a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#3 2013

r Nu öve

0r! 0 2m0edl0 emma

JULIA MJÖRNSTEDT besegrade cancern och startade Ung Cancer för att hjälpa andra

Småföretagarna har skapat nytt trygghetspaket för medlemmar!

Alexandra Pascalidou bjuder på trekaffe

Småföretagaren Siv Öberg älskar att göra andra vackrare

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


Nyhet för alla som driver företag: tid över

Med Sveriges första företagsapp blir det enklare att driva eget. Nu behöver du inte åka till kontoret för att ta hand om ditt företags bankärenden. Med vår nya mobilapp kan du enkelt attestera betalningar och sköta överföringar direkt i mobilen. Dessutom får du snabb tillgång till all kontohistorik, vilket ger dig bättre koll och ökad trygghet. Så, nu kan du äntligen få tid till en paus när det passar dig. Läs mer och boka tid för möte på seb.se/foretagsapp


Ledare

BraAffärer

De glömda samhällsbärarna! Vi har hört Socialdemokrater och Moderater prata på sina kongresser och partidagar. Ministrar pratar om jobben och hur de ska bli flera. De pratar emellertid bara om ena halvan av jobbpolitiken. Olika arbetsmarknadslösningar, utbildningsåtgärder och konstruerade jobb (praktikjobb). Regeringen gör detsamma i sin vårbudget. Inga nya grepp för att skapa nya jobb och tillväxt. Vart tog småföretagarnas betydelse för jobben vägen? Fyra av fem nya jobb som tillkommer skapas i de mindre företagen. Det är vad som sker i de små företagen som är avgörande för att få fram de nya jobben, inte vad som sker i de stora (trots att de fick 16 miljarder i skattelättnader). Det är företagarna och inte politikerna som fi xar nya jobb. Helt avgörande är hur det går för de små företagen, endast där skapas nya arbetstillfällen.

Innehåll: 15 frågor

4

Medlemssidor

6

Profilen Julia Mjörnstedt

10

Uppstickaren Amfa Bank

13

Medlemsförmåner

14

Juristen

15

Nyheter

21

Krönika Alexandra Pascalidou 22 Korsord

23

Steget att gå från att arbeta själv till att anställa en eller flera medarbetare är mycket större än de flesta tror. Samtidigt är det vad som behövs om vi ska få flera jobb. Vi behöver också stimulera flera att gå från anställning till företagande. Intresset finns men väldigt få vågar. Företagarna är ryggraden i vårt samhälle. De värden som skapas i företagen ger skatteunderlaget som i förlängningen via anställdas löner, skatter och arbetsgivaravgifter betalar bland annat skola, vård och omsorg. Det är lätt och glömma bort att det är först när dessa värden finns som politiker kan besluta om nya jobb inom offentlig sektor. Cirka tio procent av Sveriges befolkning i arbetsför ålder är företagare. Det finns väldigt många duktiga kvinnor och män bland dessa. De flesta väljer dock att arbeta utan anställda. Bara en liten del har en eller flera anställda. Vi anser att det ägnas alldeles för lite intresse åt dessa och vad som bör göras för att de ska våga expandera och nyanställa! Många jobbar hårt och ett stort antal arbetstimmar (för många) i veckan.

ADRESS:

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST OCH HEMSIDA: info@smaforetagarna.eu, www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins

Många sover kanske inte gott på natten på grund av oro för företaget, anställda och ekonomi. Finns det pengar till skatten? Momsen som ska betalas in, många gånger innan företaget fått in pengarna! Vi ser, i flera av oss gjorda enkäter och undersökningar, många företagare som säger sig kunna expandera och anställa men inte vågar eller orkar med den extra börda som anställda innebär. Det finns företagare som lägger av och tar en anställning på grund av att familjen och det sociala livet blivit lidande. Även det faktum att myndigheter mer eller mindre öppet antyder att företagare är fi fflare och bör kontrolleras hårt kanske gör att livet som företagare ses som för belastande. Oseriösa företagare och kriminella sådana får stor massmedial uppmärksamhet och på ett sätt som ofta lämnar åt läsaren att tro att det är så alla småföretagare är. Steget att gå från att arbeta själv till att anställa en eller flera medarbetare är mycket större än de flesta tror. Men samtidigt är det vad som behövs om vi ska få flera jobb. Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

3


15 frågor

15 frågor Småföretagaren Siv Öberg älskar sitt jobb och inspireras av alla möten med människor. Efter 40 år är hon lika motiverad och njuter av att varje dag få göra människor vackrare. 1. När startade du ditt företag?

− Jag startade mitt företag i augusti 1987, men innan det var jag delägare i ett frisörföretag sedan 1981. 2. Vad var anledningen till att du startade eget?

− Drivkraften har nog alltid funnits sedan jag var liten, då jag blev fostrad att tro på mig själv. Att jag efter min tid som delägare, startade mitt eget företag var viljan att driva allt på egen hand, på mitt sätt. Att gå min egen väg, har jag haft med mig sedan jag var barn. 3. Vad var största utmaningen med att starta företag?

− Den allra största utmaningen var nog att få tyst på illvilliga och avundsjuka människor, som trodde att jag skulle misslyckas. Men jag har aldrig trott på Jante. De andra utmaningarna var att få allt att gå ihop, eftersom jag var småbarnsförälder. 4. Vad har varit viktiga framgångsfaktorer i etablerandet av ditt företag?

− Det har nog varit att inte ge upp, att tro på det jag gör, att lita på mig själv. Att ha nära och kära som står intill och ger styrka, rådgivning och stöd. 5. Vad anser du är viktiga egenskaper för en entreprenör?

− Det allra viktigaste är att brinna för det man gör. Om man inte själv tror på det man gör, vem ska då tro på det? Det är bra att känna drivet och inte ge upp vid minsta motgång. Vara positiv i alla kundmöten och ge av sig själv.

4

6. Har du några goda råd och tips till andra företagare?

10. Vad är det roligaste med att driva eget företag?

− Våga ta kontakt med andra företagare, för råd och kanske samarbete. Ha ett bra nätverk, var med på olika träffar för egenföretagare, ta plats, våga göra det just du vill och strunta i Jante. Dela ut massor med visitkort, lägg ut de på oväntade platser där du går. Visa att du finns och är bäst i din nisch. Håll det du lovat och var trovärdig. Var nyfiken, påläst och energisk. Tänk; vad är det värsta som kan hända!

− Det roligaste är alla utmaningar och att bestämma själv.

7. Vilken är den viktigaste politiska frågan för företagare just nu?

12. Har du någon förebild?

− Det är utan tvekan sjuklöneansvaret. Den är förödande och orättvis på alla sätt, kan också vara slutet för en liten företagare. Det är väldigt få som blir sjuka av jobbet i ett litet företag och det måste politikerna inse. Att sänka arbetsgivaravgiften för småföretagare är det också dags att ta tag i, då det utan tvekan skulle ge fler arbeten. 8. Vilken/vilka person(er) har betytt mycket för dig i ditt företagande?

− Familjen utan tvekan, men också att jag träffade en mentor, som jag kunde bolla idéer med. I mitt fall valde jag en manlig mentor för att jag själv är ganska orädd. 9. Vilka tre saker vill du vilja ändra på i samhället som skulle gynna ditt entreprenörskap?

− Mycket enklare regelverk. Det har blivit en snårskog mot när jag startade. Att alla småföretagare har samma sociala rättigheter som anställda, framför allt vid sjukdom. Att politiker och anställda i statliga och kommunala bolag är bättre pålästa när det gäller småföretagande.

11. Vad inspirerar och motiverar dig?

− Det som inspirerar mig är alla möten med människor och att jag älskar det jag gör. Trots att jag varit i branschen 40 år så har jag nog den motivation jag behöver. Tänk att varje dag få göra människor vackrare. − Mina förebilder är mamma och pappa, som lärt mig att strävsam vinner och att ingenting är omöjligt. Mirakel tar bara något längre tid. 13. Har du något tips på en bra bok som hjälpt dig i dina företagsbeslut?

− Jag kan rekommendera att läsa böcker som handlar om personlig utveckling och ledarskap. 14. Vad gör du om fem år?

− Då arbetar jag nog lite mindre i firman och ägnar lite mer tid åt att måla tavlor i min ateljé och såklart reser jag mer. 15. Varför är du medlem i Småföretagarna?

− Det finns ingen annan organisation som främjar småföretagande som småföretagarna. För mig är det självklart att vara medlem i Småföretagarnas riksförbund, som arbetar med de viktiga frågor som rör oss som har små företag.


Om småföretagaren Siv Öberg ■ Namn på företaget: Klippstudion i Luleå AB/ Studio Zacks. ■ Huvudverksamhet: Frisörföretag. ■ Fritidsintressen: Måla tavlor, heminredning, påta i trädgården och resa. ■ Gör om fem år: Om fem år fortsätter jag att hjälpa skolbarn i Gambia, där jag var på semester i februari och startade en insamling för en skola i en by där. ■ Motto i livet: Ta alla chanser och säg Ja hellre än Nej.

5


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Trygghet för hela företaget – nu och Som småföretagare är du van att ta ansvar. Men har du även tänkt på att ta ansvar för din egen och företagets trygghet? Har du koll på ditt ekonomiska skydd? Alltför många företagare drabbas hårt ekonomiskt när en sjukdom eller olycka slår till. Och trots ett långt arbetsliv står de ofta utan pension på ålderns höst. En del av förklaringen kan vara bristande kunskap och otillräcklig rådgivning. Nu vill Småföretagarnas Riksförbund ändra på allt detta med en heltäckande trygghetslösning för sina medlemmar. I förra numret av Bra Affärer publicerades en sammanställning om pensionssparande, Hur ska man bäst spara till pensionen? Det finns ett stort behov av sådan information, eftersom företagare ofta lever otryggt. Detta är ett av skälen till att småföretagarna nu har sett till att det finns en helhetslösning för småföretagares ekonomiska skydd. Initiativet kom från förbundsordförande Leif Svensson. – Orsaken till att jag lyfte frågan är att det i många olika sammanhang framkommer att det sociala skyddsnätet för småföretagare är avsevärt sämre än för anställda, förklarar han. Skräddarsydd helhetslösning – pension, försäkring och bank. Leif Svensson tog kontakt med SEB och Trygg Hansa, aktörer som det redan fanns ett bra samarbete med. Efter en tids överläggningar beslutade de att det bästa vore att skapa ett trygghetspaket som täcker allt som småföretagare behöver: anpassade försäkringar och banktjänster, och en säkrad pension. Åsa Hauer på Trygg Hansa berättar om resultatet: – Tillsammans har vi nu tagit fram det som vi kallar småföretagarnas trygghetslösningar. Det kan vi sedan enkelt utöka med olika tillägg som anpassas efter varje verksamhets

behov. Allt för att säkerställa småföretagarnas trygghet på bästa sätt! Mycket av det som ingår är sådant som företagare alltför ofta glömmer – eller väljer bort av ekonomiska skäl. Därför var det viktigt att denna trygghet skulle gå att få till ett rimligt pris. – Ja, ett av kraven från vår sida var att den skulle ha en prisprofil som gör att alla våra medlemmar har råd, menar Leif Svensson. Trygga pensionen med SEB Trygg Liv ”Pension? Den blir väl inte så stor… Men det får jag ta sen. Nu har jag inte tid.” Känner du igen dig? Du är som sagt inte ensam. Men med

– Småföretagares pension blir låg eftersom de väldigt ofta har låga inkomster i många år. Men de är tyvärr i allmänhet dåligt insatta i att det är så. Trygg Hansa försäkrar företaget mot sjukavbrott Många egenföretagare tror tyvärr att en hemförsäkring även täcker näringsverksamheten. Även här finns alltså en kunskapslucka. En del tänker dessutom inte på att de behöver ha en företagsförsäkring även om de varken har lokaler eller maskiner. – Av egen erfarenhet vet vi tyvärr att alltför

– Vår tanke med Småföretagarnas trygghetslösningar är att täcka in allt som våra medlemmar behöver för sin trygghet, och samtidigt göra det så smidigt som möjligt. småföretagarnas trygghetslösningar behöver det inte alls vara krångligt att komma i gång. – Självklart ingår det ett pensionssparande för både småföretagare och deras eventuella anställda, så att de kan börja sätta undan tillräckligt till pensionen. Vi kallar vår lösning Tryggplan, berättar Johan Envang från SEB Trygg Liv, försäkringsverksamheten inom SEB. Han menar att man som företagare kanske inte riktigt kan ”sätta ett pris” på sitt pensionssparande. Det är ju just ett sparande som ger tryggare ekonomi först på äldre dagar. – Men tänk på att ju tidigare du börjar spara desto mer hinner det bli. Dessutom blir du av med ditt dåliga samvete på köpet. I och med den nya satsningen vill småföretagarna upplysa sina medlemmar om pensioner, så att fler blir medvetna och börjar spara tidigt. Leif Svensson betonar behovet av mer information.

många företagare väljer bort att teckna sjukavbrottsförsäkring dels för att de inte förstått skillnaden mellan en vanlig avbrottsförsäkring, dels för att den kostar ett par tusenlappar att teckna. Tack vare vårt samarbete med småföretagarna kan vi nu erbjuda Småföretagarnas medlemmar sjukavbrottsförsäkring till en rejält reducerad premie för att ytterligare stärka medlemmarnas trygghet berättar Åsa Hauer på Trygg-Hansa. Om ägaren eller någon annan central person blir långvarigt arbetsoförmögen innebär det nämligen stora påfrestningar för företaget. När verksamheten står stilla minskar ju intäkterna – men många av kostnaderna finns kvar. För att öka medlemmarnas ekonomiska skydd i sådana lägen ville småföretagarna att det i trygghetspaketet skulle ingå en försäkring som gäller vid avbrott i verksamheten. – I Småföretagarnas trygghetslösningar har vi

Åsa Hauer, Trygg Hansa

Johan Envang SEB Trygg Liv

6

Stefan Andersson SEB


i framtiden därför byggt in en sjukavbrottsförsäkring för företagets nyckelperson. Den täcker både fasta kostnader och merkostnaderna för en vikarie. Ersättningen betalas ut i högst tolv månader, en tid som brukar räcka för de flesta, förklarar Åsa Hauer. Skräddarsydda banktjänster hos SEB Småföretagare undrar ibland om de verkligen får den hjälp de behöver av sin bank, det finns en utbredd osäkerhet kring om banken verkligen förstår de behov som en egenföretagare har. Detta har SEB tagit fasta på. Inom ramen för småföretagarnas helhetslösningar erbjuder de nu särskilda tjänster för småföretagare, med hjälp av 150 specialutbildade rådgivare. SEB har helt enkelt sett värdet och tryggheten i att ha adekvata banklösningar för varje kund. – I en årlig ekonomisk genomgång säkerställer vi till exempel att småföretagarens bankbehov täcks, både för företaget och privat. Allt i samma möte om man vill, på ett bankkontor eller via Telefonbanken, förklarar Stefan Andersson, chef för SEB:s företagsmarknad. SEB har en rad paketlösningar med olika tjänster som småföretagare normalt behöver. För den mobile företagaren har de dessutom lanserat Sveriges första företagsapp. – Nu kan man när som helst, var som helst, se saldo och transaktioner, genomföra och attestera betalningar, samt bli påmind om viktiga datum och kolla upp detaljer om andra företag. För att bara nämna några av funktionerna, säger Stefan Andersson.

Enklare moms för lokalhyror I regeringens vårproposition aviseras nya, enklare, regler för moms på hyror. De anses idag vara mycket besvärliga både för företagen och Skatteverket. För att momsbelägga en lokalhyra måste i princip varje kvadratmeter omfattas av beslut från Skatteverket efter ansökan av uthyraren. Förslaget innebär att såväl ansökan som beslut avskaffas. Man blir istället momspliktig för uthyrningen när man fakturerar moms på hyran. Med förslaget upphör det mycket vanliga felet att hyresgäster inte ansöker om frivillig skattskyldighet vid uthyrning i flera led. Ansökningsförfarandet kvarstår dock vid så kallade uppförandeskeden, skattskyldighet önskas för inflyttning i fastigheten. De föreslagna reglerna torde inte vara kontroversiella utan man kan nog räkna med att de kommer att gälla från och med 1 januari 2014. Jan Kleerup, Skattejurist, Svalner

Enkelt och tryggt för dig som medlem Vill du få hjälp att se över ditt företags långsiktiga trygghet och ekonomiska skydd? Gå in på medlemsportalen och klicka dig fram till den gemensamma sidan för småföretagarnas trygghetslösningar. Där fyller du i dina kontaktuppgifter och anger den eller de delar av paketet som du är intresserad av: hitta en lämplig lösning för ditt pensionssparande, teckna företagsförsäkringar eller se över dina banktjänster. Inom kort ringer de respektive rådgivarna upp dig, och tillsammans går ni igenom dina behov i företaget, antingen direkt på telefon eller vid personliga möten. Du får då hjälp att teckna och ansluta dig till de tjänster du behöver. – Vår tanke med småföretagarnas trygghetslösningar är att täcka in allt som våra medlemmar behöver för sin trygghet, och samtidigt göra det så smidigt som möjligt. Enkelt och tryggt, det var vår starkaste ledstjärna när vi tog fram erbjudandet, sammanfattar Leif Svensson. Småföretagarnas Riksförbund.

Ny medlemsförmån för våra medlemmar Gardio är byggt runt tanken att göra något mycket bättre och modernare av tjänsten larm - till en betydligt lägre kostnad än de traditionella larm som finns idag. Den största skillnaden är att Gardio använder sig av kamerabevakning, av två skäl. Dels får man ned kostnaderna rejält genom att Du får bra bilder på vad som händer och själv väljer om Du vill ha väktarhjälp, och därmed slipper onödiga dyra utryckningar. Men minst lika mycket för att vi tror att trygghet inte bara skapas med larmskyltar och väktare, utan trygghet är att veta. Veta vad som händer, veta om barnen kommit hem från skolan, veta att allt står rätt till i stugan, veta om städfirman kommit, om de anställda gått hem. Med Gardio får Du bilder till Din mobil och dator så fort något händer. Är Du medlem i Småföretagarna så bjuder Gardio på startkostnaden för startpaketet till Ditt företag. Startpaketet består av en larmövervakningskamera, en larmpanel, centralenhet och larmskyltar. Dessutom får Du 13% rabatt på månadsavgiften, och betalar bara 139kr/mån. Skaffar Du Gardio på företaget så erbjuder vi även Dina anställda att skaffa Gardio hemma utan startavgift!

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Wiggo Lindgren berättade om Småföretagarnas Riksförbund för drygt 500 småföretagare. Han intervjuades av Anders Andersson, Driva Eget.

Många företagare besökte Småföretagarnas Riksförbunds monter,där de fick råd och tips.

Inspiratören och författaren Mia Törnblad tillsammans med en av småföretagarna som besökte Driva Eget-dagen.

Många av företagarna tog tillfället i akt att ställa frågor till Småföretagarnas Riksförbunds juridiske expert, Wiggo Lindgren.

Småföretagare i fokus

Det var trångt i montern hos Småföretagarnas Riksförbund när över 500 småföretagare strålade samman på Driva Eget-dagen på Rival i Stockholm i slutet på april. Frågorna var många och handlade bland annat om sjuklöneansvaret och sjukförsäkringen, problemet med höga egen- och socialavgifter, vilka hindrar de små företagen att anställa. Juridiska frågor, exempelvis hur man ska agera när en bluffaktura dimper ner i brevlådan, frågor om arbetsrätt och allmän affärsjuridik. Många av småföretagarna känner sig pressade dels av ett krångligt regelverk dels av alla påtvingade åtaganden som hindrar företagen att växa, säger Wiggo Lindgren, juridiskt ansvarig i Småföretagarnas Riksförbund och ansvarig för småföretagarnas rådgivningsservice. ”Det finns en rädsla för att kostnaderna i verksamheten ska öka och därmed äventyra företagets överlevnad. Vi tycker att det är viktigt att nå ut till så många småföretagare som möjligt, inte bara våra medlemmar, därför medverkade vi på Driva Eget-dagen med vår kunskap och kompetens.” Driva Eget-dagen arrangerades av tidningen Driva Eget och Dagens Nyheter och årets tema var inspiration, råd och nätverkande. Förutom en rad sponsorer, där bland annat Småföretagarnas Riksförbund ingick, fick deltagarna ta del av tips och råd från några av Sveriges bästa föreläsare.

8

Föreläsarnas bästa råd och tips: Mia Törnblad, inspiratör och författare 1 Analysera din kompetens och fokusera på det du är bra på. Ring upp och boka tid/ bjud på lunch. Kommunicera, lyssna och ställ frågor. Var generös och dela med dig av din kunskap. Skapa förtroende, bygg relationer och tala inte illa om kollegor. Våga ta beslut och stå för dem. Träna upp din inre trygghet och ge beröm. Ta plats! Mats Gabrielsson, entreprenör och riskkapitalist 1 Jag nappar aldrig på en affärsidé, hur bra den än är, om entreprenören är dålig. En bra entreprenör med en sämre affärsidé kan dock vara av intresse. En entreprenör som har gått i konkurs och som startar företag igen är alltid välkommen att kontakta mig. Den här företagaren har skaffat sig ny erfarenhet och lärt sig av sina misstag. Janne Näsström, småföretagarkonsult och krönikör 1 Det ska vara roligt att driva företag! När mitt hus fylldes med vatten vid en översvämning bestämde jag mig för att riva det och bygga en teater istället. Nu har jag plats för

34 teatergäster och ska göra 23 föreställningar i sommar. Nu behöver jag aldrig ångra att jag inte vågade. Företaget är ett verktyg för att få drömmar att slå in. Max Söderpalm, säljcoach och författare 1 Ring dina säljsamtal det första du gör på dagen. Fråga efter referenser när du pratar med en befintlig kund. Säg så här: ”Känner du någon som är lika positiv som du, som jag kan göra affärer med? Du får en lättare ingång till din nya kund. När kunden säger nej, fråga: ”Vad är det som gör dig tveksam?”Lyssna och lös kundens invändning. Använd Linkedin, det nya på säljfronten och nå framgång! Emy Blixt, grundare av Swedish Hasbeens 1 Jag var 35 år, hade tre barn och var lärare i svenska. Jag hade ingen kunskap om eget företagande och kunde inget om ekonomi och bokföring. Idag säljer mitt företag, som tillverkar moderiktiga träskor, till 22 länder och har en omsättning på 40 miljoner. Allting är möjligt så länge man sysslar med något som man älskar och brinner för. Text och foto: Maria Boborg-Trané


Vi erbjuder dig som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund en hälsokontroll utöver det vanliga. Hos oss får du inte bara en hälsokontroll utan även rådgivning och kunskap om hur du kan hålla dig frisk hela livet.

HÄLSOKONTROLL+ Småföretagarnas Riksförbund

Hälsokontrollen består av två besök:

Vi erbjuder dig som är medlem i Småföretagarnas Riksför-

bund hälsokontroll utöver det vanliga. Vid första besöket träffar du enen av våra sköterskor som Hos oss får du inte bara en hälsokontroll utan även rådgivsom är föromdin ningviktiga och kunskap hurhälsa. du kan hålla dig frisk hela livet. Du kan även ta extraproverHälsokontrollen såsom PSA-prov (prostata), består av två besök: TSH-prov (sköldkörtel) m Vid m första . besöket träffar du en av våra sköterskor som tar flertal prover som är viktiga för dindin hälsa.tid. Inför besöket skall du vara ett fastande 4 timmar innan

“H e

Du kan även ta extraprover såsom PSA-prov (prostata), TSH-prov (sköldkörtel) m m .

Vid besök två träffar du en av våra hälsopedagoger/hälsoutvecklare. andra besöket träffar du en av vårani hälsopedagoger/ Ni går tillsammans igenomVid provsvaren, därefter gör en hälsoutvecklare. Ni går tillsammans igenom provsvaren, ligare kan därefter gör ni en hälsoprofilbedömning och går igenom hur du ytteligare kan förbättra din hälsa. förbättra din hälsa.

Politisk

Kostnaden för båda besöken är endast 1980 kr/per person. Vi tar inga årsavgifter.

Kostnaden för båda besöken är endast 1890 kr/per person. tuppfäktning Vi tar inga årsavgifter, du betalar endast för de personer som bokas.

Riksdagens Näringsutskott presenterade i början av maj ett betänkande om hur viktigt småföretagande är för Sveriges framtid. Tyvärr lyser konkreta förslag i stort sett med sin frånvaro. Dessutom verkar riksdagens olika block bromsa varandras förslag och idéer för att de har fel blockfärg. För oss småföretagare skulle det upplevas mer konstruktivt och ärligt att inte bli delar i politisk tuppfäktning, utan att konkreta och långsiktiga lösningar för landets företagande kunde läggas fast.

Vi gör hälsokontrollen i på följande orter under

Stockholm Göteborg Näringsutskottet hänvisar till olika utredningar, vilka bland Malmö annat påvisar alla de människor som helst vill starta företag, främst unga och/eller av ”utomsvensk” bakgrund. Någon Växjö grund-läggande analys av de utredningarna som resulterar i riktiga förslag saknas. Tyvärr återigen. Jönköping

Vi gör hälsokontrollen i din region på följande orter under 2013 och 2014: din region Norrköping Uppsala Stockholm Göteborg Linköping Falun Gävle Malmö 2012 och 2013: Örebro Sundsvall Växjö Västerås Östersund Jönköping Nyköping UppsalaUmeå

Norrköping Linköping Örebro Västerås Nyköping

Falun Sundsvall Östersund Umeå

När jag häromdagen besökte min lokala trädgårdsmästare, Amira från Beirut, var hon mer frågvis än jag. Jag tyckte ändå att mina frågor, om vilka örter som passade ihop i min örtagård, var mer konstruktiva. Amira ville veta vem som kunde tro att det var snabbare att fylla i 12 kontrolluppgifter för inkomst än en årlig. Jag kunde berätta för henne vem som var författare till det uttalandet, men jag kunde inte heller tro att någon ens kunde inbilla sig att det går snabbare att upprepa saker en gång i månaden.

Erbjudande:

Vid Hälsokontroll+ får du 6 månaders fri tillgång till BalansJakt elle

Amiras och mina uppfattningar om att en hel del förslag som gäller företagande kunde tas bort utan att de skulle saknas av oss företagare. Därefter fördelade hon de örter jag valt ut i två lådor och konstaterade att jag också borde prova några nya örter. ”Med växter och dess smaker kan och ska man experimentera, men inte med livet för oss som vill driva företag!”. Passa på och njut av försommarens alla lukter och smaker. Även Bra Balans i Sverige AB småföretagare kan behöva bestämma över vad som sås och skördas utan några klåfingriga byråkrater. info@balansis.se Erik Sjölander, Styrelsemedlem Småföretagarnas Riksförbund

Företagshälsovård

Ar tillerigatan 10 114 51 Stockholm Tele Bra Balans Org. i Sverigenr. AB 556707 0171 Bg www.balansis.se Hantverkargatan 3 L 112 21 Stockholm Org.nr. 556707 0171 Bg. 5913-5475 08-661 62 00 info@balans.se www.balansis.se


Profilen

Julia besegrade cancern och startade Ung Cancer för att hjälpa andra Vid 21-årsålder fick Julia Mjörnstedt det ofattbara beskedet att hon hade tjocktarmscancer. Hon berättar för Bra Affärer om det värsta ögonblicket i hennes liv; chocken, rädslan, paniken och ensamheten. Om ilskan över bristen på stöd och hjälp, som ledde till idén om mötesplatsen Ung Cancer.

Julia hade haft magsmärtor under en längre period. Vid en undersökning upptäcktes en tumör i tarmen. Hennes första tanke när hon fick beskedet var: “Jag har inte tid att vara sjuk”. Det var så mycket hon ville göra och förändra. Efter en lyckad operation och behandling är Julia idag friskförklarad och hon brukar säga att det står ”canceröverlevare” högst upp på hennes CV. Därutöver kan hon lägga till generalsekreterare för organisationen Ung Cancer, och ansvarig för kommunikationsbyrån Go Epic.

Uppmärksammat engagemang

Julia beskriver att de brister som finns inom både sjukvården och myndigheter så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och CSN, gör att Ung Cancer verkligen behövs. Dels för att driva debatter och vara de ungas röst, men också för att erbjuda en naturlig mötesplats och stöd för unga som drabbats av cancer. − Tanken är att ge cancersjuka en möjlighet att inte bara att överleva, utan även att ha ett bra liv, säger hon.

Julia har fått stor uppmärksamhet från olika håll för sitt engagemang och vad hon åstadkommit med Ung Cancer. Hon tilldelades under 2012 stipendiet Kompassrosen på 250 000 kronor av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. − Bekräftelser i sig är inte så viktiga. Däremot är det roligt att få ett kvitto på att det man gör betyder något och att man är på rätt väg. All uppmärksamhet har först och främst varit viktig för Ung Cancers framgång och att gruppen unga vuxna får ett erkännande och känner att de nu blir tagna på allvar, framhåller hon och fortsätter: − Men visst kommer det dagar då jag känner mig fullständigt otillräcklig. För mig är det viktigt att bara acceptera att det är så. Då gäller det att hämta lite extra energi, och det får jag från min familj, min sambo och mina vänner. Och genom att sova, haha!

Ilska skapar drivkraft

Förverkligar idéer

Brister inom sjukvård och myndigheter

Sin enorma drivkraft får Julia från den ilska som byggs upp från de orättvisor hon ser i samhället. Organisationen Ung Cancer skapades utifrån att hon blev fly förbannad över hur allt såg ut när hon själv var sjuk. − Att se och vara med om orättvisor skapar enorm ilska och frustration hos mig,

10

men är också en fantastisk drivkraft som dessutom håller länge.

På hemsidan beskriver sig Julia som en galen entreprenör. − För mig är en entreprenör en människa som får idéer och sen gör verklighet av dem. Och den definitionen har nog stämt in på mig sedan jag var yngre, säger hon och fortsätter: − Och galen? Haha, i mångas ögon var

jag nog galen när vi bestämde oss för att försöka starta Ung Cancer. Det var många som himlade med ögonen. Men när jag väl bestämt mig för att göra någonting finns det få saker eller personer som kan stoppa mig, vilket bryter många mönster. För många är nog det att vara galen.

Segrade över cancern

Julia lyckades besegra sin cancer. Kampen och erfarenheten tror hon, liksom alla erfarenheter, har format henne både på gott och på ont. − Jag vet inte hur mitt liv hade sett ut, eller på vilket sätt jag hade varit annorlunda. Men självklart är det en erfarenhet jag helst hade varit utan. Jag tror att jag lärt mig att inte spendera tid på onödigt tjafs, att acceptera alla mina känslor, även de ”negativa”, och att uppskatta människor i min närhet mer.

Döden ständigt närvarande

Att leva med döden närvarande är något som Julia tycker fler borde reflektera över. Alla har döden nära sig, men de flesta väljer ändå att totalignorera det, menar hon. − Jag kan inte göra det valet. Oavsett om jag jobbar med Ung Cancer eller inte, kommer jag att vara medveten om att ingen vet hur lång tid vi har kvar. Jag är livrädd för döden och har ofta dödsångest. Men jag har accepterat att det är så, att det finns dagar då jag bara kommer ligga i sängen och gråta. Och det är okej.

R


”Jag är en galen entreprenör, stolt moster och göteborgska. År 2011 grundade jag organisationen Ung Cancer där jag idag arbetar som generalsekreterare. Jag driver även kommunikationsbyrån Go Epic och fotograferar allt som kommer i min väg.”

11


Profilen

Många roller och uppdrag

Föreläsare, debattör, ansvarig för den växande organisationen ”Ung Cancer” och kommunikationsbyrån Go Epic. För att klara alla roller och uppdrag är Julia noga med att kunna ta tid att vara ledig då och då och vara noga med att skilja på jobb och privatliv. Hennes olika uppdrag innebär att hon får ta både en ledarroll och företagarroll. Hon tror att hon är en hård men rättvis ledare och företagare. − Jag jobbar hårt på att få alla som jobbar med mig att förstå hur viktiga de är och hur viktigt det är att vi lägger tid på rätt saker. Vi pratar mycket om effektivitet och vad vi ska prioritera. Den absolut viktigaste rollen har hon dock framför sig. − I sommar ska jag bli mamma och har redan nu svårt att föreställa mig hur det kommer vara att vara ”ledig” från jobbet.

Att känna är att leva

Julia föreläser mycket om rädslor, mod och vikten av att tillåta sig att känna och att våga visa känslor. − Vi alla känner olika saker - hela tiden. Antingen kan vi välja att skjuta undan det

som är jobbigt och försöka tänka på annat eller så kan vi gå in i känslan. Jag tror att det fungerar lite som en dörr. En dörr där ”flödet” av känslor kommer in och ut. Väljer vi att stänga dörren för de jobbiga och negativa känslorna stänger vi även dörren för de fina och positiva känslorna. Vi kan liksom inte bara välja det som är bra eller skönt att känna. Generellt tycker Julia att det vore bra om det fanns större transparens mellan företagare, och att företag inom samma bransch drar nytta av varandra. − Inom ”cancerbranschen” finns det oerhörd konkurrens och det gör mig så ledsen. De allra flesta branscher skulle må bra av större transparens och dela med sig av sina erfarenheter istället för att ha filer stämplade med ”hemligheter”. Om du fick ändra på - eller ta - något politiskt beslut i morgon, vad skulle det vara? − Oj, svårt att säga. Jag tror att mycket inom Försäkringskassan skulle må bra av att granskas och göras om.

rak med människor runt omkring mig. Jag är stolt över att få vara moster till tre fantastiska barn och flickvän till världens bästa man. Jag har gjort många misstag i mitt liv, men skulle inte säga att jag är ”mindre” stolt över dessa då jag inte skulle vara den jag är idag. Har du någon förebild i livet? − Jag ser mycket upp till och inspireras av människor i min närhet. Min mamma som jobbar som lärare i en svår miljö och bokstavligen räddar liv varje dag. Min syster som lyckas ha ett heltidsjobb som läkare samtidigt som hon är världens bästa mamma till sina tre barn. Vad har du för mål och drömmar framåt? Vad vill du åstadkomma under 2013? − Jag vill att Ung Cancer ska bli en stabil, välkänd organisation. I år ligger mitt privata fokus på att klara av en förlossning och sen komma in i rollen som förälder världens viktigaste roll!

Vad är du stolt över - mindre stolt över i ditt liv? − Jag är stolt över att jag alltid är ärlig och

Personligt med Julia Mjörnstedt ■ Namn: Julia Mjörnstedt ■ Ålder: 27 ■ Bor: Majorna, Göteborg ■ Familj: ”stor och galen.” Bor med pojkvännen Emanuel. ■ Styrkor: är bra på att stå upp för mig själv och det jag tror på. Jag tycker att jag alltid arbetar hårt och målfokuserat ■ Svagheter: önskar att jag var bättre på att stänga av och vila, men det är någonting jag verkligen får jobba med ■ Blir upprörd (fly förbannad) av: orättvisor, lögner och folk som bara ser till sitt eget bästa. ■ Blir glad av: solen, min familj och att varje dag få jobba med någonting som är viktigt. ■ Om framtiden: att klara av en förlossning och komma in i rollen som förälder - världens viktigaste roll!

12


Nya Amfa Bank ska få fart på företagarsverige Entreprenören Michael Forsman, har under våren upplevt sin roligaste tid i karriären när bolaget Amfa Finans, som han varit vd för i 20 år, ombildades till Amfa Bank. En uppstickare i bankvärlden. Och enligt Michael själv är det här Sveriges nya företagsbank som ska hjälpa företagen att växa. − Det har varit en intensiv tid. Vi har fått mycket uppmärksamhet och positiv respons. Så det känns riktigt bra och har varit fantastiskt kul att kunna utveckla vår affärsidé och bredda vårt erbjudande till kunderna. Det här är en naturlig del i att ständigt öka vår servicegrad till våra kunder, men det är även viktigt för vår egen expansion, framhåller Michael.

Kundfordringar blir likvida medel Att hjälpa företag att växa har varit grundidén för Amfa Finans sedan starten 1993. Det var då de introducerade fakturaköp på den svenska marknaden. − Mot en viss ersättning går tjänsten ut på att vi köper fakturor av företag. Företaget kan på så vis omvandla kundfordringar till likvida medel viket ger ökat utrymme för tillväxt och expansion, eftersom kunden får betalt samma dag. Genom köpet tar vi över kundens kredit- och valutarisk, administrationen blir mindre och nyckeltalen bättre. Hela 80 procent av ett företags tillgångar består av kundfordringar. Så varför sätta företaget i skuld när pengarna redan finns där?, ifrågasätter Michael.

Långsiktig utveckling Kunderna är huvudsakligen företag som är under tillväxt och i behov av rörelsekapital. Det är allt ifrån enskilda firmor till börsnoterade bolag inom alla branscher. För våra kunders kunder innebär konceptet att fakturan kommer från Amfa Bank istället, förklarar Michael. − Bank förknippas med säkerhet och stabi-

litet. Det gäller på alla marknader världen över. Och som bank vill vi kunna erbjuda den trygghet som kunderna söker, men med specialistens stabilitet och snabbhet. Inom vår verksamhet går det inte att vara en klippare, utan vi måste utvecklas och växa ett steg i taget – och tillsammans med våra kunder. Vi arbetar mycket med att bygga nära relationer och följa våra kunders utveckling, understryker han.

Trogen affärsidén

Michael har själv erfarenhet av hur tuff t livet kan vara som entreprenör och nyföretagare. När han köpte ut medgrundaren till Amfa Finans, Bo Göransson, var han själv hårt skuldsatt, men satte upp en tuff avbetalningsplan och är idag skuldfri. − Att få finansiering är inte lätt, inte minst som ett nystartat företag. Det är tydligt att de traditionella finansieringsformerna inte räcker till. Därför finns behov av en ny typ av bank i företagarsverige, menar Michael som varit trogen affärsidén sedan starten och expanderat genom att vidareutveckla grundidén och utveckla verksamheten internationellt.

i fortsättningen att vara Amfa Banks kärnverksamhet. Samtidigt vet vi från undersökningar att vart tionde företag upplever att det är allt svårare att få finansieringshjälp hos de traditionella bankerna och vart femte företag kritiserar den låga servicenivån. − Det visar att det behövs en pigg och snabb uppstickare bland storbankerna, som oftast uppfattas som lite tröga - och en bank som inte sätter kunderna i skuld. Här tror jag vi kan möta företagarnas behov på ett helt annat sätt. Och i ett vidare perspektiv är ansvaret större än så. Det handlar om att göra en samhällsinsats och ta ansvar för Sveriges utveckling, avslutar Michael.

Michael Forsman

Komplement till storbankerna I och med omvandlingen från Amfa Finans till Amfa Bank utökas erbjudandet med konto och betaltjänster. Men det är inte fråga om att konkurrera med storbankerna, utan snarare vara ett intressant komplement, betonar Michael Forsman. − Vi kan inte och vill inte konkurrera med storbankerna. Fakturaköp kommer även

Amfa Bank 1 Företaget grundades 1993 och var då först ut med tjänsten fakturaköp i Norden. 1 Grundarna var Bo Göranson, som även grundade Intrum Justitia, och nuvarande VD Michael Forsman. 1 Idag bedrivs verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen och Estland. 1 2012 fick Amfa Finans tillstånd att bedriva bank 1 Den 24 april 2013 bytte företaget namn till Amfa Bank 1 60 personer är anställda inom Amfa Bank 1 Företaget har drygt 1000 kunder. ■

13


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation.

SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar.

BEER & DIAMANT PR

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN


Juristen

Tänk på att ta ansvar för din egen och företagets trygghet I förra numret av Bra Affärer skrev jag om mina erfarenheter som ansvarig för förbundets rådgivningspanel, när det gäller rättsskyddet i företagets försäkring. Jag redovisade där min uppfattning att rättsskyddet, som endast är ett av momenten i de omfattande försäkringsvillkoren, knappast finns i företagarnas medvetande och att man kan undra om de någonsin läser och studerar dem. I detta nummer av Bra Affärer vill jag ta upp frågan om din och hela ditt företags samlade försäkringsbehov. Vad händer om

du krockar med bilen på väg till en kund? Om du drabbas av en svår sjukdom? Om något sådant inträffar, kan det ganska snart bli en ekonomisk kris i ditt företag. I synnerhet om något händer i en uppstartsfas i Ditt företag. Du får inte heller glömma bort att se över ditt företags banklösningar. Behöver du en utökad checkkredit eller som mobil företagare en företagsapp till din smartphone? I många kompanjonavtal ingår det en skyldighet för kompanjonerna att teckna ömsesidiga nödvändiga försäkringar för att täcka upp långvariga sjukdomsfall. Om en kompanjon blir sjuk måste den andre kanske anställa en ersättare och det kan bli drygt att täcka alla dessa och andra kostnader. Om man råkar ut för en olycka till eller från arbetet kanske man bli handikappad och inte kan arbeta i företaget på samma sätt som tidigare. Det är också viktigt att man som företagare i god tid förbereder för sin pensionering. I framtiden ser ”pensionspyramiden” inte ut som tidigare. Idag är basen folkpension och ATP samt på toppen tjänstepensioner av olika slag. I framtiden får man nog räkna med att det blir tjänstepensionerna i basen och de

övriga som utfyllnad. Man får alltså tänka tvärtom. I en särskild artikel i detta nummer berättar SEB Trygg Liv om det av oss gemensamt framtagna trygghetspaktet för våra medlemmar. Genom detta har vi tagit fram en heltäckande trygghetslösning för våra medlemmar. I paketet ingår också skräddarsydda banktjänster hos SEB. Genom dessa samarbeten kan förbundet erbjuda medlemmarna ekonomiskt förmånliga försäkringslösningar och samtidigt råda bot mot medlemmarnas bristande kunskaper och den otillräckliga rådgivningen inom detta område. Mitt råd är att medlemmarna noggrant studerar innehållet i vårt trygghetspaket och sedan kontaktar SEB Trygg Livs rådgivare för en genomgång av företagets hela försäkringspaket. Här kan medlemmarna också finna många ekonomiskt fördelaktiga banklösningar och inte minst kan Du få hjälp med att se över Ditt företags långsiktiga trygghet och ekonomiska skydd.

Djursholm den 2 maj 2013 Wiggo Lindgren, Förste vice ordförande och juridiskt ansvarig Småföretagarnas Riksförbund

Rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters rådgivning utan kostnad Småföretagarnas rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2012 har mer än 500 frågor besvarats. Många frågor har rört arbetsrätten och även klagomål på telefonförsäljning av telefonabonnemang och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala och allmän affärsjuridik. Rådgivningspanelen består idag av två advokater, samt en skattejurist och den kretsen kommer att utökas så snart behov föreligger. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta dig inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters rådgivning helt utan kostnad.

15


Nyheter

Ökad optimism bland svenska konsumenter Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, steg till 5,2 i april, jämfört med 2,8 föregående månad. Detta kan bland annat bero på att konsumenterna räknar med ökade löner på i genomsnitt tre procent under de närmaste 12 månaderna. Hushållen väntade sig även en inflationstakt på 1,5 procent om tolv månader, jämfört med 1,1 procent i föregående månads mätning. Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hushållens inköpsplaner. [va.se]

”Företagen måste få en ny roll i samhället” Att utveckla strategier med en samhällsdimension är ingen enkel uppgift för en företagsledning. Det är en utmaning som kräver både mod och kreativitet. Ungdomsarbetslösheten är exempel på ett problem som myndigheter knappast kan lösa på egen hand. Frågan är hur företag och myndigheter, utbildning och praktik kan kombineras i affärsmodeller som skapar en ny väg in på arbetsmarknaden för ungdomar. Företag kan inte lösa alla sociala problem men är den enda institutionen vi har som både har resurser, kompetens och innovationskraft som är i paritet med de utmaningar samhället står inför, skriver Allan Malm, professor i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds universitet [dn.se]

året betalade staten ut 14,6 miljarder. Enligt en undersökning som Företagarna låtit göra tillsammans med Sveriges byggindustrier har ROT-avdraget skapat 25 000 nya vita jobb och dessutom inneburit en minskad tolerans för svartjobb. [byggvärlden. se]

Äldre går före yngre Småföretagare anställer helst äldre och erfarna personer. Däremot tror de inte att det är bra för deras företag om de anställda får jobba kvar till den föreslagna pensionsåldern på 69 år. Det visar en enkätundersökning från Visma inför Nyföretagarveckan. [Bolagsfakta-se]

En del som stannar hemma med sina barn får mer Nästa år kommer många föräldrar att få mer pengar om de stannar hemma med sina barn. Det gäller bland andra fastighetsskötare, städare, restauranganställda och chaufförer. Det är fackförbundet LO och arbetsgivar-organisationen Svenskt Näringsliv, som har bestämt att många LO-medlemmar som jobbar åt privata företag ska kunna få mer pengar i ersättning från och med nästa år. [Visma.se]

Svenskt Näringslivs känga till Borg Svenska Näringsliv anklagar Borg för att komma med märkliga förslag. – Varje dag Anders Borg vaknar borde han ställa sig frågan ”Vad kan jag göra idag som gör det lättare för företag att anställa här i Sverige?”. Då skulle nämligen märkliga förslag om månadsuppgiftslämning och tillkrånglade skatteregler aldrig behöva se dagens ljus, säger Annika Lundius, vice vd för Svenskt näringsliv, i ett pressmeddelande där organisationen kommenterar vårbudgeten. [Realtid.se]

Vita jobb fortfarande svarta Fler vita jobb i byggbranschen. Det var huvudsyftet när ROT-avdraget infördes för fyra år sedan. Avdraget blev snabbt populärt och utbetalningarna har ökat för varje år. Förra

16

också positiv. Om folk startar nya företag eller inte beror mycket på hur omvärlden ser ut, enligt Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige. Positiva tider ger fler nya företag, medan folk är försiktiga med att starta nytt i sämre tider. [drivaeget.se]

Rekordmånga nya företag startades under april I april startades rekordmånga nya företag jämfört med samma månad förra året. Siffror från Bolagsverket visar att 5 710 nya företag startades under april i år. Det är en ökning med 36 procent jämfört med samma månad förra året då 4 192 företag startades. Jämför man mellan mars och april i år är trenden

Borg möter motstånd om kvotering Finansminister Anders Borg saknar backning för att kvotera in kvinnor i bolagsstyrelser. Såväl i de egna moderatleden som hos övriga regeringspartier. I stort sett hela moderaternas riksdagsgrupp, inklusive moderatkvinnornas ordförande Saila Quicklund, är emot lagstiftning på området. [SvD]

Jobba längre och byt karriär Endast 19 procent vill gå i pension efter 65 och att byta jobb för att jobba längre är något som bara 28 procent kan tänka sig, visar en undersökning som SPP gjort i samarbete med Silentium. Det är få som vare sig kan eller vill leva på halva lönen. Att jobba längre och kanske byta karriär borde därför av fler ses som ett alternativ för att få pensionsekvationen att gå ihop. Och det handlar inte bara om fysisk ork utan även psykisk lust, menar Katarina Wiberg, pensionsrådgivare SPP. [SPP.se]


Byt arbete – lev längre? Byt yrke i medelåldern, det kan ge dig ökad livskvalitet och ett längre liv. Drygt 25 procent av de undersökta yrkena där ett jobbyte tycks bidra till ett längre liv toppas av lantarbetare/husdjursskötare, reklamare, bevakningsarbetare, speditör, utbildare, vägtrafikbefäl, försäkringstjänsteman och truckförare. Däremot gjorde ett yrkesbyte ingen större skillnad för akademiska jobb som arkitekter, ingenjörer, företagsledare eller lärare i teoretiska ämnen. [DN.se]

Unga företagare når längre i arbetslivet Personer som har drivit företag i skolan genom Ung företagsamhet, UF, startar fler företag, tjänar bättre och når högre positioner i arbetslivet än andra. Det visar en ny rapport från näringslivets forskningsinstitut, Ratio. – Resultaten visar att det bästa man kan göra för att bli bra på företagande är att öva på att driva företag i tidig ålder. Övning ger

färdighet, säger Niklas Elert, doktorand vid Örebros universitet. [svenskt naringsliv.se]

Medveten närvaro på jobbet Allt fler företag tränar chefer i Mindfulness. Precis som kroppen behöver vårdas genom fysisk träning, anser man att hjärnan och sinnet också behöver tränas. Än har få svenska myndigheter och företag hakat på den allt mer växande näringslivstrenden. Mindfulness brukar översättas till medveten närvaro, och innebär att man riktar och behåller uppmärksam-heten på det som är viktigt och inte fastnar i störande inre och yttre stimuli av exempelvis tankar eller ljud. Genom att träna sin medvetenhet ökar man sin förmåga att kunna fokusera och hantera stress och oro. [svd.se)

Löpningstrenden är värd miljoner Löpartrenden i Sverige fortsätter sitt segertåg. Och det drar arrangörerna bakom tävlingsloppen nytta av. De stora loppen i Sverige omsätter stora summor och ger miljoner till sina ägare. De senaste åren har en stor löparvåg svept genom Sverige. Allt fler väljer att ge sig ut i löparspåret och anmälningarna till tävlingsloppen slår rekord för varje år. Göteborgsvarvet, som arrangeras i Göteborg varje år i maj, och som räknas som världens största lopp, lockar i år nästan 60 000 löpare. De stora loppen omsätter minst en kvarts miljard kronor i anmälningsavgifter varje år, enligt Sveriges Radio Ekot.

HONDA FLEET

En modErn och attraktiv bilPark P Park För ör dEt mEdvEtna FörEtagEt. Honda Fleet är vårt nya tjänstebilserbjudande för företag och organisationer. En tjänstebilspark för kvalitetsmedvetna företag som tar ansvar för framtiden genom sunt miljötänk, och som uppskattar det roliga och lite annorlunda. För de som vill - och vågar - sticka ut ur mängden.

Pris från

225.900 kr

Förmånsvärde från 3075 kr/månaden*

*Baserat på CR-V 2.0 Comfort 2 WD. Motor: 2.0 i-VTEC, 155 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 5,6-7,7 l/100 km. Koldioxidvärde: 149-180 g/km. Miljöklass: Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Läs mer www.honda.se. För mer info kontakta din närmaste återförsäljare.


Krönika: Alexandra Pascalidou

Kära småföretagarsyster eller bror, sätt dig ner, andas ut och låtsas att vi tar en trefika. En sån där välbehövlig paus som vi småföretagare sällan kan unna oss. Själv kan jag inte längre minnas när jag senast fikade utan att arbeta samtidigt. Under vår imaginära kaffepaus vill jag förfasa mig över 26 miljoner arbetslösa i EU. ”Det enda sättet att skaffa sig ett jobb är att ha ett giltigt pass” säger akademiker i Sydeuropa där över hälften av alla ungdomar är arbetslösa. Migrationsströmmarna börjar påminna om 60 -70-talets enkelriktade arbetskraftsinvandring. Den tyska arbetsmarknadsministern hurrar över de nya gästarbetarna. Unga, hungriga, högutbildade människor i produktiv ålder redo att konsumera allt från bokhyllor till sina nya hem till bilar för att ta sig till jobbet. Men frågan är vem som ska rädda EUs tumultartade finanser? Jo, det är såna som du och jag! När den offentliga sektorn krymper ska vi småföretagare växa. Vi ska bryta ny mark, expandera och anställa ungdomar eller uppmana dem att starta eget. Ofta bjuds jag in att föreläsa i Sverige och Grekland där jag som entreprenör förväntas leverera tricks och finter för framgångsrikt företagande. Givetvis berättar jag ingenting om sommarskräcken när landet ligger lamslaget i hängmattor och det kurrar i kontomagen.

FRIDA FÖRETAGARE

18

Anders Suneson 24april 2013

Givetvis berättar jag inget om berg- och dalbanefaktureringar, om rädslan för att bli sjuk och tvingas avboka sen länge planerade direktsändningar eller framträdanden. Inte ett ord om alla dagar utan lunchpauser, semestrar utan semesterersättning, tvångsledigheter anpassade efter de egna lågkonjunkturerna och lågsäsongerna. Inte ett ord om minutiösa kvittoredovisningar och påminnelsefakturor som kan förstöra den bästa av dagar. Ingenting om längtan efter en chef som bjuder in till utvecklings- och lönesamtal och vill investera med att skicka dig på en ledarskapskurs eller en språkresa.

Att låta lusten leda och kärleken visa vägen. Att jobba järnet och sluta oroa sig för stress och utbrändhet för det är ord som strukits ur småföretagarnas vokabulär. Hoppsan, nu är kaffet uppdrucket. Tack för sällskapet. Alexandra Pascalidou är journalist, programledare och författare. Hon föreläser och leder debatter och evenemang runtom i Europa.

Istället berättar jag om skaparkraftens styrka och stolthet. Om frihetens lyckorus när du kan hämta på dagis vid tre och kompensera med ett nattskift. Om den chefslösa tillvaron där du slipper lyda lynniga ledare. Om glädjen i att få skapa sin egen (fikalösa) företagskultur. Jag berättar om de dagliga innovationsövningarna och kreativitetsknepen. Förutom att skriva böcker och artiklar, göra radio och tv, moderera och konsultera, arrangerar jag nu även fysiska och mentala träningsresor där man ska lära sig att bli sitt bästa jag. Jag skräddarsyr helt enkelt de resor jag själv vill åka på. Så mitt råd till alla unga är att göra business av sin hobby.

© Anders Suneson/Tantiloop Film


GENOMFÖRDE ETT TVÅSKIFT

BÖRJAR VITTNE MED

LIGGER I PLANENS LINJE

TOG HEM POKALEN

HÅLLER EMOT VID KRYSS LIGGA KVAR HÄR HAN MAN FASTNA I DYN

GÖR DEN SOM BIDRAR

SLOG FAST MED HJÄLP AV STÄMMAN

LUFTDRAG FYLLER SKROVET

ARGON I VINTERTÄCKE

FÖRSÖKA PÅ VINST OCH FÖRLUST

STÄLLA PÅ LINJE VISAR PÅ NEDGÅNG I HUVUDSTADEN

MÅSTE MAN HA HUNDRA FÖR ATT FÅ HA DE LEDER GRYNING TILL BROTT GÅR I DEN FÖRETAG UNDRE MED RÖDA VÄRLDEN SIFFROR

GÅR DET SOM ÄR RÄTT OK

HAN ROPAR IN

VERKA

DRA EN REPA

JAGAR BROTT I BÖCKERNA SKIDORT I SCHWEIZ SÅDANA VÄXER VID RUSNING

FN I NY

ÄR UPPÅT ÄR EN ÖNSKEDRÖM ÄR TAL I BÖRJAN

PALLA LÄSES AV I KASSA

SÅDANA ÄR OFTA PROPPFULLA

LOCKA

ERSATTE SKOLA SOM BEGREPP

FÖRLÄGGNING TVÅ LIKA I HAND

KÖRS PÅ SKUTAN

GENOMLYSA

VILL HALLMAN DE SITTER BAKOM GALLER

SKALLA

FRÅGA OM LOV

AMERIKABYRÅ

PÅ MÅNGEN SKYLT 1967

SNÖRRÄTT VISAR INGEN UPPSKATTNING SKRÄNAR I HAMN

NÄST STÖRST OVER THERE

MER ÄN VANLIGT

GE SILKESSNÖRET

BÄR BLÅ BÄR

GRÄVT NER PÅ ÅKERN

SAMLAR ELITEN STICKER I ÖGONEN PÅ FOLK

FICK HETA GUDRUN HÖGLJUDD KLAGAN

DEL AV TUNGVIKTSMÖTE

RÖJA GAMLA PAPPER

STAT I STATEN ÄR KALV PÅ GRÖNBETE

KASSA

ÄR FEMININA SPETSAR

NYASTE DELSTATEN I USA

LÄSES I DIKET

DEN GÅR UPP I LEDNINGEN

TIDSPERIOD

HELA SURVEN DUMPADE BROR 1967 MÖRT

SKVÄTTA

MÖNSTERGILL MORAL I AFFÄRER VIKTIG HAR BIL SOM RÖR SIG SÄGS DET

AVTVINGA NÅGON PENGAR

LEVA OM LÄRDE UPP KILLINGGÄNGET OUPPLYST SÅDANA DRAR BENEN EFTER SIG

GÖR INGREPP I EKEN ÅVÄXT

DET STORA ISSTYCKET

KAN HA HUNDÖRA BLEV TELEVERKET 1993

KOM MED KOBRA 1956

© Melon Produktion

Bra Affärer

Annonsbilaga VÄGSKÄL

V

D

A

DRAR PÅ SITT SÄTT

PAR PÅ SCEN

FALSK YTA

GÖR LANGARE F.D. TA MED ÖGLA

S

S K

A

E

X

RÖD TRÅD

T

J

E

Ä

M

L

S T A HAN HAR VISSA UNDER SIG

KAN GÅ UPP I LEDNINGEN VALT UT

A

R

SKROTFÄRDIG

V

Å

R

A

R

ÄR ETT MUDDERVERK

T

T

TEMPOT PÅ CHALMERS

ÄR VÄL STRÖM VID OFF

S

R

E

BLIR BIL I MÅNGA LAGER VID TILLVERKNINGEN

BIDRA MED EN SEDEL

Ö

F L

S ÄR BENIG

U

R

ÄR ETT LUKRATIVT KONTRAKT

FÄLLBAR SKIVA PÅ SLÄP

EXPONERAD FÖR VÄDER OCH VIND

N A

SER DEN SOM GÅR I TAKET

FINNS SOM LEE

ÖKAR SNABBT I LADA

T ÄR UTDRAGET STOPPAD

DUMPADE BROR -67 BOLL AV PAPPER

T

DESSA

U

D

S

E

N S E

N I METROPOL I HÄRJEDALEN

DEN VAR I EN KLASS FÖR SIG HAR AKTIEÄGARE

S I

A

D

PYSA

D

R

A

E

L

F

Ö

ÄR DET FÖR DEN SOM HAR DET MOTIGT

GÅR I AFFÄRER I TOKYO

Y

E

N

SÄNKER NIVÅN

R SÅDANA BLIR PÅSTUKNA

E

PACKE MED VAROR

R

GÅ NER

T

A

K

T

U

T DEL AV SKRIFT

A

R

N FLOTT SKRÖNOR I NORRAN

A

I S

E

B

B

MERITLISTA

N T

S

B

A

C

K

E

S

A

L

V

O

R

KALLAS GENI IBLAND

L

DE SPÄNNER ÖVER ETT ÅR

BEHÖVS HUNDRA FÖR ATT FÅ HA

KRÄVS FÖR EN TANGO SÄGS DET

ÄR DET SOM INTE HAR BÖJT SIG

L

HANDLEDER

S

A

T

R

Ä

SIFFRA FÖR HEMMASEGER

R

E

A

ÄR DEN SOM HAR MERA MOD

D

J

Ä

R

V

A

R

FYLLA PÅ LAGER

R

U

S

LYXBIL ROTERA I ETT PLAN

Å

K

Å

N G A

O

R

N D E

BEHANDLING

MYLLA

A

N D

G

LAGERVARAN

DESTINATION

B

A

T

S

MATERIAL I FLYGANDE MODELLER

N G E

A

INKASSERA

U N

L

A

P

U

MÄRKLIG HÄNDELSE MED POSITIV EFFEKT STORLEKEN PÅ YTAN INOM GEOMETRIN

A

RÄTT ÅT KNEGARE FOSTRATS I VISS RIKTNING

E

HAR PLAN FÖR STOCK- ÄR FRÖN HOLMARE SOM RÖR SIG SATT DIT

L

DET ÄR 85 % AV HUSPRISET

R

N E FATTAS

E

R

Å

Ö

K

S

V

ÄR DEN HJÄRTLÖSE

PERIOD

A

A

O

L

I KUVERT FÖRR

P

LOCKFÅGELN

SLUMPAT

DREVS AV VATTENHJUL FÖRR

ÄR REST PÅ FYRPLATS

P

T

C

U

K

L

E

H

P

O R

D

A

U

U

G T

KASTA UPP

K A

T

A

DESTINATION

O T

D E

A

N S

UNDERTONER PÅ BÖRSEN FÖLL FÖR VASA

GÖR DET NÄR VI KOMMER PÅ PLUSSIDAN

KAN MAN SLÅ UPP I HADE POLARBJÖRN

LUMPEN

L LÖFTEN MYNNINGEN

MÅLRÄKNINGAR

A PALLAR DEN KOMMER I MÅL TILL SLUT

D

R

E

R

E

S

T

U

A

GENOMFÖR GLOBETROTTER

S

I SPETS PÅ SPETS

N O

S

BITA

HELIGT LÖFTE

SNÖRÄNDA

T

A

S

E

G L

A

T

S

UTOMJORDING PÅ RULLE

E

R

T

HAR HAFT EN ANNAN RINGLAT SIG FRAM

F

N

T

Å

L

VAR TOR OCH FREJ

© Melon Produktion

L

Y

A

SÅDANA TAR LIVET MED EN KLACKSPARK

ETTA SOM ÄR EN KVART KATTEN

K

O

L

A

T

S

E

M O

T

T

A

T

E

N

© Melon Produktion

TRAFIKSIGNAL DEN ENHETLIGA ÅSIKTEN

T

R

H G A

STÖTESTEN FÖRSTÖRT PAPPER

BLIR OFTA SMYCKE

M Ä

N G E

Ö

K

A

D

E

G R

E

K

E

R

SKRUVADE UPP

DE SER AKROPOLIS DRAS AV DEN SOM SKARVAR REJÄLT

GRÅBEN VÄDRA

V

M A DEN STICKER TILL SJÖSS VERKAR

T

UPPVÄRMNING FÖR ATT UTVINNA ALKOHOL

T

D

E

A

U

L

L

S

N E A ÄR HELT KNÄCKT HÄNGA LÄPP

S

R A T HADE DJURBESÄTTNING ENLIGT GT CAPONE

PÅ STUBINEN

N U

FÖR BONDE FRAMÅT

D

R

A

© Melon Produktion

DEN BÄR KOTTAR VID ETT VATTEN

A

L

T HON BOR I YOKOHAMA DRAR UPP PLAN

V I

MAKA I RING TANDSKYDD

FÖRMEDLAR EN KÄNSLA

KORSNING SOM ÄR LASTDJUR I SPANIEN

F R

M U

N A

PROCESS SOM SKÖLJER BORT MARKENS NÄRING

SÄLLHET SÅDANA PLATSAR MELLAN BETAR

L

S

J

E

N

SUPPORTER BAS FÖR SVENSK DAMELVA

J

A

P

B

I

T

V GÖR KLIPP PÅ SPÅRET SÅ SA VI INTE FÖRR

VÄGSTRÄCKA INGÅR METALL I

GENOMFÖRS MED HJÄLP AV KRYSSLÖSNINGAR DEN ÄR DET LAPP PÅ NÄR DET ÄR FULLT

DET AVSLUTAR ETAPP

V

VAR EN ÖKÄND ÖGRUPP

G

PIPA

ÄR DE SOM SAKNAR STYRKA

K

C

K

A

DEN FINNS I GÖK OCH DUVA

K

Ä

K

VILL DEN SOM BYGGER BROAR

F

A

N

GÅR I LAND MED

A

N S

Y MAT I FOLKMUN KOPPLADE

STATIONERADE HÅNET I BERÖMMET

K

L

A

O

N

T

I R

R

D

O

DEN PASSERAR UNDER BROAR

E

N I

E

Y

N A

A

L

T

S

A

R

E

A

L

GÖR DEN SOM BEARBETAR MUSIK I STÖTEN

LEDDE RYSK REVOLUTION

L

T

Å

L

N

M Å S

R

A

G

L A

L

L

E

E R

U

N O I STARTGROPARNA

D LUFTAT SPETS SAKNAR SPÄNNING

T

N I

N G

L

E

A

E

N A

R

N Y

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 23 augusti vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Å N

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 2/2013 Bra Affärer 1. Kurt Lundin 2. Linda Åkerman 3.Yngve Norbergs Däck 4. Eva Norin Olsson 5. Ulla Berggren Annonsbilaga 1. Kjell-Åke Wivatt 2. Sören Nilsson 3. Lillemor Brandum 4. Ulla Palmgren 5. Freddy Persson

19


Sälj dina fakturor till högstbjudande. Så här enkelt är det!

1. Ladda upp din faktura och bestäm dina villkor.

2. Professionella finansiella aktörer budar om din faktura.

3. Du har pengar på kontot inom 24 timmar.

De största fördelarna med Fakturabörsen Ingen anslutningsavgift eller årsavgift

Ca 30 - 50 % p.a. billigare än traditionell factoring

Bud från flera ger dig lägsta möjliga kostnad

Transparenta priser och villkor

Sälj enstaka fakturor vid behov eller löpande

Pengar på kontot inom 24 timmar

Läs mer på www.fakturaborsen.se eller ring oss på 0771-24 25 00 så hjälper vi dig direkt!

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra affarer 3 2013  

Småföretagarnas riksförbunds tidning Bra Affärer nr 3 2013

Bra affarer 3 2013  

Småföretagarnas riksförbunds tidning Bra Affärer nr 3 2013