Page 1

Boken om

Boken om

NO 1–3 Arbetsbok 2

NO 1-3

I den här arbetsboken finns uppgifter att jobba med till kapitel 8-12 i Boken om NO 1-3.

ARBETSBOK 2

Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste ur varje kapitel, fördjupar och förstärker kunskapen, bearbetar viktiga ord och begrepp.

HANS PERSSON

Best.nr 47-11014-8 Tryck.nr 47-11014-8

4711014_BoNO Arb_2_OMSL.indd Alla sidor

Hans Persson

2014-01-08 10.40


– Det är jag som är Lovis!

Boken om NO 1–3 Hans Persson Liber

Arbetsbok 2 Den här bilden betyder att du ska diskutera med en kompis!

INNEHÅLL Växter och djur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Sortera växter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Växtens delar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Vanliga svenska växter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 I djurens värld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vilda djur i världen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rimma med Lovis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ett frö gror till en växt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 När växten eller djuret dör . . . . . . . . . . . . . 13 Allt liv föds, lever och dör . . . . . . . . . . . . . .14 Vem äter vem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hur äter en växt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Människokroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Skelett, muskler och hud . . . . . . . . . . . . . . 20 Kroppen behöver mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Blodet och andningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nerver i kroppen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 Alla våra sinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

BoNO_AB02.indd 1

Människans makalösa förmågor! . . 26 Varför hör vi ljud?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Varför ser vi saker? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Magneter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 När järn blir sopor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Elektricitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Sladdar leder elektrisk ström . . . . . . . . .32 Tyngdkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Friktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kalle och äggen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Balans i ordflätan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kraft och rörelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Jorden är rund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Månen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Stjärnbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Varför blir det årstider? . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Liv på andra planeter? . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Tippa med Lovis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2013-12-20 08.39


Bildförteckning 7(3) 10(2 & 3) 19(1) 19(2) 28 31(2) 32(8) 40

Ulf Risberg/Naturfotograferna/IBL Bildbyrå Nature PL/IBL Bildbyrå Science Photo Library/IBL Bildbyrå Andrew Syred/Science Photo Library/IBL Bildbyrå Scott Fensome/IBL Bildbyrå Hans Persson Ulf Rennéus/Mary Square Images NASA Earth Observatory/SPL/Getty Images

Övriga bilder Shutterstock

ISBN 978-91-47-11014-8 © 2014 Hans Persson och Liber AB Redaktörer: Karin Örn, Mats Juhlin Bildredaktör: Nadia Boutani Werner Formgivare: Marta Coronel, Sara Ånestrand Produktion: Eva Runeberg-Påhlman Omslag: Sara Ånestrand (form), Jonas Burman (illustration) Illustratör: Jonas Burman Pedagogisk granskare: Marie Nylén Petersen, Hedvig Eleonora skola, Stockholm Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2014

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice: tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

BoNO_AB02.indd 48

2013-12-20 08.41


Grundboken s. 50–53

Växter och djur 1

Var hör växterna och djuren hemma, tror du? Dra streck till rätt naturtyp.

– Det finns en luring här som inte hör hit!

gädda

blåbär

älg timotej

lövsångare

hare

giraff

humla

kopiering förbjuden, se sista sidan

2

BoNO_AB02.indd 2

2013-12-20 08.39


2

Skriv något som är typiskt för de olika naturtyperna. barrskog lövskog äng kust och hav

kopiering förbjuden, se sista sidan

3

Skriv vilka träd och djur det är.

4

Speciellt på vintern är det mörkare i en barrskog än i en lövskog. Varför är det så? 3

BoNO_AB02.indd 3

2013-12-20 08.39


Grundboken s. 54–55

– Välj bland egenskaperna här i rutan, eller hitta på egna!

Sortera växter 1

Sortera växterna och svamparna i fyra olika grupper. Skriv i rutorna.

höga låga blåbär

rönn gran

hallon

luktar gott luktar illa giftiga går att äta

morot

ros

flugsvamp

maskros

mossa kantarell

2

blåsippa

Förklara hur du har sorterat växterna och svamparna.

4

BoNO_AB02.indd 4

2013-12-20 08.39


3

Vilken ska bort, tycker du? Stryk över.

Varför ska den bort, tycker du?

4

På vilka sätt är växterna lika?

kopiering förbjuden, se sista sidan

Vad är det som är olika på växterna?

5

BoNO_AB02.indd 5

2013-12-20 08.39


Grundboken s. 56

Växtens delar 1

Vad heter växtens olika delar? Skriv.

2

Vilka uppgifter har de olika delarna? Dra streck. Rot

Där kan växten, med hjälp av energi från solljuset, bygga ihop sockermolekyler av vatten och koldioxid.

Håller växten på plats och suger upp vatten och näring ur jorden.

Stjälk

Blad

Luktar gott för att locka till sig insekter.

– Titta på sidan 67 i grundboken om du är mer nyfiken på bladens uppgift!

kopiering förbjuden, se sista sidan

Blomma

Bär upp blomman.

6

BoNO_AB02.indd 6

2013-12-20 08.39


Grundboken s. 57

Vanliga svenska växter 1

Vilken växt gömmer Lovis? Läs ledtrådarna.

– Det är en gul blomma.

– Många tycker att den är ett ogräs.

?

– Den har frön som ser ut som små fallskärmar.

Svar:

2

Vilken växt? Dra streck.

Det gör ont när man nuddar den. Blommar tidigt på våren. kopiering förbjuden, se sista sidan

Av bären kan man göra sylt.

3

Varför kallas skogarna i Sverige för ”vårt gröna guld”? 7

BoNO_AB02.indd 7

2013-12-20 08.39


Boken om

Boken om

NO 1–3 Arbetsbok 2

NO 1-3

I den här arbetsboken finns uppgifter att jobba med till kapitel 8-12 i Boken om NO 1-3.

ARBETSBOK 2

Uppgifterna går att lösa med hjälp av grundboken. De tar upp det viktigaste ur varje kapitel, fördjupar och förstärker kunskapen, bearbetar viktiga ord och begrepp.

HANS PERSSON

Best.nr 47-11014-8 Tryck.nr 47-11014-8

4711014_BoNO Arb_2_OMSL.indd Alla sidor

Hans Persson

2014-01-08 10.40

9789147110148  
9789147110148