaraste vattuflöden 84 Vi lyfter våra hjärtan 85 Som mannen och kvinnan i glädje tillsammans 410 Gud skapade av jord 411 Gud har omsorg om vårt släkte Begravning (se Framtiden och hoppet) Vittnesbörd – tjänst – mission 86 O Guds kärlek, dina höjder 87 Våga vara den du i Kristus är 88 Räds ej bekänna Kristi namn 89 Se, jag vill bära ditt budskap, Herre 90 Blott i det öppna 91 Din kärlek, Jesus, gräns ej vet 92 Kärlek av höjden värdes beskära

93 Jesus, Guds Son, träd in i denna skara 94 Du som av kärlek varm 95 Ditt verk är stort, men jag är svag 96 Öppna mig för din kärlek 97 Jag behövde en nästa 98 Ett vänligt ord kan göra under 99 Gud, vår Gud, för världen all 100 Tillkomme ditt rike 101 Vår store Gud gör stora under 102 Tung och kvalfull vilar 412 Ett Kristusbrev till världen 413 Någon skall vaka i världens natt 414 Så långt som havets bölja går 415 I makt utan like 416 För hela världen vida 417 Låt nya tankar tolka Kristi bud 418 Hav och stränder din allmakt formar 419 Du själv förordnat, store Gud 420 Herren, vår Gud, har rest sin tron 732 Att leva är att fråga 733 Guds kärlek färdas här 734 Tänk, vilken underbar nåd 735 Gå ut kring hela jorden

kyrkoåret Advent 103 Bereden väg för Herran 104 Gläd dig, du Kristi brud 105 Hosianna, Davids son 106 Jerusalem, höj upp din röst 107 Gör porten hög, gör dörren bred 108 Gå, Sion, din konung att möta 109 Det susar genom livets strid 110 Han kommer i sin kyrka 111 Kristus kommer – Davids son 421 När vintermörkret kring oss står

422 423 424 425 426 736

O du som himlens stjärnor tänt Kom Jesus, kom Immanuel Jag höja vill till Gud min sång Tidens mått har fyllts till randen Hör du rösten Ett litet barn av Davids hus

Jul 112 Världens Frälsare kom här 113 Det är en ros utsprungen 114 Stilla natt

9


psalmregister 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 427 428 429 430 431 432 433 737

O Betlehem, du lilla stad Nu tändas tusen juleljus När Jesusbarnet låg en gång Fröjdas, vart sinne Var hälsad, sköna morgonstund Se natten flyr för dagens fröjd När juldagsmorgon glimmar Dagen är kommen Lyss till änglasångens ord En jungfru födde ett barn i dag Från himlens höjd jag bringar bud Ett barn är fött på denna dag O du saliga, o du heliga Vid Betlehem en vinternatt Och det hände vid den tiden Ringen I klockor, ja, ringen Mitt i vintern var det Herdar som på fälten vaktat Var kristtrogen fröjde sig Dig vare lov, o Jesus Krist Prisad högt av herdars skara In dulci jubilo Ej upplysta gårdar

Nyårsdagen (se Jesus, vår Herre och broder samt Årsskifte) Trettondedag jul 130 En stjärna gick på himlen fram 131 Stå upp, o Sion, och lovsjung 132 Nu segrar alla trognas hopp 133 Himlen är så härligt blå 134 Gläns över sjö och strand 434 Lagd på strå i ett stall 435 Å vilka stora gåvor 436 Guds rådslut från begynnelsen 437 Till möten och brunnar

10

Fastan 135 Se, vi går upp till Jerusalem 136 Du går, Guds Lamm, du rena 137 Den kärlek du till världen bar 138 Jesus, du mitt liv, min hälsa 139 Den stunden i Getsemane 140 Du bar ditt kors, o Jesu mild 141 Han på korset, han allena 142 Skåda, skåda nu här alla 143 Guds rena Lamm 144 O huvud, blodigt, sårat 145 När världens Frälsare jag ser 438 Du som i alltets mitt 439 Det går ett tyst och tåligt lamm 440 Min själ, du måste nu glömma 441 Jesus, djupa såren dina 442 Han gick den svåra vägen 443 Dig vi lovsjunger, ärar 444 Mycket folk kring Jesus var 445 Se, kärlet brast, och oljan är utgjuten 446 Dig, min Jesus, nu jag skådar 447 Jesus, lär mig alltid tänka 448 Lyssna, hör, du höga himmel 449 Jesus, dig i djupa nöden 450 Vaka med mig 451 När över Kidrons bäck du går 452 O Jesu kär, vad har väl du förbrutit 453 O du som för vår frälsnings skull 454 När jag den törnekrona 455 De såg ej dig, blott timmermannens son 456 Höga kors 457 Domen över världen går 458 Så är fullkomnat, Jesus kär 459 Den tunga dagen går mot natt 460 Ditt lidande har nått sitt slut 738 Herre, du vandrar försoningens väg 739 Hosianna, Davids son


psalmregister Påsk 146 Vad ljus över griften 147 Upp, min tunga, att lovsjunga 148 Jesus Kristus är uppstånden 149 Detta är den stora dagen 150 Du segern oss förkunnar 151 Denna dag stod Kristus opp 152 Kristus lever – underbara ord 153 Livet vann, dess namn är Jesus 154 Dina händer är fulla av blommor 155 Herren lever 156 De trodde att Jesus var borta 157 Den korta stund jag vandrar här 461 O natt av ljus 462 Tänk om någon känt igen oss 463 Gråt inte mer Maria 464 Lovets offer – Krist är uppstånden 465 Nu kommen är vår påskafröjd 466 Nu låt oss fröjdas med varann 467 I dödens bojor Kristus låg 468 Låt oss nu Jesus prisa 469 Han lever! O min ande, känn 470 Kom med glädje och med sång 471 Om Kristus döljes nu för dig 472 Jag vill sjunga om min vän 473 Du räckte ut din hand 740 Kristus är uppstånden 741 Graven ligger tom 742 Han är inte här 743 Var glad, för Kristus lever Kristi himmelsfärds dag 158 Till himlen Herren Jesus for 159 Till härlighetens land igen 474 Du som oss frälst ur syndens band

Pingst (se även Anden, vår hjälpare och tröst) 160 Guds Ande kom från himlen ner 161 Helige Ande, låt nu ske 162 Som sol om våren stiger 475 Nu stunden är kommen, o saliga fröjd 476 Gud, när du andas Övriga helgdagar Den helige Stefanos dag eller annandag jul 163 På lidande byggd är Guds kyrka 477 Vårt fäste i all nöd är Gud Kyndelsmässodagen 478 Du morgonstjärna, mild och ren 479 Jungfru Maria 744 Barn och stjärnor Jungfru Marie bebådelsedag 164 På tröskeln till Marias hem 480 Var hälsad, Herrens moder 481 Alla källor springer fram i glädje 482 Salig du, och högt benådad Kristi förklarings dag 165 Vår blick mot helga berget går 166 Sorlet har dött Den helige Mikaels dag 167 Gud låter sina trogna här 483 Guds änglar är hans sändebud 745 Dansa med änglarna Tacksägelsedagen 168 Kom inför Herren Alla helgons dag 169 I himmelen, i himmelen

11


psalmregister 170 171 172 484

Den stora vita skaran där För alla helgon, som i kamp för tron De skall gå till den heliga staden De heliga i landet

De hädangångnas minne 173 Din frid skall aldrig vika 485 Välsignade alla ni kära

486 O Gud, du som de världar ser 487 O livets Gud, vi tackar dig Vid kyrkoårets slut 174 Herre, när din dag är inne 488 Ljus av ljus, o morgonstjärna 489 Han kommer, han är nära 490 Guds Son en gång i morgonglans 746 En dag skall Herrens skapardrömmar

dagens och årets tider Morgon 175 Den signade dag 176 Din klara sol går åter opp 177 Pris vare Gud, som låter 178 Som skimret över hav och sky 179 Morgon mellan fjällen 180 Var dag är en sällsam gåva 181 Nu är det morgon 182 Det ljusnar sakta 491 Min Gud och Fader käre 492 Vi tackar dig så hjärtelig 493 Nu stiger solen fram ur österns portar 494 Morgonrodnaden skall väcka 495 I öster stiger solen opp 496 Morgonens rodnad över bergen brinner 747 Tack, min Gud, för att jag vaknar 748 Vi ger dig denna nya dag Under dagen 183 Som sådden förnimmer Guds välbehag 184 Jesus kär, var mig när 497 En jordisk dag, en dag från dig 498 Ett, Jesus, än påminner jag 499 Genom gatans trängsel

12

Kväll 185 O Kriste, du som ljuset är 186 Nu vilar folk och länder 187 Nu är en dag framliden 188 Så går en dag än från vår tid 189 Bliv kvar hos mig 190 Bred dina vida vingar 191 Den dag du gav oss, Gud, är gången 192 Nu sjunker bullret 193 Gud som haver barnen kär 500 Tack, Fader, för den dag du gav 501 Den ljusa dag framgången är 502 Vi tackar dig, o Herre Krist 503 Så har nu denna dag 504 Nu i tysta skuggan fången 505 När allt omkring mig vilar 506 Din sol går bort, men du blir när 507 Till natt det åter lider 508 Nu kommer kväll med vilans bud 509 Av goda makter underbart bevarad 510 Innan natten kommer 511 Så tvår sig än en dag i nattens källa 512 Det ringer till vila 513 Nu vilans dag förflutit 749 Så går jag nu till vila trygg 750 Dagen är slut


psalmregister Årsskifte 194 Giv, o Jesus, fröjd och lycka 195 O Gud, vår hjälp i gångna år 196 Låt mig börja med dig, o min Frälsare 514 Det gamla år förgånget är 515 Hur snabbt, o Gud, vår tid förgår 516 Jag är det trädet i din gård Årstiderna 197 Den blida vår är inne 198 Likt vårdagssol i morgonglöd 199 Den blomstertid nu kommer

200 I denna ljuva sommartid 201 En vänlig grönskas rika dräkt 202 De blomster som i marken bor 203 Fram skrider året i sin gång 204 Kornet har sin vila 517 Världen som nu föds på nytt 518 Hur härligt vittna land och sjö 751 O, vad världen nu är skön 752 Över berg och dal 753 Nu är det härligt att leva 754 När dagen fylls av fågelsång

att leva av tro Stillhet – meditation 205 Vila i din väntan 206 Herre, jag vill bida 207 En liten stund med Jesus 208 Det tänds ett ljus 519 Stilla jag min blick vill fästa 520 O Herre, i dina händer 521 Mina döda timmar 522 I Guds tystnad får jag vara 523 Kom nära, Gud. Kom vila 524 Är dagen fylld av oro och bekymmer 755 Vila i mig 756 Bara i Dig 757 I Din närhet 758 Herre, till dig får jag komma 759 Herre, låt mig få vila i Dig 760 Din nåd är dyrbar 761 Du är mitt trygga bo (Hidingplace) Bönen 209 O Gud, all sannings källa 210 Jag lyfter ögat mot himmelen 211 Jesus kär, gå ej förbi mig

212 213 214 525 526 527 528 762 763

Långt bortom rymder vida Att bedja är ej endast att begära Lär mig att bedja av hjärtat Mitt hjärta, fröjda dig Att be till Gud han själv oss lär Det spirar i Guds örtagård Hör oss, Gud, du själv har bett oss Du är en bön Du vänder ditt ansikte till mig

Sökande – tvivel 215 Gud, din nåd till himlen räcker 216 Mästare, alla söka dig 217 Gud, för dig är allting klart 218 Jag har ofta frågor, Herre 219 Jag skulle vilja våga tro 529 Jag till din måltid bjudits in 530 En dunkel örtagård jag vet 531 Varför gick vi bort att söka 532 Jag kom inte hit för att jag tror 764 Håll om mig

13


psalmregister Kallelse 220 Till den himmel som blir allas 221 Skynda till Jesus, Frälsaren kär 222 Just som jag är, ej med ett strå 223 Jag vet en port 224 Lämna dig helt åt Jesus 225 Jesus är ute och söker 533 En syndig man 534 Allt är redo! Lyssna alla 535 Vak upp! Hör väkten ljuder 536 Två väldiga strider om människans själ Bättring – omvändelse 226 O gränslösa frälsning 227 O du som ser, o du som vet 228 I tro under himmelens skyar 229 I Adam är vi alla ett 537 Ur djupen ropar jag till dig 538 Till dig ur hjärtegrunden 539 Vänd bort din vrede, Gud 540 När vi i högsta nöden står 541 Vänd nu om, ni sorgsna sinnen 542 Herre, dig i nåd förbarma Skuld – förlåtelse 230 Klippa, du som brast för mig 231 Oändlig nåd 232 Frälsare, du som äger läkedomen 233 Fader, du vars hjärta gömmer 234 O salighet 235 Som en härlig gudomskälla 236 Guds källa har vatten tillfyllest 543 I dig, o Herre Jesus kär 544 Min synd, o Gud, mot dina bud 545 O Jesus, rik av nåd 546 O Jesus Krist, du nådens brunn 547 Vart flyr jag för Gud 548 När inför din dom jag stod

14

549 Min Gud, jag är bedrövad 765 Du som kan Förtröstan – trygghet 237 Vår Gud är oss en väldig borg 238 Jag lyfter mina händer 239 Av hjärtat håller jag dig kär 240 Uti din nåd 241 Bort med tanken, sorgsna hjärta 242 Jag vill dig, Gud, med glädje prisa 243 Vi kristna bör tro och besinna 244 Säll är den som sina händer 245 Jag nu den säkra grunden vunnit 246 Här en källa rinner 247 Befall i Herrens händer 248 Tryggare kan ingen vara 249 Blott en dag 250 Är det sant att Jesus är min broder 251 Var jag går i skogar, berg och dalar 252 Hela vägen går han med mig 253 O giv oss, Herre, av den tro 254 Löftena kunna ej svika 255 Alla har brått 256 Var inte rädd 550 På dig jag hoppas, Herre kär 551 Från Gud vill jag ej vika 552 O Jesus Krist, i dig förvisst 553 Är Gud i himlen för mig 554 Sörj för mig, min Fader kär 555 På Gud och ej på eget råd 556 Den rätt på dig, o Jesu, tror 557 Jag vet på vem jag tror 558 Herren är min herde god 559 Tron sig sträcker efter frukten 766 Trosbekännelse 767 Möt mig nu som den jag är 768 Du omsluter mig 769 Gud, i dina händer


psalmregister 770 771 772 773 774 775

Som bonden tar ett fång Min själ får vila ut Min frid jag lämnar Känn ingen oro Som när ett barn kommer hem Att få vara försonad

Glädje – tacksamhet 257 Pris vare Gud! Allena han 258 O liv, som blev tänt 259 Saliga visshet 260 Jag kan icke räkna dem alla 261 Tack, min Gud 262 O sällhet stor 263 Det är saligt på Jesus få tro 264 Mitt i en värld av mörker 560 Var glad, min själ, och fatta mod 561 Glädje utan Gud ej finnes 562 Herren gav, och Herren tog 563 Se på himlens många fåglar 776 Morgon och afton 777 Tacka Herren 778 I min Gud Vaksamhet – kamp – prövning 265 Ingen hinner fram 266 Säg mig den vägen 267 Bed för mig, Herre kär 268 Hur underlig är du i allt vad du gör 269 Sorgen och glädjen 270 När ingen ljusning alls jag finner 271 Närmare, Gud, till dig 272 Nu gläd dig, min ande, i Herran 564 Till dig jag ropar, Herre Krist 565 Gå varsamt, min kristen 566 Vaka, själ, och bed 567 Upp, kristen, upp till kamp 568 Seger giv, du segerrike 569 Tänk på honom som var frestad

570 571 572 573 574 575 779 780 781 782

Fördolde Gud Förbida Gud, min själ Ängsliga hjärta, upp ur din dvala Jag ber om hjälp till stillhet Jesus, tänk på mig Min själ, låt Gud i allt få råda När livet inte blir som vi har tänkt oss Gud, när livet trasas sönder Jesus, Guds son Godhet har makt över ondskan

Efterföljd – helgelse 273 Jesus, du mitt hjärtas längtan 274 Jesus, gör mig så till sinnes 275 Led, milda ljus 276 Herre, med kraft ifrån höjden 277 Så tag nu mina händer 278 Frälsare, tag min hand 279 Lev för Jesus, intet annat 280 Jesus, min Herre, dig vill jag älska 281 Mer helighet giv mig 282 Bar du min börda, led du min nöd 283 Med Jesus fram i de bästa åren 284 Ord av evighet 576 Hjälp mig, Jesus, troget vandra 577 O, min Jesus, dit du gått 578 Jesus, låt din kärleks låga 579 Ni mänskobarn som här i världen 580 Gud gav i skaparorden 581 Kristus, hjälten, han allena 582 Gud i mina unga dagar 583 Pärlor sköna, ängder gröna 584 Herre, sänd mig (Thuma mina) 585 Verka tills natten kommer 586 Du, o Gud, är livets källa 783 Lär mig din väg, o Gud 784 Brinnande hjärtan 785 Ge oss mod att våga leva

15


psalmregister

tillsammans i världen 285 Det finns djup i Herrens godhet 286 Kom, helige Ande, från höjden 287 Guds värld är en skimrande gåva 288 Gud, från ditt hus 289 Guds kärlek är som stranden 290 Herre, din dag 291 Sänd av himlens sol en strimma 292a Pris vare Gud, pris vare Fadern 292b Jublande lyfter vi här våra händer 293 Sanningens Ande 294 Välsigna, Herre, alla dem 295 Glädjens Herre 296 Välsigna, Herre, vad du ger 587 Gud skapade de klara vattnen 588 Allt mänskosläktet av ett blod 589 Se här bygges Babels torn 590 Som källor utan vatten 591 Det kan vi göra för rätt och för fred 592 Gud, du gick bort 593 Bevara, Gud, vårt fosterland 594 Giv folken fred, giv själen frid 595 Förgäves all vår omsorg är 596 Du gav mig, o Herre, en teg av din jord 597 När stormen ryter vilt på hav 598 I en värld av död 599 O, låt ditt rike komma

600 Vi ville dig se 601 Försoningens dag och uppståndelsens dag 602 Så länge solen värmer jorden 603 Du, Herre, i din hägnad tar 604 I Jesu namn till bords vi går 786 Jordens bön 787 Nära marken 788 För livets skull 789 Herre, din son var en timmerman 790 Ge kyrkan kraft att höras 791 Du vet väl om att du är värdefull 792 Lär mig höra din röst Barn och familj 605 Gud bor i ett ljus 606 Det gungar så fint 607 Jag är hos dig, min Gud 608 Vi sätter oss i ringen 609 Advent är mörker och kyla 610 Jesus satt i båten 611 Vackra törnrosbuske 612 Uppstått har Jesus 613 Inför Guds himlatron 614 Sackeus var en publikan

framtiden och hoppet Pilgrimsvandringen 297 Härlig är jorden 298 Gud, ditt folk är vandringsfolket 299 Ur djupet av mitt hjärta 300 O, hur saligt att få vandra 301 Hur ljuvligt det är att möta 302 Min framtidsdag är ljus och lång

16

303 615 616 617 618 793 794 795

Det finns en väg till himmelen Kom, vänner, låt oss hasta Med alla Herrens fromma Vi är ett folk på vandring Faraos härar hann upp oss vid stranden Ett folk på väg Vi är inte här förgäves Alltid på väg


psalmregister Livets gåva och gräns 304 Lär mig, du skog, att vissna glad 305 Var är den Vän 306 Saliga de som ifrån världens öden 307 Från våra kära, från våra vänner 308 När jag lever har jag dig 309 Nu vilar ett hjärta 310 O Gud, du mig ej överger 311 Jag skall gråtande kasta mig ner 312 Städse på Sion jag tänker 313 Min Frälsare lever 619 Jag går mot döden var jag går 620 Herre Gud, för dig jag klagar 621 O Jesus, när mitt liv släcks ut 622 Att ta farväl på riktigt sätt 623 Låt gråten och klagan få stillna 624 En dalande dag, en flyktig stund 625 En dag jag lämnar mitt hem 626 Jordens Gud, stjärnornas Herre 627 Nu är livet gömt hos Gud 628 Trofaste Gud, som livet i oss tänder 629 Så kort var den fröjd 630 Uppå tröskeln till sitt hus 796 Du lilla barn 797 Var inte rädd för mörkret 798 Som liljan på sin äng 799 Mista en vän 800 Den mörka floden

Kristi återkomst 314 Ack saliga dag 315 En herrdag i höjden 316 Nu dagen är till ända 317 Vakna upp! En stämma bjuder 318 Nattens skuggor sakta viker 631 Jag vet mig en sömn 632 Väktarns rop i natten skallar 633 Med himlen det blir som för tio jungfrur 634 Vredens stora dag 635 En gång dö och sedan domen Himlen 319 Så skön går morgonstjärnan fram 320 Tänk, när en gång 321 Det dukas i himlarnas rike ett bord 322 Jag är en gäst och främling 323 De kommer från öst och väst 324 Med lust och glädje tänker 325 I hoppet sig min frälsta själ förnöjer 636 Det finns ett land av ljus och sång 637 En gång i tidens morgon är jorden ny 638 Det finns ett hem långt bortom 639 Mitt hjärta vidgar sig 640 O Jerusalem, bland städer 641 Hur mäktig är den sabbat

psalmer på andra nordiska språk På danska 642 Op, al den ting som Gud har gjort 643 I al sin glans nu stråler solen På finska 644 Haltuusi, rakas Isäni Uti din nåd, o Fader blid

645 Ei valtaa, kultaa, loistoa Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt 646 Kosketa minua, Henki Grip du mig, helige Ande 647 Nyt silmät luon ylös taivaaseen Jag lyfter ögat mot himmelen 648 Oi Herra, jos mä matkamies maan När får jag se dig, Frälsare kär

17


psalmregister På norska 649 Herre Gud, dit dyre navn og aere

650 Jesus, det eneste 651 En dag skal Herrens skaperdrømmer

psaltarpsalmer och cantica 652 Föraktad var han och övergiven 653 Herren är min herde 654 Låt rätten flyta fram 655 Se din konung kommer till dig 656 Visa mig, Herre, din väg 657 Alla dina ord är ande och liv 658 Hos dig är livets källa 659 Som hjorten trängtar till vattenbäckar 660 Herren är nu konung 661 Vaka och bed 662 I dag är en Frälsare född åt oss 663 Kom och se vad Gud har gjort 664 Höj jubel till Herren 665 Detta är den dag 666 Guds tjänare skall se hans ansikte

667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681

Du öppnar din hand Saligt är det folk Min hjälp kommer från Herren Ur djupen ropar jag till dig Min själ väntar efter Herren Herre, sänd ut din Ande Se Guds lamm Ett barn är oss fött Marias lovsång Sakarias’ lovsång Symeons lovsång Kristus är sannerligen uppstånden Halleluja Sjung lovsång alla länder Herre, hör min bön

bibelvisor och kanon 682 683 684 685 686 687 688

Icke genom någon människas styrka I frid vill jag lägga mig ned Lova Herren, min själ Helig, helig, helig Herre Sebaot Söken först Guds rike Jag är med er alla dagar Saliga de som hör Guds ord

689 Jag är livets bröd 690 Intet kan mig skilja från Guds kärlek 691 Lever vi, så lever vi för Herren 692 Kom, låt oss prisa vår Herre och Gud 693 Dona nobis pacem 694 Jubilate

liturgiska sånger 695 Herre, förbarma dig (Kyrie-litania) 1‒4 696 Herre, förbarma dig (Kyrie) 1‒6 697 Lovsången (Gloria och Laudamus) 1‒9

18

698 Helig (Sanctus) 1‒5 699 O Guds Lamm (Agnus Dei) 1‒6 700 Kyrkans förbön 1‒3


LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

Gud, vår Gud, vi lovar dig

� � �� � F

� � � ��

Dm

C/E

� � � �

* Gud, vår Gud, vi

�� � � � � � � F/A

dig,

o Her-re,

F

�� �

� ��

hav och land,

� � � ��

till

� � � �

ä - rar, Fa - der

F

e - vig tid

Gm/B �

� � � �

F/C C

till - ber änd - lig - he - tens släk-ten. F F 7/A B� F/A D7

be - kän - ner C/E

� � � �

dig som är

F/A

Dm

vi

Dm

� � � � � �

Dm

� � � �

F

lo - var dig,

F/C C

�� � � � � � F

F

C7

He - la jor-den,

� � � ��

Gm

vår,

C7

F

ditt namn.

* Kerubim och serafim, /änglar, makter sjunger evigt, ropar utan rast till dig: /Helig är du, helig, helig, himlar, jord och allt som är /lovar, Gud, ditt majestät. * Skyn av vittnen lovar dig: /trons profeter och apostlar, himlaskaran klädd i vitt /ur bedrövelsen förlossad. Dig bekänner fröjdefullt /kyrkan hela jorden runt. * Dig, vår Fader, stor i nåd, /ofattbar i makt och ära, och din sanne, ende Son, /tillbedd intill jordens ändar, och din Ande, Hjälparen, /sänd till oss från himmelen. 


l ov sån g o c h ti l lbe d jan

* Jesus, Kristus, ärans kung, /evigt född av Faderns vilja – att försona all vår skuld /blev du mänska, född av kvinna, skydde ej det moderliv /jungfrun gav till borg åt dig. * Du förstörde dödens gadd, /upplät riket för de dina. Gud har givit dig all makt, /platsen på sin högra sida. En gång vid din återkomst /skall du döma alla folk. * Hjälp då dina tjänare, /dem du återlöst med smärta, giv åt dem bland helgonen /evig härlighet och ära. Led ditt folk, välsigna det, /upphöj det i evighet. * Vi välsignar dig, vår Gud, /varje dag du oss bereder, ropar högt ditt namn i ljus /genom alla evigheter. Skydda oss av nåd i dag /från att bryta mot din lag. * Gud, vår Gud, förbarma dig. Din barmhärtighet må komma, frälsa oss till evig tid /ifrån all vår nöd och vånda. Du är själv mitt fasta hopp. /Amen, Herre Jesus, kom. Text: I. Franz 1768, 1771 efter Te Deum laudamus 300-talet, O. Hartman 1980 Musik: tysk-österrikisk, Sagan 1772/Wien ca 1774




l ov sån g o c h ti l lbe d jan

���

�����������������������������

� � �� � � � �

j �� � �

��

��

��

� �

� �

������ � ���� ��� ���� �� �� ��� ���� � ���� ��� � ���� �� � �� ����� ��� ���� � � �� � �� ��� ��� ��� ���� � � �� � ��� �

�� ��

� � ��� �� � ��� �

�� � ����

��

� � � � � � � �

� � � �� � � J

������� ��� ���� ���� �� ���� ���������� ��

��

���� ��� ���� ���� ����

����

��

��

�� � ��� � ���

����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������ ���������������������������������������������� ���������������������




l ov sån g o c h ti l lbe d jan

�������������������

� � � � � � �

� sus

��

������ � ������ ��� � ������ � ��� �

� � � � �

��

��� � ���� ���

�� �

��� � ����

� � sus � � � ��

��� ����

��

����

��� �

���

��

� � � �

����

� �

��

�� � ����

� � J

���� � ��� � ���

�� � ��� ���� ���

���

��

�� � �� � ���� �

���

� � J

��� � �� ��� ���� � �� ��� �

��� �� � �

��

��

��� � ������ � ��

j � � �

��

�� � ����

��� �

���

��� � ����

� � � � �j �

��

��� ��� �� � ��� ����

����������������������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������




l ov sån g o c h ti l lbe d jan

��������

� � � � � �

� sus

��

��

�������������� ��� � ������ ��� � ������ � ��� � � ��

� � � �

���� � ���

� � � �

���

����

� � � �

��

��

� � ��

���

��� �

� �

��� � ��� ����

j � �

��

��

���

� � J

��� � ��� ��� �

����

��� ��� � � ���� � ��� �

��

��� ����� ���

��� � ����

� � � sus � �

���

� � J

��

��

� � ��� �� ��� ��� � �

��� � ��� � � ��� � ���� � ���� �

��

���� � ����

� � � � �j �

��

���� �� ��� � ��� ����

������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������




l ov sån g o c h ti l lbe d jan

Hela världen fröjdes Herran

Psalt. 100

�� � � F

B�

* He - la

�� �

�� �

C/E

C

F

värl - den fröj - des

� ��

G7

C

F

Her - ran B�

B�

ti - digt C

och av hjär-tans grund. Kom från or - ter när och F B� C/E G7 C F

fjär - ran, ni som

�� � � � � Dm

Gm

står C

i

hans för - bund. Träd nu B� C sus C F

� �

F

� ��

� � � �

fram med lust och fröjd, lov-sjung Gud i him-mels- höjd.

* Till sitt folk han oss har skapat, /oss bevisat mycken nåd, frälsat det som var förtappat /och är den som med oss står, vill oss en gång föra in /uti himlaglädjen sin. * Tacka honom i hans portar, /lovsjung i hans tempelgård, samlas hit från alla orter, /prisa den om oss har vård. Han oss nådig är och blid, /trofast intill evig tid. Text: J. Franck 1653, J. Arrhenius 1691, J. Svedberg 1694* Musik: troligen svensk 1689




l ov sån g o c h ti l lbe d jan

Nu tacka Gud, allt folk

� �� � � � �

���

���

E�

��

A�

� � �

E�

��

A�

E�

B�

� � � �

* Nu tac - ka Gud, allt folk, med hjär-tans fröjd och B� E� E� A� E� A� E� B� E�

� � � � � � � � ��

�� � � � � �

� � � � � �� � � �

� � � � � � ��

gam-man B� E�

för sto - ra ting som han gör med oss al - le B� E� B� E� F sus F

sam-man. Den Gud som tog oss upp av nåd i sitt för � � � Fm E �/G B � E � A � B � E�

A E /G Fm C � B �� � �� � � � � �

�� � � � � �

bund, hans god - het föl-jer oss

��

i - från vår förs-ta stund.

* Den nåderike Gud, /han må oss kraft förläna att troget och med fröjd /hans goda vilja tjäna. Och Herren, stor av nåd, /må ge vårt hjärta frid. Oss vare Herren när /nu och till evig tid. * Pris vare dig, o Gud, /o Fader, Son och Ande, högtlovad, store Gud /av oss i allo lande, du som av evighet, /treenig Gud förvisst, har varit, är och blir /högtlovad först och sist. Text: M. Rinckart ca 1630, 1636, J. Svedberg 1694, K-G. Hildebrand 1983 Musik: Leipzig (M. Rinckart?) 1630, 1631, J. Crüger 1647



E�


l ov sån g o c h ti l lbe d jan

����������������������

����������

� � � � � �

��

��

����� � �� �

� ��

���� ��� �����

� � � �

� � � � �

��� � ���� � ����� ��� � � � �

��

����� ��� ����� ��� ��

� � �

���

� � � � �

��� �

��

� � �

���� ��� ������ ��� ���� ��� � ���� ��� � � ��� � �

��������� � ����

��� � �� � ����

���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� �������������������������������������������� �����������������������




H ERREN S B Ö N

Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.


H ERREN S B Ö N

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. eller Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ekumenisk översättning


A POSTO LISKA TRO SB EK Ä NNELS EN

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. VÄLSIG N EL SEN

Herren välsigne oss och bevare oss Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.


9789152634158  
9789152634158