a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#4 2015

r Nu öve

2m1edle0m0ma0r!

Småföretagarna gjorde sig hörda i Alemedalen

Entreprenörsveckan i Båstad

Juristen

så gör du om din kund inte betalar

Smyckesdesignern

Charlotte Ramel lever sin dröm

Fredrik Spendrup ”Vår historia är en framgångssaga och den berättar vi gärna”

Ny bok av Erik Sjölander och Nima Sanandaji: Vi lottar ut tio stycken!

r Nu öve re gilla 24 500 men m - välko så! du ock

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


Dags för en bank som finns där för dig i alla väder? Som företagare vet du säkert att det enda som är konstant i tillvaron är förändringar. Planer och förutsättningar kan alltid ändras. Som Nordens företagsbank är vi en lika stabil som långsiktig partner. Varje företagsrådgivare har ett team av experter redo, så att våra kunder kan hantera alla typer av affärer och växa oavsett utmaningar. Vill du också ha en bank som finns där för dig i alla väder? Läs mer på seb.se/helaforetagaren

Szilvia Ödmansson Företagsrådgivare Bromma i Stockholm 0771-62 53 53


Ledare

Båstadsveckan I slutet av juni deltog vi i Entreprenörsveckan i Båstad. Veckan genomfördes för andra året i rad med Småföretagarna som medarrangör. Syftet är att synliggöra entreprenörer, öka intresset för entreprenörskap och att debattera för entreprenörsledda företag. Under veckan deltog vi i olika debatter med engagerade småföretagare. Vi arrangerade ett seminarium och en utbildning.

Almedalen

Småföretagen har ofta inte en chans att delta i offentliga upphandlingar och missar därför många möjligheter till affärer, som i stället hamnar hos storföretagen. Därför var en av våra aktiviteter i årets Almedalsvecka en paneldebatt ”LOU diskriminerar småföretagare” med riksdagspolitiker, inköpare och småföretagare. Vi deltog i ett flertal andra debatter, bland annat i panelen om kontanthanteringsproblemet. Småföretagarnas Riksförbund vill ha en förändring när det gäller tillämpningen av LOU (lagen om offentlig upphandling). I dag utestängs många småföretag på grund av krångliga regler. Man kan rent av säga att småföretagen diskrimineras, speciellt med tanke på onödigt komplicerade förfrågningsunderlag som i vissa fall innehåller ovidkommande villkor. Ett exempel är krav på omsättning, som vida överstiger den beräknade anbudssumman, förbehåll som automatisk utestänger småföretagen. Den här typen av villkor fyller absolut ingen funktion. Det är hög tid att LOU anpassas till de mindre företagen. Det är inte lagen i sig som är huvudproblemet utan det är inkompetens hos upphandlare. Det är inte rimligt att storföretagen ska kamma hem de flesta anbuden. De stora klarar sig bra ändå. Det är naturligtvis mycket lättare för de större bolagen att anpassa sig till de mindre företagen, än tvärtom. Dessutom är det i huvudsak ”lägsta pris” som avgör vem som vinner upphandlingen. Det skapar problem. I stället borde man ta hänsyn till ”hela anbudet” och prioritera affärsmöjlighet och kvalitet före pris. Det vore ett steg i rätt riktning mot sundare hantering av gemensamma inköp från stat och kommun.

Medlemsservice

Under hösten kommer vår medlemsservice kraftigt utökas vad gäller rådgivning både via ett FAQ (vanliga frågor) med svar på hemsidan och med telefonservice. Det kommer en utförlig beskrivning via ett nyhetsbrev när det är klart. Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund.

BraAffärer Innehåll: 5 frågor

4

Kvinnligt företagande

5

Nyheter

6

Medlemssidor

8

Profilen Fredrik Spendrup

14

Boktips

17

Smyckesdesigner Charlotte Ramel

18

Beas Banktips

20

Juristen

21

Serien

22

Korsord

23

Medlemsförmåner

24

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins

ADRESS:

Kalender 25/11 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Örebro 10/11 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Skåne Nordost 5-7/11 Eget Företag, Stockholm Älvsjö (prel) 21/10 SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Stockholm (prel) 19/10 Seminarium om Landsbygdsutveckling, hantering av vattendirektiv, Vårgårda kommun 8/10

Näringslivsdagarna, Helsingborg

7/10

SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg

1-2/10 Styrelsemöte, Stockholm 30/9

Möte med C, Stockholm

29/9

Bokrelease: Jakten på företagsamheten, författare Nima Sanandaji och Erik Sjölander, Plats: Riksdagen.

23/9

SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Jönköping

22/9

Gomorron Sverige-Svt, Småföretagarnas Riksförbund kommenterar regeringens budget utifrån ett småföretagarperspektiv, Stockholm

Vi lottar ut tio exemplar av den nya boken ”Jakten på företagsamhet – så kan Sverige komma i topp” skriven av Erik Sjölander och Nima Sanandaji och med förord av Stefan Fölster! Allt du behöver göra är att mejla till oss eller skicka ett vykort med namn adress och medlemsnummer till ”Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 26331 Höganäs. Lycka till!

3


5

frågor Bra Affärer vill ta upp ämnen och frågor som är relevanta för dig som småföretagare. Men också ge dig som är medlem möjlighet att presentera dig och din verksamhet. 4

Cecilia Walton ( Verksamhet: Matlagningskurser, kostföreläsningar, kostrådgivning 1. När du startade ditt företag? – Jag startade Kreativa Kök i februari 2013. Jag hade funderat under många år på att starta företag eftersom jag har många idéer och en stark drivkraft. Med lång erfarenhet av olika branscher och yrkesroller kände jag mig mogen för det. 2. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för småföretagare? – Det är den otrygga verkligheten vi lever i. Vi satsar mest av alla och utvecklar Sverige med våra affärsidéer, men får väldigt lite stöd ekonomiskt. Jag tycker att man bör satsa på att företag ska överleva sin treårsdag mer än att man vill att folk ska starta företag. Dessutom krävs det en viss personlighet för att klara av företagandets mentala påfrestningar. Mina utmaningar är att det kostar mycket att utveckla företaget i den takt som krävs för att få ordentlig ruljans. Inte bra att RUT sänks eller att arbetsgivaravgifter höjs för unga.

3. Vad är det bästa med att driva eget företag? – Min drivkraft är att jag gör något som förändrar människors livsstil till att må bättre idag och imorgon. Både barn och vuxna. En kund sa ”du har förändrat mitt liv”. 4. Vad har du för mål och ambitioner framåt med ditt företagande? – Mina mål är att växa till andra delar av landet med mitt koncept. Jag kommer att ha flera anställda framöver, eftersom det krävs för den utvecklingen jag vill göra. Det ska kännas roligt och utvecklande att jobba i mitt företag. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna? – Jag hoppas på att Småföretagarna kan påverka i politiska frågor som många småföretagare är intresserad av att få en ändring på. Jag vet att det går med enträget arbete och många medlemmar, då jag även är medlem i en stor ideell organisation som påverkar politiska beslut inom ett annat område.


Allt fler kvinnor väljer att starta eget Allt fler kvinnor blir egna företagare. Det märks också hos Småföretagarnas Riksförbund där vi har många kvinnliga medlemmar. Här är ett axplock av senaste nytt kring kvinnor, män och företagande.

Allt fler kvinnor blir egna företagare

Barnlediga företagare?

Fler kvinnor än män sparar

Andelen kvinnor som väljer att starta eget företag har ökat med 28 procent under de senaste åren. Siffran är den högsta noteringen av kvinnligt företagande i Sverige sedan 1980. I en rapport från Stiftelsen TRR Trygghetsrådet framgår det att allt fler av de uppsagda tjänstemännen väljer att starta eget företag och att andelen kvinnor som bildar nya bolag har ökat markant under de senaste åren. År 1980 var andelen kvinnor som startade företag 21 procent och under perioden 2010 till 2012 var den 36 procent, vilket motsvarar en ökning med 71 procent. Det är dock fortfarande flest uppsagda män som väljer att starta eget, 64 procent. En av förklaringarna till att så många kvinnor har startat företag är att många kommer från mediebranschen. Branschen har varit problemfylld med många uppsägningar under de senaste åren. Många av de kvinnor som förlorat jobbet har därför valt att starta eget.

Att bli förälder är något av det största som händer många av oss i livet. I Sverige har vi en omfattande föräldraförsäkring, som ska ge oss möjlighet att kombinera både jobb och familj, oavsett om du är ensamstående, en del av en kärnfamilj, oavsett om du är hög-eller lågavlönad, anställd eller driver eget företag. Men den fungerar inte lika bra för alla, enligt Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister. [aftonbladet.se]

Konjunkturinstitutet (KI) frågar varje månad 1 500 svenskar om deras syn på den egna och den svenska ekonomin. I alla år har fler män än kvinnor sparat regelbundet. Men nu verkar det som den trenden är bruten. I dag sparar 76,8 procent av männen och 76,9 procent av kvinnorna. Det rör sig bara om en tiondels procents skillnad, men den är symbolisk och enligt banken SBAB som tagit del av KI:s rapport, är det en jämställdhetsfråga.

Sambor bör se upp Om ett gemensamt sparande står på ett konto i den ena partens namn räknas inte pengarna in vid en bodelning enligt lagen. Då kan ena partnern ta hela sparandet. Trots trendbrottet sparar män betydligt större summor än kvinnor och får mer avkastning. Män sparar oftare i aktier och fonder som genom åren gett betydligt mer än trygga konton, som kvinnor oftare föredragit. Och männen sparar mer långsiktigt. [DN.se]

5


Nyheter

Nu är männen fler än kvinnorna

Fler kvinnor blir 100 år Kvinnor som ambassadörer

Nätverket ”Ambassadörer för kvinnors företagande” bestod av 800 företagare som utsågs till ambassadörer för kvinnors företagande. De har bidragit till att synliggöra kvinnors företagande och sprida kunskap om hur det är att driva företag. Ambassadörer för kvinnors företagande - ett av Europas största förebildsprojekt. Mellan 2008 och 2014 har 2000 företagare träffat närmare 170 000 personer för att prata om företagande och entreprenörskap.

6

För första gången någonsin har en rikstäckande studie av Sveriges 100-åringars hälsa och levnadsvillkor gjorts. Den visar att fler kvinnor än män blir hundra år, men att männen är friskare. Det blir bara fler och fler hundraåringar i Sverige. 1968 fanns det 105 hundraåringar i Sverige, för tre år sedan fanns det 1 770 stycken. Om det fortsätter i samma takt kommer hälften av de som föds i år att uppleva sin hundraårsdag, enligt en studie. Statistiska centralbyrån räknar något mer blygsamt och uppskattar att ungefär var tionde som föds i dag kommer att bli minst hundra år. [scb.se]

För första gången i historien finns det fler män än kvinnor i Sverige. Även globalt ser vi ett växande mansöverskott. Nu varnar forskare för följderna av en växande maskulinisering. I Statistiska centralbyrån, SCB, har tillförlitliga siffror över könsfördelningen i landet sedan 1749, och under hela denna period har kvinnorna varit i majoritet. Men skillnaderna har minskat snabbt på senare år – till och med snabbare än väntat, eftersom SCB häromåret förutspådde att skiftet som nu skett skulle ske 2017. SCB spår även att trenden med allt fler män kommer att förstärkas de närmaste 50 åren. Detta förklaras delvis av att skillnaderna i medellivslängden mellan könen minskar – män lever nästan lika länge som kvinnor. Men på kort sikt är det framför allt invandringen som drivit på förändringen, eftersom fler män än kvinnor invandrar till Sverige i nuläget. [forskning och framsteg, fof.se]


Regeringen höjer tillväxtprognosen

Regeringen höjer sina tillväxtprognoser för den svenska ekonomin avseende åren 2015-2018, i jämförelse med bedömningen den 30 juni. Regeringen spår nu att BNP-tillväxten kommer att uppgå till 2,8 procent 2015 (föregående prognos 2,6 prognos), till 2,8 procent 2016 (2,7), 2,6 procent 2017 (2,4) och 2,4 procent 2018 (2,3). År 2019 väntas tillväxten bli +2,0 procent. [Affarsvarlden.se]

Förbättring för innovativa företag

Trenden för nystartade företag…

Mellan 1994 och 2003 var nyföretagandet relativt stabilt. Mellan 34-39 000 nya företag startade varje år. Trenden därefter har varit en ökning av nystartade företag. 2014 startades ungefär lika många företag som 2013. År 2014 fanns 71 668 antal företag. [Ekonomifakta.se]

…och de senaste siffrorna

Svensk turism på export

VisitSweden har tilldelats 70 miljoner kronor under tre år för att genomföra insatser som ska stärka Sverigebilden utomlands. VisitSweden får därmed möjlighet att genomföra bland annat satsningar på nya tillväxtmarknader, öka marknadsföringen av hållbar natur- och ekoturism på landsbygden. [regeringen.se]

Under juni nyregistrerades 4 879 företag på Bolagsverket jämfört med 4 246 i fjol. För det första halvåret av 2015, perioden januari-juni, blev det totalt sett en ökning med 1,5 procent jämfört med 2014. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Aktiebolag 3 406 (2 835) +20,1% Enskild firma 1 147 (1 037) +6,9% Handelsbolag 282 (292) -3,4% Kommanditbolag 44 (46) -4,3% *inom parentes avser år 2014 [nyforetagarcentrum.se]

Utredningen innehåller en kartläggning av vilka behov små och medelstora företag har av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser. Utredaren har flera förslag på hur dagens insatser kan bli mer effektiva och ändamålsenliga. – Idag finns uppenbara brister i de statliga finansieringsinsatserna. Och många innovativa och växande företag har svårt att få finansiering. Därför är utredningen ett viktigt steg mot ett bättre system både för entreprenörer och för staten, säger Mikael Damberg. [regeringen.se]

Skapar företagsstöd tillväxt?

Runt 30 miljarder kronor, drygt 3 procent av statsbudgeten, betalas årligen ut som företagsstöd. Trots att det inte är någon ringa summa saknas gedigna utvärderingar av effekterna av stödpolitiken. Analysen indikerar inga statistiskt säkerställda positiva effekter av stöden på antal anställda, arbetskraftsproduktiviteten, andelen högutbildade arbetstagare eller andelen forskare; varken under programmens löptid eller efter det att stöden avslutats. Den enda positiva effekten är att stödföretag med högst sex anställda, efter stödprogrammets avslut, uppvisat cirka 20 procents försäljningsökning. För större företag finns det ingen effekt på försäljning. [Ekonomifakta.se]

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Maria Boborg-Trané Jobbar för bättre socialt skyddsnät Maria Boborg-Trané skriver skarpa debattinlägg och artiklar när hon inte åker land och rike kring för att uppvakta politiker och delta på mässor och andra events. – Efter 60 har jag mer att göra än någonsin. Så det där med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden har jag inte märkt av, säger hon. Varför brinner du för frågor som berör det sociala skyddsnätet? – Eftersom jag själv varit småföretagare sedan 1995, vet jag hur verkligheten ser ut och hur otrygg den är. Ett av mina första uppdrag som egen var att informera om hur det sociala skyddsnätet förändras när man går från anställd till företagare. Jag föreläste på Starta eget-utbildningar i Trygghetsrådets regi. Många kände inte till hur det såg ut i realiteten, somliga blev avskräckta av otryggheten. – Nu, som styrelseledamot i Småföretagarna, har jag möjlighet att påverka. Vi är ofta ute och pratar med politiker och informerar om hur det sociala skyddsnätet för företagare ser ut. Få politiker känner till hur det slår! Jag tror att ju fler som får reda på det, desto snabbare kan det komma förändringar. Ofta far hon från Göteborg till Stockholm för att tala med politiker, oftast i riksdagshuset.

Inga rättighet, bara skyldigheter! – Jag tänker inte ge mig, tänker fortsätta jobba med det här så länge jag orkar och det känns meningsfullt. Det är viktigt att vi småföretagarna syns och gör oss hörda. Den allmänna debatten utgår alltid från hur det ser ut i stora företag och hur anställda har det.

– Ta bara rehabiliteringsfrågan. Om man blir sjukskriven en längre tid, ska arbetsgivaren se till att man kommer tillbaka i arbete igen. Men vem ska rehabilitera en egen företagare som blir allvarligt sjuk? Jag har personlig erfarenhet av detta. När jag blev långvarigt sjuk 2005, frågade jag försäkringskassan om rehabilitering. ”Nej, vi har inget för dig som egen företagare…” var svaret jag fick!! – Det bästa i uppdraget som styrelseledamot är att få träffa alla dessa engagerade, nyfikna och supertrevliga småföretagare. Lyssna på dom, berätta vad vi gör, informera om det sociala skyddsnätet. Ta bara det här med vikten av att välja en dag karens. Det är en försumbar kostnad men ger en mycket större trygghet. Maria Boborg-Trané är född och uppvuxen i Mariannelund i Småland. Hon kom till Göteborg på 1970-talet och har jobbat som journalist sen 1980. – Ett omväxlande och roligt yrkesliv, man kan göra så mycket med det skrivna ordet. En fin tid var när jag arbetade på Ö-posten i Öckerö kommun och gjorde allt från att skriva till att göra layout. Liksom de många personporträtt med både kända och okända profiler jag gjort. Jag slutar aldrig att förundras över att en annan människa vill berätta öppet och ärligt om sitt liv för mig. Det är ett förtroende att förvalta väl. Maria Boborg-Trané återkommer ofta till vikten av att lyssna. Det gäller i möte med politiker likaväl som med småföretagare. – Jag är en nyfiken person, tycker det är fantastiskt att få lära nya saker hela tiden. Jag frågar alltid vad personerna jag möter gör och vad dom vill göra, innan jag informerar om Småföretagarna.

Maria Boborg Trané Bor: Pixbo utanför Göteborg Intressen: Naturen, umgås med familjen, trädgården Motto: Du kan göra precis vad du vill Sagt om Maria Boborg-Trané: Positiv, kunnig, social

Vanan att lyssna, snabbt sammanfatta och komma med följdfrågor är en tillgång i styrelsearbetet. Vad är det bästa med att vara småföretagare? – Friheten! Vill jag ta ledigt mitt på dagen så gör jag det. Sen kan jag jobba på kvällen eller på helgen istället. Vad är det sämsta? – Otryggheten. Vi betalar till sjukförsäkringen som alla andra men vi har inte samma rättigheter som anställda. Det är både orättvist och diskriminerande att det sociala skyddsnätet är så uselt för oss.

Maria Boborg Trané ser fram mot den dagen när småföretagare har lika bra socialt skyddsnät som anställda. Text och foto: Eva Kihlström

8


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Småföretagarna på plats där det händer Entreprenörsveckan i Båstad är en mötesplats för näringslivet med hundratals seminarier och en entreprenörstävling, Serendipity Challenge. Småföretagarnas Riksförbund medverkade. Anne Abraham Marbrandt, Carina Kindkvist och Anneli Egestam från styrelsen var på plats i Småföretagarnas Riksförbunds monter där man erbjöd entreprenörerna hjälp att ta fram sin USP, Unique Selling Proposition. Många företag nappade på erbjudandet att marknadsföra sig i montern genom att skänka ett pröva-på-tillfälle som vinst i Mingelbingot. Mingelbingot var crescendot i den välbesökta Mingelskolan där Anneli Egestam höll i både föreläsningen och i taktpinnen och såg till att deltagarna knöt många nya kontakter. Samtidigt, i en annan seminariesal, medverkade förbundssekreterare Lennart Erlandsson i en paneldebatt med tema ”Vad görs av politikerna för att underlätta företagandet i Sverige?”. I panelen medverkade bland annat Per-Arne Håkansson (S) och Ann-Charlotte Hammar-Johnsson (M). Lennart Erlandsson fick tillfälle att ta upp ett av sina favoritämnen, regelförenklingar för småföretag. Där har vi på Småföretagarnas Riksförbund som bekant mycket att tillföra. Anneli Egestam, ledamot i styrelsen

Styrelseledamoten Carina Kindkvist i samtal med Petter Knagenhjelm som driver företaget Opatus.

Brf, villa & fastighetsägare

ventilationsrengöring!

ja ROT-avdraget! • Vi utför rengöring av kanalsystem Småföretagarnas Riksförbund har www.treaassistans.se • Vi säljer filter till Brf och villor inlett ett tätt samarbete med Resultat: Lägre elförbrukning Brf, villa & fastighetsägare NyföretagarCentrum Öresund. Renare inomhusluft2015-05-20 Genom samarbetet kan vi bättre hjälpa våra medlemmarAnnons 105x31,2.indd 1 ventilationsÅgatan 15B, som nyligen startat företag eller som precis ska starta. rengöring! Har du frågor som rör detta får du hjälp inom 24 timEnköping Utnytt Omsorg med hjärta och kompetens

mar av specialister på nyföretagande. Kontakten går som vanligt via vår medlemsservice. NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i cirka 200 kommuner. Årligen får fler än 20 000 personer för kostnadsfri,konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Vill du ha hjälp med din affärsplan kan du vända dig direkt till NyföretagarCentrum i din kommun för ett personligt möte. www.nyforetagarcentrum.se

Utny ttja ROT-avdra get! • Vi utför rengöring av kanalsystem • Vi säljer filter till Brf och villor Resultat: Lägre elförbrukning Renare inomhusluft

Ågatan 15B, Enköping 070-523 11 26 0171-244 43 www.kanalmiljo.se • kanalmiljo@telia.com

070-523 11 26 0171-244 43 www.kanalmiljo.se • kanalmiljo@telia.com

Hyr eller hyr ut kontor i andra hand 020 889 221

andrahandskontor.se

09:2


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Stor uppmärksamhet för Småföretagarna i Almedalen Småföretagarnas Riksförbund har aldrig tidigare fått så mycket uppmärksamhet i Almedalen som i år. Både när det gäller egna arrangemang och medverkan i andras.

Lars Strömberg, projektledare för Småföretagarnas deltagande under Almedalsveckan, är mycket nöjd med det positiva gensvar som förbundet fått. – Vi hördes och syntes på många olika arenor. Både när det gäller våra egna arrangemang, mingelkvällen, debatten om offentlig upphandling och förbundets medverkan i andras aktiviteter; exempelvis debatten om bankernas ovilja att hantera kontanter, Expressens webbsändning om småföretagens tuffa villkor samt intervjuer med partiledarna för publicering i sociala medier. – Intresset för vårt mingel var över förväntan. Totalt kom 300 personer, både politiker och småföretagare. Det finns verkligen behov av att diskutera frågor som rör företagande. Debatten som tog upp det aktuella ämnet offentlig upphandling lockade nästan 100 personer. Nu bygger vi vidare för att bli ännu bättre.

Småföretagen diskvalificeras Deltagarna i årets paneldebatt var överens om att det måste ske förbättringar när det gäller tillämpningen av lagen om offentlig upphandling. Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson i Småföretagarna, hävdade med bestämdhet att småföretagen i Sverige konsekvent diskvalificeras. – Färre och färre småföretag lämnar in anbud. I stället är det stora organisationer och stora företag som gynnas av offentliga pengar. Vi saknar en transparens där man redovisar hur allt fungerar. Byråkraterna har alldeles för mycket makt. Isabel Enström, miljöpartistiskt regionråd från Gotland kontrade: – Jag tycker att det blir lite väl negativt att tala om byråkrater och att ingen kan något; det är inte riktigt min bild. Det

10

Debattörerna, som deltog i Småföretagarnas panel i Almedalen, var eniga om att tillämpningen av LOU måste bli bättre. Moderator för debatten var Ingrid Ohlsson. finns många kompetenta upphandlare som verkligen vrider och vänder för att det ska bli en lyckad upphandling. Men vi behöver mer dialog.

Gör rätt från början Ann-Charlotte Hammar Johnson, moderat riksdagsledamot, konstaterade att det inte är lagen i sig som det är fel på, utan tillämpningen. – Det kan finnas en viss osäkerhet och då lägger man till en massa saker som inte har med anbudet att göra. Men om vi gör rätt från början kommer vi att uppnå väldigt mycket mer nytta. Evelina Kambre Öberg, Ekan Management, som jobbar med upphandling för enmanskonsulter, har fått upphandlingsunderlag tillsänt sig i förväg.

– Det har gett mig möjlighet att lämna synpunkter och påpeka att vissa saker i underlaget är orimliga.

Jobba mer med de små Kjell Nilsson är entreprenör och småföretagare och driver Graute Gård på Gotland. Han ser sig ofta förbisprungen av de större leverantörerna. – Man pratar ofta om väldigt stora upphandlingar och det är naturligtvis för att både tjäna och spara pengar. Men man kan ju fråga sig om det alltid måste vara ett mål att tjäna pengar? Ska vi öka sysselsättningen genom att krångla till det eller ska vi öka sysselsättningen genom att jobba med de små företagen? Maria Boborg-Trané


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Trendspaning Att vara entreprenör och att tänka som en entreprenör är hett. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Begreppet hållbarhet har kommit för att stanna och inkluderar både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv på verksamheten. Klimatförändringar och faktumet att befolkningstalet ökar gör oss mer innovativa och benägna att återanvända sådant vi tidigare har slängt. Här är en trendspaning! Enligt den belgiske entreprenören och författaren av boken The Blue Economy, Gunter Pauli, ligger framtiden i att kombinera kunskaper från helt skilda områden för att hitta nya lösningar på gamla problem. I Zimbabwe i Afrika bygger man hus som inte behöver kylanläggning då arkitekten istället har anammat termiters sätt att bygga sina höga bon, med både skorsten och luftkonditionering. Detta tack vare kunskaperna från en expert på termiter! Här blir det vare sig för kallt eller varmt, max 30 grader. Rester från kaffeskördar har fått helt nya användningsområden. Det man tidigare slängde används idag för att odla svamp, som foder, i kläder, mattor och i färg. Se bild. -Se möjligheter och nya användningsområden i det som du redan har, menar Gunter Pauli.

Testa dina nya idéer i liten skala!

var en dejtingsajt som inte lyckades så väl? Besökarna såg däremot helt andra möjligheter och resten vet vi.

Önskar du att du var den som skapade You Tube eller spelet Angry Birds? Då kan det vara bra att känna till att det tog finska företaget Rovio åtta år att utveckla det. Man tog fram hela 51 spel först, innan succén var ett faktum, enligt Frans Johansson. Frans är svensken som grundat The Medici Group i New York och som skrev succéboken The Medici Effect för några år sen. – Testa dina idéer ofta och i liten skala, menar Frans. Prata med, och involvera andra människor för att få input och kunna komma igång. Om du sitter för länge på din kammare och utvecklar riskerar du att tappa både tid och energi. Och våga misslyckas! Visste du att You Tube från början

Ett annat svenskt fenomen är The Ice Hotel i Jukkasjärvi. Grundidén var att sälja svensk vinter i Lappland. Det börjande med en isskulpturutställning och blev så småningom en eventlokal byggd i is. När en gäst utryckte intresse att sova på ett isblock föddes den mest framgångsrika idén hittills, den om ett ishotell. Och det slutar kanske inte där?

Oväntade konsekvenser Innovation får ofta oväntade konsekvenser. I New York har takodling blivit alltmer populärt. Odlarna säljer numera sin sallad till restaurangerna i staden. Mer lokalproducerat än så kan det inte bli.

Framgångstips! Olikheter driver innovation! Nya produkter utvecklas ofta genom att kombinera redan kända ting på nya sätt. Sök inspiration i möten med människor med andra kulturer och andra branscherfarenheter än du själv. Genombrotten händer i korsningarna. De entreprenörer som har förändrat världen med sina innovationer har prövat, både mycket och länge, och har tagit intryck av människor de har träffat, menar Frans. - Med nyfikenhet kommer du långt - ge dig ut och umgås! Ditt ”ishotell” kan vara närmare än du tror! Anneli Egestam, styrelseledamot i Småföretagarnas riksförbund

11


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Jakten på företagsamhet I mindre samhällen där man bott under någon längre period tenderar man att placera människor i speciella fack. I Timrå, där jag bott ganska länge, är jag för vissa människor fiskerikonsulenten och för andra pappa till något av mina barn. Ganska ofta har jag också etiketten företagaren, eftersom jag varit engagerad i de frågorna så länge. Igår skulle jag handla lite råvaror för att kunna bjuda mina nära och kära på en helkväll vid grillen. På affären stötte jag på en gammal skolkamrat, som sedan höstens val sitter i kommunstyrelsen. Hennes engagemang var inte fullt lika stort för samhällsfrågor under skoltiden, men vi utvecklas väl lite till mans och kvinns? Lena passade på att ”förhöra” mig vid fruktdisken om vad kommunen kan göra för att inte bara (i Norrlandsperspektiv) ha rykte om ett gott företagsklimat. Jag kunde då berätta om boken jag skrivit med Nima Sanandaji Jakten på företagsamhet - så kan Sverige hamna i topp. I den har vi försökt föreslå konkreta förslag för både kommunal och statlig nivå.

Jakten på företagsamhet - så kan Sverige hamna i topp Författarna Nima Sanandaji och Erik Sjölander är båda aktiva företagare, men med lite olika bakgrund. Nima är Teknologie doktor vid KTH och som forskare knuten till bland annat den Londonbaserade tankesmedjan Centre for Policy Studies. Erik är näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund och har en rik egen erfarenhet av att starta och driva företag. Boken beskriver åtta grundläggande motiv till varför företagande är och kommer att vara avgörande för Sveriges utveckling. Till detta läggs sjutton konkreta förslag för att underlätta och stimulera företagandet i landet. Förslagen gäller kommunal, statlig och EU-nivå och är billiga eller gratis att genomföra. Förordet är skrivet av Stefan Fölster, nationalekonom och chef för Reforminstitutet.

12

Lena och jag diskuterade hur den kommunala byråkratin kan bli mer serviceinriktad, enklare och tydligare i vår kommun. Administration och avgifter utgör ett av de sex områden där boken beskriver konkreta förslagen för att kommunala aktiviteter ska kunna bidra till ökat företagande. I vissa kommuner uppträder politiker och tjänstemän professionellt och med högt serviceinnehåll. Vad jag hört så verkar det gälla i till exempel Rättvik. Tyvärr finns det alltför många exempel på motsatsen. Det kan gälla miljöinspektören i Timrå som tiodubblar tillsynsavgiften för ett mindre företag. Samtidigt ökar administrationen för företaget eftersom tjänstemannen ska

motivera den höjda avgiften. Det kan gälla Knivsta där livsmedelsinspektören vägrade korvkiosken att få tillaga sitt eget potatismos. Staffan, som äger korvkiosken, blev så illa behandlad av sin hemmakommun att han numera avråder människor att starta företag, i vart fall i Knivsta. Vi behöver bli fler och inte färre företagare i Sverige. Kommunala tjänstemän och politiker har därför ett ansvar att stimulera till företagande och inte avskräcka initiativ. Det behövs nog en djupare kunskap om företagande, vilket vi hoppas att boken om företagsamhet ska bidra till. Erik Sjölander


FREDRIK SPENDRUP ”Vår historia är en framgångssaga – och den historien berättar vi gärna” Det är tydligt att han känner sig hemma i miljön. Han slår sig bekvämt ner i en av fåtöljerna i det gamla kulturhistoriska brunnshuset som ligger vackert inbäddad i grönskan intill Spendrups huvudkontor i Vårby, Huddinge. Fredrik Spendrup har varit med bryggarkungen, pappa Jens, på jobbet sedan barnsben. Vid 19 år började han som juniorsäljare. Idag är han vd och representerar fjärde generationen i familjeimperiet Spendrups.

14

Redan vid femårsåldern insåg Fredrik Spendrup att han ville arbeta i det företag som hans pappa, farbror och förfäder byggt upp under många år. – Min pappa pratade alltid med sådan glädje och stolthet om företaget. Det var nog det som inspirerade mig mest av allt. Jag tyckte att det var roligt att följa med på jobbet och var väldigt tidigt intresserad av allt spännande som pågick i bryggeriet, säger Fredrik och fortsätter: - Men jag har aldrig tvingats in i något, och det har heller aldrig varit en självklarhet att jag skulle ta över som vd, även om det alltid funnits där någonstans i bakhuvudet.

Viktigt med stark värdegrund Diskussionerna från början var att man skulle anställa en extern vd, med lite utifrån-perspektiv, förklarar Fredrik Spendrup. – Självklart går det att hitta personer med bättre CV än jag har. Men de har å andra sidan inte samma erfarenhet och starka känsla för företaget; kulturen, värderingar och dess långa historia. Det är något som värderas mycket högt och som vi tror är viktigt för att behålla den värdegrund som gör Spendrups så unikt. Så det var något man vägde ganska tungt in i beslutet när jag skulle ta över som vd, förklarar han. Hur är det då att ta över det yttersta ansvaret som fjärde generationen för ett familjeföretag som levt i över 100 år? - Jag vet ju inte om något annat eftersom jag vuxit upp med och arbetat i Spendrups i hela mitt liv. Men självklart, ju fler generationer som varit med och byggt upp ett företag desto mer ansvar vilar på mina axlar. Men med det ansvaret föds också en stark vilja och drivkraft att fortsätta utveckla företaget framåt.

Ett talesätt är ju att första generationen förvärvar, andra ärver och tredje generationen fördrävar. Det stämmer inte riktigt på Spendrups. Jens Spendrup och brodern Ulf har snarare utvecklat företaget till ett av landets främsta bryggeriföretag och en framgångsrik leverantör av måltidsdrycker. – En av våra styrkor är vår historia som vi är stolta över och gärna berättar om. Den gör oss unika, säger Fredrik, och menar vidare att den starka företagskulturen också varit avgörande för företagets kontinuitet, stabilitet och långsiktighet liksom medarbetarnas engagemang och lojalitet. Kombinerat med det finns också en framåtanda och en vilja att våga utmana och pröva nya vägar som genomsyrat företaget under alla år, fortsätter Fredrik. – Många medarbetare har varit med oss i decennier vilket skapar både gemenskap och tillit. Men det finns också en dynamik och stark vilja att förnya oss och en öppenhet för att våga testa nya saker. Det räcker att titta tillbaka på tidigt 80-tal, då vi var en kaxig utmanare på marknaden – ett privat alternativ till det statliga som var en följd av att det under 70-talet fördes politiska diskussioner om att riksdagen skulle monopolisera ölet. Det fanns röster som tyckte det räckte med ett bryggeri i Sverige (det statligt ägda Pripps). Att dricka Spendrups blev lite rebelliskt, ett politiskt ställningstagande. – Pappa Jens och hans bror Ulf tillförde nog lite rock and roll i en bransch som varit lite stel och mossig, menar Fredrik.

Alla visste vem Spendrup var Familjen växte upp i Ludvika, ett par mil utanför bryggeriet i Grängesberg. Det var inte så lätt alla gånger, förklarar Fredrik. Alla visste vem familjen Spendrups var.


Fredrik Spendrup

Namn: Jens Fredrik Christian Spendrup Ålder: 47 år Familj: Två barn, flickvän och hundar Bor: Lidingö Bakgrund: Ekonomistudier vid Uppsala Universitet samt ett år på ett bryggeri på Nya Zeeland. Många olika jobb inom företaget, blev vd 2011. Stolt av: Nöjda kunder På fritiden: Slalom, kitesurfing och jakt.

Spendrups Bryggeri AB Grundades: 1897 Antal anställda: cirka 900 Omsättning: 3,3 miljarder SEK Produkter/Varumärken: Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo mfl. Bryggerier/Anläggningar: Tre, i Grängesberg, Hällefors och Visby Bästsäljare: Mariestads, Norrlands Guld och Loka Vision: Ett bryggeri i världsklass

15


– Vi stack ut och det är inte alltid populärt när man är barn, särskilt inte på en mindre ort där jantelagen kanske var lite mer märkbar. Fredrik har under sin karriär haft olika roller i företaget; förutom några juniora roller som juniorsäljare och butiksplockare och så småningom controller och senare även IT-chef. – Jag var IT-chef i tio år - en roll som krävde ett helikopterperspektiv och att i detalj förstå alla processer och all logistik i företaget. Det är nog den erfarenheten som varit mest värdefull, och som bidragit till att jag också känt mig bekväm att ta mig an vd-rollen, konstaterar han. Men om vi tar historien från början, för si sådär 100 år sedan. Fredrik farfars far, som var den förste bryggaren i familjen, köpte det lilla bryggeriet Grängesbergs Bryggeri, 1923. Själva bryggeriet hade då varit verksamt sedan 1897. Familjen Spendrup, med VD Fredrik Spendrup, Ulf Spendrup, Fredriks syskon Johan Spendrup (Gotlands Bryggeri) och Anna Spendrup (Spring Wine & Spirits), samt kusinerna Axel och Hedda Spendrup är alla verksamma i företaget. De berättar gärna, med stolthet, historien, som spänner från 1735. Huvudkontoret ligger idag i Vårby, Huddinge. Vårby källa har varit känt sedan 1700-talet med sitt rena vatten som använts för att framställa drycker på olika sätt och i olika form. Källan utvecklades till att bli mineralvattenfabrik som i sin tur blev bryggeriverksamhet med öl- och läsktillverkning. Produktionen flyttades från Vårby bryggeri till Grängesberg 2013. Vattnet från Källan har därför inte använts de senaste åren. Men man är mån om att den hålls i gott skick. Ni levererar en mängd drycker som öl, vin, vatten, läsk. Hur ser riktningen och satsningen ut framåt? – Vi brukar säga att vi levererar drycker för alla tillfällen. Men i själen är vi ett bryggeri, hjärtat i Spendrups är ölen och sedan kommer Lokavatten. Framåt kommer vi ha starkt fortsatt fokus på öl och bemöta det ökade behovet vi sett på marknaden sedan många år tillbaka. Det har varit ett stort fokus på IPA (India pale ale), och det kommer säkert nya trender som vi får möjlighet att utvecklas med. Jag personligen tycker att det är en positiv utveckling och vill inte att vi går tillbaka till att se på ölen som en ”Stor Stark”. Ni har bästsäljare som Norrlands Guld och Mariestads. Det känns

16

som om era egna produkter kommer lite i skymundan? – Norrlands Guld och Mariestads är våra produkter och ölet Spendrups har alltid haft breda erbjudanden på fat. Men numera finns en sådan mångfald så det har skett en förflyttning och breddning där många andra produkter också har tagit plats. Du pratar mycket om entreprenörsanda och modet att tänka nytt. Hur har det gett sig i utryck för Spendrups? – Vi är duktiga på att agera smått även om vi är stora. Företagskulturen består av delegerat ledarskap och uppmuntran till eget ansvar och välkomnande av nya idéer. Det är jätteviktigt för att behålla entreprenörsandan i företaget. Gotlands bryggeri som är vår minsta anläggning, var en sådan vågad satsning som kanske många höjde ögonbrynen åt. Likaså vår satsning på vin, genom dotterbolaget Vin AB (Numera Spring Wine & Spirits AB). Det är dessa två verksamheter som idag växer snabbast. Generellt handlar det hela tiden om att ha en pågående strategisk diskussion om att hitta nya möjligheter och lösningar på långsiktiga problem. Hur trendkänsliga är ni; hur påverkar faktorer som en dålig sommar och nya hälsotrender verksamheten? – Självklart påverkas vi. Men det handlar mer om människors beteende än till exempel vädret. Kronans styrka och människors resevanor är sådana påverkansfaktorer. När det gäller hälsotrenden så har vi mött det genom alkoholfri öl och att ta fram nyttigare alternativ till läsk, men som smakar mer än vatten. Loka Crush fyller många funktioner och har också blivit en av våra starkaste produkter. Du representerar en ny generation. Hur skiljer sig ditt ledarskap och sätt att driva företaget framåt, från din företrädare pappa Jens? – Pappa och jag är två olika personer med olika egenskaper och det går inte att jämför oss. Men en av mina styrkor är att jag är en lyssnande ledare. Självklart är det också naturligt att man lyssnar in mer i en organisation när man är relativt ny. Jag tror också att jag har en ödmjukhet och inte petar i allt. Som vd vill jag självklart ha kontroll, men går inte in och detaljstyr. Jag litar på medarbetarna och den kompetens som finns i företaget. Jag försöker också ha en balanserad insikt i att man

kan ha olika åsikter och olika perspektiv, det finns inte ett rätt svar. Konkurrensen är hård redan idag. Vilka tror du är Spendrups främsta konkurrensfördelar framåt? – Värdet som finns i företaget, och de värderingar vi står för. Vi är fjärde generationen som nu driver Spendrups framåt tillsammans med våra medarbetare - vi står för långsiktighet och kontinuitet. Vi är en familj av kött och blod som är ”bryggare i blodet”. Vår historia är en framgångssaga och den historien berättar vi gärna. Ni börsnoterades 1983 och avnoterades sedan 2001. Kan inträde på börsen bli aktuellt igen? – Nej, många av de strategiska – ibland svåra och vågade – beslut vi tagit och som varit avgörande för vår framgång, hade inte varit möjliga om vi varit på börsen. Vi vill fortsätta arbeta långsiktigt och inte vara styrda av kortsiktiga kvartalsmål. Var är Spendrups om fem år? – Vi fortsätter med det vi är bra på; öl, vin, vatten, läsk plus det som är mittemellan. Miljöarbetet fortsätter att vara viktigt för oss, särskilt högt fokus har vi på klimatpåverkan och användandet av resurser. Vi var tidiga med att ta fram hållbarhetsmål och en hållbarhetsredovisning av riktigt hög klass. Vår vision är att vi så långt som möjligt ska ha förnybar energi. Har du aldrig haft drömmar om att göra något helt annat? – Jo, ett tag ville jag bli musiker eller rockstjärna. Jag har spelat keyboard och det var inte så länge sedan jag spenderade en hel del tid vid datorn och skapade musik. Men nu finns inte den tiden. På min lediga tid åker jag gärna skidor eller kitesurfar. Jag gillar farten och att vara ute i naturen.


Boktips

”Man måste ompröva sin affär varje dag” Per Schlingmanns nya bok ”Så vinner du kommunikationskriget med berättelsen som vapen”, handlar om den nya spelplanen för kommunikation. Enligt författaren kommer berättelser och personligheter att avgöra företags och organisationers framgång. Per Schlingmann menar att hela ekonomin är upptagen med att omvandla allt till ettor och nollor. Men det som skapar värde för människor är berättelser och genuinitet. Det är inte digitala lösningar som kommer att differentiera varumärken. ”Så vinner du kommunikationskriget” gör anspråk på att beskriva framtidens spelplan och ge guidning i hur de vinnande berättelserna skapas. [resume.se]

”Arbetslivet är hopplöst förlegat” Att driva en verksamhet är som att cykla. Om man inte rör sig framåt ramlar man omkull. Det skriver framtidsforskaren och trendspanaren Peter Siljerud, som med boken ”Bryt normerna – Allt du lärt dig om arbetslivet är fel”, vill få dig att ifrågasätta arbetslivets förlegade normer och gamla sanningar. I en värld där förändringar är någonting konstant menar han att arbetslivet halkat efter. För den som inte vill bli omsprungen är det hög tid att börja ifrågasätta hur, var och när vi arbetar. I boken ifrågasätter Peter Siljerud följande normer: 1. Arbete sker på kontor 2. Arbete sker 8–17 3. Man ska lyda chefen 4. Arbetsgivaren har makten 5. Man arbetar för att försörja sig 6. Det är vi som väljer medarbetare 7. Vi har fast anställda 8. Man ska vara seriös på jobbet 9. Det är säkrast att göra som vi alltid har gjort. Boken ”Bryt normerna” syftar till att ge uppslag till hur du kan förbättra din verksamhet. [Sverigeskommunikatorer.se]

17


Smyckesdesignern

Charlotte Ramel lever sin dröm – satsar fullt ut på Ebba Brahe Jewellery Hon har alltid varit fascinerad av smycken och drömt om att bli smyckesdesigner. Efter hårt arbete och målmedveten satsning, lever Charlotte Ramel sin dröm. För två år sedan startade hon Ebba Brahe Jewellery, som en hyllning till en av stormakttidens mest inflytelserika kvinnor. Vad är bakgrunden till att du byggt företaget kring historien om Ebba Brahe? – Jag var på ett kvinnoseminarium i London och fick då möjligheten att träffa en av föreläsarna, modeskaparen Donna Karen. Hon berättade att hemligheten bakom ett framgångsrikt varumärke är att kunna berätta historien bakom; ”Storytelling is the key to great success”. Dessa ord hade stor inverkan på mig. Och min ”story” grundar sig i ett passionerat kärleksförhållande mellan Ebba Brahe, som var en släkting till mig under 1600-talet, och kung Gustav II Adolf. De var djupt förälskade i varandra, men fick aldrig gifta sig. Så det är en äkta Romeo och Julia-kärlekshistoria. Och vem blir inte inspirerad av det, säger Charlotte. Vad är mest fascinerande med Ebba Brahe? – Ebba var en otroligt stark och framgångsrik affärskvinna, med känsla för smycken och mode. Hon skötte gruvor och bruk och sin familjs slott och gårdar. Hon är en stor inspiration för mig. Det som också är otroligt fascinerande är att kung Gustav II Adolf gav Ebba ett fantastiskt fint smycke som symbol för hans innerliga kärlek. De berömda Ebba-pärlorna hörde till de mest dyrbara smyckena under 1600-talet, och har sedan funnits i min familj ”von Essen” (som Charlotte hette som barn) i 450 år. Har du alltid drömt om att bli smyckesdesigner? – Ja, min passion började redan när jag var väldigt liten och gick på lekis och gjorde pärlplattor. Jag älskade verkligen pärlor och smycken redan då. Jag tycker

18

inte bara smycken ska bäras för att det är fantastiskt vackert, utan för att de symboliserar kärlek och vänskap. Hur lyckades du förverkliga din dröm? – Genom hårt arbete och målmedveten planering i kombination med bra känsla för trender. Jag har gått kurser och utbildningar inom smyckesdesign för att ha grundliga kunskaper. Jag har även skaffat mig erfarenhet inom försäljning och marknadsföring, som är extremt viktigt när man driver eget. Det räcker inte att vara duktig på smycken. Jag har en konstnärsådra, men lika viktigt för att nå framgång är min sociala kompetens samt min förmåga att vara lyhörd och läsa människor, känna till trender och beteenden. Vad har varit största utmaningarna? – Det är tufft att bygga upp ett företag, oavsett vilken bransch man är i. Jag är en hårt arbetande trebarnsmamma som alltid har tusen saker på gång samtidigt. Jag är verkligen en multitasker; lagar mat samtidigt som jag betalar räkningar och svarar på mail. Jag har ett starkt driv. Det är viktigt att ha det – även under mörkare dagar när allt känns motigt och jobbigt. För sådana dagar kommer för alla, och då gäller det att inte stanna upp eller deppa ihop utan ha positivt tänkande och driva på framåt. Vad var avgörande för att du skulle våga satsa fullt? – Det fanns inga liknande smycken på marknaden, så jag såg ett behov för ett nytt ”fashion brand” av äkta material, lite mer vågad design, färgade stenar och lite festligare stil. Min ambition har varit att skapa moderna smycken för den moderna kvinnan. Att våga satsa handlar förstås om både tajming och mod. Men jag lever efter mottot: friskt vågat hälften vunnet. Man kommer aldrig ångra det man gjort, även om man inte alltid lyckats. Men man kommer ångra det man velat göra, men

inte vågat, säger Charlotte och fortsätter: – Min första kollektion var yogasmycken som sålde slut direkt, vilket bekräftade att många uppskattade min design. Därefter startade jag Ebba Brahe Jewellery för två år sedan och det är fantastiskt kul! Hur tänker du när du skapar nya kollektioner. Var hittar du inspiration? – Jag tänker mycket pris, vad som funkar på marknaden. Det gäller att hela tiden skaffa sig nya insikter och kunskaper för att kunna ligga i framkant. Jag är duktig på att nätverka och jag reser mycket och tittar på arkitektur, träffar designers och besöker olika mässor runt om i världen. Jag går på otroligt många konstutställningar, och njuter verkligen av alla former av konst, oavsett om det är okända eller kända konstnärer. Det berikar mig. Vad gör dig unik som designer? – Jag är idé- och uppfinningsrik. Jag är väl medveten om mina styrkor liksom mina svagheter, vilket är en styrka. Jag är mer kreativ och kaos, men är också väldigt bra på att komma upp med en idé och förverkliga den. Jag tänker mycket marknadsföring och PR - har tidigare arbetat med både auktioner och marknadsföring. Jag är aldrig nöjd, vill hela tiden utveckla mig själv och mitt företag, och strävar hela tiden efter att bli bättre. Vad har du för mål med ditt företagande och Ebba Brahe Jewellery? – Det viktigaste är att det finns en själ i företaget, att känna en passion och att man gillar det man gör. Det i sin tur medför skaparglädje. Och jag älskar verkligen det jag gör! Framåt ser jag Ebba Brahe Jewellery på marknader som Sverige, Finland, Norge, Danmark och Tyskland, som jag tror mycket på. Mitt mål är att fördubbla omsättningen och nå 18-miljoners gränsen om tre år. Vi har en ny webbplats som kommer att ge oss ge oss möjligheter att öka vår försäljning, och nå ut internationellt.


I den nya höstkollektionen har Charlotte hämtat inspiration från konstnären Bernard Venet, naturen och solförmörkelsen.

Charlotte Ramel Familj: Man (Knut) och tre barn (Fredrik, Fabian och Elsa) och hunden ”Ebba”, en fransk bulldog Bor: i Skåne på Löberöds slott Verksamhet: Driver Ebba Brahe Jewellery sedan 2012. Smyckena finns bland annat på NK Juvelsalong, Grand Hotel-Grand Affections Stockholm, Svenskt Tenn, Skindeep Store Humlegårdsgatan Stockholm och Lomad i Finland samt inte minst på Rock Shop-St. Barths. Bakgrund: Praktiserade redan som tolvåring på CF Carlman, arbetat hos W A Bolin i Stockholm, studerat på GIA samt Sothebys i London Styrka: Nyfiken Stolt över: Mina barn, mitt företag och Ebba Brahe Jewellery Motto: Sträva efter att alltid bli bättre. Jag tror på karma: orsak och verkan Aktuellt: Ny höstkollektion ”Eclypse Collection”, med inspiration från naturen och solförmörkelsen. Ny webbsida lanserades 1 juni www.ebbabrahe.com

19


na och o, göra m ingår

Beas banktips

Nyckeltal Med hjälp av nyckeltalen kan du snabbt få koll på ett bolags status och utveckling. Men vilka är viktigast och hur tolkar du dem? 

förändringar och göra jämförelser med andra. – Det är ett utmärkt sätt att få en tidig signal om det ekonomiska läget, säger Corinne Uppman Helminen. Vilka nyckeltal du ska använda beror bland annat på företagets verksamhet. Handlar det till exempel om tjänsteproducerande bolag är det i första hand nyckeltal kring medarbetare och effektivitet som är mest intressanta. I handelsbolag är effektivitetstal relaterade till omsättning viktiga.

Oavsett vilken bransch det gäller

tittar man i första hand vanligen på bland annat bolagets soliditet, likviditet, omsättning, avkastning och vinstmarginal. För att få en bra uppfattning bör du även kika på nyckeltalen för jämförbara bolag. Här kan du också ta hjälp av UC med jämförelser och bedömning.

Så här tolkar du bolagens nyckeltal 1. Soliditet är ett nyckeltal som visar

Min kollega Corinne Uppman Helminen är expert inom finansiering

och går igenom de viktigaste nycketalen att ha koll på.

När du tittar på ett bolags ekono-

mi gäller det att skaffa dig en så komplett helhetsbild som möjligt. Nyckeltal kallas de tal som ofta används för att värdera en organisation och dess verksamhet. Förutom att analysera räkenskaperna kan du på så sätt också spå trender, analysera

Prioriterar du bort ditt ekonomiska skyddsnät? Det behöver inte vara så svårt eller tidskrävande. Så här kan du snabbt skapa ett bra grundskydd:

1. Börja med pensionsavsättningar

tidigt – på en lägre nivå i början, för att sedan öka upp till en ”normalnivå” när verksamheten rullar bättre.

2. Koppla en premiebefrielseförsäkring till ditt pensionssparande. Då vet du att 20

hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Det egna kapitalet, som är ägarnas insatser och samlade vinstmedel är en buffert för risker och förluster. Det visar helt enkelt hur ”stryktåligt” bolaget är och vilken långsiktig betalningsförmåga det har. Soliditet räknar man ut genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna.

3. Omsättningen visar hur mycket

pengar som flödar genom företaget. Det är viktigt att titta på hur stor marginalen är i företaget. Det beräknar man genom att dra av de kostnader som man till exempel har för de varor som man sålt. Det är detta resultat som visar vilka medel som finns för att finansiera företaget. Små marginaler ökar risken i företaget. För till exempel tjänsteföretag kan det också vara intressant att se omsättning per anställd.

4. Avkastningen beräknas genom att dividera resultat efter skatt med bolagets egna kapital. Då ser man hur stor räntabiliteten är för aktieägarna. 5. Vinstmarginalen beräknas vanligen som resultat efter skatt dividerat med omsättningen. Måttet tar ingen hänsyn till hur företaget är finansierat. Därför kommer ett företag med mycket eget kapital och som därför har lägre räntekostnader att visa en högre vinstmarginal än ett mer lånefinansierat företag, samtidigt som det kommer att visa en lägre avkastning på eget kapital. //Beatrice

2. Likviditet visar företagets kortsik-

tiga betalningsförmåga. Här tittar man på hur kontanta medel som tillsammans med snabbt omsättningsbara tillgångar som lager och kundfordringar kan användas för att betala företagets kortfristiga skulder. En svag likviditet ökar risken för att företaget kan hamna i betalningssvårigheter.

ditt pensionssparande fortsätter, även om du har otur att bli långvarigt sjuk.

3. Se till att lyfta lön. Genom att göra det får du automatiskt ett skyddsnät via socialförsäkringen. Många väljer att ta hjälp i form av rådgivning om hur skyddsnätet är uppbyggt.. Då kan du till exempel se konkreta siffror för hur en sjukdom skulle kunna påverka din ekonomi. Läs mer här på Green Room: http://greenroom.seb.se/skyddsnat/

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin småföretag på SEB


Juristen

Hur ska du agera om din kund inte betalar? För småföretagare är det ett mycket stort bekymmer om en kund inte betalar. Om det rör sig om ett större belopp, kan man själv få ekonomiska bekymmer och riskera att den egna verksamheten går i konkurs. Vanliga orsaker till att kunderna inte betalar i tid kan vara att fakturan inte nått fram till kunden, att det är något fel på fakturan, att kunden har en annan uppfattning om vilket belopp som ska faktureras eller slutligen, att kunden har ekonomiska problem och därför varken kan eller vill betala. För att slippa agera bank åt sina kunder är det viktigt att man arbetar systematiskt med affärerna och faktureringen redan från början. Då bringar man också reda i kundrelationerna samtidigt som man minimerar det egna företagets ekonomiska risker. Om fakturan avser ett krav som grundar sig på en offert och ett avtal, utesluter man om möjligt tvist om vad som har överenskommits mellan parterna.

Fakturans innehåll och betalningsvillkor Börja med fakturan. Det är i den som du anger hur lång kredittid som gäller och vilken dröjsmålsränta du vill ha om den inte betalas i tid. Om du arbetar med offerter bör du ta med betalningsvillkoren

redan där. När du säljer varor och tjänster till ett annat företag är det vanligtvis 30 dagar som gäller om inget annat överenskommits. Det räcker inte med att du ensidigt bestämmer betalningsvillkoren första gången i fakturan.

Försenad betalning, påminnelse och inkasso Om kunden inte betalar är det viktigt att du agerar snabbt. Hur du då ska gå tillväga är mycket beroende på vilken relation du har till kunden och vilken relation du vill ha med kunden i framtiden. Så här kan du göra om kunden inte betalar: Skicka en påminnelse med en påminnelseavgift om 60 kronor. Om betalningen ändå dröjer har du också rätt att ta ut en dröjsmålsränta som för närvarande är 8 procentenheter över referensräntan. Betalar inte kunden inom den nya föreslagna förfallodagen, är det dags att vidta nästa steg. Men inkasso är oftast något som småföretagare inte använder mot dåliga betalare. Ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten eller stämningsansökan till tingsrätten. Om du inte vill gå vägen över inkasso utan sköta indrivningen av fordran på egen hand, har du två möjligheter - inge ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden eller stämma in kunden vid domstol, Det första alternativet är i princip uteslutet om kunden redan på ett tidigt stadium bestritt fakturan. Handläggningen av ett ärende om betalningsföreläggande handläggs i korthet enligt följande: Du använder en mycket

enkel och förtryckt blankett och avgiften är endast 300 kronor. När ansökan kommit in till myndigheten, skickas den ut till kunden/svaranden för synpunkter. Om svaranden bestrider får du en förfrågan om du vill att tingsrätten ska pröva saken. Om du vill det, övergår ärendet till tingsrätten för prövning. Kostnaden för detta så kallade ”hänskjutande” är då 600 kronor. Tvistiga fordringar – där kunden bestritt fakturan redan från början - måste hanteras i domstol, vilket innebär att du som fordringsägare måste lämna in en stämningsansökan med ett yrkande (belopp) och en rättslig grund (oftast fakturan och vad den avser). Till stöd för kravet ska fakturan bifogas. Ansökningsavgiften för stämningsansökan har nu höjts till 2500 kronor. Tingsrätten handlägger ärendena antingen som så kallade Ft -mål eller ordinarie tvistemål. I det förra fallet, som avser fordringar till ett värde uppenbart inte överstigande ett halvt basbelopp, enligt lagen om allmän försäkring, föreligger små möjligheter för parterna att få en rimlig ersättning för rättegångskostnaderna, I de ordinarie målen gäller rättegångsbalkens regler om ersättning, vilket normalt innebär att den förlorande parten får stå för samtliga kostnader. Även om dessa på båda sidor blivit mycket höga. Men om din kund visar sig ha stora ekonomiska problem bör du kanske ställa dig frågan om det är värt att gå vidare eller om fordran bör skrivas av. Detta är verkligen en realistisk fråga när det rör sig om mindre belopp och kunden är på väg att gå i konkurs. Om du ställs inför någon fråga som inte besvaras i denna korta artikel eller i myndigheternas hemsidor på nätet, är du välkommen att rådgöra med oss i rådgivningspanelen. Allt inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen våra medlemmar har tillgång till. Djursholm den 20 augusti 2015 Wiggo Lindgren

Rådgivningspanelen erbjuder juridisk rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas rådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2014 har mer än 650 frågor besvarats. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen består idag av två advokater och en skattejurist. Denna krets har utökats med en revisor för besvarande av typiska redovisningsfrågor. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta Dig senast inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

21


Läs hela intervjun med Stefan Fritzdorf, ägare och VD till Vivels bagerier samt medlem i SMÅA: www.smakassa.se/bagaren Nu finns vi på sociala medier!

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Med SMÅA vågar du satsa på ditt företagande. Ansök om medlemskap på www.smakassa.se redan idag!

FRIDA FridaFÖRETAGARE Företagare

22

© Anders Suneson/Tantiloop Film en serie av Anders Suneson, episod 26-2015


DENNE STYR I SITT ARBETE

DRAR I FÄLT

ÄR MAN SÄKERT EFTER KO

SÅDANA ÄR PÅ TÅRNA

© Melon Produktion

KLÄMMER

ÄR VÄL FÅGELUNGAR PÅ PRICKEN STRUTS DOWN UNDER DE KAN SÄGA TACK

ÄR DEN SOM LÄGGER BENEN PÅ RYGGEN DEN TAS I RYGGLÄGE

SÅDANA HAR BLOMMOR OCH BIN

INSJÖFISKEN FLYTANDE FÖDA LINDA GARNER

SKRIVS HEMMASEGER SOM ÄR DET BAKOM STÖTDÄMPARE

STICKA TILL

RULLAR HATT

UNDERHÅLLANDE

RÖD TRÅD VID SKYLTNING

DEN KAN VARA EN PISKA

DELAR AV KRONA BÄR VISSA PÅ FEST KALLAS EN SMULA DE HAR RÖDA LUVOR

SÅDANT ÄR DIREKT DÖDANDE

DEN EFTERKOMMANDE PÅLAGAN

BRUKAR BONDE KAN KOSTA

LAPPADE STIRRA SIG NÄSTAN BLIND PÅ

STREJKA

SKRANGLIGT

BYTA FOT OFTA

KAMMARGREVE REST PÅ BOTTEN

SMÖRJA SOM KOMMER UR MUN

VAR EN AV O:NA RÄNNA

DRÖNA

SKUM PÅ SJÖN

KNEP UTAN LIST

LEDNING PÅ SCEN

I LJUSSTAKE

FÖRSÖKA FÅ TAG I

NATTGAMMAL

TAS AV HARE I LÅNGA LOPPET

VITTRA GRABB VID VITA BERGEN LIKVIDA MEDEL I FIRMAN PILLA I SUMPEN

KALASPINGLAN

GER JÄRNET

STAD I ALBANIEN

FÖRLEGAT BLIR UPPDRAGET

UTFÖRA GÅNG PÅ GÅNG FATTAS PÅ MUGG TRÅNGMÅLET TVÅ PLUS TRE I LEK

ÄR TVÅÅRIG LEMUR GRÖN I VIT ROCK MISSLJUD

DEN GER NOLL

GÖR BLANKT

GÅR DET SOM ÄR RÄTT OK

HÖNA I TERRÄNG

HAN KÖR ÅT GODSÄGARE MÖS

HALVSLAGET

ÖVER HUVUDET PÅ FOLK MÅTT PÅ LANDET HAR FOTFÄSTE

SATTE FYR PÅ Ö

GAMMAL I GÅRDEN NATTADE

ÄR ALLVARLIGA SVÅRIGHETER

SKRIVS FÖRE SLUTSATS

KAMPEN SOM DRAR FOLK

LIGGER PÅ IS I VINTER

VÄNTA PÅ BANKEN BORSTBÄRARE

TERMIN FRAMFÖR DEBATTÖR

DELA UT KORT

LÄSES AV I KASSA

HÅLLER OM RYGGEN

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 26 Oktober 2015 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

DET KOMMER FRÅN GRILLEN

Rätt svar BraAffärer nr 3-2015 ÖPPNAS PÅ KRÄFTSKIVA

K

LÄTTAT ANKAR

VILL DEN SOM SÖKER KREDIT

L

Å

N A

P

O

K

E

R

SYNS PÅ FLÄCKEN ÅTNJUTER

T

FÖRTRETLIGHET

H

M A BÄR DEN SOM ÄR FRIARE

R

RÖST

Ö

J

K

O

S

R T

ÄR NEVADA

Postnr Ort

DEN HAR VIT DUK I SALONG

Ö HAR PALT PÅ MENYN ELDAR EN MASSA

B R A

© Melon Produktion

L

R

I

V

O

Ö

R

O

S

HANDLING SOM GÖR ATT DU STYRKS ATOLLSJÖ

V

A

SATTE FYR PÅ Ö FÖRUT OKÄNDA

CAPONE MYTOLOGI FÖRE ANSGAR

A

N S Y

A

A

T

VILL STAMKUND HA BLIR DEN SOM ÄKTAR FASTER

R

I N

L A

A SÄTTA DIT ETT MÅL

L

N MÄTER 100 KVM MÄRKT I FÖRVÄG

A

O

N A T METOD FÖR ATT TAPPA

KÖRDE ÅT GODSÄGARE FÖRR

UPPEHÖLL

SPRIDER RYKTEN OM KÄNDIS

L

ORD SOM SKRÄMMER

B

SMAL PASSAGE

LÖSENORD

TA TILLBAKA

U

ÄR VARA SOM LÄMNAR

K

A

S

S

A

PÅ GOTT HUMÖR

U

P

P

Å

T

KALLAS RUTTEN

I

K

T

E

R

I

N G T

N S A T

K

Å N

R

E

R A

N G L

A

N D

D

A

R

R

A

Y

PRAKTRUM

D

E

L

DRAGEN I SJÖN GRAVERATS

Å

R

T

A

G E

N

P

E

T

E

R

SLUMPEN

E

Å

O

Ö

ÄR DET ATT TAPPA AFFÄR RYNKAN

M F LÖPER MELLAN JULAR HAR AKTIEÄGARE

Å

A

R

B

A

MUSIKTECKEN AVSÄTTA I SKIKT

L A

A

F

F

Ä

KLINGA

T

O

N A

U

R

T

Ö

S

R

E

S

R

LÖPER RUNT ARENA

MOT SOLUPPGÅNGEN TRASSEL

T

N O RÄKNEORD

T

G I R

U

E HADE LONDON 2012

ÄR FLACK I NÄRKE BLIR UPPDRAGET

BOR BRITT I

V

SLÖSAT

Ö

S S

T T VITTRA I NORR

O

R

SJÄLSFRID

Å

R O

S

1. Birgit Nilsson, 2. Peder Sjögren, 3. Eva Norin Olsson, 4. Hillevi Setrinen, 5. Malin Alm 1. Catharine Johnsson Öhman, 2. Göran, 3. Jan Holmerup, 4. Astrid Rydberg, 5. Olle Steimer

A T S

E

N G Å VISAR RÖDA SIFFROR ÄR EN KVART

D

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 3/2015 Bra Affärer Nr 3/2015 Annonsbilaga Nr 3/2015

R E

DRICKS

SKAKA HAND

D

F T

D KALLADES OFÄRDIG

G A

ÄNDRAR

N U

PINGLAT ÄR DET EFTER TVÅSKIFT

E

L

A

G N A NAVET FÖR SJ

SEDERMERA

I

HAR SALAH

N

ÖMSEVIS

SLÖ

SATTE IVÄG

S

SLAGEN

G A U

SLÅR ROT VID STRAND KORT INFORMATION

G I

LIKVIDA MEDEL

I

KALLADES REKRYT GÖRS UPP MED KUNDER

KULLERBYTTA UTFÄSTA

G A

STYRDE BLÅVIT AFFÄR

DEN ÄR GOLVAD

Adress

STYCKEN FÖR EN RÖST

HAR DEN SOM HÅLLER MASKEN

SKYDDAS AV LOCK

Namn

ÄR DE RASTLÖSA

ANTAL PÅ PALL

T R E BÄR BLÅ BÄR

SLITSTARKT KALLAS RUELSE

Å G

KUNGAMAKT

N D DEN FÖLL FÖR FARTYG FÖRR FN I USA

E

R

U

T

E

N

SKARP SPETS

M T

KOMMA UPP TILL

SAMMANFOGAD

A

R

E

K

E

N

SKUMMAR MORGONPIGG I ÖREBRO

U

N A D

D


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar. FAQ Här får du svar på "vardagliga" frågor om ditt företagande. Läs mer på www.smaforetagarna.eu Gratis Rådgivning inom juridik, redovisning, insolvens/obestånd, allmänna företagsfrågor. Läs mer på www.smaforetagarna.eu

Go Further

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN

Finns m

BEER & DIAMANT PR

e d ap p

Miljöpolicy

GRATIS RÅDGIVNING ALD Automotive AB ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbe

vår verksamhet, att bedriva operationell leasing samt hantering att arbeta systematiskt och effektivt ska vi säkerställa att myndi efterlevs och att vi svarar upp till de krav som samhället och vår

Vi ska arbeta med ständig förbättring av vårt miljöarbete, för att och minska negativ miljöpåverkan genom att

följa utvecklingen inom miljöområdet och tillhandahålla inform som ger dem de bästa förutsättningarna att välja en bil med därigenom minimera miljöpåverkan.

säkerställa våra medarbetares miljökompetens genom utbild internt använda produkter med bra miljöprestanda.

verka för en effektiv resursanvändning och underlätta återvin våra lokaler.

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 4 | 2015  

Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare

Bra Affärer 4 | 2015  

Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare