a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 2 2 018

Vi före

träder

nu

32 000 småfö

re ! retaga

Moa DeBruin Bloggstjärnan som blev egenföretagare

Småföretagarna höll riksdagsseminarium om revisionsplikten

Nu kommer GDPR - vad gäller?

Festligt när Småföretagarna invigde nytt kansli i Höganäs

L A G A R • R E G L E R • S K AT T E R • T I L L V Ä X T • T R E N D E R


Småföretagarnas Riksförbund tecknar samarbetsavtal med

Nu kan du som medlem i Småföretagarnas Riksförbund till rabatterat pris inhandla träningskort på alla Nordic Wellness anläggningar. Erbjudandet ger dig 20 % rabatt och gäller alla 12 månaders kort såsom Sverigekort, Region/Guldkort och Silverkort. Läs mer på www.smaforetagarna.eu *Vid medlemskortköp uppvisas medlemsbevis i Småföretagarnas Riksförbund.


Ledare

Att satsa allt på sin dröm Att vara företagare i Sverige innebär att satsa hela sitt liv på att få

sin idé att bli verklighet, att bygga sin verksamhet från grunden och i slutändan ha möjlighet att kunna leva ett drägligt liv på sin affärsverksamhet. Det är genom enskilda personers passion och entreprenörskap som jobb skapas. Därför är det viktigt att dessa jobbskapare inte tyngs ned av invecklad och stelbent byråkrati. En svensk småföretagare måste navigera genom en byråkratisk

djungel av regler, lagar och förordningar. Förutom att våra 290 kommuner ska övervaka och kontrollera svenska företagare, så måste dessa även förhålla sig till 22 myndigheter. I vissa fall överlappar myndigheternas och kommunernas tillsyn vilket innebär att en produkt som godkänts av en byråkrat förbjuds av en annan. Vi tar ofta del av våra medlemmars berättelser i de fall då just myndighetsutövning, regeltolkning och tung byråkrati leder till frustration och oro. Samverkan med andra aktörer uppstår även genom våra remissvar, som är grunden till förbundets möjligheter att kunna påverka.

Innehåll:

Ledare 3 5 frågor 5 Medlemssidor 6 Revisionsplikt 8 Srf-konsulterna 9 Invigning nya lokaler 10 Nyheter 12 Utmaningar för besöksnäringen 14 GDPR – har du koll? 15 Profilen: Moa DeBruin 16 Försäkringsmäklaren 20 Juristen 21 Serien 22 Korsord 23 Medlemsförmåner 24

Just nu är det aktuellt för förbundet att svara på en offentlig statlig

utredning som heter Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Regering föreslår ett politiskt mål för hållbar turism och växande besöksnäring. Inom turistnäringen finns det mängder av kreativa och lokala småföretagare. I detta nummer av Bra affärer får du möjlighet att lära känna några av dem. Profilen denna gång är Moa DeBruin som hittat sin företagsidé

i vårt digitala sätt att kommunicera. Den digitala utvecklingen har stora möjligheter men leder även till krav på nya regelverk. GDPR är ett sådant regelverk som småföretagare måste förhålla sig till, och vi vill guida dig kring vad som gäller.

Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Peter Thörn ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Maria Boborg-Trané, Anders Andersson, Mattias Andersson, Helena Krona ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Genom våra medlemmar beskrivs

och förklaras de känslor som uppstår när lagar, paragrafer och förordningar landar i knät på den grupp som är näringslivets ryggrad. Så varmt välkommen att ta del av den småföretagarvärld du befinner dig i. Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarna bjuder dig som medlem på en gratisurs i konsumenträtt - läs mer på sidan 22

Småföretagarna på sommarturné om företagandets villkor - läs mer på sidan 6


FEM FRĂ…GOR

TILL MEDLEMMAR

2. Vilken är den viktigaste politiska frügan fÜr smüfÜretagare?

Konjunkturstimulans vid lügkonjunktur. 3. Vad är det bästa med att driva eget fÜretag?

Att man für bestämma själv och behülla fÜrtjänsterna i bolaget. 4. Vad har du fÜr mül med ditt fÜretagande?

Att bygga upp det egna kapitalet samt att fÜrsÜrja min familj. 5. VarfÜr är du medlem i SmüfÜretagarna?

Som liten behÜver man stÜttning. Aktuella frügan: Vilket är det värsta regelkrünglet du rükar pü i din verksamhet?

Kenneth Krohn

Oklara och orättvisa byggregler som gynnar stora bolag, och komplicerade momsregler.

Privilegium Hus & Mark AB 1. Hur kom det sig att du startade ditt fĂśretag?

Jag var med och utvecklade ett annat fÜretag där jag var anställd, och kände att detta kunde jag lika gärna gÜra fÜr mig själv, nu har jag haft eget i 45 ür.

Namn: Kenneth Krohn, Privilegium Hus & Mark AB Antal anställda: Tre, vi kÜper alla tjänster Verksamhet: Bygg och fastigheter Det gÜr mig inspirerad och motiverad: Att ha ett roligt jobb,

lÜnsamhet, att träffa mycket folk och att ha frihet under eget ansvar.

attityder har blivit bättre är det bra och om myndigheterna lär sig fÜrstü hur en fÜretagare har det, kan vi fü bort bestämmelser som behÜvdes fÜr 59 ür sedan. Praktika fÜr ansvariga verksamhets

din HĂĽkan Sun

et som en verksamh ansvarar fÜr FÜr dig som bli bättre! skulle kunna

Praktika fĂśr

lda till ett tjugotal anstäl med nügra fü ga für en ledare verksamhetsansvari ha! I Praktikan fÜr etagare borde per som en storfÜr samma kunska gsledare kan fÜrenin en eller are projekt, ok som en fÜretag lingssamtal, nya t, praktisk handb dlingar, utveck Boken är en konkre problem, fÜrhan drar ihop sig till klyva slü upp när det ion! dags att sü, att ... och kommunikat om när det var kundutredningar an som talade gamla bondepraktik Precis som den ... ved, att skÜrda som Ericsson utfÜretag vid r och kurser fÜretag Sundins bÜcke , münga andra ar sig pü Hükan rier och münga Innehüllet grund tvü skogsindust olmstrakten. , FÜrsvarets skolor, fÜretag i Stockh veckling, Scania er av ett 70-tal samt hans analys och myndigheter

ansvariga 9

765-219ISBN 978-91-7

Mitt mül är att hjälpa alla anställda i alla slags fÜretagsformer att fü ett arbete med klara mül och fÜrstüende chefer som fÜrstür att lita pü alla sina medarbetare som den kunskaps- och erfarenhetsbank de är. Det ska vara roligt och utvecklande att jobba. Det tjänar alla pü! kundvürd, delegering, tal, bland annat planeringssam Goda rüd om  trädesteknik, on, samman ƀKMVJCPVGTKPI kommunikati FPKPICTMQP TKPIQEJWVTG tumregler. NCPG och GMVR tips ras RTQL teknik samt and lings and fÜrh Av in Hükan Sund munikation AB Effektiv Kom

Tecknare Ă…ke SjĂśstrand

9 789177 652199

HĂĽkan Sundin Effektiv Kommunikation AB 1. Hur kom det sig att du startade ditt fĂśretag?

Jag var anställd fem ür drygt pü ett forskningsinstitut som informationschef, och allt var perfekt, Nügra fÜretag bÜrjade hÜra av sig och ville ha en liknande utbildning fÜr sina forskare sü jag slog till och startade eget. Ett läkemedelsfÜretag ringde och ville ha en testkurs och sa att om den gick bra skulle jag fü gü igenom hela fÜretaget. Sü jag kände mig lugn. 2. Vilken är den viktigaste politiska frügan fÜr smüfÜretagare?

Den viktigaste politiska frügan fÜrr var att �fÜretagare var fula och fuskade med skatten�, en inställning som sedan vändes till �smüfÜretagarna skapar jobb och räddar Sverige�. Om man tror pü att

4

BraAffärer

Det bästa med att vara sin egen är att fü bestämma själv, vilket kan vara ett stort hinder när man ska delegera rätt - men som man kan lära sig. 4. Vad har du fÜr mül med ditt fÜretagande?

verksamhets

QDGVHNRQRP DQGRFKGLSOPDUN sinstitutet. +nNDQ6XQGLQÀON bl.a. Träforskning ationschef vid PR-man, inform i eget fÜretag Utbildningskonsult 1978. unikation AB sedan Effektiv Komm

3. Vad är det bästa med att driva eget fÜretag?

5. VarfÜr är du medlem i SmüfÜretagarna?

VarfÜr? Det är ju sü att om man vill fÜrändra müste man vara fler. En enskild fÜretagare kan inte skriva en saga som Astrid Lindgren i Expressen om Üver 100 procent skatt. DärfÜr müste vi vara fler! Aktuella frügan: Vilket är det värsta regelkrünglet du rükar pü i din verksamhet?

Allas vür Ünskan borde vara en FÜretagsbank med ett antal kloka människor som kan värdera produktidÊer och sedan fungera som en investeringsbank och lüna ut pengar till fÜretagare fÜr till exempel reklam. Namn: Hükan Sundin, Effektiv Kommunikation AB Antal anställda: Tvü Verksamhet: Kursledare och fÜrfattare i ämnena skriftlig och

muntlig kommunikation, sammanträdesteknik, projektplanering, fÜrhandlingsteknik. Det gÜr mig inspirerad och motiverad: Jag inspireras när det gü bra fÜr andra som till exempel Ingvar Kamprad eller Malin Persson Giolito (Årets bästa kriminalroman).


Maria Losman och Lotta Göthe Ecoplan In Medio AB

4. Vad har ni för mål med ert företagande?

Ett utvecklande yrkesliv som på riktigt går att kombinera med resten av livet, familj, vänner och fritid.

1. Hur kom det sig att ni startade ert företag?

5. Varför är ni medlemmar i Småföretagarna?

Konsultrollen ger oss möjligheten att få ett varierat arbets­liv. Vi fann varandra i början av seklet och märkte att vi fungerar väldigt bra ihop. Företagande kan kännas ensamt, men vi har varandra.

Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma de små företagens betydelse för samhället, och vi drar gärna ett strå till stacken för att påverka till ett mer hållbart företagande.

2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Aktuella frågan: Vilket är det värsta regelkrånglet ni råkar på i er verksamhet?

För oss är en viktig fråga när offentliga medel används på ett sätt som skapar osund konkurrens. Förr upphandlades oftast den typ av tjänster vi och andra företag levererar i konkurrens. Numera sker sådant arbete alltmer i offentligt finansierade stora projekt där organisationer av karaktären institut och science parks i konstellationer med företag och akademi får pengar utan att det upphandlas. Små företag har mycket begränsade möjligheter att delta i sådant. Samtidigt som exempelvis institut får statliga medel agerar de på konsultmarknaden där de konkurrerar om uppdrag. Vi gillar konkurrens, men det ska vara på justa villkor. Vi skulle vilja se mer granskning och analys av denna gråzon, hur skattemedel för att främja innovation tilldelas och vilka nyttor som levereras för pengarna. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Att själva äga företaget gör att vi kan ta de uppdrag vi verkligen vill ha.

Sjukförsäkringsregler. Det är orimligt att som arbetsgivare vara ansvarig och betala för anställdas sjukdom när sjukdomen inte handlar om arbetet. Man får nästan allt ansvar men väldigt lite inflytande över exempelvis sjukskrivning och rehabilitering. Vad leder det till för slags samhälle, när arbetsgivare tvingas riskbedöma människor utifrån sjukdom och familjesituation och inte bara kompetens? Namn: Maria Losman och Lotta Göthe, Ecoplan In Medio AB. Antal anställda: Vi har haft anställda under många år, men sedan

2017 har vi valt att bara vara vi två ägare. Verksamhet: Konsulter som tar uppdrag som processledare, koordinatör, projektledare och facilitator när det gäller hållbar utveckling. Det gör oss inspirerade och motiverade: Engagerade uppdragsgivare och samarbeten mellan företag, offentlig sektor och akademi som ger konkreta avtryck i samhället.

BraAffärer

5


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Vår expert tipsar om sociala medier För någon vecka sedan möttes vi av nyheten att Facebook ändrar sina algoritmer så att de programmeras att skapa mer synlighet för vänner och familj och minskar synligheten för företag och organisationer. Eftersom mitt arbete går ut på att hjälpa

företagare att synas mer i sociala medier var det många som blev oroliga och kontaktade mig och undrade vad de nu skulle göra, eftersom de har blivit beroende av att nå ut med sitt budskap via Facebook. Jag tänker så här: Om man bara bombarderar sociala kanaler med rena reklambudskap kring erbjudanden som man har i sitt företag så kommer det att bli allt svårare att nå ut, och det gäller på vilken plattform som helst och inte bara på Facebook. Vi småföretagare behöver tänka på att

det är viktigt att vi är just sociala när vi är på sociala plattformar och att vi anpassar vår kommunikation efter det. Den som tillför ett värde för mottagaren kommer alltid att nå ut. Inlägg i sociala medier når ofta mycket

längre och får fler visningar om vi lägger tiden på att föra dialog istället för att vi agerar

som om vi hade en megafon som vi använder bara för att mässa ut vårt budskap. Vi bör se sociala medier som kanaler för

tvåvägskommunikation istället för att bombardera våra följare med ett ensidigt budskap. Det kommer man sällan långt med, och det blir ofta bara ett slöseri med vår dyrbara tid. Att arbeta med sociala medier är arbetsin-

tensivt och då är det bättre att lägga tiden på det som ger mest tillbaka. Tänk inte i första hand på vad du vill ha

ut utan mer på vad du kan ge dina följare i sociala medier och du ska se att du även kommer att kunna få resultat framöver på Facebook. Jobba långsiktigt och lägg inte alla ägg i en korg. Logga in på andra sociala medier och bygg upp kanaler på fler ställen än ett. Lycka till! Nina Jansdotter

Sverigeturné om företagandets villkor Med försök till konkreta och konstruktiva

diskussioner ger sig Småföretagarnas Riksförbund ut på turné. Falkenberg hade besök redan 9 april och nu återstår fem orter. Småföretagarna vill bjuda in till diskus-

sion och har därför valt att framöver besöka Mora, Luleå, Trelleborg, Värnamo och Stockholm. Företagare är i många fall avgörande för Sveriges välfärd. Nya arbeten skapas, precis som skatteintäkter och utveckling av i synnerhet glesbefolkade områden. Företagare är också den hårdast arbetande gruppen, men med mer bristfälligt socialt skyddsnät än många andra grupper. Måste det vara så? Vad kan konkret göras för att förbättra attityden till företagare? Det vill förbundet försöka ta reda på. Att

det är just dessa orter som valts ut har inte

6

BraAffärer

att göra med att de är extremer åt något håll, men precis som många orter runt om i Sverige har även dessa ett behov av att förbättra förhållandet för företagare. I Svenskt Näringslivs rankning av kommuners företagsvillkor 2017 kan man se hur företagare i de olika kommunerna uppfattar attityder till företagande. Variationerna mellan våra utvalda orter är stora både mellan och inom kommunerna. Det skapar gott utrymme för diskussion och konkreta förslag för att kunna bli bättre.

skapa bra samtal mellan företagare, politiker och kommunrepresentanter. I samband med seminariet kommer Småföretagarna att presentera en debattartikel i aktuell orts lokaltidning.

Seminarierna kommer att präglas av

Bokade seminarier klockan 17-19, men gärna för konkreta diskussioner.

konstruktiv dialog med konkreta förslag till förbättringar, både lokalt och nationellt. Därför kommer politiker från lokal och nationell nivå från alla partier att bjudas in, men viktigast är att alla företagare är hjärtligt välkomna. Förhoppningen är att

Håll utkik på vår hemsida och på Face-

book för kompletterande uppgifter inför varje besök på kvarvarande orter. Vår medlemstjänst kommer även att via telefon kontakta medlemmar i området ungefär en månad före arrangemanget.

Mora: 23 april Luleå: 14 maj Trelleborg: 11 juni Värnamo: 16 juli Stockholm: 6 augusti


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Webbseminarier från Skatteverket Under våren kommer Skatteverket att

hålla webbseminarier om arbetsgivardeklaration på individnivå. Genom din egen dator och en chatt kan du delta på seminarierna. Skatteverket kommer börja med tre grundläggande informationer och i slutet av april kommer de även ha fördjupade seminarier, även de över webben. Anmälan till webbseminarierna görs på skatteverket.se/infotraffar

Olika attityder till företagande En kväll i baren här på resorten Romdoul

på Koh Rong i Kambodja sitter två män som inte verkar vara turister. De dricker och äter utan att verka betala, så jag frågar ställets manager Mr Khorm vilka de är. ”De är kontrollanter från provinsen” säger Mr Khorm. ”De kontrollerar i första hand säkerheten på ön.” ”Får ni betala avgifter för kontrollerna?” frågar jag. ”Nej” svarar Mr Khorm förvånat. ”Kontrollanterna har ju betalt av myndigheten, så här får de bara mat, dryck och logi av oss. Vi är gästvänliga mot våra myndighetspersoner här.” ”Men då betalar ni väl mycket skatt istället?” frågar jag. ”Ja, större företag betalar 10 procent men små företag som mitt betalar ingen skatt. Regeringen vill ha fler företagare och företag för att bygga upp landet.”

Mr Khorm ansvarar för resortens drift ge-

nom sitt företag med bara han och hans fru som anställda. Resorten har 35 bungalows och ett 40-tal anställda. ”Betalar ni någon avgift eller skatt till staten för anställd personal?” frågar jag. Mr Khorm tittar förvånat på mig innan han svarar ”Nej, staten har inte med det att göra.” Kambodja har under långa tider plågats

av kolonialvälde och krig, både krig mot invaderande makter och inbördesvarianter. Nu anser man att kungen enat de olika fraktionerna och kan bygga landet under fred. ”Demokratin kanske inte är perfekt, men de är på rätt väg” som Mr Khorm uttryckte det. I vart fall spirar företagandet på de platser vi besökt i landet, både i stad och land. Kineserna bygger kasinon i Sihanoukville för att, som en kines jag pratade med, skapa New Macao. För att kunna ta in direktflyg från Kina blev kineserna också ”tvingade” att bygga ut den lokala flygplatsen. De ville då att den nya landningsbanan bara skulle få användas av kinesiska plan, men här sa regeringen ifrån så att alla flygbolag får använda den. Kasinobyggna-

tionerna kanske i sig inte skapar så många jobb för kambodjaner, men infrastruktur förbättras och kinesiska pengar skapar möjligheter för kambodjanskt företagande. I Sverige skryter regeringen över sitt arbe-

te för ansvarsfullt och uthålligt företagande, men i första hand utanför landets gränser. Rättssäkerheten för Sveriges företagare har fortfarande övrigt att önska. Som företagare tvingas man bevisa sin oskuld i domstol när någon myndighet bestämt att man är skyldig och dömt ut sanktionsavgift. I en rättsstat borde även företagare räknas som oskyldiga tills skuld är bevisad. Det kanske inte skulle vara så dumt om landets regering sopade framför egen dörr först? På Koh Rong sitter många skyltar som

proklamerar uthållig turism. Här skulle helt säkert många svenska småföretag kunna bidra till de i många fall småskaliga lösningarna. Detta gäller inte bara på turistorterna, utan ännu mer på den kambodjanska landsbygden. Kambodja verkar ha samma problem som Sverige avseende prioritering av glesbygd. Smulor till landsbygden och limpor till storstäder så att glesbygdens människor ”tvingas exportera” sin ungdom till städerna. Erik Sjölander

BraAffärer

7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Revisionsplikt hett ämne för småföretagare Har den slopade revisionsplikten för småföretag inneburit minskat krångel och ökad sysselsätt­ning? Eller har den lett till sämre tillväxt och mindre möjlighet till insyn? Det var frågor som diskuterades under ett seminarium i riksdagen. Ett initiativ från Småföretagarnas Riksförbund i samverkan med Svenskt Näringsliv och Skatteutskottets ordförande Per Åsling (C). För åtta år sedan avskaffades revisionsplik-

ten för mindre aktiebolag. Det skulle leda till minskat krångel, starkare företag och fler jobb. Nu har Riksrevisionen granskat reformen och menar att den haft få positiva effekter. Men deras granskning har också fått kritik från Småföretagarnas Riksförbund och många andra branschorganisationer som menar att rapporten innehåller felaktiga slutsatser. Eftersom det finns ett stort behov av att

diskutera frågan tog Småföretagarnas Riksförbund initiativ till det seminarium som i mars hölls i Sveriges riksdag. Att ämnet är angeläget märktes på den engagerade debatten och uppslutningen från åhörarna. Drygt 40 personer fanns på plats, däribland representanter från Riksrevisionen, Ekobrottsmyndigheten, småföretagare och näringsliv, för att föra fram sina synpunkter på reformen samt på förslaget att nu förändra den. Riksrevisor Helena Lindberg försvarade

granskningen och menade att reformen kostar mer än den smakar. – En intention med reformen var att öka valfriheten och minska administrationen samt att stärka bolagens konkurrenskraft och bidra till att de växer och kan anställa fler, men vi ser att nackdelarna är större än fördelarna, sa hon. Riksrevisionens granskning visar att

många av dem som hade möjlighet att välja bort revision gjorde det, med påföljden att de inte växte i samma takt som de jämförbara bolag som valde att behålla den. Detta ställdes under seminariet mot en annan studie, utförd av HUI Research och här presenterad av Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi. Den visar i stället att reformen har bidragit till ökad tillväxt och att de företag som fick möjlighet att undantas från revision ökade antalet

8

BraAffärer

anställda med 0,39 procent, vilket skulle innebära att antalet nya jobb som 2011 uppstod som en följd av reformen uppgick till 1 830 stycken. – Om man sätter en låg gräns för revisionsplikt skapar det en företagsbarriär, precis som med LAS, och en del bolag väljer då att inte växa. Det innebär att de små bolagen som skulle kunna anställa nu inte gör det. Samtidigt vet vi att det är just småbolagen som är de möjliga jobbskaparna för utrikesfödda, sa Sven-Olov Daunfeldt och menade att gränsen för att slippa revision borde höjas. Tre länder i Europa särskiljer sig när det

gäller revisionsplikt. I Sverige och Finland går gränsen vid tre anställda, i Malta vid två. Övriga europeiska länder har en högre gräns, i många fall runt 50 anställda. – Varför ska det vara annorlunda i Sverige än i andra länder? Jag tror att man ska stimulera näringslivet i stället, sa Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf-konsulterna. Han påpekade också att många av dem

som driver mindre bolag själva sitter på alla poster. Då finns det inget behov av kontroll, eftersom revisionen primärt är till för att granska styrelse och förvaltning för ägarnas räkning.

En stor del av seminariet kom ändå att

handla om reformens effekt på den ekonomiska brottsligheten. Helena Lindberg pekade bland annat på att den kan ha försvårat arbetet med att upptäcka ekobrott. Anders Andersson, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund, menade att det inte hade med dagens huvudfråga att göra. – Det måste till betydligt hårdare tag från myndigheternas sida när det gäller ekonomisk brottslighet och det måste finnas mer resurser, men nu pratar vi om åtgärder för de ärliga företagarna som vill göra rätt för sig. Reformen handlade om att ta bort det krångel som ofta är, och företagare är allergiska mot byråkrati som tar kraft från det som de ska göra, nämligen att utveckla sina företag. Anders Andersson poängterade också att ett problem är att myndigheter ofta drar alla över en kam, och att det är tokigt att små aktiebolag ska ha samma regler som storföretag med tusentals anställda. Denna uppfattning delades av flera som under debatten ställde sig positiva till att diskutera en enklare aktiebolagsform, ett slags ”AB light” som skulle kunna fungera som ett insteg till ett vanligt aktiebolag och göra företagströskeln lägre. – Det finns en stor vetenskaplig evidens för att mindre företag påverkas av krångel och regler, sa Sven-Olov Daunfeldt. Text: Johanna Lundeberg


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön Srf konsulterna, tidigare SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

Enklare att e-deklarera för företagare som underlättar för dig som tar hjälp av en redovisningsbyrå för att deklarera. Den nya tjänsten gör det möjligt för redovisningsbyrån att göra klart hela Inkomstdeklaration 1 digitalt utom själva godkännandet. Det gör du själv med hjälp av din e-legitimation.

skatteverket.se. Du kan inte ändra några uppgifter utan bara godkänna den deklaration som har skickats in. Om du inte vill godkänna deklarationen, till exempel för att det har kommit in en ny kontrolluppgift, behöver du be redovisningsbyrån att ändra i deklarationen. Sedan måste den skickas in på nytt i tjänsten Filöverföring.

Skatteverket har vid kontakt med före-

4. När du har skrivit under på Mina sidor

Skatteverket lanserar i år en ny tjänst

tagare fått veta att det varit svårt för dem som anlitar deklarationshjälp att deklarera helt digitalt. En redovisningsbyrå som inte är ombud har inte kunnat lämna huvudblanketten eller övriga upplysningar digitalt och har istället använt papper. Skatteverket har därför utvecklat en ny tjänst tillsammans med Srf konsulterna och programvaruföretagen, som gör det enkelt för byrån att skicka in alla uppgifter i Inkomstdeklaration 1 digitalt. Du som är företagare använder sedan din e-legitimation för att se och skriva under din deklaration.

får du en kvittens på att deklarationen har lämnats in och kan även se vilka uppgifter du har godkänt.

Skaffa dig mer tid Ett sätt för dig som företagare att tidigt

få tillgång till din inkomstdeklaration och de uppgifter Skatteverket samlat in om dig är att skaffa en digital brevlåda. Gör du det senast den 1 mars kommer du att få tillgång till din inkomstdeklaration redan den 8-9 mars. Pappersdeklarationer skickas ut först under tiden 15 mars till 15 april. Text: Jonas Julgård, Skattejurist hos Srf konsulterna

Så här går det till 1. Din redovisningsbyrå gör Inkomst-

deklaration 1 i sitt skatteprogram, precis som vanligt. 2. Byrån skickar in deklarationen till

Skatteverket via e-tjänsten Filöverföring. Det går nu att överföra både huvudblankett och övriga upplysningar tillsammans med alla bilagor. Redovisningsbyrån kommer att få en kvittens när deklarationen är inskickad. I kvittensen finns en bekräftelse på att överföringen gått bra eller ett meddelande om något gått fel. 3. Därefter kontaktar redovisningsbyrån

dig och berättar att deklarationen nu är redo att skrivas under på Mina sidor på

BraAffärer

9


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Småföretagarnas Riksförbund invigde nytt kansli i Höganäs Valet att stanna kvar i en av landets mest

företagarvänliga kommuner var självklart för ett förbund som är skapat och drivet av småföretagare och som vill att hela landet ska leva även utanför storstadsregionerna. Ett beslut som har fått mycket positiv respons från medlemmar och riksdagspolitiker bland annat.

litiken uppstod behovet av mer ändamålsenliga lokaler, och fredagen den 16 februari var det invigning av Småföretagarnas nya kontor i Höganäs gamla församlingshem. Byggnaden uppfördes av Höganäs kyrkoförsamling 1957 och är känt för sin unika väggmålning, Noaks Ark, skapad av Robert Nilsson.

Med ökande medlemstal och ett allt

Riksdagspolitiker, medlemsföretag och

kraftfullare opinionsarbete inom näringspo-

10

BraAffärer

lokala politiker minglade på invigningen

som bjöd på intressanta möten, underhållning, dryck och förtäring. - Småföretagarna har en enkel och tydlig inriktning inför valåret - vi ska fokusera på medlemsnytta och på att påverka näringspolitiken. Vi ser inte politiker som motståndare utan tvärtom, som viktiga samarbetspartners som vi vill jobba med, inte mot, sade Småföretagarnas ordförande Peter Thörn i sitt invigningstal.


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Vi passade på att ställa en fråga till några av de politiker som minglade på invigningen:

Vad har ni för politik på agendan för småföretagare? Rickard Persson, Miljöpartiet

– Miljöpartiet vill fortsätta göra det billigare och enklare att vara småföretagare. Denna mandatperiod har vi infört växa-stödet för den första anställda och sänkt skatten på vissa tjänster och reparationer. Framöver vill vi fortsätta på samma väg, vi vill sänka skatten inom delningsekonomin men också ta krafttag mot regelkrångel. I dag tas småföretagares intresse inte tillräckligt till vara i till exempel implementeringen av EU-lagstiftning, vilket gör att det blir för mycket krångel. Vi vill ta bort ansvaret för sjuklön, det vill säga båda sjuklöneveckorna, för alla företag med tio anställda eller färre.

Ulf Molin, Centerpartiet

– Centerpartiet vill skapa förutsättningar för att små företag kan etableras och utvecklas och att det finns ett och samma ställe för alla kontakter företag kan behöva med kommunen. Vidare vill vi att upphandlingar ska bli mer tillgängliga för kommunens företag, att samtliga kommunala skolor ska ha företagande och entreprenörskap på schemat samt att alla i Höganäs, även på landsbygden, ska ha full bredbandsutbyggnad och bra internettillgång.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Moderaterna

– Moderaternas övergripande mål är att ständigt arbeta för att förbättra och förenkla vardagen för företagande för att fler ska starta, driva och utveckla företag. Det bland annat genom att sänka kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor, korta handläggningstiden för att registrera aktiebolag från 16 till fem dagar, att införa ett särskilt jobboch företagspaket riktad till små och växande företag och minska regelkrånglet genom att införa en garanti att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna. Vi vill höja gränsen för förenklad faktura från 2 000 kronor till 4 000 kronor och korta handläggningstiderna för arbetstillstånd för nyanlända.

Per-Arne Håkansson, Socialdemokraterna

– Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet kommer att vara fortsatt prioriterat. Det är viktigt att satsa på innovation och ett ökat samarbete mellan företag, samhälle och akademi för att främja utveckling. Socialdemokraterna har bland annat förbättrat och effektiviserat det statliga riskkapitalet och tillfört mer pengar till innovations- och tillväxtlån. Smarta städer, life science, cirkulär ekonomi och digitaliseringens utmaningar är prioriterade områden. Vi har föreslagit lättnader i beskattningen av personaloptioner för att underlätta för små snabbväxande företag att rekrytera nyckelpersoner. En handlingsplan med åtgärder för fler investeringar och nya industrijobb till Sverige har tagits fram och satsningar för att locka utländska företag att etablera sig i Sverige har gjorts.

BraAffärer

11


»KORTA NYHETER

Efterlängtat lönelyft för kvinnliga chefer Arbetsgivarverket har presenterat ny statistisk som visar att

kvinnliga chefer fått ett rejält lönelyft senaste året med ett snitt på fyra procent mellan september 2016 till september 2017. Det här gäller chefer som arbetar i statliga organisationer och bolag. Manliga chefer som arbetar statligt fick en löneutveckling på 3,6 procent. – Jämställda arbetsplatser utvecklar den statliga sektorns effektivitet och attraktivitet, att andelen kvinnliga chefer ökar och att löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga chefer utjämnas är ett av flera viktiga mått på ökad jämställdhet inom arbetslivet, säger Ann Johansson, Arbetsgivarverkets utredare, i ett pressmeddelande.

Kom ihåg att deklarera! Du har väl koll på när din deklaration ska vara inlämnad? Så

här i deklarationstider gäller det att du som ansvarig vet vad som krävs av dig och när. Beroende på om du driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag så är det olika datum och måsten att hålla reda på. För att ta reda på vad som gäller för just dig och ditt företag – surfa in på Skatteverkets hemsida och få koll. All information hittar du under företag och viktiga datum.

Samtidigt ökar andelen kvinnliga chefer. För tio år sedan låg

siffran på 35 procent medan den i dag är 44 procent. Totalt är det 52 procent av medarbetarna inom staten som är kvinnor. Källa: chef.se

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2018 I år kommer Skatteverket att öka sina insatser mot fusk inom

folkbokföringen för att hindra felaktigt utnyttjande av välfärdssystemen. Svartarbete och organiserad brottslighet ska motverkas med kontroller av personalliggare i nya branscher och genom mer samverkan mellan myndigheter. Kontroller i den digitala ekonomin ökar, bland annat av handel med kryptovalutor. Stora företags internationella skatteupplägg granskas brett i spåren av olika läckor. – Skatteverket riktar kontroller mot avsiktligt fusk och brottslighet. Det är viktigt för att få in den skatt som riksdagen har bestämt och för att motverka fel hos andra myndigheter, till exempel vid utbetalningar. Det är avgörande att den stora majoritet som gör rätt för sig i samhället känner förtroende för skattesystemet och folkbokföringen, säger Katrin Westling Palm, generaldirektör på Skatteverket. Dessa punkter kommer att granskas hårt under året: • Kontroll av svartarbete • Internationell skattekontroll • Digital ekonomi • Folkbokföringskontroll • Grov ekonomisk brottslighet Källa: skattverket.se

12

BraAffärer

Enklare vägar till jobb skalas upp och förlängs Under 2017 har Tillväxtverket genomfört uppdraget Enklare

vägar till jobb och kompetens. Det är en satsning för att gagna modeller och metoder som skapar enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa. Insatserna leder också till att fler företagare får hjälp att hitta kompetens. Uppdraget förstärks nu med 170 miljoner kronor under ytterligare tre år. Tillväxtverket har hittills beviljat 41 projekt, till exempel matchningstjänster i kombination med utbildning och yrkesinriktat språkstöd, validering av kompetens och stöd till företag som erbjuder praktik eller anställning. Flera av projekten har lett till lyckade matchningar där företag fått tillgång till kompetens och nyanlända och långtidsarbetslösa har fått jobb. Andra projekt har tagit fram nya tjänster, utbildningar och metoder för att underlätta rekrytering i en bransch eller via digitala verktyg. Information om hur det fortsatta uppdraget kommer att utformas kommer att publiceras på www.tillvaxtverket.se så snart planeringen av insatsen är klar. Källa: tillvaxtvarket.se


Trappan för sextrakasserier Vad är egentligen sexuella trakasserier och hur får du som chef

syn på det? Det här behöver du känna till. Sexuella trakasserier definieras i lagens namn som ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Vad som skiljer sexuella trakasserier från en flirt är att de anses eller uppfattas som ovälkomna. Ninni Hagman, före detta jämställdhetskonsult ger dig konkreta exempel så att du som chef får kontroll. • Komplimanger – när de ges i stället för ett professionellt bemötande. • Tafsa utan att röra – att till exempel stirra på könsdelar. • Den vänliga klappen – direkt och ovälkommen beröring, till synes oskyldigt men kan vara kränkande. • På gränsen-tafsande – att råka stryka sig mot någon i kopieringsrummet eller plocka bort hårstrån från någons bröst. • Tafsande och andra övergrepp – sexuella ord och handlingar som är uppenbart kränkande. • Det yttersta hotet – om personen inte får som hen vill kommer den utsatta inte att få högre lön eller befordran. Formulerad av Ninni Hagman, före detta jämställdhetskonsult på Stockholms universitet. Hagman, N. 1995. ”FÖRÄLSKELSE? MISSFÖRSTÅND? MAKTMISSBRUK? Om sexuella trakasserier i utbildning och arbetsliv”, Polishögskolan, Solna. Källa: chef.se

Arbetsförmedlingen lanserar Branschpuls Branschpuls är en digital tjänst som samlar ihop data från

arbetsmarknaden och ger en aktuell nulägesbild genom att visa tillgång och efterfrågan för yrken i regionen, kombinerat med relevanta utbildningar och visualiserad branschstatistik. De mest lämpade rekryteringsvägarna presenteras, baserat på den givna situationen. Det är ofta en utmaning för arbetsgivare att planera sin rekrytering långsiktigt. Första versionen av Branschpuls är riktad mot små och medelstora företag inom besöksnäringen. Nya uppdateringar är planerade att släppas löpande. Källa: arbetsförmedlingen.se

Kraftig minskning av ROT-företagen efter avdragssänkning Enligt en analys som Företagarna har gjort, baserad på statistik

från Skatteverket, så har antalet ROT-företag minskat kraftigt efter att ROT-avdraget sänktes. Trots högkonjunktur har 6 500 arbeten försvunnit och risken för svartjobb ökar. Analysen visar att 9 344 ROT-företag lagt ner sedan sänkningen av avdraget. Det är en minskning med 14 procent. – Bygghandeln har fortsatt att visa tillväxt under 2017 – men det är plötsligt många färre som köper hantverkstjänster. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att den svarta sektorn har ökat och att det har drivits fram av politikerna, säger Företagarnas vd Günther Mårder till Arbetsmarknadsnytt. Källa: Svenskt Näringsliv

BraAffärer

13


Jessica och Klas Sannö driver Ösjönäs i natursköna Tiveden. FOTO: Ösjönäs

Utmaningar för besöksnäringen Jessica Sannö

driver Ösjönäs, ett aktivitets- och äventyrscenter i Tiveden i södra delen av Örebro län. Hon har läst Britt Bohlins utredning ”Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring” och är positivt överraskad av att det finns stor förståelse för deras frågor. – Men det är fortfarande en lite skev syn. Turism sammanblandas med friluftsliv, menar hon. Jessicas anläggning är omringad av Ti-

vedens nationalpark, vilket innebär att hon får fler gäster än sina egna. – Jag är trött på att plocka skräp efter andra, säger hon och efterlyser regler kring vem som får driva kommersiell verksamhet i skyddad natur. – Utländska entreprenörer förlitar sig på allemansrätten, men det blir komplicerat när en lastbil full med motorcrosscyklar dundrar in i ett område dit många åker för att hitta lugn och ro. Jessica tycker att det är intressant hur

Sveriges turism marknadsförs, och ser gärna att man hellre försöker att nå de personer

som har råd med helheten. – Vi behöver kvalitet, inte kvantitet, i svensk besöksnäring. Vi vill att gästerna ska stanna och gynna det lokala näringslivet, inte att de spenderar pengarna på vägen hem. 70-80 procent av gästerna är internationel-

la, men Jessica ser gärna fler inhemska besök. – Vi vill att de som åker på en weekendresa till Barcelona hellre kommer till Tiveden.

Lotti Meier

som driver Snow Trail Dogcamp i Gällivare, Lappland har nästan uteslutande utländska, tyskspråkiga gäster. – Svenska gäster vill inte komma hit för bara en vecka. Det är för svårt logistiskt. Det är lättare att åka till Thailand. Lotti har drivit sin verksamhet i 24 år och berättar att det har varit en lång väg och inte alltid så enkelt. I dag har hon mycket förfrågningar och varje vecka mellan 14-16 gäster. Hon skulle kunna bygga ut och ta emot ännu fler gäster om de fick hjälp med elen. – Vi producerar egen el och kan inte få ut mer av den anläggning vi har. Det skulle vi behöva hjälp med, säger Lotti.

För Jessicas del är utgångsläget för årets

säsong komplicerat. Efter att kopparledningarna kapats har anläggningen hamnat i en ”död zon” med dålig täckning och ingen uppkoppling. – Den digitala infrastrukturen gör mig galen. Det pratas mycket om exportmognad och vi har investerat i ett bokningssystem som vi inte kommer att kunna läsa av, säger hon. – Vi står och faller med utvecklingen det här året. Det första våra gäster frågar efter är wifi-inloggningen. När de inte kan läsa sina mail eller ta emot samtal åker de vidare. Jessica skrattar lite när hon minns ett par

engagerade gäster från it-branschen. – De föreslog att vi skulle köpa en enkel telefon med ett kontantkort och skicka upp den i en heliumballong och dela nätuppkopplingen. De stannade faktiskt kvar några extra dagar för att fundera på det. – Men allvarligt talat står vi utan lösning för det här problemet, och att investera i en egen mast för 600 000 kronor är inte ett alternativ. ANDERS JAKOBSON

En av Lotti Meiers aktiviteter i det snötäckta Lappland är turer med hundspann. FOTO: Ralf Gantzhorn

14

BraAffärer


Nu kommer GDPR – har du koll? Det är sannolikt många företagare som just nu känner sig allmänt förvirrade när den nya förordningen om personuppgifter, GDPR, träder i kraft 25 maj. Men lugn, vi hjälper dig att reda ut stormen.

Vad är GDPR?

GDPR, General Data Protection Regula-

tion är gemensam för EU/EES. Detta innebär samma spelregler i hela Europa när det gäller hanteringen av personuppgifter. En klar fördel för företagare. En annan fördel är att vi som individer blir bättre skyddade. I dag är uppgifter om oss och våra intressen en handelsvara på ett sätt som inte lagstiftarna kunde förutse när Personuppgiftslagen trädde i kraft 1998.

Experten tipsar

Erika Malmberg är nationalekonom,

jurist och före detta polis. Om någon kan reda ut vad den nya förordningen egentligen betyder så är det hon. I dag är Erika vd på bolaget Intechrity och hon vet vad småföretagare bör tänka på när GDPR börjar gälla. Vad ska jag göra från och med nu?

• Varje företagare, oavsett bransch, ska tänka på att vara transparenta. Få människor att förstå att du sparar uppgifter, var tydlig med det. Spara heller inte för mycket så att informationen blir gammal. • Det ska alltid finnas ett ändamål kring sparade uppgifter. ”Bra att ha” är inte ett sådant. Däremot styr du själv, men måste ha tänkt till. • Laglig grund ska kunna styrkas och det finns fyra olika delar inom detta. • Avtal – så länge ett avtal är aktuellt måste du spara personuppgifter. • Rättsligt krav – exempelvis bokföringskrav och lagen om anställningsskydd. • Intresseavvägning – att företaget har

uppgifter om person ska väga tyngre än integritet. Till exempel att du har uppgifter om en kontaktperson på ett företag du gör affärer med. Detta kan även gälla anhöriguppgifter hos dina anställda. • Samtycke – om personen sagt ja så är det okej så länge det finns ett ändamål. Personen kan dock säga nej när som helst. Vad ska jag göra med redan sparad information?

• Hur lång tid bakåt är inte viktigt, viktigt är att personen måste ha blivit informerad om att uppgifter sparats. • Radera uppgifter om personer du inte haft kontakt med på länge. Hur lång tid brukar det dröja innan dina kunder återvänder i din typ av verksamhet? • Sparar du för att föra statistik? Då räcker det oftast med siffror, personuppgifter är troligtvis överflödigt. • Se till att villkor är uppdaterade.

Tänk på:

• GDPR gör det lättare för företagare att få kvalité på sitt material. Ha koll på var du sparar din information, sprid inte ut på flera ställen i onödan. Om frågan om att radera någons uppgifter uppstår bör du ha koll på var uppgifterna finns. Det blir dyrt att ta in konsult. Ha struktur. • Individer kan kräva skadestånd och det hotet är förmodligen större för en småföretagare än att en myndighet skulle begära kontroll. • Få ordning NU! Det som kostar är din tid. Inget specialprogram behövs, det går bra att använda till exempel Excel. Viktigast är att skriva ned vilken information du har sparad och varför. Radera är steg två. • Spara inte känsliga uppgifter om någon om du inte behöver och den personen inte har sagt att det är ok. Känsliga uppgifter är till exempel sexuell läggning, trosuppfattning eller allergier.

Frågeexempel – Erika Malmberg svarar Jag driver en skönhetssalong med mest

återkommande kunder. Vi har register med våra kunders uppgifter, allt från adress och telefon till hur deras hy mår. Vad bör jag tänka på? Svar: Att kunden får godkänna att ni sparar uppgifter om hur hyn mår och att ni raderar kontaktuppgifterna om kunden inte har kommit tillbaka på ett år. Kontaktuppgifterna kan lika gärna ha blivit inaktuella då. Min chef sparar uppgifter om mig, mina

anhörigas kontaktuppgifter och civilstatus. Får min chef göra så? Kan jag be hen plocka bort informationen? Svar: Ja, det får och behöver din chef göra. Den är skyldig att ha koll på dessa uppgifter om dig. Men du och din anhöriga har rätt att byta ut den anhörigas kontaktuppgifter till någon annan anhörigs. Jag driver ett ensamföretag och arrang-

erar konferenser på olika hotell runt om i Sverige. Vad är det okej att jag sparar om deltagare? Svar: Det är ok att du sparar kontaktuppgifter och allergier om deltagarna inför konferenserna. Men när konferenserna varit måste du ta bort uppgifter om allergier då det är känsliga uppgifter. Kontaktuppgifterna får du spara för att kunna skicka utvärderingar eller liknande. Om du vill ha kvar uppgifterna för att skicka reklam i framtiden måste du först få ett godkännande.

BraAffärer

15


Skövde är en given knutpunkt för många tågresenärer och även Moa åker mycket tåg runt om i landet till uppdragsgivare. FOTO: PIA GYLLIN

16

BraAffärer


Moa DeBruin Småföretagaren som hjälper stora drakar

BraAffärer

17


Möt företagaren Moa DeBruin – bloggstjärna och expert på sociala medier. Något hon också utbildar andra företag i. – När jag gick hem på min första föräldraledighet visste jag att jag aldrig mer skulle komma tillbaka, säger Moa. Året är 2009 och arbetet som inköpsassis-

tent är hon färdig med. Hon vill bli egen. – Jag har väl alltid trott att en företagare är på ett visst sätt, men jag känner mig sällan som den typiska företagaren.

Bra Affärer träffar Moa DeBruin en snö-

slaskig marsdag. Våren borde egentligen ha kommit längre, men snöfallet den senaste tiden har bromsat ankomsten rejält. ”Ratta in gps:en på Elins Esplanad så möter jag upp er där”, står det i sms:et från Moa. Hon har många järn i elden och det är därför inte helt klart var i Skövde vi ska ses. Att det var exakt hit hon skulle ta sig när hon bestämde sig för att satsa på eget för nio år sedan var det ingen som visste, inte ens Moa själv. – Det här med strategier och mål är inte min grej, jag jobbar mer ad hoc. Jag driver helt klart företag på lust. Den här dagen har Moa rensat i al-

manackan för vår skull, på kontoret i gallerian tillbringar hon två dagar i veckan tillsammans med kollegan Matilda Magnisson och arbetar med gallerians sociala medier. Moa DeBruin är mer känd som ”Spi-

derchick” i bloggvärlden. Hon har varit en del av den sedan 2008 och har under åren hyllats för sitt bloggande. Ganska snabbt efter att Moa hade skrivit sitt första blogginlägg blev bloggen hennes största inkomstkälla.

– Jag förstod inte det själv förrän jag läste på Skatteverkets hemsida att där du har din primära inkomstkälla är också ditt arbete. Då, för tio år sedan, togs inte bloggandet på allvar. I dag är det nästan tvärtom, många tror att vi bloggare tjänar massor med pengar. Det har vänt kan man säga. Företaget registrerades 2014 och är i

dag så mycket mer än bara bloggen, även om den fortfa­rande är den del som ligger henne närmast om hjärtat. – Det kom en tid då jag kände mig trött på mig själv och mitt varumärke. Då började jag hjälpa andra företag med sociala medier, jag var ju grym på det och vid den tiden fanns det ingen annan utbildning. Tillsammans med kollegan Matilda

bör­jade de sälja in sina tjänster, och Christina Löfgren, centrumledare på Elins Esplanad, var en av de som tackade ja till erbjudandet. – Vi var rätt i tiden, företag hade funderat på sina sociala kanaler men visste inte hur de skulle göra.

för vår ankomst, för inget ser ut att ligga på fel plats. Böckerna i hyllan ovanför tv:n är färgkoordinerade och här trängs kriminalromaner med nutida samhällslektyr. Vi sätter oss vid matbordet där fotografen vill ha oss, ljusinsläppet är nämligen fantastiskt och utanför ligger snön som ett orört täcke. – Det blir en skön kontrast de dagar jag arbetar hemma. Jag träffar så mycket folk att jag behöver det här. Jag och Matilda hade ett kontor förut, men vi hann aldrig vara där. Moa funderade i början på om det hon

sociala mediekanaler, hon skapar innehåll och nyhetsvärden, lyfter expertis och bygger varumärken. Utöver det utbildar hon företag i sociala

Allt har gått bra ekonomiskt för Moa

Moa tror att det många gånger handlar

Hon har kunnat plocka ut lön från start,

I dag har hon hand om flera företags

medier, driver podden ”Veckans Smash” och frilansar för radio, tidning och tv. Hon har aldrig tvivlat på sig själv, Moa är expert i sitt yrke. Det har dock en del män haft svårt med. – Det har vi blivit utsatta för flertalet gånger. Om vi till exempel har hållit i en utbildning så har det funnits män som försökt förstöra. Det har varit helt absurda situationer. En man ifrågasatte allt vi sa och var riktigt passivt aggressiv. Jag kände bara att ”Vad gör du ens här?”.

En annan händelse i kategorin ”män

som försöker ta över” var när duon fick höra att de var alldeles för dyra och att de borde sänka sitt konsultarvode. – Det lyssnade vi naturligtvis inte på utan fortsatte sälja in oss för den prissumma vi tycker är rimlig och det har gått hur bra som helst. Råd från mig: Lyssna inte till vad andra tycker att du är värd och jobba inte för billigt. Det är dags att lämna kontorsutrymmet

i gallerian och bege oss vidare till Moas

BraAffärer

Den här dagen har Moa dock förberett

gjorde verkligen var ett jobb eftersom hon hade så roligt. Det tog tid innan hon tog sitt yrke på allvar. – Det var ett stort steg för mig att starta företag, jag hade någon tanke om att det skulle innebära att jag skuldsatte mig för resten av livet. Men vad det egentligen handlar om är att jag får förtroende att skicka fakturor och betala in skatt. Nu känns steget till AB ungefär lika stort, jag är inte riktigt där än.

om en generationsfråga i hennes yrke, för de yngre är sociala medier så självklart.

18

radhus tre kilometer utanför centrala Skövde. Här bor hon med maken och två barn och bostaden fungerar även som arbetsplats flera dagar i veckan. – Jag har inga problem med det, jag kan tänka bort allt som borde göras i hemmet.

sedan dag ett och trots att hon efter en rådgivning kände att ”Jag kommer aldrig att vilja starta företag.” så gjorde hon det. – Ja herregud ja, det där mötet. Jag gick därifrån och ville verkligen inte starta, det kändes alldeles för svårt och stort. Rådgivningen kändes förlegad, det behöver inte vara så svårt och ett företag kan faktiskt se ut lite hur som helst. Jag är glad att jag tog steget ändå och gjorde allt på egen hand, en sak i taget. Jag fick helt enkelt lära mig längs vägen. men några specifika mål i kronor har aldrig funnits. – För mig är det mer viktigt att jag gör det som är kul. Jag tackar nej till uppdrag om jag inte känner lusten. En kund Moa och Matilda sa ja till var

Ica Maxi där de utbildat kedjans alla butiker i sociala medier. – Då var det mycket jobb och jag byggde upp en inre stress. Jag visste att jag kunde det här, men en period tog vi helt enkelt på oss för mycket.

Nu har hon dragit ner på tempot, helt enkelt skalat


bort för att få mer balans. Det plingar till i Moas telefon, det är

poddkollegan Regina ”Egoina” Katralen som skriver ”I morgon skulle jag vilja prata om bekräftelse”. Veckans avsnitt ska spelas in dagen efter och eftersom Regina bor i Helsingborg görs allt via telefon. – Visst är det mycket jobb, men inte alls så där som man hör att en del har det. Jag tycker att det här är väldigt roligt, och kanske tycker många att jag jobbar jämt eftersom telefonen alltid är med mig men jag försöker bara effektivisera mina dagar. Det är dags att säga hejdå och det tar

inte lång tid förrän vårt besök är publicerat på bloggen: ”Intervjun gick bra, tackar som frågar! Det var en supertrevlig reporter och fotograf som jag tillbringade några timmar tillsammans med. Först drack vi kaffe och "tjötade" och jag fick berätta om mitt företagande. Det kändes bra. Jag visar gärna att man kan vara företagare även om man inte kommer med flashiga hemsidor och tusen affärsplaner.” TEXT: MARIA EREMO

Moa DeBruin Titel: Bloggare, poddare, konsult, föreläsare, frilansare inom sociala medier och kommunikation. Egen företagare. Familj: Man och två barn. Bor: Skövde Ålder: 34 år Dold talang: – Jag är extra duktig på att pyssla med 1000 saker samtidigt. Omsättning: 300-499 tusen kronor enligt 2016 års deklaration. Största utgiften i företaget: – Jag har inte så många löpande utgifter, för mig har det mer handlat om att köpa program till datorn och en bättre telefon. Det är inga jättestora utgifter. Tre tips till andra småföretagare: • Ta saker som de kommer och lär dig efter vägen. • Att sälja behöver inte vara komplicerat. Allt finns ett mail bort, kostym och portfölj behövs inte. Ta skäligt betalt, jobba inte för billigt. • Omge dig med andra småföretagare, nätverka. Jag är med i flera grupper på Facebook, det är skönt att utbyta erfarenheter med andra i samma situation.

Tillsammans med Regina Katralen driver Moa DeBruin podden ”Veckans Smash”. FOTO: PRIVAT

En dag med Moa genom hennes mobil 06.30 – Telefonens alarm väcker Moa som snoozar i tio minuter. 06.40 – Moa kollar sin blogg och Instagram. Om tid finns svarar hon på kommentarer som inkommit. Kollar Messenger. 06.50 – Moa sätter telefonen på laddning. 07.50 – Tar mobilen och går med man och barn till förskola och skola. 08.15 – Åker bil med maken, kollar klockan i mobilen och sina sms. 08.20 – Kommer till jobbet. Redigerar bilder, uppdaterar Instagram och skriver text. Allt sker i telefonen. Det tar cirka 30 minuter. 9-10 – Arbetar vid datorn. Mobilen vilar. 10-11 – Besöker butiker i gallerian, fotar och antecknar med telefonen. 11-12 – Kollar egna kanaler, svarar på sms, Instagramkommentarer och kommentarer i bloggen. Arbetar även med andras kanaler genom telefonen. 12-13 – Lunch. Mobilen får medvetet vila. 15.30 – Moa slutar på kontoret, kollar de egna kanalerna i telefonen. 16.00 – Hämtar barnen, använder telefonen endast om det ringer. Har inte ljudet avstängt. 20-20.30 – Landar i soffan med telefonen. Går igenom alla kanaler. Mailar om det behövs, uppdaterar sin egen Instagram. Publicerar i bloggen. 20.30 – Umgås med vänner genom telefonen i olika forum. Kollar sin Facebook. 21.00 – Tittar på serie, dubbelskärmar oftast. 23.30 – Går och lägger sig. Läser bloggar genom telefonen. 00.00 – Släcker lampan och sätter telefonen på ljudlöst.

Telefonen är alltid med och Moa sköter en stor del av sina arbetsuppgifter från den. När mobilen vilar får datorn ta över. FOTO: PIA GYLLIN

Att fotografera andras verksamheter hör till Moa DeBruins uppdrag. Här förevigas en butik i Elins Esplanad inför kommande uppdatering på Instagram. FOTO: PIA GYLLIN

Moa DeBruin är expert på sociala medier. Allt började med den egna bloggen, i dag driver hon eget och hjälper andra företag att bli bättre på nätet. FOTO: PIA GYLLIN

BraAffärer

19


SMÅFÖRETAGARNAS FÖRSÄKRING HAR ORDET - Se över företagets försäkringar och spara pengar! Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund är det alltid lätt att få förmånliga villkor. Företagsförsäkring • Anpassad för Småföretagare • Generös omfattning och villkor • Extra bra erbjudande för nystartade företag • Låg självrisk • Spara minst 10% jämfört med er nuvarande försäkringslösning • Låg premie, från 166 kr per månad.

Företagets bilar • Snabb skadereglering • Smidig administration • Spara minst 10% jämfört med er nuvarande försäkringslösning • Låg premie, från 100 kr per månad

Intäktsförsäkring • Ger företaget ekonomisk ersättning om du drabbas av sjukdom eller olycksfall • Välj mellan 15 000 kr och 20 000 kr i månatlig ersättning • Låg premie, från 321 kr per månad

Intressant, jag vill veta mer! Läs mer om ovanstående försäkringar på smaforetagarnaforsakring.eu eller kontakta oss på 08 – 520 056 72 eller smaforetagarna@fuab.com

Om Småföretagarnas Försäkring Småföretagarnas Försäkring är ett samarbete mellan Småföretagarnas Riksförbund och Försäkringsutveckling AB, FUAB. FUAB är Sveriges enda fristående gruppförsäkringsförmedlare, helt inriktad på att utveckla och administrera försäkringslösningar. Tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund tar vi fram anpassade försäkringar för dig som medlem. Håll utkik, vi är inte klara än – det kommer mer...

20

BraAffärer


Juristen

Så fungerar framtidsfullmakt I juli förra året trädde en ny lag i kraft, lagen om framtidsfullmakter. Genom denna lag kan du nu på förhand utse en person som tar hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter om du i framtiden förlorar din beslutsförmåga, till exempel på grund av ålder eller sjukdom. En framtidsfullmakt börjar gälla när du

själv inte längre förmår att fatta nödvändiga beslut av personlig eller ekonomisk karaktär. Tanken med fullmakten är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller förvaltare. Fullmakten ger den enskilde på så sätt en större integritet och självbestämmanderätt i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter. För den enskilde ger den även möjlighet att planera inför en i övrigt oförutsägbar framtid. För att få upprätta en framtidsfullmakt

måste du ha fyllt 18 år och ha beslutsförmåga, det vill säga en förmåga att ta hand om dina angelägenheter. Fullmakten måste vara skriftlig och bevittnas. Vittnena ska ha kännedom om att själva handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta detta med sina underskrifter. Den som du väljer som fullmaktstagare får inte agera vittne och i övrigt gäller samma regler för vittnen som vid testamente.

Framtidsfullmakten träder i kraft när

en person på grund av sjukdom, skada, psykisk störning eller liknande förhållande är ur stånd att ta hand om de angelägenheter som fullmakten omfattar. Det ska framgå tydligt vad fullmakten avser, dels för att fullmaktshavaren ska veta ramen för sitt uppdrag, men också för fullmaktens användbarhet gentemot tredje man såsom banker och myndigheter. Fullmakten får dock inte omfatta åtgärder inom hälso- och sjukvård eller tandvård eller vissa frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär. Det är fullmaktshavaren som gör be-

dömningen om framtidsfullmakten har trätt i kraft. Man kan dock villkora att ikraftträdandet av fullmakten ska prövas av domstol. Även fullmaktshavaren kan få till stånd en sådan prövning när det behövs för att uppdraget ska kunna fullgöras på förutsatt sätt. Fullmaktshavaren ska, när han eller hon gjort bedömningen att fullmakten trätt i kraft, snarast underrätta fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar. Fullmaktshavaren har rätt att utföra de uppgifter som omfattas av fullmakten och har härutöver alltid en lojalitets- och samrådsplikt. Detta innebär att fullmaktshavaren alltid ska se till dina intressen och är skyldig att agera därefter. Är det möjligt, ska fullmaktshavaren även samråda med dig i viktiga frågor.

Du bestämmer vem som ska vara full-

maktshavare. En fullmaktshavare kan vara en familjemedlem, släkting, nära vän eller annan av dig utsedd person. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare som tillsammans eller var för sig ska utföra uppdraget. I de fall då det finns en fullmaktshavare kan det vara bra att även utse en reserv för det fall den första fullmaktshavaren är förhindrad att utföra sitt uppdrag. Det är även möjligt att utse en granskare som har rätt att begära redovisning av uppdraget. Även överförmyndaren har sådan rätt och kan agera om fullmaktshavaren missbrukar sitt uppdrag. Framtidsfullmakten upphör att gälla vid en återkallelse av fullmaktsgivaren, eller av granskaren om sådan är utsedd och granskaren har getts den befogenheten i fullmakten. Framtidsfullmakten upphör även för det fall fullmaktsgivaren får god man eller förvaltare utsedd. Det är viktigt att man noga tänker igenom

hur man vill ha det för det fall man inte längre förmår att fatta nödvändiga beslut och vem man vill ska hjälpa till när detta inträffar. En framtidsfullmakt ger dig möjligheten att behålla kontrollen och på förhand bestämma och utse en person som ska hjälpa dig när du inte längre förmår. Kontakta oss på Nordbro så hjälper vi dig att upprätta din framtidsfullmakt.

Linn Tennman, Jurist, Nordbro AB

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister. Byrån arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. På Nordbro arbetar även utbildade redovisningsekonomer som är behjälpliga vid bokföringsfrågor. Som medlem i Småföretagarna har du rätt att kontakta oss för rådgivning vid tre tillfällen per år (ca 30 minuters rådgivning per tillfälle). Du ringer då till Småföretagarnas kansli, som kopplar dig vidare till oss för omgående kontakt. Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

BraAffärer

21


” Med SMÅA i

ryggen vågar vi satsa på vårt företagande. Dobedai, specialister på radioreklam, ljud- och musikproduktion samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Dobedai på smakassa.se/radiokillarna

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Bli medlem på www.smakassa.se

Gratiskurs i konsumenträtt

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund har du möjlighet att gå en gratis kurs i konsumenträtt. Den täcker alla viktiga konsumentaspekter: • Förköpsinformation • Konsumenträtt om distansavtal och ångerrätt • Konsumenträttigheter och garantier vid ursprungligt fel i varan • Alternativa tvistlösningar och tvistlösning online • Otillbörliga affärsmetoder och oskäliga kontraktsvillkor

Frida Företagare

22

BraAffärer

Konsumentvägledaren Maria Wiezell på Sveriges konsumenter ger svar och handfasta råd om hur du som företagare bäst hanterar dina kunder och lär dig det viktigaste av konsumentlagstiftningen, så att du kan undvika kostsamma rättstvister och tidsödande konsumentklagomål. Det du lärt dig på kursen kan du sedan sprida vidare till dina kollegor och medarbetare.

Tid: 14 juni klockan 15:00-20:00. Plats: Zinkensdamm konferens, Zinkens väg 20, Stockholm. Anmäl dig senast den 13 april till: maria.wiezell@konsumentcentrum.se. Ingen kursavgift. Sveriges Konsumenter bjuder på kaffe och smörgås. Kursen ingår i EU-projektet Consumer Law Ready, som syftar till att öka medvetandet kring konsumentlagstiftningen.

en serie av Anders Suneson, episod 39-2018


Korsord HAN JOBBAR MED STENAR GER PLUS SPARKAS I FÖREUT HEMITAGET FRÅN

KALLVALS PÅ RÖR

SJÄLSFRID GÖR AFFÄRSUPPGÖRELSER

SKULDSIDA

KUNGAFAMILJEN INNEHÅLLER KOPPAR

ÄR ÖVERGÅNGAR UTAN BOMMAR

DE ARBETAR PÅ SINA SKIVOR

RULLAR I GROTTA BEVAKAR KÖPARNAS INTRESSEN

DE TÄCKS AV KAPSLAR

SILVERTECKEN

ESTETISKT OMDÖME FAKTURAN PÅ JOBBET

PUTSAR FÖRETAG SOM KAN GE UTDELNING

MISSLJUDET

ÄR DEN SOM TRIVS I SITT MANSKAP

ÄR SPAK SKATTJÄGAREN RÄKNEORD

MISSAR CHANS TILL BRA AFFÄR

DE SUMMERAR FÖRETAGENS RESULTAT DE SYNS PÅ VITA DUKEN

SKÄRMBILD RÖRA SIG RUNT

SKYDDAR MOT KICKEN KÖRS VAROR I

SLANG FÖR ANSIKTE

KLARA AV UPPLAGA

GÅR DET SOM ÄR SKAPLIGT

DRAGIT IFRÅN

PLATS FÖR URMAKARNA

KÖR FOLK I KISTA

KLARHET TAR LOV UTAN MÅL TYSKA HAGEN PÅ SCEN

DEL AV KRONA

STATIONERADE ENKELSPÅRIGA

ÄR FLUGA SOM FÖRSVUNNIT

HÄLLDE UPP

PASSION

KUMMEL

UNDER ISEN

HAR SKUTAN ANLÖPA BLIR MAN VID NEDKOMST

MÄRKE SOM TESTADE VAROR 1951-72

DROG FÖR ANDRA

HAR FOTFÄSTE

MOTIONERA

TÄCKER HUS PÅ Ö

ÄR EN SMAL SAK

HÖSTBLOMMA HÅLLHAKEN

BLOCKAD

KRÄNGER FRÅN KON

STÄMNING BEHÅLLNINGARNA POJKE I SKOLA VISAR RÖDA SIFFROR

STELFRUSEN DE SÅS BÄR KRAGE

FÖRETAGSLEDNING FIRAS 23 MARS

SNATTRAR I DAMM

KALLAS MAKRILLARNA

BRA FÖRVÄRV

BROTT OCH STRAFF

STRYKS DUK MED

ÄR NEGATIV CIRKEL

HÖRS VID LEDA

GÅR PÅ VALL HA DET BRA

ORT MED ORT

ÄNDSTATION SKA BETALAS TILLBAKA VARA HÄR OCH NU

SÅDANA KAN SITTA BAKOM GALLER

RÖR OM I GRYTAN

SKINA UPP

ANHÅLLA

TVÅ HÖGTIDIGT

VÄRPTE

ÄR METALL DEL AV

AVMAGRINGSKUR

ÄR PRYL SOM GÅTT UNDER KLUBBAN ÄMNE MED HISTORIA

TRAFIKSIGNAL SOM ÄR HÖRBAR

ÄR DE SOM ÄR ANINGSLÖSA

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 4 maj 2018 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Rätt svar BraAffärer nr 1-2018 RESUTATET I FÖRETAGET

Namn

Adress Postnr

Ort

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr 5/2017 Bra Affärer nr 5/2017 1. Per-Åke Persson, Kristianstad 2. Staffan Smed, Kvissleby 3. Dan Lindgren, Alstermo 4. Annika Petersson, Halmstad 5. Birgitta Lövberg, Lilla Edet

Annonsbilaga nr 5/2017 1. Risåns Måleri & Färgstation AB, Kopparberg 2. Helene Svensson, Kristianstad 3. Eva Gruffman, Vilhelmina 4. Mats Johansson, Ryd 5. Gert Nilsson, Höör

L L

K

R

TA TAG

O

D

A

D

L

A

R

E

T

STORLEK PÅ YTA INOM GEOMETRI KVALSTER

A

R

E

A

R

G A

N

E

D

A

R

S

J

O

B

B

S

SMÅ GRÄSHÖGAR ÄLDRE SLÄKTING

R

HAR VI SOM JUSTITIEMINISTER UPPFÖRT

S

N A

M Å

F

Ö

R

E

T

A

G A

R

A

R

DRILLA

HAR SAND I DYN SKÄR I VATTEN

Ö

K

E

S T

KOMMUN I VÄST

A

L

E

SAMLAT PENGAR FÖR DET GEMENSAMMA

S

A

L

A

SKICKAR FÖRETAGARE FÖR ATT FÅ BETALT

A

DEN BLIR TILL STICKOR

HÖRNORNA

B

E

H Ö

K

R

A

V

B

R

E

V

PROFET I BIBELN

E

S

R

A

T

A

Å

ÄR DEN SOM GÅR FÖRSTA RONDEN

A

T

SÖKER ANKORET

L

A

N P

NÄRA

ÄR DET SOM ÄR LÄTTARE

SÄKRAR SLÄKTSKAP

D

E

M O

P

TITTAT OAVBRUTET BJÖRNGRUPP

ERFORDRAR

N K

N A

FROTTERADES

FÄNGSLA BLOMMAR I SJÖN

T HAR SINA LEXIKON PASSIONEN

I

R

N E V DRABBAS AV PÅLAGA BOR BORTOM HAVET BRUK

O

X MUTANT

PENNINGBIDRAG

R

KNALLEN

B K

E

ÄTER I SMÅBITAR

B S

P

O

N A

O

N U

V

SÄNKER VOLYMPRISET

L

A

U

R A

R

PALMFRUKTER

T

O T STARTPLATS DE VÄRMER ÖVERKROPPAR

E

DRYG PÅ SOLSIDAN

I

SKÄR STRÅ

B

LÄMNAS I MÅL

N A BULLRA

A

N S

JOBBAR IHOP MED ROBIN

FISKE PÅ IS

S

A

KLASSKAMP

GER TUMMEN UPP SLETS SÖNDER

DOJA MED SVÄNG VID TÅN

P

I

E

E

KREATUR

S

K

T

B

ELDSTAD

A

L

T

PERPLEX

P

KOM MED ABC

R

O

GÖR SKADA

P

BOKSLUT MED UNDERSKOTT

U

S

N K

HÅLLER BYXORNA VID LIV

PLATS MED DOM OCH LÄRDOM

SÄLJER BILLIGT I HALLAND

N O

S A

ÄR EN VÄLBETÄNKT INVESTERING

DE ÄR VÄRDELÖSA I BÖRJAN

EDER

I VÅR TID DET GER FÖRETAGARE MERARBETE

BLIR STORA BOLAG PÅ BÖRSEN

I

ÄR DE SOM BÄR HUVUDET HÖGT FRÄSA

MÄRKS I FÖRVÄG

V

VÄRDEMINSKNING PÅ SKADAD VARA

N

R HÖG KLASS GAMLA HJULSPÅR

R

A

T

STYR I PLUGG

V

MED GRÖN I BAND FÖRR

FJOLLIG VISAR RÖDA SIFFROR

T

R

A

SAMMANFOGA

N A

K

PERMANENTA

S

E

L

A

D

VAR EN AV URMAKARNA FROSSARE

E

V

A

M S

I

G

E

R

KÖR FOLK I KISTA

E

N A

B

E

S

K

A

T

T

A

S

B

A

L

T

GER ÖVERBLICK EJDER

V

Y

GIFT MED JAKOB I BIBELN

E

MOTGÅNG

ALLDENSTUND

NÄST STÖRST I STATERNA DRAKE PÅ AVENYN

G

MEDIUMTRÄFF

S

A

KRISTIDER TAR DEN SOM GILLAR SKÄMT

O

Å

R

L

A

R

E

KALLAS DEN VANLIGA LUNKEN

V

A

R

D

A

G E

N

G N O

D

D

E

S

VÄRDERAS HÖGT

A

K

T

S

RÖJDE

A

BraAffärer

23


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande. Från och med förra året fick vi möjligheten att koppla direkt till Arbetsrättsjouren, Nordbro och Plana vid rådgivningsärenden. Dessutom utökade vi våra öppettider på kansliet, se hemsidan. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post.

2018-02-09 06:2 4

LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

ZZ-1606-123456

Giltigt t.o.m. 202

180209 ID06-kort -A FRONT

Mikael Larsson

COLORS: Black PMS 166 PMS Cool Grey 3 UV-Print Hologram Foil KUR Z SB Dots CARDINFO: Mag stripe: HiCo CHIP: Mifare 1k + Temic

Läs mer om erbjudandet på vår hemsida www.smaforetagarna.eu

Småföretagarna

Genom Småföretagarnas Riksförbund kan du nu på två minuter registrera ditt företag hos HantverksID.se och därefter direkt beställa dina ID06 kort! Du behöver inte tänka på att ta fram underlag från Bolagsverket eller Skatteverket - det ordnar Seriline åt dig.

1-06-02

Beställ dina ID06-kort till rabatterat pris!

TRYGG BYGG AB Trygg Bygg AB Org nr. SE 123456 -1234

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 2 | 2018  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 2 | 2018  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund