a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#4 2014

r Nu öve

0r! 2m0edle0m0 a m

Taxichauffören som krockade:

Debatt: "Det finns inget skyddsnät för företagare"

Småföretagarna

i livligt möte med Mats Odell

Möt företagarna

Inge och Jonas

Beas banktips: Vad händer i mötet med banken?

GUNILLA PONTÉN

Jag har så många idéer att förverkliga

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


Därför skapade vi Enkla firman. Enkla firman underlättar vardagen för dig som driver eget. Du får bland annat företagskonto och företagskort som gör det enklare för dig att skilja på dina och företagets pengar. Och med vår app för företagare kan du kontrollera saldo, göra överföringar och attestera betalningar på väg till kundmötet. Dessutom ingår rådgivning dygnet runt. Läs mer på seb.se/drivaeget


Ledare

Valresultatet reser stora frågetecken. Valnattens dramatik lämnade inte några tydliga svar förutom att uppdraget att försöka bilda regering i Sverige kommer att gå till Socialdemokraterna och Stefan Löfven. Därmed finns anledning att se på vad de och deras tilltänkta partner Miljöpartiet står i några viktiga frågor som berör landets småföretagare. Vänsterpartiet är tydligen uträknat i sammanhanget redan dag ett. I skrivande stund ser man inte några andra kombinationer. Socialdemokraterna är inte att betrakta som särskilt småföretagarvänliga även om de i några sammanhang gett intryck av en viss förståelse för att företagen behöver stöd för att kunna växa och anställa fler. Mikael Damberg, hittillsvarande gruppledare i riksdagen, skrev nyligen att landets hårt arbetande företagare behöver raka rör, schyssta villkor och mindre krångel. Han säger sig, liksom många andra, veta att fyra av fem nya jobb tillkommer i de små och medelstora företagen och menar att Socialdemokraterna under de senaste åren föreslagit en lång rad reformer som stimulerar jobbskapande i de mindre företagen. Ser man till vad han refererar till ser det dock ganska tunt ut. Avskaffandet av företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan har vi dömt ut i flera omgångar och påpekat att det i stort sett endast gynnar de stora företagen med höga sjuktal och att småföretagen inte kan räkna med någon nämnvärd minskning av riskerna att nyanställa. I frågan om lärlingsutbildning med lärlingslön där vårt förslag, som liknar Danmarks med flera europeiska länders, vinner gehör i allt bredare kretsar som ett medel både för att sänka arbetslösheten och snabbare få ungdomar och invandrare i arbete är S helt i händerna på LO och deras lönepolitik. I övrigt skriver han om att underlätta för generationsväxling inom små och medelstora företag genom att inrätta regionala företagsförmedlingar. Här borde också en reformering av 3:12-reglerna ligga högt på listan. Han vill också stänga vad han kallar rekryteringsgapet genom att underlätta för företagare så de kan skapa fler jobb och dessutom se till att företag får betalt i rätt tid för sina fakturor. Han vill lagstifta om maximal betalningstid på 30 dagar mellan företag. Det är precis vad vi sagt i vårt remissvar i frågan.

BraAffärer Innehåll: 5 frågor

4

Medlemssidor

6

Nätverk

11

Profilen Gunilla Pontén

14

Nyheter

18

Banktips SEB

20

Juristen

21

Trygg Hansa

22

Serie

22

Korsord

23

Medlemsförmåner

24

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Vinnare av Honda Civic

Det ska nu bli synnerligen intressant att se om Miljöpartiet i förhandlingar med Socialdemokraterna kommer att hålla fast vid de åsikter i frågan om sjuklöneansvaret som de tillsammans med oss i våras lanserade vid en presskonferens i riksdagshuset.

Medlemsnr 800037732, Växjö

De menade då att Miljöpartiet driver de frågor som företagen själva efterfrågar nämligen en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften, ett slopat sjuklöneansvar för företag med upp till tio anställda och ett minskat regelkrångel. Här finns mycket att tala med Löfven och Damberg om. Vi räknar med att Miljöpartiet står på sig och inte släpper sitt engagemang för småföretagarna.

Det är inte meningen att vi ska kämpa för våra inkomster!

Småföretagarnas Riksförbund ska naturligtvis göra allt vi kan för att både S och andra i regeringen ingående partier inte bara i ord utan även i handling ska föra en småföretagsvänlig politik. Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund. Vi har i tidigare nummer av Bra Aff ärer frågat samtliga partier om deras vallöften till småföretagare. Nu återstår att se om dessa löften kommer att införlivas. Vi kommer givetvis att följa upp detta.

Med denna sista dragning avslutas månadsvinsterna.

Småföretagarna bjuder på workshop på Internet där du lär dig nycklarna för att sälja mera. Tre framgångsrika småföretagare ger bort sina bästa tips för att skapa mer inkomster!

29 oktober 12:00-13:00 Läs mer och anmäl dig via vår hemsida www.smaforetagarna.eu/var-agenda/ webbevent

3


5

frågor Bra Affärer vill ta upp ämnen och frågor som är relevanta för dig som småföretagare. Men också ge dig som är medlem möjlighet att presentera dig och din verksamhet. Det är syftet med uppslaget ”Fem frågor”.

4

Inge Dahlgren, Catering Tech Sweden AB Konsultverksamhet inom storkök, utveckling av produkter för restaurang och storkök 1. När startade du ditt företag? Företaget har en lång och brokig historia, som grundar sig i att jag är kock, köksmästare och Chef Steward för sjöfart. Det började år 1988 som ett restaurangföretag parallellt med min anställning på Electrolux Storkök som utbildnings och utvecklingsköksmästare. År 1991 slutade jag min anställning och satsade fullt ut på restaurang och konsultverksamhet till största delen åt Electrolux storkök. Jag har alltid varit intresserad av att utveckla verksamheten maskinellt, såväl som matlagningsmetoder och inte minst inom flöden och logistik och arbetsmiljö. Jag har under åren varit med att utvecka ett flertal produkter inom den näringen. Genom bolaget Innovative Products AB har jag tillsammans med en kollega utvecklat produkten Tina - ett upptiningsskåp för storkök. Även stek och grillplåtar togs fram som möjliggjorde ett nytt energisnålt sätt att hantera och laga mat. Se www.ipinium.se. 2010 delades företaget och partnerskapet. Jag tog med väskor och värme/kylplattorna till mitt bolag Catering Tech Sweden AB. Och från 2011 har jag renodlat mina två bolag. Konsultbolaget utvecklar produkterna och utför konsulttjänster åt kommuner och landsting. Det andra bolaget producerar och sköter försäljning.

2. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? Den viktigaste frågan för min del är att stoppa ett återinförande av högre moms inom restaurangnäringen. Jag anser att oavsett var och hur maten är tillagad och serverad eller köpt ska momsen vara densamma. Det ska inte straffbeskattas bara för att man sitter ner och får maten serverad. Jag kommer ihåg sossarnas gigantiska felberäkning på nittiotalet när lunchsubventionerna beskattades för företagen eller den enskilde. Närmare 25 000 restaurangarbetare miste jobbet och staten skulle tjäna 2,6 miljarder i skatteintäkter enligt deras uträkning som i själva verket blev 800 miljoner på grund av att färre hade råd att äta ute. Men ministern tyckte det var en marginell felräkning. Utmaningen för mig är att hålla produktionskostnaderna nere så att det är lönsamt att producera i Sverige, särskilt nu när jag tagit hem produktion från Kina. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag? Att få utveckla nya produkter, och inse att det år 2014 går att producera i Sverige och samtidigt vara kostnadseffektiv och erbjuda ett attraktivt pris till marknaden på sina produkter.


Att gå på fotboll med min son är viktigt och gör mig glad

Jag har i år lyckats plocka hem en produkt från Kina för att lägga den produktionen i Europa och till största delen i min hemort Alingsås. Jag har till och med sänkt produktionskostnaden med cirka 25 procent jämfört med Kina, och vidareutvecklat produkten. Och där tre företag i Alingsås fått vara med olika kompetenser. 4. Vad har du för mål och ambitioner framåt med ditt företagande? Mitt mål är att bygga vidare på inslagen väg. Jag har flera produkter som ska börja produceras och med intressenter som vill ta dessa till marknaden. Mitt enda bekymmer är att jag är 63 år och det ställer en del frågor inför framtiden; vad gör jag med firman och hur länge ska jag själv arbeta vidare? Men ännu tänker jag inte trappa ner det får framtiden utvisa när det ska ske. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas riksförbund? Jag har alltid varit för att tillhöra en organisation som tar till vara småföretagarnas olika problem och frågor, vilka varit många och fortfarande kräver förändringar. Det är också viktigt att det finns en förening för småföretagarna för annars drunknar vi i storföretagens tyngd och helt andra frågor och förutsättningar än vad vi har att brottas med.

Jonas Skarnfeldt, J S B AB Renoveringar och byggnationer

1. När startade du ditt företag? - Jag startade för 10 år sedan, 2004. Först hade jag ett enskilt bolag och startade sedan ett AB år 2006, J S renovering och kakel, som senare samma år blev J S B som står för Jonas Skarnfeldt Bygg. I slutet på 2005 ombildades firman till ett AB. Jag kände att någon gång ville jag ta steget - och prova gå min egen väg. Eftersom jag hade erfarenheten. När tajmingen var rätt så gjorde jag slag i sak. 2. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? - Rotavdraget är den klart största politiska frågan. Socialdemokraternas ambition är att ta bort Rotavdraget helt så småningom. Det drabbar branschen och mig hårt. Tas mer än 50 procent av Rotavdraget bort får jag säga upp omkring hälften av mina anställda. Så det är klart att många är oroliga. Frågan om sjukarvoden, är en viktig fråga, som sätter käppar i hjulet för branschen. Jag kan tycka att en karensdag är rätt. Men i övrigt borde ansvaret för sjukersättningen tillbaka till försäkringskassan.

3. Vad är det bästa med att driva eget företag? - Visionen! Jag har en otrolig yrkesstolthet. Jag startade från noll. Mycket handlar om att bli respekterad företagare, att lyckas skapa något eget som utvecklas och som även håller när jag blir pensionär – och som gör att jag faktiskt kan få det där lilla extra i vardagen. Mål på vägen är viktigt. Det kan vara att öka omsättning eller köpa fastighet. Misslyckas man är det viktigt att ta lärdom och titta på varför – och sedan är det bara att försöka igen. 4. Vad har du för mål och ambitioner framåt med ditt företagande? Rent storleksmässigt, vill jag nog inte bli större, då känns det som om jag tappar kontrollen lite – och med mitt kvalitetsoch kontrollbehov så är det nog ingen bra idé. Målet framåt är att jag vill mer in på driftsmarta fastigheter och ägna mig åt hustillverkning av återvunnet material. Det känns som ett spännande område som ligger rätt i tiden. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas riksförbund? - Jag gick med för att få hjälp med framför allt med juridisk rådgivning, på enkelt sätt. Hittills har jag inte behövt ta hjälp, men det är en bra service som känns tryggt att kunna använda.

5


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A Lärlingsutbildning

Småföretagarnas rapport om arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning har gett eko bland politikerna, vilket också Lars-Axel Nordell betonade. - Er rapport är viktig och den skakade om. - Men tyvärr har det inte hänt så mycket, trots att vårt förslag skulle skapa många nya jobb i Sverige, inte minst för ungdomar, kontrade förbundssekreterare Lennart Erlandsson. Småföretagarna har länge drivit frågan om att slopa båda veckorna i sjuklöneansvaret, vilket inte kd vill. I stället har kd lagt förslag om ett bättre högkostnadsskydd. Positivt, tyckte Lennart Erlandsson, men som vidhöll att det skulle ge större effekt för företagen om båda veckorna slopades. - Att sänka arbetsgivaravgiften är ett för stort ingrepp i ekonomin, även om vi gärna skulle vilja, säger Mats Odell (kd).

– Vi jobbar för minskat regelkrångel - Det är bra att ha ett ben i politiken och ett ben i verkligheten. Det borde fler ha. Det sa Mats Odell (kd), ordförande i näringslivsutskottet, när han och kollegan riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell, nyligen samtalade med Småföretagarna på ett stormöte i Örebro. Mats Odell, som själv har erfarenhet av företagande, höll med Erik Sjölander näringslivsansvarig i Småföretagarna, att antalet krångliga regler måste minska. Ett exempel är hur svårt och komplicerat det är

att överlåta familjeföretaget till en familjemedlem. - I många fall så komplicerat att företagaren väljer att lägga ner verksamheten. Det vore önskvärt att politikerna mer i detalj definierar vem som är närstående och vem som är företagare så att det klart framgår. - Vi jobbar frenetiskt för att regelförenkla, svarade Mats Odell. Och vi tycker också att det måste bli en förändring vid försäljning av familjeföretag. När det gäller 3:12 reglerna, som var ett hastverk, vill vi dessutom göra en stor översyn.

Socialt skyddsnät

När det gäller företagares sjukförsäkring är maskorna i skyddsnätet mycket grova. - Inte nog med att det är stora skillnader mellan anställda och företagare, sa Småföretagarnas Maria Boborg-Trané. Det är dessutom skillnader mellan företagare beroende på vilken företagsform man väljer. Dels hur Försäkringskassan beräknar sjukpenningen, dels hur många karensdagar man har rätt till. Dessutom är det anmärkningsvärt att den som driver enskild firma inte har rätt att byta till en lägre karens från och med 55 år. Mats Odell svarade kort och bestämt: - Vi måste snabbt utreda och ändra på det här.

Företagares rättssäkerhet Företagares rättssäkerhet har debatterats livligt av Småföretagarna. Mats Odell vill bland annat utvidga regler för anstånd med skatteskuld, i väntan på att en tvist med Skatteverket avgörs i domstol. Det skulle skapa en större trygghet för företagen.

Maria Boborg-Trané

Leif Svensson, förbundsordförande, tackar och bi-märker kd-politikerna Lars-Axel Nordell och Mats Odell. Småföretagarnas Lennart Erlandsson, Erik

6

Sjölander och Maria Boborg-Trané ställde frågor till politikerna. Publiken, småföretagare och medarbetare från

Småföretagarnas Medlemstjänst, deltog aktivt i debatten.


Möteskalender 2014 26/11: B2B-mässa, Örebro 19/11: B2B-mässa, Kristianstad 22/10: B2B-mässa, Stockholm 1-2/10: Innovation för framtida tillväxt, Stockholm

Eriks Krönika

Stimulera ungt företagande? Häromdagen stötte jag på Siv vid kassan i ICA. Siv stod inte som jag i kön, utan hon satt i kassan. - Men Siv, hur går firman då? frågade jag. Siv hade gått i samma klass som min yngsta dotter. Efter gymnasiet hade hon gått olika utbildningar för zonterapi och andra alternativa behandlingsmetoder. För några år sen hade hon kommit till mig med frågor och funderingar inför sin företagsstart. - Företaget har jag lagt ner, sa Siv. Jag har ju träffat mannen i mitt liv och vi vill ha barn. Det går ju inte för mig att vara föräldraledig och betala hyra för lokalen. När man sen kommer tillbaka så får man börja marknadsföra sig igen…

Det är tryggare med en anställning. - Men din verksamhet gick väl bra? frågade jag. Jag hade fått för mig att du hade tagit dig igenom de värsta åren och att du kunde börja ta ut en rimlig lön. - Jo då, det gick riktigt bra för mig. Jag kunde till och med ta ut aktieutdelning förra året. När jag nu fått vara med att lägga ner företaget och insett vilket krångel det är och hur många som vill ha betalt för det,

så är jag inte säker på att jag kommer att bli företagare igen.

Att det ska vara så mycket enklare att släcka ett ljus än att hålla det tänt? Både politiker och tjänstemän pratar om att det är viktigt med fler företagare. I synnerhet behöver landet fler unga och kvinnliga företagare. Ja även fler invandrarföretagare behövs. Fast då frågar man sig ju vad som faktiskt görs för att dessa målsättningar ska uppfyllas. Att något ALMIprojekt eller gratis kvinnliga ambassadörer skulle förändra bilden verkar lite naivt. Vad som behövs är ett socialt skyddsnät för företagare i likhet med de som är anställda. Det behövs också enklare och tydliga regler, samt naturligtvis en positivare attityd till företagare hos tjänstemän och politiker. Tillåt unga människor att få vara både företagare och förälder. Låt alla duktiga tjänstemän på Skatteverket vara stöd till nya företagare och tvinga dem inte till att bara vara ”elaka” kontrollanter. Erik Sjölander

16/9: Göteborgsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.goteborgsmingel.se Göteborg. 10/9: Mingelskola – Lär dig mingla med resultat www.goteborgsmingel.se Göteborg. 4/9: Workshop i tema Starta och driva företag – Näringsdepartementet, Stockholm. 4/9: Företagarföreningen i Näsby Park, Stockholm 1/9: Möte med David Lega (KD), Göteborg. 29/8: Möte med C Riksdagshuset. Undantaget i LAS mm, Stockholm. 28/8: Möte med Småföretagarnas A-kassa (SMÅA), Stockholm. 27/8: Innovationsupphandling i Stockholmsregionen 25/8: Möte med Näringsutskottets ordf Mats Odell och Lars Axel Nordell KD, Örebro.

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Småföretagarna på plats i Almedalen Småföretagarnas Riksförbund var på plats i Visby och Almedalen för att informera och debattera. Två paneldebatter och en mingelkväll arrangerades. Diskussionen om arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning fanns med på programmet 2013 och årets paneldebatt, som leddes av K-G Bergström, gav fortsatt liv i frågan. - Det verkar råda samstämmighet att det borde bli bättre, säger Peter Thörn, projektledare för Småföretagarnas aktiviteter i Almedalen. Men det är också viktigt att vi småföretagare blir en tydligare samtalspartner till politikerna i den här frågan. Nyföretagande i glesbygd Småföretagarna kom tidigare i år ut med rapporten ”Kommuner som går mot strömmen”. Den redogör för hur stor betydelse nyföretagandet har för glesbygden, i vissa fall avgörande för i synnerhet ungdomar, att få arbete och stanna kvar i sin hembygd. Rapporten har väckt uppmärksamhet och diskussionerna mellan paneldebattens deltagare blev tidvis intensiva. - Här fanns ett stort engagemang, säger Peter Thörn. Efter att ha lyssnat på debatten blev det väldigt tydligt att en politik som är bra för småföretag i glesbygd även gynnar företag på större orter. Mingel med småföretagare Småföretagarnas mingel lockade cirka 200 småföretagare, politiker och andra med anknytning till företag och näringsliv. Kvällens samtal präglades av diskussioner om företagandets villkor samtidigt som nya värdefulla kontakter knöts. Årets Almedalsvecka slog rekord med 1 325 arrangörer och 3 310 evenemang. Maria Boborg-Trané

8

Flera konkreta förslag diskuterades när det gäller lärlingssystem.

Samtliga parter var överens om att nyföretagande i glesbygd behövs.

Stefan Fölster, Reforminstitutet, deltog i debatten om nyföretagande i glesbygd.

Småföretagarfrågor diskuterades livligt i samband med paneldebatterna.

Småföretagarna både syntes och hördes i Almedalen.


Möte med Centerpartiet Återigen träffade Småföretagarna politiker för att diskutera frågor som är viktiga för att underlätta småföretagarens vardag. Den här gången med Centerpartiet. Dels diskuterades hur en förändring i sjukförsäkringen skulle ge småföretagen en större trygghet i vardagen, dels hur en minskning av antalet krångliga regler skulle göra vardagen mycket enklare för företagen. - Det måste bli tryggare, enklare och lönsammare för småföretagen, säger förbundsordförande Leif Svensson. För oss är det viktigt att informera och ge praktiska exempel på hur lagar och regler påverkar det vardagliga arbetet i småföretagen. De här mötena är viktiga både för oss och för politikerna. Det finns ingenting som kan ersätta det personliga mötet!

Fr hö Leif Svensson och Maria Boborg-Trané Småföretagarna, Anders Ahlgren, näringslivsutskottet, Viktoria Raft prstrateg, Per Åsling, finansutskottet, Helena Lindahl näringslivsutskottet, Erik Sjölander Småföretagarna.

Krigsförklaring mot småföretagen Olof Palme sa 1970 att det finns en naturlig intressekonflikt mellan partiet (S) och ett privat näringsliv. 1973 togs de så kallade Åmanlagarna eller som de heter ”lagen om anställningsskydd (LAS)”. Denna lagstiftning är så föråldrad att den inte på många punkter passar in på dagens arbetsmarknad. Den är också en av de absolut mest omstridda av alla svenska lagar. Uppluckringar har skett och möjligheter att kringgå lagstiftningen har upptäckts men i grunden står den fast och de ingående turordningsreglerna har betecknats som en ”stupstock”. På förslag från Miljöpartiet infördes i slutet på 90-talet undan-

tagsregler för småföretagare så att två personer kunde undantas från ”sist in först ut”. Nu flaggar Socialdemokraterna för att dessa undantagsregler ska tas bort vilket är en ren krigsförklaring mot landets småföretagare. Detta när alla politiska partier är ense om och statistik bevisar att de senaste 20 åren har 4 av 5 nya jobb tillkommit just hos de små företagen. Att då ändra spelreglerna på detta sätt måste vara bland det tokigaste man skulle kunna företa sig, om man vill sänka arbetslösheten till lägst i Europa. De riktigt små företagen med mycket få anställda har genom undantagsreglerna hjälpligt

kunnat behålla nödvändig kompetens vid neddragningar av verksamheten i kristider, men med detta förslag riskerar många av dem att slås ut om de mest kompetenta anställda (många unga och välutbildade) måste gå först. Småföretagarnas Riksförbund har i åratal stridit för att turordningsreglerna i LAS ska tas bort helt liksom många andra tillväxthämmande lagar och regler. Ett bra exempel är sjuklöneansvaret för arbetsgivarna där vi upplever oss ha fått stor framgång, trots att Socialdemokraterna endast vill ta bort ansvaret för den andra sjuklöneveckan (endast 18 % av kostnaden) vilket vi flera gånger påpekat är totalt verkningslöst.

Att nu även föreslå ett borttagande av undantagen för småföretagen i turordningsreglerna i LAS visar hur lite våra S-politiker förstår av förutsättningarna och svårigheterna att driva småföretag. Den av Palme beskrivna intressekonflikten mellan partiet och det privata näringslivet har hamnat på gräsrotsnivå alltså mot landets flera hundra tusen småföretag (av någon kallad ”den nya arbetarklassen”). Detta trodde vi inte om ett parti med Löfven som ordförande och nu även statsminister. Han har ju tidigare (med sin bakgrund) visat viss förståelse för företagarfrågor även om han nog känner storföretagen bättre än de små. Lennart Erlandsson, förbundssekreterare

9


”Småföretagare är inte värda något när de blir sjuka” Taxichauffören Bosse Nilsson, 58 år, har varit trogen skattebetalare i 42 år och egen företagare de senaste 11 åren. För 1,5 år sedan blev han allvarligt skadad i masskrocken vid Tranarpsbron i Skåne. Det har lett till bestående men, ständig värk och nedsatt arbetsförmåga. Men kanske framför allt en bitter insikt om att något skyddsnät för företagare – det finns inte. Inte nog med att Bosse får dras med sina fysiska skador – hans handikapp har varit ett hårt slag mot hans företag. – Som småföretagare har du inget skydd om du blir skadad och långtidssjukskriven, säger Bosse som tycker det är viktigt att alla de som driver eget känner till hur sårbar man verkligen är som företagare om man plötsligt hamnar i en oväntad situation som gör att man inte kan jobba på som vanligt. Bosse har efter den dramatiska olyckan, då han var fastklämd och fick skäras loss i sin bil, lidit av en skada i knät och i tummen. Han var sjukskriven i ett år och lade tillsammans med sin sjukgymnast och läkare upp en rehabiliteringsplan med mål att komma tillbaka och jobba på heltid igen.

10

– I november 2013, ungefär ett år efter olyckan arbetade jag 75 procent. Men då pajade knät igen - det pallade inte för påfrestningen. Men efter ett års sjukskrivning, vägrade försäkringskassan att betala ut någon ersättning. Detta trots att Bosse hade intyg från läkare och sjukgymnast. – Idag har jag ingen ersättning alls, trots att jag bara jobbar 25 procent. Ekonomiskt är det förstås oerhört tuff t att få ihop vardagen, framhåller han. Försäkringskassan hänvisade Bosse till Arbetsförmedlingen, och uppmanade honom att lägga ner sitt företag, säga upp sina anställda och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Han vände sig till Arbetsförmedlingen, men fick ingen hjälp eftersom de menade att han hade ett jobb genom sin firma. – Jag hamnade mellan dessa två instanser. Det kändes riktigt hopplöst och kränkande. Jag har varit sjukskriven två veckor i hela mitt liv. Inte ens när jag fick behandling för cancer under en period sjukskrev jag mig – utan jobbade på. Jag tycker det här är riktigt bedrövligt – och självklart blir man bitter på samhället.

Bosse har tre anställda och tycker också det är tragiskt att situationen påverkar deras tillvaro. Alla som har ett företag vet ju att det tar lång tid att bygga upp en verksamhet med personal, menar han. – Därför känns det för jäkligt att min hälsosituation ska drabba mina anställda; att de ska behöva oroa sig för om de kommer att ha kvar sina arbeten eller inte. Är det här tacken för att man jobbar på och skapar arbetstillfällen? Vad finns det för socialt skyddsnät för småföretagaren - är det rimligt att det finns en gräns på ett år? För mig är det uppenbart att lagstiftningen måste ändras, betonar han.

Debatt: Har du också känt dig orättvist behandlad eller har liknande erfarenhet som Bosse? Vad tycker du om det sociala skyddsnätet för småföretagare? Mejla till oss på redaktionen@smaforetagarna.eu och dela med dig av dina erfarenheter.


Nätverk

Vikten av att ha ett personligt nätverk har blivit en allt större framgångsfaktor. Vänner och personliga kontakter ligger ofta bakom stora och viktiga beslut såsom jobb, boende och partners. Men vad kan vi lära av varandras sätt att nätverka och bygga affärsrelationer? Det finns ett område som män och kvinnor skiljer sig kraftigt åt i yrkeslivet, nämligen representation, och att umgås med kunder och kollegor utanför arbetstid. Ju mer uppskattning du visar din kund, desto större lojalitet och fler affärer kommer din kund att ge dig.

vi nätverkar och träffar kunder är att vi investerar i oss själva och våra relationer. Detta kan på sikt leda till fler affärer, kunder och nya uppdrag. Relationer och förtroende tar mer än ett möte eller två i anspråk för att infinna sig och det räcker därför inte att bara delta en gång.

Gamla takter sitter fortfarande i Kvinnor har traditionellt sett tagit ett större ansvar och skyndat hem efter jobbet, medan männen ägnat sig åt affärsmiddagar och olika aktiviteter. Vad som är arbete och fritid är ibland flytande gränser, men effekten brukar inte utebli. Nöjda kunder vill gärna ge tillbaka i form av affärer eller nya affärsmöten och ingångar, efter att ha nätverkat eller representerat. Fler affärer ger högre försäljningssiffror och därmed högre lön, ökat ansvar och kanske till och med befordran till olika chefspositioner.

Det är människor som gör affärer, inte företag. Vi gör hellre affärer med människor vi gillar och som gillar oss och fattar ofta beslut baserade på känslor snarare än logik. Människan fungerar så. Att dela en upplevelse och ha roligt stärker relationerna och gör att vi känner gemenskap, närhet och trygghet med varandra.

Kvinnor behöver ”unna” sig mer Kvinnor är ofta resultatorienterade och vill gärna ha ganska omgående effekt av att nätverka och delta i olika sammanhang. Vi unnar oss inte att ”bara” ha trevligt, och inser inte att det vi egentligen gör när

Utan möten – ingen utveckling Män berör ofta inte så mycket av sin privata sfär när de bygger affärsrelationer. Kvinnor, å andra sidan, hittar oftast initiala gemensamma nämnare på det personliga planet. När kvinnor har mycket gemensamt är det lätt att hamna i en vänskapsrelation och sedan stanna där. Kvinnor nätverkar när de har ett tydligt syfte och behov, att uppdragen och affärerna sinar eller att arbetsgivaren har

varslat om uppsägning. Det är ofta för sent att börja nätverka när krisen är ett faktum. Ditt personliga nätverk finns med dig, i vått och torrt. Allt bottnar i förtroende mellan två människor som känner varandra väl och vill hjälpa varandra. Att underhålla ditt personliga nätverk och dina kundrelationer är bland de viktigaste du kan göra. Det är dessa människor som bestämmer ditt personliga varumärke och kan rekommendera dig och bli dina bästa ambassadörer. Var generös! Allt nätverkande handlar om generositet, den som ger får tillbaka. Det enklaste och säkraste sättet att bygga förtroende i mötet med en annan människa är att vara just generös, bjuda på dig själv, din tid, kunskap och nätverk. Att dela upplevelser stärker dina affärsrelationer på sikt, så umgås mer med ditt nätverk ”in real life”, det är bra för affärerna och ditt personliga varumärke Skribent Anneli Egestam | Egestam marketing Anneli blev Årets Affärsnätverkare 2006 och arrangerar bl a Göteborgsminglet och Entreprenörs- och Ledarskapsdagen för kvinnor.

11


Erik Sjölander värnar det småskaliga Erik Sjölander, Småföretagarnas näringspolitiskt ansvarige, gillar inte byråkrati. Han föredrar det småskaliga med korta beslutsvägar. Det var ett viktigt skäl till att säga ja, till att vara med och bygga upp Småföretagarnas Riksförbund.

När Erik Sjölander blickar tillbaka på de dryga fyra åren i förbundet säger han med stort eftertryck: - Det har hänt jättemycket! Från att ha varit okända och slagits med näbbar och klor för att synas, uppfattas vi nu som en seriös och trygg partner. Vi har över 20 000 medlemmar. Och vi kan påverka. Men det är alldeles för få riksdagsledamöter som har erfarenhet av företagande. Därför måste vi fortsätta att informera och upplysa om vad det innebär att driva företag. Allt arbete i Småföretagarna baseras på ett uppdrag och inte anställning. En stor styrka, enligt Erik Sjölander. - Nästan alla som arbetar i förbundet är småföretagare med allt vad det innebär, inte minst mycket arbete. Väljer de här personerna dessutom att tacka ja till uppdrag, som kommer att ta ytterligare tid i anspråk utöver ordinarie arbete, måste det innebära att de är starkt engagerade.

Brinnande intresse för fiskar Erik Sjölander driver företaget Fisk & Vattenvård i Norrland AB. Han inventerar fiskebestånden i våra svenska vattendrag, från norr till söder. Och han säger att fiskarna faktiskt mår ganska bra. Det var värre på 80-talet då många av våra sjöar var försurade. Intresset för fiskar kom tidigt i livet. När han var sex år fick han pengar för att ta spårvagnen till simskolan. Kanske var det nyfikenheten hos honom som gjorde att han aldrig klev på ”vagnen” utan promenerade i stället. På vägen till simskolan gick han förbi en zoo-affär och där såg han det som skulle utvecklas att bli, inte bara ett intresse, utan också det som han längre fram i livet skulle försörja sig på. I fönstret stod ett akvarium med

Erik Sjölander vill minska regelkrånglet för att underlätta småföretagarnas vardag. Foto: Maria Boborg-Trané.

fiskar. Han sparade alla spårvagnspengar och till slut hade han tillräckligt för att köpa ett eget akvarium. En ung entreprenör hade gjort sin första affär.

Erfaren och kunnig Nyfikenheten och viljan att alltid lära sig nya saker har gett Erik både kunskap och erfarenhet inom olika områden. Efter gymnasiet jobbade han bland annat på Östrands massafabrik i Timrå, på SKF i Göteborg och senare som lärarvikarie i Malmö. Han funderade på att utbilda sig till lärare eller läkare. Sökte och blev antagen, men sa nej till båda. - Jag insåg att det var nog bra att bryta lärartrenden i familjen. Och att varje dag bara träffa sjuka människor lät inte så positivt. I stället nappade Erik på tredjehandsvalet, en tvåårig fiskevårdsutbildning vid Göteborgs Universitet. Och man kan väl säga att han fastnade på kroken.

Sveriges första fiskerikonsulent Han blev så småningom Sveriges förste fiskerikonsulent. Han har jobbat som tjänsteman på Länsstyrelsen i Härnösand, sa upp sig och fick arbete som plåtslagare och snöskottare. I början på 2000-talet var han chef för Tillväxtenheten i Vilhelmina och har även varit ordförande i Företagarna i Timrå under två olika perioder. Som näringspolitisk ansvarig har Erik Sjölander byggt upp ett stort nätverk bland politiker och bland andra beslutsfattare. - Det är viktigt att bygga långvariga relationer, vara konstruktiv och berätta hur verkligheten för företagande ser ut. Att fortsätta informera för att förbättra det sociala skyddsnätet, som är grundläggande för alla, och för att minska antalet regler som bara krånglar till vardagen och tar en massa onödig tid. Det måste bli enklare, tryggare och mer lönsamt att driva företag. Maria Boborg-Trané

Erik Sjölander Bor: Fagervik, Timrå Fritidsintresse: Företagande Motto: Jag kan väl alltid lära mig något nytt Sagt om Erik: Kunnig, alert, förtroendeingivande

12


Är ditt företag redo att växa? Tänk om du fick veta vad Sveriges främsta entreprenörer har gjort för att bygga fantastiska bolag. Tänk om landets främsta experter tog sig tid att lära ut detta till dig. Och tänk om du fick en personlig mentor som vet precis vad som krävs för att bygga bolag i mästarklass. Tror du att det skulle göra skillnad för dig och ditt företag? I Sverige finns tusentals mindre företag som drivs av passionerade entreprenörer som har drömmar, målmedvetenhet och resultatfokus. Efter uppstartsfasen kliver företaget in i tillväxtfasen och där står nya utmaningar för dörren. Därför startades Academy of Excellence - för att tillhandahålla den kunskap som behövs för att få företag att växa. Nya utmaningar när man vill växa När ditt företag passerat uppstartsfasen driver du ett bolag med nya förutsättningar och utmaningar än tidigare. Ofta behöver processer, personal och kommunikation förändras i takt med att företaget växer. Hur gör man då? Grundarna av Academy of Excellence, Gustaf Oscarson och Therese Albrechtson, intervjuade sjuttiofem av Sveriges främsta superentreprenörer och tog reda på vad de gjort för att bygga framgångsrika företag. Den kunskapen omsattes i tio tillväxtnycklar som omfattar de företagsområden du behöver bemästra för att växa framgångsrikt.

1 Vad har de gjort för att lyckats bygga hållbara företag? 1 Vilka misstag har de gjort? 1 Och hur kan du undvika dem? Fyllde ett behov De, redan då, unga entreprenörerna Gustaf Oscarsson och Therese Albrechtson startade Academy of Excellence 2010. De hade båda blivit utsedda till två av Sveriges främsta och mest lovande entreprenörer. De drev flera företag och hade fått en hel del utmärkelser. Ändå upplevde de att det inte var självklart hur de skulle ta nästa steg. Utbildningar och stöd för nystartade företag fanns men inte för redan etablerade. De satte samman ett tiostegsprogram som kring sex hundra entreprenörer och företagsledare redan tagit del av. Är du redo att växa? Läs mer på www.academyofexcellence.se


Profilen Gunilla Pontén

Modeikonen

GUNILLA PONTÉN lever sin passion: ”Jag har så många idéer att förverkliga”

14


Galenskapen, längtan, hoppet, självironin, optimismen och skaparglädjen är hennes drivkraft och följeslagare. Bra Affärer har träffat Sveriges mest uppmärksammade klädskapare Gunilla Pontén. Vid 85 års ålder är hon fortfarande full med idéer och skaparlust, och lever efter mottot: Vägra bli en ”prussiluskan-tant”. Mötet med modeikonen Gunilla Pontén är svårt att beskriva i ord, måste upplevas, som det heter. Samtalet hoppar och far men är samtidigt fängslande och fyllt av energi. Det går inte att undgå att fascineras av denna passionerade och färgstarka kvinna som utstrålar både självsäkerhet och pondus, men också en inbjudande värme och vänlighet. – Jag har temperament och säger alltid vad jag tycker och tänker. Jag är väl inte så politiskt korrekt som alla andra, konstaterar hon rakt.

Upptäcktes på gatan Under intervjun gestikulerar hon yvigt, och skrattar lika ofta som hon svär och härjar över sådant som gör henne upprörd. Men ofta med en glimt i ögonvrån. Humor är något som varit viktigt för Gunilla under hennes långa framgångsrika yrkeskarriär, som tog fart då hon redan som liten fascinerades av hennes mammas uppseendeväckande frispråkighet och festklänningar. Hon upptäcktes på gatan som tonårs modell av en journalist från Damernas värld 1947, och blev stjärnmodell över en natt. – Det blev nästan hysteri. Jag blev helt plötsligt känd och fick massvis med beundrarbrev. Ingen hade gjort kläder till unga tidigare. Mitt mode med mina färger och unika hattar fick genomslag även i Paris. Redan som ung flicka var hon helt övertygad om att hon skulle bli designer och erövra världen. ”Jag var helt förvissad om att jag skulle kunna förändra världen, genom att ge tonåringar de rätta kläderna

och se till att de fick synas. Det fanns ju inget tonårsmode. ”Jag ville öppna folks ögon, inspirera dem och sätta deras fantasi i rörelse”, skriver hon i sina memoarer. – Jag tänkte att nu åker jag utomlands och ordnar upp detta. Och för mig fanns inga gränser – världen var ju min.

Protesterade mot det stelbenta och principfasta Gunilla Ponténs kläder har alltid varit annorlunda och innehållit djärva kreationer med spännande färgkombinationer. I flickskolan i Skövde, där hennes pappa var överste, chockerade hon med läppstift och sina röda och gröna strumpor som hon fått efter mycket tjat. – Det var mitt sätt att protestera mot det stelbenta och principfasta. Och jag hatade verkligen kläderna som alla tonåringar gick klädda i, de såg ut som små gråa tanter och farbröder. Gunilla var duktig och ambitiös i skolan, förutom i matte. Hon ritade teckningar i stora högar, och istället för att lämna in matteprov lämnade hon in modeteckningar, vilket var föga populärt bland lärarna. – Jag fick många anmärkningar, ”för förargelseväckande utseende”, av lärarna som tyckte att kläderna som jag hade på mig i skolan var för provocerande och opassande. Det slutade med att min pappa blev inkallad till rektorns expedition. Pappa förstod ingenting. Han tyckte att jag klädde mig som alla andra, säger hon och skrattar åt minnena.

1

15


1

Glöd, skaparlust och inspiration Rena raka linjer har varit Gunilla Ponténs speciella stil. Hon menar att den enkla, rena formen alltid är överlägsen det småsöta och blommiga. Hon har inspirerats av det glada 20-talet när det gäller konst och arkitektur. Medan hela 40-talet anser hon var totalt oinspirerande inom både arkitekturen, möblerna och inte minst kläderna. Lauren Bacall och Katharine Hepburn, var några av hennes få förebilder som fanns på 40-talet, med deras skjortor och långbyxor. Drivkraften har varit att skapa och testa nya idéer, att våga tänka nytt - och utmana. – Jag har alltid varit engagerad och passionerad, inte bara genom mina kläder. Som modedesigner har det gjort att jag alltid varit modern och före i min tid tyvärr är det inget som alltid säljer.

Ramaskri och publicitet vid Hovet Även efter skolan fortsatte Gunilla Pontén vidareutbilda sig på Beckmans designskola. Hon jobbade på konfektionsbutiker över hela Sverige, och hade olika designuppdrag som frilans och startade eget tillsammans med sin man år 1969. Hon attraherades av det som var intressant, gärna överdrivet djärvt och fräckt. Denna lekfullhet och djärvhet var också det som orsakade mindre folkstorm, då hon gjorde debut vid hovet i 1955 och designade en ballongklänning som omnämndes ”bubblan”, som orsakade ramaskri och stor publicitet. – Antingen tyckte man den var den vackraste klänningen man sett eller den fulaste. "Men förmodligen kanske jag ändå skänkte en liten ljusglimt", var Gunilla Ponténs kommentar om uppståndelsen.

God formgivning vs god försäljning I de bästa glansdagarna kunde man hitta Ponténs butiker i Helsingfors, New York, Oslo och Lausanna, samt de flesta stora städer i Sverige. Men med ett enda märke, var det inte helt lätt att hålla lönsamheten igång, särskilt i de större butikerna som i New York. – De höga kostnaderna för lokaler och personal gör att försäljningen måste flyta

16

på hela tiden. Och det är tuff t. Idag har Gunilla inga butiker, utan försäljning sker på "kontoret", på Lidingö, där hon också bor, och via hemsidan. – Jag har alltid haft min stil, fräna kläder med fantastiskt passform, om jag får säga det själv. Men då återförsäljare får svårt att sälja och stänger ner – vad gör man? ” Det är den kommersiella verkligheten – och delvis folksmaken, styr utbudet av produkterna. Dessvärre är inte alltid modern, bra och god formgivning lika med säljbarhet”, utrycker hon vidare i sin biografi. Hon tycker att modet generellt har blivit ensidigt och tråkigt i Sverige. Och kläddesign har blivit ett alltmer luddigt och tänjbart begrepp. Och 90-talets sportkläder har varit förödande för modet, vilket också drabbat hennes verksamhet. – Hur ofta ser man inte människor som går omkring med slitna jeans, någon röd sportjacka och bär på sina stora ryggsäckar. Det är ingen som klär upp sig längre. Varför?! Jag tycker det är tragiskt, betonar hon.

”Färg och form förlänger livet” År 2004 visades en stor retrospektiv utställning på Nordiska Museet: Gunilla Pontén 50 år som modeskapare. Och som hon själv utrycker det: Jag har gjort – allt! Arbetat och designat för Emilio Pucci, Wahls, Hettemarks, Lapidus, PUB med flera. Skapat kläder för teater och film, bland annat Fröken April, Sängkammartjuven och Käre John. Hon har också stått fast vid sin tydliga uppfattning genom åren: ”Kläder ska kännas sköna på kroppen, göra något extra för dem som bär dem. Jag önskar att fler vågade göra lite mer, ta ut svängarna och experimentera med färg och form”. – Du blir gladare och mår bättre av att klä upp dig. Det är inte ytligt – det är friskvård. Mina kunder är kunder som är modeintresserade, de sminkar sig och klär sig läckert och tycker att livet förlängs med lite färg och form. Det är väl härligt, utbrister hon.

Massor med idéer att förverkliga Gunilla sprudlar fortfarande av idéer att förverkliga. Och varför slå sig till ro - när skaparlusten fortfarande finns där? Aldrig,

säger hon bestämt och visar stolt upp små plagg från hennes nya barnkollektion ”Pontibaby collection”. Förutom att designa barnkläder, ägnar hon dagarna åt att rita, måla collage. Hon har redan haft flera utställningar och är i full färd med att planera nästa. – Det handlar om att förnya sig hela tiden, säger hon spralligt där hon står hemma i vardagsrummet i sina klassiska Ponténkläder, helsvart med svartvitrandiga detaljer. Om åldern resonerar Gunilla; Tillåt oss vara så unga som vi känner oss. Jag tycker det är extra roligt när unga människor kommer fram till mig och säger: ”Åh du är så cool”. – Man måste våga vara barnslig. Själv kommer jag att vägra bli pensionär – mentalt. Jag tänker bli en tokgumma när jag blir gammal. Göra saker och se skandalös ut - med stil”. Och fortsätta skapa – det är livet för mig! Lotta Ekberg

Personligt Gunilla Pontén Yrke: Modeskapare, designer och konstnär. Bor: Radhus på Lidingö. Familj: Maken Ulf Engquist, 4 barn, 9 barnbarn, 1 barnbarnsbarn. Ålder: 85 år Utbildning: Tillskärarakademin, Femina sömnadsskola 1947–1948 och Anders Beckmans reklam- och modeskola 1948–1951 Utmärkelser i urval: KTH:s stora pris 2008 på 850 000 kr, Kungliga medaljen Litteris et Artibus 2003, Damernas Värld Guldknappen 1983 och Feminas Oscarina 1967. Ogillar: Tomteröd färg, sött och blommigt – har aldrig funnits i mina kollektioner. Mest stolt över: KTH:s stora pris är fantastiskt. Det var stort! Men också att jag nyligen blev utvald att medverka i en reklamfilm för ett el-bolag, där jag fick spela trummor. Det är väl vansinnigt roligt, att de valde mig, i min ålder, för att de tyckte att jag var så ”cool”. Ångrar mest: Karriärmässigt, att jag inte tog designerjobbet jag blev erbjuden på Elle i Frankrike. Som duktig designer har du alla möjligheter att bli framgångsrik i det stora modelandet. Mina kläder hade nog passat bättre i Paris. Men jag sa nej på grund av kärleken, och gifte mig och fick barn.


HoNdA Till Till er er TjäNST TjäNST HoNdA Honda Creative Business är tjänstebilsupplägget Honda Business tjänstebilsupplägget för alla Creative företag, stora somärsmå. för alla företag, stora som små.

Accord Business, Business, maximal maximalkörglädje körglädjemed med Accord komplett utrustning för 6,5 basbelopp. komplett utrustning för 6,5 basbelopp. Accord Tourer Tourer Business Business Accord 2.2 AT AT pris pris från från ca ca 2.2 ****

AccordTourer TourerBusiness Business Accord Sport2.2 2.2MAN MANpris prisfrån frånca ca Sport ** **

(6,5 basbelopp)

(7 basbelopp)

285.900 kr kr 285.900 (6,5 basbelopp)

305.900 kr kr 305.900 (7 basbelopp)

Lågtkoldioxidutsläpp koldioxidutsläpppåpå99g/km* 99g/km* Lågt Bränsleförbrukningpå påendast endast3,8l/100km* 3,8l/100km* Bränsleförbrukning AccordTourer Tourerförmånsvärde förmånsvärde Accord CivicTourer Tourerpris prisfrån fråncaca från 1792kr/mån*** kr/mån*** fråncaca1792 Civic CivicTourer Tourerförmånsvärde förmånsvärde Civic 1413kr/mån*** kr/mån*** fråncaca1413 från

195.900kr kr 195.900

motor: 2.0 2.0 i-VTEC, i-VTEC, 156 156 hk/2.2 hk/2.2 i-DTEC, i-DTEC, 150 150hk/2.4 hk/2.4i-VTEC, i-VTEC,201 201hk. hk.Bränsleförbrukning Bränsleförbrukningblandad blandadkörning: körning:5,5–8,7 5,5–8,7l/100 l/100km. km.Koldioxidvärde: Koldioxidvärde: Accord motor: g/km. Miljöklass: Miljöklass: Euro Euro 5. 5. Civic Civic Tourer Tourer motor: motor:1.6 1.6i-DTEC, i-DTEC,120 120hk/1.8 hk/1.8i-VTEC, i-VTEC,142 142hk. hk.Bränsleförbrukning Bränsleförbrukningblandad blandadkörning: körning:3,8-6,6 3,8-6,6 l/100 143-201 g/km. l/100 Koldioxidutsläpp: 99-155 99-155 g/km. g/km. Miljöklass: Miljöklass: Euro Euro5.5.Bilarna Bilarnapå påbilden bildenkan kanvara varaextrautrustade. extrautrustade.*Gäller *GällerCivic CivicTourer Tourer1.6 1.6i-DTEC i-DTECmed med16” 16” fälgar. km. Koldioxidutsläpp: fälgar. **Erbjudandet går ***Netto,vid vid50% 50%marginalskatt. marginalskatt.Läs Läsmer merpåpåwww.honda.se www.honda.se går ej ej att att kombinera kombineramed medandra andraerbjudande erbjudandeeller ellerrabatter. rabatter.***Netto, **Erbjudandet

Nu finns vi på sociala medier!

”Från små smulor till levebröd ” Läs hela intervjun med Stefan Fritzdorf, ägare och VD till Vivels bagerier samt medlem i SMÅA: www.smakassa.se/bagaren

Med SMÅA vågar du satsa på ditt företagande. Ansök om medlemskap på www.smakassa.se redan idag!


Nyheter

Nyföretagandet tog semester 400 000 kronor – kostar en utbränd medarbetare Politiker och småföretagare oense om företagarfrågorna Vilka är egentligen de viktigaste frågorna för er småföretagare? Inte samma som politikerna tycker. Och partierna tycker olika. I en ny valundersökning fick partiernas valbara kandidater runt om i landet rangordna de sex viktigaste företagarfrågorna. Politiker och företagare är i och för sig överens om att sjuklönereglerna för företagare toppar den listan. De är också överens om att krångliga regler är de främsta hindren för tillväxt och fler arbetstillfällen. Men sedan går åsikterna isär, visar undersökningen [DN.se]

Småföretag i kommunikationsbranschen är sämst av alla företag på arbetsmiljöarbete. Det visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket. Det ger stora kostnader i form av sjukskrivningar. Vart tredje företag inom kommunikations- och informationsbranschen bedriver inget systematiskt arbetsmiljöarbete och vet inte så mycket om det, enligt deras egna bedömningar. Det handlar bland annat om webbyråer, datakonsulter och nyhetstjänster. 400 000 kronor är kostnaden för en utbränd medarbetare. [Arbetsmiljoverket.se]

Konsumenterna tar allt fler beslut i mobilen…

Lagligt kritisera chefen – men du kan få sparken

Allt färre drabbas av fakturaskojare Skärpt lagstiftning och uppmärksammade domar har gjort sitt till för att stävja fakturabedrägerierna. [DI.se]

18

Blivande entreprenörer tog vara på rekordvädret i juli i stället för att starta företag. Därmed minskade registreringen av nya företag med drygt fyra procent jämfört med juli månad förra året visar statistik från Bolagsverket. I juli 2014 registrerades 3 216 nya företag. Det ska jämföras med 3 363 nya företag motsvarande månad förra året, en minskning med 4,4 procent. [Bolagsverket.se]

Anställda har rätt att kritisera sina chefer och sina arbetsgivare på sociala medier, enligt lagen. Ändå riskerar de sina anställningar om de gör det. Därför väntas tvister om yttrandefriheten bli allt vanligare. En anställd måste vara lojal med sin arbetsgivare. Med det menas att han eller hon ska sätta arbetsgivarens intressen före sitt eget. Även om yttrandefriheten är grundlagsskyddad så betyder det inte att man har rätt att till exempel berätta om affärshemligheter eller sprida förtal. [DN.se]

Mer än varannan svensk som har en smartphone använder den för att få inspiration innan de gör ett inköp. Allra flitigast är unga människor men även äldre använder mobilen före köp. Enligt undersökningen har 81 procent av befolkningen över 16 år en smartphone. Det innebär att nästan fem miljoner kan hämta inspiration och göra inköp direkt från sina mobiler. På frågan ”Använder du din smartphone regelbundet för att få inspiration inför köp?” anger 63 procent av de tillfrågade i åldrarna 16 till 20 år att de gör det. I den stora åldersgruppen 21 till 40 år svarar 54 procent ja. Slutsatsen är att de smarta telefonerna får allt fler användningsområden. Undersökningen visar att viktiga delar av upplevelser och köpbeslut flyttar ut från traditionella butiker till internet. Samtidigt stärker det bilden av att konsumenternas makt fortsätter att öka. Undersökningen har Visma gjort tillsammans med HUI Research. [MyNewsdesk.com]


… Småföretagare har ständig koll med mobilen Nio av tio småföretagare har ständig koll på sin verksamhet med hjälp av mobilen – även när de är lediga. Bara 11 procent kopplar ner helt och hållet. Alla funktioner som numera finns i de smarta mobilerna gör att både bankärenden och stora delar av annan administration kan skötas precis när- och varsomhelst. För att ha kontroll på verksamheten läser drygt var tredje, 36 procent, kontinuerligt mejl eller lyssnar av mobiltelefonen. Drygt fyra av tio, 46 procent, nöjer sig med att kolla en gång per dag och 8 procent en gång i veckan. Bara en av tio stänger av all mejl- och telefontrafik. [MyNewsdesk.com]

Visste du att … • 3 procent av de sysselsatta inom modebranschen är kvinnor och 27 procent män. • 68 procent av de unga (18-30 år) kan tänka sig bli företagare, jämfört med 24 procent i åldersgruppen 56-70 år. • Lån och krediter uppges vara tillväxthinder för 46 procent av småföretagen drivna av person med utländsk bakgrund. • 62 procent av de som kan tänka sig bli företagare vill starta med någon annan. Men bara 35 procent leds av fler än en. • 49 procent av befolkningen i åldern 18-70 år i Sverige kan tänka sig att bli företagare och 32 procent vill hellre vara företagare än anställd - men bara 10 procent är det. [Tillvaxtverket.se]

Storstäderna dominerar företagandet i Sverige Landets tre storstäder ökar sin dominans över företagandet i landet. Samtidigt som de har två av tio invånare svarar de för drygt tre av tio nya företag, visar en kartläggning från ekonomiföretaget Visma. Det går 10 invånare i åldrarna 18-64 år på varje företagare och i Stockholms län går det nästan dubbelt så många människor på varje företagare i flera andra län. Det säger en hel del om styrkan i storstädernas marknader, men kanske också en del om brister i entreprenörsandans spridning över landet. Stockholm är den enskilt starkaste motorn i nyföretagandet. Huvudstaden har 18 procent av landets företagare och står hittills i år för 20 procent av de nyregistrerade företagen i landet. [Visma.se, juli 2014]

Sex miljardbolag som startade i ett garage Ett stort kapital är inte alltid nödvändigt för att bygga ett framgångsrikt företag, ibland räcker det med hårt jobb och envishet. Några av världens största företag startades i ett garage. Följande företag är enligt Business Insider exempel på sådana företag som idag är värderade till fem miljarder eller mer: Hewlett-Packard, Disney, Amazon, Microsoft, Google och Apple. [Svd.se}

19


na och o, göra m ingår

Beas banktips

Vad händer i mötet med banken?

När kunderna kommer till banken går vi igenom företaget, affärsidén och behoven. Ofta är det många frågor i en företagares huvud och då blir det viktigt att få en struktur på mötet. För att förstå företagets behov brukar jag därför föreslå en uppdelning av företagets ekonomi i fyra, eller egentligen fem delar. Detta utan att gå in på specifika produkter, syftet är att se vilka behov företaget egentligen har.

Betalflöden Sparande Finansiering Försäkring Privatpersonen ”bakom” företaget I detta nummer av Bra Affärer ska vi se närmare på de tre första delarna. Genom att börja med att förstå betalflödena – hur man ska ta betalt från sina kunder och hur man ska betala sina leverantörer – får man en bild över hur kassaflödet och även återbetalningsförmågan hos företaget ser ut. Nedan följer några exempel inom varje område.

20

tecknar vi upp betalflödet för att se om företagaren behöver ligga ute med pengar innan de tilltänkta betalningarna (kundfordringarna) kommer att trilla in. Denna del av mötet kan klaras av på 5 minuter, eller kräva en hel timmes möte för sig helt beroende på företagets komplexitet. Under betalflödes-delen kommer även bankens samarbetspartner att spela en stor roll. Företagaren undrar ofta om han/hon behöver en revisor, hur man ska göra med bokföring mm. SEB har samarbeten med ca 35 externa leverantörer som hjälper till med allt det som banken inte har som egna tjänster. Det kan vara allt från bokföringsprogram och avtalsskrivande till att enkelt & billigt kunna ta betalt med mobilen. Var inte rädd för att fråga vad banken kan hjälpa till med. Vi har ett stort nätverk och kan oftast hjälpa till på ett eller annat sätt.

SPARANDE Att börja spara pengar precis när man har startat ett företag ligger kanske inte alltid högst upp på kundens agenda. Dock kan det vara av vikt att placera sitt aktiekapital på ett säkert sätt i början som en trygghet. Det är bra att rådge företaget om att man behöver kunna visa upp ett värde av minst 50 000 kronor i bolaget, om man har ett aktiebolag, i slutet av året. När företaget etablerats och funnits ett tag finns det kanske mer överskottslikviditet som kan placeras på olika sätt. Då går vi här igenom tidshorisont – när tänker företagaren att man behöver ha tillgång till kapitalet? Är man villig att ta risk? Vet man vilka möjligheter som finns? Osv. Genom att först prata om flöden och sedan analyserat ev. överskottslikviditet har vi nu fått en bra grund för förutsättningarna att gå vidare till nästa punkt – finansiering.

BETALFLÖDEN

FINANSIERING

Här börjar vi konkret med att fråga just: ”Hur ska du ta betalt av dina kunder”? Svaret är ofta att man vill skicka fakturor men kan även vara att man vill ta betalt på internet eller att man har många utländska kunder som betalar i andra valutor. Här

Det många inte vet är att det finns en rad olika typer av finansiering. Ibland är det inte ett sedvanligt lån man behöver utan kanske en tillfällig kontokredit. Om man reser mycket i tjänsten kan det finnas andra lösningar med bättre reseförsäkring,

exempelvis ett kreditkort. När vi pratar om finansiering tittar banken på säkerheter som varulager, kundfordringar och maskiner och inventarier. Även återbetalningsförmågan är A och O för att lånet ska kunna beviljas. Kan man visa på att man har säkerheter för lånet och att man har en stark återbetalningsförmåga blir det enkelt att få sitt lån beviljat. Bra att veta om är att banken även erbjuder leasing, factoring och anda lånmöjligheter som ibland kan vara mer fördelaktiga än en klumpsumma pengar med en klassisk amorteringsplan. Ofta samarbetar banken också med andra aktörer, exempelvis ALMI företagspartner som är statligt ägt. Det är inte ovanligt att banken går in med en del, ALMI med en del och företagaren själv med en del. På så sätt delar alla parter på risk och säkerhet. Tanken med denna rådgivning är att träffa sin bankman/bankkvinna minst en gång per år och gå igenom företagets ekonomi på liknande sätt. Om lånet amorterats som det ska och kundfordringar kommit in som planerat så är det ofta möjligt att banken tar över lånet helt efter ett tag istället för att dela det med ALMI för att på så sätt kunna erbjuda en lägre ränta. Därför är det av största vikt att kunna visa upp en trovärdig budget och förklara sin affärsidé på ett sätt så att rådgivaren förstår. Rådgivaren håller sedan en föredragning om företagets behov för en kreditkommitté som beslutar om lånet kan beviljas och på vilka villkor man vill låna ut pengar till verksamheten.

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin små företag på SEB


Juristen

Skiljeklausuler en stor risk för småföretagare Många företagare använder olika typer av avtal i sin verksamhet. Inte alla är medvetna om vilka risker de tar när kunskapen är låg om vad som händer vid en eventuell tvist. Hur många känner egentligen till skillnaden mellan ett skiljeförfarande och att tvista vid allmän domstol? En småföretagare måste kunna många saker och ibland räcker inte tiden till för att sätta sig in i annat än den egna verksamheten. När man ska skriva avtal följer du ibland minsta motståndets lag och skaffar fram någon avtalsmall från en

blankettbas eller bokhandel. Risken med detta är att du inte förstår innebörden av vissa klausuler i standardavtalen och detta gäller framför all så kallade skiljeklausuler. Som nystartad företagare tvingas du ofta acceptera de stora företagens standardavtal, men när du har varit verksam en tid, bör du så snart som möjligt upprätta egna avtal. I de stora företagens standardavtal förekommer ofta en klausul om att en tvist mellan parterna ska avgöras genom skiljeförfarande. Fördelen med detta är att detta medför en snabbare och icke offentligt process. Man kan få experter på det specifika rättsområdet som skiljemän, vilket i mer komplicerade branschfrågor kan vara av stor betydelse. Ett avgörande i allmän domstol kostar å andra sidan inte så mycket utöver ombudsarvodena men väntetiden är lång och saken riskerar att dras i flera instanser. När du skriver avtal som småföretagare bör du noga överväga vilken typ av tvistlösning du vill ha och vilken av dem man har råd med. Billigast och det oftast mest ändamålsenliga valet av klausul för tvister som rör sig om minde belopp är att hänvisa till allmän domstol. Då vet du ungefär vad det kommer att kosta att få saken prövad. Om du hänvisar till skiljeförfarande kan det komma att kosta väldigt mycket pengar. En tvist om en miljon kronor i en skiljenämnd via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut kan till exempel kosta mellan cirka 80 000 kronor och 225 000

kronor, beroende på vilken typ av förfarande du valt. Därtill kommer kostnader för de juridiska ombuden. Alla kostnader betalas i slutänden av förloraren. Om du avtalat om skiljeförfarande men inte hänvisat till något särskilt skiljedomsinstitut över huvud taget, kan det bli ännu dyrare eftersom hela avgörandet kommer att ske till rörligt arvode. Det har visat sig att alltför många småföretagare inte känner till dessa regler, och för dig som valt en tvistlösning genom skiljeförfarande, kan det komma som en chock när de får reda på vad ett avgörande enligt den modellen kommer att kosta. Det gäller därför att ha ordning på sina avtal och veta vad som står i dem. Det är ju först vid problem som konsekvenserna blir så tydliga. I normalfallen brukar det vara tillfyllest med att du hänvisar till en tvistelösning vid allmän domstol. Det vill säga om det inte rör sig om någon större affär med stora belopp och viktiga rättsfrågor samt med inblandning av starka ekonomiska parter. I några fall har jag skrivit så här: "Tvist i anledning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens, ska tvist angående tolkning och tillämpning och därmed sammanhängande rättsfrågor, avgöras av allmän domstol.” Djursholm den 26 augusti, Wiggo Lindgren förste vice ordförande och juridiskt ansvarig Småföretagarnas Riksförbund

Rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters telefon rådgivning utan kostnad Småföretagarnas rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2012 har mer än 500 frågor besvarats. Många frågor har rört arbetsrätten och även klagomål på telefonförsäljning av telefonabonnemang och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala och allmän affärsjuridik. Rådgivningspanelen består idag av två advokater, samt en skattejurist och den kretsen kommer att utökas så snart behov föreligger. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta dig inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

21


Viktigt för småföretagare att välja rätt försäkring! Behovet hos en småföretagare är mer likt en privatperson än ett storföretag. Att olika företagstyper har olika behov kan tyckas som en självklarhet. Men hur bygger man en attraktiv försäkringsprodukt för företagare som ser sig som just småföretagare snarare än storföretagare. För vilka är företagarlivet tätt integrerat med privatlivet? Vad tycker Småföretagarnas medlemmar? När Trygg-Hansa har pratat med medlemmar i Småföretagarnas Riksförbund förstår vi bland annat att: - Medlemmarna förstår i flera fall inte värdet av att ha en försäkring, glömmer bort att ordna eller aktivt låter bli att skaffa. - De tycker att försäkringar är kångligt, svårt och dyrt: ”Får jag ens den hjälp jag behöver om något händer?” ”Prisbasbelopp – vad är det?!” - De upplever att självrisken på företagsförsäkringen är hög ” "Min hemförsäkring har en självrisk på 1500 kronor samtidigt som företagsförsäkringen har en självrisk på 8 500 kronor!” - Viss egendom är kritisk för att driva företaget, exempelvis datorn och medlemmar reagerar på höga avskrivningar. Hos de flesta försäkringsbolag är självriskerna densamma oavsett storlek på företag. Det vill säga att oavsett om du har 50 anställda eller är egenföretagare betalar du samma självrisk vid skada.

FRIDA FridaFÖRETAGARE Företagare

22

Det har lett till att många småföretagare idag är oförsäkrade ofta beroende på den höga självrisken. Det vill Trygg-Hansa ändra på. Därför sänks nu självrisken på egendom till endast 1 500 kronor (mot tidigare 8 800 kronor). Denna sänkning likställer självrisken som en privatperson har. Idag betalar exempelvis en enmansföretagare 8 800 kronor i självrisk, vilket är samma som riktigt stora företag. Summan är dessutom kommunicerad som krångliga 0,2 prisbasbelopp, vilket många inte förstår innebörden av.

som råkar ut för ett överfall, stöld eller driftstopp. Listan kan göras lång och för ett företag utan försäkring kan konsekvenserna bli ödesdigra.

Datorn är småföretagarens bäste vän En annan förändring kommer från insikten att datorn är central för en småföretagare men att kunden idag får ut en bråkdel av värdet när en skada anmäls. Avskrivningen justeras därför till 0 kronor de första två åren, vilket tillsammans med den reducerade självrisken gör en verklig skillnad i erbjudandet till småföretagare. -Vi hoppas med dessa två åtgärder att vi kan ge det lilla extra och påvisa ett verkligt värde av att ha sin försäkring hos Trygg-Hansa, säger Åsa Hauer, ansvarig för småföretagarnas försäkringslösning inom Trygg-Hansa.

Enkelt och tryggt för dig som medlem För att trygga företagets behov har SEB och Trygg-Hansa i samarbete med Småföretagarna skapat ett trygghetspaket, Småföretagarnas Trygghetslösningar, som täcker allt som du som småföretagare behöver: anpassade försäkringar och banktjänster, och en säkrad pension. För mer information gå in på den gemensamma sidan för Småföretagarnas trygghetslösningar.

Varför är det viktigt med rätt försäkring? Att inte vara rätt försäkrad kan bli en dyr historia om olyckan skulle vara framme. En vattenskada i ett varulager, en anställd

Med en företagsförsäkring visar du dessutom dina kunder att du är en ansvarstagande företagare.

Vill du veta mer och prata om ditt företags försäkringar? För dig som medlem i Småföretagarnas Riksförbunds finns en egen kundservice med försäkringsexperter på små företag. Du når oss varje dag kl 7.30–18 på 0771-111 765.

© AndersSuneson Suneson/Tantiloop en serie av Anders 2014 Film


SERVAR LEDNING

LOPP I SADEL

DE CIRKSÅDANA LADE SITTER RUNT MATVISSA INNE MED TIS BORG

TAPPADE KRIM

BADSTÄLLE

ÄR ETT ELDORADO

VÄRDEPAPPER

IHÅLIGT STRÅ

POTENTAT

DAMERNA MED ETT LÄGRE REGISTER

SYNS PÅ POSTEN DENNA HUND ÄR UTSLAGSGIVANDE HALVÖ

VAR EN ÖKÄND ÖGRUPP VÄRPTE

BLIR KRÄM IBLAND LAND MED AUKTORITÄRT STYRE

DE ÄR BENKLÄDER PRYGLAD AKTIVITET FÖR ATT FÄSTA BETE

MÖRDADE BROR ENLIGT GT

PÅ TAK I SLITE

HÖGSINT SNABBA I VÄNDNINGARNA FRAMFÖRDE FERNANDO

BLIR OFTA GRIPEN AVSÄTTER FISK SOM SIMMAR MED STRÖMMEN

GRÄLSJUKA EXERCERA INTOG UNDSLIPPER LÄCKERGOM

KAN FÄLLA I MÅLET PERIOD

ÄR ETT MODERSMÅL VITTRA

INNEHÅLLER PRIS PÅ JOBBET

VARORNA I BUTIKEN HÅLLER IHOP PÅ KONTORET

ÄR EN FRÅGA SOM KOMMER EFTER HAND

BRUKAR BONDE

BLIR BOSS SKRIVRUMMET

HOPPAR BACKUP

UTGÅR BOXARE IFRÅN ÄR HÖGLJUDDA

SYNS I EN LITEN GRUPP

I NATUREN

HERRBETJÄNT

VARA I STÅND TILL

FRAMÅTANDA GÅR UT FRÅN NAV

ÄR BRA FÖRVÄRV

SKAMFILA GENOM NÖTNING GER HJÄRNSKADA

HÄNFÖRAS LÄMNADE I STICKET

FÖRUTSÄTTNING

PRAKTIK INNAN LEGITIMATION

BUTELJERAS GÅR UT I VATTNET

BELÅNAT

ÄR DEN SOM ÄR SÄKER PÅ SIN SAK

HISSA SEGEL

SKA MAN INTE NÄR GUBBEN ÄR RÖD

SLAG AV DJUR

BLEV SKOLA MED TIDEN

GJORDE DEN FÖRKYLDE

UPPHÖJNINGEN I HUDEN

DE TOPPAR HUS

I HÖGRE GRAD

ÄR VÄL TVILLINGSJÄLAR

ÄR GUL OCH BLÅ MEDIUMTRÄFF

MÅR VÄL GOLFHÖLJEN VAR EN AV URMAKARNA

INDIANGRUPP KAMMARGREVE

KRÄVS HUNDRA FÖR ATT FÅ HA

URSKILJA SVENSKA RADIOAKTIEBOLAGET

GULDFÄRGAD

SÖDERGRABB

SKINA UPP VISAR PÅ NEDGÅNG I STOCKHOLM

ÄR DE TJURSKALLIGA DET KOMMER NÄR MAN SLÅR EN SJUA SKICKAS SÄKERT MED POST

BIPRODUKT VID FRAMSTÄLLNING AV SOCKER

Bra Affärer

Annonsbilaga FORMULÄR ATT FYLLA I FÖR FÖRETAGARE

B HANDVAPEN ÄR GRÖN VINTER

S

ÄR DET AKTUELLA PÅ

G

HADE OS 1960

SÖRJA

AVSLUTAR RESULTATRÄKNING FÖR SÄSONGEN

Å

R

S

FRAMFÖRANDE AV PJÄS

R

O

E

GÖR FARLIG SCEN VEDKLYVEN

M A

SKREV RÖD BOK

T I KOPPAR ÄR DE SOM TÄNKER KLART

N Y

OKÄND STORHET SOM ÄR INBLANDAD I ETT BRÅK ÄR VÅGHALSAR

X G A

M O SPELAS IN VIA EN KANAL

L

L

S

ÄR HÖG PERSON

ÄR VÄL ALIAS

O

K

S

L

T

O

VÄCKER SOVANDE

T

U

INFÖRDE REXED

A

L V

F

L

A

R

Å

N

N I

FROTTERA

TILLDELA

N

G R

RÄCKA

G N A I

D

O

N D

A

VÄLLING SOM INTE SKA ÄTAS

G E

G G A

N D

Ö

V

F

R

I

P

O

N S

L

I

N I

LÄSES AV I KASSA ÄR ETT ORD FRÅN DUBLIN

I R S

E

N K

G R EXPONERAR FARMAKA SÄTTA DIT ETT MÅL

A

N G RAMLA OMKULLA

KVARLÄMNAT KAN BLI EN MASSA

N G

N

A

ÄR BRA PÅ ATT SIKTA PIGG PÅ MASSIV

JAG OCH DE ANDRA I BERLIN 1936

U

VILL NOG DEN SOM SITTER INNE

GENOMFÖR ETT TVÅSKIFT

D

HÄR KAN MAN FASTNA I DYN

H

GJORT FRUKTDRYCK

FICKA

B

T

GER VAX

STATERNA

U

S

A

FÖR TVÅ IBLAND

S

P

E

L

B

SKRIVA UPP FAKTURA

S

A

L

T

A

SKUMMA ÄR FLOTT

L

Ä

S

A

S

I

RATTAR I LÅNGT EKIPAGE

C

H A

U

F

F

Ö

R

PLACERAS BAK I

U

G N

T

I

N

SKREV I GT DEN TAS AV HARE

E

S

R

L

KRÄVS HUNDRA FÖR ATT FÅ HA

A

A

N A

T

S

FÖREKOMMER MAPPEN HOS POLISEN

Ä

R

Å

HYVLAT

KOMMA MED RAPPAKALJA

V

O

R

S

I

N A

VID DET LAGET BLIR MALT

D

G L

Ö

M T

LEDDE YASSIR LITEN PÅ TALLRIK

P

E

T

P

O

L KVINNA UTAN RING RÄKNAR UT I RING

T

O

H A

ÄR EN LITEN BIT

SKRUVAT UPP

I LJUSSTAKE BESÄTTNINGEN MED HORN

N Ö

M Ö

I DEN VÄXTER TAGGIGA VÄXTER

E

ÄR DE SOM SÄGS VARA KÖRDA

K

N

LÅNGVARIG PLÅGA

P

I

N A

SNÅLVATTEN

S

P

O

T

T

G R

R S

K

A

L

T

T

A

E

L

TASS I SVERIGE

T

J

A

T © Melon Produktion

LIV I LUCKAN

R

E

N R

A

B

A

T

B

B

DEN SÅGS PÅ PARKERINGEN BAKOM MUREN

S

D E I KRIGSFARTYG FÖRR UTAGERAD

L

Ö

A

V

G E ARBETSLEDAREN VID JORDBRUK

U

T HYVLAS PÅ BORD GÖR STICKET

N A

ERSATTE

I

T

A U

E

HOPPAR EN ÖVERLÖPARE

FÄSTER SIG VID ANDRA

A

K L

S

T

Ö

A

UTSTRÅLNING

S RUTTEN

R

SÅDAN RYMMER KRATTOR

E

R

VÄNTA DE LIGGER I SMYG PÅ RAD ÄR DET I NORRA MAN INTE AFRIKA TAR UPP

SMÄLTS MÄRKTS I FÖRVÄG

R

SOM ETT SPJUT

K

E

R

T

GLAPP

O

A

L

TUREN

R

STRYKER DUK

R Ö

A

S

K

V

SKYR MÖDA

O

T

KALLAS SJUKA I STOCKHOLM

R TOPPA

D

R

DAMMADE AV

FÅR KORT PÅ PLAN

R

ÄR EN RIKTIG STROPP

M O

A

DRILLA BLIR GEMENE MAN IBLAND

P

FEDERATIONEN

O

HAR REKLAMFRI RADIO MOL ALLENA

T

S

G N I A HÖLJE

R

GRANSKAR FIRMANS KONTON VERKA

E

HYFS OCH FASON

N

A

N K

ÄR DE SOM OFTA VICKAR

K

R

ÄR LUCKA PÅ VINDEN

DATORBEARBETNING

ÄR FÖRETAGARE SOM BACKAR UPP

M A

N G A

Ä MEDVERKAT PÅ BISLET SILVERTECKEN

UPPELDA

N Ö

U

VAPENFÖRRÅDET STRÄCKAN FÖR LÅNGTRADARE

M E

K

N I

U

R

A

R

D

R

A

A

K

T

T

L

HUM

L

N T

DRAS FÖR ATT STÖDJA NÅGON

D

O

A

ÄR ETT MUDDERVERK

F

F

B

K

KAN DEN SOM PRESSAR PÅ STRAND

ÄGANDE I VÄRDEPAPPER

DEN ÖMMA PUNKTEN

GÅ UNDER I VATTEN UPPLÖSNING

JÄRN I BRUK ÄR PÅLÄGGSKALVAR

N O SÄGA NEJ

I BOTTTEN PÅ GLAS

© Melon Produktion

R

A

A

N A KÖR BIL ÖVER KATTEGATT RUELSE

D

S

E

K

N A JOBBA I SKIFT SAKNAS I ÖPPEN TERRÄNG

L Ä

DE ORDAR UTAN ATT RÖRA EN MIN LÖVTRÄD

S K KNYSTA ÄR VÄL NAPPATAG

T

Ä

O

S

T

N

SÅDANA KAN FÅ TITLAR KOM IGEN

E

GÖR DET NÄR DET KNIPER

T PLATS FÖR PLUGG

E

N

K

GER TOMTEN JÄMNT SKÄGG

ÖSELBO

T I GOD KONDITION

T VILL LÄMNA CARLOS VÄDRA

A

B

U

K

T

A

L

A

R

N

ÄR MÄRKT KÄMPE SYNS MED TRIANGEL

Ä

R

R

A

D

LAPPEN MED HORN PÅ MODERSMÅL

A

T

E

N E

D

TÄNDSTICKSKUNG

D

I

A T

N A

P

S

B

A

L

A

LÄGGER DEN SOM SIKTAR

D

E

STÄMNING

R

A

T

HANDLEDER

S

M U ÖPPNAR OGÄRNA PLÅNBOKEN

DIKTAS

FÅTT ETT PRIS

A

N

DOCKKILLE

T

S

N I

K

E

T

A

E

N

R

DYKARKURS

O

UTGÖR EN DEL

MELLANAKT

S

KAN DEN SOM HAR STRÖJOBB

P

Å

NÄRA FÖRESTÅENDE

A

A

S

K

R

Y

T

O

R

E

T

N S KAN VI SLÅ UPP I LÄGGER BENEN PÅ RYGGEN

A GÖR VISSA BROBYGGARE

N E

V

I

N

I

V

A

N G Å

R

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 1 november vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 3/2014 Bra Affärer 1. Peder Sjögren 2. Jan Holmerup 3. Peter Alho Annonsbilaga 1. Sten-Olof Blomqvist 2. Lillemor Zeijlon 3. Ingrid Larsson 4. Kjell-Åke Wivatt 5. Jan Holmerup

23


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar.

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN

Finn s m

ed app

BEER & DIAMANT PR

Miljöpolicy ALD Automotive AB ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i vår verksamhet, att bedriva operationell leasing samt hantering av företagsbilar. Genom att arbeta systematiskt och effektivt ska vi säkerställa att myndighetskrav och lagkrav efterlevs och att vi svarar upp till de krav som samhället och våra kunder ställer på oss. Vi ska arbeta med ständig förbättring av vårt miljöarbete, för att förebygga förorening och minska negativ miljöpåverkan genom att följa utvecklingen inom miljöområdet och tillhandahålla information till våra kunder som ger dem de bästa förutsättningarna att välja en bil med bra miljöprestanda och därigenom minimera miljöpåverkan. säkerställa våra medarbetares miljökompetens genom utbildning och information. internt använda produkter med bra miljöprestanda. verka för en effektiv resursanvändning och underlätta återvinning och källsortering i våra lokaler.

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 4 | 2014  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 4 | 2014  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund