Page 1

Referat af Slagelse ungeråds møde 2.12.2014 Antal fremmødte: 9 inkl. bestyrelse Forslag til nyt og fast mødested: Ungehuset ved X-Class. Fede faciliteter. Får nøglekort, så vi kan komme når vi vil. Regnskab: Ungehuset har 25.000 som vi kan søge om til aktiviteter. De skal bruges til events og evt. kampagner, så længe der er almindelige ungeråds indblandet. NAU-landsmøde: Præsentation og kort referat mundtligt. Diskussion om hvor mange penge vi burde få fra kommunen, i forhold til Ærø kommune, Djurs etc.

Dagsorden: •

Studieby:

Campus slagelse. Fået besked på at skrive en vision for ”Studiebyen Slagelse” og campus. •

Fremlægning af den nye vision af Studiebyen Slagelse Skal rettes grammatisk til og derefter bliver lagt op på Facebook-gruppen Intern Slagelse ungeråd.

Fremlæggelse af hjemmeside og video

Er ikke det færdige produkt der blev fremvist, da farver og logo ikke er fastbesluttet endnu. Men fremmødt bestyrelse og medlemmer kom til enighed om, at der skulle arbejdes videre med temaet og opsætningen som der er i gang med. Det vil fremover være Christopher Trung Paulsen der redigerer og har ret til at lave opslag på hjemmesiden www.slur.dk og Facebooksiden, i samarbejde med Formand Jannik Juul Johansen, Næstformand Anna Lindgaard Vesth og Kasserer Jen Noel Fabel.

Workshop om Kulturhuset i Korsør 1


Vision blev fremlagt af Annemette Olsen om kulturhuset i Korsør. Der blev diskuteret kort om hvilke arrangementer der ville kunne holdes og hvordan man kan få unge til engagere sig i arrangementerne. Et par stykker meldte sig til fra ungerådet, og der vil blive lagt tilmelding og beskrivelse af workshoppen op på Intern Slagelse Ungeråd.

Samarbejde med ”Radio Storebælt”

Der blev præsenteret ideen om indslag og eget program i Radio Storebælt. Efter diskussion og ideforklaring, blev ungerådet enige om, at vi skal gå videre med ideen.

Logo og design

Vi har diskuteret logo og farver. Logoforslag vil blive lavet af Christopher og lagt ud på Facebookgruppen Intern Slagelse Ungeråd. Derefter skal medlemmerne stemme for logoerne, og vil til næste møde den 6.1.2014 blive vedtaget hvilke logo vi skal bruge fremover til hjemmeside, reklamer, t-shirts etc. Der vil blive givet et økonomisk skulderklap til Christopher Trung Paulsen, for at producerer ny hjemmeside og opgraderer vores Facebookside. Beløbet er 2.850 kr. Farver der er blevet vedtaget til nyt logo:

Limegrøn Frisk blå Klar orange •

Opsamling og eventuelt

Jan/feb/marts= Reklamekampagne ”Kickstarte 2014”: Mål for ungerådet Hovedmål: Flere unge kender SLUR, og hvad vi står for.

Delmål: 2


• •

Antal besøg på SLUR.dk = 1000 Antal medlemmer = 400

3

Slagelse Ungeråd Referat - 02-12-2013  
Slagelse Ungeråd Referat - 02-12-2013  
Advertisement