a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#1 2014

r Nu öve

0 2m0edle0m0 mar! Tips för effektivare möten 5 frågor till två medlemmar

Alexandra Pascalidou om en gnutta galenskap

Juristen: Driva företag som pensionär

Isabella Löwengrip toppar googlelistan: Jag har alltid varit väldigt framåt!

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


SMÅFÖRETAGARNAS TRYGGHETSLÖSNINGAR Ett försäkringspaket som gör att våra medlemmar kan sova tryggt utan att behöva bekymra sig om sjukdom, olycksfall eller annat tråkigt. Här är två exempel på innehåll och cirka kostnad/mån.

Exempel1. Hårfrisör, ensamföretagare, 25 år med nystartad verksamhet. Liv-olycksfall (inkl. månadsspar. 400: -) 750:-/mån. Olycksfall, vårdförsäkring, sjukförsäkring o premiebefrielse ingår. Företagsförsäkring 210: -/mån En helhetslösning för ditt företag och dina kunder, innehåller till exempel skydd för avbrott i din verksamhet, vid skadeståndskrav och vid skada på egendom. Totalkostnad/mån. Inkl. sparande 400:-

960:-/mån

Exempel 2. Hantverkare, 50 år, med en anställd. Liv-olycksfall (inkl. månadsspar. 1.800:-) 2.900:-/mån Olycksfall, vårdförsäkring, sjukförsäkring o premiebefrielse ingår. Företagsförsäkring 425:- /mån En helhetslösning för dig, din utrustning och arbetet du utför oavsett av var du arbetar. Uppfyller kraven för AB04 och ABT06.

i samarbete med:

Totalkostnad/mån. Inkl. sparande 1.800:-

3.325:-mån

2013 betalade SmåA ut drygt 440 miljoner kronor i ersättning till ca 8 000 arbetslösa företagare Många av dem hade inte en tanke på att de skulle behöva vår hjälp Som anställd är det en självklarhet att vara medlem i en a-kassa, även företagare och familjemedlemmar verksamma i företaget har samma rätt. För en låg medlemsavgift får du ersättning om det värsta skulle hända och du inte kan fortsätta bedriva verksamhet i företaget. Vi ersätter vid tillfälligt uppehåll, vid avveckling eller konkurs. Skulle du bli arbetslös har SmåA som mål att handlägga din ansökan så snabbt, effektivt och rättssäkert som bara möjligt. Våra medlemmar finns spridda runt hela Sverige och är verksamma inom drygt 130 branscher. Det ger våra handläggare en bred och viktig kunskapsgrund när SmåA som myndighetsutövare skall följa de lagar och regler som Sveriges Riksdag beslutar om. På SmåA har vi fokus på att, inom ramen för dessa lagar, alltid se till våra medlemmars bästa.

n

Dunbar Direct

ifte msavg e l d e m i sänkt månaden v r a h Nu kr i till 115

Så för din trygghets skull, ring SmåA på 08-723 44 00 eller besök www.smakassa.se Välkommen som medlem

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Box 6057, 102 31 Stockholm Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1 Telefon 08-723 44 00 www.smakassa.se


Ledare

2013 – ett framgångsrikt år Jag önskar alla Sveriges småföretagare en god fortsättning på det nya året och hoppas att alla de förhoppningar om en uppgång i konjunkturen och ett förbättrat företagsklimat som finns slår in. Inom förbundet har vi under det gångna året jobbat hårt för att det senare ska bli verklighet. Vi har jobbat brett med insatser och påtryckningar mot valda politiker och beslutsfattare i en mängd frågor. Vi har lagt lite mer krut på vissa saker som vi tycker är väsentliga för de små företagarna i dagsläget. Det är framför allt tre frågor som legat högt på agendan.

Sjuklöneansvar Att små företag är ansvariga för att betala sjuklön i två veckor oavsett orsak till sjukfrånvaron, är en av de största riskfaktorerna för den lille företagaren att anställa den förste eller fler medarbetare. Man kan och vill men vågar inte sätta företagets verksamhet på spel genom att riskera att upprepade sjukskrivningar urholkar ekonomin. Samtidigt är det statistiskt bevisat att de små företagen har hälften så höga sjuktal än de stora och ännu större är skillnaden gentemot företag ägda av samhället. Vi har föreslagit att ta bort ansvaret för båda sjuklöneveckorna för företag med upp till 10 anställda vilket skulle kosta staten futtiga 1,4 miljarder kronor. Jämför med halveringen av restaurangmomsen vilket kostade nästan 4 gånger så mycket. Vi tror att en sådan reform skulle ge 10 000-tals nya jobb i Sverige och stimulera företagsamhet och statsfinanser. Dagsläget är att det finns en majoritet i riksdagen för att minska sjuklöneansvaret.

Lärlingssystem

BraAffärer Innehåll: 5 frågor

4

Medlemssidor

6

Profilen Isabella Löwengrip

12

Effektiva möten

16

Nyheter

18

EKN

20

Juristen

21

Krönika Alexandra Pascalidou 22 Korsord

23

Medlemsförmåner

24

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Vi drog för något år sedan igång en kampanj för införandet av ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem som skulle ge småföretagen möjlighet att på rimliga ekonomiska villkor anställa lärlingar för att utbilda dem till värdefulla medarbetare i företaget. Vi tog fram och presenterade i Almedalen en omfattande rapport på hur det skulle kunna fungera med jämförelser med sådana system i andra länder, bland annat Danmark. Vårt seminarium om detta var välbesökt och frågan fick stort genomslag. I stort sett alla partiledare som höll tal under veckan nämnde lärlingssystem som ett medel att sänka den historiskt höga ungdomsarbetslösheten i Sverige. Frågan lever i hög grad vidare i den politiska debatten och vissa steg har tagits för att göra det möjligt. Bland annat införs en ny anställningsform för elever i gymnasiet. Vi kommer att ytterligare öka trycket på våra riksdagsledamöter att fortsätta detta arbete. Målet är att få ett lärlingssystem värt namnet utan krav på maximal ålder eller till exempel kollektivavtal (som regeringens YA-jobb).

Social trygghet Småföretagare står till stora delar utanför samhällets sociala skyddsnät. Tyvärr är det få små företagare som känner till reglerna och därmed kan de drabbas hårt när lågkonjunkturer och annat elände slår till. Efter att ha kämpat i många år kan dålig lönsamhet till och med bli konkurs och kan bli ekonomisk katastrof på grund av ingen sjukförsäkring eller arbetslöshetförsäkring. Vi har under året som gått jobbat med detta, dels genom att informera om de regler som gäller, och dels genom att försöka påverka politikerna att förbättra dem. Samtidigt har vi i samarbete med bank och försäkringsbolag skapat en privat, alternativ trygghetsförsäkring som kan rädda situa-tionen för drabbade.

KALLELSE TILL FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 På Clarion Hotel Arlanda lördagen den 12 april 08.30. Anmälan om deltagande och motioner ska vara kansliet tillhanda senast den 15 mars.

Förbundsstyrelsen.

Familjeföretag sökes för TV-inspelning! Vi söker ett eller flera familjeföretag för medverkan i Tv programserie. Om ni vill veta mer maila till utveckling@eyeworks.se

2014 Det är valår i år därför kommer vi kommer att öka trycket på de politiska partierna genom fler debattartiklar och brev till enskilda riksdagsledamöter. Vi kommer att framföra skarpa, genomförbara förslag till förbättringar i klimatet för småföretagare och satsa stort i vissa frågor. De ovan nämnda ligger fortfarande högt i prioriteringarna och andra tillkommer. Läs mer på vår hemsida: www.smaforetagarna.eu Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

VINNARE PÅ MEDLEMSNUMRET Januari nr: 800028457 Fosie Massage & Kroppsvård MALMÖ Vann en resa för två personer varhelst i världen Turkish Air flyger från Köpenhamn. Resan är skänkt av Turkish Airlines.

Februari nr 800032869 Tosa AB Gbg PK Bra Balans 5000:-

Mars nr 800000003 AB Bromölla Glasmästeri. Presentkort på Odenresor 5000:-

3


Anders Nilsson

5 frågor

7:ans åkeri 1. När startade du ditt företag och vad var anledningen till att du startade eget?

- Jag startade mitt företag 1995, men det var inget som var planerat. Orsaken var att jag blev arbetslös. Jag hade då kört buss i 17 år. Jag köpte mitt första fordon av min bror, och sedan dess har det rullat på. 2. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för företagare just nu?

- Att det finns oseriösa aktörer inom branschen som dumpar priserna genom att ta in utländska förare, som har betydligt lägre ersättning och som enbart får betalt per milen, det vill säga de timmar bilen är igång. Det är omöjligt för mig och andra seriösa aktörer i branschen att konkurrera med de priser som dessa företag har, både inom upphandlingar och andra uppdrag. Detta är för mig den klart viktigaste frågan. - En annan viktig fråga är att fortsätta med de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar. De är ett bra initiativ och viktigt för att de unga ska ha en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det är bättre att vi förser våra svenska ungdomar med jobb istället för att jobben försvinner ut ur landet.

3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

- Jag försöker utveckla mig själv och företaget genom att hitta nya smarta arbetssätt och lösningar, så att jag arbetar så effektivt som möjligt. Fördelen med att vara egen är ju att jag kan påverka min egen utveckling. Jag är också delägare i ett större bolag, där det finns lite planer på att ta över ytterligare en bil att köra med dygnet runt. Men återigen, det är svårt att konkurrera när vi har så höga lönekostnader som vi har i Sverige. 4. Vad har du för mål och ambitioner framåt med ditt företagande?

- Att fortsätta jobba på och bygga ett starkt företag med god ekonomi. Det har varit klart tuffare efter krisen 2008, som medförde en stor nedgång i uppdrag inom byggindustrin. Det var också på industrisidan det stora tappet kom när Kalmar LMV flyttade till Polen med de körningar som jag hade haft i 11 år. Efter det bytte jag till att köra containerbil med avfallskörning. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

- Jag tycker det är viktigt att Småföretagarna för fram viktiga frågor och driver våra (företagarnas) åsikter mot politikerna.

Ägare: Anders Nilsson Namn på företaget: 7:ans åkeri i Halmstad Verksamhet: åkeriverksamhet inom bygg- och anläggningssektorn Anställda: enmansföretagare Stolt över: Att jag lyckats ställa om och överleva trots

kärva ekonomiska tider.

4


Gustaf Straht

Linqer 1. När startades företaget och vad var anledningen till att ni startade företaget?

Vi startade företaget hösten 2011, men lanserade verksamheten först två år senare, hösten 2013. Bakgrunden till att vi startade Linqer AB, var att vi upplevde att det saknades direkta kontakter mellan näringsliv och studentliv samtidigt som de flesta rekryteringar sköts genom just nätverk och kontakter. Linqer AB är ett socialt headhuntingsbolag. 2. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för företagare just nu?

Generellt är det entreprenörskap. Mer konkret är det viktigt att inspirera och motivera ungdomar att våga starta eget företag. Det behövs ungdomar med unga spännande och kreativa idéer inom företagarvärlden. Därför är det viktigt att underlätta för ungdomar att starta bolag, så att det blir möjligt rent ekonomiskt och praktiskt. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Det är fantastiskt roligt att få gå sin egen väg, och att forma och utveckla ett företag samt vara inbladad i hela affärsverksamheten. Friheten och flexibiliteten är positiva

Anders Österlin

faktorer liksom möjligheten att styra över sin egen vardag. Vi arbetar mycket, men kan själva avgöra när vi vill arbeta. Det känns också bra att vi skapar något i form av att vi ger tillbaka till studenter. Det handlar inte bara om att skapa god avkastning för oss själva. 4. Vad har ni för mål och ambitioner framåt med ert företagande?

Vi är det nya generationens rekryterings bolag. Konceptet har arbetats fram av studenter för studenter. Verksamheten bygger på ett nätverk av studentambassadörer. Våra talang ambassadörer kan rekommendera studenter till företag, både efter personlighet, erfarenhet, kompetens och karaktär. Det tycker vi är smart sätt att rekrytera på. Vårt koncept fungerar i Lund, så vår ambition framåt är att fortsätta utveckla verksamheten på andra platser i Sverige. Långsiktig vill vi att Linqer ska bli ett självgående framgångsrikt företag. 5. Varför är du/ni medlem i Småföretagarnas Riksförbund?

Bra Affärer vill ta upp frågor och ämnen som är relevanta för dig som är småföretagare. Men också ge våra medlemmar möjlighet att presentera sig och sin verksamhet. Det är syftet med det här uppslaget ”Fem frågor” till våra medlemmar.

Vi hade hört och läst om förbundet, och tycker det är viktigt för Sverige att det finns aktörer som driver frågor som är viktiga för företagare. Det är ett sätt för oss att få insyn i aktuella frågor kring företagande. Medlemstidningen tycker vi täcker många bra ämnen. Vi ser också en möjlighet till spännande utbyte med andra småföretagare.

Namn: Linqer AB Grundades: 2011 Antal medarbetare: 4 Verksamhet: Rekryteringsbolag/Social headhunting av studenter Stolt över: Att kunna anställa, avlöna och hjälpa andra studenter www.linqer.se

5


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Hans vassa penna gör avtryck Lennart Erlandsson är förbundssekreteraren i Småföretagarnas Riksförbund som jobbar målmedvetet för att förbättra för de svenska småföretagen. Han har med sin internationella erfarenhet inom sälj- och marknadsföring, i kombination med sin analytiska förmåga och inte minst sin vassa penna, bidragit till förbundets snabba utveckling.

I början på 2010 fick Lennart Erlandsson ett telefonsamtal som förändrade vardagslivet i skånska Ängelholm. Lennart hade precis avslutat sitt uppdrag som ordförande i Sveriges Pensionärers Intresseorganisation (SPI) i Ängelholm, när hans gode vän Leif Svensson ringde och frågade om han ville vara med och starta en ny organisation för småföretagare. Lennart antog erbjudandet. – I dag, fyra år senare, har vi en väl fungerande organisation med drygt 20 000 medlemmar. Det är fullständigt otroligt och jättespännande! Lennart Erlandsson hade mycket väl kunnat luta sig tillbaka och leva pensionärsliv. Men tittar man i backspegeln och ser hur hans tidigare yrkesliv har sett ut så förstår man, att inte göra någonting, det är ingenting för Lennart.

Internationell verksamhet

Förbundssekreterare Lennart Erlandsson är debattören som sticker ut och vågar säga som det är. Foto: Maria Boborg-Trané Namn: Lennart Erlandsson Bor: Ängelholm i Skåne Fritidsintresse: God mat och dryck Måtto: Life is beautiful

Lennart Erlandssons yrkesverksamma liv började i slutet på 50-talet när han som 18-åring fick anställning i företaget Perstorp i Skåne. Efter fyra trygga år fattade han ett beslut som kanske inte var helt genomtänkt. – Jag var 22 år, äventyrslysten och ville tjäna lite extra pengar, säger Lennart och får något vemodigt i blicken när han berättar om tiden som FN-soldat i Kongo. Vi hann inte ens landa i Elizabethville förrän vi blev beskjutna. Delar av staden brann och jag hamnade mitt i ett krig. Lennart hade turen på sin sida. Det hade däremot inte alla hans kamrater. Några av dem kom aldrig hem igen. Väl hemma igen fortsatte Lennart sitt arbete i Perstorp, men blev efter några månader förflyttad till Stockholm, där han tog över ansvaret för försäljningen av kemiprodukter i mellersta och norra Sverige samt Finland. Efter ett mellanspel på 16 år i ett annat företag i Stockholm återvände han till Skåne och Perstorp AB. Den del av företaget som Lennart ansvarade för satsade senare internationellt, i bland annat Polen, Portugal och Tyskland.

Flyttade till Kina År 1995 kom den stora utmaningen; en etablering av verksamheten i Kina. Två år senare, 56 år gammal, gick Lennart till chefen och sa: ”Jag vill flytta till Kina.” Och så blev det. Under åren 1997-2006 levde och verkade han i Shanghai och i Peking. Först som anställd och senare som konsult. – Det var en helt annan värld och jag trivdes riktigt bra. Och hade det inte varit för en liten stroke, som jag drabbades av, hade jag säkert varit kvar där ännu. Lennart klarade sig trots allt lindrigt undan - återigen hade han turen på sin sida. Men han valde ändå att flytta hem till Sverige och Ängelholm.

Slopa sjuklöneansvaret Som förbundssekreterare är det framförallt två frågor som engagerat Lennart Erlandsson, borttagandet av sjuklöneansvaret för småföretagen och införandet av ett fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem. Om detta har han författat många vassa debattartiklar i såväl lokal- som rikspress. – När det gäller sjuklöneansvaret har vi fått ett enormt genomslag. En majoritet i riksdagen vill minska sjuklöneansvaret, men alla vill inte slopa båda veckorna för småföretagen, trots att det inte skulle kosta mer än 1,4 miljarder. Sätter man det i relation till dagens arbetsgivaravgifter på 426 miljarder, är det lätt att se hur relativt lite pengar det handlar om.

Lennart är optimistisk och tror att det kommer att bli både enklare och mer lönsamt att driva småföretag i Sverige. – Vi får mer och mer respons för våra frågor. Men det räcker inte att politikerna säger att de förstår att till exempel sjuklöneansvar och regelkrångel försvårar och till och med hindrar företagen från att anställa och växa. Det krävs skarpa förslag och framförallt handling! Maria Boborg-Trané

6


Öppna dörren för småföretagare i offentlig upphandling Sveriges småföretagare är en viktig del i vår framtida tillväxt. Genom att göra det enklare för dessa företag att delta i offentliga upphandlingar kan vi skapa värden för såväl medborgarna som för kommuner, landsting, stat och inte minst för företagen. Därför vill jag se upphandlingar som gör det så enkelt som möjligt för företagare att ta del av och svara på förfrågningsunderlag.

Studier som gjorts av småföretagares upplevelser av offentlig upphandling ger en bild av en ganska snårig situation där små detaljer har blivit stora hinder. Företagen upplever problem med kommunikationen av kommande upphandlingar, information som kommer ut med alldeles för kort varsel och underlag som känns krångliga och svåra att förstå. Som systemet ser ut idag så ställs

för höga krav på småföretagares IT- kompetens. Systemen är väldigt fyrkantigt uppbyggda och i det fall en fråga inte blir ifylld går möjligheten att delta i upphandlingen ofta förlorad. Kraven som ställs upplevs dessutom som omfattande, allt för standardiserade och är inte alltid relevanta för den enskilda upphandlingen.

Kontrakten som upphandlas är ofta för stora för att de små och lokala företagen ska kunna delta. Upphandling-

arna är utformade för just större företag som har tidigare erfarenhet av offentlig upphandling. Allt för högt ställda krav på storlek och erfarenhet kan bli en ond cirkel för de mindre företagen som aldrig kommer in i processen.

Det här kan låta som en väldigt

problematisk situation där omfattande åtgärder krävs, men i själva verket kan små förändringar göra stor skillnad. Genom att dela stora upphandlingar i delkontrakt, anpassa kraven i den enskilda upphandlingen, undvika allt för hög grad av standardisering och ge företagen tillräckligt med tid att utforma anbuden är mycket vunnet.

Det är viktigt att från upphandlarens sida vidga kravspecifikationen bortom lägsta pris till att omfatta bland annat fokus på kvalitet och långsiktighet, krav som öppnar upp för de mindre företagen att delta och därmed även för att växa. Därtill efterlyses en gemensam plattform för upphandlingar. Ett gemensamt IT-verktyg som är användarvänligt för både upphandlare och anbudsgivare. Ett underlag skulle kunna utformas på samma grundläggande sätt som flygbolagens formulär för resebokningar online. Detta för att förenkla, förhindra små misstag och spara dyrbar tid för företagare.

Medborgarna har mycket att vinna

på att kommuner hittar lösningar för att fler företag ska ta steget och vilja delta i upphandlingar, då stort deltagande ger bättre produkter till bättre priser. I dag används bara en bråkdel av de möjligheter som finns inom ramen för LOU (lagen om offentlig upphandling) fullt ut. Småföretagares möjligheter att delta i offentlig upphandling är viktigt för deras utvecklingsmöjligheter, och kan hjälpa till att förkorta steget ut på större marknader och mot större tillväxt. Låt inte den fulla potentialen hos svenska småföretagare förbli outnyttjad.

Förenklingsarbetet måste fortsätta, en dörr på glänt är inte tillräckligt. Vi

vill se att dörren öppnas helt för småföretagare att delta i offentlig upphandling.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Riksdagsledamot i näringsutskottet

Viktigt om offentlig upphandling Vi har inom Småföretagarna – inte minst genom medlemmarnas frågor till rådgivningspanelen - erfarit att den offentliga upphandlingen blivit allt mer otillgänglig för de riktigt små företagen.

Företag som saknar kompetens och it-stöd för att kunna tävla om upp-

handlingarna med de större. Många får också lägga ned mycket tid på anbudsförfarandet, utan att det kommer till någon som helst nytta.

Småföretagarna har konsekvent drivit frågan om förbättringar

i lagen för småföretagarna i flera år. Nu

senaste genom kontakter med moderaten Ann-Charlotte Hammar Johnsson.

Vi delar hennes uppfattning om hur man skulle kunna förenkla reglerna. Läs hennes artikel om detta. Då förstår Ni hur vi vill gå vidare med politikernas hjälp. Wiggo Lindgren

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Bättre socialt trygghetssystem för företagare – Vi vill utöka det sociala trygghetssystemet för företagare och utforma regelverket så att alla förstår. Ingen ska behöva riskera sin ekonomi på grund av ett orättvist socialt skyddsnät med krångliga regler. Gunvor G Ericson, sjuksköterska, riksdagsledamot och gruppledare för Miljöpartiet har jobbat med socialförsäkringen sedan 2006. Hon tycker det är dags att förändra lagstiftningen så att inte bara anställda utan även företagare kan känna trygghet i vardagen. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar har debatterats flitigt under de senaste åren. Miljöpartiet är hittills det enda partiet som vill slopa båda sjuklöneveckorna. – Vi vill göra det för företag upp till tio anställda och på så vis underlätta för dem att anställa, säger Gunvor G Ericson. Att som de flesta övriga partier bara ta bort den andra veckan ger inte samma resultat, eftersom de flesta inte är sjuka mer än en vecka.

Omstridd sjuklönelag Den nu omstridda sjuklönelagen infördes 1992, som ett försök att minska den höga sjukfrånvaron. Motiveringen till lagen var också att få företagen att skapa en bättre arbetsmiljö och på så sätt minska sjukfrånvaron. En god tanke, enligt Gunvor G Ericson, men dessvärre har lagen inte fungerat som den var tänkt: – Exempelvis har personer med funktionsnedsättning fått ännu svårare att få jobb. Ett litet företag har inte råd att anställa med tanke på sjuklöneansvaret. Av de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen idag har 35 procent någon form av funktionsnedsättning och ser man till hela gruppen är det bara 50 procent som har jobb.

8

Krångligt högkostnadsskydd Samtidigt med arbetsgivarnas sjuklöneansvar infördes också ett högkostnadsskydd som ska ersätta arbetsgivaren för en del av den sjuklön som betalats ut. Problemet är att reglerna är krångliga och att återbetalningen inte sker förrän cirka ett år efter det att arbetsgivaren betalade sjuklön. För de små företagen är det lång tid att vänta. Dessutom föll inte högkostnadsskyddet ut så som det var tänkt. – Idag är det främst kommuner och landsting som får ta del av högkostnadsskyddet och inte småföretagen, konstaterar Gunvor G Ericson. För att ytterligare underlätta för företagen att anställa vill miljöpartiet sänka arbetsgivaravgiften upp till en lönesumma på 760 000 kronor. Det skulle, enligt Gunvor G Ericson, innebära cirka 76 000 kronor om året för ett företag med tio anställda.

Lika villkor för alla Orättvisorna i det sociala skyddsnätet gäller inte bara företagare i jämförelse med anställda utan också företagare sinsemellan, beroende på vilken företagsform som väljs. Här vill Gunvor G Ericson har en total förändring. – Om du har enskild firma kan du välja mellan olika karensdagar, exempelvis en karensdag. Har du däremot ett aktiebolag kan du inte välja; sjuklön ska betalas av företaget från andra dagen och efter 14 dagar träder ersättning från försäkringskassan in. Vi vill att det ska vara lika regler för alla, oavsett vilken företagsform man väljer. För att underlätta för nystartade företag föreslås en utökning av uppbyggnadsskedet, från 24 månader till 36 månader. Under den här perioden ska man också kunna få sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) baserad på den inkomst man hade som anställd och inte enbart som idag, beräknad utifrån en jämförelseinkomst. Det vill säga

Gunvor G Ericson, tycker att det är dags att ta steget och utöka företagares sociala trygghetssystem. Foto: Maria Boborg-Trané. en jämförelse med vad en anställd skulle få inom samma bransch. Det här bör även gälla företagare med aktiebolag. – Idag är det lite av ett lotteri när Försäkringskassan fastställer SGI:n för företagare som startar enskild firma, säger Gunvor G Ericson.

Hoppas på förändring Ju mer man nystar i hur det sociala skyddsnätet fungerar för företagare desto fler orättvisor dyker upp; orättvisor som har funnits under lång tid utan att någon riktigt tagit tag i problemen. Vad talar för en förändring nu? – Om vi, som verkligen trycker på i de här frågorna, får ökat stöd så kommer det att leda till förändringar. Ännu flera personer vågar ta steget att starta eget och vi slipper förhoppningsvis att läsa om människor som vid sjukdom eller olycka får noll kronor i sjukpenning, på grund av att de inte förstod regelverket. Maria Boborg-Trané


Hur kommer det att gå för hantverket nu då? När jag inför julen tittade in till vår lokala tillverkare av sylt och senap, så var inte Stina lika solig och positiv som hon brukar vara. I vart fall inte som hon varit inför de två tidigare jularna då hon haft sin lilla butik. - Hur tror du att jag ska klara min verksamhet nu då? frågade Stina. Jag blev naturligtvis förvånad över den kommentaren. Nu med julhandel och till synes god efterfrågan på hennes hemlagade sylt, saft, kryddblandning. Hade kommunen kommit med några nya krav? Eller Livsmedelsverket? Eller Länsstyrelsen? Eller vad? - Du känner ju mig Erik och vet att jag startat utan någon egentlig hjälp hemifrån. Det enda jag ville var att andra skulle få smaka på mina hemplockade och hemlagade produkter. Ja, också att jag en dag skulle kunna försörja mig på mina kunskaper som jag ärvt av mormor. Under vintrarna har fler och fler köpt mina grejor via Internet, så jag började bli positiv inför att 2014 skulle bli det första året jag inte behövde jobba extra i hemtjänsten. Jo, nu har de beslutat att jag ska ha en kassaapparat till för att kunna åka runt på marknader och låta nya kunder få provsmaka, lukta och känna. Kostnaden för kassaapparaten kanske jag kan klara genom att skära ner på något annat, men Skatteverket har lovat att de ska följa upp de nya reglerna EXTRA noga. Vad betyder det för mig med provsmakning och så? Kommer jag att bli sköntaxerad eller vad? Kommer fogden att springa in mellan mig och kunden, som de gjort hos frisören här bredvid? Jag blev naturligtvis svaret skyldig

eftersom Skatteverkets personal faktiskt har trakasserat en del frisörer med stöd av reglerna om personalliggare.

Någon tilltro till att man försökt göra rätt för sig, men i första hand kundens bästa för ögonen, verkar inte skattebyråkrater ha. Nu känner jag ju dessutom till att reglerna om att torghandlare ska ha kassaapparater endast gäller för svenska företag. Om firman är registrerad utanför Sveriges gränser, så behövs inget kassaregister som godkänts av svenska skattebyråkrater. Tror Skatteverket att svenska torghandlare är mer skumma än de med andra hemvister? Varför kan inte svenska småföretagare få driva och utveckla sina verksamheter, som man får göra i resten av EU?

Sverige fortsätter att halka efter när

det gäller andel av befolkningen som är företagare. När det gäller kvinnligt företagande är Sveriges situation ännu sämre, trots de olika specialsatsningarna. Den gamle greken Diogenes från Sinope lär ha sagt något som får en att associera till svenska beslutsfattare angående deras tilltro och kunskap om företagande "Att bota ett lik och tillrättavisa en gubbe är samma sak." Jag hoppas att vi ska få uppleva ytterligare ett år med levande torg och marknader, med ökande andel svenska hantverkare. Erik Sjölander

Vår hedersordförande Jan B Westman har avlidit Efter en tids sjukdom somnade vår hedersordförande Jan B Westman in på Annandag Jul i en ålder av 81 år. Hans närmaste är barnen Synnöve, Per, Pia och Odd med familjer. Jan lämnade också en omfattande umgängeskrets bakom sig. Första gången jag kom i kontakt med Jan var på FöretagarFörbundets stämma i Växjö för över femton år sedan. Under flera år höll vi sedan en yrkesmässig kontakt. Då jag och FöretagarFörbundet gick skilda vägar, upprätthöll jag kontakten med Jan. Förutom att vi träffades i Djursholms Gille möttes vi regelbundet på Villa Pauli i Djursholm för att prata politik och affärer. Jan var en mycket stimulerande person, allmänt känd som en framgångsrik företagare, full med idéer och med stort engagemang för sina medmänniskor. Med sitt vittomfattande nätverk av inflytelserika personer inom politik, handel och företagarvärlden, kunde han snabbt förmedla förbindelser med viktiga personer för förbundets opinionsbildning. Han arbetade bland annat med ett eget reklam- och handelsföretag i Stocksund och Djursholm. Jan hade ett mycket stort intresse av att förbättra småföretagarnas villkor och han arbetade i åtskilliga år mycket intensivt för detta, utan att en enda gång ställa krav på ersättning. När vi i januari 2010 startade ett nytt förbund: Småföretagarnas Riksförbund, var inte Jan sen att ställa upp och efter något år blev han hedersordförande även här. Det är nu mycket ledsamt att han inte får fortsätta att följa utvecklingen av vår framgångsrika verksamhet och bidra med sina kloka synpunkter. Vi kommer att minnas honom som en hedersman och centralgestalt i vårt arbete för småföretagarnas krav på förbättrade villkor. Personligen kommer jag verkligen att sakna våra trevliga och stimulerande lunchmöten. Djursholm den 7 januari 2014 Wiggo Lindgren, Advokat, 1:e vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund

9


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

För behovet av IT-säkerhet har storleken ingen betydelse I takt med att cyberkriminellas närvaro på nätet blivit mer utbredd har

även allt fler små och medelstora företag blivit föremål för attacker. Mindre företag kan ofta angripas som ett led i en attack mot någon av företagets större samarbetspartners. Ett par exempel på sådana företag är teknik-startups som utvecklar intellektuell egendom åt större företag, eller mindre finansiella kommunikationsbyråer som arbetar med känslig finansiell information åt stora kunder.

Trots den delade hotbilden kvarstår

dock en skillnad mellan större och mindre företag: väldigt få små företag har insett vilken fara de står inför, vilket i förlängningen kan vara en risk för företagens kunder och partners.

En förklaring till detta risktagande är att det till alldeles nyligen skulle ha krävts en oproportionerligt stor investering för att implementera ett lämpligt skydd för många mindre företag. Numera finns det dock lösningar som erbjuder ett skydd som motsvarar det som större företag använder

10

men som är anpassat efter små företag i såväl utformning som prislapp.

Det är med andra ord hög tid att även mindre organisationer skaffar sig rätt kunskap och skydd för att hantera dagens hotbild. För att lyckas bör mindre företag lära sig av de stora organisationerna. För IT-säkerhet gäller nämligen samma regler för alla företag oavsett storlek – att avgöra vilken information och vilka funktioner som är affärskritiska och sedan ta fram en policy för att hantera dem samt en säkerhetslösning för att skydda dem.

Med hjälp av molnlösningar har

även små företag idag möjlighet att snabbt implementera skydd som sedan hanteras åt dem utan att de tvingas till omfattande investeringar i hård- och mjukvara eller riskera kostsamma överraskningar i form av oförutsedda månadskostnader. Avancerade och integrerade tjänster som antivirus och brandväggar kan numera levereras via molnet, vilket ger mindre företag möjlighet att fokusera på sin verksamhet och tillväxt.

Säkerhetslösningar som tidigare enbart var förunnat stora organisa-

tioner (virtuellt privat nätverk, IPS-skydd, antispam, applikationskontroll och webbfiltrering) finns nu tillgängliga för några tusenlappar. En kostnad som alla företag bör anse sig ha råd med för att inte vara en kugge i de cyberkriminellas hjul.

Det är också lika viktigt för alla företag att göra medarbetarna medvetna om potentiella risker och hot som finns, samt hur de kan minska dessa risker genom att till exempel undvika nätfiske-mail och falska webbsidor. I kombination med ovan nämnda lösningar kan det utgöra skillnaden mellan ett tryggt nätverk och en kostsam katastrof. Just i detta fall har mindre företag en fördel då de har färre anställda att informera. Utöver det har storleken inte någon betydelse när det gäller IT-säkerhet. Lars Berggren, country manager, Check Point Software Technologies Sverige


Ny affärsnätgrupp på Facebook för småföretag Sedan ett par månader tillbaka

har Småföretagarnas Riksförbund startat ett affärsnätverk på Facebook. Gruppen ger småföretag möjlighet att marknadsföra sig, sina tjänster och produkter samt dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper.

Gruppen som heter" Affärsnät-

verka med Småföretagarna” är öppen för alla småföretagare, både medlemmar och icke-medlemmar. Tanken är att nätverket ska bidra till affärsnytta genom att besökarna kan sälja in/marknadsföra sig och sina tjänster gentemot varandra. Även för Småföretagarna är nätverket viktigt eftersom diskussionerna och inläggen ger värdefull information om småföretagen och vad som är viktiga frågor i deras vardag.

Det är också en möjlighet för förbundet att komma kontakt med och bygga relationer med nya företag. – En viktig del av vår verksamhet är att lyssna på småföretagarna och driva deras frågor. Nätverket är ett initiativ som är i linje med den här ambitionen. Är vi lyhörda kan vi möta våra medlemmars behov på ett bra sätt, säger Nina Jansdotter och tillägger: – Det sociala nätverket är också ett bra sätt för företag som ännu inte är medlemmar hos oss att bekanta sig närmare med vad vi som förbund gör, vilka frågor vi driver och vilka tjänster vi erbjuder våra medlemmar.

Nina är styrelsemedlemmen i Småföretagarna som står bakom initiativet, och är själv mycket aktiv inom sociala

medier. Hon upplever att det finns ett ökat intresse bland småföretag att socialisera och bygga relationer inom sociala nätverk och plattformar. När det gäller affärsnätverket är det deltagarna som äger innehållet. Småföretagarnas Riksförbund säkerställer att informationen håller en bra nivå, och redigerar om det skulle komma in olämpliga inlägg, vilket är mycket ovanligt.

Nina Jansdotter berättar att det

också finns flera långtgående idéer på hur man i ett nästa steg ska kunna utveckla den sociala interaktionen på nätet för småföretagare. – Vi återkommer med mer information kring detta. Så håll utkik på Småföretagarnas web och i vår medlemstidning framöver.

11


Profilen

Isabella

”BLONDINBELLA” Löwengrip - från provocerande bloggare till framgångsrik entreprenör

Hon var under 2013 den mest sökta personen på Google. Hon började blogga redan som 14-åring, startade första bolaget som 16-åring. Har sedan dess kunnat leva på sin hobby och sina företag. Under åren har hon förvandlats från provocerande Blondinbella till entreprenören och mångsysslaren Isabella Löwengrip, som idag titulerar sig både bloggare, entreprenör, författare, föreläsare och designer.

Hur ser din vardag ut just nu? − Eftersom jag är mammaledig så ägnar jag mesta delen av min tid till att vara mamma, som är en stor grej för mig, eftersom jag har jobbat stenhårt sedan jag var 16 år. Det är så mysigt att bara vara hemma. Men jag arbetar fortfarande med min blogg, som jag ägnar cirka tre timmar om dagen åt. Och sedan har jag dagliga avstämningar med mina tre bolag, så jag håller mig informerad om vad som är på gång. Du var den mest sökta personen på google under 2013, är du överraskad? − Jag är överraskad och tycker det är fantastiskt att så många människor fortfarande följer min blogg. Kan tycka att förr eller senare borde de tröttna på mig, men det gör de uppenbarligen inte. Tror att det har att göra med att det händer ganska mycket i mitt liv - både privat och professionellt. Jag är dessutom jantelagsbefriad, vilket gör att jag vågar skriva vad jag tycker och tänker, och det sticker nog ut lite. Jag har en rad spännande idéer och projekt på gång, och har bildat familj och fått barn. Det finns många saker i mitt liv och min vardag som jag tror är intressant för målgruppen jag vänder mig till, som framför allt är aktiva kvinnor. Har det varit med i dina planer från början att du ska bli egen företagare? − Nej, jag ville bli statsminister när jag var 12 år;). Som ”ung” (Isabella är 23 idag) var jag väldigt aktiv i moderaternas ungdoms-

12

förbund. Jag hade mycket åsikter om det mesta, och har aldrig varit rädd för att säga vad jag tycker eller ta upp kontroversiella saker. Det gjorde att bloggen snabbt fick uppmärksamhet, inte minst i media. Det blev också en bekräftelse på att det var något att utveckla vidare. När upptäckte du att bloggen kunde bli något du kunde leva på? − Bloggen ”Blondinbella”, som från början var en väldigt provocerande blogg, blev mitt forum att fortsätta utrycka mina åsikter och få uppmärksamhet. I takt med att intresset ökade för min blogg, såg jag möjligheter att få in annonsintäkter. När bloggen under 2007 värderades till fem miljoner kronor i annonsintäkter startade jag första företaget Blondinbella AB, och på den vägen är det ... Och idag skulle jag aldrig kunna tänka mig att vara anställd. Hur är du som entreprenör, vad är dina starka egenskaper? − Jag har alltid varit en människa som är väldigt framåt. Jag var en riktig plugghäst i skolan, satt längst fram i klassrummet och räckte upp handen, och hade bra betyg. En av mina starkaste egenskaper är att jag är orädd, har en stark motor och inte bryr mig vad folk tycker och tänker. Hur utvecklar du en ny affärsidé? − Mina affärsidéer har alltid växt fram utifrån en hobby – och sådant jag tycker är roligt. En del tycker det är fel och naivt. Och visst har jag gjort några misstag på vägen, men dessa har jag också lärt mig 1


13


1

av. Jag har även avvecklat verksamheter på vägen som jag startat tidigt, antingen för att jag tröttnat eller för att jag inte sett någon utveckling för verksamheten, till exempel tidningen (Egoboost Magazine AB), klädmärket Classified och Bellme AB, Bella group AB. Hur ser du på utvecklingen av dina företag - vad är du mest nöjd och stolt över? − Bloggen är förstås grunden till allt och det som ligger mig allra närmast. Den har gett mig möjlighet att investera i mina andra företag. Jag har skapat en relation med mina läsare under åren, vilket känns fantastiskt roligt. En av mina senaste investeringar är ballerinaskorna Flattered, som nu även ska börja säljas internationellt. Det känns riktigt roligt eftersom det är en egen idé som jag utvecklat utifrån att jag såg ett behov på marknaden. Hur har du lyckats hittat en unik position med din blogg trots den hårda konkurrensen? − Bloggen har funnits i åtta år så många läsare har följt mig länge. Det hade varit betydligt svårare att starta min blogg idag och slå igenom på grund av den tuffa konkurrensen. Det viktiga är att jag fortsätter skriva om sådant som intresserar mina läsare; både mammor, yngre tjejer och de mer affärsinriktade läsarna. Jag gör fem olika inlägg om dagen. Så det krävs en hel del planering. Hur hanterar du media och de offentliga påhopp som du varit utsatt för? − Det är inget roligt förstås. Men man blir luttrad efter ett tag. Jag är en ganska självsäker person och det krävs mycket för att det ska påverka mig så att jag mår dåligt. Det är ju också viktigt att komma ihåg att det är yrkeskvinnan som de kritiserar och inte mig som privatperson. Är den bild som beskrivs av dig i media rättvis? − Det finns en felaktig uppfattning att jag fått allt serverat på ett silverfat och min pappa står bakom mina investeringar. Jag tror idag ändå att folk förstår att jag faktiskt sliter för det jag har. Jag har haft ganska tuff barndom, tog ansvar tidigt, flyttade hemifrån när jag var 14 år och har sedan dess försörjt mig själv. Det är ingen som kommit fram och sagt att ”varsågod, här har du ditt klädmärke. Och här du dina föreläsningar.” Jag har skapat det själv och mina läsare har fått följa med mig på vägen: från en fjortonårig tjej med tandställning till det jag är i dag. Det är jag stolt över.

14

Har du några konkreta tips till andra småföretagare som kämpar på för att nå sina mål? − Det är viktigt att ha en ”action-plan” och sätt upp mål och delmål, på hur man ska förverkliga sin affärsidé. Och ta hjälp. Det finns många kompetenta människor att ta hjälp av – och framgångsrika människor älskar att hjälpa andra! Det upptäckte jag redan som ung, då jag använde en del av mitt barnbidrag till att bjuda personer som jag tyckte var intressanta på lunch, som till exempel Sven Hagströmer, Ingrid Bonde och Maria Törnblom. Alla var väldigt vänliga, tillmötesgående och delade gärna med sig av sina erfarenheter. Vad är målen framåt för dig och dina företag? − Att fortsätta med bloggen och utveckla den med lite mer rörligt material, som film. Kommer även fortsätta utveckla mina företag; Spotlife, med målet att det ska bli Nordens största bloggnätverk för för mina smycken (VJ Since 1980), som idag säljs i 70 butiker, är målet att de ska finnas i 120 butiker. Vad tycker du om Sveriges företagspolitik? − Tycker den är bra. Men det är inte så lätt att få stöd och hjälp av bankerna. Minns tydligt när jag som ung 16-åring med tandställning, gick in på banken och sa att jag ville starta eget bolag. De tittade snett på mig och svarade omedelbart nej. Men i övrigt upplever jag att det är lätt att driva företag i Sverige. Och som kvinna får man extra mycket hjälp och stöd. Jag tycker också att alliansen har gjort en hel del; möjliggjort för företag att ta ut högre utdelning, sänkt arbetsgivaravgifter och tagit bort revisionsplikten. Däremot känns det tuff t om det skulle bli ett regeringsskifte. Men jag tycker oavsett vilka politiska förutsättningar som finns, att det handlar om att förhålla sig till dessa. Det är så jag kommer att hantera ett eventuellt regeringsskifte. Vad är en sund företagspolitik för dig? − Politiker som förstår hur viktigt entreprenörskapet är för Sverige och för att skapa nya arbetstillfällen. Att politikerna satsar på att ständigt stimulera företagandet och att de förstår och lyssnar på oss företagare. Vad finns för andra faktorer som är viktiga för att ett bolag ska ha möjlighet att utvecklas och bli framgångsrikt? − Mycket handlar om att våga ta hjälp och delegera. Det finns ett ”duktighetssyndrom”, framför allt bland oss kvinnor. Vi tar på oss för mycket själva både privat, med familj och barn och professionellt.

Det är viktigt att inte vara rädd för att släppa taget och ta in andra. Ansvarsfördelning och samarbete, går att reglera med avtal. Och att få in nytt kapital och ny kompetens ökar möjligheterna att lyckas. Jag försöker själv hitta människor att samarbeta med som kompletterar mig och stärker upp där jag själv är svag, till exempel inom administration. Vad gör dig lycklig? − Att inspirera andra att både förverkliga sig själva och att våga leva ut sina drömmar – det är fantastiskt kul! Jag får varje dag mail från läsare som delar med sig av sina berättelser. Och det gör mig oerhört stolt och glad att få bekräftelse på att jag påverkat någon eller något i positiv riktning, vilket händer ganska ofta. Jag är också lycklig över att ha en familj som jag kommer hem till efter jobbet. Hur har livet förändrats efter att du har bildat familj? − Tidigare kändes det som något saknades i mitt liv, men nu känns livet mer komplett. Tidigare gjorde jag saker väldigt snabbt, och ibland ogenomtänkt. Nu har jag ett annat lugn. Så familjen har helt klart en positiv inverkan även på mitt yrkesliv. Har du haft något nyårslöfte för 2014? − Ja, men det är lite annorlunda från tidigare år. Jag ska njuta lite mer av de framgångar jag har haft, och allt positivt som hänt i mitt liv. Så jag ska ta det lite lugnare under 2014, och låta mina verksamheter få blomma ut. ■


Aktiva Företag:

Om Isabella

1BLODINBELLA AB med bloggen Blondinbella.se är Skandinaviens största blogg med 1,3 miljoner unika läsare 1SPOTLIFE EUROPE AB – startades 2008. Ett bloggnätverk som samlat idag 25 utvalda bloggar, samt ett öppet bloggnätverk med 3000 bloggar. 1ECONOMISTA SWEDEN AB – sajt med personlig coaching kring privatekonomi samt ett forum för frågor, diskussioner och råd kring privatekonomi. 1LÖWENGRIP INVEST, startades i slutet av 2010 med syfte att investera i e-handel och internettjänster. 1FLATTERED AB, en exklusiv innesko, säljs bland annat på NK och ska börja säljas även internationellt. 1Isabella har också lanserat en smyckeskollektion som tagits fram tillsammans med VJ Sinc 1890, där Isabella också är styrelseordförande i det publika bolaget.

1NAMN: Isabella Löwengrip 1ÅLDER: 23 år 1BOR: Kungsholmen 1FAMILJ: Maken Odd och sonen Gillis,

hunden Christian

1STYRKOR: Genomförare/en ”doer”,

drivkraftig, motiverad, energigivande och bra på att inspirera andra, prestigelös och målmedveten. 1SVAGHETER: Rörig, ostrukturerad, ingen bra administratör. 1MOTIVERAS AV: Min drivkraft är att ha kul, genomföra idéer, tjäna pengar och samtidigt få andra tjejer att tycka om sig själva och våga följa sina drömmar. 1PÅ FRITIDEN: Slukar 2-3 böcker i veckan, ute med hunden och gillar att dricka vin (gärna portvin) är en tant i en 23 åring;) och äta gott. 1FÖREBILD: Oprah Winfrey – går sin egen väg och litar på sin magkänsla, Richard Branson – gör och investerar i sådant som han tycker är kul.

Så är våra svenska söktrender på Google Google presenterade traditionsenligt i slutet av 2013 årets söktrender i Sverige. Listorna visar vad svenskarna sökt mest på under året och vad som ökat mest i popularitet. Nytt för i år är listan som börjar med söktermen “Varför…?”. Frågor som "trendar" är "Vad är swag" ”, “Varför behövs feminism?” och “Hur man flugfiskar?”. Topp 10-listan över mest sökta personer totalt utgörs enbart av kvinnor, med välkända personer och bloggerskor Blondinbella, Kenza och Ebba von Sydow”. “Mattrendlistan för 2013 visar på hälsosammare mat och dryck än tidigare års listor, med nyttigheter som rödbetsjuice och laxrätter samt nytillskott som pulled pork och bananpannkaka, enligt Jonas Wallentin, chefsanalytiker på Google Sverige. [Googlepress.se]

Övergripande

Personer

1. Facebook

1. Blondinbella

2. Aftonbladet

2. Kissie

3. YouTube

3. Magdalena Graaf

4. Blocket

4. Kenza

5. Hotmail

5. Dessie

6. Google

6. Carolina Gynning

nadsguide för unga tjejer

7. Eniro

7. Ebba von Sydow

1ISABELLAS HEMLIGHETER - så tog jag

8. Hitta.se

8. Amanda Schulman

9. Expressen

9. Pernilla Wahlgren

10. Swedbank

10. Sofi Fahrman

Böcker: 1EGOBOOST! - Blondinbellas överlev-

huvudrollen i mitt eget liv 1ECONOMISTA - guide till ekonomiskt oberoende Har också en Pod Cast (om privatekonomi) Expressen: 200 000 lyssnare per avsnitt)

15


TIPS:

SÅ SKAPAR DU EF Inneffektiva möten är förlust i tid och pengar. Det finns både avancerade kurser och Här är några av många tips som Bra Affärer fångat upp. På sajten ”Mitt företag” delar man med sig av 14 konkreta tips och råd kring hur man som företagare kan skapa effektiva möten, som är relevanta, effektiva och resultatfokuserade. 1. Är ett möte relevant?

8. Skapa en mötespolicy

Ha grundregel att undvika möten. Tänk igenom noga om mötet verkligen är nödvändigt eller om det går att lösas via mail eller telefon.

Se till att skapa en mötespolicy i ditt företag som ni använder för samtliga möten. Till exempel; Vem/vilka kallar till möten? Varför har vi möten? Hur långa får möten vara?

2. Vilket resultat vill du ha av mötet?

Definiera vad syftet med mötet är och vilket resultat du vill ha ut av mötet. Bestäm också vilken känsla dina mötesdeltagare ska ha före och efter mötet. 3. Vilken typ av möte är det?

Är det ett kreativt eller ett beslutande möte? Sätt en etikett på mötet för att lättare förmedla vilket engagemang och delaktighet du vill ha från mötesdeltagarna. 4. Strukturera mötet

Agenda, mötets syfte, mötesordförande och en tidsplan är krav för ett effektivt möte. Är det inte du som håller i mötet, begär att få detta av den som bjuder in. 5. Vilka ska delta på mötet?

Se till att endast bjuda in personer som verkligen krävs och som bidrar till mötet. Vilka är berörda? Vem har beslutsmakt? Vem kan tillföra ny kunskap? 6. Behöver du vara med på mötet?

Värdesätt din egen tid. Ifrågasätt därför alltid om du verkligen behöver vara med på mötet. Du kanske bara behöver vara med en del av mötet när just dina frågor diskuteras? 7. Förbered dig

Det är viktigt att både du och övriga mötesdeltagare förbereder sig och går igenom de frågor som ska diskuteras innan mötet. På så sätt slipper ni onödiga utläggningar, tappa fokus och kommer lättare fram till ett gemensamt beslut.

16

Några tips från organisationen Ledaren … …Fundera över hur du själv kan uppmuntra till engagemang. Kanske bör du närma dig nya deltagare på ett särskilt sätt? Ansträng dig gärna för att mötet ska leda till konkreta handlingar och att alla ska veta vad de ska göra när mötet är slut. Håll ihop mötet så att deltagarna känner att det är en del i en genomtänkt och välplanerad verksamhet.

9. Ta tid på den som pratar

Kom överens om att alla får prata i fem minuter i sträck om en fråga. Inte mer. Sätt en klocka som ringer när tiden är ute. Då minimeras onödiga diskussioner. 10. Stäng av allt som stör

Ha stränga förbud mot mobiltelefoner och datorer som inte används i mötets syfte. Se till att stänga av allt som stör och som tar tid. 11. Utmana mötestiden

Gör det till en utmaning att skapa kortare möten. Se till att avsluta så fort ni är klara med mötets agenda. Undvik att fylla ut tiden med frågor som inte finns på agendan.

När du planerar kan du tänka på hur du vill utforma följande punkter: • Anslaget. Vilken ton vill jag slå an i kallelsen eller inbjudan? Vad vill jag väcka intresse kring? Vilket är huvudbudskapet? • Höjdpunkten. Vad tänker jag mig som höjdpunkt - det som ger lyft och mening åt mötet? • Avslutningen. Vad är slutklämmen

- det som ska finnas kvar hos deltagarna när de går hem?

12. Byt mötesmiljö

Varför hålla mötet i konferensrummet? Ha ett stående möte, ta ett promenadmöte eller sätt er på ett trevligt fik. Det både förbättrar hälsan, ökar kreativiteten och energinivån. 13. Ge tydliga direktiv

Gör mötesanteckningarna läsliga direkt och kopiera till deltagarna innan de går. På så sätt vet alla vad som sagts och vet vem som ska göra vad. 14. Skapa ett varmt möte

Kanske den viktigaste punkten av de alla. Se till att alla deltagare känner sig välkomna, viktiga och värdefulla. Det är A och O för ett framgångsrikt möte.

Satsa på webbmöten Att arrangera webbmöte kan vara ett sätt att skapa effektiva möten. Plus att mötesdeltagarna sparar restid, pengar och miljön. Med webbmöte finns det möjlighet att: • Dela din skärm så att andra kan se dokument, program eller presentationer du visar. Deltagarna ser alla ändringarna i realtid och kan enas om en slutversion. • Ge andra deltagare möjlighet att dela

sin skärm.

• Hålla videomöten där alla deltagare

kan se varandra, bidrar till engagemang och gemenskap.


FEKTIVA MÖTEN? gott om gratistips, på hur man skapar bra och effektiva möten som ger resultat.

Framgångsrika Googles metod för effektiva möten handlar om att ”fånga” ett möte genom att samla upp alla tankar snabbt och snärtigt. 1. På whiteboard

3. Med smartphones

Använd whiteboards för att ta gemensamma anteckningar. Antingen väggmonterade whiteboards eller flyttbara, som är ännu bättre.

Ta bilder av anteckningar eller skisser med din smartphone. Kameran i din telefon är tillräckligt bra för att fånga anteckningarna. De bilderna kan du mejla, skriva ut, ladda upp eller redigera i efterhand.

2. På post-it

Skriv ner idéer eller frågor på post it-lappar. Dessa organiseras sedan i grupperingar, efter relevans, ämnesområden eller kronologi.

4. Använd dropbox

Ladda upp alla bilder till en gemensam Dropbox-mapp. Det är snabbt och lätt och ger alla medarbetare tillgång till anteckningarna från mötet.

”För att mötesreglerna ska hållas är det viktigt att det får konsekvenser om de bryts. De som kommer för sent till mina möten får komma fram till mig och sjunga” säger Petra Brask, som arbetat som effektivitetskonsult i Sverige och utomlands sedan 1995 .

17


Nyheter

Uppsving för småföretagarna Det har börjat vända för småföretagarna. Den avmattning som ägde rum för företagen under 2012 har avtagit. Det visar årets småföretagarbarometer. Undersökningen Småföretagarbarometern som presenterades av Företagarna och Swedbank visar att konjunkturen har förbättrats under 2013, både inom industri- och tjänstesektorn. Var femte företag har ökat antalet anställda, och vart fjärde företag planerar att nyanställa det närmaste året. Endast åtta procent uppger att de planerar neddragningar under det kommande året. [Dec, 2013, svt.se]

Folk trivs på små företag Folk verkar trivas bäst på små arbetsplatser. I företag med under tio anställda är medarbetarna nöjdare med såväl arbetstiderna, lönerna som förmännen. Det här visar en undersökning som Företagarna i Finland har gjort. I små företag görs oftare individuella avtal om arbetsvillkor än i stora företag. Där har också brådskan och arbetstakten ökat mindre än i stora företag, och oavlönat övertidsarbete utförs sällan. De anställda upplever också att deras livssituation beaktas vad gäller arbetstider och arbetsuppgifter. [svenska.yle.fi]

Oroväckande jobbsiffror för nyexaminerade akademiker I Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) analys framgår att av de 39 000 som tog examen 2009/2010 var det bara 78,3 procent som var att betrakta som etablerade på arbetsmarknaden 2011 – alltså uppemot 1,5 år efter examen. [Svenskt Näringsliv]

Miljoner till företagen Regeringen satsar 12 miljoner kronor extra på små- och medelstora företags innovationsarbete. Verket för innovationssystem, Vinnova, ska tillsammans med Almi Företagspartner genomföra en pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag. "För någon vecka sedan utsågs Sverige till världens näst bästa land på innovationer. Mitt mål är att vi ska vara bäst och därför satsar regeringen ytterligare 12 miljoner kronor på att stimulera små och medelstora företags innovationsarbete", skriver näringsminister Annie Lööf i ett pressmeddelande. Två miljoner satsas i år och 10 miljoner kronor 2014. [regeringen.se]

18

Företagare saknar ITskyddskunskap Mer än hälften av de företagare som svarade på Företagarnas undersökning om ITsäkerhet tyckte att de egna kunskaperna om hur man skyddar sig mot nätattacker var bristande, enligt Dagens Industri. Samtidigt som många av de 900 svarande ansåg sig ha information som var värd att skydda från illasinnade hackare uppgav endast var sjätte att de krypterar sin digitala information. [Allehanda.se]

Så fungerar det nya investeraravdraget Den första december introducerades det nya investeraravdraget. Fysiska personer som köper andelar i mindre aktiebolag när det bildas eller när bolaget ger ut nya aktier kan få sänkt skatt genom investeraravdraget. Avdraget är värt 15 procent av det investerade beloppet med ett tak på 195 000 kronor i sänkt skatt per år. Det betyder att tröskeln för investerare blir avsevärt lägre, och ger ditt företag möjligheter att växa. [starta eget.se]


En sänkning av arbetsgivaravgiften skulle ge tusentals fler jobb

Dyraste städerna i världen Jämförelsesajten Expatistan har jämfört hur dyrt det är att leva i närmare 200 städer världen över. Stockholm ligger bland topp 20. Dyraste städerna: 1. London (England), 2. Oslo (Norge), 3. Geneve (Schweiz). 4. Zürich (Schweiz), 5. New York (USA), 6. Lausanne (Schweiz), 7. Singapore (Singapore), 8. Paris (Frankrike), 9. San Francisco (USA), 10. Köpenhamn (Danmark) [affarsvarlden.se)

En generell sänkning av arbetsgivaravgifterna för de allra minsta företagen, skulle ge mycket fler jobb än regeringens förslag på ett avdrag för personer som arbetar med forskning och utveckling, menar Företagarförbundet. Företagarförbundet, som vill se en generell sänkning av arbetsgivaravgiften motsvarande den allmänna löneavgiften på 9,88 procent för de allra minsta företagen, de med upp till 10 anställda. [Foretagarforbundet.se]

Så blir du mer effektiv på jobbet Nytt år och nya åtaganden. Många tipsar om hur du ska börja året med en nystart. I DN tipsar konsulten Anki Bengtsson om hur man blir mer effektiv på jobbet. Ett kliniskt rent skrivbord, pärmar och inga kaffepauser innan lunch är företagsstrategens tips. Många vill, förutom träning, också ha en nystart på jobbet med mer ordning och bättre disciplin. Anki Bengtsson arbetar bland annat med att hjälpa företag som vill nå bättre effektivitet och har skrivit boken ”Mer gjort och tid över”. - Jag har under flera år studerat vad personer som är effektiva på jobbet gör och har sett ett mönster, säger hon. [DN.se)

Emma Pihl

Knepet som ökar arbetsglädjen Ge arbetslösa bättre hjälp Arbetsförmedlingen är alldeles för ineffektiv. Det drabbar de arbetslösa, företagen och hela samhället. Det anser Carina Lindfelt, arbetsmarknadschef på Svenskt Näringsliv. – I dag går sju av tio rekryteringar i Sverige via informella kanaler. Bara 16 procent av de arbetslösa som fått jobb har fått information om jobbet via arbetsförmedlingen, hävdar Carina Lindfelt och Edvard Hamilton. [Allehanda.se]

Tråkigt på jobbet? Då tillhör du en växande skara enligt en ny undersökning från Länsförsäkringar. Undersökningen Visar att nästan varannan som jobbar i småföretag tycker att arbetsglädjen minskat. Men det finns knep för att öka motivationen. Emma Pihl, karriärcoach och föreläsare, tror att en del av den minskade motivationen i arbetslivet har att göra med de senaste årens lågkonjunktur. Den har gjort att många stannar på jobb de kanske inte riktigt trivs på. Hennes främsta råd till anställda är att man ska undvika gnället på jobbet. Det är bättre att ty sig till dem som har positiv energi, snarare än klagomursgänget, säger hon. [DI.se]

Chefen kan tvinga dig ta fasta på hur du bantar Det är viktigt att hålla sig i form men, får dieter och träning gå ut över arbetet? DN Jobb reder ut vad som gäller och om chefen kan tvinga dig att sluta banta. Tom mage och hungerskänslor. Så kan den hajpade dieten 5:2 beskrivas. Frågan är om arbetsgivaren kan sätta stopp för dieten. -  Oavsett om man äter korv med mos eller går på diet ska man kunna utföra sitt jobb enligt befattnings­beskrivningen, säger Lars Nordfors, chefsjurist på Företagarna. [DN.se/ekonomi]

19


EKN SATSAR PÅ SMÅFÖRETAGEN ”NU VILL VI STÖTTA OCH NÅ UT TILL FLER SMÅFÖRETAGARE” Exportkreditnämnden (EKN) har som uppdrag att främja svensk export och det svenska näringslivets internationalisering och konkurrenskraft. Nu gör man en tydligare satsning mot små- och medelstora företag. Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag, berättar här om vad satsningen innebär.

1. EKN gör nu en tydligare satsning för att hjälpa småföretag. Vad beror det på och beskriv lite konkret vad satsningen innebär? Vi ser att fler svenska företag kan göra affärer på nya exportmarknader. Vi ökar vår lokala närvaro i Göteborg, Malmö och norra Sverige med regionansvariga medarbetare och ägnar ännu mer tid hos exportföretagen. Genom vår ökade tillgänglighet kan vi nå ut till fler företagare. Det handlar om att stötta entreprenören i Tomelilla att sälja sina produkter i Taiwan - det är väldigt inspirerande

3. Vilka exportmarknader är mest intressanta just nu för företagare och vad utmärker dessa marknader? Traditionellt exporterar svenska företag främst till andra europeiska länder och det kommer fortsätta att vara vår största exportmarknad. Den mest intressanta utvecklingen sker på tillväxtmarknader. Här finns möjligheter för svenska bolag att göra fler affärer och därmed växa. Ungefär hälften av Sveriges små exportföretag finns redan på tillväxtmarknader, men här ser vi ökade möjligheter att göra fler affärer på marknader som exempelvis Asien, Latinamerika och Afrika.

2. Vilka företag vänder ni er till? Vad finns för krav på de småföretagare som vill få hjälp av EKN? Vi vänder oss till alla typer av exportörer. Vi stödjer allt från konsumentvaror till tung industri. Vi kan även hjälpa företag som är underleverantörer till exportföretag. Ingen affär är för stor eller för liten för EKN. Vi bedömer köparens kreditvärdighet och den finansiella risken i alla affärer vi går in i och ser över hållbarhetsaspekterna hos köparen utifrån internationell standard.

4. Vad är de stora utmaningarna för småföretag som vill börja exportera och sälja sina produkter internationellt? Använd Business Swedens lokala kontor och handelskamrarna. Förstärk ditt erbjudande med att erbjuda kredit- finansieringslösningar samt säkra betalningsrisken hos EKN.

Carl-Johan Karlsson

20

5. Hur ser trenden ut bland småföretagare – ökar eller minskar – omfattningen på företagare som anlitar EKN? Under finanskrisen hade vi rekordhög efterfrågan i samband med att riskkapaciteten sjönk. Men även i goda tider behövs EKN som partner till exportörer som vill växa på nya marknader. EKN garanterade 1 128 affärer under årets första tre kvartal, jämfört med 1 188 affärer motsvarande period föregående år och ställde ut 1 304 offerter, jämfört med 1 293 offerter. Det återspeglar en fortsatt efterfrågan på garantier i mindre affärer. 6. Vad finns för anledning till att småföretag, som kanske redan i många fall har ansträngd ekonomi, ska ta på sig ytterligare en extra kostnad för att anlita EKN och den service ni erbjuder? Vi ser att fler exportörer kan växa om de vet att det finns skydd för en eventuell förlust. Vi tar betalt i form av en riskavspeglande premie. Säkerheten som våra garantier bidrar till innebär att exportö-

ren frigör kapital eftersom de vet att de får betalt. Vi har garantier för alla delar i exportprocessen – allt från tillverkningsgarantier till fordringsgarantier och lånegarantier 7. Om företag vill komma i kontakt med EKN – hur gör man då? På vår hemsida, www.ekn.se, finns kontaktuppgifter till alla våra kundansvariga. Här kan man också hitta kontaktuppgifter till våra regionansvariga. Det går också bra att besöka oss i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom kan exportintresserade företag alltid hålla utkik efter något av de många seminarier och mässor, som vi är med och arrangerar. Där ges ju även möjlighet att träffa andra företag och utbyta erfarenheter.

Faktaruta EKN - EKN definierar små och medelstora företag som verksamheter med högst 500 anställda eller med en omsättning på högst en miljard kronor. Det rör sig om nästan 30 000 företag. - EKNs affärsområde för Små och medelstora har som mål att vara en strategisk affärspartner och visa på finansieringslösningar som kan bidra till företagens merförsäljning på nya och befintliga exportmarknader. - En viktig uppgift är att hjälpa småföretag att våga satsa på tillväxtmarknaderna och exportera på marknader utanför OECD.- Under 2013 genomfördes 575 affärer tillsammans med små- och medelstora företag. - Affärsområdet sysselsätter 25 personer och är indelat i fem regioner med regionansvariga kontaktpersoner för Norra Norrland, Södra Norrland, Öst, Väst och Syd. Lokala kontor finns i Malmö (fr o m mars 2014), Göteborg och Stockholm.


Juristen

Driva företag som pensionär Vi lever i ett samhälle där många av oss blir allt äldre och förblir friska ända upp i hög ålder. Man kan därför fråga sig vem som egentligen är pensionär. Man skulle kunna se det som en person som slutat arbeta eller som en person som tar ut den allmänna pensionen. Eller kanske som en person som fyllt 65 år. Utredningen om ”Åtgärder för ett längre arbetsliv” har lämnat sitt slutbetänkande och föga överraskande presenteras där en höjd lägsta ålder för pensionsuttag och höjd ålder för garantipension. Betänkandet är ganska omfattande och innehåller förslag om nya regler även för avgångsskyldighet och uttag av tjänstepension. För oss småföretagare är frågan högst aktuell eftersom många av oss i den stora

efterkrigsgenerationen nu närmar oss pensionsåldern och då är litet osäkra på hur vi ska planera för framtiden. Ska vi försöka överlåta våra företag på nästa generation eller ska vi sälja eller lägga ned. Hur ska vi ställa oss inför den kommande pensionstiden som man kan kalla för det tredje livet? Det finns många missuppfattningar och fördomar om vad som gäller rent ekonomiskt om detta. Egentligen visar det sig att det kanske aldrig har varit så förmånligt som nu att driva eller starta företag som pensionär. Som sådan kan du numera räkna med ordentligt fördelaktiga villkor för ditt företagande. Genom lägre skatt, lägre sociala avgifter, fortsatt pensionsintjänande, och sjukpenning om du blir sjuk och så vidare. Vi är många som har haft en mycket otydlig bild av vad som gäller. Här nedan är i alla fall några guldkorn som är bra att känna till. Man kan arbeta och ta ut pension samtidigt. Det går alldeles utmärkt att ta ut pension och ha arbetsinkomster samtidigt. Det är till och med så att samhället uppmuntrar till detta genom låga socialavgifter och förstärkt jobbskatteavdrag. Arbetsgivaravgiften för dem som är födda mellan 1938 och 1947 är nu 10,21 procent mot den normala på 31,42 procent. Man måste inte ta ut hela pensionen samtidigt. När det gäller den allmänna pensionen kan du välja mellan att ta ut 25, 50, 75

eller 100 procent av denna. Om du tar ut 25 procent får du till exempel rabatt på Storstockholms Lokaltrafik och på andra ställen. Om du börjar ta ut hela pensionen så snart som detta är möjligt kan du sätta in pengarna på banken eller spara dem på någon aktiefond. Bättre affär än att vänta att ta ut hela pensionen när du fyllt 70 år. Det blir lägre skatt om man arbetar som pensionär. Genom det förstärka jobbskatteavdraget blir skatten på förvärvsinkomster lägre för de allra flesta pensionärer än för andra. Man fortsätter att tjäna in till pensionen även om man börjat ta ut från denna. du får pensionsintjänande på förvärvsinkomster under hela livet på förvärvsinkomster som ligger över miniminivån. Idag 42,3 procent av prisbasbeloppet 18 824 kronor för 2013. Man kan säga att du tappar ur i ena änden och fyller på i den andra. Några synpunkter till slut. Om du inte hittar någon efterträdare till Din verksamhet, och inte heller kan sälja den, kan du i alla fall driva den vidare några år med god förtjänst. Även om du så småningom tvingas att lägga ned den. För den som vill läsa mer om detta kan jag rekommendera boken om att ”Driva företag som pensionär”, Björn Lundéns Information AB.

Djursholm den 7 januari 2014 Wiggo Lindgren, Förste vice ordförande och juridiskt ansvarig Småföretagarnas Riksförbund

Rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters rådgivning utan kostnad Småföretagarnas rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2012 har mer än 500 frågor besvarats. Många frågor har rört arbetsrätten och även klagomål på telefonförsäljning av telefonabonnemang och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala och allmän affärsjuridik. Rådgivningspanelen består idag av två advokater, samt en skattejurist och den kretsen kommer att utökas så snart behov föreligger. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta dig inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters rådgivning helt utan kostnad.

21


Krönika: Alexandra Pascalidou

En gnutta galenskap Gott Nytt År kära vänner och må året kantas av många bra affärer! Allt som sker är ingenting annat än reflektioner av våra egna känslor och tankar. Eftersom allt börjar inifrån oss borde vi vika lite tid och boka in heliga möten med oss själva. Vi borde planera orubbliga andrum och små oaser av tystnad där tankarna kan få växa och kreativiteten bubbla. Av just den anledningen är jag och min dotter på Koh Lanta i Thailand. För att jag ofta känner att livet springer ifrån mig. Att jag går miste om min femårings magiska utvecklingsfaser i stressen med vinteroveraller som ska på och av till och från dagis, med tvättstugetider, matlagning och vardagens ändlösa rutiner Vi ska bo på den barnvänliga, svensktäta ön i två månader där dagarna börjar och slutar med havspromenader, där fräsch mat serveras för en billig slant, där simbassängen är full av jämnåriga barn som tar sina första simtag flitigt påhejade av sina föräldrar som hoppade av ekorrhjulet en stund. På dagarna går min dotter på Sanuk Svenska Skolan där hennes förskolelärare Anna från Haparanda glittrar av glädje när de sex barnen anländer med sina ryggsäckar fyllda av solskyddsfaktor och myggmedel. Ena dagen sjunger och pysslar de för att nästa dag lära sig simma eller hälsa på apor i djungeln. Då passar jag på att träna thaiboxning, yoga eller prova någon ny fysisk aktivitet som gör mig ödmjuk inför kroppens rörelseförmåga. Den vi inte kan ta för given. Förutom

FRIDA FridaFÖRETAGARE Företagare

22

all den tid jag frigör för introspektion och retrospektion, för att blicka bakåt och inåt så möter jag också inspirerande människor här. Igår bjöd Mia och Mathias Terngård på middag. Mathias var murare i Mellerud och Mia arbetade administrativt. De jobbade jämt och hade sällan tid att njuta. Så tog de en time-out för att ägna mer tid åt barnen och familjen. Det var två fattiga men flitiga människor som sålde allt de ägde på loppis och förvandlade vistelsen till en vinstgivande verksamhet.

någon våning i London. Och så går livet vidare. Det där livet som vi måste värna och slå vakt om. För att vi sannolikt bara får chansen att leva det en enda gång. Låt 2014 bli året då du designar ditt drömliv. Det är den bästa affären man kan göra. Alexandra Pascalidou är journalist, programledare och författare. Hon föreläser och leder debatter och evenemang runtom i Europa.

De köpte en jordplätt vid havet och byggde sakta men säkert upp ett fantastiskt område med lyxhus, lägenheter och bungalows som heter Malee Seaview Sai Nam och som de sålde eller hyr ut. Det var många år av kamp, kalla kårar och kulturkrockar som vi i efterhand skrattar åt. ”Det vi gjorde var ren galenskap” säger Mathias som sitter i sin stråhatt vid poolen. Men alla vet att en gnutta galenskap är en nödvändig ingrediens för framgångsrika affärer. Det är två rika människor jag äter middag med. Rika för att de inte lider av att bara längta efter mer. För att de har den fantastiska förmågan som är få förunnad att vara nöjda med det de åstadkommit och inse att livet handlar om mer än pengar. Efter 20 år tillsammans serverar fortfarande Mathias sin älskade fru frukost på sängen varenda morgon. Sen reser de runt i världen, arrangerar spel- och tävlingskvällar, tittar på film och njuter av livet. När vintrarna på Koh Lanta övergår till sommar flyttar de in i sin husvagn på en campingplats utanför Uddevalla. Eller byter huset i Thailand mot

© Anders Suneson/Tantiloop en serie av Anders Suneson 2014 Film


ÄR EFTERFRÅGAN VID DÅLIG KONJUNKTUR

ÄTER PALT LIGGER UNDER DÄCK

VÅGSPEL

GÅR MELLAN BOKSLUT

DET GÅR SÄKERT PÅ POSTEN

ÄR UPPSPELTA ÄR REN VINST I FÖRETAGET EFTER UNGA ÖRNAR LÄCKER

LÄRDE UPP KILLINGGÄNGET BOKSLUT MED UNDERSKOTT

DEN HAR BAND PÅ FINGER GER UPP GLES HAR MYNNING I ALEXANDRIA GER VÄL GOODWILL

ÄR ETT RIKTIGT KLIPP DEN GÖR MARSLANDNING HOSTA UPP

PLACERADE EN MAN PÅ MÅNEN

KAN VARA EN BLUFF

GÅTT ÖVER ÅN EFTER VATTEN

PÅ EGEN HAND

UTSLÄPPT SÅDANA HAR MAN ALDRIG SETT FÖRUT

PUSSEN

SÅLDE BILLIGT UNDER JAKTEN I ETT STRECK TRÅDEN I STORYN

SLIPAR FORMEN

VISAT RÖDA SIFFROR

FINESS PÅ PLAN RÖSTADE VI OM 1957 VIDA

INTÅGET

DIVIDERA

KONSTÄLSKAREN HÖGSKOLEPROV TICKA PÅ TASS I SVERIGE

STÅR PÅ POST HOS BABBEN

METOD FÖR ATT TAPPA DYRA KULOR

RYCKT IN DET PLÖTSLIGA SKRIKET

DAMMBYGGEN

BÄRS MED SLANG

KNAPP ÄR DE SOM ÄR KVAR I VÅTT OCH TORRT

HUNGERKÄNSLAN

FULLT UPP

SLAGEN SOM DÖDAR I BÅSTAD

ARTIGT TILLTAL INNEHÅLLER KOPPAR GJORDE TENTA

SNATTRAR I Å

EJ JUST DET HÅLLER IHOP PÅ KONTOR

MELLAN VARVEN SPETSAR DRIVER PÅ

HAR DEN SOM HAR MEDVIND TRALL

VÄNTADE PÅ KRONA FÖRR

GLÄDJERUSET

GENOMFÖRD ÄR EN KVART

BROKANALEN HISSAS PÅ DÄCK

HÖJD PÅ LÄNGDEN

UTAN KROK VALUTA I PRETORIA

SLOG FAST MED HJÄLP AV STÄMMAN

KORT FÖR NATRIUM

LITE MER ÄN TRE

LÅNGTRADARLOPP GER MJÖLK

DE FYLLER EN PIPA

ÄR DYR OCH GANSKA OVANLIG

ÄR LÄTTLEDDA

Bra Affärer STÅR SOM GARANT

HAR KARL JOHAN

O

ÄR DET SOM ÄR FÖRPACKAT

A

BLÅGULA

S

N S S

GÅNGJÄRN I STALLET PLANET SOM INTE KAN FLYGA FRUKTA

Renata Chlumska

A TAR LOV UTAN MÅL LYFT FRAM

V I

T R

I ROCK

L

A

U

L

L L

BLÅSTE UTAN VIND

VERKA

HACKA

B

SLÅ TILLBAKA

P

TUMMELPLATSEN GÖR MEDICIN

A

R

R

SÅDANA HAR ALFA SOM ETTA TOG TAG UNDER OS

A

N S TILLIT FÖRSÅG MED VERKTYG

U

T

U

HÖRS I OKTETT

T

A

Å

R

SKINA UPP

V

I

VISADE RÄTT I ETTAN

R DEN GÄSTADES AV APOLLO

T

U

T

S

A

RÖSTADE SVERIGE OM 1957

R Y ÄR PRYLAR MED DÅLIG PASSFORM

DEN BÄR KOTTE

T

T ÄR DET BANNLYSTA LEGENDAR PÅ TVSPORTEN

P

A

T

SLUTMÅL FÖR LAX GICK VI MED I -95

A

SLAPP

D

N KOLLAR ATT PUMPEN ÄR OK

X

A

K

E T

O

R

T

A

M P

R KUL SAMLING MED KUNDER DEN KOM UR UR

E KALLAS KRAKE DE SYNS VID VATTEN

STARTAR NÄR MAN LYFTER

O GÖR TANT BRUN

S

A

R

V

E

V METODEN GÖR MARSLANDNING

R

T

R

SÅDANA GÅR IGENOM LJUS FRÅNSLAGEN

G A

G N

M O SJÄLSFRID

SOLUPPGÅNG I BUR PÅ PLAN

FALLER FRÅN TALL

K O

E

N T

S

Ä

S

A

T

T E

O

BÄRS MED SLANG

SMÅ OCH KRAFTIGA

T

T

Ö

S

O

L

A

R

VÄRDERA HÖGT

KRÄVER KISTER

T ÄR STATENS ADVOKAT

T STÅR NICK FÖR

T

A

RACKARUNGEN

SYNS INTE NÄR NÄVE KNYTS SKRED HAR KARL JOHAN

Tina Thörner

GÖR SKADA

BLEV COOP

K

DRA IVÄG

TJÄNSTEGÖROMÅL

A

F

F

Ä

BESKRIVER HUR ETT FÖRETAG SKA JOBBA

HAR EFTERLYST

A

G R

R

O

ÄR EN REJÄL BLÚNDER

KOM SOM 544 1958

S

P V

HAR UMEÅ, SORSELE OCH MALÅ A4-BLADET

D

Y

K

F

F

O

TÖRN

K

N U

SAMLADE ELITTRUPPER I BERLIN -36 KADAVRET

O

S

L

A

N

VERKA FÖLL FÖR VASA PÅ 1700-TALET

Ä

S

T

E

HÅLLER OM RYGGEN

T

JEEP I STADEN SÅDAN ÄR VÄL PENDYL

T

A

BEKÄMPAS MED HJÄLP AV RADAR

R

R

B

O

T

KOMMER EFTER LEJON SPRÖD KAKA

FOTA I BOKHYLLA PÅ 60-TALET

T

I V SÄTTER LAG UR SPEL

T

A

E

N

S

E

FYLLS PÅ VID KASSA VILJEKRAFTEN

K

Ö

H Y

E

E

T

E

PRATA VIA PC ÄR HOT SOM KAN STRAFFAS

S

K

Y

P

A

DEN PASSERAR UNDER BROAR

R

A

ÄR EN RYKTBAR INDIVID

J

FRAMFÖRDE SYMFONIEN

K

Ä

R

N O

T

E

R

TVÅ PLUS TRE I LEK

K

Å

K

LOCKAR EFTER JUL

R

E

L

A

X

A

R

G E

R

A

R

J

D

ÄR PRYL VI HÅLLER AV GJORDE STRECK

N

A

U

L

B

A B

L

S

S

FLYTTKARL

R

O

TJO OCH TJIM SPONSAR RULLAR

A

O

OBSERVERA

E B

E

DRYCK BRYTER I NORRBOTTEN

R

A

R

L

A

R

A

HAR METALL UNDER SINA VINGAR

T

D

E

GÖRS MOT SKROVMÅL

A

F

E

T

N A

N

L

N D

N A B

G

E

R

U

S

J

A

E

K

L

N A

O

UPPTRÄDER STÖKIGT HAN HAR ETT STÄDJOBB

HAGEL

A

B

L

N

KAN MAN SNUVA

K

SKENJOBB

O

M Ä

© Melon Produktion

H

KALLAS SOPPA

E

SKA FÖRETAGARE FÖRA

ÄR DEN I SOM ÄR MITT I SMETEN

K

K

R

GRABB VILL DEN SOM ÄR FRIARE FÅ

I

T

C

N A

K

J

ÄR LOFOTEN EXEMPEL PÅ

VISAR RÖDA SIFFROR HAR BLOMMOR OCH BIN

TID DÅ SKIVA DALAR

SNATTRAR I DAMM

N A

E

LÄMNAR MOCKA EFTER SIG

Annie Seel

A

I

H A

D

L

E

L

FLÖG NÄRA SOLEN

T

U

N

T

TROPISK FRUKT

T

A

A

L

G E

SLAGORD TAR DEN SOM GILLAR SKÄMT

A

A

B KVICK HAR BASKER I STRID

A

Å

K

L

A

U

L

HÖNA I TERRÄNG

V

K

C

A

R

N S

TÅGÄNDA

JUNIOR I KORGEN

H E

T HAR HUS I BUKAREST FOGA SAMMAN

E

E

U KURERAD

E

NATION

HJÄLPER DIG ATT HITTA SLÄKTEN

E

HAR DRAG I SINA AFFÄRER

V

N A

Ö

MÅTTEN PRÖVAR KONSUMENTTVISTER

A

O

E

L

M D

VÄNT OM

A

ÅTERSTOD

V

I

SÄTTS UNDER BAK ÄR UPPTAGEN I KLÄDERNA

D

A

N

R D

K

G R

O

A

T

V

LUNDENSAREN

N A

E

BÖJT SIG VID FARA

S

E

R

R

STREJKAR

TRAFIKSIGNAL HAR EN POÄNG

SÅDANA GER OSS JULBAK EN AV URMAKARNA

A R

KOMMA UPP TILL

Annonsbilaga © Melon Produktion

I

KLINGA UT

FÖRST I SPÅRET HÖJT UPP TILL SKYARNA

FÖRESTÄLLDE SIG

BÄRS AV DRÄKTIG GAMMAL VANA

SLÅ IN EN KIL

V JAG OCH DE ANDRA ÄR DEN SOM GÅR I TAKET

T I V

RÖSTNING SOM FÅR KRITISK PÅFÖLJD

A HAN LETAR SKATTER BONDTUR

S

S

M A

I SISTA MINUTEN

S

R

E

D

FINNS OFTA PÅ PLATS MED BRUNN

E

R E HAR LADDNING HAR KAM PÅ TOPPEN

VARVAR NER

HORN I SIDAN BLEV SSAB

N

A GREVE SOM MOTIONERADE SMÖRJA

G G I

N

ELEMENTÄR KUNSKAP

O

O

N

A

L

HAR AKTIEÄGARE

A

B

J

O

B

B

KALCIUM

C

A

Ö

D

S

V

U

T

E

P

Å

I VISSA SÄCKAR

BLIR DE SOM SKA BÖRJA PÅ KTH

A

N T

A

G N A

DUMPADE EN BROR 1967

N I

SÄGA NEJ

A

J

J

N A

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 3 mars vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Linda Västrik

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 5/2013 Bra Affärer 1. M L Bäck 2. Hans-Erik Aronsson 3. Roine Thorngren 4. Ulla Dobo 5. Lilian Jönsson Annonsbilaga 1. Birgit Berglund 2. Claes-Göran Kjellin 3. Carina Helgesen 4. Inga Alm 5. Lena Andersson


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation.

SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar. Finn s m

ed app

BEER & DIAMANT PR

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 1| 2014  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund.

Bra Affärer 1| 2014  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund.