a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 8

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Snöskottningseftertanke Snöskottning kan vara en ganska trevlig sysselsättning. Den är säsongbetingad, ger ”nödvändig” fysisk aktivitet och tillåter tankarna att glida omkring i roten. Häromdagen blev jag avbruten av Lasse,

som stannade till och vevade ner rutan, ”Tjenare snöskottaren, är inte du i Fjollträsk och berättar för dem om verkligheten?” säger Lasse med ett snett leende. ”Vad är det specifikt du funderat på nu då?” ”Jag läste i DI att ni varit med och protesterat mot Riksrevisionens rapport om revisionstvånget. Det var väl bra, men ni glömde det viktigaste. När revisorer inte längre kan kräva hur mycket som helst av oss företagare, så utreder revisorer sig själva. Låt vara att de kallas Riks, men det är samma skrot och korn. Revisorer utreder sig själva, utan att höra med företagare hur de upplever det. Det är samma system som att Skatteverket utreder sig själv, att polisen har internutredningar, journalister prövar journalister i Pressens opinionsnämnd och

så vidare. Varje skrå ska tydligen utföra sin egenkontroll. När får vi företagare utreda oss själva? Utan att alla upptänkliga myndigheter ska lägga sig i, utan att ge ett endaste råd? Dessutom insinuerar de att alla småföretagare bara vill komma undan skatt. Vilken dj-a attityd! ” ”Det är väl bra att man följer upp regelförändringar” försökte jag ”men kanske vore det ärligare att även ta med några företag? Jag såg till exempel att revisorn bara kostar 10 000 kr per år och att de ger råd och vägledning för den summan.” ”Det har jag aldrig ens hört talas om. Träffar du den där riksrevisorn så kan du väl höra efter på vilket träd den revisorn växer? Fortsätt skotta nu, för det ska komma mer snö i natt.” Riksrevisorn insinuerar att redovisningar från nystartade bolag har blivit sämre, men det borde väl vara enkelt att åtgärda genom en ”check” till nystartade bolag för redovisning under de första två åren. Pengarna kunde ju tas från Almi, som kunde minska lite i sin byråkrati. En annan lättnad vore ju att mikroföretag

fick redovisa frivilligt till Bolagsverket eftersom deklarationen till Skatteverket innehåller i princip samma uppgifter. Önskar statens myndigheter att mik-

roföretag ska ha revisor skulle det ju inte vara mer än rätt att också staten bekostade revisorerna. Pengar kan ju till exempel tas från skatten som kallas Allmän löneavgift i arbetsgivaravgiften.

8

BraAffärer

Snöskottning utförs under vintern, och

när sommaren kommer har man glömt att det blir vinter igen. På samma vis verkar vi ha en tendens att glömma varför vissa regler tillkommit eller tagits bort. Initiativet till slopad revisionsplikt för mindre bolag kom från EU med möjlighet att undanta mikroföretag (färre än 10 anställda). Flera grannländer genomförde undantag för just mikroföretag, men i Sverige ansåg man att det skulle bli en alltför besvärlig arbetssituation för revisorer ifall fler ägare till aktiebolag skulle få bestämma själva. Den svenska gränsen blev alltså mycket lägre än för våra grannländer. Man kan fundera över varför just svenska företagare behöver fler myndighetskontroller än våra konkurrenter i närliggande länder. Andra länder inom EU har granskat effekter av slopad revisionsplikt för mindre bolag och inte funnit några oegentligheter, men svenska Riksrevisionen insinuerar detta till förmån för sina kollegor… Den berömde danske fysikern Piet Hein formulerade så kallad gruk, varav ett par borde passa i samband med Riksrevisorns rapport: Der er stor lighed mellem at have løst et problem og slet ikke at have fattet det Stor er den som véd, men større er den som véd hvor han skal spørge Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 1 | 2018  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 1 | 2018  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund