a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#2 2015

r Nu öve

0r! 2m0edle0m0 a m

Dominika Peczynski ”Jag är en ”underdog” som är som bäst när det går lite trögt”

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Gör som 21 000 småföretagare redan gjort - bli medlem! Ta del av våra heltäckande trygghetslösningar och ett späckat förmånspaket.

Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass.

www.smaforetagarna.eu


Ledare

BraAffärer

Upphandlingskrånglet kostar företagen miljarder Regeringar i alla färger säger sig vilja satsa på småföretagen. Man vill göra det enklare att anställa, underlätta tillväxt och minska regelkrånglet. En modernisering av LOU skulle bidra till alla de ambitionerna. De politiska idéerna avlöser varandra i försöken att glädja de småföretag som utgör 99,4 procent av Sveriges företag. Problemet är att väldigt lite händer i praktiken. Men vad sägs om att ge småföretagen möjlighet att kunna öka omsättningen med 600 miljarder kronor? Skulle inte det vara ett starkt incitament för att växa och anställa? Varje år sker offentliga upphandlingar till ett värde av runt 600 miljarder kronor i Sverige. Det är cirka 600 000 kronor för varje svenskt företag – en hisnande siffra. Rimligt vore att alla företagare kastade sig över chansen att få del av den kakan, men enligt Tillväxtverket deltog endast 12 procent av Sveriges småföretag i en offentlig upphandling förra året. Varför, vill de inte växa? Jo, samma undersökning visar att 68 procent av småföretagen har tillväxtambitioner. I den här paradoxen ligger ett problem – för företagen och för det offentliga Sverige. Att underlätta för mindre företag att delta i – och vinna – offentliga upphandlingar skulle innebära ett jättekliv framåt för alla de politiker som är ärliga i sin intention att vilja satsa på småföretagen. En sjuklönedag hit eller dit är bra, men en kaka värd 600 miljarder kronor är bättre. I motsats till andra initiativ är det också en åtgärd som inte kostar något – tjänsterna ska ändå upphandlas. Upphandlande myndigheter kommer tvärtom att tjäna på det i form av tillgång till innovativa och pigga småföretagares idéer och kompetens. Dessutom skulle fler småföretag i upphandlingarna innebära: Fler anbud. 2013 deltog i snitt 4,6 budgivare i varje upphandling och i vissa branscher var siffran så låg som 2,5 budgivare. 13 procent av alla upphandlingar såg bara en budgivare. Bättre använda skattekronor. Större konkurrens kommer att förbättra kvaliteten och rimligtvis också sänka priset på tjänsterna. Rättvisa. En grundprincip i LOU är att myndigheter, kommuner eller landsting inte får gynna ett speciellt företag eller utestänga andra. Så hur lockar vi småföretagen till upphandlingarna? Ett svar är att vi måste göra det mindre krångligt. ”Regler kring offentlig upphandling” ligger högt på listan när företagen får ange de största hindren för tillväxt. Med hundratals regler och ”skall-krav” har småföretagen varken tid, ork eller kunskap att lägga resurser på ett ”kanske”. Vi måste anpassa LOU så att den passar alla företag – inte bara de med muskler nog att riva en mur av byråkrati. Det är också dags att vi börjar värdera affärsmässighet och kvalitet före pris. Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. 2013 blev ”lägsta pris” för första gången det vanligaste tilldelningskriteriet i offentliga upphandlingar, enligt Konkurrensverket. Vid ”lägsta pris” ska kontrakt tilldelas den som till lägst pris uppfyller kraven. Ytterligare kvalitet, utöver kraven, spelar ingen roll. Vid ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”, som tidigare var det vanligaste tilldelningskriteriet, vägs pris och kvalitet samman. Det här är en tråkig utveckling som knappast kommer att få fler småföretag att lämna anbud i upphandlingar. Inte heller kommer den att förbättra driften av det offentliga Sverige.

Innehåll: 5 frågor

4

Medlemssidor

7

Profilen Dominika Peczynski

10

Nyheter

14

Digitaliseringen

16

Så blir du ett Google-företag 20 Beas Banktips

20

Juristen

21

Serie

22

Korsord

23

Medlemsförmåner

24

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins

ADRESS:

Aktiviteter våren 2015 20/5: SAK – Företagsmässa (Svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Göteborg. 27/4: Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Att gå i konkurs”, håll utkik efter anmälan på vår hemsida. 18/4: Förbundsstämman Nordic C Hotel kl. 08.00, Stockholm. 8/4 SAK-Företagsmässa (svenska Affärsoch Karriärnätverket), Malmö

Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund.

3


5

frågor Bra Affärer vill ta upp ämnen och frågor som är relevanta för dig som småföretagare. Men också ge dig som är medlem möjlighet att presentera dig och din verksamhet.

Helena Movenius, HeMo Design i Kiruna ( Verksamhet: Konsult inom HR/Personalfrågor ( Antalet anställda: 0 ( Vad gör dig motiverad/inspirerad: Att få hjälpa andra som chefer, enskilda personer eller grupper att nå sina mål, komma fram till lösningar, teambildning och utveckling med mera. Annat som motiverar mig är att få umgås och skaffa mig nya erfarenheter i livet, tillsammans med min familj.

När startade du ditt företag? HeMo Företagskonsult startade jag vid årsskiftet 2014/2015 efter att ha arbetat över tio år åt LKAB och Kiruna kommun som personalkonsult. Jag har drivit det egna företaget HeMo design sedan 2008, där jag designar och säljer mössor och posters. Erfarenheten av att driva eget företag tycker jag är inspirerande på olika sätt. Tanken är nu att driva dessa två företag parallellt. HeMo design där jag får utlopp för min kreativitet och HeMo Företagskonsult där jag får arbeta med HR/Personalfrågor av olika slag. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? Skattereglerna är omfattande och lite krångliga samt att vi har för höga skatteavgifter. Även kortare karenstid skulle underlätta för oss småföretagare.

Vad har du för mål med ditt företagande? Att kunna driva HeMo Företagskonsult på ett framgångsrikt sätt, där jag får möjligheten att dela med mig av mina mångåriga kunskaper inom HR/Personalområdet och genom mitt genuina intresse för andra människor, hjälpa dem till ett positivt och glädjefyllt arbete och liv, genom exempelvis coaching. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund? För att ha en tillhörighet med andra småföretagare och deras liknade frågor i sitt dagliga arbete. Att få stöd och råd från riksförbudet i frågor som rör mitt företagande.

Vad är det bästa med att driva eget företag? Att man få möjligheten att anpassa sitt arbete efter övriga livet i större mån. Även om man oftast arbetar mer än i en anställning så är det med ett annat driv och man arbetar åt sig själv. Möjligheten till att fatta beslut och komma till handling snabbare är något jag uppskattar mycket. Jag är en idérik person och vågar prova mig fram.

Kent Björk, KBJ Spatek ( Verksamhet: Servicetekniker spabad ( Antalet anställda: 0 ( Vad gör mig motiverad/inspirerad: Att kunna styra mitt liv i rätt riktning När startade du ditt företag? Jag startade KBJ Spateknik i juni 2009. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? Det sociala trygghetsnätet som INTE finns för småföretagare alls. Vad är det bästa med att driva eget företag? Friheten att själv vara ansvarig och kontrollera mitt liv.

4

Vad har du för mål med ditt företagande? Att trygga mitt liv för min familj och växa med företaget Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund? För att om alla små röster skriker tillsammans så kanske någon hör oss.


Agneta Svensson, Kör I Vind Trafikskola ( Verksamhet: trafikskola ( Antalet anställda: 0 ( Vad gör dig motiverad/inspirerad: Det är många gånger ett intressant jobb, man får se hur det går framåt för människor. Jag tycker om att jobba med en person i taget eller mindre grupper, då kan jag engagera mig för den eller dem personerna. När startade du ditt företag? Jag startade våren 2008. Jag hade arbetat på några olika trafikskolor och ville pröva mina egna idéer för utbildning. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? Hur man ska kunna försörja sig på sitt företag på ett lagligt sätt. Här krävs det en del envishet och tro på en god Gud känns det som. Det bör finnas en samstämmighet mellan hur mycket kunderna klarar att betala, hur mycket man själv orkar arbeta och hur mycket man har kvar på kontot efter skatt. För oss i trafikskolebranschen ska vi också möta utmaningen med så

kallad tillsyn från Transportstyrelsens sida och vad de tycker är viktigt i vårt arbete. Och sedan få ihop det med förväntningarna från våra kunder. Enligt förordningarna är det för allmänhetens skull det finns tillsyn, men i praktiken har myndigheterna och kunderna lite olika uppfattning om vad som gör en bra trafikskola.

Vad har du för mål med ditt företagande? Rent praktiskt försöker jag försörja mig på ett intressant sätt, med ett arbete som ger mig något tillbaka. Jag försöker motivera blivande förare att tänka på ett klokt sätt i trafiken, att värdera olika risker på rätt sätt.

Vad är det bästa med att driva eget företag? Friheten, både tidsmässigt och att få arbeta med eget upplägg, efter sin egen övertygelse.

Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund? Sverige är mer beroende av små företag än vad politiker verkar inse. Var och en som försörjer sig själv ger plats till någon annan att vara anställd. Därför är det viktigt att små företag kan få bra villkor.

5


Siv Öberg

sjuder av kraft och engagemang För fyra år sedan såg Siv Öberg ett TV-sänt debattprogram med Småföretagarnas Riksförbund. Hon blev nyfiken, googlade, hittade hemsidan och upptäckte att det bara var män i styrelsen. Hon kontaktade förbundet och frågade om de var omoderna. -Jag fick snabbt svar att förbundet var nystartat, men så klart skulle det vara lika många män som kvinnor, säger Siv Öberg som snabbt blev invald i styrelsen. - I dag är vi en modern styrelse med engagerade människor. Det är svårt att beskriva Siv Öbergs engagemang. Man måste nästan träffa henne, lyssna på henne när hon argumenterar och se hennes ansiktsuttryck och gester. Hela hon sjuder av engagemang. Några av hennes styrelsekollegor kallar henne för ”kärnkraftverket från Luleå”. Det är sannerligen mycket kraft i frisörföretagaren Siv Öberg.

Ogillar orättvisor Siv fostrades i att vara hjälpsam och rättvis. - Jag har alltid velat sticka näsan i det mesta som jag tycker är orättvist. När jag blev företagare insåg jag dessutom hur många orättvisor som vi småföretagare utsätts för, och inte har det blivit så mycket bättre under mina år som företagare. - I Småföretagarna har vi sedan starten 2010 jobbat hårt för att få politikerna att ändra lagar och bestämmelser så att vi kan få ett bättre företagsklimat. Vi måste bland annat få ett enklare regelverk, tryggare socialt skyddsnät och sist men inte minst att få myndigheter och politiker att förstå vidden av den lavinartade id- och företagskapningen på nätet. Tänk om alla visste hur synliga våra personuppgifter är på nätet!

Ifrågasättande och nyfikna Siv Öberg har varit småföretagare inom frisörbranschen i över 30 år och är en känd profil i Luleå. Hon driver Studio Zacks, en arbetsplats som har gett henne mycket glädje genom åren. - Jag har fantastiska kunder som jag pratar och diskuterar med och naturligtvis handlar det mycket om vad som sker i samhället och vilka förbättringar som kan göras. Hon fortsätter: - När politiker och tjänstemän hittar på dumheter som jag som småföretagare inte kan acceptera ställer jag dem mot väggen. Ifrågasätter och förväntar mig svar. Jag och mina kollegor i Småföretagarna är nyfikna och ”grävande” människor och vi ger oss inte så lätt, även om det blåser.

Samhällets hjältar Siv Öberg lägger inte bara kraft och energi på arbetet i Småföretagarnas Riksförbund. Hon är sedan två år tillbaka engagerad i ”Situation Education”, ett skolprojekt som hon skapade efter en semesterresa till Gambia. - Hittills har vi byggt två skolor med plats för 200 barn. Det ger hopp om en ljus framtid. Siv Öberg kommer alltid att kämpa för småföretagen i Sverige. - Jag önskar att politikerna såg oss som samhällets hjältar; att de granskade det ansvar de axlar oss med och bland annat lättade på regelbördan och gav oss tryggare socialt skyddsnät. Då skulle fler våga leva sin dröm! Maria Boborg-Trané

Glömmer vem som anställer Siv tycker att responsen från politikerna kunde vara bättre. Hon säger att politikerna ofta inte har en aning om hur det är att vara småföretagare. De utgår från att alla är anställda men glömmer vem som anställer. När det gäller förståelsen från beslutsfattarna, som ofta är tjänstemän på våra myndigheter, tycker hon att den har ökat något. - Mycket beroende på att Småföretagarnas Riksförbund öppnar dörrar till samarbete. Det är så vi kan påverka. När politiker och tjänstemän hittar på dumheter som jag som småföretagare inte kan acceptera, reagerar jag omedelbart!

Siv Öberg Bor: Luleå Fritidsintresse: Bygger skolor i Gambia, målar tavlor, kämpar mot orättvisor och bluffare, naturupplevelser. Motto: Ingenting är omöjligt, mirakel tar bara lite längre tid. Sagt om Siv Öberg: Generös, engagegerad, envis

6


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Fortsatt otryggt för småföretagen Det är en besvikelse att politikerna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen inte har kunnat enas om ett hållbart långsiktigt trygghetssystem för småföretagare. De få förslag som har lagts gäller generellt bara nystartade företagare och under en begränsad tid. Förslaget att även aktiebolag ska omfattas av det så kallade uppbyggnadsskedet i sjukförsäkringen, något som vi har jobbat hårt för under de senaste åren, är positivt. Det innebär att ALLA som startar företag, oavsett företagsform, får beräkna sina totala intäkter/lönesummor under 3 år (tidigare 2 år) och utifrån den beräkningen fastställer Försäkringskassan den sjukpenninggrundande inkomsten. Det här kommer att ge nystartade företagare trygghet vid sjukdom under de tre första åren. Men så många fler förslag på förändringar blir det inte för enmans- och småföretagarna.

Borde förändrat mycket mer Under fliken uppdrag i socialförsäkringsutredningen står: ”Alla riskerar vi någon gång i livet bli sjuka eller arbetslösa och då förlora arbetsinkomsten. Ingen vet om och när det inträffar eller hur länge det varar. Därför behövs gemensamma trygghetssystem.” Det är precis det här som vi har jobbat med sedan Småföretagarnas Riksförbund startade 2010, alltså samma år som socialförsäkringsutredningen började sitt arbete. Vi hade naturligtvis hoppats, att all den information och det underlag som vi har förmedlat under de här åren skulle ha lett till ett tryggt, säkert och långsiktigt socialt skyddsnät för Sveriges småföretagare.

Kräver lika karens oavsett företagsform Det är framförallt två viktiga regler i sjukförsäkringen som utredningen inte brytt sig om att förändra/ta bort. Dels regeln om karensdagar i sjukförsäkringen dels regeln som diskriminerar företagare som fyllt 55 år.

Den parlamentariska sjukförsäkringsutredningen innehåller få förslag till förbättringar i sjukförsäkringen för småföretagare. Vi trodde att ledamöterna förstod hur viktigt det är att alla företagare, oavsett företagsform, får möjlighet att välja en och samma karens. Det är inte rimligt att sjukförsäkringen har olika regler för företagare beroende på vilken företagsform de väljer. Företagare med enskild firma har rätt att välja en karensdag och får därmed sjukpenning från och med andra sjukdagen medan företagare som driver aktiebolag har 14 dagars karens och får sjukpenning först från och med den femtonde dagen. Det är som sagt obegripligt, att reglerna i sjukförsäkringen behandlar företagare olika, beroende på vilken företagsform de väljer för sitt bolag.

Förbjudet byta karens Än mer obegriplig är den bisarra regeln som säger att företagare med enskild firma inte har rätt att välja en kortare karens efter fyllda 55 år. Det tidigare fria valet för en företagare med enskild firma, att själv av-

göra om han/hon vill ha 1, 14, 30, 60 eller 90 dagars karens i sjukförsäkringen upphör alltså med omedelbar verkan från och med 55-årsdagen. Anledningen är att det finns risk att företagarna utnyttjar försäkringen på ett otillbörligt sätt (!) Man kan fundera på hur reaktionen skulle bli om anställda fick samma försämring i sjukförsäkringen den dagen de fyller 55 år? Om nu inte politikerna, som klubbade igenom den här diskriminerande regeln, förstod vilka personliga följdverkningar den kunde få för den lilla företagaren, borde de ”utvalda” politikerna i socialförsäkringsutredningen ha förstått, att så här kan och får man inte behandla Sveriges småföretagare. Alla vet att det är småföretagen som bidrar med de flesta nya jobben. Det har sagts otaliga gånger och det tål att sägas igen – fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Vi tycker att det är skamligt att dessa jobbskapande företag ännu inte har får ett långsiktigt, tryggt och rättvist socialt skyddsnät. Maria Boborg-Trané

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Taxi, var god dröj? När jag åkte taxi i Ånge härom dagen blev jag påmind om hur offentlig upphandling inte bara missgynnar småföretagare utan också hur den utarmar servicen i glesbygd. I Västernorrland upphandlas färdtjänst centralt, vilket medför stora upphandlingar för stora områden. Den lokala taxiägaren kan naturligtvis inte erbjuda sina tjänster för en hel region, vilket medför att endast stora aktörer kan lämna anbud. Stora , eller till och med internationella aktörer tenderar att bli rikstäckande. Dessa är i många fall beställningscentraler, som inte äger en endaste taxibil. Den lokale taxiägaren tvingas antingen skriva på slavliknande kontrakt med beställningscentralen eller lägga ner sin verksamhet. Eftersom ända upp till 95 procent av taxirörelsers intäkter kommer från färdtjänst så innebär det att små lokala taxiföretag inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet när avtal om färdtjänst samlas i enstaka beställningscentraler. Följden av detta blir att det inte går att driva taxiverksamhet i glesbygd, så inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det att bli omöjligt att åka taxi i Ånge, Mora eller andra orter där bokningscentraler inte finner det lönsamt att ha verksamhet. Upphandlare av färdtjänst verkar inte ha förstått sitt uppdrag riktigt. De borde inse betydelsen av konkurrens och att lokala taxiägare känner till lokala förhållanden och kan bidra till även små samhällens fortlevnad och service. När stora upphandlingar och lägsta pris blir enda kriterierna, så kommer kunderna naturligtvis att drabbas. Liksom taxiägarna, eftersom en större del av det lägre priset kommer att fastna i bokningscentralernas ficka och inte hos dem som köpt sin taxibil. Blir nästa steg att upphandla all färdtjänst i Sverige av en enda bokningscentral? Bokningscentralerna ser ut att vara många, men flera av dem har samma ägare. Som taxiägare tvingas man skriva på ensidiga avtal, som bland annat. innebär att avtalet kan sägas upp på kort varsel utan motiv av bokningscentralen. Jag vågar inte belåna mitt hus för att köpa mig en taxibil och tvingas signera avtal med bokningscentralen. Heder åt dem som vågar driva taxirörelse. Erik Sjölander

8

Småföretagarna

i möte med EU-kommissionärer I januari 2015 träffade Erik Sjölander från Småföretagarnas Riksförbund representanter från Europeiska Kommissionen: Mr. Vilmos Budavari och Mr. Mikael Garellick. De arbetar för the DirectorateGeneral ”Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs i den Europeiska Kommissionen. Mr. Budavari och Mr. Garellick besökte Sverige för att träffa representanter för näringsliv och småföretagare liksom från offentlig sektor för att lära sig mer om framåtskridandet vad gäller förbättring av affärsklimatet för små företagare. I mötet med Småföretagarna var representanterna för Kommissionen intresserade av att få veta mer om deras erfarenheter kring hur det är att driva ett företag i Sverige. Småföretagarnas representant, Erik Sjölander, kunde glädjande nog uppvisa en detaljerad bild av ämnet i fråga. Sammantaget diskuterades flera olika frågor och idéer lades fram som skulle kunna förbättra företagsklimatet i Sverige.

Vad gäller regelförenklingar i det allmänna ramverket konstaterades följande:

Konkreta förslag framfördes för att hjälpa företag att växa i Sverige. Nya företag bör få ett år på sig att lära sig och vänja sig vid alla existerande regler. Myndigheter måste acceptera misstag från företagen och mer förebyggande ge råd. Offentliga fonder som fokuserar på innovation och riskkapital ska ta råd från aktiva entreprenörer och företagare om hur de ska hanteras. Politiker och byråkrater är kanske inte bäst på att avgöra affärsnytta och företagsmöjligheter. Den Svenska Lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver justeras så att små företag lättare kan delta i upphandlingar, och inte tyngs av onödig administration. Pluspoäng skulle tvärtom kunna utdelas för påvisande av onödiga krav i upphandlingsunderlaget.

Antalet redovisningstillfällen för skatt är flera gånger per år, vilket är oftare än som anges av Tillväxtverket. Småföretagare upplever svårigheter med att få offentliga lån, som till exempel från ALMI, vilket gör tillgång till finansiering till en utmaning. Delar av Lagen om offentlig upphandling (LOU) gör det svårt för små företag att delta i upphandlingar. Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft är svår och kostsam. Kontroll och rådgivning från olika myndigheter är inte förutsägbar och avgifterna för höga.

Mr. Budavari


Fem ministrar

och en fackpamp i skolbänken Stefan Löfven och fyra andra ministrar plus en höjdare från IF Metall vill veta hur man skapar förutsättningar för fler framgångsrika företagare som efterfrågar arbetskraft. För det ändamålet har skapats ett så kallat innovationsråd som nu har haft sitt första möte på Harpsund. De som ska komma med tankar och idéer kring hur förutsättningarna ska bli bättre för de som skapar morgondagens produkter, tjänster och företag är en minst sagt blandad samling representanter från näringsliv och offentlig verksamhet. Två tunga representanter för storföretagen kunde tyvärr inte delta vid det första mötet även om de förklarat sig villiga och intresserade. De deltog via videolänk. Hans Vestberg, vd för Ericsson och Karl-Henrik Sundström, vd för Stora Enso hade viktigare saker för sig. Resten ställde upp bestående av två professorer och en universitetsrektor samt fyra säkert synnerligen kompetenta personer på olika sätt verksamma med främjande av småföretagande. Vad vi i Småföretagarnas Riksförbund saknar i gänget är någon eller några med ”skit under naglarna”. Entreprenörer som gjort den besvärliga resan med att starta och driva ett företag och verkligen vet vilka besvärligheter och krångel man kan råka ut för under resans gång. Hur svårt det kan vara att finansiera en ny verksamhet, hur krångligt det kan vara att förena privatliv med rapporteringskrav från myndigheter och hur lätt det är att gå in i väggen och ge upp efter ett tag. Vilka kunskaper och erfarenheter finns i den ovan beskrivna personlistan? För att få fler svenskar att starta eget menar vi att det måste vara lätt att starta ett företag men också enkelt, kul, tryggt och lönsamt att driva det. Så är det sannerligen inte. Svårt med finansiering i starten (svårt att låna pengar utan att riskera sin egen ekonomi), höga egen- och arbetsgivaravgifter som dessutom innehåller en särskild löneavgift (cirka 10 procent på total

Statsminister Stefan Löfvens innovationsråd. I rådet ingår bland annat stadsråden Åsa Romson, Mikael Damberg och Helene Hellmark Knutsson. Från näringsliv och forskarvärlden deltar bland annat Ola Asplund, Mengmeng Du, Charles Edquist, Pam Fredman, Darja Isaksson, Jane Walerud, och Carola Öberg . Foto: Pontus Lundahl

lönekostnad) som inte ger några förmåner alls, ett totalt kaotiskt regelkrångel som tidigare regering lovade att minska men inte lyckades med alls, utan slutligen lovade att det ska bli bättre till 2020. Det sociala skyddsnätet är dessutom totalt obefintligt för en egenföretagare. Hur kul och tryggt är det sammantaget? Innan det aktuella innovationsrådet kommer med förslag om hur förutsättningarna ska bli bättre i framtiden att starta och driva företag borde de studera hur det egentligen är i dag. Vad som direkt bör göras för att underlätta för dem som redan kämpar i backen men trots detta vill utveckla sina företag, växa, anställa fler

medarbetare och minska den svenska arbetslösheten ned till de nivåer som nuvarande regering har utlovat. Den insikten och kunskapen verkar inte finnas hos de fem ministrarna eller fackrepresentanten och det är därför det torde vara nyttigt med en tid i skolbänken. Deltagarna från storföretagen liksom professorer och rektorer lär inte stå tillräckligt nära verkligheten för småföretagarna för att kunna ge goda råd. Låt oss hoppas att de återstående fyra ledamöterna i rådet vet vad som behöver göras och göras nu. Småföretagarnas Riksförbund hjälper gärna till med synpunkter i ämnet. Lennart Erlandsson, Förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund

9


DOMINIKA PECZYNSKI: ”Jag är en ”underdog” som är som bäst när det går lite trögt” Efter det som kan beskrivas som en bitvis smått galen karriär, har Dominika Peczynski landat i PR-branschen. Idag håller hon en lågmäld profil. Dominika berättar för BA om de hysteriska åren, varför hon blev företagare och om drivkraft, bekräftelsebehov, ångest och framtid.

Hon möter upp med ett vänligt leende i dörren till PR-byrån Mafioso, som numera är belägen i de charmiga kvarteren mitt på Skeppsbron i Gamla stan. – Vi har nyligen flyttat hit och trivs jättebra. Vi satt tidigare på söder men det var inte bra ur flera aspekter. Dels var det för nära där jag bor, vilket gjorde att jag i princip kunde gå mellan jobb och hemmet i myskläder. Det blev lite för bekvämt. Nu har jag lagom promenadavstånd. Dessutom vill ju alla vara i Gamla stan numera - det har verkligen blivit ”the place to be”, säger Dominika som allt som ofta slänger sig med engelska utryck. Vi slår oss ner i köket längst in i lokalen - som har en ombonad och hemtrevlig karaktär. Vi börjar prata om varför det blev just PR-branschen för Dominika. – Jag lämnade nöjesbranschen1992, och började då direkt jobba som PR-konsult. Det var på den tiden man skickade pressmeddelande på fax, så du förstår, det var ett tag sedan, säger hon och skrattar till vid tanken och fortsätter: – Är det någon som har erfarenhet av media och vet vad som slår och inte, så är det väl jag. Och det är den erfarenheten jag har haft störst nytta av när jag idag hjälper mina kunder att bli ”kända och upptäckta” eller ska få deras produkter/tjänster att synas i bruset. Namnet Mafioso är lite annorlunda på en PR-byrå. Dominika förklarar att det kommer från tv-serien Sopranos som hon älskade. - Jag frågade ofta mig själv vad skulle Tony ha gjort i den här eller den här situationen. Och någonstans kanske det fanns en

10

tanke att fakturorna skulle betalas lättare med det namnet, men där hade jag fel - så är det inte, skrattar Dominika. Har du helt lämnat nöjesbranschen? – Jag gör lite utstick då och då. Det blir en sorts ventil för mig. Och så har jag svårt att säga nej, eftersom det är bra pengar. Till hösten ska jag vara med i Idol, tillsammans med Alexander Bard. Vi ska ut på turné på jakt efter idolstjärnor runtom i landet. Något jag ser mycket fram emot. Det sänds hela hösten, men själva inspelningen sker under en vecka. Har också ett nytt projekt på gång, men vad det är kan jag tyvärr inte avslöja än. Det känns som om du håller en ganska låg profil idag, är det en vald PR-strategi? – Ja, det är det definitivt. Efter år av ständig uppmärksamhet blev det helt enkelt för mycket. Jag var ständigt påpassad av media, som kunde ringa flera gånger om dagen. En del kanske tycker att det är okej med ett sådant liv. För mig funkade det inte. Det var kul i början med uppståndelsen, det tycker nog de flesta, men att jagas hela tiden och läsa om sig själv är påfrestande. Många gånger var skillnaden mellan den bild som beskrivs i media och min egen alldeles för stor. Då är det lätt att tappa bort sig, vilket kan leda till identitetsproblem. Så idag eldar jag inte på mitt kändisskap, försöker inte profilera mig eller mitt namn. Vill aldrig att det ska vara på samma hysteriska nivå som på den tiden det var som värst, utan försöker se på det med mer sund inställning och praktiska ögon. 1


– Jag brinner för företagande. Men jag är ingen förvaltare – det är inte min grej.

11


1

Har du alltid haft en målmedveten strategi, även i ditt tidigare mer offentliga liv? – Nej, jag var för oerfaren. Skandaldrottning?! Nej, det var ingen strategi, även om jag orsakade det helt själv. Jag kan inte skylla på någon annan. Det bor en 14-årig grabb inom mig – en rebell, som kommer fram ibland, och jag var en ”late bloomer”; gick igenom en sen pubertet inför öppen offentlig ridå. Då blir det fel ibland och en hel del skandaler. Ångrar du något från den här tiden? – Åh ja! Herregud, massor! Mellan 30– 40-års-åldern gick jag runt och ångrade mig hela tiden och mådde dåligt av det. Men idag har jag slutat att ångra mig. Jag säger som barnen: Orka! What’s the point? Gjort är gjort, och jag kan inte gå runt och älta saker som inte går att påverka idag. Så that’s it - nu låter jag det inte påverka mig längre. Du verkar vara en otroligt ambitiös person - vad driver dig? – Jag är karriärmänniska, tycker om att jobba och har alltid jobbat mycket - och alltid varit min egen. Jag har inga problem att kunder ringer mig på kvällar och helger om de behöver det. Min mobil är alltid på, och jag skulle snarare bli superstressad av att inte ha med mig mobilen överallt. Jobbet har alltid kommit först för mig. Vad var bakgrunden till att du blev entreprenör? – Eftersom jag inte tror att jag är en person som passar att vara anställd så var företagandet enda alternativet. Jag vill inte ha en chef! Det är väl mitt anarkistiska drag, som gör att jag inte funkar i grupp. Så var det redan när jag var liten. Men på så vis har företagandet varit räddningen för mig, som gjort att jag kunnat utveckla idéer och starta nya verksamheter i egen regi. På så vis är jag en entreprenör i själ och hjärta! Saknar du aldrig tryggheten i att vara anställd? – Jag tror alla är i behov av både frihet och trygghet. Men för mig är frihet mycket viktigare, även om jag självklart måste kunna försörja mig på mitt företagande. Dessutom tror jag att föreställningen att det är tryggare att vara anställd är en chimär. Så är det inte idag. Trenden är också att allt fler företag jobbar med leverantörer och nätverk, de anställer inte längre i lika stor utsträckning - och så jobbar även jag. Vi har varit 13 anställda på Mafioso tidigare. Men det passar inte mig. Jag vill jobba, inte behöva vara ”mamma” till ett stort antal anställda. Sover du gott om natten? – Åh nej, det var längesen jag sov gott om

12

natten. Jag är en extremt orolig som person. Vaknar mitt i natten och oroar mig för allt möjligt, och går upp med ångestklump i magen varje morgon. Det går bort när jag kommer igång under dagen. Så det får jag leva med. Tidigare kunde jag stressa upp mig för allt som händer i omvärlden. Det gick till en punkt under finanskrisen när jag inte sov alls, fick ta tabletter och hamnade i en depression. Jag mådde riktigt dåligt. Därför har jag bestämt mig för att inte släppa in tankar eller oro kring sådant jag inte kan påverka. Jag måste se till att göra det jag kan för att företaget ska gå bra – för då mår jag bra. Det hänger ihop. Hur är du som entreprenör? – Jag brinner för företagande. Men jag är ingen förvaltare – det är inte min grej. Jag är bättre på att skapa nya verksamheter. Jag är en ”underdog” som är som bäst när det går lite trögt. Är sämre när allt går bra och tuffar på, då kan jag bli lite lat. Jag är en problemlösare. Inom PR-verksamheten ser jag varje uppdrag som ett problem som behöver lösas. Jag älskar att träffa människor och lyssna in vad de har att säga och sedan hjälpa dem att nå resultat. Det är fantastiskt kul. Vad är din drivkraft – hur viktigt är pengar? – Pengar är ingen drivkraft idag. Självklart är jag medveten om värdet i pengar, och att det är viktigt för att kunna ha ett trevligt liv och kunna göra saker. Men för mig är problemlösningen drivkraften; att hjälpa mina kunder lösa deras problem. Hur viktigt är framgång för dig? – Det är viktigt och finns förstås en bekräftelsesjuka i det. Det är frågan hur djupt man ska analysera det där, säger hon och funderar lite innan hon fortsätter: – Men grunden handlar det nog om ”mamma-dotter-relation”, att man vill få bekräftelse av sin mamma och visa sig duktig. Har man inte en så bra relation med sin mamma, vilket jag inte har, så blir det förstås jobbigare och den där ”jakten” mer påtaglig. Vad är dina styrkor och svagheter som företagare? – Jag är kreativ, spontan och full med energi, som jag tror är smittsam. Jag är en extremt extrovert person, pratar högt och kan spontant börja dansa på kontoret om jag känner för det. Och så har jag ett genuint intresse för människor. Mina svagheter är att jag är slarvig och disträ, har haft svårt att komma i tid. Men det där har jag jobbat mycket med. Idag kommer jag alltid en kvart för tidigt för att jag så starkt ogillar den här sidan av mig. Jag har ångest över att inte ha koll

eller ordning och reda på papper, så det är en sida som jag verkligen anstränger mig för att förbättra. Hur är du som företagsledare? – Jag är väldigt målmedveten och bestämd med vad jag vill och hur jag vill göra saker. Så jag lever i någon sorts ”bubbla” med min verksamhet, som jag försöker pussla ihop med den övriga stora världen. Jag är noga med att ta hand om mina anställda och andra som jag jobbar med inom min ”bubbla”. De utanför är jag inte lika intresserade av. Vad gör du och var är du med ditt företagande om fem år? – Jag är nöjd med hur Mafioso, som är min huvudverksamhet, ser ut idag, och vill egentligen inte förändra något. Jag har tre anställda, vilket är lagom. Utvecklar jag verksamheten kommer jag fortsätta att jobba med leverantörer, istället för att anställa fler. Förhoppningsvis går företaget bra, och jag har roliga uppdrag som är utvecklande och stimulerande.

Personligt Född: Warszawa, Polen Ålder: 44 år Bor: Södermalm i Stockholm Familj: Barnen Harry och Hannah. Yrke: PR-konsult och artist Inkomst: 437 400 kronor (taxerad in-

komst 2013). Drivkraft: Frihet Stolt över: Kampanjen ”Visa pattarna mot bröstcancer”, som blev både uppmärksammad och drev in mycket pengar. Förebild: Camilla Thulin. Hon är både en person jag känner privat, och är min förebild och mentor. Drottning Elizabeth, världens bästa monark genom tiderna.

Företagandet Mafioso PR: PR-byrå. Lady Luck AB: uppdrag inom nöjes-

branschen.

Antalet anställda: 5 Omsättning: 3,5 miljoner.

Karriär Sångare i Army of Lovers. Programledare på TV3 och Kanal 5 för programmen ”Genom Nyckelhålet”, ”Tutti frutti” och Temptation Island. Startade Sveriges första matchmakingsajt Lovesearch, som senare såldes till Match.com. Drivit den uppmärksammade svenska otrohetssajten Victorian Milan. Även drivit champagneimporten Fine Bubbles, men verksamheten är nu nerlagd. Författare åt kokboken Östeuropas kulinariska hemligheter, som fick pris för årets bästa etniska bok 2009 av Måltids-akademin.


– Jag har slutat att gå runt och ångra saker. What's the point? Gjort är gjort.

13


Nyheter

1.

2.

Annika Bränström, generaldirektör Bolagsverket

Färre startade eget företag i februari Enligt statistik från Bolagsverket så registrerades 5 127 nya företag under februari. Det är en minskning med 9,3 procent jämfört med samma månad i fjol. Men eftersom januari var en synnerligen stark månad så ökade det totala antalet nystartade företag med 3,2 procent i år. Hittills i år ligger nyföretagandet på plus. Nyregistreringarna ökade i 8 län och minskade i resterande 13. Den största ökningen under februari svarade Västernorrland för med 14,3 procent. Den största minskningen noteras för Dalarna med ett minus på 31,1 procent. [bolagsverket.se]

14

Branscher som lockar unga entreprenörer Artistisk verksamhet följt av hårvård toppar listan över de branscher där flest unga entreprenörer startade eget i fjol. I snitt startar varje dag 18 unga under 25 år ett eget företag. Allra populärast är det att starta eget inom artistisk verksamhet som innefattar det mesta som kan göras på scen, allt från sång och musik till trolleri. På andra plats ligger hårvård och på tredje plats ligger skönhetsvård. I fjol var 43 procent av de unga nyföretagarna kvinnor och 57 procent män. Det kan jämföras med 2013 då andelen kvinnor låg på 41 procent. De vanligaste branscherna för unga entreprenörer 2014: Artistisk verksamhet Hårvård Skönhetsvård Internethandel Dataprogrammering Litterärt och konstnärligt skapande Sport- och fritidsutbildning Övriga konsumenttjänster* Kroppsvård Restaurangverksamhet * Övriga konsumenttjänster omfattar bland annat vitt skilda verksamheter som tatuering, hunddagis, bröllopsplanering och spådomsverksamhet.

[privataaffärer.se]

3.

Carl Bildt är ny twitterkung Förre utrikesministern Carl Bildt är ny kung på den svenska Twittertoppen. Han detroniserar Jonas Gardell som härskat i Twittervärlden de senaste tre åren, faktiskt under alla de år Twitterbarometern funnits. Twittertoppen 2015 Förra årets placering i parentes. 1. Carl Bildt (3) carlbildt 2. Jonas Gardell (1) @Jonas—Gardell 3. Soran Ismail (2) @Soranismail 4. Felix Kjellberg (ny) @pewdiepie 5. Fredrik Wikingsson (6) @fwikingsson 6. Niklas Svensson (ny) @niklassvensson 7. Jason Diakité (8) @jasontimbuktu 8. Alex Schulman (7) @alexschulman 9. Mark Levengood (4) @Mark—Levengood 10. Magnus Betnér (9) @Magnusbetner [di.se]


Boktips

Spela spel ökar motivationen Har du en dipp i motivationen på jobbet? Testa att presentera en del av arbetsuppgifterna som utmaningar i ett spel. Det ökar motivationen, visar ny forskning. Varför inte spela ett spel? Det kallas för att spelifiera företaget och innebär i korthet att ni får ny kunskap och utvecklar företaget genom att spela spel. Och vägen dit går via medarbetarnas positiva känslor. För bara den positiva förväntan inför att spela ett spel på jobbet räcker för att höja medarbetarnas engagemang och motivation, enligt den danske forskaren Andreas Lieberoth på Århus universitet. Vi blir helt enkelt mer engagerade i vårt arbete om arbetsuppgifterna presenteras i spelform. [svd.se]

101 unga entreprenörer

I den här boken får du möta 101 av Sveriges främsta unga entreprenörer. De delar öppet med sig av sin historia, sina med- och motgångar och sina framgångsrecept. Boken ger en samlad bild av det driftiga, unga Sverige idag. ”101 unga entreprenörer” är en bok som vill ge inspiration till att starta eller växla upp egen verksamhet. Författare Pauline Grindvall. http://www.adlibris.com/se/bok/101unga-entreprenorer-9789147116812

Här är framtidens kunder Jobbar du längre, då jobbar du sämre Arbetsgivare borde stoppa långa arbetsveckor. Ny forskning, som genomförts vid amerikanska Stanforduniversitetet, visar att produktiviteten faller brant vid arbetsveckor som överstiger 50 timmar. Och pressas till nära noll vid arbetsveckor på mer än 55 timmar. Den som jobbar 70 timmar per vecka får i princip inte mer gjort jämfört med den som jobbar 50 timmar, skriver CNBC. Sömnbrist är en av orsakerna till lägre produktivitet vid rutinmässigt långa arbetsveckor, liksom sämre hälsa och sjukfall, enligt studien. [di.se]

Andelen tonåringar som använder sociala medier ökar hela tiden. Att de numera inte håller till på Facebook är tydligt. Ungdomar lägger i dag hellre sin tid på chatt-appar som Kik, Snapchat och Whatsapp än på Facebook, enligt en studie gjord bland 170 000 tonåringar i 32 länder. Studien, som genomfördes av Global Web Index, visar att Snapchat är den app som tonåringar använder flitigast. I Snapchat, som också är den app som växer snabbast, går det att skicka tidsbegränsade bilder och filmer. Facebooks app Messenger är inte särskilt populär hos tonåringarna. [internetworld.se]

Supernöjda kunder och lyckliga säljare

Supernöjda kunder, lyckliga säljare och framgångsrik försäljning - låter det som en utopi? Det är det inte, enligt Susanne Einhorn. Men vem är egentligen säljare? Hur gör man för att lyckas överträffa kundernas förväntningar - och därmed öka lönsamheten? I Susanne Einhorns, nya bok får du och din personal på ett mycket konkret sätt ta del av de små stegen som kan skapa den stora skillnaden.

15


Så överlever du digitaliseringen som företagare Digitaliseringen förändrar spelplanen för i princip alla företag och branscher. Ingen slipper undan den digitala revolutionen, som innebär både möjligheter och utmaningar. Det handlar om att tänka kund, och kund igen, att snabbt ställa om, byta ut gamla affärsmodeller med nya digitala affärskoncept – och helst ligga steget före konkurrenterna. En ny undersökning från Tillväxtverket visar att den stora tillväxtpotentialen för Sverige är att näringslivet drar nytta av digitaliseringen, som har haft allt större betydelse för den svenska ekonomin under årens lopp. Användningen av tekniken förändrar spelreglerna för företagen, men medför också stora affärsmöjligheter. Även om vägen från investeringar i ny teknik till ekonomisk tillväxt för Sverige och ökad vinst för företagen är lång och komplex.

16

Gamla affärsmodeller tappar kraft och nya digitala affärskoncept utmanar företagen. Tekniken behöver därför kompletteras med organisatoriska förändringar och kompetensutveckling av personalen för att den ska genomföras framgångsrikt. Det bedöms som minst lika viktigt som under den första it-vågen i början av 2000-talet. Det finns några likheter i hur företagen beskriver sin digitala resa. Dessa områden är: • IKT (informations- och

kommunikationsteknik)-investeringarna ger stora kostnadsbesparingar idag men förväntas sänka kostnaderna ytterligare i framtiden. • Den nya tekniken förändrar sättet att bedriva affärer och organisera verksamheten. • Steget är stort mellan att å ena sidan samla in stora data och å andra sidan integrera användningen i kärnverksamheten och få affärsnytta. Källa: Tillväxtverket


Fem tips: Så nyttjar du digitaliseringen till framgång

De fem chefsegenskaper som enligt undersökningen är viktigast för att lyckas i det digitala landskapet är: 1. Vara nyfiken och gilla att lära sig nya saker. 2. Ha en tydlig bild av när och varför digitala kanaler ska användas. 3. Vara kreativ och modig. 4. Vara uppdaterad. 5. Ha rätt mental inställning.

byggandet, och kundservice bedöms som viktigast, men även produktutveckling, marknadsbevakning och internkommunikation nämns på listan. Nyckelordet för framgång i denna förändringsresa är kompetensen hos de anställda. Slutsats från undersökningen är att nordiska chefer känner sig rätt säkra på att de själva klarar av den digitala utvecklingen. Mindre övertygade är de om att själva företaget fi xar omställningen – då rätt kompetens saknas i leden och då ledningen inte verkar förstå att det är ett paradigmskifte som pågår. De som jobbar på stora företag tror att nödvändiga förändringar dröjer, eftersom allt tar längre tid i ett stort företag.

Varför är då de digitala kanalerna och utvecklingen av dem så viktiga för företaget? Försäljningen, varumärkes-

Jobb som cheferna bedömer försvinna är; banktjänsteman, telefonförsäljare och allt som har med tryckeri att göra. Även

Utvecklingen mot internetbaserad kommunikation är så djupgående att kallas paradigmskifte i undersökningen ”Nordic Executive Survey” där 1 000 chefer svarar på frågor om sina digitala strategier.

mellanchefernas tid kommer att vara förbi inom 5-10 år. Deras arbetsuppgifter kan integreras i andra yrkesroller, tror de tillfrågade. Vidare kommer kundservice att minska kraftigt i betydelse, kunderna hjälper varandra i stället. Det finns de som tror att också lokala it-avdelningar försvinner i takt med att allt mer placeras i molnet. Som avslutning fick de nordiska cheferna uppge vilka företag de tycker är bäst på att använda den digitala utvecklingen i sin verksamhet. Google, svarade 39 procent. Apple, svarade 24 procent. Ikea, svarade 20 procent. Källa: Hammer & Hanborg

17


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Så blir du ett Google-företag I boken "Den digitala Affärsomvandlingen" används fyra begrepp som får ditt företag att bli mer som Google. Securitas nämns som ett exempel på ett traditionellt företag som sett potentialen i att helt bygga om sin affär med hjälp av innovativ digitalisering. Detta till skillnad från många företag som fortfarande är djupt rotade modellen med stegvis förbättring, bland annat inspirerade av Toyota. Metoden anser man är fel utgångspunkt för digital innovation - och istället hämmande. Enligt författaren Björn Erikssons resonemang driver digitaliseringen en ny nivå av kundorientering som sätter slutkunden ännu starkare i centrum. Spelreglerna ändras därmed för kundrelation, distribution, produkter/tjänster samt produktion. Digitaliseringens kraft är obeveklig och går inte att nonchalera i någon bransch eller verksamhet. Frågan är inte om, utan när möjligheter och hot öppnas. Och om man som företag är tillräckligt förberedd för att hinna agera innan konkurrenterna gör det. Konkurrenter som startat sent lider både av skral

18

lönsamhet och tempoförlust via kraftigt eftersatta investeringar. Några kritiska grepp behövs för att lyckas och inte bli akterseglad på den digitala oceanen: 1. Styrelse och ledning måste vara tillräckligt framåtblickande, värna konkurrensförmåga och långsiktig överlevnad. Att i tid förstå och hantera digitala paradigmskiften för sitt företag och sin bransch. Bli övertygad om rätt timing och då agera mycket snabbt 2. Ta in influenser från andra möjlighetsskapande branscher. Öppna sinnena och dra nytta av externa erfarenheter. Volvo Cars har som exempel använt talanger och entreprenörer från mobilindustrin för att bli ledande för den uppkopplade bilen. Nya omdanande konkurrenter kommer ofta från andra branscher.

3. Att skapa tillräckligt utrymme för innovation, är annan viktig framgångs faktor. Det gäller att utmana och komplettera den inarbetade kulturen för stegvis förbättring som bygger på processer, TQM och Lean. För att bli framgångsrik inom digital innovation behöver däremot ett helt nytt synsätt tillföras: kreativa individer, radikala idéer, att våga misslyckas, sökande efter nya affärsmodeller, nya kunder, nya erbjudanden och nya partners. 4. Nyttja draghjälp av unika svenska fördelar inom digital innovation: Utnyttja digital innovation som en möjlighet för en starkare framtida affärsposition. Sverige och svenska företag har goda förutsättningar för detta. Grip chansen innan det blir försent! Källa: Veckans Aff ärer


Sveriges bästa sajter utsedda Nyligen presenterades 100 topplistan på Sveriges bästa webbplatser. Det handlar om sajter som har det där lilla extra. Det är den digitala tidskriften Internetworld som sedan 1997 valt ut Sveriges bästa webbplatser. Tidskriften spanar, bevakar, efterforskar och samlar tips hela året. 100 sajter hamnar på listan och delas in i 17 olika kategorier, exempelvis e-handel, medier, underhållning, finans och försäkringar, resor med mera. I varje kategori utses en vinnare, som sedan tävlar om det prestigefyllda totalpriset, Sveriges bästa på nätet 2015.

Topp 10 bästa sajterna i Sverige 1 SR (1) www.sr.se 2 Aftonbladet (5) www.aftonbladet.se 3 Lunarstorm (7) www.lunarstorm.se 4 Konsumentverket (4) www.konsumentverket.se 5 Svt.se (3) www.svt.se 6 Eniro (2) www.eniro.se 7 Blocket.se (17) www.blocket.se 8 Brafilm (15) www.brafilm.com 9 Skatteverket (13) www.skatteverket.se 10 Tasteline.com (32) www.tasteline.com

Den digitala närvaron bland Sveriges kommuner bedöms vara spretig. Det finns en del lågvattenmärken, men också en rad riktigt bra sajter som ger sina invånare precis den service som man kan kräva år 2015. Rådet som ges är att många svenska kommunsajter skulle behöva en rejäl dos med kärlek. Men det finns också en hel del exempel på kommuner som både förstått hur viktiga de digitala kanalerna är i dag och dessutom lyckas leverera sajter som ger besökaren precis vad hen behöver.

Fem bästa kommunsajterna Stockholm (vinnare) www.stockholm.se Norrtälje www.norrtalje.se Malmö www.malmo.se Värmdö www.varmdo.se Karlstad www.karlstad.se [källa: internetworld.idg.se]

19


na och o, göra m ingår

Beas banktips

Många företagare saknar grundskydd

Nyheter i Småföretagarnas Trygghetslösningar Varför ser det ut på detta sätt, Daniel Blomberg, försäkringsexpert på SEB Pension & Försäkring? - När man startar ett nytt företag är det många som inte vet vad man har för skydd om det skulle hända något. Många har dålig koll på vad som händer om olyckan är framme eller om man blir långvarigt sjuk.

Undersökningar visar att så mycket som 85 procent av Sveriges småföretagare saknar någon form av grundskydd, exempelvis sjukförsäkring. Bara en tredjedel har en sjukförsäkring som ger ersättning vid kortvarig sjukdom och en fjärdedel har en inkomstförsäkring som kompletterar den allmänna arbetslöshetsförsäkringen

20

Vad har man för skydd som nystartad företagare om man inte börjat lyfta ut någon lön ännu? - När man som nybliven företagare blir sjuk beräknas sjukpenningen från sjukkassan på vad du skulle ha tjänat om du haft en anställning med motsvarande arbetsuppgifter. De första 24 månaderna när man startar eget kan man räkna på detta sätt. Det innebär att man kan få en hyfsad sjukpenning från Försäkringskassan trots att man inte börjat ta ut lön.

När kommer dessa nya produkter att finnas på marknaden? - Den 16 mars kompletteras SEB:s företagspaket med två nya försäkringslösningar – Trygg start och Trygg grund. Med Trygg start får nystartade företag en sjukförsäkring utan extra kostnad under ett år och den lite mer etablerade företagaren kan teckna Trygg grund, ett komplett försäkringsskydd som ger samma skydd som om den vore anställd. Tack Daniel. Genom att förbättra tryggheten i Småföretagarnas paketlösningar tar vi alltså nästa steg i att göra det enkelt för företagare att driva eget. //Beatrice

Var kommer SEB:s nya produkt för Småföretagarnas Trygghetslösningar in i bilden? - Vi vill förbättra ytterligare för företagarna som ännu inte börjat lyfta lön. Därför skapade vi Trygg start som ger företagaren en kostnadsfri sjukförsäkring de första 12 månaderna med möjlighet till en flexibel försäkringslösning som man sedan kan bygga på vartefter.

Daniel Blomberg, försäkringsexpert på SEB Pension & Försäkring

Vilken typ av skydd vill företagare ha? - De flesta som är anställda i Sverige har ett kollektivavtal. När man startar eget har man inte samma skydd. Man har faktiskt inget skydd alls förutom det allmänna skyddet från Försäkringskassan. När vi intervjuat företagare så säger de ”jag vill ha samma skydd som när jag var anställd”. Därför skapade vi även Trygg grund som är en motsvarighet till kollektivavtal, skräddarsytt för egenföretagare som kommit igång med företaget och börjat ta ut en lön.

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin småföretag på SEB


Juristen

Försök att på bästa sätt skydda din affärsidé Det finns flera olika sätt att skydda ett firmanamn, varumärke, produkt eller design. Men hur gör du för att skydda ett nytt affärskoncept eller en ny affärsidé? Då blir det helt plötsligt inte lika enkelt. Det förekommer att man då försöker skydda sig genom att använda ett så kallat sekretessavtal. Inom juridiken brukar vi i dessa sammanhang tala om immaterialrättsliga skydd. En del av dem fungerar utan någon registrering men andra måste du ansöka om. Firma är den benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet. För ett bolag är firman detsamma som det hos Bolagsverket registrerade fullständiga namnet. Patent behövs när du måste skydda tekniska lösningar och uppfinningar. Designskydd finns för den som vill skydda en produkts utseende.

Upphovsrätt gäller för den som vill skydda litterära och konstnärliga verk. Varumärkesskydd när du vill skydda varukännetecken i form av ord, figurer eller namn. Som du säkert förstår går det inte att skydda sig i alla situationer med hjälp av de immaterialrättsliga regler som finns. Det är till exempel svårt att skydda en företagsidé när du besöker en bank för att låna pengar eller söker en lämplig samarbetspartner. I dessa lägen är det ju omöjligt att hemlighålla fakta eftersom du vill presentera hela konceptet för Din blivande partner. Men för att inte riskera att en tilltänkt samarbetspartner eller investerare sprider vidare den information du lämnar, är det många gånger bra att du innan presentationen, ser till att Ni skriver ett så kallat sekretessavtal. Genom ett sådant kan du på ett bra sätt åtminstone motverka den värsta typen av missbruk av Ditt förtroende. I ett senare skede, när idén blivit ett företag, bör du komplettera sekretessavtalet med andra lämpliga immaterialrättsliga skydd och samarbetsavtal i den mån det behövs och är möjligt. Men det är med andra ord alltid tillåtet för andra att konkurrera med liknande affärskoncept. Så fungerar ett sekretessavtal När du skriver ett sekretessavtal finns det flera saker som är viktiga att få med. Förutom de vanliga uppgifterna om parter och dylikt måste du tydligt ange vilken information som kommer att lämnas över och som inte får spridas vidare eller på annat sätt användas av mottagaren. Du

måsta alltså försöka identifiera vilka uppgifter och handlingar som du vill ha för Dig själv efter presentationen. Dessutom är det viktigt att du skriver in en tydlig skadeståndsklausul, och anger vilket skadeståndsbelopp du vill ha om motparten bryter mot avtalet. Här gäller det att finna ett lämpligt skadeståndsbelopp eftersom domstolarna inte godkänner orimliga belopp - lösryckta ur sitt sammanhang. Glöm inte heller bort att det är den part som påstår att en annan part brutit mot sekretessavtalet som också måste bevisa att så har skett. Om parterna inte på förhand avtalat om att ett visst skadeståndsbelopp ska betalas ut vid illojalt beteende från motpartens sida, måste den förfördelade parten ifråga även visa att avslöjandet har lett till en skada – vilket kan vara svårt. Därför är det viktigt att man har avtalat om ett bestämt skadestånd direkt i sekretessavtalet. Då räcker det med att bevisa att sekretessbelagd information har avslöjats. Vilket i och för sig inte heller är så enkelt. Ett annat problem som uppstår ibland är att den part man förevisat sitt företagskoncept, efter en presentation meddelar att han inte är intresserad eller vill avvakta en tid med ett besked. Sedan får man reda på att den parten gått vidare med affärsidén på egen hand för att slippa inblandning från Din sida och att betala Dig. Detta är en mycket mer besvärlig situation än den där någon bryter mot avtalad sekretess. Det är högst oklart hur man rent juridiskt ska kunna skydda under sådana omständigheter. Utöver att ha ett sekretessavtal när du är ute efter en ny samarbetspartner eller en ny investerare, kan du även sluta sekretessavtal med Dina anställda, eller med andra företag du gör affärer med. Djursholm den 4 mars 2015 Wiggo Lindgren

Rådgivningspanelen erbjuder juridisk rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas rådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2014 har mer än 650 frågor besvarats. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen består idag av två advokater och en skattejurist. Denna krets har utökats med en revisor för besvarande av typiska redovisningsfrågor. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta Dig senast inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

21


Läs hela intervjun med Stefan Fritzdorf, ägare och VD till Vivels bagerier samt medlem i SMÅA: www.smakassa.se/bagaren Nu finns vi på sociala medier!

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Med SMÅA vågar du satsa på ditt företagande. Ansök om medlemskap på www.smakassa.se redan idag!

Behöver du i din roll som chef fatta ett viktigt beslut, eller du kanske behöver en personlig rådgivare och stöd i dina HR/personalfrågor? Då finns HeMo Företagskonsult för dig. Enkelt, effektivt och framförallt prisvänligt. Vi hjälper er att göra rätt beslut enkelt per mail eller telefon. Besök vår hemsida hemoföretagskonsult.se för mer info. Helena Movenius 070 – 678 80 80 info@hemoforetagskonsult.se FRIDA FridaFÖRETAGARE Företagare

22

© Anders Suneson/Tantiloop Film en serie av Anders Suneson, episod 24-2015


BAKDEL

GRABBAR

BLIR UPPDRAGET

FRAMFÖR DEBATTÖR

LJUSMASSAN

SUMMAN

I STRÄNG PÅ SLANG

EXTERIÖR

TOLKAR

HADE BRÖLLOP I OPERA

DRAR I TEST

DE TIPPAS FRÅN FLAK

HEMLIGHÖLL

PILLA I SUMPEN

OBSERVERAT

SÅDANA GÅR I AVGÅNGSKLASS

ÄR ETT SLAGORD VARA PÅ LAGER LÖPER MELLAN JULAR

LEVER STUDENT PÅ FINANSER

SÖRJA

EFTERKOMMER

JAGADE IVÄG BYRÅ

HÖGT VÄRDERAD

BRUKAR DEN SOM HÅLLER HOV UTGÅVOR

OMFATTANDE

ÄR EN GAMMAL FLUGA

SLAPP

SKADAR MUSKEL GÖR VÄL GLOBETROTTER LÖST SITTANDE

PLATS FÖR DOM OCH LÄRDOM SÅDANA ERSÄTTS ARTIST MED ÄR A4

UTOMJORDING INSPEKTION OBESVÄRAT MJUK OCH SLÄT

ÄR OFTA SKÄMT EN SÅDAN ÄR VÄRDELÖS I BÖRJAN

KÖ I TALLINN ÄR JIVE

I ATEN 1896 MARKATTOR

ÅS

LAPP MED HORN PÅ

SALVA I LUMPEN

FALLET SOM TAS UPP ÄR DE AVVIKANDE

BILDAR TEKNIKER I STOCKHOLM

SATTE SIG PÅ ARABLÄNDERNA

FÖRTÄRA

SÄNKER NIVÅN

SÄTTER PÅ SIG DEL AV SKRIFT

VARUHUS

GÅGATA INOMHUS

ÖVER ÄNDA

SÅDANA SLÅR GRÄS EKBORG PÅ SCEN

LIGGER OVANFÖR BODEN

DET FÖRSTA SVÅRA TESTET KOLIK KOMMER MED KOSTNADEN

ÄR ELEGANTA MILJÖER DRA UPP UR SÄNGEN

HANDLAR

KREDITINRÄTTNINGAR PÅ OBESTÅND

KRÖNIKA I BLAD

IGENFYLLD

HAR LAGFART

PÅVEKRONAN I BALK KÄRL SJUNGA VAGGVISOR

GER NY NÄRING

SLANT

GE HALS SKJUTER VILT

HYSER ANTAGONIST GROGGY

FORMAS PÅ SKIVA SAKNAR RUTIN

PLACERADE I VÅGRÄTT LÄGE KLABB

GÖRS FÖR ATT SÄLJA SÅDANA LÄMNAS VID REDOVISNING © Melon Produktion

UPPTÅGSMAKARE

ÄR ISOLERAT HUS

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 27 april 2015 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Rätt svar BraAffärer nr 1-2015 CYLINDER FÖR KORN SÅDANA INNEHÅLLER RESTER AV NÖT ÄR 1852 M PÅ SJÖN SÅDANA TAR EN RÖVARE

© Melon Produktion

T

SILVER

A

G

SATT UPP SOM EN TILLGÅNG

Namn Adress

K

I

G I

G E

D KAN LEVA I KRONKOLONI

S

T

D

U

L

Ä

E

T

I STICKA RYMMER KVASTSKAFT

R

E

B SÅDANA ÄR TILLMÖTESGÅENDE

F

INNEHÅLLER KOPPAR

R

DEN UPPSKATTAR INTÄKTER

A

Postnr Ort

R

LEDNING PÅ SCEN

SLÄPPTS LOSS FÖREBILDEN SÅDANA SÄTTS UNDER BAK

KLÄMT EN ANRÄTTNING

LÄKARE

A

A

R

P

ÄGA RUM SÄKRA

T T S

T T IDROTTSKLUBB

I K

V

A

S

SÅDANA FÖRNYAR VOKABULÄREN

Ä

BLIR KASSA SPELARE FRISTAD

U

T

PÅ GRÖN KVIST

B

E

DE ÄR GRUND I KRÖSAMOS

SLEVAR

Ö

GÅR PÅ RÄLS

T

VAR FÖRST

A

SÄTTER DIT

L

HÅLLER SIG PÅ BENEN

S

P

R

I

N

OMFATTAR BOKSLUT I REGEL

BERÖRA

P

O

L

I

S

E

HAR KOLL PÅ BOLAGETS PENGAR

C

O

N T

R

O

L

L

E

R

G Å

ETT STÖRRE ANTAL

F

L

E

R

TUNN HINNA AV FRUSET VATTEN

KYRKORUM

MÜLLER I TYSK ELVA FÖRR

S

M I

K

TICKA PÅ PAUS

ÄR EN RÅBARKAD TYP

O

B

O

DRAR TOMTE

R

E

N

ÄR VÄL RUNDA FIGURER

T R

FÖRVÄGRA LÄSES AV I KASSA

E A

T

T

A

D

A

SOLRÖK RYKTBAR DAM

D

K

A

OBSERVERA

S

N Ö

R

E

T

A

V

DÅLIGT FLYT

T

A

T

PASSAR BRA I GÖTEBORG TRÖGA

R

A

S

BRINNER SKOTT LÄGGER KLÖVER PÅ ROVOR

N R

E

N

Ä

R

MÄRKA I FÖRVÄG

BÖJA SIG VID FARA HISSAS PÅ DÄCK

D

U

C

K

A

G A E

ÄR GAMMAL TRALL

ÄR ABSOLUT

U

A

N A

O

R

D

A

D

E

K

N O

R

A

C

Ä

G A

R

N A

DRAR I FÄLT

H A

R

E

S

A

N D

A

T

Å

K

DE SITTER PÅ LAGFART

GRUSAT VÅR BANA

L

KÖRS PÅ SKUTAN

LADE UNDAN GRÅKALL

DEN ÄR EN ARVSFAKTOR

N D

N Y

ÄR DET BAKOM STÖTDÄMPARE SUND

STRYKS PÅ YTAN OKÄND PERSON

LEVT OM

U

JAKT PÅ VATTEN

V

K

U

VÄNTAT

FÖREKOMMER

DENNE STÅR FÖR FIOLERNA

N G Å

S

NÄST STÖRST I STATERNA

I

PLANLAGT I DETALJ

A

L

N E S

R

FUSKAR

DAGLIGEN

LIGGER STRAX OVANFÖR BODEN

GREPPET

O

G E

I I

S

L

A

E STATIONERADE DEN VILL SKYTT HA

B

T

U

I

F

K

A

T

VERBAL SMÖRJA

N E

E

N

ÄR DEN SOMSAKNAR RUTIN

T

A

K

R

N

N Y S

V

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 1/2015 Bra Affärer Nr 1/2015 Annonsbilaga Nr 1/2015

1. Carl Ludvig Eriksson 2. Ann Britt Henriksson 3. Birgitta Renhorn 4. Sotarna i Laholm AB 5. Timrå rostfria AB 1. Per Kjellgren 2. Reidar Linner 3. Laila Håkansson 4. Birgitta Edlund 5. Lena Svensson Wendel


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar.

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN

Finns m

BEER & DIAMANT PR

e d ap p

Miljöpolicy

ALD Automotive AB ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbe vår verksamhet, att bedriva operationell leasing samt hantering att arbeta systematiskt och effektivt ska vi säkerställa att myndi efterlevs och att vi svarar upp till de krav som samhället och vår

Vi ska arbeta med ständig förbättring av vårt miljöarbete, för att och minska negativ miljöpåverkan genom att

följa utvecklingen inom miljöområdet och tillhandahålla inform som ger dem de bästa förutsättningarna att välja en bil med därigenom minimera miljöpåverkan.

säkerställa våra medarbetares miljökompetens genom utbild internt använda produkter med bra miljöprestanda.

verka för en effektiv resursanvändning och underlätta återvin våra lokaler.

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 2 | 2015  

Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare

Bra Affärer 2 | 2015  

Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare