Page 1

Zaveza o državniški drži Deklaracija »5« Politične stranke podpisnice te deklaracije se zavedamo resnosti stanja, v katerem se nahaja Slovenija, kot tudi naše odgovornosti do ljudi in države, zato smo se pred predčasnimi državnozborskimi volitvami dogovorile, da takoj po volitvah pristopimo k izpeljavi najpomembnejših petih projektov za izboljšanje stanja v Sloveniji. Ključnih 5 projektov za izboljšanje stanja v Sloveniji: 1. 2. 3. 4. 5.

Zdravstvena reforma Ureditev javnih financ in uveljavitev fiskalnega pravila Izboljšanje poslovnega okolja Enakomeren razvoj Slovenije Izboljšanje pravne države in dvig etičnega delovanja politikov

Politične stranke podpisnice se za dosego ciljev te deklaracije nepreklicno zavezujemo, da bomo takoj po volitvah ne glede na volilni rezultat posamezne stranke ter ne glede na sodelovanje posamezne stranke v novi vladni koaliciji oziroma opoziciji, konstruktivno pristopile k pogovorom z namenom priprave, uskladitve in izvedbe navedenih ključnih projektov za izboljšanje stanja v Sloveniji. Politične stranke podpisnice: -

-

-

-

-

-

izkazujemo iskreno namero, da bomo z dogovornim in partnerskim pristopom in ob iskanju širokega političnega konsenza v Državnem zboru RS, kar najhitreje izpeljale navedene projekte, da bomo pri pripravi, uskladitvi in sprejemanju teh ključnih projektov za izboljšanje stanja v Sloveniji vključevale vse relevantne deležnike, zlasti pa strokovne organizacije, civilno družbo, socialne partnerje, lokalne skupnosti, da bomo pri teh projektih tvorno sodelovale v konstruktivnem dialogu s ciljem dosega širokega družbenega konsenza glede navedenih projektov, pri čemer bomo morebitne drugačne cilje in interese posameznih strank pri teh projektih v celoti podredile ciljem te deklaracije; da se pri teh petih projektih, ki so z Slovenijo vitalnega pomena, odpovedujemo vsakršnim dejanjem, s katerimi bi preprečevali ali odlagali njihovo izpeljavo, vključno z referendumom, se zavezujemo, da bomo k tem projektom pristopili nemudoma po volitvah, da jih bomo obravnavali prednostno in jih ob upoštevanju dejanskih možnosti izpeljali v roku enega leta po predčasnih volitvah v letu 2014 se zavezujemo, da bomo z vsebino te deklaracije najkasneje v tednu dni po imenovanju nove vlade seznanili predsednika Vlade RS z namenom, da osebno prevzame odgovornost


za izpeljavo teh projektov na vladni ravni in da ob spoštovanju določil te deklaracije in ob sodelovanju predstavnikov vseh parlamentarnih strank, podpisnic te deklaracije, koordinira njihovo realizacijo. Ta deklaracija ne prejudicira nobene morebitne vladne koalicije. Sestava koalicije in Vlade RS bo potekala neodvisno od vsebine te deklaracije, ki bo veljala tako za politične stranke podpisnice deklaracije, ki bodo sestavljale koalicijo, kot za stranke podpisnice, ki bodo sestavljale opozicijo. Ta dogovor političnih strank podpisnic v ničemer ne zavezuje glede drugih projektov, razen če se politične stranke podpisnice soglasno ne dogovorijo drugače. Stranke podpisnice bomo po podpisu Deklaracije »5« o deklaraciji seznanile tudi vse socialne partnerje in jih spodbudile k sodelovanju pri izvedbi teh petih projektov za izboljšanje stanja v Sloveniji *** K osnutku predlagane Zaveze o državniški drži – Deklaracije »5« lahko stranke, ki želijo pristopiti k podpisu dokumenta, predlagajo izboljšave predlaganega besedila ali predlagajo kateri drug, za državo Slovenije v tem trenutku ključen ukrep oz. projekt. K podpisu deklaracije v imenu Slovenske ljudske stranke vabim vse politične stranke, ki so do do roka vložile liste kandidatk in kandidatov za predčasne državnozborske volitve 2014. Vse zainteresirane stranke, ki se želijo pridružiti k podpisu te deklaracije, vabim, da svojo namero in hkrati morebitne predloge sprememb predlaganega besedila Deklaracije »5« sporočite na e-naslov: sls@sls.si do petka, 27. junija 2014 do 12. ure. Predlagam, da usklajeno besedilo Deklaracije »5« podpišemo en teden kasneje – v petek, 4. julija 2014.

S spoštovanjem, Franc Bogovič, predsednik Slovenske ljudske stranke

Zaveza o državniški drži deklaracija 5 sls 19 6 2014