a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

LITE M E R R AK T PÅ

# 3 2 0 16

Vi före

träder

nu

30 000 småfö

re ! retaga

Juristen: skydda ditt företag

Lärlingsplan för framtiden

Småföretagarna större än någonsin i

Almedalen

ANNELI ALHANKO Prima ballerina som satsade på sin dröm

L A G A R • R E G L E R • S K A T T E R • T I L LV Ä X T • T R E N D E R


Småföretagarnas FAQ FAQ (Frequently Asked Questions) är en samling av vanligt förekommande frågor och svar. Småföretagarna har slutit avtal med sakkunniga som sammanställt frågor och svar som vi vet berör dig som är småföretagare. Det kan handla om allt från bluffakturor, fordringsrätt till det sociala skyddsnätet. Den som svarar på din fråga ställs ansvarig för att svaret som getts är korrekt. Vårt FAQ som du finner på vår hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras med nya frågor och svar och du som medlem är välkommen att ge oss förslag på ämnen som du vill att vi tar upp. Min att-göra-lista blir en surdeg som aldrig blir gjord? SVAR: Vad skulle hända om du inte hade någon att göra lista? Jag har ingen och det har varit en lång process att få bort den, men det går. Nu har jag ibland några kom-ihåg punkter, men det är allt.

Förslag: Många gånger skriver vi för stora saker på vår att göra lista. Vi missar då de små belöningarna vi får när vi bockar av något på listan, till exempel ”städa skrivbordet”. Det kan ju vara ett helt projekt. Bryt ner det till många små lättöverstigliga aktiviteter så blir det genast lättare och kanske kan du hitta din motivation.

Till exempel: 1. Be andra om tips på hur de håller ordning på sitt skrivbord.

2. Hitta tre artiklar/blogginlägg som handlar om ordning och reda.

3. Välja ett tillvägagångssätt, skriv ut, sätt på anslagstavlan och lova dig själv att följa det.

4. Göra en plan enligt den väg du har valt. På detta sätt är chansen stor att ”städa skrivbordet” inte står på din Att-göralista igen om några veckor. Satsa på att hitta en ordentlig rutin som passar dig, helst är rolig och på så vis har du skapat en förändring och löst uppgiften för alltid.

Jag har en fin hemsida men skulle även vilja starta en gillasida på Facebook för mitt småföretag. Hur gör jag för att starta gillasidan? SVAR: Bra att du har en hemsida som fungerar, för en gillasida på Facebook kan länkas till den för att få mer information om dig och det du erbjuder i ditt småföretag, så det ena behöver inte utesluta varandra, utan tvärtom komplettera varandra. Det gäller att synas i många kanaler, både på och utanför nätet som småföretagare. Att starta en gillasida på Facebook, kostar inget och är enkelt. Du behöver ha en personlig profil med ditt eget namn för att registrera en gillasida för ditt företag. Gör så här: Öppna din sida. Titta längst upp på sidan. I mitten finns det en rubrik som heter startsida. Klicka på den. Titta sedan i vänsterspalten under en rubrik som heter sidor. Där klickar du på skapa sida. Då kommer det upp en sida med sex olika rutor med kategorier som du ska välja på. De olika kategorierna är: • Lokalt företag eller plats. • Företag, organisation eller institution. • Varumärke eller produkt. • Artist, band eller offentlig person. • Underhållning. • Välgörande ändamål eller community. Välj det som passar bäst för dig och ditt småföretag. Varje kategori har sedan underkategorier som du också ska lista för att komma vidare. Sedan ger du sidan ett namn och trycker på kom igång. När du tryckt kom igång så

godkänner du automatiskt Facebooks villkor så det kan vara en poäng att läsa de villkoren så att du vet vilka regler som gäller och vad det är du skriver under. När du sedan kanske har flera gillasidor så finns det en flik längst upp till höger där det står sidor jag hanterar. Där är alla sidor du är administratör för listade så att du kan logga in till dem där. Sedan behöver du skapa en stor, långsmal bild som finns längst upp på sidan. Den kallas header eller omslagsbild. Den bör vara 851 pixlar gånger 3715 pixlar på en stationär dator för att se bra ut. På mobilen så rekommenderas istället 640 pixlar (bredd) gånger 360 pixlar (höjd). Du ska också fylla i lite info under rubriken om med de kontaktuppgifter som ska synas för dem som besöker gillasidan. Du kan även ha fler administratörer på sidan som också kan skriva inlägg så behöver du inte dra hela lasset själv, om du inte vill.

Vad är förskottssemester? SVAR: Du som arbetsgivare kan göra en överenskommelse med arbetstagarna om förskottssemester. Det innebär att arbetstagare som inte tjänat in betald semester kan få betald semester med semestertillägg i förskott. Detta kallas förskottssemester. Arbetstagaren får då en skuld till företaget som avskrivs efter fem års anställning. Om arbetstagaren säger upp sin anställning eller om företaget går i konkurs inom fem år har arbetsgivaren rätt att dra skulden på innestående semesterersättning.


Ledare

ÖPPNA ARBETSMARKNADEN

Hur ska vi öppna upp arbetsmarknaden för dem som idag står utanför?

Innehåll: Småföretagarnas FAQ

Ledare 3 5 frågor

Svaret på denna fråga från de etablerade

partierna är olika former av kraftigt subventionerade anställningar. På Småföretagarnas Riksförbund tror vi på att Sverige måste lära av omvärlden, genom att bygga ut lärlingssystemet. Som visas i en ny rapport som lanseras idag svarar 76 procent av våra medlemmar att de skulle vara intresserade av att ta emot minst en lärling och majoriteten menar att det skulle underlätta för nyanlända att komma i arbete. Försiktiga antaganden visar att mindre företag i Sverige skulle kunna skapa 36 000 lärlingsplatser. Så varför inte satsa på ett system som redan fungerar så väl i andra delar av Europa snarare än rikta in sig på snedvridande åtgärder? Insikten börjar sjunka in hos de poli-

tiska partierna i Sverige att arbetsmarknaden inte fungerar som den ska. Trots att vi befinner oss i en stark högkonjunktur står många unga, lågutbildade och personer med utländskt ursprung utan arbete. En rapport som Rådet för integration i arbetslivet nyligen publicerade visar att utanförskapet bland flyktingar och deras anhöriga fortfarande kvarstår tio år efter invandring till Sverige. Även så många år efter inträdet är bara cirka 45 procent av kvinnorna och 60 procent av männen i arbete. Så vad kan vi göra för att skapa förbättring? Svaret från de etablerade politiska parti-

erna är olika former av kraftigt subventionerade anställningar. Regeringen erbjuder redan anställningar där arbetsgivare betalar så lite som 20 procent av lönen, medan skattebetalarna står för resten. De borgerliga partierna har föreslagit en rad olika former av nystartsjobb, kopplade till kraftiga skattesänkningar. Problemet är att dessa former av kraftigt subventionerade anställningar riskerar att tränga ut andra arbetstillfällen. Hur ska företag som inte har subventionerad anställning klara konkurrensen? Istället för att satsa på nya politiska

experiment skulle vi kunna börja med att lära från våra europeiska grannländer. Sverige skiljer ut sig från de övriga västeuropeiska länderna eftersom så få unga har

erfarenhet från lärlingsutbildningar. Men den svenska modellen, där närmast all utbildning anses vara teoretisk, är ovanlig. I länder som Österrike och Tyskland har majoriteten av de unga erfarenhet från lärlingsutbildningar. Arbetslösheten är här också betydligt lägre hos såväl unga som utrikesfödda. Även i länder som Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Danmark finns välfungerande lärlingsutbildningar som rustar ungdomar för arbetsmarknaden. Systemen är anpassade till såväl mindre som större företag.

2 4

Nyheter 5 Medlemssidor 6 Anneli Alhanko

12

Företagarens bästa vän

16

Nyheter 18 Beas Banktips

20

Juristen 21 Serien 22 Korsord 23 Medlemsförmåner 24

För tre år sedan genomförde Småföre-

tagarnas Riksförbund en enkätundersökning bland våra medlemsföretag. Hela 76 procent svarade då att de skulle vilja ta emot en eller flera lärlingar om Sverige införde ett lärlingssystem i likhet med de system som finns i Danmark, Tyskland och Österrike. I en ny enkätundersökning, som genomfördes i början av 2016 uppnåddes samma svar, fortfarande vill 76 procent av våra medlemmar ta emot lärlingar. En stor majoritet på 96 procent svarade att lärlingsprogram skulle kunna få ungdomar i arbete medan 70 procent angav samma svar för nyanlända.

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Fredrik Larsson, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

Politikerna bör reflektera över det om-

fattande intresse som finns bland mindre och medelstora företag att ta emot lärlingar. Om bara hälften så få av samtliga företagare i Sverige skulle vara intresserade av att ta emot lärlingar, och om så få som en femtedel av företagarna som var intresserade av att ta emot en lärling faktiskt skulle göra det, så skulle nära 36 000 lärlingsplatser kunna skapas bland de mindre företagen. I teorin har redan Sverige ett lärlings-

system som del av gymnasieutbildningen. Systemet fungerar relativt väl, men är alltför begränsat eftersom många företag inte vill ta emot lärlingar. I vår enkätundersökning visar sig den främsta faktorn vara bristen på ersättning till handledare. En företagare som tar emot en lärling måste lägga mycket tid på att undervisning, och i nuläget ges små eller inga ersättningar. En annan viktig faktor är att företagare får hjälp med att sköta administrationen

och en tredje att handledaren erbjuds utbildning i hur man tar emot lärlingar. I rapporten ”Lärlingsplan för framtiden” skissar Småföretagarnas Riksförbund, utifrån vår enkätundersökning, forskning, erfarenheten från Sverige och erfarenheten från omvärlden på hur ett lärlingssystem skulle kunna skapas. I teorin är samtliga åtta riksdagspartier

för lärlingsprogram. I praktiken hindras våra medlemmar från att ta emot lärlingar, eftersom de inte upplever att ett välfungerande system är på plats. Är det inte dags att åtgärda problemet? Leif Svensson , Förbundsordförande

3


FEM FRÅGOR

MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION TILL FRÅNMEDLEMMAR SMÅFÖRETAGARNA

Peter Ingholt

3. Vad är det bästa med att driva eget företag?

Ramlösa Katthotell har som målsättning att vara kattens andra hem när familjen reser bort. Peter Ingholt berättar vad som driver honom i hans företagande.

4. Vad har du för mål med ditt företagande?

Ramlösa Katthotell

1. När startade du ditt företag?

‒ Jag startade katthotellet för två år sedan, 2014. Det var då det blev godkänt av Djurskyddet. Det är första företaget, och vi hoppas på att kunna utveckla det vidare. 2. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu?

‒ Jag tycker det är viktigt att man skiljer på företag och företag. Jag tycker att det är för hårt skattetryck på småföretagarna. Det är svårt att få verksamheten att gå runt så att du kan leva på ditt företag och även att ta steget att anställa. Vi har det som en sidosyssla idag, men skulle gärna vilja ägna oss åt företagandet på heltid.

‒ Att man kan påverka sin egen tid och att man får kvitto direkt på att man gör ett bra jobb. Det får man ju genom att kunderna kommer tillbaka. ‒ Att kunderna är fortsatt nöjda med det vi gör, och att de kommer tillbaka. Och att vi får möjlighet att fortsätta utveckla vår verksamhet - bland annat har vi funderingar på ett kattcafé. Och förhoppningen är att vi så småningom ska kunna leva på vårt företag. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund?

‒ Liten och ensam är inte stark, men är vi många tillsammans blir vi starka – och det är lättare att driva frågor som har betydelse för småföretagare framåt. Namn: Peter Ingholt Antal anställda: 0 Verksamhet: Katthotell Vad gör dig motiverad/inspirerad: Det är rogivande och av-

stressande att jobba med katter. Det blir en form av rehabilitering.

4


»KORTA NYHETER Nya miljarder till företag Tillväxtverket, Almi Företagspartner AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit har tecknat avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF). Detta innebär att fler innovativa små och medelstora företag kan få tillgång till finansiering i form av lån och riskkapital. - Tillgång till finansiering är en grundläggande förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna växa, enligt näringsoch innovationsminister Mikael Damberg. [regeringen.se]

Fler nya företag första kvartalet! Under första kvartalet av 2016 ökade registreringen av nya företag med 6,3 procent. Det är aktiebolagen som ökar, samtidigt som andra företagsformer minskar. [nyforetagarcentrum.com]

Färre konkurser Antalet företagskonkurser sjönk med 5 procent i mars jämfört med motsvarande period föregående år. Det visar statistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC, enligt ett pressmeddelande. Under januari till mars sjönk antalet företagskonkurser till 11 procent från samma period föregående år. [uc.se]

5


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

I år i Almedalen – debatt om lärlingssystem med Småföretagarnas Riksförbund, näringsliv och politiker. Bilden är från förra årets debatt om offentlig upphandling.

Småföretagarna har rotat sig i Almedalen Aldrig tidigare har Småföretagarnas Riksförbund deltagit i så många evenemang i Almedalen som i år.

– Vi har etablerat oss som ett starkt och målmedvetet förbund med fokus på att göra det enklare, tryggare och mer lönsamt för Sveriges småföretagare. Vi har arbetat hårt för att nå ut med vårt budskap och är därför mycket glada för den positiva respons som vi får från politiker, organisationer och näringsliv, säger Lars Strömberg, förbundets projektledare för Almedalsveckan.

Mingel och debatt Almedalsveckan i Visby startar söndag

den 3 juli och avslutas söndagen därpå den 10 juli. Programmet är i skrivande stund ännu inte helt fastställt. Klart är dock att Småföretagarnas två egna evenemang, mingel och debatt om ett svenskt arbets-

6

platsförlagt lärlingssystem hålls i Öresundshuset, centralt i Visby. Minglet går av stapeln onsdag den 6 juli kl 17.30-18.30. – Här träffar du människor med driv och passion, säger Anneli Egestam, ansvarig för minglet. Vi bjuder på mingeltips, nya kontakter och en och annan överraskning.

Ett svenskt lärlingssystem På torsdag den 7 juli kl 13.30-14.40 arrangeras den traditionsenliga debatten i Almedalen. Årets debattämne är införandet av ett svenskt arbetsplatsförlagt lärlingssystem, anpassat till de mindre företagen. Småföretagarna har nyligen lanserat förslag på ett fungerande lärlingssystem och om detta kommer samtal att föras mellan näringsliv, politiker och Småföretagarnas Riksförbund. Moderator för debatten är Ingrid Ohlsson från Ängelholm.

Politikermöten skapar möjligheter Småföretagarna kommer även att delta i flera av andra organisationers debatter samt medverka i politiska partiers mingelträffar. – Vi får tillfälle att träffa och samtala om våra hjärtefrågor med många politiker på ett och samma ställe, säger Lars Strömberg. Det skapar också möjligheter för fortsatta samtal. Informationen uppdateras kontinuerligt

på Småföretagarnas Facebooksida och på hemsidan www.smaforetagarna.eu. Det går att läsa om alla evenemangen i Almedalen på www.almedalen.se Maria Boborg-Trané


Nya styrelsemedlemmen:

Peter Thörn vill satsa på de mindre företagen – Småföretagen får för lite uppmärksamhet och stöd från beslutsfattarna. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen – det är dags att satsa på de mindre företagen. Peter Thörn, ny i Småföretagarnas Riksför-

bunds styrelse, har erfarenhet av såväl stora som små företag, både som anställd och som egen företagare. Han tycker att det är märkligt att det satsas så lite på småföretagen. – Det är storföretagen som får den mesta uppmärksamheten från beslutsfattare i dag. Det borde vara tvärtom; det är lätt att glömma bort att alla företag har varit små. Om Sveriges småföretag ska växa måste en omfördelning ske när det gäller politisk stöttning, från storbolagen till de mindre företagen. Peter Thörn är egentligen inte ny i Småfö-

retagarnas styrelse. Han blev invald redan 2012 och arbetade aktivt för ett bättre småföretagarklimat i Sverige fram till 2015, då han gjorde en paus i styrelsearbetet. – Jag är verkligen jätteglad att vara tillbaka, säger han.

En strand, en kiosk och en frisör

Ledarskapsutbildning i Försvarsmakten Efter ett års universitetsstudier tog Peter

en paus och gjorde lumpen i Hässleholm. Han trivdes så bra att han utbildade sig till yrkesofficer, med bland annat uppdrag i Bosnien strax efter krigsslutet. – Många tror att om man jobbar i Försvarsmakten så handlar det bara om krig och skådespel. Men vill man skaffa sig en gedigen utbildning inom ledarskap ska man söka sig till Försvarsmakten. En stor andel ledare inom näringslivet har ett förflutet därifrån. livet som yrkesmilitär och började jobba som IT-konsult, först som anställd och senare i egen verksamhet, innan han åter blev anställd efter att ha blivit headhuntad till Sony Ericson.

Jobbade för Sony Ericson i Japan Åren på Sony Ericson tog honom bland

Med tanke på utbudet i Vejbystrand var

Efter gymnasiet bar det iväg till Lund och

Måste bli billigare att anställa

i Skåne. En liten ort med 2 000 invånare som sommartid växte till 3 000. På frågan hur det var att växa upp i Vejbystrand svarar Peter: – Det var mycket strand. Men vi hade en kiosk och en frisör… det kanske inte så konstigt att Peter ägnade mycket tid åt datorspel tillsammans med andra datornördar. universitetsstudier. Peter visste egentligen inte vad han skulle plugga. Han sökte tre utbildningar och började på den som han blev antagen till – matematisk naturvetenskaplig linje med siktet inställt på att bli dataingenjör.

Maria Boborg-Trané

Väl hemma från Bosnien lämnade Peter

annat till Japan där han arbetade i knappt ett år. Efter flera år i storbolaget lockade åter tanken på entreprenörskap och att driva egen verksamhet. – Jag trivdes väldigt bra på Sony Ericson, men efter åtta år som anställd på samma företag var det dags att byta miljö. Sedan 2014 är Peter Thörn vd för Office IT-Partner i Malmö.

Peter växte upp i idylliska Vejbystrand

och Peter ser fram emot att få vara med och utveckla förbundet till att bli ännu starkare. – Det är framförallt två frågor som jag vill engagera mig i. Dels att sänka kostnaden för att anställa, genom lägre arbetsgivaravgift, dels att ge ungdomar, som inte vill läsa fyra år teori på universitetet, en möjlighet att skaffa sig en plattform ut i arbetslivet genom lärlingsutbildningar.

Småföretagarnas Riksförbund har

utvecklats starkt sedan starten 2010

Namn: Peter Thörn Bor: Lomma, Skåne Intressen: Träna, familjen Sagt om Peter: Lugn, välformulerad, plikttrogen

Peter Thörn vill utveckla Småföretagarnas Riksförbund till en ännu starkare intresseorganisation för Sveriges småföretagare. Foto: Petra Bindel

7


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

”Lärlingsplan för framtiden”, seminarium i Riksdagen med: Erik Sjölander (fr vä), Småföretagarnas Riksförbund, Aron Modig (kd), Nicklas Mattsson, ansvarig utgivare Entreprenör, Alexandra Ivanov, ledarskribent Svenska Dagbladet och Nima Sanandaji. Tekn.dr.

En svensk lärlingsplan för framtiden – Vi är glada att kunna presentera ett lärlingssystem anpassat till de mindre företagen, säger Leif Svensson, förbundsordförande. Det gynnar alla att små företag kan ta emot en lärling och på så sätt få den kompetens som efterfrågas. Inte minst med tanke på OECD:s uppmaning till Sverige att ordna fler lärlingsplatser för nyanlända. En undersökning som Sydsvenska Indu-

stri- och Handelskammaren publicerade i slutet på 2015 visade att två av tre företag som hade försökt att rekrytera det senaste halvåret upplevde svårigheter att få tag på rätt kompetenser. En tiondel av företagen svarade att de tvingats skjuta upp planerade aktiviteter eller rentav förlorat order på grund av svårigheter att anställa.

Drygt 30 000 nya lärlingsplatser I undersökningar som Småföretagar-

8

nas Riksförbund genomförde bland sina medlemmar 2013 och 2016, svarade 76 procent att de var intresserade av att ta emot lärlingar. – Lågt räknat skulle 36 000 lärlingsplatser skapas i de mindre företagen med vårt förslag, säger Leif Svensson. Då har vi ändå bara räknat med att en femtedel av företagarna som är intresserade faktiskt skulle ta emot en lärling. Leif Svensson fortsätter: – Alla riksdagspartier är för ett lärlingssystem. Därför hoppas vi att de ska ta till sig vårt budskap och arbeta för att anpassa sin lärlingspolitik till de små och växande företagens villkor.

Lärlingssystem för unga, äldre och nyanlända Småföretagarnas lärlingssystem utesluter inga grupper i samhället.

– Vi vänder oss till alla, säger Leif Svensson. Det är ett utmärkt sätt för ungdomar att

få det första jobbet, en möjlighet för vuxna att sadla om senare i livet och en chans för nyanlända att ta steget in på arbetsmarknaden.

Lärlingslön och handledarersättning Alla som väljer en lärlingsutbildning

ska kunna försörja sig. Därför föreslås en lärlingslön på 16 000 kronor i månaden. Lärlingsbidraget till företagen varierar under den treåriga lärlingsutbildningen och uppskattas till i genomsnitt cirka 67 000 kronor per år. – Många som går på olika bidrag skulle istället kunna gå en lärlingsutbildning, säger Leif Svensson. Dessutom skulle färre välja andra typer av utbildningar samt att lärlingsutbildningarna skapar nya skatteintäkter. På sikt tror vi att vårt lärlingssystem skulle kunna bli en samhällsekonomisk plusaffär.

Maria Boborg-Trané


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Vill Sverige verkligen ha fler företagare? Utanför en av de lokala pizzeriorna stötte jag på Lasse. I vanlig

ordning har han reflekterat över småföretagares villkor i landet. Den här gången handlade det om Skatteverkets förmåga att prioritera. ”Är det sant att en fäbostinta i Dalarna tvingas ha kassaregister? Trots att hon inte har elektricitet…” Efter en längre diskussion insåg vi att vi var tämligen överens om att det blir som att skjuta mygg med kanoner när Skatteverkets juristarmada driver processer mot Tin och hennes försök att utveckla sin verksamhet. Skatteverkets juristers vilja till juridiska processer motverkar alla Skatteverkets positiva tjänstemäns goda inställning till företagare. Utvecklingen i Sverige går mot att allt fler människor försörjer

sig som egenföretagare, ofta i enskild firma. För att kringgå fyrkantiga regler om anställningsskydd och sjuklöneansvar ställer stora företag, till exempel Sveriges Radio, krav på att du kan fortsätta jobba, men bara med egen F-skattsedel. Detta ger också politiker och byråkrater stöd i att Sverige får fler företag. Fast bidrar påtvingat företagande till utveckling av Sverige? Vi är alltså massor av småföretagare, vilka likt myror drar sina strån till stacken Sverige. Flera medlemmar med enskild firma har berättat om effekter av

sin låga SGI (sjuklöne-grundande inkomst). Under uppbyggnadsskedet av sitt företag har intäkterna använts till att investeringar i verksamheten, vilket är bra för företaget, men dåligt för företagaren. I vart fall om man blir sjuk, men det är det få som planerar för. Att satsa på sitt företag, vilket samhället anser bra, straffar sig när olyckan är framme. I synnerhet verkar detta gälla kvinnliga företagare, vilka drabbas av mycket låg sjukpenning. Eftersom man ”ska klara sig själv” söker man sällan socialbidrag, utan lånar pengar av föräldrar, barn eller kompisar. Skulder som sedan ska betalas tillbaka när skadan läkt och sjukskrivningen avslutats.

Nytt samarbete I april har ett nytt samarbete mellan Srf konsulterna och Småföretagarnas Riksförbund inletts. Syftet med samarbetet är att skapa ytterligare medlemsnytta för medlemmarna i de båda organisationerna. Via samarbetet kommer man gemensamt att arbeta med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor för att skapa bättre förutsättningar för småföretagen.

– Småföretagarnas Riksförbund företräder 23 000 småföretagare och branschens kunder och jag är mycket glad över att vi nu inleder ett samarbete, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf-konsulternas förbund. Det finns många beröringspunkter och många viktiga frågor för att förbättra förutsättningarna att driva välmående företag. Srf-konsulternas medlemmar, som är Auktoriserade Redo-

visningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, hjälper dagligen landets företagare med ekonomi- och lönehantering. Dessa konsulter arbetar nära kundens verksamhet och är företagarens bollplank i de flesta frågor som rör ekonomi, lönehantering och företagande. – Vi förstår företagens utmaningar och våra medlemmar levererar tjänster som ger betydande nytta via bland annat rådgivning och relevanta beslutsunderlag till ledning, styrelse och kreditgivare. Alla våra medlemmar är auktoriserade vilket innebär att företagaren kan vara trygg i att konsulten har den kompetens och erfarenhet som krävs för att vägleda rätt bland de lagar och regelverk vi har i Sverige idag, avslutar Roland Sigbladh.

Fakta Sfr-konsulterna

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom

redovisning och lön. Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund bran-

schutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

När regeringen kommer med förslag om att arbetsgivare ska ta

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisa-

ökat ansvar för sjukskrivningar, så blir det en skymf för alla egenföretagares rättigheter.

tion, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Staffan Wikströms kamp mot Knivsta kommun har visats i

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktori-

Uppdrag granskning. Att som företagare tvingas processa mot den organisation som ska hjälpa och stödja sina medborgare, alltså även företagare, blir märkligt. Han har tvingats till höga advokatkostnader i sin strävan i att få rättvis behandling. Alldeles för få företagare vågar strida mot samhällets myndigheter, men vad gör det för företagares tilltro till det gemensamma samhället? Stefan Demert skrev ”om du är född till myra brottas aldrig med ett Toy”. Erik Sjölander

serade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska

och utländska företag att utvecklas. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen. Läs mer på www.srfkonsult.se

9


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Starta eget populäraste jobbet bland unga Antalet enmans- och mikrobolag, med 1-9 anställda, växer lavinartat. 1991 var siffran 386 000 - år 2015 var den över en miljon. Och intresset fortsätter att växa! Enligt Tillväxtverkets undersökning Entreprenörskapsbarometern vill 68 procent av personer i åldern 18-30 år starta företag. Verkligheten visar att endast 0,6 procent gör det. NyföretagarCentrum Sverige har tagit initiativet att utnämna vecka 17 till Sveriges Nyföretagarvecka. Småföretagarnas Riksförbund var på plats i på Starbucks på Malmö Central den 27 april och i Helsingborg den 28 april på Jacob Hansens hus. Här mötte vi en entusiastisk skara blivande företagare, och några nystartade. Småföretagarnas Riksförbund önskar lycka till med uppstarten och hoppas att vi ses som medlemmar nästa gång!

Välfylld utställning på Nyföretagardagen i Helsingborg.

Anneli Egestam, eventansvarig styrelseledamot

Opuvita och dess innehavare Joakim Torngren hade egen monter.

Susanne Malmberg har jobbat på Skatteverket men sadlar nu om till eget - Råå Balans.

Ingela Bruke är tillbaka i Helsingborg efter många år som företagare i Vancouver. Egen massagepraktik på gång.

Helen Andersson är blivande företagare inom besöksnäringen på västkusten.

Nyfikna kursdeltagare på Folkuniversitetets Entreprenörsutbildning hade tagit sig till Starbucks.

Anna Thorlund jobbar med att balansera energier i sitt bolag OnLight.

Utställningen på Nyföretagardagen 2016 i Helsingborg är till ända. Dags att packa ihop! Anneli Egestam och Lars Strömberg från förbundsstyrelsen.

Björn Österberg är nystartad företagare, Fun to Run.

10


MEDLEMSSIDORNA - DEBATT, NYHETER, INFORMATION FRÅN SMÅFÖRETAGARNA

Vismas Affärsbarometer våren 2016:

Stark framtidstro bland småföretagen Varannan småföretagare i Sverige tror att försäljningen kommer att öka det kommande halvåret. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en enkät bland 1 400 små och medelstora företag. Det är en klar ökning sedan samma mätning i höstas, då framtidstron bland landets småföretagare var rekordsvag. – Att småföretagens optimism är starkare än i höstas är ett tydligt tecken på ett stabilare ekonomiskt klimat i landet. De mindre företagen svarar för hälften av näringslivets omsättning och de flesta jobben skapas här, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

landets småföretagare. Nu vågar allt fler expandera och satsa mer på den egna säljkapaciteten, säger Henrik Salwén.

Hälften tror på ökad försäljning

Topp 5: Mest optimistiska branscher (andel som tror på ökad försäljning): 1. IT och telekom (62 procent) 2. Kultur/nöje/fritid (62 procent) 3. Hotell och restaurang (61 procent) 4. Reklamverksamhet/pr/kommunikation (58 procent) 5. Handel (57 procent)

Hälften av småföretagen, 50 procent, tror på ökad försäljning det kommande halvåret. Det innebär en ökning med 8 procentenheter sedan höstens mätning. För de småföretagare som tror på ökad försäljning är ett ökat antal försäljningskanaler den vanligaste orsaken till den starka optimismen, vid sidan av säsongsberoende faktorer. Starkast framtidstro har företagarna inom IT- och telekombranschen samt kultur, nöje och fritid. Där tror hela 62 procent att deras försäljning kommer öka kraftigt under det kommande halvåret. – Den osäkerhet som vi såg i höstas har minskat. I stället ser vi nu en ökad nybyggnation som innebär möjligheter för

Småföretagare optimistiska även kring inköp Vismas Affärsbarometer visar att småföretagen även blivit mer optimistiska när det gäller inköp. Nästan fyra av tio, 37 procent, räknar med ökade inköp de kommande sex månaderna, vilket är en ökning sedan i höstas då motsvarande andel var 32 procent.

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 1 403 små och medelstora svenska företag mellan 29 februari och 7 mars 2016. Enkäten har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är elfte gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena. Läs mer: visma.se/affarsbarometern

11


Prima Ballerina och företagaren

Anneli Alhanko ”Jag är stolt över att jag vågade satsa på min dröm”

Dans är lycka, passion och drivkraft för Anneli Alhanko som är en av få i världen som kan titulera sig Hovdansare och Prima Ballerina Assoluta – den absolut högsta titeln en dansare kan få. Hon har dansat på Bolsjojteatern och gestaltats på ett frimärke. Idag driver hon dansskola på Östermalm med fokus på kvalitet och dansglädje – och med ambition att skapa morgondagens dansare och artister.

12

Det är ett bekant ansikte som möter upp

med ett välkomnande leende i entrén på dansakademin BASE23. Anneli Alhanko har dansat runt i världen på de alla största scenerna, gjort de mest berömda rolltolkningarna. Här i lokalerna på Östermalm delar hon med sig av sin expertis och erfarenhet, och inte minst sin stora passion för dansen som hon menar förenar och som finns naturligt inom oss alla. – Dansen är så fantastiskt på många sätt. Redan som små dansar vi och rör oss till musik. Dansen behöver inga ord för att göra sig förstådd - vi förstår ändå, säger hon medan hon guidar runt i lokalen, där cirka 2000 elever är inskrivna, och som numera också erbjuder en ny spetsutbildning i balett – Alhanko Academy of Ballet. Eleverna får där en utbildning i klassisk balett på hög nivå anpassat efter de krav som ställs på dagens dansare. – Det ska bli spännande att följa utvecklingen av den här verksamheten, och även här har vi har satsat på att kunna erbjuda de allra bästa danslärarna. Det är förstås också en fantastisk möjlighet för eleverna att kunna dansa under skoltid. Det är lunchtid men råder ändå full ak-

tivitet. Och Anneli beskriver att det är en mycket intensiv fas på skolan just nu. – Vi närmar oss vårens avslutningsföre-

ställningar, förklarar hon och stannar till vid en av danssalarna där blivande entusiastiska musikalartister är mitt inne i repetitionen för vårens föreställning på Oscarsteatern. – Det här är förstås en av årets höjdpunkter – och det är inte utan att det känns i luften här inne; tempereraturen stiger, alla är lite extra fokuserade och även lite pirriga, det hör till. Men det finns också en stor glädje och förväntan. Glädje och kvalitet är också nyckelord

som Anneli Alhanko vill ska genomsyra kulturen på skolan som erbjuder dansutbildningar för alla dansstilar, kunskapsnivåer och åldrar; allt ifrån balett, jazzdans, sång, scenisk gestaltning och blockundervisning i stepp, street, partnering och andra danstekniker. På Base 23s hemsida beskrivs dans i

sina lyckligaste stunder som musik, bildkonst och poesi - andningshålet som syresätter oss människor – men även företag och hela samhällen. För skolan är det också självklart att konsten hålls lika högt som resultaträkningen.


13


Vi vandrar runt på de två våningsplanen

och kikar in i de olika danssalarna. Det är svårt att inte låta tankarna vandra iväg till den klassiska 80-talsserien Fame, en succé som fängslade hela världen och där tittarna fick följa danselevernas vardag och levnadsöden för att nå framgång och berömmelse. – Visst finns det vissa likheter. Här samlas människor som vill utrycka sig genom dans, sång och artisteri. Hit lockas både de som vill ha dans som hobby eller de som drömmer om en framtid som professionell dansare. – Du får en skola för livet men också en upplevelse här och nu, utvecklande för både kropp och sinne, framhåller Alhanko som var sju år då hon var på Operan med sina föräldrar och fascinerades till den grad att hon bestämde sig, där och då, för att bli dansare. Jag minns att jag var helt tagen - det var en blixtförälskelse. Jag verkligen älskade att dansa. För mig har dansen också fungerat som en ventil och varit mitt sätt att utrycka mig i livet eftersom jag annars varit ganska blyg och tillbakadragen.Jag känner mig verkligen lycklig över allt jag fått uppleva genom dansen, och också stolt över att jag vågade satsa fullt ut på att förverkliga min dröm. För det var inte helt självklart då, och det var många som ifrågasatte mitt val. Om passionen för dansen har varit den

naturliga drivkraften för Anneli Alhanko så ligger det bakom framgångarna mycket hårt arbete och slit med att hålla kroppen i trim och en avsevärd mängd timmar har hon ägnat åt att finslipa tekniken. Som dansare gäller det att ha både ha perfektionismen och styrkan – både fysiskt och mentalt – samt en stor portion ödmjukhet för att ta sig fram och hantera utmaningarna på vägen. – Det gäller att vara stark för att hantera kritik och eventuella påhopp, för det förekommer och det har jag själv också varit utsatt för. Men det handlar också om att vara lyhörd och anpassningsbar för att hela tiden kunna utvecklas – och framför allt tycka om att arbeta hårt, förklarar Anneli som tror att detta är egenskaper som hon haft stor nytta av när hon för sju år sedan tog klivet till att bli egen företagare. – Redan efter att jag slutade som dansare för sju år sedan fick jag påstötning av flera i min omgivning att jag borde starta en dansskola, eftersom det saknades i Stockholm, men jag var inte riktigt redo. Sedan har tanken växt fram och framför

allt var det när jag och Eva Johnsson,

14

medgrundare och vd och rektor på BASE23, på allvar började diskutera våra idéer som vi insåg att vi trots våra olika bakgrunder hade samma inställning och syn på dansen och dansens storhet. Efter det kändes satsningen helt rätt, säger Anneli Alhanko som konstaterar att det är något av det tuffaste hon gjort. – Aldrig kunde jag drömma om att det skulle vara så tufft att driva eget – och i jämförelse känns mitt tidigare liv som dansare nästan som ”a piece of cake”, småler Anneli som numera titulerar sig Konstnärlig chef och Artistic Director. Men i verkligen handlar det som för alla småföretagare, att rycka in där det behövs och då kan sysslorna sträcks sig från att säkra att ventilations – och säkerhetssystem till att sköta de administrativa sysslorna, vara en bra ledare och chef för 70 lärare (varav 7-8 fast anställda) som noggrant väljs ut samt på en övergripande nivå säkerställa att skolan håller högsta kvalitet rakt igenom. – Till en början gjorde vi allt, till och med städade själva. Jag har lärt mig på vägen att det är viktigt att våga ta hjälp och att lägga ut delar av verksamheten på de som kan det bättre, till exempel ekonomi och redovisning. Vad är du mest stolt över?

– Det roligaste har varit att skapa sitt eget företag och att det blivit så bra – och att det idag är något vi verkligen är stolta över. Men också att vi inte gett upp på vägen och inte ruckat på kvaliteten, trots att det varit oerhört tufft många gånger. När har du haft en bra dag på jobbet?

– När jag arbetat hårt och känt att min arbetsinsats gett resultat. Den bästa känslan med att vara företagare är att du har frihet att bestämma över ditt eget företag, även om timmarna inte alltid räcker till. Vad har du för mål med ditt företagande och BASE23?

– Vi vill genom skolans utbildningar och hobbyverksamhet utbilda morgondagens artister och ge dem verktygen för att de ska klara sig och ha möjlighet att införliva sina drömmar. Det handlar om att de ska ha med sig en insikt om att man måste vara professionell och seriös i sitt arbete, ha tillräcklig kunskap för att utveckla sig inom dansen och artisteriet, kunna gå på auditions och hantera pressen när man står där och ska sälja in sig. Personligen vill jag förstås fortsätta utveckla BASE23 och så småningom också trappa ner lite på arbetstiden och inte behöva jobba så hårt.

EN DAG PÅ JOBBET 6.30 ringer klockan. 7.00 äter min havregrynsgröt 8.00 går till jobbet – en promenad på

20 minuter 9.00 anländer till jobbet 9.30 morgonmöte + dricker en stor kopp kaffe 10.00-11.00 jobbar på: går igenom och svarar på mejl, ägnar mig åt planering av diverse slag – sedan är det hela tiden saker som dyker upp. 11.00-12.00 ägnar mig eventuellt åt externa möten – just nu är det mycket möten på Oscarsteatern där vi har föreställningar och repetition hela dagarna 12.00-14.30 någon gång där emellan tar jag lunch beroende på hur mycket vi har att göra. Ibland äter jag i personalmatsalen, ibland blir det något snabbt vid datorn 14.00-15.00 anländer de första yngsta eleverna till Alhanka Akademy som startar halv två. 15.00-18.00 nu är det full tillströmning av elever hela kvällen 18.00-20.00 slutar för dagen och går hem. Äter middag när jag kommer hem. 23.00-24.00 går och lägger mig

Om BASE23 Dans- och musikalutbildning med

mål att främja spetsutbildning inom dans och skapa morgondagens arbetskraft till institutionsteatrar, ensembler och det nya kreativa Sverige. Skolan har två utbildningar med två inriktningar. Dels Alhanko Academy of Ballet från årskurs 4-9 där huvudinriktningen är balett men där ryms även dansteknik i såväl jazz som contemporary dance. Och dels en efter gymnasial utbildning Stockholm Musikalartist Utbildning under ledning av Hans Marklund, Roine Söderlundh och Therese Carlsson. I kursplanen ingår balett, jazzdans, sång, scenisk gestaltning och blockundervisning i stepp, street, partnering och andra danstekniker.


Om Anneli Alhanko Född: i Bogota, Colombia Familj: Håkan Skoglund och dottern

Clarissa samt katten Cleo Bor: Östermalm Uppvuxen: Bromma Utbildning och karriär: Studerade vid Operans Balettskola från 1963 till 1971 och anställdes vid Kungliga Operans Balett 1971. Hennes första stora huvudroll var i Rudolf Nureyev's Nötknäpparen 1971. Utnämndes till solist 1973 och premiärdansare 1976, (och 1990 den första att få titeln Hovdansare av den Svenska kungen.) Prima Ballerina absoluta, 1984 Genombrott: Nureyev's Nötknäpparen (1971) Övriga framträdanden: Har gjort gästframträdanden över hela världen och är den enda svenska ballerinan någonsin inbjuden att dansa på Bolsjojteatern. Coachades där av legendariska ballerinan Galina Ulanova i Giselle 1984.

Några av hennes största huvudroller:

Svansjön Nureyev's Nötknäpparen (1971) MacMillian's Romeo och Julia (1973) Ulf Gadd´s Törnrosa (1974) Giselle (1975) Cullberg's Fröken Julie (1977) Cranko's Så tuktas en argbigga (1978) Hans Brenaa´s Coppelia (1980) Mac Millan´s Manon (1980) Beryl Grey's Törnrosa (1985) Natalia Makarova's La Bayadere (1989) Cranko's Onegin (1990) Neumeier's En Midsommarnattsdröm (1990).

15


s n e r a g a t Före n ä v a t s ä b Att driva företag innebär många utma-

ningar. Inköp ska göras, kunder kontaktas, löner betalas ut, bokföringslagen följas och mycket mer. Ekonomin ska fungera och gärna gå

med vinst. Företagandet kräver tid. Tid man ofta tar från sådant som skapar livskvalitet, som familj och vänner. Det är här redovisningskonsulten kom-

mer in. Men först måste vi reda ut begreppen, för ofta förväxlas redovisningskonsulten med en revisor. En revisor gör revision, en kontroll i

efterhand av företagets redovisning och ekonomiska förvaltning. Idag har två av tre småföretag valt bort revisionen. En redovisningskonsult däremot, är

expert på ekonomihantering och företagande. En kompetent redovisningskonsult fungerar som företagarens bollplank i viktiga frågor som: Lönar det sig med tjänstebil? Får vi rätt ränta av banken? En Auktoriserad Redovisningskonsult

tillför både effektivitet och värdefull rådgivning till företaget. Auktorisationen är till för att du som företagare ska vara trygg i att du anlitar någon med rätt kompetens, flerårig erfarenhet och effektiva rutiner. Någon som kan skriva en Bokslutsrapport - kvalitetskvittot för företagets redovisning - och som kan hjälpa till att ta ditt företag mot nya mål. Företagarens bästa vän. Mikael Carlson Branschansvarig redovisning, Srf konsulterna

16


Bäddset i 4 delar från Newport Collection!

Riverhead

Davenport

För dig som medlem:

Som tack för att du är medlem ger vi dig nu möjligheten att köpa snygga och exklusiva bäddset i 4 delar från Newport Collection!

599:-

*

Ord pris: 1099:-

Stilrent bäddsetspaket i 4 delar som innehåller 2 st påslakan och 2 st örngott av 100 % bomull. Välj mellan Riverhead och Davenport. Färg: vit/blå Mått påslakan: 150x210cm Mått örngott: 50x60cm

Beställ enkelt på

www.lojalkund.com/sfr10 Mejl: info@loyalty-group.se Telefon: 042 - 490 95 00

Din vara levereras inom ca 3 veckor. *Frakt tillkommer med 79kr/beställning

Newport Collection är ett svenskt företag som driver och utvecklar ett livsstilsvarumärke med tidlös, klassisk design inspirerad av amerikanska New England-stilen. Man lägger stor vikt vid mänskliga rättigheter, lika arbetsvillkor och miljöanpassade val.


»KORTA NYHETER

Nya sjukregler ger företagare ökat skydd

Snabbt sätt att anmäla ny styrelse

Hundratusentals småföretagare är på väg att få bättre villkor vid sjukdom, barnledighet eller arbetslöshet. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, ”Mer trygghet och bättre försäkring”, föreslår förändringar i sjukförsäkringen. Förslaget, som har riksdagens majoritet bakom sig, innebär bland annat ett starkare stöd för företagare som befinner sig i en etableringsfas. [DN.se]

De företag som valt ny styrelse på årsstämman behöver anmäla ändringarna till Bolagsverket. Snabbaste sättet är att göra det på verksamt.se. Där anmäler du exempelvis ny styrelseledamot eller revisor, ändrar postadress och anmäler ändringar i bolagsordningen. När du gör en styrelseändring på verksamt.se, kan du få den registrerad på en timme. Dessutom kostar det 200 kronor mindre än om du skickar in en blankett. Verksamt.se är en webbplats med samlad service och information från flera myndigheter. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag. [verksamt.se]

Budgeten straffar de som skapar jobb Det saknas en uthållig jobbpolitik som tar tag i Sveriges strukturella problem. Istället straffas de som skapar jobben. Det säger Jonas Frycklund, tf chefekonom på Svenskt Näringsliv, om regeringens vårbudget. ”Sverige har omfattande strukturella problem. Jämviktsarbetslösheten stiger eftersom matchningen fungerar sämre. Bostadsmarknaden behöver avregleras och produktiviteten höjas i offentlig sektor. Regeringen är inte tillräckligt snabbfotad och klarar inte av att hantera problemen i den takt som de uppstår. Enligt regeringens planer ökar budgetunderskottet nästa år trots att konjunkturläget är starkt.” [ svensktnaringsliv.se]

18

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf

Regeringen lanserar snabbspår för företagare I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att 18 miljoner kronor satsas på nyanlända med erfarenhet av företagande i ett så kallat ”snabbspår för företagare”. Vårbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Tillväxtverket ska utarbeta en modell så att nyanlända kan förbereda sig för att bli företagare i Sverige redan under tiden i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, till exempel genom informationsinsatser, deltagande i nätverk och mentorprogram. [regeringen.se]


Sveriges skatter högst i klassen Det svenska företagsklimatet tar stryk av höga kapitalskatter anser Svenskt Näringsliv. Skattesitsen är väsentligt bättre i våra viktigaste konkurrentländer enligt en ny undersökning av revisions- och konsultbyrån Grant Thornton på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Bland annat har man granskat hur utdelningar och kapitalvinster beskattas och hur företagare omfattas. ”Den svenska kapitalskatten på 30 procent är hög i internationell jämförelse och behöver sänkas för att bli internationellt konkurrenskraftig”, säger Krister Andersson, skattechef på Svenskt Näringsliv. [DI.se]

E-handeln väntas öka Detaljhandelns försäljning över internet spås öka med 16 procent under 2016, vilket innebär en ökning om 8 miljarder kronor. Det spår PostNord, HUI Research och Svensk Digital Handel. "Intresset för den svenska e-handeln i år kommer att stärkas av kedjornas fortsatta satsningar på omnikanal, mobiltelefonens allt viktigare roll i köpprocessen och en svag krona som väntas hålla kvar konsumtion inom landet". Enligt HUI Research konjunkturbedömning i mars spås den totala detaljhandelsförsäljningen öka med 4,0 procent under 2016. [privataaffarer.se]

Drömförmån: att få livet att gå ihop Förmåner på jobbet blir allt viktigare, visar Chefs undersökning. Och det är hjälp med vardagspusslet snarare än statusmarkörer som toppar listan över drömförmåner: Hushållsnära tjänster, extra semesterdagar och personlig utveckling, snarare än tjänstebil eller bonus. Hushållsnära tjänster är alltså vad HR-chefen borde dingla framför näsan på chefstalangen som funderar på att gå till en annan arbetsplats. [chef.se]

Indiska entreprenörer rådger svenska företagare Indien är på väg att bli en av världens största konsumtionsmarknader. Medelklassen växer snabbt och är snart lika stor som USA:s befolkning. – Indien är inte som Europa och USA. För att lyckas är det avgörande att förstå landets kultur. Att bara köra på som vanligt har knäckt flera satsningar, säger Anisha Singh som driver kupongsajten mydala.com i 200 indiska städer. [DN.se]

19


na och o, göra m ingår

Beas banktips

7 steg – så går du från enskild firma till aktiebolag Varje år startas cirka 15 000 enskilda firmor i Sverige. När företaget växer vill många gå över till ett aktiebolag istället. Frågan är bara hur man gör?

uttag (uttagsbeskattning). Det innebär att du ändå beskattas som om överlåtelsen hade skett till marknadsvärdet. Det finns dock undantag från regeln om uttagsbeskattning. I samband med byte av företagsform kan du överlåta tillgångar till det skattemässiga värdet även om det är lägre än marknadsvärdet (så kallad underprisöverlåtelse). Då uppstår ingen vinst i den enskilda firman vid överlåtelsen.

Vilken företagsform man ska välja när

Du uttagsbeskattas i regel inte om

man startar sin verksamhet är ingen självklarhet. I vissa fall är det givet. I andra fall är det svårare att avgöra vad som kommer att vara bäst i det långa loppet. Enskild firma kan dock ofta vara ett bra

första val för att starta en verksamhet för att sedan eventuellt överväga om att byta företagsform till aktiebolag.Enligt min erfarenhet är det ofta när verksamheten stadigvarande börjar ge ett överskott och möjligheterna till resultatjusteringar saknas som du definitivt bör börja fundera på att byta företagsform. En annan vanlig anledning är när man vill expandera och ta in fler delägare. Oavsett vad anledningen är så gäller det att vara noggrann och verkligen gå igenom de tillgångar och skulder som ska föras från den enskilda näringsverksamheten till aktiebolaget. Skattesystemet är konstruerat så att det ska vara möjligt att omstrukturera utan skattekonsekvenser. Det är dock viktigt hur prissättningen sker och att du undersöker vilka villkor som måste vara uppfyllda i just ditt fall för att undvika onödig skatt.

Lagerbolag eller apportbildning Det första du måste göra är att skaffa ett

aktiebolag. Det enklaste är att skaffa ett färdigbildat så kallat lagerbolag. Du kan också bilda ett bolag genom att skjuta till tillgångarna i den enskilda firman genom apport. Aktiebolaget kräver ett minsta aktiekapital på 50 000 kronor. Räkna dessutom med cirka 8000 -12 000 kronor i ytterligare kostnad för själva bolaget.

Undvik uttagsbeskattning

När du överlåter tillgångar och skulder

(inkråm) i en verksamhet och priset understiger marknadsvärdet är huvudregeln att det sker en beskattning som för ett eget

20

• hela verksamheten eller hel verksam-

hetsgren övergår till aktiebolaget • samtliga aktier är kvalificerade (det vill säga omfattas av 3:12-reglerna) • aktiebolaget inte har något underskott från tidigare år (det går dock att underprisöverlåta om bolaget avstår från att utnyttja underskottet)

Dra av gamla underskott

Anmäl hos Skatteverket

Glöm inte bort att avanmäla den gamla

verksamheten för F-skatt, och eventuella arbetsgivaravgifter och moms och att registrera den nya verksamheten i aktiebolaget genom Skatte- och Avgiftsanmälan (SoA) till Skatteverket,

Ta hjälp!

Det är mycket att hålla reda på vid en

ombildning. Det gäller att ha koll på allt från överlåtelseavtal, skattekonsekvenser, konteringar, balans- och resultaträkningar till deklarationer. Mycket kan du göra själv, men kanske inte allt - om det ska bli rätt. Det finns ofta svåra gränsdragningsfrågor för olika typer av verksamheter. Någon kombination av företagsrådgivare, revisor eller skattejurist är därför ofta nödvändiga vid en ombildning. Lite tips och ytterligare aspekter att beakta kan du hitta på Skatteverkets hemsida.

Om du har ackumulerade underskott i

den enskilda näringsverksamheten så kan du inte föra över dessa till aktiebolaget. Däremot så kan du yrka avdrag för underskottet (70 procent) som en reaförlust i inkomstslaget kapital om den enskilda näringsverksamheten upphör. Avdrag medges då som ett så kallat kvoterat slutavdrag med 70 procent av underskottet. Avdrag medges året efter att verksamheten upphört och/eller under något av de därpå följande två åren.

För över gamla reserveringar

Har du gjort reserveringar i den enskilda

firman i form av periodiseringsfonder eller expansionsfond så går det att föra över dessa till aktiebolaget. Du måste dock då göra ett visst tillskott till aktiebolaget. Den likvid/fordran du får på bolaget som betalning för tillgångarna kan därvid användas som tillskott.

Thomas Eriksson, specialist på beskattning av privatpersoner och fåmansföretag inom SEB Private Banking

Bokföring

Det är viktigt att du avslutar bokföringen

på rätt sätt när du avslutar företaget. Du ska göra ett sista bokslut även om du avslutar räkenskapsåret mitt under ett verksamhetsår. Det innebär att det sista räkenskapsåret i den enskilda firman kan bli kortare än tolv månader. Tänk på att bokföra även de sista affärshändelserna.

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin småföretag på SEB


Juristen

Skydda firman med ett sekretessavtal I förbundets rådgivningspanel får vi ganska ofta

frågor från medlemmarna om hur de ska kunna skydda sina företagshemligheter vid affärsförhandlingar och investerarkontakter med mera. I takt med företagets växande kunskaps- och erfarenhetsbank uppstår ofta ett behov av att skydda viss information som kundregister, projekt eller andra känsliga uppgifter. Information som kan skada företagets konkurrensförmåga om den kommer ut till tredje man. Många småföretagare underskattar nog i detta sammanhang nyttan av att ha ett sekretessavtal. Man tror att det bara behövs när det är fråga om hemliga patenprojekt eller tekniska lösningar. Det finns visserligen ett skydd för företagshemligheter

enligt lag men detta är bara ett grundskydd som inte hjälper långt vid en tvist. Sekretessavtalet innebär i alla fall att man vid en tvist, enkelt kan bevisa för domstolen att information som lämnats ut varit av hemlig karaktär. Kostnadsmedvetna småföretagare använder ofta

mallar på sekretessavtal som tyvärr blivit för gamla och därför inte utan vidare går att anpassa till den enskilda situationen. Jag vill därför varna för ett sådant ”mallförfarande”. Det är förenat med risker att använda mallar om man inte själv har kunskap att bedöma vad innehållet i dem leder till. Juridisk expertis bör därför anlitas i viktigare ärenden.

Några situationer då ett avtal kan behövas: • Förhandling med potentiell samarbetspartner • Anställning av personal • Förhandling med större potentiella kunder • Presentation av Din affärsidé för investerare

Några frågor som bör besvaras om det blir aktuellt att Du själv ska skriva på: • Vem ska lämna, respektive ta emot den konfidentiella informationen? • Ska båda parter ta hänsyn till sekretessen eller gäller den bara för den ena? • Hur och i vilken omfattning får den konfidentiella informationen användas? • Hur länge ska sekretessåtagandet gälla? • Vilka blir påföljderna om sekretessavtalet inte följs?

Glöm inte

- att ju fler personer Du släpper in i Din verksamhet, desto fler får del av företagets bakomliggande koncept och affärsidé. Med hjälp av ett sekretessavtal kan Du försöka förhindra att dessa kunskaper sprids. Djursholm den 13 maj 2016 Wiggo Lindgren

Rådgivningspanelen erbjuder rådgivning utan kostnad. Småföretagarnas telefonrådgivning är mycket uppskattad av medlemmarna. Många frågor har rört bluffakturor, hyresrätt, avtalsrätt och entreprenadjuridik. En stor mängd frågor har också av naturliga skäl rört arbetsrätt. Rådgivningspanelen är i år utökad och består nu av experter inom de flesta områden som är av vikt för småföretagare. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så får du återkoppling inom 24-48 timmar. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

21


” Det är en speciell sorts frihet att ha en foodtruck! Angelica och Lola Nätteldal, grundare och ägare till Lovetruck samt medlemmar i SMÅA. Läs hela intervjun med Angelica och Lola på smakassa.se/lovetruck

Med SMÅA i ryggen vågar du satsa på ditt företagande. Bli medlem på www.smakassa.se

»KALENDER 3-10/7 Småföretagarnas Riksförbund på Almedalsveckan i Visby. Mer information kommer inom kort 20-22/6 Entreprenörsveckan i Båstad. Småföretagarnas Riksförbund ställer ut och håller Affärsmingelskola ”Så får du människor att vilja göra affärer med dig”, 20/6 kl. 10.30-12.30. Fri entré. www.entreprenorsveckanbastad.se

FRIDA Frida FÖRETAGARE Företagare

22

© Anders Suneson/tecknadebilder.se en serie av Anders Suneson, episod 30-2016


Korsord ELEÄR EN PÅMENTÄR TAGLIG KUNSKAP CHANS

ÖKA PRISERNA KRAFTIGT

SÅDANA GER REJÄLA UTSLAG

GÅR DET SOM ÄR NÖJAKTIGT

SLÖFOCKEN

FÖRFOGAT ÖVER GER ANDNÖD

ÄR X OCH Y I EKVATION MÄRKTES ELPRYL MED FALSKT UNDSLIPPER GRÅBEN

BRYTNING I NYTT LAND

KAN NÄTSERVE GÅ

AVSATS JÄNTA I SÄTER LEDER TILL BROTT SNABBT I DEN TILLSLAG UNDRE VÄRLDEN

SVINDEL SOM ÄR RENA SNURREN

SLÅR I TORNET

ÖVERHUVUD VILL FÖRETAGARE ATT KUND SKA

LOCKA

FATTA

SÖRJA BILDAR POTTHÅL

GÖR MEDICIN

ÄR ALLA GODA TING

TUMMEN UPP

TA HAND OM FÅNGST PÖS MED SLANG

PALLAT

MAGASINET PÅ LANDET

HAR DEN SOM FÖRLUSTATS I STÖTEN AVBILDAR KARTRITARE

DOCKKILLE ÄR DET SOM ÄR UPPSTYLTAT

DEN GODA TONEN

GÅR SLUTKÖRD PÅ

DEN RYSKA HÖJDAREN FÖRSTKLASSIG

BLIR BAPTISTER TVÄRA

TAR AV PÅ RAKSTRÄCKA

RYCKT IN

BLIR BAST IBLAND

RESIDERA

TRÅG

HOPPA PÅ TÅGET

ÄR DE FÖRTJUSANDE GLÄNSER I LAG

TÄNDER STICKA JÄNTUNGAR

LÄKARPRAKTIK VISTAS I FAMILJEDAGHEM TJUGOETT

FARS GJUTA OLJA PÅ VÅGORNA

ENKELSPÅRIG

PRATA UTAN TÄCKNING

NARR REJÄL STÖT HÖRS MELLAN ETT OCH TRE

DE ÄR EJ BLONDA NEUROLOGISK SJUKDOM

SKUMMAS TILL FRUKOST I HANDEN

ÄR DE SOM HAR ELÄNDE

SLUTA UPP MALAGAJA DAM MED GÅNGJÄRN PÅ ROMME GAMMAL DRAGKAMP

KALASPINGLOR

KVÄVE

VÄLKÄND ÖSTEN NIMBUS BRUKAR DEN SOM HÅLLER HOV

GÖR SKADA BLEV ADB GER NY NÄRING STINKANDE FÖDA

I ROM -60

UTBREDA SIG

MÅSTE MAN GE RÄTT

HÄNGER ÖVER BORD

OBEHAGLIG LUKT

NATTADE LILLEN

KOM MED KRIG OCH FRED I URSPRUNGLIGT SKICK

INFO SIST I INBJUDAN

GÅTT ÖVER ÅN EFTER VATTEN

VALTS UT SOM VINNARE Konstruktör: Mats Edvardsson

Rätt svar BraAffärer nr 1-2015

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 8 augusti 2016 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer. Namn

Adress Postnr

Ort

PENGAR SOM GER BAKTANKAR

SKICKAS VID SKULDREGLERING

N

G O

HAR SMÅ OLIKFÄRGADE BITAR

SER DEN TIDEN SOM AVVAKTAR

© Melon Produktion

BITTERHET

Ö

I KRAS

R

PÅ BRED FRONT

Å

DEN ÄR VÅR HÖST HÖG MED KLÖVER

V

KOM MED EN HÅLLER I LÄNGDEN HANDFULL DOLLAR

L

L

A

FÖRSÖKT PÅ VINST OCH FÖRLUST

C

H A

E

R

S

L

A

I

N D

SITTER FISKARE I UTAN KROKAR

E

K

A

SÅDANA GÖR ATT JOBB FÖRSVINNER

R

R

SÅDAN LEVER FÖRETAGAREN PÅ BYRÅ

K

U

N D

GER MEDVIND

T

S

T

Ä

D

A

T

PROPERT OUPPNÅELIGT IDEAL

U

T

O

P

I

M

KAN DEN SOM SITTER LÖST

M

PUSSAR UNDER DÄCK UPPRYMD

KRINGGÄRDAS

O STRÖMSPRIDARE KAN FRIA I MÅLET

D

M G E E

L

N A

ÄGNAR SIG BARN ÅT I BACKEN

L

N D

G A

S

T

Vinnare av korsord i Annonsbilaga Nr 2/2016 1. Inger Gottfridsson Zinkgruvan 2. Carl Filip Bergendal Stockholm 3. Märta Blomqvist Strömstad 4. Charlotte Nilsson Luleå 5. Annica Gunnarsson Skogås

SLÅR SIG INTE NER

E

SÅDANA PLACERAS MITT I PRICK

DOMSLUT MED KAM

Vinnare av korsord i Bra Affärer Nr 2/2016 1. Ewa Jönberger Karlstad 2. Lilian Jönsson Kinna 3. Jonny Fransson Börstig 4. Marianne Andersson Filipstad 5. Catarina Hällberg Vallsta

D

S

G R RINNANDE VATTEN BUTTERBRORSA

N Ä

T

RUNDA VILL KLÄTTRARE

O

P

U

U

P

SÅDANA KAN LEVA I KRONKOLONI

A

L L

VITTRA I NORR

Å ANFÖRS RYMMER KVASTSKAFT

V

VISATS MED FINGRET FRISTAD

U P

KRYPIN VISAR RÖDA SIFFROR

R E

K

S

Ä

G S

C

E

E

S

T

O

R

KAN VARA BÅDE TRALL OCH ROMANS

S

Å

A

A

T

ÄR EN SLUTEN KRETS

PERIODEN

E

KNALLAT

LÄSA HÅRT

DET LIGGER VI PÅ STJÄRNFALL

P L

KÄRRA

R

EGYPTISK VERDIOPERA

S

N

KAN SLÅ UT PROPP

F

B

I

A

N

EDER

OKLAR GAV UPPSKATTNING

E

R

R

SILVERTECKEN

V

T

R

Ä

I

R

Ö

R

S

A

A G FILM FRÅN 1982 MED RYMDSKEPP

A

N E I

T

V

E

N

ÄR EN MAN FRÅN FÖRR

G D

A

STICKA TILL

A

D

A

R Ö DÄR MAN HÖR SUNDSVALL BARNMAT

I

K

E L MÅTT PÅ LANDET

N G A

G E SKICKADE SIGNALER FÖRR

G T

D

U

N G

N Ö

N G

T

TORR OCH TRIST

P

N S

N I E

L

A

PROGRAMKONTROLL KLÄMDES

P

A

T

R

P

T

HÖSTBLOMMOR

U

K

A

G N I

A

ÄR DE INSKRÄNKTA

TIRANABO

Å

SKUMMAS

Å

S L

A

P

A

S E

R

R

K

A D

R

O

GRANNE ÖSTERUT

A K

V

A

KROMOSOMDELEN

L

A

TILLSKANSAR SIG

MAPP HOS LAGENS LÅNGA ARM

I

ÄR VÄL TUNGHÄFTA

GER BRIS PÅ SJÖN

KALLAS BLÅBLODIG

D

L

K

I

A

Y A

V

R

GAPA STORT

DRAKE PÅ AVENYN

A

T

T S

NATTAD FÖRMEDLAR EN KÄNSLA

N S

TALA BAKOM RYGGEN

M O

MYCKET RISIG TA UT FÖR UPPGIFT

G E

BANDKNUTEN

ÅKER DE SOM GRIPS ÖVERGÅNGSSTÄLLE

G E OKÄND STORHET I BRÅK

X


MEDLEMSFÖRMÅNER

Vårt mål är att det ska betala sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vi jobbar ständigt för att utöka och förbättra förmånerna med den uttalade ambitionen att att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. Som medlem har du också rätt till kostnadsfri rådgivning inom juridik, redovisning och allmänna företagsfrågor. Via hemsidan har du även tillgång till vårt FAQ där det finns svar på vanliga frågor om företagande. Via vår chatt som har öppet måndag – torsdag 07.00-16.30 samt fredag 07.00 – 16.00 får du direktkontakt med oss på kansliet. Har du som medlem ett förslag om tillägg är du välkommen att kontakta kansliet via telefon eller e-post. LÄS MER OM ALLA DINA FÖRMÅNLIGA MEDLEMSERBJUDANDEN PÅ VÅR HEMSIDA: www.smaforetagarna.eu

Vårt avtal med DHL innebär 40-50% rabatt på ordinarie fraktpriser Du som medlem kan själv söka information om din sändning hos DHL Freight samt underlätta övriga administrativa delar rörande köp av transporter. Här kan man hitta mycket nyttig information, man kan söka sitt gods via DHL Activetracing. Du kan anmäla en skada, söka kvittens och även söka i tidtabell. Genom att använda DHL Activetracing går det snabbt att få information om var i fraktkedjan sändningen befinner sig, man kan även skapa vissa rapporter i detta verktyg.

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 3 | 2016  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 3 | 2016  

En tidning från Småföretagarnas Riksförbund