a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#1 2015

r Nu öve

0r! 2m0edle0m0 a m

Juristen:

Id-kapningar ett hot mot företagare

Smart in the dark

vill lysa upp oss i mörkret

Möt fyra småföretagare

KRISTINA LINDHE tar framgångssagan Lexington till börsen

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


10%

medlemsrabatt!

Ett skräddarsytt, tryggt och förmånligt försäkringspaket för småföretagare Nu är det här: försäkringspaketet med skyddet du behöver som småföretagare, och det till förmånligt medlemspris. Rätt skydd för just din verksamhet, bland annat sjukavbrott och ett förändringsskydd som täcker nya inventarier med mera som du skaffat sedan den årliga försäkringsgenomgången. Rätt experter som ger goda råd, hjälper dig om något händer och som för din talan i exempelvis en tvist. Rätt pris – ett förmånligt avtal framförhandlat just för dig som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund.

Ring 0771-111 765 för ett bättre försäkringsskydd redan idag!

I samarbete med


Ledare

BraAffärer

Nytt år Nya möjligheter. Det gamla året avslutades med mer eller mindre politiskt kaos. Utgången av den blev en överenskommelse som av väldigt många ses som ett misslyckande för demokratin och även kanske ett åsidosättande av demokratin. Vi ska under 2015 fortsätta vårt arbeta med att påverka politikerna i de frågor som är viktiga för småföretagen. Regeringens förslag vad gäller sjuklöneansvaret, det förstärkta högkostnadsskyddet, är en förbättring men inte bra nog. Regeringen och Alliansen (samma förslag) säger att förslaget kostar 360 miljoner. Det förslag vi lagt och som MP och V tog som sina inför valet betydde att hela sjuklöneansvaret för alla företag med mindre än tio anställda skulle tas bort. Detta kostade enligt RUT (riksdagens utredningstjänst) 1,3 miljarder. Alltså finns 2/3 av det ekonomiska ansvaret kvar? Ändå påstår många att det förstärkta högkostnadsskyddet är jättebra för småföretagarna. Vi får inte detta att stämma och kommer att jobba fram fakta om vad som inte stämmer här. MP lade sig platt för S och taburetterna, V hävdade inte heller sin åsikt i frågan. När man ser deras agerande i backspegeln ser det väldigt mycket ut som ”valfläsk”. Denna regering har i stort sett inte lagt något förslag som är bra för de svenska småföretagen och som positivt påverkar deras förmåga och vilja att växa och skapa nya arbetstillfällen. Vi kommer under 2015: • Att verka för att alla företagare oavsett företagsform har samma sjukersättningsregler som en anställd. Alltså ett kraftigt förstärkt socialt skyddsnät för småföretagarna. • Att arbetsgivaravgiften för lönesumman upp till 3 miljoner sänks med 10 procentenheter, motsvarande allmän löneavgift som är en dold skatt. • Att skatteverket i sitt arbete blir mer en hjälp och rådgivare till småföretagare än en bestraffande myndighet. • Att sjuklöneansvaret tas bort helt för företag med mindre än 10 anställda. • Att regelförenklingsarbetet i enlighet med EU:s SBA (Small Business Act) tar fart och att regeringen inte bara skjuter problemen med betungande regelverk på framtiden. • Att Sverige får en fungerande arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning som underlättar för ungdomar och invandrare att komma in på arbetsmarknaden. • Att våra medlemsförmåner ska bli fler och bättre trots att de redan är i toppklass. • Att vår medlemservice ska bli ännu bättre och mer värdefull för våra medlemmar. Vi lovar också att bearbeta och beakta alla förslag om förbättringar för småföretagarna som våra medlemmar för fram till oss. Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund.

Innehåll: 5 frågor

4

Medlemssidor

6

Profilen Kristina Lindhe

12

Nyheter

16

Smart in the dark

18

Missa inte en affär

20

Juristen

21

Serie

22

Korsord

23

Medlemsförmåner

24

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins

ADRESS:

Kallelse till Förbundsstämma 2015 Hotell Nordic Choice Hotel, Vasaplan 4, Stockholm Lördagen den 18 april 08.00 Anmälan om deltagande ska vara kansliet tillhanda senast 20/3-2015. Motioner ska vara kansliet tillhanda senast den 13/3-2015. Styrelsen


5

frågor Bra Affärer vill ta upp ämnen och frågor som är relevanta för dig som småföretagare. Men också ge dig som är medlem möjlighet att presentera dig och din verksamhet.

Cecilia Lundbäck, Cicograf AB ( Verksamhet: Grafisk design, tillverkning och försäljning av namnskyltar, mindre skyltar och mindre skyltsystem. ( Antal anställda: 4st ( Vad gör dig motiverad: Jag är faktiskt hela tiden motiverad och inspirerad. Jag längtar alltid till nästa dag för att möta nya utmaningar därför att jag tycker mitt jobb är så otroligt roligt. 1. När startade du ditt företag och varför? Jag hade en idé som jag trodde på och kände att jag verkligen ville starta eget; att det var något jag brann för. Jag startade mitt företag 1994. Då var jag 21 år. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? Det måste vara billigare att anställa samt att lärlingsjobben snart blir verklighet. Det är en stor risk att småföretag får svårt att växa och utvecklas på grund av för höga kostnader, både löner och arbetsgivaravgifter. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag? Företaget är mitt livsverk. Det är i det som jag utvecklas personligen och kan få utlopp för mina kreativa sidor. Min drivkraft har alltid varit att jag tycker att det är så roligt att bygga upp något, skapandet. Det jag är stolt över är att jag aldrig gett upp, glädjen och viljan har alltid funnits där, även i motgångar. Och trots en och annan motgång genom åren så har jag alltid rest mig och kämpat vidare. Jag är också stolt över att ha tagit fram en helt egen tillverkningsteknik för namnskyltar.

4. Vad har du för mål med ditt företagande? Målet för framtiden är att fortsätta växa och i horisonten ser jag möjligheter att expandera utomlands. Jag har även funderingar kring att i framtiden skriva en bok om alla mina erfarenheter som företagare, entreprenör, mamma och fru. Livspusslet är inte en självklarhet men jag tycker att jag lyckats bra på det stora hela med alla dessa bitar och kan gärna dela med mig av dessa erfarenheter. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund Jag tycker det är viktigt att vara organiserad. Jag vill också ingå i en organisation som jobbar för de frågor som är viktiga för de små företagen, inte minst de frågor som jag tycker är viktiga.

Roger Alm, Rogers Skogstjänst (Verksamhet: Skogsavverkning (Anställda: 1 (Vad gör dig motiverad: Att få beröm från markägare för ett bra utfört arbete. 1. När startade du ditt företag och varför? Startade år 2000. Hade jobbat som anställd i 21 år och ville prova på att ha egen firma. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? Viktigaste frågan är sänkt arbetsgivaravgift för anställda under 25 år, gärna 28 år. Åldern är en mognadsfaktor. Utmaningen är att yngre aktörer kan få starta egen firma inom skogsbranschen.

4

3. Vad är det bästa med att driva eget företag? Vad som är bäst med eget företag är att man kan se den ekonomiska biten av jobbet. Man känner sig mera inspirerad när man har eget företag. 4. Vad har du för mål framåt med ditt företagande? Målet har varit att växa. Men nu börjar jag närma mig pensionen. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund Mina förväntningar är att få hjälp och stöd från Småföretagarnas Riksförbund.


Carola Richardson, Fotspecialisten ( Verksamhet: Fotspecialisten.nu och klinik med medicinsk fotvård. ( Antalet anställda: 1 ( Vad gör dig motiverad: Utveckla nya spännande aktiva produkter som gör skillnad för fötter. 3. Vad är det bästa med att driva eget företag? Att få utveckla och styra själv, det är nära mellan idé och produkt. Det stimulerar kreativiteten att få vara egen. Det är roligt att få positiv respons på sina produkter, då blir jag stolt. Jag blev också Årets fotterapeut 2014, framröstad av mina fina kollegor ute i landet.

1. När startade du ditt företag och varför? Jag startade min fotvårdsklinik 1999. Fotspecialisten.nu - ett grossistföretag startade jag 2009. Fotspecialisten.nu blev en förlängning av att det då fattades en bra receptfri produkt på marknaden för nagelsvamp. Här var det min vilja att försöka hjälpa mina kunder med ett problem dom led av. Jag fick då kontakt med ett utvecklingsföretag och fick vara med i utvecklingen av ett nytt preparat. Det var spännande. Sedan dess har jag tagit fram ett par egna produkter.

2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? En viktig politisk fråga för småföretagen är den ekonomiska otryggheten, många vågar eller kan inte ta steget att starta eget. I min bransch som tillverkare av kosmetik och hygien produkter styrs vi av ett enormt regelverk, som är samma för multinationella företag som för små företag som mitt. Det blir dyrt och krångligt. Många små svenska tillverkare av exempelvis krämer och salvor får nu lägga ner sin verksamhet efter det att nya Kosmetikaförordningen trädde i kraft 2013

4. Vad har du för mål framåt med ditt företagande? Vi vill utveckla fler egna aktiva, svenska produkter och även hitta andra svenska bra produkter till fötter. De säljs av medicinska fotterapeuter, som är duktiga på fötter och fot problem. Då kommer produkterna till sin rätt. Kanske kan vi även få anställa en eller ett par personer i framtiden. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund Ett förbund som ser till små och medelstora företag. Det vore bra om vi fick enklare regelverk som små företagare och större trygghet, mer likt anställda. Vore det så skulle fler starta eget. Det vore bra för landet Sverige.

Pierre Lundqvist, Tow Bygg & Anläggning ( Verksamhet: bygg- och anläggningsarbeten. ( Antalet anställda: 4 stycken, målet är 8-10 anställda. ( Vad gör dig motiverad i jobbet: Kul att bygga och vara kreativ, jag verkligen trivs med det jag gör. 1. När startade du ditt företag och varför? - Jag startade min firma 1999, då det företag jag arbetade åt då frågade om jag kunde tänka mig att starta eget. Tankar att bli egen och jobba för sig själv hade funnits tidigare, så det löste sig bra. 2. Vilken är den viktigaste politiska frågan för småföretagare just nu? - Diskussionen om att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för unga – det är helt fel. Det är viktigt att unga får hjälp att komma in på arbetsmarknaden. Jag har själv flera unga anställda, så det är även en viktig fråga för min egen verksamhet, och avgörande för om jag ska kunna anställa fler unga eller inte.

3. Vad är det bästa med att driva eget företag? - Att kunna komma med innovativa och kreativa lösningar som gynnar mig själv och andra. Hjärnan är igång hela tiden för att hitta nya bra idéer, vilket är roligt. Frihet under ansvar, är en bra känsla. Om det dessutom kommer in pengar som man kan plocka ut och göra något roligt med, känns det extra bra. 4. Vad har du för mål framåt med ditt företagande? Att starta en fastighetsutveckling - det är mitt mål. Marknaden skriker ju efter bostäder – samtidigt säger kommunerna nej till att bygga. Det är bara de stora aktörerna som får bygga idag. Man blir

motarbetad om man inte omsätter hundra miljoner kronor. Men mitt mål är att anta utmaningen och starta en sådan verksamhet. 5. Varför är du medlem i Småföretagarnas Riksförbund Jag tycker det är viktigt att allas röster samlas. Man märker att vi företagare tänker ungefär likadant och har liknande utmaningar och problem att övervinna och brottas med.

5


Vi tar risken – du får möjligheten EKN ger små och medelstora företag möjlighet att ta steget in på nya marknader. Våra garantier underlättar din finansiering och ger stora konkurrensfördelar. Välkommen att kontakta oss via www.ekn.se eller ring någon av våra kundansvariga på telefon 08-788 01 25.

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering. Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

EKN 068__Annons_Bra Affärer 210x148mm.indd 1

Läs hela intervjun med Stefan Fritzdorf, ägare och VD till Vivels bagerier samt medlem i SMÅA: www.smakassa.se/bagaren Nu finns vi på sociala medier!

Gå med i Sveriges största a-kassa för småföretagare! Med SMÅA vågar du satsa på ditt företagande. 6

Ansök om medlemskap på www.smakassa.se redan idag!

2015-01-15 13:52


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

skattedeklarationer moms arbetsgivaravgift bokslut kontrolluppgifter skatteverket bolagsverket

Julklapp till företagare?

”Hörredu Erik, nu måste du väl känna att du förenklat vår vardag?” Jag hade bara svängt in på blomsteraffären för att köpa en julgrupp till mamma, när Lasse hoppade på mig. Mina tankar på blommor kanske gav mig en mer överraskad uppsyn än vanligt, så Lasse fortsatte: ”Du far till Stockholm stup i kvarten för att träffa storpojkarna. Kommer hem och säger att de faktiskt lyssnar på oss företagare och vill göra det enklare för oss att driva och utveckla företag. Och vad blir det för resultat? Nya datum och tidsgränser!” Nu hade jag hämtat andan, så att jag i alla fall kunde ställa en motfråga, ”Hur menar du nu?” ”Jo” sa Lasse ”nu gäller det olika datum för när jag ska göra myndigheternas jobb. Skattedeklarationer varje månad kan väl vara okej, men att de hela tiden ska ändra datum gör ju att man snart lägger ner. Moms ett datum, arbetsgivaravgift ett annat, bokslut ett tredje, kontrolluppgifter ett fjärde, FORA ett femte o.s.v. När har de tänkt att man ska kunna tjäna några pengar att kunna betala i skatt? Och inte sjunker skatten för att jag driver in skatten åt fogden heller!” Lasse har drivit företag så länge jag

kan komma ihåg. Han har ofta nya idéer och brukar vara konstruktiv och lösningsorienterad, men nu var det lite annan klang i skällan. Så har det hänt igen. I början av december kom beskedet från Skatteverket om nya datum för deklarationer för företagare. Vi som redovisar moms en gång per år får tre olika datum att rätta oss efter. Har du bokslutsdag sista juni så gäller att inkomstdeklaration ska lämnas senast 15 december, bokslut till Bolagsverket senast sista januari och momsdeklaration 27 december. De datumen gäller om deklaration lämnas på papper, men gör du någon deklaration elektroniskt så gäller nya datum. Har du dessutom gjort någon affär med något annat EU-land, så har du ytterligare ett datum för momsdeklarationen ”senast den 26 i andra månaden efter beskattningsårets utgång”.

våra olika redovisningar kan väl inte kosta myndighetssverige några pengar? Tänk om vi hade fler företagare med makt i det här landet, om beslutsfattare lyssnade på oss någon gång inför sina ”genomarbetade” beslut… Morsan fick förresten inga blommor den dagen. Erik Sjölander

Varför händer det så lite i Sverige för att förenkla företagares vardag? Politiker och högre tjänstemän tvår oftast sina händer och hänvisar till budgetläget, finansieringen och annat, men för att samordna datum för

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Småföretagare vill anställa lärlingar. Regeringens budgetproposition fälldes i Riksdagen i höstas och därmed skapades, enligt statsminister Stefan Löfvén, ett nytt politiskt landskap i svensk politik som föranledde honom att flagga för extraval i mars. Genom en synnerligen omdiskuterad överenskommelse mellan regeringen och Alliansen strax före nyår undveks detta extraval och regeringen kommer att få hålla sig till Alliansens budget under 2015.

I hur stor omfattning regeringen får hålla sig till Alliansens budget, beror på hur mycket förändringar Alliansen tillåter i vårbudgeten. I princip har de i decemberöverenskommelsen lovat att släppa igenom regeringens förslag. I den fällda budgeten fanns en satsning på så kallade traineejobb som skulle innebära att staten fullt ut finansierar landstings och kommuners kostnader för att anställa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är tänkt att de ska förstärka personalstyrkan inom vård och omsorg. Kostnaderna för statsbudgeten skulle bli ungefär 2 miljarder kronor för åren 2015 och 2016. Småföretagarnas Riksförbund har föreslagit i en debattartikel att satsa liknande belopp på landets småföretagare, i akt och mening att få dem att anställa lärlingar. Det har ofta sagts att det är svårt för företagen att hitta och anställa lämpliga och utbildade människor och än värre är det om företaget är litet och resurserna små. En felanställning kan betyda ekonomisk katastrof. Dagens olika system för lärlingsanställningar är inte särskilt tilltalande för

8

de små företagen med LAS i botten och höga kostnader för de minilöner som facket kräver. Alliansens tidigare införande av YA-jobb förutsätter dessutom att arbetsgivaren tecknar kollektivavtal, vilket utesluter merparten av landets småföretagare från möjligheten. Med idén om att låta staten betala kostnaderna, enligt samma villkor som i förslaget om traineejobb i regeringens fällda budget, lät vi våra medlemmar svara på en enkät om de var villiga att anställa lärlingar. Vi fick 1 262 svar. 69,57 procent svarade ja och 30,43 procent svarade nej. Dessutom vet vi att bland dem som svarade nej finns många egenföretagare vars verksamhet inte lämpar sig för att anställa personal. Där finns frilansande journalister, konsulter och andra i liknande situation. Det visar tydligt att Sveriges småföretagare har kapacitet att anställa lärlingar om förutsättningarna är bra nog. Jobb finns men det är för riskabelt och dyrt att anställa. Vi uppmanar de politiska partier som vill värna om landets småföretagare att se över sin inställning till lärlingsanställningar. Visa

att ni tror på Svensk företagsamhet och den energi och vilja som finns där. Det behövs incitament för såväl lärlingar som arbetsgivare för att få det att fungera. Det finns inte i dag. Det visar med all önskvärd tydlighet de siffror som finns tillgängliga. Allt färre ungdomar söker sig till yrkeslinjerna på gymnasiet. En tredjedel av de yrkeselever som lämnade gymnasiet våren 2014 gjorde det utan examen. Ungdomsarbetslösheten är hög och står och stampar trots tappra försök att på olika sätt bryta den. Låt de ungdomar som inte har fallenhet för teoretiska studier lära sig ett praktiskt yrke ute hos de Svenska småföretagen och avsätta de pengar som behövs för att rätt stimulera till detta.

Lennart Erlandsson Förbundssekreterare


Tech Troopers hjälper dig när hemtekniken inte fungerar! Nu har svenska Tech Troopers släppt sin supporttjänst för teknik i hemmen och hos småföretag. De hjälper dig om du har problem med ditt nätverk, din dator, mobiltelefon, surfplatta, stereo eller TV. Tjänsten levereras genom crowdsourcing. Tech Troopers har ett stort nätverk av duktiga personer som har olika kompetenser för att ge rätt typ av support. Idén har stora likheter med andra crowdsourcade bolag så som t.ex. taxiverksamheten Uber. Som kund ställer du din fråga till Tech Troopers och väljer hur du vill bli kontaktad. Du kan välja att bli kontaktad genom e-post, chatt, telefon eller hembesök. En lämplig Tech Trooper återkommer till dig. Tech Troopern kommer inte bara ha rätt kompetens för just ditt problem utan även finnas inom rätt geografiskt område i de fall ett hembesök blir aktuellt. För närvarande erbjuds support genom e-post, chatt eller telefon i hela Sverige och hembesök i Stockholm. Tjänsten hembesök kommer att utökas i snabb takt för en större geografisk spridning under 2015. Tech Troopers VD och medgrundare Jerker Vannerus kommenterar: ”Jag är glad att idag kunna berätta att vi har lanserat vår tjänst, vilket kommer hjälpa många att för en billig peng lösa de problem som de upplever hemma med sin teknik. Samtidigt kan vi, eftersom vi är crowdsourcade, exempelvis erbjuda studenter att tjäna pengar på sin kompetens.” Jerker fortsätter: ”Det kan vara TV:n som inte fungerar som den ska, eller internet som går ner titt som tätt. Frågan som många ställer sig: var kan jag få hjälp? Nu är svaret enkelt: kontakta Tech Troopers!” Besök Tech Troopers på techtroopers.com Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund betalar du endast 99 kr för engångsärenden (ordinarie pris 149 kr). Använd rabattkod: 4sF64xZ3

Vi erbjuder våra tjänster via e-mail, chatt, telefonsupport eller hembesök.


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Lars Strömberg

– engagerad och miljömedveten småföretagare Han är proffs på att nätverka, engagerad och seriös i allt han gör. Oavsett om det gäller det egna bolaget Kraftpojkarna i Skåne, Småföretagarnas Riksförbund eller Rotary. Lars Strömberg var en av de första företagarna som anslöt sig till Småföretagarnas Riksförbund. – Som företagare känns det viktigt att vara med i en organisation som fokuserar på att skapa ett bättre småföretagarklimat i Sverige. Ju fler vi är desto starkare blir vi, konstaterar Lars, som har sett hur förbundets medlemmar kraftigt vuxit sedan starten 2010.

Raka och tydliga – Vi har idag en bra bit över 20 000 småföretagare i förbundet. Vi har skapat en serviceinriktad organisation där vi jobbar med en rad olika näringspolitiska frågor. Vi vill bland annat minska regelkrånglet, införa ett arbetsplatsförlagt lärlingssystem, förbättra det sociala skyddsnätet och förändra och anpassa lagen om offentlig upphandling (LOU) till småföretagarnas villkor. Vi erbjuder juridisk rådgivning, deltar i olika mässor och event, är aktiva inom sociala medier och ordnar egna träffar med våra medlemmar. Vi är raka och tydliga i vårt budskap och jag upplever att både allmänheten och politiker är både intresserade och hyser stor respekt för vårt arbete. Vi är det självklara valet för Sveriges småföretagare.

Intresserad av företagande Även om det var under tiden som förtroendevald i studentkåren vid Handelshögskolan i Göteborg som han lärde sig att nätverka, fanns nog den sociala kompetensen med från unga år. Lars är uppvuxen i Göteborg och blev tidigt intresserad av entreprenörskap. – Det var många i min omgivning som var företagare. Och jag tyckte att de levde ett spännande liv.

10

Satsar på solenergi I dag driver Lars Strömberg företaget Kraftpojkarna i Skåne AB. Kraftpojkarna är grossister inom solcellsanläggningar. – Om vi inte vill bli bortvalda och utkonkurrerade är det dags att börja ge tillbaka av det vi tar mest av, nämligen miljön, säger han och tillägger att Sverige ligger långt efter andra länder, exempelvis Tyskland, när det gäller installationer av solceller. – Vi kan inte längre skylla på att solceller inte fungerar i det nordiska klimatet, snarare är det tvärtom. Solceller trivs både i regn och i kyla. Med andra ord är solceller mer optimalt för Sverige än för till exempel södra Italien, där de lätt dammar igen.

Måste bli tryggare Lars Strömberg betonar att småföretagarklimatet i Sverige måste bli bättre. – Framförallt måste det bli tryggare att vara småföretagare. Många känner inte till hur dåligt det sociala skyddsnätet är. Och det är alltid de svaga som drabbas först. Därför är det så viktigt att vara medlem i Småföretagarna. Vi håller oss uppdaterade när det gäller frågor som rör småföretagande och når snabbt ut med information via sociala medier och digitala nyhetsbrev. Undrar man som medlem över något är det lätt att ringa eller mejla vårt kansli i Höganäs. Vi är till för våra medlemmar! Text: Maria Boborg-Trané Foto: Lars Ahlberg

Lars Strömberg Bor: Ramlösa utanför Helsingborg Intressen: Segling, resor Motto: Livet ska vara meningsfullt och roligt Sagt om Lars: Positiv, hjälpsam, engagerad

Vi fokuserar på att förbättra småföretagarklimatet i Sverige, säger Lars Strömberg.


Styrelsemedlem med Näringspolitiskt intresse Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det ska driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration. Basen för all verksamhet inom förbundet är medlemmarna och dessas önskemål om bättre villkor och förutsättningar för småföretagarna i Sverige.

Styrelsen består idag av elva ledamöter varav två är suppleanter. Styrelsen har gjort ett enastående jobb och för att vi ska fortsätta växa så behöver vi stärka upp styrelsen för framtida utmaningar. Valberedningen söker nu en person som är ambitiös och har intresse för näringspolitiska frågor. Vi ser gärna att du; • Är näringspolitiskt väl insatt. • Är verbal i tal o skrift. • Har en fråga som du skulle vilja driva, som känns extra viktig. • Har tid att vara engagerad i Småföretagarnas Riksförbunds styrelse (ca 10-15 tim/mån).

Ej något krav men för att bredda styrelsen ser vi gärna att du har anställda i ditt företag. Låter det intressant? Skicka dina kontaktuppgifter till Anders Fintling Kellman, Valberedningen Småföretagarnas Riksförbund. E-post; anders@fintling.com. Anders nås även på telefon, 076-347 42 14.

Nya medlemsförmåner

- läs mer på vår hemsida! www.smaforetagarna.eu

Statoil och Småföretagarna har ett nytt avtal för er! Rabatterna kan du läsa på hemsidan. Gå in på medlemssidorna för att ansöka om kort.

Skjut upp era kostnader med upp till 60 dagar! Billhop låter dig betala dina räkningar med kort, och på så sätt slipper du betala dina leverantörer innan du har fått betalt av dina kunder. Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får man rabatt på serviceavgiften samt tilläggstjänsten Billhop PRO kostnadsfritt. För att läsa mer och komma igång, gå in på billhop.se/smaforetagarna.

Nannyakuten - Alltid nära dig Vilka är Vi? Nannyakuten har funnits sedan 2009. Vi är rikstäckande med över 1 000 erfarna och kvalificerade barnvakter. Vår vision är att underlätta för er och era anställda! Vi hjälper era anställda Vi hjälper era anställda att vinna tid till förmån både för arbete och fritid. Nannyakuten är ett av få bolag som har resurser att erbjuda barnpassning runt om i hela Sverige. Era anställda behöver med hjälp av våra barnpassningstjänster aldrig missa viktiga möten och evenemang. Våra barnvakter Våra barnvakter har många års erfarenhet av att arbeta med barn. Alla har utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister och är utbildade inom hjärt-lungräddning med inriktning barnolycksfall.

11


12


Vd Vd Vd

KRISTINA LINDHE KRISTINA LINDHE LEXINGTON LEXINGTON tar framgångssagan tar tar framgångssagan framgångssagan till nästa nivå till nästa till nästa nivå nivå

Redan från början var Kristina Lindhes ambition att bygga ett internationellt varumärke. Idag finns Lexingtonbutiker världen över. Man pratar om den unika Lexington-känslan. Kristina fortsätter att tänka stort och expansivt- och förbereder nu bolaget för inträde på börsen. – Vi är i en fortsatt tillväxtfas. En listning på Nasdaq First North är därför ett naturligt nästa steg - och en möjlighet att öka kännedomen om varumärket ytterligare bland såväl befintliga och potentiella kunder, partners och leverantörer, säger hon.

Konkurrensen kräver utveckling Ingen dag är den andra lik, förklarar Kristina Lindhe då Bra Affärer besöker kontoret som har ett kombinerat ”show room”, på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Lexingtonkänslan gör sig direkt påmind i lokalen. Den typiska amerikanska New England-stilen som för tankarna till sommar, sol och saltstänkta hav. Det går också att skönja en stolthet bland personalen. Kulturen och samhörigheten bland personalen är också något som Kristina Lindhe återkommer till under vårt samtal. Liksom vikten av att kärnvärdena och varu-

märket genomsyrar både organisationen, produkter och kollektioner in i minsta detalj – det är så livsstilsmärket Lexington är uppbyggt. – I mitt jobb som vd för bolaget handlar det om att driva affären och varumärket på bästa möjliga sätt. Det innebär också att jag förutom att leda teamet även jobbar med att hitta nya möjligheter att utveckla vårt kunderbjudande och vår marknadsnärvaro. Marknaden är konkurrensutsatt och det krävs att man hela tiden vidareutvecklar såväl verksamheten som produktsortimentet, förklarar Kristina och fortsätter: – Vi har precis lanserat en ny inredningslinje, Urban Collective. Det är ett sortiment av bäddlinne, kuddar, plädar, handdukar och badrockar, inspirerat av ett urbant liv, närmare bestämt Brooklyn, NY. Vi vänder oss här till en yngre, kvalitetsmedveten målgrupp, en storstadsboende, som gillar amerikanska östkuststilen, och som gärna kan tänka sig ett hus i Hamptons framöver, men som inte har

det boendet nu. Urban Collective är lite stramare designmässigt, men har samma höga kvalitet som Lexingtons kännetecken.

Börsnoteringar på gång I mitten av januari offentliggjordes att Lexington ska noteras på börsen under första kvartalet 2015. – Vi är i en fortsatt expansiv tillväxtfas och en listning på Nasdaq First North är ett naturligt nästa steg. Genom att listas på börsen kan vi öka kännedomen om Lexington, om vår verksamhet och om varumärket. Det blir en ny erfarenhet att vara ett börsföretag och det är väldigt spännande. Det var år 1993 som Kristina Lindhe köpte namnet Lexington – som är en stad utanför Boston, i New England, USA. Hon tyckte att namnet passade så bra

1

13


1

för affärsidén - och rivstartade från dag ett med att tillsammans med sin man, och med hjälp av AD Krister Appelfeldt, fotograf Johan Rönn och inredaren Lars Walles, skapa en logotype och bygga upp konceptet som handlade om att förmedla en känsla och upplevelse av kvalitet, ett livsstilsmärke. Redan från början fanns en övertygelse att varumärket Lexington skulle fungera på väldigt många marknader. Redan året därpå blev Norge Lexingtons första exportmarknad.

Ett unikt koncept För Kristinas del var Lexington hennes tredje bolag. Hon kände direkt att det här konceptet var unikt och hade potential att bli något stort. – Den känslan i kombination med att jag alltid varit orädd av mig, vågat tänka större och lite längre, gjorde att satsningen på att bygga ett globalt varumärke kändes helt rätt, säger hon. Lexington har idag utvecklats till ett globalt varumärke och 2013 uppgick försäljningen till SEK 239,5 miljoner med ett rörelseresultat om SEK 11,5 miljoner. Företaget finns idag i 20 länder i Europa samt i 24 butiker i Kina samt i tre helt nya avdelningar i Sydkorea, och tre butiker i USA.

14

Försäljningen med utbud av både kläder och hemtextilier och relaterade produkter, går bra såväl i Europa som i Asien och i de egna butikerna i USA. Via ”Lexington Flagship Store Online” sker försäljning av Lexingtons produkter inom både Home och Clothing till 18 marknader. – En av våra framgångsfaktorer är att vi verkligen hållit oss till vårt koncept hela tiden – och aldrig tvivlat på det. Jag tror det är viktigt hålla fast vid en grundidé och sina kärnvärden – och att det finns något mer att förmedla utöver de varor man säljer, säger Kristina övertygat.

Stark drivkraft Kristina är uppvuxen i småstaden Nyköping. Hon säger själv att hon alltid varit aktiv och haft stark drivkraft. Intresset för inredning fick hon med sig hemifrån där det fanns en möbelverkstad hemma i källaren. Något som förmodligen lade grunden till hennes känsla för färg och form. Men att Kristina skulle bli en framgångsrik entreprenör kanske inte var helt självklart från början. Hon är utbildad lärare i ämnena svenska, religion och geografi och tänkte sadla om till gymnastiklärare innan tankarna förde henne vidare till design.

Leda genom andra Idag bossar hon över 87 anställda. En av utmaningarna att leda en större organisation, utöver bristen på tid förstås som är en företagares ständiga dilemma, är att hitta rätt medarbetare – Helt plötsligt står man där och är inte den där lilla ”familjen” längre. Det ställer helt andra krav på mig som företagsledare att få med sig en större organisation att leva enligt den värdegrund som Lexingtonvarumärket står för. Det betyder att jag själv måste släppa kontrollen och leda genom andra chefer på olika nivåer. Men det har jag aldrig tyckt varit svårt eller något jag aldrig varit orolig för. Om företagarpolitiken i Sverige säger hon att det är lätt att driva företag i Sverige. Inte minst jämfört med den administration som finns i många andra länder. – Att det finns anställningslagar och andra regler kan vara både bra och dåligt, men att det skapar i grunden en trygghet.

Koll på omvärlden Att vara ett globalt företag som verkar internationellt betyder att det gäller att ha koll på vad som händer i omvärlden och


Om Kristna Lindhe

på de olika marknaderna. Ett exempel på en utmaning är sänglinnen. Eftersom olika länder har olika storlekar på sängar, täcken och kuddar. Det gör det extra svårt att anpassa sortimentet till varje enskild marknad. – Men sådant är bara att hitta lösningar på. Idag är vi ett av få globala företag som erbjuder storlekar anpassade för lokala marknader, säger Kristina. Vad är de främsta framgångsfaktorerna för Lexington? – Mer generellt är en av de viktigaste delarna i att starta och bygga ett företag från grunden att ha mod att våga satsa helhjärtat fullt ut och samtidigt ha noggrann kontroll på ekonomin. Lite mer konkret har vi aldrig tvivlat utan hållit oss väldigt strikt till vårt koncept. Vi har haft bra koll på trender för att fortsätta vara moderna, men ändå stått fast vid de kärnvärden och den känsla vi vill förmedla. Självklart har det varit felbeslut ibland, men då har vi gått tillbaka till den värdegrund som Lexington står för. Vem är målgruppen för Lexingtonvarumärket? – Lexingtonvarumärket vänder sig främst till 30–35-åringar som har studerat klart och är i livsfasen av att starta sitt eget boende, och har lite krav på både kvalitet och känsla. Men mer allmänt är målgruppen både yngre och äldre som attraheras av klassisk stil influerad av östkusten.

Vad inspirerar dig? – För min del har det varit berikande att träffa och lyssna på andra företagare och företagsprofiler för att ta del av deras erfarenhet och få ny kunskap och inspiration. Jag är duktig på att nätverka, vilket jag har nytta av i mitt eget företagande. Hur är du som företagsledare? – Svårt för mig att säga. Det borde du kanske fråga mina medarbetare . Men jag tror de flesta tycker att jag är väldigt tydlig i min ledarroll. Var är Lexington om fem år? Vi fortsätter att utveckla företaget, expandera och sätta upp nya mål. I vår internationella expansion lägger vi extra fokus på USA, Tyskland, Storbritannien och Asien. Vi kommer att bredda oss med ytterligare två produkter: optiska bågar och doft. Vi satsar också vidare på vår webbshop och utvecklar den digitala kundupplevelsen ytterligare. Är det viktigt att lyckas och tjäna pengar? – För att kunna fortsätta expandera behöver företaget vara lönsamt och även om det inte var den ursprungliga drivkraften till varför jag startade Lexington, så är lönsamhet en viktig förutsättning för att kunna driva verksamheten.

Ålder: 55 år Familj: Man, 3 barn Bor: Stockholm Utbildning: Högstadie – och gymnasielärarutbildning Styrkor: Har ett konceptuellt tänkande; ser samband och möjligheter och har en känsla för trender, färg och form. Målmedveten och har ett starkt driv. När jag väl bestämt mig för något så genomför jag det. Svagheter: Slipas av med erfarenhet. Kan ha svårt att ändra mig och ta kritik, och vill gärna få igenom min egen idé. Men är medveten om detta så har jobbat på det. Är mycket mer en lyssnande person idag. Stolt över: Min familj och Lexington förstås Glad över: Att kunna ta Lexington som företag till nya nivåer och fortsatt utveckla konceptet

Om Lexington Grundades: 1997 Antalet anställda: 87 Antalet butiker: 23 egna, 35 franchise (varav 24 i Kina) Antalet återförsäljare: ca 900 Omsättning: 239,5 milj 2013 Varumärket: Varumärket står för en klassisk stil, influerad av den amerikanska östkusten. Är uppbyggt på ett livsstilskoncept av avslappnad lyx. Marknadsföring: Är viktigt för Lexington. Sex tryckta kataloger ges ut per år, fyra home-kataloger och två klädkataloger. Katalogerna finns i alla egna butiker och hos återförsäljare och skickas ut till webbkunder och andra.

15


Nyheter

Nya momsregler hotar småföretagare Färre bolag i konkurs förra året Knappt en av fem företagare tror på Damberg Knappt en av fem småföretagare har förtroende för näringsminister Mikael Damberg. 500 småföretagare, egenkonsulter, inom data och IT gjorde sin röst hörd i Assisteras undersökning. Deras omdöme är hårt: Knappt var femte företagare har förtroende för den nya regeringen i företagarfrågor, medan något färre har förtroende för näringsminister Mikael Damberg. [DI.se]

Fler företag överlevde 2014 än året innan. Konkurserna minskade i alla branscher, men det är stora skillnader i landet. 6 563 konkurser ägde rum förra året, visar siffror från affärsinformationsbolaget UC. Det är en minskning med 5,7 procent jämfört med 2013 och även lägre än 2012. - Det beror framför allt på den starka inhemska konsumtionen. Det är i branscher som detaljhandel och servicenära företag det sker. [svd.se]

Nyföretagarbarometern:

16

År 2014 - ett bra år för restaurangerna

Aktiebolagen lyfter nyföretagandet

2014 var ett bra år för krognäringen, enligt siffror från branschorganisationen Visita. Även SCB-statistik pekar på en uppgång i branschen. Försäljningsvolymen, det vill säga omsättningen rensat för prisutvecklingen, ökade under januari–november med 4,2 procent jämfört med 2013. Under de senaste tio åren är det bara 2007 och 2012 som branschen uppvisat större ökningar. [DN.se]

5 330 företag nyregistrerades på Bolagsverket under november. Det är en uppgång med 4,6 procent jämfört med 5 095 under förra året. – Vi har nu haft fyra månader i rad som nyföretagandet har ökat. Det är framförallt fler aktiebolag som bidrar till uppgången, säger Mats Evergren, marknadschef på NyföretagarCentrum Sverige. Under årets första 11 månader har 56 461 företag registrerats, en ökning med 2,2 procent jämfört med förra året. [nyforetagarcentrum.se]

Ökat krångel hotar nystartade digitala företag när nya momsregler införs vid årsskiftet. I Storbritannien räds många att få lägga ner sina verksamheter. Enligt en branschorganisation kan svenska företag tvingas lämna EU. Från den 1 januari trädde nya momsregler i kraft för digitala tjänster i EU. Reglerna gäller till exempel företag som säljer appar, datorspel, musiktjänster, e-böcker eller annat digitalt innehåll och innebär att momsen ska betalas i det land kunden bor i stället för i landet företaget har sitt huvudkontor. [DI.se]

Skånska chefer: mer vin mindre välgörenhet Den skånske chefen lägger mer pengar på tobak och vin jämfört med sin genomsnittlige svenske kollega. Däremot går en mindre del av lönen till välgörenhet. – Man är kanske lite mer oppositionell och lite mer dansk jämfört med andra svenskar. Jag tänker också att det är kopplat till en historia av entreprenörskap i Skåne, man jobbar för sig själv och för sin egen vinnings skull, säger Sofia Ulver, konsumtionsforskare vid Lunds universitet. [sydvenskan.se]


Topp tio av Sveriges 49 bråkigaste kvinnor Tidningen Passion för business har rankat de bråkigaste kvinnorna i Sverige. Kvinnor som går i täten för att förändra den traditionella kulturen i toppen av arbetsmarknaden, genom mer mångfald, kreativitet, dynamik och tillväxt som gynnar alla. Här är topptio-listan.

Prioritera som en president Hur mycket du än jobbar kommer du aldrig att hinna med allt. Genom att prioritera dina uppgifter kan du få ut mer av din tid. Ett sätt är att använda Eisenhowers beslutsprincip, som har fått sitt namn efter den amerikanske presidenten Dwight D. Eisenhower. Eisenhowers metod går ut på att rangordna dina uppgifter efter två principer: Hur viktiga de är och hur brådskande de är. Efter att du har gjort din prioritering, är här några riktlinjer: 1. Det som är både brådskande och viktigt gör du omedelbart. 2. Uppgifter som är viktiga, men inte brådskande, sätter du en deadline på. 3. Uppgifter som är brådskande, men inte viktiga, delegerar du. 4. Det som varken är viktigt eller brådskandet skippar du [chef.se]

Bra fondår för spararna Det har varit ytterligare ett bra år för fondsparare. Extra nöjd kan den som sparat i Indien- eller bioteknikfonder vara. Men flera år med kraftiga börsuppgångar kan bädda för ett sämre 2015. Sammantaget har det varit ett bra år att spara - åtminstone om man valt aktier. Aktiefonder har i genomsnitt stigit med över 16 procent. [svd.se]

1. Elsa Widding, arbetar med strategiska frågor relaterade till energisektorn. Tidigare tjänsteman på Näringsdepartementet

2. Carolina Neurath, journalist och författare

Se till att skydda dig som företagare När du driver ett mindre företag står du ofta mitt i en kaotisk vardag, med många krav från olika håll. Ibland kan det vara svårt att hantera sin egen privatekonomi. Nya Affärer ger dig sex tips på hur du kan skydda dig och rädda din privatekonomi: 1. Ta inga onödiga risker. Investera om du måste, men tänk efter, helst flera gånger, innan du pantsätter din bostad. 2. Fundera på om det går att hålla nere kostnaderna i stället för att utöka en skuld genom nya lån. 3. Skaffa en ansvarsförsäkring. Den skyddar dig om du blir stämd. 4. Teckna en livförsäkring så att din familj kan försörja sig även om du går bort. 5. Överväg om du behöver en sjukvårdsförsäkring som skydd om du blir långvarigt sjuk. 6. Sätt undan pengar i en pensionsförsäkring som är skattemässigt fördelaktig. Den dagen du slutar jobba har du en betydligt sämre ekonomi än anställda, om du inte ser till att även du har en tjänstepension [privataaffarer.se]

3. Annie Lööf, ledare Centerpartiet. Tidigare närings- och regionminister. 4. Karin Mattsson-Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet 5. ElisabethThand Ringqvist, vd Företagarena och författare 6. Ethel Forsberg, författare och chef för Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltning 7. Eva Redhe Ridderstad, arbetar med olika styrelseuppdrag som ledamot, ordförande och investerare. 8. Catharina Lagerstam, finanskonsult och styrelseproffs. 9. Elisabeth Massi Fritz, advokat 10. Caroline af Ugglas, aktiechef och ägaransvarig vid Skandia Liv och ordförande i Skandias etiska investeringsråd [passionforbusiness.se]

17


Smart in the dark – en lysande idé Entreprenören Ann-Sofie Hermanssons driv och äkta engagemang i det hon gör lyser lång väg. Precis som ”Smart in the dark”, en ny typ av reflexer som hon nyligen lanserat. – En designad och säker reflex som kan användas både till fest och till vardag, säger Ann-Sofie. Men det är inte det primära. Det viktigaste är att minska antalet olyckor mellan fotgängare, cyklister och bilister. Ann-Sofie Hermansson driver sedan flera år tillbaka Brilliant Products in Sweden AB där hon hjälper små- och medelstora företag med försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Egentligen kunde hon lugnt fortsatt utveckla den verksamheten, men Ann-Sofie vill så mycket mer. – Jag kommer hela tiden på nya affärsidéer och jag har haft tankar på att bara jobba med det. Men när jag för tre år sedan upptäckte att det fattades en snygg, moderiktig och säker reflex på marknaden, bestämde jag mig för att själv utveckla den.

En ny typ av reflex För tre år sedan startade Ann-Sofie Hermansson utvecklingsarbetet med den nya typen av reflexer och i samband med Stora Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Göteborg 2014, som är ett samarbete mellan arrangören Egestam Marketing och Småföretagarnas Riksförbund, presenterade hon sin nya kollektion för första gången. Intresset för reflexerna var stort och Ann-Sofie har sedan dess uppmärksammats för sin moderiktiga reflex.

Det glittrande folket Varumärket Smart in the dark omfattar arm- och benreflexer samt reflexbälten. Premiärkollektionen Nordic Silver Collection finns i olika mönster inspirerade från norra Sverige. – Förr flyttade det nordiska folket från plats till plats och det var viktigt att välja värdefulla, hållbara och lätta saker att bära med sig. De fick dessutom en livslång

18

kärlek till silvret och kallas också för det glittrande folket eftersom de syntes på lång väg. Nu vill jag sprida det nordiska silvret vidare och lysa upp en mörkare plats någonstans i världen.

Entreprenörer är uthålliga Det har varit många hinder, omvägar och utmaningar på den tre år långa resan med Smart in the dark. Ann-Sofie önskar att små företag som är i utvecklingsfasen kunde få bättre hjälp och stöttning. – Man är otroligt sårbar när man inte har någon att luta sig emot. Jag kände ju ingen som hade startat från början. Men precis som många entreprenörer innan mig fått erfara, är uthållighet framgångsfaktorn för en entreprenör. Text: Maria Boborg-Trané Foto: Lennart Sjöberg

Ann-Sofie Hermansson har utvecklat produkten som saknades på marknaden. En snygg och moderiktig reflex till både fest och vardag.


ch ra år

Beas banktips

Liten ordlista för företagare Affärsängel

– En privatperson som satsar sitt kapital i nystartade företag (utan att vara släkt med företagaren). Förutom pengar får företagaren ofta tillgång till affärsängelns kontakter och erfarenheter från eget företagande.

Aquisition financing

– Pengar som används för att köpa eller gå samman med ett annat företag. Det är vanligt att den som har investerat de pengar som används till detta vill att skulden ska återbetalas med aktier eller i en andel i bolaget.

Aquisition financing, Seed capital och innovationshöjd. Nickar du och låtsas förstå eller avbryter du och frågar vad det egentligen betyder? Här kommer en liten ordlista över några av de vanligaste affärsslanguttrycken sammanställda av min kollega Belgin Fortaci.

Due dilligence

– Förkortas ibland ”DD” och är en term för en typ av företagsbesiktning som görs inför ett köp av ett företag eller inför andra stora förändringar i ett företag, som till exempel vid utvecklingsprojekt eller satsning på en ny produkt.

Early stage

– När ett företag får finansiering i ett tidigt skede, ofta när företagets produkter eller tjänster fortfarande testas och utvecklas och inte är ute på marknaden än.

Riskkapital

– Investeringar i företag i utbyte mot andel i företaget och ibland tillfälligt ägarinflytande. Riskkapitalbolag kallas de bolag som har som affärsidé att investera på detta sätt i andras företag. Riskkapitalbolagen brukar delas in i så kallade ”venture capital”-företag, som investerar i små och medelstora tillväxtföretag utan mycket till vinst, respektive ”buy out”-företag som investerar i större, mer etablerade bolag.

Seed capital

– Den allra första investeringen i ett projekt eller nystartat företag som används till exempel till marknadsundersökningar eller produktutveckling. Kallas även Seed financing eller Seed money.

Start up

– En start up eller ”startup” är ett nystartat företag som präglas av kreativitet och nytänkande. Det är designat för snabb tillväxt och tar ofta stora risker, men några av världens idag högst värderade företag, till exempel Apple, började som startups.

Early bird

– En person eller ett företag som är först ut med en investering eller med att använda en produkt eller tjänst, oftast med förmånen att priset blir billigare.

Innovationshöjd

– Beskriver hur stort nyhetsvärdet är i en ny produkt. Om det redan finns liknande produkter på marknaden är innovationshöjden låg, om det handlar om en unik vara som i dag saknar konkurrenter har produkten en hög innovationshöjd.

Private equity

– Riskkapital (se nästa ord i listan) som satsas i företag som inte är börsnoterade. Ofta används uttrycket ”Private equity” synonymt med samlingsbegreppet ”riskkapital”.

Beatrice Rosenqvist, företagsmarknadsansvarig inom kategorin små företag på SEB

19


- Tänk om du missar en affär? Som företagare tillhör du en attraktiv målgrupp. Många företag som du inte har relation med vill erbjuda sina tjänster.

prata med dig och be om ditt fortsatta förtroende att få göra din röst hörd och skapa ett företagsklimat i världsklass i Sverige.

Vår rekommendation till dig är att alltid svara i telefon. Du vet aldrig vem som söker dig eller varför. - Tänk om du missar en affär?

Tre bra fraser Här är tre bra fraser, utifrån lika många scenarier, som du kan använda om någon skulle råka ringa dig olägligt. Tacka alltid vänligt för samtalet, till exempel genom att säga ”Tack för att du ringde!”, med något av tilläggen nedan: 1. Jag kan inte prata här och nu. Kan du ringa tillbaka senare? 2. Jag har redan en leverantör som jag är nöjd med. 3. Det är inte intressant/aktuellt just nu. Ring gärna tillbaka om ett halvår.

Men det är inte bara säljare som ringer. Även företag och organisationer som du har relation med ringer i bästa fall minst en gång per år för att höra att allt är bra. En av dem är Småföretagarnas Riksförbund. Vi är en unik medlemsorganisation så tillvida att vi inte förlänger ditt medlemskap per automatik utan att ringa dig först. För oss är det viktigt att ha en relation med våra medlemmar och därför vill vi gärna

20

Tänk på att även säljare är någons kund – och kan bli din, så det finns all anledning att vara trevlig i telefon. Det stärker både förtroendet för dig som person och ditt företags varumärke! Lycka till med affärerna! Anneli Egestam, aktiv i styrelsen i Göteborg Anneli arrangerar event, affärsmingel och föreläser om kundrelationer.


Juristen

ID-kapningar utgör ett hot mot småföretagare Ett av de stora problemen just nu är att det är mycket enkelt för en bedragare att använda andras personuppgifter i bedrägliga syften. Identitetskapning, eller id-stöld, har ökat kraftigt på senare år. Id-stöld innebär att en bedragare utnyttjar någon annans personuppgifter eller bolagsuppgifter, för att exempelvis beställa varor, teckna abonnemang, söka lån, eller utföra bedrägerier. Det är inte bara privatpersoner som utsätts för detta utan numera även småföretagare. Om du drabbas är det viktigt att Du agerar snabbt, eftersom det är vanligt att bedragaren försöker begå många bedrägerier med Dina uppgifter på en och samma gång. Till uppföljning av min artikel i förra numret av Bra Aff ärer, 5/2014, kommer här en checklista över hur Du ska agera.

SÅ HÄR GÖR DU OM DU DRABBAS AV ID-BEDRÄGERI:

Stulet/tappat id-kort

Om du blir av med Ditt pass, körkort eller id-kort ska du omedelbart polisanmäla genom att ringa 114 14 eller gå till närmaste polisstation. Gör förlustanmälan hos kreditupplysningsföretagen. Anmäl försvunnet körkort till Transportstyrelsen.

Bedrägeri eller försök till bedrägeri i Ditt namn

Om du får räkningar på saker du inte beställt, upptäcker att någon ansökt om krediter i Ditt namn eller utfört andra bedrägerier med Din identitet. Ska du: Polisanmäla genom att ringa 114 14 eller gå till närmaste polisstation. Spärra Ditt personnummer för köp hos Svensk Distanshandels medlemmar. Begära bedrägerispärr hos samtliga rikstäckande kreditupplysningsföretag. Kontakta de företag som skickat Dig krav och förklara vad som har hänt, bifoga kopia på polisanmälan. Svara inkassobolag eller kronofogden om kraven gått dit och förklara på samma sätt.

Spärrade uppgifter

Du kan begära att få en bedrägerispärr för att skydda Dina ekonomiska intressen. En bedrägerispärr hos kreditupplysningsföretagen gäller mellan 1 och 5 år beroende på bolag. Spärren innebär att det inte går att göra en kreditupplysning på Dig, och därmed inga kreditköp. Spärren kan tillfälligt hävas hos ett kreditupplysningsföretag när du önskar ansöka om kredit hos någon. Kontrollera då vilket kreditupplysningsföretag den tänkte kreditgivaren använder. Du kan ansöka om en spärr hos

Svensk Distanshandels medlemmar. En spärr hos Svensk Distanshandels medlemmar innebär att Ditt personnummer inte kan användas för betalningar eller fakturaköp. Även här kan spärren hävas tillfälligt.

Bevakningstjänster/id-skydd

Man kan förstås inte stoppa en id-tjuv i förväg. Däremot finns det både betal- och gratistjänster som kan göra att du snabbare uppmärksammar att bedrägerier är på väg att ske med Din identitet, til exempel Ratsit Självbevakning och UC Min bevakning.

Hitta.se

Företrädare för Förbundet har upptäckt att man utan vidare besvär från hemsidan Hitta.se kan tanka ned årsredovisningar från Bolagsverket. Årsredovisningshandlingarna som helhet ingår i aktiebolagsregistret, med det innehåll som framgår av årsredovisningslagen. Och det är tydligen därför inte möjligt för Bolagsverket att begränsa utlämnandet av årsredovisningshandlingar till att bara avse vissa sidor, och exempelvis undanta sidan med underskrifter. Detta innebär att man med stöd av handlingar från Hitta.se alltså kan kopiera underskrifter från årsredovisningarna och använda dem i annat bedrägligt syfte. Förbundet har tillskrivit berörda myndigheter om detta och erhållit följande svar från Datainspektionen. ”Datainspektionen anser att det är extra angeläget att täppa till den lucka i lagen som gör att kreditupplysningsverksamhet på Internet inte behöver följa reglerna i kreditupplysningslagen. Djursholm den 22 december 2014, Wiggo Lindgren Källa: Anders Nyman; ID-stöld Del 2: Ett vakande öga

Rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters telefon rådgivning utan kostnad Småföretagarnas rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2012 har mer än 500 frågor besvarats. Många frågor har rört arbetsrätten och även klagomål på telefonförsäljning av telefonabonnemang och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala och allmän affärsjuridik. Rådgivningspanelen består idag av två advokater, samt en skattejurist och den kretsen kommer att utökas så snart behov föreligger. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta dig inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters telefonrådgivning 3 gånger per år helt utan kostnad.

21


Mötesregister 2015 20/5: SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Göteborg. 27/4: Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Att gå i konkurs”, håll utkik efter anmälan på vår hemsida. 8/4: SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Malmö. 5-6/3: Styrelsemöte, Sthlm. 4/3: Driva Eget-dagen på Hotel Rival, Sthlm.

2014 års sämsta lösenord It-säkerhetsföretaget SplashData har lanserat sin årliga lista över de sämsta lösenorden som används av människor världen över, skriver tidskriften Time. Listan är baserad på miljontals lösenord som på olika sätt läckt ut under året, och ettan och tvåan på listan, "123456" och "password", har toppat listan sedan företaget började lista lösenord år 2011. Årets nykomlingar är "696969" och "batman". Tipset för den som vill ha ett säkert lösenord är att vara oförutsägbar, det vill säga undvika "enkla" lösenord som "123456", och gärna kombinera bokstäver med siffror. Annars finns risken att ditt lösenord finns med på 2015 års lista... [expressen.se]

FRIDA FridaFÖRETAGARE Företagare

22

2/3: Webbevent mellan kl. 12.00 – 13.00 om ”Styrelsearbete”, håll utkik efter anmälan på vår hemsida. 24/2: Skatteverket – Skattefrågor/ Kassargister/Personalliggare, Sthlm. 20/2: Göteborgsminglet på Scandic Opalen – Träffa Småföretagarnas Riksförbund, www.goteborgsmingel.se, Göteborg.

Hela listan:

13. Letmein

1. 123456

14. abc123

2. Password

15. 111111

3. 12345

16. Mustang

4. 12345678

17. Access

5. Qwerty

18. Shadow

6. 123456789

19. Master

7. 1234

20. Michael

8. Baseball

21. Superman

29/1: Möte med EU-kommissionens utsände Vilmos Budvari – om Small Bussiness Act for Europé, Sthlm.

9. Dragon

22. 696969

22/1: Uppgiftslämnarutredningen, Sthlm.

10. Football

23. 123123

21/1: Möte med KD – Socialförsäkringsfrågor, regler i sjukförsäkringen, Sthlm.

11. 1234567

24. Batman

12. Monkey

25. trustno1

10/2: Stockholmsminglet – Skaffa nya affärskontakter www.mingelstockholm.se, Sthlm. 4/2: Möte med Skatteverket – inspirationsdag kring betallösningar, Sthlm.

21/1: Innovationsupphandling, Sthlm. 14/1: SAK – Företagsmässa (svenska Affärs- och Karriärsnätverket), Helsingborg.

© Anders Suneson/Tantiloop Film en serie av Anders Suneson, episod 23-2015


CYLINDER FÖR KORN

DE ÄR GRUND I KRÖSAMOS

SÅDANA INNEHÅLLER RESTER AV NÖT ÄR 1852 M PÅ SJÖN SÅDANA TAR EN RÖVARE

VAR FÖRST

GÅR PÅ RÄLS

SLEVAR

SÄTTER DIT OMFATTAR BOKSLUT I REGEL

HÅLLER SIG PÅ BENEN BERÖRA DAGLIGEN

HAR KOLL PÅ BOLAGETS PENGAR ETT STÖRRE ANTAL

TICKA PÅ

KYRKORUM

PAUS

TUNN HINNA AV FRUSET VATTEN

FUSKAR

ÄR EN RÅBARKAD TYP NÄST STÖRST I STATERNA

DRAR TOMTE MÜLLER I TYSK ELVA FÖRR

© Melon Produktion

KLÄMT EN ANRÄTTNING

SLÄPPTS LOSS

INNEHÅLLER KOPPAR

ÄR VÄL RUNDA FIGURER

VÄNTAT FÖRVÄGRA

OBSERVERA

LÄSES AV I KASSA

FÖREBILDEN SÅDANA SÄTTS UNDER BAK

SILVER SATT UPP SOM EN TILLGÅNG

SOLRÖK RYKTBAR DAM

STATIONERADE DEN VILL SKYTT HA BRINNER SKOTT LÄGGER KLÖVER PÅ ROVOR

DÅLIGT FLYT GREPPET PASSAR BRA I GÖTEBORG TRÖGA

PLANLAGT I DETALJ

LEDNING PÅ SCEN

LEVT OM

FÖREKOMMER LÄKARE

DEN UPPSKATTAR INTÄKTER

IDROTTSKLUBB

KAN LEVA I KRONKOLONI

VERBAL SMÖRJA

MÄRKA I FÖRVÄG

BÖJA SIG VID FARA HISSAS PÅ DÄCK

DEN ÄR EN ARVSFAKTOR DENNE STÅR FÖR FIOLERNA

SÅDANA ÄR TILLMÖTESGÅENDE

ÄR DEN SOMSAKNAR RUTIN

ÄR ABSOLUT

I STICKA RYMMER KVASTSKAFT

ÄGA RUM

ÄR GAMMAL TRALL

SÄKRA

JAKT PÅ VATTEN

LIGGER STRAX OVANFÖR BODEN

SÅDANA FÖRNYAR VOKABULÄREN PÅ GRÖN KVIST BLIR KASSA SPELARE FRISTAD

ÄR DET BAKOM STÖTDÄMPARE SUND

STRYKS PÅ YTAN OKÄND PERSON

LADE UNDAN GRÅKALL DRAR I FÄLT

DE SITTER PÅ LAGFART

GRUSAT VÅR BANA

KÖRS PÅ SKUTAN

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 4 mars 2015 vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

Rätt svar BraAffärer nr 5-2014

Postnr Ort

GÖR SÅS TJOCK

E

R

R

E

S

D

FIXA BORDET DET ÄR DIREKT DÖDANDE

RÅVARA

Ä

U

Ö VAROR SOM KOMMER TILLBAKA

G

G N A R

E T

N T

T A LUFTSLOTTEN

STÄMGRUPPER

K

DRAGNINGSKRAFT TILLFÄLLET

DET VAR EN LANDSPLÅGA EJ DELBAR MED TVÅ

Ö

R

U

R

SITTER BAKOM GALLER

D

E

ÄR ETT ISOLERAT HUS

HÖRN PÅ NÄSDUK

D

R

Ö

PRISUTRYMME

D

O

S

A

SYDLÄNDSK

D

ÄR VÄL KREDITVÄRDIGA FÖRETAG

F

VÄRPTE

N

DEN GÅR VID FOTEN AV FJÄLLET

ÄR LED

L

S

O

L

I

D

A

GER KUND LÄGRE PRIS

R

A

B

A

T

DRAGIT IVÄG MED BILEN

S

FÖRSVAGAS

Å

K

OBETYDLIG SKILLNAD

R ÄR EN SLUTEN KRETS

VARA KVAR

T

N Y I NAPPAR VISSA PÅ

T BOR BLAND GRUNDÄMNEN

B

L

I

SÅDANA VÄXER TÄTT PÅ ÖLAND HORN I SIDAN

E

N B

A

N G A

E VISAR PÅ NEDGÅNG I STOCKHOLM

N S ÄR NERSÖLADE

G N

K GAV STÅENDE OVATIONER

HAR PALM VID BORG SAKNAS I ÖPPEN TERRÄNG

C

NÖTEN I BILDER DYKARKURS

M N E

DET BRYTS LOSS FRÅN GLACIÄR SKARA I STRID LIGGER UNDER DÄCK ÖVERSKOTT

SKUMMA

BETALADE FÖR GRÄDDFIL NYARE DEL AV SKRIFT

Adress

S

S ERSÄTTER DIPLOMAT

M U

Namn

BOT MOT BETT

DENNA AVYTTRAR DESTINATIONER

TROPISK FRUKT

H A

I

B

Y

R

D

U

K

A

SLÅ ALLA HOSTAR UPP

E

R

N

ÄR HELT KNÄCKT BRÄNNA I FAT HEMMA

KRAFTORD

N G E

T

UNDER TALLRIK GÖKBO FÖRR

A

N U

M M A SAMLAR ELITEN SPELADE PÅ ATT FÅ VINST

S

O

S

S

BYTS UT MOT BAST IBLAND ÖSTEN

R DEL AV KRONA DE KAN HA VAD

Å

HAR KULA I KROPPEN SMAL FANTAST

R

P

A

R

A

D

R

A

R

ÄMNE MED HISTORIA

U

N

MUNTRA UPP

K

A

R

STICKA TILL

O

K

FN I NY SVÄRTA NED

S

HANDLING SOM GÖR ATT DU STYRKS

L

N A Ö

E U

E

B E

A

I DAGSLÄGET PASSERAR

S

S

N S T

L

O

L

E

T

I

G A

Ä

R

A

D

E

JAGADE KUNDER MED SLANG

E

H Ä R

GÅR FÖRLORAD

R

A

R

R

N E

R I KISTA I SAGA

ANROPA HÖGRE MAKT

E

B

L

E BRÖDKRYDDA FYLLDE TANKAR PÅ 60-TALET

E

D A ODÖR FYLLS PÅ VID KASSA

D E RYMMER KVASTSKAFT TOG MED APPAR

S

K

A

S

Ö

EDER ÄR EN REJÄL HOLMGÅNG

Bra Affärer Nr5/2014 1. Helene Svensson 2. Anita Einarsson 3. Inga Alm 4. Brita Ruin 5. Malin Alm Annonsbilaga Nr5/2014 1. Maja Köneke 2. Olle Steimer 3. Carina Helgesen 4. Kenneth Pettersson 5. Hillevi Setrinen

B

N I

V SÅDANA TAS UPP I ARN

A T KLÄMMAS VID BORD

Ä

T

T

V

A

N I O

O

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 5/2014

TILLTALAT ARTIGT

Å

G R

I

© Melon Produktion

LÄGGA KORTEN PÅ BORDET

P

G E A

S

I VINTERTÄCKE

S

S T

S LITA PÅ

T

E

R

R

O


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation. SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar.

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN

Finns m

BEER & DIAMANT PR

e d ap p

Miljöpolicy

ALD Automotive AB ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbe vår verksamhet, att bedriva operationell leasing samt hantering att arbeta systematiskt och effektivt ska vi säkerställa att myndi efterlevs och att vi svarar upp till de krav som samhället och vår

Vi ska arbeta med ständig förbättring av vårt miljöarbete, för att och minska negativ miljöpåverkan genom att

följa utvecklingen inom miljöområdet och tillhandahålla inform som ger dem de bästa förutsättningarna att välja en bil med därigenom minimera miljöpåverkan.

säkerställa våra medarbetares miljökompetens genom utbild internt använda produkter med bra miljöprestanda.

verka för en effektiv resursanvändning och underlätta återvin våra lokaler.

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

Bra Affärer 1 | 2015  

Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare

Bra Affärer 1 | 2015  

Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare