__MAIN_TEXT__

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 1 2 0 17

Vi före

träder

nu

30 000

Ny 3:12-modell klar!

småfö

re ! retaga

My Newsdesk:

Småföretagarna har årets bästa nyhetsrum Nya Juristen om reklamationer

HELÉN ANDERSSON - vill göra människor lyckliga

L A G A R • R E G L E R • S K A T T E R • T I L LV Ä X T • T R E N D E R


Erbjudande genom exklusivt avtal via Småföretagarnas Riksförbund

Vi kan nu erbjuda dig som medlem i förbundet attraktiva IT-lösningar och en IT-Partner som: I Förenklar din vardag I Ger dig mer tid till din verksamhet så att du får mer tid till dina kunder I Hjälper dig öka företagets lönsamhet

Du kan få: I All IT inkluderad (datorer, säkerhet/backup, skrivare, program, support m.m.) I Fast månadskostnad per användare I En IT-Partner som bryr sig och finns nära

Ring nu!

Office IT-Partner Stockholm/Liljeholmen Tel: 08-400 25 708 www.officeitpartner.se/smaforetagarna


Ledare

Innehåll: Ledare 3

Ska landsbygden överleva?

5 frågor

4

Medlemssidor 6 Profilen: Helén Andersson

12

Forum Sweden överraskade han säkert sin publik genom en märklig inställning till regional utveckling. Hans budskap var att stora delar av Sverige, utanför storstäderna, kan ses som ”skräpyta”. Nordström förklarade: ”Det är till exempel Värmland och Gotland som är typiska fall av skräpyta. Där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd.”

Årets nybyggare

15

Den fördomsfulla bilden säger en del om dagens samhällsklimat. Även

Juristen 21

När ekonomen Kjell Nordström nyligen talade vid Nordic Business

om Nordströms budskap är ovanligt negativt, så relaterar den till föreställningen att tillväxten kommer att fokuseras till ett fåtal storstäder, medan resten av landet halkar efter. Lyckligtvis stämmer inte denna pessimistiska bild. Det är utanför storstäderna som Sveriges rika mineraltillgångar samt gröna näringar som skog, vattenbruk och jordbruk finns. Det är här mycket av industrin och turismen är lokaliserad. Utan dessa näringar skulle Sveriges välstånd och exportmöjligheter urholkas.

Lärlingssystemet 16 Srf konsulterna

17

Nyheter 18 Beas Banktips

20

Serien 22 Korsord 23

Inte heller är det en naturlag att mindre tätbefolkade regioner och med-

elstora städer kommer att halka efter. Runtom i världen ökar intresset för de miljövänliga produkter som kan skapas med Sveriges gröna resurser, för avancerade industriprodukter och för turism i unika naturmiljöer. För att dessa möjligheter ska realiseras krävs dock goda förutsättningar för nya och växande företag. Detta är den ingrediens som saknas i stora delar av landet. Småföretagarnas Riksförbund har tidigare analyserat sambandet mellan

nyföretagande och lokal utveckling. Nyföretagande kan ofta vara ett sätt för den som förlorat sitt arbete att hitta en ny sysselsättning. Ändå finns ett positivt samband mellan nyföretagande och låg arbetslöshet i Sveriges mindre tätbefolkade kommuner. Anledningen är att nya företag bidrar med nya arbetstillfällen och med förnyelse i näringslivet. Framförallt spelar nya företag en avgörande roll för den unga generationens jobbmöjligheter. Självklart är fler och växande företag också lösningen för att få integrationen av nyanlända att fungera bättre.

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Maria Boborg-Trané ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Trots att behovet av förbättrat företagsklimat är välkänt finns dock en

uppenbar brist på reformer. Regelkrånglet är fortfarande, trots politiska löften om förbättring, omfattande. Många företag har svårt att finna den kompetens som de behöver för att utvecklas. Arbetsförlagt lärande, som många företagare efterfrågar, lyser med sin frånvaro. Höga skatter försvårar konkurrenskraften med omvärlden. Istället för satsningar på infrastruktur planeras en kilometerskatt som kommer att avsevärt försämra förutsättningarna att driva företag runtom på landsbygden i Sverige Så nej, det stämmer verkligen inte att Sveriges

regioner är skräpytor. Men i avsaknad av en offensiv företagarpolitik kommer många delar av landet att uppleva stagnation. Den stora frågan är om viljan finns att driva en offensiv företagarpolitik, som möjliggör tillväxt också utanför ett fåtal storstäder. LeifSvensson Förbundsordförande

Kallelse till Förbundsstämma 2017 Nordic C Hotel Vasaplan 4, Stockholm Lördagen den 22 april Anmälan om deltagande ska vara kansliet tillhanda senast den 19 mars 2017 Motioner ska vara kansliet tillhanda senast den 12 mars 2017

BraAffärer

3


FEM FRÅGOR

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION TILL FRÅNMEDLEMMAR SMÅFÖRETAGARNA

Liselott Andersson

Café Fröken Andersson i Stora Höga 1. När startade du ditt företag?

I februari 2010. Innan dess hade jag jobbat som kock, kallskänka, kocksteward med mera på många ställen. Bland annat på lastbåtar, dagis, Nyköpings slott…

2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Det måste bli billigare att anställa! 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Det är friheten! Jag skulle inte byta den mot någonting. 4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Att det ska fortsätta att gå bra, det tog flera år innan jag kunde ta ut någon lön. 5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Det är en trygghet att ha någonstans att vända sig om man behöver råd. Namn: Liselott Andersson Antal anställda: Två på heltid och fyra på deltid vid behov. Verksamhet: Café, mc- och bilträffar varje onsdag året runt. Det gör mig inspirerad och motiverad: Glada och nöjda

gäster!

Rikard Ålund

Nonnes Musik i Nybro AB 1. När startade du ditt företag?

Bolaget bildades 1983 av tidigare ägare. Jag blev ägare i december 2010. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare?

Det är tre frågor som drabbar oss hårdast i dagens företagsklimat, enligt mig. Den höga arbetsgivaravgiften som till stor del kväver våra möjligheter att nyanställa. Samt den alltmer uteblivna kontanthanteringen från storbankerna. Till sist de dåliga försäkringarna man har som egenföretagare om man skulle råka ut för en olycka eller bli sjuk. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Det behövs en instans som trycker på politikerna och lyfter fram just småföretagarnas frågor på högre ort.

4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Namn: Rikard Ålund, Nonnes Musik i Nybro AB Antal anställda: 4 Verksamhet: Detaljhandel med musikutrustning och datorer Det gör mig inspirerad och motiverad: Mina två barn

Att bygga ett hållbart företag som på sikt kan nyanställa och utvecklas vidare. Målet är att skapa en trygg och stabil grund för min familj.

4

5. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Att man får utmana sig själv och hela tiden leta efter nya idéer och lösningar.

BraAffärer


Företagshälsovård+ Utan årsavgifter!

Vi erbjuder er en företagshälsovård utöver det vanliga!

Hos oss får ni inte bara en hälsokontroll, utan även råd-givning och kunskap om ett friskare och längre liv. Ni erhåller även en utförlig hälsorapport på hela företaget!

Vi erbjuder

•Företagshälsovårdsavtal utan årsavgifter! •Hälsokontroll+ •Läkarbesök (kort väntetid vid bokning) •Rehab (arbetsträning, alkohol & droger) •Arbetsmiljöfrågor •Kost & Träning •Samtal & Coaching (psykolog, krishantering m.m.) •Utbildning & utveckling (HLR, ergonomi m.m.)

Vi gör Hälsokontroll+ på följande orter: Bra Balans i Sverige AB Kaplansbacken 10 112 24 Stockholm www.brabalans.se info@brabalans.se 08-661 62 00

Stockholm Göteborg Malmö Växjö

Jönköping Linköping Norrköping Nyköping

Örebro Västerås Uppsala Gävle

Falun Sundsvall Östersund Umeå

” Med SMÅA i

ryggen vågar vi satsa på vårt företagande. Dobedai, specialister på radioreklam, ljud- och musikproduktion samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Dobedai på smakassa.se/radiokillarna

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Bli medlem på www.smakassa.se


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Ny 3:12-modell underlättar för småföretagen Revisor Carl-Magnus Falk och Parame-

ter Revision har utvecklat en 3:12-modell som enkelt beräknar ett förslag på optimal fördelning mellan lön och utdelning. Beräkningarna är gjorda utifrån gällande 3:12-regler, utredningens förslag på nya regler och Anders Anderssons och Småföretagarnas Riksförbunds förslag. Det är krångligt och tidskrävande att sätta

sig in i alla regler, inte minst 3:12-reglerna; det vet Carl-Magnus Falk, som under sina år

på Parameter Revision dagligen mött småföretagare i sitt arbete som revisor. För ett år sedan fick han en idé att ta fram en modell som på ett enkelt sätt skulle kunna underlätta vardagen, i första hand för Parameters Revisions cirka 1 000 kunder, men också för Sveriges alla småföretagare. Det var drömmen och nu är den på väg att gå i uppfyllelse. – Till en början var det en mycket enkel modell, innan jag träffade min gode vän Lukas Lilja, som är extremt duktig på Excel, säger Carl-Magnus. Han tände på idén och hjälpte mig att utveckla modellen.

Utgångspunkten för modellen är

maximalt kassaflöde för användaren privat efter ALLA skatter och avgifter. Modellen söker upp optimal fördelning mellan lön och utdelning med hänsyn tagen till bland annat arbetsgivaravgifter, bolagsskatt, inkomstskatt (från skattetabell), ”pensionskassaflöde” diskonterat för inflation (år kvar till pension) och skatt på utdelning.

Nuvarande regelverk Förenk.regeln Huvudregeln

8 000 000 kr i lön 500 000 kr i vinst 1 000 000 kr i vinst 1 500 000 kr i vinst 2 000 000 kr i vinst 6 000 000 kr i lön 500 000 kr i vinst 1 000 000 kr i vinst 1 500 000 kr i vinst 2 000 000 kr i vinst 4 000 000 kr i lön 500 000 kr i vinst 1 000 000 kr i vinst 1 500 000 kr i vinst 2 000 000 kr i vinst 2 000 000 kr i lön 500 000 kr i vinst 1 000 000 kr i vinst 1 500 000 kr i vinst 2 000 000 kr i vinst

Utredningens förslag Förenk.regeln Huvudregeln

Det krävs lite förkunskaper för att kunna

använda modellen. Carl-Magnus råder företagare som inte själva har tid att sätta sig in i 3:12-reglerna att kontakta sin revisor eller ekonomiska rådgivare. – Genom att använda modellen blir det mycket enklare för småföretagen, samtidigt som de får bättre kontroll på sina verksamheter.

Dela kunskap och erfarenhet Länken till den nya 3:12-modellen finns på

Max kassaflöde efter skatter och avgifter

Carl-Magnus Falk är glad att hans 3:12-modell uppmärksammas.

Enklare och bättre kontroll

såväl Parameter Revisions hemsida som på Småföretagarnas riksförbunds. Den är gratis att använda, vilket skulle kunna betyda att Parameter Revision kan mista kunder. Men det är ingenting som Carl-Magnus Falk oroar sig för. – Vår tanke är att vara generösa och dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Vi vill att folk ska få upp ögonen och vara förberedda på hur förslaget kommer att slå.

Maria Boborg-Trané, Förbundssekreterare

Småföretagarnas Förslag Förenk.regeln Huvudregeln Skillnad mellan Småföretagarnas förslag och utredningens förslag

Skillnad mellan Småföretagarnas förslag och nuvarande regelverk

34% 41% 49% 53%

Ej möjlig 40% 39% 39%

34% 43% 51% 55%

Ej möjlig Ej möjlig 48% 46%

34% 42% 50% 53%

Ej möjlig 38% 39% 40%

0% 6% 9% 7%

0% 2% 0% -1%

34% 41% 49% 53%

Ej möjlig 40% 39% 39%

34% 43% 51% 55%

Ej möjlig Ej möjlig 46% 45%

34% 42% 50% 53%

Ej möjlig 38% 39% 40%

0% 6% 7% 5%

0% 2% 0% -1%

34% 41% 49% 53%

Ej möjlig 40% 39% 39%

34% 43% 51% 55%

Ej möjlig 45% 44% 43%

34% 42% 50% 53%

Ej möjlig 38% 39% 40%

0% 6% 5% 4%

0% 2% 0% -1%

34% 41% 49% 53%

Ej möjlig 37% 37% 37%

34% 43% 51% 55%

Ej möjlig 42% 42% 46%

34% 42% 50% 53%

Ej möjlig 38% 39% 40%

0% 4% 3% 6%

0% -1% -2% -2%

Den nya 3:12-modellen beräknar optimal fördelning mellan lön och utdelning utifrån gällande 3:12-regler, utredningens förslag på nya regler och Anders Anderssons och Småföretagarnas Riksförbunds förslag. Tabellen visar skatteeffekten för 16 olika exempelföretag. Med en total lön på 2 mkr till 8 mkr och en vinst (efter ägarens lön) på 500 tkr till 2 mkr.

6

BraAffärer


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Enkelt förslag som fungerar

Skrota 3:12-reglerna och gör det enklare för Sveriges småföretagare, säger Anders Andersson.

Utredarna och remissinstanserna är bakbundna av regering-

Krångliga 3:12-regler försvårar för småföretagen Landets hårt prövade småföretagare har nu

fått ännu ett förslag om nya 3:12-regler. Dessa regler är så krångliga att de flesta inte förstår hur de fungerar. De som begriper dem inser att det nya förslaget motverkar sitt syfte. Inte heller politikerna verkar förstå hur

reglerna fungerar i praktiken. När förre finansministern Anders Borg ändrade dem från och med 2014 kan han inte ha insett konsekvenserna av förändringen: En företagare med totalt 3 miljoner i löner kunde plötsligt öka sin lågbeskattade utdelning från 750 000 kronor till 1,5 miljoner när 50 och inte 25 procent av företagets totala lönesumma fick tas ut som utdelning.

Dubbelt dråpslag mot landets småföretagare Anders Borgs syfte att förbättra för små-

företagen var utmärkt. Men problemet är att förbättringen var så stor att det kom krav om försämringar. Det är det som är anledning till att utredarna nu föreslår regeländringar som blir ett dubbelt dråpslag mot landets småföretagare: Gränser för löneregel och förenklingsregel blir betydligt sämre och mer komplicerade än före Borgs ändring. Dessutom höjs skattesatsen för utdelning från 20 till 25 procent. Dessa försämringar hade förmodligen aldrig kommit om Borg varit mer måttfull. Men förslaget innebär märkligt nog förbätt-

ringar för en grupp – de som kan ta ut mer än 6 miljoner i utdelning får en skattesänkning från 30 till 25 procent för det som ligger över gränsen.

Politikerna verkar inte förstå hur verkligheten ser ut I det nya utredningsförslaget står att ett av dess

syften är att ”skapa positiva effekter som ökar entreprenörskap och ger fler arbetstillfällen och högre tillväxt”. Utredningens förslag kan ge motsatt effekt: Utdelningar som sparats på blankett K10 tas ut medan skatten i år och nästa år ligger kvar på 20 procent – i stället för att investeras i företaget och skapa tillväxt. Politikerna verkar inte förstå att verkligheten ser ut så här: 1. Många företag har inte råd att ta ut någon utdelning alls. 2. De företag som går bra sätter av miljonbelopp som utdelning som antingen tas ut eller sparas. 3. När företaget säljs finns det ofta så mycket sparad outtagen utdelning att skatten blir 20 procent med dagens regler. 4. Om de då inte har tillräckligt stor sparad utdelning lägger de sitt bolag passivt i fem år före försäljningen. Vinster i sådana trädabolag beskattas med 25 procent vid försäljning eller likvidation.

Obegripligt krångligt och stimulerar inte tillväxten För att kunna använda trädaregeln får ägaren

inte arbeta i sitt bolag och kapitalet får inte placeras i aktier eller som riskkapital i andra företag. Det strider mot alla tillväxttankar från alla partier. I stället för att avskaffa denna kontraproduktiva regel vill den nya utredningen utvidga den till att gälla också vid generationsskifte, vilket inte går i dag.

ens direktiv om att utgå ifrån de gamla otidsenliga 3:12-reglerna, anser Anders Andersson. Hans förslag, som också Småföretagarnas Riksförbund ställer sig bakom, är enkelt och kan se ut så här: 1. Låt fåmansföretagare ta

ut hur stor utdelning som de har råd till. Men, för att staten inte ska förlora skatteintäkter på denna radikala förenkling och förbättring av 3:12-reglerna, kan själva skattesatsen på utdelningen behöva höjas med någon procentenhet. Med en höjning från 20 till 22 procent skulle då det totala skatteuttaget höjas från 37,6 till 39,2 procent. Ge någon form av skattestimulans, om företagaren väljer att vänta med att ta ut utdelning tills företaget säljs eller se till att vinster ska få stå kvar obeskattade i företaget, för att kunna säkerställa utvecklingsresurser när de behövs. 2. För att förhindra att inte hela

bolagsvinsten tas ut i utdelning, bör dock ett lönekrav finnas kvar – att årsinkomsten för fåmansföretagaren exempelvis måste vara i nivå med skiktgränsen för statlig inkomstbeskattning. De som inte tar ut så hög lön bör ändå få ta ut lågbeskattad utdelning på ungefär samma nivå som dagens förenklingsregel, 160 000 kronor. Med dessa ändringar skulle alla

företagare veta vilka spelregler som gäller och uppmuntras att växa. Men frågan är om politiker och utredare vågar föreslå något så enkelt.

Både det som gäller i dag och ändringarna som

nu föreslås kring 3:12 är alltså obegripligt krångligt, stimulerar inte tillväxten och ger inga ökade skatteintäkter till staten.

Anders Andersson, Driva Egets grundare

BraAffärer

7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

En småföretagares utmaningar Som småföretagare gäller det att vara redo hela tiden, precis som scouterna. När vi har val vart 4:e år gäller det att vara

beredd på förändringar som kan leda till högre skatter och avgifter, det är då man måste vara scout på heltid. En företagare har som oftast en plane-

ringstid på mellan 5 och 10 år för att kunna säkra sin egen framtid och bygga kundunderlag för sin verksamhet. Men när politiker har en förmåga att ändra spelplanen oftare än vi hinner utveckla våra tankar för de företag vi bedriver, gäller det att ha koll på vad som händer i den politiska världen. Som småföretagare sedan 1981 ser jag

att det blivit allt snårigare och svårare när våra lagar ändras så fort det blåser lite. Men vi småföretagare är ju härdade sedan länge och är inte rädda att bli lite tilltufsade mellan varven, men när det blir lite för ofta vi ska ändra vår spelplan, ja då är det nära att man ger upp.

Men se det gör vi ju inte, vi ÄR ju våra företag. Det är som en familjemedlem som vi vår-

dar ömt och utan dem har vi inte ens mat på bordet. Och så få vi inte glömma våra kunder som så gärna besöker oss, utan dem stannar ju allt. Att vi också måste konkurrera med en del som bedriver sina företag helt oseriöst verkar inte våra beslutsfattare bry sig det minsta om, huvudsaken är väl sysselsättningen…

Integrationsarbete Småföretagarnas Riksförbund har nu

haft en första träff med Svensk-Somaliska handelskammaren. Vi ser fram emot att kunna inleda ett samarbete för att skapa bättre förutsättningar för företagsetableringar i förorterna.

8

BraAffärer

Trots att vi småföretagare skapar jobb

åt andra verkar det vara just de anställda som våra politiker lägger mest kraft på och alla ska ha en massa rättigheter. Medan vi småföretagare får några småsmulor och måste köpa alla försäkringar som bara går för att klara av morgondagen om vi skulle bli sjuka. Orättvisa verkar inte våra beslutsfattare veta något om trots att alla ska ha lika värde. Ord bara ord bygger inget förtroende. Det vet väl vi som är scouter och småföretagare varenda dag, för skulle vi lura våra kunder skulle vi inga ha.

Du som småföretagare och landets

hjälte, jag är stolt över att du vågar.

Nu är vi redo som scouterna inför kom-

mande utmaningar för framgång.

Siv Öberg
Styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund

Svårare än så är det ju inte, men att skapa

lagar som är rättvisa verkar sannerligen vara en svår utmaning för våra beslutsfattare. Utmaningar som vi småföretagare har hela tiden och fler får vi trots att det skulle bli enklare som någon lovade. Men att hålla ett löfte är kanske svårt om man kan skylla på någon annan hela tiden. Skulle jag som småföretagare skylla på

någon annan när jag ska betala skatt och avgifter skulle jag nog hamna i fängelse. Kanske dags för protester och göra våra röster hörda så det ekar där borta i riksdagshuset, då kanske våra beslutsfattare vaknar upp lite tilltufsade över att vi vågade.

För visst är vi modiga vi småföretagare som vågar satsa allt vi äger och har på det vi tror på.

Så modiga är nog nästan bara vi.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att ge den

svenska myndighetsapparaten en ökad förståelse för de små företagarnas villkor och ständiga kamp med regelkrångel och överdriven byråkrati. Vi har under de senaste åren velat göra

något för att underlätta för utlandsfödda att starta företag i Sverige men inte haft de

personella resurserna då styrelsens medlemmar fått prioritera annat. Vi kan nu tack vare vår nyanställde nä-

ringspolitiska samordnare äntligen sätta igång detta arbete.


u får roligen 5% abatt Du får troligen vDu oss. får 15 %

Småföretagarnas Riksförbund strävar alltid efter att ge sina medlemmar fördelar av sitt medlemskap. Office T-Partner brinner å sin sida för att göra sina kunders vardag så enkel som möjligt för att våra kunder då får mer tid ver till sin egentliga verksamhet. - Innebärande maximal möjlighet att växa såväl sitt företag, sina marknadsandelar ch sitt rörelseresultat. -Vi har idel glada och nöjda kunder spridda över landet. Från Sundsvall i norr till Malmö i öder.

Med denna ’samsyn’ faller det sig ganska naturligt att vi efter ett antal kontakter och möten med Småföretagarnas Riksförbund enades om att teckna ett samarbetsavtal. - Just med innebörd och avsikt att försöka göra IT vardagen nklare för riksförbundets medlemmar, så att de både får en säker IT-miljö och mer tid över för sig egen verksamhet ch därigenom ges möjlighet att ytterligare utveckla sina egna affärer och kundrelationer. Dvs, varför ska medlemmarna till Småföretagarnas Riksförbund behöva lägga ’dumtid’ på sitt IT-stöd, och brottas med sådant de normalt att ytterligare sina egna åt affärer och Vi tror nte sysslar med, då vi mycket kan lösautveckla IT-problemen dem? medlemmarna (dvs Office IT-Partner brinner snabbare å sin sida föroch bättre Vi på Office IT-Partner stårdu) för engagekundrelationer. Dvs, varför ska medlematt göra sina kunders vardag så enkel som mang, kunskap, erfarenhet och ommer att uppleva att vinsten kan bli påtaglig. - Detta var alltså utgångspunkten för våra samtal. - Vårt samarbets-certifierad marna till Småföretagarnas Riksförbund möjligt för att våra kunder då får mer tid specialistkompetens, vi vill skapa ett mervtal är resultatet.

Småföretagarnas Riksförbund strävar alltid efter att ge sina medlemmar fördelar av sitt medlemskap.

behöva lägga ’dumtid’ på sitt IT-stöd, och över till sin egentliga verksamhet. värde för våra kunder. Det viktigaste för oss brottas med sådant de normalt inte sysslar - Innebärande maximal möjlighet att växa är att förstå vad du som kund behöver och a del avsåväl annonsen från oss på annan plats Kontakta - Vi är säkra på att vi kan med, tidning. då vi mycket snabbareoss! och bättre kanganska sitt företag, sina marknadsandelar och i denna med våra IT-lösningar når göra du dina verklösa IT-problemen åt dem? Vi tror medlemsitt rörelseresultat. samhetsmål. Vi är 400 medarbetare och et du idag upplever besvärligt avseende IT betydligt enklare för dig vilket ger dig en säker IT-miljö. Detta samtidigt marna (dvsdina du) kommer att uppleva att -Vitid haröver idel glada ochdu nöjda kunder spridda finns på 30 orter. om du får till det helst vill ha tid för; nämligen egna kunder! vinsten kan bli påtaglig. - Detta var alltså över landet. Från Sundsvall i norr till www.officeitpartner.se/smaforetagarna utgångspunkten för våra samtal. Malmö i söder. Vi på Office IT-Partner står för engagemang, kunskap, erfarenhet är och certifierad specialistkompetens, vi vill skapa - Vårt samarbetsavtal resultatet. Med för denna ’samsyn’ sig ganskaför oss är att förstå vad du som kund behöver och med våra IT-lösningar tt mervärde våra kunder.faller Detdet viktigaste Ta del av finns annonsen frånorter. oss på annan naturligt att vi efter ett antal kontakter och år du dina verksamhetsmål. Vi är 400 medarbetare och på 30 plats i denna tidning. Kontakta oss! - Vi är möten med Småföretagarnas Riksförbund ganska säkra på att vi kan göra det du idag enades om att teckna ett samarbetsavtal. upplever besvärligt avseende IT betydligt - Just med innebörd och avsikt att försöka enklare för dig vilket ger dig en säker ITgöra IT vardagen enklare för riksförbunffice IT-Partner Stockholm/Liljeholmen E-post: liljeholmen@officeitpartner.se miljö. Detta samtidigt som du får tid över dets medlemmar, så att de både får en till det du helst vill ha tid för; nämligen säker IT-miljö och mer tid över för sig egen el: 08-400 25 708 www.officeitpartner.se/smaforetagarna dina egna kunder! verksamhet och därigenom ges möjlighet

troligen rabatt 15 % av oss. rabatt av oss.

den här tidningen är du förmodligen medlem garnas Riksförbund och i så fall får du 15 procent la din faktura, utom för betaltjänster och hårdvaror. Om du läser den här tidningen är du förmodligen medlem ller mobilabonnemang, mobilt bredband och mobila i Småföretagarnas Riksförbund och i så fall får du 15 procent rabatt på hela din faktura, utom för betaltjänster och hårdvaror. sterRabatten som gäller till mobilabonnemang, exempel Växel Mobil. Bra va? mobilt bredband och mobila tillläggstjänster som till exempel Växel Mobil. Bra va?

3 23 och tryck i talmenyn. Ange avtalsnummer 890420-T. Ring 0200-23 23 2 23 och tryck 2 i talmenyn. Ange avtalsnummer 890420-T. Om du läser den här tidningen är du förmodligen medlem i Småföretagarnas Riksförbund och i så fall får du 15 procent


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Bättre för företagare?

När jag tar mig en promenad i det vackra

vårvintervädret för att handla lite mat så blir jag stoppad av en bil. Det är Lasse som bromsar in och vevar ner sidorutan: - Nu har de väl fullständigt tappat fattningen i huvudstaden, tjoar han. Hela landet ska leva! Glesbygden ska få ett uppsving! Innebär det att Gärdet ska bebyggas, eller vadå? Bara för att de har en som pratar norrbottniska i regeringen verkar det inte bli särskilt mycket bättre för företagare utanför tullarna. I synnerhet inte för oss små! - Det var väl ett gott försök med stor politisk enighet, försöker jag. En del av förslagen var ju till och med konkreta, även om tidplanen var diffus… - Det är ju uppenbart att de inte haft några riktiga småföretagare med i den där kommittén, konstaterar Lasse. Och sen kommer Världsbanken och säger att företagsklimatet i Sverige är bra. Som vittne använder de Ericssons ordförande, men han har väl aldrig varit företagare utan bara anställd? - Det har du ju rätt i. Det verkar som det bara är byråkrater som lämnat underlag till Världsbanken. - Har du nån koll på representationsreglerna numera? Beloppen har väl inte ändrats

sen Gustav Vasa, men de nya reglerna innebär de att inte ens den lilla summan är avdragsgill? Måste man bokföra varje lunch som utbildning nu? sägerLasse. - Å förresten, fortsätter han, de fem miljarder extra regeringen vill pungslå oss småföretagare på genom att ändra reglerna för fåmansföretagare? Är det något man ska jubla över? Lasse är tyvärr inte ensam bland Sveriges

småföretagare om att brista i förståelse för vad som händer i huvudstaden. För den vanlige lille företagaren är det inte många ljus i tunneln. Det beror inte bara på regeringsbeslut, utan ännu mer på statsbyråkraters bristande förståelse för hur de minsta företagarna har det. Stora företag fortsätter att ha en gynnad tillvaro i landet, men för oss små upplevs det inte lika positivt. Förändringar i ROT och RUT har medfört stora minskningar i antal företag inom dessa branscher och frågor om kvittolösa betalningar har ökat. EU, som ju är en koloss, lanserade begreppet TÄNK SMÅSKALIGT FÖRST, vilket vore en dröm att stilla bedja om.

Erik Sjölander

i rt da a Sn revlå b ETT TRYGGHETSPAKET SOM ALLA FÖRETAGARE BORDE HA! din Småföretagarnas Riksförbund har, tillsammans med Försäkringsutveckling AB, tagit fram ett Trygghetspaket för sina medlemmar. Trygghetspaketet ger dig som företagare ett grundläggande skydd och innehåller: • Privatvårdsförsäkring som hjälper dig att snabbt få tillgång till vård – så att du på kortast möjliga tid kommer tillbaka till arbetet. • Olycksfallsförsäkring som ger dig ersättning vid bestående men – dels ett invaliditetskapital, samt ersättning för merkostnader som olycksfallet innebär. • Livförsäkring som ger dina efterlevande en ekonomisk trygghet – ett engångsbelopp som betalas ut till dina närmaste om du avlider.

2 månader utan kostnad! Till ett värde av 868 kr

Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du Trygghetspaketet i 2 månader, helt utan kostnad. Innan den kostnadsfria perioden tar slut skickar vi ett förnyelseerbjudande till dig. Det är då du tar ställning till om du vill behålla Trygghetspaketet eller ej. Vill du fortsätta vara försäkrad betalar du avin. Vill du inte ha försäkringarna gör du ingenting – de annulleras automatiskt om du inte betalar. Mer information om försäkringens begränsningar, teckningsregler och villkor hittar du på vår hemsida. VID FRÅGOR Småföretagarnas försäkringsservice tel: 08-520 056 72 e-post: smaforetagarna@fuab.com www.smaforetagarnaforsakring.eu 10

BraAffärer


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Småföretagarnas Riksförbund vinnare av bästa nyhetsrum Mynewsdesk har utsett Småföretagarnas Riksförbund till vinnare av 2016 års bästa nyhetsrum, i kategorin Finans & Tjänstesektorn. ”Enkelt, stilrent och lättöverskådligt.

Årets vinnare har på ett effektivt sätt använt nyhetsrummet för att driva opinion och har utvecklats till en given mötesplats för småföretagare.” Så lyder juryns motivering.

som med entusiasm och professionalism skapat och utvecklat vårt nyhetsrum. Utmärkelsen stärker inte bara vårt varu-

märke utan också viljan, motivationen och glädjen i vårt arbete framöver. Att fortsätta skapa opinion för att det ska bli enklare, tryggare och mer lönsamt att driva företag i Sverige.

Vi är oerhört stolta att ha vunnit det

här priset, säger förbundsordförande Leif Svensson. Det är en seger för alla Sveriges småföretagare men också för oss som hårt och målmedvetet arbetar i förbundet. Ett extra tack till vår kanslichef, Helena Krona,

Priset som vinnare av årets bästa nyhetsrum togs emot av Småföretagarnas Riksförbunds ordförande, Leif Svensson.

Så sjukt orättvist för nyföretagare Nyföretagare lever farligt. Vid sjukdom

blir många som driver aktiebolag utan ersättning, vilket kan skapa stora ekonomiska bekymmer vid en längre tids sjukdom.

Sjukförsäkringen är en fälla för nystartade företagare med aktiebolag Den som inte kan ta ut lön ur sitt bolag

från och med företagsstarten får noll kronor i sjukpenning. Och det innebär i sin tur en låg föräldrapenning, eftersom den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ligger till grund för hur stor föräldrapenningen blir. Alla vet att det krävs ett uppbyggnadsskede i företaget för att skapa lönsamhet i verksamheten. Pengarna rullar inte in bara för att man har registrerat sig som företagare hos Skatteverket. Och det är just därför som egenföretagare (enskild firma, handelsoch kommanditbolag) får möjligheten att beräkna sin inkomst under de två första verksamhetsåren enligt vad en anställd i

samma bransch har. Varför tillåts inte företagare med aktiebolag att göra detsamma? Det är dags att sätta stopp för att ännu fler nyföretagare ramlar igenom det glesmaskade sociala skyddsnätet.

Statsråd kan få 114 000 kr/mån i föräldrapenning i stället för gällande 28 200 kr/mån Det är snudd på diskriminerande att

behandla nystartade företagare på det här viset. Och nu finns dessutom ett förslag att låta statsråden i Sveriges regering omfattas av en avsevärt bättre föräldraförsäkring än vanligt folk. Genom att kringgå det obligatoriska regelverket kan stadsråd få 114 000 kronor i månaden i stället för cirka 28 000 kronor i månaden. Hur kan en grupp i samhället vara värd så hög ersättning medan en annan grupp inte är värd någon alls?

Olika regler för egenföretagare. Olika reg-

ler för företagare med aktiebolag. Olika regler för statsråd. Varför detta regelkrångel? Politikernas ansvar att se till att företa-

gare omfattas av samma regler

Det är inte rimligt att nystartade företagare

med aktiebolag ska undantas från de regler som alla andra i samhället omfattas av. Vem står vid deras sida när de faller igenom det sociala skyddsnätet; blir långtidssjukskrivna och upptäcker att de får en usel sjuk- och föräldrapenning? Det är var och ens skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller, anser samhället. Vi, i Småföretagarna, tycker att det är politikernas ansvar att se till att ALLA som startar företag omfattas av samma regler, oavsett vilken företagsform man väljer. Ingen ska behöva se sin dröm gå förlorad på grund av orättvisa och krångliga regler och hamna i ett sjukt utanförskap.

Leif Svensson, förbundsordförande Maria Boborg-Trané, förbundssekreterare

BraAffärer

11


När stenen väl är i rullning kan inget stoppa Helén Andersson. Det är hennes verksamhet Singel i Sverige ett tydligt bevis på. 12

BraAffärer


Mångentreprenören

Helén Andersson lever sin dröm

Helén Andersson är mångentreprenör. Hon har drivit Torsåsen Fågelprodukter, varit restaurangägare, jobbat som operasångerska, utbildare och gjort ett inhopp som riksdagspolitiker. I dag arbetar hon som föreläsare och med att göra människor lyckliga. I sjutton år har Helén Andersson ar-

rangerat singelträffar runt om i landet. Nyårshelgen 2016 kom 250 singlar från hela landet till Stora Hotellet i Jönköping. Ett arrangemang som under tre dagar bjöd på föreläsningar, studiebesök och tid att umgås. Idén, att arrangera singelträffar, fick

Helén när hon drev kycklingrestaurang i halländska Torsåsen. Hon hade bjudit in gamla vänner till en middag. 120 personer kom och 40 av dessa var singlar. Helén funderade på hur hon skulle få till den bästa bordsplaceringen? – Jag dukade till singlarna på övervåningen. Kanske lite vågat, men det blev lyckat. Två av mina singelvänner blev ett par och gifte sig.

Våga bryta mönster och gå utanför gränserna Ännu en ny affärsidé hade fötts. Ingen

annan hade tidigare arrangerat möten med singlar. Hur många människor sitter inte ensamma hemma och längtar efter någon att umgås med? Helén förstod att hon hade

kommit på något riktigt bra. Det här var en affärsidé där hon kunde hjälpa människor. Om än en lite udda verksamhet. – Jag har aldrig varit rädd, säger Helén. Som entreprenör måste man vara orädd, ärlig, bry sig, vara nyfiken och lyssna. Men hur skulle hon hitta människor som

var singlar? – Jag gick ut på krogen och letade upp dem! Helén Anderssons nya projekt gav

eko både på bygden och i media. Många skakade på huvudet och undrade vad hon höll på med. – Entreprenörer måste våga bryta mönster och gå utanför gränserna, säger Helén.

När stenen är i rullning stoppar inget Helén Alla som känner Helén Andersson vet,

att när stenen väl har kommit i rullning är det ingenting som stoppar henne. I sexton år fyllde hon Falkenbergs hotell med människor som tröttnat på att vara ensamma och som sökte gemenskap med andra. Helén Andersson har satt Falkenberg på kartan för tid och evighet. – Fortfarande är det många som tycker att det är skämmigt att vara singel. Och trots att jag är etablerad sedan snart 20 år tillbaka, finns det folk som skrattar och förlöjligar min verksamhet. Det kan göra mig ledsen. Men när jag får mejl och telefonsamtal från människor som berättar att de inte längre känner sig ensamma tack vare att de har varit på mina singelträffar, vet jag att jag ska fortsätta med det jag gör. Nästa singelträff blir i Göteborg den 25 februari och veckan därpå, fjärde mars, i Malmö med bland annat besök på Malmö Opera.

Hon lyckades vända en nedåtgående spiral Heléns entreprenörsbana startade på

företaget och kycklingproducenten Torsåsen Fågelprodukter. Där jobbade hon tillsammans med pappa Helmer innan hon senare tog över verksamheten. Det var en tid med mycket glädje men också med stor sorg. År 1995 var ett lysande år. Som mest hade Helén nittio anställda och en omsättning på 120 miljoner. Företaget blomstrade. Men så kom det första bakslaget. Kläckeriet i Skåne ringde och sa att vissa kycklingar hade drabbats av ett virus. Det blev en veckas avbräck i verksamheten men sedan rullade allt på igen; innan nästa samtal kom. Ett nytt virus hade slagit till. Produktionen minskade och pengarna rann ur företaget. Men Helén, som var vd och ensam ägare och full med nya idéer för framtiden, gav inte upp. Hon fick fart på produktionen och lyckades vända den nedåtgående spiralen. Nu såg framtiden bra mycket ljusare ut.

Kämpa mot rädslor och tro att man kan När det tredje telefonsamtalet kom,

att ännu ett virus hade upptäckts, fanns ingen återvändo. Fyrtio procent av produktionen slogs ut. Alla kycklingmammor fick avlivas; utan råvaror gick det inte att driva verksamheten vidare. Konkursen var ett faktum. Det tog Helén Andersson tio år att komma över den stora sorgen att tvingas lägga ner familjeföretaget. En del vände henne ryggen, andra stöttade och hjälpte henne. – Livet går vidare oavsett vad som händer och erfarenheter bär en framåt, säger Helén Andersson. Men det gäller att kämpa med att mota bort rädslor och verkligen tro att man kan.

BraAffärer

13


Helén Andersson har aldrig varit rädd för att ta i. Vem bryr sig om lite skit under naglarna?

16 sanningar om Helén Är författare till boken "Från liten kyck-

ling till fullfjädrad entreprenör"

Har deltagit i "Halv 8 hos mig" Har gjort föreläsningsturnéer med

prominenta kolleger som Carl Bennet, Jan Carlzon, Lill-Babs, Mark Levengood och Göran Skytte. Har föreläst i Oslo, Stockholm respektive

Malmö Konserthus.

Har varit VD och ägare av Torsåsen

kan – lägger ingen energi på saker utom hennes kontroll.

Anser att ”tyst kunskap” är en dold re-

Förtroendeuppdrag

sociala medier för att nå sina målgrupper surs som många människor kan använda för att förverkliga sina drömmar. Har blivit utsedd till Årets ekonomi-

kvinna i Sverige.

Gillar en kokt med bröd lika mycket som

Har varit gäst i Emmas kök i TV4 och

Brinner för att knyta kontakter mellan

Sprider lika mycket energi som ett mel-

BraAffärer

Bor på gården Gårdakrik i närheten

av Varberg. Driver bland annat Bed & Breakfast med gäster från hela världen.

Blev utsedd till Årets Lantis nr.15 av 99

människor och delar gärna med sig av sitt stora nätverk.

Tycker att ”lagom” är en svordom.

Gillar ny teknik och ser till att använda

Fågelprodukter, med 90 anställda och 120 miljoner i omsättning gåslever och champagne. Gärna samma dag.

14

Ser till att påverka och förändra det hon

av Tidningen Land 2016.

har skapat många kreativa fågelrecept. lanstort vattenkraftverk.

Ordförande för WINNET Halland Rådgivare åt partiledare och näringslivsminister Maud Olofsson Ordförande för Singel i Sverige Ordförande för Källsjö Mejeri Har ersatt riksdagsledamot i Riksdagen (2014) Nämndeman vid Tingsrätten i Varberg Ledamot av Varberg Event. Ledamot i Västkustens Förtroenderåd, Södra Skogsägarna Ambassadör för kvinnors företagande 2013-2014


Snabbväxande vinproducent prisad av kungen Moa Gürbüzer har fått utmärkelsen Årets Nybyggare 2016 och mottog nyligen ett pris av kung Carl XVI Gustaf i kategorin Nystart. Bra Affärer lyfter på hatten och gratulerar!

uppnå med produkten. Det är på tiden att vi ändrar våra värderingar kring våra alkoholvanor utan att behöva ha en massa förklaringar till varför man väljer att inte dricka. Vi vill inte att någon skall känna sig utanför, och har därför tagit fram en produkt utan att kompromissa med smaken. Folk skriver och är väldigt glada över just smaken.

Du sade upp dig och sadlade om vid

Vad har du för tips till företagare vars verksamhet inte växer?

57-års ålder och grundade MRG Wines i Göteborg, ett bolag som säljer lyxigare varianter av alkoholfritt vin. Efter tre år omsätter din verksamhet 16 miljoner kronor och sysselsätter fyra personer. Vad tror du har bidragit till din framgång?

-Vi har haft en mycket tydlig värdering i vårt företag, med ett klart syfte vad vi vill

-Lyft fram dina värderingar i ditt företag var tydlig med din sociala poäng. Ha en produkt som håller hela vägen. Vilken förbättring eller förenkling skulle du vilja se vad gäller regelverk för företag?

-Staten måste reglera alla som kallar sig för bokförare och konsulter, att de har legitimation.

I uppstarten, innan man har gjort alla misstag som man kan göra, vore det bra att få en kontaktperson på Skatteverket. Till sist, Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram ett förslag på utökat lärlingssystem. Hur ser du att MRG Wines skulle kunna dra nytta av lärlingar?

-Alla företag, oavsett bransch, skulle må gott av ett lärlingssystem, speciellt i uppstarten av ett företag, då är det guld värt åt båda hållen. Det kostar väldigt mycket för småföretag med felrekryteringar och man blir rädd för att göra nya misstag. Att ha lärlingar skulle underlätta och ge mod, tror jag. Tack för att vi fick prata med dig, Moa Gürbüzer, och lycka till framöver! Anneli Egestam, styrelseledamot

BraAffärer

15


Första jobbet, karriärbyte och steget in på arbetsmarknaden för nyanlända kan lösas med ett lärlingssystem som omfattar alla branscher.

Sverige behöver lärlingssystem som fungerar Första jobbet, karriärbyte och steget in på svenska arbetsmarknaden för nyanlända kan lösas med ett enkelt lärlingssystem. Förslaget som Småföretagarna tagit fram täcker alla branscher. – Att få en lärling innebär att kunna dela vidare specialistkunskaper som inte förmedlas på vanliga utbildningar. Det ska inte vara så att företagen måste gå över sundet till Danmark för att få rätt arbetskraft, säger Maria Boborg-Trané, förbundssekreterare för Småföretagarnas Riksförbund. Den svenska arbetsmarknaden står

inför en rad utmaningar. Arbetslösheten för unga vuxna är hög. Allt fler väljer att sadla om till ett annat yrke senare i livet för att förverkliga sin dröm eller få mindre stress. De senare åren kommer allt fler nyanlända till Sverige som ska komma i sysselsättning. Småföretagarnas Riksförbund har

länge drivit lärlingsfrågan och har nyligen presenterat två rapporter. Den ena är en

16

BraAffärer

sammanställning av lärlingsutbildningar i andra europeiska länder och den andra är ett konkret och hållbart arbetsplatsförlagt lärlingssystem anpassat för svenska förhållanden och villkor.

Småföretagen skapar fyra av fem jobb i Sverige – Våra medlemmar har länge efterlyst ett lärlingssystem som täcker just deras bransch, säger Maria Boborg-Trané. Det är i småföretagen som potentialen för ny tillväxt finns. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen.

Småföretagen vill anställa lärlingar Småföretagarna gjorde en undersök-

ning 2013 och en 2016 som visar att 76 procent av deras medlemmar gärna skulle ta emot en lärling eller flera lärlingar. De stora företagen, som till exempel

Volvo, har sin egen lärlingsutbildning. Men många av småföretagen är ensamföretag med begränsad ekonomi och möjlighet att ta emot lärlingar på egen bekostnad. Lärlingssystemet behöver alltså

ha ett inbyggt ersättningssystem. Lärlingen skulle få en lärlingslön som går att leva på och lärlingsföretaget skulle få en skälig ersättning för handledning.

Specialistyrken kräver lärlingssystem

– Småföretagarna har tagit fram ett lärlingssystem som skulle ge 36 000 nya arbeten varje år. På sikt är det här en plusaffär för staten, eftersom man inte behöver betala ut a-kassa eller andra bidrag för lärlingarna. Dessutom kommer lärlingarna direkt in i arbetet och får tillgång till nödvändiga nätverk för en fortsatt karriär, säger Maria Boborg-Trané. Det finns en del småföretagare som har

efterlyst ett lärlingssystem eftersom det inte finns utbildningar som täcker alla branscher. Att få en lärling innebär att få möjlighet att ge specialkunskaper som annars inte förmedlas på vanliga utbildningar. – Det lärlingssystem som finns idag omfattar inte tillräckligt många branscher. Dessutom är ersättningen alldeles för dålig. Vi behöver se en ändring så att lärlingen får en lön som de kan leva på och att det handledande företaget också får en ersättning som gör det möjligt att ta emot en lärling, säger Maria Boborg-Trané.


Dagens lärlingssystem omfattar inte alla branscher

Lägre tröskel till jobb för nyanlända

Småföretagarna intervjuat sina medlemmar. Bland annat intervjuades en frisör som ofta anställer nyutexaminerade frisörer. Även i detta praktiska yrke har lärlingssystemet till stor del gått förlorat, framkom under intervjun. – Hon berättade att hon inte fått någon nyutexaminerad som hade tillräcklig erfarenhet av yrket, utan behövde handledning under längre tid. Det gjorde det svårare för henne att nyanställa, säger Maria Boborg-Trané.

slaget finnas utrymme att samtidigt med praktiken också läsa teori. Därför skulle det vara ett utmärkt sätt för nyanlända att kombinera arbete med att studera svenska för invandrare (SFI).

I arbetet med att ta fram förslaget har

Elektriker, murare och snickare har ett

lärlingssystem i sin yrkesutbildning. Men specialistyrken som ställningsmontörer har det inte. – Ett exempel i södra Sverige var ett speditionsföretag som fick gå över sundet till Danmark för att få tag i specialistkunskapen de sökte. Så ska det inte behöva vara när vi har arbetslöshet här, säger Maria Boborg-Trané.

I lärlingsutbildningen ska det enligt för-

Andra europeiska länder som Tyskland, Frankrike, Schweiz och Danmark har redan fungerande lärlingssystem. – Vi är inte ensamma om att komma med en heltäckande lärlingslösning. OECD har sagt att Sverige måste satsa på det och de olika partierna har sina egna lösningar. Men vi har direktkontakten med våra medlemmar och vårt lärlingssystem skulle fungera i praktiken. Här gäller det att alla jobbar tillsammans för att lösa problemet.

– Vi är glada att kunna presentera ett svenskt lärlingssystem, säger Maria Boborg-Trané. Foto Eva Kihlström.

Med ett bokföringsprogram fixar du allt själv – eller? Från olika håll kommuniceras att du

som företagare kan sköta bokföringen själv, eftersom det blir billigt. Med ett bokföringsprogram sägs företagaren få full kontroll. Problemet är bara att det fattas en viktig pusselbit i detta resonemang, som kan få rakt motsatt effekt. Du måste nämligen ha rätt kunskaper för att säkerställa att det blir rätt och förstå vad rapporterna säger för att få kontroll. Att vara företagare innebär ett mycket

stort ansvar och det är en skev bild som förmedlas då en del aktörer agerar på ett sätt så att detta ansvar övergår i risker och dåliga ekonomiska beslut. Det är nämligen inte bara en fråga om att bokföra rätt i debet och kredit och sedan se om bankkontona stämmer. Kontroll av företagets ekonomi kräver betydligt mer. Felaktig redovisning av skatter och avgifter kan medföra personligt betalningsansvar och skattetillägg. Bristande underlag och försenad redovisning kan medföra bokföringsbrott. Uttag av lön på fel nivå

kan innebära fel underlag för ersättning vid sjukdom eller att man missar att ta utdelning till förmånlig skatt och istället tvingas belasta företaget med dubbla kostnaden för samma nettouttag. Kassaunderskott och egna uttag kan medföra skatterevision och brott mot aktiebolagslagen och om företaget redovisar för stor förlust måste man göra kontrollbalansräkning för att inte bli ansvarig privat. Men först har man förstås valt rätt K-regelverk för att veta vad som får aktiveras och rätt metod för redovisning av moms så att likviditeten bevaras så långt som möjligt. Bara för att ta några exempel. Imorgon ska jag flyga till Malmö för

Ett bättre alternativ är att förlita sig

på någon som är utbildad och som med sina specifika kunskaper på ett säkert sätt kan ta dig mot målet och dessutom landa planet. När det gäller bokföringen är det säkrare och framför allt mer effektivt att ta hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult som är medlem hos Srf konsulterna. Då kan du känna dig trygg med du anlitar någon som har rätt kunskap, förstår bokföringsprogrammet, kan tyda de ekonomiska rapporterna och som hjälper ditt företag att utvecklas i riktning mot ditt och företagets mål. Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund

några möten. Jag funderar på att hyra ett plan själv för att få ned kostnaden. Det kan väl inte vara så svårt, det finns ju autopilot på vartenda flygplan nu för tiden. Om någon vill åka med så kan ni väl höra av er så delar vi kostnaden och sparar några kronor. Så kan ni hjälpa mig att flyga planet för det har jag aldrig gjort tidigare. BraAffärer

17


»KORTA NYHETER Nytt år – nya bestämmelser

Enskilda näringsidkare får sänkt arbetsgivaravgift Den 1 januari infördes en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften. Reglerna innebär att du som enskild näringsidkare bara ska betala ålderspensionsavgift (10,21 procent) enligt socialavgiftslagen på den ersättning som betalas till din första anställda medarbetare. För att uppfylla kraven för stödet ska arbetstiden vara på minst 20 timmar per vecka och pågå i minst tre månader. Nedsättningen gäller bara den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Du kan få stödet under högst tolv månader. Verksamt.se

Momsbefrielse för dig som har en försäljning på högst 30 000 kronor De företagare som är etablerade i Sverige, och har en försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår, är befriade från moms. Inte heller får något av de två närmaste beskattningsåren ha varit större än den summan för att kunna bli befriad. Reglerna om befrielse gäller från den 1 januari 2017. Om skyldigheten att betala moms uppstått före detta datum gäller de gamla reglerna. Det innebär till exempel att försäljning av el som levererats före den 1 januari 2017 inte omfattas av befrielsen. Om du redan vid beskattningsårets början vet att försäljningen kommer att bli större än 30 000 kronor kan du inte få befrielse. Du kan inte heller få befrielse om du är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal, försäljning och förmedling av investeringsguld och/eller försäljning av konstverk. Befrielsen gäller inte alla transaktioner och den gäller egna försäljningar inom landet. Skatteverket.se

18

BraAffärer

Från och med 1 januari 2017 gäller en del nya lagar och bestämmelser. Dessa nyheter kan nog intressera dig som företagare. • Avdrag för arbetskostnad får göras för reparation av vitvaror. • Den som omsätter mindre än 30.000 kronor per år behöver inte redovisa moms. • Momsen på reparation av cyklar, kläder, skor, lädervaror och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent. • Egenföretagare får stöd och sänkt avgift för den förste anställde. • Reklamskatten sänks. • Ett nytt regelverk för upphandling införs. • Skyddet stärks för anställda som larmar om allvarliga missförhållanden på jobbet. • A rbetsgivare ska göra årliga kartläggningar av skillnader i lön och villkor för män och kvinnor. Regeringskansliet

Bidraget många företagare missar att söka Visste du att du som är arbetsgivare kan få bidrag för att förebygga sjukfall eller underlätta för dina anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning? Bidraget heter arbetsplatsnära stöd, ett bidrag många företagare missar att söka. Det arbetsplatsnära stödet kan till exempel handla om att få hjälp att kartlägga behov av anpassning av den anställdes arbetsuppgifter och arbetstider. Det kan också handla om konsultation kring arbetshjälpmedel. Oftast får en insats större effekt ju tidigare den sätts in. Bidraget är på max 7 000 kronor per insats och går direkt till dig som arbetsgivare. För att du som arbetsgivare ska kunna få bidraget måste den utredande insatsen köpas in och utföras av godkänd företagshälsovård eller annan godkänd aktör. Det finns ingen begränsning för hur många utredningar per anställd du kan söka för och ansökan görs efter att den utredande insatsen är avslutad. Blanketten och mer information om arbetsplatsnära stöd hittar du på Försäkringskassans webbplats. Verksamt.se


Utrikesfödda drar sig för att starta eget

Snabb och spontan feedback – viktigt för unga

De allra flesta invandrargrupper har låg benägenhet att starta eget. Låg utbildning, byråkratiska system, brist på stöd och språkunskaper är vanliga hinder. Ett undantag är dock syrier som startar eget mer än andra invandrargrupper. Många syrier bär med sig en stark småföretagarkultur och det är fyra gånger vanligare att syrianska män är företagare än infödda svenskar. Bland kvinnorna är förhållandet två till ett. Om nyanlända syrier startar företag i samma utsträckning som sina landsmän, är sannolikheten stor att det får positiva effekter på företagandet bland utrikesfödda. Precis som för infödda svenskar måste invandrare tampas med administration, skatter och svårigheter att få lån. Lägg sedan till svårigheter med språket, låg utbildningsnivå och få kontakter så blir utmaningen ännu större. Svensktnaringsliv.se

Enligt ungdomsbarometerns undersökning Workface 2020, där deltagarna är i åldrarna 20-35 år, vill den yngre generationen ha feedback här och nu. Att invänta det årliga utvecklingssamtalet är inte aktuellt och unga medarbetare ställer krav på betydligt tätare återkoppling än så. Enligt deltagarna i undersökningen ska feedback vara situationsanpassad, oombedd, konstruktiv, inlyssnande, uppskattande och snabb. Chef.se

Så här blir vi effektiva på jobbet Ljud, jobbmejl och öppna kontorslandskap. Tre faktorer som kan störa koncentrationen på jobbet och ge dig problem att behålla fokus. Enligt svenska folket finns det dock en relativt enkel lösning på problemet – att intensivt koncentrera sig på det man ska göra. Att gå till en avskild plats, lyssna på musik i hörlurar eller dricka kaffe är också användbara tips. • 50 procent koncentrerar sig intensivt på sin uppgift. • 31 procent tar en god kopp kaffe. • 28 procent stänger in sig eller går till avskild plats. • 22 procent sätter på musik i hörlurar. • 6 procent stänger av allt de har i bakgrunden, till exempel Facebook. Manpowergroup.se

Rut ökade och Rot minskade Under förra året betalade Skatteverket ut 15 miljarder kronor i rut- och rotavdrag. Rotköparna blev 15 procent färre, medan köpare av rut-tjänster ökade. Trots utbetalningen på 15 miljarder under 2016 var det en minskning med 8,3 miljarder kronor jämfört med året innan. Varför antalet rotavdrag minskat vet man inte helt säkert, men experter på Skatteverket tror att sänkningen av rotavdraget kan vara av betydelse. Antalet köpare är nu nere på 2013 års nivå. Det motsatta gäller dock rut-tjänsterna där både antalet köpare och utförande företag ökade med tio procent under 2016. I augusti förra året kom flyttjänster med i avdraget, något som kan ha bidragit till ökningen. • För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år. • För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor. • För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor. • Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan IT-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. • Från och med 1 januari i år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Skatteverket.se

Hög ålder inget hinder Enligt en forskningssammanställning som gjorts på uppdrag av Arbetsmiljöverket är hög ålder inget hinder för att arbeta. Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, som står bakom rapporten, säger att kognitiva förmågor förändras inte särskilt mycket upp till 70 års ålder. ”Arbete är bra för hälsan. Det skapar mening, strukturerar tiden, ger status och identitet. Dessutom uppmuntrar det till aktivitet och kreativitet”, säger Eva Vingård, till Arbetsliv. Chef.se

BraAffärer

19


na och o, göra m ingår

Beas banktips

Fyra nyheter som påverkar företagare 2017 Från och med årsskiftet trädde regeringens budget i kraft. Vi har plockat ut fyra nyheter som påverkar dig som företagare. Många företagare är antagligen besvikna på att det inte kommer mer som underlättar för företagandet i Sverige, som förenklar regler och främjar tillväxt, med tanke på de utredningar som pågår. 1. Anställningsstöd för enskilda firmor

En av nyheterna är dock Växa-stödet som införs för näringsidkare som driver enskild firma. Under en tolvmånadersperiod får dessa företagare lägre sociala avgifter för den första personen som anställs. Förslaget innebär att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent för den del av den nyanställdes lön som inte överstiger 25 000 kronor per månad – därutöver gäller fulla arbetsgivaravgifter.

20

BraAffärer

Det är positivt att regeringen uppmärk-

sammar att sänkta arbetsgivaravgifter kan gynna anställning, men samtidigt uttrycks kritik mot att förslaget bara omfattar enskilda firmor. Att anställa i enskild firma är att utsätta sin privata ekonomi för stor risk. Många menar därför att reglerna hade passat bättre för aktiebolag. Möjligheten till Växa-stöd är tidsbegränsat till utgången av år 2021. 2. Slopad avdragsrätt för representation

Företagen kommer att få slopad avdragsrätt för representationsmåltider samtidigt som de får en utökad avdragsrätt för moms när det gäller mat och dryck. Det här kan bli kännbart för företag som har en stor del av sin marknadsföring i personliga möten i samband med luncher eller middagar. Till viss del kommer företagen att bli kompenserade via de nya momsreglerna, men det kommer ändå att leda till ökade kostnader för dem.

För småföretagaren, som antingen ska anlita en revisor eller sköta administrationen själv, riskerar det dock att bli en administrativ börda som tar mer tid och blir dyrare att göra. 4. Omsättningsgräns för moms

En annan nyhet är att företag som omsätter mindre än 30 000 kronor frivilligt kan välja att momsregistrera sig. Det här är tänkt att underlätta för mikroproducenter som då inte behöver redovisa moms från första försäljningskronan.

3. Krav på månatlig skatterapport

Regeringen vill se skärpt skatterapportering från och med 2018. Alla arbetsgivare föreslås lämna en månatlig skatterapportering per individ, i stället för en gång per år som nu. Syftet är att regeringen vill förhindra skattefusk.

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin småföretag på SEB


Juristen

Att reklamera i förebyggande syfte Vi på Nordbro hanterar en mycket stor mängd ärenden och mål som har att göra med köp och sälj av varor och tjänster. I den hanteringen har vi förstås märkt att vissa frågor och problem är ständigt återkommande. Ett sådant helt centralt problem är detta med reklamation. Om du som köpare av en vara eller tjänst

anser att fel föreligger i vad som har levererats, eller att det finns ett dröjsmål som har orsakat dig skada, måste du alltid ge säljaren ett meddelande om det – det vill säga en reklamation. Ibland kan det finnas avtal om när och hur reklamationen ska ske, men man kommer långt med några tumregler: • Om det är fel i en vara eller tjänst, ska du ge säljaren en reklamation så fort du har märkt eller borde ha märkt felet.

Ibland gäller det att vara snabb – när du till exempel tar emot en vara i din näringsverksamhet ska den undersökas vid mottagandet, varför reklamationsfristen ofta börjar löpa redan då. Det heter att man ska reklamera inom ”skälig tid”, vilken ibland kan vara överraskande kort.

ett telefonsamtal i god ton eller ett möte för att lösa ett problem. Men det ena utesluter inte det andra. Man kan och ska både slänga iväg det där reklamationsmejlet och lyfta på luren för att vara lite lösningsinriktad.

• Om det är dröjsmål som är problemet

bellum, som romarna sa. Vill du leva i fred ska du förbereda dig för krig.

ska man ge säljaren besked så snart som möjligt efter det att varan har mottagits eller tjänsten har utförts.

Tänk förebyggande. Si vis pacem para

Ilan Sadé, chefsjurist Nordbro

• Se alltid till att reklamera på ett sätt

som gör att du kan bevisa i efterhand att du har reklamerat! Mejl och SMS fungerar ofta alldeles utmärkt, särskilt om du begär en bekräftelse och får en sådan. Det sistnämnda är ofta det som fallerar.

Och det är onödigt att försätta sig själv i den svåra sitsen. Följden av utebliven eller obevisad reklamation är nämligen ofta att man inte har rätt till någon som helst kompensation. Samtidigt är det lätt med dagens teknik att skydda sig mot sådana rättsförluster, om ärendet inte skulle lösa sig och man hamnar i tvist. Ofta tänker man förstås inte tanken att det är där det kan sluta, och jag är den förste att förorda

Nordbro är en modern och visionär affärsjuridisk byrå med cirka 20 jurister. Byrån arbetar inom hela det affärsjuridiska fältet och har gedigen erfarenhet av tvistemålsprocesser. På Nordbro arbetar även utbildade redovisningsekonomer som är behjälpliga vid bokföringsfrågor. Som medlem i Småföretagarna har du rätt att kontakta oss för rådgivning vid tre tillfällen per år (ca 30 minuters rådgivning per tillfälle). Du ringer då till Småföretagarnas kansli, som kopplar dig vidare till oss för omgående kontakt. Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

BraAffärer

21


»TACK

till alla företag som är med och stöttar oss i vårt arbete för ett bättre och lönsammare företagsklimat i Sverige!

VILL NI HA EN HÅLLBAR ARBETSMILJÖ? BLANDA NYTT OCH BEGAGNAT! DET MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIVET.

J LÄS MER PÅ VICAN.SE STOR UTSTÄLLNINGSLOKAL I BROMMA MED NYTT & BEGAGNAT | 08-642 21 00 | info@vican.se

Vican_annons_105x31.2_smafore_TRYCK.indd 1

2017-01-10 10:35

Aktivitetskalender 22/4 Småföretagarnas Riksförbunds Förbundsstämma för 2017 hålls på Nordic C

Hotel, Vasaplan 4, Stockholm.

14/3 Möte med Tillväxtverket. Samtal kring insatser för ett fortsatt konkurrenskraftigt

9/3 9/3

svenskt näringsliv. Stockholm.

Möte om betalningstider i Näringslivet på Näringsdepartementet, Stockholm. Möte med Försäkringskassans Partnergrupp (Arbetsgivarverket, Företagarna,

Försäkringskassan, SKL, Småföretagarnas Riksförbund, Svenskt Näringsliv), Stockholm. 25/2 Småföretagarnas Riksförbund deltar på SFKM:s (Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin) årsmöte, Göteborg, med bl a information om förbundet 23/2 Möte med Jennie Nilsson (S), ordf näringsutskottet och Hanna Westerén (S), ansvarig småföretagarfrågor, för samtal om näringspolitiska frågor som kan underlätta för företagen. 15/2 Möte med Skatteverket, Stockholm15/2Vi träffar invandrande entreprenörer som läser svenska på Folkuniversitetet för att prata om småföretagande och nätverkande i Sverige. 15/2 Vi medverkar vid Swedish Entrepreneurship Summits årliga konferens, Örebro 14/2 Möte med Solveig Zander socialförsäkringsansvarig (C), för samtal om företagares socialförsäkringar, med fokus på sjuk- och föräldraförsäkringen, Stockholm 13/2 Möte med Riksrevisionen för att samtala om företagares föräldrapenning och regler för att fastställa företagares SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)

FRIDA Frida FÖRETAGARE Företagare

© Anders Suneson/tecknadebilder.se

en serie av Anders Suneson, episod 33-2017 Upphandlingsfrågor Fråga 52: Följer ni arbetstidslagstiftningen och betalar ni arvoden enligt gällande kollektivavtal? Fridas svar: Ja, jag följer det för alla utom för mig själv eftersom jag är egenföretagare.

22

BraAffärer


Korsord PERIOD FÖR KUND SOM FÅR KALLA FÖTTER

PUNCH I ETT SLAG

FRAMKALLAR PIPLJUD

STYLAT KONTORET

MÅDDE GOTT

SÄTTER PÅ SIG

RÄCKA TEKNIKER ÄR KVAR NÄR ALLA HAR GÅTT MISCHMASCH ÄR FRUSNA VÄGAR DET KALLAR VI LJUS DOLLARGRIN HALSTER

HUVUDSTAD I DELSTATEN NEW SOUTH WALES

SLOG FAST MED HJÄLP AV STÄMMA

KONVENTION

GLUKOS

YTSTORLEKAR PLATS DÄR GAMMALT HYLLAS

FÅ NÅGON ATT TRO TUREN PÅ RYGG

ÄR FRÅNVARANDE GAMMAL KAMP

KAN INGÅ I KEDJA MORGONSTUND RULLAR I GROTTA

ANGICK

RYKTBAR DAM

SPANAR ÅT SAM

VÄNTAT PÅ BANKEN

RAFFINERADE VILA

KOMMUNIKATION MED KÖPARE

PEJLAD PÅ DJUPET

SAFT I KAGGE

MOTGÅNG

DET HAR SIN GÅNG

KAN KOSTA

GER RABATTER

GÅR RAKT GENOM ISEN TOPPAR SALLAD

DRAKE I EKEN DESSA

TOG EN SVÄNG FÖRBI EINSTEINIUM

HAR BASKER I STRID VARIT PÅ GLID

BRUKAR DEN NYFIKNE

KOD FÖR VARA ENORM PERIOD ÄR PUNGSLAGEN

RÄCKA SIDA AV EN SAK

STRÄCKA SIG TILL DEN VAR I EN KLASS FÖR SIG GÅTOR

LERDUVESKYTTE

SAMLAS GULD I

KÖRDRÄNGAR

SPRIDA UT SIMMAR MED STRÖM

MALPLACERAD

VAR SKOLA FÖRR

ARSENIK FOGADE SAMMAN DEN ÄR GOLVAD

MANSPERSONER

STJÄRNFALL

GER STILLHET

FÖRUT OKÄND

SÅDANT KAN MAN RUVA PÅ

FRÄSER I PANNA JA HOS CARLOS

HACK I HÄL

SPETSAR PÅ SPETSAR

VÄLGÖRARE ÖMSEVIS

MÅTT PÅ LANDET

ANGER HUS MAN KOMMER IFRÅN

DET VIDGAR HÅL SÅ UV KOMMER IN

Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 13 mars 2017 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Rätt svar BraAffärer nr 5-2016 PÅ DENNA SIDA FINNS KREDIT

Adress

STICKA TILL MÅSTE FÖRETAGARE GÖRA MED SINA INTÄKTER

R G E

N T

K

DEN KNÄPPS I FJÄLLEN

STÖRRE ISBIT

U

R

GER EN POSITIV BILD UTGÖR EN DEL

L

O

J

DEN KAN STOPPAS SLÅR ROSEN

P

I

V

A

R

U

U

P

P

FÖRRÅDET MED ARTIKLAR

S

BYRÅ ÄR STATYER EFTER KUNGAR

T

T

FULL AV SMÅ VÅGOR

Ö

R

E

UNDSLIPPER SKADAD

K

G E

R

A

R

DEL AV KRONA SLÅR TILL

A I ÖVERILADE TICKA PÅ

O

S

N T H A

G Å

Vinnare av korsord Annonsbilaga nr 5/2016 1. Ingvar Karlsson Orrefors 2. Kjell-Åke Wivatt Åmål 3. Ulla Berggren Gislaved 4. Lisa Hansen Skultuna 5. Helene Svensson Kristianstad

ÄR VÄL SMASHANDGRAB

ÄR DEN SOM SAKNAR GNISTA

SAMLAR ELITTRUPPER

Vinnare av korsord Bra Affärer nr 5/2016 1. Tomas Renhorn Lövstad 2. Maja Köneke Habo 3. Ann-Louise Persson Stora Blåsjön 4. Sören Edlund Malmö 5. Isabell Edvardsson Värmlands Nysäter

SÅDANA VISAR RÖDA SIFFROR MÅR GOTT

FÅR KARAVAN ATT STANNA

LÄTTMATROS MYTOLOGI FÖRE ANSGAR

A S A

BÅGE

J LÄGGA MÄRKE TILL

T SÖRJA INNEHÅLLER KOPPAR

A

L STILARTER VALMAT

N A STATIONERADE BESTRIDER

L

R

I

UNDERSÖKNINGEN SATTE FYR PÅ Ö

G A

G E

N

R

DEPÅER HAR STÄMMOR BAKOM

L

A

G E

E

R

D

O

V

I

A

L

O

P

FYLLA PÅ LAGER

L

A

P

A

GER VÄRLDENS SKUGGA

K

D

R

ÄR DE SOM SKYR MÖDA RYKTE

L

A

T

A

FÖRESKRIFT

P

Å

B

U

D

N G Å G E

T

BANDYMETROPOL

R

A

R

A

LILLÖRDAG

E

T

T

A

DAM I VÄST

R

R

R

VÄDRAR

Å

D

A

RINNER VID KÖLN

A

BLIR DE SOM SÖKER TILL HÖGSKOLA

A

SLÅS FRÅN ELVA METER

S

T

R

N

KOKADE IHOP

G E

N R EJDERHONA

N A T

L

E

B

N G O R

N S A

STORMARKNAD I EUROPA FÖRR

LEDDE ROMSON

DEN LILLA HÅLAN

H

Y

S

E

BELÅTEN TÄCKER BARKEN I VINTER

ÄR ETT NEDLAGT MÅL

SJÄLSFRID

N A S

KAN LEVA I EN KRONKOLONI

N

T

S E

Ö

ÄR EN OKLAR ANVISNING

E

U L

A

A

T

R SKINA UPP STAT I STATEN

KASTA BORT HÄFTIG LÄNGTAN

I

A

S

DET GÖR ATT BÖRS TAPPAR

L

A

GER VALBEREDNING BLANKAR

EFTERKONTROLL AV FÖRETAGETS BEHÅLLNING

A

G

R

SÄTTA UPP

OVÄNTAD KURSÄNDRING

F

R

O

R

TÄCKS AV KAPSEL

E

ÄR DET AKTUELLA PÅ

A

O

B

G G A

L

HÅLLA LÅDA

ANGES SOM PRIS PÅ VARA

R

I

N G M A

L

O

ORDNINGMAKTEN

E

K

S

SLICKA I SIG

PEKAR VI MED

U

TÄPPA

BORTBÄRARE

FYRSPRÅNG

S

HACKORDNING

FÖRTULLA

D

KONKRETA

G E

G A FÖRETAG SOM ÄR OMBUD

FÖRTÄRA

Ort

H

G Ö

A

Postnr

SATT UPP

SLÅR ROS

DET GER HÖGSTA SPÄNNING FÄSTFOLK

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel

Namn

TÄVLING I BACKE

SURMULEN

SÄGS VID INSIKT

HELIGT LÖFTE GER BAKSLAG

DEN KOMMER FRÅN HJÄRTAT

KASSA

RÖJDE JAN -73

I

A

V

S

D

A

ÄR DET SOM ALLA FRÅGAR EFTER

E

G

FRAMFÖRT

L

A

BLIR MALT ÄR METALL DEL AV DE STORA SKÄREN

N Ö KAN MAN SE TIDEN GRABB

P

M P A

F

A STIGANDE VATTEN

F

Ö

L

L

O

J

D

A

N

SITTER INNE MED

I

K

R

I

N N E

S

A

V

G T

BraAffärer

23


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande.

Nytt för 2017 är att vi nu kan koppla direkt till Arbetsrättsjouren, Nordbro och Plana Juridiska AB vid rådgivningsärenden. Dessutom förbättrar vi vår medlemsservice genom att hålla kvällsöppet på kansliet på onsdagar fram till kl 19.00. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post. LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

BESEGRA BOKFÖRINGSDEMONERNA och jobba Smart Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du 50% rabatt på ditt första årsabonnemang på valfritt program. Vi erbjuder enkla lösningar för bokföring, fakturering, lön och butikskassa. Sköt ditt företags ekonomi online, utan krångliga installationer. Säg hej då till kontoret. Nu kan du fakturera direkt ute hos kund, kolla lagersaldot från soffan och sammanställa rapporter på tåget på väg till nästa kundmöte. Prova programmen gratis i 15 dagar! Läs mer om hur du tar del av erbjudandet på www.smaforetagarna.eu

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 1 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 1 | 2017  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund