a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 5 2 0 17

Vi före

träder

nu

30 000 småfö

re ! retaga

JENNY HOLMÉN vill göra bokbinderiet ledande i Norden

Fler utlandsfödda kvinnor startar eget - möt en av dem

Att ha ett socialt engagemang gynnar företagen

Juristen: Så skyddar du dig från att begå skattefusk

L A G A R • R E G L E R • S K AT T E R • T I L L V Ä X T • T R E N D E R


Erbjudande genom exklusivt avtal via Småföretagarnas Riksförbund

Vi kan nu erbjuda dig som medlem i förbundet attraktiva IT-lösningar och en IT-Partner som: I Förenklar din vardag I Ger dig mer tid till din verksamhet så att du får mer tid till dina kunder I Hjälper dig öka företagets lönsamhet

Du kan få: I All IT inkluderad (datorer, säkerhet/backup, skrivare, program, support m.m.) I Fast månadskostnad per användare I En IT-Partner som bryr sig och finns nära

Ring nu!

Office IT-Partner Stockholm/Liljeholmen Tel: 08-400 25 708 www.officeitpartner.se/smaforetagarna


Ledare

Här är fyra utmaningar inför valet

Innehåll: Ledare 3

Nu har regeringen och övriga partier

presenterat sina budgetförslag inför valåret 2018. De har alla en gemensam problemformulering men de har givetvis olika lösningar på hur problemen ska lösas. Det är dessa utmaningar som Sverige står inför:

1. Ett rättsväsende som behöver mer personal och mer pengar. 2. En vårdsektor som behöver mer personal och mer pengar. 3. En skola som behöver mer personal och mer pengar. 4. En infrastruktur som behöver mer personal och mer pengar. Dessutom har den svenska befolkningen

lånat alltför mycket pengar till konsumtion, och bostäderna är alltför få och alltför dyra på de platser där människor vill bo. Samtidigt som det inte finns arbetstillfällen på de ställen i landet där det finns lediga bostäder. Därutöver finns det allt för många männ-

iskor, framför allt utlandsfödda och ungdomar, som är utanför arbetsmarknaden men som inte har rätt kompetens för att kunna fylla ut det behov av mer personal som alla ropar efter. Problemen blir inte mindre av att det

finns ett stort behov av minskad klimatpåverkan, minskat skattetryck och en ökad export från näringslivet som ska säker­ställa och tillgodose välfärdens alla behov.

Tänk om politiken hade haft samma

flexibilitet och lösningsfokus som entreprenörer och mikroföretagare har. I detta nummer av Bra Affärer finns goda exempel på småföretagares kreativitet, engagemang och nytänkande. Här finns en artikel om hur socialt engage-

mang på arbetsplatsen ger lojalare anställda, du får dessutom ta del av en intervju med en kvinnlig företagare med utländsk bakgrund som visar hur entreprenörskap och företagande bygger broar mellan människor. Du träffar även Aros Bokbinderi som visar

5 frågor

5

Medlemssidor 6 Profilen: Aros bokbinderi

12

Utlandsfödd företagare

16

Notiser 18 Socialt engagemang

20

Försäkringsmäklaren 22 Srf konsulterna

23

Juristen 25 Serien 26 Korsord 27

hur nytänkande och mod ger nya affärsmöjligheter på en traditionell marknad. Einstein tillskrivs citatet Problem kan inte

lösas med samma tankesätt som skapade dem. Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. Detta är något som vi småföretagare förhåller oss till när nya utmaningar dyker upp i vår vardag, men när politiken står inför utmaningar är det rätt så tomt i verktygslådan. Därför är det positivt att vi tillsammans via Småföretagarnas Riksförbunds nya näringspolitiska program kan bidra med småföretagandets kreativitet och nytänkande in i det politiska valåret 2018. Det behövs!

Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Peter Thörn ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Maria Boborg-Trané, Anders Andersson, Mattias Andersson, Helena Krona ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Mattias Andersson, näringspolitisk samordnare i Småföretagarnas riksförbund

Alla dessa samhällsutmaningar borde

föranleda en politisk kaskad av nytänkande och samhällsinnovation med breda politiska överenskommelser. Tyvärr kan jag konstatera att de politiska verktygen som presenterats inte innehåller något nytänkande, och det är befogat att ställa frågan till politiker om det är mer pengar till verksamheterna som ger resultat eller om bättre resultat i verksamheterna ger mer pengar.

Ny tillförordnad ordförande Anne A Marbrandt har avgått som ordförande för Småföretagarnas Riksförbund av privata skäl och med omedelbar verkan. Förbundet tackar Anne för de insatser hon gjort och önskar henne lycka till med framtida uppdrag. Vice ordförande Peter Thörn träder in som tillförordnad ordförande fram till ordinarie förbundsstämma 2018. - Vi har sedan starten framgångsrikt arbetat för att småföretagare ska få uppmärksamhet och stöd från beslutsfattare. Förbundet är en viktig opinionsbildande röst, speciellt under kommande valår och jag ser fram emot att få fortsätta arbetet med att skapa bättre förutsättningar för våra minsta företag, säger Peter Thörn, ny tillförordnad ordförande i Småföretagarnas Riksförbund. BraAffärer 3


FEM FRÅGOR

TILL MEDLEMMAR

4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Målsättningen är att kunna påverka och förbättra hälsovården. I skolmedicinen arbetar man med att i första hand bota och i andra hand lindra, om inget av det går får patienten helt enkelt lära sig att leva med det. Vi jobbar lite annorlunda, i första hand pratar vi med klienten och tar reda på orsaken till symptomen, sedan försöker vi lindra. Det sista - bota - kan inte vi göra – det kan bara människan själv. Om konventionella mediciner hade löst problemen så hade alla varit friska! 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

För mig är det ett viktigt forum där spörsmål tas upp som jag som enskild aldrig har möjlighet att påverka. Aktuella frågan: Vilket är det värsta regelkrångel du stöter på i din bransch?

Hans Kürzl CNM Massage 1. När startade du ditt företag?

Jag har verkat som egen företagare sedan 80-talet, men just det här företaget startade jag för fyra år sedan. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Den viktigaste för oss i hälsobranschen är momsfrågan, hälsotjänster har en ”straffskatt” i och med den 25-procentiga momsen. Det är en orättvisa att människor som är intresserade av sin egen hälsa ska behöva betala detta. Vi måste få jämställdhet mellan den vanliga sjukvården och det alla vi andra gör. I Schweiz har man till exempel nyligen helt integrerat den alternativa medicinen i det traditionella försäkringssystemet. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Det som är mest problematiskt är att det vi i hälsobranschen arbetar med kallas för komplementär eller alternativ medicin - drömmen är att en läkare skulle kunna delegera vissa saker till oss, med åtföljande ansvar, givetvis. I Tyskland till exempel är det redan möjligt. En annan sak är det finns 200 olika förbund i friskvårdsbranschen – det gör det svårt att samordna saker, vi borde lägga skillnaderna åt sidan och börja samverka i stället! Namn: CNM Massage Trollhättan, Hans Kürzl Antal anställda: Inga Verksamhet: Naturterapi, där ingår bland annat massage, kinesisk

akupressur, zonterapi, näringslära och tankefältsträning Det gör mig inspirerad och motiverad: Det är inspirerande att alla människor är olika och det är en spännande utmaning att möta och försöka förstå varje människa och varför problemen uppstått. Och det är intressant att försöka hitta nyckeln till en förändring i livet. Jag lär mig något av varje människa jag möter.

Driva eget blir ju nästan en livsstil. Man har friheten att sträva efter att förverkliga det man tror på och man får jobba efter eget huvud, man har helt enkelt friheten att göra det man helst vill.

3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Det är friheten, att kunna styra själv och utveckla något som man vill. 4. Vad har ni för mål med ert företagande?

Vi vill vara skolans bästa vän och utveckla samarbetet ännu mer med skolor och kommuner. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Framför allt för att man står mindre ensam, och för att man får möjligheten till hjälp och råd.

Karl-Gustav Hagelberg Skolkompetens 1. När startade ni ert företag?

Det var fyra, fem år sedan. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Mer fokus borde läggas på att underlätta företagandet i glesbygd.

4

BraAffärer

Aktuella frågan: Vilket är det värsta regelkrångel du stöter på i din bransch?

Vi stöter inte på så mycket eftersom vi köper in de tjänsterna utifrån. Namn: Skolkompetens, drivs av Karl-Gustav Hagelberg och Patrik

Solvelius

Antal anställda: 2 Verksamhet: Rekrytering och bemanning av skolpersonal Det gör oss inspirerade och motiverade: När vi lyckas med

ett uppdrag så får vi glädje från alla inblandade, alla vinner, det är väldigt roligt och motiverande.


4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Att ha en bra livssituation och samtidigt vara en bra arbetsgivare. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Varför inte? Jag är ju småföretagare. Jag ser dem som en extra resurs om det är något jag behöver hjälp med. Aktuella frågan: Vilket är det värsta regelkrångel du stöter på i din bransch?

Eftersom vi är en livsmedelsklassad butik så är det många regler som ska följas. Men jag upplever det inte som krångligt. Däremot tidsödande.

Monica Ohlsson Kardemumma 1. När startade du ditt företag?

1998 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Smidigare anställningsformer för ungdomar och nyanlända. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Namn: Monica Ohlsson Antal anställda: 5 Verksamhet: Kardemumma, Mitticitygallerian, Karlstad.

Fik och butik med kaffe, te, handgjorda chokladpraliner och andra smakfulla presenter. Det gör mig inspirerad och motiverad: Internet är ju en fantastisk inspirations- och motivationskälla när man har stunder över. Att resa och inspireras av helt andra miljöer och koncept, både i och utanför Sverige, är viktigt för mig. Har man eget så jobbar hjärnan hela tiden, även om man officiellt har semester så tankar man alltid inspiration och idéer, var man än befinner sig.

Att man har stor frihet i kombination med stort ansvar.

BraAffärer

5


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Skicka in årsredovisningen i tid och undvik förseningsavgift Ett aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolags-

verket för varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska ha inkommit till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det går inte att förlänga tiden för när årsredovisningen ska lämnas in. Tänk även på att räkna in tid för postgång när du skickar årsredovisningen så att du undviker en förseningsavgift. Källa: Bolagsverket

Bidraget många små arbetsgivare missar att söka Bidraget för arbetsplatsnära stöd kan användas för att utreda

Skydda ditt företag mot kapning – skaffa en digital brevlåda Genom att skaffa en digital brevlåda kan du minimera risken

att någon obehörig tar kontroll över ditt företag. När post från Bolagsverket och andra myndigheter skickas digitalt får du samtidigt en avisering via e-post och sms. Det ger dig möjlighet att snabbt reagera om du på falska grunder registreras i eller ur något företag. Information om hur du går tillväga hittar du bland annat på Bolagsverkets och Skatteverkets hemsida.

6

BraAffärer

vilka åtgärder som kan förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan till exempel vara anpassning av den anställdas arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella arbetshjälpmedel och stöd. Konsultationen ska utföras av en av Försäkringskassan godkänd anordnare av företagshälsovård. Små arbetsgivare är underrepresenterade i användandet av det arbetsplatsnära stödet. Orsaken kan vara att de inte känner till bidraget eller att små arbetsgivare oftast inte är anslutna till företagshälsovård. Det arbetsplatsnära stödet kan användas: • Vid upprepad korttidsfrånvaro och signaler om ohälsa. • När arbetsförmågan är oklar i förhållande till arbetsuppgifter. • Vid risk att den anställda blir sjukskriven. • Vid svårigheter för den anställda att återgå i arbete efter sjukskrivningen. • Om den anställda riskerar att bli långvarigt sjukskriven. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Nya regler för arbetsgivardeklaration från 1 juli 2018 Från 1 juli 2018 införs en lagändring som innebär att arbetsgi-

vardeklarationen ska ske på individnivå. Det innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som görs till varje anställd varje månad samt vilken skatt som dragits av. Redovisningen ersätter den årliga kontrolluppgiften, där skatter och avgifter redovisats i klump. Införandet sker i två steg: 1 juli 2018: Företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda. 1 januari 2019: Alla företag med eller utan personalliggare.

Personalliggare i fler verksamheter Regeringen föreslår i sin budgetproposition 2018 att personal-

liggare ska införas i fler verksamheter. Krav på personaliggare ska utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvårsd, verksamhet inom fordonsservice och livsmedel samt tobaksgrossister. Småföretagarnas Riksförbund skrev i sitt remissvar till

finansdepartementet: ”Att det förvisso är viktigt att motverka osund konkurrens, men att systemet med personalliggare är tandlöst såtillvida att de oseriösa företagare man vill komma åt, kan kringgå systemet och de seriösa drabbas av kontrollavgifter och avbrott i verksamheten. Avbrott som i sin tur skapar oro och rädsla av att ha gjort fel och vid kontroller riskera dryga avgifter. Reformer som ökar regelbördan för företagen bör noggrant utredas och de eventuellt positiva effekterna ska alltid ställas mot de kostnader, direkta och indirekta, som en ökning av regelbördan innebär för företagen.”

Resebidrag till små företag Planerar du att träffa nya internationella samarbetspartners

för en ansökan till Horisont 2020 eller Eureka? Eller delta på av Vinnova utvalda konferenser och informationsmöten för att träffa framtida samarbetspartners inom forskning och innovation? Då kan du ansöka om resebidrag för resor inom Europa och ersättas med upp till 15 000 kronor per resa och för resor utanför Europa med upp till 25 000 kronor per resa. Mer information kan du hitta på Vinnovas webbplats.

BraAffärer

7


NY HOTELLPARTNER Vi på Scandic är glada att vara Småföretagarnas Riksförbunds hotellpartner för 2018. Du som medlem hittar mer information om avtalet och förmånerna på http://www.smaforetagarna.eu/ Scandic är Nordens största hotelloperatör med 230 hotell i sju länder. Vi fokuserar på att skapa en upplevelsemiljö där du som gäst ska trivas och känna dig som hemma. Exempelvis har vi utvecklat våra lobbyer till att fungera som vardagsrum, där du både kan äta, arbeta och umgås.

Läs mer om erbjudandet på smaforetagarna.eu. Vi ser fram emot att träffa dig under 2018.

JUST NU!

15% RABATT

Priset för att vara småföretagare. Just nu får du som medlem i Småföretagarna 15% rabatt på alla resor med SJ fram till och med 31 januari. Välkommen ombord! Boka din resa på: smaforetagarna.eu/medlemskap-formaner


” Med SMÅA i

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

ryggen vågar vi satsa på vårt företagande. Dobedai, specialister på radioreklam, ljud- och musikproduktion samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Dobedai på smakassa.se/radiokillarna

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Bli medlem på www.smakassa.se

BraAffärer

9


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Krönika:

Inte hjälper Skatteverket företagen I tisdags ringde Lasse till mig: ”Häng med på kvällens

ishockeymatch och bevista bygdens stolthet.” Eftersom jag inte uppfattade det som en fråga, så var det bara att promenera iväg. Vi hade knappt satt oss innan Lasse började berätta om sina nya funderingar. -Tänk om de här företagens vänner skulle berätta hur det är på riktigt att vara företagare. I stället för att måla upp vackra bilder kunde de kanske beskriva det i form av en anställningsintervju? Du erbjuds att arbeta mer än någon annan kategori, vilket ni i Småföretagarna ju beskrev i en rapport härom året. Någon semester ska du inte räkna med under de första åren. Dessutom får du lägre lön än dina barn. Pensionsavsättningar får du göra vid något senare tillfälle. Dessutom har du så många regler att rätta dig efter att du alltid vet med dig att du brutit på någon. Vad tror du om den annonsen? -Jo, men man får ju förlägga arbetstiden lite som man vill, försökte jag. Dessutom är det ju fantastiskt spännande att få möjlighet att förverkliga sina idéer. Och kul är det ju! -Så du är villig att sova mindre, jobba mer och ha lägre lön för att du tycker det är så roligt? Det kan väl bara vara genuina knäppgökar som nappar på det? -Du tycker kanske inte att det är så konstigt då att vi inte är

fler som driver företag i det här landet då? försökte jag. Du själv då? Är du en knäppgök? -Ja lite knäpp är man allt, men jag har ju i alla fall lite säkrare jobb än iskrigarna här. Nu går det ju bra för laget, men det kan ju svänga rätt snabbt, det vet man ju. När turen vänder så ryker tränaren. Min chef skulle aldrig avskeda mig eftersom jag tycker att jag är så viktig för firman. Fast annars påminner vi småföretagare ganska mycket om hockeyspelare. Vi är inte bättre än vår senaste prestation, i deras fall senaste matchen och i vårt fall senaste uppdraget. Att leva på gamla meriter och vänta in pensionen har vi ju inte tid med. För ett par år sen kom Skatteverket ut med en bok ”Från

fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet”. Titeln antyder lite av Lasses funderingar om anställningsintervju, alltså att man inte beskriver hela sanningen. Skatteverket har i vissa delar blivit mer service-medvetna, med trevlig attityd och en hel del underlättande. Förenklingarna gäller tyvärr inte företagare utan i första hand löntagare och pensionärer. Det inte heller så att alla avdelningar inom Skatteverket är besjälade av att hjälpa till. Avdelningarna med kontrollanter har sällan visat mycket empati eller vilja att hjälpa till. En medlem, som är född i Thailand, ville genomföra vad

alla politiska partier uttalar som sin önskan: att integreras i samhället genom att driva företag. Hennes språkkunskaper stod inte i proportion till hennes entusiasm, men det gjorde heller inte hennes rörelses intäkter. Hon gjorde så gott hon kunde och fick besök av Skatteverkets kontrollant förra sommaren. I stället för att hjälpa henne tillrätta, ge råd och vara stödjande, så slog kontrollanten till med en kontroll¬avgift på 12 500 kr. Hon lät sig inte nedslås, utan kämpade bara ännu hårdare med både sin verksamhet och alla byråkratiska regler. Tio månader senare dök fogden upp igen. Nu hittade

han 101 kronor under kassaapparaten, pengar som hon hade tänkt använda för att handla lite mjölk eller annat som kunde fattas, utan att behöva ta pengar ur kassan. Fogden fick därmed vatten på sin kvarn och dömde ut en kontrollavgift på 25 000 kr eftersom det var det andra felet han hittat hos henne inom en 12-månadersperiod. I beslutet skriver dessutom fogden att avgiften ska stå i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten. Man tar sig för pannan! Är det så här man gör när man upplever sig som omtyckt servicemyndighet? Det blir ju intressant att se titeln på nästa bok från Skatteverket. Aksel Sandemose skrev i alla fall Den smula förbrän-

ning, som tänkandet åstadkommer i hjärnan, kan ersättas med en biff i halvåret. Många biffar verkar det inte vara för alla på Skatteverket. Erik Sjölander

10

BraAffärer


Så vill vi slåss för dig inför valet 2018 Inför valåret 2018 har Småföretagarnas

Riksförbund nu uppdaterat och moderniserat förbundets näringspolitiska program för att ge politikerna verktyg att leda landet in i en positiv framtid. Det finns många samhällsutmaningar

att ta sig an för landets politiker. En av de viktigaste är att säkerställa ett hållbart företagsklimat för företag. Mikroföretag är pulsådern i svenskt näringsliv och genom att förbättra de ekonomiska, juridiska och sociala villkoren för dessa företag skapas högre tillväxt, bättre service i hela landet och framförallt fler riktiga jobb. På Småföretagarna gör vi skillnad ge-

nom att bygga relationer med våra makthavare, oavsett politisk färg. Vi vill ge dem en inblick i en företagares liv och vardag då vi anser att förståelse är en förutsättning för förändring. Det finns fortsatt

mycket att uträtta för att utveckla och bibehålla ett företagsklimat i världsklass, till exempel sänkta arbetsgivaravgifter, minskad regelbörda och ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem. När samförstånd uppstår mellan det politiska systemet och näringslivet uppstår globala möjligheter genom lokal kreativitet. När nu valåret 2018 sätter igång så räcker

det inte enbart med ett snitsigt program för att kunna påverka. För att vi ska kunna få det bättre som företagare i Sverige måste vi nå fram till politiker och högre tjänstemän. Vi träffar riksdagsledamöter från alla riksdagspartier och försöker övertyga dem om hur viktiga företagarna är för Sverige. Vid dessa möten är det näringspolitiska programmet grunden för förbundets lösningsorienterade förhållningssätt och därmed en viktig påverkansfaktor för ett förbättrat näringsliv.

Ta del av programmet i sin helhet på

Småföretagarnas hemsida. Har du frågor och synpunkter så är du välkommen att höra av dig. För det är först när dina berättelser och upplevelser kan kopplas till vårt näringspolitiska program, som Småföretagarnas Riksförbund kan göra skillnad på riktigt. Erik Sjölander

VÄRLDENS ENDA SVANENMÄRKTA DIESEL. Preem Evolution Diesel Plus är den första dieseln någonsin som får bära Svanen – Nordens officiella miljömärke. Den kan blandas med all annan diesel och kostar inte ett öre mer. Preem Evolution Diesel Plus har minst 50% förnybart innehåll och gör att du kan köra varannan mil fossilfritt. Läs mer på preem.se

BraAffärer

11


a r ö g l l i v y n Jen t e i r e d n i b bok n e d r o N i ledande

12

BraAffärer


Jenny Holmén är vd för Aros Bokbinderi och tänker tillsammans med de två andra delägarna utveckla förtaget och låta det växa.

BraAffärer

13


Vägen har varit allt annat än rak för Jenny Holmén som för två år sedan köpte ett bokbinderi i Västerås. Men trots ekonomiska motgångar och mycket slit ångrar hon ingenting. Om fem år tänker Aros Bokbinderi vara ledande i Norden. – Nu ska vi främst bygga så att vi håller ekonomiskt, det är vårt största mål, säger Jenny Holmén, vd för Aros Bokbinderi. För två år sedan gick affären igenom och sedan dess har företaget hunnit vara med om mycket, det största var flytten till de lokaler man har i dag. – Vi insåg nog inte innan hur mycket energi en flytt skulle ta, och hur mycket det kostade. Det vet vi nu. Jenny Holmén är inte ensam ägare av

bokbinderiet, utan har gått in i satsningen tillsammans med Carl Arnesson och Bosse Sandberg. – Calle och jag jobbade tillsammans tidigare och Bosse har varit min mentor i många år. Jenny visste att hon ville vidare från sin

tidigare vd-tjänst för att kunna driva eget och på så vis utvecklas. – Jag ville köpa min förra arbetsgivares bolag, men det fick jag inte. Då kände jag att motivationen var bränd och att jag var tvungen att hitta något nytt. Vad exakt visste jag inte då. Men det blev alltså ett bokbinderi trots

ning fick vi göra en ny personalstrategi. Vi har i dagsläget en fast personalstyrka utifrån 50 procents beläggning och vi arbetar med att vidareutbilda personalen så att de kan ta egna beslut i produktionen. Vi tar dessutom in timvikarier vid behov.

Företaget var då i stort behov av mo-

Jenny ser transparent på företagandet

dernt ledarskap och det är just de bitarna som lockar Jenny allra mest. Trots att branschen var, och fortfarande är, vikande såg hon möjligheterna. – Det handlar om att våga tänka annorlunda. Det var den interna strukturen som var

mest akut och det var mycket som var eftersatt. Ganska snabbt minskade man på antal anställda och när produktchefen slutade plockades den rollen bort helt. – Sex stycken anställda har försvunnit och i dag är vi 25 stycken i personalstyrkan. Personalen var absolut steg ett för oss.

Aros Bokbinderi vill vara med och kon-

kurrera och redan nu har man några stora kunder, bland annat en välkänd möbeljätte vars katalog binds i deras lokaler – Vi vet att vi klarar stora ordrar, och vi arbetar ständigt med partnerskap för att tillsammans med tryckerier kunna vinna fler stora upphandlingar.

hon inför produktionspersonal som inte var vana vid modernt ledarskap och som absolut inte hade någon erfarenhet av öppen kommunikation. – Jag är inte en ledare som vill jobba traditionellt. Jag införde teamledare, och från att ha haft tysta månadsmöten där man kunde höra en knappnål falla och med en personalstyrka som var vana vid att få skäll, har vi i dag ett bolag med människor som vill få företaget att växa.

I dag vet personalen att de är delaktiga och att alla har ett gemensamt ansvar. Konkurrensen i branschen är tuff och

2015 tog man över bolaget som är bildat

Samtidigt skedde flytten, och de två

BraAffärer

där det handlar om att bygga ihop flöden. – Vi efterfrågar vad kunderna vill ha och försöker sedan lösa det. Vi har ett tydligt mål i att vill arbeta partnerskapsbaserat med våra kunder.

Personalgruppen fungerade annorlunda än vad Jenny var van vid. Här stod

att hon inte hade någon tidigare erfarenhet av branschen. Det är byggandet av bolag som driver henne, och hon anser att strukturen är densamma oavsett bransch. – Ingen av oss hade någon som helst kunskap av denna bransch, men det som lockade mig var just att få bolaget att fungera. De anställda kan ju hantverket med att binda böcker. Det kanske låter naivt, men mitt mål är att driva bolag. av flera tidigare bokbinderiers konkurser. – Jag såg direkt potentialen och visste vad

14

jag ville göra med företaget. Vi visste att vi till exempel behövde byta lokaler om vi skulle kunna förändra och driva det på vårt vis. I den gamla lokalen satt det för mycket i väggarna. Här fanns det också en chans för oss rent ekonomiskt att kliva in.

under 2016 förlorade Aros Bokbinderi tre stora kunder på ett bräde, det betydde även en förlust på 30 procent av intäkterna. – Det var tryckerimomsen som ställde till det, och det var tio miljoner kronor i förlust som vi verkligen inte hade räknat med. Men jag tycker att vi har hämtat oss ganska bra från det och att vi snart är tillbaka helt. första åren var riktigt tuffa för alla. – I samband med att vi tappade omsätt-

Så ofta hon hinner tar Jenny en runda i produktionen för att samtala med personalen. Här diskuterar hon en katalog tillsammans med Monica Johansson.

Om fem år vill Jenny att Aros Bokbinderi

är Nordens största. – Då har vi antingen köpt upp någon konkurrent eller gått samman, vi har i alla fall vuxit på marknaden. Jag vet att vi måste hämta hem stora kunder som i dag finns utomlands.

TEXT & FOTO: MARIA EREMO


Jennys tips till andra entreprenörer • Följ magkänslan. • Ha stöttning av mentorer och coacher, insup kunskap.

• Våga be om hjälp hos de människor som har rätt erfarenhet.

Henrik Vikström och Jenny har i dag en mycket mer avspänd relation än vid starten. – Ja, så här var det inte med någon i början, säger Jenny.

• Var öppen. • Ånga ingenting, hantera i stället problemen om de uppstår.

• Nästan allt går att lösa. • Bli inte isolerad, delegera ansvar. Tänk att du lyckats när du som ledare inte längre behövs.

Jenny Holmén Ålder: 43 år Bor: Örebro Familj: Sambon Calle, två söner, två bonusbarn och en hund. Fritid: Engagerad i Friskis & Svettis styrelse i Örebro. Intressen: Silversmide. Jag gillar att skapa. Det är kreativt att driva företag, men då är det huvudet som arbetar. Det är skönt att göra något med händerna också. Jag cyklar även mountainbike.

Aros Bokbinderi, Västerås

Vissa av de binderier som görs på bokbinderiet är handsydda, ett riktigt handarbete.

• Sveriges ledande bokbinderi. • Har fullservice med allt från limmat till hårdband.

• Främsta kunderna är tryckerier. • Gör allt från Riksdagsbanden till kokböcker, kataloger och coffee table-böcker.

BraAffärer

15


16

BraAffärer


”Jag tror att vi kvinnor är mer modiga och vågar ta risker” – Fler utlandsfödda kvinnor startar eget – Siffror från Statistiska centralbyrån,

SCB, visar att fler utlandsfödda kvinnor än män väljer att starta företag. Gintare Brusokiene i Karlskoga-Degerfors är en av dem. Sedan sommaren 2016 har hon drivit

det egna företaget Amber’s Beauty som inriktar sig på nagelvård, fransar, makeup, bryn och massage. – Jag har många idéer för att få företaget att utvecklas, men just nu är jag nöjd med hur det är. Jag vill gärna växa, men det får gå i långsam takt, säger Gintare. Gintare är 37 år gammal och kom till

Sverige för nio år sedan. Det var kärleken som lockade henne till Sverige från Litauen. – Min barndomskompis i Litauen bodde här och bjöd över mig på semester, jag blev kvar. Då var hennes äldsta son fyra år och

Gintare kände att hon ville göra något på dagarna. I hemlandet arbetade hon som lärare, men här var det ingen som ville anställa henne. – Jag blev så klart besviken. Jag hade studerat mycket i Litauen och ville sköta mig själv. Mitt intresse för skönhet och detaljer, oavsett om det gäller smink eller inredning, har jag alltid haft och det var min man som föreslog att jag kanske skulle starta något eget i branschen.

tycker Gintare att det är skönt att kunna styra sin egen tid. – Om det passar kan jag arbeta länge på kvällarna, men jag har också möjligheten att vara ledig när barnen är det. Jag bestämmer själv jämfört med om jag hade jobbat 7-16. Enligt SCB stämmer Gintares antagan-

Här finns de flesta kvinnliga företagarna med utländsk bakgrund: Utländsk bakgrund avser personer som

är utrikes födda alternativt inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

de om att män med utländsk bakgrund lättare får anställning, jämfört med kvinnor. Orsaken är bland annat att män med utländsk bakgrund har längre arbetslivserfarenhet än kvinnorna.

Restaurangbranschen 2738 Frisörsalonger 2432 Städföretag 2283 Inrättningar för kroppsvård 1349 Skönhetssalonger 978

I januari i år flyttade Gintare sin verksam-

Kvinnor med utländsk bakgrund har

het till ytterligare en lokal utöver den hon har i hemmet i Degerfors. 13 kilometer bort ligger Karlskoga och här hyr hon nu ett rum för sin mottagning. – Jag känner mig stolt, men jag får jobba väldigt hårt och investera i kostsamma maskiner och verktyg. Framöver vill jag gärna anställa och växa, men nu hinner jag inte mer än så här. Jag har ju familjen också. Det är svårt nog att få ihop det med tiden, men man får pussla lite. Jag har en regel, jag jobbar aldrig helg. Då är det familjen som gäller, avslutar Gintare Brusokiene.

svårt att komma in på arbetsmarknaden. SCB:s statistik visar att det kan vara lättare för dessa kvinnor att starta företag än att bli anställda. Källa: SCB, siffror från 2015

TEXT & FOTO: MARIA EREMO

Under 2015 fanns det 76 000 egna före-

tagare med utländsk bakgrund i Sverige. 19,5 procent av männen väljer att starta eget medan siffran för kvinnorna är 23 procent. – Jag tror att vi kvinnor är mer modiga och vågar ta risker. Sedan kanske det är lättare för män att få anställning? Men jag är i alla fall väldigt självständig och vill sköta mig själv, och det vet jag att fler kvinnor vill.

Med tre barn i åldrarna tre till tretton år

För åtta år sedan tog Gintare Brusokiene beslutet att utbilda sig för att kunna starta eget. Sedan 2016 driver hon Amber’s Beauty i både Degerfors och Karlskoga. Nagelvård och fransförlängning är hett på marknaden och även om Gintare märker av den hårda konkurrensen tycker hon att affärerna går riktigt bra.

BraAffärer

17


»KORTA NYHETER

Skatteskolan – en podcast för företagare Podcasten Skatteskolan lär dig det mesta du behöver veta om skatt, moms och avgifter för att starta och driva företag. I olika avsnitt ger Skatteverkets experter dig en snabbkurs i företagsformer, lön, preliminärskatt, bokföring, avdrag och mycket mer. Varje onsdag släpps nya avsnitt. Hittills har ämnen om bland annat moms, preliminärskatt, bokföring och egna uttag avhandlats. Podden hittar du där poddar finns, sök på Skatteskolan. Källa: Verksamt.se

Får chefen läsa anställdas e-post? En ny dom i EU-domstolen väcker stort intresse. Är det så att privat e-post i din jobbdator tillhör privatlivet? En rumän blev av med sitt arbete för tio år sedan när han hade använt ett arbetsrelaterat chattprogram för att på arbetstid hålla kontakt med sin familj. Arbetsdomstolen i Rumänien gick på arbetsgivarens linje, men det gjorde inte EU-domstolen som gav mannen rätt. ”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”, står det i domen enligt Datainspektionen och pekar på artikel 8 i Europakonventionen.

Men vad gäller egentligen i Sverige? Upptäck arbetsgivare.nu På webbplatsen arbetsgivare.nu har Arbetsförmedlingen skapat en öppen plattform som samlar idéer och lösningar för arbetsgivare. Vem som helst kan bidra, kommentera och se andras förslag som rör rekrytering, annonsering och liknande utmaningar som ingår i arbetsgivarens vardag. Vissa idéer kommer att bli verklighet, andra kommer troligtvis aldrig att se dagens ljus, men alla är viktiga och kan i sin tur inspirera till andra nya idéer som är briljanta. Källa: Verksamt.se och arbetsgivare.nu

18

BraAffärer

Arbetsgivaren har all rätt att sätta upp de regler som gäller för hur företagets it-utrustning får användas. Om en jobbdator inte får användas till privat surf, så är det en regel som ska följas. Däremot måste arbetsgivaren vara väldigt tydlig med vad som är tillåtet och även informera om vilka kontroller som kommer att göras och varför. Enligt Datainspektionen finns det stora brister på dessa punkter. Nya regler är på ingång från och med nästa år då personuppgiftslagen försvinner och ersätts av dataskyddsförordningen. Då kan den arbetsgivare som brister i sin övervakning tilldelas böter som i längden blir dyrt för företaget. Källa: chef.se


Svenskar handlar gärna skönhet på nätet… Så här nära jul finns det säkerligen många som fortfarande inte har börjat julhandla utan väljer att göra det i sista stund. Många svenskar handlar gärna på nätet, närmare bestämt 63 procent av svenska befolkningen enligt Postnords e-barometer från september månad. Driver du e-handel är du alltså helt rätt ute. Det är däremot inte alla varor som säljer lika bra på nätet. De varor som säljer bäst är mode-, skönhets- och hälsoprodukter samt böcker och media visar Postnords septem­berbarometer. De varor som gick sämre via e-handel var barnartiklar och leksaker – något som kanske ändras nu under december. Källa: di.se

Vett och etikett på jobbet Annmarie Palm är specialist på vett och etikett i arbetslivet och hon delar gärna med sig av tio säkra tips för att arbetsplatsen ska bli ännu trevligare att vistas på. 1. Svara alltid på tilltal – gäller telefon, mejl, sms och annat. Ta hjälp om du inte hinner svara. 2. Ta inte mobilsamtal när du sitter i möte. 3. Se över din tillgänglighet – vad är realistiskt? 4. Undvik vita lögner. 5. Ha ett syfte – var tydlig med varför du vill boka in ett möte. 6. Kom aldrig försent – om det händer någon gång så be om ursäkt! 7. Kom förberedd – se helt enkelt till att vara påläst. 8. Planera din klädsel utifrån situation. 9. Fokusera på dem du har möte med – se dem i ögonen. 10. Tacka – och säg förlåt när det behövs. Källa: chef.se

…och vi fortsätter att e-handla livsmedel Det är inte bara skönhet och mode som går som tåget på nätet, det gör även livsmedel. Under det tredje kvartalet i år växte försäljningen av livsmedel över nätet i sin snabbaste takt hittills i år. Enligt Svensk digital handel ökade den totala digitala livsmedelshandeln med 21 procent under kvartalet jämfört med samma period förra året. "Det tredje kvartalet är extra intressant att följa då det fångar både perioden med industrisemester och återgången till vardag. Den starka tillväxten visar att konsumenterna återupptog sina digitala vanor efter semestern samt att nya kunder tillkommit", säger Malin Winbom, tillförordnad vd på Svensk digital handel, i en kommentar till di.se. Källa: di.se

Reklamspärr och registerutdrag från SPAR kan nu göras digitalt Nu går det att spärra adresserad direktreklam hos Statens Personadressregister, SPAR, med hjälp av e-legitimation. Det går även att begära utdrag av sina egna registeruppgifter digitalt. Reklamspärr innebär att uppgifter om den som anmält spärr inte lämnas ut från SPAR när syftet är att skicka direktadresserad reklam med post. Däremot kan uppgifter fortfarande lämnas ut för övriga ändamål, till exempel forskning och opinionsbildning. I dag har drygt 400 000 personer anmält reklamspärr hos SPAR. Genom EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018 införs en skyldighet för de som håller personuppgiftsregister att erbjuda möjlighet till registerutdrag på elektronisk väg. – Ett digitalt registerutdrag är ett enkelt sätt att kolla att uppgifter om en själv stämmer. Detta bidrar till korrekta register, säger Ola Schneider, funktionsansvarig för Statens Personadressregister. Källa: skatteverket.se

BraAffärer

19


Socialt engagemang ger lojalare anställda Forskning visar att människor mår bra av att hjälpa andra. Att låta sina anställda ha möjlighet till socialt engagemang på arbetstid kan i sin tur göra att arbetsplatsen värderas högre. – Socialt engagemang inkluderar även företag, de är en viktig del i samhället. Framför allt småföretagare är liksom mitt i, säger Anna Snell, vid Volontärbyrån. En del av Annas arbetsuppgifter är att

hjälpa företag som vill engagera sig socialt för att öka sitt samhällsansvar. – Vi ser att viljan att vara en aktiv del av samhället finns, och att arbetsgivare kan vara med och bidra även till de anställdas utveckling.

20

BraAffärer

Att skänka pengar till specifika organisationer har varit vanligt länge, men det finns andra sätt att bidra – att ge av sin tid. – Det är ett konkret sätt att bidra och mycket handlar om att fånga medarbetarnas intresse och engagemang. Det finns en stark drivkraft hos människan att vara delaktig och känna att man gör skillnad. För mindre företag kan det vara bra att

titta på vad man vill göra och vad företaget och personalen kan bidra med. – Det är fördelen med att vara ett mindre företag, att det blir lättare att själva hitta det som passar. Annars tar man hjälp av oss på Volontärbyrån, vi finns till för att synliggöra organisationer.

Att låta medarbetare avsätta arbetstid

för socialt engagemang gör att de anställda pushas i rätt riktning. – Det kan vara avgörande för att de ska våga ta steget, och det blir ett signalspråk från arbetsgivaren att det är viktigt även för dem att kunna erbjuda möjligheten. Det skapar en stolthet hos medarbetarna, särskilt yngre personer vill gärna arbeta för företag som engagerar sig. Hos kommunikationsbyrån Panang i Falun har man skrotat friskvård och i stället satsat på livsvård. – Trots att vi hade en relativt hög andel anställda som tog ut sin friskvårdstimme och höll i gång så hade vi också utmaningar med stress och den mentala hälsan. Livsvården är ett försök att bredda hur man ser på hälsa och friskvård och ett sätt att inkludera också psykiskt välmående i vårt arbete med friskvård, säger Panangs vd Jonas Grenfeldt.


Hur har det fungerat under året?

– Jättebra! De som redan tränade och höll i gång har i hög grad fortsatt med det, och de som inte nyttjade sin friskvårdstimme tidigare har kommit i gång med enklare aktiviteter som får dem att må bra på andra sätt. Vi ser också att det uppskattas av personalen. Vi kommer att utvärdera satsningen vid årsskiftet men som det ser ut nu så behåller vi konceptet även framåt. Är socialt engagemang godkänt i livs-

vårdstimmen? – Ja, det godkänner vi. Förra året hade vi specialfokus på volontärarbete och några av de anställda har valt att fortsätta med det för att det får dem att må bra. Det kan vara lätt att stirra sig blind på att

socialt engagemang innebär att man till exempel är med och serverar mat till hemlösa, eller skänker kläder till behövande, och det är två bra sätt att hjälpa till, men Anna Snell tycker att företagen ska tänka på sin kärnkompetens. – Kanske finns det en organisation som behöver hjälp med en hemsida och ditt företag arbetar med IT. Eller så kanske en second hand-butik behöver hjälp med sin logistik, och det är just vad ditt företag arbetar med. Det gäller att matcha er egen vilja med den ideella sektorns behov, att hitta engagemang där det behövs samtidigt som det känns bra.

Trenden visar att företag allt mer ser att

de kan bidra med sin kompetens och att det är givande både för stunden och på sikt. – Du får så enormt mycket tillbaka, det handlar inte bara om att ge av din tid. Du får kanske nya vänner och kan se på saker ur ett annat perspektiv, att man får tillbaka massor råder det inget tvivel om. Att man får tillbaka massor råder det inget tvivel om. Det här är en del av en hållbar samhällsutveckling och för att skapa större förståelse för varandras sektorer. Vi är inte små enstaka öar som ska överleva. Det här är framtiden som är här för att stanna och växa, säger Anna Snell.

Anna Snell Foto: Eric Cronberg

Vill du ha hjälp med att hitta rätt socialt

engagemang för ditt företag? Kolla in: volontarbyran.org

MARIA EREMO

Jonas Grenfeldt Foto: Eric Cronberg

BraAffärer

21


SMÅFÖRETAGARNAS FÖRSÄKRING HAR ORDET

- Fördelaktiga försäkringar för medlemmar

För dig och din familj Småföretagarnas Trygghetspaket • Ett paket med Liv-, Olycksfall- och Sjukvårdsförsäkring • Du kan även ansluta din make/maka/sambo • Komplett Barnförsäkring som tillval Premie från 434 kr per månad. Inkomstförsäkring • Förstärkt skydd i händelse av arbetslöshet • Extra skydd i händelse av konkurs eller tvångslikvidation Premie från 295 kr per månad.

För ditt företag Intäktsförsäkring • Ger företaget ekonomisk ersättning om du drabbas av sjukdom eller olycksfall Premie från 321 kr per månad. Försäkring för företagsägda bilar • Snabb skadereglering • Smidig administration • Låg premie – vi sänker din nuvarande premie med 10% Företagsförsäkring • Anpassad för småföretagare • Generös omfattning och villkor • Extra bra erbjudande för nystartade företag • Låg självrisk och premie Premie från 166 kr per månad.

Intressant, jag vill veta mer! Läs mer om ovanstående försäkringar på smaforetagarnaforsakring.eu eller kontakta oss på 08 – 520 056 72 eller smaforetagarna@fuab.com

Om Småföretagarnas Försäkring Småföretagarnas Försäkring är ett samarbete mellan Småföretagarnas Riksförbund och Försäkringsutveckling AB, FUAB. FUAB är Sveriges enda fristående gruppförsäkringsförmedlare, helt inriktad på att utveckla och administrera försäkringslösningar. Tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund tar vi fram anpassade försäkringar för dig som medlem. Håll utkik, vi är inte klara än – det kommer mera..

22

BraAffärer


Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Standard business reporting I småföretagarens värld kan digitalisering kännas främmande. Kanske du känner igen dig i det? Eller har kanske du i ditt företagande byggt hela din affärsidé på möjligheterna som den nya digitala tekniken medför. Oavsett hur du tar till dig digitaliseringen så är den en faktor att räkna med.

Att anlita professionell hantering för

såväl redovisning som upprättande av årsredovisning är ett sätt att kvalitetssäkra ditt företags ekonomihantering. Digital inlämning av årsredovisning

kommer i första skedet att vara frivilligt, medan det på längre sikt högst troligt kommer att bli obligatoriskt. Text: Zennie Sjölund, chef Sakenheten Srfkonsulternas förbund

Regeringen har ett digitalt informa-

tionsflöde som målbild och i Sverige börjar nu begreppet SBR, Standard Business Reporting, att etablera sig. SBR möjliggör ett digitalt utbyte av finansiell information mellan företag, myndigheter och andra intressenter. Att kunna återanvända informationen så att företagare och deras ombud bara behöver skicka in uppgifter till ett ställe är en önskan, och det finns en ökad förväntan på fler enkla, tillgängliga och trygga digitala tjänster. Som ett första steg till något som kan

utökas till ett SBR har regeringen givit Bolagsverket i uppdrag att utforma en digital insamling av årsredovisningar. Bolagsverket samverkar med flera myndigheter som SCB och Skatteverket eftersom de har intresse av den information som skickas in via årsredovisningen och kan återanvända en stor del av den. När rapporteringen blir snabbare och mer tillgänglig så blir det ännu viktigare med god redovisningskvalitet redan från början. Uppgifterna samlas in och återanvänds av exempelvis kreditupplysningsföretag.

BraAffärer

23


Drömmer du om att starta eget företag?

Eva förverkligade sin dröm när hon för några år sedan sadlade om och köpte det lilla företaget Linneprinsen, vars affärsidé är att erbjuda högkvalitativa och klassiska kläder och inredningsprodukter i linne till rimliga priser. Att kombinera en passion med intresset för att göra bra affärer är drivande i företagandet. ”Som egenföretagare gör jag allt själv och då är det viktigt att man kan få proffsig hjälp; Hogias support kan jag bolla med och de är lyhörda för nya idéer.” Egenföretagaren möter många utmaningar och Eva menar att man får lära sig den hårda vägen. ”Som egenföretagare är det viktigt att effektivisera i varje led och mellan Hogia Smarts olika moduler är flödet automatiserat.”

Hogia Smart, molnbaserad helhetslösning för bokföring, årsredovisning och lönehantering. smalloffice.hogia.se

0303 688 00

Ring oss på , vi har kunskapen och programmen du behöver!


Juristen

Så undviker du att bli anklagad för skattefusk Situationen är vanlig, och det är säkert

många som har läst om det i tidningarna. Skatteverket gör revision, och helt plötsligt framkommer det att en till synes välskött verksamhet i själva verket köpt falska fakturor för stora belopp i syfte att undkomma skatt. Upplägget är ganska enkelt; en målvakt

startar ett nytt aktiebolag, och registrerar sig för helårsredovisning av moms. Det nystartade bolaget har ingen verksamhet, men skickar ändå stora mängder fakturor till ett bolag med verklig verksamhet.

Verksamhetsbolaget betalar fakturorna och gör avdrag. Så fort fakturorna är

betalda tar företrädaren för fakturabolaget ut alla pengar kontant och ger tillbaka det mesta till företrädaren för verksamhetsbolaget, minus en viss provision. Företrädaren för verksamhetsbolaget använder sedan de svarta pengarna till att kontant betala ut svarta löner för det arbete som det fakturaskrivande bolaget påstod sig utföra. Eftersom det tar över ett år innan myn-

digheterna reagerar på att det fakturaskrivande bolaget inte lämnar in någon årsredovisning eller deklaration, är målvakten ofta försvunnen när det upptäcks. Som tur är brukar det verksamhetsdrivande företaget finnas kvar i Sverige, och kan påföras stora belopp i moms, arbetsgivaravgifter och skattetillägg. Går bolaget i konkurs brukar dessutom

bolagets företrädare bli personligt ansvarig

för skulderna tack vare specialregler om personligt ansvar för skattefordringar. Det är naturligtvis bra att Skatteverket

ser till att avslöja den här typen av bedrägerier. Det finns bara ett problem; tänk om det inte är ett bedrägeri? Tänk om du anlitar ett nystartat aktie-

bolag för att utföra vissa enklare tjänster, till exempel bortforsling av material vid rivningsarbete, efter att ha kontrollerat så att de är registrerade för moms och Fskatt? Tänk om företaget kommer dit och utför arbetet enligt avtal, fakturerar enligt avtal, och ni skiljs åt nöjda och glada, och mer än ett år senare i samband med en skatterevision får du reda på att bolaget du anlitade aldrig betalade någon skatt, tog ut alla pengar kontant så fort fakturorna betalades och att dess företrädare har gått under jorden? Hur bevisar du då att det inte var du som fuskade med skatten, att du aldrig fått några svarta pengar och att det är din avtalspart som borde betala och inte du? På pappret ser det ju precis ut som situationen som beskrivs ovan. Utifrån hur förvaltningsdomstolarna

har dömt de senaste två åren, är det en nästintill omöjlig uppgift att bevisa sin oskuld. Skatteverket måste inte bevisa att du faktiskt tagit emot några svarta pengar; det är du som måste bevisa att du inte har gjort det. Att tjänsterna faktiskt har utförts är inget bevis för att det inte är fråga om falska fakturor; Skatteverket menar ju att pengarna gick till svarta löner. Och F-skatten är inget skydd i ett fall när dom-

stolen anser att det är fråga om ett missbruk. När du väl sitter i situationen att alla omständigheter pekar mot fal­ska fakturor kommer du alltså att fällas, oavsett om du är skyldig eller inte. Det enda sättet att undvika en fällande dom är om företrädaren för bolaget du anlitade självmant träder fram och erkänner att allt var dennes fel, och det är inte särskilt sannolikt. Så hur undviker man att hamna där? Det enklaste sättet är att se till att

anlita företag med åtminstone en till två inlämnade årsredovisningar bakom sig, med samma styrelse under hela verksamhetsperioden. Har de bedrivit en seriös verksamhet i något eller några år är sannolikheten för att de helt plötsligt ska strunta i sina skattebetalningar och gå under jorden väldigt låg. Se däremot upp med helt nystartade bolag, särskilt om personen du har kontakt med inte är den person som står i styrelsen, vilket kan tyda på en målvaktssituation. Om du har några frågor om ämnet el-

ler kanske behöver annan skatterättslig rådgivning, är du varmt välkommen att kontakta mig eller mina kollegor på Nordbro.

Linus Wann-Hansson, Jurist Nordbro AB

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister. Byrån arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. På Nordbro arbetar även utbildade redovisningsekonomer som är behjälpliga vid bokföringsfrågor. Som medlem i Småföretagarna har du rätt att kontakta oss för rådgivning vid tre tillfällen per år (ca 30 minuters rådgivning per tillfälle). Du ringer då till Småföretagarnas kansli, som kopplar dig vidare till oss för omgående kontakt. Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad. BraAffärer

25


Småföretagarnas Riksförbund - en tuff uppstickare som törs säga som det är Vi är stolta och glada över att ha fått

förtroendet att företräda cirka 30 000 av landets småföretag. Vårt arbete bedrivs av styrelsemedlemmarna, vilka själva är aktiva egenföretagare. Vi tror att det ökar förtroendet för oss som intresseorganisation. Vi är ödmjuka inför vårt uppdrag och tar våra arbetsuppgifter på allra största allvar. Inte bara för din skull, utan för vår egen. Vi tar även tillvara på dina intressen som mindre arbetsgivare.

Snabb återkoppling för småföretagare Har du frågor om vad vi står för och vad

det innebär för dig som egenföretagare att vara medlem i Småföretagarnas Riksförbund? Tveka då inte att kontakta oss på antingen telefon 042-34 28 50 eller på info@smaforetagarna.eu.

Aktivitetskalender Småföretagarnas Riksförbund 19/12 Dialogmöte med Upphandlingsmyndigheten, Stockholm 12/12 Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm 6/12

Startup Bar i Stockholm, Göteborg och Malmö

5/12

Möte med Per Åsling och Helena Lindahl (C), Riksdagshuset Stockholm

Frida Företagare

26

BraAffärer

en serie av Anders Suneson, episod 37-2017


Korsord KALLDUSCH SOM FÖRFÄRAR

BOLAGSFORM

STROPPAR

HAKPARENTESEN KAPAR STUBBEN

SJÄLSFRID

FÖRFOGAT ÖVER STRECK I RÄKNINGEN

ÄR X:EN I RÄKNINGEN SKATT PÅ PRIS HAR VI ALDRIG SETT FÖRUT ANVÄNDER SURFARE VÅGSTYCKE

GUBBE HEMMA SÅNGMÖN

ANVÄNDS AV DEM SOM PLÅTAR PAPPERSKOPIORNA GRUPP UTAN MIG

REDER UT

KRYDDSTARKT FRUAR LUFT

KONDIS GÖRS MED SKOPA

FÖR FORNLÄMNING PÅ KARTA

INNEHÅLLER KOPPAR BITA

FRÄSA I KRANEN RYCK I EN LINA I HÖGRE GRAD SÅDANA GER MAN AKT PÅ

DE ÄR HÖGA TYCKER FÖRETAGARE

FRÅGA SPORRAT

AVKASTNING I AB

FÅNGAR VÅGOR GÅR PRIS SOM STIGER

INGÅR I NATURGAS LITTERÄR ÅSNA SAMMANFOGAS

ÄR KUND SOM GÅR I TAKET

EDER MATJORD I FICKORNA

UTSLAGSTÄVLING ÄR RUFFARNA PÅ GOLFBANAN TALANG

GÄLLA DELÄGARBEVIS I FÖRETAG

UPPSLAGET

TILLSLAGEN BRÄDADE STENKAKA DELA UT KORT PÅ MATTAN

TAS BORT FRÅN SORTIMENT FRISTÄDERNA

OFFENSIV KAMPANJ I FÖRETAG VANLIG BOSTAD

GER SALVA I LUMPEN CHARMA

SPELAR I SKOGEN

DAGÖBO

BLÅST MATERIAL I TORPARKEX

SVALGEN TAR EMOT NAMNLÖSA PERIODARE

FÖRSLAG TILL KUND KRÄNGER KAN EN VÅGAD FLUGA VARA

ÄR EN REJÄL FIL AVDAGATAGANDE GAV NY NÄRING

HADE ROM 1960 SLITSTARKT LEDER TILL BROTT I DEN UNDRE VÄRLDEN

MATSTÄLLET

KORT SKALL

AFFÄR SOM JAN RÖJDE 1973

LEVA OM

SYNS MONALISA

LÖPER MELLAN JULAR

UPPFÖRS SKAKAR ORDENTLIGT

HA ETT HORN I SIDAN TILL

LITE MER ÄN TRE

OFFERERADE PRODUKT

OBSERVERA

YTMÅTT ÄR PÅ FLÄCKEN

RÖJDE VERBALT

SÄTTA IHOP EN RAD

YNKRYGG

EN SÅDAN VAR KARL XIV JOHAN

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 15 januari 2018 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Rätt svar BraAffärer nr 4-2017

Adress Postnr

Ort

HAR DELAD HÅG

O

STORMRIKA PERSONER

S

PLUGGEN YRKESELEVER HOS FÖRETAG

S

K

O

L SINKAR BILIST SOUVENIR

R ÄGA RUM HAR STYRELSEMEDLEMMAR I FÖRETAG OM DET BLIR PROBLEM HAR MAX TIO ANSTÄLLDA

F

T

GALLER

K

M E

M I E

O

VÅGRÄT GÅNG KALLAS MOTVIND

BEUNDRARE

R

O

F

T

T

A

E

N A

L

D

SKIFTNING

S

I

Ö

R

E

T

A

G

N

VÄCK

B

O

R

T

L

SPELADE VANHEDEN

U

UPPSLAGET ERSATTE MARK

U

R

E

N

L

BAKPLATS SLÅR ETT SLAG FÖR LAGERVAROR

U

G N

F

Ö

R

E

KATTEN

N S S

M Å

V

I

G A

GYCKEL

T

L

L

HAR VI FÅTT OM BAKFOTEN

Ö

E KONSTÄLSKARE

I

L

O

N

R

LATMASK

LOPP I SADELN KLABB

E

S

T

SITTER NOG I HALLFÖNSTER

R

ÄR INSATSER UTAN BETALNING

GENOMFÖRS VID FUNT

S

J

U

K

L

Ö

D

E

E

L

L

A

DET KAN HA HUNDÖRON TASS I SVERIGE

L

A

S

A

M E

I VATTENHÅL FÖRR

O

N

HAR VI MED OSS I BAGAGET

KONSTANT SOM KAN ANTA OLIKA VÄRDEN

P

A

R

SKOOG PÅ SCEN

D UTRYMME I KALENDERN NYARE BIBELDEL

T SNEDDA

E

N

T

I

PRATAR FÖR SIN SAK

A G

G I E

T

N

R NICKEL DEL AV PJÄS

A

T ÄR RÄTT FÖR KNEGAREN

N

HASA

A

G G

A

BARNUNGE VINST FÖR FÖRETAGARE

G L

S I

A

L

I

V

V

A

D

A

100 KVM VÅTMARKSVÄXT

HYRA

V

I

A

R

E

N S

B

Å

O

VAR DET I SVERIGE FÖR TIO TUSEN ÅR SEDAN

N I N S

R

T

E KÄNNER BITTER

S

E

E

E

R LITEN TALLRIK

S

A

T

UTOMJORDING SPIKA FAST

SNÅLVATTEN

K

T

N N E

N

KOMMER FRÅN DEN SOM MAL HÖRNA

N E GÅRDSLIKNANDE UTERUM

M I

R

M B

D

A

R

HAR STJÄRNA PÅ BRED FRONT

DEN VILL SMÅFÖRETAGARNA SÄNKA

N A

500 I ROM

MED HJÄLP AV

G A ÄNDA PÅ FARKOST

ÄR RÖD GUBBE I TRAFIKEN HETER SOM DU

N G A

S

T

R

L

U

A

A

O

I

E

LYCKTRÄFFEN FALSKT LEENDE

HANDLAR UPPKOPPLADE KUNDER

S

R

D

HÅRVÅRD

L KÖR FOLK I KISTA SAMSTÄMMIGT

LARMSIGNAL

A

A

R Ö

L

DEN SYNS PÅ BLOCKET SKULDSIDA

SJÄTTE TON I C-DUR SKALA

ALKOHOLFRI

Ä K

GÖR TANT BRUN KRUSAR

BLIR FÖRTJÄNSTEN TILL VARDAGS

SÄNKA

FULLTRÄFFEN

Namn

PRÖVAR KONSUMENTTVISTER

FLYTTAR PÅ FLAK

T

R

I

A

D

R A

T

S

T

TÄCKER KOPPAR LIKADAN

Ä

R

G

S

K

R

I

A

R

LITEN SÅDAN ÄR SINGEL

F

S

T

KALLAS BIBELN IBLAND

V SITTER MITT I BÅTEN

T

A LIGGER ÖVER SNITTET

M A

U

M

AVRUNDNING I DOM

A

DUMPADES I BOSTONS HAMN

Ä

V

T

E

M E

N

Vinnare av korsord i Bra Affärer Nr 4 samt Annonsbilaga Nr 4/2017 Bra Affärer nr 4/2017 1 Tomas Renhorn, Lövstad 2. Alusteel AB, Aina Lindstedt, Karlskoga 3. Louise Djenfer, Söderköping 4. Kurt Lundin, Örsjö 5. Kjell-Åke Wivatt, Åmål

Annonsbilaga nr 4/2017 1. Ulla Berggren, Gislaved 2. Mats Brodin, Älvsjö 3. Jan Skog, Älvängen 4. Bodil Duvander, Bergkvara 5. Patric Sahlén, Tyresö

BraAffärer

27


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande.

Nytt för 2017 är att vi nu kan koppla direkt till Arbetsrättsjouren, Nordbro och Plana Juridiska AB vid rådgivningsärenden. Dessutom förbättrar vi vår medlemsservice genom att hålla kvällsöppet på kansliet på onsdagar fram till klockan 19.00. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post. LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

Alla småföretagare får små priser hos Tele2 Hela EU/ESS som arbetsplats. För att du ska kunna jobba var och när det passar dig gäller all trafik i abonnemanget Fast pris inom hela EU/ESS. Inga startavgifter eller bindningstider. Det ska vara enkelt att vara kund hos oss. Därför har vi inga startavgifter på mobil eller bredbandsabonnemang. Du kan ändra ditt abonnemang när du vill, hur ofta du vill. Som medlem i Småföretagarna kan du teckna avtal med Tele2 till extra bra priser som gäller för både mobiltelefoni, extra data, mobilt bredband och växeltjänster. Läs mer om hur du tar del av erbjudandet på www.smaforetagarna.eu

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 5 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 5 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund