Page 1

SLU S채kerhet University Security

S채kerhet vid utrikes tj채nsteresa


Att tänka på i samband med utrikes tjänsteresor. Med några enkla åtgärder kan du öka din trygghet som säkerhet då du beger dig på utrikes tjänsteresor. Följer du nedanstående tips och information finns det också större möjligheter att snabbt få hjälp hemifrån om olyckan ändå skulle vara framme.

K K K

ontrollera på UD:s webbplats om det finns varningar, ekommendationer eller information om det land/ länder du ska resa till. ontakta SLU:s personalenheten för information om reseförsäkringar vid SLU.

ontrollera hos Försäkringskassan om du behöver det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card). Det kortet ger dig rätt till akut sjukvård enl. samma regler som gäller för det aktuella landets egna medborgare.

T H T T K

a del av Kammarkollegiets villkor för tjånsteresor och kontrollera att de motsvarar dina behov. På kammarkollegiets hemsida finner du också fler praktiska råd inför resan. a alltid giltigt pass och visum med dig! Många länder kräver att passset ska vara giltigt minst sex månader från inresedatum. Viseringsinformation på UD:s hemsida ger dig vägledning.

a gärna med ett portabelt "säkerhetskit" med inbrottslarm, brandlarm, överfallslarm och en gasmask. Kontakta SLU Säkerhet för mer info! a aldrig med paket, väskor eller liknande med okänt innehåll när du ska passera en gräns. ontakta ambassaden eller konsulatet i landet där du befinner dig om det blir krig eller om en krissituation, naturkatastrof eller större olycka inträffar.


K L V

ontakta anhöriga och arbetsplats snarast möjligt om en krigs- eller annan krissituation uppstår. Se till att du har alla nödvändiga och aktuella telefonnummer innan du åker.

ägg in "ICE"-uppgifter i mobiltelefonen. Läs om ICE och hur man går tillväga här... IKTIGT! Meddela dina resplaner för din arbetsplats och dina anhöriga! Hör av dig till din arbetsplats regelbundet.

Har du frågor eller funderingar på något runt din personliga säkerhet i övrigt är du välkommen att höra av dig till oss på SLU Säkerhet! Trevlig resa!


SLU S채kerhet University Security Tel: 018-67 31 00 E-post: sakerhet@slu.se


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.