Page 13

De som ställt sig upp sätter sig återigen och de som nyss satt rakryggade och glada över att vara i de utvaldas skara, förstår inte riktigt. Medan de söker bekräftelse hos de andra har han med guldkorset runt halsen försvunnit. En reser sig, samlar ihop sina saker och går. En till och därefter ytterligare en. Snart sitter några få utvalda kvar, däribland Marie. Utvalda till att vänta ytterligare en liten stund.

9789174634204  

En annan kust William Grönlund & Simon Hällström VidvårvistelseiTogoblevvibekantamedMawoli. MawolibetyderordagranntGudärhär.Hanvetintesj...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you