Page 1

Biologi ARBETSBOK 1

PULS Arbetsbok Biologi Bok 1.indd 1

2012-05-23 11.05


Innehåll Livets myller Ordning i myllret 4 Bakterier och arkéer 8 Djur 10 Växter 24 Svampar 29

PULS Arbetsbok Biologi Bok 1.indd 3

2012-05-23 11.05


Ordning i myllret Vad är typiskt för liv?

(s. 17)

1 Vad kan levande varelser kallas för med ett annat namn?

2 Ge fem exempel på sådant som alla levande varelser måste kunna göra.

3 Skriv orden organ, cell, organism och vävnad i ordning från det minsta till det största. Det kan gälla till exempel en hare.

En eller flera celler

(s. 18)

1 Hur förökar sig (fortplantar sig) toffeldjuret?

2 Hur kommer det sig att din kropp växer och blir större?

4

LIVETS MYLLER Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Biologi Bok 1.indd 4

2012-05-23 11.05


Olika slags celler

(s. 19)

1 Vad är den viktigaste skillnaden mellan en växtcell och en djurcell?

2 Ge tre exempel på sådant som är gemensamt för alla celler.

Linné ordnade växter och djur

(s. 20–21)

1 Flera arter bildar tillsammans ett släkte. Men vad bildar flera släkten tillsammans?

2 Skriv namnen på två arter som hör till samma familj som vitsippa, men inte till samma släkte.

3 I vilken svensk stad ligger Linnés egen trädgård som kallas Linnéträdgården?

ORDnIng I MYLLRET

5

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Biologi Bok 1.indd 5

2012-05-23 11.05


Arter och deras namn

(s. 22–23)

1 Varför är det så bra att använda de latinska namnen på växter och djur?

2 Vad kallas en bok om växter?

3 Vad kallas en bok om djur?

4 Djur som hör till samma art ser ungefär likadana ut. Vad är det mer som är typiskt för djur som hör till samma art?

5 Vad är en liger ett exempel på?

ny ordning i livets myller

(s. 24)

1 Vilken grupp organismer indelades under 1990-talet i två grupper?

2 I vilka tre stora grupper delar man in organismerna i dag?

6

LIVETS MYLLER Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Biologi Bok 1.indd 6

2012-05-23 11.05


Livets utveckling

(s. 25)

1 Linné och Darwin tänkte olika om hur arterna har uppstått. a Vad trodde Linné?

b Vad trodde Darwin?

2 Släktträdet visar hur cellerna har utvecklats så att det har blivit olika slags organismer. Skriv ner namnen på tre stora grupper av organismer som finns i dag.

Utmaningen 1 Toffeldjuret består av en enda cell och människan av mängder av celler. Båda måste ändå klara av ungefär samma saker. Jämför det som sker i toffeldjuret, med hur samma saker går till i en människas kropp! 2 Välj ut en familj i en flora eller fauna och rita och skriv om de släkten och arter som hör dit. Varför tror du att just de här arterna har hamnat i samma familj? Vad har de gemensamt? Finns det några som inte verkar höra dit?

ORDnIng I MYLLRET

7

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

PULS Arbetsbok Biologi Bok 1.indd 7

2012-05-23 11.05

9789127426559  
9789127426559  

BiologiBiologiBiologiBiologiBiologi ARBETSBOK 1 Ordning i myllret 4 Bakterier och arkéer 8 Djur 10 Växter 24 Svampar 29 Livets myller