a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#5 2014

r Nu öve

0r! 2m0edle0m0 a m

Juristen

om id-kapningar

Ledarstudion hjälper människor att nå sin fulla potential

Växjö-medlem vann bilen!

ALEXANDRA ZAZZI ”Jag tröttnar aldrig på mat”

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


Därför skapade vi Enkla firman. Enkla firman underlättar vardagen för dig som driver eget. Du får bland annat företagskonto och företagskort som gör det enklare för dig att skilja på dina och företagets pengar. Och med vår app för företagare kan du kontrollera saldo, göra överföringar och attestera betalningar på väg till kundmötet. Dessutom ingår rådgivning dygnet runt. Läs mer på seb.se/drivaeget


Ledare

BraAffärer Innehåll: 5 frågor

4

Medlemssidor

6

Beroende av en företagsvänlig miljö

Profilen Alexandra Zazzi

16

Nyheter

20

Ledarstudion

22

Beas Banktips

24

Regeringsförslag och budget har presenterats av minoritetsregeringen med S och MP. V står utanför regeringen men har haft stort inflytande på förslag som lagts.

Juristen

25

Serie

26

Korsord

27

Det syns tydligt i flera förslag som har väldigt stark Vprägel. Är det rimligt att partier som V får så stort inflytande i den förda politiken? Partiet har väldigt få väljare, cirka 5 procent.

Medlemsförmåner

28

Sverige och EU är väldigt beroende av de små och medelstora företagen, där skapas enligt all expertis på området 4 av 5 nya jobb. V är ju av vad vi sett under många år inte speciellt småföretagarvänligt generell sett. Har i vissa enstaka frågor dock lagt bra förslag. MP har varit mer företagsvänliga men driver å andra sidan frågor som ur småföretagarsynpunkt är väldigt ogynnsamma och kan orsaka många småföretagares död.

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins

ADRESS:

S har, vilket är välkänt inom rörelsen och som deras egen småföretagarförening i Stockholm uttrycker det, ett ”något komplicerat förhållande till företagandet”. Det uttalandet pekade inte på något positivt. I alla förslag och i budgeten ser vi ett positivt förslag i form av ett förstärkt högkostnadsskydd för småföretagarens sjuklöneansvar, men varför inte V och MP fullföljde sina förslag om ett helt borttagande för alla företag med mindre än 10 anställda är en gåta. Hade ju även varit en inte föraktlig regelförenkling. Vi fortsätter jobba för ett borttagande. I övrigt i förslag och budget så finns det mycket mer som är negativt än positivt ur småföretagarnas synpunkt. Det bådar illa för Sverige. Enligt EU:s SBA (Small Business Act) är framtida välfärd för Sverige och övriga länder inom EU helt beroende av en företagsvänlig miljö så de kan växa och skapa nya arbetstillfällen. Att skattesänkningar och regelförenklingar riktas mot små och medelstora företag. Det vi sett hittills ger inga sådana signaler. Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Vi ger råd!

Koll på läget? Det är roligt att driva företag, men det är också ett stort ansvar. Vi på Kronofogden har samlat tips och goda råd på vår webb. Det är viktigt att ha koll på läget för att inte drabbas av onödiga kostnader och skulder. www.kronofogden.se/foretagare


5

frågor Bra Affärer vill ta upp ämnen och frågor som är relevanta för dig som småföretagare. Men också ge dig som är medlem möjlighet att presentera dig och din verksamhet. Det är syftet med uppslaget ”Fem frågor”.

Ola Sivhed, SIVHED ArtySolutions Antalet anställda: 1 Vad gör dig motiverad och inspirerad: Utmaningen i att göra det ogjorda När startade du ditt företag och varför? - Jag startade mitt företag för cirka 25 år sedan. Anledningen var en frustration över den dåliga standard på måleriarbeten som branschen presterade. Jag ville likt min morfar, och hans far i sin tur, känna mig stolt över mitt arbete. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? - Ja, jag känner mig orolig över en mängd frågor som den nya regeringen kan ställa till med. En viktig fråga är naturligtvis arbetsgivaravgiften och hur den drabbar unga som ska ut i arbetslivet. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag? - Att ge varje ny kund en egen unik design är en hederssak. Jag älskar mitt yrke och fortsätter hela tiden utveckla och förkovra mig i stil, historia, nya material och tekniker. Mina arbeten blir inramningen av

4

mina kunders vardag och skänker daglig glädje åt alla som vistas i dessa miljöer. 4. Vad har du för mål framåt med ditt företagande? - Jag vill att mina arbeten och min design ska komma att bli de arbeten som framtida kreatörer kopierar. På samma sätt som vi idag inspireras av våra föregångare. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund? - Det är viktigt att vi småföretagare är representerade i det politiska livet. Det behövs en gemensam kraft som strider för Sveriges företagare. Sverige hamnade på elfte plats i en färsk undersökning om vilka länder som är gynnsammast att driva företag i. Vi har alltså ett handikapp gentemot andra aktörer i världen. Detta är något att strida för.


viktiga politiska frågor. Utmaningarna i min bransch är att öka förståelsen ibland de icke hästkunniga människor som styr samhället för att kunna ändra den snedvridna debatten om till exempel löner och arbetstider. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag? - Det bästa med att driva eget företag är att du styr över din tid. Du är ansvarig över vad som sker och kan påverka resultatet. En drivkraft är att se utveckling och hållbarhet i det vi gör, till exempel utbildning av en unghäst till Grand Prix eller en elev som utvecklas steg för steg och når sina mål.

Maria Holmqvist, MS Rid och utbildningskonsult AB Antalet anställda: 3 Vad gör dig motiverad och inspirerad: Jag blir motiverad av att ha mål med mina hästars utbildning, elevers träning och personlig utveckling. Jag blir inspirerad av andra skickliga ryttare och av framgångsrika företagare. När startade du ditt företag och varför? - Jag startade enskild firma år 2000 och ombildade till AB 2010. Jag har alltid varit bra på att träna djur och bestämde mig tidigt för att arbeta med hästar. Efter min utbildning på Flyinge hippologiska

högskola var det bästa alternativet att starta eget då jag ville kunna styra över min egen tid, ekonomi och tävlande. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? - Friskvårdsbidraget är en av många

Elisabet Blom, Specialist inom mekanisk och termodynamisk mätteknik Antalet anställda: 2 Vad gör dig motiverad och inspirerad: Mina barn och ett knivigt problem. När startade du ditt företag och varför? - Vi startade företaget 2007 efter att vi blivit besvikna på vår tidigare arbetsgivare. Förståelsen för vad vi egentligen arbetar med var för låg och uppskattades inte i egentlig mening. Lönsamhet var tydligen ingen anledning till att försöka behålla anställda. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? - Den viktigaste frågan är arbetsgivaravgiften och anställningsvillkoren. Arbetsgivaravgiften för unga bör stå kvar på en låg nivå. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag? - Det bästa är att man kan jobba efter eget huvud och med de verktyg som man själv

4. Vad har du för mål framåt med ditt företagande? - Ambitionen är att driva ett företag som är eftertraktat och som har hög kvalitet i allt som vi tar oss för. Ett mål är att kunna anställa ytterligare en person. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund? - Jag hoppas på att Småföretagarnas Riksförbund kan föra småföretagarnas talan och speciellt att hästnäringen kan ta större plats. Jordbruket består idag till stor del av företag som drivs inom hästnäringen, foder som bönderna producerar till stor del säljs till hästsektorn. Men fortfarande förknippas öppna landskap och jordbruk med grisar och kor.

bestämmer och anser viktiga. En investering kan göras med mycket kort varsel och det går också att investera i begagnat. 4. Vad har du för mål framåt med ditt företagande? - Vårt mål (vi är två) är att växa långsamt. Vi kommer att nyanställa någon eller några i ett tempo som passar oss och vår ekonomi. Dessutom är det viktigt att personen passar in i den typ av arbete vi gör och kan utveckla sig själv samtidigt som verksamheten utvecklas. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund? - Jag tror att det är den organisation som kan föra småföretagarnas talan. I politiska sammanhang är inte ensam stark utan man måste gå samman för att höras. Mina förväntningar är att man kan få stopp på ökningen av arbetsgivaravgiften och att man börjar räkna i faktiska arbeten istället för ”sysselsättning”. Jag tror att småföretagare vill anställa men man ”straffbeskattas” för det.

5


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Thomas vann en bil – nu blir det åka av!

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund finns en rad förmåner och unika erbjudanden att ta del av. Företagaren och revisorn Thomas Löwenadler är en av de lyckligt lottade som tog hem vinstlotten på sitt medlemsnummer - och blev en bil rikare.

Hur reagerade du när du fick beskedet att du vunnit? - Jag trodde faktiskt inte på det. Jag fick ett mail först med information, men jag tänkte att det är nog en bluff. Så fick jag ytterligare ett mail, men var fortarande väldigt skeptisk. Så jag ringde upp Småföretagarnas Riksförbund och pratade med Leif, och fick bekräftat att det stämde. Så det var ju kul det är ju alltid roligt att vinna! Är en bil något som är välkommet? Eller har du redan bil tidigare? - En ny bil tackar man ju inte nej till. Även om jag har två bilar redan. Var gick första turen med nya bilen? - Den gick från bilfirman Kronobergs bil AB, dit bilen levererades. Så den har hittills bara gått två mil. Åker du mycket bil? Hur använder du bilen idag? - Jag åker mycket bil i mitt arbete, cirka 4-5000 mil om året. Så jag byter bil ganska ofta. Sedan kan det bli bilsemester emellanåt. Vi brukar bila till Österike och åka skidor. Vad är viktiga egenskaper för en bil? - Att den går bra, är bensinsnål och säker. Vad har du för företag? Hur länge har du drivit ditt företag ”Thomas Löwenadler-LR Revision”? - Jag är revisor och har ett revisionsbolag. Jag har haft mitt företag sedan 1998, och ingår i LR Revision, som består av cirka 350 medlemmar, med 40 kontor runt om i landet. Vad är din hjärtefråga som småföretagare? - Ett problem för småföretagare är möjligheten att få låna pengar och därmed utrymme att växa. Andra viktiga frågor är arbetsgivaravgifter och sjukförsäkringsavgifter, som diskuteras en hel del nu. Hur länge har du varit medlem i Småföretagarnas Riksförbund och varför är du medlem? - Vet inte exakt hur många år. Men det är flera år, och jag tycker att organisationen driver viktiga frågor för oss företagare.

Leif Svensson, Sebastian Olin Honda Sverigeansvarig för företagsförsäljning, Lennart Erlandsson och vinnaren revisor Thomas Löwenadler Växjö.

6


Nina Jansdotter

expert på sociala medier Hon har under drygt tio år byggt upp ett nätverk med tusentals följare. Hennes mångåriga kunskap och erfarenhet har gjort henne erkänd i den sociala medievärlden. inte bara om marknadsföring. - Ska man få ut något av exempelvis facebook måste man ge och dela med sig av sin kunskap och inte bara kränga produkter. Det är viktigt att bygga relationer eftersom affärer görs mellan människor. - Man ska också vara medveten om, att ska man ha nytta av sociala medier måste man lägga mycket tid på att vara där, och lära sig hur man ska kommunicera. Det är ett samspel och absolut ingen megafon. Men det är inte enbart positivt att vara känd på nätet. Nina har fått känna på hur det är att bli trakasserad av en stalker som både förtalat henne och lagt ut falska nakenbilder på facebook. Men hon ger inte upp. Det är ju hennes jobb att vara på nätet för att hjälpa såväl privatpersoner som företag med exempelvis PR och omvärldsbevakning.

Det krävs mycket tid för att bli framgångsrik på sociala medier, säger Nina Jansdotter. Foto: Olivia Isaksson Nina har under sina drygt tre år som styrelsemedlem i Småföretagarna varit med och utvecklat förbundets facebooksida. Hon ansvarar för förbundets twitterkonto samt för facebookkontot ”Affärsnätverka med Småföretagarna”, som på kort tid vuxit med flera tusen medlemmar. - Vi har byggt upp ett starkt varumärke och när det gäller sociala medier är vi mycket framgångsrika på facebook. Vi har numera också ett ganska stort twitterflöde. Vi följer många intressanta personer men många följer också oss, inte minst politiker.

Ge och dela med sig Nina insåg tidigt styrkan med sociala medier. Men hon betonar att det handlar

Coach och författare Att Nina Jansdotter lägger mycket tid på sociala medier går inte att ta miste på. Hennes fingrar kommunicerar snabbt och effektivt ut information via telefonen, till alla sina tusentals följare. För Nina handlar det lika mycket om att vara social och medmänsklig som att dela med sig av sin kunskap och erfarenheter inom bland annat personlig utveckling. Hon är beteendevetaren, karriärcoachen, föreläsaren och författaren som har skrivit 15 böcker, bland annat ”Framgångsfobi”, ”Arbetslös men inte värdelös”, Minska din oro öka ditt lugn”, bara för att nämna några.

Nå ut till unga Småföretagarns Riksförbund driver många frågor för att förbättra för småföretagen. Två viktiga frågor, enligt Nina Jansdotter, är dels att informera unga om entreprenörskap dels att småföretagarna får ett socialt skyddsnät värt namnet. - Om olyckan är framme ska vi som är småföretagare också kunna känna oss trygga, säger Nina Jansdotter. Maria Boborg-Trané

Växte upp i skärgården Nina Jansdotter växte upp på Hönö i Göteborgs norra skärgård. Fritiden ägnade hon åt sitt stora intresse och sin passion för hästar. I tonåren flyttade hon och familjen till Flyinge i Skåne och hästintresset höll i sig så pass att hon startade en ridsportsbutik i Flyinge, bara 19 år gammal. Men så är hon också fjärde generationens företagare. Tre år senare, när Nina bestämde sig för att läsa vidare, tog föräldrarna över butiken och drev den i ytterligare 20 år. När Nina började plugga beteendevetenskap sa det klick. - Jag är vansinnigt intresserad av ämnet och egentligen hade jag, efter avslutad utbildning, velat fortsätta forska. Men man kan väl säga att jag har gjort en djupdykning och forskat på egen hand. Jag är ju ute på nätet hela tiden bland annat för att studera människors beteende.

Nina Jansdotter Bor: Lund Fritidsintresse: Träna (cykla, springa, gymma) Motto: Lev nu och gör din grej! Sagt om Nina: Generös, föregångare, värderingsstyrd

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Försämrat rutavdrag oroar städbolag

Regeringen vill halvera rutavdraget från 50 000-25 000 kronor från och med januari 2016. Det innebär att många privatpersoner slutar anlita städbolagen, vilket i sin tur leder till att bolagen kan tvingas minska personalen. Camilla Helg och hennes medarbetare kan påverkas av ett sådant beslut. I snart sex år har Camilla Helg och Thed Börjesson drivit företaget Vitis Städ & Trädgård i Kinna i Marks kommun. Företaget har 20 anställda och ytterligare en person ska anställas. Det har sett ljust ut hittills. Men nu börjar Camilla och hennes medarbetare oroa sig för vad som ska hända om regeringens förslag om försämrat rutavdrag går igenom. Om privatkunderna försvinner så finns det risk för att också personalstyrkan måste minskas. - Vi har dock en hel del företagskunder och de drabbas ju inte av detta, säger Camilla. Men visst kan vi tappa flera av våra privata kunder.

med personalen. Som småföretagare får man hugga i lite var stans. Förutom det rena städarbetet förser Vitis Städ & Trädgård också företagen med frukt, kaffe och förbrukningsmaterial.

Medlem i Småföretagarna Vitis Städ & Trädgård är medlem i Småföretagarnas Riksförbund. Camilla tycker att det är viktigt att vara med i ett förbund som driver frågor i syfte att förbättra för småföretagen. En fråga som hon

tycker är viktig är att få bort den snedvridna konkurrensen. - Många företag dumpar marknaden. Det vore önskvärt med någon form att licens för att driva företag. Då tror jag att vi skulle få fler seriösa företag. För att undvika uppsägningar, vid en eventuell sänkning av Rut-bidraget, tänker Vitis Städ & Trädgård i första hand inrikta sig på företagsstädning. - Jag vill verkligen fortsätta att utveckla verksamheten. Inte bara för att kunna ge mina medarbetare jobb utan också för att det är så kul! Maria Boborg-Trané

Krävande yrke Camilla tycker att debatten inför valet där vänsterpartiet liknade städpersonalen vid pigor är förnedrande. - Vi är lika mycket entreprenörer som vilken annan bransch som helst. Och den som tror att det är de som blir över som hamnar i städbranschen har fel. Jag kräver mycket av mina medarbetare, bland annat att de är sociala och serviceinriktade och utför ett kvalitativt arbete. Många av medarbetarna i Vitis Städ & Trädgård har jobbat i företaget i flera år. - Vi trivs tillsammans och jag är jättestolt över mina medarbetare. Jag gläder mig när jag ser hur de växer med uppgiften, säger Camilla.

Spindeln i nätet Vitis Städ och Trädgård har kontor i Kinna och i Göteborg. Upptagningsområdet omfattar förutom Marks kommun och Göteborg - Borås, Kungsbacka och Varberg. Camilla sitter som spindeln i nätet och har koll på båda kontoren. Det är hon som sköter säljarbetet och kontakten

Camilla Helg driver Vitis Städ & Trädgård och hoppas kunna fortsätta utveckla verksamheten. Foto: Maria Boborg-Trané

8


Enklare att registrera aktiebolag Aktiebolag är idag den vanligaste och mest populära företagsformen vid start av företag. Vid nyregistrering kan nu två av tre blivande företagare göra en enklare anmälan till Bolagsverket – på verksamt.se. Aktiebolag är idag den vanligaste och mest populära företagsformen vid start av företag. Vid nyregistrering kan nu två av tre blivande företagare göra en enklare anmälan till Bolagsverket – på verksamt.se. – I Enkel anmälan har Bolagsverket redan fyllt i uppgifter som vi vet att många upplever som svåra, säger Sofia Eriksson, koordinator för e-tjänster på Bolagsverket. På så sätt blir det färre uppgifter och enklare för blivande företagare att starta sitt aktiebolag.

Sofia Eriksson, koordinator för e-tjänster på Bolagsverket

Bakgrunden till Enkel anmälan är att många tycker att det är krångligt att registrera aktiebolag. Det är många val och beslut blivande företagare ska ta ställning till. Bolagsverket har undersökt processen för nybildning av aktiebolag och kan konstatera att två av tre blivande företagare gör exakt samma val när de startar sitt aktiebolag. Det gäller till exempel uppgifter om

aktiekapital, bestämmelse om revisor och vem som ska vara stiftare och aktieägare. – Nu har vi gjort processen enklare för alla nyföretagare som vill starta aktiebolag. Med Enkel anmälan har vi halverat antalet uppgifter som företagaren själv behöver fylla i, fortsätter Sofia Eriksson. De företagare som inte kan eller vill göra en Enkel anmälan, kan precis som tidigare göra en anmälan där samtliga val och uppgifter fylls i manuellt. Mer information om start av aktiebolag och Enkel anmälan finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. För mer detaljerad information om Enkel anmälan kontakta: Sofia Eriksson Tel: 076-104 34 76 E-post: sofia.eriksson@bolagsverket.se

Nyligen träffade vi Aron Modig (KD), ny i riksdagen och ledamot i skatteutskottet. Han var tidigare ordförande i KD:s ungdomsförbund. Som alltid informerade vi om våra hjärtefrågor, bland annat ett bättre socialt skyddsnät för småföretagare, färre regler och mindre krångel. För oss i Småföretagarna handlar det om att göra det enklare, tryggare och mer lönsamt att driva småföretag i Sverige. 9


Vismas Affärsbarometer hösten 2014:

Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret. Dessutom räknar de med att göra något fler inköp jämfört med för ett år sedan. Det visar Vismas Affärsbarometer, som bygger på en enkät bland 1 000 små och medelstora företag. – Den positiva trenden de senaste två åren är viktig eftersom de mindre företagen svarar för omkring hälften av näringslivets omsättning. Stabil framtidstro gör att företagen kan utvecklas, vilket ökar både intäkter och sysselsättning, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage. Varannan tror på ökad försäljning Andelen optimistiska företagare är fler än i samtliga tidigare höstmätningar. 49 procent tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Förra hösten var motsvarande andel 46 procent och för två år sedan bara 33 procent. Däremot har optimismen minskat jämfört med i våras då hela 53 procent räknade med ökad försäljning de närmaste sex månaderna. – Många mindre företag är säsongsberoende och för de flesta av dessa är sommarhalvåret den viktigaste perioden. Det gör att förväntningarna på försäljningen varierar inför sommar respektive vinter. Vi har sett det fenomenet tydligt vid ett par tillfällen – i år och för två år sedan, säger Henrik Salwén.

10

Fler inköp i många företag När det gäller företagens inköp under kommande vinterhalvår noteras också de hittills största förväntningarna. Var tredje företagare, 34 procent, räknar med ökade inköp de närmaste sex månaderna. Förra hösten var andelen 33 procent och för två år sedan 25 procent. – Även när det gäller inköpen ser vi skillnader mellan vår- och höstmätningarna. De som förväntar sig ökad försäljning kommande sex månader räknar också med fler inköp, säger Henrik Salwén. Gotlänningar mest optimistiska Företagarna på Gotland är de mest optimistiska när det gäller förväntningarna både på försäljning och på inköp. Länet har gått från femte plats förra hösten till första nu i år. Optimismen är även stor i Norrbotten, Västmanland och Västra Götaland, medan företagarna i Blekinge och Kalmar län fortsätter att vara avvaktande. Förra höstens listetta, Västerbotten, har halkat ner till nittonde plats.

Vismas Aff ärsbarometer bygger på en enkät som skickades ut till små och medelstora företag i Sverige under perioden 6-16 oktober 2014. Enkäten, som är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag, besvarade av 1 000 företag. Aff ärsbarometern har genomförts sedan 2011 och detta är åttonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena. Undersökningen presenteras i detalj på www.visma.se/aff arsbarometern.


Vismas

Exempel på svar under svarsalternativet Annat: Nya kunder, lansering av ny produkt, ökad marknadsföring, mer användarvänlig hemsida.

Exempel på svar under svarsalternativet Annat: Färre kunder, minskad efterfrågan, personalförändringar, ägares pensionering.

Affärsbarometern har genomförts av Visma Advantage sedan 2011 och är en av Sveriges största undersökningar om försäljning och inköp hos små och medelstora företag runt om i landet. Samtliga undersökningar finns att läsa på visma.se/affarsbarometer.

11


Ny finansieringsmöjlighet

för underleverantörer till svenska exportföretag EKN, Exportkreditnämnden, har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering. En nyhet från EKN är att det nu finns en möjlighet för både små och medelstora underleverantörer till svenska exportföretag att få hjälp med finansiering. Mattias Berntsson, Regionansvarig på EKN, berättar här vad den nya möjligheten innebär.

Hur främjar detta småföretagarna? - EKN:s rörelsekreditgaranti stärker exportörers och deras underleverantörers möjlighet att få finansiering. Med EKN:s rörelsekreditgaranti kan kreditgivaren dela risken i utställda lån, checkkrediter eller övertrasseringsrätter för sina kunder. För företagarna är det en fördel genom att de kan öka sitt kreditutrymme och lättare få tillgång till kapital. Det innebär att de får möjlighet att både säkra sin affär, behålla sin kund och öppna upp för nya affärsmöjligheter. Vem vänder ni er till främst för denna nya möjlighet? - EKNs rörelsekreditgaranti riktar sig till exporterande företag och deras underleverantörer med en omsättning under 500 miljoner kronor och färre än 250 anställda. Under 2013 försäkrade EKN svenska exportaffärer för 44 miljarder kronor i 115 länder. Ofta säger EKN att man är en trygg affärspartner för svenska företag och banker. Vad exakt menar man med det?

- Vi erbjuder många olika former av garantier som skyddar ditt företags betalningar i nästan alla länder. Med EKN som affärspartner minskar du risken i din exportaffär och stärker din konkurrenskraft. Genom att försäkra sig mot risken för uteblivna betalningar kan fler små och medelstora företag exportera till nya marknader, som betraktats som mer osäkra och riskfyllda men som samtidigt är en stor outnyttjad potential och tänkbar framtida marknad. Vad betyder denna möjlighet för Sveriges export? - Med ett brett erbjudande av garantier som täcker risker i alla delar av exportaffären, inklusive finansiering, kan EKN stärka den svenska exportens konkurrenskraft i världen. Hur går man tillväga för att använda sig av den nya finansieringsmöjligheten, eller för att ta kontakt med EKN för andra frågor? - På EKN:s hemsida, www.ekn.se, finns kontaktuppgifter till alla våra kundansvariga. Här kan man också hitta

kontaktuppgifter till våra regionansvariga. Det går också bra att besöka EKN i Stockholm, Göteborg Malmö och Örnsköldsvik. Dessutom kan exportintresserade företag alltid hålla utkik efter något av de många seminarier och mässor, som vi är med och arrangerar. Där ges ju även möjlighet att träffa andra företag och utbyta erfarenheter.

Torsten Helgesson, VD på Arcos Hydraulik, har använt sig med EKN:s tjänster, vilket han berättar i ett inslag i Leverantörstidningen. På bild även Mattias Berntsson Regionansvarig, EKN region Mitt Du kan även läsa mer om EKN i ett tidigare inslag i Bra Aff ärer, nr 1 (2014)

Fakta om EKNs uppdrag •EKN, Exportkreditnämnden, har regeringens uppdrag att främja svensk export och det svenska näringslivets internationalisering. Det gör EKN genom att försäkra företag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer, så att företagen kan genomföra fler och säkrare affärer. •EKN försäkrar för närvarande svenska företags exportaffärer i 115 länder och erbjuder även rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. •Nu finns det en ny möjlighet för underleverantörer. Små och medelstora underleverantörer till svenska exportföretag kan nu förbättra sina möjligheter att få finansiering. •EKN:s rörelsekreditgaranti ger banken möjlighet att dela risken i utställda lån, checkkrediter eller övertrasseringsrätter med EKN när kunden är ett mindre eller medelstort företag. Fördelarna är att företagaren lättare får tillgång till kapital och banken minskar sin risk.

12


Får jag lov? Ibland känns det som man är lite gnällig som företagare. Man tycker inte att myndighetspersoner har vare sig kunskaper eller förståelse för företagarens verklighet och vardag. Att det skickas ut förelägganden, men inga råd om hur man egentligen borde göra. Att myndigheten ska ha svar inom 10 dagar, medan man får vänta på myndighetsbeslut nästan hur länge som helst. För att underlätta och stimulera företagande har vissa länder infört någon form av inkubationstid när man blir företagare. Med detta menas att man under inledningsskedet, under till exempel 6 månader, inte förväntas kunna alla regler som ”normala företagare” måste kunna. Under den tiden ska myndigheterna visa förståelse och ge stöd så att saker blir riktigt och bra. Man skulle önska sig något liknande i Sverige också. När jag skulle klippa mig idag, så inledde Lisa med: - Hörde du om dansböterna? Nu kanske man inte längre vågar utföra god hårvård

och spela musik, som man betalar STIM för. Tänk om en kund är så nöjd att hon tar ett danssteg eller två? Jag satt i stolen och såg ut som en fiollåda i ansiktet. Frågeställningen var väl inte direkt riktad till just mig, eftersom jag inte hunnit slita ut några dansskor under mitt nästan 60 åriga liv. - Jo, man behöver tillstånd i Sverige för att dans förstår du, sa Lisa. En pub i Uppsala fick betala 5 000 kronor för att det dansats på puben. Jag kunde ju inte tro annat än att Lisa fått frågan om bakfoten, men när jag kom hem (efter att ha undvikit att dansa) satte jag mig vid datorn för att ta reda på ”fakta”. Till min fasa så inser jag att en pub i Uppsala ”ordnat dans” utan tillstånd enligt ordningslagen, vilket inte krögarna visste att det behövdes. ”De har vidare inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten”, menar Uppsala tingsrätt och dömer puben till 5 000 kronor i företagsbot. Frågan gäller kanske att avgöra hur många snedsteg som kan behövas för att det ska kallas dans? Kommer tingsrätten att skrota nämndemannasystemet och plocka in juryn från Let´s dance?

En civilklädd polisman hade tydligen uppmärksammat att dans förekom på puben och att tillstånd för detta saknades. I stället för att berätta för pubägaren att de måste sluta för kvällen och söka tillstånd innan näste man tar några danssteg på stället, så gjordes en anmälan. Därmed var rättsväsendet igång med förundersökning, advokater, åklagare och det hela. Vad kostar detta oss medborgare? Och vilka ärenden blev liggande i högen i väntan på utredning? Någon misshandel eller något inbrott kanske? Våldtäkt och stöld kanske inte har lika hög prioritet som att dansa innan man frågat rätt myndighet om lov? Hanteringen får mig osökt att tänka på en strof från den gamla tidskriften Blandaren "Bland de uppblåsta kan man önska: en nål att stilla bedja om." Erik Sjölander styrelseledamot och näringspolitiskt ansvarig

13


Regeringens jobbpaket och småföretagen.

Regeringen har nu presenterat sitt så kallade jobbpaket som ska ligga till grund för den höga ambitionen att år 2020 ha den lägsta arbetslösheten inom EU. De satsar 7,7 miljarder kronor på reformer för fler jobb under 2015 och 12 miljarder under 2016. Här borde finnas utrymme för satsningar som skulle kunna ge småföretagen incitament och möjligheter för att växa, utvecklas och anställa fler medarbetare. Särskilt angeläget borde det vara eftersom det är påvisat att 4 av 5 nya jobb har tillkommit hos dessa under de senaste 20 åren. Det finns en post på 360 miljoner avsatt för att förbättra högkostnadsskyddet i sjuklöneansvaret med absolut prioritering för de riktigt små företagen. Förslaget är helt identiskt med det som Alliansen tidigare lagt och när dessutom Miljöpartiet och Vänsterpartiet tidigare tydligt tagit småföretagens parti i denna fråga var det inte helt oväntat att det blev så. Det blir inte svårt att få igenom i riksdagen. I övrigt måste man dock använda lupp med stor

förstoring för att hitta åtgärder eller reformer med det syftet. En mindre summa på 130 miljoner ges till Almi för förstärkta insatser för företagsutveckling och innovation. I den mån det hjälper småföretagen kan ifrågasättas. Här kan ett litet företag låna pengar när bankerna sagt nej, men får då betala väsentligt högre ränta än om banken sagt ja. Hur frestande är det för en liten företagare med små resurser? En ännu mindre summa på 20 miljoner går till Tillväxtverket för att främja aktörer med inriktning mot ungt entreprenörskap.

Småsmulor i sammanhanget.

Småföretagarnas Riksförbund kan inte annat än konstatera att det något komplicerade förhållandet som råder mellan Socialdemokraterna och företagande (citat från den Socialdemokratiska småföretagarföreningen i Stockholm) kvarstår. Reformer och satsningar på åtgärder som skulle ge småföretagen resurser och möjligheter att växa och växa lyser snabbt med sin frånvaro i regeringens jobbpaket. Ett exempel på det komplicerade förhållandet mellan Socialdemokratin och företagande är satsningen på vad som kallas traineejobb. Det bygger på dagens yrkesintroduktionsavtal och är fullt subventionerade ettåriga anställningar, som ska bestå av 75 procent arbete och 25 procent utbildning. De riktas till unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. De räknar med 3 200 sådana jobb under 2015 och 9 000 under 2016. Tanken är att man ska förstärka bemanningen i välfärden och underlätta kommunernas generationsväxling. Hur vore det om samma möjligheter gavs till landets småföretagare att fullt subventionerat kunna anställa lärlingar på samma villkor. Den tanken har tydligen inte föresvävat vår nya regering. Enligt Löfven kommer satsningen på traineejobb innebära att människor kommer närmare arbetsmarknaden. Kan man komma närmare än att jobba i något av landets småföretag? Förbundet kommer framöver att titta noga på vad den nya regeringen gör eller inte gör för att skapa ett bättre företagsklimat för landets motor, småföretagen. Det är det uppdrag vi har från våra medlemmar och vi kommer liksom hittills att vara ”rakt på” och säga vad vi tycker. Ris och ros efter förtjänst. Lennart Erlandsson, förbundssekreterare

14


Honda Till Till eR eR TjänsT TjänsT Honda Honda Creative Business är tjänstebilsupplägget Honda Creative Business är tjänstebilsupplägget för alla företag, stora som små. för alla företag, stora som små.

Lågt koldioxidutsläpp koldioxidutsläpp från från119g/km 119g/km Lågt CR-V pris pris från frånca ca CR-V

CR-Vförmånsvärde förmånsvärdefrån frånca ca CR-V

226.900 kr kr 1542 1542 kr/mån* kr/mån* 226.900

Lågtkoldioxidutsläpp koldioxidutsläppfrån från99g/km 99g/km Lågt CivicTourer Tourerpris prisfrån fråncaca Civic

195.900kr kr 195.900

CivicTourer Tourer förmånsvärde från Civic förmånsvärde från caca

1454kr/mån* kr/mån* 1454

motor: 2.0 2.0 i-VTEC, i-VTEC, 155 155 hk/2.2 hk/2.2 i-DTEC, i-DTEC, 150 150 hk/1.6 hk/1.6i-DTEC, i-DTEC,120 120hk. hk.Bränsleförbrukning Bränsleförbrukningblandad blandadkörning: körning:4,5–7,7 4,5–7,7l/100 l/100km. km.Koldioxidvärde: Koldioxidvärde: CR-V motor: g/km. Miljöklass: Miljöklass: Euro Euro 5. 5. Civic CivicTourer Tourermotor: motor:1.6 1.6i-DTEC, i-DTEC,120 120hk/1.8 hk/1.8i-VTEC, i-VTEC,142 142hk. hk.Bränsleförbrukning Bränsleförbrukningblandad blandad körning: 3,8-6,6 l/100 km. 119-179 g/km. körning: 3,8-6,6 l/100 km. Koldioxidutsläpp: 99-155 99-155 g/km. g/km. Miljöklass: Miljöklass:Euro Euro5.5.Bilarna Bilarnapå påbilden bildenkan kanvara varaextrautrustade. extrautrustade.*Netto, *Netto,vid vid50% 50%marginalskatt. marginalskatt. För mer information eller Koldioxidutsläpp: För mer information eller av tjänstebilsbroschyr tjänstebilsbroschyr maila mailatill tillfleet@honda-eu.com. fleet@honda-eu.com.Läs Läsmer merpå påwww.honda.se www.honda.se beställning av

Läs hela intervjun med Stefan Fritzdorf, ägare och VD till Vivels bagerier samt medlem i SMÅA: www.smakassa.se/bagaren Nu finns vi på sociala medier!

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Med SMÅA vågar du satsa på ditt företagande. Ansök om medlemskap på www.smakassa.se redan idag!


Många slevar i grytan för frilansande kocken

ALEXANDRA ZAZZI: ”Jag tröttnar aldrig på mat”

16


Alexandra Zazzi blev känd för hela svenska folket när hon vann Expedition Robinson 1998. Under den 50 dagar långa vistelsen på ön var mat det mest centrala - och det är det fortfarande. Alexandra har en omättlig aptit på alla möjligheter som finns inom den kulinariska världen. - Jag älska att både prata mat och laga mat – det är min stora passion i livet.

"Livet är egentligen rätt enkelt. Det finns bara två saker som är viktiga: kärlek och mat.” Alexandra Zazzi

Mat och matlagning är fortfarande lika centralt och för tillfället är det minst sagt många slevar i grytan för Alexandra som idag är något av en mångsysslare, som flitigt anlitad frilansande kock, och även matskribent, föreläsare, kokboksförfattare och seminariearrangör. Din verksamhet verkar puttra på friskt med alla möjliga uppdrag. Vad sysselsätter dig just nu? – Det som är spännande att vara frilans är att jag inte riktigt vet hur dagarna eller veckorna kommer att se ut. Den här veckan skriver jag min torsdagsspalt i Göteborgs-Posten, som jag gjort i åtta år. Jag har varit med och provätit av kocklandslagets VM-meny. Senare i veckan medverkar jag som konferencier på en av semifinalerna i Årets kock, SM i matlagning. Avrundar veckan med att vara gästkock på en konferens i Sollefteå samt är med i P4:as Matklassiker tillsammans med Carin Hjulström, vilket jag gör varje lördag sedan två år tillbaka. Är du fortfarande RobinssonAlexandra, eller har åren suddat ut den bilden? - För mig var det en fantastisk dörröppnare. Det är en av mina stora livsupplevelser, och har gett mig många värdefulla minnen och erfarenheter som gjort att jag vuxit som människa och fått nya perspektiv - och dessutom vänner för livet. Jag har fortfarande kontakt med flera av de deltagare som var med i Robinson, som då i början var ett helt unikt koncept. Du har haft dina egna restauranger. Saknar du inte det? – Jag saknar att driva restaurang. Men det är ett 24/7 jobb. Eftersom jag får så många andra mångsidiga och roliga uppdrag, är det svårt att kombinera med att driva restaurang, då det kräver att du är på plats om du ska stå dig i konkurrensen. Idag hinner jag med de blandade och lite galna uppdrag som jag vill göra. Det som kan vara en nackdel är att jag är mer ensam, mer ”naken”- har ingen att bolla mina idéer med och få nya erfarenheter av. Och jag är också mer sårbar om jag eller någon i min närhet skulle bli sjuk. Varför fastnade du från början i restaurangbranschen? – Jag har jobbat i restaurangbranschen sedan jag var 15 år, då jobbade jag extra på Clock och stekte hamburgare. Man

behövde egentligen vara 16 år, men eftersom jag var så lång så fick jag jobbet ändå. Jag arbetade sedan några år som servitris runt om i världen, och sadlade sedan om till kock. Det är oerhört lustfyllt att jobba inom restaurang. Den är en sådan levande bransch, med spännande och aktiva människor som ofta är väldigt lösningsorienterade – eftersom allt behöver lösas varje dag. Man får ju dessutom direkt feedback på om man gjort ett bra jobb eller inte. Vad fascinerar dig mest med mat och matlagning? Tröttnar du aldrig på mat? – Att det är levande material. Man är aldrig fullärd. Det finns alltid något nytt att lära och att utveckla sig inom. Jag tröttnar aldrig på mat! Det handlar om att hela tiden kittla sina sinnen. Drivkraften är lusten att laga mat och hela tiden vidga sina matlagningskunskaper, och sedan dela med sig av dessa. Det känns som om det är extremt stort matfokus just nu. Allt fler mat-program och fler tv-kockar tar plats i alla möjliga forum. Kan det inte bli för mycket av det goda? – Människors beteende kring mat har ändrats senare år. Det är betydligt fler som går ut och äter på restaurang än tidigare, och betydligt fler som är intresserade av mat och matlagning. När jag startade mitt första ställe 1996, visste ingen vad Pesto var. Så det har hänt mycket och det är fantastiskt roligt tycker jag. Hur tänker du framåt – är du duktig på att sätta upp mål? – Jag sätter upp nya mål hela tiden. Jag har nog hundra idéer som jag vill utveckla. Däremot är jag inte så bra på att stanna upp och reflektera och njuta av vad jag åstadkommit, eller av delmål som jag uppnått. Jag har hela tiden blicken framåt; lägger all min energi mot nästa projekt och mål. När det gäller idéer framåt tycker kombinationen med resor och matlagning är spännande. Och jag har redan varit och nosat lite på det konceptet. Men det är mer på ett idéstadie, säger hon lite försiktigt. Du är egen företagare – känner du dig som en entreprenör? – Jag älskar att vara en entreprenör, och det är samtidigt ett verktyg för att kunna göra det jag brinner för. Tittar man på yrket som kock idag jämfört med 15 år sedan, har det ju förändrats ganska mycket.

1

17


1

Det är idag viktigt att ha god verbal förmåga att utrycka sig och sälja in sig själv på ett trovärdigt sätt. Det gäller ju att kunderna verkligen får det de förväntar sig både när det gäller kvalitet, kreativitet och prestation. Jag träffar ju många människor och är nog ganska duktig på att fånga upp idéer, tankar på vad mina kunder vill ha och sedan omsätta det i praktiken. Det också är viktigt för att utveckla mig själv och verksamheten framåt, säger Alexandra som till hälften är italienare och bär med sig två olika kulturer. Hon säger att det har fört med sig att hon kan vara ”passionerat galen och samtidigt svenskt lugn”. Hur är Sverige som matland? Och vad ser du för mat- och matlagningstrender framåt? – Sverige är generellt ett bra matland. Vi är medvetna och det finns ett ökat intresse kring både mat och träning. Ekologisk mat kommer att fortsätta växa, med ökat fokus på både närodlat och miljön. Vi kommer säkert få ta del av smaker från nya världar, till exempel från Japan. Det börjar gå mot jultider. Hur firar du jul och vad är ett absolut måste på julbordet? – Jag firar en svensk-italiensk jul. Har ett traditionellt svenskt julbord, med inslag av medelhavssmaker – en tydlig touch av Italien. Både italienska charkuterier och svensk sill är ett måste på julbordet. Lotta Ekberg

Om Alexandra Zazzi Ålder: 48 Familj: man Peter och barnen Sebastian 20, Jonathan 18 Sysselsättning: arbetar som frilansande kock, skribent, föreläsare, konferencier och programledare. Har skrivit fyra böcker om mat. Tidigare drivit restaurang Pasta e Panini i centrala Göteborg och restaurangen La Stazione i Partille. Driver idag eventföretagetaget Food Adventures. Mest känd för: genom sin Robinsonvinst 1998 Styrkor: lösningsorienterad, öppet sinne och snabb på att genomföra saker Svagheter: stannar aldrig upp, utan påbörjar hela tiden nya projekt Förebild: Jamie Oliver är en duktig kock, men har också ett sunt sätt att se på helheten; med en sund hantering från djuruppfödning, råvaror till färdig mat. Motto i livet: ”Öppna så många dörrar som möjligt, du behöver inte kliva in i alla men håll dem öppna”

18

Zazzis basilikasill 20 blad basilika 1 tsk rivet ekologisk citronskal 100 gr Smetana (rysk surgrädde alternativt crème fraiche) 1 burk inläggningssill lag 0,5 dl ättikssprit 1 dl rörsocker 1,5 dl vatten 2 tsk krossad svartpeppar 1 lagerblad majonnäs 1 ägg 1 msk dijonsenap 0,5 msk vitvinsvinäger 0,5 krm salt 0,5 krm svartpeppar 2 dl rapsolja, varmpressad Gör gärna så här: Koka upp vattnet och rör i socker, kryddor och ättikssprit, låt svalna. Skölj sillen i kallt vatten och lägg i lagen i 36-48 timmar I kylskåp, lag gärna på en tallrik så att all sill tyngs ned och hamnar under lagen. Majonnäs Lägg ägg, vinäger, salt, senap och peppar i en rundbottnad bunke. Med hjälp av elvispen, häll på oljan i fin stråle och bygg en majonnäs. Med hjälp av en stavmixer, finfördela basilikabladen i lite olja och vispa i majonnäsröran. Blanda samman basilikamajonnäsen med citronskal och smetana. Dela fiskfiléerna i bitar. Vänd ihop med majonnäsen. Låt gärna stå tills sig några timmar, gärna över natten innan servering. Smaka av med mer basilika vid behov.

”Livet är som en salladgodast blandad!”

Alexandra Zazzi


Årets jacka i äkta dun

Ultralätt dunjacka

Bag

Material: 100% polyester yttre skal, fodrad med 90% dun och 10% fjäder. Tvätt: I maskin 40 grader och torktumlas tillsammans med ett par tennisbollar. Kan packas ner i en liten medföljande bag. ca: 23 x Ø13(cm). Brodyr: Bröst vänster Arm vänster Maila för storleksguide: info@prg.se Välj bland 5 olika färger.

Storlek:

08 Royalblå

Herr XS

Dam XS

05 Marinblå

Herr

S

Dam

17 Orange

Herr

M

Dam M

12 Grafitgrå

Herr

L

Dam

04 Svart

S L

Herr XL Herr 2XL Herr 3XL

Beställ nu! 695:inkl. moms och frakt

Förbetala utan exp.avgift (50:-) Beställes via mail: info@prg.se PG 84630-3

www.smaforetagarna.eu


Nyheter

Mer produktiv vid hemmajobb

Carola Lemne

När it-jätten Yahoo förbjöd anställda att arbeta hemma fick förbudet stor uppmärksamhet i amerikanska medier, eftersom trenden till ett mer flexibelt arbetsliv där distansarbete ingår är stadigt växande. Men nu visar ny forskning att personalen blir både mer produktiv och samarbetar bättre när de jobbar hemifrån. Det skriver idg.se. [idg.se]

Carl-Henric Svanberg

Stress och psykosocial ohälsa Regeringen sviker jobbskaparna Regeringens budget är ingen politik för fler jobb, anser Svenskt Näringsliv. En bekymrad Carola Lemne, vd, anser att det är fel att lägga fokus på ökade offentliga utgifter snarare än företagande, konkurrenskraft och långsiktig tillväxt. ”Jag är bekymrad över att jobbskaparna tappas bort i en störtflod av förslag som känns företagarfientliga och som riskerar tillväxt och jobb”, säger hon. [svensktnaringsliv.se]

Dunkin' Donuts satsar i Sverige Nu etablerar sig Dunkin' Donuts i Sverige och har som mål att sälja munkar för 100 miljoner. Men Sverigechefen Tommy Svensson, ser ingen risk för något "flottyrchock". Han lyfter istället fram kedjans hälsoalternativ. ”Om man är hälsomedveten kan man ta en wrap till exempel, och en produktlinje som kommer innehålla ungefär 30 procent färre kalorier än vanliga." Den amerikanska munkjätten Dunkin' Donuts öppnar den första butiken i Täby Centrum 5 december. [vs.se]

20

Arbetsmiljöverkets senaste undersökning visar att sex av tio besökta arbetsplatser helt saknar ett fungerande arbete mot stress och psykosocial ohälsa - vår tids främsta arbetsmiljöproblem. En tredjedel försöker inte ens. Psykosocial ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet och de senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar realterade till detta ökat med 50 procent. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är nu stressrelaterade sjukdomar och de psykosociala arbetsskadorna är lika många som belastningsskadorna. "Det här är oroväckande", säger Håkan Olsson, chef för inspektionsavdelningen på Arbetsmiljöverket. [va.se]

”Gemensam vision ger energi och kraft” Ett ledarskap baserat på en värdegrund är bästa sättet att lyckas som chef. Annars fungerar det inte att delegera beslut. Det säger Ericssons tidigare koncernchef, Carl-Henric Svanbergs, vars ideella engagemang under 1980-talet lade grunden för hans ledarskapsstil. Att vara ledare i en idéburen organisation är mycket mer krävande än att vara vd, säger han. ”Världen ser väldigt positivt på Sverige. Under valrörelsen fokuserades det på problemen, men om man ser på det utifrån så har vi en lång tradition av att arbeta med jämlikhet, miljöfrågor, hållbarhet och mänskliga rättigheter”, förklarar han. [DN.se]


Magdalena Andersson

Mod, nytänkande och radikalitet Den digitala utvecklingen går allt snabbare och påverkar allt fler aspekter av samhället. – Den som satsar på den digitala affären först och lyckas växa sig stor och lönsam där lämnar i regel inte mycket mer än vrakspillror till tvåan, trean och de andra på marknaden, säger Björn Erikson, författare till boken ”Den digitala affärsomvandlingen”. Björn som till vardags är delägare i managementbolaget Trinovo och som har ett förflutet inom bland annat Ericsson och Gartner Group, menar vidare att det inte är försiktighet, nostalgi och tradition som belönas. Det är mod, nytänkande och radikalitet. [svd.se]

Nu blir det enklare att starta aktiebolag Många tycker att det är krångligt att starta aktiebolag – men nu blir det lättare. – Vi har halverat antalet uppgifter som företagaren själv behöver fylla i, säger Sofia Eriksson på Bolagsverket. Aktiebolag är idag den vanligaste och mest populära företagsformen vid start av företag. Men många upplever processen som krånglig. Från och med idag kan nu två av tre blivande företagare göra en enklare anmälan till Bolagsverket – direkt på den myndighetsgemensamma webbplatsen verksamt.se. [bolagsverket.se]

3 råd mot uppskjutarsjukan!

Tydlig ökning för nyföretagandet Nyföretagandet i landet ökade med 15,2 procent i september. 5 437 företag nyregistrerades hos Bolagsverket, jämfört med 4 721 under september ifjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Nyregistreringarna ökade för alla företagsformer, aktiebolagen med hela 19 procent och antalet enskilda näringsidkare med 10 procent. [bolagsverket.se]

Händer det att du slösurfar på kvällen i stället för att redovisa momsen som ska vara inne till midnatt? Brukar du jobba som mest precis före deadline? Men uppskjutarsjukan går att bota. Här är tre råd att börja med: 1. Ta bort det som stör. Definiera alla störande moment på din arbetsplats och ta bort dem. Stäng ner Facebook och mejlen. Annars finns risk att hjärnan väljer att göra något som känns kul direkt i stället för det som borde göras. 2. Strukturera arbetet. Dela in ditt arbete i korta och långsiktiga mål. Ju fler delmål desto bättre. Du kan jobba effektivt som mest 45 minuter, sedan är det dags för paus. 3. Belöna dig. Om du belönar dina arbetsprestationer regelbundet uppfattar hjärnan dem som något positivt. Låt saker som du har svårt att låta bli fungera som belöning. [driva-eget.se]

Rergeringen sänker sjuklönekostnaderna Regeringen vill stärka småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader. I budgetpropositionen för 2015 föreslås att ersättningen för sjuklönekostnader differentieras genom att företagen delas in i fem storleksklasser utifrån sina totala lönesummor. Syftet är att lätta på de små företagens sjuklönebördor, vilket i förlängningen leder till att fler små företag vågar nyanställa. Det nya skyddet beräknas kosta 360 miljoner kronor per år, vilket är ungefär 300 miljoner kronor mer än utgifterna för det befintliga högkostnadsskyddet. [regeringen.se]


Retorik – konsten att övertyga

Lena Ahlström övervann sin rädsla för att tala inför andra – idag coachar hon andra

Ångesten att tala inför publik präglade hela hennes uppväxt. Idag driver Lena Alström Ledarstudion och utbildar människor i att bli bättre på att kommunicera. – Som ledare och företagare är du synlig, och beroende av att få folk att lyssna, förstå och agera, säger Lena som vill hjälpa människor att nå sin fulla potential. På Ledarstudion får du träna med specialutbildade handledare inom hela kommunikationsområdet, ledarutvecklare, kommunikationsstrateger, skådespelare, logonomer och regissörer. Lena som är grundare och vd för Ledarstudion, ser tydliga kopplingar mellan att vara skådespelare, ledare och företagare. – Retorik betyder ju konsten att övertyga. Som ledare och företagare är du synlig, och beroende av att få folk att lyssna, förstå och agera. Förmågan att kommunicera är direkt avgörande för hur budskapet tas emot, säger Lena som genom Ledarstudion förenar retorik, ledarskap med scenspråk, i syfte att göra företagsledare till mer varierade talare.

Mer än bara ord Att kommunicera handlar ju om så mycket mer än bara ord. Eftersom ögonen ser snabbare än du hör, är det viktigt hur du ser ut och hur du rör dig, i kombination med det du säger, framhåller Lena. – Man brukar säga att texten (orden) är tio procent, rösten trettio procent och kroppen hela sextio procent. Och det gäller oavsett om du står inför en medarbetare eller pratar på ett veckomöte med många närvarande. Det är svårt att övertyga medarbetarna om att företagets utveckling går åt rätt håll samtidigt som du står där med en bekymmersrynka mellan ögonbrynen.

Magi varje kväll Lena utstrålar både erfarenhet, själv-

22

förtroende och energi när hon pratar. Det märks att hon brinner för det hon gör. Men självförtroendet har inte alltid funnits där. Som ung var hon enormt blyg, pratade fort och otydlig, och våndades då hon skulle hålla föredrag inför klassen. Hon flyttade under sin uppväxt runt mycket, vilket var jobbigt. Samtidigt gjorde det henne till expert på att knyta kontakter och bygga relationer – hon var ju tvungen. Men ångesten att tala inför andra människor präglade hela hennes uppväxt. Det som blev avgörande för Lenas personliga utveckling, och även hennes framtida karriär (visade det sig senare), var hennes extrajobb i gymnasieåldern som påkläderska på Stockholms Stadsteater, åren 1969–72. – Det var en fantastisk miljö. Det som fascinerande mig mest var att se hur skådespelarna gick ut på scenen, trots att flera av dem var blyga - precis som jag och många gånger dämpade nervositeten med bra övningar, klev ut på scenen, gick in i en roll och skapade magi kväll efter kväll.

Svartnade för ögonen På teatern arbetade då legender som Allan Edwall, Helge Skoog och Krister Henriksson. Den senare var också med att pröva affärsidén med Lena 2002. En idé som egentligen föddes ur en totalt blackout då Lena som ledarutvecklare på SAS skulle tala inför 40 högt uppsatta ledare, på en konferens och drabbades av en total black-out på scen. – Det svartnade för ögonen. Jag kom inte

ihåg något av vad jag hade sagt … Jag stannade upp och frågade publiken, om jag fick börja om från början. Det gjorde att jag skapade en starkare sinnesnärvaro hos mig själv, vilket resulterade i ett helt annat intresse från publiken. Det stärkte insikten om hur viktigt det är med totalt närvaro och att det man säger verkligen fångar publiken. Det var då fröet till Ledarstudion såddes.

Framgångsrikt koncept Vi lever i ett informationssamhälle, ändå visar undersökningar att många tycker att tala inför publik är bland det läskigaste som finns. – Det handlar om att hela tiden underhålla din förmåga, förbereda dig och använda de praktiska verktyg som finns inom text- röstbearbetning och hela det fysiska uttrycket. Idag kan Lena tacka både sin påklädarroll på teatern och den då dramatiska ”blackouten” på SAS, för mycket. Ledarstudion har varit ett framgångsrikt projekt sedan start. Från första början hyrde Lena in sig på teaterskolans lokaler på Söder. Idag finns hon i Vasastan på Hälsingegatan i lokaler som är helt anpassade för verksamhetens olika utbildningsmoment med scenframträdanden och teambuilding. År 2013 omsatte Ledarstudion 16 miljoner. Företaget har aldrig tagit lån eller gått med förlust, berättar Lena. Kunderna består av allt från börs-vd:ar, småföretagare, till projektledare.


Vad är målet framåt?

Om Ledarstudion

Om Lena Ahlström

– Jag vill tredubbla företaget, både när det gäller omsättning och anställda. Jag drömmer om ett hus där människor, individer och företag möts och utvecklas. Jag känner enormt starkt tilltro till vad som är möjligt framåt. Och har också funderingar på satsningar utomlands, i framför allt USA. Vi är på god väg med en certifierad handledare i New York och några uppdrag på plats i höst.

Verksamhet: Ledarstudion, startade 2002. Utbildar människor i att bli bättre på att kommunicera; att både framföra sina budskap med rätt känsla och uppfatta omvärlden på rätt sätt. Utbildning: Civ. Ekonom Omsättning (2014): 16 miljoner SEK Antalet anställda: 16 (plus ett tjugotal certifierade skådespelare och ledarutvecklare som knyts till olika program)

År: 61 år Bor: Vasastan Familj: Två döttrar, 23 och 26 år Utbildning: Civilekonom, Karriär: Påklädare på Stockholms Stadsteater, ledarutvecklare på SAS (1984-1997), vice vd FöreningsSparbanken , nu Swedbank (1997-2000) , kommunikations- och ledarskapskonsult (år 2000). Styrkor: Starkt affärstänkande, talang för att utveckla både företag och ledare Motto i livet: Att alla kan bli sitt bästa jag

”Att vara en bra ledare är att vara uttrycksfull. Att bottna i sina egna värderingar. Att få orden, rösten och kroppen att tala samma tydliga språk”

6 ... tips från Lena Ahlström för alla slags samtal och presentationer … 1 Var närvarande: Ta kontakt och lyssna. … undvik gärna att läsa i mobilen i samtal och möten 2 Var angelägen: Vem är jag – vilken roll har jag? Vilka vill jag påverka? Och varför? 3 Var uttrycksfull: Vilken känsla vill jag förmedla, hur kan jag beröra?

Vanliga misstag 1 Att hålla andan, prata för snabbt och inte pausa. 2 Att sjunka ihop i kroppen och vandra runt. 3 Att ha för många power point-bilder.

23


na och o, göra m ingår

Beas banktips

Vad händer i mötet med banken? Betalflöden Sparande Finansiering Försäkring Privatpersonen ”bakom” företaget I förra numret av Bra Affärer gick vi igenom betalflöden, sparande och finansiering. Nu ska vi ses närmare på områdena försäkring och privat.

FÖRSÄKRA När kunderna kommer till banken går vi igenom företaget, affärsidén och behoven. Ofta är det många frågor i en företagares huvud och då blir det viktigt att få en struktur på mötet. För att förstå företagets behov brukar jag därför föreslå en uppdelning av företagets ekonomi i fyra, eller egentligen fem delar. Detta utan att gå in på specifika produkter. Syftet är att se vilka behov företaget egentligen har.

Många företagare som kommer till banken har börjat som konsulter via ett eget aktiebolag från att tidigare ha varit anställd på ett företag. Då är det viktigt att berätta om de förändringar som sker när man går från att ha varit anställd till att bli egenföretagare. Företagaren behöver tänka på sin egen pension men även på frågor som: vad händer om jag blir sjuk? Råkar ut för en olycka? Vart går företagets pengar om jag avlider? Tidigare kan man ha haft skydd från sin arbetsgivare som nu försvinner. Försäkringar och pensionssparande blir en naturlig del i mötet och

kopplas ju även ihop till privatpersonen och eventuella anställda i företaget. Nyblivna företagare är ofta fokuserade på andra saker än försäkringar, där är rådgivaren viktig, det blir vår uppgift att berätta om vikten av sådant skydd. När det gäller pensionen så är min erfarenhet att många helst vill slippa tänka på det. De är tacksamma när vi som rådgivare tar hand om och löser det åt dem så att de kan fokusera på sitt företagande.

PRIVAT När behoven inom områdena betalflöden, sparande, finansiering och försäkring är utredda blir kopplingen till personen bakom företaget nästa naturliga steg. Har man en bostadsrätt/villa? Hur ser bolånet ut – kan man öka upp bolånet och låna ut till företaget på ett förmånligt sätt? Tänker man sig att fortsätta med företagandet till pensionen eller finns det andra planer? Planerar man en avyttring inom kort? Hur ser planen ut då? Det är viktigt att se sin bank som en naturlig partner till sitt företag och att ha en god relation till sin bank.

Sammanställningen visar vilka förmåner en anställd/enskild näringsidkare kan ha utöver lönen Möjlighet att köpa till ökad trygghet

-Tjänstegruppliv

-Sjukförsäkring -Pensionssparande -Familjepension

-Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Förmåner saknas -Sjukförsäkring -Pensionsförsäkring

Trygga Företagaren

-Familjepension

-Tjänstegruppliv -Olycksfallsförsäkring -Vårdförsäkring Special

-Inkomstpension & PPM -Inkomstpension & PPM -Inkomstpension & PPM -Försäkringskassan (Sjuk) -Försäkringskassan (Sjuk) -Försäkringskassan (Sjuk) Anställd med exempelvis Kollektivavtal ITP

24

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare med eget försäkringsskydd

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin små företag på SEB


Juristen

ID-kapningar utgör ett hot mot småföretagare Ett av de stora problemen just nu är att det är mycket enkelt för en bedragare att använda andras personuppgifter i bedrägliga syften. Det finns idag inget regelrätt skydd mot detta. Men med rätt kunskap kan bedrägeriförsök snabbare upptäckas. Identitetskapning, eller id-stöld, har ökat kraftigt på senare år. Id-stöld innebär att en bedragare utnyttjar någon annans personuppgifter för att exempelvis beställa varor, teckna abonnemang, söka lån, eller utföra bedrägerier i andras namn. Det är inte bara privatpersoner som utsätts för detta utan även småföretagare. Om du drabbas kan du få lägga mycket tid på att kontakta företag, polisanmäla och att spärra din identitet för kreditköp hos kreditupplysningsföretagen. Samtidigt marknadsför kommersiella aktörer tjänster som ska ”skydda” mot identitetsstöld, trots att det inte är möjligt. Tjänsterna kan nämligen endast varna att en id-kapning redan skett – och ibland inte ens det.

Så här kan det gå till när någon stjäl Din identitet. Genom inhämtning av uppgifter i offentliga register eftersom personnumret är nyckeln till din identitet, och ofta allt en bedragare behöver. Offentlighetsprincipen gör att det räcker med ett samtal till Skatteverket för att få reda på andras personnummer, adress, inkomst och liknande. Genom stöld av handlingar, tillägnar sig en bedragare ditt id-kort eller pass och har då både ditt namn och personnummer, och möjligheten att teckna abonnemang, hämta ut beställda paket och liknande. Genom så kallad phishing, så kallat nätfiske, kan bedragaren lura dig via falska mejl att lämna ut dina inloggningsuppgifter till exempelvis Facebook, Tradera eller andra nättjänster. Genom att ”kapa” ditt Facebook- eller mejlkonto kan en bedragare lura dina vänner genom att utge sig för att vara Du. Med Dina personuppgifter och i vissa fall ett förfalskat id-kort, kan bedragaren också begå bedrägerier i ditt namn, exempelvis mot köpare på Blocket och Tradera. Beställa och hämta ut varor i ditt namn. Teckna abonnemang i ditt namn, exempelvis för att få ut en mobil på köpet. Söka lån och krediter med utbetalning till sitt eget bankkonto. "Kapa” ditt hus eller ditt företag genom att ta över ägandet.

Du kan försvåra för id-tjuven genom att vara uppmärksam på följande.

Genom att ändra din adress kan bedragaren styra om posten till sin egen låda. Ofta sker det när du är bortrest och inte kan märka att brevbäraren uteblir. Genom att använda en bevakningstjänst som varnar när dina folkbokföringsuppgifter ändras kan du snabbt stoppa pågående bedrägeriförsök. Ett tydligt varningstecken är en kreditupplysning för något du inte beställt. Använder du en tjänst som skickar den obligatoriska omfrågandekopian elektroniskt istället för rent fysiskt varnas du direkt, och bedragaren kan inte dölja spåren genom att stjäla kopian ur din brevlåda. Det har förekommit att bedragare genom förfalskade papper blivit ägare till fastigheter eller tagit över företagsstyrelser. Hus har sedan sålts eller belånats, och bolag plundrats på tillgångar. Det finns bevakningstjänster som varnar dig så fort en myndighet registrerar ändrade ägarförhållanden. Som jag beskrivit ovan använder bedragare ofta stulna identiteter för att sälja varor på exempelvis Blocket och Tradera. Offren förskottsbetalar till bedragarens eget bankkonto utan att få några varor, och kontaktar eller polisanmäler sedan den intet ont anande id-kapade. Ofta är det första tecknet på att du blivit id-kapad. Du får räkningar och påminnelser på saker du inte beställt. Upptäcker du detta måste du agera omedelbart för att förhindra ytterligare beställningar i ditt namn. Djursholm den 7 oktober 2014 Wiggo Lindgren

Rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters telefon rådgivning utan kostnad Småföretagarnas rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2012 har mer än 500 frågor besvarats. Många frågor har rört arbetsrätten och även klagomål på telefonförsäljning av telefonabonnemang och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala och allmän affärsjuridik. Rådgivningspanelen består idag av två advokater, samt en skattejurist och den kretsen kommer att utökas så snart behov föreligger. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta dig inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

25


4/12 Women in Networking – Paneldebatt, Women & Economics med Örebro Regionförbund, Tillväxtverket, Örebro och Karlstad Universitet, Karlskoga Science Park, Nyföretagarcentrum mfl., Karlskoga.

Mötesregister 2014 17/12 Innovationsupphandling, Stockholm. 10/12 Skatteverket – Diskussioner om kontanthanteringsproblematiken, Stockholm. 10/12 Riksdagen - presentation av vår senaste rapport om småföretagare i Sverige. 9/12 Näringslivets Regelnämnd, styrelsemöte i Stockholm. 4-5/12 Styrelsemöte, Helsingborg.

FRIDA FridaFÖRETAGARE Företagare

26

3/12 NNR Regelförbättrings och Regelförändringsfrågor samt Näringsministerns och Regeringens regelförbättringsanda, Stockholm. 2/12 Lärlingslotsen, Östersund. 26/11 Innovationsupphandling, Stockholm. 26/11 Möte med C, Socialförsäkringsfrågor.

18/11 Uppgiftslämnarutredningen, Stockholm. 29/10 Stora Entreprenörs- och Ledarskapsdagen. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg. www.ledarskapsdagen.se 22/10 B2B-mässa, Stockholm. 21/10 Möte med KD i riksdagshuset om socialförsäkring-sjuklön-mm, Stockholm. 3/10 World Values Day – Möte om värderingar mellan studenter och näringsliv, Göteborg.

26/11 B2B-mässa, Örebro.

1-2/10 Innovation för framtida tillväxt, Stockholm

20/11 Möte med KD. Småföretagsfrågor.

30/9 Möte med Arbetsförmedlingen, Göteborg.

19/11 B2B-mässa, Kristianstad.

25-26/9 Styrelsemöte, Örebro.

18/11 Samverkan mot faktureringsbedrägerier på UC AB, Stockholm.

23/9 Riksskatteverket – Kassaregisterlagen och personalliggare, Stockholm.

Suneson/Tantiloop Film en serie av© Anders Anders Suneson 2014


BOT MOT BETT

GÖR SÅS TJOCK

GÅR FÖRLORAD

NÖTEN I BILDER DYKARKURS

JAGADE KUNDER MED SLANG

LÄGGA KORTEN PÅ BORDET TILLTALAT ARTIGT

DENNA AVYTTRAR DESTINATIONER FIXA BORDET DET ÄR DIREKT DÖDANDE

ERSÄTTER DIPLOMAT RÅVARA

SLÅ ALLA HOSTAR UPP DET BRYTS LOSS FRÅN GLACIÄR TROPISK FRUKT

SKARA I STRID LIGGER UNDER DÄCK ÖVERSKOTT

SKUMMA

ÄR HELT KNÄCKT BRÄNNA I FAT HEMMA

DRAGNINGSKRAFT

STÄMGRUPPER

TILLFÄLLET DET VAR EN LANDSPLÅGA EJ DELBAR MED TVÅ

KRAFTORD

UNDER TALLRIK GÖKBO FÖRR

SITTER BAKOM GALLER

RYMMER KVASTSKAFT TOG MED APPAR

HAR KULA I KROPPEN SMAL FANTAST

I DAGSLÄGET PASSERAR

ÄR ETT ISOLERAT HUS

BRÖDKRYDDA FYLLDE TANKAR PÅ 60-TALET

LUFTSLOTTEN HÖRN PÅ NÄSDUK

PRISUTRYMME

SAMLAR ELITEN SPELADE PÅ ATT FÅ VINST

SYDLÄNDSK

DEL AV KRONA

BYTS UT MOT BAST IBLAND ÖSTEN

DEN GÅR VID FOTEN AV FJÄLLET

VÄRPTE

ODÖR FYLLS PÅ VID KASSA

DE KAN HA VAD

ÄR LED

ÄR VÄL KREDITVÄRDIGA FÖRETAG

SÅDANA TAS UPP I ARN

ANROPA HÖGRE MAKT

VAROR SOM KOMMER TILLBAKA

BETALADE FÖR GRÄDDFIL NYARE DEL AV SKRIFT

KLÄMMAS VID BORD

LITA PÅ

I KISTA I SAGA I VINTERTÄCKE EDER ÄR EN REJÄL HOLMGÅNG

VISAR PÅ NEDGÅNG I STOCKHOLM GER KUND LÄGRE PRIS

ÄMNE MED HISTORIA VARA KVAR

DRAGIT IVÄG MED BILEN

BOR BLAND GRUNDÄMNEN

FÖRSVAGAS

FN I NY

MUNTRA UPP

SVÄRTA NED

SÅDANA VÄXER TÄTT PÅ ÖLAND HORN I SIDAN HAR PALM VID BORG SAKNAS I ÖPPEN TERRÄNG

OBETYDLIG SKILLNAD

HANDLING SOM GÖR ATT DU STYRKS

STICKA TILL

ÄR NERSÖLADE

ÄR EN SLUTEN KRETS

GAV STÅENDE OVATIONER

NAPPAR VISSA PÅ

Bra Affärer

Annonsbilaga S

TAPPADE KRIM

POTENTAT

T

U

N G V

K

VAR EN ÖKÄND ÖGRUPP

V DE ÄR BENKLÄDER

B

MÖRDADE BROR ENLIGT GT

PRYGLAD AKTIVITET FÖR ATT FÄSTA BETE

K

A

GRÄLSJUKA EXERCERA

ÄR EN FRÅGA SOM KOMMER EFTER HAND

O F

ÄR ETT MODERSMÅL VITTRA

R

I UTGÅR BOXARE IFRÅN ÄR HÖGLJUDDA

KAN FÄLLA I MÅLET PERIOD

E

D R

R

D

PÅ TAK I SLITE

HÖGSINT SNABBA I VÄNDNINGARNA

V

A

R

T

I

Å

T

A

R

T

O

R

K

A

L

HÄNFÖRAS LÄMNADE I STICKET

D

R

Y

T

A

P

P

A

S

HISSA SEGEL

K

ÄR DEN SOM ÄR SÄKER PÅ SIN SAK

N

GJORDE DEN FÖRKYLDE

P

I

R

UPPHÖJNINGEN I HUDEN

DE TOPPAR HUS

G Å INDIANGRUPP

S

ÄR VÄL TVILLINGSJÄLAR MÅR VÄL

T

KRÄVS HUNDRA FÖR ATT FÅ HA

A

R

ÄR DE TJURSKALLIGA

R

I

E SKICKAS SÄKERT MED POST

G E A KAMMARGREVE SÖDERGRABB

K

N V

I

A

S

S

M

L GOLFHÖLJEN VAR EN AV URMAKARNA

G E

M E

U

T

E

SLAG AV DJUR

B

A

K

T

A

L

I

T

A

SVARTMÅLADE PERSONER I VALDEBATT

F

HÅLLER STUBBEN I SCHACK

A

N S

C

K

A

A

N T

N Ö

M

R

O

E

A

DET KOMMER NÄR MAN SLÅR EN SJUA

M E

S

S

S

E

SKINA UPP

V

A

L

R VISAR PÅ NEDGÅNG I STOCKHOLM

U

R

I

N E

L

A

S

S

I NATUREN

P

A

URSKILJA SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET

R

S

GER HJÄRNSKADA

ÄR GUL OCH BLÅ MEDIUMTRÄFF

A

A

G N

BLEV SKOLA MED TIDEN

SKAMFILA GENOM NÖTNING

T

G S

P A

N A

R

GULDFÄRGAD

T A

R

R

K

L FRAMFÖRDE FERNANDO

A

A

N

E N

L

Å

A

D I

K

K

A

Ä S

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel

S

V

D

L

BLIR BOSS SKRIVRUMMET

N A

BELÅNAT

A

E

N A

Å

I

I S

G O

D

S

I HÖGRE GRAD

S BIPRODUKT VID FRAMSTÄLLNING AV SOCKER

FRAMÅTANDA GÅR UT FRÅN NAV

R

I

FÖRUTSÄTTNING

GÅR UT I VATTNET

N G H Ö

HOPPAR BACKUP

DAMERNA MED ETT LÄGRE REGISTER

Ö BLIR KRÄM IBLAND LAND MED AUKTORITÄRT STYRE

AVSÄTTER FISK SOM SIMMAR MED STRÖMMEN

G A BRUKAR BONDE

E

R

O

INTOG UNDSLIPPER LÄCKERGOM

R

A

G A

VARORNA I BUTIKEN HÅLLER IHOP PÅ KONTORET

A

T DENNA HUND ÄR UTSLAGSGIVANDE HALVÖ

N

G N A

S

VÄRDEPAPPER

K

BADSTÄLLE

A

BLIR OFTA GRIPEN

P

IHÅLIGT STRÅ

ÄR ETT ELDORADO

L

F

BUTELJERAS

I L

R

LOPP I SADEL

I

N A I

L

I

E

ÄR BRA FÖRVÄRV

R

A

VÄRPTE

VARA I STÅND TILL

HERRBETJÄNT

G A

R

T

G I

SYNS I EN LITEN GRUPP

SKA MAN INTE NÄR GUBBEN ÄR RÖD

Å

D

A

I

DE CIRKSÅDANA LADE SITTER RUNT MATVISSA INNE MED TIS BORG

SERVAR LEDNING

SYNS PÅ POSTEN

INNEHÅLLER PRIS PÅ JOBBET

© Melon Produktion

T

© Melon Produktion

S

PRAKTIK INNAN LEGITIMATION

R

A

T

© Melon Produktion

GÅR I LÅS

DENNE SKÖTTE SIN URRINGNING FÖRR

K

BÄR ÖRONTOFSAR

L

TILLDRA SIG

F

SJÄTTE TON I C-DURSKALA

A

T KAN GE STIMPENGAR TORPEDBÅTARNA VISTHUSEN

B

R KAN MAN VARA SOM BLÅBÄR V-BAS

DRAR I VALARBETE

L O

Ö

OKAMRATLIGA

C

K

H A L

A R

N E A

STATIONERADE

K

T

R

D U

T

U

A

CHASSI SNO

R

O

MER ÄN VANLIGT

NICKEL DEN FRAMKALLAR PIPLJUD

G U

A

S

V

RÄDDADE APPAR TILLTALA VARDAGLIGT

A

DEN MÄTER SJÖFART

A

A

G G Å

N A

V

G

L T

G A

A

R

A

E

A L

A

U

N A DEN STARKA AVSKYN ÄR VÄL BOKSLUT

L

R

L

O

A

T

LED

ÄR KORTFATTADE

N O FÖR FORNLÄMNING PÅ KARTA

R

N D BIBBA

K

H A Ö

R

R

L

ÄR DEN SOM KAN GÅ I TAKET

ÄR DE SOM HAR DET ELÄNDIGT

L

J

T

BYGGT BROAR

N

ÄR DE HJÄRTLIGA

I

R

Å

E

A

E

Å

DEN BJUDER PÅ FLÄSK ÄR METALL DEL AV

E

M

A

T I SKRIFT UPPSYNER

T STÖTER PÅ VARANDRA TILLSKANSKA SIG

T

M A

N I

SKIFTAS VID SORTI SÅG KATTHULT FRÅN OVAN

S

E

S

E

X

T

MELLANHAND

T

A

A

R

V

BITA

PÅ KANT

O

E

N I

G A

E

R

R

E

E

TRYGGHET VID KÖP BLADDRYCKEN

T E

G G E PRAKTIK INNAN LEGITIMATION

HAR SKAPADE HÖRTS SÄLLSOM SKAPSRESAN SPRÅKRÖR

GJORTS VÄXELVIS

J

M M A

L A

SKOLMAN INOM FP KAN HÖGPRODUKTIV

D

I

D

ÄR EN KATTASTROF

N

A

N N

K

KOMMA UPP TILL

E STÄMTS RINNER GENOM SMÅLAND

F

A

S

SNIDAT

HJÄLPTE KÄND SKEPPSBRUTEN

R

GE BRÖSTET SPRINGER GENOM MARA

A

J

R

BLÅGUL KALLAS FÖRSÖKA IMPORT UNDERPÅ VINST MED OCH FÖR- BYXORNA I FOLKMUN FJÄDRAR LUST

KALLAS FADERN IBLAND

RINGLADE SIG FRAM

O

S

O

V

FICK TITEL

KAN MAN SLÅ UPP I

SAMTYCKE SATT SPADEN I JORDEN

SYRE

DRAR I FÄLT

T

G A E L N ÄR ETT ÖDESDIGERT MISSTAG

T

R SÅLDE BILLIGT PÅ 60TALET

D A HEMLIGHÖLL MARKERAR TON

LÄGGS PÅ RAD VID SKIFTARBETE

BASTANT

D

N T

I

T

G

STICKA TILL

E

S

E

N

KONSTLADE KROPPSSTÄLLNINGAR

P

O

S

E

R

A

T

A

L

T

F

TOG I SIN MUN

G E

Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 5 januari vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 4/2014 Bra Affärer 1. Olle Steimer 2. Dan Öberg 3. Lillemor Zeijlon 4. J E Altefors 5. Per Kjellgren Annonsbilaga 1. Kurt Lundin 2. Diskomat AB 3. Freddy Persson 4. Backmans VVS-Byrå AB 5. Pontus Liedberg

27


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar.

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN

Finns m

BEER & DIAMANT PR

e d ap p

Miljöpolicy

ALD Automotive AB ska ha ett aktivt och förebyggande milj vår verksamhet, att bedriva operationell leasing samt hante att arbeta systematiskt och effektivt ska vi säkerställa att m efterlevs och att vi svarar upp till de krav som samhället oc

Vi ska arbeta med ständig förbättring av vårt miljöarbete, f och minska negativ miljöpåverkan genom att följa utvecklingen inom miljöområdet och tillhandahålla som ger dem de bästa förutsättningarna att välja en bil därigenom minimera miljöpåverkan.

säkerställa våra medarbetares miljökompetens genom u internt använda produkter med bra miljöprestanda.

verka för en effektiv resursanvändning och underlätta å våra lokaler.

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 5 | 2014  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 5 | 2014  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund