a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

S M Å F Ö R E TA G A R N A S R I K S F Ö R B U N D

L I T E M E R R A K T PÅ

#5 2013

r Nu öve

0r! 2m0edle0m0 a m

Juristen ger råd om borgen

Alexandra Pascalidou om socialt entreprenörskap

15 frågor till företagaren och författaren Britta Sjöström

Andreas Wilson - från filmstjärna till kung i juicebaren

Vann bil på medlemsnumret. Läs mer på sid

6

L A G A R � R E G L E R � S K AT T E R � T I L LVÄ X T � T R E N D E R


Vår företagsapp gör det enkelt att driva eget. Enkla firman

0 kr första året (ord pris 600 kr)

Att kunna sköta bankärenden i mobilen ger dig tid över till annat. Utöver vår företagsapp innehåller Enkla firman internetbank med extra funktioner för firman, företagskonto med bankgiro och personlig service dygnet runt, alla dagar. Vill du veta mer om Enkla firman, ring 0771-62 53 53 eller besök seb.se/drivaeget


Ledare

Du är medlem i en offensiv organisation Det ska vara enkelt, kul, rättvist och lönsamt att vara småföretagare i Sverige. Vi vill vara den aktör på den näringspolitiska arenan som jobbar hårdast och mest målmedvetet för det ska bli verklighet. Det finns mycket kvar att göra. Undersökningar visar att vi (Sverige) dalar i de listor som beskriver hur företagsklimatet utvecklas i EU. Skrämmande att klimatet att driva småföretag i Sverige blir sämre när alla är överens om att fyra av fem nya jobb skapas i just de mindre företagen. En relativt enkel åtgärd och som ”bara” kostar 1,4 miljarder är att slopa sjuklöne-

ansvaret för småföretagen med mindre än tio anställda. Det är en av de frågor vi jobbar hårt med. Vi har också fått samtliga partier i riksdagen utom M att inse att borttagandet är en viktig sak för att förmå företagen att nyanställa. MP det parti som vi fått mest gehör från. De har genom våra möten blivit övertygade om att vår åsikt i frågan är rätt för att stimulera de mindre företagen att expandera. De har även i sin skuggbudget en reducering av sjuklönekostnaden för företag med 11- 49 anställda.

V har också deklarerat att de ger sitt stöd till vårt förslag om borttagandet av sjuklöneansvaret för företag med mindre än tio anställda. MP har dessutom anslutit sig till vårt förslag om en halvering av arbetsgivaravgiften för den första miljonen i lön. Det skulle innebära att många ensamföretagare hade anställt sin förste anställde. De gick dock inte hela vägen utan partiet föreslår en tioprocentig sänkning på lönesumman upp till 760 000 kronor per år. Väldigt nära vårt förslag och skulle utan tvekan ge en effekt på anställningsviljan hos ensamföretagare.

BraAffärer Innehåll: 15 frågor Britta Sjöström

4

Medlemssidor

6

Notiser

12

Profilen Andreas Wilson

14

Juristen

17

Krönika Alexandra Pascalidou 18 Korsord

19

Medlemsförmåner

20

Småföretagarnas Riksförbund Storgatan 64, 263 31 Höganäs E-POST: info@smaforetagarna.eu www.smaforetagarna.eu TELEFON: 042-342850 ANSVARIG UTGIVARE: Leif Svensson, ordförande ISSN: 2000-642X REDAKTION: Elisabet Ekblom, Lotta Ekberg ANNONSANSVARIG: Eva Villata, 0200-380 370 LAYOUT OCH TRYCK: Prinfo Welins ADRESS:

De små partierna i Alliansen med C i spetsen var anhängare av att ta bort andra

sjuklöneveckan ända fram till höstbudgeten, där fick M åsikter om jobbskatteavdrag väga tyngre och deras förslag blev en utredning av det så totalt misslyckade och krångliga högkostnadsskyddet. Detta anser vi endast är ett sätt att visa god vilja mot småföretagen men totalt verkningslöst. En småföretagare jobbar enligt undersökningar 140 procent av en normal arbetstid, att lägga till arbetstid för att administrera det är att betrakta som mer sten på en redan för tung börda! Även S vill ta bort andra veckan, men precis som allianspartierna så vill de ta bort

det för alla företag. Vi för en dialog med enskilda riksdagsledamöter för att övertyga dem om att det är fel tänkt. Offentlig sektor och de större företagen ska inte premieras med ett borttagande av sjuklöneansvaret. Den ökande sjukfrånvaron kommer utan tvekan från denna sektor, (även den större delen av den nuvarande) det syns på de redovisade sjukdomsbilderna, ångest, utbrändhet och depression. OCH, dessa företagstyper nyanställer inte! Här sjunker antalet anställda.

GRATTIS

Vinnare på medlemsnumren. Okt. 800028633 Fina Golv Grimslöv Nov. 800001360 Le Ski Lodge Storlien Dec. 800019390 Rollsbo Billack Kungälv. Vinsterna bestående av presentkort till ett värde på 4-5000:- kommer i rekomenderat brev på posten.

Vi måste få politikerna att förstå att Kalle snickare med två anställda inte kan verka under samma regelsystem som Volvo, det är orimligt! Att få dem att inse att det måste finnas olika regler för olika stora företag. Små företag måste ha färre och enklare regler att arbeta under. Ofta säger politikerna att det inte går på grund av EU-regler, ett sätt att gömma sig. EU säger till sina medlemsländer i SBA (Small Business Act) att alla regelförändringar och skattesänkningar ska riktas mot de små och medelstora företagen för att säkra fortsatt välstånd i EU området. Den svenska regeringen sänkte förra året bolagsskatten med cirkas 16 miljarder. Av dessa gick nästan en tredjedel till storbankerna. De övriga miljarderna gick en bråkdel till de företag som enligt alla experter har möjlighet att expandera och nyanställa, de små och medelstora företagen. Det är inte konstigt att den höga arbetslösheten förblir oförändrad eller stiger ännu mer.

Leif Svensson, förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund

3


15 frågor

15 frågor till medlemmen Britta Sjöström som framhåller att små företag är en betydande del av näringslivet och en slumrande potential för tillväxt. ”Jag vill stödja Småföretagarnas Riksförbund, som jag tycker gör ett bra jobb så här långt, förstår förutsättningarna och driver viktiga frågor” 1. När startade du ditt företag?

Jag startade mitt första företag 1989, som frilansjournalist. Det var en enskild firma. 2. Vad var anledningen till och drivkraften bakom att du startade eget?

Jag jobbade som kvällstidningsreporter och hade två små barn vilket var en omöjlig livssituation. Jag ville helt enkelt vara mer med mina barn, men hade väldigt vaga begrepp om hur man driver eget företag.

5. Vad anser du är viktiga egenskaper för en entreprenör?

Förmågan att tänka nytt och inte bita sig fast i det gamla. Se företagandet som ett professionellt yrke. Att alltid försöka hitta nya affärsmöjligheter. Och att kunna vila, och att ha roligt!

3. Vad var största utmaningen med att starta företag?

6. Har du några goda råd och tips till andra företagare?

Det var framför allt tre saker: Att sälja. Jag hade ingen erfarenhet, och ingen teknik att falla tillbaka på. Att behålla självkänslan. Tro på min förmåga, mitt företag och mina tjänster och fortsätta när jag fick många nej. Att få företaget lönsamt. Jag startade från noll och hade väldigt få uppdrag i början. Jag märkte snart att det var svårt att försörja sig på att skriva om litteratur och kultur, som var min företagsidé från början. Så jag bytte inriktning, och började skriva om ekonomi och näringslivsfrågor istället, vilket hade en marknad, och gav både jobb och pengar.

Att vara ihärdig och uthållig – det tar tid att bygga upp ett företag. Ha regelbundna utvärderingar, och ha en struktur för att se över företagets utveckling. Reflektera över: Vad har gått bra, alternativt inte bra? Vad har varit roligt och utvecklande? Och vad har du tjänat pengar på? Är det något du behöver göra annorlunda? Med några enkla frågor får man en tydlig överblick. Så man kan fatta rätt beslut inför framtiden.

4. Vad har varit viktiga framgångsfaktorer i etablerandet av ditt företag?

Jag har varit bra på att hitta nya vägar, och sett till att mina företag alltid haft bra balans mellan intäkter och utgifter. Jag har alltid hållit utgifterna på en låg nivå. Jag är stryktålig, inte rädd att misslyckas. Det har varit en framgång att kunna skilja

4

på företagandet och mig som privatperson. Det är inte mig ”Britta” jag säljer vid ett kundmöte, det är min kunskap och mina tjänster.

7. Vilken tycker du är den viktigaste politiska frågan för företagare just nu?

Allt som har med anställda att göra. Det är en stor och viktig politisk fråga. Och den kräver att politikerna blir bättre insatta i hur det är att vara företagare idag. Det finns en brist på insikt både bland politiker och i hela samhället. Det finns en mängd fördomar omkring vad vi som företagare tjänar, hur mycket vi jobbar och vilka förmåner vi har. Och en arbetsgivare ska inte betala arbetsgivaravgift för sig själv.

8. Vilken/vilka person(er) har betytt mest för dig i ditt företagande?

Mina kunder har varit, och är, mina mentorer och förebilder. När jag gått vidare med nya företag har de ”gamla” kunderna varit generösa med sin kunskap och tid för att bistå mig. De finns hela tiden bakom mig, vilket har varit, och är, ett helt fantastiskt stöd. 9. Vilka tre saker vill du ändra på i samhället som skulle gynna ditt entreprenörskap?

Hela genusfrågan är avgörande när det gäller tillkomst av nya företag. Det är fortfarande för få kvinnor i näringslivet, löneläget står still och alldeles för många kvinnor tvekar att starta eget. De tror inte de ska klara att kombinera det ihop med barn och familj, vilket avspeglar vem som fortfarande har detta ansvar. Dessvärre finns otaliga data som visar att så är fallet. 10. Vad är det roligaste med att driva eget företag?

För mig är det själva skapandeprocessen och att se resultatet av sitt företag, precis som för konstnären att måla en tavla. För mig är det en tillfredsställelse att ha skapat ett företag, sedan släppt taget och gå vidare och skapa något nytt. Och eftersom mina tjänster är att hjälpa andra skapa sina företag och få dem lönsamma, så har jag dubbel belöning. 11. Vad inspirerar och motiverar dig?

All form av ny kunskap! I mitt nya företag som jag bygger nu, ”Brain Business” kopplar jag modern hjärnforskning till affärs-


utveckling och beslutsfattande. Genom att förstå hur vi människor tänker och hur beslut kommer till, så kan vi också driva en hållbar affärsverksamhet. Jag har vidareutbildat kontinuerligt inom detta område under de senaste 10 åren, och det har varit oerhört intressant. 12. Har du någon förebild?

Alla som vågar misslyckas, vilket är merparten av alla företagsledare. Mina många misslyckanden är min största investering, och de har jag verkligen dragit lärdom av, och använder som verktyg för att nå framgång istället. Mina erfarenheter är min förmögenhet, som Christer Strömholm sade. 13. Har du något tips på en bra bok som hjälpt dig i dina företagsbeslut?

Jag läser helst biografier, eller berättelser om personer och företag, än managementböcker. Att läsa om hur andra tänkt, upplevt, lyckats, misslyckats och vad som varit bakgrund till de beslut de tagit - det har jag lärt mig mycket av. Jag läser överhuvudtaget väldigt mycket. 14. Vad gör du om fem år?

Fortsätter bidra med kunskap till människor, så de kan fatta kloka, egna beslut om sitt företag och sina liv. Och så jobbar jag troligen mer ideellt. 15. Varför är du medlem i Småföretagarna?

Jag fick frågan av en medlem vars omdöme jag litar på. Småföretagarna gör ett bra jobb så här långt, förstår förutsättningarna och driver viktiga frågor, vilket jag vill stödja. Små företag är en betydande del av näringslivet, och en slumrande potential för tillväxt såväl med arbetstillfällen som för ekonomin i helhet. Det är ju min egen passion att vilja bidra till det. Här kan du läsa mer om Britta och hennes företag: www.brittasjostrom.se

Företaget: Britta Sjöström AB ■ Huvudverksamhet: Affärsutveckling ■ Företagets vision: Att mina kunder får kunskap och verktyg så de fattar beslut som leder dem dit de vill, och till det de drömmer om ■ Gör om fem år: Samma sak, men arbetar mer ideellt ■ Motto i livet: Lev inte livet efter gamla beslut. Man har rätt att ändra sig.

5


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Försäkra dig om ekonomisk trygghet även om du blir sjuk! - Vad händer med företaget om jag blir sjuk? Om jag inte kan leverera? De frågorna är vanliga källor till frustration för egna företagare som ofta är sitt eget varumärke. Det finns helt enkelt ingen annan som kan leverera det man gör om man själv är borta.

Kalmarmedlem med TUR! Lyckliga vinnare! Den första bil vi lottar ut på medlemsnumret blev ett familjeföretag från Kalmar, Kalmar Trailercenter som varit medlemmar hos oss nästan från vår start i januari 2010. Företaget startades 1973 och drivs i dag av Kurt Christiansen och sönerna Tomas och Jimmy. När jag ringde i somras för att meddela om vinsten, talade jag med Tomas. Han trodde först att jag drev med honom, blev sedan mållös och hade svårt att ta in det. Att kunna vinna en bil utan att köpa lott, genom att bara vara medlem hos oss verkade för bra för att vara sant. Vi har för övrigt 11 till (1 /mån) lyckliga vinnare under året som vunnit presentkort på 5000 kronor hos våra avtalspartner. Vinsterna är till 90 procent sponsrade av våra partners. Nästa års bilvinst är en välutrustad Honda Civic. Leif Svensson Så här tycker Tomas att han upplever medlemskapet i Småföretagarna: Att vara medlem i SmåFöretatagarnas Riksförbund är självklart för oss, som ett stöd och en extra trygghet i vårt företagande. Dels för att vi genom förbundet har tillgång till professionellt kunnande om vi skulle hamna i någon situation där vi behöver det, känns väldigt tryggt. Men även för att vi därigenom får ta del av en hel mängd jättebra förmåner, vilket ju är en stor fördel då kostnaderna som bekant har en förmåga att hela tiden öka på sig. Att vi skulle bli så lyckligt lottade att vi kammade hem en splitterny bil, ja det kunde vi ju inte ens drömma om. Men det var precis det som hände!! Och att sedan den levererad av självaste ledningen för förbundet, gjorde ju inte saken sämre, verkligen jätteroligt! Ni är välkomna tillbaka nästa år. Mvh Tomas Christiansen

6

Trygg Hansa försäkrar företaget mot sjukavbrott – Av egen erfarenhet vet vi tyvärr att alltför många företagare väljer bort att teckna sjukavbrottsförsäkring dels för att de inte förstått skillnaden mot en vanlig avbrottsförsäkring, dels för att den kostar ett par tusenlappar att teckna. Tack vare vårt samarbete med Småföretagarna kan vi nu erbjuda medlemmarna sjukavbrottsförsäkring till en rejält reducerad premie för att ytterligare stärka medlemmarnas trygghet, berättar Åsa Hauer på Trygg Hansa. Om ägaren eller någon annan central person blir långvarigt arbetsoförmögen innebär det nämligen stora påfrestningar för företaget. När verksamheten står stilla minskar ju intäkterna – men många av kostnaderna finns kvar. För att öka medlemmarnas ekonomiska skydd i sådana lägen ville Småföretagarnas Riksförbund att det i Trygghetspaketet skulle ingå en försäkring som gäller vid avbrott i verksamheten. – I Småföretagarnas trygghetslösningar har vi därför byggt in en sjukavbrottsförsäkring för företagets nyckelperson. Den täcker både fasta kostnader och merkostnaderna för en vikarie. Ersättningen betalas ut i högst tolv månader, en tid som brukar räcka för de flesta, förklarar Åsa Hauer. Enkelt och tryggt för dig som medlem För att trygga företagets behov har SEB och Trygg-Hansa i samarbete med Småföretagarna skapat ett trygghetspaket som täcker allt som du som småföretagare behöver: anpassade försäkringar och banktjänster, och en säkrad pension. – Vår tanke med Småföretagarnas trygghetslösningar är att täcka in allt som våra medlemmar behöver för sin trygghet, och samtidigt göra det så smidigt som möjligt. Enkelt och tryggt, det var vår starkaste ledstjärna när vi tog fram erbjudandet, säger Småföretagarnas förbundsordförande Leif Svensson. För mer information, gå in på medlemsportalen och klicka dig fram till den gemensamma sidan för Småföretagarnas trygghetslösningar. Där fyller du i dina kontaktuppgifter och anger den eller de delar av paketet som du är intresserad av: hitta en lämplig lösning för ditt pensionssparande, teckna företagsförsäkringar eller se över dina banktjänster. Leif Svensson, Förbundsordförande Tillrättaläggande: På Matronalunchen med Annie Lööf som vi berättade om i förra numret fick konferencier Helen Benno förhinder så den redan inbjudna Annika Dopping hoppade in och genomförde uppdraget.


Vad vet riksdagens ledamöterna om företagande? Av riksdagens 349 ledamöter har cirka 280 aldrig jobbat inom näringslivet eller har erfarenhet som företagare. De kommer antingen från den offentliga sektorn eller har från början sysslat med politik. Det förklarar varför förståelsen och intresset är så ljumt för småföretagarnas villkor i Sverige. Alliansens valbudget och de andra partiernas skuggbudgetar har nu presenterats och det handlar med få undantag om skattesänkningar, skattehöjningar eller insatser för vård, skola och miljö. Miljarderna far hit och dit men man får leta för att hitta förslag som underlättar för småföretag att anställa fler medarbetare. Detta trots att alla tycks vara medvetna om att det är i de små företagen merparten av nya jobb skapas. Vissa åtgärder inom detta område skulle kosta förhållandevis lite pengar. Vad vet dessa 280 riksdagsledamöter om hur det är att driva småföretag i Sverige? De borde ta sig tid att träffa småföretagarnas representanter mycket oftare än vad de gör. Vad vet dessa ledamöter om hur riskabelt det är att anställa folk när ansvaret för de två första sjuklöneveckorna ligger på företaget? Vad vet dessa ledamöter om hur kostsamt det är att anställa folk med arbetsgivaravgifter/egenavgifter, ITP pensionsavgifter med mera på nästa 40 procent, varav cirka en fjärdedel utgörs av en allmän löneavgift som är en direkt skatt och inte ger företaget något tillbaka? Vad vet dessa ledamöter om hur krångligt det är att driva företag i Sverige med alla de regler och krav som omgärdar verksamheten? En liten företagare, som enligt undersökningar jobbar 140 procent av en normal arbetstid, ska sköta all administration på tid som annars kunde ägnats åt familjen. Alla partier säger att de vill minska regelkrånglet men mycket lite blir gjort i saken. Vad vet dessa ledamöter om hur mycket sämre det sociala skyddsnätet är i Sverige för företagare än för anställda? För många är detta det största hindret för att våga starta företag. Framför allt för kvinnor. Vad vet dessa ledamöter om…? Listan kan göras mycket längre men det allra viktigaste finns med ovan. Det är inte politikerna i Sveriges Riksdag som skapar jobben även om en del tycks tro det. De kan endast förändra förutsättningarna för (små-)företagen så att de som skapar jobb verkligen stimuleras att göra det. Enligt Småföretagarna behövs det en riktig småföretagarlinje i svensk politik vid sidan om en arbetslinje. Lennart Erlandsson Förbundssekreterare i Småföretagarna

Tar du ut pengarna på rätt sätt ur ditt bolag? En fråga som alla borde ställa sig tidigt i livet är; – Hur skall jag kunna försäkra mig om ett bra liv som pensionär? Hur du sparar har stor betydelse för ditt pensionsutfall. När jag pratar om hur så tänker nästan alla på de olika sparformer som finns tillgängliga och på avkastningen. Men, i mitt resonemang går jag ett steg längre och fokuserar på hur du som företagare ska lägga upp ditt sparande. Du måste ju planera så att du får bäst nytta av dina pengar till lägsta kostnad, både nu och i framtiden. Vi kan väl alla vara överens om att vi måste spara till vår pension! Innan man som företagare väljer sparform och hur man vill placera sina pengar, måste man fundera på hur man ska lyfta pengar ur sitt bolag? Det finns många olika sätt t ex lön, aktieutdelning, tjänstepensionspremie, pensionsförsäkring, tjänstebil eller låta pengarna stå kvar i bolaget Alla som driver företag vet att de får betala olika skatter och avgifter när de tar ut pengar ur sitt bolag. Lön, aktieutdelning, pensionspremie etc. beskattas alla på olika sätt. Skatterna kan variera beroende på bolagsform, inkomstens storlek, företagarens ålder, mm. Det som bör styra hur du lyfter ut dina pengar ur bolaget är vad ditt nettoresultat blir, dvs. hur mycket pengar du får i handen i slutändan. Det är du som måste avgöra på vilket sätt du skall ta ut pengar ur företaget. När man jämför olika sätt att ta ut pengar måste man även ta hänsyn till att vissa skatter ger något i retur t.ex. så får du allmänpension, föräldrapenning, sjukpenning i förhållande till den skatt du betalt. Andra skatter är rena avgifter. Jag har skapat en trappstegsmodell där du enkelt kan läsa av hur du bör lyfta dina pengar i förhållande till ditt bolags resultat. Du kan läsa mer om detta i boken ”Bli inte blåst på pensionen!”. När du har bestämt hur du ska ta ut pengar ur bolaget, kan du bestämma hur pengarna skall placeras, vilket är en annan fråga. Lycka till! Nils Bacos Författare till böckerna ”Bli inte Blåst på Pensionen!” och ”Planera Pensionsuttagen rätt!” http://www.maximeradinpension.se

Som medlem i Småföretagarna får du 15% rabatt på böckerna om du beställer före den 15 januari 2014. Beställ på www.maximeradinpension.se och ange ”Småföretagarna” som kod.

7


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A Det kom ett brev från en medlem:

Småföretagare, den viktigaste tillväxtfaktorn? Bakgrund Jag driver företag i andra generationen. Jag tog över ansvaret för vårt företag i januari 1985, då min far fick en hjärtinfarkt. Utvecklingen på hans sjukdom var positiv, men jag fick ändå ta över ansvaret. Jag fick en ovärderlig stöttning det första åren. 1985 hade vi en omsättning på knappa 10 MSEK och två anställda. 2013 kommer vi att omsätta mer än 100 MSEK i fyra bolag och med cirka 80 anställda.

Berättelsen Jag har inte för avsikt att med denna berättelse ”hänga ut” någon utan snarare beskriva hur skev synen är på start av nya företag (utan egen finansiering). En av mina närmaste vänners son har på grund av olyckliga omständigheter inte kunnat fortsätta den karriär som han tänkt sig. Emellertid så fick han idén att använda sin kunskap till att starta ett företag som kunde ge anställningstillfällen till andra samt med rätt affärsidé även exportera konceptet till andra länder. Vi kan kalla sonen Knut. Knut har skrivit en, för den erfarenhet han har vid

30 års ålder, mycket genomarbetad affärsoch marknadsplan. Verksamheten kräver cirka 3 MSEK i kapital. 50 procent kommer från ägare, Knut samt personer i hans närhet. Resten kommer från statliga medel för företagsutveckling och bankväsendet.

Hur finansieras verksamheter? Knut har besökt en majoritet av bankväsendet under våren. Ingen utom en var intresserad i att diskutera finansiering. Någon uttryckte, ”bästa affärsplanen jag läst på länge, men det är fel bransch. Kom tillbaka när verksamheten visar positivt kassaflöde”. Den statliga finansieringsmöjligheten ställer naturligtvis upp, OM, bankväsendet visar sin vilja. Det är i högsta grad anmärkningsvärt att deras (statliga finansieringens) villkor är STIBOR 30 + 6 procent! Och dessutom ställer de sig över årsstämman och proklamerar att det inte blir några utdelningar förrän skulden är avbetald. Försök att öka amorteringstakten göre sig inte besvär, då det inte tillåts enligt ALMI:s slavkontrakt. Den ”villiga” delen av bankväsendet då? Ja, jag som varit med några år baxnar över deras

villkor. Påminner om det första av de tio budorden, i varje fall enligt katolsk och luthersk tradition. Om vi får alla dina affärer, företag och privatekonomi, så gäller dessa villkor annars höjer vi räntan 1 procent. Utöver det så är räntevillkoren och framförallt säkerhetskraven häpnadsväckande. Eller för att citera en högre banktjänsteman jag känner: ”Vi banker, vi säljer paraplyer i solsken”.

Slutsats Det har under många år varit regeringens målsättning (oavsett politisk inriktning) att det ska vara enkelt att starta nya företag. Ovanstående skrift tyder inte på det. För mig har det varit en lärorik resa att vara med i det här projektet. Jag kommer göra vad jag kan för att det ska utvecklas positivt. Jag är inte lika säker på vad jag ska ge mina barn för rekommendation. Vi har en väl fungerande verksamhet med bra soliditet. Av vad jag hör kommer kanske inriktningen att ändras och jag känner inte att jag vill att mina barn ska behöva genomlida denna finansieringsresa. Då gör vi något annat som dessvärre inte skapar arbetstillfällen.

Slut med att kunna köpa lokalproducerad mat?

När jag var och skulle byta till vinterdäck på bilen blev jag som vanligt utfrågad av Lasse: - Först pratar politikerna om att vi ska handla lokalproducerad mat för miljöns skull. Sen fattar de beslut om att bara svenska torghandlare ska ha kassaregister. Blir inte det orättvist?

8

- Ja, det blir nog svårt för våra lokala odlare att kunna konkurrera med danska eller holländska grönsaker nu, svarade jag. - Sen fattar de beslut som gör att man måste ta bilen om man vill handla lite lokalt producerade morötter eller potatis. Sven bonde skaffar väl inte ett kassaregister och far till torget, utan jag får köra till honom och köpa potatis utan kvitto. Hur har stockholmarna tänkt nu då? - Dessutom har regeringen lämnat in en lagrådsremiss där svenska företagare ska ha kassaregister om de säljer för mer än knappt 15 000 kronor under en månad. Det blir allt dyra morötter det! Under förutsättning att kassa-registret faktiskt klarar höstrusket och det finns elektricitet på torget. - Och regeln infördes för att motverka osund konkurrens? För vem? Regeringens lagrådsremiss om att sänka nivån för när svenska företagare måste ha kassaregister lämnades 12 september 2013. Regeln ska börja gälla drygt 3,5 månad senare, men i lagrådsremissen förekommer två olika datum för när den ska börja gälla – 1 och 2 januar2014!? Man får hoppas att

detta inte är gjort för att ytterligare försvåra för de minsta och nya företagen i Sverige. Man kan fundera över vilka som har mest prestige i reglerna om kassaregister: Socialdemokraterna som föreslog regeln eller Alliansen som införde den? Det är nog som kompisens grabb sa: - Så fort nån ung människa tycker detta är spännande så knäcker dem den koden. Kan man hacka Pentagon, så borde svenska Skatteverket vara en skrattmatch. Men de klarar sig väl på att det inte är så spännande. Än… Erik Sjölander


Han vill skapa ett

Småföretagarklimat i världsklass Leif Svensson, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund, menar allvar. Han förstår inte varför politiker och beslutsfattare inte gör mer för att underlätta för småföretagen. En av de viktigaste frågorna just nu är att få bort sjuklöneansvaret. I en undersökning gjord av förbundet med svar från 1 043 medlemmar, sa 45 procent att de skulle anställa en eller flera medarbetare om sjuklöneansvaret slopades. – Teoretiskt skulle det ge över 400 000 nya jobb, säger Leif Svensson. Att slopa sjuklöneansvaret för företag med färre än 10 anställda är den klart billigaste och enklaste åtgärden, för att få företagen att anställa. Undersökningarna när det gäller en halvering av arbetsgivaravgiften, för den första miljonen, är lika entydiga. Politikerna komplicerar det hela och ser inte de enkla lösningarna.

Brinnande engagemang

Leif Svensson, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund är glad över utvecklingen i förbundet. På tre år har antalet medlemmar gått från noll till cirka 21 000. Foto: Maria Boborg-Trané

Leif Svenssons stora engagemang för småföretagarfrågor går inte att ta miste på. Och han tvekar inte att sticka ut hakan. – Vi som jobbar i förbundet brinner verkligen för att förbättra och förenkla för småföretagen. Vi vågar säga ifrån i alla lägen och vårt mål är att skapa ett småföretagarklimat i världsklass.

Hans brinnande engagemang för arbetsmarknads-, företags- och idrottsfrågor har fört honom in på många olika spår i livet. Redan som 14-åring började han som billackeringslärling, ett jobb som han återvände till efter en tid i FN:s tjänst. Han fick senare anställning i Barkåkra kommun, med uppdrag att bygga upp kommunens ungdomsverksamhet. Gick vidare och blev regionchef för Riksförbundet Bingo AB och blev senare husförsäljare för Götenehus. Några år senare utbildade han sig till Fastighetsmäklare och byggde upp en blomstrande verksamhet. Men över en natt slogs allt i spillror. – Regeringen Bildt devalverade och jag förlorade 9 miljoner. Konkursen var ett faktum. Leif var snart på banan igen. Den här gången gav han sig in i tidningsbranschen. När han 2003 sålde tidningarna till Danska Politiken hade han sju anställda. Vid sidan om yrkeskarriären har han dessutom varit ordförande under 28 år, i en av Ängelholms mest aktiva fotbollsklubbar samt varit ordförande i Idrottens samarbetsorganisation i Ängelholm under elva år

Raka och tydliga Samtidigt som Leif Svensson drev företag engagerade han sig i Företagarförbundet och var dess ordförande under åren 1999-2005. Efter tre år hade antalet medlemmar stigit från 745 till 17 000. Och när Leif Svensson slutade 2005 hade förbundet 25 000 medlemmar. Nu hade han tänkt sig ett liv som pensionär. Men det blev alldeles för tråkigt. I stället tog han över ordförandeklubban i Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) i Höganäs, blev därefter vice ordförande på riksnivå och senare tillförordnad ordförande under hela valåret 2010. I januari 2010 gick startskottet för Småföretagarnas Riksförbund. Tillsammans med ett gäng duktiga medarbetare växte förbundet och idag, drygt tre år senare, är nästan 21 000 småföretagare medlemmar. – Helt fantastiskt! Vi har etablerat oss som en rak och tydlig organisation som politikerna lyssnar på.

Ett småföretagarklimat i världsklass Hur ser då Leif Svenssons småföretagarklimat i världsklass ut? Svaret kommer snabbt: – När du kan driva ditt företag utan att myndigheterna försämrar förutsättningarna för dig. När du har en god lönsamhet utan att behöva jobba 140 procent och när du har ett lika tryggt socialt skyddsnät som anställda. Och så tillägger han: – När det här är uppfyllt – då slutar jag! Maria Boborg-Trané Namn:

Leif Svensson Bor:

Höganäs i Skåne Fritidsintresse:

Matlagning, Sagt om Leif:

Optimist, positiv, gott humör

9


M E D L E M S S I D O R N A - D E B A T T, N Y H E T E R , I N F O R M AT I O N F R Å N S M Å F Ö R E TA G A R N A

Vismas Affärs-barometer 2013 undersöker och sammanfattar trender kring småföretagares tro på försäljning och inköp. Affärsbarometern startades för tre år sedan och genomförs en gång i halvåret.

Höstens undersökning visade bland annat:

Intresset för företagarfrågor var stort på Ëntreprenör- och Ledarskapsdagen. Anneli Egestam, ansvarig för eventet här tillsammans med Småföretagarnas Lars Strömberg och Maria Boborg-Trané. Nya kontakter skapades på Entreprenör och Ledarskapsdagen i Göteborg.

Mötesplatsen för kvinnors företagande och ledarskap Entreprenörs- och Ledarskapsdagen i Göteborg, eventet för kundmöten, kunskap och kontakter, exklusivt för kvinnor, har etablerat sig i det Västsvenska näringslivet. Anneli Egestam, Egestam Marketing, tillika styrelsemedlem i Småföretagarnas Riksförbund, startade Entreprenörs och Ledarskapsdagen för tio år sedan, då tillsammans med Business Region Göteborg. – Jag träffade många kvinnor, deltagare och utställare, som kom tillbaka år efter år för att man uppskattade eventet och att ses i ett professionellt ang samt för att nätverka och lära mer om företagande och ledarskap. Eventet har med åren etablerat sig som en mötesplats för Göteborgs mäktiga och företagsamma kvinnor.

Småföretagarna på plats Till höstens event kom cirka 250 kvinnor för att lära och utbyta erfarenheter, dels med varandra och dels med de 27 utställarna. Småföretagarnas Riksförbund var en av dem. – Intresset för de frågor som vi driver var stort, både hos besökarna och hos utställarna, berättar Lars Strömberg. Det finns ett behov av att diskutera företagarfrågor och få till förändringar för att underlätta det vardagliga arbetet för oss småföretagare.

Mod att utmana och ifrågasätta Årets event handlade om mod. Frida Boisen,

10

chefredaktör på GT talade om modet att ifrågasätta. Retorikkonsulten, Nina Buchaus gav tips på hur man kan påverka andra och ta plats. Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör Landvetter Airport, berättade hur hon motiverar sin personal och hur hon har fått flygplatsen att klättra i rankinglistan över Europas bästa flygplatser. Säljinspiratören och författaren Ulla-Lisa Thordén gav konkreta tips på hur man sätter rätt pris på sitt huvud och tar mer betalt.

■ Företagare är mer optimistiska i år än för ett år sedan. Andelen som tror på ökad försäljning har ökat från 33 procent till 45 procent på ett år. ■ Det råder fortsatt försiktighet kring inköp. Andelen som tror på ökade inköp ligger kvar på 33 procent. ■ Västerbotten är det län där företagarna är mest optimistiska, både när det gäller inköp och försäljning. Alla resultat kan läsas här: www.visma.se/affarsbarometer Vismas Affärsbarometer 2013 Länsrankning när det gäller positiv förväntan på ökad försäljning och ökade inköp de närmaste sex månaderna. Vårens placering inom parentes. 1 Västerbotten (19) 2 Västernorrland (2) 3 Kronoberg (11) 4 Stockholms län (9) 5 Gotland (18) 6 Värmland (3) 7 Dalarna (17) 8 Sörmland (1) 9 Jönköpings län (14) 10 Örebro län (14) 11 Västra Götaland (6) 12 Östergötland (7)

Gnetar på Men den modigaste av dem alla var AnnaKajsa Lindell. Hon berättade om sitt företag Beat Food for Progress. Hon trodde stenhårt på sin idé och trots motgångar fortsatte hon att kämpa för att få andra att förstå, det smarta med att byta ut en del av köttkonsumtionen mot en böna. – Vi småföretagare gnetar på och är envisa och ibland kan vi känna oss lite ensamma, säger Anneli Egestam. Därför tror jag att det är viktigt att träffa likasinnade, känna gemenskap och inte minst att ha kul! Den 31 mars 2014 arrangeras nästa Entreprenörs och Ledarskapsdag i Göteborg Maria Boborg-Trané

13 Jämtlands län (10) 14 Skåne (8) 15 Gävleborg (14) 15 Uppsala län (11) 17 Västmanland (13) 18 Norrbotten (5) 19 Kalmar län (20) 20 Halland (3) 21 Blekinge (21)


Succé för

småföretagarvänlig säljbok ”Låt hjärtat slå ditt säljrekord” heter boken, som kom ut 2012 på Ekerlids förlag. Den har blivit mycket uppskattad av säljare, säljchefer, VD:ar – och inte minst småföretagare. Vad handlar boken om?

Björn Strid och hans märkliga karriär. Hans första jobb i livet var på Hemglass, där han snabbt blev bäst i Sverige och slog alla rekord som fanns. Nästa steg blev logistikbranschen där han sålde postavtal för bolag som TNT, Swiss Post och DHL – och blev bland de bästa i hela Europa. Hans rekordsiffror (se ruta) är närmast förbluffande. Varför? Jo, för att han aldrig bekymrade sig över säljteorier, avslutsteknik eller andra ”smarta knep”. Björn Strids framgångssaga visar i stället att det är service och empati som ger de verkliga säljrekorden.

Varför är den intressant för just småföretagare?

Många småföretagare upplever idag en press att sälja och dra in kunder. Man vet att man måste, men man är osäker på hur man ska göra. Även om man brinner för sitt företag och tror stenhårt på sin affärsidé är det många som blir obekväma i rollen som ”säljare”. Man tror nämligen att det handlar om att vara påflugen, övertala folk och använda smarta knep – och då blir man rädd att kunderna ska tycka man är jobbig. En bok som i stället visar att det är service och empati som ger bäst resultat kommer då som en befrielse.

Hemglass: Björn Strid blev

bäst i Sverige och slog alla försäljningsrekord som fanns 1994-99. Han omsatte till slut över 4 miljoner med bara en enda glassbil, och sålde mer glass i januari än snittsäljaren gjorde i juli.

TNT: Björn drog in 150 nya

kunder 2000-02, nådde 22 miljoner i omsättning med hela 38 procent i första marginal – bäst av samtliga 100 internationella postsäljare i Europa.

Vad får man veta i boken?

Hur Björn gjorde. Inklusive bakslag och motgångar. Det är den första säljbok på svenska som i detalj berättar om ett säljarliv på toppnivå, hur allt egentligen går till bakom kulisserna. Boken är också full av goda råd och tips till både säljare och chefer.

Swiss Post: Björn byggde på

tre år upp en portfölj på 33 miljoner, det vill säga 400 procent mer än snittsäljaren i branschen, och med 20-50 procent högre marginal.

Vad gör Björn Strid idag?

Han är själv småföretagare, och vet hur svårt det är att ”sälja sig själv” jämfört med att sälja andras produkter och tjänster. Detta tar han också upp i boken. Björn jobbar idag med att coacha och utbilda, och sen boken kom ut har han blivit starkt efterfrågad som föreläsare och inspiratör.

DHL: Björn blev Sales Development Manager och var med om att öka DHL:s omsättning i Norden med nästan 500 procent mellan 2007 och 2009.

Sex enkla tips – Björn Strids bästa råd till småföretagare:

1

2

Börja varje dag med att kontakta kunder. Då är du som piggast och att ”få det avklarat” ger dig energi. Kan du, lägg hela första timmen av din arbetsdag på detta.

Har du ont om tid, se till att ändå få iväg fem utgående samtal/ mejl per dag. Det blir 25 per vecka, 100 per månad. Det gör skillnad. Och snart känns 60 samtal per vecka fullt möjligt!

Starta dagen med sälj

Fem om dan

3

Tänk långsiktigt

Varje gång du tar en kontakt, sår du ett frö. Glöm inte bort dina sådda frön! Vattna dem, håll kontakten och ha tålamod. En dag blir det affär.

4

Putsa din förpackning

Hur du formulerar och designar ditt erbjudande gör stor skillnad. Från hemsida till powerpoint till telefonmanus. Ta hjälp av proffs.

5

6

Går det trögt, kanske du är på fel marknad. Eller fel del av marknaden. Våga flytta dig, pröva nya vägar, kontakta nya grupper. Vilka kan du samarbeta med?

Vilka kunder skulle du helst vilja ha? Skriv ner en lista. Ta kontakt. Låt dem få veta att du drömmer om att få bli deras leverantör, och berätta varför. En dag får du chansen!

Fiska inte i fel sjö

Lista dina drömkunder

Vinn ett exemplar av ”Låt hjärtat slå ditt säljrekord”! Vi lottar ut tre exemplar av boken. Du deltar i utlottningen genom att kortfattat berätta om ditt bästa säljminne. Berätta om en händelse, då du lyckades sälja – fast det

verkade svårt och du kände dig osäker. Hur var situationen? Vad gjorde du? Vad sa du? Vad sa kunden? Vad hände? Varför tror du att du lyckades med just denna affär?

Redaktionen och Björn Strid väljer ut 3 vinnare som presenteras i nästa nummer. Skicka in ditt svar senast 3 januari till

info@smaforetagarna.eu 11


Nyheter

Myndighetsrankningen 2012/2013

”Pengarna är smutsiga och måste bort” Abba-legendaren Björn Ulvaeus har blivit stormrik på låtar som ”Money, money, money”, men nu tycker han att det är dags att vi alla gör oss av med pengarna. I en debattartikel i Dagens Industri säger han att pengarna är smutsiga och lockar till brott. Björn Ulvaeus vill att Sverige ska bli det första kontantlösa landet i världen. [DI.se]

5 saker framgångsrika människor gör före kl 8 1. Tränar: De flesta som tränar dagligen tränar på morgonen. 2. Äter: en hälsosam frukost, för att ge kroppen energi till att fokusera på jobbet 3. Planera dagen: Maximera potentialen genom att planera dagens schema 4. Visualiserar: Morgonen är ett perfekt tillfälle att meditera eller visualisera dagen och de framgångar den ska medföra 5. Gör det jobbigaste först på att göra-listan: Så att ”det jobbiga” inte tynger på axlarna resten av dagen. [VA.se]

Politiker kan inte skapa jobben Politiker kan inte ”fi xa jobben”. Men de kan ”fi xa förutsättningarna”. Rätt politiska beslut kan skapa förutsättningar för företagsamma människor att våga växa, testa nya idéer och anställa fler. I en värld som utvecklas snabbare än någonsin, måste vi våga ompröva och tänka annorlunda, våga ifrågasätta heliga kor. Så om jobben är den viktigaste frågan, då måste den ställas rätt: Hur gör vi det enklare och tryggare för företagare att anställa fler? Det skriver Jens Spendrup, ordförande Svenskt näringsliv och Eilon Fransson, regionchef Svenskt näringsliv i en debattartikel. [Smalands-Posten.se]

12

Myndigheterna har blivit bättre på att bemöta företagare, men några kan bli mycket bättre på att vara företagens bästa vän. Det kvarstår en del att göra i frågan om snabbhet att leverera svar likväl som digitala handlingar. Myndigheter måste ge snabba svar och möjlighet till digital information och informationslämning samt ha bra öppettider. Bolagsverket får högst betyg för femte mätningen i rad, tätt följt av Skatteverket. Därefter följer i tur och ordning Länsstyrelserna, Transportstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Polisen, SCB samt kommunala myndigheter som samtliga har ett betyg över 3,0. Efter dem följer Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och allra sist Migrationsverket. [foretagarna.se]

Könsroller hindrar företagarkvinnor En könssegregerad arbetsmarknad och djupt sittande normer om hur män och kvinnor ska vara. Det hindrar kvinnor från att bli egenföretagare, visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet. I dag är en fjärdedel av alla egenföretagare i Sverige kvinnor. Kvinnors andel av företagandet ökar, men långsamt, från 20 till 25 procent sedan 2005. I den takten är kvinnor hälften av alla företagare tidigast om 40 år. [DN.se]

De är bäst och sämst på kontakter med småföretag Mer än hälften av alla länets småföretag ser expansionsmöjligheter. 80 procent av alla småföretag vill växa. Här finns en potential för nya jobb och tillväxt. Men det finns hinder där regelkrånglet är ett. Ett krångligt regelverk och tunga administrativa bördor minskar företagens förmåga att växa. Att lätta på regelbördan är därför mycket viktigt. Det är också ett viktigt mål, som delas av så gott som alla politiska partier. [jnytt.se]

”Öppna dörren för unga”. Michael Treschow, nestor i svenskt näringsliv och ordförande för konsument-varujätten Unilever, tycker att näringslivet ska ta större ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten. Michael Treschow. [DI.se]

Stressen gör allt fler sjuka Stressjukdomar och depressioner ökar alarmerande. Regeringen har tvingats avsätta nära fyra miljarder kronor extra till sjukförsäkringarna i år och nästa år. Sjukskrivningskurvan pekar brant uppåt. En stor del av ökningen handlar om psykisk ohälsa som de senaste åren blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning, säger Jan Larsson, chef på ohälsoenheten vid Försäkringskassans analys - och prognosavdelning. Den rapport han nyligen lämnade ifrån sig visar att kvinnor drabbas i högre grad än män och att de psykiska sjukdomarna är vanligast i åldern 30 - 49 år. [GP.se]

Bra belysning kan öka lönsamheten Dåligt ljus kan leda till värk i kroppen, om du spänner dig och kisar. Belysningen på jobbet påverkar oss mer än många tror. – Synergonomi och belysning är ett underskattat problem. Det är inte säkert att man kopplar huvudvärk och muskelvärk till att man ser dåligt. Men dåligt ljus kan leda till felaktig kroppsställning för att man vill se bättre, säger Sven Bergström, utredare på LO. Om belysningen är bra så mår vi bättre och jobbar mer effektivt, och om det ska både arbetsgivare och anställda vara överens. [elinstallatören.com]


Ingvar Kamprad avslöjar sina sju bästa ledarskapstips

Mobilstress ett arbetsmiljöproblem Ordet mobilstress har hittills främst kopplats till smartphone-användare som upplevt ett tvångsmässigt beteende kring att uppdatera sig på Facebook. Men fackförbundet Unionen vill lyfta frågan avseende arbetsmiljö. Unionen anser att fler arbetsplatser måste upprätta tydligare riktlinjer då mer än varannan tjänsteman inom den privata sektorn håller sig tillgänglig utanför arbetstid via mejl eller mobiltelefon, enligt en undersökning från fackförbundet. [DI.se]

Ingvar Kamprad har gett sina ledarskapsråd till Christian Albinsson och Gustaf Geterud i boken ”Guldklockans tid är förbi”. Detta är management by Kamprad: • Ingen är perfekt, allra minst du. Anställ personal som är bra på det du är dålig på. • Brinner du för ditt arbete som chef? Då vet du också att arbetsdagen inte tar slut bara för att det har gått åtta timmar. • Kom ihåg: Det finns alltid någon som kan mer än du. Du som chef ansvarar för besluten men för att fatta dem måste du lyssna på personer runt omkring dig. • Du måste se till att alla på företaget vet vilken roll de har och hur viktiga de är. Det utgör grunden för trivsel på arbetsplatsen. • Kritik ska föregås av något positivt och du som chef måste vara ett motiverande och gott exempel. • Var aldrig nöjd. Blir ni nöjda så slutar ni att utvecklas – så stanna aldrig helt. • Var inte rädd för att göra fel. Ingvar Kamprad och Ikea har genomlidit flera skandaler, men misstag kan innebära lärdomar och framgångar. [chef.se]

Vad vet Riksdagsledamöterna om företagande? Av riksdagens 349 ledamöter har cirka 280 aldrig jobbat inom näringslivet eller har erfarenhet som företagare. De kommer antingen från den offentliga sektorn eller har från början sysslat med politik. Det förklarar varför förståelsen och intresset är så ljumt för småföretagarnas villkor i Sverige. [chef.se]

HONDA CreAtive BusiNess En modErn och attraktiv bilPark För dEt mEdvEtna FörEtagEt. Honda Creative Business är vårt tjänstebilsupplägg för företag och organisationer. En tjänstebilspark för kvalitetsmedvetna företag som tar ansvar för framtiden genom sunt miljötänk, och som uppskattar det roliga och lite annorlunda. För de som vill - och vågar - sticka ut ur mängden.

Nya CR-V lanseras 9-10 november med 1.6 liters dieselmotor. 4.5 l/100 km*, 120 HK*, 119 g CO2/km*.

Pris från ca

226.900 kr

Förmånsvärde från 1542 kr/månaden**

Motor: 1.6 i-DTEC, 120 hk / 2.0 i-VTEC, 155 hk / 2.2 i-DTEC, 150 hk. Bränsleförbrukning blandad körning: 4,5-7,7 l/100 km. Koldioxidvärde: 119-180 g/km. Miljöklass: Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Läs mer www.hondacr-v.se. För mer information eller beställning av tjänstebilsbroschyr maila till fleet@honda-eu.com. *Gäller 1.6 comfort & elegance. **Förmånsvärde netto, vid 50% marginalskatt.


Profilen

Andreas Wilson

14


- från filmstjärna till kung i juicebaren Han blev stjärna över en natt genom filmsuccén Ondskan. Sedan några år tillbaka har karriären tagit en ny vändning och ännu en dröm har gått i uppfyllelse. Andreas driver idag tillsammans med sina tre vänner, ”Juiceverket”, som blivit omåttligt populärt bland stockholmarna.

Andreas förklarar att skådespeleriet fortfarande är lika viktigt i hans liv, men inte lika styrande som tidigare. Att kombinera skådespeleriet med att driva egen verksamhet är därför perfekt, menar han. − Det är oftast en hel del tid mellan filmprojekten, och då har jag tidigare alltid blivit rastlös. Nu slipper jag stressen att jaga nya roller och kan istället välja roller som passar mig och som känns bra, säger Andreas och fortsätter: − Och så har jag upptäckt hur kul och inspirerande det är att bygga upp en verksamhet från grunden, som vi gjort med Juiceverket.

Enormt genomslag

Han blev känd för hela svenska folket när han år 2003 slog igenom i rollen som den coola Erik Ponti i ”Ondskan”, som bygger på Jan Guillous självbiografi. Innan dess har han haft några roller på Dramaten, bland annat i ensemblen som sjöng och dansade i ”Råttfångaren”. Ledande roller i ”Grease” och ”West Side Story samt även varit med i Noréns ”Detaljer”. – Ondskan var en häftig erfarenhet. Genomslaget var så enormt att det var svårt att greppa. Bara det att filmen blev Oscarsnominerad och plötsligt hamnade jag på ”röda mattan, är svårt att beskriva. Erik i Ondskan är kille med lite annorlunda syn på livet, en överlevare med både stolthet och stor portion integritet. Och just den senare egenskapen kanske är den främsta – och enda – likheten mellan skådespelaren och rollkaraktären. – Vi är nog ganska reserverade båda två. Erik är ju på flera sätt skadad av sin uppväxt. Samtidigt är han stark, en överlevare som inte viker sig. Hans karaktär utvecklas under filmens gång. Och just den här mångsidigheten gjorde karaktären väldigt intressant.

Världskändis över en natt

Filmsuccén öppnade förstås många dörrar och ledde till att Andreas ville pröva lyckan

på andra sidan Atlanten under några år. – Jag ville ta chansen samtidigt som jag visste att det inte fanns några garantier för en fortsatt karriär. Det blev en del film – och även modelloch reklamuppdrag. Och, inte minst, klättrade han upp på flera listor som en av Sveriges sexigaste män. Andreas ler när han påminns om uppståndelsen och att över en natt hamna i rampljuset och bli känd världen över. – Det där får man ta. Det gäller att ha fötterna på jorden. Jag har aldrig haft något behov av att vara i centrum, eller att synas bara för att synas. Men det är helt annat att vara i centrum i en film, i en berättelse, och göra en rolltolkning. Det är en positiv känsla, menar Andreas. Att bo i Los Angeles var spännande – ett tag. Men framför allt var det där Andreas fick sin inspiration till affärsidén Juiceverket. – LA är en otrolig stad, men det är inte så roligt att bo där helt själv. Man blir ganska ensam. Men det fanns mycket att se och uppleva, berättar Andreas, som inspirerades av den juicekultur som fanns utbredd i Kalifornien. När han sedan flyttade hem till Sverige skaffade han sig en egen råsaftcentrifug och började testa lite hemma. Snart växte idén fram om att starta något liknande. Han började bolla idéer med sina vänner, som idag är delägare i Juiceverket. – Så det här är egentligen en gammal dröm som vi nu förverkligat; att starta en alkoholfri cocktailbar. Själv står Anderas ungefär tre till fyra dagar i veckan bakom cocktaildisken och blandar goda och nyttiga fruktdrinkar, fulla med antioxidanter och vitaminer, som bidrar till en hälsosam start på dagen för stockholmarna. Han uppskattar variationen i sitt nya liv. – Jag har alltid velat prova på olika saker. Det är berikande. Jag ser bartenderyrket som ett konkret hantverk, medan skådespelaryrket är mer abstrakt och skapande, säger han.

En ”nattklubb” i hälsans tecken

Syftet och konceptet med Juiceverket är att besökarna ska erbjudas en trivsam plats att ”hänga” på, för ung som gammal. De fyra bar-kollegorna beskriver det som att nattklubben har flyttat ut i dagsljuset. Den första etableringen av den alkoholfria cocktailbaren Juiceverket, var vid Odenplan. Därefter öppnades ytterligare en juicebar i MOOD-gallerian i Stockholm samt en tredje nyligen i Hornstull. Ambitionen är att de alkoholfria cocktailbarerna ska förena smak, konsistens och upplevelse. Delägarna har tidigare erfarenhet som bartenders och menar att det är i princip samma koncept som på krogen. – Drinklistan är dynamisk och anpassas efter säsongens smaker och kvaliteten på frukten. Utöver drinkar serverar vi även nyttiga lunchsmörgåsar av olika slag och shots (även de alkoholfria) och smoothies.

En trend i tiden

Utan tvekan har Andreas och hans vänner hittat ett erbjudande som ligger rätt i tiden. Att dricka alkoholfria cocktails har blivit en omåttligt populär trend, i varje fall i Stockholm. Det poppar upp olika former av juicebarer lite överallt. Därför blir det också ännu viktigare att hitta sitt eget koncept och sticka ut i konkurrensen, säger Andreas. – Vi är väldigt noga med att hitta rätt lokaler för vår verksamhet så att vi kan skapa den rätta designen och känslan. Vi vill att alla barer har en sammanhållen identitet, förklarar han. Det märks att stor omsorg läggs ner på inredningen som är medvetet lite grov och sliten. Känslan blir en blandning mellan skafferi-och lagerkänsla med frukt och andra tillbehör som staplas på varandra i en väl genomtänkt strategi som skulle kunna sammanfattas; trendigt, trivsamt och kreativt.

15


Profilen

– Jag gillar att jobba kreativt och att skapa från grunden. Att komma upp med en idé och få den genomförd, det är enormt utvecklande och inspirerande och stärker självkänslan. Jag är verkligen stolt över vad vi åstadkommit med Juiceverket. Största utmaningen med att starta eget menar Andreas har varit alla måsten och sysslor som kommer till utanför själva kärnverksamheten. – Eftersom vår verksamhet involverar livsmedel, blir det mycket kontakt med tillsynsmyndigheter. Därutöver tar ju övrig administration och ekonomi mycket mer tid än vad jag hade räknat med. Men nu har vi 10 anställda, så det fungerar bra.

Om Andreas Wilson

född: 7 mars 1981 i Stockholm¨ familj: Gift med: Nicole Wilson. De har

ett barn tillsammans

filmer: Ondskan, tv-serien Äkta människor bakgrund: slog igenom i rollen som Erik

Ponti i filmen Ondskan (2003). Har tidigare spelat i Råttfångaren och i Lars Noréns Detaljer på Dramaten, samt i en brevfilm i programmet Bullen. Han har också varit modell för det amerikanska klädföretaget Abercrombie & Fitch, franska Dior och MQ. uppvuxen: i Täby, norr om Stockholm. på fritiden: tycker om att laga mat

det du kanske inte visste om Andreas:

2008 vann Andreas Wilson TV-frågesporten Jeopardy.

Ser du några liknelser i dina två yrkesroller? – Ja, själva kärnan i vår verksamhet är att erbjuda gästen kreativa juicer och smoothies av hög kvalitet. Kreativitet är viktig även när du går in i en roll och gör din egen tolkning av manustexten. Du gör ett val och skapar en roll utifrån det. Så visst finns det vissa paralleller, menar Andreas.

Andreas bästa …

bästa årstid: Höst bästa film: Dom andras liv bästa varumärket: YSL bästa cocktail på Juiceverket: Trans

euro express

bästa podcast: Breaking bad insider

podcast

bästa dagen i ditt liv: min födelsedag,

Hur ser du på framtiden. Kommer du fortsätta arbeta som skådespelare eller satsa helhjärtat på att utveckla din nya affärsverksamhet? – Jag tycker fortfarande att det är kul, trots stressen och pressen med att jaga provfilmningar och få recensioner. Men för att få fortsätta filma sådant jag tycker är kul är Juiceverket ett bra och väldigt roligt komplement.

varje år

Om Juiceverket

Startade: augusti 2011. Ägare: Andreas Wilson, Claes

Häggström, Sebastian Berggren och Niklas Junker. Antal enheter: 3 i Stockholm. Anställda: 10. Omsättning: 9 miljoner kronor. Expansion: Nya enheter är på gång. Jobba mer med event och större tillställningar.

Allt fler kändisar startar eget Att artister och skådespelare skaffar sig en bisyssla vid sidan om sin huvudsakliga profession blir allt vanligare. Det kan handla om allt ifrån att skriva böcker, lansera vin eller parfym, öppna krogar och restauranger. Här är bara några exempel. Lasse Kronér, artist och programledare, har konstruerat brädspelet ”Wall Street”. Delägare i ett företag som utvecklar spelappar. Joel Kinnaman, skådespelare, är delägare i Lily’s Burgers på Hornsbergs strand i Stockholm. Har

16

bolaget Kinnaman mat AB. E-type, sångare och artist, driver vikingakrogen Aifur i Gamla stan, Stockholm. Carin Da Silva, Let’s dance-dansaren, driver hundkafé Coffee & Friends i Vasastan. Petter, sångare och artist, har skrivit böcker och lanserat egna drycker. Senaste satsningen är restaurangen Käk i Hornstull. Charlotte Perelli, sångare och artist. Har skrivit hälsoböcker, lanserar eget kosttillskott och parfymkollektion. Per Gessle, artist och sångare. Delägare i hotell Tylösand och lanserar egna viner.


Juristen

Borgensåtagande I förbundets rådgivningspanel får vi inte sällan frågor om borgensåtaganden. Vi har också genom en av våra advokater drivit ett ärende om ett kommersiellt borgensåtagande för en medlems räkning. Med borgensförbindelse menas att någon tar på sig betalningsansvaret för en låntagares skuld. Först ett klarläggande. Många förväxlar begreppen gäldenär, borgenär och borgensman. Gäldenär kallas den som fått ett lån och borgenär kallas kreditgivaren till exempel en bank, och slutligen, borgensman kallas den som tecknar en borgen det vill säga den som går i borgen för någon. Det finns två typer av borgen, enkel borgen och proprieborgen. Med enkel borgen menas att borgensmannen

tar över betalningsansvaret först när en låntagare inte har någon utmätningsbar egendom kvar och med proprieborgen menas att borgensmannen ansvarar för lånet som för egen skuld. Långivaren kan då kräva borgensmannen på skulden utan att först ha krävt låntagaren. Ett borgensåtagande kan utformas på olika sätt och man är inte bunden av de formulär som de vanligaste kreditgivarna tillhandahåller. En vanlig formulering för till exempel proprieborgen är: ”För kredittagarens förpliktelser enligt detta skuldebrev/kontrakt tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld”. För de flesta av våra medlemmar som är företagare brukar man komma i kontakt med borgensåtaganden som säkerhet i samband med upptagande av krediter i bank. Det kan röra sig om en checkkredit eller en annan kortare rörelsekredit. Dessa åtaganden brukar kallas för kommersiella borgensåtaganden och ibland av bankerna för ”skötselborgen”. Innebörden av en så kallad skötselborgen är att kreditgivaren nog i och för sig tror på att gäldenären ska klara av sina åtaganden men att borgensmannen förväntas följa upp detta eftersom han annars riskerar att få betala skulden själv, till exempel vid en checkkredit. Några saker bör man tänka på i detta sammanhang. Man brukar säga att ”den som går i borgen går i sorgen”. Detta talesätt har verkligen fog för sig eftersom många djupt ångrat att de gjort sådana

åtaganden. Även om det finns möjligheter att jämka ett borgensåtagande om kreditgivaren brustit vid kreditprövningen, bör man vara mycket noggrann med att undersöka de ekonomiska förutsättningarna innan man tecknar en borgen. Försök att begränsa Ditt borgensåtagande på alla sätt. Du måste räkna med att Du kan bli betalningsskyldig för hela beloppet och agera därefter. Några tips om Du nu går i borgen för Ditt företags åtaganden

Välj självklart en enkel borgen före en proprieborgen Om det går, tidsbegränsa och gör en beloppsbegränsning av Ditt åtagande Om det rör sig om en borgen för ett leasingavtal, kontrollera noga villkoren i leasingavtalet och ta ställning till om det är verkligen är nödvändigt med en leasinglösning för Ditt företag Var noggrann med att kontrollera att det företag som Du är delägare i sköter sina ekonomiska angelägenheter så att en misskötsel av krediten inte utlöser Ditt åtagande När det gått några år kanske kreditgivaren inte längre behöver borgen som säkerhet för lånet och i dessa fall kan Du begära att borgensåtagande tas bort. Det bör Du även överväga varje gång som kreditgivaren vill har en förnyelse av Din förpliktelse Djursholm den 2 maj 2013 Wiggo Lindgren, Förste vice ordförande och juridiskt ansvarig Småföretagarnas Riksförbund

Rådgivningspanelen erbjuder 30 minuters rådgivning utan kostnad Småföretagarnas rådgivningsservice är mycket uppskattad av medlemmarna. Under 2012 har mer än 500 frågor besvarats. Många frågor har rört arbetsrätten och även klagomål på telefonförsäljning av telefonabonnemang och annat. Andra frågor har rört kunder som inte vill betala och allmän affärsjuridik. Rådgivningspanelen består idag av två advokater, samt en skattejurist och den kretsen kommer att utökas så snart behov föreligger. Har du frågor är det bara att ringa kansliet så kommer någon jurist att kontakta dig inom några dagar. Du erbjuds 30 minuters rådgivning helt utan kostnad.


Krönika: Alexandra Pascalidou

Sociala entreprenörer Entreprenörskap är vår tids honnörsord. Ni som läser dessa rader är förebilder och inspirationskällor för unga som bävar för den växande ungdomsarbetslösheten och en arbetsmarknad som ofta ställer orealistiska krav. När jag häromdagen mötte ett gäng ungdomar frågade de vad de borde ”uppfinna” för att bli rika och berömda. En tonårsfinnig kille i keps berättade att han låg sömnlös om nätterna och försökte kläcka den där Idén. Eftersom jag inte hade några kokbokslösningar att servera berättade jag om den sydafrikanska medicinteknikern Sonette Ehlers som blev så drabbad när en flicka som fallit offer för våldtäkt sa: ”Jag önskar jag hade tänder där nere”. När Sonette Ehlers senare stötte på en man som kom in till sjukhuset skrikande av smärta för att hans snopp fastnat i gylfen trillade polletten ner och resulterade i en taggig tub som förs in i slidan som en tampong. Produkten döptes till Rapex och när kritiker anklagade Ehlers för att innovationen var ett medeltida straff blev svaret: ”Ett medeltida straff för ett medeltida övergrepp”. Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp är ett globalt problem som drabbar miljoner kvinnor. Det är som ett pågående krig mot våra systrar, mödrar, döttrar, fruar eller fastrar. I de flesta länderna är det fortfarande offret som stigmatiseras och tvingas tiga av skam. I många av världens väderstreck förväntas flickor och kvinnor vända andra kinden till istället för att slå tillbaka.

FRIDA Frida FÖRETAGARE Företagare

18

Bara häromdagen, efter att en 17-årig flicka smygfilmats av sin pojkvän när de haft samlag och där filmen spreds på nätet, sänkte Göta hovrätt skadeståndet med hänvisning till att det är ”alltmer accepterat att vara utåtriktad avseende sina sexuella vanor.” Först kränkt och sen ifrågasatt. Det gamla mönstret går igen även i världens mest jämställda land. Och vad har nu detta med entreprenörskap att göra undrar ni med all rätt. Det är min fasta övertygelse att ungdomar behöver finna något att brinna för. De behöver engagera sig i mer än ”Idol”- och ”TopModel”tävlingar. ”Biggest Looser” och ”Bonde söker fru” i all ära men de väcker ingen kamplust direkt. ”Hollywoodfruarnas” hypnotiserande budskap till flickorna är att vägen till kändisskap och ett glittrigt och glättigt liv går via giftermål med rika och framgångsrika män. Min ödmjuka förhoppning att det växande släktet ska vända den navelskådande blicken mot omvärlden. Jag hoppas de nyttjar sin innovationsanda och kreativitetskraft åt att göra vår tillvaro lite bättre. Oavsett om de utvecklar vassa våldtäktsskydd eller tränar ”hjälteråttor” som ska spåra landminor för att bespara barns liv så hoppas jag de ska få upp ögonen för de miljoner sociala entreprenörer som gör goda affärer i ordets rätta bemärkelse. Det enda som krävs är att socialt entreprenörskap införs på skolschemat och att medialandskapet ger de sociala entreprenörerna den hjältestatus de är värda. Av den enkla anledningen att de gynnar oss alla. Alexandra Pascalidou är journalist, programledare och författare. Hon föreläser och leder debatter och evenemang runtom i Europa.

© Anders Suneson/Tantiloop en serie av Anders Suneson 2013 Film


STÅR SOM GARANT

© Melon Produktion ÄR DET SOM ÄR FÖRPACKAT

SÄTTS UNDER BAK ÄR UPPTAGEN I KLÄDERNA

HAR KARL JOHAN

KLINGA UT

TÅGÄNDA HÖNA I TERRÄNG SLAGORD TAR DEN SOM GILLAR SKÄMT

BÄRS MED SLANG KRÄVER KISTER

SJÄLSFRID

FRUKTA

STARTAR NÄR MAN LYFTER

HACKA

SMÅ OCH KRAFTIGA

SÅDANA GER OSS JULBAK EN AV URMAKARNA

SLÅ TILLBAKA

GÖR TANT BRUN FALLER FRÅN TALL SÅDANA GÅR IGENOM LJUS FRÅNSLAGEN

TUMMELPLATSEN GÖR MEDICIN SÅDANA HAR ALFA SOM ETTA TOG TAG UNDER OS

TAR LOV UTAN MÅL

KUL SAMLING MED KUNDER DEN KOM UR UR

I ROCK TILLIT

VÄRDERA HÖGT SOLUPPGÅNG I BUR PÅ PLAN

LYFT FRAM

ÄR STATENS ADVOKAT

SLUTMÅL FÖR LAX GICK VI MED I -95

FÖRSÅG MED VERKTYG

METODEN GÖR MARSLANDNING KALLAS KRAKE DE SYNS VID VATTEN

BLÅSTE UTAN VIND VERKA

STREJKAR

STÅR NICK FÖR HJÄLPER DIG ATT HITTA SLÄKTEN

BÖJT SIG VID FARA

HÖRS I OKTETT

JUNIOR I KORGEN

LUNDENSAREN

PLANET SOM INTE KAN FLYGA

BÄRS AV DRÄKTIG GAMMAL VANA

NATION

BLÅGULA

GÅNGJÄRN I STALLET

Renata Chlumska

ÅTERSTOD

SLAPP

Annie Seel

KURERAD SKINA UPP

HAR DRAG I SINA AFFÄRER MÅTTEN PRÖVAR KONSUMENTTVISTER

TRAFIKSIGNAL HAR EN POÄNG ÄR DET BANNLYSTA LEGENDAR PÅ TVSPORTEN

VISAR RÖDA SIFFROR HAR BLOMMOR OCH BIN

HAR HUS I BUKAREST FOGA SAMMAN

RÖSTADE SVERIGE OM 1957

HAGEL KVICK HAR BASKER I STRID

DEN BÄR KOTTE

VISADE RÄTT I ETTAN

VÄNT OM

HAR METALL UNDER SINA VINGAR

KOLLAR ATT PUMPEN ÄR OK ÄR PRYLAR MED DÅLIG PASSFORM

DEN GÄSTADES AV APOLLO

GÖRS MOT SKROVMÅL

Bra Affärer

Annonsbilaga FRISTER HOS SEB

K

ÄR EN OVANLIG LÖSNING

DEN KALLAS VÄRLDENS LUNGOR

R

E

DRIVER SMÅFÖRETAGAREN

E

G E

T

Ö

D

E

A

FORTUNA

D

M N A

SVÅRUTHÄRDLIG SÅDANA GÅR I LED

GODSÄGARE MED ANSTÄLLDA FÖRR

P

LIDELSEN OCH PASSIONEN

L

Å

DESTINATION ÖMSEVIS

N Ä A

S

E

R

GER OSS JULBAK

SÄTTER SINA SPÅR SPELÅR

G S

A

FIXAR MAT PÅ BURK SÅDAN BOR I DELSTAT

T

D

E

N

ÄR KANADENSARE

R

A

SÅDANA VISAR RÖDA SIFFROR

Å

R

RAPPA

S

T

O

R

S

K

O

R

RUNGA STILEN SOM KOM IGEN UNDER 1800TALET

K

A

N Y

E

R

SKIDKUNG PÅ 60TALET

GAMMELDANSEN VASS I KANTEN

S

N A KAN VÄL HOVMAN

S

S

A

Ä

T

FÖRSVANN SOM EN AVLÖNING

ÄR TRIANGEL PÅ VÄG

V

A

R

TIDEVARV

N E

O

L

N

ÄR INSATT I

STYRDE VOLVO FÖRR GRISAR PÅ BANKEN

P

G

REGEL I BALK

I

VARV

L

N A TJÄRN

ORDDÖVHET FLÄRDFRITT

I K A

V SÄTTA UNDER PRESS

N G L KALLAS SNUBBE IBLAND

L

I VÅR TID GÅR BLÅST PÅ

T

E

FYLLKAJA BÄR ANLAG

A

U

ENGAGERA I JOBB

U

R

DEN SLÄCKTE PÅ KS

E

T

E

R

L

ÄR DE SOM SAKNAR HJÄRTA

ÄR ETT ISOLERAT HUS

N

A

R

Ö

D

SÄGER TACK

K N I

Å G A

N U

HÅLLER STUBBEN I SCHACK

STICKER I ÖGONEN PÅ FOLK

L SÅDANA TAS MED TILL ETT SKROVMÅL I ETT HUJ

M A

N G L

A

S

S

I

N

FÅR DEL AV SITT MODERSMÅL

N

STÄLLER KRAV PÅ KLISTER

DRAKE I EKEN

Ö

D

O

E

N E

K

O

N

VISAR STAMTAVLA

KLOCKSLAG DÅ DET BÖRJAR

A

N

VÄRMS AV GLADA

S

DEN TAS AV HARE ÄR EN SLUTEN KRETS

T

Ä

T

N G

U

R

ÄMNAR

N I

T

V

K

G

E

A

O

O

K

Ä

S

R

A

R

K

D

R

R

GER PÅSPÄDNING

S

D

R

GER BLIVANDE RESENÄR TAK ÖVER HUVUDET

ROA NATIONEN

S

STARTAR LÖFTESRIKT

VÄNTA

UPPSÄTTNING AV KLÄDER

Ö

K

HAR STENSTATYER DEN ÄR EN BAKPLATS PÅ PUB

P

Å

S

K

Ö

T

U

B

E

R

FATTAS PÅ KOPP STUDIEUPPEHÅLLEN

Ö

T

R STRÄCKA UTAN BÖJ RYMMER TULO

I

A

X

R

A

LÄMNAS IN MED TIPS

O

S

A

R

T

T

T

K

A

E

S

K

O

R

E

R

E

N

SKYDDSFÖLJEN

K

SKINA UPP ALSTRA

L

E

DRAGIT ETT STRECK

R

I

HADE MALM SOM BAS FÖRR

L

O

B

O

G E

N

I DAGSLÄGET

N U

DRIVER SKENBAR

T

R

FÖRNAMNET

VILL DEN SOM BYGGER BROAR

N A

GETT BRÖSTET

E

A

T

T HA DET RIKTIGT BRA

R

K

A

T

PLANK VID HOVET

I

S

A

K

D

KRÄVER JAKT PÅ VINTERN SKALAS TILL MACKA

A

R

N Ä FANNS I NEROS RIKE

G A A

K

R G

R

O

B

R

L

A

I

M

VID BÄCK

Å

KAN LIGGA OCH GNAGA

T

M A

R SPELADE I KAMELIADAMEN

G A

ÄR ETT BRA BETYG

R

B

O

R

A

R

VARA HÄR OCH NU

Ä

R

O

KALLAS KANSKE BAGARE I SAN REMO

E

U

R

O

TA TAG

ÄR ETT REP

T

M Å

M M A

S

I

O

D A

I

E

E

I

N

DROG FÖR ANDRA

R

P

R

TRÄ TRÄ PÅ BILD

K

O

L

ÄR VÄL FALSKA UPPGIFTER

D

T

UPPRÖRANDE HÄNDELSE

SÅDANA GÅR I TAKET SPETSFUNDIGA

GÖR DEN SOM INTE ORKAR KÖR I UPPSALA

I SNÅR DEN HAR BOSS PÅ GOLVET

O R

KAN ETT RINNANDE VATTEN

O

ZEDONG

N

L

ÄR ÖVERFLÖDANDE

A

R

K

D E

GOD FORM

HÖGTIDLIG FÖRRÄTTNING

E

VÄXER UNDER SKIDSÄSONG

Y

ÄR PANTAD BURK

A

A

G A

K

A

SÅDANA VÄXLAR MELLAN KRONOR FÖRGÅRD

S

N E SPETSPLUGG

INNEHÅLLER KOPPAR

R

T

E

R

A

A

INDIVIDUELLA

SKYLTADE MAN MED I SUNDSVALL

K

S

KAN MAN SLÅ UPP I

N G SALVA I LUMPEN

N

AVMÄTT

GÅTT UPP I RÖK PLATS FÖR KAMP

Ä

SÄTTA UPP

G R

FÖGA SPRIDD

O R

DE KÖRS PÅ SKUTAN

N Å

G

A

T

DEN MÖTER VI I SKOG OCH MARK

G E

F

SPÖDAM

ÄR VÄL ETT PAR

T

RÖRA I KAOS

HYVLAS HEMMA

ÄR INAKTUELL

FALLER PÅ HÖSTEN

A

G Ö BADSTÄLLE

ALSTRAR

BUSKEN

N O

A SÄTTA TÄNDERNA I

GER OLJA TILL PANNAN

N

G

Å

Ä S

O

S

L

R I

E

S

ÄR VÄL FÖRSKOTT

T R

KALLADES SKUBB

E

STRÖMFISK

P

DENNE FLYTTAR IN I SIN FÖRSTA LYA

R

Ö

DE SYNS I LUND

V

D

S

A

FORDONET SOM ÄR TOTALFÖRSTÖRT

N A

K

T

GRUBBLAT PÅ

A

S

S

Ö

V

SINKAR BILIST TÄCKS AV KAPSEL

K

L

T

O

ÄR LAST

A

R

STÄLLER KRAV PÅ KLISTER

N

STÅR FÖRÄLDRAR I

M

I

R

AVFALL SKUMMAR ÖREBROARE TILL FRUKOST

G E

T

O

GAPA STORT

O

A

R

DE ÄR MED PÅ ETT HÖRN ÄR EJ PUSSADE

ÄR DRYG PÅ SOLSIDAN

FYLLS MED LAGER

HAR EN KALLE SOM SPELAR

R

RIKTMÄRKE

K

G A

N I

FINGERVISNING OM KÖPESUMMA

GÅNGJÄRNEN UNDER KAMPEN

HAR DEN SOM FÅTT KLARTECKEN

G N S

I

ÄR EN SMAL SAK

CURIE MED NOBELPRIS

LÄR UPP KILLINGGÄNGET

T

FÄLTET MED STÄNGSEL

KASTAR EN BLICK PÅ

KAN FÄLLA I ETT MÅL

SKA FÖRETAGARE FÖRA

Vinn ett lottpaket från Svenska Spel Sänd in lösningen till Småföretagarnas Riksförbund, Storgatan 64, 263 31 Höganäs. Märk kuvertet med ”Korsord”. Senast den 3 januari vill vi ha din lösning. De fem först öppnade rätta lösningarna vinner ett lottpaket från Svenska Spel. Rätt lösning och namn på vinnarna presenteras i nästa nummer av Bra Affärer.

T

Vinnare av korsord i Bra Affärer samt Annonsbilaga nr. 4/2013 Bra Affärer 1. Sakari Sjöblom, 2. Malin Alm, 3. Lena Hörnström Andersson, 4. Sten Olof Blomqvist, 5. Birgitta Lövberg Annonsbilaga 1. Ulla Dobo, 2. Pontus Liedberg, 3. Birgitta Tamas, 4. Ulf R Flodin


Småföretagaren - en förutsättning för svensk välfärd

Dina Medlemsförmåner Våra medlemsförmåner blir allt bättre och allt fler. Vår uttalade ambition är att skapa de flesta och bästa medlemserbjudandena som går att få i någon organisation.

SEB har av Privata Affärer blivit utsedd till årets småföretagsbank 2008-2009 och 2011. SEB har de senaste åren satsat på paketlösningar och företagsrådgivning med inriktning på småföretagare. Genom vårt samarbetsavtal får våra medlemmar tillgång till Sveriges bästa bank för småföretagare med speciella förmåner och service. Läs mer om dem på vår hemsida. www.smaforetagarna.eu Vårt mål är att det ska ”betala” sig många gånger om att vara medlem hos oss. En småföretagare som är medlem hos oss ska ha samma möjlighet till rabatterade inköp som de stora företagen har. Har du som medlem ett förslag om tillägg kontakta kansliet via telefon eller e-post. Vi beaktar och bearbetar alla förslag som ni medlemmar lämnar. Finn s m

ed app

BEER & DIAMANT PR

turistmål.se SEVÄRDHETER - BOENDEN - AKTIVITETER - NÖJEN

Profile for Småföretagarnas Riksförbund

38373 sfr bra affarer 5 2013 7  

Bra Affärer nr 5 | 2013 Småföretagarnas Riksförbunds Tidning

38373 sfr bra affarer 5 2013 7  

Bra Affärer nr 5 | 2013 Småföretagarnas Riksförbunds Tidning