a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 3 2 0 17

Vi före

träder

nu

30 000

Leif Svensson

småfö

re ! retaga

lämnar över till vår nya ordförande

Anne Abraham Marbrandt Ta kontroll över din arbetsdag Vad är gräsrotsfinansiering? Full fart inför Almedalen

MARIA BERGHÄLL

Karriären som entreprenör började redan på gymnasiet L A G A R • R E G L E R • S K A T T E R • T I L LV Ä X T • T R E N D E R


Erbjudande genom exklusivt avtal via Småföretagarnas Riksförbund

Vi kan nu erbjuda dig som medlem i förbundet attraktiva IT-lösningar och en IT-Partner som: I Förenklar din vardag I Ger dig mer tid till din verksamhet så att du får mer tid till dina kunder I Hjälper dig öka företagets lönsamhet

Du kan få: I All IT inkluderad (datorer, säkerhet/backup, skrivare, program, support m.m.) I Fast månadskostnad per användare I En IT-Partner som bryr sig och finns nära

Ring nu!

Office IT-Partner Stockholm/Liljeholmen Tel: 08-400 25 708 www.officeitpartner.se/smaforetagarna


Ledare

”Utan bin skulle människan inte leva längre än fyra år” Jag startade mina första tre företag som 22-åring. Ingen sa att det var enkelt, tvärtom sa folk omkring mig att det går aldrig, vilket fällde avgörandet. Jag hade helt klart för mig hur jag skulle förverkliga min idé, och när mannen på andra sidan skrivbordet avrådde mig på grunderna att jag saknade kapital, utbildning och inte hade en komplett affärsplan, skred jag till verket direkt efter rådgivningen. Strax hade jag startat en privat pianoskola med 450 elever och 22 anställda högskolestuderande. Jag brann för att inspirera mina pianoelever och ville att fler barn skulle få uppleva att ha en extra storasyster eller storebror vid pianot, något jag själv aldrig hade haft. Efter första företagsstarten blev det två till inom ett år, varav det ena finansierade juridikstudierna samtidigt som det gav extraknäck åt flera andra studenter. Därmed inte sagt att det var enkelt att driva, det var allt annat än tryggt och, tja, lönsamt i någon vidare bemärkelse vore att ta i. Jag är en av de där entreprenörerna som är van vid motvinden och som väljer att bli peppad istället för nedslagen när personer säger ”det går inte”. Jag har varit företagare sedan 1993, även om jag också haft perioder av anställningar. Jag har inte valt företagande för att det verkat lätt, utan för att jag sett möjligheter som jag velat utforska. Det har inneburit arbete på kvällar och helger och försakande av mycket annat, men jag har förverkligat mina idéer, styrt över min egen tid och också i perioder kunnat erbjuda såväl praktikplatser som jobb åt personer som stått långt från arbetsmarknaden. För mig har det inneburit glädje i arbetslivet. Som tvåbarnsförälder har företagandet gett en flexibilitet som fortsatt passar min familjekonstellation precis som för många andra barnfamiljer med företagare. Här på Småföretagarnas Riksförbund känner jag mig i gott sällskap. Idag är det politiken som sitter på andra änden av skrivbordet, och som genom regelkrångel, nya skatteförslag och andra hugskott säger ”det går aldrig”. Men vi småföretagare vet bättre. Vi vet att det går och vi vet vad som behövs för att nå visionen att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att starta och driva företag i Sverige. "Albert Einstein ska ha sagt att utan bin skulle människan inte leva längre än fyra år. Det finns en anledning till att vi valde biet i vår logotype. Våra medlemmar är idag 30 000 flitiga ”bin” som ger honung till Sverige i form av produkter och tjänster, sysselsättning och pengar till statskassan, trots att

det varken är enkelt, tryggt eller lönsamt. Så ligger Sverige också i nedre delen av skalan av jämförbara länder i globala undersökningar om entreprenörskap. De allra flesta av oss har, som tur är, helt andra drivkrafter. Ge oss därtill rätt förutsättningar, så växer våra företag och vi anställer fler, utvecklar innovationer och kan på det sättet bidra ännu mer. Det är Småföretagarnas uppgift och åtagande gentemot våra medlemmar att fortsätta att lyfta fram vad som behöver göras för att få rätsida på företagsklimatet. Att starta och driva företag är nog riskfyllt och svårnavigerat som det är – det sista som behövs är regelförändringar som gör det svårare, mer otryggt och olönsamt att ge sig in i företagande. Därför kommer vi att flitigt bidra i debatten även under mitt ordförandeskap. Vi ska vara sakliga, konstruktiva och bygga våra förslag på välförankrade exempel hämtade från våra medlemmars vardag, och ibland goda exempel från andra länder. Vi vill synas och höras och föra en dialog med våra politiker med respekt, vilja att förstå och samsyn så långt det är möjligt. Ge oss tydliga spelregler, harmoniserade socialförsäkringsregler som inte sätter oss i en sämre sits än våra anställda och vettiga ekonomiska förutsättningar att driva och utveckla våra företag. Prata med oss. Lyssna på oss. Vi bidrar till Sveriges välstånd och vill också ha en god levnadsstandard för alla. Vad ni än gör – sätt er inte på oss. Man sätter sig inte på ett bi, och man sätter sig sannerligen inte på 30 000 bin. Det krävs nog ingen Einstein för att inse vikten av ett gott småföretagarklimat för Sverige.

Innehåll: Ledare 3 5 frågor

4

Medlemssidor 6 Profilen: Maria Berghäll

12

Srf konsulterna

16

Ta kontroll över din arbetstid

17

Nyheter 18 Gräsrotsfinansiering 20 Försäkringsmäklaren har ordet

22

Juristen 23 Serien 24 Korsord 25

Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Maria Boborg-Trané ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

BOKUTLOTTNING

Anne A Marbrandt, ordförande

Mejla till oss och delta i en utlottning av Kenth Åkermans nya bok

SLUTA CHEFA BÖRJA LEDA (Värde ca 300:-)

En handbok i praktiskt ledarskap med inspirerande historier och handfasta verktyg. Skriv ditt namn och din adress och skicka till: info@smaforetagarna.eu Skriv ”BOKUTLOTTNING” i ämnesraden. BraAffärer

3


FEM FRÅGOR

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION TILL FRÅNMEDLEMMAR SMÅFÖRETAGARNA

Kenth Åkerman Ledarskapsexpert 1. När startade du ditt företag?

1999, men dess förinnan var jag delägare och drev reklambyrå under fem år innan jag hoppade av för att inspirera och utveckla människor och affärer, ”på riktigt”. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Namn: Kenth Åkerman, ledarskapsexpert, talare och mental coach. Antal anställda: 1, förutom jag själv. Verksamhet: Motivation, förändring, ledarskap, serviceutveckling. Det gör mig inspirerad och motiverad:

Att få inspirera andra att våga, vilja, välja! Jag kommer snart med min femte bok sluta chefa börja leda: Hur laget blir större än jaget. Boken tar avstamp i det personliga ledarskapet och handlar om hur du blir en stark ledare för framtiden. En bok för alla, både chefer och medarbetare, samt inte minst för oss som är småföretagare.

Att det blir lättare att anställa och avskeda. Minskad administration och bort med straffavgifter vid minsta försening. Näringslivet är bara till en liten del de stora internationella företagen. Lyft småföretagarna och öka förståelsen för att Sverige är ett småföretagarland. Det ska vara lättare att kunna gå in och ut ur sitt företagande utan att behöva avveckla eller stänga igen. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Att jag kan styra min egen tid och jobba med det jag brinner för. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Flexibilitet, lärande och ständig utveckling. Jag älskar att utveckla och utvecklas i dialog med människor för att utveckla verksamheter. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Det är en aktiv organisation som tar tillvara småföretagarnas intressen och för vår talan utan att för den sakens skull bli en tungrodd byråkrat, vilket det finns tendenser till i andra motsvarigheter. Jag uppskattar närhet och enkelhet. Aktuella frågan: Vilket är det värsta regelkrångel du stöter på i din bransch?

Stökiga regler och fyrkantiga människor som inte förstår vardagen. Arbetsgivarförsäkringar och sjukregler är två saker som behöver förenklas. Inte minst sjukreglerna för egenföretagare, som måste ses över och ändras.

Susanne Säbb Danielsson Tunnbrödsbageri och Handelsbod 1. När startade du ditt företag?

2013 köpte vi Rättviks Tunnbrödsbageri av förre ägaren som gick i pension. Vi döpte om företaget och bildade AB. Rättviks Tunnbrödsbageri o Handelsbod AB. Vi tog in Handelsbod i namnet omgående då vår tanke var att kunna erbjuda lokalproducerade varor från mindre producenter samt att ge dessa en ”plats i hyllan”. Vi växte omedelbart ur de lokaler som bageriet huserat i sedan 1957, en ny centralt placerad gammal kyrka köptes och i december 2013 gick flytten. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Det borde vara självklart att samma skyddsnät, stöd och hjälp finns för alla, även för småföretagare. Som systemet fungerar idag får du som företagare inte bli sjuk eller skadad. Ingen hjälp finns att få från vårt gemensamma samhällskontrakt såsom sjukpenning, rehabiliteringsstöd et cetera. Vi betalar för mycket skatt för det vi

4

BraAffärer


Sofie Jensfelt

Namn: Sofia Jensfelt, JEOD – småföretagarnas reklambyrå i

JEOD – småföretagarens reklambyrå

Antal anställda: Noll, kommer så att förbli. Verksamhet: Driver en reklambyrå speciellt inriktad på småföretag. Det gör mig inspirerad och motiverad: Inspirerad: Allt! Det

1. När startade du ditt företag?

Jag har drivit företag vid sidan av studierna i över tio år. I november 2016 tog jag min tredje och sista examen. Sedan dess kör jag all in!

Göteborg

är mitt jobb att hitta inspiration att översätta i kommunikation. Motiverad: Mina många nöjda kunder!

2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Eftersom jag själv jobbar med förenkling av processer kan jag ibland undra om det inte skulle gå att förenkla rejält för oss småföretagare. Både i uppstartsfasen och i löpande kontakt med myndigheter. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Jag slipper börja dagen med ett leende om jag inte har lust. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Enklaste hittills: Att ha en rimlig levnadsstandard genom att göra det jag älskar fyra timmar om dagen och sedan använda resten av dygnets 20 timmar till allt annat som jag älskar ännu mer. Jag kommer aldrig att expandera min verksamhet och riskera att hamna i långvarig stress. Tackar hellre nej och håller min kreativa nivå konstant hög. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

För att existera i ett större sammanhang. Ha en axel att gråta ut mot. Aktuella frågan: Vilket är det värsta regelkrångel du stöter på i din bransch?

Reklam är alltid hårt reglerat. Jag jobbar mycket med ölbryggerier just nu. Där är listan på begränsningar lång. Dock är det flest oskrivna regler (vilka kan vara väldigt spännande att bryta beroende på vilken tonalitet man vill förmedla).

kan få ut av systemet. Regelkrångel i kontakt med myndigheter. Allt extra arbete i samband med anställningar gör att det knappt lönar sig att anställa personal utanför familjen.

listan. Stora företag som kan ha hela avdelningar som sysslar med personal och administration.

3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Livsmedelsbranschens alla regler är krångliga överlag men det som sticker ut mest är alla krav på märkningar av olika slag. Framför allt blir de stora förändringarna mycket kostsamma då ett mindre företag ofta har tryckt upp lite för stor mängd förpackningar eller etiketter för att tryckerierna och ekonomin kräver det. Stora mängder material blir obrukbara till förlust för miljön och resultatet.

Det bästa med att vara företagare är friheten att få vara kreativ och göra det som inspirerar. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Nytänkande i tradition brukar jag säga. Jag brinner för det lokala, närodlade och vill utveckla den biten i vår handelsbod, att ge de små producenterna en chans att komma in i butik. Jag skulle vilja ge fler ungdomar skjutsen in i arbetslivet. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Jag är medlem för att jag anser att någon behöver lyfta de små företagens förutsättningar och villkor. Vi företagare med färre än femtio anställda står för en stor del av alla anställda men reglerna som vi ska följa är skrivna för stora företag med många fler på löne-

Aktuella frågan: Vilket är det värsta regelkrångel du stöter på i din bransch?

Namn: Susanne Säbb Danielsson Antal anställda: 2 plus extrapersonal vid högtryck. Verksamhet: Tunnbrödsbageri och Handelsbod med lokalproduce-

rat.

Det gör mig inspirerad och motiverad: När jag ser ungdomar

som gör det de brinner för och vågar satsa på sin grej.

BraAffärer

5


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Småföretagare i själ och hjärta Leif Svensson om tiden som ordförande i Småföretagarnas Riksförbund Drygt 30 000 medlemmar på sex år. Det

är bra marscherat. Men Leif Svensson, avgående ordförande i Småföretagarnas Riksförbund, är inte en person som förhäver sig. Han konstaterar bara kort och gott: – Det har gått över förväntan.

Leif Svensson tvekade aldrig att starta

Småföretagarnas Riksförbund 2010. Och några tankar på att det inte skulle fungera har han aldrig haft. Han såg ett behov av en organisation som tog tillvara de små företagens behov. Men tanken var egentligen inte att starta ett förbund, utan mer en folkrörelse, med väldigt nära kontakt med medlemmarna. Och så blev det. – Från första dagen och fram till nu, har jag haft direktkontakt med medlemmar så gott som varje dag.

Lätt för att skapa kontakter Det är mycket tack vare alla samtal och

mejl från medlemmarna som olika frågor har kommit upp till ytan. – Vi har alltid agerat snabbt genom att skriva debattartiklar och brev till riksdagsledamöterna, säger Leif och tillägger att alla politikerkontakter skapades redan första året. – Jag har alltid haft lätt att få kontakt med människor på alla nivåer. Oavsett om politikerna har varit positiva eller negativa så har jag skapat möten. Jag tror faktiskt aldrig att jag har fått ett nej. Det ligger ju i politikernas egna intresse att engagera sig i småföretagarfrågor, även om de sedan gör lite verkstad av det.

Vi kan frågorna Småföretagarna uppmärksammades från starten och i

valdebatten i Sveriges Television, hösten 2010, medverkade förbundet som representant för Sveriges småföretagare. Redan andra året, 2011, var medlemsantalet uppe i 10 000 och då var Leif säker på att det skulle gå vägen. Han säger att arbetet med Småföretagarna bara har rusat på utan något uppehåll, med nya utmaningar hela tiden. Och det har varit jätteroligt varje dag. – Vi är unika eftersom alla som jobbar i styrelsen är småföretagare. Det be-

tyder att vi kan frågorna. Vi ska lyfta frågor som kommer från medlemmarna. Men hur vi ska driva dem, det ska vi själva veta. Har man varit småföretagare i 30 år då vet man.

Skapade debatten om sjuklöneansvaret Under Leif Svenssons år som ordförande,

har förbundet jobbat brett med alla frågor. Men det finns en fråga som sticker ut sjuklöneansvaret. – Vi var den första organisationen som skrev debatter om att ta bort sjuklöneansvaret. Den första artikeln skrev vi i augusti 2010. Orsaken till den förändring som kom för ett par år sedan, med en förbättrad ersättning för arbetsgivare vid sjuklönekostnader, beror mycket på vårt enträgna arbete. Leif Svensson ser positivt på framtiden både för förbundet och för Sveriges småföretagare. – Småföretagarklimatet måste bli bättre med tanke på att de stora företagen flyr Sverige. Mycket av välfärden framöver kommer att finansieras av småföretagen. Och då vore det konstigt om man som politiker inte lyssnar på oss som har kunskapen, och agerar därefter så att småföretagen får möjlighet att växa. Det är ju i småföretagen som arbetstillfällena skapas.

Ska njuta av friheten Leif Svensson har varit ett riktigt ar-

betsbi, han har aldrig dragit sig för att jobba mycket. Men nu är det dags att trappa ner och börja njuta av friheten, och av att kunna göra vad han vill, för även om han kommer att ha kvar en del uppgifter i förbundet så kan han nu själv bestämma när på dygnet han ska jobba. Och mer motion lär det bli. Bowling och styrketräning, flera gånger i veckan. Lite mer resor och förhoppningsvis mindre trädgårdsarbete. Ett nytt liv helt enkelt. Och Leif känner sig nöjd. – När jag väl bestämde mig för att lämna tappade jag lite av motivationen och glädjen i arbetet; ganska naturligt eftersom jag slutade tänka på framtiden och hur jag skulle fortsätta utveckla verksamheten. Nu har jag avgått som förbundsordförande och det känns skönt!

Maria Boborg-Trané

6

BraAffärer


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

En tillbakablick på mångsysslaren Leif Svensson Leif Svensson föddes i skånska Kvidinge.

Han började jobba redan som 14-åring. Första jobbet var som piccolo på Grand Hotel i Helsingborg. – Jag kommer speciellt ihåg när Edward Persson kom för att äta middag. Då gällde det att vara först med att öppna dörren, annars gick man miste om femman. Efter sommarjobbet som piccolo fick

han anställning som billackeringslärling och blev kvar i yrket i 15 år. Men redan som 20-åring sökte han nya utmaningar. Direkt efter militärtjänstgöringen som militärpolis blev han antagen som FN-soldat med tjänstgöring i Gaza och Sharm el-Sheikh. När FN-uppdraget tog slut fortsatte Leif att arbeta som billackerare. Men efter några år var han tillbaka som FN-soldat, nu på Cypern, först i staden Polis 1964 och sedan i Famagusta 1967. – Vi kom i stora Herkulesplan från amerikanska MATS och landade i Nicosia för vidare transport till Polis, där vi skulle bo i tältläger. Längs med vägen stod folk och hurrade. Vi blev mottagna som hjältar. Vi fick ofta rycka ut mitt i natten när strider blossade upp. Men rädd, nej, - då var jag inte rädd för någonting.

Tidigt engagerad i föreningsverksamheten Leif var tidigt engagerad i föreningsverk-

samheten. Han valdes till ordförande i Vejbyslätts IF när han var 28 år och behöll den posten i 25 år (!). När Barkåkra kommun (numera Ängelholms kommun) startade fritidsgård blev Leif föreståndare. I vuxen ålder läste han in gymnasiets

ekonomiutbildning samtidigt som han gick flera fackliga kurser. Han fick jobb som biträdande regionchef på Riksförbundet Bingo AB. Samtidigt som han byggde upp verksamheten startade och drev han sportaffär för föreningar i Ängelholm.

Götenehus bästa säljare Leif bytte senare bransch och blev hus-

säljare för Götenehus. Under åtta år var han Götenehus bästa säljare.

Men Leif ville mer. Han utbildade sig till

fastighetsmäklare, startade eget mäklarföretag, fastighetsbolag och markexploateringsbolag. Verksamheten blomstrade. Men så över en natt slogs allt i spillror. Regeringen och Carl Bildt devalverade och Leif som hade 30 miljoner i utlandslån i sitt fastighetsbolag förlorade nio miljoner.

Småföretagarandan och kämpaglöden finns kvar Men han kom på fötter igen. Gick in i

tidningsbranschen och drev två reklamfinansierade gratistidningar, dels på Bjärehalvön dels på Kullahalvön. Han har varit ordförande i SPI, både på lokal- och på riksnivå. Han var partiets förstanamn på riksdagslistan 2010. Han har varit ordförande i Företagarförbundet och nu senast ordförande i Småföretagarnas Riksförbund. Mångsysslaren Leif Svensson har drivit företag i mer än 30 år. Hans kunskap och erfarenhet om företagande liksom hans starka vilja att förbättra för Sveriges småföretagare är outstanding. Och trots att han nu tar ett steg tillbaka, finns ändå småföretagarandan och kämpaglöden kvar. Jag och mina småföretagarkollegor tänker

fortsätta sticka ut och säga precis så som det är.

Maria Boborg-Trané Bilder: Li Fernstedt

SAGT OM LEIF Han får medarbetare att dra åt samma håll ”Det är stor skillnad på att vara chef

och ledare. Under Leifs ledarskap har Småföretagarnas Riksförbund på sju år växt från ingenting till att företräda cirka 30 000 företag. Det har varit oerhört spännande att få vara med på resan från den allra första dagen. Leifs förmåga att få medarbetare att dra åt samma håll och nå resultat är outstanding. Tack Leif.” Lennart Erlandsson, fd förbundssekreterare Småföretagarnas Riksförbund.

En sann entreprenörssjäl med stort hjärta ”Leif är en sann entreprenörssjäl med

ett mycket stort hjärta. Jag har känt Leif i drygt 16 år och vi har under åren arbetat tillsammans från och till i olika sammanhang. Jag kommer att sakna Leifs stora engagemang och driv, men jag har full respekt för att han nu vill lägga ordförandeklubban på hyllan och bli en "riktig" pensionär - om han nu någonsin kan bli det.” Helena Krona, kanslichef Småföretagarnas Riksförbund.

Alltid snabba ”puckar” med Leif ”Jag har känt Leif sedan 1987 då jag

och min kompanjon startade Tryckservice. Han är en mycket god vän. Det har alltid varit snabba puckar med Leif och ”gratis” är även ett ord som har använts flitigt! Han har även hjälpt mig och min familj med vår drömtomt i Skälderviken då vi köpte ett Götenehus av honom. Jag har Leif att tacka för mycket.” Lars Johansson, Tryckservice AB, Ängelholm.

BraAffärer

7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Ny förbundsordförande i i Småföretagarnas Riksförbund Anne A Marbrandt valdes till ny styrelse-

ordförande i Småföretagarnas Riksförbund på stämman i Stockholm den 22 april.

Enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag

Stämman valde två nya styrelsemedlemmar

Anne A Marbrandt tar nu över styrel-

Anne A Marbrandt som tidigare var vice

Förbundsstämman valde även två nya

seklubban efter Leif Svensson, tidigare förbundsordförande och grundare av Småföretagarnas Riksförbund. – Jag hoppas att den positiva utvecklingen förbundet haft under min tid som ordförande fortsätter med den nya ordföranden och den nya styrelsen, säger Leif Svensson. Sedan starten 2010 har vi gått från noll till att i dag företräda cirka 30 000 medlemmar. Det har varit en fantastisk resa! Nu lämnar jag över ansvaret, men fortsätter att arbeta med vissa specifika uppgifter för förbundet.

ordförande i förbundet ser positivt på framtiden. – Det är med stor glädje jag tar över stafettpinnen i ett så viktigt och välskött förbund. Nu ska vi kämpa vidare i vår strävan efter att skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att starta och driva företag i Sverige.

Småföretagarnas nya styrelse: (Fr v) Maria Boborg-Trané, förbundssekreterare, Mats Eriksson, Anders Andersson, Anne A Marbrandt, förbundsordförande, Anneli Egestam, Siv Öberg, Erik Sjölander, Lars Strömberg, Peter Thörn, vice förbundsordförande.

8

BraAffärer

styrelseledamöter. Anders Andersson, grundare av tidningen Driva Eget och Erik Sjölander, tidigare näringspolitisk talesperson i Småföretagarna, som nu är tillbaka i styrelsen. Till ny vice ordförande, efter Anne A Mar-

brandt, valdes Peter Thörn.

Förutom tidigare ordförande Leif Svens-

son lämnade Lennart Erlandsson, mångårig förbundssekreterare, och styrelseledamoten Carina Kindkvist sina uppdrag i styrelsen.

Stämman utsåg Leif Svensson, tidigare förbundsordförande, till hedersordförande och Lennart Erlandsson samt Carina Kindkvist till hedersledamöter.


Så mycket bättre med småföretagare! Småföretagarnas Riksförbund stärker sin position i Almedalen. Under årets

Almedalsvecka håller vi till på Innovizion Arena i eget tält mellan den 3 och 6 juli. Här kommer besökare bland annat att kunna få svar på sina frågor om Småföretagarnas nya Trygghetspaket då vi har våra försäkringsspecialister på plats. Vi kan redan nu glänta på årets program

och berätta att det genomgående temat i Almedalen 2017 är ”Så mycket bättre med Småföretagarna”. Förbundets, och hela arenans, ansats är positiv, med målet att lyfta fram de goda exempel och möjligheter som dagens, och morgondagens, innovatörer och entreprenörer tillför för att lösa dagens samhällsutmaningar. Sista handen vid programmet läggs i skri-

vande stund. Vi arrangerar tre debatter med tema Glesbygd, LOU och Sociala skyddsnä-

Våra bin sticker ut i Almedalen. Bild: Maria Boborg-Trané

tet. Därutöver medverkar vi även i debatter och Heta Stolen-möten arrangerade av andra aktörer, till exempel Sparbankernas Riksförbund och Innovizon Arena. De mänskliga mötena är viktiga för

beröra och göra skillnad på riktigt, tror vi. Till vårt mingel bjuder vi in de främsta beslutsfattarna i de näringspolitiska frågorna för att företagare och politiker ska få mötas som människor. Du som är i Visby under Almedalsveckan,

kom och träffa oss och ta del av de programpunkter där Småföretagarna medverkar. Här är hålltiderna:

Måndag 3 juli kl. 10.00: Kan företag växa

utanför storstäderna? Plats: Se program.

Måndag 3 juli kl. 15.00: Tema Glesbygd.

Tisdag 4 juli kl. 14.00: Tema LOU. Plats:

Innovizion Arena.

Tisdag 4 juli kl. 15.00: Vilken frågeställ-

ning gör Sverige till framtidens vinnare? Plats: Innovizion Arena. Onsdag 5 juli kl. 15.00: Tema Sociala

skyddsnätet. Plats: Innovizion Arena.

Programmet fylls på och kompletteras

hela tiden. Ladda ner appen eller håll utkik på den officiella sajten: www.almedalsveckan.info . Här kan du följa vårt arbete: Vi lägger ut nyheter löpande så håll koll

på smaforetagarna.eu och Småföretagarnas Riksförbund på Facebook. Anneli Egestam, eventansvarig

Plats: Innovizion Arena.

Lars Strömberg och Anneli Egestam från förbundet här tillsammans med Per Järnebrink, Innovizion Arena.

BraAffärer

9


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Årsredovisning online – ny medlemsförmån

val, men det är ofta dyrt. Ett annat alternativ är att göra årsredovisningen själv med Årsredovisning Online.

Har ni lämnat in er årsredovisning?

Årsredovisning Online är en webbtjänst

Alla aktiebolag måste varje år göra en

årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. Årsredovisningen ska lämnas senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Om man har kalenderår som räkenskapsår så är alltså sista inlämningsdag 31 juli. Många små företag sköter sin egen

löpande bokföring, men ofta känns bokslut och årsredovisning krångligt, och ibland ångestladdat. Därför är det vanligt att låta en redovisningsbyrå eller en revisor göra årsredovisningen. Det är ett fullt rimligt

Vi guidar dig igenom hela processen. Års-

Preem – ny medlemsförmån

Kortet kan anpassas för den enskilde

Som Sveriges största drivmedelsbolag,

erbjuder vi dig som företagare ett rikstäckande nät med både bemannade- och automatstationer. Du får också generösa rabatter, fördelaktiga erbjudanden och flexibla faktureringslösningar genom vårt företagskort. Våra unika drivmedel – Preem Evolution Diesel och Preem Evolution Bensin – är två bra exempel på hur vi jobbar. Undan för undan ökar vi andelen förnybart innehåll. Det betyder att du som tankar hos oss bidrar till allt mindre utsläpp av fossilt koldioxid. Svanenmärkta Preem Evolution Diesel Plus består av 50 procent förnybart innehåll. Preem företagskort – det enkla kortet

10

där mindre aktiebolag (de som använder K2-regelverket) kan göra sin årsredovisning själv. Tjänsten är gjord med stort fokus på enkelhet och pedagogik. Vi tycker inte att man ska behöva vara redovisningsexpert för att kunna göra sin årsredovisning. Med rätt vägledning och hjälpmedel klarar vem som helst av det.

BraAffärer

redovisning Online ser till att du fyller i alla obligatoriska uppgifter, och visar dig bara det som gäller just ditt företag - du behöver inte själv hålla reda på till exempel vilka

förarens behov eller ha samma villkor för samtliga kort. Välj om ditt företagskort ska gälla för inköp av drivmedel och övriga varor i våra butiker eller enbart drivmedel. Företagskortet fungerar även i de flesta parkeringsautomater. Vi har ett tvåkortssystem för dig som har

ett företag med bilar som körs av olika förare. Varje bil får ett Fordonskort och varje chaufför ett Förarkort - för att tanka eller köpa biltillbehör krävs att båda korten används. Ett bra sätt att hålla koll på din bränsleförbrukning. För dig som vill ge din personal lite extra – personalkonto Nu kan ditt företag erbjuda medarbetarna

noter som måste fyllas i. Om den löpande bokföringen är i ordning så kan en årsredovisning vara klar på bara några minuter. Skatteberäkning och stöd för inkomstdeklaration ingår också. Vi har även support per telefon, mejl och chatt om du skulle köra fast eller undra över något. Det är gratis att testa Årsredovisning

Online, och du förbinder dig inte att betala något. Vi har heller ingen återkommande fakturering eller liknande. Istället fungerar det så att du går igenom guiden för att skapa din årsredovisning, och du betalar först när du är färdig och vill skriva ut. Mats Sigge och Johan Grufman, grundare av Årsredovisning Online. Läs mer om medlemsförmånen på www.smaforetagarna.eu.

drivmedelsrabatter på privata inköp hos Preem, vilket brukar vara ett uppskattat erbjudande hos personalen. Hanteringen är enkel – företaget ansöker om konto hos Preem och fakturan skickas till respektive kortinnehavare. Våra stationer har så mycket mer än bara drivmedel Vi vill att du ska få en god och avkopplande

paus på någon av våra bemannade stationer. Du kan få färskmalet kaffe och nybakade frallor eller freshfood – ett koncept som går ut på att du ska få ett gott och nyttigt mål mat, även när du är på väg någonstans. Läs mer på preem.se.


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Krönika:

Ett återfall -Jaså du fick återfall? Denna fråga väcker till mig när jag sitter på Midlanda för morgonflyget till Stockholm. Först blir jag väldigt överraskad över frågan, men när jag ser Lasses leende så inser jag att frågan har flera bottnar. -Hur tänkte du nu? blir därför min fråga för att vinna tid och förstå vad han menar. -Jag såg fotot på Småföretagarnas hemsida med den nya styrelsen. Snyggt att placera både dig och den andra gamlingen i den bakre raden. Vi företagare blir ju i och för sig äldre och äldre, samtidigt som ungdomar inte visar samma intresse för att starta och driva företag, men ni behöver väl inte ha den representativiteten i styrelsen? Vad fick dig att hoppa på detta igen? Nu hade jag ju förstått Lasses fråga och svarade:

- För att jag fortfarande brinner för frågor om hur företagare missgynnas och ifrågasätts i Sverige. Och att det borde gå att förbättra, men att det är attityder som måste ändras i grunden och det tar tid. Samtidigt gäller det att försöka beskriva de komplexa sammanhang och verklighet som företagande innebär. -Alla partier i riksdagen hävdar att de ska minska regelbördan för företagare, men hur går det? frågar Lasse. Tillväxtverket beskriver ju att bara under 2016 ökade företagares kostnader för regelförändringar med 4,7 miljarder! De är säkert en undervärderad siffra, men inte visar den på några påtagliga regelförenklingar för oss. Bra att ut orkar fortsätta Erik!

I mitten av maj genomförde NNR (Nä-

ringslivet regelnämnd) ett seminarium om hur bättre regler kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt Europa. EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans beskrev EU:s roll och att han var trött på att regeringar skyllde allt regelkrångel på EU. Han ansåg att det behövdes lite mer ärlighet från nationella regeringar om att erkänna sina pålagor av regler, så kallad gold-plating. Timmermans beskrev även värdet av att kunna dra nytta av andra länders, i synnerhet inom EU, för förenklingar av regelverken. På NNR:s seminarium medverkade även

Paul Mollerup från det danska implementeringsrådet. Förutom den föredömliga metoden att ta reda på om andra länder genomfört implementeringar av EU-regler på smartare vis för att även använda det för Danmark, så hade han också andra enkla och tydliga råd. En billig regelförenkling var att anpassa språk och uttryck i regler så att folk förstår det. Här har svenska myndigheter mycket att lära, i synnerhet under rådande förhållanden med allt fler företagare som inte har svenska som modersmål. I Danmark verkar ministrarna tävla om vilket ministerium som genomfört flest regelförenklingar.

Timmermans beskrivning av svenskar (liksom danskar och holländare) om att gärna titta på andras exempel innan man konstaterar att ens egna sätt är det bästa, så har andra länder utnyttjat möjligheten av att lära av andras misstag. Det borde Sverige också kunna göra. Vi får inte låta svenska förordningar och byråkrater tolka regler så att det missgynnar svenska företag. På NNR-seminariet uttalade näringsminister Damberg hur viktigt det var att tänka småskaligt först, men det är det få småföretagare i Sverige som märkt än. Small business Act har ju inte gällt mer än sedan 2008 med sin beskrivning av att tänka småskaligt först. Nio år är väl ingen lång tid för småföretagare? Svensk byråkratis brist på förmåga av att

ta in andras exempel för mig att tänka på att Bertrand Russel lär ha sagt Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra på allting - och de kloka så fulla av tvivel.

Erik Sjölander

Från Tyskland beskrev Johannes Ludewig

att man skapat betydligt färre regler genom att bestämma att ingen ny regel fick införas utan att en togs bort. Trots att det verkade handla om antal och inte kvalitet, så minskade i vart fall mängden nya regler. Sverige har massor att lära av andra

länder, såväl inom som utom EU. Trots

BraAffärer

11


Maria Berghäll – född till entreprenör En glad, en arg, en sprallig och en kär. Det var så Maria Berghälls karriär som entreprenör började. Sex gymnasiekompisar startade företag genom Ung Företagsamhet, ett projekt som tog dem ut på en svindlande resa.

– Vi var de första som lanserade designade humörreflexer i mjukmaterial. ”Oavsett vilket humör du är på så ska du alltid känna dig säker i trafiken.” Så löd vår slogan. Men att starta företag var ingen dans på

rosor. Maria berättar att gruppen bytte affärsidé sju gånger under en period på två månader. Det uppstod konflikter och allting gick fel. Maria kom hem och grät; det var inte kul i skolan. Kanske var det besvikelsen över att det som hon så gärna ville skulle fungera inte gjorde det. – Jag var inte duktig i skolan. Jag skolkade aldrig, men jag var alltid sen till lektionerna eftersom jag jämt stod och minglade med alla i korridorerna. Men det här med företagande lockade mig och jag var helt plötsligt duktig på något. Jag upptäckte mina personliga styrkor, mitt mod och att jag var bra på att sälja och connecta med människor. Jag ville verkligen att det skulle fungera. Maria hade inte behövt oroa sig. Alla

konflikter löste sig och när det var dags för lansering, sålde teamet slut på 200 reflexer bara under den första timmen.

12

BraAffärer

Tog hem guldmedaljen Genom Ung Företagsamhet kan man

tävla och Maria och hennes kollegor gav sig in i fighten om bästa UF-företag. Det började med vinst i Stockholm. Framgångarna fortsatte och teamet blev bäst i Sverige. Nästa steg var att representera Sverige i EM i ungt entreprenörskap. – Vi var ett grymt team och vi kände att vi kunde gå hur långt som helst, säger Maria med glöd och energi i rösten. 27 andra länder tävlade om guldmedaljen men vi tog hem den. Det var helt galet! Plötsligt var allt värt det - all tid vi lagt ner, alla konflikter och alla misstag. Maria fortsätter: – Så här tolv år senare minns jag bara det roliga. Jag är så tacksam att jag fick lära mig att jobba i grupp i så tidig ålder, att samarbeta och förstå hur ett företag fungerar. Jag lärde mig att man kan åstadkomma mycket som individ och att du aldrig kan uppnå de nivåerna av gemenskap och energi om du jobbar själv. Man behöver ett starkt team för att lyckas! Stort tack till skolans eldsjäl, Mikael Lindquist och Pia Forsberg, näringslivschef i Huddinge, som ledde mig in på entreprenörspåret.


BraAffärer

13


En perfekt matchning Efter EM-vinsten blev det stor uppståndel-

se med intervjuer i TV, radio och tidningar. När det värsta ståhejet lagt sig planerade teamet att jobba vidare med företaget. Men det gick inte som de hade tänkt sig och företaget avvecklades så småningom. Maria blev headhuntad till Ung Före-

tagsamhet där hon jobbade i tre år innan hon började plugga ledarskap i Uppsala. Och där träffade hon Sandra. – Det var första gången i mitt liv som jag träffade en person som kompletterade mig. Hon hade alla sidor som jag inte hade. En perfekt matchning och en sann inspiration för mig som person.

14

BraAffärer

Sandra och Maria startade företag till-

sammans med fokus på ledarskap. I takt med att företaget växte, med många olika tjänster och produkter, bestämde de båda entreprenörerna att dela företaget. Sandra driver idag Idébageriet, en mötesplats för kreativa processer, mångfald och positiv utveckling och Maria driver företaget Piece of Value AB med föreläsningar och utbildningar i personligt ledarskap. – Ledarskap och organisation kopplat till entreprenörskap och företagande – det är jag duktig på. För att kunna driva företag måste du tro på dig själv och din produkt. Du får aldrig tvivla.


Måste bygga grunden först Att entreprenörskap är något som Maria

Berghäll brinner för går inte att ta miste på. Men hon betonar att det inte passar alla. – Jag har jobbat både med människor som har varit arbetslösa under lång tid och med nyanlända. Alla vill ha jobb. Men man ska vara försiktig innan man ”kastar ut” folk i ett företagande, det finns alltid en risk att det går åt skogen och att människor står där med skulder - det är inget system som fungerar. – Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag är en god tanke, men man behöver mycket mer hjälp innan. Vi måste bygga från grunden och stärka var och ens personliga varumärke, se till att människor lär

känna sig själva. Få dem att förstå hur det fungerar i Sverige både när det gäller kulturen och att driva företag. Jag tror väldigt mycket på entreprenörskap och företagande men det måste ske på rätt sätt.

Maria om ledarskap För mig är en bra ledare någon som kan

se, känna och med kreativitet och innovation hjälpa teamet och individen. Men också en ledare som har förtroende och tillit för att varje individ är där av egen vilja och egna drivkrafter, och har en ambition att göra sitt absolut bästa i sin roll. Vi måste bli duktigare på att skapa organisationer med ett ledarskap som ett team.

Det kommer att krävas ett nytt sätt att

se på ledare. Jag tycker inte att chefstiteln matchar dagens samhälle på hur ledarskapet kan, ska, eller borde vara. Det beror naturligtvis lite på vad man har för synpunkter på chefsrollen. Det finns många som vill bli ledare men inte inom de ramar som samhället satt. Vi måste visa att att ledarskapet är så mycket mer än att bara leda andra människor. Det handlar mycket om ett självledarskap. Led dig själv och genom det leda och inspirera andra. Vi måste bli duktigare på att skapa organisationer med ett ledarskap som ett team, varför går jag till jobbet varje dag, varför trivs jag och vad tillför jag?

BraAffärer

15


Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Kvittohantering när anställda betalar Det finns idag många olika leverantörer av system där kvitton fotograferas med till exempel mobiltelefonen. En fråga som varit aktuell är om det underlag som fotograferas utgör räkenskapsinformation som måste sparas? Bokföringsnämnden, BFN, har

publicerat ett brevsvar på en fråga om i vilken form verifikationer ska bevaras när anställda gör utlägg med egna medel för företagets räkning. Av brevsvaret framgår att det avgörande är när affärshändelsen anses ha inträffat. Frågan blir då om den anställde agerat för egen eller för företagets räkning när en affärstransaktion genomförs? Om den anställde agerat för företagets räkning är det en affärshändelse i företaget och kvittot som den anställde har tagit emot ska användas som verifikation. Kvittot utgör då räkenskapsinformation och ska sparas i det skick kvittot hade när den anställde tog emot det. För att en affärstransaktion ska anses ut-

förd för företagets räkning räcker det med att den rör något som företaget normalt betalar och ersätter den anställde för. Det är givetvis inte förbjudet att fotografera ett kvitto för att använda det i det praktiska arbetet. Men bokföringslagen kräver att det går att hitta till originalkvittot. Sedan finns också regler om överföring mellan olika medier för arkivering, men dem går jag inte in på här. Utvecklingen går dock fort och frågan

är hur länge vi kommer att få papperskvitton i butiken. Redan idag erbjuder många aktörer att man förutom papperskvittot kan få kvittot mejlat till sig. Hur ska man

16

BraAffärer

då göra framåt? Mitt råd tills vidare är att se till att ha

rutiner där de anställda, som betalar med egna medel för en transaktion som är en affärshändelse i företaget, sparar de

kvitton de får. Se upp med reklam för program och liknande där de säger att det räcker med att fotografera kvittot och sedan slänga det. Claes Eriksson, redovisningsexpert Srf konsulternas förbund


Ta kontroll över din arbetsdag Ständiga avbrott och distraktioner under vår arbetsdag skapar stress. I stället för att låta störningsmomenten bestämma över dig är det viktigt att ta kontroll över tiden du tillbringar på arbetet. På dagens arbetsplatser finns det mängder med olika distraktioner som stjäl viktig tid och energi. Dels har vi våra digitala smartphones som pockar på vår uppmärksamhet och dels har vi de öppna kontorslandskapen. – Oavsett vilken typ av distraktion det handlar om är det lätt att tappa fokus på det du håller på med. Det innebär att du inte kan arbeta lika effektivt, säger Alexander Rozental, legitimerad psykolog och doktor vid både Stockholms Universitet och UCL i London. De flesta känner igen sig i en mejlbox som gärna svämmar över, kollegor som ställer frågor eller en telefon som ringer. – När vi tvingas skifta fokus kan vi helt enkelt inte prestera lika bra, det kostar i stället alldeles för mycket av vår energi. Alexander beskriver hjärnan som en muskel som tröttas ut. Efter en arbetsdags slut kan vi vara så mentalt slutkörda att vi får svårt att göra saker, komma fram till beslut eller njuta av vår lediga tid. Allt fler människor rapporterar om att de känner sig stressade och har problem med sömnen. Det visar flertalet enkäter som fackförbundet Unionen låtit göra. – Distraktioner är aldrig bra när vi tvingas skifta fokus på det här viset. Att hoppa mellan två enkla uppgifter, som till exempel att stryka skjortan samtidigt som du pratar i telefon, är inga problem. Då är det två olika delar av hjärnan som arbetar. Men så fort det handlar om två liknande uppgifter som att författa ett mejl medan du lyssnar på en kollega, så får det konsekvenser. På företaget Microsoft har man gjort undersökningar med människor som arbetar med någon form av ordbehandlare. När de blir distraherade är det tydligt att deras prestation dramatiskt försämras. – Sedan tar det cirka 15 minuter att komma tillbaka till samma effektivitet. Ju mer fokus du tvingas skifta under en arbetsdag, desto vanligare är känslan att du känner dig helt slut. Som arbetsgivare finns det ett flertal saker man kan göra för att underlätta för sina anställda. På de arbetsplatser där det finns öppna kontorslandskap är det

Alexander Rozental, legitimerad psykolog och doktor

viktigt med en tydlig policy vad som gäller på företaget. – Det kan till exempel handla om hur mycket man får använda internmejlen till sina kollegor eller att se till att det finns avgränsade miljöer där den anställde kan få lugn och ro. Den nya typen av kontor, så kallade flexikontor, tror Alexander inte kommer att försvinna, men däremot är det oerhört viktigt med privata utrymmen och kanske ljudisolerade rum. – En del organisationer har övergått till att skrota internmejl helt och hållet. En del har till och med gått så långt att de stänger av sina servrar efter en viss tid för att tvinga personalen till att inte läsa sina mejl efter avslutad arbetsdag. Asos och Ferrari är två exempel på stora organisationer som skrotat internmejlen helt och hållet. Att upprätta en företagspolicy är viktigt anser Alexander, och lika viktigt är det för ensamföretagaren att sätta in de åtgärder som krävs. – Som ensamföretagare kan det till exempel innebära att du går igenom din smartphone och tittar vilka notiser du har påslagna. Ta bort de notiser du absolut inte behöver för att sköta ditt arbete. Då gör du dig själv en stor tjänst. På datorn kan du ta bort saker som inte behövs för att sköta dina arbetsuppgifter. Att ta kontrollen och tydliggöra för sig själv, och sina arbetskamrater, när man är tillgänglig är avgörande. Tydliga signaler som visar när man vill vara ostörd är till stor hjälp. – Det kan vara att du sätter på dig hörlurar för att avskärma dig. Om du tycker att det är jobbigt att arbeta med musik i lurarna så

hitta ditt egna signalsystem som fungerar för just dig. I dag finns det flertalet olika program som hjälper arbetaren att få kontroll över sin arbetsdag. Förutom de gamla vanliga tricksen med att ta en paus för att till exempel dricka vatten, äta en frukt eller hämta en kopp kaffe kan dessa program hjälpa dig på traven. – Du ska inte sitta för länge med en arbetsuppgift, efter cirka 45 minuter går kapaciteten neråt. Är det en komplex uppgift kan det räcka med 30 minuter. I dag finns det appar som sätter datorn i viloläge så att du inte kommer åt den på några minuter, ett exempel på det är appen Breaktime. Om du inte har några problem med att låta datorn samla information om vad du gör med din skärmtid finns programmet Rescue Time som mäter exakt vad du gör. – Då ser du om du tillbringar för mycket tid på till exempel Facebook och har då möjlighet att ändra ditt beteende. Hur framtiden kommer att se ut på arbetsplatser är svårt att sia om tycker Alexander Rozental. Antingen blir det värre än i dag, eller så handlar det om en anpassningsfråga. – Nästa generation klarar det förmodligen bättre och då kan många av de negativa effekterna försvinna. Dock tror han att åtgärder som att sätta gränser för både sig själv och som arbetsgivare är avgörande. MARIA EREMO

Tips på saker du kan göra för att ta kontroll över din arbetssituation • Stäng av de notiser i din smart-

phone som du inte behöver för dina arbetsuppgifter. • Rensa datorn på program du inte behöver för att kunna göra ditt arbete. • Var tydlig mot både dig själv och dina arbetskamrater om när du är tillgänglig eller när du vill arbeta ostört. • Var noga med att ta pauser, du blir inte mer effektiv av att sitta länge med en och samma arbetsuppgift. • Är du morgonmänniska? Gör då komplexa arbetsuppgifter under förmiddagen och ägna eftermiddagen åt att mejla och organisera. Är du kvällsmänniska gör du precis tvärtom.

BraAffärer

17


»KORTA NYHETER Sanktionsavgifter för alla maskiner den 15 juni Tillverkare av alla slags maskiner kan tvingas betala sank-

tionsavgifter. Det gäller allt från mindre handborrmaskiner till maskinlinjer i industrin. De ändrade reglerna innebär sanktionsavgifter för krav på bruksanvisning för alla maskiner och även krav på försäkran om överensstämmelse, det är det dokument där tillverkaren intygar att maskinen följer alla europeiska hälsooch säkerhetskrav. Syftet är helt enkelt att skapa sund konkurrens och säkra maskiner. Kraven gäller för alla tillverkare eller deras representanter och de importörer som importerar maskiner som inte är CE-märkta från länder utanför EES-området. De nya sanktionsavgifterna gäller för maskiner som är tillverkade efter 15 juni 2017. Källa: Arbetsmiljöverket

Fem egenskaper för innovation Vilka förmågor hos en chef driver innovation? Enligt en

undersökning på 5 000 ledare gjord av XB insight, är det dessa förmågor som är de fem viktigaste: 1. De tar kommandot över riskerna. 2. De visar sin nyfikenhet. 3. De leder med mod. 4. De tar tillfällen i akt. 5. De behåller ett strategiskt perspektiv. Källa: Svenska Dagbladet

Fyra sätt att styra upp era videomöten

Ungas syn på jämställdhet går isär

Det är alltid viktig att vara tydlig, ännu viktigare blir det när

Enligt en rapport från fackförbundet Ledarna så skiljer sig

kommunikationen sker på distans. Att vara den som är produktiv i ett videomöte kräver lite extra, för de där pinsamma tystnaderna som kan uppstå vill man helst undvika. Harvard Business Review ger fyra tips för att få ordning på distansmötet. 1. O m det blir tyst kan det vara tecken på att antingen deltagarna lyssnar uppmärksamt eller faktiskt är förvirrade. Fråga: ”Är ni med mig så långt?” 2. O m någon avviker från ämnet, se då till att styra samtalet tillbaka till agendan. Säg till exempel: ”Låt oss vänta med den punkten - jag vill återvända till NN:s resonemang om XX. Någon som har input på det?” 3. O m en deltagare hänger upp sig på en punk, se då till att bekräfta hens oro men också att utmana hen att komma med en egen lösning: ”Vad är det du tänker att vi inte har täckt in?”. 4. Om du märker att någon smygjobbar genom att sitta och mejla, vänd dig då direkt till hen och be om inspel: ”NN, vad säger du om det här? Källa: chef.se

18

BraAffärer

synen på jämställdhet rejält mellan yngre män och kvinnor. Riskerna med den så vitt skilda synen är att föråldrade normer och stereotyper återskapas även i nästa generation. Ledarnas jämställdhetsrapport 2017 visar att den yngre generationen är på väg att återskapa ojämställda strukturer. Kvinnor blir ständigt påminda om könsdiskriminering, löneskillnader och hierarkier på den svenska arbetsmarknaden. Men det finns även tecken som visar på att den rådande ojämställdheten kommer att förändras när den yngre generationen kliver in på arbetsmarknaden. I rapporten från Ledarna har över 1 000 unga gett sin syn på arbetslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. Den visar att männen i högre utsträckning tror att kvinnor och män har samma förutsättningar på arbetsmarknaden. Detta står dock i skarp kontrast till kvinnornas verklighetsbild. Enligt Ledarnas ordförande Annika Elias har de "en tydligare bild" av skillnaderna i arbetslivet. Ett av de tydligaste hindren för kvinnor är uttaget av föräldraledighet. Källa: svd.se


Sju av tio företag påverkas negativt av försämrat rotavdrag

2017 års värsta jobbfloskel utsedd

Nya siffror från Sveriges Byggindustrier visar att sju av tio

En del chefer har lättare att slänga sig med floskler än andra.

rot-företag lider hårt av det sänkta rot-avdraget från 50 procent till 30. Hushållen väntar med att göra jobben som behövs, eller gör dem inte alls. I två fall av tio vill kunderna allt oftare köpa svarta tjänster. - Det är en varningssignal från hela branschen, säger Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, i ett pressmeddelande. Samtidigt som uppdragen minskar i antal dyker förfrågningar om svartjobb upp igen. Källa: Svenskt Näringsliv

Arbetslösheten ökar för första gången på fyra år Arbetsgivare i många branscher vittnar om att bristen på

arbetskraft är fortsatt stor. Samtidigt är allt fler utlandsfödda människor arbetslösa. Det är den stora flyktingtillströmningen under 2015 som nu får effekt och det tar tid att komma in på den svenska arbetsmarknaden. De står för över hälften av de arbetslösa och har många gånger inte en gångbar utbildning som passar på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens siffror visar att allt färre går från arbetslöshet till jobb. Bland inrikes födda är nivåerna däremot väldigt låga och förväntas snart ha bottnat. Men ökningen av arbetslösheten ska inte ses som att hettan på arbetsmarknaden avtagit, enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. Källa: svd.se

Det är lätt att råka ta till det när du ska motivera eller informera de anställda. I en stor omröstning som fackförbundet Visions tidning har gjort bland sina läsare har man nu utsett den värsta klyschan för 2017 och det här är orden du ska passa dig för: ”Jag hör vad ni säger och tar det med mig!” Fler förslag fanns med i omröstningen, bland annat ”högt i tak” och ”transparant diskussion”. Floskelmakaren bakom vinnarförslaget är Anders Lundgren, informatör på Stockholms kulturhus och han förklarar vad uttrycket betyder för honom. - Det är ett uttryck som i klartext betyder: ”Vad skönt att mötet äntligen är över, nu behöver jag inte bry mig om ert gnäll. För när det kommer till kritan är det jag som bestämmer”, säger Lundgren till tidningen Vision. Lundgren stod även för vinnarbidraget 2014 som löd: ”Vi måste gasa och bromsa - samtidigt”. Källa: chef.se

Så rensar du i mejlhögen - på två timmar En mejlkorg fylld till bredden stressar de allra flesta människor.

Men det finns små smarta tips för att få kontroll över inkorgen igen. Låt inte mejlkorgen ta upp halva din arbetsdag, den tiden är bättre att du lägger på andra arbetsuppgifter. Effektivitetskonsulten Petra Brask delar med sig av sina bästa råd för hur du ska hantera din e-post på rätt sätt. 1. Sortera mejlen i olika mappar direkt. 2. Målbild: En tom inkorg. Genom att sortera mejlen rätt och därmed ha en tom inkorg kan du få samma känsla efter en storstädning i hemmet. Det är ordning och reda. 3. Avsätt mejltid i kalendern. Det bästa är att hantera e-posten endast ett fåtal gånger per dag. Då blir du mer effektiv när du väl gör det och slipper avbryta andra arbetsuppgifter. 4. Stäng av mejlsignalen. Varje gång du får ett mejl plingar det till och din uppmärksamhet riktas direkt till mejlkorgen. Källa: chef.se

BraAffärer

19


Gräsrotsfinansiering öppnar en ny värld Men vet människor vad det innebär? Det blir allt vanligare med gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding som det heter på engelska. Det finns insamlingar som har dragit in mångmiljonbelopp och på så vis har initiativtagarna kunnat sjösätta en idé. Men det är en komplex marknad och frågan är om den som väljer att investera alltid vet vad den ger sig in på.

Modellen grästrotsfinansiering kan

användas i stort sett i vilken bransch som helst. Idén handlar om att få människor att bidra med pengar innan produkten finns, för att på så vis finansierna den första produktionen. Det är alltså inte hundra procent säkert att produkten verkligen blir av i verkligheten och då kan investeraren förlora hela sitt belopp. Jonas Colliander är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och forskar om hur viktiga sociala medier är som marknadsföringskanaler, där även gräsrotsfinansiering har sin plats. – Det här är globala fenomen och det finns gott om exempel där man har lyckats bra med sin finansiering. Men det finns även exempel där det inte har fungerat alls. Det är då man ställer sig frågan om människor egentligen vet vad de ger sig in i? Skaparen av insamlingen sätter upp ett

mål, som exempel kan vi ta armbandsklockor som ingen av oss i dag verkligen behöver – men som trots detta är en stor marknad. – Det är en stor industri och har många intressanta case. Det finns fler mikromärken som startar sin insamling via tjänsten

20

BraAffärer

Kickstarter och som på bara några timmar har finansierats. Kunder som väljer att bidra via gräs-

rotsfinansiering får ofta ett löfte om att senare få en produkt eller annan ersättning. Pengarna betalas dock endast ut om insamlingen når sitt mål. Fördelarna med gräsrotsfinansiering

är tydliga. Man är inte längre beroende av stora bolag för att klara av den ekonomiska aspekten. – Det är en demokratiserad process att starta företag utifrån sin affärsidé med hjälp av detta. Vem som helst kan ju komma vidare med rätt idé, det är helt klart en spännande finansieringsform. Nackdelar finns dock också. I några

fall har insamlingar avbrutits och blivit anklagade för att vara en bluff. – Om en insamling drar in pengar och sedan rinner processen ut i sanden och människor förlorar sina pengar, ja då är det mindre bra. Jag är osäker på om man alltid har koll på att det man investerar i inte helt säkert blir av. Det här är mer riskabelt, det är inte som att köpa en färdig produkt i en affär.

De mindre innovatörerna är inte längre

beroende av de stora bolagen. Tack vare gräsrotsfinansiering finns nya vägar att gå. För den yngre generationen är konceptet något självklart och ett naturligt inslag. – Det är spännande med denna nya form av ekonomi, en ny värld öppnar sig. Vi vet genom forskningen att som kund är du mer benägen att ta till dig rekommendationer om det kommer från en vän eller bekant. Det samma gäller förmodligen gräsrotsfinansiering även om det i dagsläget inte finns någon konkret forskning på det. Det är än så länge hypoteser. Jonas tror att om gräsrotsfinansiering

ska vara ett alternativ även fortsättningsvis måste bolagen som erbjuder tjänsten bli bättre på att informera sina kunder. – Det är inte klockrent alla gånger att produkten inte är klar. Det måste man vara tydlig med i sin information. Vad har människor egentligen för skyldigheter och rättigheter. Om det inte blir tydligare så innebär det en risk för hela den här branschen, avslutar Jonas. MARIA EREMO FOTO: FREDRIK HJERLING


► Kickstarter och Indiegogo är de två

stora och internationella tjänsterna för gräsrotsfinansiering. ► Båda företagen behåller fem procent av de insamlade pengarna. ► Sedan starten 2009 har Kickstarter förmedlat över 25 miljarder kronor till mer än 115 000 projekt. ► Kickstarter har skärpt sin kontroll för att sålla bort oseriösa projekt. ► När du bidrar till ett projekt är det inte som att köpa en vara. Det finns ingen garanti att projektet kommer att lyckas. ► Det anrika Elsa Anderssons konditori i Norberg som brann ner till grunden 2015 kunde öppna på nytt igen i maj 2017 tack vare insamlade pengar. En slags crowdfunding.

BraAffärer

21


Kristers försäkringstips Försäkringsmäklaren Kristers försäkringstips

har ordet

skulle hända med företag Varför ärextra det extra viktigt VadVad skulle hända med dittditt företag Varför är det viktigt för för om vårdköer och väntan på företagare att välja försäkringar? om vårdköer och väntan på företagare att välja försäkringar? specialistbehandling drog ut på Som företagare stårutanför du utanför drog ut på Som företagare står du de de specialistbehandling tiden ytterligare? försäkringar som anställda automatiden ytterligare? försäkringar som anställda automatiskt omfattas av via arbetsmarktiskt omfattas av via arbetsmarkDet här är viktiga områden att nadsavtal eller via sin anställning. Det här är viktiga områden att nadsavtal eller via sin anställning. hantera för alla företagare, oavsett Det är därför viktigt att du sätter dig hantera för alla företagare, oavsett Det är därför viktigt att du sätter dig verksamhetsområde och storlek. in i vilka händelser samt inre- och och storlek. har in i vilka händelser samtkan inreoch dig verksamhetsområde Småföretagarnas Riksförbund yttre faktorer som påverka Småföretagarnas Riksförbund har yttre faktorer som kan påverka dig därför utvecklat ett Trygghetspaket och din verksamhet. Utifrån den lisdärför utvecklat ett Trygghetspaket och din verksamhet. Utifrån den lisför sina medlemmar som ger ett tan kan du sedan göra ett aktivt val medlemmar som ger ett tan kan du vilka sedan göra ett du aktivt grundskydd till alla medlemmar. kring händelser kanval och vill för sina grundskydd till alla medlemmar. kring vilka händelser du kan och vill Paketet innehåller följande skydd: hantera själv, och vilka händelser du Paketet innehåller följande skydd: hantera vilka händelser du villsjälv, köpa och ett försäkringsskydd för. vill köpa ett försäkringsskydd för. Privatvårdsförsäkring Säkerställer snabb och korrekt vård, Rätt försäkringsskydd för dig och ditt Privatvårdsförsäkring Säkerställer och korrekt Rätt försäkringsskydd för dig och ditt så att du snabb kan komma tillbakavård, till företag innebär att verksamheten jobbet så snart som möjligt.till du kan komma tillbaka kan överleva snabbt återhämta så att företag innebär attoch verksamheten sig ävenoch efter allvarliga händelser, jobbet så snart som möjligt. kan överleva snabbt återhämta Olycksfallsförsäkring fel försäkringsskydd kan däremot sig även efter allvarliga händelser, Ger dig ersättning för hjälpmedel innebära att verksamheten måste Olycksfallsförsäkring fel försäkringsskydd kan däremot anpassningar olycksfall som läggas ned. Ger och dig ersättning förvid hjälpmedel innebära att verksamheten måste leder till bestående invaliditet. och anpassningar vid olycksfall som läggas ned. Vilka områden är viktigast att leder till bestående invaliditet. Livförsäkring Vilkaförsäkra? områden är viktigast att Ger ersättning till dina efterlevande, När du tänker igenom vilka risker du Livförsäkring försäkra? det värsta skulle hända. och ditt företag är utsatt för kan det Ger om ersättning till trots dina allt efterlevande, När du tänker igenom vilka risker du vara lätt att se Inbrott, Brand och anom det värsta trots allt skulle hända. och ditt företag är utsatt för kan det Hur kan jag köpa dra skador på företagets egendom. vara lätt att se Inbrott, Brand och anTrygghetspaketet? Det är naturligtvis viktigt att skydda Hur kan jag köpa dra skador på företagets egendom. Du har redan fått det! Småföretagarföretagets egendom mot brott och Trygghetspaketet? Det ärolyckor, naturligtvis attfler skydda na anser att detta skydd är så viktigt men viktigt det finns viktiga redan fått det! att Småföretagarföretagets egendom mot och och Du har för medlemmarna de bjöd dig områden som ofta är brott eftersatta na anser att detta skydd såmånaviktigt olyckor, men det finns fler viktiga på Trygghetspaketet är i två det är dem jag vill pusha lite extra för de bjödgöra dig för områden ofta är eftersatta der. Det enda duatt behöver i densom här artikeln. Nämligenoch dig själv, för medlemmarna på Trygghetspaketet i två månadet ärdin dem jag och vill pusha lite extra för att upprätthålla försäkringen är att familj dina nyckelpersoner der. betala Det enda du behöver göra för i den här artikeln. Nämligen dig själv, in försäkringspremien som bland anställda. att upprätthålla försäkringen är att din familj och dina nyckelpersoner aviserats till dig. blandVad anställda. skulle till exempel hända med betala in försäkringspremien som till dig. Tänk dig för! ditt företag om du själv eller en an- aviserats Om du väljer att tacka nej till Tryggnan nyckelperson blir sjukmed eller råkar Vad skulle till exempel hända hetspaketet ut för en och därmed inte Tänk dig för! nu och sen ändrar dig i ditt företag omolycka, du själv eller en anframtiden, kommer det till attTryggkrävas en kan arbeta? Om du väljer att tacka nej nan nyckelperson blir sjuk eller råkar hälsodeklaration för att komma hetspaketet nu och sen ändrar digini i ut för en olycka, och därmed inte försäkringen. Då det riskerar du att få Vad skulle hända med ditt företag framtiden, kommer att krävas eninkan arbeta? skränkningar i för dittatt försäkringsskydd, om olyckshändelsen resulterar i hälsodeklaration komma in i vilket du slipper nu. Nudu äratt enda bestående försäkringen. Då riskerar få inVad skulle händainvaliditet? med ditt företag begränsningen för att komma in i skränkningar i ditt försäkringsskydd, om olyckshändelsen resulterar i försäkringen arbetsför. vilket du slipper att nu.du Nuärärfullt enda bestående invaliditet? begränsningen för att komma in i försäkringen att du är fullt arbetsför. 22 BraAffärer

Vid frågor,kontakta kontakta Vid frågor, SmåföretagarnasFörsäkringsservice Försäkringsservice Småföretagarnas Tel: 08-520 056 72 Tel: 08-520 056 72 Mejl: smaforetagarna@fuab.com Mejl: smaforetagarna@fuab.com Web: smaforetagarnaforsakring.eu Web: smaforetagarnaforsakring.eu Övriga försäkringslösningar Övriga försäkringslösningar för dig som medlem i för dig som medlem i Småföretagarna Småföretagarna Inkomstförsäkring Inkomstförsäkring Kompletterar A-kassans skydd Kompletterar A-kassans skyddmed och är utvecklad i samarbete och är utvecklad i samarbete med SMÅA, A-kassan för småföretagare SMÅA, A-kassan för småföretagare Företagsförsäkring, Bilförsäkring, Företagsförsäkring, Bilförsäkring, Intäktsförsäkring, mm Vi jobbar för fullt med Intäktsförsäkring, mm att utveckla upphandla försäVioch jobbar för fullt anpassade med att utveckla kringslösningar för medlemmar och upphandla anpassade försä-i Småföretagarna, kommer att kringslösningar föroch medlemmar i lansera dessa successivt under Småföretagarna, och kommer att2017. Håll utkik efter våra erbjudanden! lansera dessa successivt under 2017. Håll utkik efter våra erbjudanden! Om Försäkringsutveckling AB, FUAB Om Försäkringsutveckling AB, Försäkringsutveckling AB är FUAB Sveriges enda fristående gruppFörsäkringsutveckling AB är försäkringsförmedlare, helt inriktad Sveriges enda fristående grupppå att utveckla och administrera försäkringsförmedlare, helt inriktad försäkringslösningar anpassade för påsmåföretagare. att utveckla och administrera Tillsammans med försäkringslösningar anpassade för våra partners tar vi fram heltäckande småföretagare. Tillsammans med program inom Personförsäkring våra partners tar vi fram heltäckande (Livoch Hälsorelaterade försäprogram inom Personförsäkring kringar för företagaren, företagarens (Livochoch Hälsorelaterade försäfamilj anställda) och Sakförkringar för(Försäkringar företagaren,för företagarens säkring företaget, familj och anställda) och Sakförföretagets egendom och säkring (Försäkringar för företaget, företagarens egendom). företagets egendom och företagarens egendom).


Juristen

Entreprenörers möjligheter att få betalt för utförda tilläggsarbeten Vi på Nordbro stöter ofta på utmaningar

med slutkunder till entreprenörer som inte vill betala för utförda tilläggsarbeten. Det är måhända inte så märkligt då tilläggsarbeten troligtvis är det som föranleder flest entreprenadrättsliga tvister. Vid tilläggsarbeten som är anvisade av beställaren är möjligheterna att få betalt till stor del beroende av vilken typ av entreprenad det rör sig om men framförallt av vilken dokumentation som finns beträffande til�läggsbeställningen.

Formkrav Vid konsumententreprenader är

konsumenttjänstlagen tillämplig. Konsumenttjänstlagen föreskriver inget skriftlighetskrav beträffade tilläggsbeställningar för att entreprenören ska ha rätt till ersättning, men skriftliga beställningar är alltid att rekommendera. I de fall parterna vid en småhusentreprenad (uppförande eller tillbyggnad av bostadshus) avtalat om ABS 09 följer det av bestämmelserna att tilläggsbeställningar bör ingås skriftligen. Men oavsett om parterna vid en småhusentreprenad avtalat om ABS 09 eller ej är det synnerligen viktigt att tilläggsbeställningar görs skriftligen, då de så kallade småhusentreprenadsreglerna i konsumenttjänstlagen samt ABS 09 innehåller en ytterst betungande bevisbörderegel för entreprenören. Det är nämligen så att vid avsaknad av skriftlig tilläggsbeställning gäller vad beställaren påstår har avtalats om inte annat framgår av omständigheterna i övrigt.

Vid kommersiella entreprenader är det

vanligt att parterna avtalat om att byggbranschens standardavtal ska tillämpas för aktuell entreprenad, så som exempelvis AB 04 eller ABT 06. Dessa avtal innehåller omfattande regleringar beträffande ÄTA-arbeten , vilka inte ryms inom denna artikel, men som huvudregel kan sägas att skriftlighet beträffande ÄTA-beställningar bör eftersträvas i samtliga fall. Därutöver vill jag passa på att avråda entreprenörer att ingå entreprenadkontrakt med hänvisning till standardavtal eller andra kontraktshandlingar om du som entreprenör inte förstår handlingarnas innehåll. ABS 09 – allmänna bestämmelser för småhusentreprenader – är avsedda att användas för entreprenadavtal vid uppförande eller tillbyggnad bostadshus som en entreprenör utför åt en konsument. Vid kommersiella entreprenader saknas direkt tillämpbar lagstiftning. Med anledning därav avtalar ofta parterna om att något av byggbranschens standardavtal ska tillämpas för den aktuella entreprenaden. Valet av standardavtal beror på vilken typ av entreprenad det rör sig om. ÄTA-arbete är en förkortning som används inom entreprenadrätten för Ändringsarbeten, Tilläggsarbeten samt Avgåendearbeten.

Tänk på I egenskap av jurist skulle jag självklart

uppskatta om entreprenörer har ÄTAformulär med sig på varje entreprenad och att beställningen klart och tydligt skrivs ner och signeras av beställaren. Dock är jag mycket väl medveten om att det inte alltid fungerar så i praktiken. Något som alla entreprenörer kan göra är att sätta sig ner framför datorn fem minuter varje kväll och via e-post bekräfta dagens tilläggsbeställningar. Utöver arbetets omfattning bör det med fördel även framkomma grunderna för hur priset bestämts, när betalning ska ske och om tilläggsarbetet påverkar avtalad kontraktstid. Om du som entreprenör gör så här har

du kommit långt och ökat dina möjligheter att få betalt för utförda tilläggsarbeten. Skulle du trots det stöta på problem är du alltid välkommen att kontakta oss på Nordbro, så hjälper vi dig! Klara Östberg, biträdande chefsjurist Nordbro

Ovanstående innebär dock inte att

du som entreprenör aldrig får betalt när skriftlig beställning saknas om du kan bevisa muntliga beställningar, men bevisläget blir tämligen svårare och uppförsbacken betydligt brantare.

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister. Byrån arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. På Nordbro arbetar även utbildade redovisningsekonomer som är behjälpliga vid bokföringsfrågor. Som medlem i Småföretagarna har du rätt att kontakta oss för rådgivning vid tre tillfällen per år (ca 30 minuters rådgivning per tillfälle). Du ringer då till Småföretagarnas kansli, som kopplar dig vidare till oss för omgående kontakt. Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad. BraAffärer

23


Starta enkelt och väx vidare... med Smart Start

Small Office ger dig en enkel bra start som nystartad och liten företagare. Våra program förenklar livet för dig som småföretagare – oavsett bolagsform. Med rätt verktyg minimerar du administrationstiden och får mer tid över till din verksamhet.

aSmart Start bokföring och fakturering är den mest använda produkten hos våra kunder i Small Office aBokföring - ger dig ordning och reda aFakturering – få in dina intäkter i tid aDu får en enkel start och kan växa vidare när ditt behov ökar aUtbildning ingår så du kommer igång snabbt

Läs mer om oss på vår hemsida hogia.se/smalloffice

Just nu har du 25% rabatt på ditt första årsabonnemang

BraAffärer

25


” Med SMÅA i

ryggen vågar vi satsa på vårt företagande. Dobedai, specialister på radioreklam, ljud- och musikproduktion samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Dobedai på smakassa.se/radiokillarna

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Bli medlem på www.smakassa.se

Aktivitetskalender 18/10 Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Stockholm. 2-9/7 Småföretagarnas Riksförbund i Almedalen. Information om aktiviteter och program uppdateras kontinuerligt på vår hemsida.

Frida Företagare

26

BraAffärer

en serie av Anders Suneson, episod 35-2017


Korsord UTDELNING

TUREN PÅ RYGG

HEMMASEGER

SKÄR I BARKEN

DEN ÄR RUND I SKIDAN

SKINA UPP

HAR FÖR AVSIKT ÖPPNADE SLAGA FÖRR

DE GER DEL I FÖRETAG I KOPPEL SÅDANA TAR STEFANS PARTI ÄR KON FORMAD SOM

TAR FÖRETAGETS PENGAR UNDER VAPENHOT

LIGGER OVANFÖR BODEN

STARTAR ROBOT IFRÅN

TRAFIKDELARE

SPÄNNER BÅGEN EFTERLYSTE

HEDERLIGHETEN I AFFÄRER

LÖPER ANSTÅND

ENORM PERIOD

MÄRKA I FÖRVÄG

ÄR VISS VALS BALJA

REKLAM I BLAD TÄCKER SKÄGG

DEN HAR SIN MYNNING

CELEBRITET

STORA ÖPPNA KÄRL

SKÅNESTAD DE DRIVER KONDIS KAN INTE FÖRETAGARE VARA

HOVDAM

PALINDROMDAM RUM FÖR SKRIVANDE BLIR BOSS KLASSKAMP

FLACKA SOLGUD

DECILITER GICK UPP I VÅR TID BRÄNSLET SOM KLYVS

ÖPPEN FÖR FRI KONKURRENS TÄVLINGSOMGÅNG

HAR MOTTAGARE

HYLLA

BLIR UPPDRAGET

LJUD FRÅN DJUR

SNEDSTÄLLD PLANET

BO UNDER JORD

LÄGGER TILL

KEDJA I SYDAMERIKA

DEN SLÅR MOT GNAGARE SORTIMENT HOS FÖRETAGARE FÅGLAR I STRÄCK

HUVUDSPÅR ÄR REST PÅ FYRPLATS

SERIE SVT I ROM

ÄR KVICK PERSON

DEN GÅR RAKT IGENOM LJUS EN SÅDAN ÄR SYSKON

KALLAS REKRYT HUVUDARTÄR SIMFÅGEL FÖGA SPRIDD

DEN SER GENOM TJOCKA GERILLA

DE RYSKA PAJERNA STJÄRNFALL

VID DEN VISAS RÖDA SIFFROR FN I USA

DRESSERADE

BETA TILLRÄTTAVISA

PLANKNINGAR

SÅDAN SITTER PÅ EN SPETS SKIVA MED DRAG

EFTER POST SCRIPTUM

NARR HEMMANET

SLUTAR RINNA

ÄMNE MED HISTORIA

KROK FRÅN FÖRR

TUMMEN UPP METALLSTÅNG

BLIR 47:OR I ÅR

ÄR OVIKTA HUNDRINGAR

KUNDE LJUNG FÖRR

MISSA SKRIVNINGEN

SÄTTA FART

Rätt svar BraAffärer nr 2-2017

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 18 augusti 2017 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Adress Postnr

Ort

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr 2/2017 Bra Affärer nr 2/2017 1. Staffans Smeds, Kvissleby 2. Inga Alm, Alunda 3. Kerstin Gustafsson, Stora Mellösa 4. Lisbeth Hansson, Skultuna 5. Carsten Köneke, Gislaved

Annonsbilaga nr 2/2017 1. Ewa Jönberger, Karlstad 2. Risåns Måleri & Färgstation, Kopparberg 3. Elisabeth Salomonsson, Köping 4. Eva Gruffman, Vilhelmina 5. Göte Andersson, Floby

A

Ä

R

HAR PLUGGHÄST FÖRMODLIGEN

L

Ä

B

A

S

HAR SINA LAVAR VARUHUS TREA I LEKEN PÅ TREKVART DENNE ÄR LÄRLING PÅ FÖRETAGET

A

Namn

HAR PLAN FÖR STOCKHOLMARE

KALLAS FÖRÄLDRARNA IBLAND

S

P

VAR EN ÖKÄND ÖGRUPP

I

FORSADE

GÅ UT FÖRST ÄR EN KAMP FÖR ARBETE

R

A

I

ÄR EN PLÅGOANDE SÖRJA

N T

DEN ERSÄTTER I SKOLAN

L

Ä

R

A

R

L

Ö

S

Å

R

A

N D

E

INSTALLERAR NÄRINGSIDKARE I BUTIK

O

ÄR REAPRISER

N E

D

KAN ETT STICKORD VARA SJÄLSFRID

R

SLÄTTMARKEN ÖPPNAS FÖR MAT

ERSÄTTER DIPLOMAT

N U

I SKRIVANDE STUND

H E

M U

N

HA PIPPI PÅ

V

KRIG ÄR EN REJÄL PERSON

V

U

R

D GER KRINGSYSSLOR KAN RYKTEN VARA I

O

LÄSER VISSA I ÖREBRO SKÄRPA I STÄMMAN

E

N A N

M E F

M A

R SLÅ I DÖRREN ANROPA DEN HÖGSTE

STYRA

T S

P

Å

P

A

R

U

L

D

BLEV UNDERKÄND

I SINKAR BILIST ÖKAR MED MINUS

S

K

K

Ö

N

SNOTT IHOP

A

SERIE

S

K

Y

R

Ö

L

D

S

K

Y

D

D

A

SELEKTERADE

T

G U

T

A

E

T

D

BRÄDADE VINYL

O

R D

N E

T

N A

A

S

B

B

V

T T

A

E

D

E

U ÄR HEL IDROTTSMAN

R

S

VID FJÄLLETS FOT

U

S S

R

SOM EN MAN RINNANDE VATTEN

H V

I ENA ÄNDEN PÅ KNIV DROG

A

A

L

SAMORDNAR INSATSERNA FÖR ARBETSMILJÖN PÅ JOBBET

M

UNDVIKER

R

O

EN AV URMAKARNA TRAFIKSIGNAL

I

T

E

U

X

LOTSAS VAR LARS FREDIKSSON GJORD AV

K

T

SKREV AIDA

GER TRASSEL SAMMANBLANDAD

D

T

D

H U

E

SLÅR TILL MOT LUNGAN

ÖVNINGSSTYCKET KAN LEVA I KRONKOLONI

S

A

HELT UTBLOTTAD

E

T

ÖVERKORSA KALLAS PAPPSKALLE

A

N A

BLIR TVÅ IBLAND

T

S

M

E AVSÄTTER

A

U

E

LIDER DAGÖBO

N

S

RULLAR I GROTTA

U

N K D

SER GENOM TJOCKA

HÄLSINGEORT

LÖPER FRIST

E

STÄLLDE KRAV

KLAR

C

D

SKANDINAV LEVNADSLOTTER

R

TOG SIG NER TILL VRAK SLÄPPA PUCKEN

D

Ö

E

T

Y

D

D

E

DUNK I RYGGEN HAR VASSA BARR

E

DRYCK ÄR EN SMAL SAK

E

V

A

L

D

E

I

D

A

S

UTÖVADE IDROTT

E

STRÄVAN

O

S

T REST AV TAGG

N O K

KOMMER MED KOSTNADEN

E

N

L

O

S

P

I

K

E

N

BREDDE UT SIG INFÖR PUBLIK

BAKSLAGET

A

G A

N

ÄR VÄL KATTEN OCKSÅ

J

F R I GIFT SEDAN 60-TALET GILLAR SKROVMÅL

I TOKYO 1964

I

M P

D

B

O

SLÅR I TORN

U

R

DIVIDERA

D

G E

D

T

HUNDRA KVM

A

T

A

L

A

D

A

M A

R

E

BraAffärer

27


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande.

Nytt för 2017 är att vi nu kan koppla direkt till Arbetsrättsjouren, Nordbro och Plana Juridiska AB vid rådgivningsärenden. Dessutom förbättrar vi vår medlemsservice genom att hålla kvällsöppet på kansliet på onsdagar fram till klockan 19.00. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post. LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

BESEGRA BOKFÖRINGSDEMONERNA och jobba Smart Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du 50 procent rabatt på ditt första årsabonnemang på valfritt program. Vi erbjuder enkla lösningar för bokföring, fakturering, lön och butikskassa. Sköt ditt företags ekonomi online, utan krångliga installationer. Säg hej då till kontoret. Nu kan du fakturera direkt ute hos kund, kolla lagersaldot från soffan och sammanställa rapporter på tåget på väg till nästa kundmöte. Prova programmen gratis i 15 dagar! Läs mer om hur du tar del av erbjudandet på www.smaforetagarna.eu.

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 3 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 3 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund