Page 2

Förord De säger att livet är en resa. Jag vet inte om jag håller med. För mig är det svårfångat, oavsett var jag befinner mig. Min familj och jag har gjort en resa. Under ett års tid har vi levt vid en annan kust, i ett fiskekvarter i Aného i Togo. Livet där är så annorlunda, förhållandet till varandra, till tiden och till de saker vi omger oss med. Samtidigt omsluts vi där, precis som här, av de fundamenta som aldrig förändrats. Döden, livet och kärleken till våra barn. Alla texter i den här boken skrevs under vistelsen i Togo och på planet på väg hem. Bilderna i boken är tagna av Simon Hällström, som under sin fotoutbildning vid Hällefors folkhögskola besökte oss under två månader. Text och foto är alltså tillkomna under samma period och vid samma platser.. Vid vår vistelse i Togo blev vi bekanta med Mawoli. Mawoli betyder ordagrannt Gud är här. Han vet inte själv sin ålder, men han är uppskattningsvis åtta eller nio år gammal. Hans far sägs var drabbad av en Vodouförbannelse. Pappan, som är döv, luktar ständigt sprit och ragglar ofta runt i kvarteret i bara sina kalsonger. Mawolis mamma är psykiskt sjuk.

9789174634204  

En annan kust William Grönlund & Simon Hällström VidvårvistelseiTogoblevvibekantamedMawoli. MawolibetyderordagranntGudärhär.Hanvetintesj...

9789174634204  

En annan kust William Grönlund & Simon Hällström VidvårvistelseiTogoblevvibekantamedMawoli. MawolibetyderordagranntGudärhär.Hanvetintesj...