Page 7

undrar vad den kan stå till tjänst med? Eller åtminstone ett funktionellt kölappssystem? Golvet är av gråvita stora kakelplattor och taket har också det en grå nyans. Marie går så försiktigt, som på audiens, så jag näst intill klättrar uppför hennes hälar. Långsamt rundar vi hörnet och möts av korridorens förlängning. Lika gråblå, men utsmyckad med dörrar. Dörrar utan namn, men med nummer. Nummer 13, 14 och 15, pryder väggarna med sin mörkbruna plywood. Det är nästan fyra meter mellan dörrarna. Nummer 13 och 15 på höger sida och 14 på vänster sida. Längst bort ser vi ljuset i departementstunneln genom en dörröppning. Vi ser också människor där inne. Marie ökar steglängden. Balklänningen frasar runt hennes vader och för en ytterst kort sekund tror jag att vi ska bli bjudna på välkomstdrinken - där borta i ljuset. Det är där det vänliga mottagandet väntar. Det är där de ska förstå hur brådskande vårt ärende verkligen är. Vi passerar de numrerade dörrarna som, bortsett från numren, är identiska. Vi klapprar oss fram på kaklet. Marie måste ha klack under klänningen. Utan att jag riktigt registrerat hur vi tagit oss fram är vi på tröskeln till ljuset, till rummet där vår väntan äntligen skall få möta förståelse, där alla frågor skall få ett svar. Kanske är det den plats där alla år av hårt arbete kommer att bära frukt. Bli ett pass.

9789174634204  

En annan kust William Grönlund & Simon Hällström VidvårvistelseiTogoblevvibekantamedMawoli. MawolibetyderordagranntGudärhär.Hanvetintesj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you