Page 1

VÄSTNYLANDS • LÄNSI-UUDENMAAN

2016–2017

Närmatsguide Lähiruokaopas

1–2.10.2016 7– 8.10.2017

Slow Food Festival Fiskars Bruk • Fiskarsin Ruukki


2

Innehållsförteckning – Sisällysluettelo Vem bestämmer vad du äter? / Kuka päättää mitä syöt?........................................................................ 3 Verksamhetsledarens hälsning / Toiminnanjohtajan tervehdys............................................................. 4 Slow Food – gott, rent och rättvist........................................................................................................ 5 Slow Food – maukasta, puhdasta ja reilua............................................................................................. 6 Vad är Slow Food för dig? / Mitä Slow Food merkitsee sinulle?........................................................... 7 REKO-ringar gör närproducerat tillgängligt......................................................................................... 8 REKO-ruokapiirit tuovat lähituotetun ruoan lähellesi........................................................................ 11 Mera mat! Matmarknader och -evenemang / Lisää ruokaa! Ruokamarkkinoita ja -tilaisuuksia ........ 13 Mathantverket når Nyland.................................................................................................................. 16 Ruoka-artesaanit saapuvat Uudellemaalle........................................................................................... 18 Cider från Ekenäs / Siideriä Tammisaaresta........................................................................................ 20 Hur blir jag en medveten konsument? / Kuinka minusta tulee tiedostava kuluttaja?........................... 23 Världens renaste mat?.......................................................................................................................... 26 Maailman puhtainta ruokaa?............................................................................................................... 27 Who decides what you eat?................................................................................................................. 28 Så närodlat som möjligt....................................................................................................................... 56 Annonser / Ilmoituksia....................................................................................................................... 29 Hangö / Hanko..... 29 • Ekenäs / Tammisaari..... 31 • Tenala & Bromarf / Tenhola & Bromarf..... 36 Pojo / Pohja & Fiskars..... 41 • Karis / Karjaa..... 43 • Svartå / Mustio..... 45 • Ingå / Inkoo..... 47 Lojo / Lohja..... 48 • Sjundeå / Siuntio..... 49 • Karkkila..... 51 • Kyrkslätt / Kirkkonummi..... 52

VÄSTNYLANDS • LÄNSI-UUDENMAAN

2016-2017

Närmatsguide Lähiruokaopas Utgivare / Julkaisija Slow Food Västnyland rf

Layout & ombrytning / Taitto Mikael Rehn, Leo Graphics

Redaktör & fotograf Toimittaja & valokuvaaja Karin Lindroos

Tryck / Paino / Print Tryckeri Nord Print, Helsingfors 2016

Redigering / Editointi Pontus Berglund Översättning / Käännös / Translation Karl-Erik Eriksson, Cynde Sadle

Bilder / Kuvat / Pictures Karin Lindroos, Emilia Nyberg Kontakt / Yhteydenotto styrelsen@slowfoodvastnyland.org www.slowfoodvastnyland.org

Kriterierna för att få annonsera i Närmatskatalogen hittas på www.slowfoodvastnyland.org Lähiruokaluettelossa ilmoittamisen kriteerit löytyvät sivulta www.slowfoodvastnyland.org The criteria for advertising in the Local Food Catalogue can be found on www.slowfoodvastnyland.org


3

Emilia Nyberg

Vem bestämmer vad du äter? Det dignar av varor i våra livsmedelsbutiker. Slow Food Västnyland jobbar ambitiöst Ett enormt utbud kan tyckas, men tittar man med att skapa mötesplatser för mataktörer. närmare på förpackningen finns där ganska På våra marknader kan du prata med produofta en liten logo som tillhör en multinationell centen och hen har möjlighet att ge dig sakstor koncern. Är det något fel med det då? Är lig information direkt. Du kan ge respons. det kanske de stora företagen och deras per- Ni kan se varandra i ögonen! sonal som kan och vet bäst? Jag tror inte det! Nu har vi sammanställt vår femte närVisst skall vi kunna handla mat i butiken matskatalog, i år med namnet Närmatsoch på restaurangen och vara säkra på att guide. Här hittar du kontaktuppgifter och det är tryggt att äta den. Maten skall vara information om vilka närproducerade livsren. Men jag tror att vi inte alltid vet vad medel du kan köpa i Västnyland. Jag är glad vi äter. Jag drömmer om en bättre värld där att få presentera denna mångfald av god mat. mat som innehåller ohälsosamma och onöVar så god, valet är ditt! diga ingredienser har varningstext.

Kuka päättää mitä syöt? Elintarvikekauppamme notkuvat tavaroita. Tarjonta vaikuttaa ensi silmäyksellä valtaisalta, mutta jos katsoo pakkausta tarkemmin, löytää aika usein ison monikansallisen konsernin pienen logon. Onko siinä sitten jotain väärää? Eivätkö suuret yritykset ja niiden henkilökunta sitten osaa ja tiedä parhaiten? En todellakaan usko niin! Meidän on luonnollisesti voitava ostaa ruokaa kaupassa ja ravintolassa ja olla varmoja, että sitä on turvallista syödä. Ruoan on oltava puhdasta. En silti usko, että aina tiedämme mitä syömme. Unelmoin paremmasta maailmasta, jossa epäterveellisiä ja tarpeettomia aineksia sisältävässä ruoassa on varoitusteksti. diana nyberg lindholm

Slow Food Västnyland työskentelee kunnianhimoisesti luodakseen kokoontumispaikkoja ruokatoimijoille. Markkinoillamme voit keskustella tuottajan kanssa, ja hän voi antaa asiallista tietoa suoraan sinulle. Sinä voit antaa palautetta. Voitte katsoa toisianne silmiin! Olemme laatineet viidennen lähiruokaluettelon, jota tänä vuonna kutsumme Lähiruokaoppaaksi. Täältä löydät infoa ja yhteystiedot niistä lähituotetuista elintarvikkeista, joita voit ostaa Länsi-Uudellamaalla. Olen iloinen voidessani esitellä tämän hyvän ruoan paljouden. Ole hyvä, valinta on sinun!

ordförande /puheenjohtaja, Slow Food Västnyland rf

Englis version h on p. 28


4

Verksamhetsledarens hälsning Jag har haft nöjet att få följa den växande närmatstrenden och värnandet om lokalproducerad mat på nära håll. Föreningen Slow Food Västnyland har tillsammans med lokala aktörer och producenter skapat en god sammanhållning, fem upplagor av Närmatskatalogen och ett flertal lyckade närmatsevenemang under de senaste åren. Jag är övertygad om att det inom närmat och lokalproduktion i dag och i framtiden

finns en stor potential som vi skall räkna med. Bland annat står denna sektor för en betydande del arbetsplatser. Men vi behöver bättre förutsättningar för att kunna stödja småföretagare och producenter. Vår byråkrati bör underlättas för att vi skall kunna utveckla turismen, bevara landsbygden och framför allt få njuta av god och mångsidig mat med identitet.

Toiminnanjohtajan tervehdys Minulla on ollut ilo seurata läheltä lähiruokatrendin kasvua ja lähituotetun ruoan vaalimista. Slow Food Västnyland -yhdistys on yhdessä paikallisten toimijoiden ja tuottajien kanssa luonut hyvän yhteenkuuluvuuden, viisi Lähiruokaluetteloa ja lukuisia onnistuneita lähiruokatapahtumia viime vuosina. Olen vakuuttunut, että kotiruoassa on nyt ja tulevaisuudessa suurta potentiaa-

Pontus Berglund

lia, jonka varaan voimme laskea. Toimiala tarjoaa muun muassa runsaasti työpaikkoja. Me tarvitsemme kuitenkin paremmat edellytykset voidaksemme tukea pienyrittäjiä ja tuottajia. Byrokratiaamme on helpotettava, jotta voisimme kehittää matkailua, säilyttää maaseudun ja ennen kaikkea nauttia maukkaasta ja monipuolisesta ruoasta.

verksamhetsledare / toiminnanjohtaja, Slow Food Västnyland r.f.


5

Slow Food – Gott, rent och rättvist Slow Food är en världsomspännande ideell organisation och en rörelse på lokal nivå som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till och kan njuta av god hälsosam mat som även gynnar producenten och miljön. Rörelsen tog form år 1986 i Rom i samband med att en McDonald’s-restaurang skulle öppnas i historiska kvarter. En grupp personer upplevde en snabbmatskedja i den anrika miljön som problematisk, och händelsen sådde det frö som sedermera blev en världsomspännande organisation. I dag finns Slow Food-rörelsen i 152 länder med 1 500 lokalföreningar och 100 000 medlemmar. Högkvarteret är situerat i Bra, Italien. slowfood.com

Slow Food Västnyland Slow Food Västnyland grundades i Ekenäs 2009, på initiativ av Diana Nyberg Lindholm, nuvarande ordförande. Föreningen arbetar enligt Slow Foods principer för att föra fram närproducerad mat i regionen. Man arrangerar årligen den stora Slow Food Festivalen i Fiskars i oktober, och även vår- och julmarknad. slowfoodvastnyland.org

Närmat en statlig angelägenhet Syftet med regeringens närmatsprogram är att på flera plan lyfta närmaten. Målsättningarna är bland annat att utöka produktionen och göra den mångsidigare, förbättra möjligheterna för småskalig livsmedelsförädling och försäljning, öka andelen närmat inom offentlig upphandling, förbättra primärproduktionens möjligheter, intensifiera samarbetet mellan aktörer inom närmatssektorn, samt öka uppskattningen av såväl närmaten som producenterna bakom den.

Läs hela regeringsprogrammet här:

Slow Foods principer är: God, hälsosam och smakrik mat av hög kvalitet. Produktion som inte skadar miljön. Rimliga priser för konsumenter och rättvisa förhållanden och lön för producenter och deras anställda.

Hela manifestet finns här:


6

Slow Food – Maukasta, puhdasta ja reilua Slow Food on maailmanlaajuinen aatteellinen järjestö ja paikallistasolla toimiva liike, joka toimii sellaisen maailman puolesta, jossa kaikki ihmiset voivat nauttia maukkaasta ja terveellisestä ruoasta, joka hyödyttää myös tuottajia ja ympäristöä. Liike sai alkunsa vuonna 1986 Roomassa reaktiona sille, että kaupungin historiallisiin kortteleihin oltiin perustamassa McDonald's-ravintolaa. Ryhmä ihmisiä piti pikaruokaketjua perinteikkäässä ympäristössä ongelmallisena, ja tapahtuma käynnisti kehityksen, josta kasvoi maailmanlaajuinen järjestö. Tällä hetkellä Slow Food-liike toimii 152 maassa, ja sillä on 1 500 paikallisyhdistystä ja 100 000 jäsentä. Pääkonttori sijaitsee Bran kaupungissa Italiassa. slowfood.com

Slow Food Västnyland Slow Food Västnyland perustettiin Tammisaaressa 2009, aloitteentekijänä Diana Nyberg Lindholm, nykyinen puheenjohtaja. Yhdistys toimii Slow Foodin periaatteiden mukaisesti edistääkseen lähituotetun ruo-

an asemaa alueella. Fiskarsissa järjestetään vuotuinen Slow Food Festivaali lokakuussa, samoin kuin kevät- ja syysmarkkinat. slowfoodvastnyland.org

Lähiruoka valtakunnan tason asia Valtioneuvoston toukokuussa 2013 hyväksymän lähiruokaohjelman tavoitteena on antaa lähiruoalle nostetta eri tasoilla. Tavoitteina on muun muassa lisätä ja monipuolistaa tuotantoa, parantaa pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin mahdollisuuksia, kasvattaa lähiruoan osuutta julkisista hankinnoista, parantaa alkutuotannon mahdollisuuksia, tiivistää lähiruokasektorilla toimivien yhteistyötä sekä lisätä lähiruoan ja sen tuottajien arvostusta. Lue koko hallitusohjelma tästä:

Slow Foodin periaatteet ovat: Hyvää, terveellistä ja maukasta korkea­laatuista ruokaa. Tuotanto ei vahingoita ympäristöä. Kohtuulliset hinnat kuluttajille ja reilut olosuhteet ja reilu korvaus tuottajille ja heidän työntekijöilleen.

Koko manifesti tästä:


7

VAD ÄR SLOW FOOD FÖR DIG? MITÄ SLOW FOOD MERKITSEE SINULLE? Vi frågade lokala producenter vad begreppet Slow Food betyder för dem. Kysyimme paikallisilta tuottajilta, mitä käsite Slow Food merkitsee heille. Sebastian Nurmi

Driver tillsammans med frun Ülle ekogården Bovik i Ekenäs, där de producerar får- och nötkött och biprodukter, såsom ylle och lammskinn. Pitää yhdessä Ülle-vaimon kanssa Bovikin luomutilaa Tammisaaressa. Siellä he tuottavat lampaan- ja naudanlihaa sekä villasta ja vuodista valmistettuja oheistuotteita.

Jonna Panelius

Driver Bakgården som saluför matbröd på spelt och surdeg, getmjölksbullar och glutenfritt – allt i liten skala. Pitää Bakgården leipomoa, joka myy speltti- ja hapantaikinaleipää, vuohenmaito­pullia ja gluteenittomia tuotteita – kaikkea pienessä mittakaavassa.

”För oss representerar begreppet Slow Food en helhetsbild av världen. Det handlar om etiskt producerad och ekologisk mat, och om att sköta om närmiljön.”

”För mig är Slow Food närproducerad mat, där man utgår från en riktig råvara som man vet varifrån den kommer och gärna också känner personen som odlar eller producerar den.”

”Meille käsite Slow Food edustaa kokonaiskuvaa maailmasta. On kyse eettisesti tuotetusta ja ekologisesta ruoasta, sekä lähiympäristön vaalimisesta.”

”Minulle Slow Food merkitsee lähituotettua ruokaa, joka perustuu oikeisiin raaka-aineisiin, jonka alkuperän tietää, ja mielellään tuntee myös tuotteen viljelijän tai tuottajan.”

Magnus Lignell

Fiskare, Bromarv / Kalastaja Bromarvista.

”Slow Food är då maten kommer direkt från producenten, utan mellanhänder. För mig som är fiskare betyder det att jag fiskar fisken själv, tillreder den och säljer den direkt till kunden. Man vet vad man får.” Emilia Nyberg

”Slow Food on sitä, että ruoka tulee suoraan tuottajalta, ilman välikäsiä. Minulle kalastajana se merkitsee sitä, että kalastan itse, valmistan kalan itse ja myyn sen suoraan asiakkaalle. Tietää mitä saa.”


8

REKO-ringar gör närproducerat tillgängligt Är du intresserad av att köpa närproducerad mat, men har dålig koll på var du börjar, hur du kontaktar en producent eller köper direkt av bonden? Då är den lokala Reko-ringen något för dig.


9

I dagens läge finns det över 120 Rekoringar i Finland, två aktiva i västra Nyland, i Ekenäs respektive Sjundeå. Producenter och konsumenter når enkelt varandra via en sluten Facebookgrupp, där kommande försäljningstillfälle läggs upp som ett Facebookevenemang. Producenterna meddelar på sidan vad som finns till salu och konsumenterna skriver in sin beställning som en kommentar eller ett meddelande. Ungefär varannan vecka eller en gång i månaden möts sedan producenter och konsumenter, ofta på en parkeringsplats, där beställda varor överlämnas i utbyte mot pengar. Ingen torghandel sker, det vill säga du kan endast köpa det du beställt. Tusse Sjöblom från Mullbacka torp säljer höns- och ankägg, ägg till kläckning, hönsoch hästgödsel, och funderar även på att börja sälja kycklingar.

Även om upplägget är smidigt tack vare sociala medier, krävs det en del frivillig arbetskraft och aktivism för att Reko-ringarna skall komma igång och rulla på. I Ekenäs är turistsekreterare Martina Österberg en av dem som administrerar Facebooksidan för Reko-ringen. – Reko är sociala medier som bäst, det är lätt och smidigt, berättar Österberg, som beskriver sig som en hobbyidealist. – Finska producenter gör ett stenhårt jobb, och jag vill undvika långa distributionskedjor med många mellanhänder. Hellre träffar jag producenterna och betalar dem direkt och vet att pengarna stannar hos dem. Det tilltalar mig att jag vet varifrån produkterna kommer, och att understödja min egen region. På Novias parkering i Ekenäs möts konsumenter och producenter varannan fredag för ett snabbt och smidigt byte av beställda varor mot pengar. ➜

Vad är en Reko-ring? Konceptet utvecklades i Frankrike och är taget till Finland av Thomas Snellman, jordbrukare i Pedersöre, år 2013. Ordet Reko är en förkortning av Rejäl konsumtion. Reko-ringarna gör det enkelt för producenter att nå ut till konsumenter med närproducerad mat i säsong. Konsumenterna å sin sida kan undvika mel-

lanhänder, onödiga förpackningar och transporter genom att handla mat via en Reko-ring. Därtill är råvarornas bakgrund lättillgänglig. I dag finns det över 120 Reko-ringar runt om i Finland, och antalet ökar hela tiden. Mera information för både konsumenter och producenter finns på www.aktasmak.fi


10

Helena von Limburg Stirum från Koskis gård säljer ekologiskt Hereford-kött. Köttet säljs direkt från gården, från en nätbutik och dessutom är gården medlem i åtta olika Reko-ringar. Facebook går med andra ord hett. – Reko blir bara mer och mer populärt i huvudstadsregionen och Åbo, det lönar sig att vara med. Dessutom bildas det fler och fler ringar, och när antalet producenter ökar, kommer det också med flera konsumenter, säger Limburg Stirum. Leena Ingberg från Hinders gård i Ingå säljer lammkött, delvis direkt från gården och till restauranger och butiker. Men numera också via flera Reko-ringar. – Jag är medlem i Reko-ringar i Ekenäs, Sjundeå, Esbo och Helsingfors. Jag var tidigare inte med i Facebook, men gick med för att kunna vara medlem i Reko-ringar. Marianne Fred är en återkommande kund, som handlar både mjöl, kött, grönsaker och bröd till grundförrådet, men även mera speciella varor som ank- eller vaktel­ ägg, beroende på vad som är i säsong. Råvarorna som erbjuds får styra matlagningsplanerna. – Reko är min första prioritet, därefter den vanliga mataffären. Tack vare Reko vet jag vem som säljer maten och får lätt reda på hur den odlats eller producerats.

Reko-ringar i västra Nyland Ekenäs I regel fredagar varannan vecka kl. 17–17.30, Novias Parkering, Raseborgsvägen 9. Sjundeå I regel torsdagar varannan

vecka kl. 17.30–18, Bibliotekets parkering, Stationsvägen 2.

Helena von Limburg Stirum från Koskis gård säljer ekologiskt Hereford-kött.

Reko-grupper för Ingå/Västankvarn och Pojo finns även på Facebook, kolla grupperna för aktuella uppgifter. Det finns även flera Reko-ringar i Esbo , bland annat i Alberga.


11

Reko-ruokapiirit tuovat lähituotetun ruoan lähellesi Haluaisitko ostaa lähituotettua ruokaa, mutta et tiedä mistä aloittaisit, kuinka saat yhteyden tuottajaan tai ostat suoraan viljelijältä? Silloin paikallinen Rekoruokapiiri on juuri sinua varten.

Suomessa on tällä hetkellä yli 120 Reko-ruokapiiriä, kaksi aktiivista läntisellä Uudellamaalla, Tammisaaressa ja Siuntiossa. Tuottajat ja kuluttajat löytävät toisensa helposti suljetun Facebook-ryhmän kautta, jonka sivuilla tulevat myyntitilaisuudet esitetään Facebook-tapahtumina. Tuottajat ilmoittavat sivuillaan mitä on myytävänä, ja kuluttajat täyttävät tilauksensa kommentin tai ilmoituksen muodossa. Tuottajat ja kuluttajat kohtaavat noin joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa, usein pysäköintipaikalla, jolla tilatut tuotteet ja rahat vaihtavat

omistajaa. Ei torikauppaa, eli toisin sanoen voit ostaa vain tilaamasi tuotteet. Vaikka järjestely onkin joustava kiitos sosiaalisen median, se vaatii kuitenkin vapaaehtoisia ja aktiivisuutta, jotta Rekoruokapiirit pääsevät käyntiin ja toiminta pyörimään. Tammisaaressa matkailusihteeri Martina Österberg on eräs niistä, jotka hallinnoivat Reko-ruokapiirin Facebooksivua. – Reko on sosiaalista mediaa parhaimmillaan, helppoa ja joustavaa, kertoo Österberg, joka luonnehtii itseään harrasteidealistiksi.

Reko-ruokapiiri, mistä on kyse? Konsepti kehitettiin Ranskassa ja Suomeen sen toi pedersöreläinen maanviljelijä Thomas Snellman vuonna 2013.

ostamalla ruokaa Reko-ruokapiirin kautta. Lisäksi raaka-aineiden tausta on helposti selvitettävissä.

Reko on lyhennys sanoista Rejäl konsumtion (reilu kulutus).

Nykyään Suomessa on yli 120 Rekoruokapiiriä ympäri maan, ja määrä kasvaa koko ajan.

Reko-ruokapiirien avulla tuottajat tavoittavat helposti kuluttajat, ja voivat tarjota heille lähituotettua sesonkiruokaa. Kuluttajat voivat puolestaan välttää välikäsiä, turhia pakkauksia ja kuljetuksia

Lisätietoa sekä kuluttajille että tuottajille löydät osoitteesta www.aitojamakuja.fi


12

– Suomalaiset tuottajat tekevät upeaa työtä, ja itse tahdon välttää pitkiä jakeluketjuja monine välikäsineen. Mieluummin tapaan tuottajia ja maksan suoraan heille ja tiedän, että rahat jäävät heille. Minua viehättää se, että tiedän tuotteiden alkuperän ja se, että tuen omaa aluettani. Novian pysäköintipaikalla Tammisaaressa kuluttajat ja tuottajat tapaavat joka toinen perjantai, jolloin etukäteen tilatut tuotteet vaihtavat omistajaa rahaa vastaan nopeasti ja joustavasti. Helena von Limburg Stirum Kosken kartanosta myy luonnonmukaista Herefordlihaa. Liha myydään suoraan tilalta, verkkokaupassa ja lisäksi kartano on jäsenenä kahdeksassa eri Reko-ruokapiirissä. Facebookissa käy toisin sanoen kuhina. – Rekon suosio kasvaa jatkuvasti pääkaupunkiseudulla ja Turussa, kannattaa tulla mukaan. Uusia ruokapiirejä muodostetaan myös koko ajan, ja tuottajien määrän noustessa tavoitetaan myös yhä uusia kuluttajia, Limburg Stirum toteaa. Leena Ingberg Hindersin tilalta Inkoosta myy lampaanlihaa, osittain suoraan tilalta ja ravintoloille ja kaupoille. Mutta nykyään myös useiden Reko-ruokapiirien kautta. – Olen jäsenenä Tammisaaren, Siuntion, Espoon ja Helsingin Reko-ruokapiireissä. En ollut aiemmin mukana Facebookissa, mutta halusin liittyä mukaan päästäkseni jäseneksi Reko-ruokapiireihin. Marianne Fred on uskollinen asiakas, joka ostaa perusvarastoonsa niin jauhoja, lihaa kuin vihanneksia ja leipääkin, mutta myös erikoisempia tuotteita kuten ankan tai viiriäisen munia, sesongin mukaan. Tarjolla olevat raaka-aineet saavat ohjata ruoanlaittosuunnitelmia. – Reko on tärkein prioriteettini, sen jälkeen tulee tavallinen ruokakauppa. Rekon ansiosta tiedän kuka on ruoan myyjä ja voin helposti selvittää, miten se on viljelty tai tuotettu.

Stina Egger ostaa lähinnä Reko-jakelusta kesäkaudella, ja silloin hän ostaa varastoon paljon lihaa ja munia. Tällä kertaa hän testaa Tri Hardmanin ihonhoitotuotteita.

Reko-ruokapiirejä läntisellä Uudellamaalla Tammisaari Yleensä perjantaisin joka toinen viikko klo 17–17.30, Novian Pysäköinti, Raaseporintie 9. Siuntio Yleensä torstaisin joka toinen viikko klo 17.30–18, Kirjaston pysäköintipaikka, Asematie 2. Inkoon/Västankvarnin ja Pohjan

Reko-ruokapiirit ovat myös Facebookissa, tarkista ryhmien ajantasaiset tiedot.

Myös Espoossa on useita Reko-ruokaryhmiä, muun muassa Leppävaarassa.


13

MERA MAT!

LISÄÄ RUOKAA!

Matmarknader och -evenemang i västra Nyland

Ruokamarkkinoita ja -tilaisuuksia Länsi-Uudellamaalla

Slow Food Västnylands evenemang 2016

Slow Food Västnylandin tilaisuuksia 2016

27–28.8: Jordens smaker, Fiskars

27–28.8: Maan maut, Fiskars

På matmarknaden Jordens smaker saluförs lokala småproducenters delikatesser.

Maan maut -ruokamarkkinoilla myydään paikallisten pientuottajien herkkuja.

30.9–2.10 (30.9 för branschfolk): Slow Food Festival, Fiskars

30.9–2.10 (30.9 ammattilaisille): Slow Food Festivaali, Fiskars

Skördeprodukter och Fiskars pittoreska miljö i utsökt kombination – perfekt utflyktsmål. slowfoodvastnyland.fi. Plats: Fiskars bruk

Satotuotteet ja Fiskarsin maalauksellinen ympäristö upeana yhdistelmänä – täydellinen retkikohde. slowfoodvastnyland.fi. Paikka: Fiskarsin ruukki

3–4.12: Jordens smaker julmarknad, Fiskars

3–4.12: Maan maut -joulumarkkinat, Fiskars

Juldofter och -smaker sprids i Fiskars bruk under julmarknaden där traktens matproducenter säljer juldelikatesser. Facebook. com/maanmaut.

Joulun tuoksut ja maut täyttävät Fiskarsin ruukin joulumarkkinoilla, joilla seudun ruoantuottajat myyvät jouluherkkuja.

Facebook.com/maanmaut

Övriga evenemang 2016

Facebook.com/maanmaut

Facebook.com/maanmaut

Muita tilaisuuksia 2016

1–2.7: Beer Camp Fiskars

1–2.7.: Beer Camp Fiskars

Gillar du öl med det lilla extra, torr cider och delikat mat, gärna i kombination? Då är Beer Camp Fiskars något för dig. Aktuell information på fiskarsvillage.fi

Pidätkö oluesta, jossa on se jokin ekstra, kuivasta siideristä ja herkullisesta ruoasta, mielellään yhdistelmänä? Silloin Beer Camp Fiskars on juuri sinua varten. Ajankohtaista infoa osoitteessa fiskarsvillage.fi

16.7, kl. 10–14: Hantverkardagen, Ingå

Potatisen landsteg i Fagervik, Ingå på 1720-talet. Närmare 300 år senare är den rykande heta potatisgröten ett måste på Hantverkardagen i Ingå. Till gröten serveras ostsmörgåsar med ost från ysteriet i Fiskars. Arrangörer är Ingå Marthaförening. inga.fi Plats: Ingå centrum

16.7., klo 10–14: Käsityöläispäivät, Inkoo

Peruna rantautui Inkoon Fagervikiin 1720-luvulla. Lähes 300 vuotta myöhemmin höyryävän kuumaa perunapuuroa on aivan pakko maistaa Inkoon Käsityöläispäivillä. Puuron kanssa tarjotaan juustovoileipiä Fiskarsin juustolan juustojen kera. Järjestelyistä vastaa Inkoon Marttayhdistys. inkoo.fi Paikka: Inkoon keskusta


14

Slow Food Västnylands årliga närmats­ festival arrangeras år 2016 för sjunde gången. Som mest har marknaden lockat uppskattningsvis 12 000 besökare och 70 försäljare.

Kjell Svenskberg/Fotofabriken

Slow Food Västnylandin jokavuotinen ­lähiruokafestivaali järjestetään vuonna 2016 seitsemättä kertaa. Markkinat ovat parhaimmillaan houkutelleet arviolta 12 000 kävijää ja 70 myyjää.

24.9, kl. 10–16: Lojos äppelkarneval

24.9., klo 10–16: Lohjan omenakarnevaalit

Med åtminstone 136 000 äppelträd är Lojo en äppelstad att räkna med. På fruktens egen karneval blir det äpplen i otaliga former, sammansättningar och utföranden. Och dessutom äppelutställning. omenakarnevaalit.fi Plats: Museiområdet, Lojo centrum

Lohja on vähintään 136 000 omenapuullaan varteenotettava omenakaupunki. Hedelmän omilla karnevaaleilla omenaa löytyy lukemattomissa eri muodoissa, yhdistelmissä ja toteutuksissa. Ja lisäksi omenanäyttely. Omenakarnevaalit.fi Paikka: Museoalue, Lohjan keskusta

24–25.9: Matmarknaden Vi möts på landet!, Ingå

24–25.9.: Ruokamarkkinat Kohdataan maalla!, Inkoo

På Mangs bjuds det på närmat och skördemarknadsstämning i idyllisk miljö. Fokus ligger på småskalig produktion. Plats: Mangs gård, Solbergvägen 667, Degerby

Mangsin tilalla tarjotaan lähiruokaa ja sadonkorjuumarkkinoiden tunnelmaa idyllisessä ympäristössä. Pääpaino on pieni­ muotoisessa tuotannossa. Paikka: Mangs gård, Solbergintie 667, Degerby

8.10: Marthornas matmarknad, Ekenäs

Marthaförbundets årliga matkulturdag uppmärksammas av lokala Marthor i Ekenäs, årets tema är odlade buskbär. vastranyland.martha.fi. Plats: Ungdoms­ gården, Ystadsgatan 14, Ekenäs

8.10.: Marttojen ruokamarkkinat, Tammisaari

Ruotsinkielisen Marttajärjestön vuosittaisen ruokakulttuuripäivän järjestävät paikalliset Tammisaaren Martat. vastranyland. martha.fi. Paikka: Nuoriso­talo, Ystadinkatu 14, Tammisaari


15

10–13.10: Öppna Finländska Mästerskap i Mathantverk, Ekenäs

10–13.10.: Avoimet artesaaniruoan SM-kisat, Tammisaari

Mathantverkare, föreläsningar och inspiration i matig mix. novia.fi/mathantverkfm Plats: Yrkeshögskolan Novia. Raseborgs­ vägen 9, Ekenäs.

Ruokakäsityöläisiä, esitelmiä ja inspiraatiota ruokaisana yhdistelmänä novia.fi/mathantverkfm Paikka: Yrkeshögskolan Novia. Raaseporintie 9, Tammisaari

Lokala sommartorg 2016

Paikallisia kesätoreja 2016

Kombinera semestermingel med inköp av närproducerade grönsaker, jordgubbar och nypotatis.

Yhdistä lomaseurustelu ja lähituotettujen vihannesten, mansikoiden ja uusien perunoiden ostaminen.

Hangö kvällstorg

Hangon iltatori

Östra hamnen, onsdagar 8.6–26.8, kl. 16–20 (även fredagar i mindre skala)

Itäsatama, keskiviikkoisin 8.6.–26.8., klo 16–20 (myös perjantaisin pienemmässä mittakaavassa)

Bromarv

Bromarv

Skärgårdshamnen, maj–september, lördag kl. 8.30–13, juni–augusti även fredag kl. 15–18

Skärgårdshamnen, toukokuu–syyskuu, lauantaisin klo 8.30–13, kesäkuu–elokuu myös perjantaisin klo 15–18

Ekenäs kvällstorg

Tammisaaren iltatori

Stallörsparken, tisdagar 7.6–23.8, kl. 15–19

Stallörenin puisto, tiistaisin 7.6.–23.8., klo 15–19

Fiskars

Fiskars

Bruket, maj–september dagligen kl. 9–18

Ruukki, toukokuu–syyskuu päivittäin klo 9–18

Prästkulla

Prästkulla

Juni–augusti lördagar kl. 9–12

Kesäkuu–elokuu lauantaisin klo 9–12

Sandnäsudd

Sandnäsudd

Juni–augusti lördagar kl. 9–12

Kesäkuu–elokuu lauantaisin klo 9–12

Sommarö

Sommarö

Juni–augusti lördagar kl. 10–13

Kesäkuu–elokuu lauantaisin klo 10–13

Tenala

Tenhola

Maj–oktober lördagar kl. 8–12

Toukokuu-lokakuu lauantaisin klo 8–12

Barösund

Barösund

Lördagar (18.6–27.8) kl. 9–13 och tisdagar (5.7–26.7) kl. 12–16 Se hango.fi, raseborg.fi och inga.fi för närmare information. Du hittar en utökad lista på lokala matevenemang på slowfoodvastnyland.fi. Tipsa oss gärna om matmarknader och torg!

Lauantaisin (18.6–27.8) klo 9–13 ja tiistaisin (5.7–26.7) klo 12–16 Lisätietoa saat osoitteista hanko.fi,

raasepori.fi ja inkoo.fi.

Laajemman luettelon paikallisista ruoka­ tapahtumista löydät osoitteesta slowfoodvastnyland.fi. Anna meille vinkkejä ruokamarkkinoista ja toreista!


16

Mathantverket når Nyland

Finns det redan nu lokala mathantverksprodukter i västra Nyland? – Mörbys speltpasta med spelt från egen gård är ett bra exempel på mathantverk med lokal förankring. Kustens mat är ett samarbete mellan aktörer i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten, och kursdeltagarna kan nischa in sig på mjölk, spannmål, kött, bär, frukt, grönsaker eller svamp. Många är redan i branschen Varför behövs det här projektet just nu, med en vilja att komma vidare, andra är nya projektledare i Nyland Ann-Louise Erlund? men har en tydlig plan. Som lärare fungerar – Jag har länge varit verksam inom Slow erkända specialister, flera av dem har underFood och följt med Reko-ringarna, och ser visat på det nationella resurscentret för matatt efterfrågan på de närproducerade varorna hantverk Eldrimner i Östersund, Sverige, ökar hela tiden. Grossister är också ute efter där mathantverk lärts ut redan i 20 år. annat än massproducerat och söker unika Monika Lönnqvist har nyss köpt ett produkter, men kan uppleva det svårt att småbruk i Tenala och går kursen i mathanthitta då volymerna ofta är små. verk. Med projektet Kustens mat vill man eta– Min avsikt är att både odla och förädla blera ett nätverk för mathantverkare i hela grönsaker och bär, för tillfället är planen raFinland, och genom det föra ut begreppet barber och hallon. Men jag kan tänka mig mathantverk och förhoppningsvis förstärka att ändra bana under kursens gång, säger småskalig livsmedelsförädling. Rent konkret Lönnqvist, som bland annat går kursen för genom två kurser i mathantverk, en som att få en realistisk bild av vad som är möjligt startade våren 2016, och en med start hös- inom mathantverksbranschen. ten 2017. – Jag tycker det är krävande att veta var man skall börja – med att utveckla produkVad är en mathantverkare? ten eller hitta målgruppen? På kursen vill – Det är någon som tar fram välgjorda pro- jag testa min produkt, skapa nätverk och dukter av hög kvalitet med god smak. Man komma underfund med efterfrågan på och brukar tala om ”terroir”, hur jordens och målgruppen för mathantverksprodukter. luftens sammansättning påverkar grödan. Exempelvis kan samma potatis smaka olika i Österbotten och Åboland. En mathantverkare tar till vara den unika smaken. Efterfrågan på unika matprodukter blir allt större. Men det är inte alltid marknadsföringen eller produktmängden räcker till för att nå fram till såväl konsumenter som inköpare. Där kommer projektet Kustens mat in i bilden, som genom bland annat kurser i mathantverk vill stärka och inspirera mathantverkare att förädla och föra fram sina produkter.


17


18

Ruoka-artesaanit saapuvat Uudellemaalle Ainutlaatuisten ruokatuotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan. Markkinointi tai tuotteiden määrä ei kuitenkaan aina riitä saavuttamaan sekä kuluttajat että ostajat. Tässä Rannikon ruoka -hanke tulee mukaan kuvaan. Sen puitteissa pyritään muun muassa koulutuksella vahvistamaan ja inspiroimaan ruoka-artesaaneja jalostamaan ja tuomaan esiin tuotteitaan. Miksi hanketta tarvitaan juuri nyt, Uudenmaan projektipäällikkö Ann-Louise Erlund? –  Olen jo pitkään ollut mukana Slow Foodin toiminnassa ja seurannut Rekoruokapiirejä. Olen havainnut, että lähituotettujen tuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Tukkukauppiaatkin etsivät massatuotteiden tilalle ainutlaatuisia tuotteita, mutta voivat havaita tehtävän vaikeaksi pienten volyymien vuoksi. Rannikon ruoka -hankkeen avulla halutaan luoda koko Suomen kattava ruokaartesaanien verkosto, ja samalla edistää artesaaniruoan käsitettä ja toivon mukaan vahvistaa pienimuotoista elintarvikkeiden jalostusta. Konkreettisesti se tapahtuu kahden artesaaniruokakurssin avulla. Toinen käynnistyi keväällä 2016 ja toinen on vuorossa syksyllä 2017. Mikä on ruoka-artesaani? – Hän on henkilö joka valmistaa maukkaita ja korkeatasoisia tuotteita. Tätä on tapana luonnehtia sanalla "terroir", jolla kuvataan maan ja ilman koostumuksen vaikutusta viljelykasveihin. Esimerkiksi sama peruna voi maistua aivan erilaiselta Pohjanmaalla ja Turunmaalla. Ruoka-artesaani 'vangitsee' ruoan ainutlaatuisen maun.

Onko läntisellä Uudellamaalla jo nyt paikallisia artesaaniruokatuotteita? – Mörbyn spelttipasta oman tilan speltistä on hyvä esimerkki paikallisesta artesaaniruoasta. Rannikon ruoka on Uudenmaan, Turunmaan, Ahvenanmaan ja Pohjanmaan toimijoiden välistä yhteistyötä, jossa kurssilaiset voivat valita oman markkinarakonsa maito-, vilja-, liha-, marja-, hedelmä-, vihannes- tai sienituotteista. Monet toimivat jo alalla ja pyrkivät innokkaasti eteenpäin, toiset ovat vasta alalle pyrkiviä, joilla kuitenkin on selkeä suunnitelma. Kouluttajina toimivat tunnetut asiantuntijat, joista monet ovat opettaneet artesaaniruoan resurssikeskuksessa Eldrimnerissä Ruotsin Östersundissa, jossa koulutusta on annettu jo 20 vuoden ajan. Monika Lönnqvist on juuri ostanut pientilan Tenholasta ja käy nyt artesaaniruokakurssin. – Pyrkimykseni on sekä viljellä että jalostaa vihanneksia ja marjoja, tällä hetkellä suunnitelmat liittyvät raparperiin ja vadelmiin. Voin kuitenkin ajatella vaihtavani suuntausta kurssin aikana, Lönnqvist sanoo. Hän osallistuu kurssille muun muassa saadakseen realistisen kuvan siitä, mikä on mahdollista artesaaniruoan alalla. – Mielestäni on haasteellista tietää mistä tulee aloittaa – kehittämällä tuotetta tai löytämällä kohderyhmän? Kurssilla haluan testata tuoteittani, luoda verkostoja ja selvittää artesaaniruokatuotteiden kysynnän ja kohderyhmän.


19

Det här är mathantverk Inom mathantverk skapas unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och på den egna gården eller i det egna företaget. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Mathantverk tar gamla traditioner till heders eller förenar dem med nya innovationer.

Öppna Finländska Mästerskap i Mathantverk 10–13.10.2016

Tämä on artesaaniruokaa Artesaaniruoassa luodaan ainutlaatuisia tuotteita, jotka ovat maukkaita, laadukkaita ja omaavat selkeän identiteetin. Tuotteet valmistetaan pääasiassa paikallisista raakaaineista, jotka jalostetaan hellävaroin, pienessä mittakaavassa ja omalla tilalla tai omassa yrityksessä. Artesaaniruoalle on ominaista ihmisen käden ja osaamisen jälki koko tuotantoketjussa. Ruoka-artesaani nostaa perinteet kunniaan tai yhdistelee niitä uusien innovaatioiden kanssa.

Avoimet Artesaaniruoan SM-kisat 10–13.10.2016

Som en del av Kustens mat arrangeras hösten 2016 för första gången Mästerskap i mathantverk i Finland.

Osana Rannikon Ruoka -hanketta järjestetään syksyllä 2016 ensimmäiset Artesaaniruoan SM-kisat Suomessa.

Deltagare från alla nordiska länder och Grönland och Färöarna är välkomna med produkter, som bedöms av en jury.

Osallistujat kaikista pohjoismaista sekä Grönlannista ja Färsaarilta ovat tervetulleita tuotteineen, jotka jury arvostelee.

Under dagarna erbjuds också flera seminarier, diskussioner och demonstrationer öppna för allmänheten. Samarbetspartner är Jord- och skogsbruksministeriet.

Päivien aikana järjestetään myös useita yleisölle avoimia seminaareja, keskusteluja ja esittelyjä. Yhteistyökumppanina on Maa- ja metsätalousministeriö.

Kustens Mat är ett finlandssvenskt samarbetsprojekt mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland. Projektet pågår fram till slutet av 2018. Ett antal lediga platser till kursstart 2017 finns. www.novia.fi/kustensmat Rannikon Ruoka on suomenruotsalainen Pohjanman, Turunmaan, Ahvenanmaan ja Uudenmaan välinen yhteistyöhanke. Hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Vuonna 2017 käynnistyvään koulutukseen on joitain vapaita paikkoja, kts. www.novia.fi/kustensmat


20

Cider från Ekenäs Siideriä Tammisaaresta

Ekta huserar i Hultmanska gården, en plats med lång bryggerihistoria. År 1858 grundade Frithiof Hultman ett bryggeri, som verkade på platsen ända fram till mitten av 1960-talet. Ekta toimii Hultmanska gården -rakennuksessa, jonka panimohistoria on pitkä. Vuonna 1858 Frithiof Hultman perusti panimon, joka toimi rakennuksessa aina 1960-luvun puoliväliin asti.


21

Det dyker hela tiden upp nya spännande matföretag i regionen. Bryggeriet Ekta är ett av dem. Under hösten 2016 sätter bryggeriprocessen i gång, och på flaskorna ska tappas både cider och läsk. Kanske också öl vad tiden lider. Dave Huldin och Jonas Salminen är männen bakom bryggeriet.

Alueella nousee jatkuvasti esiin uusia jännittäviä ruokayrityksiä. Panimo Ekta on yksi niistä. Panimoprosessi käynnistyy syksyllä 2016, ja pulloihin lasketaan sekä siideriä että limsaa. Ajan mittaan mahdollisesti myös olutta. Dave Huldin ja Jonas Salminen ovat miehet panimon takana.

– Processen är i full gång och vi räknar med att ha de första produkterna klara till höstmarknaden i Ekenäs i september, berättar Dave Huldin, som tillsammans med sin kompanjon har åratal av erfarenhet från restaurangbranschen och som sommelier. Båda har en fäbless för riktigt torr cider, något som i inhemsk tappning finns i väldigt liten utsträckning. – Här har rått en konstig boom av något som kallas cider, men som egentligen är någon form av alkoläsk med tropiska smaker. Vi på Ekta är däremot inspirerade av riktigt bra fransk cider, gärna från Normandie. Där finns mycket historia och tradition kring cidern.

– Prosessi on täydessä vauhdissa ja arvioimme ensimmäisten tuotteiden valmistuvan Tammisaaren syyskuisille syysmarkkinoille, kertoo Dave Huldin, jolla yhdessä yhteistyökumppaninsa kanssa on kokemusta ravintola-alalta ja sommelieerina toimimisesta. Molemmat tuntevat mieltymystä oikein kuivaa siideriä kohtaan, ja sitä on kotimaisena pullotteena erittäin heikosti saatavissa. – Täällä on vallinnut merkillinen boomi jotain siideriksi kutsuttua kohtaan, mutta joka oikeastaan on eräänlaista alkolimsaa, jossa on trooppisia makuja. Meitä täällä Ektassa sen sijaan inspiroi oikein hieno ranskalainen siideri, mieluusti Normandiasta. Siideriin liittyy runsaasti historiaa ja perinteitä.

Hur smakar en riktigt god äkta cider? – Framför allt är den fruktig, men torr och fräsch. Den påminner om en bra champagne, men har äppelfruktigheten som champagnen inte har. Ofta kan man ana jästnyanser, smak av bröd, citrus, apelsin och stall. Jonas Salminen och Dave Huldin. I april 2016 var renoveringen i det blivande jäsningsrummet i full gång. Jonas Salminen ja Dave Huldin. Tulevan käymishuoneen peruskorjaus oli huhtikuussa 2016 täydessä käynnissä.

Miltä maistuu oikein hyvä siideri? –  Se on ennen kaikkea hedelmäinen, mutta kuiva ja raikas. Se muistuttaa hyvää samppanjaa, mutta siinä tuntuu omenan hedelmäisyys, jotta samppanjassa ei ole. Usein siinä voi aavistaa hiivan vivahteita, leivän, sitruksen, appelsiinin ja tallin makua. Kuivan siiderin lisäksi Ekta aikoo tuottaa terveellisempiä versioita limsoista, joissa on


22

Förutom torr cider kommer Ekta att producera hälsosammare versioner av läsk, med mindre socker och essenser än i den vanligt förekommande butiksvaran. Både cider och läsk känns nytt på kartan, efter några år då mikrobryggerierna med fokus på öl slagit upp portarna ett efter ett. – Cider ligger i tiden. Både i England och USA har cidertillverkningen gått förbi öltillverkningen, berättar Huldin.

vähemmän sokeria ja esansseja kuin tavallisessa kaupan tuotteessa. Sekä siiderit että limsat tuntuvat uusilta aluevaltauksilta, näin muutama vuosi sen jälkeen, kun olueisiin keskittyneet mikropanimot ovat avanneet porttinsa yksi toisensa jälkeen. – Siideri kuuluu tähän aikaan. Sekä Englannissa ja USAssa siiderin valmistus on ohittanut oluenvalmistuksen, Huldin arvelee.

Hur ser ni på västra Nyland som matregion? – Här händer en hel del just nu, krögare byts ut på krogarna, det dyker upp fler och fler producenter av närmat och drycker och det verkar finnas en enorm samhörighet vad gäller närmat i regionen. Det kan bara bli bättre!

Näkemyksenne läntisestä Uudestamaasta ruokaseutuna? – Täällä tapahtuu kaikenlaista juuri nyt, ravintolat vaihtavat ravintoloitsijoita, yhä uusia lähiruokien ja juomien tuottajia astuu esiin, lähiruoan suhteen alueen yhteenkuuluvuus onkin huipputasoa. Ja parempaan ollaan menossa!

Några mock-ups på etiketter. Bland arbetsnamnen finns bland annat Fipel, Palla och Fippa.

Muutama etikettimalli. Työnimistä löytyy muun muassa Fipel, Palla ja Fippa.


23

Hur blir jag en medveten konsument? Kuinka minusta tulee tiedostava kuluttaja? Dina val i matbutiken har betydelse för vår miljö. Vi frågade två krögare, en av grundarna till Slow Foodrörelsen och en matbloggare om hur man tar de första stegen mot mera medvetenhet.

Valinnoillasi ruokakaupassa on merkitystä ympäristöllemme. Kysyimme kahdelta ravintoloitsijalta, yhdeltä Slow Food-liikkeen perustajalta ja ruokabloggarilta, miten ensiaskeleet kohti tietoisuuden lisäämistä otetaan.

Fia Doepel

Fotograf och matbloggare, bluekitchen.ratata.fi, Ekenäs Valokuvaaja ja ruokabloggaaja, bluekitchen.ratata.fi, Tammisaari – För det första, bekanta dig med svenska Naturskyddsföreningen. De har extremt bra information kring både hushållsprodukter och mat. En av deras bästa artiklar är ”5 viktiga varor att byta till eko”, där de förklarar vad det konventionella jordbruket innebär för bönderna som till exempel odlar bananerna du äter. För det andra, ta dig till ett Reko-tillfälle och handla dina råvaror enligt säsong där. Att äta jordgubbar året om vet ju de flesta att är ohållbart i längden, så ett bra tips är att söka sig till producenter som förmedlar säsongsbetonad mat. För det tredje, prova på att odla själv, vare sig du väljer kryddor eller tomater eller bygger ditt eget växthus så är odling av egna frukter och grönsaker en matnyttig lärdom. Du får helt enkelt mera förståelse kring hur länge det faktiskt tar att odla en zucchini eller ett gäng tomater, och följaktligen uppskattar du dem mycket mer när du sedan äter dem. Ett bra tips är att satsa på ekologiska frön som inte blivit utsatta för äckliga kemikalier, svenska Runåbergs fröer har ett brett sortiment av ekologiska frön och dessutom till bra pris.

–  Aivan ensimmäiseksi, perehdy Ruotsin luonnonsuojeluliiton toimintaan. Heidän infonsa kotitaloustuotteista ja ruoasta on erinomaisen korkeatasoista. Eräs heidän parhaita artikkeleitaan on ”5 viktiga varor att byta till eko” (5 tärkeää tuotetta, jotka voit vaihtaa luomuun), jossa selvitetään mitä perinteinen maatalous merkitsee niille viljelijöille jotka esimerkiksi tuottavat ne banaanit joita syöt. Toiseksi, osallistu Rekotilaisuuteen ja osta tuotteesi sieltä sesongin mukaan. Useimmat tietävät, ettei mansikoita voi pitemmän päälle syödä ympäri vuoden. Hyvä vinkki onkin etsiä ja löytää tuottajia, jotka välittävät kunkin sesongin tuotteita. Kolmanneksi, yritä viljellä itse, omien hedelmien ja vihannesten kasvattaminen on hyödyllinen opetus, valitsit sitten mausteet tai tomaatit tai rakennat oman kasvihuoneesi. Opit yksinkertaisesti ymmärtämään paremmin kuinka kauan kestää viljellä kesäkurpitsaa tai tomaatteja, ja siksi arvostat niitä paljon enemmän syödessäsi niitä. Hyvä vinkki on panostaa ekologisiin siemeniin, joita ei ole altistettu ällöttäville kemikaaleille, ruotsalaisella Runåbergs fröer-liikkeellä on kattava valikoima luomusiemeniä ja lisäksi hyvät hinnat.


24

Anna-Maria Niskanen

Driver salladskafé Papaya, Ekenäs | Salaattikahvila Papayan pitäjä, Tammisaari – Förr var det ingen som undrade över potatisens, kålrotens eller mjölkens härkomst, alla visste att den kom från en viss odlare, mjölkbonden eller granngården. I dag har det blivit exotiskt med närmat. Ja, nog kan det bli konstigt ibland, det mest naturliga blir nästan en lyxvara. Jag tror inte man blir en medveten konsument, utan att man växer till en medvetenhet. Om man har ett intresse för vår livsmiljö, djurens välbefinnande och vårt välbefinnande på flera plan så kan man inte konsumera och äta hur som helst. Att utvecklas till och handla som en medveten konsument är ett livsval, ett val om hur du vill leva ditt liv.

– Ennen kukaan ei miettinyt perunan, lantun tai maidon alkuperää, kaikki tiesivät sen tulevan tietyltä viljelijältä, maitotilalta tai naapuritilalta. Lähiruoka on nykyään jotenkin eksoottista. Onhan se välillä merkillistä, että kaikkein luonnollisimmasta tulee lähes luksustuote. En usko, että kukaan ryhtyy tiedostavaksi kuluttajaksi,vaan tietoisuuteen kasvaa. Jos olemme kiinnostuneita elinympäristöstämme, eläinten hyvinvoinnista ja omasta hyvinvoinnistamme eri tasoilla, emme voi kuluttaa ja syödä miten tahansa. Tiedostavaksi kuluttajaksi kehittyminen ja sen mukaisesti käyttäytyminen on elämänvalinta, jossa valitset oman tapasi elää.

Filip Langhoff

Krögare, restaurang Ask, Helsingfors | Ravintoloitsija, ravintola Ask, Helsinki –  Det du köper i mataffären är ditt bränsle, och du är vad du äter, så frågan är hur du vill leva och vad du vill sätta i dig. Börja med att tänka efter i mataffären. Det första steget mot att bli en mera medveten konsument är att kolla på produkterna – vad finns i dem, och vad vill jag ha? Ta inte bara något och gå vidare. Det är inte lätt till en början, men det blir lättare efter hand, och på det här viset kan man ganska snabbt och enkelt bli en medveten konsument. Jag är helt övertygad om att om samhället skall fungera kan man inte ta bort grundstommen – jordbruket. Då blir vi beroende av andra länder, och klipper sakta men säkert våra egna rötter. Dem måste vi få tillbaka, och genom att bli medvetna konsumenter kan vi alla ge dem näring.

– Se mitä ostat ruokakaupasta, on sinulle polttoainetta, ja olet mitä syöt. On siis kyse siitä miten haluat elää ja mitä haluat pistää suuhusi. Aloita miettimällä sitä ruokakaupassa. Ensimmäinen askel kohti muuttumista tiedostavammaksi kuluttajaksi on tarkistaa tuotteet – mitä niissä on ja mitä minä tahdon? Älä vain ota jotakin ja jatka eteenpäin. Aluksi se ei ole helppoa, mutta muuttuu pikku hiljaa helpommaksi, ja siten sinusta voi suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti tulla tiedostava kuluttaja. Olen täysin vakuuttunut, että yhteiskunnan toimivuus edellyttää sen perustan – maanviljelyksen – säilyttämistä. Muutoin joudumme riippuvaisiksi muista maista, ja katkaisemme hitaasti mutta varmasti omat juuremme. Meidän on saatava ne takaisin, ja tiedostavina kuluttajina voimme antaa niille kaikille ravintoa.


25

Carlo Barsotti

En av grundarna till Slow Food-rörelsen, Stockholm Yksi Slow Food-liikkeen perustajista, Tukholma – Skaffa kunskap! Besök en bondgård, ta reda på hur maten produceras, varför jordmånen är viktig, hur klimatet påverkar grödorna. Men ta inte bara reda på hur den inhemska maten produceras, utan även den importerade. Lär dig att läsa förpackningspåskrifter, förstå ursprunget, tillverkningen och ingredienserna. Och försök konsumera mat som är producerad nära dig själv.

– Hanki tietoa! Vieraile maatilalla, ota selvää miten ruoka tuotetaan, miksi maaperä on tärkeä, miten ilmasto vaikuttaa viljelykasveihin. Älä tyydy selvittämään miten kotimainen ruoka tuotetaan, muista myös tuontiruoka. Opi lukemaan pakkausten tuoteselostuksia, ymmärtämään alkuperää, valmistusta ja ainesosia. Yritä myös kuluttaa lähellä sinua tuotettua ruokaa.

Ulrica Cronström

Medlem i Slow Food Västnyland | Slow Food Västnylandin jäsen – Jag har länge prioriterat ekologiskt producerad mat. Inte så mycket för smakens eller hälsans skull, utan för vad den konventionella odlingen förorsakar miljön. Det har alltid varit viktigt för mig. Under de senaste 30 åren har tillgången på ekologiskt odlad mat blivit bättre, utvecklingen tyder på att allt fler tycker att det är viktigt. Många säger att det är dyrt, men jag betalar gärna lite mera med tanke på miljöfördelarna. Dessutom är det inte alltid dyrare om man är noggrann med vad man köper så att inget svinn uppstår. Jag vill också uppmana till att låta bli att köpa färdigt förpackad mat, även om det är svårt i dag. Handla på torg, direkt hos producenten eller i kött- och fiskdisken, eller producera egen mat, för att slippa förpackningarna.

– Olen jo pitkään suosinut luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa. En niinkään maun tai terveyden takia, vaan sen vuoksi mitä tavanmukainen viljely aiheuttaa ympäristölle. Se on aina ollut minulle tärkeää. Ekologisesti tuotetun ruoan saatavuus on parantunut viimeisen 30 vuoden aikana. Kehitys viittaa siihen, että yhä useammat pitävät sitä tärkeänä. Monien mielestä se on kallista, mutta minä maksan mielelläni vähän enemmän ympäristöhyötyjen takia. Sitä paitsi se ei suinkaan aina ole kalliimpaa, jos on tarkkana sen suhteen mitä ostaa, jottei synny hävikkiä. Haluan myös kehottaa kaikkia olemaan ostamatta valmiiksi pakattua ruokaa, vaikka se toistaiseksi olisikin hankalaa. Osta toreilta, suoraan tuottajalta tai liha- ja kalatiskiltä, tai tuota omaa ruokaa välttyäksesi pakkauksilta.


26

Världens renaste mat? Valen i livsmedelsbutiken är oändliga. Hur Mat är så mycket mer än något att fylla magen med. Det inser allt fler människor kan vi medvetet välja varor som är produceoch därför är också en klar attitydförändring rade med hänsyn till människor, djur, miljö på gång runt matborden. Allt fler vill vara och klimat? Lättaste sättet är att välja inen aktiv del av matkedjan från jord till bord. hemskt och närproducerat. Finländsk matKanske inte direkt i produktionen, men man produktion är ansvarsfull. Finländskt kött vill veta varifrån maten kommer, hur den är är även klimatsmartare än utländskt. Hur producerad och att den är så god och nyttig kan vi då veta att gris- eller broilerköttet i som möjligt. Allt fler konsumenter väljer kva- förpackningen man köper i butiken är inlitet, smak och matupplevelse framför lågpris- hemskt? Eller korven? ”Gott från Finland / Mat från eget land”-märket och hjärtbladsprodukter. När det gäller att producera ren och trygg flaggan ”Rent inhemskt” är symboler för inmat har vi i Finland lagt ribban högt, högre hemska livsmedel, som hjälper konsumenter än i nästan alla andra länder. Det gäller såväl att känna igen livsmedel av finländskt uregenkontrollen för matproduktionen, djurens sprung. Vissa företag märker även köttets urvälmående, användningen av växtskyddsme- sprung med producentens namn på förpackdel som det förebyggande arbetet och kontrol- ningen. Kommer det inte tydligt och klart len av salmonella. Salmonellaförekomst och fram att råvaran eller produkten i sin helhet användningen av antibiotika inom finländsk är inhemsk så kan man nästan utgå från att den inte är det. djurhållning är bland de lägsta i världen. Medvetna konsumenter har makt. Ställ Det vi äter påverkar vår hälsa och vårt välmående i hög grad. För att äta hälsosamt krav! Våga fråga varifrån maten kommer i behövs egentligen inga invecklade dieter. Det mataffären eller lunchrestaurangen. Satsa på räcker att man äter regelbundet, lämpliga inhemska råvaror och sätt värde på att tillreda portionsstorlekar, tillräckligt med fisk, grön- maten och avnjuta den. Ät mer enligt årstisaker, frukt och bär samt överlag tillräckligt den och så nära råvaran som möjligt. Undvik mångsidigt. Svårare än så är det inte. Ex- onödiga transporter och onödiga förpackempelvis inhemska bär är riktig superfood. ningar. Köp rena produkter av en producent Genom att välja finländsk mat kan man som som ser dig i ögonen, inte en anonym hankonsument vara trygg i sitt val och veta var delsvara. Utnyttja allt som produceras. En och hur maten är producerad. Vår livsmed- krokig morot är minst lika god som en rak! elskontroll sträcker sig från jord till bord, och eftersom den finländska matkedjan är kort är Bjarne Westerlund det lätt att spåra de finländska produkternas verksamhetsledare för SLC Nyland ursprung ända till gårdsnivå.


27

Maailman puhtainta ruokaa? Ruoka on paljon enemmän kuin pelkkää mahan täytettä. Sen tajuavat yhä useammat ihmiset ja siksi ruokapöydissä onkin käynnissä selkeä asenteiden muutos. Yhä useammat haluavat olla aktiivisesti osana maasta pöytään -ruokaketjua. Ehkeivät varsinaisesti tuotannossa, mutta ihmiset haluavat tietää mistä ruoka on peräisin, miten se on tuotettu ja että se on mahdollisimman maukasta ja hyödyllistä. Yhä useampi kuluttaja valitsee laadun, maun ja ruokaelämyksen halpatuotteiden sijaan. Mitä tulee puhtaan ja turvallisen ruoan tuottamiseen on rima asetettu Suomessa korkealle, korkeammalle kuin lähes kaikissa muissa maissa. Tämä koskee niin ruokatuotannon omavalvontaa, eläinten hyvinvointia, kasvinsuojeluaineiden käyttöä kuin ehkäisevää työtä ja salmonellan valvontaa. Salmonellan esiintyminen ja antibioottien käyttö suomalaisessa eläinten pidossa kuuluvat maailman alhaisimpiin. Syömämme ruoka vaikuttaa merkittävästi terveyteemme ja hyvinvointiimme. Et tarvitse monimutkaisia ruokavalioita syödäksesi terveellisesti. Riittää että syöt säännöllisesti, sopivan kokoisia annoksia, riittävästi kalaa, vihanneksia, hedelmiä ja marjoja sekä ylipäänsä riittävän monipuolisesti. Ei se ole sen vaikeampaa. Esimerkiksi kotimaiset marjat ovat varsinaista superruokaa. Valitsemalla kotimaista ruokaa voit kuluttajana olla valinnassasi turvallinen, ja tiedät missä ja miten ruoka on tuotettu. Elintarvikevalvontamme ulottuu maasta pöytään, ja koska suomalainen ruokaketju on lyhyt on helppo jäljittää suomalaisten tuotteiden alkuperä aina tilan tasolle.

Valinnat elintarvikekaupassa ovat loputtomia. Kuinka osaamme tietoisesti valita tuotteita, jotka on tuotettu ihmisiä, eläimiä, ympäristöä ja ilmastoa kunnioittaen. Helpoin tapa on valita kotimaista ja lähituotettua. Suomalainen elintarviketuotanto on vastuullista. Suomalainen liha on ilmaston kannalta ulkomaalaista älykkäämpää. Kuinka voimme siis tietää, että pakkauksessa kaupasta ostamamme sian- tai broilerinliha on kotimaista? Tai makkara? ”Hyvää Suomesta / Ruokaa omasta maasta” -merkki sekä sirkkalehtilippu ”Puhtaasti kotimainen” symboloivat kotimaisia elintarvikkeita, jotka auttavat kuluttajia tunnistamaan alkuperältään kotimaiset elintarvikkeet. Tietyt yritykset merkitsevät myös lihan alkuperän tuottajan nimellä pakkaukseen. Ellei raaka-aineesta tai tuotteesta ilmene, että se on kokonaan kotimainen, on syytä olettaa ettei se ole sitä. Tiedostavilla kuluttajilla on valtaa. Vaadi! Uskalla kysyä mistä ruoka tulee ruokakauppaan tai lounasravintolaan. Panosta kotimaisiin raaka-aineisiin ja arvosta ruoanlaittoa ja ruoan nauttimista. Syö enemmän vuodenajan mukaan ja niin lähellä raaka-ainetta kuin mahdollista. Vältä turhia kuljetuksia ja pakkauksia. Osta puhtaita tuotteita tuottajalta, joka katsoo sinua silmiin, älä anonyymiä kauppatavaraa. Hyödynnä kaikki mikä tuotetaan. Käyrä porkkana on vähintään yhtä maukas kuin suora! Bjarne Westerlund

toiminnanjohtaja SLC Nyland

SLC Nyland är en intresseorganisation för dem som äger eller brukar jord och skog, landsbygdsföretagare samt för alla som vill värna om en levande och livskraftig landsbygd. Verksamhetsområdet omfattar de svensk- och tvåspråkiga kommunerna från Hangö i väster till Pyttis i öster. Mer info på slc.fi/om-slc/producentförbunden/nyland SLC Nyland on etujärjestö niille, jotka omistavat tai viljelevät maata ja metsää, maatalousyrittäjille sekä kaikille, jotka haluavat vaalia elävää ja elinvoimaista maaseutua. Toiminta-alue käsittää ruotsin- ja kaksikieliset kunnat Hangosta lännessä Pyhtääseen idässä. Lisää infoa osoitteessa slc.fi/om-slc/producentförbunden/nyland


28

Emilia Nyberg

Who decides what you eat? Our supermarket shelves groan under the weight of a variety of goods. It looks like there is a huge range available, but if you look closely at the packaging you will often see a small logo belonging to a multinational corporation. Is there anything wrong with that? Can it be that the big companies and their employees know what is best for us? I don't think so! Of course, we are able to buy food in shops and restaurants and be certain that it is safe to eat. The food must, at least, be clean. But I think that we do not always know exactly what we eat. I dream of a better world where food containing unhealthy or unnecessary ingredients are clearly labelled with warning signs.

Slow Food V채stnyland works to establish meeting places for those involved with food on a local scale. In our markets you can talk directly to producers who are then able to provide you with factual information. You can give feedback. You can make eye contact with each other! Now we have compiled our fifth catalogue of locally produced food, this year under the name N채rmatsguide. Here you will find information and contact details about locally sourced food you can buy in V채stnyland. I am pleased to be able to present the many varieties of good food on offer here. The choice is yours! diana nyberg lindholm

Chair, Slow Food V채stnyland r.f.


29

Annonser Ilmoituksia Hangö / Hanko............................................................................... 29 Ekenäs / Tammisaari....................................................................... 31 Tenala & Bromarf / Tenhola & Bromarf......................................... 36 Pojo / Pohja & Fiskars..................................................................... 41 Karis / Karjaa................................................................................... 43 Svartå / Mustio................................................................................ 45 Ingå / Inkoo..................................................................................... 47 Lojo / Lohja.................................................................................... 48 Sjundeå / Siuntio............................................................................. 49 Karkkila.......................................................................................... 51 Kyrkslätt / Kirkkonummi................................................................ 52

HANGÖ • HANKO

1


30

2

3

HANGÖ • HANKO


EKENÄS • TAMMISAARI

4

Gott Rent Rättvist

Hyvää

Puhdasta

Oikeudenmukaista 5

6

31


32

7

EKENÄS • TAMMISAARI

8

9

Slow Food Festival Fiskars Bruk Fiskarsin Ruukki

1–2.10.2016 7– 8.10.2017


EKENÄS • TAMMISAARI

10

12

11

33


34

EKENÄS • TAMMISAARI

KUSTENS MAT RANNIKON RUOKA

MATHANTVERK ARTESAANIRUOKA KUSTENS MAT och MATHANTVERK FM i Mathantverk 2016–2018 RANNIKON RUOKA ja ARTESAANIRUOKA Artesaaniruuan Suomenmestaruuskilpailut 2016–2018 www.novia.fi/kustensmat www.novia.fi/mathantverkfm


EKENÄS • TAMMISAARI

35

EN LATAA ILMAIN RG VISIT RASEBO limeesi - sovellus puhe Ladda ned vår p kostnadsfria ap RG! VISIT RASEBO

Raasepori – lähiruokaa ja paljon muuta Raseborg – närmat och mycket mer Kom på närmatsuppköp till vackra Raseborg – tidigare Ekenäs, Karis och Pojo. Passa på att stanna lite längre och njut av våra andra pärlor!

Tule lähiruokaostoksille kauniiseen Raaseporiin – aiemmin Tammisaari, Karjaa ja Pohja. Jää pidemmäksi aikaa ja nauti muista helmistämme!

• Sagolik skärgård, fiskevatten och vandringsleder • Fina kulturupplevelser och evenemang • Levande bruksmiljöer och gamla slott

• Satumainen saaristo, kalavedet ja luontopolut • Hienot kulttuurielämykset ja tapahtumat • Elävät ruukit ja vanhat linnat

www.visitraseborg.com raasepori_esite_slow_food.indd 1

30/03/16 14:22


36

EKENÄS • TAMMISAARI

13

14

15


EKENÄS • TAMMISAARI

16

17

37


38

TENALA • TENHOLA & BROMARF

18 19

20

21


TENALA • TENHOLA & BROMARF

39

22

23

hultantila.fi hultagard.fi soita ja tilaa! ring och beställ! 0400 742 515 Matti Kipinoinen Perniöntie 610 10520 Tenhola / Bjärnåvägen 610 10520 Tenala

Puhdasta suomalaista Perunaa. suoraan tilalta.

Valikoimassa lajikkeita moneen eri käyttötarkoitukseen. Saatavilla alueen ruokakaupoista ja suoraan tuottajalta.

ren finländsk Potatis. direkt från gården.

Flera olika sorter - för olika ändamål. Kan köpas i traktens matbutiker och direkt av odlaren.


40

24

25

TENALA • TENHOLA & BROMARF


POJO • POHJA & FISKARS

26

27

28

41


42

29

31

POJO • POHJA & FISKARS

30


KARIS • KARJAA

32

34

43


44

KARIS • KARJAA

35

36


SVARTÅ • MUSTIO

37

38

39

45


46

40

SVARTÅ • MUSTIO

41

42

LÄHELLÄ TUOTETTUA JA LUOMUA!

Tuotteemme saatavana useassa Länsi-Uudenmaan kaupassa. Lisätietoja: www.mustionmylly.fi NÄRPRODUCERAT OCH EKOLOGISKT! Våra produkter är tillgängliga i flera butiker i västra Nyland. Mer info: www.svartakvarn.fi Mustion Luomumylly Oy Uudensuontie 34, 10360 Mustio Nykärrsvägen 34, 10360 Svartå Puh./Tfn 0400 128 988


INGÅ • INKOO

43

44

45

46

47


48

LOJO • LOHJA

47

48

49

50


SJUNDEÅ • SIUNTIO

51

52

49


50

53

SJUNDEÅ • SIUNTIO


KARKKILA

54

55

Beställ hem lturmagasinet ku at m Potatis på martha.fi

Behöver du inspiration för vardagsmaten? Klicka in dig på

recept.martha.fi

Hushållsrådgivning ti–to kl. 13–15 tfn 010 279 7279

Svinnkampen är vårt projekt för att skapa en rörelse mot matsvinnet. Läs mer på

svinnkampen.fi

51


52

KYRKSLÄTT • KIRKKONUMMI

56

57

Gott Rent Rättvist


KYRKSLÄTT • KIRKKONUMMI

58

Kirkkonummen HELMI Bistro O mat www.bistromat.fi

Hyvää OikeudenPuhdasta mukaista

53


56

Så närodlat som möjligt Det finns något oerhört tillfredsställande i att se grödor växa hemma i trädgården eller på balkongen. Samtidigt som det för många finns något minst lika främmande i att plocka fram trädgårdshandskarna och spaden. För dem som ännu inte avancerat i trädgårdsodling är diskbänks- eller fönsterbrädesodling ett bra ställe att börja. Mer närodlat än hemma i köket kan det inte bli. Odla ärtskott

Grodda mungbönor

Tidsåtgång: Ungefär en vecka

Tidsåtgång: 4–5 dagar

Ärtskott är goda i sallader, på smörgåsen, till en bit kött eller fisk eller nermixade med olja, nötter och ost i en pesto.

Enklare än så här blir det inte! Mungbönorna nästan växer framför dina ögon, och är läckra i sallader eller på smörgåsen.

Gör så här:

Gör så här:

1. Ta fram en påse torkade ärter, mylla, sprutkanna, färskfolie och något att odla i (skål, bricka eller fat).

1. Ta fram ett paket mungbönor, en glasburk, ett tunt tygstycke (exempelvis en kökshandduk), band eller gummiband och en sil.

2. Lägg ärterna i blöt över natten. Sila bort vattnet och låt dem ligga i sin skål tills du ser att de börjar gro, skölj dagligen åtminstone morgon och kväll.

2. Placera ungefär 1 dl mungbönor i en glasskål och fyll med vatten, låt stå över natten.

3. Häll mylla i ett odlingsfat. Tryck ner rejält med ärter, placera dem nära varandra. Spruta med vattenkanna och lägg färskfolie ovanför för att behålla fukten. Ställ ljust.

3. Sila bönorna och lägg dem i burken. Lägg en duk över burken och knyt fast med ett band eller gummiband. Låt burken stå upp och ner (så rinner överlopps vatten ut).

4. Spruta dagligen minst två gånger och håll färskfolien på tills ärtskotten börjar växa.

4. Skölj bönorna 2–3 gånger om dagen. Exempelvis morgon och kväll. Det är viktigt att de inte torkar ut.

5. Inom två till tre dagar kan du se skott, och efter en dryg vecka kan du börja skörda (cirka 10 cm). En odling kan skördas 2–3 gånger.

5. Efter ungefär fyra dagar är groddarna färdiga, smaka dig fram till när du tycker de är som godast.

Tips: Testa också solrosskott. Se pärmflikarna för en bild på ärtskotten.

6. Färdiga groddar förvaras i kylskåp och håller i ungefär fyra dagar. Tips: Testa också att grodda rödbetsfrön för röda dekorativa groddar.


57

Groddar ger en rejäl vitaminkick.


58

Mahdollisimman lähituotettua On jotain aivan erityisen tyydyttävää nähdä viljelykasvien kasvavan kotipuutarhassa tai parvekkeella. Samalla monille on vähintään yhtä vierasta kaivaa esiin puutarhakäsineet ja lapio. Niille, jotka eivät vielä ole edenneet puutarhaviljelyssä, on viljelmä tiskipöydällä tai ikkunalaudalla oivallinen paikka aloittaa. Kotikeittiötä lähituotetumpaa tuskin voi olla. Kasvata herneen versoja

Idätä mungopapuja

Käytetty aika: Noin viikko

Käytetty aika: 4-5 päivää

Herneen versot ovat erinomaisia salaateissa, voileivällä, lihan tai kalan kera tai sekoitettuna öljyn, pähkinöiden ja juuston kanssa pestoon. Tee näin: 1. Ota esiin pussillinen kuivattuja herneitä, multaa, kastelukannu, tuorekelmua sekä viljelyalusta (kulho, tarjotin tai vati). 2. Anna herneiden liota yön yli. Siivilöi pois vesi ja anna herneiden olla kulhossa kunnes huomaat niiden alkavan itää, huuhtele vähintään aamuin ja illoin. 3. Kaada multaa viljelyastiaan. Upota astiaan runsaasti herneitä, sijoita ne lähelle toisiaan. Kastele vesikannulla ja peitä tuorekelmulla kasteuden säilyttämiseksi. Aseta valoisaan paikkaan.

Tämän helpompaa se ei voi olla! Mungopavut kasvavat melkein silmiesi alla, ne ovat herkullisia salaateissa tai voileivällä. Tee näin: 1. Ota paketti mungopapuja, ohut kangaspala (esimerkiksi keittiöpyyhe), nauhaa tai kuminauhaa ja siivilä. 2. Pistä noin 1 dl mungopapuja lasikulhoon ja täytä vedellä, anna seisoa yön yli. 3. Siivilöi pavut ja pistä ne purkkiin. Aseta purkin päälle liina ja sido kiinni nauhalla tai kuminauhalla. Aseta purkki ylösalaisin (tällöin ylimääräinen vesi valuu pois). 4. Huuhtele pavut 2-3 kertaa päivittäin. Esimerkiksi aamuin ja illoin. On tärkeätä, etteivät ne kuivu.

4. Kastele kahdesti päivässä ja pidä tuorekel5. Idut ovat valmiita noin neljän päivän mu päällä kunnes herneenversot alkavat kuluttua, ota maistiaisia kunnes ne ovat kasvaa. parhaimmillaan. 5. Parin kolmen päivän sisällä voit nähdä versoja, ja runsaan viikon päästä voit alkaa 6. Valmiit idut säilytetään jääkaapissa, jossa korjata satoa (noin 10 cm). ne säilyvät noin neljä päivää. Yritä myös idättää punajuuren siemeniä, saat punaiYksi viljely antaa 2-3 satoa. sia koristeellisia ituja. Vinkki: Kokeile myös auringonkukan versoja. Vinkki: Yritä myös idättää punajuuren siemeniä, saat punaista koristeellisia ituja. Katso sivulta 57 kuva iduista.


59

Anna lasten osallistua ja seurata prosessia kuitatuista herneistä versoiksi.


1

Kött & mjölk Liha & maito Meat & milk

Närmatskarta Lähiruokakartta

1

Fisk Kala Fish

1

Frukt & bär Hedelmät & marjat Fruits & berries 1

Honung Hunaja Honey 1

Bageri & spannmål Leipomot & viljat Bakeries & grains 1

Bryggeri Panimo Brewery 1

Café, restaurang & catering Kahvilat, ravintolat ja pitopalvelut Cafés, restaurants and catering 1

Butik Kaupat Grocery stores Sommartorg Kesätori Summer market sales Torg året runt Ympärivuotinen tori Year-round market sales

TE C K E NF Ö RK L A RI NG • M E R K K I E N S EL IT YS • L E G EN D

1

Grönsaker & potatis Vihannekset & perunat Vegetables & potatoes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36

Hanko Green House På Kroken – Ekström Seafood Fisk Havsgårdar Restaurant Origo Kila gård Ove och Anders Lindqvist Lilla Skärgårdsbageriet – Pieni Saaristoleipomo & Bistro Bovik luomutila Tittis korgar Hotel Sea Front Salladscafé Papaya Wi-Box Bakery & Kitchen Ekenäs Rökeri Björkåsa fårfarm Stenkulla, Lars och Viola Forsstedt HerrgårdsGlass Frimans diversehandel Magnus Lignell Pargas Gård Södergård Holmqvists trädgård Rilax gård Hultan tila/Hulta gård Tallbacka trädgård Koskis gård Rantas grönsaker Mörby gård DeliTukku–West Chark Restaurant Kuparipaja Restaurant Åminne Gård Rekolan Panimo–Fiskarsin Juustola Ruukkikylän herkut, Härkätalli–Oxstallet kesäkahvila Dönsby Bed & Breakfast Slottsknektens stuga Köttkontrollen


Säsongsverksamhet Kausitoiminta Seasonal activities Direktförsäljning Suoramyynti Direct sales

Local Food Map

Självplock Itsepoiminta Pick-your-own 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ekologisk produktion Luomutuotanto Ecologically produced

Restaurant KW Nyby gård Svartå Slott-Mustion Linna Svartå bryggeri Bålaby gård Svartå kvarn/Mustion mylly Ingrid Träskman Porkkalan marja & vihannes Hinders gård Viltgården Kristers fisk Ravintola Scola Lohjan Kaljaasi Lähimarket Virolainen Linnan marjatila Siuntion Mehiläistarhat – Sjundeå Bigårdar Four Seasons Fish Bakgården Pienleipomo-Hembageri Kiven säästöpossu Maatilapuoti-Gårdsboden Wohls Gård Bistromat Backers

Biodynamisk production Biodynaaminen tuotanto Biodynamically produced Får Lammas Sheep Gris Sika Pork Nöt Nauta Beef Mjölkprodukter Maitotuotteet Dairy products Grönsaker Vihannekset Vegetables Spannmål Viljatuotteet Flour & Grains

Gott Rent Rättvist

Torgförsäljning Torimyynti Market sales

Hyvää

Potatis Peruna Potatoes

Puhdasta

Oikeudenmukaista

Ägg Kananmuna Eggs Bär Marjat Berries

Viltkött Riistaliha Game meat

Öl Olut Beer

Frukt Hedelmät Fruits

Fiskprodukter Kalatuotteet Fish products

Glass Jäätelö Ice cream

Bageriprodukter Leipomotuotteet Bakery products


62

25 40 39 42

21 29 31 59

Trollshovda

28

23

32

16 20

38

30

17

34

36 37

27

46 14 19

18

9 10

15

35

Prästkulla 11

26

24

12

Sandnäsudd

6

22

8 5

7

Sommarö

3

2 4

1

Bar


63

55

51

49

50

57 41 52 58 54 45 43

53

56

44 47

6

48

rรถsund


59 64

Närmatsguide / Lähiruokaopas 2016–2017  
Närmatsguide / Lähiruokaopas 2016–2017  

Slow Food Västnylands Närmatsguide 2016–2017

Advertisement