a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 4 2 0 16

Vi före

träder

nu

30 000 småfö

Juristen

re ! retaga

om nya patent- och marknadsdomstolar

Yogagirl en svensk framgångssaga i Karibien

SOPHIE GYLLENHAMMAR "Det kan vara läskigt att följa sin inre röst, men det är det bästa jag har gjort."

Mats Eriksson ger röst år småföretagares vardag

L A G A R • R E G L E R • S K A T T E R • T I L LV Ä X T • T R E N D E R


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande. Via vår chatt som har öppet måndag – torsdag 07.00-16.30 samt fredag 07.00 – 16.00 får du direktkontakt med oss på kansliet. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post. LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

BESEGRA BOKFÖRINGSDEMONERNA och jobba Smart Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du 50% rabatt på ditt första årsabonnemang på valfritt program. Vi erbjuder enkla lösningar för bokföring, fakturering, lön och butikskassa. Sköt ditt företags ekonomi online, utan krångliga installationer. Säg hej då till kontoret. Nu kan du fakturera direkt ute hos kund, kolla lagersaldot från soffan och sammanställa rapporter på tåget på väg till nästa kundmöte. Prova programmen gratis i 15 dagar! Läs mer om hur du tar del av erbjudandet på www.smaforetagarna.eu


Ledare

Växande småföretag? Hur? I april klubbade riksdagen igenom att danstillståndet – som av många setts som en av Sveriges konstigaste lagar – ska avskaffas. Det var på tiden, men danstillståndet är bara toppen på det isberg som regelbördan utgör för svenska företag. Och i motsats till isbergen i Arktis så växer den svenska regelbördan för varje år som går. Kostnaderna och riskerna för att anställa och växa är även de alldeles för höga – och den här kombinationen är skadlig för Sverige.

Innehåll: Ledare 3 5 frågor

4

Medlemssidor 6 Profilen: Sophie Gyllenhammar 12 Instagramsuccén: Yoga Girl

16

Nyheter 18 Beas Banktips

20

Juristen 21 Så hur illa är det då egentligen? Jo,

svenska företagare utsätts i dag för fler och krångligare regler än den genomsnittlige företagaren i OECD-området. En undersökning från Näringslivets Regelnämnd 2015 visar dessutom att reglerna har blivit ännu krångligare. Nästan var tredje företagsledare ansåg att reglerna blev krångligare under 2015 – medan försumbara 3 procent tyckte att regelverket blivit enklare. När det gäller kostnaderna för att anställa talar siffrorna sitt tydliga språk, bara var tredje småföretag vill växa genom att anställa. Med andra ord – Sveriges småföretagare tycker att det är för dyrt, riskfyllt och krångligt att ha anställda. Så var går det då fel? Ja, för det första verkar en ständig jakt

på trygghet och rättssäkerhet sätta krokben för sig själv. Kraven på dem som deltar i offentliga upphandlingar är snart så hårda att ytterst få småföretagare varken sig orkar eller kan ställa upp. Och om bara upphandlingsproffsen lägger bud – kan staten verkligen vara säker på att skattebetalarna får bästa valuta för pengarna? Har inte själva syftet med upphandlingsförfarandet gått om intet? Samma sak är det med den alltid lika

aktuella LAS. Här prioriteras de anställdas trygghet så högt att många aldrig ens får chansen att bli anställda – hur kontraproduktivt är inte det? Att lätta upp dessa regler skulle göra det enklare att säga upp människor, men det skulle också minska motståndet mot att anställa människor. Anställningstrygghet är i sig inte av ondo, men en rörligare arbetsmarknad är en mer effektiv arbetsmarknad. Dessutom är det en lyckligare arbetsmarknad – en där det är lättare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens och lättare för arbetstagare att byta väg och tänka om. Småföretagarnas Riksförbund sitter

i styrelsen för Näringslivets Regelnämnd, och på ett sätt är det synd att en sådan nämnd ens behövs. Men det gör den i allra högsta grad – i Sverige finns det i dag cirka 1200 lagar, 2 100 regeringsför-

ordningar och uppskattningsvis 8 100 myndighetsföreskrifter och så kallade ”allmänna råd”.

Serien 22 Korsord 23

Tillsammans arbetar vi inom NNR för

att skapa enklare och mer kostnadseffektiva regelverk för svenska företag. Nu är det dags att beslutsfattarna tar det här på allvar, och en gång för alla inser att fler, krångligare och kostsamma regler inte är vägen framåt. Det här är vad som måste göras:

• Sjuklöneansvaret för företag med färre än 10 anställda bör slopas. Det är oerhört viktigt för att småföretagare ska våga anställa. • Den allmänna löneskatten bör avskaffas för småföretag. Det sänker kostnaden för att anställa och gör att fler företag vågar växa. • Vi bör införa en arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning med lärlingslön. Två år i rad har vi intervjuat 2 000 småföretagare och svaret är detsamma varje år. Lärlingsutbildningar skulle skapa 36 000 nya arbetstillfällen. • Det sociala skyddsnätet för småföretagare måste förbättras så de har samma villkor som anställda. • LAS bör moderniseras, kompetens och personlig förmåga skall väga tyngre än antal anställningsår. Småföretagarnas Riksförbund och NNR har många fler konkreta förslag på

hur man kan gynna de entreprenörer som redan i dag står för 4 av 5 nyanställningar. Alla förslag bygger på samma grundtes – sluta göra det dyrare och mer komplicerat för de företag som driver Sverige framåt. Det kan väl inte vara så krångligt? Leif Svensson, förbundsordförande

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Kalender 12/10

Möte med Marta Obminska (m) ledamot i konstitutionsutskottet samt styrelseledamot i moderaternas nationella företagarråd.

11/10

Småföretagarna deltar i en workshop arrangerad av Krisdemokraterna i riksdagen på temat ”Det svenska innovationssystemet”.

11/10

Driva eget dagen på Rival, Stockholm.

5/10

Småföretagarna medverkar vid Migrationsdagen, Stockholm.

26/9

Möte med Arbetsrättsjouren för diskussion kring LAS och hur de kan hjälpa våra medlemmar.


FEM FRÅGOR

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION TILL FRÅNMEDLEMMAR SMÅFÖRETAGARNA

Ashley

Marie

Jannis

Jannis Lundgren Väsby Djursjukhus

1. När startade du ditt företag?

‒ Jag startade min verksamhet 1980. Innan dess arbetade jag som distriktsveterinär. Först var det bara jag och min fru i bolaget, sedan har verksamheten vuxit. Vi byggde djursjukhuset omkring 1990 och har även senare gjort en omfattande renovering och utbyggnad av lokalerna. Idag är vi 30 anställda. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

‒ Det finns en stor brist på legitimerade djursköterskor, och det behövs betydligt fler utbildningsplatser så att behovet kan fyllas. Detta är en diskussion som pågått i hela 16 år, men inget händer! Det har försvårat arbetet för oss rejält. I ett större perspektiv tycker jag att politikerna bör arbeta hårdare för att underlätta för småföretag att ha möjligheten att kapitalisera och investera i sin egen verksamhet, så att de kan fortsätta växa och anställa personal. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag? ‒ Att inte ha andra som talar om vad och hur man ska göra. Man är mer fri som egenföretagare. Problemet är att det bara blir svårare och mer komplicerat med mer detaljstyrning och fler regler. Skärpning.

4

4. Vad har du för mål med ditt företagande?

‒ Tänka framåt, utveckla verksamheten så att den blir mer allsidig, effektiv och specialiserad vilket gynnar kunderna, de anställda och företaget. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund?

Jag förväntar mig att man ställer politikerna mot väggen i vissa frågor. Vad görs för att skapa expansiva företag, vilka initiativ görs för att företag ska få möjlighet att växa? Och inte minst – kopplat till min egen bransch - vad görs för att fler legitimerade djursköterskor ska utbildas – det behövs 200 utbildningsplatser om året, idag finns ett 40-tal. Namn: Väsby Djursjukhus Antal anställda: 30 Verksamhet: Djursjukhus med narkos- och operationsavdelning

samt en vårdavdelning för inneliggande djur och medicinska utredningar och diverse andra tjänster, på cirka 2000 kvm yta. Vad gör dig motiverad/inspirerad: Det vi gör är intressant och ger ömsesidig nytta för djur, djurägare och personal.


Sabine Rosén

Sabine Education AB 1. När startade du ditt företag?

‒ 1991, för 25 år sedan. I början drev jag klinik och butik på Hornsgatan i Stockholm och hade enskild firma. När jag så småningom köpte befintligt hälsocenter på Odenplan, så bildade jag AB. I denna bolagsform har jag sista året också startat Sabine Rosén Utbildningar, där jag i lärlingsorienterad Yrkesutbildning har en 15 månaders vidareutbildning för kroppsterapeuter som vill specialisera sig på att kunna arbeta med svårare - och roligare - klientfall. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

‒ Lärlingssystem:-) Verkligen intressant. Jag har ju själv utvecklat ett eget koncept där mina kroppsterapeuter har handledning under den 15 månader långa Yrkesutbildningen till Kinesiolog. Dels har de gemensamma klinikdagar uppe på mitt hälsocenter, och dels dokumenterar och diskuterar vi i klassen de pågående praktikfallen de gör på hemmaplan mellan utbildningstillfällena. Utvalda elever kommer efter diplomering till Kinesiolog även kunna gå en certifikatutbildning hos mig där de renodlat är lärlingar och tar hand om mina klienter under min handledning. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

‒ Att följa mitt hjärta och göra vardagen meningsfull och i förlängningen alla livets dagar mycket meningsfulla.

4. Vad har du för mål med ditt företagande?

‒ Min vision är att låta fler människor bli friska, ha energi och livsglädje. Min vision är också att förmedla och lära ut behandlingsstrategier som kombinerar ett detaljkunnande men som samtidigt vävs in i ett helhetstänkande. Unik kunskap är värdefull och behöver spridas vidare – den tillsammans med ett ärligt engagemang gör skillnad! För mig är det oerhört viktigt att ta tillvara på varje dag och varje möte. Läs mer om min vision på: http://sabineeducations.se/sabines-vision/ 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund?

‒ Småföretagarna hinner göra "det där viktiga" på hög nivå, det vill säga ha ett politiskt engagemang, som jag själv inte har utrymme för. Tack! Namn: Sabine Rosén AB Antal anställda: Ett 10-tal lärare och annan expertis tas in på

konsultbasis - skolan och hälsocentret har också en receptionist anställd. Verksamhet (tre grenar): SKOLA: yrkesutbildning till kinesiolog, HÄLSOCENTER med 20 samtals- och kroppsterapeuter och egen patient-KLINIK. Vad gör mig inspirerad/motiverad: Kunniga människor som brinner för sin sak och som vågar satsa. Människor som använder sin energi till att inkludera nytänkande och expandera välmående till omgivningen. Resultat - att se hur både mänskligt välmående och samhällsekonomi förbättras, då man tänker i en helhet!

5


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Alla i panelen var överens – Sverige behöver fungerande lärlingssystem. Foto: Maria Boborg-Trané.

Stort steg framåt i Almedalen Småföretagarnas riksförbund tog ett stort steg framåt i årets upplaga av Almedalsveckan. Lars Strömberg är ansvarig för Småföretagarnas arrangemang i Almedalen.

– Förbundet ställde upp med i stort sett hela styrelsen, som fick möjlighet att lyssna på och samtala med åtskilliga riksdagspolitiker från olika utskott samt tjänstemän från bland annat Försäkringskassan. Glädjande är att vi i höst återkopplar med besök hos flera av dessa. Vi kommer också att träffa ett antal ansvariga ministrar. De största ämnena i Almedalen var vård/

omsorg, hållbarhet och barn/ungdom; men den största ökningen jämfört med föregående år stod klimat/miljö, digitalisering och integration/mångfald för. Det sistnämnda ingick som ett av flera ämnen i Småföretagarnas debatt om ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem.

Hoppfullt från politiker Mikael Ribbenvik, operativ chef Migra-

tionsverket, sa att ett lärlingssystem skulle ge nyanlända ett nätverk och en struktur i vardagen. Budskapet från centerpartiets Ulrika Carlsson, ledamot i utbildningsut-

6

skottet, var hoppfullt. – Det vi kan göra från politiken är att ge möjlighet för olika former av lärlingsutbildningar. Socialdemokraternas Hanna Westerén, näringsutskottet, betonade vikten av kvalitet.

– När vi trycker på knappen i riksdagen vill jag verkligen, att vi erbjuder våra ungdomar och även de som ställer om senare i livet god kvalitet.

universitet och högskolor, utan måste själva skaffa den i sina företag. Våra förväntningar i Småföretagarnas riksförbund är att politikerna nu vågar göra slag i saken och att vi gemensamt kan utforma ett heltäckande arbetsplatsförlagt lärlingssystem även i Sverige. Maria Boborg-Trané

Förslaget är mitt i prick Johan Rosenkvist, koncernchef för logistikföretaget Airlog Group kontrade: – Jag har läst Småföretagarnas förslag i detalj och jag tycker att det är mitt i prick. Johan Rosenkvist ser fram emot en

ny form av lärlingsutbildning. Då slipper Airlog Group att använda sig av den danska lärlingsutbildningen. – Jag välkomnar stöd från stat och myndigheter, det hade varit fantastiskt! Då hade vi kunnat bygga vidare och ta emot ännu fler lärlingar.

Våga göra slag i saken Erik Sjölander från Småföretagarna lyfte frågan om kompetens.

– Småföretagen får inte ny kompetens via

– Vi fokuserar på att göra det enklare, tryggare och mer lönsamt för Sveriges småföretagare, säger Lars Strömberg. Foto: Maria Boborg-Trané.


Mats Eriksson – småföretagens röst i Sverige Mats Eriksson är småföretagaren som

i ord och bild beskriver Sveriges småföretagares vardag och verklighet. I onlinemagasinet En företagares vardag låter han företagare i hela landet berätta sina historier. Mats Eriksson, ny ledamot i Småföreta-

garnas riksförbunds styrelse, brinner för småföretagarfrågor. Onlinemagasinet En företagares vardag som i skrivande stund har över 10 000 följare, drevs tidigare av Mats Eriksson. Nu övergår det i Småföretagarnas regi, med Mats som ansvarig redaktör. – Det är ett sätt att synliggöra den lilla småföretagaren och bygga broar mellan företagare och politiker, säger Mats. En företagares vardag är en fortsätt-

ning på Momsbloggen, som Mats drev under ett antal år. – Jag jobbade med catering och tyckte det var fel att momsen för matleveransen debiterades med 12 procent, medan serveringen av samma mat debiterades med 25 procent.

Kocklärling på Grand Hotel Mats är uppvuxen i Gubbängen söder

om Stockholm. När han var 15 år började han som kockelev på Grand Hôtel. – Det var en lärlingsutbildning som hette duga. En tuff skola som jag hade tankar på att hoppa av. Men jag uppmanades att stanna kvar. ”Du skapar dig en plattform, du lär dig vad arbetsmoral är och dessutom har du ett jobb”, sa en av mina chefer. Mats genomförde utbildningen. Fick

arbete som kock, kökschef och säljare innan han tog över driften av Värmdö Lanthandel i slutet på 1990-talet.

Gick stärkt ur konkursen Efter två och ett halvt år som lanthand-

lare ställdes Mats inför det svåra beslutet att sätta företaget i konkurs. – Jag gjorde allt som stod i min makt för att göra så rätt och bra som möjligt. Även om jag inte lyckades rädda mitt företag skulle mitt samvete vara rent. Har du hamnat i ekorrhjulet så måste du inse när det är dags att lägga ner verksamheten; vara öppen och ärlig och inte stoppa huvudet i sanden. Mats tog sig igenom konkursen, gav sig

in i cateringbranschen innan han kom i kontakt med finska Mr Panini och utsågs till operativ försäljningschef i Sverige. Nu reser han land och rike runt och säljer Mr Paninis smörgåsar. – Jag har verkligen fått se vad entreprenörskap är. Träffat företagare som sliter för bygdens överlevnad och för att traktens ungdomar ska stanna kvar.

Lika karensregler för alla En stor oro bland landets småföretagare

är otryggheten i det sociala skyddsnätet, något som Mats nyligen själv fick känna av. – På grund av en operation blev jag sjukskriven. Men eftersom jag har aktiebolag får jag automatiskt 14 karensdagar i sjukförsäkringen. Om jag däremot drivit en enskild firma hade jag kunnat välja en karensdag. Vi företagare måste omfattas av samma regler oavsett företagsform. Därför vill vi i Småföretagarnas riksförbund att alla företagare ska kunna välja en karensdag. Om politikerna inte ser till att göra det tryggare och enklare att driva företag i Sverige är jag rädd för att småföretagen kommer att bli Sveriges nya arbetarklass. Maria Boborg-Trané

Mats Eriksson utsågs till årets lobbyist 2011 på grund av sitt ihärdiga arbete med momsbloggen. Mats Eriksson Bor: Stockholm Intressen: Umgås med familj och vänner. Träna. Cyklade till Paris i somras med team Rynkeby för Barncancerfonden. Motto: Var öppen och ärlig och säg när något är bra eller dåligt. Sagt om Mats: Ödmjuk, jordnära, kreativ Fotograf: Peter Knutson

7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Företagaren Christian Stenqvist straffas i föräldraförsäkringen p g a att han valde företagsformen aktiebolag. Foto: Maria Boborg-Trané

Föräldraförsäkringen straffar företagare Christian Stenqvist får en låg föräldra-

penning eftersom han valde att starta ett aktiebolag. Om han däremot hade valt företagsformen enskild firma hade han fått högsta ersättningsnivån, precis som en anställd. Efter nästan tio år som anställd civil-

ingenjör och teknologie doktor startade Christian Stenqvist aktiebolag för att som företagare erbjuda sina analys- och utvärderingstjänster. Företaget är i ett uppbyggnadsskede med låga intäkter, eftersom en stor del av tiden i verksamheten går åt till att etablera sig på marknaden. Det här är inget unikt för Christians företag. Så ser det ut för de flesta som startar bolag. Det vet alla som har en inblick i en företagares vardag, inte minst politikerna som sedan lång tid tillbaka beslutade att företagare också ska ha rätt till en sjuk- och föräldrapenning, med lika hög ersättning som en anställd i samma bransch.

Missgynnar företag med aktiebolag Men den här tryggheten gäller inte

företagare som startar aktiebolag. Har du

8

ingen möjlighet att ta ut regelbunden lön på grund av låga intäkter, som i Christians fall, blir du helt utan sjukpenning och får en låg föräldrapenning. – Att du har en lång tidigare anställningshistorik har ingen som helst betydelse för Försäkringskassan som bedömer dessa fall. Jag förstår inte varför företagsformerna hanteras så olika. Varför ska mitt val att starta ett aktiebolag istället för någon annan företagsform påverka mitt föräldraskap och min rätt till föräldrapenning negativt? Om jag hade valt att starta enskild firma hade jag troligtvis fått 942 kronor om dagen. Nu får jag ersättning enligt grundnivån, 250 kronor om dagen. Jag ges inte ens rätt till tillfällig föräldrapenning på tio dagar i samband med mitt barns födelse, säger Christian.

let och reducera den stora administrativa kostnaden, som är förknippad med olika tillämpningar för olika grupper. Studenter, som endast har jobbat en kortare period innan sina studier, kan behandlas mycket generöst av systemet. Föräldrar med relativt hög inkomst från heltidsanställning får maxersättning på 28 000 kronor per månad och person. Särskilt i hushåll med dubbel inkomst kan man fråga sig om en sådan ersättningsnivå är skälig. Å andra sidan har vi de som missgynnas av systemet – nyföretagare med aktiebolag, de som jobbar deltid, i projekt eller kortare vikariat. De kan i värsta fall få bara cirka 7 000 kronor i månaden, trots att de kan ha bidragit med sociala avgifter i många år.

Omodernt och svårhanterligt system

Rättigheten att vara föräldraledig med en

Christian har upplevt hur administrativt

svårhanterligt dagens system är som inte har följt med i tiden och utvecklingen på arbetsmarknaden. – Hela föräldraförsäkringssystemet borde ändras for att minska klyftorna i samhäl-

Inte rättvist mot barnen ersättning som man kan leva på gäller inte för Christian. Som läget är nu måste han överlåta sina föräldradagar till sin sambo. Det gör honom både ledsen och besviken. – Systemets orättvisor leder till att nyfödda barn ges olika förutsättningar och står i strid med mål om jämställdhet.

Maria Boborg-Trané


Fokus på företagares sociala skyddsnät En av Småföretagarnas riksförbunds viktigaste frågor rör företa-

gares sociala skyddsnät. – Vi gör nu en intensiv satsning i förbundet för att informera om hur viktigt det är för Sveriges småföretagare att ha ett tryggt socialt skyddsnät, säger förbundsordförande Leif Svensson. Artikeln om Christian Stenqvist utgör startskottet. I socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21), som presenterades våren 2015, finns förslag på att även aktiebolag ska omfattas av uppbyggnadsskedet. Vi förväntar oss att förslaget genomförs och finns med i den budget som regeringen snart presenterar. Det är djupt orättvist och snudd på ovärdigt, att människor som har viljan att starta och driva företag i Sverige, ska behandlas olika i sjuk- och föräldraförsäkringen, beroende på vilken företagsform de väljer.

Maria Boborg-Trane

” Det är en speciell sorts frihet att ha en foodtruck! Angelica och Lola Nätteldal, grundare och ägare till Lovetruck samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Angelica och Lola på smakassa.se/lovetruck

Med SMÅA i ryggen vågar du satsa på ditt företagande. Bli medlem på www.smakassa.se


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Vad gör du av din tid? Handen på hjärtat… sköter du firmans papper på kvällar och helger? Hinner du med det du vill göra i ditt liv?

Du vill att företaget utvecklas med god

ekonomi, men hinner du med att läsa in alla regler för företag? Tänk om du missar och får betala extra skatt? Frågorna är många och visst skulle det kännas skönt att ha någon att fråga? Hjälpen finns - jag förklarar. Att väva ihop privatliv och företagande är

något jag själv levt med sedan barnsben. Skillnaden mot förr är att det idag finns många fler regler och tekniska finesser för att sköta administrationen. Räkna på hur många timmar det tar att sätta sig in i allt detta så upptäcker du att det tar tid. Finns den tiden kan man undra?

Vad är din tid är värd? Då tänker jag inte bara på pengar utan

också värdet av att vara tillsammans med familj och vänner. Det är snarare en livsfråga än en ekonomisk fråga att sköta bokföringen själv eller ta hjälp. Valet är ditt. En expert inom redovisnings- och löneom-

rådet hjälper till med allt från bokföring och betalningar till bokslut, kontrolluppgifter, deklarationer och ekonomisk rådgivning. Du får mer tid för kunder, försäljning, planering och att vara tillsammans med familjen. På srfkonsult.se kan du finna en auktoriserad redovisningskonsult på orten där du verkar. Vad väljer du? Eva Sandström, Branschexpert Srf konsulternas förbund

10


FÖRBÄTTRAD RÄCKVIDD

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

250 KM* PÅ EN LADDNING - KLART

Som världsledande inom 100% eldrift arbetar vi för ständig förbättring. Vårt nya batteri på 30 kWh ger en räckvidd på upp till 250 km* och gör att du kommer längre på en laddning.

PRIVATLEASA EN NISSAN LEAF 30 kWh Från 3.499 KR/MÅN**

ON THE MOVE PAKET JUST NU ENDAST 4.900 KR

Inklusive Servicekontrakt och Vinterhjul

• Vinterhjul • Servicekontrakt 36 månader • Nissan Mode 3 kabel • Väggbox inkl. Standardinstallation från Clever • Förladdat kort för publik laddning hos Clever, värde 300 kr • Fri el för att hemmaladda din bil under två år*** TOTALT KUNDVÄRDE UPP TILL 43.420 KR INKL. MOMS

Gå in på nissan.se eller sök på Nissan LEAF.

100% ELDRIVNA NISSAN LEAF - KLART

VI GÖR VÄRLDEN ELDRIVEN Mobility Motors Malmö Agnesfridsvägen 190 0775-20 25 25

Mobility Motors Lund Öresundsvägen 28 www.mbil.se

Mikael Stokic 040-671 52 21 Oscar Lundberg 040-671 52 23 Nissan LEAF: Förbrukning blandad körning Wh/km: 150, CO2-utsläpp g/km: 0. *Baserat på den nya europeiska körcykeln (NEDC). Beräknad räckvidd vid verklig körning, 125-200 km med 30 kW/h och 100-160 km med 24 kWh. Olika faktorer åverkar räckvidden så som körstil, vägförhållanden, väderlek och utomhustemperatur, användning av ACC - klimatanläggning mm. **Leasingprogrammet sker i samarbete med Nissan Finans och gäller Nissan LEAF MY16 med ett 30 kWh batteri. Leasingprogrammet gäller i 2 år och från max 2000 mil. I månadskostnaden igår vinterdäck och 2 års service. *** Vi kompenserar för elbilsladdning hemma under två år (räknat på totalt 4000 mil, 1,5kWh/10kms, 0,85Sek/kWh). Kampanjen gäller tom 31/12-2016 och kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Med reservation för ändringar. En uppläggningskostnad på 595 kr och 55 kr per månad i faktureringsavgift tillkommer. Läs mer på www.nissan-kampanjer.se eller kontakta din Nissan-återförsäljare för mer information.

MEDLEMSRABATT 13%

NISSAN QASHQAI

FRÅN 182.900 KR GÅR ATT FÅ MED:

• All mode 4WD, NissanConnect Navigation och Autobroms med identifiering av vägskyltar

Mobility Motors Malmö Agnesfridsvägen 190 0775-20 25 25

Mobility Motors Lund Öresundsvägen 28 www.mbil.se

Mikael Stokic 040-671 52 21 Oscar Lundberg 040-671 52 23 Nissan QASHQAI: Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: 0,38–0,60. CO2-utsläpp g/km: 99–138. Finansiering via Nissan Finans: 5.45% ränta (rörlig), 20% kontant, 36 mån, 40% RV. Effektiv ränta från 5.95 – 6.47% (exkl. uppstarts- och aviavgift). Sedvanlig kreditprövning sker. Erbjudandet gäller fram till 30.09.2016 och går ej att kombinera med andra avtal eller rabatter. Med reservation för eventuella ändringar. För mer information kontakta din Nissan-återförsäljare. Bilen på bilden är extrautrustad.

11


12


Sophie Gyllenhammar 10-årsjubilerar som smyckesdesigner: ”Nu vill jag ut i världen” Att lyssna på sin inre röst kan vara läskigt och man vet inte var det slutar, säger Sophie Gyllenhammar Matsson som för tio år sedan bröt upp från sitt jobb som PR-konsult och blev smyckesdesigner – en gyllene karriärväg skulle det snart visa sig. I år fyller hennes framgångsrika varumärke Sophie by Sophie 10 år.

13


Sophie Gyllenhammar berättar att

karriäromvändningen till smyckesdesigner är det bästa hon gjort. Det ger henne fullt utlopp för sin kreativitet, men också utmaningen att vara inspiratör och företagsledare för sina medarbetare. – Jag har utvecklats och lärt mig så oerhört mycket, både som person, ledare och yrkesmässigt under de här åren, säger hon.

Hur ser din vardag ut just nu?

– Jag är igång för fullt igen efter sommarledigheten även om jag aldrig är helt ledig – är alltid lite påkopplad, vilket mina barn också brukar påpeka. Men det är svårt att inte låta bli, eftersom jag tycker det jag gör är så himla kul. Sophie är mitt i lanseringen av vår- och sommarkollektionen 2017, och har nyligen varit på Jewellery Room i Köpenhamn. – Jag arbetar mycket med att nå ut med min historia bakom varje kollektion, som alltid har ett unikt tema. Det blir både lite mer personligt och förhoppningsvis också mer inspirerande för kunderna. Närmast är Fashion week i Stockholm, där Sophie by Sophie är inbjudna att delta på en stor mässa i Stockholm, Precious – ett bra tillfälle att vara på plats och träffa kunder och andra intressanta människor. – Att starta mitt företag är det bästa jag gjort. Jag har utvecklats och lärt mig så oerhört mycket. Bara det att jag själv har skapat och drivit bolaget framåt, tagit ansvar för personal och fortsatt skapa nya koncept och idéer för mina kollektioner. I familjen Gyllenhammar där Sophie är yngst i syskonskaran finns det konstnärliga även hos Sophies syster Charlotte som är konstnär, systern Cecilia är författare och brodern Oscar är fotograf.

Var kommer din kreativitet ifrån?

– Jag har alltid varit intresserad av formgivning, smycken och framför allt färgade stenar. Via en god vän fick jag kontakt med en argentinsk smyckekonstnär. Jag designade på prov några smycken, jag blev förälskad och fick också bra respons. Att skissa, utveckla idéer, experimentera och tillåta sig tänka helt nytt, det är fantastiskt kul. Och att ha varit med i skapandet från idéstadiet och se en färdig produkt ta form, det är som julafton för mig.

Du tvekade aldrig på att våga satsa?

– Njae, både och. Jag var höggravid när jag fattade beslutet, men tog chansen som hade dykt upp. Och jag lyckades få till det att vara både mamma och rodda mina

14

smyckesprojekt. Vill man något väldigt mycket så löser sig det mesta.

och slå igenom där kan det förstås bli hur stort som helst.

Vad har varit avgörande för att du lyckats?

Något du är extra stolt över under din resa?

Att få in rätt människor, och få ihop rätt grupp. Det är inte helt lätt, men så oerhört viktigt. Jag är ganska bra på att bedöma människor. Det är många som har fina CV och meritlistor, men de kanske inte alltid är de duktigaste eller de som passar bäst in i mitt team. För mig har det därför varit vägledande att lita på min intuition. Det första intrycket av en person stämmer oftast.

Vad är ett bra kreativt team?

Olika människor, i olika åldrar som kompletterar varandra på ett bra sätt både kompetens- och erfarenhetsmässigt och som jobbar och trivs bra tillsammans och hjälps åt. Jag har nyligen anställt en kille, tidigare har vi varit enbart tjejer, vilket jag tror är bra för gruppen. Jag tar också gärna in äldre med erfarenhet - finns ingen ålderbegränsning för mig. Sverige är ju tyvärr annars ett extremt åldersfixerat samhälle, vilket är galet och helt fel! Jag ser bara fördelar med att blanda åldersgrupper - det ger mer dynamik.

Hur firar du ditt 10-årsjubileum? Jag arbetar med en jubileumskollektion som representerar min 10-åriga historia, som kommer finnas i begränsad upplaga, men bland annat säljas på min hemsisda och på NK i Stockholm där jag funnits med mina smycken från början.

Om du blickar framåt, vad är målbilden?

Jag vill ut i världen – även om jag egentligen redan är global då man kan köpa mina smycken från min hemsida. Jag har valt att växa långsamt men är nu redo att ta ett större kliv framåt och verkligen satsa. Närmast ligger marknader som Danmark, Tyskland, England och Asien. Självklart är detta också en stor utmaning att gå från ”den lilla till den stora” och ändå behålla kvaliteten, det personliga och småskaligheten som jag värnar om. Det gäller att hitta producenter som kan leverera så som vi vill ha det.

Var ser du störst potential att växa?

– Asien är väldigt hett, och en jättepotential. Och vi har redan genom kontakter fått indikationer att intresset för mina smycken är stort. Så lyckas vi komma in

– Det är nog Childhood-armbandet, som kanske också är det många förknippar med mig. Jag brinner för välgörenhetsprojekt, så det samarbetet kändes helt rätt. Det började med en ganska förutsättningslös diskussion med World Childhood Foundation. Jag fick en idé om att skapa ett färgstarkt, lite finare armband där varje sten i olika färger skulle symbolisera artiklar i FN:s barnkonvention. Jag skickade en prototyp och de gillade idén – vilket blev en succé både för mig och Childhood. En tiondel av priset går till organisationens hjälparbete, säger Sophie Gyllenhammar och tillägger: – Har även nyss lanserat ett armband för den fina organisationen Water Aid som gör ett fantastiskt arbete.

Hur tänker du när du skapar dina kollektioner?

– Jag har två huvudkollektioner där en är mer exklusiva, fine jewellery, och en som är mer modeinriktad, fashion jewellery. Men sedan släpper jag också två ”in season” kollektioner under året, för att komma med något nytt. Men jag är mån om att inte låta mig påverkas av trender för mycket, utan göra min grej. För mig ska smycken vara personliga, enkla, vackra och med rena former och äkta material.

Några beslut som varit avgörande för din framgång?

‒ Att omge sig med bra personer och ett bra nätverk. Jag har förstås haft hjälp och råd av mina föräldrar och fått mycket stöd av en vän till familjen som är en duktig entreprenör och som nu även gått in som arbetande styrelsemedlen. Så återigen handlar mycket om att vara involverad med rätt människor. Jag kan inte nog lyfta hur viktigt det är med rätt personer, och att du brinner för det du gör.

Vad driver dig?

‒ Energin jag får genom att jag älskar det jag gör. Själva skapandet från en idé till ett färdigt smycke – det är som julafton för mig. Det faktum att jag hela tiden lär mig så otroligt mycket och utvecklas både som person, desinger och företagare är motiverande.


Vilka personliga egenskaper har hjälpt dig i ditt företagande? ‒ Jag är en okomplicerad och hygglig person, men också envis och driven. Jag är inte så konfliktbenägen vilket kanske är en belastning ibland. Är nog lite för snäll och borde kanske slå näven i bordet och klä mig i min ledarroll. Vi är ju samtidigt ett litet gäng på åtta personer och då blir man mycket kompis med varandra.

Har du någon gång ångrat beslutet att satsa på din dröm?

‒ Aldrig! Det är det bästa jag gjort! Samtidigt som det kräver mycket att bygga upp ett företag; att hantera personalfrågor, vara en bra och inspirerande ledare, se till att bolaget växer i lagom takt och hålla kontakten med leverantörer. Men man får ta hjälp av andra.

Några tips till de som drömmer om att starta eget?

‒ Att lyssna på sin inre röst. Det kan vara läskigt och man vet inte var det slutar. Jag har en id-bricka som det står ”follow your dreams”, och det är det jag försöker göra. Livet är alldeles för kort för att inte lyssna på sin intuition och inre röst - och att inte våga leva sin dröm.

Sophie Gyllenhammar Mattsson

Bakgrund: Sophie är uppvuxen i Göteborg, sadlade om i sin yrkeskarriär från PR-konsult till att bli egenföretagare för egendesignade smycken Familj: Man (som också sadlat om karriären och påbörjat studier i teologi), tre barn Bor: Stockholm Motto: Lev idag och njut av det du har Drivkraft: Min passion och glädje är den största drivkraften Favoritsmycke: Stora örhängen

Om företaget Sophie by Sophie

Grundat:2006 Ägare: helägt av Sophie Gyllenhammar. Verksamhet Smyckesdesign Affärsidé: Att skapa unika smycken som är det självklara valet för den moderna och trendmedvetna kvinnan. Även mannen när jag relanserar min herrkollektion Vision: Finnas i alla storstäder i Skandinavien, Europa, USA och Asien. Personal: 8 personer

15


l r i G a Yog rsta yog tö s s n ie b ri a K r a n p p ö lever sin dröm och Hon har tagit hela yogavärlden med

storm. Bra Affärer får en pratstund med Rachel ”Yoga Girl” Brathen, under sitt Sverigebesök, och frågar hur hon lyckas kombinera det harmoniska yogalivet på paradisön Aruba med kändisskapet, det hektiska livet som resande yogainstruktör – och snart även mamma. ‒ Det stämmer, vi ska ha barn och det ska bli fantastiskt. Det blir mitt största livsprojekt och känns oerhört spännande. Vi är så glada, sprudlar hon. Det var sökandet efter något annat som

i någon form lockade Rachel till yogan en gång i tiden. Idag har hon fans över hela världen och anlitas flitigt som yogalärare. Miljoner människor följer henne varje dag via sociala medier. Själv menar hon att hela kändisskapet känns konstigt, och något hon vill bort ifrån. ‒ Min plan har därför varit att skapa en ”Community”, som på ett äkta och ärligt sätt representerar det jag står för - och där andra duktiga personer som jag jobbar med får komma fram och synas, vilket blivit verklighet genom online-plattformen ”oneOeight” - för yoga och meditation, förklarar Rachel Brathen.

Karibiens största yogacenter

En annan plan som nu blir verklighet är att hon och maken i december öppnar en egen efterlängtad yogastudio på Aruba. Det blir Karibiens största yogacenter. ‒ Det är verkligen en dröm som blir verklighet, så det känns otroligt roligt. Nu kan människor komma till oss och bo, yoga och koppla av och njuta av livet på Aruba.

Betyder det att du inte kommer resa runt lika mycket som tidigare? ‒ Vi har rest extremt mycket senaste åren,

16

cirka 35-40 veckor per år. Senaste tiden har det känts påfrestande – det har blivit för mycket helt enkelt och inte varit lika roligt. Så ja, det ingår i planen.

När insåg du att du skulle jobba professionellt med yoga?

– Jag provade meditation och yoga först när jag var 18 år (… då kunde knappt nudda mina tår, ha ha). Det blev början till ett helt nytt liv. Men det var först efter att jag utövat yoga en längre tid som jag utbildade mig till yogainstruktör, eftersom jag behövde ett jobb. Efter en tid blev jag erbjuden arbete som yogadirektör på ett av hotellen här på Aruba.

En central del i ditt liv är ditt engagemang för hemlösa hundar och andra välgörenhetsprojekt, berätta?

– Jag är djurvän och älskar hundar. Men jag är också engagerad i andra välgörenhetsprojekt som det nya projektet 109, som omfattar sju olika globala fokusområden. Hela min grundtanke är att en del av de pengar som kommer in i vår verksamhet ska gå till välgörenhet och göra skillnad i någon form – det är viktigt för mig och något vi kommer satsa på ännu mer på i olika former.

Du är på tillfälligt ”hemma” i Sverige – hur är det?

– Jättekul. Jag är i Sverige för att träffa lite tv-och PR-människor – och förstås hälsa på familj och vänner, säger hon och förklarar att planen är att vara i Sverige lite oftare framöver.

Lever du din dröm?

– Ja, jag tror det. Det blev mest bara så

acenter

här. Innerst inne är jag en renodlad hippie i mitt hjärta och det är mina val jag har gjort som har fört mig dit där jag är idag. För mig är yoga fortfarande en livsstil som främst handlar om att ta hand om mig själv, så att jag mår bra. Men jag vill också genom yogan sprida kärlek och hjälpa andra människor att öppna upp och ta sig igenom jobbiga händelser – så att de kan gå vidare och finna lyckan precis som jag.

Om fem år hur ser ditt liv ut då?

– Jag är en person som alltid ser möjligheter i allt, och har jag en idé så vill jag bara köra på - det finns liksom inte i mitt huvud att misslyckas – och så hoppas jag att jag känner om fem år också. Drömmen är att etablera ett retreatcenter på Aruba där vi kan bjuda in andra lärare och ha lite större yogagrupper. Det viktigaste är förstås att jag är lycklig och att jag och min familj mår bra!

Om Rachel

Namn: Rachel Brathen (Bråthén) Ålder: 26 år Bakgrund: Uppvuxen i Uppsala Bor: Aruba Familj: Gift med Dennis Schoneveld, som hon också driver sin verksamhet ihop med. Tre hundar. Och i Sverige finns mamma, pappa och sex syskon Yrke: Yogainstruktör, egen företagare, författare till boken ”Yoga Girl” På gång/aktuellt: Ska bli mamma. Öppnar Island Yoga, Karibiens största yogacenter i December Driver även: www.oneoeight.com - en onlineplattform för yoga och meditation Instagram: Över 2 miljoner följare: http://instagram.com/yoga_girl


17


»KORTA NYHETER

Rotföretagen rasar över nya reglerna Staten har strypt utgifterna rejält och för företagen är de nya reglerna förödande. Det senaste året har antalet företag som utför rotarbeten sjunkit med 16 procent. Branschen tror att nedgången fortsätter. Regeländringen som trädde i kraft den 1 januari i år innebär bland annat att avdraget för arbetskostnaden för renovering och byggande på det egna huset minskade med 20 procentenheter. [di.se]

Fem sätt att handskas med gnällspikar på jobbet Alla kan ha en dålig dag. Men humörsänkare och gnällspikar på jobbet. Finns det något värre? Här är några tips hur du hanterar du gnälliga medarbetare, chefer och chefskollegor. 1. Lyssna efter behovet Hos en del blir klagandet ett sätt att uttrycka sin vilja att bli lyssnad på. En kommentar som ofta funkar om du misstänker att så är fallet är ”om jag var du skulle jag känna likadant”, tipsar coachen Erica Latrice om i Fast Company. 2. Byt perspektiv Kanske har du insikter som kan erbjuda den ständigt klagande nya sätt att se på saken? Försök visa på orsaken till varför något är på ett visst sätt. Du kanske framstår som en besserwisser – men du har i alla fall styrt samtalet i en ny riktning. 3. Fråga efter deras lösning ”Vad skulle du göra åt det om du fick välja?” Ett bra förhållningssätt att försöka få den som klagar att inta.

18

Exportindustrin slår av på takten

4. Visa på beteendet Men anklaga dem inte. Att använda humor är ett tips. Eller säg bara rätt upp och ner: ”Den typen av kritik gör mig faktiskt obekväm.”

Pilarna pekar fortsatt uppåt, men farten i svensk ekonomi har dämpats, enligt nya mätningar. Framför allt går exportindustrin trögare. Byggindustrin växer så det knakar, men exportmarknaden har försvagats. Det visa Konjunkturinstitutets barometer för augusti i år. Sämst går det för tillverkningsindustrin som framför allt tyngs av sämre orderingång från utlandet. [DN.se]

5. Byt ämne En teknik som lärs ut inom medieträning är den så kallade bryggan – som när en fråga ställs uppmanar till ett svar som bekräftar frågeställaren och sedan flyttar fokus: ”Bra att du lyfter frågan! Jag har inget svar men en del tankar kring det – låt mig dra dem för dig.” [chef.se]


Boktips

Uppåt för svenskt entreprenörskap - tack vare kvinnorna Förra året minskade entreprenörskapet i Sverige dramatiskt. Men nu vänder den negativa utvecklingen. Entreprenörskapet ökar och det är kvinnors företagande som står för hela ökningen. Det visar undersökningen Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Årets svenska upplaga av GEM-rapporten, som sammanställs av Entreprenörskapsforum, visar att entreprenörskapet ökar. Ungefär hälften av den kraftiga nedgång som skedde 2014, som visade sig i 2015 års GEM-rapport, har återhämtats. Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till 7,2 procent 2015, jämfört med 6,7 procent 2014. [entreprenor.se]

Nya knep för medarbetarsamtalet I boken Utvecklingssamtal – en handbok för chefer tar Gunilla Ek, tidigare HR-chef på Expertkoncernen, upp många av de frågor som kan bli aktuella under utvecklingssamtalet och i andra delar av medarbetarprocessen. Gunilla Ek tyckte att det saknades en praktisk handbok som snabbt och konkret vägleder arbetsledare. Boken innehåller också enkla mallar och checklistor.

Stärkt konsumentmakt oroar svensk handel I höst träder en ny lag i kraft som stärker konsumentombudsmannens makt att stoppa oseriösa företag. Men lagen befaras slå hårt mot småföretagare. Allt fler konsumenter får problem på grund av oseriös marknadsföring, enligt finansmarknadsminster Per Bolund (MP). Den nya lag som riksdagen nu har fattat beslut om ger Konsumentombudsmannen (KO) starkare muskler att bromsa företag som brutit mot marknadsföringslagen, till exempel genom att hävda att en produkt är ”gratis” när den inte är det. Men alla välkomnar inte lagen. Risken är att småföretag snabbt kan gå under till följd av ett förbud som verkställs omedelbart, enligt Anna-Karin Strömqvist, jurist och näringspolitisk expert vid Svensk Handel. [svd.se]

Sjökapten skriver om mental styrketräning Bli ditt bästa jag – grunderna i självledarskap är skriven av Andreas Odhage, tidigare sjökapten och har även haft uppdrag med förändringsledning åt svenska staten och FN. Andreas Odhage ville skriva en snabbläst överskådlig bok med tips och inspiration för den som vill göra något mer – hitta sina värderingar och styrkor och därmed få mer fokus på att nå sina mål. Författaren driver i dag eget företag där han föreläser , inspirerar och coachar människor och organisationer


na och o, göra m ingår

Beas banktips

Dags för expansion – så hittar du finansiering! Står du inför en expansionsfas och behöver kapital för att växa på det sätt som ni planerar och önskar? Här följer de vanligaste finansieringsformerna, från banklån till affärsänglar.

KAPITALTILLSKOTT FRÅN FÖRETAGETS ÄGARE

Kanske behöver du pengar för att växa

Private Equity, privata investerare eller

med nyanställningar eller så har du bestämt dig för att ta in flera ägare i utbyte mot kapital, alternativt har en affärskritisk investering grävt lite för djupt hål i kassaflödet. Oavsett så finns det flera olika vägar till nya pengar in i verksamheten och det är sällan en enskild finansieringsform är lösningen. Det handlar snarare om en kombination av flera som kan ge dig bättre möjlighet att växa på det sätt och i den takt som du önskar och med villkor som passar just din verksamhet.

LÅN FRÅN BANKEN

Banklån utgör ofta basen, att jämföra

med ett bottenlån vid bostadsköp. Det finns flera olika former av lån och villkoren varierar förstås.

LÅN FRÅN ALMI

Ett Almi-lån kan jämföras med bostads-

lånets topplån. Räntan är högre än för ett banklån, amorteringstiden kortare eftersom långivaren tar en större risk.

RISKKAPITAL

Kapital från investerare utanför tidigare

ägarkrets och som kräver delägarskap. Ju högre risk investeraren tar desto större andel i företaget vill han eller hon ha som betalning. Via Riskkapitalföreningen hittar du ett flertal riskkapitalbolag listade.

20

Kapitaltillskott från ägarna kan mycket

väl vara en av flera intäktskällor. Antingen via så kallat aktieägarlån eller ett rent tillskott till det egna kapitalet. Det sistnämnda betalas tillbaka via utdelningar medan ett aktieägarlån förräntas och ska amorteras av allteftersom det finns utrymme i kassaflödet.

PRIVAT RISKKAPITAL

så kallade affärsänglar kan vara ett smart sätt att knyta till sig inte bara kapital utan också nya kontakter och ny kompetens. Det finns ett flertal nätverk, bland annat Connect Sverige som också tar fram rapporter om affärsängelnätverk. Gör ordentlig research så att du inte slösar tid på dem som ändå inte är intresserade av din affär, gå metodiskt tillväga. Ge en kort beskrivning över telefon, var tydlig och rakt på sak och stäm träff med de som kan vara intressanta. Räkna med att du får ta många kontakter.

till Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket. De administrerar även en del av EU-bidragen, där bland annat Enterprise Europe Network kan vara en bra källa till information och stöd. Exakt vad du kan söka beror på om du är ute efter finansiering för produktutveckling och innovation eller om det kanske handlar om export och internationell etablering.

AFFÄRSUTVECKLINGSCHECKAR

Tillväxtverket står bakom detta initiativ

som vänder sig till mindre företag som har en tjänst eller produkt som ska internationaliseras. Stödet är på mellan 50 000 till 250 000 kronor.

MIKROFINANSIERING

Ett växande område med ett flertal

aktörer, bland annat Almi som numera erbjuder nystartade eller relativt unga företag mikrolån på upp till 200 000 kronor med en återbetalningstid på upp till 72 månader, förmånlig ränta och räntefritt första året.

CROWDFUNDING

Har på kort tid blivit ett populärt sätt

att nå ut till potentiella investerare ofta bland allmänheten för att be om pengar. I Sverige finns bland annat Kickstarter och Foundedbyme. Crowdfunding har hittills varit mest förknippat med uppstartsbolag, men via equitybaserad crowdfunding kan du sälja aktier i ditt bolag för att få ihop mer kapital. Ytterligare en variant gräsrotsfinansiering är crowdlending, men här ska pengarna betalas tillbaka, det rör sig alltså om ett lån, och de som investerar kommer att bedöma dina möjligheter att betala tillbaks pengarna med ränta.

PROJEKTMEDEL OCH BIDRAG Det finns ett antal medel och bidrag att

söka. Här kan du bland annat vända dig

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin småföretag på SEB


Juristen

Nya patent- och marknadsdomstolar från den 1 september 2016 Den 1 september 2016 inrättas Patent-

Patent- och registreringsverket

och Marknadsdomstolen och Patent- och Marknadsöverdomstolen för immaterial-, marknads- och konkurrensrätten. I och med de nya domstolarna upphör de tidigare instanserna, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen

kommer att ha partsställning i alla mål förutom i invändnings-ärenden. Syftet med att ge förvaltningsmyndigheter partsställning i överinstans är att skapa en tvåpartsprocess.

Den samlade domstolsprövningen ska

part ges den även klagorätt till domstolens avgöranden.

öka effektiviteten och kvaliteten i prövningen, bland annat genom att kompetensen inom området koncentreras. Den här typen av ärenden kommer i fortsättningen att handläggas av två särskilda domstolar, Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt.

Genom att beslutsmyndigheten blir

Mål och ärenden som omfattas av de nya domstolarna.

Patent- och varumärkesmål Marknadsföringsrättsliga mål och ärenden Konkurrensrättsliga mål Mål om vägrad firmaregistrering Om Ditt företag redan är part i någon process vid de gamla domstolarna gäller följande. Av Patentbesvärsrätten avgjorda mål kan fortfarande överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen enligt de regler som gäller idag. Pågående mål vid allmän domstol slutförs i samma ordning som de påbörjades.

Men om Ditt företag står inför en im-

materialrättslig, marknadsrättslig eller konkurrensrättslig process bör de nya reglerna observeras redan nu. Förbundet anser att de nya domsto-

larna är ett stort steg i rätt riktning när det gäller utvecklingen av rättsväsendet. Övergången till specialdomstolar i denna typ av ärenden medför att man samlar stor juridisk och annan kompetens i dessa. Detta kommer sannolikt att medföra en snabbare handläggning i få instanser och med kompetenta avgöranden redan i första instans. Effektiviteten i rättsväsendet kommer att öka vilket är bra för upprätthållandet av konkurrensen i affärslivet samt konsumentskyddet. Den som vill veta mer kan läsa om de nya domstolarna på http://www.domstol.se/Om-SverigesDomstolar/domstolarna/Patent--ochmarknadsdomstolarna/ Djursholm den 28 augusti 2016 Wiggo Lindgren

Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så får du återkoppling inom 24-48 timmar. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

FRIDA Frida FÖRETAGARE Företagare

© Anders Suneson/tecknadebilder.se

en serie av Anders Suneson, episod 31-2016

21


ENDAST FÖR MEDLEMMAR I SMÅFÖRETAGARNAS RIKSFÖRBUND

DU SPARAR

45.000KR

BEGRÄNSAT ANTAL NU 264.900KR KONTAKTA MIKAEL STOKIC 040-671 52 21 | MIKAEL.STOKIC@MBIL.SE

Det finns många skäl till att Moccamastern är den bästa kaffebryggaren på marknaden. Varje exemplar är handbyggt på vår fabrik i Holland, och bryggaren brygger en full kanna på 6 minuter med en konstant temperatur på 92-96 grader.

Du får som medlem: Du

får som medlem:

900:-

900:-

Bryggaren (KBGC982AO) har en auto shut-off funktion som stänger av bryggaren efter 40 minuter, och gör att du slipper att oroa dig när du lämnat hemmet. Det automatiska droppstoppet är bekvämt, och kalkindikatorn hjälper dig hålla din Moccamaster i gott skick. Dubbla värmeelement gör även att optimal värme erhålls både vid bryggning och värmehållning. Det viktigaste skälet av alla är att din Moccamaster ger dig en bättre kopp kaffe. Varje kopp. Varje gång.

rabatt!

rabatt! 1799:-

Ord.pris: 2699:-

Beställ enkelt på: www.lojalkund.com/sfr18

Ditt pris:

eller mejla: info@loyalty-group.se Matte black

Red metallic

Royal blue

Pink

Fresh green

Yellow peppar

Ord.pris: 2699:Det finns många skäl till att Moccamastern är den bästa kaffebryggaren på marknaden.

Varje exemplar är handbyggt på vår fabrik i Holland, och bryggaren brygger en full kanna

Vid frågor ring: 042 - 490 95 00 Din vara levereras inom ca 3 veckor. *Frakt tillkommer med 79kr/beställning


Korsord DÖDADE BROR ENLIGT GT

VÄLLDE FRAM

UPPSKATTAS

GRÄVDE DJUPT

ÄR EN REJÄL HOLMGÅNG

SPRIDER SVAMP

SLOTTSUNDERHÅLL ANVÄNDA DE BÄSTA HÖGT VÄRDERAD

HUGG I GADD FUNKTION FÖR AVBROTT VID FARA EN SÅDAN SLANT ÄR BRA ATT HA

MUDDER DE HAR LAGER PÅ LAGER

HÄRSKNA STRECK I RÄKNINGEN SKÄRHOLMEN DRAKE I HANDEN

HAR TROSS EFTER SIG

DET ÄTS INTE UTAN SÅS

ERSÄTTER DIPLOMAT

SÅDANA GER HAR MÖNSTERKORTA FÄRGAT SNABLAR TYG

ÖKENSTAT

BLÅSA DEN GÅR I KANAL

FYNDPLATS

VAK

KNÄADE

KÖR FOLK I KISTA

GAV BAKSLAG GÅR IGENOM TULLEN

STORLEK PÅ YTA

STENHÖGEN

GUBBSTRUTTAR

SKINA UPP UTAGERAD

FÖRRÅDS

RÖR OM I GRYTAN NU FÖR TIDEN

SITTER I DRAG

FÖGA SPRIDD

RESULTAT I BOLAGET EFTER AVDRAG

STRYKA DUK

POSTERNA I BOLAGET ÄR REST EFTER KENT FOR UT MOT

ESTET PÅ BYRÅ

HAR PALT PÅ MENYN

ÄR VISSA STICKOR

VILA PÅ HANEN

SATTE DIT ETT MÅL

MELLANMÅL FÖR KAMEL

OBJEKTIV SÄNKTE NÄR HAN GICK RONDEN

RYCKTE IN

KAN BOKSLUT VARA INNEHÅLLER KOPPAR

SÅDANA GER EXTRA PLUS

ENKEL RUTIN PÅ KONTORET

LÄKARPRAKTIK RINNA SAKTA

STRÖG RULLAR I GROTTA DEN HAR BOMÄRKE

VAR PLATON PLAN

MACK FÖRR MÅTT PÅ LANDET

LÄMNADE SPÅR EFTER SIG

KÖRS PÅ SKUTAN KUNDE LJUNG

SÄTTS PRICKEN ÖVER

SLAPPA

SMULA

PÅ BETTET

SLET SÖNDER

KALLAS REKRYT IBLAND

SLÄT OCH MJUK

FÖR ORDNINGENS SKULL KNYTS TILL EN PERSON DE ÄR SOMMARSTÄLLEN

PÅ SAMMA VÅGLÄNGD

MARTINSON SOM SKREV

DET ÄR STORT HOS SKRÄVLARE

ÅSNA INTAGNINGSREGLER

KOMMER I MÅL

ÖKA I EN LADA

KAN MAN SE TIDEN

VID SÅDANA VISAS RÖDA SIFFROR

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel

RYMMER JAKOBS BREV GER SÄKERHET

Rätt svar BraAffärer nr 3-2016 HAR ETT REJÄLT FOTFÄSTE

Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 4 november 2016 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer. Namn

BEVÄPNAD GRUPP SOM HÅLLER VAKT

Postnr

Ort Vinnare av korsord i Annonsbilaga Nr 3/2016 1. P G Österblom, Hallstavik 2. Lennart Ekman, Ånäset 3. Håkan Sjödin, Timrå 4. Per Wulff, Båstad 5. Tina Englund, Rättvik

LUGN I STORMEN

E N

STYR BRUKET AV KLISTER

DEN GRÄVER NER YXA

L

F

F

Ä

R

R

SÄSONG MED TOPPRESULTAT FÖR FÖRETAGET

I

N G

V

E

E

S

S

A

D

B

R

DEN HAR VI ALDRIG SETT FÖRUT TILLÄNDA

E

R

A

K

T

Ö

R

ÄKTADE LENNON

O

U

V

BLIR MALT

P

E

U

T

SLÅR ROS

KAN EN RIKTIG TAVLA SÄGAS VARA

Ö

L

N D

L

A

SÅDANA SKINGRAS I JUNI

L

E

V

E

FRUKTA MOT ETT HÖGRE MÅL

A

N A

R

U

A

R

A

R

REST AV KAFFE BLÅVITT FÄRJELÄGE

S

U

R

R

Å

DET LIGGER KVAR EFTER JUL

T

T

R

A

O

B

B

E

K

N I T

A

I Ä

K

ANHÅLLA

G Y R K T

A

O

K

T

T

SÅDANA KAN MAN LÄSA PÅ BLOCKET

L INDIANGRUPP

EXAKT PÅ PRICKEN

J

G O A

T ÄR PJÄS SOM SKJUTS UPP

A

P

VÄLLING PÅ BOTTEN LÖPER MELLAN VARVEN

Å

J

Å J

V E

I

ÄR VID LIV

D

INDIENS RIVIERA

A R

D P

S

KORSA

TUMMEN UPP

DRAGIT RUNT

L

ÄR EN OSLIPAD DIAMANT KVINNA PÅ SCEN

A

N LITE MER ÄN TRE

N

N I

I

R

X

NICKEL

O

BOKSLUT MED UNDERSKOTT

D

N O KNAPRADE RENT SIGNALERAR FARA

O

M A A

R SMÖRJA ÄR DE ÖVERLÄGSNA

KASTAS BORT

K

N I

VÄRDERAR HÖGT

BLEV IT

ÄR UPPBLÅSTA

E

OMRÅDET

PUTSAT

R

R

BISYSSLAN GILLAR GNAGARE

Z

G O

E

E

H E

GER OSS EN HAND

E

Ö

A

Ö L

R

SJÄTTE TON I C-DURSKALA

ÄR FLACK I NÄRKE

T

AVDRAG ÄR EN GAMMAL FLUGA

O

DEN ÄR VANLIG UNDER LÅGSÄSONG

SÅDANA HÖRS EFTER 50-TALET ÖRING

LEDER TILL BROTT I DEN UNDRE VÄRLDEN

SLÄTTMARKER

FLUGA ELLER PIPPI

R

S

P

R

H A

O

E T

TAR TÅGET VARJE DAG BUSKE

E

© Melon Produktion UPPGÖRELSEN MED KUND

LEDER TILL BROTTSPLATS ÖSELBO

O

I LJUS SOM GER SNÖBLINDHET

SÅDANA VISAR RÖDA SIFFROR DA CAPO

L T

PÅ GÅNG

ANDRA PERSON PLURALIS

Vinnare av korsord i Bra Affärer Nr 3/2016 1. Lisa Hansen, Skultuna 2. Annika Petersson, Halmstad 3. Lars Björk, Julita 4. Per Henriksson, Linköping 5. Marie Berglund, Lidingö

Å

L P

S DÖDANDE SLAG BYTS UT MOT BAST IBLAND

STOR PÅ HJÄLPER TALLRIK PÅ KAPTEN 70-TALET EN TID

TASS I SVERIGE

URSKILJER

GAMLA GRILLER

Adress

T

H Å

UNDERHÅLLS HAR SKALLRA I ENA ÄNDEN

A R

R

U

N O

R

I

S

T

R

E

S

T

A

M

FRAKTA I LASTRUM

M P RYKTE GER VALBEREDNING

T

P DEN HAR SIN MYNNING KYLDE

SKVALA

R

I

O

A

S

KRÄNGER I DÖRREN RÄKNAR UPPLAGA

N A

T SÅDAN FLASKA PANTAS MUDDERVERK

R K

P

R

A

Å

N

E T KOMMER FRÅN HJÄRTAT

N N A ÄR METALL DEL AV PIMPLADE UTAN SPÖ

L

O

S

A

R

T

NAMNGETT

D

Ö

P

T

S

K

E

P

P

A

23


®

Nya Meps ger dig hela bilden Smartare hantering i ett och samma system Meps är ett komplett system för hantering av fastighetsreparationer och underhåll. Det samlar allt på ett och samma ställe – och en smartare hantering i ett och samma system underlättar hela byggservice- och skadehanteringen. Det ger dig full kontroll på hela reparationsprocessen. Meps är ett webbaserat, mobilt och väldigt användarvänligt process- och kalkyleringsstöd. Du kan göra kalkylerna på plats direkt i mobilen, du kan

förenkla projektplaneringen och du kan enkelt kommunicera med alla andra parter. Som entreprenör kan du dessutom offerera och redovisa exakt vad du tar betalt för. Och du tar betalt för mängden arbete du utfört, inte tiden det tog att göra det. På så sätt blir din effektivitet både synlig och lönsam. Läs mer på cab.se

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 4 | 2016  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund.

Bra Affärer 4 | 2016  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund.