a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

BraAffärer Nummer 1 2019 • smaforetagarna.se

Vi före

träder

nu

32 000 småför

etagar

Välkommen till vår årsstämma med spännande ­seminarier!

Christina Wahlström:

”Det är småföretagarna vi ska satsa på – inte sponsrade elcyklar”

Ingrid förespråkar det personliga mötet – under 2019 fortsätter Attitydresan

Vi kräver: avskaffa sjuklöne­ ansvaret för mikroföretag!

e!


Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Nya karensavdraget – hur påverkar det småföretagaren? Det har nyligen skett en förändring kring hantering av sjuk­ löneperioden. Förändringen gäller från den 1 januari 2019. Den så omdebatterade karensdagen har ersatts av ett ­karensavdrag som istället utgör en självrisk i belopp som inte är kopplad till en särskild dag. Vad innebär denna ­förändring? Det beror på vilken bolagsform företaget

drivs i. Är du egenföretagare med bolagsformen enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utan anställd personal är reglerna för sjukfrånvaro sådana att Försäkringskassan är utbetalare av din sjukförsäkring. Egenföretagaren har då en karenstid med möjligheten att själv välja antal karensdagar som ska gälla innan

2 BraAffärer

sjukförsäkringen betalas ut. Standard är sju karensdagar i en sjukperiod om inte annat meddelats, men det går att ändra till 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar. Den valda karenstiden påverkar sjukförsäkringsavgiften där få dagar medför högre avgift och fler dagar lägre avgift. Tillhör du den här kategorin företagare och endast tjänar pengar i det egna bolaget så berörs du inte av regeländringen. Dina intjänade pengar motsvarar då ”inkomst av annat förvärvsarbete” och utredningen anser att det endast skulle medföra onödig administration att ersätta karensdagarna med karensavdrag. Sedan har vi de som kombinerar det egna företagandet med en anställning hos annan arbetsgivare. Där påverkas den del som utbetalas av arbetsgivaren av karensavdraget medan den del som kommer från det egna företaget hanteras på samma sätt som innan årsskiftet. Exempel: Nina har ett företag och har inte ändrat karenstiden utan den utgörs av sju kalenderdagar. För att stärka upp ekonomin arbetar hon även deltid hos ett annat företag. En dag trillar hon omkull, skadar höger handled och kan inte utföra varken arbetsuppgifter hos arbetsgivaren eller i det egna företaget. Nina blir sjukskriven i 30 dagar. Eftersom hon är både anställd och har företag kommer hon från arbetsgivaren att få sjukavdrag, sjuklön och karensavdrag på den del som motsvarar anställningsinkomsten. På den del som avser det egna

företaget, görs inget karensavdrag Nina får sjukpenning från och med den åttonde dagen, det vill säga efter sju dagars karenstid. Om du däremot är aktiebolagsägare

räknas du som anställd i ditt bolag. Det betyder att de första 14 dagarna du är sjuk betalar ditt aktiebolag sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Eftersom du hanteras på samma sätt som en anställd så blir antalet timmar som frånvaron utgör första dagen i sjuklöneperioden inte det som styr lönebortfallet. Karensavdraget blir istället ett totalbelopp som ska dras från lönen innan du börjar få ut sin sjuklön. Karensavdraget kan jämföras med en självrisk som ska falla ut innan försäkringen betalas ut. Det innebär också att ett karensavdrag kan löpa över flera dagar om insjuknandedagen infaller på en arbetsdag som är kortare än genomsnittet. Detsamma gäller om du insjuknar under en pågående arbetsdag. I löneberedningen görs ett sjukavdrag som kompletteras med en sjuklön. Därefter görs avdraget för karens som kan motsvara hela dagen, del av dag eller fördelas på flera dagar beroende på arbetstid. Karensavdraget kan aldrig bli större än sjuklönen.

Om du har anställda så omfattas de av

den nya hanteringen men det kan också finnas avvikelser mot vad som står i lagen i de fall där ditt företag omfattas av kollektivavtal. Så länge villkoren är bättre i kollektivavtalet än i lagen är det helt ok att följa det som gäller där, men eftersom den nya förändringen med karensavdrag ingår i en så kallad skyddslag får inte den anställde ges sämre villkor än vad som står i lagen.

Zennie Sjölund, branschansvarig lön Srf konsulterna


LEDARE

Ny regering – nya möjligheter att ta tag i gamla problem

Innehåll:

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Vi har ett

Ledare 3

omfattande socialt skyddsnät, ”fri” sjukvård för alla, fri skola och högre utbildning. Mycket av detta bekostas direkt eller indirekt av Sveriges största arbetsgivare - Småföretagen. Därför är det tråkigt att se att attityden till småföretagare i vissa myndigheters agerande fortfarande reflekterar en högst omodern inställning till de som försörjer sig själva och andra genom att driva små bolag. Ett aktuellt och helt osannolikt exempel är fallet Morgan

Holmström som under två års tid kämpat mot migrationsverket för att hans brasilianska fru ska få uppehållstillstånd i Sverige. Han är en småföretagare som driver två framgångsrika företag och klarar med råge de försörjningskrav som ställs av myndigheterna. Företagaren Morgan redovisar två framgångsrika företag, men då myndigheterna enbart verkar kunna hantera löneberäkningar för anställda, godkändes inte ansökan av byråkratiska skäl. Morgan har fått rätt i sak i Migrationsdomstolen men då hans fru var i Sverige för att föda barn innan ärendet var klart, måste hon nu lämna landet. Detta trots att hon var här på ett giltigt turistvisum. Detta fall visar på en ogynnsam inställning till de som verkligen anstränger sig för att skapa arbete och försörjning för den stora massan i Sverige.

Det finns många problem för företagande att ta tag i, kompetensförsörjningsproblem och kompetensutvisningsproblem är några av dem. Småföretagarnas Riksförbunds näringspolitiska program pekar på ett flertal som är viktiga, men det absolut viktigaste, och som inte kostar en nyvald regering någonting handlar om attityden till småföretag. Därför startade vi förra året Attitydresan som du kan följa på vår blogg, Facebook eller på plats på de orter vi besöker under 2019. Jag vill också lyfta möjligheten för er alla medlemmar att besöka vår förbundsstämma och de seminarier som vi i år för första gången kommer att anordna i anslutning till den. Väl mött! Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas ­Riksförbund

Srf konsulterna

2

5 frågor

4

Medlemssidor 5 Profilen: Christina Wahlström

12

Kvinnokooperativet Vivillalla

16

Notiser 18 Försäkringar 20 Juristen 21 Serien 22 Korsord 23 Medlemsförmåner 24

Inbjudan till seminarier i anslutning till årsstämma 2019 med Småföretagarnas Riksförbund

Den 13 april är alla välkomna till Småföretagarnas Riksförbund årsstämma där vi också bjuder in till ett antal seminarier där vi tar vi upp ett antal frågor som är högaktuella för småföretagen. Tid: Lördagen den 13 april 2019 med start kl 10.00 Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg Läs mer på sidorna 10-11.

ADRESS:

Småföretagarnas Riksförbund Götagatan 5 263 31 Höganäs E-POST:

info@smaforetagarna.se HEMSIDA:

www.smaforetagarna.se TELEFON:

042-342850 ANSVARIG UTGIVARE:

ISSN:

2000-642X REDAKTION:

Elisabet Ekblom, Maria Boborg-Trané Mattias Andersson Helena Krona ANNONSANSVARIG:

Victoria Karlsson 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK:

Prinfo Welins, Örebro

Peter Thörn

BraAffärer

3


FEM FRÅGOR

TILL MEDLEMMAR

fastighetsbranschen i många år men byggde samtidigt upp mitt företagande tills det bar så pass att jag kunde säga upp mig. Det var en lättnad. Att sitta inne på kontor var för mig som att sitta i fängelse med frigång… 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Det ska inte vara någon skatt på vinsten – det tar bort arbetstillfällen. Pensionen måste höjas. Sjuklöneansvaret för småföretagare måste bort. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Man får jobba med det som man tycker är roligt! Och jag är en tävlingsmänniska som gillar utmaningar så jag har gett mig in på mycket som verkade både kul och svårt. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Framför allt att få hålla på med sådant som jag trivs med, pengar i sig har aldrig varit mitt främsta mål.

Boo-Staden Osbysjön AB

5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

1. Hur kom det sig att du startade ditt företag?

Namn: Boo Colldin Antal anställda: Två anställda, samt fyra ur familjen som deltar. Verksamhet: Flera företag, bland annat Boo-Staden Osbysjön AB

Boo Colldin

Jag är född in i en småföretagarfamilj och började hjälpa till redan som femåring. Jag jobbade visserligen i bank- och

De tar upp viktiga frågor med politikerna.

i Osby.

få utmaningar och lösa problem. Samtidigt ville jag styra över min egen tid och planering. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

All pappersexercis! Den ökar ju för varje år. Skattetrycket på småföretagare. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Utmaningar som skall lösas på ett bra sätt samt att vara i allmänhetens tjänst. God service ger bra reklam. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Målet är inte växa mer nu utan att få lite rutin på verksamheten då jag utökat firman senaste tre månaderna. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Jon Hofny Bygg Jon Hofny

1. Hur kom det sig att du startade ditt företag?

Jag startade mitt första företag när jag var 23 år efter lumpen och vidareutbildning. Min största drivkraft var, och är fortfarande, att

4

BraAffärer

Jag hoppas att småföretagarna ska kunna påverka situationen till det bättre för oss småföretagare. Det måste bli enklare att driva små företag. Namn: Jon Hofny Bygg Antal anställda: 4 stycken. Verksamhet: Allt inom bygg. Det gör mig inspirerad och motiverad: Att få utmaningar som jag löser på ett bra sätt och att få nöjda kunder.


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Småföretagare: Ensamvargar som gillar att nätverka? Många småföretagare, speciellt de utan anställda, jobbar ofta ensamma men har ändå självklart sociala behov. Då är det viktigt att man bokar in tid för att nätverka, tycker jag. Både på och utanför nätet. Att vara aktiv på sociala medier kan vara ett sätt att vara lite social då och då när det passar, ungefär som att man tar en fikapaus och umgås lite med andra som kanske också är småföretagare och kan peppa och inspirera en på det personliga planet. Man måste alltså inte bara se sin närvaro

i sociala medier som något som alltid måste handla om marknadsföring och säljande, något som alltid måste generera affärer och nya kunder även om det givetvis

är bra kanaler för detta. Vi småföretagare är sociala varelser även om vi har valt att inte skaffa oss ett ”vanligt jobb” att gå till med arbetskamrater. Boka därför också in lite nätverksträffar då och då där det heller inte måste handla om att du ska sälja in dig och dina tjänster. Det är kul att bara hänga med ”kollegor” en stund och kanske till och med få gnälla av sig lite om att det är tufft att driva eget till någon annan än de närmaste i sin familj. Och det kan vara fint att ha någon att få fira små och stora framsteg och framgångar med också för den delen. Att man kan få ta del av andra småföretagares vardag kan vara viktigt och göra att man känner gemenskapskänsla. Sådant som i alla fall jag själv saknar ibland även om jag trivs väldigt bra med att jobba en-

sam. Många småföretagare som jag träffar beskriver sig just som ”sociala ensamvargar”, som trivs med att själva kunna växla mellan enskilt arbete och sociala aktiviteter. Stämmer det in på dig?

Nina Jansdotter

Brexit: Bakgrund och hur påverkar det småföretagen? I juni 2016 hölls folkomröstning i världens sjätte största ekonomi, Storbritannien, om de skulle lämna EU eller inte. Över 30 miljoner röstade och ”Lämna” vann med 51,9 procent. Då var det ett relativt enkelt beslut för många, ja eller nej. Men att ena majoriteten om HUR man

ska lämna har visat sig vara oerhört svårt. Oenigheten är stor och splittringen har gradvis ökat och den driver även upp underliggande missnöje mellan engelsmän, skottar och irländare. Thresa May gör nu allt hon kan för att få alla 51,9 procent av ”lämna-rösterna" nöjda, och även för att få övriga att acceptera avtalet som redan är godkänt av EU. Kommer Mrs. May att lyckas ena parterna med sitt avtal? Spelar det någon roll om det blir ett avtal eller inte? Hur kommer det att påverka de företag i Sverige som exporterar dit?

Den italienska restaurangkedjan

Carlucci i Storbritannien har bestämt att 1 500 av deras 2 300 anställda från 80 länder ska få hjälp att stanna kvar som medborgare i UK. Det gör de genom att betala ansökningskostnaden på 65 GBP som ger arbetarna rätt att stanna i fem år. Carlucci´s tror alltså på ett utträde utan avtal, en hård Brexit, och garanterar på detta sätt arbetskraft till sina restauranger. Den 29/1 enades Parlamentet om att lämna EU utan avtal är så riskfyllt att det måste undvikas. Kärnfrågan har kokat ner till hur den irländska gränsen, EU:s yttre gräns ska hanteras. Samma kväll röstade man för Mr. Graham Brady´s förslag om att vända tillbaka till EU för att hitta ”alternativa arrangemang” i gränsfrågan. Theresa May hoppas alltså på att EU går med på att omförhandla, vilket inte verkar

troligt. Det är alltså inte uteslutet att det blir en ”hård brexit” och att Storbritannien den 30 mars blir ett tredje land. EU har förberett olika nödlösningar för till exempel fiske, studenter och flygtrafik. Hur har vi förberett oss här hemma? Vad

kan man som mindre svenskt exportföretag göra för att förbereda sig? Finns det några uppsidor?

Uppsidan är att förändringar alltid innebär möjligheter. Det gäller att tänka till. Vad kommer UK att ha behov av i den närmaste framtiden? Av Sveriges export går 6,2 % till Storbritannien. Över 3 000 svenska företag exporterar dit. De som kommer klara Brexits möjliga scenarier bäst, har gjort en långsiktig strategi utifrån ett ”worst case scenario” och implementerat den.

BraAffärer

5


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Brexit – vad ska du göra?

Hur du ska agera beror såklart på VEM du är. Stor eller liten exponering mot Storbritannien? Har du ett företag i Storbritannien? Har du anställda, agenter eller distributörer i Storbritannien? Har du avtal med företag som innehåller straffavgifter för försenade leveranser? Gör din analys! Business Sweden rekommenderar följande: ✔ Inhämta information ✔ Bryt ner och gör en Brexit SWOT ✔ Identifiera olika scenarier och deras påverkan på era UK affärer ✔ Formulera strategier ✔ Bevaka specifika intresseområden, följ upp

Brexit – möjligheter

Vilka möjligheter kan man då se?

Ja, vad är svenskar bra på och vad kommer att behövas i Storbritannien oavsett hur Britterna lämnar EU? Är något av följande en möjlighet för dig? ✔ Logistik ✔ Tulladministration ✔ Livsmedel ✔ Sjuk / hälsovård som bot mot livsstilssjuk­ domar ✔ Sjuksköterskor ✔ Läkemedel ✔ Fjärrvärme ✔ Oljeprodukter

✔ Fiber ✔ Fordon ✔ Automatisering för industrin ✔ Digitalisering ✔ AI i alla dess former ✔ Tjänster, lågavlönade, många invandrare kommer återvända hem

Avskaffa sjuklöneansvaret helt för de mindre företagen Fler jobb uppstår inte ur tomma intet, jobb skapas av företag som utvecklas. Ett jobb fyller en funktion för företaget och för att denna funktion ska kunna utföras behövs en person som uppfyller kraven för att uppgiften ska kunna genomföras på ett för företaget bra sätt. Att få rätt person på rätt plats kräver ett omfattande arbete med rekrytering, utbildning, personalvård och löneadministration men givetvis även en kostnad i form av löner och sociala avgifter. En anställning är en stor och viktig investering i företaget och när det nu råder en kompetensförsörjningsproblematik i landet blir det svårare att hitta rätt personal till de lediga tjänster som finns. Ett företag måste helt enkelt chansa och testa fler personer för att hitta rätt matchning i anställningsprocessen. Det finns idag en stor grupp människor som står utanför arbetsmarknaden som varit långtidsarbetslösa, sjukskrivna och som inte fått rätt förutsättningar att matchas till rätt jobb för deras kompetens. Ska ett litet företag ha modet att investera i dessa personer krävs en flexibilitet och ett samförstånd mellan företaget och ar-

6

BraAffärer

betsrättsliga villkor. En viktig anledning till att små företag avstår från att våga anställa personer utan helt rätt kvalifikationer för företagets behov är sjuklöneansvaret. Detta ansvar anses som en av de väsentligaste orsakerna till att små företag inte vågar anställa personal. Alla politiska partier har varit eniga om att något måste göras men inte om vad och hur. Småföretagarnas Riksförbund har hävdat att den billigaste och effektivaste åtgärden skulle vara att ta bort båda veckorna i sjuklöneansvaret och att göra det i första hand för företag med upp till 10 anställda. Det är hos de små företagen som riskerna och de ekonomiska konsekvenserna med höga sjuklönekostnader kan vara förödande för företagets överlevnad. Från och med 2015 har ett förbättrat

högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader införts. Detta är automatiserat och ger relativt sett mest till de minsta arbetsgivarna. Därmed har de särskilda riskerna för små företag till viss mån tillgodosetts. Grundregeln är emellertid att ersättningen betalas ut först året efter, vilket kan skapa likviditetsproblem för en del mindre företag som drabbats av höga sjuklönekostnader. Det går att ansöka om

ersättning i förskott men då blir det genast krångligt. Vi tycker det hade varit mycket enklare och inte särskilt mycket dyrare att helt befria småföretagen från sjuklöneansvaret. Regelkrångel finns det nog av. Förutom den direkta kostnaden för sjuklön har företagen dessutom ofta ytterligare stora kostnader för övertid eller ersättningspersonal när delar av personalen är sjuk. Dessa kostnader ersätts inte. Dessutom kan vi inte förstå varför arbetsgivaren ska betala sjuklön till anställda som bryter ett ben vid skidåkning, drabbas av ryggskott vid snöskottning eller är sjukskrivna för planerade skönhetsingrepp. Vi tycker inte att det är rimligt att arbetsgivaren ska betala för olycksfall som inträffar på fritiden. Småföretagarnas Riksförbund tycker

att det är dags att riksdag och regering beslutar att avskaffa sjuklöneansvaret för mikroföretag. Detta skulle bidra till bättre matchning, fler jobb och minskat regelkrångel. Det skulle vara en win-wininsats för samhället, företagandet och framförallt för de som idag står utanför arbetsmarknaden. Mattias Andersson Näringspolitisk samordnare


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Pensionärer är de företagare som håller landsbygden vid liv De äldre företagarna är Sveriges bortglömda vardagshjältar. Det är personer som ofta fortsätter att arbeta många år efter att deras jämnåriga har börjat pensionera sig. De äldre företagarna erbjuder nödvändiga tjänster, skapar arbetstillfällen och bidrar med skatteintäkter. Samtidigt är det förstås oroväckande att yngre talanger inte tar över de verksamheter som de äldre företagarna har byggt upp. En förklaring till att företag inte överlåts till nästa generation är att generationsskiften belastas med hög skatt. En stor del av företagarna i Sverige är

äldre, en oroväckande stor andel. Att företagarna i många fall är äldre syns tydligt i den officiella statistiken. Bland samtliga personer som förvärvsarbetar är sju procent egna företagare. Bland de i åldrarna 65 till 74 år som jobbar, är däremot över 40 procent egna företagare. Om vi fokuserar på gruppen 73- och 74-åringar, den allra äldsta gruppen i statistiken, så är 90 procent egna företagare. Hur kommer det sig att så många av företagarna är äldre?

En del av förklaringen är att vissa som

tidigare varit anställda väljer att driva företag när de närmar sig eller passerar pensionsåldern, antingen för att ”ha något att göra” eller på grund av att pensionen inte räcker. En annan del av förklaringen

är att de som driver företag fortsätter med det högt upp i åldrarna. I tidigare generationer var det vanligt att företagare som verkade med till exempel jordbruk och skogsbruk lämnade över värvet till den yngre generationen. Men den yngre generationen verkar i allt fler fall inte särskilt intresserad av att ta över verksamheten, så de äldre jobbar på så länge de förmår. Utmaningen med åldrande företagarbefolkning, och få företagare i yngre befolkningsgrupper, är framförallt påtaglig i Sveriges glesbebodda delar. Norrland innehåller de två regioner i landet som har lägst befolkningstäthet. Här hittar vi också de regioner som har högst andel äldre företagare. I Mellersta Norrland är 70 procent av företagarna över 50 år gamla.

Hur kommer Sverige, och i synnerhet de

mera glesbefolkade delarna av landet, att utvecklas den dag då äldre företagare till slut inte mäktar med eller rentav lämnar jordelivet? Det är en fråga som politiken ännu inte har svarat på, och som bör tas på största allvar. Sverige behöver en bättre företagarpolitik, som gör att yngre talanger i ökad utsträckning uppmuntras till att driva eget. Att unga satsar på egenföretagande runtom i landet är faktiskt en förutsättning för att hela landet ska leva.

Mattias Andersson Näringspolitisk samordnare

Fyra av tio företagare har redan passerat pensionsåldern. I Övre Norrland är motsvarande siffror 73 respektive 44 procent. Nära hälften av företagarna i Övre Norrland har alltså passerat pensionsåldern, samtidigt som det finns få företagare bland den unga generationen. Såvida inte påtaglig förändring sker under kommande år finns en påtaglig risk för att Norrland upplever kraftiga nedläggningar av företag, i takt med att de äldre företagarna till slut inte mäktar med längre.

BraAffärer 7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Karensdagen ersätts av karensavdrag Från 1 januari 2019 ersattes karensdagen med ett karensavdrag. Det innebär att du behöver räkna på ett nytt sätt när en anställd blir sjuk. Syftet med ändringen är

Beloppet för karensavdraget baseras

mycket personen skulle ha arbetat en genomsnittlig vecka. Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag eller när på dagen den anställda blir sjuk. Om den anställda blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen Viktigt vid övergången till karensavdrag: i karens och är den anställda •  Du som har ett löneadministrativt system behöver kontrollera att systefortfarande sjuk nästa dag met gör rätt beräkningar utifrån reglerna om karensavdrag. dras återstående del tills det • Du som har ett kollektivavtal där beräkningen av karensen är inskriven blir ett helt karensavdrag. gör beräkningen utifrån bestämmelserna i avtalet. på hur mycket den anställda arbetar i genomsnitt en kalendervecka. För personal som har en bestämd sysselsättningsgrad,

att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. Men vad är då ett karensavdrag egentligen? Jo, karensavdra• Du som driver aktiebolag räknas som anställd i ditt företag. I stället för en Förbundet är positiva till get är 20 procent av sjukkarensdag görs ett karensavdrag. det nya karensavdraget, men lönen – ett engångsavdrag • Du som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utan hade gärna sett att grundbaserat på en genomsnittlig anställd personal berörs inte av regeländringen. karensen för alla företagare, arbetsvecka. När en anställd oavsett företagsform, ändrats blir sjuk behöver du som till exempel på heltid eller deltid, utgår du till en dag mot nuvarande sju. arbetsgivare säkerställa att du betalar från det som är överenskommet. ut rätt sjuklön. Sjuklönen är 80 procent Mer information hittar du på av den anställdas lön och andra förmåFör anställda som har en oregelbunverksamt.se ner. Från den anställdas sjuklön görs ett den sysselsättningsgrad behöver du som karensavdrag. arbetsgivare göra en bedömning av hur

Glesbygdsskatt?

”Hörrudu Erik, har du hunnit bli lika imponerad av Stockholm som våra norrländska riksdagsledamöter? Du far ju ändå och dräller där i Fjollträsk. Det verkar ju bara finnas en riksdagsledamot från Norrland med lite stake. Och hon är dessutom kvinna från Västerbotten!” Lasse verkar vara på ett strålande humör, kylan till trots. ”Jag vet ju inte riktigt vad du menar, men det är väl klart att man påverkas av maktens korridorer” försökte jag.

”Att vi betalar högre kommunalskatt än stadsborna och dessutom har lägre lön har vi ju verkat svälja. Att Regeringskansliet kostar åtta miljarder, vilket är två tredjedelar av de totala kommunala utjämningspengarna till hela Norrland verkar kanske rimligt., Att alla åtta miljarderna går oavkortat till Stockholm syns vi ju också acceptera. Att Vattenfall inte verkar ha Har-

8

BraAffärer

språnget eller Nämforsen i Stockholms ström, men väl huvudkontoret i Fjollträsk så att detta kan räknas in i deras bruttoregionalinkomst ingår väl i lurendrejeriet. Men du såg väl de nya reglerna om höjd moms för att visa upp älgar UTANFÖR TÄTORT?”

råvaror. Sen skickar de lite glaspärlor till oss. Skatteutjämningspengarna är ju som en fis i rymden jämfört med vad de stjäl av oss!” Nu har Lasse tänt till så snön smälter. Man kan ju inte kalla honom mähä, men nu har jag ju glömt vad det var jag skulle handla.

”Ja jag såg det förslaget från Moderater-

Det verkar mer och mer som skattepengarna bara räcker till tätorter och städer. Poliser verkar bara uppträda på landsbygden när människor ska avhysas från sina hem vid skogsbränder. Eller när det ska genomföras hastighetskontroller på E4. Bankkontoren har lämnat vischan för att kunna tjäna mer pengar med färre kontor. Har du provat att ringa ”din” bank? Tandläkare är överetablerade i Stockholm, men är brist på över stora delar av landets glesbygd. Kanske kunde alla svenskar få en betald resa per år till tandläkaren i Stockholm och Dramaten. Då skulle väl lite rättvisa skipas?

na och KD. Det verkar ju inte så rättvist att vi som bor utanför tätort ska betala fyra gånger så mycket mervärdesskatt som de som verkar i stan. Det måste väl vara en större värdeökning genom att fånga älgen, transportera den till det tillverkade hägnet och därefter transportera mat till älgen än att titta på den vilda älgen i skogen? Förresten, var går gränsen till tätort? Om en berguv förirrar sig till Stockholm kostar det ju bara 6 procent i moms, men var går gränsen för när dess flygtur medför 25 procent moms? Ja, den här gången måste jag ju hålla med dig Lasse. Vi kanske inte borde acceptera så mycket storebrorsattityder från Stockholm?”

”Det har du ju ta mej f-n rätt i! Kolonialmakten Stockholm kommer att utpekas av historien som en av de betydelsefulla ockupationsmakterna. De snor åt sig moms, fastighets- och bolagsskatt, huvudkontor från de som utarmar landsbygdens

Snart har vi inte mer extraskatt man kan ta från oss, så då får vi värma oss med katten. Det går från glesbygds-skatt till glesbygds-katt, men det kanske också blir 25 procent moms på eftersom nån kan se kattskrället och det är utanför tätort? Erik Sjölander


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN

Ingrid förespråkar det personliga mötet – under 2019 fortsätter Attitydresan Det ska bli väldigt spännande och det ser jag fram mot. Frågan om lärlingssystem och integration för nyanlända är något jag brinner för, likaså när det kommer till friskvårdsbidrag för enskild firma. Det är en fråga vi driver inom förbundet, det måste till en förändring. Oavsett vad du gör så behöver du må bra i kroppen, det ska gälla alla – oavsett bolagsform. Hjärteprojekten är viktiga för Ingrid och hon gillar att se möjligheten för andra människor. Ett exempel på det var när hennes då nioåriga dotter kom hem upprörd från skolan efter att ha fått höra om Hitler. – Då kände jag att här kan jag göra något.

Fotograf: Mats Landerberg

Ingrid Ohlsson har fötterna och rötterna i den skånska myllan. Hon är suppleant i Småföretagarnas Riksförbunds styrelse och under 2019 fortsätter hon som projektledare för den uppskat­ tade Attitydresan runt om i landet. – Vi besökte flera orter under 2018 och efter varje plats kände jag att det goda samtalet verkligen gör skillnad, säger Ingrid. Attitydresan är en turné där styrelsen möter småföretagare, politiker och tjänstemän på både stora och små orter i Sverige. – Det personliga mötet försvinner mer och mer och ersätts med sociala medier. Men jag älskar att möta människor och vi märker att mötena uppskattas. Ingrid gillar att fokusera på det som är bra. Sådan är hon och har alltid varit. Att dela med sig av egna personliga erfarenheter, men framför allt att lyssna på andras, uppskattar hon enormt. – Vi är ganska fullbokade för året, men har medvetet lämnat luckor för att kunna vara flexibla om någon ort vill att vi kommer. Näst på tur står Helsingborg och ytterligare fem besök är inplanerade. Är man intresserad finns det en anmälningslänk på förbundets hemsida. Nu hoppas Ingrid att medlemmar väljer

att komma till träffarna, trots att det som småföretagare kan vara svårt att få tiden att räcka till. – Jag vet att de har svårt att slita sig. Men att ge sig själv de timmarna och berätta för oss hur de har det är värt mycket. Kanske kan vi få dit nya medlemmar också. Dessutom får både politiker och kommunfolk på respektive ort svara på frågor om det lokala näringslivet. Det finns ett enormt engagemang menar Ingrid och i mötet med varandra kan mycket falla på plats. – Det är jätteviktigt att vi lyfter de frågor som individen har. Ett gott samtal och att lyfta varandra kan göra skillnad. 2018 års Attitydresa gick bra och efter mötena hade Ingrid en go känsla i magen. – Jag märkte att små steg gör skillnad åt rätt håll. Som vanligt kommer hon att medverka

under Almedalsveckan där upplägget i år ser lite annorlunda ut än tidigare. – Vi vill möta ungdomar inom politiken som också är intresserade av företagande.

Känslan resulterade i filmen ”Emerich – Vägen, Valet och Kärleken” som berättar om Emerich som överlevde fem koncentrationsläger. – Det är så lätt att säga att andra ska göra. Men vad mycket bättre det blir om vi alla bidrar till ett bättre samhälle och är rädda om varandra och vår värld. Filmen fick bli mitt bidrag. Ingrid Ohlsson är en person med många strängar på sin lyra. Uppväxten på lantgård i Skåne med närhet till djuren gjorde att hon 2014 startade en webbutik inom branschen.

– Jag sålde produkter till Sveriges alla klövvårdare. Det är Sverige för mig, lantbruk och våra djurs hälsa. Vi måste vara rädda om det. Butiken sålde hon sedan, men den lever fortfarande vidare. Även om insatserna under åren varit många och ibland ganska olika varandra, så är det inom turism och service hon har sin långa erfarenhet. I ungefär 15 års tid har hon tagit emot ungdomar på praktik. – Det är ett fantastiskt privilegium att få dela med sig av sina erfarenheter och även insupa deras kunskap. Jag försöker att hjälpa till på alla håll och kanter. Jag har fått flera intyg under åren på att det är bra att hjälpa varandra och det håller jag fast vid. Text: Maria Eremo

BraAffärer

9


Inbjudan till seminarier i anslutning till årsstämma 2019 med ­Småföretagarnas Riksförbund Småföretagarnas Riksförbund bjuder in medlemmar och övriga intresserade till seminarier i anslutning till årets stämma. Stämman pågår mellan 8.30 och 10.00 och är endast öppen för medlemmar, till seminarierna är alla välkomna. Vid dessa seminarier tar vi upp frågor som är högaktuella för småföretagen. Tid: L ördagen den 13 april 2019, med start klockan 10:00 Plats: E lite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg Bakgrund Vid årets stämma tar vi upp frågor som är viktiga för våra medlemsföretag: • Personalliggarna och kassaregister. Vad kan göras för att få bort orimliga myndighetskrav? •O  ffentlig upphandling och småföretag. Hur kan man som småföretag bli mera delaktig, och vad gör upphandlande myndigheter för att underlätta? • Social trygghet för småföretag. Hur kan problematiken med att småföretagare ofta hamnar utanför samhällets trygghetssystem åtgärdas? Vad kan man göra själv för att förebygga? • Kompetensförsörjning. Vad behöver göras för att förbättra tillgången på yrkeskunnig arbetskraft? I seminarierna medverkar medlemsföretag, styrelseledamöter i förbundet, organisationer, politiker och myndigheter. Vi hoppas att många av våra medlemsföretag kan avsätta tid för deltagande. Behållningen blir ökad kunskap om viktiga frågor, och genom att medlemmarna sluter upp vid mötet ges våra budskap till politiker och myndigheter ökad tyngd.

MEDVERKANDE

Peter Danielsson

Lars Strömberg

10

BraAffärer

Jeanette Boman

Siv Öberg

Claes Sandvig

Erik Sjölander

Rune Nilsson

Mattias Andersson

Jörgen Berglund

Lars Altsäter

Peter Thörn

Linda Ekman

Lisbeth Johnsson

Lotta Naglisch

Mathias Tegnér

Anna Lönnerberg

Johan Rosenkvist

Johan Olsson

Krister Palin


Fyra viktiga seminarier under årsstämman Under årsstämman 13 april bjuder Småföretagarnas Riksförbund in medlemmar och övriga intresserade till seminarier i anslutning till årets stämma. Vid dessa seminarier tar vi upp ett antal frågor som är högaktuella för småföretagen. Här får du bekanta dig med fyra av de medverkande. Vill du höra hela historien hop­ pas vi att du har möjlighet att komma och lyssna.

– Vi fick det att fungera. Personligen

1. Hur kan småföretag lyckas med offentlig upphandling? Myndig­ heterna vill förenkla för mindre företag att medverka i offentlig upphandling. Goda exempel. Men – går det alltid rätt till?

Det system Johan var med och utveck-

Att många småföretagare inte vågar eller känner att de har tid att ge sig in i offentliga upphandlingar är inget nytt. En som har lång erfarenhet av detta är ­Lisbeth Johnson, inköps- och upp­

handlingsdchef i Landskrona kommun – Jag blir bekymrad när jag ser en del

förfrågningsunderlag som inte ens jag kan förstå. Hur kan man då begära att en som inte har profession ska kunna hantera det? Vi måste bli bättre på vår egen hemläxa.

Lisbeth har suttit med i föreningen Sveriges offentliga inköpare och har drivit utvecklingsfrågor sedan 20 år tillbaka. – Det räcker inte med en dag för att

lämna anbud, det tar mycket tid. Mindre företag har inte råd att låta den dagliga produktionen bli stående och fokusera på att lämna anbud. Det har blivit fokus på fel saker. Nu vill Lisbeth se en förbättring av kommunikationen runt en upphandling, att stötta och ge de lokala näringsidkarna utbildning. – Jag hoppas få med mig tips från små-

företagare och deras erfarenheter. Jag vill även nå ut med hur vi kan jobba för att underlätta för dem. Jag är ute efter dialog.

– Jag har inte fått arbetsträna i det egna

företaget då jag är min egen arbetsgivare. Jag har inte rätt till åtgärder via Arbetsförmedlingen eftersom att jag är företagare och anses inte vara arbetslös. De hänvisar till att jag kan skriva in mig som arbetssökande men jag har inte rätt till några arbetsmarknadspolitiska åtgärder på grund av att jag är företagare.

Linda är bland annat hörselskadad och

har hörapparater som hjälpmedel.

– I dag utgör tyvärr mina funktionsnedsättningar ett funktionshinder och jag måste söka mig vidare i arbetslivet eller vidareutbilda mig, när hälsan tillåter det. Linda vill lyfta frågan för att hjälpa

andra.

– Det är viktigt eftersom att många blir

exkluderade från samhället. Det måste till en förändring som förenklar för småföretagare vid egen sjukdom så att de inte faller mellan stolarna. Det sociala skyddsnätet som de flesta andra medborgare har saknas.

3. Kompetensförsörjningen kan lösas med ett fungerande lärlings­ system. Förebilder finns i andra länder. Visst finns det förebilder med fungeran-

de lärlingssystem i andra länder. Det vet

Johan Rosenkvist, CEO på företaget Scan Global Logistics. För åtta år sedan

utvecklade Johan ett system tillsammans med Arbetsförmedlingen i Malmö

tycker jag att det i dag är för stort kliv mellan skola och yrkesliv. Det ultimata vore att få in mer praktik och mindre teori, precis som i Danmark.

lade fungerar fortfarande, i liten skala.

– I min bransch är denna lösning ultimat.

Vi ser att det fungerar. De lärlingar vi har får lön under sin lärlingsperiod och slipper ta studielån. Det här är bara win win. Det känns bra att vara med på seminariet och blåsa liv i frågan igen. Vi kan lära av Danmark, säger Johan.

4. Lagar och regler för hantering av personalliggare och kassaregis­ ter ställer till problem för många småföretagare. Vad kan göras för att få bort orimliga krav från myn­ digheter på företagarna? Jeanette Bohman, ägare Skivarps Gästgivargård, har varit engagerad i

frågan sedan lagen förändrades 1 juli förra året. – Från början var tanken med perso-

nalliggare ett sätt att mota bort svart arbetskraft, men nu har det blivit en ren närvarokontroll som inte tar hänsyn till utbetalda löner och arbetsgivaravgifter. Det har varit stor reaktion på detta i branschen och jag har fått höra absurda historier om vad kollegor bötfällts för.

En av de mest besvärande förändringarna

handlar om att företagaren måste registrera sig själv i personalliggaren.

– Jag och min man driver företaget ihop

och vi bor på arbetsplatsen. Vi jobbar ju jämt! När jobbar vi inte?

2. Social trygghet för småföretag. Sjuklöneansvar. Sjukförsäkringar. Graviditet. Pensioner, generations­ skifte, pensionsålder. Försäkrings­ lösningar eller offentliga bidrag?

– Jag hade jobbat länge med Danmark

Jeanette tycker att det bra att frågan ska diskuteras under årsstämman.

Uttrycket att du måste vara frisk för att orka vara sjuk är något som Linda Ekman, småföretagare, tyvärr förstår innebörden av.

Lösningen blev ett lärlingsprogram där svenska elever fick läsa teori i Danmark och göra sin praktik på antingen ett danskt eller svenskt företag.

– Varje gång frågan lyfts hoppas jag att någon förstår hur tokig lagen är. De politiker som beslutat om den behöver förstå vad lagen egentligen är. Skatteverket tror att de har gjort något bra. Jag har suttit i långa möten med dem, men de förstår inte våra synpunkter. Jag vill faktiskt att man avskaffar det här. Det är ett system som

och var avundsjuk på deras lärlingssystem. Nu fanns möjligheten att utveckla ett samarbete mellan Danmark och Sverige och den chansen ville jag ta.

BraAffärer

11


PROGRAM 10.00

12.30

Samling, kaffe

Lunch Smörgåslunch sponsrad av Småföretagarnas Riksförbunds samarbetspartner FUAB, Försäkringsutveckling AB

11.00

 älkommen till Småföretagarnas Riksförbund V Peter Thörn, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund (SRF)

 ocial trygghet för småföretag. Sjuklöneansvar. S Sjukförsäkringar. Graviditet. Pensioner, generationsskifte, pensionsålder. Försäkringslösningar eller offentliga bidrag? Välj mellan

Välkommen till Helsingborg! Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg

13.30

Moderator: Peter Thörn

11.30  Erik Sjölander, styrelseledamot i SRF  agar och regler för hantering av personalliggare L och kassaregister ställer till problem för många småföretagare. Vad kan göras för att få bort orimliga krav från myndigheter på företagarna? Välj mellan

Moderator: Mattias Andersson Siv Öberg, styrelseledamot i SRF Jeanette Bohman, ägare Skivarps Gästgivargård Claes Sandvig, Regionchef Visita Södra Rune Nilsson, ordförande TOMER, Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening Lars Altsäter, Skatteverket Jörgen Berglund, riksdagsledamot (M)  ur kan småföretag lyckas med offentlig H upphandling? Myndigheterna vill förenkla för mindre företag att medverka i offentlig upphandling. Goda exempel. Men – går det alltid rätt till? Moderator: Peter Thörn Anna Lönnerberg, Upphandlingsmyndigheten Lars Strömberg, styrelseledamot i SRF Lisbet Johnsson, inköps- och upphandlingschef i Landskrona

Mathias Tegnér, (S) Krister Palin, FUAB Linda Ekman, småföretagare

 ompetensförsörjningen kan lösas med ett K fungerande lärlingssystem. Förebilder finns i andra länder. Moderator: Mattias Andersson Lotta Naglisch, Skolverket lärlingscentrum Johan Rosenkvist, CEO Sweden Scan Global Logistics AB Johan Olsson Svenskt Näringsliv

14.30 Axplock från dagens seminarier. Småföretagarnas Riksförbunds medlemsförmåner och det nya Start Up-paketet. Peter Thörn, ordförande Lars Strömberg, styrelseledamot i SRF

15.00

Avslutning

Erik Sjölander, styrelseledamot i SRF

Vi hälsar alla intresserade välkomna till seminarierna men förhandsanmälan krävs. Anmäl ditt deltagande via länken www.smaforetagarna.se/forbundsstamma-2019 eller via epost till info@smaforetagarna.se. Vänligen observera att sista anmälningsdag för deltagande i stämman är den 13 mars. Sista anmälningsdag för seminarierna är den 31 mars. Stämman äger rum på morgonen före seminarierna och är öppen för medlemmar. Mer information finns på ovan nämnda länk, medlemmar informeras dessutom på sedvanligt sätt via nyhetsbrev.

12

BraAffärer


Profilen►

Christina Wahlström:

”Det är småföretagarna vi ska satsa på – inte sponsrade elcyklar” 1988 startade barnmorskan Christina Wahlström mödravårdsmottagningen Mama Mia i Stockholm. Det var början på en händelserik resa som har lett fram till dagens privata kvinno- och barnhälsomottagningar. Christina Wahlström är personen som

bland annat ändrade lagstiftningen så att barnmorskor fick egen förskrivningsrätt. Hon har varit med och format den privata mödrasjukvård vi ser frukten av i dag. Striderna mot både politiker, andra privata vårdbolag och enligt henne mossiga lagar har varit många och tuffa. Hon har förändrat Sveriges vårdapparat. Nu är det januari 2019 och Christina har precis fyllt 78 år.

– Jag känner mig som 50. Jag tror faktiskt inte att jag kommer att bli så mycket äldre i sinnet. I dag umgås du mycket mer

över alla åldrar och det är skönt att attityden är en annan, det är mer avslappnat, säger Christina. Vi befinner oss på Karlavägen på Östermalm i Stockholm. Mama Mias lokaler huserar på flera våningsplan. Hit kommer besökare i olika skeden i livet, i både glädje och sorg. – Alla dessa möten med föräldrar genom

åren. De har lärt mig så mycket. Det berikar dig som människa att få ta del av andra människors lycka och sorg. Det har varit stort. Åren som barnmorska har gjort mig mer ödmjuk och modigare som person.

Hon har flera år i rad varit med på

Veckans Affärers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor. Hon blev årets företagare 2006 och har även utnämnts till en av Sveriges bråkigaste kvinnor. ►

Christina Wahlström Ålder: 78 år Familj: Maken Bernt-Åke, de vuxna

barnen Eva Laurin, Åsa Wahlström och Stefan Wahlström. Sju barnbarn. Bor: Enebyberg, Danderyds ­kommun. Karriär: Barnmorska, grundare till Mama Mia, Sveriges första privata barnmorskedrivna mödravård- och barnavårdsmottagning i Stockholm. Tips till andra entreprenörer:

– Var inte rädd för att våga göra det du tror på, tror du så kommer du att lyckas. Starta bara tillsammans med pålitliga människor och lusläs avtal.

BraAffärer 13


– Jag tycker att det är skönt att de ser oss kvinnor. Sådana här utmärkelser blir en bekräftelse på att jag blir tagen på allvar. Jag är inte den där gumman som säljer mödravård på torget. Det betyder mycket och är enormt värdefullt för mig.

de är specialister i, det skulle även spara pengar. Förändringarna gäller i hela ledet, men många gånger är vi så rädda för att trampa någon på tårna. Jag vill se en förändring redan under studierna. Det är tufft att ändra på sådant, men det går.

Utmärkelserna har gjort att hon vågat

Hon menar att det handlar om revirpinkande och att reglerna måste ändras.

fortsätta sin kamp, fortsätta ta för sig och inte glömts bort i ett hörn.

– Får du inget beröm alls så vågar du inte.

Så är det.

Hon har förändrat den svenska mödra-

vården och hennes kamp har lett till att det i dag finns vårdvalmöjligheter för både kvinnor och familjernas barn.

– Om inte jag hade gjort det här så hade dagens mångfald och valfrihet inte funnits. Det var en kamp under tio års tid och det tog tid att få alla att förstå. Hon beskriver det som rent aggressivt från flera håll i början med filosofin att staten ska äga all sjukvård. – Så tycker inte jag, jag är en bråkstake.

Jag fick exakt den utmärkelsen samtidigt som Maud Olofsson, det kändes bra. Hon är rakryggad. Trots att hon på pappret gick i pension

för ungefär tre år sedan är hon långt i från en gammal dam som påtar i trädgården, även om just trädgårdsarbete är något hon uppskattar.

– Jag fortsätter att arbeta med politiska

välfärdsfrågor. Jag har varit med och ändrat en hel del och nu ska vi se hur jag tar tag i den nya regeringen, säger hon och skrattar.

Men hon menar allvar. Det är tydligt.

Planerna för det fortsatta arbetet är många och idéerna om hur samhället bör utvecklas är långt från slut.

– I min bok ”Mama Mia! Min resa från

barnmorska till framgångsrik entreprenör” tycker många att jag är hård. Det håller jag inte med om. Jag tycker snarare att det betyder att vi måste ändra på saker, jag ogillar systemet med hierarkier.

Exempel på förändringar som Christina

vill se inom sitt yrke är bland annat att barnmorskor ska kunna utföra uppgifter som i dag ligger på läkarna. Eftersom barnmorskorna genom sin utbildning har samma kunskap att utföra dessa uppgifter.

– Läkarna måste få tid att utföra det

14 BraAffärer

– Det får inte bli stuprörstänk. En barn-

morska måste kunna ha ansvar för bitar hon klarar av. Om vi ska ha råd med bra sjukvård i framtiden så måste resursfördelningen ses över.

Christina har ett tjockt pannben och under åren har hon stångat mot många. – Jag kan ändå tycka att det var skönt att det inte gick som på räls. Det gjorde att jag var tvungen att tänka efter och förstå systemet. Jag har som exempel alltid gett min personal stor frihet och det har lärt mig massor. Hon tänker på den stora personalflykt som sker från sjukhusen i vissa landsting. Hos Mama Mia är det raka motsatsen. – Varför kan vi inte samverka då? Det

är klart att det går att lösa ett samarbete mellan landsting och privat sjukvård. Jag har sett exempel på det både i England och Norge.

Även om hon i dag kan se tillbaka med stor glädje så har det funnits perioder när hon tvivlade. – När sossarna och vänstern gjorde allt

för att knäcka oss. Vi fick inga avtal och de sänkte ersättningen till privata mödravårdsföretag med 30 procent. Då var det nästan omöjligt att betala löner. Men jag vägrade att ge upp.

Under alla år har Christina känt bra backning från Socialstyrelsen och Konkurrensverket som flertalet gånger satt ner foten för hennes skull. – De har stor trovärdighet enligt mig och

de har förstått sitt uppdrag.

När Christina på pappret blev pensionär vid 75 års ålder tog dottern Eva över rodret. De två yngre barnen, Åsa och Stefan, är precis som sin syster delägare och arbetar i företaget inom olika expertisområden. – Det kändes inte jobbigt att lämna över till barnen, men visst är det svårt att inte lägga sig i ibland. Men jag är så stolt över vad hela vår familj har åstadkommit och

över kulturen på Mama Mia. Vi har personal som trivs och de allra flesta stannar kvar hela sitt yrkesliv. Jag har varit med och ändrat i lagstiftningen och jag har gjort något viktigt. Och den nya generationen har fått Mama Mia att utvecklas ännu mer.Christina nämner socialt skyddsnät och lyfter fram vikten av att ha det. – Jag har hela tiden haft en person, utöver familjen, som stöttat mig. Hon heter Cornilla von Plomgren och har varit ett stöd i alla år. Det har även funnits tjänstemän på landstinget som förstått fördelen av mångfald och valfrihet inom vården och därför försökt hjälpa mig. Det är viktigt att ha stöttningen, att det finns de som tror på dig. Stöd är viktigt och jag har haft mycket. Christina Wahlström är en kvinna som

har gått i bräschen. Som barn hemma i Skellefteå utövade hon backhoppning. Kanske föddes den starka drivkraften redan då?

– Jag är i alla fall inte höjdrädd, jag är inte rädd för någonting egentligen. Det är viktigt med hederlighet och att stå för sitt ord. Men det är också viktigt att kunna be om ursäkt när du gjort något fel. Jag är däremot en känslig person som ibland har svårt att gå helt och hållet efter vad jag tycker om någon annan vill annorlunda. Men jag är också envis. Har jag bestämt mig för något blir det så. Det är förmodligen exakt den envisheten som tagit henne dit hon är i dag. En människa som är tacksam över sitt liv och som fortsätter att kämpa för småföretagare. – Vi måste ha med småföretagarna för att ha en välfärd. Det är det vi ska satsa på, inga sponsrade elcyklar. De kan vi betala själva. Nu jobbar hon vidare med sitt pågående e-hälsoprojekt.Fokus kommer att vara på kvinnor och barns hälsa i hela världen, detta i samverkan med stora svenska företag. – Samhällsförbättring är min drivkraft och jag älskar det jag gör. Jag skulle vilja ta hand om Karolinska, framför allt förlossningen, jädrar vad bra det skulle bli! Text: Maria Eremo Foto: Sören Andersson


Mama Mia Startår: 1988 Verksamhet: Nordens största privata

mödravårdsmottagning. Ägare: Barnmorskegruppen Mama Mia AB ägs sedan 2018 av ­Nordstjernan och ingår i vård­ koncernen Lideta AB. Vd: Eva Laurin. Antal mottagningar: 13 stycken. Främst i Stockholm, men finns även i Skåne. Antal anställda: Drygt 150 personer, 90 procent är kvinnor. Omsättning: Drygt 143 miljoner kronor (2017).

BraAffärer 15


Ikea blev deras första kund – nu fortsätter kooperativet att växa

Madina Haji Mahamud, Habiba Omar, Nina van Rooyen, Fadumo Hassan, Stina Österman och Mona Majid är heltidsgänget på kvinnokooperativet Vivillalla i Vivalla, Örebro. Drivna kvinnor i Vivalla tog saken i egna

pengar och kräva en rapport vid årets slut. De engagerar sig hela tiden och många har varit med redan från start, säger Nina.

händer och vågade. I dag driver de ett kooperativ med välkända kunder som både Ikea och Kinnarps. Tillsammans arbetar den sammansvetsade gruppen för sin egen framtid.

Allt började 2015 när Nina var uttråkad under sin föräldraledighet. Hon var nyligen hemkommen till Sverige efter tolv år utomlands, varav nio i Sydafrika. Där arbetade hon med matsäkerhet och kvinnligt entreprenörskap.

– Vi är ja-sägare helt enkelt, säger Habiba

Omar.

Det är fikapaus i det röda gamla trähuset

i Vivalla där det kvinnliga kooperativet Vivillalla huserar. Runt bordet har gruppen samlats för att dricka kaffe och äta smörgås. Stolarna vi tilldelas är omklädda och nu pryds sitsen av en gammal jeansrumpa.

– Det är Mona som klätt om, berättar

Nina Van Rooyen, projektledare.

– Jag var sömmerska i mitt hemland Irak

i många år. Jag tycker att det är väldigt roligt att komma hit varje dag och jobba, jag blir glad och vill sy ännu mer, säger Mona Majid.

16

BraAffärer

Örebroälgen är en av de senaste produkterna kvinnorna i kooperativet gör på beställning. Afrika möter Sverige. Vivillalla kvinnokooperativ har tre inriktningar; syservice, Kvinnokransen och catering. Kooperativet drivs av flera sponsorer som också bildat en styrgrupp och utvecklat en samverkansmodell. – Vi träffas regelbundet och för våra

sponsorer handlar det inte bara om att ge

– Jag tänkte att kransar till dörren inför jul var en bra grej. Då behöver du inte kunna så bra svenska, det är bara att göra. – Jag kontaktade kommunen och bad om hjälp. Jag ville nå den stora flyktingvågen som kom hösten 2015. Så blev det inte. Nina mötte Madina Haji Mahamud

i Vivalla centrum och det blev i stället somaliska kvinnor långt ut från arbetsmarknaden som var med när projektet Kvinnokransen startade 2016. Det är bara


två år sedan och i dag är det ett heltidsgäng på åtta personer.

arbetsbänken står en tygälg i färgsprakande prakt.

– Kvinnokransen är ett bra sätt förre-

– Det är vår nya grej, Örebroälgen. Vi har fått en beställning på 170 älgar och det är så häftigt med det afrikanska som möter något så typiskt svenskt, säger Nina.

I Malmö finns ett projekt med namnet Yalla Trappan. Det är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård. Yalla Trappan har sedan många år ett samarbete med Ikea och varuhuset i Örebro ville köra samma upplägg med Vivillalla.

Men hur har det gått med Kvinno-

krytering, vi har mycket att göra och står inför nyrekrytering just nu, säger Nina.

– Jag kunde inte sy så jag rekryterade

Stina Österman som alltid hjälpt min familj genom åren. Hon skulle komma in och lära upp kvinnorna, men hon blev kvar och fick en anställning vid 74 års ålder.

kransen, som var ursprunget till dagens kooperativ?

– Vi dubblade antalet kransar till år två

och gjorde 200 stycken. I år är målet 400 kransar. Kransen är som sagt ett bra sätt att komma in i arbetet, men vi vill fungera som en inkubator för entreprenörskap, säger Nina.

Kvinnorna utbildas löpande och kan i dag betydligt mer om entreprenörskap, bokföring och hur man driver företag än vad de kunde vid start.

växter, odling och en utökad catering med godkänt kök i huset. Det finns inget stopp när det gäller kvinnornas idéer. – Det är väl rådet till andra som vill göra som vi; kom i gång och våga! Strunta i dyra förhandsstudier, sätt i gång. Det mesta löser sig efter hand. Det är bra att starta med något säsongsbetonat som har en specifik tidsperiod, som våra kransar. Då ser du tydligt hur det har gått när perioden är slut, säger Nina. Drivna kvinnor är basen för det lyckade

samarbetet i Vivalla. Kvinnor som var trötta på att gå hemma eller hoppa runt bland praktikplatser som bara varade i sex månader. De är en grupp ja-sägare som vet att de kan. Det har de bevisat både för sig själva och alla andra – flera gånger om.

TEXT: MARIA EREMO FOTO: JENNIFER FALK

Vivillalla Kvinnokooperativ star­ tade 2017 för att uppmuntra till

kvinnligt entreprenörskap i stadsdelen Vivalla i Örebro.

I dag har kooperativet en syservice med ett samarbete med IKEA, sömnad till privata kunder och säljer även egendesignade produkter med afrikanska tyger.

För Habiba Omar, Fadumo Hassan och Mona Majid är det bråda tider. Just inför jul har de extra mycket att göra, med både kransar och andra beställningar.

Utöver syservicen har de en liten

cateringverksamhet och Kvinnokransen som gör höst- och julkransar till försäljning.

– Den enda kunskapen vi krävde var att kvinnorna kunde hantera en symaskin, resten har de fått lära sig, berättar Stina.

– Här gäller det att vara en driven

Gruppen sydde alla visningsgardiner för

kert det mesta kändes till en början och att hon hade många frågetecken.

Örebros Ikeavaruhus, men på sikt insåg man att det behövdes fler uppdrag för att gå runt ekonomiskt.

kvinna, att ha grit, kämparanda.

Madina Haji Mahamud minns hur osä-

mönster från Öst- och Västafrika som vi bland annat syr necessärer och prydnadskuddar av. Då fick vi in Kinnarps som kund, säger Nina.

– Vi har kämpat massor och jobbade utan lön i sex månader. Men vi fortsatte att komma hit och vi har blivit aktiva och utvecklats. Kooperativet ska utvecklas ännu mer och i dag frågar kvinnor oss om hur de kan få vara med. Det känns bra med ett riktigt jobb, säger Madina och ger Nina en kärleksfull ”high five”.

I syateljén på husets ovanvåning trängs

Nu är målet att ta över världen och bli

– Vi började importera Kitengityger med

färgglada tyger i alla slags mönster. På ena

fler anställda. På agendan finns planer för

Vivillalla Kvinnokooperativs vision

är att genom samverkan mellan olika aktörer, mentorskap och praktisk assistens ge drivna kvinnor i Vivalla en chans till varaktig sysselsättning. Vivillalla förespråkar entrepre­ nörskap och erbjuder en plats där

olika affärsidéer kan testas i verklig miljö. Visionen är att de etablerade affärsidéerna successivt ska minska stödbehovet och efterhand bära verksamheten utan stöd. Kooperativet finansieras av:

Västerporten, Kommuninvest, Sparbanksstiftelsen Nya och Örebrobostäder.

BraAffärer

17


»KORTA NYHETER

Oldfluencer, molnvakt och klimatrevisor – nya yrken under 2019 Analysföretaget United Minds har tillsammans med Trygg-

hetsrådet TRR kommit fram till en lista med tio nya jobbtitlar som kan slå igenom under 2019. Statistik, rapporter och experter har hjälpt till att definiera titlarna.

Oldfluencer

är en senior influencer som driver frågor i sociala medier inom sitt intresseområde. Dagny Carlsson och Amalia Adamo är exempel på oldfluencers. Att bli oldfluencer är också ett sätt för äldre att få en ny inkomst.

Molnvakt

har koll på vad som lagrats i ett datamoln och ser till att datan är säker och skyddad mot olaga intrång. De administrerar moln och förhandlar fram molnlösningar utifrån hållbarhet, säkerhet och kommersiella faktorer.

45 procent högre risk att en kvinnlig vd får sparken En amerikansk studie visar att kvinnliga vd:ar löper högre risk

än män att få sparken. Detta gäller framför allt företag som går bra. Enligt forskarna beror detta på att i framgångsrika företag utan handlingsplan föds åsikter om att kvinnliga vd:ar saknar rätt ledaregenskaper att ta företaget till nästa nivå.

I Sverige ökade andelen kvinnliga vd:ar i börsbolag med 65 procent under 2018, enligt siffror i Tidningen Chef. Källa: chef.se

Klimatrevisor

hjälper företag att redovisa sitt eget klimatavtryck. Hen följer och sammanställer företagets klimatavtryck och tar fram strategier för att minska det, inte bara för klimatet utan också för ekonomins skull. Övriga titlar på listan är distansare, gig-manager, kulturflätare,

etikutvecklare, DNA-coach, vertikalodlare och robotpersonlighetsdesigner.

Källa: nyteknik.se

Sänkt bolagsskatt från 1 januari

Ny checklista förenklar för logiverksamhet

Från och med 1 januari 2019 sänks skatten för juridiska personer i två steg. För ett aktiebolag med ett beskattningsår som börjar efter 31 december 2018, men före 1 januari 2021 sänks skatten från 22 procent till 21,4 procent. För beskattningsår som börjar efter 31 december 2020 sänks skatten till 20,6 procent.

En ny digital checklista på verksamt.se gör det enklare för personer som vill starta logiverksamhet som hotell, pensionat, vandrarhem, stugby, Bed & Breakfast och konferensanläggning.

Det var 2013 som skatten sänktes senast, då från 26,3 procent

till 22 procent.

Källa: skatteverket.se, blinfo.se

18

BraAffärer

Vilka uppgifter som ska lämnas och vilka tillstånd som behöver

sökas från kommun och olika myndigheter får man snabbt svar på genom att svara på några frågor. Poängen är att samla all information på ett och samma ställe.

Källa: verksamt.se


Förändringar i varumärkeslagen

®

Den 1 januari infördes flera viktiga ändringar i varumärkeslagen, bland annat att PRV kommer att kunna registrera varumärken som återges genom ljudfiler, rörliga bilder eller multimediafiler. En annan förändring gäller de som får en invändning riktad mot sitt nyregistrerade varumärke. De kan i somliga fall kräva att den som invänder visar att åberopade äldre varumärken använts. Även datum för beräkning av varumärkens giltighetstid och för ansökan om förnyelse har ändras. Källa: verksamt.se

Tänk på kroppsspråket – fyra misstag att undvika Kroppsspråket är kanske den viktigaste faktorn i vår vardagliga kommunikation. Tyvärr är det lätt att begå misstag som kan ändra människors uppfattning om dig i en handvändning. Här är de fyra värsta misstagen du kan göra – och hur du kan undvika dem. Att inte titta folk i ögonen

Svagare konjunktur enligt bankcheferna En undersökning bland 150 bankkontorschefer visar att en majoritet av dem tror att konjunkturen försvagas under 2019. Bankernas utlåning till små och medelstora företag låg under 2018 på en fortsatt hög nivå, men synen på den framtida utlåningen är mindre positiv. På ett års sikt tror närmare 54 procent på en ökad utlåning. Problemorienterad utlåning, till exempel lönsamhets- och likviditetsproblem, ökar från 14 till 26 procent. En klar majoritet på nästan tre fjärdedelar av de svarande cheferna uppger att den ökade utlåningen är tillväxtorienterad, det vill säga att företagen har en förväntan om ökad tillväxt. – Det är dubbla budskap i undersökningen. Bankerna tror på

Många vet inte hur man behåller ögonkontakt utan tittar i marken, på klockan eller tvärs över rummet. Problemet med att inte titta folk i ögonen när du pratar med dem är att du uppfattas som opålitlig, osäker och distanserad från konversationen. Detta problem kan du lösa genom att öva i samtal med kollegor eller med släkt och vänner. Du ska visa att du är med i samtalet och bryr dig. Att ha armarna i kors

Detta är ett annat kroppsspråksmisstag som bör brytas snarast möjligt. Du framstår som reserverad och separerad från samtalet. Här gäller det att ha ett mer avslappnat kroppsspråk eller att för den delen ”prata med händerna” om du är en sådan person. Det är framför allt viktigt om du ska hålla en presentation. Poängtera viktiga punkter med dina händer. Att ha dålig hållning

Hur ser du ut när du läser den här texten? Halvsitter du med blicken i datorn eller i tidningen? Hur skulle folk reagera om de såg din hållning just nu? Att förbättra hållningen är svårt då det kräver mycket träning. Du måste lära dig att sitta eller stå rak i ryggen. Det är då du framstår som säker, engagerad och frisk. Det är det intrycket av ditt professionella jag du vill ge. Att inte ha ett slappt handslag

en fortsatt hög utlåning till företag samtidigt som man förutser en svagare konjunktur. Ofta finns det en övertro på kommande utlåning i den egna verksamheten. Man borde sänka förväntningarna då man förutspår en avmattning i konjunkturen, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi.

Ditt handslag är oerhört viktigt i affärssammanhang. Att ha ett fast handslag utstrålar självsäkerhet, förtroende och ger ett bra första intryck. Kombinerat med ögonkontakt och ett vänligt leende kan det där handslaget vara avgörande i ett affärsmöte, oavsett vad det handlar om. Att inleda ett möte på ett starkt vis gör att förtroendet skapas från första sekunden.

Källa: almi.se

Källa: inc.com

BraAffärer

19


Småföretagarnas Försäkringar lanserar nu tjänstepension i samarbete med Pensure! Att vara småföretagare är inget arbete, det är ett sätt att leva. Som företagare finns såklart en hel del saker i din dagliga verksamhet som du hellre tänker på än tjänstepension. Efterfrågan på tjänstepension är stor från många av våra medlemmar och vi är mycket glada att vi nu kan erbjuda en unik tjänstepension anpassad för dig som småföretagare, för att du och dina anställda ska få så enkel och trygg vardag som möjligt. Läs mer om hur vårt nya samarbete med Pensure kan hjälpa dig som företagare att undvika pensionsångesten och samtidigt få en rikare framtid för dig och dina anställda.

Varför är det viktigt med tjänstepension? I takt med att nivån i den allmänna pensionen från staten blir allt lägre kommer tjänstepensionen få en väsentligt större vikt för din totala inkomst när du väljer att gå i pension. De flesta anställda får tjänstepension, även kallad avtalspension, som betalas in av arbetsgivaren. Som företagare utan kollektivavtal omfattas du inte av tjänstepension automatiskt utan du får själv kompensera för avsaknaden av tjänstepension. Hur pengarna förvaltas kan se lite olika ut, men de lösningar bankerna och försäkringsbolagen erbjuder har en ordinarie avgift som kostar dig som individ 20-40 % av din framtida pension. Det behöver inte vara så men många väljer en bekväm väg utan att förstå konsekvenserna. Vad är Pensureplanen? Pensionsbranschen domineras av traditionella aktörer som är fast i historiska distributions- och avgiftsmodeller som inte gynnar kunden. Stora organisationer och företag kan förhandla fram lösningar som ger god pension och låga avgifter. Pensure ger nu, med Pensureplanen, mindre företag möjlighet att nå dessa lösningar för både dig som företagare och dina anställda. Via ett digitalt flöde, helt utan blanketter och dokument, har Pensure förenklat processerna och gjort tjänstepensionen enkel, användarvänlig och begriplig. Tillsammans med försäkringspartnern SPP, som är ett av Sveriges största försäkringsbolag och utsett till världens mest hållbara livförsäkringsbolag har vi tagit fram en prissättning som tidigare bara var åtkomligt för stora företag och organisationer. Med hjälp av SPP säkerställer Pensure att företagens tjänstepensioner placeras på ett hållbart vis – så vi alla får möjlighet att uppleva en renare och grönare framtid. Vad kostar Pensureplanen? Pensure moderniserar tjänstepensionsbranschen med sin helt digitala tjänstepension. Istället för att fasta eller procentuella avgifter ska belasta din tjänstepension och således minska din framtida pension, tar Pensure betalt via en licensavgift som ditt företag betalar och som dessutom är helt avdragsgill. För licensavgiften till Pensure får du som företagare tillgång till Pensureplanens prissättning, den digitala plattformen för administration av ditt företags tjänstepensioner samt digital rådgivning, för dig och dina anställda, kring hur ni ska placera er tjänstepension.

20

BraAffärer

Licensavgifterna är som följer; Grundlicens företag

249 kr/mån

Individlicens anställd

25 kr/mån

Fördelar med tjänstepension & fallgropar att se upp med Det finns flera fördelar och några fallgropar att tänka på – ta gärna kontakt med oss på Småföretagarnas Försäkring eller direkt med Pensure så berättar vi mer om dessa. Hur tecknar du din tjänstepensionsplan? Läs mer, jämför och teckna din tjänstepensionsplan enkelt och snabbt via www.smaforetagarnasforsakring.se/ tjanstepension. Välkommen att prata tjänstepensioner med oss! Ring oss på telefon 08-12 09 72 72 eller maila till smaforetagarna@pensure.se. Kontakta också gärna Pensure om du har specifika frågor om hur du bör tänka kring din och företagets tjänstepension. Hos Pensure arbetar försäkringsförmedlare med långvarig erfarenhet och stor kunskap om tjänstepension. Om Pensure Småföretagarnas Försäkring har ingått ett samarbete med Pensure AB som är vår partner för tjänstepensioner. Pensure AB är en fristående försäkringsförmedlare som moderniserar tjänstepensionsbranschen genom att kombinera försäkringskunskap med digitala processer och användarvänlighet. Pensure står under Finansinspektionens tillsyn, är medlemmar i SFM (Svenska Försäkringsförmedlares Förening) samt innehar licenser och intyg från InsureSec (Branschorganisation) för att förmedla försäkringar och erbjuda försäkringsrådgivning.


Juristen►

Anställningar – några viktiga hållpunkter Som småföretagare är du måhända också arbetsgivare, eller så går du kanske i tankar att anställa någon för första gången. I så fall vill jag till att börja med gratulera dig och ge dig mina heders­ betygelser. Att vara eller vara på väg att bli arbetsgivare är i sig ett gott betyg, både till dig som företagare och som samhällsmedborgare. Med detta sagt, kan arbetsrätten upple-

vas som både vag och krånglig. Som liten arbetsgivare står man ofta ensam, utan något skyddsnät, med ett mäktigt fackförbund på andra sidan.

De av er som har ställt frågor till oss via

Småföretagarnas Riksförbunds växel har ofta undrat om just arbetsrätt. Fortsätt att ringa! Jag har nämligen en käpphäst när det gäller arbetsrätten, som lyder att förfarandet är viktigare än reglerna i sak. Om man bara hanterar kontakterna med den anställde och med facket på rätt sätt från början, brukar problem ofta kunna lösas utan att det hela spårar ur i stora konflikter och lösensummor.

Jag ska här lista några saker som är vik-

tiga att tänka på för dig som arbetsgivare. Med dessa tumregler kommer man ganska långt och man undviker ofta de värsta blindskären. • Tänk på att kollektivavtal med facket både kan inskränka och utvidga dina valmöjligheter. Kollektivavtal kan man vara bunden av genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation (till exempel ­Sveriges Byggindustrier, Almega, m.fl.), ­eller genom att ha tecknat ett särskilt hängavtal med facket. Kollektivavtalet kan innehålla många fler bestämmelser

som går längre än lagen, såsom vilka anställningsformer som är tillåtna och vad som gäller vid semester. Reglerna om löner är förstås A och O att känna till. Avtalet kan å andra sidan innebära större flexibilitet när det exempelvis gäller arbetstider.

med en anställd på grund av misskötsamhet är det en god idé att dokumentera detta på något sätt. Jag brukar ge rådet att föra några enkla anteckningar vid mötet och ta upp vad som måste bli bättre, vilket båda skriver under på och därmed godtar.

• Upprätta alltid ett skriftligt anställ-

• Glöm aldrig att förhandling med facket ofta är nödvändigt innan beslut fattas i personalfrågor! Detta är kanske mitt viktigaste tips, som knyter an till min käpphäst om att förfarandet är viktigare än reglerna i sak. Om du till exempel anser att du måste säga upp en anställd, ska du först ta reda på om denne är medlem i facket eller ej, och om svaret är ja ska du vända dig till facket först. Har du kollektivavtal bör du alltid kontakta facket först, alldeles oavsett om personen det rör är medlem eller ej. Kravet att förhandla innan man vidtar åtgärder kan ofta komma som en överraskning för småföretagare – inte minst för dem som saknar kollektivavtal. I det senare fallet är det tillräckligt att den anställde är medlem i facket för att förhandlingskravet ska gälla.

ningsavtal. Utöver att det är lag på att de viktigaste villkoren för anställningen ska vara nedtecknade, är det ofta arbetsgivaren som måste bevisa sin sak om det plötsligt skulle uppstå en tvist om vad som är avtalat. En av de viktigaste sakerna att kunna bevisa är att det är fråga om en tidsbegränsad anställning eller provanställning (se nedan), ifall man nu har kommit överens om det. Vi på Nordbro kan till ett bra paketpris erbjuda anställningsavtal och/eller avtalsmall som passar just din verksamhet.

• Utnyttja möjligheten till provanställning. Att anställa någon är alltid förenat med en viss risk. En felrekrytering kan bli en dyr historia, men man kan minska risken genom att avtala om en tidsbegränsad anställning. Provanställningen är den form som passar bäst om det är tänkt att anställningen därefter ska gälla tillsvidare. Det är tillåtet att anställa någon på prov under högst sex månader och anställningen kan då avbrytas i förtid eller avslutas vid periodens utgång efter meddelande från arbetsgivaren minst två veckor i förväg. • Dokumentera händelser som du vet

Som sagt, med dessa hållpunkter kommer man ganska långt och när det uppstår problem behöver de sällan urarta. Med detta sagt står vi på Nordbro till din tjänst för att ta emot dina frågor via Småföretagarnas Riksförbunds växel. Och glöm inte att det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite. Se det som en försäkring för att öka din trygghet som småföretagare.

eller tror kan få betydelse. En anställning innebär ett nära samarbete. Samtidigt har de mest infekterade konflikterna ofta det gemensamt att parterna har stått varandra nära. Om du måste ta ett allvarligt samtal

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister. Byrån arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. På Nordbro arbetar även utbildade redovisningsekonomer som är behjälpliga vid bokföringsfrågor. Som medlem i Småföretagarna har du rätt att kontakta oss för rådgivning vid tre tillfällen per år (cirka 30 minuters rådgivning per tillfälle). Du ringer då till Småföretagarnas kansli, som kopplar dig vidare till oss för omgående kontakt. Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning tre gånger per år helt utan kostnad.

Ilan Sadé, Senior rådgivare Nordbro

BraAffärer

21


M AFFÄRSDRÖMMEN BLIR EN MARDRÖM. Även företagare kan bli arbetslösa – till exempel om konkurrensen hårdnar, förutsättningarna ändras eller något oväntat händer. Därför finns SMÅA, a-kassa för småföretagare. A-kassa ger dig 80 procent av din lön, upp till 25 025 kr/månad. Med en inkomstförsäkring som tillägg kan du försäkra lönen upp till 80 000 kr/månad. Anslut dig idag så kan du få ersättning om det oväntade händer och du inte längre kan försörja dig genom ditt företag. Ekonomisk trygghet kostar bara 128 kr i månaden. www.smakassa.se/OM

128 KR /MÅN

A-KASSA FÖR SMÅFÖRETAGARE

Småföretagarnas Riksförbund – en tuff uppstickare som törs säga som det är Vi är stolta och glada över att ha fått förtroendet att företräda

cirka 30 000 av landets småföretag. Vårt arbete bedrivs av styrelsemedlemmarna, vilka själva är aktiva egenföretagare. Vi tror att det ökar förtroendet för oss som intresseorganisation. Vi är ödmjuka inför vårt uppdrag och tar våra arbetsuppgifter på allra största allvar. Inte bara för din skull, utan också för vår egen. Vi tar även tillvara på dina intressen som mindre arbetsgivare.

Frida Företagare

22

BraAffärer

Snabb återkoppling för småföretagare Har du frågor om vad vi står för och vad det innebär för dig som egenföretagare att vara medlem i Småföretagarnas Riksförbund? Tveka då inte att kontakta oss på antingen telefon 042-34 28 50 eller på info@smaforetagarna.se.

en serie av Anders Suneson, episod 43-2019


Korsord BLIR ARTIKEL I ANBUD

ÄR HACKKYCKLING SKICKAS TILL KUNDER

ÄR VERKSAMHET MED BRISTANDE UNDERHÅLL

STADSDEL I SÖDERORT KAN FRIA I MÅL

DEN VISAR RÖDA SIFFROR

VEDBIT GARVAD

DESSA GENERERAR PENGAR TILL FÖRETAGARE SNEDDA AV KANT SYNS LANGARE DE ÄR MASARNAS FORDRINGAR

DRAGKAMPEN ÄR VÄL TRIANGEL VAR PÅ UPPHÄLLNINGEN GÖR DEN SOM SKICKAR FALSK FAKTURA

SÅDANA HÅLLER UPP TAK

VIKAS SYNS PÅ BRED FRONT I LONDON

WEBBPLATSER

DEN GÖR ATT VI GÅR I VÄGGEN HAR FINT KORN

SÅDANA SITTER MITT I PRICK LÄKARPRAKTIK PÅ SAMMA VÅGLÄNGD

SJÄLSFRID GE GULDKANT DENNE GRANSKAR RÄKENSKAPER

LÖPER FRIST GER NOLL RYMMER JAKOBS BREV

GAFFELSEGLET RÄKNA PÅ EN HÖFT ÄR DET NÄR MAN LYFTER

GALLER SKEPPA

STRÖ UT ÄR ETT NÄTVERK HAR ÖLANDSSPETS

UPPGAV KALLAS REA NU FÖR TIDEN

PÅ GRÖN SKYLT I LOKAL HUVUDTRAFIKLEDEN HAR BULLSEYE KAN GE UTDELNING MANKEMANG

I LONDON 1948 ILLASINNAD

IGORS LANTSTÄLLE DE SKINGRAS I JUNI

EPOK

KONDIS UTAN BRÖD

DÄMPAT SKRATT

DEN FLYGER I ETT STRÄCK

KALLAS TJACK

SKÄRMBILD

STYR M GAPA

GLÄNSER I LAG

EN AV TRE I JALTA

ÄR ETT BLÅGULT TEAM ÅSNA

SPEL PÅ SÖDER SVAMP

PARTI FASTA BLEV ADB MED TIDEN PRYGLAS

LÄROSATSERNA TAS FRAM FÖR ROS SKULL

KÖRDE FRAM TILL ARKTIS

DET HAR SINA FÖRETAG TASS I SVERIGE

BUSKE NÄTPYTON HOS KIPLING

GUDADRYCK OFÖRETAGSAM

HAR ROM

ÖVERSKOTTET I FIRMAN

HA ONT OM

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Götagatan 5, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast 23 april 2019 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer. Namn

Adress Postnr

STYR ÅKESSON MORALLÄRA

ARSENIK KYRKOBRUK

GUDAR

LITEN I MATEN LOVA

VARSLAR OM

HITLERS SKYDDSKÅR

FARA RUNT I BYARNA GRIMAS

HAR FÄRRE ÄN 10 ANSTÄLLDA LÄTTAR SOCKRAD

KOMMER FRÅN HJÄRTAT

ÄR OFTA SKÄMT FÖRUT OKÄND

FÖRA SPRIDD

Ort

Rätt svar BraAffärer nr 5-2018

GÖR DEN SOM SKICKAR FALSK FAKTURA

F

SÅDANA HÅLLER UPP TAK

R

E

V

DENNE GRANSKAR RÄKENSKAPER

J

HAR FÄRRE ÄN 10 ANSTÄLLDA LÄTTAR

L I

WEBBPLATSER

S

M I

B

VIKAS SYNS PÅ BRED FRONT I LONDON

DEN GÖR ATT VI GÅR I VÄGGEN HAR FINT KORN

S SJÄLSFRID GE GULDKANT

O

R

N

K

R

O

F

S

K

A

T

T

A

SOCKRAD GAFFELSEGLET

S

Ö

RÄKNA PÅ EN HÖFT ÄR DET NÄR MAN LYFTER

A

V

R

E

S

A

PÅ GRÖN SKYLT I LOKAL

R

P

A

R

T

Ä

R

HUVUDTRAFIKLEDEN HAR BULLSEYE

KOMMER FRÅN HJÄRTAT

KAN GE UTDELNING MANKEMANG

A

B

IGORS LANTSTÄLLE DE SKINGRAS I JUNI

D

A

T

R

A

N A

N

STYR M

R

SPEL PÅ SÖDER SVAMP

L

I

ÄR ETT BLÅGULT TEAM ÅSNA

S

DEN FLYGER I ETT STRÄCK

KALLAS TJACK

N A

1. Marie Karlsson, Kopparberg 2. Åsa Nilsson, Trelleborg 3. Birgitta Renhorn, Lövestad 4. Mats Åberg, Ljungbyholm 5. Svante Wikström, Östersund

ÄR HACKKYCKLING SKICKAS TILL KUNDER

O

ÄR VERKSAMHET MED BRISTANDE UNDERHÅLL

T

GARVAD

DEN VISAR RÖDA SIFFROR

F

O

F

F

E

R

E

R

A

D

DESSA GENERERAR PENGAR TILL FÖRETAGARE

A

F

F

Ä

R

E

R

N

SNEDDA AV KANT

A

S

S

R I

K

O

A

R

DET HAR SINA FÖRETAG TASS I SVERIGE

R

Ö

K

E

T

SYNS LANGARE

F

T

R

E

K

A

T LITEN I MATEN LOVA

S

S

N E

K

T

A

R

A

T

ÖVERSKOTTET I FIRMAN

A

HITLERS SKYDDSKÅR

GUDADRYCK OFÖRETAGSAM

L

N Ä

U

FÖRA SPRIDD

R

A

R

T

R

E

S

S

E

N

R

O

LÄKARPRAKTIK PÅ SAMMA VÅGLÄNGD

A

T

FARA RUNT I BYARNA GRIMAS

Y

R

A

Ö

R

E

T

A

G

LÖPER FRIST GER NOLL

U

T

T UPPGAV KALLAS REA NU FÖR TIDEN

S

S

Å

A

DÄMPAT SKRATT

EPOK

N T A

A

A

R I

I

S

T

S

K

E

E

R

N

O

S

A

KONDIS UTAN BRÖD

O

R

K

I

K

O

N

GLÄNSER I LAG

U

K

T

D

E

L

F

GUDAR

F

R

N S

KÖRDE FRAM TILL ARKTIS

SKEPPA

D

L

K

GALLER

S K

E SKÄRMBILD

E

R

ÄR ETT NÄTVERK HAR ÖLANDSSPETS

A SÅDANA SITTER MITT I PRICK

I LONDON 1948 ILLASINNAD

V

I

V

STRÖ UT

L

O R

RYMMER JAKOBS BREV

J

BLEV ADB MED TIDEN PRYGLAS

NÄTPYTON HOS KIPLING

A DE ÄR MASARNAS FORDRINGAR

VAR PÅ UPPHÄLLNINGEN

U

U

N T

STADSDEL I SÖDERORT KAN FRIA I MÅL

ÄR OFTA SKÄMT FÖRUT OKÄND

T GAPA

VEDBIT

DRAGKAMPEN ÄR VÄL TRIANGEL

VARSLAR OM

Vinnare av korsord i Bra Affärer nr 5/2018

BLIR ARTIKEL I ANBUD

EN AV TRE I JALTA

I

T

ARSENIK KYRKOBRUK

S

A

R

A LÄROSATSERNA TAS FRAM FÖR ROS SKULL

PARTI FASTA

S

STYR ÅKESSON MORALLÄRA

S

D

T

E

S

E

I

N G S

L

I

V

E

T

BUSKE

R

K

A

HAR ROM

I

T

A

L

I

E

N

A

N S

E

N

S

A

K

N A

A

HA ONT OM

BraAffärer

23


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre. Vi jobbar ständigt för att förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att skapa de bästa medlemserbjudandena som går att få i någon ­organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande. Vid rådgivningsärenden kan vi nu koppla direkt till Arbetsrättsjouren, Nordbro och Attorney Esq. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post.

2018-02-09 06:2 4

LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.se

ZZ-1606-123456

Giltigt t.o.m. 202

180209 ID06-kort -A FRONT

Mikael Larsson

COLORS: Black PMS 166 PMS Cool Grey 3 UV-Print Hologram Foil KUR Z SB Dots CARDINFO: Mag stripe: HiCo CHIP: Mifare 1k + Temic

Läs mer om erbjudandet på vår hemsida www.smaforetagarna.se

Småföretagarna

Genom Småföretagarnas Riksförbund kan du nu på två minuter registrera ditt företag hos HantverksID.se och därefter direkt beställa dina ID06 kort! Du behöver inte tänka på att ta fram underlag från Bolagsverket eller Skatteverket - det ordnar Seriline åt dig.

1-06-02

Beställ dina ID06-kort till rabatterat pris!

TRYGG BYGG AB Trygg Bygg AB Org nr. SE 123456 -1234

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer nr 1 | 2019