a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 2 2 0 17

Vi före

träder

nu

30 000

Småföretagarnas nya rapport:

småfö

re ! retaga

oroande tecken

Juristen

ger råd om du blir uppsagd från din lokal

Nytt spännande samarbete i Almedalen

CHRISTER OLSSON Hoppade av från toppen och ändrade kurs

L A G A R • R E G L E R • S K A T T E R • T I L LV Ä X T • T R E N D E R


Erbjudande genom exklusivt avtal via Småföretagarnas Riksförbund

Vi kan nu erbjuda dig som medlem i förbundet attraktiva IT-lösningar och en IT-Partner som: I Förenklar din vardag I Ger dig mer tid till din verksamhet så att du får mer tid till dina kunder I Hjälper dig öka företagets lönsamhet

Du kan få: I All IT inkluderad (datorer, säkerhet/backup, skrivare, program, support m.m.) I Fast månadskostnad per användare I En IT-Partner som bryr sig och finns nära

Ring nu!

Office IT-Partner Stockholm/Liljeholmen Tel: 08-400 25 708 www.officeitpartner.se/smaforetagarna


Ledare

Vår rapport om företagandet i Sverige En rad mönster i denna rapport framträder som vi tycker bör ses som viktiga

varningstecken. Småföretagarnas Riksförbund har för en tid sedan släppt en rapport som presenterar en djupgående analys över företagandets villkor i Sverige, med särskild fokus på de mindre folktäta delarna av landet. Den presenterades 15 mars för riksdagsledamöter i ett seminarium i riksdagen lett av skatteutskottets ordförande Per Åsling C och representanter för åkerinäringen och andra organisationer. En rad mönster framträder som vi på Småföretagarnas Riksförbund menar bör

ses som viktiga varningstecken. Det finns en påtaglig brist på unga personer, eller ens personer i den yngre medelåldern, som satsar på företagande. Kartläggningen i rapporten visar på att en stor del av företagarna är gamla, och att många rentav redan passerat pensionsåldern. Rapporten kan läsas i sin helhet på www.smaforetagarna.eu eller beställas från kansliet.

Innehåll: Ledare 3 5 frågor

4

Medlemssidor 6 Profilen: Christer Olsson

12

Srf konsulterna

16

ABS Wheels tio tips

17

Nyheter 18 Försäkringsmäklaren har ordet

20

Juristen 21 Serien 22 Korsord 23

Ju mer glesbefolkad en region är, desto mera påtagligt är fenomenet med

en åldrande företagarbefolkning. I Övre Norrland är nästan tre fjärdedelar av företagarna över 50 år. Nära hälften av regionens företagare har faktiskt passerat pensionsåldern. Risken är påtaglig att företagen går i pension med de företagare som driver dem, eftersom så få unga engagerar sig i att driva företag. År 2004 svarade majoriteten av allmänheten att de var intresserade av att driva

företag. De allra flesta satsade inte på att bli egenanställda, men såg det ändå som något intressant. Med åren har intresset för att driva företag sjunkit i hela landet. År 2016 fanns det bara ett län, Östergötland, där majoriteten uttryckte intresse för att driva eget. Exakt hälften tyckte att det var intressant att driva eget i Stockholm och Uppsala län.

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Maria Boborg-Trané ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Intresset för företagande är lägst i de län som inte har storstäder, alltså de

delar av Sverige där behovet av förnyelse i näringslivet är som störst. Den största förändringen har skett i Västernorrland där andelen som kan tänka sig att driva företag fallit från 54 till 39 procent mellan 2004 och 2016. Detta är oroväckande och när man sedan väger in de skattehöjningar (3:12) som regeringen föreslår som kommer att drabba småföretag och glesbygd (flygskatten) blir framtidsutsikterna dystra. Företagares tilltro på ökad lönsamhet under kommande år har också fallit, liksom andelen företag som ansökt om och beviljats lån. Sammantaget är dessa oroväckande tecken, som pekar på att företagandets

villkor håller på att urholkas i stora delar av landet. Om inte ett lyft skapas för företagandet kan vi snart uppleva att många företag i de delar av landet som redan kämpar med arbetslöshet läggs ned. Resultatet är inte bara att jobb försvinner, utan också att lokala samhällen inte längre fungerar när det lokala näringslivet tappar bärkraft. Rapporten riktar sig till ansvarsfulla politi-

ker och samhällsengagerade medborgare som vill se en ljus framtid för hela landet. Sverige är ett land med en stark tradition av företagande, såväl i som utanför storstäderna. Ännu finns tid att bygga vidare på denna tradition, och genom konstruktiva reformer få fart på företagandet. Om inget görs kan vi dock snart komma att prata om en företagsdöd runtom i landet. LeifSvensson, Förbundsordförande

Ny rapport visar oroväckande tecken om företagandets villkor Läs mer på sida 11

BraAffärer

3


FEM FRÅGOR

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION TILL FRÅNMEDLEMMAR SMÅFÖRETAGARNA

Erne Hägg

Ada Adawi

Göteborgs Måleri & Bemanning AB

Moods for you

1. När startade du ditt företag?

1. När startade du ditt företag?

Jag startade detta företag 2013 men har tidigare haft och drivit en liknande målerifirma i Norge över tio år

1992, precis efter gymnasiet

2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Kan inte säga så mycket om det eftersom jag inte är så politiskt engagerad men det är väl mest tryck på skatter, avgifter och vilka sociala bitar med sjukförsäkring mm som vi har lite svårt med som egen. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Det är friheten med att kunna lägga upp dagen som jag vill. Man kan ro sig själv fast det blir oftast mer än 8 timmars jobb per dag men det är ändå en speciell känsla. Jag har drivit eget sedan 2001 och jag skulle inte kunna tänka mig att bli anställd. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Problemet är att få det att löna sig. Jag undrar verkligen varför jag som frisör inte kan få ingå i rut-avdraget! Hur mycket jag än jobbar är det svårt att komma upp till en skälig lön. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Friheten att bestämma över vissa saker själv, till exempel ha med mig hunden i salongen. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Dels att få jobba med det jag är bra på och tycker är roligt, och att få göra folk glada varje dag.

Att kunna driva upp det så att det ger bra avkastning och att ha mycket jobb.

5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Aktuella frågan: Hur upplever du dina kontakter med myndigheter som du kommer i kontakt med rörande ditt företagande?

Det är väl för att ni för vår talan till högre plan och kämpar för att vi ska få bättre villkor Aktuella frågan: Hur upplever du dina kontakter med myndigheter som du kommer i kontakt med rörande ditt företagande?

Jag/Vi har inte haft så mycket kontakt med myndigheter så det är svårt att säga. Namn: Erne Hägg Antal anställda: 5 Verksamhet: Måleri, mindre snickeri och plåtarbeten Det gör mig inspirerad och motiverad: När jag ser att persona-

len gör sitt bästa och att företaget är lönsamt.

4

2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

BraAffärer

Det var det alternativ som lockade mig mest för stunden.

Jag har inte så mycket myndighetskontakter. Namn: Ada Adawi, Moods for you Antal anställda: 0, men har fem hyrstolar Verksamhet: Frisersalong Det gör mig inspirerad och motiverad: När jag kan få den van-

liga människan att gå ut från min salong litet gladare!


PeO Axelsson Marknadscheferna 1. När startade du ditt företag?

Marknadscheferna startade som ett litet lokalt nätverk för marknadschefer i Göteborg. Hösten 2009 samlades 12 personer och en stängd facebookgrupp startades. Idag har vi verksamhet i Stockholm/Mälardalen, Göteborg/Västsverige samt Malmö/ Sydsverige och har över 4 000 medlemmar. Vi når även över 16 000 marknads- och försäljningsansvariga i Sverige. Vår mission är att hjälpa marknadsansvariga att bli bättre på sitt jobb, så att deras företag blir lönsamma och vi skapar tillväxt i Sverige. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Namn: Marknadscheferna, PeO Axelsson Antal anställda: Min organisation är nätverksbaserad. Bara jag är

anställd, men ett 10-tal personer arbetar på löpande uppdrag åt oss. Verksamhet: Sveriges största mediehus riktat mot marknadsansvariga - och Sveriges största nätverk för marknadsansvariga. Det gör mig inspirerad och motiverad: Det som inspirerar mig i jobbet är möten med människor. Möten leder alltid till något bra. Nätverkande är en livsstil för mig och det är viktigt att nätverkande inte alls alltid handlar om att sälja. Om man har ingången att lyssna och att ge brukar det bli bra möten. Privat är mitt band The REEHAB en stor inspirationskälla. Efter tre album med egna låtar är vi nu aktuella igen med nya singlar under våren. Kul om någon vill lyssna på Spotify:-)

För mig handlar det om enkelhet. Att förenkla regler. Ett konkret exempel på tokig administration är reklamskatten. Alla som gör reklam ska redovisa för detta till Skattemyndigheten varje år. Men, det är bara riktigt stora företag som drabbas av själva skatten. Alla andra måste redovisa helt i onödan. Många timmar som varje år arbetas till ingen nytta alls. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Friheten. Att sköta sig själv och förverkliga sina idéer. Och snabbheten till beslut. Lätt att testa nya idéer. Jag tycker Sverige är ett bra företagarland generellt sett. Trots förra frågan så har ju till exempel Skatteverket gjort stora förbättringar av sin verksamhet och de är nu väldigt kundorienterade. Även våra trygghetssystem gör att många vågar starta eget. Det är i alla fall min personliga uppfattning. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Jag har hela tiden sett min verksamhet som en mix mellan ideellt arbete och professionell verksamhet. Det gör att jag till exempel aldrig har sett vinstmaximering som ett mål. Däremot strävar jag efter ett välmående företag som kan uppfylla vår mission. Och en verksamhet som på sikt inte är så mycket beroende av mig själv som individ som idag. Vill ju att vår verksamhet ska leva vidare även den dag jag väljer att göra annat. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Jag är medlem i Småföretagarna främst för att det är en organisation som tar våra villkor som småföretagare på allvar. Och som arbetar för att förbättra dessa villkor löpande. Aktuella frågan: Hur upplever du dina kontakter med myndigheter som du kommer i kontakt med rörande ditt företagande?

Rent generellt tycker jag att olika myndigheter har en mycket högre servicenivå nu än för 10-15 år sedan. Jag har inte så väldigt många myndighetskontakter, den viktigaste är nog Skatteverket. Och jag upplever dem som mycket serviceorienterade idag.

BraAffärer

5


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

EU vill avskaffa pengar och kontanter som betalningsmedel Förra året samlade pensionärsorganisationen PRO på kort tid 140 000 namnunderskrifter till försvar för kontanter som lagligt betalningsmedel. Därutöver har SPF Seniorerna samlat in 19 000 namnunderskrifter. Samtliga underskrifter har överlämnats till finansminister Per Bolund. Tidigare i november 2015 tog den tidigare

rikspolischefen Björn Eriksson initiativet till det som kallas Kontantupproret. Detta Kontantuppror skickade en skrivelse till Riksbanken och begärde att Riksbanken återtar ansvaret för kontantförsörjningen. Skrivelsen hade undertecknats av representanter för PRO, Småföretagarnas Riks-

6

BraAffärer

förbund, Hela Sverige Ska Leva, Sveriges Konsumenter, SPF seniorerna, Sveriges Hembygdsförbund, Aktiespararna, Säkerhetsbranschen och ett par enskilda riksdagsledamöter. Bakgrunden till upproret är att staten och

Riksbanken 2005, som ett led i ständig EUanpassning, avreglerade kontanthanteringen till det privata och bankägda Bankernas Depå AB, som av politikerna gavs monopol på att sköta prissättning av banktjänster och kontantförsörjningen mellan Riksbanken och bankernas depåer. Alla svenska storbanker har för att öka sina vinster verkat för att avveckla sin kontanthantering och skapa det kontantlösa samhället. I t.ex. Stockholm har Nordea idag endast fyra bankkontor som hanterar kontanter över disk. De privata bankerna äger också Bankomat AB, som tycks ha som verksamhetsidé till förfång för allmänheten att minska antalet bankomater över hela landet, särskilt i de större städernas förorter och på landsbygden.

”Kunderna har inte efterfrågat färre uttagsautomater och kontanthanterande kontor. Och inte heller att bli nekade att använda kontanter eller belagda med högre avgifter. Det är i stället bankerna själva som drivit på denna utveckling”, säger Christina Rogestam SPF Seniorernas förbundsordförande. Banker vill helt övergå till digitala betal-

ningar, vilket som Kontantupproret skriver kommer att öka bankernas makt över konsumenterna. Efter skrivelsen till Riksbanken har riksbankchefen Stefan Ingves uttalat en vilja att lagstifta om krav på kontanthantering för att få banktillstånd. Men riksdagspartierna och regeringen har hittills trots överlämnade namnunderskrifter inte visat något större intresse att ta tillbaka kontantförsörjningen till det offentliga. Vad få vet är att bankerna agerar med hjälp

från EU och att Sverige ligger i framkanten inom EU för att avskaffa kontanterna. Tidningen The Guardian skrev 4 juni förra året att ”Svenskarna stakar ut vägen i Europa med banker, bussar, gatuförsäljare och till och med kyrkor att använda plastkort och virtuella betalningsmedel”. Tidningen citerar en ung svenska som säger ”Jag använder inte kontanter längre. Du behöver det inte. Affärerna vill inte ha det, och ett stort antal banker har inte länge kontanter. Till och med för att köpa godis eller en tidning använder du ditt plastkort eller telefon”. Den brittiska mediabevakande tidskriften TruePublica skriver 7 december förra året att kontanthanteringen redan är föråldrad i Sverige och enligt uppgifter från Riksbanken kommer bara 0,5 procent av alla betalningar att göras med kontanter 2020.


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Detta är dock motsägelsefullt för sam-

tidigt som vi i Sverige nu byter till nya sedlar och mynt, Europeiska Centralbanken (ECB) ökar tillgången på europengar och det inom EU sägs att vi måste bevara kontanter på grund av ”det försämrade säkerhetspolitiska läget” (läs det påstådda ryska hotet) i Europa. Det kontantlösa samhället är helt beroende av tillförlitlig el-försörjning. Vad de EU-anpassade svenska politi-

kerna inte berättar, eller inte vet om, är att det inom ECB finns ett särskilt råd, European Payment Council (EPC), som energiskt arbetar för att eliminera alla kontanter. I rådet ingår Leif Trogen från Svenska Bankföreningen. Skälet att utradera kontanter är inte som det sägs lätta på ”bördan av kontanthantering för återförsäljare och handlare” utan istället en nära desperat åtgärd att öka skatteintäkterna, skriver TruePublica.

EPC lägger ned all kraft på att försöka införa ett ögonblickligt betalningssystem inte bara för eurozonen utan hela EU. Det har fått namnet det Gemensamma

Europeiska Betalningsområdet (SEPA), vars slutliga mål är att montera ned alla uttagsautomater och tvinga alla medborgare att istället använda sina mobiltelefoner och plastkort. Detta skall ha skett så tidigt som i november i år, om nu inte Brexit och kommande val 2017 inom EU förändrar planerna. EU-kommissionen beskriver SEPA med orden: ”SEPA är ett område med över 500 miljoner medborgare, 20 miljoner företag och europeiska offentliga myndigheter som kan göra och motta betalningar i euro. SEPA betyder också bättre banktjänster för alla: transparent prissättning, värdefulla garantier att dina betalningar genomförs omedelbart och korrekt, och att bankerna tar fullt ansvar om någonting går fel med din betalning”. För att snabbt driva igenom systemet har

framförts att införa en särskild straffskatt för uttag i bankomater, vilket redan föreslagits i Grekland. Det kontantlösa samhället skall också åtföljas av en nytt inkomst-utgiftsskattesystem. Enligt detta skall hushåll och löntagare endast betala skatt för den mängd inkomst som inte har

använts. Vi skall därmed uppmuntras att konsumera mera. Så att tillväxten ökar. Genom skattesystemet skulle samtidigt var och en få ett starkt skäl för att begära kvitton för utgifter för kunna påvisa vilken inkomst som inte har spenderats. En skyldighet är också tänkt att införas för alla företagare att oavsett storlek betala ut lön och andra förmåner elektroniskt. EU:s högsta sedelvalör, 500-eurose-

deln, framställts numera som en syndabock för internationell brottslighet. Genom förbjuda sedeln sägs internationell brottlighet kunna minskas, men det verkliga skälet är snarare att driva EU närmare det kontantlösa samhället. Ett annat skäl är att undvika panik och en bankkollaps när en bank är på fallrepet. Sparare skall inte kunna gå till några automater eller bankkontor och plocka ut sina pengar. Vi minns t.ex. Northern Rocks kollaps i Storbritannien 2007 och EU:s hantering av bankkrisen i Grekland 2015. Folk gick till bankomaterna och tog ut pengar och stoppade dem under madrassen, innan den grekiska centralbanken kraftigt begränsade den summa kontanter som dagligen kunde tas ut. Ett förefaller säkert. Med det kontantlösa samhället kommer inte vi som medborgare längre ha kontroll över våra egna pengar utan har överlämnat det till de privata bankernas hantering. Det är en växande skandal att de svenska

riksdagspartierna har avsagt sig kontanthanteringen och det kontantlösa samhället till de privata storbankerna, ECB och EU-kommissionen. Frågan diskuteras inte ens offentligt. Efter Brexit har ledande svenska politiker förklarat inklusive statsministern att EU måste börja leverera för att vi som medborgare skall kunna ha tilltro till EU-systemet. Men hur kan vi ha förtroende för ett

EU när riksdagspolitikerna avhänt sig en så central samhällelig fråga som hela kontrollen för kontantförsörjningen och kontanthantering till fyra privata storbanker som får understöd av ECB och EU-kommissionen? Kontantförsörjningen och betalsystemet är en nationell offentlig angelägenhet

och är ytterst en demokratisk fråga, som Kontantupproret skrev till Riksbanken.

Jan-Erik Gustafsson PRO-medlem Husby-Akalla

NY medlemsförmån:

Alla har rätt att klara av sin bokföring Företagande är komplext, det tror vi att

alla som någon gång drivit eget företag kan skriva under på. Men ibland blir det alldeles för komplext, helt i onödan och det gäller i högsta grad bokföring. Oavsett om du är fotograf, snickare, verk-

samhetskonsult eller smyckesdesigner, måste du sköta din bokföring. För de flesta innebär det att ställa om från att vara det proffs man är till att för några timmar bli redovisningsekonom. För den som dessutom inte har svenska som modersmål blir det hela mycket avancerat. Kontoklasser, avdragsgilla utlägg och en uppsjö av skatteregler måste man lära sig. Det tycker inte vi på Bfree är okej. Vi hjälper dig som egenföretagare att lyckas

med bokföringen. Vår bokföringsapplikation, Bfree Accounting, har vi byggt med ett enda syfte, att förenkla allt som går att förenkla för dig som egenföretagare. Med Bfree behöver du inte sitta och fundera på om du scannade in kvittot rätt, eller om du valt rätt kontoklasser. Vi tänker åt dig istället och har därför kun-

nat skala bort alla de tidsödande detaljer som du normalt sett måste ta hänsyn till när du bokför. Appen finns tillgänglig genom en enkel inloggning på Bfree.se, både anpassad för desktop och mobil användning. Bokföringstjänsten är vår kärna, men vi

gör också en hel del andra saker för att hjälpa dig som kund. På vår Youtube-kanal och på vår hemsida, Bfree.se, laddar vi varje vecka upp videor och videokurser om allt som kan hjälpa dig i företagandet. Vår värdegrund är att finnas till för alla.

Vi brinner verkligen för att förenkla bokföringen för alla svenska entreprenörer. Därför finns vårt system idag översatt till både arabiska och engelska. Under våren 2017 släpper vi dessutom kurser på olika språk, för att alla ska kunna ta vara på möjligheten som en egen enskild firma eller aktiebolag innebär! Vera Antonov, VD, Bfree Accounting Läs mer om medlemsförmånen på www.smaforetagarna.eu BraAffärer

7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Så mycket bättre för småföretagare Småföretagarna startar nytt samarbete i Almedalen

med Innovizion. Det innebär en fast plats under hela veckan med möjligheter till flera aktiviteter än tidigare. Lars Strömberg, styrelseledamot i Småföretagar-

nas Riksförbund och projektledare för Almedalsveckan, ser stora fördelar med samarbetet. – Vi får tillgång till ett eget torg med utställare och en scen med nya debatter som avlöser varandra under hela veckan. Vi kommer att synas och höras ännu mer än tidigare. Det blir så mycket bättre.

Hållbar framtid Innovizion Arena, Rigagränd i Visby, är Almeda-

lens mötesplats för hållbar framtid med fokus på miljöaspekterna. Att utifrån hållbarhetsmål utveckla nya tjänster och produkter, som gör att Sverige klarar omställningen för framtiden, samtidigt som det skapar arbetstillfällen. Arenan är öppen för både stora och små företag, forskare, entreprenörer, myndigheter, innovationsbolag, organisationer, kunder och finansiärer. Samarbetet med Innovizion Arena ligger helt i fas med

den utveckling som förbundet har genomgått under de senaste åren, säger Lars Strömberg. Vi kom till Almedalen första gången 2012 som ett relativt okänt förbund. Därefter har vi utvecklat vår verksamhet på alla plan. Vi växer stadigt och företräder i dag 30 000 småföretagare.

Almedalen 2017 – Så mycket bättre med Småföretagarna!

Tre debatter och mingel Planeringen inför Almedalsveckan, 2–9 juli, pågår

för fullt. Förutom det välbesökta Småföretagarminglet kommer förbundet att arrangera tre olika paneldebatter: småföretagares möjligheter i glesbygd, möjligheter vid offentlig upphandling samt möjligheter till trygghet vid sjukdom och föräldraledighet.

En partner att räkna med Även om fokus kommer att ligga på de egna debat-

terna kommer förbundet också att medverka i andras debatter och seminarier samt att utveckla de personliga mötena ytterligare. Det är ett steg i rätt riktning, enligt Lars Strömberg. – Vi lyckades nå ut bra med vårt budskap förra året och uppfattades som både professionella och en partner att räkna med. Det ger oss en stark ställning inför sommarens politikervecka i Visby. Detaljerna i Småföretagarnas program är i skri-

vande stund ännu inte på plats. All ny information publiceras kontinuerligt på hemsidan: www.smaforetagarna.eu.

Maria Boborg-Trané

8

BraAffärer

Första veckan i juli sjuder det av aktivitet i Almedalen och Visby.


Regional tillväxt eller stagnation – hur bör entreprenörskap beskattas? Onsdagen 15 mars 2017 arrangerade Småföretagarnas Riksförbund ett seminarium i riksdagen i samverkan med Centerpartiet och Skatteutskottets ordförande Per Åsling. Seminariet sändes live på vår FB-sida

www.facebook.com/smaforetagarna/ och vi ville belysa problematiken kring krångliga och fördyrande skatteförslag utifrån ett småföretagar- och landsbygdsperspektiv. Moderatorer var Småföretagarnas Riksförbunds vice ordförande Anne Abraham Marbrandt och Per Åsling, C, Skatteutskottets ordförande som inledde seminariet. Dr. Nima Sanandaji, President of ECEP

presenterade en färsk rapport om behovet

av nya och växande företag för att klara den regionala tillväxten i Sverige. Vår analys visar på ett antal oroväckande tecken , mer om dessa i artikeln här bredvid. Andreas Bergström, vice vd och pro-

gramchef för Ekonomiska reformer, FORES, problematiserade kring de negativa effekter som förslaget om km-skatt kan leda till samt förde en diskussion om hur en km-skatt skulle behöva utformas för att nå minskade utsläpp via grön skatteväxling. Ingrid Skoog Bengtsson, vd vid Skoogs

åkeri & Logistik, beskrev inlevelsefullt hur negativt en km-skatt skulle påverka deras verksamhet ur ett småföretagarperspektiv. Anders Andersson, ekonomiexpert,

journalist och grundare av Driva eget berättade om den komplicerade och tillväxthämmande 3:12-regeln som återigen föreslås förändras.

I Entreprenörskapsutredningen identifierades hinder och möjligheter för att

förbättra och utveckla innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Ett bra entreprenörskapsklimat förutsätter att regelverken och deras tillämpning inte försvårar för företag att växa och utvecklas. Reglerna måste vara ändamålsenliga, tydliga och enkla att tillämpa och det betonas att skattemiljön sannolikt är det viktigaste ramvillkor som omgärdar entreprenörskap. När betänkande om km-skatt och föreslagna förändringar i 3:12-regler presenterats under våren, blir bilden om vikten av ett företagsklimat i världsklass ambivalent och motsägelsefullt. När regeringens kontraproduktiva förslag motstrider ambitionen att stärka vår roll som innovations- och entreprenörskapsnation ansåg Småföretagarnas Riksförbund att det fanns det en rad frågor som behövde diskuteras i riksdagshuset. Mattias Andersson Näringspolitisk samordnare

I seminariet deltog Per Åsling från centerpartiet, Anders Andersson, Anne Abraham Marbrandt, Ingrid Skoog Bengtsson, Dr Nima Sanandaji och Andreas Bergström.


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Fler företag? På flyget till Stockholm mötte jag Svea,

som jag bott granne med och känt mycket länge. För ett år sen sålde hon sitt importföretag till ett större företag från Danmark. Hon har jobbat kvar i verksamheten under det här året, men det åtagandet upphör till halvårsskiftet. -Hur har du gjort med pengarna du fick för försäljningen, frågade jag. -Jag följde revisorns råd och satte dem hos förvaltare för en 5-årig karantän. Fast nu tror jag att jag tar ut dem och struntar i att skatten blir högre. Det har ju dykt upp en del spännande affärsidéer och unga hungriga entreprenörer, men jag tror jag tar med min Tommy och sticker ut och reser istället. Det känns ju inte som regering och myndigheter har något intresse för att vi driver företag i landet längre.

Regeln om att företagare ska tvingas betala hög skatt vid försäljning av sitt livsverk är sällsynt improduktivt.

Varför ska detta bestraffas vid försäljning?

Näringslivets regelnämnd (NNR) redovisade i sin senaste undersökning bland annat att en tredjedel av företagarna saknade förtroende för regeringens arbete med att förbättra regelverken. 78 procent angav att de hade inget eller litet förtroende för regeringens förenklingsarbete. När sedan Näringsutskottet beslutar om att regler måste förenklas och handläggningstider förkortas så reserverar sig regeringen. Regeringens representanter anser att de genomfört åtgärder för att minska handläggningstiderna för företag, men det har tydligen inte de som berörs märkt. Vems verklighet ska man lyssna på då? Är det regeringens stödjare som har rätt eller vi som lever i verkligheten av regelkrångel?

För att finansiera utveckling är det oftast

Regeringen skickar ut sin glesbygdsmi-

När man bygger upp sitt företag inteck-

nar man ju ofta sina pensionsmöjligheter genom att inte göra avsättningar till framtida pension. Åtskilliga studier visar att företagare jobbar mer till lägre lön och har mindre semester än anställda.

enda möjligheten att som ägare avstå lön och avsättningar. När man sedan ska kunna få igen det belastas man med hög skatt. Det är som samhällets aktörer skulle vara bättre på att driva företag än företagare själva. Tänk om pengarna

vid försäljning av fåmansföretag skulle beskattas enbart som vid större företags försäljning, eller kanske ännu hellre med lägre skatt. Fåmansföretagare är ju ofta entreprenörer som kan tänka sig att starta nya företag eller stödja nya unga företagare i sin utveckling. Genom den 5-åriga karensregeln motverkas detta, vilket är ett system där skatter används för att begränsa företagande och styra attityder.

nister för att berätta sagor om hur man vill att glesbygden ska överleva, samtidigt som man vill höja skatten på flygresor i Sverige. Varför ska vi som bor utanför tullarna återigen bestraffas? Småföretagarnas senaste rapport, Oroväckande tecken, beskriver en skrämmande bild av utveckling av företagande runt om i landet. Att unga människor i allt mindre utsträckning vill starta företag, i synnerhet i glesbygd, borde få någon i beslutande ställning att agera. Det gäller faktiskt vår och våra barns framtid! Att regeringen ständigt har dubbla bud-

skap ökar inte förtroendet från oss företagare. Det skulle vara viktigast att lyssna på aktiva företagare för att kunna skapa rimliga villkor för företagandet i landet. Hade man lyssnat på Svea så hade hon kanske hjälpt några nya företagare i Västernorrland med sina pengar, kontakter och erfarenheter. Med hennes och andra företagare stöd hade trenden kunnat vändas. Redan Storm P förstod det politiska

spelets krångel Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, som findes i sproget, kan siges så meget sludder! Erik Sjölander

10

BraAffärer


Ny rapport visar oroväckande tecken om företagandets villkor Det är välkänt att små och medelstora

företag skapar många arbetstillfällen, och att de erbjuder viktiga samhällstjänster. Framförallt axlar småföretagare ett stort

ansvar för mindre orters överlevnad. Hela orter påverkas om den närmaste mataffären, det lokala kaféet eller den turistverksamhet som erbjuder många ungdomar möjligheten till ett första arbete läggs ned. Därför är det tråkigt att notera att utvecklingen inte pekar i rätt riktning. Småföretagarnas Riksförbund har ny-

ligen släppt en rapport som presenterar en djupgående analys av företagandets villkor i Sverige, med särskild fokus på de mindre folktäta delarna av landet. En rad mönster framträder som vi på Småföretagarnas Riksförbund menar bör ses som viktiga varningstecken: • Det finns en påtaglig brist på unga personer, eller ens personer i den yngre medelåldern, som satsar på företagande. Den kartläggning som görs i denna rapport visar att en stor del av företagarna är gamla, och

att många rentav redan passerat pensionsåldern. • Ju mer glesbefolkad en region är, desto mera påtagligt är fenomenet med åldrande företagarbefolkning. I Övre Norrland är nästan tre fjärdedelar av företagarna över 50 år. Nära hälften av regionens företagare har faktiskt passerat pensionsåldern. Risken är påtaglig att företagen går i pension med de företagare som driver dem, eftersom så få unga engagerar sig i att driva företag. • År 2004 svarade majoriteten av allmänheten att de var intresserade av att driva företag. De allra flesta satsade inte på att bli egenanställda, men såg ändå det som något intressant. Med åren har intresset för att driva företag sjunkit i hela landet. År 2016 fanns det bara ett län, Östergötland, där majoriteten uttryckte intresse för att driva eget. Exakt hälften tyckte att det var intressant att driva eget i Stockholm och Uppsala län. • Intresset för företagande är lägst i de län som inte har storstäder, alltså de delar av Sverige där behovet av förnyelse i näringslivet är som störst. Den största förändringen

har skett i Västernorrland där andelen som kan tänka sig att driva företag fallit från 54 till 39 procent mellan 2004 och 2016. • Företagares tro på ökad lönsamhet under kommande år har också fallit, liksom andelen företag som ansökt om och beviljats lån. Sammantaget är dessa oroväckande

tecken, som pekar på att företagandets villkor håller på att urholkas i stora delar av landet. Om inget förändras riskerar vi att snart få se att många företag i de delar av landet som redan kämpar med arbetslöshet läggs ned. Resultatet är inte bara att jobb försvinner, utan också att lokala samhällen inte längre fungerar. Rapporten riktar sig till ansvarsfulla poli-

tiker och samhällsengagerade medborgare som vill se en ljus framtid för hela landet. Sverige har en stark tradition av företagande, såväl i som utanför storstäderna. Ännu finns tid att bygga vidare på denna

tradition, och genom konstruktiva reformer få fart på företagandet.

” Med SMÅA i

ryggen vågar vi satsa på vårt företagande. Dobedai, specialister på radioreklam, ljud- och musikproduktion samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Dobedai på smakassa.se/radiokillarna

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Bli medlem på www.smakassa.se


12

BraAffärer


Den där Olsson…kan man lita på honom?

Christer Olsson ändrade kurs när han stod på topp i yrkeslivet. Han sa upp sitt jobb som direktör på ett stort svenskt företag, gick till psykolog, började plugga psykologi och fann sin plats i livet. I dag är han en uppskattad föreläsare, coach och organisationsutvecklare som hjälper både små och stora företag.

Den som har sett Christer Olsson agera

på scenen lämnar inte föreläsningslokalen oberörd. Från det att han kommer in på scenen och fram tills strålkastarljuset har släckts, har han fått publiken att lyssna oavbrutet och tidvis kikna av skratt. Han bara står där, utan vare sig Powerpoint eller blädderblock; Christer, fiskarsonen från Öckerö, som brinner för att hjälpa andra människor. Hans budskap för att lyckas i livet, både

som privatperson och som företagare, är enkelt, rent av lite klyschigt. Han vrider och vänder på orden. Får det svåra att bli lätt. Det handlar om att vara sig själv och att använda sunt förnuft. –Jag kallar mig själv för en resande i sunt bondförnuft. Vill jag må bra eller vill jag vara bra? Men oavsett vad jag säger så tycker jag att de som lyssnar ska reflektera och ställa frågan: Den där Olsson…kan man lita på honom? Att inte tro på allt utan att ifrågasätta.

Brutalt ärlig mot sina kunder

Fiskarsonen som blev direktör

Christer är som han säger - brutalt ärlig mot sina kunder. Han tar aldrig ett uppdrag om det inte känns rätt i magen. När en stor uppdragsgivare nyligen ville skriva ett manus för den konversation som han skulle ha på scenen tillsammans med en av företagets representanter, sa Christer ifrån: ”Jag tar inte uppdraget om det krävs ett manus.” –Jag är ingen skådespelare, jag är Christer. Det kan aldrig bli ett levande samtal med manus. Strukturer gör människor rädda. Det är viktigt att vara en prövande, lärande och levande människa och inte fastna i mönster. Det finns inget rätt sätt, bara ditt sätt. Så, det blev inget manus. Christer visste att det skulle bli mycket bättre utan.

Christer Olsson växte upp i en fis-

Du verkar veta vad du vill och är trygg i det du gör?

– Ja, tryggheten finns där, men mitt tvivel på mig själv finns kvar…

karfamilj på Öckerö, i Göteborgs norra skärgård. Han drabbades av stor sorg både som barn och tonåring. Bara fyra år gammal dog mamma och elva år senare, när han var femton, dog pappa. Christer berättar att han hade turen att växa upp i ett litet samhälle där människor brydde sig om varandra: ”Det fanns alltid någon som bjöd på Barkis och prickig korv.” Christer blev inte fiskare som sin pappa.

Han blev direktör i ett stort svenskt företag. Han var framgångsrik och toppade första sidan i tidningen Affärsvärlden. Men det var något som skavde. Han började tvivla på sig själv och negativa tankar fick fäste och började gro: ”Vad händer när de upptäcker att jag bara är en bluff?”

BraAffärer

13


Han gick utbildning efter utbildning

för att känna sig säkrare. Tills en person i hans omgivning konstaterade: ”Christer du behöver inte fler utbildningar, du behöver en psykolog.”

Små förändringar skapar stora resultat Mötet med psykologen ledde till studier

i psykologi vilket i sin tur resulterade i att Christer Olsson sa upp sitt högavlönade jobb. – Vilken frid jag kände när jag hoppade av direktörskarriären. Jag startade företag och har sedan dess hjälpt både små och

stora företag med förändringsarbete. Och nästan alltid när det handlar om förändringar hör jag min pappa på bryggan säga, att en grads vridning på ratten tar mig till en helt annan kontinent om jag bara har tålamod. Innan man är bäst måste man vara bra. Sedan väldigt bra. Sedan nästan bäst. Sedan… Det är de små förändringarna som ofta skapar de stora resultaten.

Sluta aldrig med sälj Det finns ett moment i företagandet som

alltid måste hållas i gång oavsett vad som händer. Christer Olsson uttrycker det så här:

Maria Boborg-Trané

Christers kluriga Tankefrön®

Om Christer Olsson

Allt som inte är under utveckling är under avveckling

Christer Olsson startade Ut-

Antingen så är du under utveckling eller avveckling. Däremellan finns ingenting.

Behålla strategi är en farlig väg att gå. Behålla ger nämligen ingen energi. Att behålla kunder, medarbetare, kompetens eller relationer ger ingen energi. Utveckling är en evolutionär drift hos människan, och det är inget vi kan stoppa. Kanske tycker du att du är nöjd så som du har det. Då skall du fundera på vad du behöver utveckla för att fortsätta ha det så som du vill ha det.

Annorlunda människor skapar annorlunda resultat

Det handlar om att se och ta vara på varje individs förmågor och drivkrafter. I en organisation – Sätt samman människor i team som kan tillföra värde till

varandra och fundera på vilket värde du kan tillföra i den verksamhet eller sammanhang du befinner dig i. Du vet mer än du vet att du vet. Christer uppmanar dig att vara dig själv och att göra skillnad. Gör du samma sak så får du samma resultat. Normala människor skapar normala resultat. Annorlunda människor skapar annorlunda resultat. Var annorlunda!

Jag älskar dig till 80 %

Om vi människor hade lagt lika mycket energi på att acceptera varandras olikheter,

som vi gör på att försöka göra olikheter till likheter, hade vi alla haft ett bättre liv. Det är du som väljer vad du vill se och tycka om andra. Du kan välja att irritera dig på detaljer, eller så kan du välja att se de saker som du uppskattar. Och att acceptera att vi är olika gör det lättare att förstå, att likaväl som du ser svagheter hos andra, ser dom svagheter hos dig.

Du läcker vad du tänker

Vi läcker vad vi tänker. Faktum är att vi läcker som såll. Christer kallar det Mental

Inkontinens, och det finns inga skydd. Det är därför du skall säga vad du tänker, inte tänka på vad du säger. När du säger vad du tänker blir du äkta i ditt sätt att interagera med andra, det skapar trovärdighet som bygger förtroende. Det handlar om att vara på sant.

Du vet mer än du vet att du vet

Nyckeln är att alla människor vet mer än de vet att de vet. Vår styrka ligger i att

utnyttja detta för att skapa en bestående förändring i attityd och beteende, att skapa insikt och få människor att agera annorlunda i morgon i jämförelse med i går.

14

– Sälj, sälj, sälj! Det vanligaste misstaget som nystartade företagare gör är att de slutar att sälja när de får in en massa uppdrag. De säger att de inte hinner sälja för de har så mycket att göra. Problemet är att när uppdragen är gjorda måste de börja att sälja igen och sedan upprepar sig samma sak som tidigare. Uppdragen är så många att det inte finns tid för fortsatt sälj. Mitt råd är att ta in hjälp, jobba i nätverk eller anställa för att hinna med. Var inte rädd för att du inte kan leverera. Hjälp fler med mer - sluta aldrig med sälj!

BraAffärer

vecklingspoolen 1991. Idag är han ägare till Christer Olsson Group, Kandidata, Act to Perform och en av grundarna till Awesome Group. Christer arbetar med Ledningsgruppsutveckling, Affärsmannaskap – SPK (Säljande personlig kommunikation), kulturutveckling och coachning. Han är en anlitad föreläsare med förmågan att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till handling. Hans ambition är att så Tankefrön och att du ska gå från att Veta till att Göra. Han är författare till böckerna Vart är du på väg – Och vill du dit? Du läcker vad du tänker samt Du lever så länge du lär. Christer är ambassadör för Star

for Life och driver en skola i Sydafrika tillsammans med Close och Sydafrikaresor där 1200 barn och ungdomar får en meningsfull vardag och hopp om framtiden.


BraAffärer

15


Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

AGI - avslut varje månad Under många år har det diskuterats och debatterats kring frågan om om de anställdas inkomstuppgifter ska lämnas in varje månad istället för en gång om året. Nu förbereder sig hela lönebranschen på

den förändring som med största sannolikhet kommer att genomföras från den 1 januari 2019. AGI, Arbetsgivardeklaration med individuppgifter kommer att medföra fördelar för såväl arbetsgivare, anställd och samhälle. När en person har fått sin ersättning så rapporteras den enligt kontantprincipen utan krav på information om datum för intjänande och inkomstuppgifterna finns sedan tillgängliga hos Skatteverket.

Kritiken mot förslaget har handlat om att det blir mer administration, men tvärtom så försvinner en arbetsuppgift som tynger arbetsgivare varje år. De som i januari varje år arbetat med

avstämningar för kontrolluppgifter kan nu istället göra avslut varje månad. Kontrolluppgiften till den anställde försvinner och det kommer att räcka med att skicka ut en lönespecifikation som visar vad som har rapporterats till Skatteverket för den anställdes räkning. Det blir inte någon ytterligare rapportering eftersom dagens arbetsgivardeklaration innehåller likvärdigt underlag som ska rapporteras enligt framtida AGI.

16

BraAffärer

Skillnaden blir att istället för att sum-

mera ihop de anställdas uppgifter och skicka totalen till Skatteverket så rapporteras varje individs uppgifter. Dessutom så minskar antalet uppgifter jämfört med dagens kontrolluppgifter eftersom vissa krav på information kring förmåner försvinner. Det kommer inte heller att ställas krav på att rapportera via lönesys-

tem, utan Skatteverket kommer ha flera inrapporteringsvägar. För oss som värnar om rätt från början, kvalitetssäkring och bra förutsättningar för företagen är det här första steget till en mer automatiserad och trygg lönehantering. Zennie Sjölund, branschansvarig lön hos Srf konsulterna


10 BÄSTA e-handelsstipsen

Däck- och fälgföretaget började som en liten verkstad hemma i centrala Märsta. Idag har företaget växt med 600 procent tack vare sin e-handel. ABS Wheels marknadschef Johan Bossen delar med sig av sina tio bästa tips. Använd sociala medier och gör det rätt! 1. Jobba mycket med sociala medier, un-

derskatta inte facebook, twitter, Google+1 och pinterest. Dagliga poster drar in gratis trafik till din sajt. Bjud på lite nyheter och dela med dig av schyssta produktbilder. Här är det viktigt att se till att använda rätt hashtags för att göra succé. Ett misstag många gör är att hashtagga allt för mycket onödigheter som exempelvis #viärstörstbästochvackrast #billigprodukt1 #billigastisverige

Visa alla dina bästsäljare! 2. Du som driver en e-handel bör visa

dina bästsäljande produkter först. Göm inte dina bästsäljare och lyft dem gärna på sajten. På ABS Wheels har vi exempelvis valt att visa upp de tio vanligaste fälgarna direkt på sajten. I början av 2015 gjorde vi misstaget att visa tusentals olika märken och produkter (utan filter) vilket ledde till att alla stackars kunder fick besöka 100 olika undersidor. Här är det viktigt för dig som har många produkter att använda dig av ett filter. Följande sajter har bra filtrering, CDON, coolstuff och hm. Härma gärna deras struktur...

A/B testa sidan och se över konverteringen! 3. Gör A/B tester! Det finns schyssta

verktyg där ute som hjälper dig för en billig slant. Vi använder oss av Optimizely samt Hotjar. För er som inte känner till hotjar så är det ett superverktyg som du verkligen bör testa! Genom att använda hotjar kan du se vad dina kunder gör på sajten med mera.

Använd rätt texter och bilder! Skippa allt onödigt! 4. Använd rätt copy och skriv för kun-

den, det bästa du kan göra är att skriva

texterna själv och sen skicka över det till en copywriter som ”förfinar” det hela. Skippa automatiska texter eller spunna artiklar. Ingen kan din produkt bättre än du själv, glöm inte bort det.

Gör varukorgen tydlig och ta bort alla överraskningar 5. Förfina din varukorg och gör det EN-

KELT! Skippa alla onödigheter som får kunden att bounca (gå ur varukorgen). Ta bort alla överraskningar, var tydlig med frakter och använd dig av högupplösta bilder. Har du inte besökt conversionista så gör det NU! De har superbra tips på sin blogg.

Börja med videor & sökmarknadsföring 6. Vi märkte att konverteringen på ABS

fälgar ökade i samband med att vi skapade 360 graders klipp. Enligt våra egna mätningar så konverterar våra produktsidor med filmer bättre.

Skapa en blogg 7. Har du ingen blogg idag så bör du

definitivt skapa en. Att ha en blogg på sin egen sida ger stora fördelar som e-handlare. På ABS Wheels skriver vi om olika ämnen som rör bildäck, fälg och racing. Bra bloggar som tar upp e-handelstips & SEO är Anders Ivar och Christian Rudolfs sidor.

Exit intent – ger stora fördelar om det används rätt 8. Vi håller själva på att A/B testa den här

funktionen, enligt våra mätningar så har andelen bouncerate minskat med 4 procent (mätning på 30 dagar) Vi har dock fått in 36 procent fler e-postadresser. Läs mer om exit intent hos optinmonster. Har du en wordpress-blogg så finns det flera gratis plugins som Yeloni.

Jobba med tydliga landningssidor 9. Oavsett om du jobbar med SEO eller

SEM så är landningsidor något att föredra. En besökare som sökt efter vattentäta skor lär vara gladare om han hamnar på en specifik sida som handlar om vattentäta skor. Du bör ha en call to action funktion på din landningssida, en tydlig titel och fokus.

Jämför dig med dina konkurrenter – why not? 10. Gör en bloggpost som tar upp olika

anledningar till varför kunden ska välja dig istället för konkurrenten. Det här är en vågad metod som inte bör testas av fegisar! Ge din kund alla möjliga anledningar till varför hen ska välja dig istället för konkurrenten.

Bra verktyg du kan testa gratis Monitorbacklink – skickar mail notiser så

fort någon länkar till dig. (bjuder på trial version) Mention.com – skickar mail notiser så fort någon nämner ditt företag på nätet. (14 dagars test) Hotjar – du ser vad dina kunder gör på din sida. (basic är gratis) Google Analytics – här se var dina besökare kommer från. (helt gratis) Buffer – med några få knapptryck kan du automatisera dina utskick i sociala medier. (finns som test variant om du mailar kundjänst)

Johan, marknadschef på ABS Wheels Sweden AB, www.abswheels.se

BraAffärer

17


»KORTA NYHETER Visstidsanställning ger 1,1 miljoner jobb

Nya regler för representation 2017

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att inkörsporten till arbetsmarknaden och på sikt få ett fast jobb för arbetslösa heter visstidsanställning. Svenskt Näringsliv förklarar även att anställningsformen är en grundförutsättning för företagens tillväxt. Kritiska röster, främst från fackligt håll, menar att tidsbegränsade anställningar ger kortsiktiga och otrygga lösningar. Enligt rapporten har 900 000 personer gått från allmän visstid till tills vidare anställningar på knappt ett decennium. 1,1 miljoner arbetslösa har fått jobb tack vare allmän visstidsanställning. Svenskt Näringsliv drar även slutsatsen att tillfälliga anställningar stärker jobbchanserna för utrikes födda personer. Samtidigt visar statistik från Arbetsförmedlingen att gapet på svensk arbetsmarknad ökar. Under 2016 minskade arbetslösheten tydligt bland inrikes födda, men ökade bland utrikes födda. Svensktnaringsliv.se

Ibland kan det vara bra att behålla goda affärsrelationer, både internt och externt. Att bjuda din kollega eller uppdragsgivare på fika kan vara just ett sådant bra och enkelt sätt för en god stämning. Under 2017 gäller dock nya förutsättningar när det kommer till representation. Utgiften måste naturligtvis ha ett omedelbart samband med din verksamhet. Det här är vad som gäller från och med 1 januari i år: • Kostnaden för representationsmåltider som lunch, middag, supé och annan förtäring är inte avdragsgill. • Kostnader som avser förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är däremot fortfarande avdragsgilla. • Du får göra momsavdrag på utgifter för representationsmåltider om summan för måltiden inte överstiger 300 kronor exklusive moms per person. Det är alltså endast utgifter för enklare förtäring som är avdragsgilla, förfriskningar som inte kan ses som en måltid. Exempel på det är kaffe, te, kakor, bullar, frukt och enklare smörgås. Avdraget får uppgå till högst 60 kronor. Skatteverket.se

18

Problem med sömnen? Jobba mindre!

Miljarder kronor blir ogiltiga

En ny svensk studie visar att sambanden är tydliga, har du problem med sömnen så jobbar du troligtvis för mycket. Det är Stressforskningsinstitutet som låtit nästan 600 medarbetare minska sin arbetstid med 25 procent samtidigt som de fick behålla sin ordinarie lön. Resultatet blev att deltagarna både sov bättre och minskade sin stress, även efter 18 månader. Helena Schiller, som är den som genomfört studien, är medveten om att det innebär ökade kostnader för arbetsgivaren, men att den sänkta stressen och tröttheten innebär minskade problem och skador på arbetsplatsen. Chef.se

Den 30 juni blir äldre 1-, 2- och 5-kronor ogiltiga och varken handeln eller bankerna kan då ta emot dem. Det är med andra ord läge att leta i gömmorna hemma efter gamla mynt för enligt Riksbankens beräkningar kan så mycket som två miljarder kronor gömma sig i spargrisar och mellan soffkuddar. Utbytet av äldre mynt startade 2015 och hittills har ungefär 20 procent av alla mynt, 550 miljoner kronor, samlats in. Riksbanken hoppas komma upp i 30 till 50 procent. Samma datum blir även de gamla 100- och 500-kronorssedlarna ogiltiga, men de går att lösa in till den sista juni 2018. Expressen.se

BraAffärer


Pensionstips för egenföretagare Som egenföretagare ansvarar du själv för din pension. Den uteblivna tjänstepensionen går att kompensera via eget sparande och för att få samma pension som en anställd måste lön eller överskott tas ut och avgifter och skatter betalas. Skatt på löner och andra avgifter gör att du som företagare tjänar in till din allmänna pension, medan ett långsiktigt sparande på cirka 4,5 procent av inkomsten motsvarar vad de flesta arbetsgivare betalar till sina anställda i tjänstepension. Väljer du att ta ut pension efter 65 års ålder och samtidigt fortsätta driva ditt företag får du lägre sociala avgifter och ett större skattavdrag. Pensionsmyndigheten.se

Några tips till exponentiellt ledarskap I ett inlägg på Singularity Hub delar Sue Siegel, innovationschef på General Electrics, med sig av några insikter kring ledarskap i snabbväxande organisationer: • Du ska alltid vara en ambassadör för ditt team. • Försök lösa konflikter inom teamet. • Förebyggande problemlösning: Gå till källan. Risken för konflikt och förvirring ökar ju mer komplexa frågor det handlar om. Där måste du som ledare gå direkt till parterna i en konflikt innan du börjar rapportera uppåt. • Lita på goda intentioner. Tro alltid att dina medarbetare har teamets bästa i åtanke. • Syfte och passion hjälper människor att låsa upp potential de inte visste att de hade. Men det är upp till ledaren att definiera syftet och bygga teamet kring det. Chef.se

Kvinnors rekordhöga företagsamhet hotas Ny statistik från UC AB visar att andelen företagsamma kvinnor i Sverige aldrig varit högre. Men trots denna rekordnivå är kvinnorna underrepresenterade. Det är personer som har F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd/ ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt bolag som har undersökts om de ökar eller minskar. Andelen företagsamma kvinnor ligger nu på 7,7 procent av den kvinnliga arbetsföra befolkningen, den högsta nivån någonsin. Företagsamma kvinnor ökar brett i nästan alla län. Men trots dessa siffror är det fortfarande män som ansvarar för sju av tio företag. Svenskt Näringslivs vd, Carola Lemne, vill se att regeringen förbättrar förutsättningarna för kvinnors företagande. ”Det vore en viktig insats för jämställdheten – som dessutom skulle bidra till fler jobb och bättre välfärd.” Svensktnaringsliv.se

Kvinnor tjänar mest på lönesamtal En undersökning utifrån lönestatistik för 27 000 jurister, ekonomer, kommunikatörer, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare i fackförbundet Jusek visar att det finns tusentals kronor att tjäna på att ha ett lönesamtal. Beteendevetaren Nina Jansdotter anser att ett lönesamtal är ett säljsamtal som även innebär att chefer tvingas föra fram argument kring varför en anställd inte förtjänar en viss löneförhöjning. Att säga nej till en människa öga mot öga är svårt, menar hon. De som har mest att tjäna på ett lönesamtal är kvinnor som i genomsnitt kan plocka ut 1729 kronor mer i månaden efter ett samtal, att jämföra med männens 795 kronor. Di.se

Insatser mot fel och fusk 2017 Varje år tar Skatteverket extra tag om vissa punkter. I årets kontroller ska de följa upp de nya reglerna om personalliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar. Skatteverket granskar också den digitala ekonomin och skattefusk i samband med grov ekonomisk brottslighet och vid utlandstransaktioner. – De allra flesta vill göra rätt med skatten och gör också rätt. Samtidigt ser vi att de som avsiktligt fuskar tar till nya metoder. Vi agerar hela tiden framåtsyftande för att minska risken för fel och fusk och för att seriösa företag inte ska drabbas av illojal konkurrens, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket. Rot- och rutavdrag är ett stort kontrollområde även 2017. I år finns alltså ett särskilt fokus på takarbeten och flyttjänster. Hittills har ett tusental utförare av flyttjänster ansökt om rutavdrag. Personalliggare infördes i byggbranschen förra året för att stoppa svartarbete och kommer att följas upp särskilt i år. Förra året användes en mjuk linje vid de cirka 12 000 kontroller som gjordes, men i år kommer regelverket att följas fullt ut. Kontroll av att kontanthandelsförsäljare har godkända kassaregister fortsätter också. Skatteverket.se

BraAffärer

19


Kristers försäkringstips Försäkringsmäklaren Kristers försäkringstips

har ordet

skulle hända med företag Varför ärextra det extra viktigt VadVad skulle hända med dittditt företag Varför är det viktigt för för om vårdköer och väntan på företagare att välja försäkringar? om vårdköer och väntan på företagare att välja försäkringar? specialistbehandling drog ut på Som företagare stårutanför du utanför drog ut på Som företagare står du de de specialistbehandling tiden ytterligare? försäkringar som anställda automatiden ytterligare? försäkringar som anställda automatiskt omfattas av via arbetsmarktiskt omfattas av via arbetsmarkDet här är viktiga områden att nadsavtal eller via sin anställning. Det här är viktiga områden att nadsavtal eller via sin anställning. hantera för alla företagare, oavsett Det är därför viktigt att du sätter dig hantera för alla företagare, oavsett Det är därför viktigt att du sätter dig verksamhetsområde och storlek. in i vilka händelser samt inre- och och storlek. har in i vilka händelser samtkan inreoch dig verksamhetsområde Småföretagarnas Riksförbund yttre faktorer som påverka Småföretagarnas Riksförbund har yttre faktorer som kan påverka dig därför utvecklat ett Trygghetspaket och din verksamhet. Utifrån den lisdärför utvecklat ett Trygghetspaket och din verksamhet. Utifrån den lisför sina medlemmar som ger ett tan kan du sedan göra ett aktivt val medlemmar som ger ett tan kan du vilka sedan göra ett du aktivt grundskydd till alla medlemmar. kring händelser kanval och vill för sina grundskydd till alla medlemmar. kring vilka händelser du kan och vill Paketet innehåller följande skydd: hantera själv, och vilka händelser du Paketet innehåller följande skydd: hantera vilka händelser du villsjälv, köpa och ett försäkringsskydd för. vill köpa ett försäkringsskydd för. Privatvårdsförsäkring Säkerställer snabb och korrekt vård, Rätt försäkringsskydd för dig och ditt Privatvårdsförsäkring Säkerställer och korrekt Rätt försäkringsskydd för dig och ditt så att du snabb kan komma tillbakavård, till företag innebär att verksamheten jobbet så snart som möjligt.till du kan komma tillbaka kan överleva snabbt återhämta så att företag innebär attoch verksamheten sig ävenoch efter allvarliga händelser, jobbet så snart som möjligt. kan överleva snabbt återhämta Olycksfallsförsäkring fel försäkringsskydd kan däremot sig även efter allvarliga händelser, Ger dig ersättning för hjälpmedel innebära att verksamheten måste Olycksfallsförsäkring fel försäkringsskydd kan däremot anpassningar olycksfall som läggas ned. Ger och dig ersättning förvid hjälpmedel innebära att verksamheten måste leder till bestående invaliditet. och anpassningar vid olycksfall som läggas ned. Vilka områden är viktigast att leder till bestående invaliditet. Livförsäkring Vilkaförsäkra? områden är viktigast att Ger ersättning till dina efterlevande, När du tänker igenom vilka risker du Livförsäkring försäkra? det värsta skulle hända. och ditt företag är utsatt för kan det Ger om ersättning till trots dina allt efterlevande, När du tänker igenom vilka risker du vara lätt att se Inbrott, Brand och anom det värsta trots allt skulle hända. och ditt företag är utsatt för kan det Hur kan jag köpa dra skador på företagets egendom. vara lätt att se Inbrott, Brand och anTrygghetspaketet? Det är naturligtvis viktigt att skydda Hur kan jag köpa dra skador på företagets egendom. Du har redan fått det! Småföretagarföretagets egendom mot brott och Trygghetspaketet? Det ärolyckor, naturligtvis attfler skydda na anser att detta skydd är så viktigt men viktigt det finns viktiga redan fått det! att Småföretagarföretagets egendom mot och och Du har för medlemmarna de bjöd dig områden som ofta är brott eftersatta na anser att detta skydd såmånaviktigt olyckor, men det finns fler viktiga på Trygghetspaketet är i två det är dem jag vill pusha lite extra för de bjödgöra dig för områden ofta är eftersatta der. Det enda duatt behöver i densom här artikeln. Nämligenoch dig själv, för medlemmarna på Trygghetspaketet i två månadet ärdin dem jag och vill pusha lite extra för att upprätthålla försäkringen är att familj dina nyckelpersoner der. betala Det enda du behöver göra för i den här artikeln. Nämligen dig själv, in försäkringspremien som bland anställda. att upprätthålla försäkringen är att din familj och dina nyckelpersoner aviserats till dig. blandVad anställda. skulle till exempel hända med betala in försäkringspremien som till dig. Tänk dig för! ditt företag om du själv eller en an- aviserats Om du väljer att tacka nej till Tryggnan nyckelperson blir sjukmed eller råkar Vad skulle till exempel hända hetspaketet ut för en och därmed inte Tänk dig för! nu och sen ändrar dig i ditt företag omolycka, du själv eller en anframtiden, kommer det till attTryggkrävas en kan arbeta? Om du väljer att tacka nej nan nyckelperson blir sjuk eller råkar hälsodeklaration för att komma hetspaketet nu och sen ändrar digini i ut för en olycka, och därmed inte försäkringen. Då det riskerar du att få Vad skulle hända med ditt företag framtiden, kommer att krävas eninkan arbeta? skränkningar i för dittatt försäkringsskydd, om olyckshändelsen resulterar i hälsodeklaration komma in i vilket du slipper nu. Nudu äratt enda bestående försäkringen. Då riskerar få inVad skulle händainvaliditet? med ditt företag begränsningen för att komma in i skränkningar i ditt försäkringsskydd, om olyckshändelsen resulterar i försäkringen arbetsför. vilket du slipper att nu.du Nuärärfullt enda bestående invaliditet? begränsningen för att komma in i försäkringen att du är fullt arbetsför.

Vid frågor,kontakta kontakta Vid frågor, SmåföretagarnasFörsäkringsservice Försäkringsservice Småföretagarnas Tel: 08-520 056 72 Tel: 08-520 056 72 Mejl: smaforetagarna@fuab.com Mejl: smaforetagarna@fuab.com Web: smaforetagarnaforsakring.eu Web: smaforetagarnaforsakring.eu Övriga försäkringslösningar Övriga försäkringslösningar för dig som medlem i för dig som medlem i Småföretagarna Småföretagarna Inkomstförsäkring Inkomstförsäkring Kompletterar A-kassans skydd Kompletterar A-kassans skyddmed och är utvecklad i samarbete och är utvecklad i samarbete med SMÅA, A-kassan för småföretagare SMÅA, A-kassan för småföretagare Företagsförsäkring, Bilförsäkring, Företagsförsäkring, Bilförsäkring, Intäktsförsäkring, mm Vi jobbar för fullt med Intäktsförsäkring, mm att utveckla upphandla försäVioch jobbar för fullt anpassade med att utveckla kringslösningar för medlemmar och upphandla anpassade försä-i Småföretagarna, kommer att kringslösningar föroch medlemmar i lansera dessa successivt under Småföretagarna, och kommer att2017. Håll utkik efter våra erbjudanden! lansera dessa successivt under 2017. Håll utkik efter våra erbjudanden! Om Försäkringsutveckling AB, FUAB Om Försäkringsutveckling AB, Försäkringsutveckling AB är FUAB Sveriges enda fristående gruppFörsäkringsutveckling AB är försäkringsförmedlare, helt inriktad Sveriges enda fristående grupppå att utveckla och administrera försäkringsförmedlare, helt inriktad försäkringslösningar anpassade för påsmåföretagare. att utveckla och administrera Tillsammans med försäkringslösningar anpassade för våra partners tar vi fram heltäckande småföretagare. Tillsammans med program inom Personförsäkring våra partners tar vi fram heltäckande (Livoch Hälsorelaterade försäprogram inom Personförsäkring kringar för företagaren, företagarens (Livochoch Hälsorelaterade försäfamilj anställda) och Sakförkringar för(Försäkringar företagaren,för företagarens säkring företaget, familj och anställda) och Sakförföretagets egendom och säkring (Försäkringar för företaget, företagarens egendom). företagets egendom och företagarens egendom).


Juristen

Att tänka på om du blir uppsagd från din lokal På senare tid har jag fått väldigt många frågor som rör uppsägningar av lokalhyresavtal och hur man som hyresgäst ska hantera den situationen. Mer specifikt handlar det om uppsäg-

ningar för avflyttning vid den avtalade hyrestidens slut, där annars hyrestiden normalt förlängts. Ett vanligt skäl för en sådan uppsägning är att lokalen ska byggas om och användas för annat ändamål eller att byggnaden ska rivas. Det kan här nämnas att det också kan

finnas andra skäl för uppsägning, såsom till exempel misskötsamhet från hyresgästens sida eller att hyresvärden önskar ändra villkoren. Denna kategori av uppsägningar är dock ett kapitel för sig med egna särskilda regler. I denna artikel berörs endast, om än ytligt, uppsägningar för avflyttning vid avtalstidens slut. Det säger sig självt att en uppsägning

för avflyttning kan ha en omstörtande och avgörande betydelse för en verksamhet. Hyresgästen är dock inte helt utan rättigheter och skydd, vilket i lokalhyresförhållanden brukar benämnas som det indirekta besittningsskyddet. Hyresgästen kan förvisso bli tvungen att flytta, men har då i vissa fall rätt till en betydande ersättning som ska täcka upp för den skada som uppkommer då hyresgästen tvingas lämna lokalen. Ett vanligt misstag bland hyresgäster är att man inte är medveten

om sina rättigheter och förblir passiv när uppsägningen kommer. Detta är inte bra eftersom det krävs att hyresgästen agerar inom vissa tidsfrister för att denne ska kunna dra nytta av det indirekta besittningsskyddet.

ersättning. Fall dock inte i fällan och tro att hyresvärden kommer att stå för sitt ord att ordna en ny lokal. Även om hyresvärden anvisar, eller ger löfte om anvisningar av lokal, skall du hänskjuta tvisten till hyresnämnden!

De lagstiftade reglerna som gäller vid

Att hyresvärdar skickar ofullständiga

uppsägningar är många och snåriga varför jag endast har valt att belysa det allra viktigaste som du bör tänka på när du mottagit en uppsägning. • En uppsägning måste vara skriftlig och

följa vissa formkrav. Det finns lagstadgade regler om att uppsägningen ska innehålla vissa väsentliga uppgifter för att överhuvudtaget vara giltig. Följer inte uppsägningen formkraven så gäller den inte. Ett exempel på formkrav som ibland saknas är den information som hyresvärden måste lämna i uppsägningen att om hyresgästen inte går med på att flytta utan ersättning så ska hyresgästen inom två månader från uppsägningen överlämna tvisten till hyresnämnden för medling, ett så kallat hänskjutande. Har du inte kompetensen att själv bedöma om uppsägningen är korrekt är det min rekommendation att du tar kontakt med en jurist för att kontrollera detta. Som redan nämnts är ju uppsägningen helt utan verkan om den inte är korrekt utformad.

uppsägningar liksom att hyresgäster vid uppsägningar inte tar tillvara på sina rättigheter är mer vanligt förekommande än man kan tro. Det finns mycket man behöver känna till om uppsägningar och en befogad fråga är hur man ska lyckas komma ihåg alla goda råd. Men om du bara minns att du inte ska stoppa huvudet i sanden om du skulle ta emot en uppsägning så räcker det ofta långt. Jacob Cronholm jur kand

• Förbli inte passiv utan hänskjut tvisten

till hyresnämnden för medling! Gör du inte detta inom två månader från att du tagit del av uppsägningen förlorar du dina möjligheter till ersättning. Om hyresvärden anvisar en ersättningslokal kan hyresvärden i vissa fall slippa att betala

Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

BraAffärer

21


Företagshälsovård+ Utan årsavgifter!

Vi erbjuder er en företagshälsovård utöver det vanliga!

Hos oss får ni inte bara en hälsokontroll, utan även råd-givning och kunskap om ett friskare och längre liv. Ni erhåller även en utförlig hälsorapport på hela företaget!

Vi erbjuder

•Företagshälsovårdsavtal utan årsavgifter! •Hälsokontroll+ •Läkarbesök (kort väntetid vid bokning) •Rehab (arbetsträning, alkohol & droger) •Arbetsmiljöfrågor •Kost & Träning •Samtal & Coaching (psykolog, krishantering m.m.) •Utbildning & utveckling (HLR, ergonomi m.m.)

Vi gör Hälsokontroll+ på följande orter: Bra Balans i Sverige AB Kaplansbacken 10 112 24 Stockholm www.brabalans.se info@brabalans.se 08-661 62 00

Stockholm Göteborg Malmö Växjö

Jönköping Linköping Norrköping Nyköping

Örebro Västerås Uppsala Gävle

Falun Sundsvall Östersund Umeå

Aktivitetskalender 18/10 Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Stockholm. 1/6 Möte med Försäkringskassans Partnerråd för samtal om socialförsäkringarna och hur de påverkar företagen (den enskilde

företagaren och anställda) Möte med Tillväxtverket under temat Digitalisering samt fortsatt dialog kring ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Stockholm. 22/4 Småföretagarnas Riksförbunds Förbundsstämma för 2017 hålls på Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm. 7/4 Medverkan vid styrelsemöte för NNR (Näringslivets Regelnämnd), Stockholm 6/4 Seminarium kring Arbetsförmedlingens rapport om nyanlända på arbetsmarknaden. Stockholm 5/4 Medverkan i referensgrupp för Företagande senare i livet. Karlstads universitet. 4/4 Möte med Generaldirektör Inger Ek, Upphandlingsmyndigheten. Stockholm. 31/5

FRIDA Frida FÖRETAGARE Företagare

22

BraAffärer

© Anders Suneson/tecknadebilder.se

en serie av Anders Suneson, episod 34-2017


Korsord HAR PLAN FÖR STOCKHOLMARE

STÄLLDE KRAV

LIDER

SAMORDNAR INSATSERNA FÖR ARBETSMILJÖN PÅ JOBBET

SKREV AIDA

BLIR TVÅ IBLAND

DAGÖBO

VID FJÄLLETS FOT HAR PLUGGHÄST FÖRMODLIGEN EN AV URMAKARNA TRAFIKSIGNAL GER TRASSEL SAMMANBLANDAD

HAR SINA LAVAR VARUHUS

I ENA ÄNDEN PÅ KNIV DROG

TREA I LEKEN PÅ TREKVART DENNE ÄR LÄRLING PÅ FÖRETAGET

KALLAS FÖRÄLDRARNA IBLAND

VAR EN ÖKÄND ÖGRUPP

FORSADE

GÅ UT FÖRST ÄR EN KAMP FÖR ARBETE

BLEV UNDERKÄND

ÄR EN PLÅGOANDE SÖRJA ÖVERKORSA KALLAS PAPPSKALLE

DEN ERSÄTTER I SKOLAN

ÄR HEL IDROTTSMAN

SINKAR BILIST ÖKAR MED MINUS

UNDVIKER

SNOTT IHOP

SERIE

INSTALLERAR NÄRINGSIDKARE I BUTIK KAN ETT STICKORD VARA SJÄLSFRID

ÄR REAPRISER

SELEKTERADE

ERSÄTTER DIPLOMAT LÄSER VISSA I ÖREBRO SKÄRPA I STÄMMAN

I SKRIVANDE STUND

SER GENOM TJOCKA

SLÄTTMARKEN

SLÅR TILL MOT LUNGAN

LOTSAS VAR LARS FREDIKSSON GJORD AV

UTÖVADE IDROTT DRYCK

STYRA

GER KRINGSYSSLOR KAN RYKTEN VARA I

STRÄVAN REST AV TAGG

KRIG ÄR EN REJÄL PERSON

HA PIPPI PÅ

I TOKYO 1964

ÄR EN SMAL SAK

HELT UTBLOTTAD

ÖPPNAS FÖR MAT

SKANDINAV LEVNADSLOTTER

BRÄDADE VINYL KLAR TOG SIG NER TILL VRAK SLÄPPA PUCKEN

SLÅ I DÖRREN ANROPA DEN HÖGSTE

KOMMER MED KOSTNADEN

SLÅR I TORN DIVIDERA GIFT SEDAN 60-TALET GILLAR SKROVMÅL

ÖVNINGSSTYCKET KAN LEVA I KRONKOLONI

HÄLSINGEORT SOM EN MAN RINNANDE VATTEN

RULLAR I GROTTA

DUNK I RYGGEN HAR VASSA BARR

HUNDRA KVM BREDDE UT SIG INFÖR PUBLIK

LÖPER FRIST

AVSÄTTER

BAKSLAGET

ÄR VÄL KATTEN OCKSÅ

Rätt svar BraAffärer nr 1-2017

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 5 maj 2017 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer. Namn

Postnr

Ort

O

Å

R

I

N G E

I DET KALLAR VI LJUS DOLLARGRIN

Å SLOG FAST MED HJÄLP AV STÄMMA

H

HUVUDSTAD I DELSTATEN NEW SOUTH WALES GLUKOS

S

KONVENTION

YTSTORLEKAR PLATS DÄR GAMMALT HYLLAS

A

R

K

N G A G E HALSTER RÖJDE JAN -73

I

R V

FRAMKALLAR PIPLJUD

I MISCHMASCH ÄR FRUSNA VÄGAR

N I I FÅ NÅGON ATT TRO TUREN PÅ RYGG

STYLAT KONTORET

MÅDDE GOTT

R

R

R

A

E

Ö T

T

KASSA

E

DEN KOMMER FRÅN HJÄRTAT

T

U

T

A

T

ÄR FRÅNVARANDE GAMMAL KAMP

D

I

S

T

R

Ä

KAN INGÅ I KEDJA MORGONSTUND

B

E

R

G

RYKTBAR DAM

S

Ö

R

D

E

RULLAR I GROTTA VÄNTAT PÅ BANKEN

E

K

O

SPANAR ÅT SAM

C

I

A

RAFFINERADE

L

VILA

K

BRUKAR DEN NYFIKNE

U

N D

V

E

G S

MOTGÅNG KAN KOSTA

G L

O

O

N T

GER RABATTER

Ö

R

A

Y

R

A

RÄCKA SIDA AV EN SAK

HAR BASKER I STRID VARIT PÅ GLID

E

T

A

LERDUVESKYTTE

DET HAR SIN GÅNG

T

A

C

K

A

VAR SKOLA FÖRR

S

K

A

ARSENIK

MANSPERSONER

P

FOGADE SAMMAN DEN ÄR GOLVAD

E

R

R

R

T

DET GER HÖGSTA SPÄNNING FÄSTFOLK

SAMLAS GULD I

A GER BAKSLAG

N Y

GER STILLHET

G A

R

SPETSAR PÅ SPETSAR

N O

K

R

K

T

GÅR RAKT GENOM ISEN TOPPAR SALLAD

A

T

A

D

ENORM PERIOD ÄR PUNGSLAGEN

TOG EN SVÄNG FÖRBI EINSTEINIUM

R

U

T

A

A

S

T

KOD FÖR VARA

E

A

O

N

DRAKE I EKEN DESSA

D

N

N D

A

D

E

STRÄCKA SIG TILL

E DEN VAR I EN KLASS FÖR SIG GÅTOR

S

K

E

E

T

O

P

A

S

S

A

N A

D

E

S

N Ö

A

HACK I HÄL

K

S

S

P

Å

A

R

T

STJÄRNFALL FRÄSER I PANNA JA HOS CARLOS SÄGS VID INSIKT

A

S

A

SURMULEN

M N Ä

H Ö MÅTT PÅ LANDET

I

R

G DET VIDGAR HÅL SÅ UV KOMMER IN

HELIGT LÖFTE

F

PEJLAD PÅ DJUPET

L

A

N D T

SÅDANT KAN MAN RUVA PÅ

R

R

O R

E

KÖRDRÄNGAR

MALPLACERAD

D

S I

A

L

RÄCKA

Ö

R

SAFT I KAGGE

SÄTTER PÅ SIG

N J

S KOMMUNIKATION MED KÖPARE

I

N F

ANGICK

H E

Annonsbilaga nr 1/2017 1. Marie Lundström, Tavelsjö 2. Dan Lindgren, Alstermo 3. Birgitta Lövberg, Lilla Edet 4. Erik Mörk, Spånga 5. Mikael Nilsson, Gällivare

PERIOD FÖR KUND SOM FÅR KALLA FÖTTER

T

TEKNIKER

FÖRUT OKÄND

Bra Affärer nr 1/2017 1. Bo F Persson, Skultuna 2. Kjell Larsson, Jönköping 3. Per Wulff, Båstad 4. Maria Piewunski, Växjö 5. Ulf Åslund, Timrå

S

S ÄR KVAR NÄR ALLA HAR GÅTT

M A

Adress

PUNCH I ETT SLAG

D

E

L

N

E

SPRIDA UT SIMMAR MED STRÖM

S

Å

TÄVLING I BACKE SLÅR ROS

U

T

E

E

D

ANGER HUS MAN KOMMER IFRÅN

R

E

O

T

Å

K

SATT UPP

L

I

G

VÄLGÖRARE ÖMSEVIS

F

E

Ä

T

T

N E

T

BraAffärer

23


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande.

Nytt för 2017 är att vi nu kan koppla direkt till Arbetsrättsjouren, Nordbro och Plana Juridiska AB vid rådgivningsärenden. Dessutom förbättrar vi vår medlemsservice genom att hålla kvällsöppet på kansliet på onsdagar fram till kl 19.00. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post. LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

BESEGRA BOKFÖRINGSDEMONERNA och jobba Smart Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du 50% rabatt på ditt första årsabonnemang på valfritt program. Vi erbjuder enkla lösningar för bokföring, fakturering, lön och butikskassa. Sköt ditt företags ekonomi online, utan krångliga installationer. Säg hej då till kontoret. Nu kan du fakturera direkt ute hos kund, kolla lagersaldot från soffan och sammanställa rapporter på tåget på väg till nästa kundmöte. Prova programmen gratis i 15 dagar! Läs mer om hur du tar del av erbjudandet på www.smaforetagarna.eu

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 2 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 2 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund