Page 1

pondelok 31. 3. 2014

|

ročník: XVII

|

číslo: 14

|

Zemplínčania volili prezidenta

cena: 0,40 €

www.slovenskyvychod.sk

Futbalovo sa už žije na Zemplíne

šp

Chemesáci rozohrali

str ort an ové y

st

ra 8 na

Schvaľovanie zmien územného plánu Humenného skončilo fiaskom

st

ra

5 na

semifinálovú sériu Play-Off extraligy

Hasiči varujú pred lesnými požiarmi,

Testuje kozmetické produkty, robí recenzie a ponúka trendy v líčení i obliekaní. Asistuje pri nákupoch a teší sa čoraz väčšej pozornosti. To všetko spôsobil nevinný záujem o módu.

2 na

ra st

Tip na víkendový výlet na Zemplíne

Brekovský hrad

2 na

ra

3 na

Členky občianskeho združenia Ženy a tradície učili na hodinách regionálnej výchovy žiakov ako z obyčajného vajíčka urobiť krásnu veľkonočnú kraslicu. Zdobenie sa deťom zapáčilo, bavilo dokonca aj budúcich oblievačov.

Lívia chce byť módnou bloggerkou, boduje na internete

st

st

ra 2 na

Školáci sa učili maľovať kraslice

Sezónny nešvár vypaľovania suchej trávy sa každoročne spája s výjazdmi hasičov a ekologickými škodami. Medzi lokality, kde hasiči zasahovali minulý rok najčastejšie, patrí okolie humenskej osady Podskalka a Krásneho Brodu v okrese Medzilaborce

ra

Humenskí poslanci sa nezhodli na navrhovaných zmenách a doplnkoch územného plánu mesta. Rokovanie sprevádzali zmätky a slovné prestrelky.

st

st ra 3 na

škody môžu byť obrovské

Jar je už tu. Mnohí z vás možno rozmýšľajú, ako stráviť príjemný víkend. Jednou z možností je turistika, či prechádzka v prírode. Ak uvažujete práve týmto spôsobom, nemusíte cestovať ďaleko.


2

Spravodajstvo

Školáci sa učili maľovať kraslice

Členky občianskeho združenia Ženy a tradície učili na hodinách regionálnej výchovy žiakov ako z obyčajného vajíčka urobiť krásnu veľkonočnú kraslicu. Zdobenie sa deťom zapáčilo, bavilo dokonca aj budúcich oblievačov. HUMENNÉ. Regionálna vý- mamky nemajú čas a doma si dieťa chova je na ZŠ Dargovských hrdi- samo ťažko pôjde maľovať FOTO: JAVORSKÁ nov pomerne novým predmetom. vajíčka,“ doplnila Kapráľová. Ticho n Kraslice pani Márie Javorskej. Atraktívnou ju robí nielen jej v triede a opatrné pohyby štetcom obsah a stretnutia s osobnosťami, ale potvrdili, že deti maľovanie povedala s tým, že si ju známi spáale aj rôzne aktivity, pri ktorých sa chytilo. Prekvapili hlavne chlapci, jajú skôr s maľovaním obrazov. deti učia to, čo bolo pre ich ktorí sa priznali, že ich zdobenie baví Talent podedila po mamičke, ktorá bola učiteľkou. Deti spolu s ňou babičky v detstve samozrejmé. a ich výtvory boli navyše aj pekné. učili aj členky združenia Anna LajJednou z nich je aj maľovanie tárová a Alžbeta Rejtová. „Veľmi Priestor pre fantáziu veľkonočných kraslíc. Hlavnou školiteľkou bola sa teším, lebo tie deti sú úžasné. predsedníčka združenia Mária Ja- Používajú pritom vlastnú fanTradície majú svoje čaro „Na regionálnej výchove sa deti vorská. „Zdobeniu sa venujem už táziu. Robia podľa svojich vlastučia poznávať svoj región a s ním aj 30 rokov, prešla som všetkými ných predstáv. To ma fascinuje a povedala. Jej som veľmi rada. A chlapci maľujú jeho zvyky a tradície,“ uviedla technikami,“ učiteľka Ľudmila Kapráľová. Vysvetlila, že zdobiť kraslice učili najprv žiakov učitelia, no prizvali k tomu ženy, ktoré majú dostatok skúseností. Tento rok si do školy pozvali členky Občianskeho združenia Ženy a tradície. „My odovzdávame tradície tým spôsobom, že minulý rok sme si vybrali ZŠ Laboreckú a za spolupráce s vedením tejto školy sme tam dva dni učili žiakov maľovať kraslice,“ uviedla členka združenia, poslankyňa Mária Cehelská. Tento rok, v rámci projektu Namaľuj si svoju kraslicu financovaného mestom Humenné, prišli odovzdávať tradície ku štvrtákom FOTO: KORN na ZŠ Dargovských hrdinov. Za tri dni sa techniku maľovania a zdobe- n Mária Javorská sa venuje zdobeniu kraslíc už 30 rokov a ovláda všetky techniky. Jej prácu možno obdivovať v jednia vajíčok naučilo viac ako 70 nom z výkladov na ulici 26. novembra. žiakov. „Maľujú akrylovými farbami a potom na vytvárajú rôzne kraslice až do 5. mája obdivujú s takým záujmom ako dievčatá,“ ozdôbky, ornamenty. Teší ich okoloidúci vo výklade jedného z povedala s radosťou. maľovať slimákov. Deti chcú obchodov na ulici 26. novembra. maľovať a sú veľmi tvorivé,“ „Niektorí sa ma pýtajú, či som to S peknými kraslicami sa bude povedala Cehelská. „Doma na to ich naozaj všetko vyzdobila ja,“ lúčiť ťažko „Môj život je tanec. Chodím na krúžok moderného tanca. Musím sa priznať, že vajíčka zdobím prvý raz. Veľmi ma to baví,“ povedala Vanesa Kuľusová zo 4. C. „Ja som na vajíčka kreslila rôzne tvary, napríklad také, ako má na sebe zebra, kvetiny, rôzne veci aj také vymyslené,“ dodala. Vedľa dievčat tvorili spolužiaci. Niektorí možno budú klopať Veľkonočný pondelok spolužiačkam na dvere. Opýtali sme sa, či Vaneska obdarí oblievačov vajíčkami, ktoré vyzdobila. „Nie, to im dám radšej niečo sladké,“ reagovala. Po chvíli si to predsa len rozmyslela a so smiechom dodala: „No, dobre. FOTO: KORN Možno darujem. Ale také, ktoré sa n Hodinu regionálnej výchovy dokázali zmeniť štvrtáci zo ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom a členky OZ Ženy a tradí- mi nebude páčiť.“ (korn) cie na tvorivé stretnutie plné radosti z tradičných kraslíc.

Hasiči varujú pred lesnými požiarmi, škody môžu byť obrovské

Sezónny nešvár vypaľovania suchej trávy sa každoročne spája s výjazdmi hasičov a ekologickými škodami. Medzi lokality, kde hasiči zasahovali minulý rok najčastejšie, patrí okolie humenskej osady Podskalka a Krásneho Brodu v okrese Medzilaborce HUMENNÉ/ HORNÝ ZEMPLÍN. Humennom. „V minulom roku hasičskej techniky k vypaľovaniu, Spaľovanie zhrabaných porastov je príslušníci OR HaZZ v Humen- kataster obce Krásny Brod v v regióne horného Zemplína nom likvidovali 4 lesné požiare a okrese Medzilaborce, kde bolo 7 zvykom, ktorého sa Zemplínčania 85 požiarov trávnatých porastov. požiarov a kataster mesta Medzinevedia vzdať aj napriek následkom. Škody pri týchto požiaroch, vďaka laborce, kde boli 4 požiare,“ dodal rýchlym a efektívnym zásahom, Tričák. „Nebezpečenstvo takýchto boli minimálne. Pri týchto zdanlivo malých požiarov vyplýva Najčastejšie horela tráva „Oheň v otvorenom priestore sa požiaroch nedošlo k usmrteniu ani hlavne z možného rozšírenia na môže veľmi rýchlo vymknúť kon- zraneniu žiadnych osôb,“ povedal. lesné porasty, ale aj na železničné zvršky, kde potom v súvislosti s trole a spôsobiť tak škody nielen na životoch, ale aj na majetku, či Rebríčej „horľavých“ lokalít požiarmi dochádza k poškodzovaniu elektrických stĺpov. v životnom prostredí, ale tiež aj vedie okolie Podskalky ekologické škody. Napríklad stra- „Lokality, kde bolo v minulom tou časti lesa, či úhynom živo- roku najviac prípadov požiarov Vysoké pokuty číchov. Stačí trochu neopatrnosti, trávnatých porastov a kríkov v „Pamätajte na to, že vypaľovanie nepozornosti, či panika,“ uviedol súvislosti s vypaľovaním, sú hlavne porastov je podľa zákona o Peter Tričák, samostatný odborný kataster mesta Humenné v lokalite ochrane pred požiarmi striktne zainšpektor špecialista OR HaZZ v Podskalka, kde bolo 8 výjazdov kázané!“ zdôraznil Tričák. „V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 eur alebo v blokovom konaní do výšky 33 eur. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 eur,“ upozornil. „ Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré vo väčšine prípadov upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve – a niekedy aj zakazujú. Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu, je možné zbaviť sa FOTO: ORHaZZ Humenné ho kompostovaním, ukladaním do n Ohniská sú často na nedostupných miestach, kam sa hasiči špeciálnych kontajnerov alebo do s technikou ťažko dostanú. Hotovou pohromou je silný vietor. zberných dvorov,“ odporučil. (k)

31. 3. 2014

DUCHOVNÉ SLOVO

Pocit hanby

Na strednej škole sme mali nádhernú učiteľku slovenčiny. Myslím, že si bola aj toho vedomá. My chlapci sme si viac, ako krásu nášho jazyka, zamilovali skôr ju samú. No napriek tomu, že sme sa veľmi sústredili na jej tvár a postavu, neušlo nám občas aj niečo z jej dôležitých poznámok týkajúcich sa slovenčiny. Doteraz si pamätám, ako s jasným dôrazom nám všetkým vysvetľovala, ako môžeme použiť predložku ZA. Stojím za domom, za autom, ale nikdy nehovorte, že je „Za desať tri“. Správne je, použiť výraz, že je „O desať tri“. Vždy si na ňu spomeniem, keď to niekto povie zle. Samozrejme s povzdychom, že keby ho mala naša slovenčinárka, isto by vedel, ako to má správne povedať. Keď nad tým tak uvažujem, ten povzdych:

„Keby ťa učil ten alebo tá učiteľka, vedel/ vedela by si to,“ používame mnohí. Každý z nás má nejaký predmet alebo len výrok, ktorý sme si zapamätali navždy. A predsa je niečo, čo mi dnes chýba niekedy viac, ako znalosti z toho, či onoho predmetu. Zdravý pocit hanby, či cudnosti. Mám na mysli takú poučnú emóciu, ktorá nám pomáha udržiavať rovnováhu, medzi tým, čo plánujeme urobiť alebo robíme, a tým, čo je naozaj prijateľné a dobré. Veď už pre antických Grékov bola emócia hanby spoločenským svedomím. Ona upozorňovala človeka na to, že prestúpil to, na čom sa dohodlo spoločenstvo. Žiaľ, dnes viac počujeme výraz, že je to „človek bez hanby“ ako to, že tá emócia, či cnosť niekomu pomohla

Jar je už tu. Mnohí z vás možno rozmýšľajú, že stráviť príjemný víkend. Jednou z možností je turistika, či prechádzka v prírode. Ak uvažujete práve týmto spôsobom, nemusíte cestovať ďaleko. Náš zemplínsky región nám ponúka mnoho možnosti oddychu a relaxu.

Barko. Hrad bol počas stáročí dva krát zničený a znovu opravený, avšak počas protihabsburských povstaní v 17. storočí ho majitelia opustili a odvtedy pustne. Zrúcaniny hradu stoja na kopci v západnom výbežku Vihorlatských vrchov štyri kilometre juhozápadne od Humenného v údolí Laborca nad obcou Brekov. Podnes ostali zachované múry do výšky až troch poschodí, jasne naznačujúce predchádzajúci stav budov. Viditeľné sú aj brány, prechod do horného hradu, ktorý bol pravdepodobne vybavený padacím mostom.

Tip na víkendový výlet na Zemplíne

Brekovský hrad

Brekovský hrad Stredoveký hrad, ktorého ruiny možno ľahko sledovať pri ceste medzi mestami Strážske a Humenné. Vidno ho už zďaleka. Bol vybudovaný ako strážny hrad Zemplína spolu s inými blízkymi hradmi - Jasenov, Vinné, Čičava. Vznikol na mieste slovanského hradiska. Prvýkrát sa spomína už v roku 1307 pod názvom castrum

FOTO: PB

Združenie na záchranu Brekovského hradu V súčasnosti na hrade prebiehajú

spoznať spoločnosťou akceptovateľné hranice. Je mi to ľúto. Potom máme neraz medzi sebou vzdelaných ľudí, no zároveň aj mnohých, ktorým, ako vravíme, „hanba bola vyoperovaná“. Vrátim sa k svojej učiteľke slovenčiny. Som rád, že bola taká pekná. Lebo ani nevie, že aj vďaka tomu, že dbala o svoj zovňajšok a cudnosť, zvlášť nás chlapcov naučila mnohému. Aj tomu, aby sme mali ten potrebný pocit hanby. Áno, v škole sa občas „újde“ rôzna známka. Ale od nej tá zlá známka prišla aj s pocitom hanby, ktorý však v skutočnosti bol poučným darom. Jozef Kozák

FOTO: KORN

FOTO: PB

rekonštrukčné práce. Iniciátormi týchto úprav sú predovšetkým členovia Združenia na záchranu Brekovského hradu. Ich hlavným cieľom je starostlivosť o hrad Brekov, konzervácia hradu, obnova niektorých jeho častí a teda záchrana tejto kultúrnej pamiatky. Ako sa tam dostanete? Prístup na hrad je možný z dvoch strán. Prvá cesta, ak idete po hlavnej ceste zo Strážského, hneď prvá odbočka v obci Brekov vľavo popri kríži. Je tam možnosť nechať auto a pokračovať po upravovanom chodníku priamo až na hrad. Druhá cesta je pohodlnejšia cez celú dedinu popri miestnom kostole vľavo až k cintorínu. Tam je nutné auto nechať a pokračovať pešo po širokej poľnej ceste až ku hradu. Prajeme pekné počasie a príjemné chvíle! Pavol Banúr

Zlodeji si trúfajú okrádať dôchodcov

Séria nedávnych krádeží na Zemplíne dáva za pravdu tým, ktorí sa právom obávajú o osamelo žijúcich dôchodcov. Niektoré prípady doslova vyrážajú dych. Najbizarnejšie pôsobí prípad, kedy zlodej kradol vedľa nebožtíka.

REGIÓN ZEMPLÍN. V pomerne krátkom čase pribudli v regióne Zemplína prípady, v ktorých si drzí zlodeji trúfli na dôchodcov. Nechal ich chvíľu samých Medzi prvými prípadmi tohto druhu je prípad z obce Veľký Kamenec v okrese Trebišov. K 72ročnému dôchodcovi prišli neznámi ľudia s tým, že hľadajú jeho syna. Keď videli, že je sám doma, požiadali ho o vodu do chladiča a aby im rozmenil 200 eur. V nestráženej chvíli dôchodcovi ukradli pokladničku, v ktorej mal odložené peniaze, kartu z banky, kľúče od auta, motorky a rôzne listiny. Spôsobili mu tak škodu za 1 200 eur. Polícia po zlodejoch pátra, začala trestné stíhanie pre krádež.

Kradol priamo v obývačke, vzal 10-tisíc Prešovská krajská policajná hovorkyňa informovala, že polícia obvinila 60-ročného Sninčana, ktorý koncom minulého roka ukradol z bytu 81-ročného dôchodcu peniaze. „Zlodej si mal pravým kľúčom otvoriť vchodové dvere a z obývačky odcudziť najmenej 10-tisíc eur v hotovosti," povedala. Obvinenému hrozí za krádež až trojročné väzenie.

Doma ho prepadol maskovaný muž Policajti obvinili 50-ročného muža z obce Hankovce v okrese Humenné, ktorý mal zamaskovaný prepadnúť v rodinnom dome 66-ročného majiteľa z

Cigarety pašovali v sude po rieke SOBRANCE. Začiatkom minulého týždňa informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach o prípade, ktorý sa stal ešte 21. marca.

Sud plný cigariet V noci zaznamenali kamery, ktoré monitorujú vonkajšiu hranicu s Ukrajinou neznámy plávajúci objekt na vode. Hraniční policajti vytiahli krátko na to plechový sud. „Nachádzalo sa v ňom 274

kartónov cigariet značky JIN LING bez ochranných známok. Hodnota tovaru bola príslušníkmi colného úradu vyčíslená na sumu 7 646,37 eur. Únik na spotrebnej dani predstavuje 5 151,20 eur,“ povedala hovorkyňa Agnesa Kopernická. „Pre podozrenie zo spáchania prečinu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru prípad prevzal vyšetrovateľ kriminálneho úradu finančnej správy,“ dodala. (k)

Hankoviec. Vošiel cez zadné neuzamknuté dvere. Na hlave mal kuklu, v ruke mal zbraň. Mieril ňou na dôchodcu a posunkami pýtal peniaze. Majiteľ domu mu dal 100 eur, no lupič od neho s nožom v ruke pýtal viac. Potom, čo zistil, že v dome už nie je žiadne finančná hotovosť, ušiel. Policajti lupiča vypátrali, skončil v cele policajného zaistenia, kde si počkal, kým vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby. Ak mu súd dokáže vinu, podľa policajnej hovorkyne mu môže vymerať až 12-ročný trest.

Kradol vedľa nebožtíka, nevedel o tom Doslova šokujúco pôsobí prípad z obce Jovsa v okrese Michalovce. Do jedného z domov sa minulý týždeň vybral kradnúť 44-ročný muž z tejto obce. Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová uviedla, že muž z izby ukradol chlieb, pečivo a deku. Netušil, že okráda mŕtveho. V čase krádeže v izbe ležal 67-ročný majiteľ už bez známok života. Zomrel na následky infarktu. O tom však páchateľ nevedel. Predpokladal, že dôchodca spí, a preto využil tento moment,“ povedala hovorkyňa. Obvinenému hrozí za túto krádež dvojročný trest. (korn)


31. 3. 2014

Schvaľovanie zmien územného plánu Humenného skončilo fiaskom

3

Spravodajstvo / Publicistika

Humenskí poslanci sa nezhodli na navrhovaných zmenách a doplnkoch územného plánu mesta. Rokovanie sprevádzali zmätky a slovné prestrelky. HUMENNÉ. Poslanci mestského zastupiteľstva v Humennom rokovali o zmenách v strategickom dokumente mesta - návrhu zmien a doplnkov č.10 územného plánu mesta.

Zmeny sú nevyhnutné

Podľa zverejnených informácií územný plán Humenného schválilo mestské zastupiteľstvo v apríli 1996. Doteraz je v platnosti so zmenou a

doplnkom č. 9 z októbra 2008 s tým, že jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta. V apríli 2012 poslanci na základe informatívnej správy o výsledkoch preskúmania územného plánu prijali uznesenie o obstaraní zmien a doplnkov č.10. Medzi najdôležitejšími potrebami zmien figurovala povinnosť zosúladiť územný plán mesta so zmenami a doplnkami

FOTO: KORN

n Poslanci miestami nemali jasno o čom majú hlasovať. Upozorňovali na nejasné formulovanie návrhov.

Lívia chce byť módnou bloggerkou, boduje na internete

územného plánu VÚC Prešov z roku 2009, riešenie preložky cesty 1/74 Brekov - Humenné, protipovodňových opatrení v zaplavovaných územiach a zmeny týkajúce sa nových požiadaviek súvisiacich s výstavbou na území mesta.

Návrhy neprešli

Počas minulotýždňového rokovania poslancov bolo od začiatku viditeľné, že mnoho poslancov sa s predloženými návrhmi zmien územného plánu nestotožňuje. Stiahnutie materiálu z rokovania navrhol poslanec Jozef Babják z SDKÚ, no jeho návrh v hlasovaní neprešiel. Na schválenie zmien potrebovali predkladatelia návrhu trojpätinovú väčšinu všetkých hlasov poslancov, čo znamená 15 hlasov. Priamo na rokovaní sa ale ukázalo, že jednotlivé poslanecké kluby sa k takejto názorovej zhode nedopracovali pred a ani počas rokovania. Do osobitného hlasovania o jednotlivých bodoch návrhu sa hneď od začiatku zamiešali emócie. Hlasovanie o zmene, ktorá by sa dotkla umiest-

Bola to otázka času

Mnohým z nás sa v spomienke na detstvo vybaví okamih, kedy sme si tajne skúšali mamine topánky či

Originalita

„Spočiatku som pridávala návody a typy ako sa nalíčiť, akú kozmetiku použiť. Čitatelia si neskôr začali žiadať aj modely „outfitov“ a recenzií, tak som sa pustila i do toho. Mala som o tom už prehľad. No snažila som sa nekopírovať, chcela som v tom zanechať svoj rukopis. Niečo moje,“ dodáva. Aby bola k čitateľom bližšie, rozhodla sa odhaliť čo to zo svojho súkromia. V podobe osobných fotografií, do ktorých vždy zakomponuje módne

FOTO: Lívia Pekáriková

n Víkendová inšpirácia počas upršaných dní. oblečenie, túžiac byť už veľkou peknou dámou. Tak začínala i Lívia, ale prvé skutočné zoznámenie so svetom kozmetiky nastalo až koncom základnej školy. „Vtedy som prvýkrát začala líčiť spolužiačky, ktorým sa to páčilo,“ spomína Lívia. Nasledujúce štyri roky venovala sledovaniu tutorialov, recenzií a čítaniu zahraničných módnych bloggov, pomocou ktorých sa učila i zdokonaľovala. „Práve na Silvestra som sa rozhodla založiť si vlastnú stránku a prezentovať tam svoju prácu,“ povedala.

FOTO: Lívia Pekáriková

n Správna bloggerka testuje prv na sebe.

začali v krátkej dobe lákať čoraz viac prívržencov módy. Dôkazom je i spolupráca s istým butikom, pre ktorý stihla Lívia nafotiť módne outfity ponúkané ich webovou stránkou. Ďalším nadšencom bola i firma, ktorá jej ponúkla testovať ich kozmetiku, ktorú následne recenzovala i na svojej stránke. Viac ako tridsať tisíc návštev a cez pár stovák zdieľaní jej bloggu je len akýmsi bonusom a inšpiráciou do budúcna. „Po ukončení školy sa tomu plánujem plne venovať, chcem si urobiť kurzy a certifikáty a dostať sa do povedomia ešte viac,“ uzaviera.

Michaela Jurcová

n Návrhy zmien sú zverejnené nielen na internetovej stránke mesta ale prítomní na rokovaní poslancov si ich mohli detailne prezrieť na stenách rokovacej miestnosti. obchvat Humenného. Na rokovaní sa spomenulo aj meno bývalého primátora Humenného Vladimíra Kostilníka. Poslankyňa Cehelská v snahe vysvetliť nesúhlasné stanovisko poslancov k jednému z návrhov zmien prečítala sms-ku, v ktorej sa exprimátor na margo solárnej elektrárne na území mesta vyslovil v tom zmysle, že stavebné povolenie podpísal na iné parcely, na ktorých bola stavba nakoniec skolaudovaná mimo územného plánu mesta. Rokovanie v niektorých pasážach jasne naznačilo, že zákonom požadovaná väčšina poslaneckých hlasov bude kvôli radu sporných

tém tvrdým orieškom. „Je nemysliteľné, aby primátorka zvolala zastupiteľstvo na pondelok, no poslanci si mohli vyzdvihnúť podklady k hlasovaniu o tak závažnom dokumente len vo štvrtok ráno a v piatok poobede sa k nim mala vyjadriť príslušná komisia. Poslanci si chceli pozrieť navrhované zmeny priamo na mieste, aby si mohli urobiť správne úsudky a takisto mať dostatok času, aby mohli o tak závažných návrhoch diskutovať,“ zdôraznila Cehelská. Anna Kornajová

STANOVISKO

1. Prečo sme nepodporili zmeny a doplnky územného plánu ? Územný plán mesta je veľmi dôležitý dokument. Navrhované zmeny sme dostali v písomnej forme dva pracovné dni pred zasadnutím. Príslušná komisia bola s navrhovanými zmenami oboznámená posledný pracovný deň pred zasadnutím. Počas procesu prípravy zmien sme neboli prizývaní na rokovania, nevedeli sme, koľko a akých bolo žiadostí a nepoznali sme dôvody zamietnutia tých žiadostí o zmenu, ktoré neboli akceptované. Pre mesto nevyhnutný južný obchvat mesta, bol prezentovaný len ako výhľad. Trasa „výhľadového riešenia“ ale môže ohroziť majetky občanov mesta. Ak vedenie mesta čakalo, že aj my budeme hlasovať pri schvaľovaní zmien územného plánu podľa pokynov od predsedníckeho stola, tak sa prerátalo.

ložené aj plány práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na 1. polrok 2014. Máme koniec marca a my ideme schvaľovať niečo, čo malo byť schválené v závere minulého roka. V návrhu nie sú uvedené ani konkrétne dni, alebo aspoň týždne, kedy sa majú zasadnutia konať. Toto je systém riadenia v Humennom. Je unikátny. Široko ďaleko podobný nenájdete.

3. Zvolávanie zasadnutí Mestskej rady 1,5 hodiny pred zasadnutím zastupiteľstva je tiež humenská špecialita. Ak je na programe rokovania viac ako 20 bodov, za ten vymedzený čas sa to nedá stihnúť. Len pre porovnanie - v predchádzajúcich volebných obdobiach rada zasadala dva týždne pred zastupiteľstvom. Rada je poradným orgánom primátorky. Za posledný rok, sa však pani primátorka zasadnutí rady zúčastňovala výnimočne. Zasadnutia rady viedol jej zástupca.

Je pravda, že jej neúčasť väčšinou pôsobila na priebeh rokovania skôr pozitívne. Rokovania mestskej rady hodinu a pol pred začiatkom zasadnutia zastupiteľstva určite nie je dobré riešenie. 4. Na ostatnom zastupiteľstve sme rozhodovali aj o udelení cien mesta za dlhodobý prínos k rozvoju športu za rok 2013. Hlasovanie nemalo víťaza. Rozhodol žreb. Práve v tejto kategórii, keď by sme mali hodnotiť niekedy celoživotnú činnosť kandidáta pre podporu športu v Humennom, pokladáme takýto postup udeľovania ceny mesta za nedôstojný. Budeme preto iniciovať zmenu všeobecného záväzného nariadenia o udeľovaní ocenení športovec roka.

Juraj Vaňo, predseda Klubu Nezávislých poslancov Jozef Babják, predseda poslaneckého SDKÚ-DS

Hlavnou kontrolórkou Humenného zostáva Jana Čandová

2. Na schválenie nám boli pred-

Sedem kandidátov sa uchádzalo o post hlavného kontrolóra mesta Humenné. Najväčšími rivalmi bola doterajšia kontrolórka mesta a mestský poslanec. hlavného kontrolóra, ktorú jej navrhol viceprimátor A. Semanco. Čandovej funkčné obdobie začalo 28. marca a potrvá šesť rokov. Po

zvolení sa kontrolórka vyhýbala fotoobjektívu jednej z prítomných novinárok, ktorej povedala, že si nepraje, aby ju fotila. (korn)

Sedem kandidátov

FOTO: Lívia Pekáriková

n Fotenie pre Trendy Shop.

Dôkazom nesúhlasu väčšiny poslancov s navrhovanými zmenami bolo finálne rokovanie o zmenách územného plánu ako celku, v ktorom predložený návrh neschválili. Komunikácia medzi primátorkou a poslancami skĺzla do roviny slovných súbojov. Počas rokovania si, s výhodou vedúcej zasadnutia, slovne podala poslanca Babjáka, ktorý vyjadroval svoj názor na širšie súvislosti týkajúce sa trasovania preložky cesty 1/74, známej ako

HUMENNÉ. Voľbu hlavného kontrolóra mesta Humenné sprevádzali neoficiálne informácie o dvoch silných kandidátoch – hlavnej kontrolórke JUDr. Jane Čandovej a poslancovi mestského zastupiteľstva Ing. Michalovi Kurťákovi (KDH).

n Typ nielen na motívy kvetov ale i návštevu Beňatiny.

FOTO: Lívia Pekáriková

Komplikácie ovplyvňujú rôzne faktory

FOTO: KORN

Tak to vidíme my - po zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom

Testuje kozmetické produkty, robí recenzie a ponúka trendy v líčení i obliekaní. Asistuje pri nákupoch a teší sa čoraz väčšej pozornosti. To všetko spôsobil nevinný záujem o módu. HUMENNÉ. Lívia Pekáriková sa o módu a kozmetiku zaujímala už ako malá. Svoje nadanie pre kombináciu farieb, vzorov či materiálov však začala prezentovať len nedávno. Svojím módnym bloggom upútala pozornosť už viac ako tridsať tisíc návštevníkov. Jej úspech je zo dňa deň väčší.

nenia slnečných konektorov v lokalite Suchý jarok vyhlásila primátorka Jana Vaľová (Smer SD) za zmätočné. Zreteľné problémy pri formulácii nového návrhu na uznesenie mala návrhová komisia, za ktorú pred novým hlasovaním uznesenie nahlas formulovala primátorka. „Ty nie si návrhová komisia, nediktuj návrh,“ upozornil ju poslanec Ivan Hopta (Úsvit). V novom hlasovaní ale návrh nezískal potrebnú trojpätinovú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Rovnako dopadli ďalšie tri hlasovania o jednotlivých návrhoch.

inšpirácie od topánok cez líčenie až po doplnky, prinášajúc aj typy na návštevu zaujímavých lokalít či na výlety. Ako sama tvrdí, snaží sa čitateľky inšpirovať a ukázať im, že občas nie je na škodu vyniknúť z davu. I preto možno na jej stránke nájsť kreatívne a pútajúce inšpirácie na rôzne príležitosti.

Prvé úspechy

Zaujímavé typy a kombinácie

FOTO: Lívia Pekáriková

n I odvážna zelená môže pôsobiť decentne.

O post sa Čandová s Kurťákom nakoniec oficiálne uchádzali spolu s Ing. Miroslavou Bilecovou, JUDr. Andreou Janíkovou, Ing. Magdalénou Lukáčovou, Ing. Štefanom Tichým a JUDr. Gabrielou Želizňákovou. Všetci splnili požadované podmienky a predložili doklady potvrdzujúce predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Hoci v niektorých samosprávach je bežné, že sa kandidáti pred voľbou osobne predstavia, pred voľbou si humenskí poslanci vystačili s informáciami z dôvodovej správy. Hlasovali tajne a rozhodli hneď v prvom kole. Čandová získala 13 hlasov, Kurťák 10, Lukáčová jeden hlas. Čandovej schválili poslanci 20 percentnú odmenu z mesačného platu

FOTO: KORN

n Hlavná kontrolórka mesta Humenné Jana Čandová bude vo svojej funkcii ďalších šesť rokov.


4

Šport

31. 3. 2014

Humenskí poslanci delili dotácie na mládežnícky šport

HUMENNÉ. Financie vo výške 28-tisíc eur rozdeľovali poslanci

Humenného medzi športovými klubmi, ktoré sa venujú práci s mládežou.

n Poslanec Milan Mňahončák nebol spokojný s dvojtisícovou dotáciou pre 1. Tenisový klub.

Chcel viac pre tenistov Rozprave pred hlasovaním dominovala téma finančnej podpory tenisového klubu. Poslanec Milan Mňahončák upozornil, že tenisovému klubu sa nedostáva takej finančnej podpory ako iným športovým klubom. Primátorka J. Vaľová mu oponovala tým, že klub mesto podporuje dostatočne. Mňahončák argumentoval, že hokejovému klubu sa ušla dotácia aj napriek tomu, že nemá žiacke družstvo. Preto ad hoc navrhol zníženie dotácie pre Mládežnícky hokejový klub Humenné o 12 000 eur a presun týchto prostriedkov pre 1. Tenisový klub. Tým by klub mohol namiesto 2-tisíc eur dostať 14-tisíc. Poslanci jeho návrh nepodporili a klubu schválili 2-tisíc eur.

HUMENNÉ. Pozornosť celého sveta sa v júli upriami na Humenné kvôli majstrovstvám sveta v zápasení kadetov. Po obnove podchodu príde preto na rad obnova časti štadióna, ktorá je určená verejnosti.

Dotácia od ministerstva Sociálne zariadenia, chodby a vstupné časti humenského zimného štadiónu čaká rekonštrukcia. „Hnacím motorom“ sú majstrovstvá sveta v zápasení kadetov, pre ktoré musia usporiadatelia zabezpečiť

FOTO: KORN

Rozdelené Poslanci hokejovému klubu odklepli 20-tisíc eur, pre mladých futbalistov, ktorých zastrešuje CVČ Dúha schválili 24-tisíc eur, volejbalovému klubu 24-tisíc eur, dievčenskému futbalu 3 500 eur, 1. Basketbalovému klubu 2 000 eur, Plaveckému klubu Chemes Humenné 4-tisíc eur, Atletickému klubu tisíc eur. Taekwondo klubu 500 eur a záujmovému útvaru Box v CVČ Dúha 500 eur, neziskovej organizácii Šachy Reinter schválili takisto 500 eur. (korn)

FOTO: ARCHÍV

Marián Čišovský

Volejbalisti ŠK Chemes Humenné

FOTO: -MJK-

Zimný štadión kvôli majstrovstvám sveta obnovia Humenskí plavci si vylepšili šesťdesiatdva osobných podmienky porovnateľné s modernými športoviskami. Mesto získalo na rekonštrukciu od ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 55 500 eur. Obnovu bude mesto spolufinancovať sumou 37-tisíc eur z vlastných zdrojov. (k)

n Mesto opraví štadión v častiach, ktoré využíva hlavne verejnosť.

Bedmintonový Veľkonočný košík

TREBIŠOV. Súčasťou seriálu podujatí k 50. výročiu vzniku prvého žiackeho bedmintonového klubu na Zemplíne, ktorý sa v tom čase nazýval Bedmintonový klub 1964 Trebišov, bude už túto nedeľu 6. apríla XXXVII. ročník bedmintonového turnaja o Veľkonočný košík.

Viac nám prezradil zakladateľ a vedúci bedmintonového klubu BKT, Ján Chovanec: „Podujatie od roku 1978 organizuje BKT Trebišov. Tento ročník bude aj s

ÚS ObFZ č. 30 - 13/14

Správy zo zasadnutí odborných komisií ObFZ Humenné

SEKRETARIÁT • Oznamuje, že zasadnutie VV ObFZ Humenné sa uskutoční 1. 4. 2014 o 15.30 hod. v Humennom l FK a hráčom, že transfer (prestup a hosťovanie) sa v tomto súťažnom ročníku môže realizovať len do 31. 3. 2014 l že riadna konferencia ObFZ uložila ŠTK, KM, KR a futbalovým klubom pripraviť spracovania elektronického zápisu v majstrovských stretnutiach v II. triede, III. triede dospelých, v I. triede dorastu, I. triede žiakov a v I. triede ml. žiadov od súť. roč. 2014/2015 l že prístupové konto ("heslo") hráča do ISSF (slúžiace k elektronickému transferu) je možné zrealizovať pre viacerých hráčov aj na futbalových kluboch po dohode so sekretárom ObFZ tel. 0907 915 318.

• Žiada FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhrade za marec 2014. Úhradu môžete zrealizovať bankovým prevodom, alebo v hotovosti v Slovenskej sporiteľni. Ne-

podporou mesta Trebišov. Turnaj sa uskutoční v telocvični Základnej školy na Komenského ulici so začiatkom o 8.30 hod. Súťažiť sa bude v dvojhrách a štvorhrách mužskej i ženskej kategórie. Na turnaj pozývame všetkých záujemcov z radov dorastu i dospelých z územia celého Zemplína. Slávnostné vyvrcholenie 50. výročia bedmintonu v Trebišove bude v októbri pod názvom Veľký tresk 2014 a zúčastnia sa ho mnohí súčasní i bývalí hráči BKT, i popredné osobnosti slovenského bedmintonu. -MJK-

zabudnite uviesť variabilný symbol (číslo faktúry). V prípade neuhradenia faktúry v splatnosti bude mať FK zastavenú činnosť do uhradenia. Fin. prostriedky musia byť v termíne splatnosti na účte SFZ (odporúčame uhradiť FA min. 3 dni pred termínom splatnosti). FA za február neuhradil FK Oľka. l FK, aby si prostredníctvom ISSF v žiackej kategórií vymenili staré papierové žiacke preukazy za nové plastové RP. V jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 štart na starý papierový preukaz nebude hráčovi umožnený.

PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 2% (3%) DAŇOU Prosíme funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania financií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal. V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je potrebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757 / Právna forma: občianske združenie / Obchodné meno: Oblastný futbalový zväz Humenné / Ulica: Osloboditeľov / Číslo: 3 / PSČ: 066 01 / Obec: Humenné Tlačivá pre fyzické osoby (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte, alebo vytlačiť na

FOTO: ARCHÍV

výkonov a zlomili dva klubové rekordy

RIMAVSKÁ SOBOTA / HUMENNÉ. V konkurencii 319 plavcov z 35 klubov zo Slovenska, z Maďarska, Srbska a Ukrajiny na Medzinárodných plaveckých pretekoch v krátkom bazéne sa tucet „delfínov“ Plaveckého klubu Chemes Humenné prezentoval vo svojom štandarde. Pohár priateľstva a zároveň prvé kolo Slovenského pohára v Rimavskej Sobote vylepšil humenským plavcom pod vedením trénerov Mariána Tomahogha a Jána Pencáka 62 osobných výkonov a padli 2 klubové rekordy.

Najvyšší počet medailí si z Humenčanov vyplával Peter Semanco z kategórie starších žiakov. Zlatú medailu si prevzal za výkon na 50 m znak, na dvojnásobnej znakárskej trati dohmatol druhý, dve bronzové medaily si vylovil na prsiarskej päťdesiatke a v

stovkovej polohovke. Kompletnú zbierku medailí z vôd Pohára priateľstva vylovil junior Matej Micikáš - zlato v disciplíne 50 m znak, striebro na 50-metrovej trati motýlik a bronz v polohovej stovke. Zbierku medailí humenského klubu doplnila o bronz Lea Diničová za najlepší klubový výkon 1:15.54 v disciplíne 100 m motýlik. Ako je to v jej prípade tradíciou, prepísala aj klubový rekord 12-ročných žiačok v disciplíne 50 m motýlik časom 33.68, ktorým sa umiestnila tesne za stupňami víťazov, na nepopulárnom 4. mieste. Junior Filip Levický dosiahol najlepšie umiestnenie v disciplínach 50 m znak a 100 m motýlik, v ktorých doplával ako štvrtý. V súčasnosti najlepšia humenská prsiarka Lenka Melničáková na týchto pretekoch svojim výkonom na 50-metrovej prsiarskej trati v silnej konkurencii

dohmatla ako štvrtá a na dvojnásobnej dĺžke skončila šiesta. V kategórii starších žiačok Daniela Gribaničová v znakárskych a prsiarskych disciplínach okupovala priečky v prvej desiatke štartujúcich. Vranovčanka v klubovom drese Chemesu Terézia Terifajová svojimi výkonmi v disciplínach 50 m kraul a znak uzatvárala vo svojej kategórii prvú desiatku. Rovnako Emma Zvalčáková za čas dosiahnutý v disciplíne 100 m motýlik. Podľa informácií Jána Pencáka zástupkyne mladších žiačok znakárka Sarah Čajbiková a motýlikárka Nina Vološinová výkonmi vo svojich obľúbených disciplínach stačili iba na umiestnenie v druhej desiatke. Dominika Kopčová a Annamária Terkošová obsadzovali za svoje výkony priečky tretej desiatky. -MJK- / (jpen)

FOTO: ARCHÍV

n Ján Chovanec bol pri zrode bedmintonového klubu v Trebišove a dodnes je jeho vedúcou osobnosťou.

n Zlato na 50 m znak, striebro na 100-metrovej znakárskej trati, bronz na prsiarskej päťdesiatke a za stometrovú polohovku. To všetko si vylovil Peter Semanco.

Š P O RTO VO - T E C H N I C K Á KOMISIA • Schvaľuje výsledky oboch semifinálových zápasov Pohára Nexis Fibers a ObFZ dosiahnuté na HP • Upozorňuje FK na nový disciplinárny poriadok platný od 1. 1. 2014 a v ňom nasledovné - zmeny evidencie ŽK čl. 37, bod 5: - V majstrovskej súťaži sa disciplinárne opatrenie za ŽK hráčov ukladá bez prerokovania takto: a) po 5. napomenutí pozastavenie výkonu športovej činnosti (PVŠČ) na 1 stretnutie, b) po 9. napomenutí PVŠČ na 1 stretnutie, c) po 12. napomenutí a po každých ďalších 3 napomenutiach PVŠČ na 1 majstrovské stretnutie. • Oznamuje, že disciplinárne opatrenia za 4., resp. 8. ŽK udelenú v jesennej časti zostávajú v platnosti. • Vyzýva FK, že pri žiadostiach o zmenu termínu na základe vzájomnej dohody môžu oba kluby schváliť žiadosť písomne v systéme ISSF. • Vykonala pohovor so zástupcami klubu TJ Družstevník Turcovce.

KOMISIA ROZHODCOV • Ospravedlnenie: Butala – pracovné povinnosti. • Zmeny v obsadení (30. 3. 2014, 15.00 hod.) l 7. liga, 15. kolo: Košarovce – FK Humenné (R – Makar za Fecuru / na základe žiadosti FK Humenné v zmysle č. 23 RS), Dlhé n/Cir. – Ubľa (R – Fecura za Makara) (poplatok 50 eur) l 8. liga, 15. kolo: Lackovce – Hažín n/Cir. (AR1 – Chrin za Gindu / obsadený v súťažiach VsFZ), N. Sitnica – Hrabovec n/L. (R – M. Holp za Butalu) l Doplnenie delegácie: Papíp – Kolonica (AR2 – Godžák), N. Sitnica – Hrabovec (AR1 – P. Holp), Lieskovec – Rovné (AR2 – Greško) l Prerušenie činnosti Brehovský od 26. 4. 2014 do prihlásenia. • Oznamuje opravu tel. č.: Tadeáš Metiľ 0915 879 929 l Stretnutie frekventantov školy mladých rozhodcov sa uskutoční 2. 4. 2014 (streda) o 15.45 hod. v budove ObFZ l Asociácia rozhodcov SFZ oznamuje záujemcom o vstup, že je možnosť prihlásiť sa do 7. 4. 2014. Info: 0908 746 206 (P. Holp). Členstvo v asociácii je spojené s výhodami (napr. zľavy pri nákupe športového materiálu, oblečenia a pod.). l zasadnutie KR

www.futbalobfzhe.sk l Futbalové kluby po získani „2%“ dane prostredníctvom ObFZ Humenné obdržia dotáciu (viac info: 0907915318)

FOTO: ARCHÍV -MJK-

KOMISIA MLÁDEŽE usporiada 5. 4. 2014 o 10.00 hod. futbalový turnaj mladších žiakov na multifunkčnom ihrisku v Belej nad Cirochou. Účastníci: Belá n/Cir., Kamenica n/Cir., Dlhé n/Cir. a ŠK Futura Humenné - žiaci nar. 2003 a mladší. Info: L. Hreha, tel. 0918 810 615. DISCIPLINÁRNA KOMISIA • Upozorňuje futbalovú verejnosť, že od 1. l. 2014 je platný nový disciplinárny poriadok SFZ, ktorý je uverejnený na stránke VsFZ : http://www.futbalvsfz.sk/file/struktura_vsfz_file_prve_menu7940.pdf • Žiadosi o odpustenie zvyšku trestu: U. č. 0171: Štefan Karandušovský (Ladičkovce) DK žiadosti vyhovuje s podmienečným odkladom na 2 mesiace / + 15 € l U. č. 0172: Štefan Bobaľa (Ladičkovce) DK žiadosti vyhovuje s podmienečným odkladom na 1 mesiac / +15 € • Predvoláva na svoje zasadnutie vedúceho mužstva FK HE p. Bodnára Lukáša, R Holpa Petra, AR Gnipa Jána, AR Skalku Jána a DZ Dušana Drančáka na zasadnutie DK konaného 3. 4. 2014 o 16.30 hod. • Pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie p. Bodnárovi v stretnutí do vyriešenia prípadu od 27. 3. 2014.

Proti rozhodnutiam je možné odvolať sa do 15 dní.

bude v stredu 2. 4. 2014 o 15.00 hod.

OBSADENIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV 7. LIGA, dospelí – 16. kolo, 6. 4. 2014 o 15.30 hod.: Ptičie – Dlhé n/Cir. (R - Basoš / nikto / Dub DS), Ubľa – Modra n/Cir. (R – Buchlák / Demský / Barnišin DS), V. Sitnica – Koškovce (R – Varga / Butala / Polovka DS), Kr. Brod – Košarovce (R – Kucer / nikto / Bober DS), FK Humenné – Zubné (R – Petruňo / Čopík / Groško DS), Ulič – Ľubiša (R – Guľko / Nagy / Smoľák DS), Borov má voľno. l 8. LIGA, dospelí – 16. kolo, 6. 4. 2014 o 15.30 hod.: Hrabovec n/L. – Papín (R – Skalka / nikto / Bolinger DS), Kolonica – Rokytov (R – J. Ferko / nikto / Hrib DS), Ladičkovce – Zempl. Hámre (R - Kuľha / nikto / Čerevka DS), V. Hrušov – Lieskovec (R – Turčík / nikto / Lenčiš DS), Rovné – Lackovce (R – Minďák / nikto / Ryšák DS), Hažín n/Cir. – Lukačovce (r – Jancuško / Firkaľ / Firda DS), Volica – N. Sitnica (R – Zadražný / Rudik / Drančák DS). l 9. LIGA, dospelí – 12. kolo, 6. 4. 2014 o 15.30 hod.: Baškovce – Čertižné (Jakubov), Hankovce – Ulič. Krivé (Mihalič), Brestov – Turcovce (Juščík), Podskalka – Pakostov (Chrin), Ňagov má voľno. Za obsahovú náplň zodpovedá ObFZ.


31. 3. 2014

Športovcom roka sa stal obranca Marián Čišovský Humenskí poslanci vyberali medzi najúspešnejšími športovými kolektívmi a jednotlivcami nominovanými na prestížne ocenenie mesta. HUMENNÉ. Samospráva prijala desať návrhov na udelenie Ceny Športovec roka. Čišovský Športovcom roka V tajnom hlasovaní rozhodli, že Cenu Športovec roka získa Humenčan, futbalový obranca Marián Čišovský. Na udelenie Ceny

Športový kolektív roka prijali štyri návrhy, Cenu získalo volejbalové družstvo mužov ŠK Chemes Humenné. Z troch návrhov na udelenie Ceny za rozvoj a podporu športu nakoniec v hlasovaní navrhli oceniť spoluzakladateľa nohejbalového klubu v Humennom Juraja Bigu. Foto k článku na strane 4. (korn)

Slovenky rozstrieľali Fínsko, sú krôčik od postupu

MICHALOVCE. Slovenské hádzanárske reprezentantky zvíťazili v sobotňajšom kvalifikačnom stretnutí 2. skupiny o postup na Majstrovstvá Európy 2014 v Michalovciach nad Fínskom presvedčivo 38:17 (17:7) a výrazne sa priblížili k bránam postupu na európsky šampionát. V tabuľke svojej skupiny im so ziskom šiestich bodov patrí postupová druhá priečka. Slovensko - Fínsko 38:17 (17:7) Aj keď Slovenky inkasovali ako prvé, rýchlo si vypracovali náskok a v 7. minúte už vyhrávali 5:1. Fínky nekládli v Chemkostav aréne našim reprezentantkám veľký odpor. V 14. minúte prehrávali už 2:9 a už vtedy bolo jasné, kto vyjde z tohto zápasu víťazne. Necelých desať minút pred koncom bolo vedenie Slovenska vďaka gólu Horňákovej už 9gólové (13:4) a do polčasu narástlo na desať gólov. Ani po prestávke sa priebeh hry nezmeni. Zverenky trénera Dušana Poloza držali opraty zápasu jasne v rukách. Po úspešne realizovanej sedmičke Beňuškovej viedli už 22:7. Potom síce severanky znížili na 25:14, ale následne favorit opäť zapol na vyššie obrátky a viedol už 36:15. V zostávajúcich minútach sa duel už iba dohrával a napokon sa skončil jednoznačným víťazstvom domáceho tímu.

Chemes Humenné – Mirad Prešov 3:0

HUMENNÉ. Niet čo dodať. Výhra chemesákov vysokým rozdielom v jednotlivých setoch rozohrala semifinálovú partiu Play-Off extraligy o titul Majstra SR na humenskej palubovke. Pre ambiciózneho súpera Mirad Prešov zvolil domáci kouč najsilnejšiu a najosvedčenejšiu zostavu, ktorá nezaváhala.

Pokutové hody: 6/5 - 1/1, vylúčené: 3:2. Rozhodovali: Černavskis a Bogdanovs (obaja Lotyšsko) pred 1600 divákmi.

SLOVENSKO: Ž. Tóthová, Gubiková, Túrociová - Czaniková 1, Horňáková 3, Szöllösiová 4, Súkenníková 5, R. Bíziková 1, Blažeková 3, Dubajová, M. Školková 1, Beňušková 7/4, Rebičová 4, S. Szarková 4, Michnová 4/1, Kertészová 1. FÍNSKO: Koskinenová, Janson Heikkinenová – Lindholmová 1, Gammalsová, Jänttiová, Von Numersová 4, Genbergová 4, Roosová 2, Lindahlová, Hilliová 3, Näräkkäová, Cainbergová 3, Lillquistová, Väyrynenová. Tréner Slovenska Dušan Poloz: „Je veľmi krásne, a zvlášť v ženskom športe, keď hráčky dokážu v priebehu troch dní podať tak diametrálne odlišný výkon. Nebolo to iba hrou, že sme dokázali výborne zahrať v obrane a obrániť fínske hráčky, ale hlavne v hlavách. Keď sú v tomto smere pripravené dobre, tak môžu poraziť kohokoľvek. Hlavne na zápasoch vonku musíme popracovať, ale som rád, že doma podalo družstvo tak presvedčivý výkon. Na postup nám stačí uhrať bod, ale čakajú nás ešte dva ťažké zápasy. Máme dva postupové mečbaly, verím, že takúto šancu využijeme.“ (tbr)

FOTO: TBR

n K presvedčivému víťazstvu slovenských hádzanárok prispela svojimi piatimi gólmi aj Lucia Sukenníková (v modrom drese).

FOTO: -MJK-

n V prvom semifinálovom zápase sa Miro Jakubov prezentoval na vysokej úrovni.

Za výrazného povzbudzovania fanúšikov oboch tímov Jakubov zaklincoval loptu dvakrát po sebe a pridal aj ulievku na sieti (3:0). Nemýlil sa ani kapitán Mizerák. Prešovčania znížili (4:3) po zlom podaní Jakubovova a vydarenom ese Hudáka. Dvojblok Javorčík / Joščák spustil prvý technický oddychový čas (8:4). Lux z radov prešovských dvakrát vybil domáce bloky. Sarnecki so svojim náprotivkom Mackom ukázali prednosti v útoku. Jakubov zabodoval najprv sám na bloku (12:7 a tréner prešovského družstva si vyžiadal oddychový čas), neskôr spolupracoval s Mizerákom. Kapitán chemesákov si zapísal nepriestrelné bloky aj so Sarneckim (16:8). Už desaťbodový rozdiel v skóre (19:10) naznačil oddychový čas zo strany hostí. Nepomohol,

HUMENNÉ. Prvýkrát v histórii futsalu v Humennom sa zápas Slovenského pohára odohral na pôde mesta. Stalo sa tak v piatok 28. marca vo večerných hodinách. Druhý tím v tabuľke 1. slovenskej futsalovej ligy, Across Pinerola, mal čo v Humennom ponúknuť. Bratislavský súper bol prvý vo všetkých ohľadoch – presné prihrávky i rozohrávky, kombinácie, proste futbalové umenie v hale. Hráči sa na palubovke sa jednoducho „videli“. Nedá sa povedať, že by futsalisti Body team-u nemali čo ponúknuť. Práve naopak. Mrzieť môžu nepremenené tutovky. Skúsenosti však boli tentokrát prvoradé a v premieňaní gólov boli úspešnejší Bratislavčania. Body team Humenné – Across Pinerola Bratislava 2:4 (0:2)

Body team Autolanc: Mi. Liška – L. Hricov, P. Horňák, M. Hricov, A. Hricov, R. Mižík, M. Ivanko, T. Bodnár (K), M. Matej, J. Hutaj, Š. Havrila. ŠK Across Pinerola: D. Repa – M. Herko, F. Sporánek (K), M. Cintula, T. Hájek, J. Jančo, A. Zdráhal, M. Zdráhal, S. Marušinec, M. Mikulišin, M. Paštrnák, M. Štilla.

n Skvelému Lukášovi Hricovovi (v zelenom drese) tentokrát nebolo súdené skórovať.

lebo Sarnecki po svojom podaní bodoval smečom. Setball (24:12) ponúkol chemesákom Hudák, ktorý zaútočil do autu. Následne však svoju chybu korigoval. Digaňa ho ale nepodržal, keď chemesákom pokazeným servisom

vykúzlil úsmev na tvári. Nové pokyny na prešovských volejbalistov čakali už za stavu 4:0 v II. sete. Séria piatich bodov chemesákov s de Amom na podaní sa prerušila, keď sa smečiar Lux opäť presadzoval na sieti vo svojej sile, ale ani Sarnecki nezaostával (7:2). Joščák si konečne vychutnal svoju pozíciu vysoko nad sitom (9:3). „Špekulant“ Sarnecki prečítal polovicu súpera a našiel prázdne miesto v rohu. Keď sa zverenci prešovského kouča dotiahli na rozdiel piatich bodov (13:8), domáci kormidelník volil prvý oddychový čas. Ukážkovú volejbalovú výmenu na vysokej úrovni zakončil Javorčík z čiary a Mizerák poslal oba tímy na technický oddychový (16:10). Na rozdiel 20:10 upravil Sarnecki svojím tretím bodom v rade. Eso Jakubovova ponúklo setball (24:10), no ten istý hráč hneď servis pokazil. V rukáve však chemesáci mali ešte 13-bodovú výhodu. Macko na podaní zlyhal a domáci fanúšik sa tešil opäť. Aj v treťom dejstve sa Humenčania po neúspešnom smeči súpera ujali vedenia. Presný bol prešovský Rajduga. Javorčík „vymietol“ súpera na niekoľko dotykov a Sarnecki s Joščákom prešovský pokus zastavili blokom. Aj keď súper piatym bodom upravil na 7:5, libero Szymczak na domácej strane sa vyznamenal povoleným zásahom nohy a udržal loptu v hre. Za stavu 11:6 si tréner Šalata vyžiadal oddychový čas, po ktorom jeho zverenci dvakrát bodovali. Dotiahli sa až na rozdiel 12:10. Viac však neukrojili (17:10), keď Joščák s Javorčíkom na bloku vyslali do

hľadiska pozitívnu energiu. Nový muž na palubovke „Pimpi“ Bališin sa dostal na podanie za stavu 19:15. Chemesáci získali z hry dva body (21:15). Zohraná dvojica na blokoch, Sarnecki s Mizerákom, zapísali matchball (24:16). De Amo však pokazil podanie, potom Macko využil zlý príjem domácich (24:18). Na viac si Prešovčania netrúfli, keď Sar-

5

Zo semifinálovej série Play-Off extraligy, ktorá sa hrá na 3 víťazné zápasy vzídu dvaja finalisti o titul Majstra SR (na 4 víťazné zápasy v termíne 16. 4. – 3. 5. 2014). Na svoj ďalší zápas vycestujú v stredu 2. apríla chemesáci k súperovi do Prešova. Podporiť humenských volejbalistov môžete aj vy, autobus s fanúšikmi odchádza o 16-ej hod. z Humenného (viac info na tel. 0915 513 820). Tretí zápas je na programe opäť v sobotu 5. apríla o 18.00 hod. na humenskej palubovke. Veríme, že v sérii posledný a pre chemesákov víťazný. Podporme preto volejbalistov ŠK Chemes opäť hlasným povzbudzovaním na domácej pôde už túto sobotu. -MJK-

FOTO: -MJK-

n Prešovský kouč Ľuboslav Šalata mal plné právo byť nespokojný s výkonom svojich zverencov. Aj keď hrali ukážkovo a s obrovským odhodlaním, tentokrát to na chemesákov nestačilo. necki tvrdým útokom vytĺkol bloky súpera. -MJKPRIEBEH – I. set: 8:4, 16:8, 21:10. II. set: 8:2, 16:10, 21:10. III. set: 8:5, 16:10, 21:15. ŠK Chemes: M. Javorčík 10, M. Sarnecki 18, M. Mizerák 6, J. Joščák 8, M. Jakubov 13, M. A. de Amo 3 – libero R. Szymczak (J. Bališin). Tréner: Richard Vlkolinský. VK Mirad PU: M. Lux 9, M. Faron, M. Hudák 2, Ľ. Macko 6, S. Lampart, M. Rajduga 5 – libero T. Lampart (E. Digaňa 4, Ľ. Zavacký, J. Peleščák).Tréner: Ľuboslav Šalata. Esá: 6/3 (Jakubov 2, De Amo 2, Jošák 1, Mizerák 1 – Macko 2, Digaňa 1). Bloky: 16/1 (Sarnecki 6, Javorčík 3, Jakubov 3, Joščák 2, Mizerák 1, De Amo 1 – Macko 1). Pokazený servis: 10/7 (Mizerák 3, Jakubov 2, Sarnecki 2, Joščák

1, De Amo 1, Javorčík 1 – Lux 2, Hudák 2, S. Lampart 1, Macko 1, Peleščák 1). R: Peter Höger – Igor Porvazník. Hrací čas: 72 minút. -MJK- / (dš)

FOTO: -MJK-

n Sarnecki, Javorčík a Mizerák - sústredení pred podaním svojho spoluhráča.

Futsalovú lahôdku do Humenného priniesli Body team a bratislavská Across Pinerola

G: T. Bodnár, P. Horňák – F. Šporánek 2, M. Mikulišin, J. Jančo. ŽK: M. Matej – S. Marušinec. R: Ploštica – Chudý.

FOTO: -MJK-

(25:13, 25:11, 25:18)

Šport

Oku lahodiacemu zápasu Slovenského pohára futsalistov predchádzalo vyhodnotenie a ocenenie jednotlivcov z bratislavského tímu Across Pinerola - v ankete Top

futsalista roka sa talentom roka 2013 stal Martin Zdráhal a Milan Herko bol v All stars tíme 2013. Najlepším hráčom nedávneho medzištátneho dvojzápasu U-21 Holandsko – Slovensko bol Marek Mikulišin.

Po spolupráci A. Hricov minul L. Hricov rýchlu loptu pred bránou už v 1. minúte zápasu. Potom ten istý hráč napálil v 4. min. brankára. V čase 4:11 min. po osi A. Zdráhal – Marušinec vymietol šibenicu hosťujúci Mikulišin. Úmysel hosťujúceho Cintwu vystihol v čase 5:30 min. brankár Liška. Trestný kop domáceho Mateja v 6:05 min. neprešiel múrom. Nádherná akcia po osi Hájek – Jančo – Cintula vyprášila rukavice domáceho gólmana. V 10. min. vyslal prirýchlu prihrávku Mikulišin na M. Zdráhala a Liška bol pri lopte skôr. V 11. min. po centri hosťujúceho A. Zdráhala M. Zdráhal z uhla prestrelil. O minútu Ivanko z Body teamu nabil Bodnárovi, no ten zle zachytil loptu. Tutovku L. Hricova brankár v 11:53 min. brankár kryl, v 13. min. pekne zasiahol Liška. Lukáš Hricov z brejku opäť našiel iba brankára. Mikulišin dosť často okupoval bránkovisko domácich. V čase 15:53 po spolupráci s kapitánom Sporánekom napol sieť domácej svätyne Jančo. Brankársky strečing predvádzal Liška po zákrokoch Janča, Marušineca aj A. Zdráhala. Chybu v rozohrávke domácich v 19. min. súper nepotrestal. Za hvizdu polčasu Mikulišin ešte vystrelil na bránu. Agilný L. Hricov zblízka

FOTO: -MJK-

n Sobranecký piatoligový futbalista Ján Hutaj je vždy posilou futsalistov Body team-u. neprekonal brankára v 22. minúte. nepotrestal L. Hricov trestným Jedovka Hájeka z tímu Pinerola kopom a ani dorážkou. Druhý gól letela nad. Skóre nezmenil L. Hri- domácich prišiel neskoro. V čase cov v 25. min., keď najprv napálil 37:50 sa nikým nekrytý Patrik žrď a dorážkou napol iba bočnú Horňák pohral s loptou aj s sieť. Hra sa pritvrdila, zobudili sa brankárom a korigoval skóre na aj diváci v hľadisku MŠH. V 30. 2:4. Záverečný tlak vyvinul súper min. mieril A. Hricov do horného – v tutovkách postupne zlyhali rohu, no bol to hosťujúci Paštrnák, Sporánek, Hájek i CinSporánek, ktorý z brejku využil tula. Fajnšmeker L. Hricov ešte pozíciu a zvýšil na 0:3. O minútu stihol „zastrihať nožničkami“ a potešil domáce publikum domáci Bodnár neprekonal v dorážke kapitán Tomáš Bodnár, keď znížil. brankára. Hosťujúci A. Zdráhal mieril z výšky v sľubnej pozícii vedľa. Štvrťfinále má za sebou tím AnMarušinec mohol v 34. min. gels Humenné. Odveta Angels zvýšiť, ale zblízka minul bránu. Humenné – ŽFA Žilina sa odohrá Po faule si vychutnal 9-metrový v piatok 18. apríla na palubovke kop penaltový exekútor Sporánek Mestskej športovej haly v Humenv čase 35:16 min. a nemýlil sa. nom. Anjeli v prvom zápase Domáci Mižík napol bočnú sieť. vyhrali 9:7 u súpera v Žiline. Faul na Hutaja v čase 36:04 min. -MJK-


6

Šport

31. 3. 2014

IV. LIGA, sk. Východ – 19. kolo

TIPOS III. LIGA Východ – 19. kolo

Dolný Kubín – Futura Humenné 0:1 (0:1) Gól: 23. Pa. Šuľák. ŽK: nikto - 41. Harvila, 45. Ljubarskij. ČK: nikto – 44. M. Mihok. R: Pe. Korista. D: 283. Vynikli: Ľ. Laura - Pe. Pillár.

MFK: I. Trabalík – J. Mihálik (75. J. Krišanda), M. Čučka, Pe. Sopúch, M. Bumbera, Ľ. Laura, M. Drengubiak, J. Beňuš, J. Jurky, Pe. Ličko, T. Jašica. Tréner: Jozef Šino. Tréner ŠK Futura Humenné, Martin Tongeľ: „Stretnutiu na pôde lídra súťaže predchádzala zodpovedná príprava v týždni. Štúdiou hry a zmien v zostave sme sa snažili eliminovať silné stránky súpera. Prvú šancu sme mali už po dvoch minútach, centrovaný roh Ljubarskeho hlavou domáci vytlačili. Silnú stranu domácich, ľavú, sa snažili využívať naplno. Za cenu faulu išiel na zem domáci, nasledoval priamy voľný kop Čučku, ktorý pozorný Pillár chytil. V 12. min. sa v šanci ocitol Karnaj vysunutý Harvilom, loptu posunul Pa. Šuľákovi, ale obranca pokus zneškodnil. Do šestnástky vnikol v 15. min. domáci Laura a Ovšianik hasil v poslednej chvíli. Šancu mali Humenčania v 21. min., Harvila vysunul Mihoka, ale brankár včas zasiahol. Humenská striedačka jasala v 23. minúte. Ovšianik kolmicou vysunul Pa. Šuľáka, ten prvým krokom naznačil strelu a skóroval

ŠK Futura: Pe. Pillár – C. Vasiľ, J. Ovšianik (85. I. Lovska), M. Hreško, Pe. Jakubčo, Pa. Šuľák (70. D. Legdan), Pe. Šuľák, R. Ljubarskij, M. Mihok, S. Karnaj (64. V. Voroňák), Š. Harvila). Tréner: Martin Tongeľ.

prízemnou strelou popri brankárovi. Som rád, že Paľo poslúchol moju radu, aby sa stránil vysokých lôpt, pretože domáci gólman Trabalík je vo výškovej prevahe. Museli sme asi aj pykať. V 44. min. za vymyslený faul, keď sa ľavý záložník hodil na Mareka Mihoka, posúdil arbiter situáciu ako nedovolené bránenie. Od tejto chvíle sme hrali v oslabení. Nervozita na lavičke i na ihrisku stúpala. Ustáli sme tlak Bumberu i Lauru. Harcovník Ljubarskij vyzvŕtal troch hráčov, jeho strela ale tesne minula ľavú žrď. V 80. min. bol hrubo faulovaný Legdan v pokutovom území, keď mieril sám na bránu, čo rozhodca nechcel vidieť. Úsilie a nervozita na domácej strane pri stratách lopty mohla domácich iba mrzieť. Na druhej strane, ani ďalekonosné strely neprešli.“ -MJK- / (mt) • Martin – Bard. N. Ves 2:2, Poprad – Trebišov 4:0, Ružiná – MFK

Košice B 1:1, Moldava n/B. – Lipany 7:1, Vranov n/Top. – Žilina B 0:3, Námestovo – Prešov B, Kremnička – Lok. Košice. • Ďalšie, 20. kolo... sobota 5. apríla o 15.30 hod.: ŠK Futura Humenné – Ružiná, Prešov B – MFK Vranov n/Top., nedeľa 6. apríla o 15.30 hod.: Slavoj Trebišov – Kremnička.

Moldava 19 11 Ružiná 1910 D. Kubín 19 11 Žilina B 1910 Humenné 19 9 Lok. Košice 19 8 Poprad 19 8 Martin 19 7 MFK Košice B 19 7 Námestovo 19 7 Trebišov 19 8 Prešov B 19 5 Kremnička 19 6 Bard. N. Ves19 5 Vranov 19 4 Lipany 19 4

5 3 6 3 3 5 3 6 3 7 5 6 4 7 5 7 5 7 4 8 1 10 6 8 3 10 2 12 5 10 4 11

42:19 49:28 29:20 38:25 26:39 25:20 33:24 29:23 26:24 27:24 20:33 18:21 20:29 19:36 13:32 19:36

38 36 36 33 30 29 28 26 26 25 25 21 21 17 17 16

OBLASTNÝ FUTBALOVÝ ZVäZ HUMENNÉ – I. TRIEDA (7. LIGA) – 15. kolo

Borov – Krásny Brod 8:0 (3:0)

Góly: 15., 49. a 55. I. Černega, 6. A. Mydla, 8. D. Olah, 77. A. Černega, 87. M. Max, 90. R. Kolesár. ŽK: 44. Opuda, 74. I. Černega – 20. J. Bochin. R: M. Petruňo. D: 300.

TJ Družstevník: L. Kollár – M. Piňko (61. E. Bega), A. Mydla, A. Černega, S. Godžak, T. Opiela, I. Černega (78. R. Kolesár), M. Max, D. Olah, M. Fedurco, M. Opuda. Minútou ticha za zosnulého priateľa, komentátora, dopisovateľa sa začalo územné derby. Pavol Suško a jeho hlas už ani na tomto ihrisku nezaznie... Súper sa nestihol nadýchnuť a domáci Mydla otváral účet stretnutia. A o dve minúty svoj samostatný

TJ Jednota SD: M. Lazor – V. Grešner, Pe. Sopko, V. Bochin, T. Kačur, J. Prokopovič, R. Mata, V. Kocan, D. Suchý, J. Bochin, M. Pančura.

vstupe do druhého polčasu domáci zvýšili vedenie z kopačky I. Černegu na 4:0. V 52. min. Olah napol iba bočnú sieť a o minútu domáci Max zblízka minul bránu. Hetrik Iva Černegu zaknihovala 55. minúta, po spolupráci s Olahom. Marián Max napol v 66. min. bočnú sieť. Hostia z Krásneho Brodu skórovali v 68. min., ale z ofsajdovej pozície Matu. Domáci brankár kryl J. Bochina i dorážku V. Bochina. V 78. min. brankár hostí strelu Olaha vyrazil a Sašo Černega bol v dorážke precízny. V 79. min. sa mohlo meniť skóre opäť, jedovka I. Černegu minula bránu. Konečne sa presadil Max, keď po spolupráci s Opielom sa v trme-

FOTO: -MJK-

n Hetrik Iva Černegu určite domáceho fanúšika potešil. prienik zúročil Olah, keď zvýšil na 2:0. V 13. min. prekazil brankár hostí individuálnu akciu autora druhého gólu. Únik Maxa v 15. min. zakončil Ivo Černega. Spoluprácu domácej dvojice Opiela – Max brankár kryl. Aj keď hostia neprišli brániť, museli tak urobiť. Po centri Opielu v 29. min. mierila hlavička Mydlu tesne vedľa. V 32. min. lopta po osi Piňko – Max preletela bránkoviskom. V 36. min. domáci Olah sám zoči-voči brankárovi nepremenil. Akcia súpera po osi Kačur – Pančura – Suchý neprešla obranou. A v 40. min. vyslal V. Bochin prirýchlu prihrávku na Kocana. Už po štyroch minútach po FK Humenné 15 14 Ulič 15 10 Ptičie 15 10 Borov 15 7 V. Sitnica 15 7 Modra n/Cir.15 6 Koškovce 14 6 Kr. Brod 15 7 Košarovce 15 6 Ubža 15 5 Zubné 15 5 źubiša 15 4 Dlhé n/Cir. 15 4 Ohradzany 14 1

1 0 2 3 1 4 2 6 2 6 3 6 3 5 0 8 2 7 1 9 0 10 3 8 2 9 2 11

64:16 39:26 40:21 39:22 42:41 19:17 26:27 36:47 38:32 24:35 21:33 14:36 25:37 7:44

43 32 31 23 23 21 21 21 20 16 15 15 14 5

FOTO: -MJK-

n Agilný Dávid Olah (s loptou) bol platným ťahúňom domácich futbalistov. vrme pred bránou najlepšie zorientoval a upravil na 7:0. Kalich horkosti si hostia vypili v 90. minúte. Po úniku Olaha napol sieť dorážkou striedajúci Kolesár. -MJKKošarovce – FK Humenné 1:3 (1:1) Hostia prevýšili domácich vo všetkých smeroch, herne i kondične. Vedenia sa ujali Humenčania už v 6. min., keď D. Valkučák zužitkoval dlhé autové vhadzovanie. Gólom do šatne potešil domácu striedačku G. Dysko, keď po priamom kope skončila tečovaná strela v bráne. Prišla však 65. minúta a opäť zle chránené pokutové územie domáceho družstva využil v dobrej pozícii Čerňa po autovom vhadzovaní. V 72. min. Pe. Stach už len tretím gólom potvrdil ambície lídra tabuľky.

Šance košarovských futbalistov J. Karabína, Majerníka, Tracíka a T. Jakuba zostali nevyužité. G: 43. G. Dysko – 6. D. Valkučák, 65. M. Čerňa, 72. Pe. Stach. ŽK: A. Lukáč, Ondrej Bačovčin – Pe. Stach, T. Bodnár. R: Makar. TJ DP: Ján Nazad – Mi. Sabol, A. Lukáč, G. Dysko, Ondrej Bačovčin, V. Majerník, M. Hoľko, Pa. Sabol, J. Karabín, Mi. Tracík, T. Jakub (Jo. Sabol, D. Jakub). FK: Š. Šurin – T. Hirjak, M. Okoš, F. Valalik, T. Mitnik, Pe. Stach, T. Jurov, T. Bodnár, D. Valkučák, M. Mamaj, M. Čerňa (M. Danko, Ľ. Harvan). -MJK- / (krb)

V sotva priemernom zápase sa zrodila zaslúžená remíza. Najmä v prvej polhodine hry Sninčania nehrali podľa predstáv, domáci na ihrisku dominovali. V 17. min. po reťazovej defenzívnej chybe viacerých hráčov sa domáci dostali k výhode rohového kopu. Polovysoký center preletel cez prvú žrď a Staško zblízka prekonal bezmocného Diňu. V 30. min. po štandardke Pčolu hlavičkoval nad bránu Červeňák. Po nebezpečnom prieniku Červeňáka v 34. min. ho zastavil domáci obranca nedovolene za cenu žltej karty. Hneď po štandardke horelo pred domácou bránou. O minútu po Pčolovej kolmici prebral do pohybu loptu Drančák, centrom zľava našiel pred bránou Štofíka a ten pod tlakom domáceho obrancu mieril presne krížnou strelou k žrdi. V 45. min. sa dostal po peknej kombinácii zľava

Stropkov – Snina 1:1 (1:1)

Kirňák až do pokutového územia. Namiesto prihrávky na Popoviča zvolil strelu a napálil súpera. Druhý polčas začali domáci agresívne, hostia boli aktívnejší. Po strele Červeňáka v 53. min. z 30 m vypadla lopta z rúk brankára a osamotený Štofík trestuhodne netrafil odkrytú časť brány. Popovič mieril z 25 m vedľa. V 59. min. gólman Diňa robinzonádou vyrazil center domácich po štandardke na roh. V tejto fáze posledných tridsiatich minút zahrávali domáci viac rohových kopov a štandardiek. V 70. min. po jednom z rohov zazvonila žrď. V 87. min. opäť strela Červeňáka z 25 m vypadla domácemu brankárovi z rúk a Štofík sprava dorážal len do bočnej siete. Rozuzlenie mohlo prísť v 90. min. po skvelej kolmej prihrávke Červeňáka postupoval Kirňák sám na brankára, ale trafil iba nohy

brankára. V nadstavení mohli meniť skóre aj domáci. Po dlhom aute Diňa tvrdú strelu zvnútra šestnástky vyrazil a dorážka išla vedľa. G: 13. M. Staško – 35. M. Štofík. ŽK: 33. Staško – 62. Harmaňoš. R: C. Juhás. D: 250. MFK: Pe. Diňa – J. Lukáč, Ľ. Jankaj, J. Kopáč (74. J. Wiener), J. Popovič (85. Pe. Hišem), E. Drančák, Pa. Kirňák (90. M. Hreha), M. Štofík, J. Harmaňoš, M. Pčola, M. Červeňák. Tréner: F. Hanc. -MJK- / (mluk)

• Barca/KE – Giraltovce 1:3, Michalovce B – V. Opátske 0:1, Haniska – V. Revištia 2:0, Sp. Podhradie – Sp. N. Ves 0:1, Krompachy – Sabinov 0:0, V. Tatry – Svidník 1:0, Svit – Plavnica 0:0. • Ďalšie kolo... nedeľa 6. apríla o 15.30 hod.: Snina – Sp. Podradie.

V. LIGA, sk. Sever – 19. kolo

Stará Ľubovňa – Medzilaborce 4:1 (1:1)

Spartakovci nastúpili s odhodlaním odčiniť domáci nevydarený zápas. Lepší úvod stretnutia si ani nemohli priať. Už v 5. min. Gavula vystihol rozohrávku domácej obrany a otvoril účet stretnutia. V 8. min. pomohla medzilaborskému brankárovi žrď. Domáci postupne preberali iniciatívu, vyústením bol vyrovnávajúci gól v 28. min., keď z priameho kopu Svepeša ho prekonal Selep. Aj po prestávke hrali Medzilaborčania aktívne, veľmi chceli, ale často ich prienik stroskotal

na domácej šestnástke. Domáci boli maximálne efektívni. V 52. min. sa Kosturkom ujali vedenia a v 76. min. zvýšili vedenie po góle Štefánika. Ten istý hráč bol úspešný ešte raz, keď v 84. min. uzavrel stav stretnutia štvrtým gólom v prospech domácich. G: ŽK: 80. Kosturko – 52. Chripák. R: J. Leferovič. D: 120. MŠK Spartak: S. Svepeš – R. Chalupka, T. Chripák, R. Guba, V. Gavula, V. Lukačik (65. M. Višňovský), R. Potoma, M. Kuruc (75.

ObFZ Humenné – II. TRIEDA (8. LIGA), 15. KOLO

• Nižná Sitnica – Hrabovec nad Laborcom 2:0 (0:0), G: vlastný, Grec. ČK: nikto – Marián Gajdoš, Lukáš Kolesár. • Lukačovce – Volica 5:3 (4:1), G: Pavur 2, Matta 2, Slobodník – Danko 2, Ferenc. • Lackovce – Hažín nad Cirochou 1:0 (0:0), G: Jaro Sus. • Lieskovec – Rovné 0:1 (0:1), G: Baláž. • Zemplínske Hámre – Vyšný Hrušov 4:1 (2:0), G: Rosič 2, Cenkner, Pa. Michalenko – Volkov. • Rokytov – Nižné Ladičkovce 2:2 (1:2), G: Pa. Krajkovič, Mi. Jasík - J. Kuruc, D. Hodor. • Papín – Kolonica 4:0 (2:0), G: Ľ. Salamon 3, R. Danko.

M. Suško), Pa. Sopko (80. L. Grib), R. Ciganik, M. Lučko. -MJK- / (pl)

• Zámutov – Radvaň n/L. 2:0, Pušovce – Pakostov 3:0, Kračúnovce – Ľubotice 0:3, Fintice – Kľušov 5:1, Dl. Klčovo – Štrba 4:2, Kendice – Raslavice 1:2, Hanušovce – Kežmarok 4:0. • V. LIGA, sk. Juh – 19. kolo: Kr. Chlmec – Sobrance 2:0, Strážske – Sp. Vlachy, Rožňava – Rudňany 1:0, Medzev – V. Horeš 1:1, Čaňa – Kalša 1:0, Sokoľany – V. Kapušany 1:2, Michaľany – Šaca 1:1. Rokytov 15 10 Ladičkovce 15 8 Papín 15 8 Rovné 15 8 Z. Hámre 15 8 Lackovce 14 8 Lukačovce 15 7 Hrabovec n/L.15 7 Kolonica 15 7 Lieskovec 15 6 Volica 14 5 N. Sitnica 15 5 V. Hrušov 15 2 Hažín n/Cir. 15 2

1 4 5 2 4 3 3 4 2 5 1 5 2 6 1 7 1 7 0 9 1 8 0 10 3 10 2 11

45:20 45:27 40:20 30:25 37:29 26:16 31:22 37:30 29:26 25:38 21:36 21:36 13:38 14:51

31 29 28 27 26 25 23 22 22 18 16 15 9 8

Ľubiša – Ptičie 2:1 (1:0) G: A. Kuľus, Macko – Kolník. ŽK: Marián Gadžo – nikto. ČK: 75. Mi. Sabo – 75. Čirák. R: Skalka. D: 150. TJ Družstevník: M. Krivjančin – M. Kudrík, J. Max, Mi. Sabo, Behún, A. Kuľus, Marek Gadžo, Marián Gadžo, Macko, Dušak, Otavka (P. Kuľus, M. Krídla). TJ Ptava NV: M. Čubák – M. Čirák, M. Džubák, S. Lancoš, T. Karas, M. Filip, N. Maličký, R. Tomovčík, T. Patarák, Pe. Kolník, L. Metiľ (T. Tkáč).

Dlhé nad Cirochou – Ubľa 2:4 (1:1) G: Makovec, Kováč – Sirka 2, R. Hreha 2. ŽK: M. Krivjančin – L. Pavlina. R: I. Fecura. D: 150. TJ Družstevník: Dzurko – J. Polačko, M. Krivjančin, D. Polačko, Pa. Mesaroš, Gutter, Makovec, Ľ. Mesaroš, Burík, Cibula, Kováč (L. Piškanin, P. Milčík). TJ ŠM: J. Železník – Fejsák, F. Regula, Bevis, Chochla, R. Hreha, M. Regula, L. Pavlina, Mitro, Sirka, Dzoba (Fedorko).

Modra nad Cirochou – Vyšná Sitnica 1:1 (1:0) G: Škovranko – vlastný. ŽK: Škovranko – Malý, Kasarda. R: Pa. Basoš. D: 120. TJ Družstevník: Demský – Pe. Dzurovej, Mikula, S. Beľančin, Karľa, Škovranko, M. Hančár, Harvilik, J. Rajňak, A. Bončík, Pe. Gnip (Pa. Kohut, L. Okoš). TJ Prevádzkar: Sakalík – Turčík, Čakurda, Kasarda, Kušnír, Kocurišin, Paščinský, M. Palšak, Jalčák, Malý, Paľo (D. Palšák).

FOTO: -MJK-

n Ukrajinskí mladí futbalisti (v bielych dresoch) absolvovali v rámci týždenného tradičného sústredenia v Medzilaborciach aj zápasy po Východnom Slovensku. Jedným zo stretnutí bol aj zápas s Humenčanmi. Na fotografii talentovaný Prokopčák (v tmavom drese).

Grafitek zaknihoval svoje prvé víťazstvo v Humenskej bowlingovej lige Dream team si poistilo vedúcu pozíciu

FOTO: -MJK-

n Oleg Davidenko z Arsenal Kyjev s humenským trénerom trinástiek Jožkom Štafurom.

Výsledky 8. kola: VK Trade – Hasiči 938:812, VK Trade – Montes 790:858, Iskra Ňagov – Hasiči 815:878, Colnica – Ľubiša 792:907, Grafitek – ŠKJ 866:851, Trojkari – Dream team 833:916, Dream team – Glass LPS 938:854.

TABUĽKA po 8. kole

poradie pri rovnakom bodovaní určuje priemer na 1 hru Dream team 9 8 0 1 8201 16 Glass LPS 9 7 0 2 7853 14 Ľubiša 9 6 1 2 7722 13 VK Trade 9 5 1 3 7809 11 Trojkari 9 5 0 4 7235 10 Montes 9 5 0 4 7049 10 Hasiči 7 3 0 4 5802 6 ŠKJ 7 3 0 4 5634 6 Iskra Ňagov 9 2 0 7 7088 4 Grafitek 8 1 0 7 5463 2 Colnica 7 0 0 7 4851 0


31. 3. 2014

ŠTYRIDSIATY ROČNÍK SLOVENSKÉHO POHÁRA V NOHEJBALE

Humenčania podľahli iba favoritovi - DPMK Košice A

HUMENNÉ. Pohárovo žili uplynulý víkend aj nohejbalisti. Usporiadateľom 40. ročníka bol humenský nohejbalový klub ŠK Laborec. V Mestskej športovej hale sa zišla špička nohejbalistov pod drobnohľadom prezidenta Slovenskej nohejbalovej asociácie a starostu obce Zalužice, Gabriela Viňanského, a zástupcu humen-

ských nohejbalistov Juraja Bigu, spoluzakladateľa klubu, aktívneho hráča, trénera a neskôr funkcionára SNA.

Skupina A: DPMK A – DPMK B 3:0, DPMK A – Belá n/Cir. 3:0, Zalužice – DPMK B 3:2, Zalužice – Belá n/Cir. 3:2, DPMK B – Belá n/Cir. 3:0, DPMK A – Zalužice 3:0.

FOTO: -MJK-

n Krkolomné, či skôr nohy lámajúce, gymnastické kúsky musia nohejbalisti zvládať pri vzájomných súbojoch nad sieťou (vpravo Beľania, vľavo DPMK Košice B).

Skupina B: KAC – Humenné 1:3, Revúca – Trebišov 3:1, KAC – Trebišov 0:3, Revúca – Humenné 1:3, Trebišov – Humenné 0:3, KAC – Revúca 0:3.

SEMIFINÁLE: ŠK Laborec Humenné – NK Zalužice 3:1 (12:10, 11:9, 7:11, 11:8). V semifinále za stavu 2:0 (po zápasoch trojíc a dvojíc) domáci Mihok v podľahol v singli Procovi. Na rad prišli opäť trojice, kde po vyrovnanom priebehu (2:3, 6:6, 9:7, 11:8) zvíťazili humenskí nohejbalisti a postúpili do finálového súboja. Družstvo NK Revúca (víťaz SP z roku 2012) podľahlo v druhom semifinálovom dueli favoritovi súťaže DPMK Košice A rozdielom 3:1 (11:9, 9:11, 11:1, 11:5). O tretie miesto tak zohrali boje Revúca – Zalužice s výsledkom 3:2, keď Zalužice za stavu 1:0 otočili na 1:2, následne Revúca dorovnala po veľmi vyrovnanom súboji trojíc na 2:2 na zápasy a o bronzovej priečke rozhodli dvojice s výsledným skóre v zápase 11:7. FINÁLE: Humenčania ŠK Laborec sa mohli maximálne pokúsiť o zisk najvyšší a pre nich historický v tejto

II. BASKETBALOVÁ LIGA, MUŽI

1. BK Humenné - 1. BK D Michalovce 47:60

HUMENNÉ. Druholigoví basketbalisti museli svoj zápas s Michalovcami presunúť nielen časovo (dohrávka), ale aj priestorovo (v MŠH dostal priestor SP futsalu). V telocvični Obchodnej akadémie sa, v porovnaní s palubovkou MŠH, museli basketbalisti zmieriť s obmedzeným priestorom i osvetlením.

Humenné: Ivanko 11, Kelemeca 8, Kusko 4, Lošak 3, Ma. Babjak 2 (Bakoš 8, Sokyra 4, Jurčišin 3, Glasa 2, Mi. Babjak 2, Kulik). Tréner: Marek Burič. Michalovce: Mižák 20, Vl. Mitterpák 11, Janošov 10, Holda 8, Maškulík 6, Kováč 5. Tréner: Janošov. Počet faulov 31:20.

Marek Burič, Humenné: „Prvému celku tabuľky boli Humenčania vyrovnaným súperom. Zápas sa lámal v tretej štvrtine, keď domáci zaznamenali len dva body. Dominovali obrany, o čom svedčí aj nízky počet nastrieľaných bodov. Najslabším článkom derby boli rozhodcovia, ktorí tolerovali hosťom "vyplakávanie" a sťažovanie sa po každom ich

(10:15, 16:17, 2:10, 19:18)

súťaži. Nestalo sa tak. Skúsení „dopraváci“ z Košíc zvíťazili vo všetkých troch zápasoch rovnakým rozdielom – 11:6. Súboj jednotlivcov zohral domáci Lukáš Gabák so šéftrénerom slovenskej reprezentácie v nohejbale, Mariánom Žigalom. PORADIE SP 2014: 1. DPMK Košice A (Branislav Belko, Milan Ižol, Marián Žigala), 2. ŠK Laborec Humenné (Marián Mihok, Lukáš Gabák, Gabriel Horvat), 3. NK Revúca (Milan Černota, Michal Pety, Miroslav Švec, Branislav Zubák), 4. NK Zalužice (Martin Próc, Pavol Béreš, Martin Béreš, Lukáš Apiar), 5. DPMK Košice B (Matej Dubovan, Jakub Sziladi, P. Havrila), 6. NK 99 Trebišov (Maroš Kubica, Ján Kristeľ, Ladislav Danko, Radovan Kostrub, Ján Hánik), 7. NK Slovan Belá nad Cirochou (Peter Dzurovej, Patrik Šimon, Jakub Kepič, Štefan Dunaj), 8. ŠŠK KAC Jednota Košice (Michal Kiovský, Marek Hulín, Samuel Bertko, Lukáš Frolov, Tomáš Kostík). -MJK-

FOTO: -MJK-

n Nohejbalisti ŠK Laborec Humenné. V podrepe Lukáš Gabák a Gabriel Horvat, uprostred stojí Marián Mihok, s Jurajom Bigom (vľavo) a prezidentom SNA Gabrielom Viňanským (vpravo).

1. BK D Michalovce – Gimball Tarnawa 75:65

FOTO: -MJK-

n Kvalitu zemplínskeho basketbalového derby (Humenčania v bielych dresoch) poznačili podmienky náhradných priestorov.

faule, a naopak po protestoch domáceho kapitána mu udelili ihneď technickú chybu, po ktorej musel opustiť palubovku.“ Ladislav Janošov, Michalovce: „Michalovce boli v úlohe mierneho favorita. Aj keď mal zápas znaky tradičného derby, očakávania sa celkom nenaplnili hlavne z toho dôvodu, že sa hralo v náhradných priestoroch a pri slabom osvetlení. Viacerí to pocítili hlavne pri streleckom zakončení. Ale nakoniec, boli

n Domáci Glasa sa prezentoval aj takýmito skokanskými kúskami.

podmienky pre všetkých rovnaké a nezvýhodňovali nikoho. Spoliehali sme sa na svoju tradične dobrú obranu, z ktorej sme dokázali vyťažiť päťbodový náskok po I. štvrtine. V druhej desaťminútovke domáci dokázali hru vyrovnať, a kedže sa hosťom nedarilo až tak strelecky, ako by si predstavovali, výsledkom bolo len šesť polčasových bodov v prospech Michaloviec. Za zmienku stojí, že z trinástich trojkových pokusov dokázali hostia premeniť len jeden a napriek tomu „pálili ostošesť“... Pre vývoj zápasu bola rozhodujúca III. štvrtina. Humenčania pritvrdili v obrane, čo sa prejavilo na zvýšenom počte trestných hodov pre hostí. Z 12 ponúknutých hodov dokázali premeniť iba tri. Domácemu družstvu dovolili dať iba biedne dva bodíky, čo sa v mužskej kategórii často nevidí. Posledná časť hry bola tiež rozkúskovaná, často sa hádzali trestné hody a padlo v nej aj najviac bodov na obidvoch stranách. Humenskí basketbalisti ju síce vyhrali, ale výsledok zápasu to už nijako nemohlo ovplyvniť. -MJKl Ďalší zápas, 5. apríla o 14.30 hod.: 1. BK Humenné – Rožňava. (MŠH)

1. BK D Michalovce – Eilat Prešov 84:56

Konečne sa v tejto sezóne dostali na ihrisko na dlhší časový úsek aj

n Účastníci Slovenského pohára 2014 mužov v nohejbale na humenskej pôde.

FOTO: -MJK-

Ženy v odvete s Tarnawou víťazstvo vydreli

FOTO: -MJK-

MICHALOVCE. Súper z Prešova nemohol preveriť domácich basketbalistov už podľa umiestnenia v priebežnej tabuľke. Hral prvý s posledným a priebeh zápasu to naplno potvrdil, keď domácim aj priemerný výkon stačil na jasné víťazstvo.

7

Šport

(25:15, 20:11, 21:13, 18:17) mladší hráči, ktorí dokázali, okrem iného, aj celkom slušne bodovať. Michalovčania začali zostra, po piatich minútach viedli rozdielom 14:2, pričom zakončovali hlavne po rýchlom protiútoku. Súperovi pomohol oddychový čas len čiastočne, keď štvrtina skončila ich desaťbodovým mankom. Obraz hry sa nezmenil ani v ďalšej štvr-

tine, aj keď už vybehli pod koše mladší hráči Čuba a Šandor. Po dlhšej dobe podával zlepšený výkon Kováč, ktorý bol platný ako v obrane, tak v útoku. Domáci mali zápas jasne pod kontrolou a o ich víťazstve nebolo pochýb ani na okamih. 1. BK D: Vl. Mitterpák 30, Kováč 13, Mižák 12, Čuba 9, Maškulík 7, Holda 6, Šandor 4, Janošov 3. -MJK- / (lj)

MICHALOVCE. Odvetné prípravne stretnutie medzi michalovskými basketbalistkami a poľskou Tarnawou sa začalo ešte zaujímavejšie ako pred dvoma týždňami, keď hosťky po prvej štvrtine viedli veľmi výrazným rozdielom. Celkový výsledok bol viac o bojovnosti a chcení ako o basketbalovom umení. Takéto víťazstva sú cenné hlavne preto, že družstvo dokáže prekonať bojovnosťou aj zložité situácie. Po zbabranej I. štvrtine prestriedali Lipková, Maľuková, Fiedlerová, Jurášková a Regendová a tá postupne začala skresávať náskok Poliek, keď strelecky ťahala dvojica Jurašková a Fiedlerová. Po siedmych minútach bolo 30:32 a zdalo sa, že dôjde k zlomu. Michalovčanky však mleli z posledného a museli striedať zase tri hráčky, čo súperky dokonale využili a do konca štvrtiny znova natiahli vedenie na 32:43. Po polčase domáce dievčatá ešte viac zabojovali. Podarilo sa im do konca III. desaťminútovky dorovnať na 55:55.

MLÁDEŽNÍCKY BASKETBAL

• KADETI: 1. BK D Michalovce – 1. BK Humenné 98:24 (22:3, 23:11, 34:6, 18:6) a 108:40 (26:8, 28:6, 36:17, 18:9). Strelci za HE: Tkáč 8, Kapko 5, Havriľak 4, Bilec 4, Bednárik 2, Feigl 1, resp. Bednárik 15, Havriľak 8, Tkáč 6, Čech 4, Bilec 4, Reby 2, Kapko 1. Michalovskí juniori doteraz neprehrali a boli tak jasným favoritom. Družstvo hostí, ktoré tvoria prevažne starší žiaci, malo v týchto zápasoch preukázať výkonnostný rast, aj keď nebolo kompletné. Čiastočne sa to podarilo. Napriek vysokým prehrám, v ich hre bolo vidieť niekoľko dobrých momentov, no na väčšie ohrozenie súpera to nestačilo. (babj) • Ďalší zápas, sobota 5. apríla o 10.30 a 12.30 hod.: 1. BK Humenné - Tydam Košice.

(12:24, 20:19, 23:12,20:10)

Aj keď v poslednej štvrtine išli do vedenia poľské basketbalistky, po stave 59:61 Michalovčanky šnúrou ôsmich bodov otočili vývoj a dotiahli tento zaujímavý a poučný zápas do víťazného konca. Družstvo Michaloviec veľmi zle bránilo a táto činnosť bola slabinou. Skúšali osobnú obranu a nedokázali pritom ubrániť trojkovú streľbu súperiek. Skúšali zónovu obranu a

zo začiatku nevedeli ubrániť najlepšiu hráčku Tarnawy, Kuzio. Zónova obrana sa ukázala postupom času predsa len účinnejšia a pomohla Michalovčankám nepriaznivo sa vyvíjajúci zápas zvrátiť vo svoj prospech. 1. BK D: Jurašková 19, Fiedlerová, Maľuková a V.Vargová po 12, Regendová 8, Lipková 6, Kunková 4, Majerníková 2. -MJK- / (lj)

FOTO: -MJK-

n Už aj najmenší i najmladší humenskí futbalisti, zverenci trénera Alexandra Bochyna, vymenili minulý štvrtok telocvičňu za trávnatý povrch futbalového ihriska Pri mlyne. Svoj prvý tréning vo vonkajších podmienkach pred blížiacou sa jarnou časťou sezóny si veľmi pochvaľovali. -MJK-

FOTO: -MJK-

n Tucet mladých futbalových talentov sa rozhodlo pre športovú triedu so zameraním na futbal. V telocvični Obchodnej akadémie v Humennom absolvovalo uplynulý týždeň sedem chlapcov a päť dievčat z regiónu talentové skúšky. Žiaci absolvovali testy všeobecnej pohybovej výkonnosti pod dohľadom pedagógov školy Martina Poláka a Michala Kurtyho: sed ľah za minútu, skok z miesta, hod plnou loptou, člnkový beh 4 x 10 m a potom testy špeciálnej pohybovej výkonnosti: hra 4 na 4, slalom s loptou, člnkový beh s loptou, prekážkový beh a žonglovanie s loptou. A toto by mal byť základ športovej triedy: Halaburka, Cima, Ziemba, Smolej, Duhoň, Pavlík, Bučko, Gabrišová, Macková, Lazorová, Legdanová, Horňaková. -MJK-


8

Spravodajstvo

31. 3. 2014

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

POHĽAD DO HISTÓRIE

Novým prezidentom sa stal Andrej Kiska

Naši prezidenti

Slovenskí voliči mohli svojmu favoritovi odovzdať hlas v 5 958 okrskoch. Rozhodli, že najbližších päť rokov bude prezidentom Popradčan Andrej Kiska.

Volebná účasť na celom Slovensku K urnám prišlo odovzdať svoj hlas 2 224 382 oprávnených voličov čo predstavuje účasť 50,48 %. V porovnaní s prvým kolom tak hlasovalo o približne 7 percent viac ľudí. Najvyššiu volebná účasť zaznamenali v Bratislavskom kraji a najnižšiu v Košickom. V Prešovskom kraji bola po Košickom a Banskobystrickom tretia najnižšia účasť vo voľbách. Andrejovi Kiskovi vo voľbách svoj hlas odovzdalo 1 307 065 (59,38 %) občanov Slovenska. Súčasného premiéra Roberta Fica podporilo len 893 841 (40,61 %) voličov. Andrej Kiska získal prevahu celkovo v siedmich krajoch z ôsmich a tiež aj vo väčšine volebných obvodov (36 zo 49). Robert Fico ho prekonal len v Trenčianskom kraji a v 13 obvodoch. Budúci prezident Kiska získal väčšinu hlasov len v Trebišovskom okrese, v ďalších okresných mestách získal prevahu hlasov Robert Fico ale v Humennom a Michalovciach ho porazil Andrej Kiska. Kto je budúci slovenský prezident Andrej Kiska? Andrej Kiska sa narodil 2. februára 1963 v Poprade. Vyštudoval Elek-

Ako volili na Zemplínčania

Počet hlasov pre kandidáta Okres Volebná účasť Humenné 23 047 (45,58 %) Medzilaborce 4 343 (45,58 %) Snina 12 367 (41,23 %) Vranov nad Topľou 25 840 (43,21 %) Michalovce 34 843 (40,67 %) Sobrance 8 489 (46,83 %) Trebišov 31 684 (38,78 %) trotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU) v Bratislave. Po ukončení štúdia pracoval ako projektant v spoločnosti Naftoprojekt v Poprade. V roku 1990 odišiel pracovať do USA, kde plánoval zostať. Po roku a pol sa však vrátil na Slovensko. Od roku 1996 postupne spoluzakladal splátkové spoločnosti Tatracredit, Triangel a neskôr aj Quatro, ktoré viedol a spravoval spolu s bratom. V roku 2005 kúpila tieto spoločnosti VÚB banka a zlúčila ich pod názov Consumer Finance Holding, kde Andrej Kiska pôsobil do roku 2007 ako člen predstavenstva tejto spoločnosti. V roku 2006 založil spolu s priateľom neziskovú organizáciu Dobrý Anjel. Charitatívna organizácia pomáha pravidelnými mesačnými finančnými príspevkami rodinám s deťmi, ktoré sa vinou závažného,

Fico 12 384 3 066 8 113 16 092 17 703 5 756 13 763

Kiska 10 397 1 236 4 132 9 380 16 733 2 648 17 463

život ohrozujúceho ochorenia dostali do ťažkej finančnej situácie. Pôsobil v nej ako predseda správnej rady do mája 2013, keď sa funkcie vzdal. Od júna 2013 ho na tomto poste nahradila manželka Martina Kisková. V roku 2011 založil organizáciu Dobrý Anjel aj v Českej republike. Kiska je autorom publikácií

FOTO: ARCHÍV

Vezmi život do svojich rúk a Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom. V roku 2006 získal ocenenie Manažér roka a je držiteľom ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2011 v kategórii filantropia. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta 15. júna na poludnie, kedy končí mandát súčasnému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi. Pavol Banúr

Prezident na dôchodku

Od 15. júna 2014 sa poberie dosluhujúci prezident Ivan Gašparovič na „prezidentský“ dôchodok.

Doživotná renta Prezident Ivan Gašparovič poberá v súčasnosti mesačný čistý plat vo výške zhruba 5 268 eur v čistom. Po ukončení funkcie prezidenta bude poberať starobný dôchodok, no ako prezident - penzista má po skončení

Volil Kisku, chce prezidenta nezaťaženého politikou

funkcie nárok na doživotnú rentu vo výške 996 eur, služobné auto a na jedného ochrankára. Všetko to uhradí štát. Ak bude bývalý prezident cestovať, prednášať, všetky náklady bude musieť hradiť už zo svojho vrecka, prípadne to bude na náklady pozývajúcich. Manželka za výkon čestnej funkcie prvej dámy, pri ktorej sa venovala charite či reprezentovaniu, žiadne odchodné nedostane. (PB)

Voľby vo volebnom okrsku č.11 v Michalovciach prebiehali v sobotu bez problémov. Voliči z neďalekej osady Angi mlyn, ktorí si tu inak pri komunálnych voľbách podávajú kľučky, mali o voľbu prezidenta minimálny záujem. Mladých voličov bolo pomenej, no mnohí seniori prišli voliť aj napriek vysokému veku a často nie práve najlepšiemu zdravotnému stavu. MICHALOVCE. Vo volebnom okrsku č.11 mohlo v sobotu odvoliť 1 269 voličov, no väčšina z nich túto možnosť nevyužila.

Z osady prišlo len zopár voličov „Prvého voliča sme tu mali minútu po siedmej hodine,“ povedal zapisovateľ volebnej komisie Anton Tadián. Voliči chodili k volebnej urne potom hlavne dopoludnia. Na obed a poobede ich bolo pomenej. Pribúdať ich začalo v podvečer. Volebný okrsok je špecifický tým, že pod neho spadá osada Angi mlyn. „Oni chodia len na komunálky. Netreba dlho domýšľať prečo,“ povedala nám jedna z voličiek. Tadián potvrdil, že do podvečerných hodín prišlo do volebnej miestnosti z osady len desať voličov. „Pýtali sme sa ich, že kde sú ostatní. Tak len povedali, že ešte v robote,“ povedala s úsmevom ďalšia z voličiek, ktorá si nepriala byť menovaná. Prezident nezaťažený politikou

„Keby sa dalo, tak mu dám aj dva krížiky,“ zaznelo spoza plenty. Vyšiel z poza nej 77-ročný dôchodca Ján F., rodák z Jakubova, ktorý väčšinu svojho života prežil v Michalovciach. „Toto sú moje posledné voľby,“ oznámil členom volebnej komisie a zahlasoval. Opýtali sme sa, prečo hovorí o prezidentských voľbách ako o svojich posledných. „Mne už ťahá na osemdesiatku, po nociach nespím, lebo mám zdravotné problémy. Čo myslíte, že ešte koľkých volieb sa ja dožijem?“ zasmial sa. „Volil som Kisku. Kvôli tomu, že je nový. Nič s politikou doteraz nemal. Aj keď ho Fico očierňoval, podľa mňa je Kiska novým človekom, nezaťaženým politikou,“ vysvetlil svoje rozhodnutie. „Podľa mňa nie je správne, aby bol z jednej politickej strany prezident, premiér aj predsedu parlamentu. Veď, uznajte, ak by chceli, tak sa dohodnú aj na piatej svetovej vojne,“ povedal s úsmevom.

Aby sa mal kto zastať obyčajného človeka „Ja by som chcel, aby bol nový prezident úprimný a uznanlivý. Aby sa vedel vcítiť do problémov a starostí aj toho najjednoduchšieho človeka. Má pomáhať nám, obyčajným ľuďom, chodiť medzi nás,“ povedal pán Ján s tým, že prezidenta „na živo“ ešte za celý svoj život nevidel. „Ja som za to, aby sa zmenil aj princíp. Keď je prezident, nech bude. Vzdáme mu česť a úctu, ale keď skončí v úrade, tak si myslím, že by ten človek nemal mať výhody ako doživotný plat, ochranka, či auto. Skončil. Tak ako ostatní ľudia, čo odišli do dôchodku. Veď tu tisíce ľudí tvrdo pracovali, vybudovali tento štát, no keď odišli do dôchodku, štát im nedal žiadne privilégia. Skôr naopak. Ja nad tým skoro každú noc rozmýšľam,“ povedal pán Ján. Od 14-rokov keď nastúpil do učenia, sa až do svojho dôchodku venoval murárčine. Výdavky, ktoré má kvôli zdravotným prob-

FOTO: KORN

n Pán Ján F. volil v sobotu aj napriek svojmu vyššiemu veku a zdravotným problémom. Svoj hlas dal Andrejovi Kiskovi.

lémom, ktoré sa ohlásili s prichádzajúcim vyšším vekom, musí podľa svojich slov zvládať zo slabého dôchodku. „Ja si už len prajem, aby sa aj na takých ľudí ako som ja nezabúdalo. Aby sa nás mal kto zastať,“ uzavrel. Anna Kornajová

Nový kruhový objazd bude mať vonkajší priemer 64,25 metra a z každého smeru do neho povedú 3 jazdné pruhy.

FOTO: MIMO

n Počas stavebných prác sa opäť počíta s uzatvorením nadjazdu. Doprava bude odklonená na Továrenskú a Pekárenskú ulicu.

Zmeny v doprave Zhotoviteľ stavby spoločnosť Eurovia SK, a.s. už začala stavebné práce za nadjazdom pri vstupe do Michaloviec na križovatke Humenská - Sobranecká Močarianska a Štefánikova ulica. Rekonštrukčné práce znamenajú

najbližšie mesiace výrazné obmedzenia pre vodičov. Smerom od nadjazdu sa priamo do Michaloviec na Štefánikovu ulicu najbližšie týždne vodiči nedostanú. Od nadjazdu musia odbočiť doprava na Sobraneckú ulicu smerom k Tescu, alebo naopak doľava na Humenskú ulicu smerom k Hypernove. To isté platí pri výjazde z Michaloviec k nadjazdu. Na poslednom kruhom objazde na Štefánikovej ulici nemôžu vodiči pokračovať priamo k nadjazdu, ale

musia odbočiť na Okružnú alebo Švermovú ulicu a až potom pokračovať k nadjazdu. Výstavba novej okružnej križovatky potrvá do októbra 2014. Nový kruhový objazd bude mať vonkajší priemer 64,25 metra a z každého smeru do neho povedú 3 jazdné pruhy. Výstavba „kruháča“ bude stáť vyše 2,2 milióna eur. Počas stavebných prác sa opäť počíta s uzatvorením nadjazdu. Doprava bude odklonená na Továrenskú a Pekárenskú ulicu. (mimo)

Michalovčania vyhrali celoslovenskú súťaž Korčuľuje celé Slovensko V meste Michalovce rastú talentovaní korčuliari. Vo finále celoslovenskej súťaže obsadili žiaci zo Základnej školy P. Horova v Michalovciach prvé miesto. MICHALOVCE. Finále celoslovenskej súťaže Korčuľuje celé Slovensko sa uskutočnilo v závere uplynulého týždňa v Crow Aréne v Košiciach.

FOTO: MIMO

n Michalovskí prváčikovia sú najlepší korčuliari na Slovensku.

Najlepší korčuliari na Slovensku Prváčikovia zo Základnej školy P. Horova na ulici kpt. Nálepku v Michalovciach uspeli vo veľmi silnej konkurencii. Svojimi výkonmi prekonali družstvá zo Skalice, Žiliny, Zvolena, Trenčína, Nitry a Košíc. Víťazi si prebrali ceny z rúk prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Igora Nemečka, viceprimátora Košíc Jána Jakubova a pracovníčky Ministerstva školstva

Tomáš Garrigue Masaryk - úradujúce obdobie 1918 – 1935 Prvý prezident, mal veľké zásluhy na vzniku Československa, jeho otec bol Slovák a matka Češka. Funkčné obdobie prezidentského úradu bolo 7 rokov. V rokoch 1920, 1927 a 1934 ho parlament opätovne zvolil za prezidenta, ale v decembri 1935 odstúpil zo zdravotných dôvodov. Zomrel o dva roky neskôr.

Edvard Beneš - úradujúce obdobie 1935 – 1938 V poradí druhý československý prezident, v úrade bol len necelé 3 roky, keď po Mníchovskej dohode abdikoval a odletel do Londýna. Emil Hácha - úradujúce obdobie 1938 - 1939, 1939 - 1945 Prezidentom sa stal po Benešovej abdikácií a taktiež bol prezidentom Protektorátu Čechy a Morava počas 2. svetovej vojny. Krátko po skončení vojny ho zatkli a dopravili do väzenskej nemocnice na Pankráci, kde za 6 týždňov zomrel. Jozef Tiso - úradujúce obdobie 1939 - 1945 Bol rímskokatolíckym kňazom a v rokoch 1939 - 1945 prezidentom Slovenskej republiky. Po skončení 2. svetovej vojny bol súdený Národným súdom v Bratislave a v apríli 1947 po odsúdení bol popravený obesením. Skončením druhej svetovej vojny sa skončila de facto i de iure existencia vojnovej Slovenskej republiky.

Najväčší kruhový objazd v Michalovciach bude stáť 2,2 milióna eur MICHALOVCE. V metropole Zemplína pred pár dňami odštartovala výstavba najväčšej okružnej križovatky na území Michaloviec.

História prezidentov Česko-Slovenska a neskôr Slovenska je súčasťou spoločných česko-slovenských a neskôr slovenských dejin od vzniku samostatnej Československej republiky v roku 1918, cez zánik Česko-slovenskej Federatívnej republiky v roku 1992 a vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 až po súčasnosť. Ucelený pohľad na túto históriu začína už rokom 1918, kedy na konci 1. svetovej vojny a na troskách RakúskoUhorskej monarchie vznikol v strednej Európe nový štát – Československá republika.

SR Adriany Mickovičovej. Michalovčania sa dostali do celoslovenského finále po víťazstvách v okresnom aj krajskom kole. Základným cieľom projektu Korčuľuje celé Slovensko je oživenie záujmu o korčuľovanie na základných školách, zvýšenie pohybovej znalosti detí a na zlepšenie pohybovej a športovej úrovne detí. Projekt si rýchlo našiel záujemcov takmer v celej Slovenskej republike. Participoval na ňom Košický, Žilinský, Banskobystrický, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj. Pomocnú ruku podali hokejové kluby aj základné školy. (mimo)

Edvard Beneš - úradujúce obdobie 1940 – 1945, 1945 - 1948 V rokoch 1940 - 1945 počas 2. svetovej vojny bol Česko-Slovenským prezidentom v exile. Po návrate v roku 1945 bol potvrdený vo funkcií prezidenta. Z jeho obdobia sú známe tzv. Benešove dekréty, ktoré sa okrem iného týkali problémov s Nemcami a Maďarmi. V roku 1948 abdikoval na úrad prezidenta a jeho

nástupcom sa stal Klement Gottwald.

Klement Gottwald - úradujúce obdobie 1948 – 1953 Vyučený stolár. Zakladateľ Komunistickej strany Československa (KSČ). Gottwald bol prvým komunistickým prezidentom Česko-Slovenska, celkovo tretím. Keď sa 11. marca 1953 lietadlom vrátil z pohrebu Stalina, sťažoval sa, že mu nie je príliš dobre. Zomrel o dva dni neskôr.

Antonín Zápotocký - úradujúce obdobie 1953 – 1957 Druhý komunistický prezident. Označovaný za otca robotníkov. Dňa 13. novembra 1957 zomrel na infarkt a na jeho miesto nastúpil Antonín Novotný.

Antonín Novotný - úradujúce obdobie 1957 – 1968 Častokrát veľmi ostro vystupoval proti slovenskej reprezentácií. V roku 1968 odstúpil z funkcie úradu prezidenta. Všeobecne to bol veľmi neobľúbený prezident. Ludvík Svoboda - úradujúce obdobie 1968 – 1975 Svoboda bol česko-slovenským šiestym prezidentom. Podporoval reformných komunistov na čele s Alexandrom Dubčekom. 29. mája 1975 napriek dlhodobým zdravotným problémom sa odmietol vzdať prezidentskej funkcie, federálne zhromaždenie preto prijalo zvláštny zákon, na základe ktorého bol zbavený prezidentskej funkcie.

Gustáv Husák - úradujúce obdobie 1975 - 1989 Vyštudovaný právnik. Ako prvý Slovák sa stal prezidentom Československej socialistickej republiky. S menom G. Husáka sa spája normalizácia – proces znovunastolenia centralistického systému vlády jednej strany (KSČ) podľa vzoru ZSSR. V tejto funkcii zotrval 14 rokov, až do roku 1989. V decembri 1989, v dôsledku revolučných udalostí, G. Husák abdikoval z prezidentskej funkcie. Zomrel 18. novembra 1991 v Bratislave.

Václav Havel - úradujúce obdobie 1989 – 1992 Havel bol posledným, ôsmym, prezidentom Česko-Slovenska. V novembri 1989 sa stal vedúcim predstaviteľom "Zamatovej revolúcie". Ako kandidát "Občanského fóra" bol 29. decembra 1989 ešte komunistickým Federálnym zhromaždením zvolený po 40. rokoch prvým československým nekomunistickým prezidentom.

Prezidenti od roku vzniku Slovenskej republiky (od roku 1993) Michal Kováč - úradujúce obdobie 1993 - 1998 Prvý slovenský prezident v histórii samostatného Slovenska. Narodil sa 5. augusta 1930 v obci Ľubiša v okrese Humenné. Dňa 15. februára 1993 ho Národná rada SR zvolila za prezidenta a 2. marca 1993 bol inaugurovaný do úradu prezidenta Slovenskej republiky Túto funkciu vykonával do marca 1998. Rudolf Schuster - úradujúce obdobie 1999 – 2004 V poradí druhý slovenský prezident, no však prvý zvolený v priamej voľbe, kde volili občania. Rudolf Schuster sa narodil 4. januára 1934 v Medzeve pri Košiciach. Pred nástupom do úradu zastával aj post primátora Košíc. V prezidentských voľbách 1999 v druhom kole porazil Vladimíra Mečiara. Prezidentom bol len jedno funkčné obdobie. Vo voľbách v roku 2004 už svoj mandát

neobhájil. V prvom kole skončil na štvrtom mieste a do druhého kola ani nepostúpil. Ivan Gašparovič - úradujúce obdobie 2004 - súčasnosť V poradí tretí slovenský prezident. Prvenstvo má však v tom, že bol zvolený dvakrát po sebe, teda funkciu hlavy štátu vykonáva už druhé volebné obdobie (viac už ani nemôže). Vo voľbách v roku 2004 postúpil do druhého kola z druhého miesta. Jeho protikandidátom bol Vladimír Mečiar, ktorý získal najviac hlasov, no v druhom kole viac občanov dalo svoj hlas Gašparovičovi. Vo voľbách v roku 2009 sa v druhom kole prezidentských volieb stretol s Ivetou Radičovou, kde však opäť získal väčšinu hlasov občanov. Funkčné obdobie mu končí 15. júna 2014 na poludnie, kedy bude inaugurovaný nový prezident. (Pavol Banúr)

Humenčania sa zapojili do Pochodu za život

HUMENNÉ. Humenská farnosť Všetkých svätých sa zapojila do celonárodnej aktivity Pochod za život. Ochrana života od počatia Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života. Spája ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka.

Pochodom vyjadrili svoje požiadavky, aby zákon chránil ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chránil a podporoval rodinu založenú manželstvom muža a ženy, chránil rodičovské práva na výchovu detí. V Humennom sa 23. marca zúčastnilo okrem stoviek ľudí aj predstavitelia cirkví pôsobiacich na území mesta. (k)

FOTO: Peter Beták

n Do Pochodu za život sa zapojili stovky jednotlivcov, rodín a predstaviteľov cirkví.


31. 3. 2014

Meniny oslavujú 31. 3. - 6. 4. 2014

Benjamín v Hugo v Zita v Richard v Izidor v Miroslava v Irena.

Psí kalendár 31. 3. 1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4.

Radar Baltazár Lav Floky Barón Fanny Lady Denny

Mačací kalendár

Verejné korčuľovanie v Humennom

31. 3. 1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4.

Sandy Nelly Nikola Carlos Brian Hannibal Freddie Gaston

Sobota od 13.00 do 15.00 hod. Nedeľa od 15.15 do 17.15 hod.

pondelok utorok

Kúpalisko Humenné Vnútorný bazén ZATVORENÉ - sanitárny deň od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 10.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 10.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

streda

štvrtok piatok so., ne.

Sauna ženy/muži

ut. - so. nedeľa

od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Pohotovosť v lekárňach

Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Pohotovostné služby v HUMENNOM:

31. 3. Lekáreň Pri nemocnici 1. 4. Lekáreň Media 2. 4. Lekáreň Sunpharma 3. 4. Lekáreň Dr. Max Kaufland 4. 4. Lekáreň Pri kaštieli 5. 4. Lekáreň Na detskej poliklinike 6. 4. Lekáreň Harmónia

Recept na tento týždeň TURECKÝ CHLIEB

Potrebujeme na cesto: 1000g pšeničnej polohrubej múky, 2ČL soli, 600ml vlažnej vody, 1 vajce, 2PL olivového oleja, 1 kocka droždia, 2dcl vlažného mlieka, 1/2ČL cukru, 1ČL rasce, 2ČL sezamových semienok Droždie si necháme vykvasiť vo vlažnom mlieku, do ktorého sme pridali cukor. Keď máme hotový kvások, pridáme ho spolu s mliekom k múke a začneme miesiť. Postupne pridávame všetky ostatné prísady. Cesto musí byť mäkšie a bez hrčiek, aby nám ľahko a pekne vykyslo.

Podľa potreby necháme prikryté utierkou kysnúť asi polhodinu. Potom cesto vyklopíme na pomúčenú plochu, znovu premiesime navlhčenými rukami a vyformujeme do menších bochníkov. Na vymastený plech položíme vždy po 2 bochníky a roztlačíme ich na tenšie kruhy. Bochníky porosíme vodou, posypeme sezamom a rascou a necháme prikryté ešte asi 15 minút kysnúť. Potom pečieme do zhnednutia. Dobrú chuť!

(zdroj: internet, www.dobrarada.sk)

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1, areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

ONA

KINÁ

USA, romantický, slovenské titulky V neďalekej budúcnosti si osamelý spisovateľ Theodore zaobstará novo vyvinutý operačný systém, ktorý má vyhovieť všetkým požiadavkám užívateľa. Medzi ním a operačným systémom onedlho začne vznikať neobvyklé priateľstvo, ktoré postupne prerastie až v romantický vzťah. Kino Fajn – Humenné – utorok 1. apríl 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – piatok 4. apríl 2014 o 21.10 hod. a nedeľa 6. apríl 2014 o 19.30 hod.

KOĽAJE OSUDU

USA, dráma, titulky Epický príbeh o vine a treste, o láske a odpúšťaní. Eric Lomax bol jedným z tisícov spojeneckých vojnových zajatcov nútených pracovať na stavbe železnice medzi Thajskom a Barmou počas 2. sv. vojny. Po tom, ako u neho dozorcovia objavia rádio, ktoré tajne zostrojil, sa jeho život v tábore zmení na peklo. Aj keď prežije, mučivé spomienky ho neustále prenasledujú. Kino Fajn – Humenné – streda 2. a štvrtok 5. apríl 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – utorok 1. a streda 2. apríl 2014 o 19.30 hod.

VŠETKY MOJE DETI

SR, dokument Ústrednou postavou filmu je charizmatický farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale divák vidí skôr v zašpinených montérkach a sleduje drámu misie do prostredia biedy a beznádeje v zabudnutých rómskych osadách. Miesto kázania sa Kuffa snaží strhnúť Rómov vlastným príkladom a ľudským záujmom. Kino Fajn – Humenné – piatok 4. a sobota 5. apríl 2014 o 17.00 hod.

LÁSKA, SÚDRUH!

Fin./Nór./ČR, komédia Romantická komédia odohrávajúca sa na pozadí studenej vojny. Elsa, klobučníčka stredného veku a jasnovidka má svoj život úplne pod kontrolou - kým však muž, ktorého kedysi milovala a stratila, neprejde dverami jej obchodu s klobúkmi. Sme v Helsinkách roku 1962. Jan, český hudobník, je v meste kvôli vystúpeniu na "Medzinárodnom festivale mládeže a študentstva". Viac ako dve desaťročia Elsa verila, že tento muž je mŕtvy... Kino Fajn – Humenné – piatok 4. a sobota 5. apríl 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – nedeľa 6. apríl 2014 o 17.50 hod.

(NE)ZADANÍ

USA, romantická komédia, české titulky Tak... a kam toto smeruje? Chodíme spolu? Otázky, ktorých sa desí každý chalan, ktorý spáva s babou. Neexistujú na ne totiž správne odpovede. Jason, Daniel a Mikey sú kamoši na život a na smrť. Keď Mikeyho opustí manželka, s ktorou chodil od vysokej školy, uzavrú spoločnú dohodu. Už nijaké zlomené srdcia a hlavne žiadne vážne vzťahy. Byť single je predsa úžasné! Ich plán vyhýbať sa záväzkom a dodržať za každých okolností prísahu nevernosti však nepočíta s jednou malou komplikáciou. Všetci traja sa nečakane zaľúbia! Jason do novej kolegyne, Daniel do dlhoročnej kamarátky a Mikey dokonca do vlastnej ex. Keďže si však prisahali, že zostanú sami, každý z nich svoj vzťah pred ostatnými drží v tajnosti. Ako dlho im to však môže vydržať, keďže sú stále spolu? Kino Centrum – Michalovce – piatok 3. a sobota 4. apríl 2014 o 19.30 hod.

VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ

CAN, animovaná rodinná komédia, slovenský dabing Veveričiak Surly a jeho krysí kamarát Buddy majú niečo za lubom. Zima sa nezadržateľne blíži a oni premýšľajú, kde v meste nazhromaždia zásoby. Zúfalá doba si žiada zúfalé činy a preto sa spoločne so svojimi priateľmi pokúsia vykradnúť obchod s orieškami. Nič ale nie je tak jednoduché, ako sa im na prvý pohľad zdalo... Kino Centrum – Michalovce – nedeľa 6. apríl 2014 o 16.00 hod.

FAIR PLAY

ČR, dráma Praha 1983. Mladučká bežkyňa Anna (Judit Bárdos), členka strediska vrcholového športu, je aj napriek svojmu „zlému kádrovému profilu“ zaradená do programu špecializovanej starostlivosti. Jej matka (Anna Geislerová) a tréner (Roman Luknár) dúfajú, že splní kvalifikačný limit a postúpi na olympijské hry. Vybočením zo sveta tvrdého športového drilu je pre Annu len milostný vzťah s Tomášom (Ondřej Novák). Anne začnú byť bez jej vedomia podávané anabolické steroidy. Jej výkonnosť stúpa, ale objavujú sa prvé zdravotné problémy. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – streda 2. apríl 2014 o 19.30 hod.

CAPTAIN AMERICA (ZIMNÝ VOJAK)

USA, akčný, sci-fi, dobrodružný Po katastrofických udalostiach v New Yorku s Avengers, Marvelov „Captian America: Zimný vojak“ našiel Steva Rogersa alias Captain America žijúceho pokojným životom vo Washingtone. Avšak, keď sa kolega zo S.H.I.E.L.D. ocitne pod nátlakom, Steve sa zapletie do siete intríg, ktoré ohrozujú svet. Kým Captain America bojuje s profesionálnymi vrahmi poslanými, aby umlčali jeho snahu odhaliť narastajúce sprisahanie, spojí sily s Blackom Widowom. Po odhalení celého darebného sprisahania, Captain America a Black Widow požiadajú o pomoc nového spojenca - Falcona. Avšak, čoskoro sa ocitnú voči nečakanému a impozantnému nepriateľovi – Zimnému vojakovi. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – štvrtok 3., piatok 4., sobota 5. a nedeľa 6. apríl 2014 o 19.30 hod.

Infoservis

KULTÚRA

OBRAZY Z MINULOSTI

Umelecký súbor Lúčnica uvádza premiérový program "Obrazy z minulosti". Dožívame sa neuveriteľného 65. výročia Lúčnice. Ani sa to človeku veriť nechce, už aj preto, že sme za tie roky prežili všelijaké premeny našej spoločnosti a Lúčnica vydržala, postupne sa rozvíjala, umelecky vyrástla. Stala sa významným fenoménom slovenskej kultúry, schopným na vysokej umeleckej úrovni prezentovať našu kultúru doma i vo svete. Tešíme sa na Vás. MSKS Humenné - nedeľa 6. apríl 2014 o 19.00 hod. MSKS Michalovce – sobota 5. apríl 2014 o 19.00 hod.

MSKS Humenné

SLOVÁ RÚK Výstava výtvarných prác študentov Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Humennom a SZUŠ Via arto na Laboreckej ulici. Od 8. apríla do 8. mája 2014.

Vihorlatská knižnica v Humennom

Noc s Andersenom – rozprávková noc v knižnici Piatok 4. apríl 2014

11.

Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom

Výstava z regionálnej postupovej súťaže amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna Vernisáž s vyhlásením výsledkov 7.4.2014 o 15.30 hod. vo výstavnej sieni VOS.

MSKS Snina

DEŇ FRANKOFÓNIE - La journée de la francophonie Prevedieme vás romantickým Parížom, predstavíme francúzsky lifestyle, kultúru a umenie, oboznámime vás s frankofónnymi krajinami a ponúkneme vás ich tradičným jedlom, zahráme si spolu spoločenskú hru Pétanque. Piatok 4. apríl 2014 o 16.00 hod. v kaštieli

9

AKO PSÍČEK A MAČIČKA – divadlo pre rodičov s deťmi Príbeh ponúka detskému divákovi originálne, moderné príbehy budujúce na etických princípoch ľudovej slovesnosti. Prináša hravé nápady, situácie, v ktorých nenásilne dieťa konfrontuje s dôležitými ľudskými charakterovými hodnotami. Nedeľa 6. apríl 2014 o 16.00 hod., kinosála DK

MSKS Michalovce

Emília Rudincová – Odev a Šperk Výtvarníčka, módna návrhárka, dizajnérka a grafička. Svoj talent a vzťah k materiálom začala uplatňovať na hodváb, keramiku, ovčie rúno, sklo, minerály, cín a striebro. Jej precíznosť a kreativita pri majstrovskom zhotovovaní šatiek, šálov, šiat, úžitkového a bytového textilu, náhrdelníkov, príveskov, brošní a ďalších módnych doplnkov je predmetom obdivu a záujmu rôznych vekových skupín. Od 1. apríla - 30. apríla 2014

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Fotografická výstava – SEX V TRÁVE - detaily z intímneho života hmyzu Od 1. 4. 2014 – 30. 5. 2014

Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou

1. tanečný dom Lektorská výučba motiviky vybraných ľudových regionálnych tancov. Piatok 4. apríl 2014 v Múzeu ľudovej kultúry Vranov nad Topľou

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Výstavy Výber z fauny Zemplína Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 21. apríla 2014 Emil Semanco – Štyri nočné doby Výstavný priestor GALÉRIA na poschodí trebišovského kaštieľa Od 5. 3. 2014 - 4. 5. 2014

Humor po našim

Slečna, nevyspali bi sce še zo mnu za 100 evri? Ani náhodou! Škoda, bo bars bi som teraz potreboval peňeži.. Chlap zaviedol svoju priateľku pred novopostavenú vilu a

hovorí jej: -Drahá, na totu krásnu vilu nechám napisac veľkymi písmenami tvoje meno jak názov vily. - Drahý kedz mi chceš urobic radosc, napíš račej totu krasnu vilu na moje meno !

Dobrá rada nad zlato

Proti kašľu - sirup zo smrekových výhonkov Na jar (koncom apríla alebo v priebehu mája, podľa počasia) sa vydajte do lesa a natrhajte si mladé výhonky zo smreku. Do 5l zaváraninového pohára potom navrstvite umyté a odkvapkané výhonky a jednotlivé vrstvy presýpajte 1 kg cukru. Keď je pohár plný, ukončite vrstvenie poslednou vrstvou cukru. Otvor fľaše potom uzavrite celofánom a gumičkou. Fľašu položte slnečné miesto, najlepšie na parapet a nechajte ju tam približne 2 týždne, kým pustená šťava nezačne hustnúť.

Sirup potom preceďte cez plátno alebo gázu, zlejte do fliaš a uskladnite v chladničke alebo na chladnom mieste.

Pri bolesti hrdla a priedušiek si ohrejte 2 dcl mlieka a pridajte do neho 1 PL masla. Pretlačte 2-3 strúčiky cesnaku. Mlieko pite teplé - nie však horúce - po malom štamperlíku celý deň.

Dráždivý kašeľ zmiernite, ak si zvaríte pol litra piva so 4 lyžicami medu. Nepite horúci a užívajte ho len po dúškoch.

Oznámenie o vykonaní strelieb

Obvodný úrad Vojenského obvodu Valaškovce oznamuje občanom obce, že v uvedených dňoch budú na území vojenského obvodu vykonané streľby. Z tohto dôvodu a dôvodu ochrany života a zdravia občanov je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! pondelok utorok streda štvrtok

31. 3. 2014 1. 4. 2014 2. 4. 2014 3. 4. 2014

pondelok 7. 4. 2014

od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 15:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Stranu pripravila Sandra Kertisová


10

Inzercia

Úspechy slovenského TOKAJA doma aj v zahraničí

Veľké vína z malej oblasti

Na malom kúsku nášho východu Slovenska, v mieste, kde KRÁĽ SLNKO vychádza o niečo skôr, sa rodí to, čo v svete nemá obdoby! ...SLOVENSKÝ TOKAJ.... V porovnaní s maďarskou časťou tejto vzácnej a malej vinohradnícko - vinárskej oblasti je na Slovensku zhruba len jedna desatina. Napriek tomu získavajú vína zo slovenskej časti Tokaja vzácne úspechy na vinárskom poli nielen na Slovensku, ale aj v tvrdej konkurencii svetových vín. Tieto úspechy si každý vinár váži a rád sa nimi popýši. Zákazník milovník vína tieto úspechy ocení.

Ako sa medzinárodne hodnotí?

Nezávislé komisie odborníkov z celého sveta sa nemýlia. Spoznajú

tvoria krásnu krajinotvorbu a sú pohladením na duši.

J&J Ostrožovič - Veľká Tŕňa

Najstaršou privátnou firmou na slovenskom Tokaji je vinárstvo Jaroslava Ostrožoviča z Veľkej Tŕni.

V roku 1990 ju spolu s manželkou, založili od nuly a z malej rodinnej firmy sa stalo vinárstvo s celým zázemím pre výrobu vín, modernou technológiou na spracovanie hrozna a najmä s 55 hektármi vlastných rodivých tokajských vinohradov. Boli prví, kto na slovenský trh priniesli sólo spracované tokajské odrody FURMINT, LIPOVINA a MUŠKÁT ŽLTÝ a vyrobili z nich svieže, ľahké a pitné vína, ktoré oslovili nielen slovenských zákazníkov. Ostrožovičovci vyrábajú aj klasické tokajské výbery 3 až 6

Z 25 ročnej histórie:

Aj rok 2014 začína pre vinárstvo veľmi úspešne, získali zlato na Chisinau Wine and Spirits Contest 2014 v Moldavskom Kišineve, konanej v dňoch 15. - 16. 2. 2014, dobrou správou je aj zlato a striebro na prestížnej svetovej výstave VINALIES PARIS 2014. Najnovšie potešila vzácna medaila z gréckeho Thessaloniki Wine Competition (3. - 5. 3. 2014), kde v tvrdej svetovej konkurencii ich Tokajská výberová esencia získala drahocenné ZLATO.

Cesty za vínom

Okrem výroby excelentných svetových vín vytvorili Ostrožovičovci celé zázemie pre Vaše cesty za vínom. kvalitu a vedia ju oceniť. Každý z nich má prechutnané tisícky vzoriek vín zo stoviek vinárskych oblastí sveta. Každý člen degustačnej komisie hodnotí víno samostatne. Degustácia je anonymná, každé víno má pridelené svoje číslo. Väčšinou sto bodový systém hodnotí vzhľad, vôňu, chuť a celkový dojem vína. Komisie sú nezávislé, často krát sa najlepšie aj najhoršie ohodnotenie vína v komisii škrtá a tak zostáva objektívnosť zachovaná. Rozhodnutie komisií je profesionálne a nikto ho nespochybňuje. Všetky slovenské vína, ktoré sa medzinárodných súťaží zúčastňujú, musia byť zatriedené Ústredným

kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym s celkovým analytickým rozborom a prechádzajú odbornou komisiou, ktorá ich aj senzoricky hodnotí.

Kvalita z vlastných viníc

Je priam ideálne, keď je vinár aj vinohradníkom a hrozno dopestúva vo vlastných viniciach. Tak si reguluje kvalitu, úrodnosť, aj termíny zberu hrozna. Navyše, keď sú vinohrady vysadené citlivo,

putňové, ktoré vyzrievajú roky pod zemou, v ich pivniciach, v malých dubových súdkoch. Ich vína zbierajú medaily po Slovensku, aj po celom svete. V roku 2013 sa ich Tokajský výber 6 putňový, ročník 2003 stal Vínom mesta Košice – Európske hlavné mesto kultúry. Získali zlatú medailu v Izraeli na súťaži vín TERRAVINO, pýšia sa titulom Najlepšie zahraničné víno zo súťaže Vinum Juvenale v Brne. Na najväčšej charitatívnej vínnej súťaži v Amerike-Finger Lakes International získali zlatú, striebornú a bronzovú medailu, v Španielsku jednu zlatú. Potešila aj cena Mi-

nistra zahraničných vecí SR na súťaži vín MUN-DUS a dokonca dobyli Budapešť, keď ich TOKAJ CUVÉE Slamové ročník 2011 získalo v tvrdej maďarskej konkurencii titul CHAMPION. Na súťaži vín výlučne z integrovanej produkcie získali zlatú medailu, rovnako na Grand Prix Austerlitz, dve zlaté medaily z AWC Vienna, striebro z Argentíny - VINANDINO.

31. 3. 2014

Osem hektárový areál firmy je plný zelene a dáva okrem vína príležitosti rôznym aktivitám a re-

laxu. Tokajský dom vo Veľkej Tŕni s vínnou sálou pre 50 osôb je čarovným miestom, kde môžete usporiadať firemné školenia, semináre, ale aj rodinné oslavy. Plne ozvučená vínna sála s audiovizuálnou projekciou je zázemím pre Vašich obchodných partnerov a hostí. Príjemnú atmosféru umocní výborná zemplínska kuchyňa v kombinácii so skvelými vínami z vlastnej produkcie.

a chodieb, tri degustačné miestnosti a firemný archív s množstvom vzácnych, plesňou obrastených fliaš sú ozajstným zážitkom. „Sme naozaj radi, keď klienti zavítajú do nášho vinárstva, ochutnajú naše vína priamo tam, kde sa narodili. Každé z nich tu má svoj rodný list, vieme o nich všetko“, hovorí Ing. Ostrožovič.

Priamo vo vinárstve vybudovali Ostrožovičovci penzión pre 40 osôb s izbami, ktoré sú vybavené modernými prvkami ako TV, SAT, WIFI a pod. Pokiaľ sa Vám vidí, že na Tokaj je od Vás predsa len ďaleko, radi Vám Ostrožovičovci svoje vínne skvosty zašlú do dvoch pracovných dní kamkoľvek v rámci Slovenska s dopravou GRÁTIS.

Ale pozrieť ich vinárstvo sa naozaj oplatí. V ich pol kilometra dlhej tokajskej pivnici ochutnáte poklady, ktoré inde nenájdete, na golfovom odpalisku vo firme môžete potrénovať a v ich rozprávkovom penzióne po degustácii prežiť sladkú tokajskú noc. Kto hľadá relax, pokoj, dobré víno a príjemnú atmosféru, určite si tu oddýchne. Ostrožovičovci Vás srdečne pozývajú ...

1990 - založenie firmy 1992 - prvá zlatá medaila z medzinárodnej výstavy v tureckom Ugrupe 1993 - prvé reduktívne vína z tokajských odrôd Furmint, Lipovina a Muškát žltý 1995 - prvý slovenský Tokaj 5 putňový z odrody Muškát žltý (1000 NAJ vín SVETA) 1997 - Osvedčenie o zápise označenia pôvodu „Tokajské víno zo slovenskej oblasti“ - začiatok zakladania viníc 1998 - po prvýkrát spracovanie hrozna metódou riadenej fermentácie riadenej počítačom 2000 - „Dekrét k výrobe liturgických a omšových vín“prvá firma na slovenskom Tokaji 2002 - prvý vývoz tokajských vín do Ázie /Kuzuma, Japonsko/ - Special collection - určené pre HoReCa a privátnu klientelu - otvorenie Tokajského domu vo Veľkej Tŕni s celým zázemím pre cesty za vínom 2005 - výroba prvého ľadového vína na slovenskom Tokaji 2006 - výroba prvého slamového vína Tokaj cuvée na slovenskom Tokaji - (1000 vín SVETA, veľká zlatá medaila v Kisineve, zlatá v Paríži..../ 2007 - Národný salón vín SR: zo 100 najlepších slovenských vín je 5 z našej firmy... - Virginia - prvá ucelená kolekcia z panenských úrod hrozna z vlastných viníc - otvorenie driving range- cvičnej golfovej lúky v areáli firmy 2008 - obhospodarujeme 45 ha vlastných tokajských viníc 2009 - vybudovanie penziónu pre 30 osôb s exteriérovým bazénom, jacuzzi - rozšírenie pivnice a degustačných miestností 2010 - 3 šampióni, 17 zlatých medailí a 1 zlatá plaketa, 4 vína medzi 100 naj SLOVENSKA v Národnom salóne vín SR, Košické slávnosti vín – Tokaj cuvée slamové r. 2008 Víťaz kategórie, šampión, HoReCa 2010 – Muškát žltý, hrozienk. výber r.09 – Šampión kategórie... 2011 - zlatá medaila Thessaloniki za Tokaj cuvée Saturnia, slamové, r.2009 - výroba zelenej energie vo firme (slnečné kolektory)... 2012 - nový dizajn etikiet, kozmetická úprava logotypu... - Finger Lakes International Wine Competition USA zlatá medaila za Tokaj cuvée slamové, Saturnia 2009, VI Concurso Internacional de Vinhos do Brasil – veľká zlatá medaila za Tokajský výber 5 putňový r. 2004, Muvina – veľká zlatá medaila za Tokajský výber 6 putňový r. 2003, Tokajský výber 6 putňový r. 2003 –Víno mesta Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Terravino Izrael 2012 – zlatá medaila za Tokaj cuvée Satrunia 2011 slamové víno... 2013 - nová www.ostrozovic.sk a e-shop - Bacchus Madrid 2013 – zlatá medaila za Muškát žltý, Saturnia 2010 slamové víno, - Finger Lakes International Wine Competition USA 2013 – zlatá mediala za Tokaj cuvée Saturnia 2011 slamové víno, AWC Vienna 2013 – 2 zlaté medaile, zlato z výstav Muvina 2013 VinoForum Pardubice 2013, GRAND PRIX AUSTERLITZ 2013... - príprava na výsadbu nových vinohradov /r.2015/ - bohatá úroda vzácnych tokajských pokladov - cibéb

Sebestačnosť v pestovaní tokajského hrozna (55 ha viníc)

2014 - rok sme privítali titulom šampión za víno Furmint Saturnia 2012 cibebový výber na výstave v Budmericiach; Muškát žltý Saturnia 2012 slamové víno získal zlatú medailu na medzinárodnej vystave vín CHISINAU WINES & SPIRITS COMPETITION 2014, Moldavsko; zlato a striebro z Vinalies Paris 2014; zlatá medaila z Thessaloniki International Wine competition 2014 pre Tokajskú výberovú esenciu r. 2002

Celoročne je možná ochutnávka vín v klasickej tokajskej pivnici, vytesanej v sopečnej vyvreline tufe v hĺbke 13 metrov pod zemou. Pol kilometra chodbičiek

Pripravujeme rozšírenie Penzionu Tokaj

Objednávky vín a akcií na Tokaji: Jaroslav Ostrožovič - J & J Ostrožovič, Nižná 233, 076 82 Veľká Tŕňa

www.ostrozovic.sk/eshop

SV-Z/000091

Nákup vína: +421 908 996 040, email: odbyt@ostrozovic.sk Relax na Tokaji: +421 908 996 042, email: marketing@ostrozovic.sk


31. 3. 2014

Inzercia

11

Prenájom

l Dám do prenájmu garáž pri TESCU. Tel. 0903 311 107. SV-Z-R/000186

SV-Z-R/000215

Predaj

l Predám zrekonštruovanú garsónku na Sídl. III. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000197

l Predám 3-izb. byt na prízemí, 57 m2, v centre mesta. RK nevolať. Výhodná cena. Tel. 0907 565 364. SV-Z-R/000193

l Predám chatu v ZO Pokrok.

SV-Z-R/000207

l Predám priestory na bývalom PD Jasenov, 194 m2. Dohoda istá. Tel. 0905 938 252 SV-Z-R/000216

l Predám palivové drevo v dĺžkach, aj metrovice. Tel. 0917 840 571. SV-Z-R/000170

l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. SV-Z-R/000089

l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. SV-Z-R/000083

l Lacno predám bukové drevo do 30 cm s dovozom. Tel. 0905 963 894. SV-Z-R/000202

l Predám PEUGEOT BOXER, rok výroby 2004, objem 2,5. Cena 2300 eur. Tel. 0905 938 252. SV-Z-R/000217

l Predám TRAKTOR domácej výroby. Hydraulika, uzávierka, 2 x navijak. Viac info na 0907 439 622. SV-Z-R/000208

l Predám novú taliansku plnoautomatickú liaheň na všetky druhy vajíčok – max. 70 ks. Cena 440 eur. Tel. 0907 181 800. SV-Z-R/000114

l Predám novú plnoautomatickú liaheň na vajíčka do 526 ks. Komplet automat. Cena 1 000 eur. Tel. 0907 181 800.

l Predám TUJE na živý plot. Tel. 0907 592 086.

v cene

350 €

SV-Z-R/000031

l Ponúkam orez ovocných a okrasných stromčekov a živých plotov. Info: Ing. Hatala 0907 633 883. SV-Z-R/000129

l Servis záhradnej techniky a píl. Tel. 0908 633 766. SV-Z-R/000209

l Inštalatérske práce: kúrenie, voda, montáž a oprava. Tel. 0905 265 630.

Množstevné zľa vy pre sta vební kov Príďte si vybrať to pra vé pre vás

• zriadenie kancelárie

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí

(rozloha 22,12 m2)

SV-Z/000059

Chemes, a.s. Humenné

všeobecná účtovníčka / účtovník Vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

• prevádzkovanie nápojového automatu

SV-Z-R/000066

v Starej Turej

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

SV-Z-R/000201

l Prijmeme predavačku bytového textilu, znalosť šitia vítaná. Tel. 0905 736 777, email: maria@konecny.sk SV-Z-R/000191

l Hľadám kuchára/ku a vodiča do pizzerie. Tel. 0918 519 906. SV-Z-R/000198

l Hľadáme technológa, obchod. zástupcu z HE a okolia v oblasti cukrár, pekár pre východoslov. región. Vzdelanie a prax vítané. Tel. 0905 252 815. SV-Z-R/000211

MINIFARMA UDAVSKÉ Prijíma objednávky na:

n 9 - 17-týždňové vysokoprodukčné nosničky (plemeno: HYSEX, MORAVIA, DOMINANT FAREBNÝ) n 1-ročné nosnice v znáške n brojlerové kurčatá n morky - 8 a viac týždňové (plemeno: BIG-6) n káčatá brojlerové n húsatá brojlerové n perličky

Viac informácií na www.oahe.edupage.sk

NOVINKA: čerstvo pitvané gazdovské brojlerové kurčatá Ďalej ponúkame: kŕmne zmesi pre hydinu, zajace, granuly pre psov, miešané šroty, zemiaky jedlé a sadbové, umelé hnojivá – síran, liadok a NPK.

Dovoz zdarma.

0905 480 587, 057 779 6175

AUTOŠKOLA T H O M A S

Ľubomír Tomáš O T V á ra

3. 4. 2014 o 14.30 hod.

VODIČSKÉ KUrZY

skupiny B, T

kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1

Prípravný výbor spoločenstva.

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1, areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

e-mail: j.mihalikova@chemes.sk

Hľadáme domov pre HONEY

0905 721 562 0905 671 814

Opustili nás

Dovoľte mi, aby som sa predstavila.

Volám sa Honey, mám jeden rok a váhu asi 6,5 kíl. Som milá a prítulná fenočka, proste psia dáma J. Hodím sa do bytu alebo domu s prístupom dnu. S inými psami a fenkami sa znášam dobre. Privítam spoločnosť rozumných detí, či starších ľudí. Rada sa šrabkám, maznám a rozdávam pusinky. Som odčervená, kastrovaná, kompletne očkovaná a čipovaná. Podmienkou adopcie je uhradenie adopčného poplatku a podpísanie adopčnej zmluvy. 0910 161 789, 0910 161 789 l ozpomocpsom@gmail.com

1. apríla si pripomíname 5. smutné výročie, keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko, svokor

Štefan VASIĽKO

z Nechválovej Polianky.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka Emília, dcéry Monika a Marcela s rodinami a vnúčatá René a Alexandra.

Spomienka Čas plynie, no smútok v našich srdciach zostáva.

6. apríla si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy vo veku nedožitých 70 rokov opustil

JUDr. Štefan POSTIHÁČ z Humenného.

S láskou spomína manželka Helena, sestry Mária a Oľga a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

SV-Z-R/000213

Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal.

SV-Z-R/000212

Spomienka

Spomienka

Odišli ste navždy, niet vás už medzi nami, v našich srdciach budete žiť spomienkami. Čas plynie, smútok zostáva, tá rana v srdci bolesť zanecháva.

V týchto dňoch si pripomíname 15 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy vo veku 61 rokov predišla do večnosti milovaná mama a sestra

Jolana KULIKOVÁ, rod. Mindová

a 5 rokov uplynie od smutnej chvíle, keď nás vo veku 74 rokov navždy opustil

Jozef KULIK zo Závadky.

S úctou spomínajú dcéra Beáta s rodinou i ostatná smútiaca rodina.

SV-Z-R/000214

Honey čaká na svojho skutočného priateľa a domov v Strážskom.

V HUMENNOM Michal Rada, nar. 1933 Jaroslav Modrák, nar. 1956 Ing. Mikuláš Očenáš, nar. 1939 Mikuláš Žák, nar. 1952 V BRESTOVE Jolana Kapilová, nar. 1934 V CHLMCI Andrej Grich, nar. 1946 V HOSTOVICIACH Vasiľ Zvoč, nar. 1953 V KAMENICI n./Cir. Marián Kyslaň, nar. 1959 V MODREJ n./Cir. Mária Miková, nar. 1933 V NOVEJ SEDLICI Anna Vudmasková, nar. 1934 V OHRADZANOCH Paulína Kuľhová, nar. 1920 V PAPÍNE Anna Kováčová, nar. 1924 Anna Kurucová, nar. 1946 V RUSKEJ VOLOVEJ Mária Volochová, nar. 1930 V SNINE Ján Hanc, nar. 1929 Katarína Jankajová, nar. 1983 Ladislav Kornucik, nar. 1955 Anna Dunajová, nar. 1925 Paulína Grundzová, nar. 1958 V UBLI Jozef Minčák, nar. 1953 V ZUBNOM Michal Pažur, nar. 1935 V MICHALOVCIACH Rudolf Selecký, nar. 1950 Nech im svieti svetlo večné!

SV-Z/000009

1. Otvorenie. 2. Schválenie programu zhromaždenia. 3. Voľba predsedajúceho a pracovného predsedníctva, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, skrutátorov, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Odsúhlasenie pričlenenia súkromných lesov k U.S. Myslina. 4. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2013, správa predsedu U.S., správa predsedu dozornej rady, správa o finančnom hospodárení, správa o stave lesa OLH. 5. Schválenie zmluvy o spoločenstve. 6. Schválenie stanov spoločenstva. 7. Voľba orgánov spoločenstva: a) výboru b) dozornej rady a potvrdenie orgánov spoločenstva. 8. Rôzne. 9. Diskusia. 10. Uznesenie. 11. Záver – občerstvenie, výplata dividend.

Žiadosti zasielajte do 1. 4. 2014 na adresu: Obchodná akadémia, Komenského 1 066 01 Humenné

Chemes, a.s. Chemlonská 1 066 33 Humenné

NOČNÝ KLUB

SV-Z-R/000195

l Prijmem pracovníkov do drevovýroby pri Udavskom, na uhlovú, skracovaciu pílu. Tel. 0905 963 894.

Pozývame Vás na zhromaždenie vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v K.ú. Myslina podľa LV č. 590, 781, 797, 798, 799, 800, 467, 715, 525, ktoré sa uskutoční dňa 4. mája 2014 o 13.30 hod. (prezentácia vlastníkov a splnomocnených zástupcov od 12.30 do 13.30 hod.) v sále OcÚ Myslina s týmto programom:

Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zasielajte do 31. 3. 2014 na adresu:

l Prijmeme do PP šoféra nákladného automobilu – haristu, mechanika. Tel. 0915 965 305.

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Myslina

SV-Z/000083

Požiadavky: l stredoškolské vzdelanie s maturitou l minimálne 5 rokov praxe v oblasti podvojného účtovníctva komplet l skúsenosti s prácou v systémoch Najavo, IBIS l práca s PC, Word, Excel l samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilnosť

SV-Z-R/000210

l Prefinancovanie pôžičiek bez príjmu a ručenia, aj dopožičanie. Tel. 0918 716 807.

SV-Z/000084

OA Humenné

ponúka nebytové priestory na

SV-Z-R/000178

l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210.

0905 508 163, 0911 168 982

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO pre rodinné a bytové domy t Hliníkové fasády t Zimné záhrady

l Prijmeme pracovníkov do drevovýroby. Tel. 0905 256 038.

SV-Z/000086

(s príslušenstvom a montážou)

PREDÁM TATRANSKÝ PROFIL - PERODRÁŽKU brúsený, I.tr. 4,30 €, II.tr. 3,30 €. Dlážkovica a dokončovacie lišty. DOVEZIEM.

Rôzne

Práca

SV-Z/000008

opopcak@hotmail.com

VCHODOVÉ OCE¼OVÉ DVERE do bytu

SV-Z-R/000175

SV-Z-R/000206

SV-Z/000090

SV-Z/000006

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

SV-Z-R/000115

l Predám sadzbové zemiaky. Tel. 0907 483 971.

SV-Z/000093

l Dám do prenájmu malý, prázdny, čiast. prerobený 3-izb. byt s balkónom v centre HE. Tel. 0944 686 895.

Cena 6 500 eur + dohoda. Tel. 0917 665 216.

SV-Z/000010

Inzeráty prijímame aj telefonicky na tel: 057/772 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk


12

Inzercia

SV-Z/000089

SV-Z/000085

Nová prevádzka splní sen deťom aj rodičom

31. 3. 2014

V Humennom sa chystá ambiciózny projekt prvej prevádzky na území mesta, ktorá sa stane rajom detí do 12 rokov a ich spokojných rodičov. Majitelia budúcej prevádzky sú šťastnými rodičmi, ktorí si ale na vlastnej koži vyskúšali, aké to je, keď v prípade zlého počasia nemáte kam vziať svoju ratolesť, aké to je, keď sa chce dieťa hrať a nie nakupovať a čo to znamená, ak mu treba urobiť narodeninovú party, na ktorú bude spomínať celý život. „Realizujem v podstate sen mojej manželky,“ prezradil majiteľ vznikajúcej prevádzky. Dozvedeli sme sa, že prevádzka je na dostupnom mieste v širšom centre mesta s dostatkom parkovacích miest. Otvorená má byť až do večerných hodín. Kým sa deti budú hrať, budú pod dozorom zodpovedného personálu a rodičia si môžu v pokoji dopriať pohľad na nich od šálky voňavej kávy. „Už teraz máme nahlásených rodičov, ktorým u nás pre deti zorganizujeme narodeninovú oslavu,“ povedal majiteľ s tým, že viac prezradiť ešte nechce. (r) SV-Z/000092 SV-Z/000088 SV-Z/000087

SV-Z/000077 SV-Z/000072

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845 l Manažérka marketingu a obchodu: Slávka Pallaiová - 0905 281 391, e-mail: slavka.pallaiova@slovenskyvychod.sk l Inzercia: Martina Behajlová - 057 772 2227, redakcia@slovenskyvychod.sk l Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. l Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk l Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie v stredu do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121. www.slovenskyvychod.sk

Sv2014 14  
Sv2014 14  
Advertisement