a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 4 2 018

Vi före

träder

nu

32 000 småfö

Småföretagarna

ger ut ny bok om Sveriges hårdast arbetande grupp

re ! retaga

Ghassan Ghaziri

Ny i styrelsen och entreprenör i hjärtat

Monotasking – det är konsten!

Juristen

reder ut GDPR

Elon Musk:

7 steg mot högre effektivitet

L A G A R • R E G L E R • S K AT T E R • T I L L V Ä X T • T R E N D E R


Vår kamp ger resultat Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare, som drivs av

att kunna göra skillnad i vardagen för våra 32 000 medlemmar. Under året har vi varit mycket delaktiga i den näringspolitiska debatten och genom vår samlade röst har vi tillsammans med en rad andra aktörer kunnat få stopp på förslag som kraftigt skulle försämra företagandets villkor. Höjda kapitalskatter via 3:12, kilometerskatt, sänkt revisionsplikt, vinster i välfärden och orimliga exitbeskattningar är exempel på förslag som förbundet sagt nej till. Men det går inte att enbart säga nej till allt utan att samtidigt ha idéer till förbättringar. Därför är

vi glada att under året ha sett till att: • Växa-stödet även gäller för aktiebolag som ska anställa sin första anställda. • Förbättrade villkor har införts för aktiebolagsägare beträffande sjukpenninggrundande inkomster. • En statlig utredning med uppdrag att förbättra trygghetssystemet för småföretagare har tillsatts. Småföretagarnas Riksförbund har det viktiga uppdraget att vara medlemmarnas samlade och tydliga röst i dialogen med beslutsfattande politiker och myndigheter. Genom personliga möten, debattartiklar och remissvar beskriver vi hur skatter, lagar och förordningar påverkar småföretagares vardag i praktiken. För det är i vardagen som effekten av fattade beslut får störst påverkan och då det råder en brist på verklighetsbaserade upplevelser i statistiska uppföljningar och mätningar finns det stort behov av ökad insikt om en företagares vardag. Under 2018 har Småföretagarnas Riksförbund svarat på över 20 remisser kopplade till näringsli-

vets villkor. Våra svar har legat till grund för debattartiklar och seminarier som vi har arrangerat.

Genom denna aktivitet har förbundets röst varit starkt bidragande till att hindra genomförande

av en kilometerskatt, höjda kapitalskatter via den överdrivet krångliga 3:12 regeln, sänkning av gränsen för revisionsplikt samt exitbeskattning och vinstbegränsningar i välfärden. Vårt näringspolitiska arbete har inte bara stoppat dåliga förslag utan även lett till förbättrade förslag genom att till exempel den sänkta arbetsgivaravgiften för den först anställda gäller både för enskilda företag och aktiebolag och att den sjukpenninggrundade inkomsten för företagare som startar aktiebolag har samma skydd som för den som startar enskild firma. Därutöver har vår rapport Otryggare kan ingen vara bidragit till en utredning som ska se över trygghetssystemen för företagare. Under året har Småföretagarnas Riksförbund publicerat över 30 debattartiklar i både nationella

och regionala tidningar och i höstas publicerades boken Sveriges hårdast arbetande grupp – Småföretagarna som lästs av såväl ministrar som företagare. Förbundets representanter har haft möten med ett stort antal riksdagspolitiker och under året genomfördes den lyckade Sverigeturnén Attityder mot företagare där det runt om i landet ordnades dialogmöten mellan lokala företagare och politiker med målet att skapa en bättre förståelse för varandras roller. Det är genom ökad förståelse som varaktig förändring till det bättre kan ske. Genom att vara medlem i Småföretagarnas Riksförbund gör du skillnad -

för inte bara ditt eget företag utan för hela landets vardagshjältar, småföretagarna. Tillsammans ser vi till att vår kamp ger resultat. Mattias Andersson


LEDARE

Det ska vara kul, lätt, tryggt och lönsamt att driva företag i Sverige. Efter många år med högkonjunktur och en ny regeringsbildning efter

valet så finns förutsättningarna att verkligen göra skillnad. Sverige är ett fantastiskt land ur många aspekter men vi släpar efter på området att vara ett land som är bra för småföretag. Socialförsäkringssystemen diskriminerar de som vågar ta ansvar och driva företag, skatterna missgynnar den som vill anställa och regelkrångel tar tid från att skapa mervärde för kunder och att ta hand om personal. Vi har tidigare haft en bilaga i Bra Affärer med ett upprop till stöd för de

viktigaste punkterna som behöver ändras för att förbättra förutsättningarna för småföretag i Sverige. Från och med nu kommer den istället att gå ut som en bilaga till Dagens Industri. Därmed kommer betydligt fler beslutsfattare och personer inom näringslivet att få höra vad småföretagare kräver att en ny regering ska ta tag i. Du kommer även kunna hitta bilagan digitalt på vår hemsida, andra veckan i oktober.

Innehåll:

Ledare 3 5 frågor 4 Medlemssidor 6 Profilen: Ghassan Ghaziri 14 Notiser 16 Elon Musk 18 Försäkringsmäklaren 19 Srf konsulterna 20 Juristen 21 Serien 22 Korsord 23 Medlemsförmåner 24

Vi småföretagare driver företag för att försörja oss och en mindre

grupp personer lokalt, på den ort man bor. Vi har ett djupt personligt engagemang i både de personer vi anställer (om man kan) och de kunder vi servar där man är verksam. Oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur kommer vi småföretagare alltid att brinna för våra företag, våra anställda och våra kunder. Låt oss arbeta tillsammans för att säkerställa att den nyvalda regeringen agerar för ett bättre småföretagarklimat från den första dagen de tillträder på sina poster! Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Peter Thörn ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Maria Boborg-Trané, Mattias Andersson, Helena Krona ANNONSANSVARIG: Victoria Karlsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Bloggen En Företagares Vardag berättar om just den svenska företagarens vardag. Syftet är att lyfta fram betydelsen av företagandet och att sätta fokus på de olika utmaningarna och svårigheterna som dyker upp. Många har en dröm om att starta ett litet företag. En del växer och blir stora medan andra förblir små, men alla är de lika viktiga för samhället. Många är vi som håller företagandet vid liv med våra olika förutsättningar och värderingar. Men hur ser din vardag ut, och vad gjorde du för att förverkliga din dröm? 
Sliter du hårt eller flyter allt på som du hade förväntat dig när du startade?

Varmt välkomna på en resa genom Sverige där du får möta andra småföretagare och ta del av deras berättelser ur vardagen. Varma hälsningar, Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund, grundare av bloggen En Företagares vardag

BraAffärer

3


FEM FRÅGOR

TILL MEDLEMMAR

företag har ju anställda som sköter det här - som småföretagare blir det väldigt dyrt att anlita hjälp utifrån. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Möjligheten att utveckla sina idéer som man vill, att göra skillnad och bidra till något bra i samhället. Den personliga friheten är också viktig, att kunna styra sin egen tid - det är visserligen ett tveeggat svärd - man är ju aldrig riktigt ledig heller, ändå tycker jag att det positiva överväger. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

AlternaMedia AB Vávra Suk 1. Hur kom det sig att du startade ditt företag?

Det fanns ett behov av böcker och tidskrifter som tar sig an nya frågor inom samhälle och politik. Jag jobbade tidigare inom förlagsbranschen men 2012 startade jag eget tillsammans med fyra andra för att kunna förverkliga våra idéer. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Det är ett onödigt krångel med skatter och annat, reglerna ändras varje år. Reglerna är snårigt formulerade och jag är ändå civilingenjör i botten.. trots det är det svårt att förstå språket. Småföretag driver ju i grunden hela ekonomin - vi ska inte behöva lägga så mycket tid och energi på att försöka förstå regler. Stora

Syftet med vårt företag är att ge ut litteratur som sprider kunskap och bidrar med fler röster i debatten. Personligen hoppas jag även på att så småningom kunna få balans i min livssituation, så att all tid inte går till bara arbetet, även om det är viktigt. Jag hoppas att företaget ska växa och att vi kan bygga något som blir alltmer självgående. Det finns så mycket annat att engagera sig i också. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Det finns flera anledningar. Dels är det en organisation där jag känner att jag kan få stöd och hjälp, det känns om att vi hjälps åt, att det är ömsesidigt. Det är inga "fackpampar" som sitter i organisationen, utan småföretagare på samma villkor som medlemmarna. Och så vill jag stödja dem för att de driver viktiga frågor. Namn: Vávra Suk, AlternaMedia AB Antal anställda: Vi är fem ägare och fem, sex anställda, några på

deltid.

Verksamhet: Utgivning av böcker och tidskrifter. Det gör mig inspirerad och motiverad: Att skapa se hur saker

växer och frodas.

är det och under alla år har det varit några dippar men det har alltid funnit sysselsättning ! 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

- Långsiktighet beträffande regelverk och politik samt sunda skatteregler för alla, också företagare! 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

- Friheten att kunna engagera sig i de jobb och projekt man själv vill. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

- Att vara en seriös yrkesman som beställare kan lita på och anförtro sig till. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Örts Byggnads AB Anders Ört 1. Hur kom det sig att du startade ditt företag?

- 1993 var det lågkonjunktur i branschen och jag och min kompis ville fortsätta jobba som snickare så vi satte igång, och på den vägen

4

BraAffärer

För att ihop med andra kanske man kan göra sin röst hörd. Namn: Örts Byggnads AB, Anders Ört Antal anställda: 1 Verksamhet: Byggentreprenader, ombyggnader och tillverkning

inom träarbete.

Det gör mig inspirerad och motiverad: Nöjda och glada kunder

som fått sin beställning genomförd.


Borde inte samhället i stället göra allt för att underlätta och stödja småföretagare? 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

- Att kunna styra över arbetet och sig själv. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

- Smärtfria patienter, och går inte det, i alla fall kunna minska deras besvär. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Skara sjukgymnastik AB Karin Bergström 1. Hur kom det sig att du startade ditt företag?

- Jag hade ett behov av att kunna påverka mina tider och ville kunna erbjuda mina patienter flexiblare lösningar. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Minskad byråkrati. Mer tillgänglig sjukvård. Det offentliga sjukvårdsmonopolet behöver konkurrensutsättas. Vi behöver även ta upp livsfrågor - går det att starta eget företag som kvinna utan att bli utbränd? Är egenföretagare en belastning för samhället?

- Jag känner att det är ett förbund som håller mig i handen – där det arbetar riktigt människor, det är ingen stelbent organisation. Att vara medlem gör att jag känner mig trygg inför framtiden. Det känns som att förbundet är till för mig och inte tvärtom. Jag uppfattar att förbundets aktiva är människor som brinner för sitt arbete. Jag är imponerad över kreativiteten, alla lagförslag och opinionsarbetet. Jag vill stötta Småföretagarna dels för min egen, men också för Sveriges skull. Bara en sådan sak att man har ett telefonnummer där en människa svarar! Det är något som jag uppskattar mycket. Namn: Karin Bergström sjukgymnastik Skara sjukgymnastik AB Antal anställda: 0 Verksamhet: Sjukgymnastik Det gör mig inspirerad och motiverad: Att möta härliga männ-

iskor och se resultat. Att vara kreativ och styra över min tid och mitt arbete.

Företagshälsovård+ Utan årsavgifter!

Vi erbjuder er en företagshälsovård utöver det vanliga!

Hos oss får ni inte bara en hälsokontroll, utan även rådgivning och kunskap om ett friskare och längre liv. Ni erhåller även en utförlig hälsorapport på hela företaget, gäller vid minst 15 anställda/genomförda Hälsokontroll+.

Vi erbjuder

•Företagshälsovårdsavtal utan årsavgifter! •Hälsokontroll+ •Läkarbesök (kort väntetid vid bokning) •Rehab (arbetsträning, alkohol & droger) •Arbetsmiljöfrågor •Kost & Träning •Samtal & Coaching (psykolog, krishantering m.m.) •Utbildning & utveckling (HLR, ergonomi m.m.)

Vi gör Hälsokontroll+ på följande orter: Bra Balans Företagshälsovård: • Kaplansbacken 10 112 24 Stockholm • Första Långgatan 16 413 28 Göteborg www.brabalans.se info@brabalans.se 08-661 62 00

Stockholm Göteborg Malmö Växjö

Jönköping Linköping Norrköping Nyköping

Örebro Västerås Uppsala Gävle

Falun Sundsvall Östersund Umeå


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

I valet och kvalet Den 9 september var den stora valdagen

och som det röstades. Hela 87,18 procent av landets röstberättigade gick till valurnorna, vilket är ett väldigt högt valdeltagande och 1,38 procentenheter högre än föregående val. Valresultatet blev riktigt intressant och det blev väldigt jämnt mellan blocken. M, S och MP tappade mandat och övriga partier ökade och fick fler mandat i riksdagen. Nu har arbetet med att bilda en regering påbörjats och det är i skrivande stund omöjligt att veta hur det kommer att gå. Kommer Alliansen få tillräckligt starkt

stöd utan inflytande av SD eller kommer Alliansen söka stöd av SD? Fast då kommer C och L bryta sina vallöften och det har de tydligt sagt att de inte kommer att göra. Å andra sidan har S, MP och V inte heller mandat att bilda regering utan att ha någon

6

BraAffärer

samverkan med något Alliansparti. S har sökt samverkan med både C och L men får ingen positiv respons från detta håll. Denna vem-tar-vem lek var förväntad

men detta låsta läge innebär att förhandlingarna om regeringsmakten kommer att dra ut på tiden och kan i värsta fall leda till nyval. Oavsett utgången så öppnade riksdagen med ett riksmöte den 25 september där invalda och nyvalda riksdagsledamöter tog plats för att påbörja sitt politiska arbete för mandatperioden. Småföretagarnas Riksförbund kommer

under dessa fyra år se till att riksdagens representanter ökar sin medvetenhet om att fokus på småföretagarfrågor i stor utsträckning är lösningen på många av de problem som utmålades i valrörelsen.

Olyckligtvis kan det konstateras att

företagandets villkor inte kom upp i den mediala debatten och detta bekräftas bland annat i en studie genomförd av näringslivets medieinstitut, NMI. Därför är det nu extra viktigt att Småföretagarnas Riksförbund fortsätter med det viktiga arbetet att påverka riksdagspolitikerna att fatta beslut som gynnar företagandet i landet. Sänkta arbetsgivaravgifter, minskad

skattebörda och regelkrångel samt se till att förbättra attityden till Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna är förslag som borde genomföras oavsett vilka partier det blir som bildar en regering. Mattias Andersson


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Monotasking - konsten att göra en sak i taget De flesta småföretagare jag känner och

träffar när jag nätverkar jobbar mer än de som har vanliga jobb. Ibland lurar vi småföretagare oss själva genom att tro att vi får mer gjort genom att försöka göra fler saker samtidigt och jobba fler timmar – men i realiteten är det tvärtom. Vi vill helt enkelt väldigt mycket. Och vi

har också ofta många krav på oss själva för att få det att gå runt. Något jag har märkt i mitt jobb som coach

för andra som driver eget är att när vi drar ner tempot lite och fokuserar på en sak i sänder kan det ofta leda till bättre resultat och färre misstag. Det höga tempot många av oss har gör

att vi kanske missar viktiga detaljer och signaler från vår omgivning eller så blir vi helt tankeförlamade och oförmögna att tänka kreativt.

Idealet är att jobba smart och inte hårt. Jag vill förespråka att du då och då prövar så kallad monotasking istället för multitasking. Kanske känns det ovant till en början att

göra saker långsammare än du brukar men det är också en tränings- och fokuseringssak. När vi växlar arbetstempo och saktar ner lite så upptäcker vi oftast saker som vi annars hade gått miste om. Det kan vara en

lösning eller lärdom du inte hann se eftersom du sprang förbi den lite för fort. Eftertänksamheten gör ofta att man i

slutänden sparar tid jämfört med när man är för snabb och gör först och tänker sedan. Mycket handlar om att stanna upp och göra medvetna val istället för att göra som man brukar. Visst är det bra att ha förmågan att arbeta

med många saker simultant och kunna ”klona” sig själv till flera projekt. Det behövs ofta för som sagt, har vi ofta mycket på våra bord. Ibland är det både roligt och nödvändigt för att hinna klart i tid. Simultankapacitet i all ära men ibland blir det för mycket även för den som är van att kunna hålla hundra bollar i luften samtidigt. Att splittra sig för mycket sliter hårt i längden och ibland blir det många ofärdiga projekt och saker som hänger i luften utan att bli riktigt avslutade därför att något annat skulle påbörjas innan. När du hamnat i simultanfällan kan du ta

några djupa andetag och tänka ”först gör jag färdigt detta ordentligt, sen tar jag itu med nästa uppgift”. För mycket splittring skapar nästan enbart förvirring och då blir det ju varken hackat eller malet och arbetsglädjen brukar också försvinna med den ökade stressen. Fundera en stund över vem som ställer

kraven på dig själv och din prestation? Skriv gärna en lista på alla krav som du kän-

ner just nu. Gå sedan igenom din lista för att se om det egentligen är dina egna eller någon annans krav. Kanske kommer du, som många andra av de som jag kommer i kontakt med genom min coachning eller mina föreläsningar, fram till att de flesta krav du upplever främst kommer ifrån dig själv. Det är ju på ett sätt jättebra eftersom du då har makten att styra bort en del av de kraven, om du vill. Lär känna din energinivåkurva och ac-

ceptera att orken inte kan vara på topp hela tiden, även om du vill. Försök förlägga de mest krävande arbetsuppgifterna när du är som mest alert, om du kan påverka dina arbetstider. Ta hellre en liten minitimeout istället för att pressa vidare när du är trött och energin tryter. Pausen gör att du blir piggare och dina tankar klarare än om du jobbar vidare trots att du egentligen inte tänker klart. Observera gärna företagarkollegor som

har ett, i alla fall till synes, lite långsammare arbetstempo än du själv. Som är bättre än du på att göra en sak i taget. Kanske kommer du att göra upptäckten att de visst får lika mycket eller kanske ännu mer gjort än du i slutändan – trots att de tar det lugnare mellan varven och är mer närvarande. Allt handlar ju till syvende och sist om hur slutresultatet blir i våra småföretag och hur väl vi mår. Det är ju också meningen att du ska orka jobba länge. Inte bara idag och denna vecka utan resten av året och den tiden du ska prestera som ledare i ditt företag. Nina Jansdotter

BraAffärer

7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Funderar du på om ditt företag är redo för export? Kanske vill du nå en större marknad? Potentialen utanför Sveriges gränser är

stor och fördelarna många. Även om det är en del administrativt att sätta sig in i är resan både spännande och utmanande. Det finns ekonomiska bidrag att söka om du går i dessa tankar och även om det nya kan kännas krångligt handlar det mesta om att sätta nya rutiner. Annika Mårtensson är utbildad inom

försäljning, marknadsföring och ledarskap till ”International Key Account Manager”. Hon har arbetat med exportförsäljning

på bland annat Orrefors Kosta Boda och Sandberg Wallpaper vilket har tagit henne runt i världen. Annika har både öppnat nya marknader och bearbetat redan etablerade sådana. Nu arbetar hon som konsult i det egna företaget Export Interim, med frågor inom just export och internationell handel. Inriktningen är att hjälpa mikro- och småföretag att komma i gång med export, att både vägleda och hjälpa till som tillfällig resurs. Har du några frågor eller funderingar kring export? Vi erbjuder dig som medlem att kostnadsfritt kontakta Annika för tips och råd. Det gör du på adressen: radgivning@smaforetagarna.se

Annika Mårtensson

Skrota de nya kraven på personalliggare! Småföretagarnas Riksförbund har länge

kritiserat och på alla sätt försökt påverka den felaktiga utformningen av Skatteverkets nya regler för personalliggare som trots detta trädde i kraft den 1 juli i år. Ändringen innebär i korthet att småföretagare som tidigare har varit undantagna från kravet att registrera sitt arbete nu inte längre är det. Vid en hearing i skatteutskottet den 12 juni medverkade Småföretagarna och beskrev då den verklighet som drabbade våra medlemmar på grund av regeländringen. Det framkom

vid tillfället att näringslivets representanter är eniga i sin kritik och Skatteverket fick i uppgift att förtydliga lagstiftningen. När detta förtydligande kom kunde vi konstatera att det inte innehöll vad vi förväntat oss och det är nu alltså upp till de enskilda kontrollanterna att visa i handling att de

8

BraAffärer

har tagit till sig av kritiken och har en god vilja gentemot företagarna vid kontroller.

Många medlemmar har hört av sig till oss på Småföretagarnas Riksförbund och desperat ifrågasatt rimligheten i detta nya krav. Ett exempel är en av våra medlemmar

som har fem företag inom måleri- byggoch turistbranschen samt driver hotell och vandrarhem i skärgården. Han måste nu logga in och ut varje gång han är på ön för att förbereda inför säsongen. Han måste även lära sina familjemedlemmar att logga in i personalliggaren varje gång de springer ut eller in i anläggningen. För om de skulle hjälpa en gäst som frågar om något som berör verksamheten utför de enligt Skatteverket ett arbete som behöver kontrolleras. Skulle

Skatteverkets kontrollanter upptäcka ett sådant scenario och barnen inte registrerat sig i personalliggaren, riskerar företagaren en avgift på 12 500 kronor plus 2 500 kronor för varje person som inte är in- eller utskriven på rätt sätt. Skatteverket skriver att syftet med regel-

ändringen är att motverka förekomsten av svartarbete och främja en sundare konkurrens. Men på vilket sätt motverkas detta genom att småföretagares partner eller barn måste skriva in sig i en personalliggare varje gång de utför en uppgift på pappas eller mammas jobb, som i flera fall även är en del av deras hem? Småföretagarnas kamp för att kravet på

personalliggare ska skrotas fortsätter!


Nu är vi i full gång med att skapa vår nya hemsida, mycket är klart och en del återstår Vi har flera nyheter som vi tror kommer att förbättra

användarvänligheten och medlemsnyttan. - En del av innehållet blir nu bara tillgängligt för medlemmar som loggar in med sitt organisationsnummer. Det gäller till exempel digital läsning av vår medlemstidning Bra Affärer, tillgång till vår omfattande blankettbank och full tillgång till möjligheten att ställa frågor till våra experter, berättar Helena Krona, kanslichef och ansvarig för arbetet med hemsidan. En av de mest uppskattade funktionerna är möj-

ligheten att hitta svar på alla tänkbara frågor på hemsidans FAQ-avdelning och har man en fråga som inte besvaras där går det antingen att chatta med kanslipersonalen eller mejla den till radgivning@smaforetagarna.se - Det bli nu också lättare att följa Småföretagarnas näringslivspolitiska arbete via kalendern på hemsidan, säger Helena Krona.

Svårt att växa? Vi hjälper dig med finansieringen. 4 av 5 jobb skapas av småföretag. Samtidigt säger 80% av småföretagarna att det största hindret att växa är avsaknad av finansiering. Dessutom får många duktiga företagare med hög tillväxt, förr eller senare, likviditetsproblem. Därför har Froda utvecklat ett enkelt företagslån. Ansökan görs online på 3 minuter och med en digital analys av ditt företags försäljning kan vi ge dig ett snabbt och rättvist lånebesked. Välkommen till froda.se Låna upp till 1.000.000 kr Enkel ansökan online Fast pris, inga tillkommande avgifter Enkel återbetalning

r Så hädu: gör

1. Gör en ansökan på froda.se 2. Få låneoffert via email 3. Pengarna på kontot dagen efter om du tackar ja


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Möt tre nya styrelsemedlemmar I våras tillträdde fyra nya medlemmar i vårt förbunds styrelse. Längre fram i tidningen får du lära känna en av dem, Ghassan Ghaziri, lite närmare. Nu vill vi presentera Lars Olofsson, Ingrid Ohlsson och Sten Lindgren och samtidigt hälsa dem välkomna till Småföretagarnas Riksförbund.

Vem är du? Beskriv dig själv kortfattat. Suppleant – Lars Olofsson: Jag är 60

år och har varit småföretagare i drygt 30 år. Jag driver i dag ett kombinerat investment- och konsultföretag som investerar i och hjälper startups. Jag bor i Malmö och arbetar över hela landet. Suppleant – Ingrid Ohlsson: Jag är en

sköntalande skånska med 35 års erfarenhet av konferencier- och moderatoruppdrag samt ett hundratal event och tillställningar som jag har varit projektledare för. Suppleant – Sten Lindgren: Jag är 69

år, civilekonom från Handels i Göteborg, med eget konsultbolag i mindre skala. Jag har varit yrkesverksam i närmare 45 år, huvudsakligen inom verkstadsindustrin och fordonsindustrin.

Hur känns det att vara med i styrelsen? Lars Olofsson: Jag har tidigare haft

Ingrid Ohlsson

företagarnas Riksförbund skiljer sig från de flesta liknande organisationer genom att styrelsen är så direkt engagerad i förbundets arbete. Det betyder att småföretagarna företräds av personer som själva är aktiva småföretagare.

Vilken småföretagarfråga brinner du mest för och varför? Lars Olofsson: Eftersom jag har stor

inblick i finansbranschen, och omkring affärsutveckling, kommer jag att koncentrera mig på frågor som har att göra med att småföretagare får tillgång till kapital för utveckling av sin verksamhet. Att vi delar med oss av erfarenheter och nätverkar, samt rekrytering av nya medlemmar. Ingrid Ohlsson: Att det ska vara enkelt

och kul att driva företag. Sedan tycker jag att vår idé kring lärlingsplatser skulle vara ett alldeles utmärkt sätt att få mer fart på företagandet i Sverige – tänk vad som händer när vi får dela med oss av det vi kan till någon annan, lära för livet tror jag minsann att vi kan kalla det med!

många styrelseuppdrag i både mindre och större kommersiella såväl allmännyttiga verksamheter. För ett tiotal år sedan trappade jag ned då jag inte fick tid med allt. När jag nu fick förfrågan kändes det mycket roligt att komma tillbaka till styrelsearbete igen, samt att jag brinner för småföretagare i största allmänhet.

Sten Lindgren: Det jag brinner för, och

Ingrid Ohlsson: Anledningen till att jag

Vad vill du förändra?

har gjort länge, handlar om den ofrihet som småföretagare i Sverige lever under. Höga skatter, krångliga regler, misstänksam attityd från samhället. Företagsamheten och samhället behöver integreras bättre med varandra. Offentlig upphandling får inte politiseras.

tackade ja till detta förtroendeuppdrag är först och främst för att jag lärt känna alla under Almedalsveckan på Gotland. Under dessa möten har jag sett hur intensivt alla jobbar och bidrar till ett bättre företagsklimat genom sina respektive engagemang i många olika frågor som rör företagare – stora som små.

Lars Olofsson: Jag är själv en mycket stor

Sten Lindgren: Det känns mycket positivt,

bidra till ett bättre företagsklimat i Sverige. Den stora utmaningen här är att få oss

det råder en fin anda inom styrelsen. Små-

10

Lars Olofsson

BraAffärer

nätverkare på sociala medier och i andra sammanhang. Jag skulle vilja att Småföretagarna blev ännu mer aktiva på sociala medier och delta i både lokala, regionala och nationella affärsnätverk. Där finns en outnyttjad resurs som går att använda. Ingrid Ohlsson: Jag vill vara med och

Sten Lindgren

företagare och politiker att förstå varandra och framför allt att hitta det optimala sättet att kommunicera på – vi kanske ska börja som lärlingar hos varandra!? Sten Lindgren: Svensk ekonomi och små-

företagen skulle må bra av sänkta skatter och mindre regelkrångel. Vi behöver också ett sunt företagsklimat med hög tillit, där småföretag får betalt i tid och där de inte utsätts för fula tricks. Inom förbundet finns intressanta tankar som jag vill vara med och pusha för.

På vilket sätt är Småföretagarnas Riksförbunds arbete viktigt? Lars Olofsson: Stora företag har stora

resurser och kan både köpa in experter eller ha egna anställda för att bevaka vad som sker på marknaden och i samhället samt göra sin röst hörd. Som småföretagare har man mycket mindre resurser till sitt förfogande och begränsat med tid för man är så operativt engagerad i sin verksamhet. Då är det viktigt att det finns en organisation som både kan hjälpa till med experttjänster och tala för både gruppen och individen när det behövs. Ingrid Ohlsson: Vi är en uppstickare som

vågar säga som det är – vi är själva företagare och vi vet att vi får inget gratis här i världen och vi kan göra en skillnad genom vårt engagemang i olika frågor. Sedan måste jag lyfta våra möten med politiker och företagare runt om i Sverige. Det är så härligt med alla dessa inspirerande möten, där vi får lyssna och berätta vad vi gör och framför allt att vi kan ses, öga mot öga!

Sten Lindgren: För det första är förbundet

den enda talesperson som är direkt inriktad på att företräda så kallade mikroföretag, de med färre än tio anställda. Förbundet har hittat en bra samtalston som ger resultat, exempelvis ifråga om aktuella förslag till förbättringar i småföretagares sociala skyddsnät.


Fotograf: Börje Häggman

Fotograf: Börje Häggman

Fotograf: Börje Häggman

Kristiina Katajiikko, An

gelica Tessmar, Ida Ka

rlbom

Nima Sanandaji och Erik Sjölande

r

Vår nya styrelseledamot Ingrid Ohlsson minglar på bokreleasen.

När hösten drog i gång kallade Småföretagarna till en bokrelease. Det är ett nytt högintressant inlägg från

Nima Sanandaji och Erik Sjölander med titeln Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna – En bok om varför bättre villkor för företagare behövs och hur det kan skapas. Ett femtiotal personer, däribland flera riksdagsledamöter och representanter från näringslivet, samlades på Knut Bar i Stockholm när boken presenterades. Författarna påpekade att när det skrivs

en fjärdedel fler timmar varje vecka än vad anställda gör. Det är bara två procent av de lägre tjänstemännen och tre procent av arbetarna i Sverige som räknas som låginkomsttagare, men däremot hela elva procent av företagarna. Företagare är också de arbetshästar som fortsätter jobba högt upp i åldrarna. Vid 69 års ålder förvärvsarbetar fortfarande 52 procent av dem som driver egna företag, medan motsvarande andel bland anställda är elva procent.

sig att alla länder är separat bäst på minst en aspekt, förutom Sverige som är unikt i att inte vara bäst i något fält. Samtidigt beskattar Sverige de framgångsrika företagen allra hårdast. Det krävs konstruktiv förändring! Därför har vi i Småföretagarnas Riksförbund tagit fram denna bok som förklarar varför Sverige behöver bättre företagsklimat och hur det kan gå till. Besök gärna www.smaforetagarna.se för en fortsatt diskussion om hur ett mera företagsamt Sverige kan bli till.

om entreprenörer som tjänar miljoner på att skapa succéverksamheter, glöms det ofta bort att det kan ta många års slit för att få verksamheten att ens gå ihop. Företagare är Sveriges hårdast arbetande grupp och de som driver eget jobbar i snitt

Sverige behöver de små och växande

företagen, men skapar samhället rimliga villkor för den hårdast arbetande gruppen? Svaret är tyvärr nej. I denna bok gör författarna en jämförelse över företagandets villkor i Östersjöregionen. Det visar

Våra medlemmar erhåller boken för endast portoavgiften! Skicka ett mejl till: info@smaforetagarna.se

En bok om företagare?

om hur viktiga vi företagare är för landets välfärd med konkreta förslag och idéer om hur företagares villkor kan och måste förbättras.

kreta förslag till förbättringar, såväl lokalt som nationellt och europeiskt.

”Jojo, en bok med lila omslag ser ju

lite annorlunda ut, men hur är det med innehållet?” Lasse kan dyka upp när man minst anar det. Han är svår att imponera på, men den här gången är det lite annorlunda. ”Det är faktiskt en intressant och läsvärd bok, i vart fall för en gammal företagare som jag”, fortsätter Lasse. ”Ni har lyckats peka på en hel massa delar som man som företagare har inbillat sig. Kanske man kan bli friskförklarad nu när ni plockat fram fakta och satt det på pränt?” Nä du Lasse, frisk kommer ingen att kalla dig, i vart fall ingen som insett hur mycket energi du lagt i ditt företagande”, kontrade jag då. 6 september genomförde vi ett

boksläpp hos vår medlem Knut Bar på Regeringsgatan i Stockholm. Alla riksdagspartier var inbjudna, men ”bara” fyra kom: socialdemokraterna, centern, liberalerna och moderaterna, engagerade såväl på lokal- som riksnivå. Dessutom en hel del företagare. Efter Nimas förnämliga presentation hade vi intressanta samtal

I boken Sveriges hårdast arbetande

grupp – småföretagarna redovisar Nima och jag en hel del fakta om företagares villkor i Sverige, även med en del internationella jämförelser. • Företagare jobbar 25 procent mer timmar än anställda, och dessutom betydligt längre upp i åldrarna än anställda • I gruppen svenska låginkomsttagare utgörs 11 procent av företagare och 3 procent av arbetare • Andelen svenskar som kan tänka sig att bli företagare minskar. Sedan år 2004 är minskningen 15 procentenheter • Villkoren för att driva företag har förbättrats mycket mer i vår omvärld än i Sverige. Det gäller inte bara Danmark och Holland utan också Indien, Kina, Ukraina och andra konkurrerande områden.

Så kan man

Boken innehåller inte bara beskriv-

att tända ett ljus än att förbanna mörkret. Trevlig läsning!

ningar av vad företagandet bidrar till eller avgör, utan även en mängd kon-

ju fråga sig om en bok om företagande är lika matnyttigt som en kokbok? Bilderna ser så mycket mer frestande ut än resultatet av ens egna försök… Sanningen är i vart fall att varken Nima eller jag är statliga byråkrater som bara pratar om företagande, utan vi är aktiva företagare av kött och blod. Vi har periodvis tvingats sätta hus och lägenhet i pant för företagskrediter, tecknat personlig borgen för våra respektive företag. Det är skillnad att leva på sitt företagande och att sitta på ett offentligt kontor och beskriva receptsamlingen. Hör av dig till kansliet om du vill få tag i boken. Konfucius lär ha myntat uttrycket Bättre

Erik Sjölander

BraAffärer

11


Ghassan Ghaziri entreprenör i hjärtat

Ghassan Ghaziri har inga problem att hoppa in bakom disken när det behövs. Han ser det som ett bra sätt att ha koll på hur verksamheten flyter. Foto: Privat

12

BraAffärer


BraAffärer

13


Entreprenör sedan barnsben – en

utmärkt beskrivning på en av förbundets nya styrelsemedlemmar. Möt Ghassan Ghaziri som redan innan han börjat lågstadiet sprang runt och sålde Bingolotter och byggde upp en fast kundkrets. Några år senare köpte han det sommarjobb han inte fick och grunden till hans nuvarande verksamhet lades. – Jag önskade mig en korvkiosk i födelsedagspresent i stället för en moped när jag fyllde 15 år, säger Ghassan Ghaziri. Bakgrunden till denna oväntade önsk-

ning från en fjortonåring var att Ghassan efter sju-åtta år som lottförsäljare, där han även erbjöd sina kunder nybakat bröd på lördagsmorgnarna, behövde en inkomstkälla och framför allt ett sommarjobb. – Jag sökte jobb i en korvvagn men ägaren tyckte att jag var för ung för att jobba kvällar och helger. Då erbjöd jag mig att köpa vagnen.

De utmaningar Ghassan stött på under

sina förhållandevis många år som företagare har handlat mycket om tillstånd, bygglov och liknande frågor, men även om anställda och arbetsgivaravgifter, och han vill jobba med att förenkla 3:12-reglerna inom Småföretagarnas Riksförbunds ramar. I slutet av april i år blev Ghassan nämligen invald som suppleant i förbundets styrelse, ett uppdrag Ghassan tycker känns väldigt bra.

ighet med några lägenheter "bara sådär". – Jag har alltid tyckt att det har varit roligt att arbeta och jag gillar att utvecklas som person.

– Jag hoppas kunna lära mig mer för att utvecklas och att även för att få ge något tillbaka när jag blivit varm i kläderna. Just nu funderar jag kring vilka områden jag ska verka. Integration, migration och generationsskiften är sådant som ligger mig varmt om hjärtat. Styrelsen känns som en bra grupp som får mycket gjort och det ska bli roligt att följa utvecklingen.

När Bra Affärer når Ghassan sitter han i

Varför tror du att du blev invald i styrel-

Några veckor senare, och med föräld-

rarnas hjälp, ägde Ghassan det sommarjobb han hade sökt. Detta blev starten på hans entreprenörskap som i dag sträcker sig till flera restauranger vid det välkända varuhuset Gekås i Ullared. Dessutom har han nyligen köpt en fast-

bilen på väg till ett möte med leverantörer. Hur mycket jobbar du egentligen?

– Jag jobbar väldigt mycket även om jag dragit ned lite nu när jag blivit pappa. Jag räknar inte timmar men i snitt blir det kanske 50-60 timmar per vecka. Det är nödvändigt för att klara sig som företagare. Vissa jobb måste man göra själv. Jag jobbar hårt nio till tio månader om året och försöker vara ledig i januari och februari. För att få tiden att gå ihop underlättar

det att Ghassan är morgonpigg. – Jag vaknar tidigt och är i gång redan vid halv fem-fem och förbereder dagen. Sedan kör jag fram till 16-17 för att kolla lite mejl senare på kvällen. Ibland behöver jag hoppa in i kioskerna om någon är sjuk eller så, men det gör mig ingenting. Jag

14

gillar att sälja och serva kunder och det är bara nyttigt för mig att vara med i alla positioner.

BraAffärer

sen? – Kanske för att jag är driven och för att jag vill och har mycket att ge? Jag tror inte att min invandrarbakgrund är till någon nackdel. Det har pratats mycket om jämställdhet mellan kvinnor och män i styrelsesammanhang men nu tror jag på mångfald, att blanda mer och därmed skapa förståelse för andra kulturer. Ghassan kommer ursprungligen från

Libanon och flyttade till Sverige när han var fyra år gammal. Att få människor med invandrarbakgrund att starta och driva företag i Sverige är en av de frågor han brinner extra mycket för. – Jag har flera exempel på att Sverige upplevs som svårt att komma in i och många fastnar på vägen och väljer att åka till sina hemländer och starta företagen där i stället. Där vill jag göra en insats.

Det är lätt att prata med Ghassan. Att

han, som han själv uttrycker det, ”alltid har haft entreprenörsandan” är tydligt och hans engagemang för framför allt ungdomar och människor med invand­ rarbakgrund som är i uppstartsfasen är genuin. – Jag rekommenderar verkligen unga att starta företag. Det är inte så stora kostnader och det är värt det. Jag tycker att unga ska introduceras tidigt för ekonomi och företagande och få göra mer studiebesök. Egentligen skulle jag vilja att alla får en Fskattsedel redan vid födseln, skämtar han. Som företagare har han inga konkreta

mål utan poängterar att han främst vill utvecklas både som person och som entreprenör. När det gäller fastighetsförvaltningen är han mer reserverad. – Det finns en oro i branschen med svåra regler, räntor och kostsamma bitar som gör mig försiktig. Det får ta lite längre tid och jag avvaktar lite. Det nya styrelseuppdraget hoppas

Ghassan också ska leda till personlig utveckling och större kunskap, men även till politiska kontakter och givande möten. – Det är bra att det finns en organisation för småföretagares frågor, men det är viktigt att inte glömma bort det närpolitiska. Medlemsnyttan är förstås påtaglig och min känsla är att förbundet faktiskt kommer fram till de mål som småföretagare vill nå, och det är otroligt kul att vara med i sådant sammanhang. ANDERS JAKOBSON

Ghassan Ghaziri Ålder: 33 år Bor: Falkenberg. Familj: Fru Eliane och sonen Elias, 1. Fritid: – Jag tycker om att spela tennis och att umgås med familj och vänner. Ett minne från starten: – Tidigt i min korvkioskkarriär hade jag lite svårt att uppskatta åldern på mina kunder. När två barn handlade av mig frågade jag om det var mormor och morfar bakom dem som skulle betala, men det var deras föräldrar som var med! Själv var jag 15-16 år.


Foto: Privat

Ghassan Ghaziri med en av sina anställda, Amoura Al Tassa, redo att serva dagens kunder.

Det har gått åt en hel del glass under den varma sommaren 2018, en våt dröm för en glassförsäljare.

Foto: Privat

BraAffärer

15


»KORTA NYHETER

Företagsförsäkringen kan bli en livlina Du glömmer väl inte bort att ha koll på din företagsförsäkring?

Kanske har du inte ens någon och då är det hög tid att teckna en. Ta dig tid och jämför de olika bolagen utifrån vad som passar dig och din verksamhet bäst, det kan finnas fina pengar att spara. Säljer du tjänster eller varor? Är du ensam i företaget eller har du anställda? Viktiga frågor som avgör vilken försäkring som du bör välja. Men viktigast av allt är att du har en försäkring som täcker upp för dig den dagen behovet uppstår.

1. De vet hur man kommunicerar. 2. De litar på sina medarbetare. 3. De är konsekventa. 4. De vet vad deras medarbetare gör. 5. De låter medarbetarna misslyckas. 6. De förstår innebörden av deras ledarskap. 7. De står upp för sina medarbetare. 8. De uppskattar sina medarbetare på ett personligt plan. 9. De hjälper medarbetare uppåt och framåt. 10. De har medarbetarnas rygg. Alla älskar en chef som de vet att de kan lita på, som ger dem värdefull feedback, är ärliga och ger sina medarbetare betydelsefulla uppgifter. Källa: chef.se

Information om arbetsgivardeklaration på individnivå

Bästa sätten att leda talangerna på ditt jobb

Under 2018 och 2019 införs arbetsgivardeklaration på individ-

En helt ny generation befinner sig just nu på arbetsmarknaden – Millennials. Generationen som är födda 1980-2000 och som i stort sett kom till världen med teknisk utrustning i handen. Här får du fem tips på hur du som chef ska förhålla dig till denna generation. Det är Jennifer Jordan, professor i ledarskap vid affärshögskolan IMD i Schweiz, som stolpat fem punkter.

nivå. Det innebär att du som arbetsgivare ska redovisa ersättning och skatteavdrag per betalningsmottagare. Du som har ett företag inom restaurang, bygg, tvätteri eller

frisör, är skyldig att föra personalliggare och har 16 anställda eller fler den 1 juli 2018, ska börja redovisa på det nya sättet från och med redovisningsperioden juli 2018. Om du inte tillhör ovanstående kategori ska du börja redovisa på det nya sättet från och med redovisningsperioden januari 2019. Källa: skatteverket.se

16

10 vanor omtyckta chefer har

BraAffärer

1. De har helt andra förväntningar på sin karriär – Varje nytt jobb kan vara ett självförverkligande eller en upptäcktsresa som varar i några år. Därför kan den mindre arbetsgruppen vara betydligt viktigare än företaget.


2. De trivs i platta organisationer – Den här generationen trivs bättre i en flytande organisation där man först går till den – för uppgiften – mest relevanta personen. Det kan av andra generationer uppfattas som att man försöker undergräva personers auktoritet, medan det i själva verket kan vara ett sätt att maximera kunnandet på företaget till max.

3. De behöver en praktisk handledning – ”Vad är syftet med det här?”. Generationen är syftesdriven och behöver få ett tydligt samband mellan lärande och handledning. Ett förslag är att ha en praktisk övning där en äldre och mer erfaren kollega får visa hur arbetsuppgiften ska utföras. 4. De sitter på en helt ny kunskap – Den äldre generationen har ovärderliga kunskaper och erfarenheter, den yngre generationen har ofta helt nya tekniska kunskaper. För dig som chef gäller det att samverka för att få det bästa av två världar. Möjligheterna att lyckas blir större om den yngre generationen får ett tydligt syfte och uppsatta mål. Glöm inte att sätta upp delmål för att resan inte ska kännas alltför lång till en början.

Nya regler för telefonförsäljning till privatpersoner Från 1 september är det nya regler som gäller när telefon-

försäljaren ringer. Ett företag som vill sälja något måste få din skriftliga bekräftelse på att du accepterar erbjudandet. Annars är avtalet inte giltigt och du är inte ansvarig för att betala. Det är alltså inte längre möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning. Skriftlighetskravet framgår av distansavtalslagen och inne-

håller två led. För det första ska företaget skriftligt bekräfta det anbud de har gett dig på telefon. För det andra ska du skriftligen acceptera företagets anbud. Det här gäller när det är företaget som tar initiativet och ringer

5. De föredrar snabb och mer frekvent feedback – I stället för formella utvärderingar föredrar generationen frekvent, men kortfattat, feedback löpande. Eftersom pengar inte är en lika präglad drivkraft för den yngre generationen är utveckling istället i fokus. Genom att inte ge feedback kan motivationen lätt försvinna och de yngre blickar snabbt ut mot arbetsmarknaden för en ny utmaning. Källa: chef.se

upp dig, men det spelar ingen roll om du är en ny kund eller har handlat av företaget tidigare. Om det däremot är du som tar kontakt med företaget gäller inte de nya reglerna om skriftlig avtalsbekräftelse. Avtalet får skickas med brev, e-post, sms eller liknande. Det

viktiga är att du ska kunna läsa vad avtalet innehåller innan du bestämmer dig för om du vill skriva på eller inte. Källa: konsumentverket

BraAffärer

17


Elons Musk ger sju tips på bättre produktivitet I våras läckte ett brev från Elon Musk ut. Brevet var ställt till de anställda i Tesla och avslutades med sju konkreta rekommendationer för bättre produktivitet på arbetsplatsen. Även om de är riktade till ett stort teknikbolag finns det bra tips för de flesta företagare att ta till vara på. 1. Stormöten är oftast värdelösa – Stormöten fördärvar företaget och skapar ofta värre problem ju längre tiden går. Gör dig av med alla stormöten om du inte är säker på att de är givande för alla som deltar, och är det nödvändigt att ha ett, håll det riktigt kort.

18

BraAffärer

2. Många möten hämmar produktiviteten

6. Kommunikationen ska inte ta omvägar

– Gör dig också av med alla återkommande möten, om du inte håller på med något som är väldigt brådskande. Antalet möten ska hållas på ett minimum.

– Dålig kommunikation mellan avdelningar är en allvarlig källa till problem. Detta löser man genom att tillåta information att flöda fritt mellan alla nivåer. Om en medarbetare måste prata med sin chef för att få någonting gjort och sen den chefen måste tala med NÄSTA chef och så vidare… tills budskapet äntligen når den som faktiskt gör jobbet - ja då blir det inget framgångsrikt företag. Det måste vara okej för människor att prata direkt med varandra och bara se till att få rätt saker gjorda.

3. Kliv av om du inte tillför något

– Lämna mötet, eller avsluta telefonsamtalet, så fort det är uppenbart att du inte tillför något av värde. Det är inte otrevligt att lämna, det är otrevligt att få någon att stanna och slösa bort sin tid.”

4. Förenkla språket – Använd dig inte av förkortningar eller nonsensord för att beskriva objekt, mjukvara eller processer. I allmänhet är det så att allt som kräver en förklaring bromsar kommunikationen. Vi vill inte att människor ska behöva minnas en ordlista bara för att kunna göra sitt jobb.”

5. Kommunikationsvägen ska vara kort – Kommunikationen ska ta den snabbaste tänkbara vägen, den ska inte gå omvägen via hierarkin. Chefer hos mig som inte klarar det här kommer snart att ha en ny arbetsplats.

7. Sunt förnuft före regler – Generellt sett – välj alltid sunt förnuft som ditt riktmärke. Om det finns regler på företaget som uppfattas som fåniga då måste de ändras.


SMÅFÖRETAGARNAS FÖRSÄKRING Varför är det extra viktigt för företagare att välja försäkringar?

Som företagare står du utanför de försäkringar som anställda automatiskt omfattas av via arbetsmarknadsavtal eller via sin anställning. Det är därför viktigt att du sätter dig in i vilka händelser samt inre- och yttre faktorer som kan påverka dig och din verksamhet. Utifrån den listan kan du sedan göra ett aktivt val kring vilka händelser du kan och vill hantera själv, och vilka händelser du vill köpa ett försäkringsskydd för. Rätt försäkringsskydd för dig och ditt företag innebär att verksamheten kan överleva och snabbt återhämta sig även efter allvarliga händelser, fel försäkringsskydd kan däremot innebära att verksamheten måste läggas ned.

Vilka områden är viktigast att försäkra?

I förra numret lyfte jag fram nyttan med att teckna Liv-, Olycksfallsoch Sjukvårdsförsäkring för dig själv och andra nyckelpersoner i företaget. Dessa försäkringar säkerställer att du snabbt kommer tillbaka efter sjukdom eller olycksfall, och skulle det värsta hända ger de ett grundskydd till dina efterlevande. Detta skydd får du enkelt och prisvärt genom att teckna Trygghetspaketet hos Småföretagarnas Försäkring. När du har detta grundläggande skydd på plats för dig själv är det dags att se över nästa område, försäkringar för ditt företag.

Företagsförsäkring

Tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund har vi tagit fram en bra och prisvärd företagsförsäkring för medlemmarna, anpassad efter respektive verksamhet. Försäkringen omfattar Egendomsskydd, Avbrottsskydd, Ansvarsförsäkring och Rättsskydd. Beroende av din verksamhet kan du dessutom välja anpassade tilläggsförsäkringar för att få det skydd som passar bäst för er och er verksamhet. Läs mer på www.smaforetagarnasforsakring.eu Är din verksamhet nystartad? Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund kostar din försäkring bara 1 995 kr per år, och du kan ha försäkringen som längst till och med ditt andra årsbokslut. Är din verksamhet redan igång och etablerad? Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund sparar du minst 10% av din nuvarande årspremie om du flyttar din försäkring till Småföretagarnas Försäkring.

Intäktsförsäkring

Är det du eller någon annan nyckelperson som har störst ansvar för att dra in intäkter till företaget? Vad händer i så fall med företaget om du inte kan jobba på grund av sjukdom eller olycksfall? Småföretagarnas Intäktförsäkring säkerställer att företaget får intäkter till det nödvändigaste, även om du är arbetsoförmögen. Det kan vara för att hyra in en ersättare, eller i vart fall betala de viktigaste räkningarna så att företaget håller sig flytande tills du är tillbaka i tjänst. Välj ersättningsnivå och ersättningstid på vår hemsida.

Försäkring för företagsägda fordon

En försäkringslösning är självklart mycket mer än priset. Men varför betala mer än nödvändigt om du dessutom kan få en trygg lösning med bra service? Precis detta ger vårt nya koncept för vagnparksförsäkring dig som medlem i Småföretagarnas Riksförbund. Vi förbättrar hela din försäkringslösning Det nya bilförsäkringskoncept för företagsägda fordon som vi tagit fram för medlemmarna både sänker företagens kostnader och ger ökad service. Förutom låga premier levererar vi avlastning, trygghet och hög service, inte minst vid skadehändelser. Läs mer och fyll i fullmakten på www.smaforetagarnasforsakring.eu Kontakta oss innan du förnyar! Vi behöver din fullmakt för att ta in uppgifter om din nuvarande försäkringslösning, så att vi kan återkomma med vår offert. Skriv under den och skicka till oss, så återkommer vi med en offert med minst 10% lägre premie per år.

Vid frågor, kontakta

Småföretagarnas Försäkringsservice Tel: 08-520 056 72 Mejl: smaforetagarna@fuab.com Web: smaforetagarnaforsakring.eu

Övriga försäkringslösningar för dig som medlem i Småföretagarna Inkomstförsäkring

Kompletterar A-kassans skydd och är utvecklad i samarbete med SMÅA, A-kassan för småföretagare.

Småföretagarnas Trygghetspaket Liv-, Olycksfalls- och Sjukvårdsförsäkring.

Om Försäkringsutveckling AB, FUAB

Försäkringsutveckling AB är Sveriges enda fristående gruppförsäkringsförmedlare, helt inriktad på att utveckla och administrera försäkringslösningar anpassade för småföretagare. Tillsammans med våra partners tar vi fram heltäckande program inom Personförsäkring (Liv- och Hälsorelaterade försäkringar för företagaren, företagarens familj och anställda) och Sakförsäkring (försäkringar för företaget, företagets egendom och företagarens egendom).


Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Jobbmobilen och skatten Enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket är ett mobilabonnemang mot fast avgift, som räknas som arbetsredskap, skattefritt även om det innehåller fler funktioner än vad som behövs för arbetet.

En anställd kan normalt utan förmåns-

beskattning använda arbetsgivarens mobiltelefon, dator, läsplatta, router och annan elektronisk utrustning med abonnemang med fast avgift när den finns i arbetsgivarens lokaler.

Skattefri användning Den anställde ska inte heller förmåns-

beskattas när det är av väsentlig betydelse att han eller hon har tillgång till både den elektroniska utrustningen och abonnemanget mot fast avgift utanför ordinarie arbetsplats för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt Skatteverkets bedömning är det i ett sådant fall svårt att särskilja det privata användandet från nyttan i anställningen. Det privata användandet medför inte

heller någon fördyring av kostnaden för arbetsgivaren. En nyhet jämfört med tidigare ställningstagande från Skatteverket är att abonnemang mot fast avgift i detta sammanhang ska betraktas som en tjänst oavsett om abonnemanget innehåller flera olika funktioner såsom mobil telefoni, sms, mms och surf eller datatrafik. Det gäller även om inte alla funktioner används i arbetet. Den anställde ska därför inte beskattas för den eventuella förmån som kan uppkomma när han använder någon av abonnemangets funktioner privat. Skatteverkets bedömning gäller även

om arbetsgivarens anskaffningskostnad för den elektroniska utrustningen uppgår till stora belopp. Den skattemässiga bedömningen påverkas inte heller av vilken standard som den tekniska utrustningen har så länge utrustningen med denna standard är av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Förmånsbeskattning Är det däremot så att den anställde har

möjlighet att nyttja arbetsgivarens utrustning och abonnemang privat utanför den ordinarie arbetsplatsen, utan att det är av väsentlig betydelse för den anställdes arbetsuppgifter, är det normalt en skattepliktig förmån. Den anställde ska då beskattas för förmånens marknadsvärde, det vill säga den kostnad som den anställde hade haft om han eller hon själv hade anskaffat motsvarande utrustning eller abonnemang. I de fall en arbetsgivare tillhandahåller en

anställd fler än en elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift så ska det för varje del (mobiltelefon, dator, läsplatta, router) göras en separat bedömning av huruvida utrustningen är av väsentlig betydelse för arbetets utförande. För att en anställd inte ska förmånsbeskattas i dessa fall ska det av avtal mellan arbetsgivare och anställd eller av företagets personalhandbok framgå att den elektroniska utrustningen inte får användas för privat bruk.

Alltid förmånsbeskattning Privata tjänster via elektronisk utrust-

ning som faktureras utöver de tjänster som ingår i abonnemang mot fast avgift kan inte vara skattefri. Ingår exempelvis inte sms, mms eller utlandssamtal i abonnemanget mot fast avgift är dessa tjänster inte skattefria. Det gäller oavsett om det privata användandet skett på eller utanför ordinarie arbetsplats och oavsett om det är av väsentlig betydelse för den anställde att ha tillgång till utrustningen eller abonnemanget. Skatteverkets ställningstagande 2018-06-07 Jonas Sjulgård, skattejurist Srf konsulterna

20

BraAffärer


Juristen

GDPR

Har du tagit tag i företagets behandling av personuppgifter sedan den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018? Annars är det hög tid att se över personuppgiftshanteringen nu.

Vi på Nordbro har fått många frågor

om GDPR sedan den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft. GDPR slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en nu levande person och gäller i samtliga EU-länder. Meningen med den nya lagstiftningen är att skapa ett effektivt skydd av personuppgifter över hela unionen. Det är bara yrkes-eller affärsmässig verk-

samhet som omfattas av förordningen och de nya bestämmelserna tillämpas alltså för företag, myndigheter och andra organisationer. GDPR innebär ett stopp för slentrianmäs-

sigt insamlande av personuppgifter, och företag som vill lagra en personuppgift måste tänka igenom varför uppgiften hämtas in, och vilka personuppgifter det alls finns anledning att samla in. Tänk på att GDPR också omfattar sådan lagring av personuppgifter som rör företagets egen personal. Behandlar du personuppgifter måste du

kunna svara på frågan vilken rättslig grund du har för att samla in personuppgiften och för att lagra denna. Rent generellt kan sägas att behandlingen är laglig när den är nödvändig i samband med avtal eller när det finns en avsikt att ingå ett avtal. Om det finns ett berättigat intresse, till exempel i sådana situationer där den registrerade är kund hos, eller arbetar för, den som samlar in personuppgiften kan detta också utgöra rättslig grund för behandlingen. Ändamålen med insamlingen av personuppgifter måste dock vara tydliga och legitima och

ska ha bestämts redan vid den tidpunkt du samlar in personuppgiften. En annan rättslig grund kan vara att den

registrerade i fråga lämnat sitt samtycke till att du behandlar personuppgifter om honom/henne, och till hur företaget tänker använda sig av uppgifterna i framtiden. Ett samtycke från den registrerade måste vara frivilligt, och ändamålet med hanteringen ska tydligt framgå och vara lättläst. Det ska vara lika enkelt att återkalla ett samtycke som det var att initialt lämna samtycket. Var dock observant på att samtycke inte är en universallösning, och du ska därför alltid överväga om du har någon annan rättslig grund att stödja personuppgiftsbehandlingen på än samtycke. För att påvisa att företaget följer data-

skyddförordningen ska du som hanterar personuppgifter föra register över den behandling som sker under ditt ansvar. Företag är skyldiga att samarbeta med tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) och på dennes begäran göra registret tillgängligt för myndigheten. Företag behöver skydda personuppgif-

drar obehöriga tillträde till dem och den utrustning som används för behandlingen (inbyggt skydd). I vissa fall föreligger en anmälningsplikt till Datainspektionen inom 72 timmar vid dataintrång eller förlust av data. Företaget bör därför ta fram rutiner för vem på företaget som ska hantera frågor om till exempel en anställd förlorar sin laptop, sin företagstelefon, eller i händelse av dataintrång. De nya reglerna om personuppgiftbe-

handling är förenade med risk för mycket höga sanktionsavgifter för den som bryter mot dataskyddsförordningen. Det finns all anledning att inventera och framförallt dokumentera hur just ditt företag samlar in, behandlar och skyddar de personuppgifter som hanteras i verksamheten om du inte redan har tagit tag i den här uppgiften. Kontakta oss på Nordbro för hjälp med att bedöma om företagets behandling av personuppgifter är kompatibel med GDPR eller för att till exempel ta fram policys för personuppgiftsbehandling, biträdesavtal, samtyckesklausuler med mera. Karin Langlois Jurist, Nordbro

terna så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Dataskyddsförordningen medför regleringar kring dataskydd och tekniska lösningar för att skydda personuppgifter. De nya reglerna medför också att företaget kan behöva överväga om det är nödvändigt att upprätta sekretessavtal med anställda som hanterar personuppgifter. Personuppgifter ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet och förhin-

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister. Byrån arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. På Nordbro arbetar även utbildade redovisningsekonomer som är behjälpliga vid bokföringsfrågor. Som medlem i Småföretagarna har du rätt att kontakta oss för rådgivning vid tre tillfällen per år (ca 30 minuters rådgivning per tillfälle). Du ringer då till Småföretagarnas kansli, som kopplar dig vidare till oss för omgående kontakt. Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

BraAffärer

21


” Med SMÅA i

ryggen vågar vi satsa på vårt företagande. Dobedai, specialister på radioreklam, ljud- och musikproduktion samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Dobedai på smakassa.se/radiokillarna

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Bli medlem på www.smakassa.se

Höstprogram 11/12 6/12 6/11 5/11 17/10 4/10

Styrelsemöte Näringslivets Regelnämnd (NNR) Medverkan i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm Branschmöte med Torg- och marknadshandlarna (TOMER) Deltagande i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm Möte med Tillväxtverket (TVV) Nätverksgrupp. Stockholm Deltagande i Skolverkets projekt om lärlingssystem. Stockholm

Frida Företagare

22

BraAffärer

en serie av Anders Suneson, episod 41-2018


Korsord I ROMBOS BÖRS FÖRR RÄCKA FRAM HANDEN

SÄSONGERNA UNDER EN SÄSONG SAMLING ÄR MED I FÖR ATT NÅ MATCHEN KUNDER

SÄTTA UPP SOM EN TILLGÅNG

SLÅ ALLA I VITA HUSET 1981-89

KRUKORNA

LANDET LAGOM SKICKADES TILL JUBILAR FÖRR ERSÄTTS ARTIST MED VINSTEN FÖR FÖRETAGAREN KNEP

DET UPPSTÅR UNDER UPPLOPPET ARSENIK SKATTEN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER

HAR VI FÅTT OM BAKFOTEN

UTAN VÄRK

ARVSMASSA PÅ FRIPLÅT VID GRÄNSEN

TÖNTIG JAG OCH DE ANDRA

DE FALLER PÅ HÖSTEN

FÖR BAKOM LJUSET

GUDARNA GILLADE KONSTRIKTNING 1916-22

MISSTÄNKA

PÅLAGA PÅ SOPPA

HEMMASEGER SKRIVS MELLAN PARTER

TARVAR LINDA GARNER

BRÄNNA HEMMA

DEN KLOCKAS FÖR SEGRAREN VALLATS GÅR UPP I LÖNN

SKICKAR VÅGOR

SANDBANK

UTDRAGEN SKICKAS SÄKERT MED POST DEN HAR DYNER

TASS I SVERIGE

STRÄVAN MELLANMÅL FÖR KARAVAN

JORDMÅN FÖR RÖRELSER REKORDBILARNA

BLIR MUGG I FOLKMUN

GÅTT UPP I RÖK STAD VID GÖTA KANAL

PUTSAR KAN LEVA I KRONKOLONI

HAR INTERNREKRYTERING BILDAS FÖR ORDNINGENS SKULL BALJA

TOMRUM NÄRA FÖRESTÅENDE NÅL PÅ SLAGET BÄRS MED SLANG

SLÅR EN SJUA HÖRS FRÅN HORN PUNGSLÅS

EMOT

PERIODER

LIGGER BAKOM FLÖTET

MUNTLIGA

DE GÖRS DÄR LÄKT SPIKAS DET GÅR TILL BARN

SAMLAS SÅDANA GJORDE SÄDESSLAG

SÅDANA ÄR RUNT 60 CM SYNS PÅ FLÄCKEN

IDENTITETEN

VARA UTRUSTAD MED ÄR FÖRETAGARE SOM ÄR PÅ TÅ

ANGER HUS MAN KOMMER IFRÅN ARGON

NÄST STÖRST I STATERNA SKOGSKONCERN

FÖGA SPRIDD UTSPELAS BLIR OFTA SKÄMT

KRÄVS 100 FÖR ATT FÅ HA KLÄMS PÅ BRED FRONT I TYSKLAND

HAR SPETS LÄNGST FRAM

VARJE SLAGS

KAN MAN ÅL I SKÅNE

TAR INTE IN LJUD

KLINGA

TOPPRESULTAT I OS SLÅR VI UPP I

MELLANNAMN

GRAM

SKÄR I BARKEN

VILL JIMMIE LÄMNA

SÅDANA TOPPAR KÅKAR

VILL SMÅFÖRETAGARNA HA LÄGRE

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast 2 november 2018 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer. Namn

Adress Postnr

Ort

Rätt svar BraAffärer nr 3-2018

Bra Affärer nr 3/2018 1. Kjell-Åke Wivatt, Åmål 2. Inger Lundevall, Segeltorp 3. Susanne Olsson, Trelleborg 4. Gunnar Matzon, Möklinta 5. Eva Garén, Stockholm

Annonsbilaga nr 3/2018 1. Enar Petersson, Ingelstad 2. Lilian Jönsson, Kinna 3. Inge Niklasson, Herrljunga 4. Clas Ullrich, Stockholm 5. Matts Rehnström, Luleå

BRYTER ISEN KÖTTRÄTTER PÅ SPETT

A

KYRKLIGA DIGNITÄRER KALLAS FÄHUNDAR

P

F

A

K

T

U

R

DRAR I FÄLT KÄNNETECKNAR EN ENTREPRENÖR

RAPPORTERA TILL POLISEN

HAR SKAPAT EN LITEN RÖRELSE

E LITEN AVHANDLING

ÄR DIREKT DÖDANDE

A

UPPSKATTA SYNS I EN LITEN GRUPP

H

RUBBAR

LÄGGA UNDER SIG

ÄR EN TEORI

ÄR GRÖN I VIT ROCK JÄRNSPIKAR

Ö

R

E

L

S

E

N

R

E

B

E

L

L

HADE SLAG 1700

SATTE FYR PÅ Ö FÖRR

E

STRECK I RÄKNINGEN

A

GREVE I KAMMARE

I

A

N

T

SKÄRA NER PÅ FIRMAN GOLFTÄVLING

B

A

N T

A

R

E

ALSTRAR

G E

G A

R

A

N F

Ö

R

E

T

A

G A

S

M Å

F

Ö

R

E

T

A KÖR FOLK I KISTA

BALSAM

A

R DEN HAR NÄRINGSIDKAREN OMSTÖRTARE

G E HACK I HÄL

GÅR DET SOM ÄR ACCEPTABELT

BRÄNNER I GRÄSET

N A

ÄR DEN SOM STÅR KVAR PÅ SIN POST

R V

S

L

KALASPINGLA FAR RUNT I BYARNA

Ä

R

T

A

N A

L

Y

S

DEN HAR BOSS PÅ GOLVET

R

VIKTIG FÖR FIRMANS LIKVIDITET

K

E

S

S

Ä

ÄR LÄTTSINNIG PERSON

T

R

Ö

S

T

VID BÄCK

Å

BO VANLIG UNDER LÅGSÄSONG

L

Y

A

SKÅNEORT

V

GRUNDLIG UNDERSÖKNING STICKTRÄDET

A

E

R

A

N

S

A

S

KLÄCKER GOURMET UR SIG ORT FÖR GLIDARE

L

BERÖRDES ERSÄTTER FÖRETAGARE

P

Å

V

E

R

K

A

D

E

Ö

V

E

R

S

T

E

N

GER TOMTEN JÄMNT SKÄGG GÖR HALT

A

N S

VISAT RÖDA SIFFROR

R

E

A

T

PERIODEN FISK SOM SIMMAR MED STRÖMMEN

BRYDD

ÄR VARA SOM LÄTT HITTAS

L

BOMMAS IGEN

L

Å

OMDÖME

R

Å

D

V

ÄR HÖG TYCKER SMÅFÖRETAGAREN

T

FÖRE EU

E

G

T

BORSTBÄRAREN INGALUNDA

S

V

T

E

N

BLÖT PUSS

SIDA AV EN SAK

S

K

A

DEN KAN HA SKALK

O

S

ÄR GRÖNA I POLITIKEN

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr 3/2018

H

SKICKAR SMÅFÖRETAGARE

HAR KULA I KROPPEN

R DE SITTER I PLENISAL DRAKE PÅ AVENYN

M P L

E

I

K

G T

I

L ARMÉBASEN SÅDANA TAR RIPOR

N E

T

SKAPA STÄMNING ARABISK FURSTE

Å

J

A

P

A

GAMLA GRILLER LÄSER DEN SOM STUDERAR

R

Ö

R

P

O

L

Å

R

DEN KOM EFTER MARK I FINLAND

A

I

D S

GER UPP

K

ÄR YOKOHAMABOR SIST I BREVTILLÄGG

KAN BYTAS UT MOT BAST

KÄKAR TERMITER

N E TVÅ HÖGTIDLIGT

M

M Y H

DRAR TOMTEN

KAN HA PALT PÅ MENYN MISSTÄNKER

T

A

R

DOCKKILLE

N

KAN HA FULL RULLE I BÅTEN SLAGORD

K

A

I

T

I

K

E

R

E

U

R

O

N

VARM DRYCK MED VÄXTSMAK

R

S

L

O

KOKA IHOP

L

A

G A

ÄR ETT REJÄLT UTSLAG

Ö

R

N

L

A

SJUKA I EKEN

LAGER SOM SKYDDAR

BLEV COOP

S

DET LYCKADE INKÖPET

A

K

F

I DRIVA

S

K

A

L

S

T

S

P

Ö

N A Ö

R

LÄMNAS I MÅLET

T

E

D

T

E

BraAffärer

23


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande. Från och med förra året fick vi möjligheten att koppla direkt till Arbetsrättsjouren, Nordbro och Plana vid rådgivningsärenden. Dessutom utökade vi våra öppettider på kansliet, se hemsidan. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post.

2018-02-09 06:2 4

LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

ZZ-1606-123456

Giltigt t.o.m. 202

180209 ID06-kort -A FRONT

Mikael Larsson

COLORS: Black PMS 166 PMS Cool Grey 3 UV-Print Hologram Foil KUR Z SB Dots CARDINFO: Mag stripe: HiCo CHIP: Mifare 1k + Temic

Läs mer om erbjudandet på vår hemsida www.smaforetagarna.eu

Småföretagarna

Genom Småföretagarnas Riksförbund kan du nu på två minuter registrera ditt företag hos HantverksID.se och därefter direkt beställa dina ID06 kort! Du behöver inte tänka på att ta fram underlag från Bolagsverket eller Skatteverket - det ordnar Seriline åt dig.

1-06-02

Beställ dina ID06-kort till rabatterat pris!

TRYGG BYGG AB Trygg Bygg AB Org nr. SE 123456 -1234

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer nr 4|2018  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer nr 4|2018  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund