Page 1

ročník: XVII

|

číslo: 10

|

Vicemiss Humenčanka Martina Grešová dala súťaže krásy na druhú koľaj

cena: 0,40 €

www.slovenskyvychod.sk

st ra 10 na

Rómov z osady v Sačurove obec bez pomoci polície sama nezvládne

OZNAM

Vážení čitatelia týždenníka Pod Vihorlatom. Týždenník Pod Vihorlatom vychádza pod novým názvom Slovenský východ v rovnakej periodicite ako doteraz. Obsahová skladba vašich regionálnych novín zostane nezmenená. Ďakujeme za pochopenie a vašu priazeň. Anna Kornajová, šéfredaktorka

Urbárnikov zo Sniny rozhádal výkup podielov

st ra 2 na ra 2 na

Na MDŽ stačí jeden kvet

Zničenú bytovku „Titanic“ v Snine nikto nechce

st

Kvetinárky radia mužom:

st ra 10 na

st

ra 4 na

Historik našiel v storočných novinách príbeh

st ra 3 na

st

Michalovčania pritvrdili v ochrane pešej zóny

2 na

|

ra

pondelok 3. 3. 2014


2

Spravodajstvo

3. 3. 2014

Urbárnikov zo Sniny rozhádal výkup podielov

Medzi urbárnikmi zo Sniny to vrie. Jednému z podielnikov, ktorý skupuje podiely od ostatných podielnikov, vyčítajú, že je nepriateľom urbariátu, lebo týmto spôsobom chce získať majoritnú väčšinu a sám prijímať zásadné rozhodnutia. Podielnika štvavá kampaň voči nemu mrzí. Tvrdí, že chce zlepšiť činnosť urbariátu a nekoná proti jeho členom. Všetko vraj chcel vysvetliť na valnom zhromaždení. Ktosi ho ale predbehol útokmi v urbárskych novinách. SNINA. Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo (LPUS) Snina, momentálne rozvírili pokojné vody v Snine. Na verejnosť cez urbárske noviny prenikol spor s jedným z podielnikov, ktorý odkupuje od ostatných členov ich podiely. Výkup Ladislav Kovaľ, predseda LPUS Snina, uviedol, že spoločenstvo má okolo 1 300 členov, prevažne zo Sniny. Vlastnia pozemky po svojich predkoch, ktoré im odobral štát v roku 1953 rozhodnutím Obvodného národného výboru, „Z toho približne zhruba 800 podielnikov z nich sú pre nás známi, chodia na valné zhromaždenia,“ povedal. Pozemky urbariátu sa nachádzajú aj v atraktívnych lokalitách ako napríklad v rekreačnej oblasti Sninské rybníky. Vysvetlil, že podľa nového zákona z mája 2013 musia na valné zhromaždenia pozývať všetkých podielnikov. Od katastrálneho úradu preto kúpili celý súbor, aby sa mohli dozvedieť o každom z nich. „Z tohto zdroja, ale aj od samotných podielnikov, sme sa dozvedeli, že jeden z členov urbariátu - podielnik, vykupuje od iných podielnikov

ich podiely,“ povedal Kovaľ. Dodal, že niektorí podielnici reagovali na ponuku a svoj podiel predali. „Meter štvorcový za 0,20 eur. Pre ľudí, ktorí sú v zlej ekonomickej situácii, bola táto ponuka zaujímavá. Veď niektorí dostali na ruku aj 800 eur a priznali, že sú to pre nich pekné peniaze,“ povedal Kovaľ.

Niekto predáva, niekto sa obáva Vysvetlil, že sa členovia urbariátu začali znepokojovať vtedy, keď výkup pozemkov neustával. „Mnohí členovia urbariátu sa obávajú ďalšieho vývoja. Myslíme si, že je možné, že náš člen, ktorý podiely od ostatných podielnikov vykupuje, chce získať majoritnú väčšinu. Tým pádom by mal rozhodujúce slovo. Niektorí podielnici si myslia, že nie je vylúčené, že po dvoch rokoch vyhlási krach a budú nútení predať svoje podiely pod cenu,“ popísal Kovaľ obavy urbárnikov. Dodal, že listom už dva razy oslovili svojich členov s výzvou, aby podiely nepredávali. „Upozornili sme ich na to, že výkupná cena 0,20 eur je veľmi nízka, pretože len napríklad cena za meter štvorcový na Sninských rybníkoch je podľa posudkov vyššia ako 10,- eur,“ povedal.

Medzi urbárnikmi kolujú Urbárske noviny, v ktorých vyzvali spomínaného podielnika, aby im vysvetlil dôvody svojho chovania a svoje zámery. Autori príspevkov ho označili za nepriateľa urbariátu a očakávajú od neho odpovede, na otázky ktoré mu v novinách verejne položili. Podľa nich má ako bývalý hlavný architekt mesta Sniny informácie o plánoch v lokalitách, kde majú pozemky a chce ich využiť vo svoj prospech.

Podielnik: Nie som spokojný, ako to funguje „Ťažko môžem odpovedať na otázky v novinách, ktoré som ja, hoci som podielnik, nedostal. Nemám od urbariátu ani noviny, ktoré, predpokladám, vytlačili za peniaze urbariátu a ani žiadny oficiálny list. Svoje počínanie som chcel riadne vysvetliť na valnom zhromaždení urbariátu 22. februára. To sa však nekonalo a namiesto dialógu som sa dočkal štvavej kampane,“ povedal Jozef Bajus, člen urbariátu. „Áno, je pravdou, že podiely vykupujem. Žiaden zákon tým ale neporušujem, lebo ako podielnik môžem od druhého podielnika jeho podiel odkúpiť,“ zdôraznil s tým, že sa stal členom urbáru po dedovi, ktorý

Michalovčania pritvrdili v ochrane pešej zóny

bol v jeho výbore. Dodal, že obvinenia zo špekulácie a zámerného poškodenia podielnikov sú vykonštruované a nezmyslené. Zdôraznil, že s výkupom začal kvôli tomu, že nie je spokojný so situáciou v urbariáte. Dôvodí prospešnými zmenami „Urbariát je veľmi roztrieštený. Má 1 300 členov, má 12 listov vlastníctva. Zistil som, že mnohí ľudia ani nevedeli, že majú v urbariáte podiely. Urbariát je za takýchto podmienok nefunkčný, nemôže konať, zasadať, pretože nie je ani mysliteľná taká účasť, aby bol podľa zákona uznášaniaschopný,“ povedal Bajus. Vysvetlil, že je nespokojný s nepružnosťou urbariátu, ktorý nedokáže flexibilne reagovať na požiadavky rybárov, či poľovníkov, ktorí si prenajímajú ich pozemky. Podľa jeho názoru tým, že podiely bude mať menej podielnikov, bude môcť urbariát pružne rozhodovať a konať. „Opakujem, že nemám záujem o nadpolovičnú väčšinu a ovládnutie urbariátu. To je nezmysel! Nikdy som neurobil a ani neurobím nič proti urbariátu,“ zdôraznil. „Naopak. Niekoľko rokov sa aktívne zúčastňujem

Poslanci mestského zastupiteľstva v Michalovciach zmenili doterajšie všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta o pešej zóne, čím sprísnili nielen ochranu spevnených plôch ale aj kanalizácie pod pešou zónou. MICHALOVCE. Mesto zmenilo doterajšie VZN mesta na základe podnetov od občanov.

Obťažovali ich predajcovia „Nespokojnosť vyjadrili občania a návštevníci Michaloviec aj s propagačnými a predajnými akciami spoločností, ktoré ponúkajú rôzne parfumy. Predajcovia a díleri obťažujú občanov pri pohybe mestom a to hlavne na Námestí Osloboditeľov,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe. „Po dôslednom preskúmaní podnetov navrhujeme toto riešenie ambulantného predaja a zároveň navrhujeme priestorovo

zadefinovať verejné priestranstvá na Námestí slobody a určiť druhy tovaru, ktorý sa môže predávať,“ dodali.

Nové podmienky Základnou myšlienkou samosprávy je regulovať a obmedziť nevhodné a neestetické stánky a rovnako aj sortiment predávaných tovarov. Ambulantný predaj umožní iba v tej časti pešej zóny, kde by čo najmenej rušivo ovplyvňoval predaj v okolitých stálych predajniach, pričom ambulantný predaj bude možný len užívaním technických zariadení zriadených mestom a to za úhradu.

Zmenami VZN poslanci predlžili schvaľovací proces, čím vytvorili priestor na dôsledne zváženie a prehodnotenie každej podanej žiadosti. Mesto posúdi vhodnosť či nevhodnosť predávaného sortimentu a rozhodne o súhlase alebo zákaze ambulantného predaja, či predajných a reklamných akcií. Nové VZN umožní primátorovi výnimočne povoliť aj tie tovary alebo akcie, ktoré nie sú vo VZN spomenuté. Obnova budovy Zlatý býk Poslanci zmeny VZN kvitovali. Doplnili, aby mesto zakázalo vylievanie rôznych stavebných hmôt, ktoré vznikajú pri rekonštrukciách do kanalizácie. Týmto ju chcú chrániť pred upchatím a poškodením agresívnymi látkami. Poslanec Zitrický navrhol, aby mesto do nového VZN zapracovali zákaz vylievať

FOTO: KORN

n Sninskí urbárnici spoločne vlastnia lukratívne pozemky v okolí Sniny, kde sa sľubne rozvíja cestovný ruch. všetkých aktivít vedúcich k rozvoju regiónu,“ dodal. Uviedol, že je pripravený na otázky ostatných podielnikov odpovedať na riadnom valnom zhromaždení. „Odkedy som členom urbariátu, nebol som pozvaný na žiadne valné zhromaždenie, nedostal som žiadne dividendy,“ povedal.

Vykupujú ďalej Na našu otázku, či cena za akú podiely vykupuje nie je malá, Bajus reagoval, že nie je. „V rámci Slovenska je to slušná ponuka,“ povedal. Urbárnici v druhom čísle novín informovali, že sa proti Bajusovmu postupu bránia tým, že založili urbárske družstvo. Aj ono dáva podielnikom ponuky na výkup. Bajus sa na margo tejto ak-

tivity nechcel obšírnejšie vyjadrovať. Povedal len, že z jeho pohľadu to v súlade so zákonom rozhodne nie je. Potvrdil, že aj on bude ďalej dávať podielnikom ponuky na výkup: „Ale zároveň odporúčam podielnikom, ak budú mať výhodnejšiu ponuku, nech ju využijú.“ Na margo sporu v urbariáte uviedol, že hoci bol označený za nepriateľa, nie je mu známe, kto proti nemu stojí: „Ani pod jedným z článkov v novinách nie je podpis, čo je nekorektné. Ja svoje aktivity neskrývam.“ Bajus dodal: „Vzhľadom na štvavú kampaň zvažujem, že v budúcnosti ponúknem svoje podiely naspäť na odkúpenie podielnikom. A urbariát nech pokračuje v svojich starých koľajách.“ (korn)

Zničenú bytovku „Titanic“ v Snine nikto nechce

Sninská samospráva reaguje na ponuku od vlastníka bytového domu na sídlisku I, známom ako Titanic. Vyzerá to tak, že na kúpu bytovky v dezolátnom stave poslancov nikto nenahovorí. SNINA. Jeden z bytových domov na sídlisku I v Snine dostal už pred rokmi prezývku Titanic.

FOTO: KORN

n Historickú budovu Zlatého býka chce mesto zrekonštruovať.

saponáty na koreňový systém stromom v meste. Z jeho skúseností vyplynulo, že voda so saponátom z umytej dlážky v predajni na pešej zóne skončila na stromčeku, ktorý poškodila. Pozitívnou informáciou pre Michalovčanov je, že poslanci odsúhlasili, aby sa mesto uchádzalo o finančné prostriedky z eurofondov na celkovú rekonštrukciu historickej budovy „Zlatý býk.“ (korn)

„Titanic“ na predaj Podľa našich informácií prischla domu prezývka preto, lebo jeho obyvatelia nepremyslenými zásahmi narušili statiku budovy, ktorá sa pomaly nakláňa a jej stabilita je neistá. Okolie domu patrí medzi najzničenejšie na sídlisku I. V pivniciach je okrem odpadkov aj voda, spoločné priestory pripomínajú pozostatky z delostreleckej paľby. Bytovka bola najprv mestská, no potom sa aj s nájomníkmi dostala do vlastníctva združenia Rómov pod Vihorlatom. Od samého začiatku sa vlastníctvo spája s problémami pri platbe nájmu, s nedoplatkami za vodu a opakovanými odpojeniami od dodávok vody. Vyzerá to tak, že združeniu už došli sily na viace-

rých frontoch a bytovku núka späť mestu. Ľubov Reháková, viceprimátorka mesta Snina, sa minulý týždeň vyjadrila, že podmienky vlastníka bytovky mesto akceptovať nemôže a príslušná komisia mestského zastupiteľstva kúpu bytovky neodporúča. (korn)

FOTO: KORN

n Viceprimátorka Ľubov Reháková reagovala, že podmienky vlastníka bytovky nemôže mesto v žiadnom prípade akceptovať.

FOTO: KORN

n Mestskí poslanci vyjadrili podporu zmenám VZN mesta o pešej zóne, ktorými sprísnili jej ochranu aj kultúru predaja.

Seniori si skrášlili fašiangové obdobie TOPOĽOVKA. Seniori z obce Topoľovka v okrese Humenné sa rozhodli stráviť fašiangy v spoločnej zábave v miestnom dome kultúry.

Akordeón, gulášik aj šišky Seniori sa tešili na spoločnú zábavu, rozhovory a spev. Na stretnutí si pospomínali na minulé časy. Medzi nich prišla Valika Dvulitová z obecného úradu v Topoľovke, ktorá im zahrala na akordeóne a všetci si s ňou s radosťou zaspievali. Seniori si

pochutnali na vynikajúcom guláši a s chuťou sa pustili do voňavých a sladkých fašiangových šišiek, ktoré miestni volajú „kreple.“ Za nápadom, ale aj prípravou pohostenia, boli členky výboru. Stretnutie podporili obecný úrad na čele so starostom Štefanom Ladičkovským a Poľovnícke združenie Jariabok v Topoľovke. Seniori sa rozišli s prísľubom, že toto podujatie odštartovalo ďalšie príjemné spoločenské aktivity. (korn)

FOTO: KORN

n Samospráva chce chrániť stromy na pešej zóne tým, aby na nich nevylievali vodu so saponátmi, ktorou čistia predajne.

Poslanec prišiel o mandát kvôli alkoholu

n Seniori z Topoľovky rozhodne nie sú domasedi. Okrem spoločenských podujatí radi cestujú na rôzne zaujímavé miesta.

n Bytový dom „Titanic“ dostal prezývku, údajne kvôli zlej statike, ktorej „dopomohli“ nájomníci búraním nosných priečok.

Poslanec mesta Snina prišiel o svoj mandát, pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu. Uvoľnil tým svoje miesto náhradníčke, čím si v hlasovaní polepšili poslanci z SDKÚ DS. SNINA. Miroslav Balogh, poslanec za stranu Smer, už nie je členom mestského zastupiteľstva v Snina.

Ilustračná foto: archív

FOTO: KORN

Za volantom s promile Balog predsedal aj finančnej komisii. „Osudné“ sa mu stalo, že si sadol za volant pod vplyvom alkoholu a za tento skutok bol odsúdený. Správa prebehla Sninou a čakalo sa, aký postoj Balogh za-

ujme. Poslanec 13. februára mestu oznámil zásadné skutočnosti, kvôli ktorým mu zo zákona zanikol mandát. Do zastupiteľstva namiesto neho prišla náhradníčka Marta Birková, ktorá v komunálnych voľbách kandidovala za SDKÚ. Poslanecký sľub zložila minulý týždeň a hneď sa zúčastnila riadneho rokovania. (korn)

FOTO: KORN

n Medzi poslancami je novou tvárou Marta Birková z SDKÚ (na snímke), ktorá v poslaneckom zbore nahradila poslanca Miroslava Balogha zo Smeru.


3. 3. 2014

Publicistika

Rómov z osady v Sačurove obec bez pomoci polície sama nezvládne

3

Deti z osady v Sačurove v okrese Vranov nad Topľou predstavujú pre miestnych obyvateľov hotovú pohromu. Ich správanie a celková situácia v osade si vynútili zvýšenie počtu policajtov na policajnej stanici. Život v obci sa prispôsobuje nevypočítateľnému správaniu obyvateľov osady. Tí sú nespokojní a od obce očakávajú viac pre zlepšenie ich životnej úrovne. Anna Kozáková, ktorá je SAČUROV. Obyvateľov obce Od problémov ruky preč Sačurov otriasol brutálny útok skupiny detí na bezbranného staršieho muža v obci. Aj keď muža prepadli v strede obce ešte 14. februára, napätie cítiť v obci na každom kroku. Čím bližšie k osade, tým väčšie je zúfalstvo ľudí, ktorých domy sa stávajú zo dňa na deň nepredajnými nehnuteľnosťami a záhrady a políčka vyplienenou pustatinou.

„To, čo sa deje v našej obci je dôsledkom problémov, ktoré nikto neriešil posledných 20 rokov,“ myslí si Barát. Uviedol, že vývoj, aký zaznamenali v Sačurove, je podľa neho alarmujúcim signálom nerovnováhy spolužitia s problematickým rómskym etnikom. Výsledkom sú podľa neho problémy, od ktorých dáva každý dáva

učiteľkou. Podľa slov Baráta sa len v osade narodí ročne 30 až 40 detí, kým v samotnej obci len 12. „Stalo sa nám, že v jednom polroku sa narodilo 24 detí, z toho až 19 detí bolo z osady,“ povedal. Problémom je, že rodičia sa deťom nevenujú. Až na malé výnimky. Keď prídu zo školy, nemajú žiadny program a robia si čo chcú. Situácia sa nezlepšuje aj napriek

FOTO: KORN

n Na haldách odpadkov, ktoré lemujú prístupovú cestu do osady, sa deti hrajú odkedy prídu zo školy.

Muža prepadli deti

„To sa dalo čakať. Ešte pred týmto útokom som upozorňoval políciu, že niečo treba robiť, lebo deti z osady sa nevedia vmestiť do kože,“ uviedol starosta Peter Barát. Popísal, že krátko na to, 14. februára okolo 18.00 hodiny, si šiel miestny 65-ročný muž kúpiť cigarety. Kráčal po ulici v strede dediny, keď ho so slovami „Daj peniaze“ obklopila sedemčlenná skupina chlapcov z osady. „Vravel mi, že keď na neho naraz všetci skočili, nemohol sa brániť. Zvalili ho na zem, ukradli mu mobil, skopali ho a zlomili mu ruku,“ popísal. Polícia útočníkov našla do hodiny. Odhalenie bolo šokujúce. Najmladší z nich mal len 10 rokov. Obviniť tak mohla len 15 a 16-ročných chlapcov, ostatných maloletých prepustili. „Vieme, že už predtým kradli na ulici peniaze starším ľuďom. Raz 5, potom 10 eur. Ľudia priestupky hlásili, ale postupom času už v tom nevidia význam, lebo deti za to nemali žiadny postih,“ povedal Barát.

ruky preč. „V obci žije 2 220 obyvateľov, z toho 650 z nich žije na Davidovskej ulici, v osade na okraji obce v smere na obec Davidov. Po roku 1970 tam postavili dve bytovky. Dnes sú v havarijnom stave. Okolo nich postupne vyrastali svojpomocne postavené chatrče. Dnes je ich tam asi 30. Všetky sú postavené na čierno, na pozemkoch obyvateľov obce. Len za minimum z nich platia daň z nehnuteľnosti.

FOTO: KORN

n Obyvateľka domu susediaceho s osadou (na snímke vľavo). Stará sa v ňom o starých rodičov. Strechu im zničili „susedia“ z osady kameňmi. Sťažnosťami a žiadosťami si nepomohla: „Starí rodičia si postavili dom, robili na záhrade. Teraz nemá žiadnu hodnotu a oni nemajú na staré kolená pokoj.“ práci terénnych komunitných pracovníčok, školskej i mimoškolskej činnosti. „V osade je 100% nezamestnanosť. Na úrade práce je evidovaných 250 ľudí z našej obce. Na menších obecných službách pre obec momentálne zamestnávame 48 ľudí. My vieme zamestnať aj 250 ľudí, ale čo im dáme robiť? S akým náradím a pracovnými prostriedkami budú robiť? Obec na to peniaze nemá,“ povedal Barát. Spolu s Kozákovou si myslia, že jedným z možných a účinných riešení, je, aby deti z osady chodili do internátnych škôl. „Podľa nášho názoru by tým štát nielenže ušetril, ale pomohol šikovným deťom, ktorým potrebnú výchovu a sociálne návyky rodina nedá. Kozáková si myslí, že účinným

Vysoká pôrodnosť, povrchná výchova

„V osade bojujeme proti záškoláctvu. Aj napriek tomu, že už pár rodičov za to šlo do väzenia. Detí je v osade z roka na rok viac. Neprichádzajú tu bývať ľudia odinakiaľ, ale pôrodnosť je tam vysoká. Prvé dieťa tu bežne privádzajú na svet žiačky základnej školy ako 14 - 15-ročné. Je štandardom ak má potom matka 8 až 9 detí. Dokonca sme tu mali aj matku, ktorá mala 21 detí,“ povedala zástupkyňa starostu

FOTO: KORN

n „Teátro“ sa koná vždy, keď do osady prídu policajti. Stačí len zapáliť suchú trávu a je to. riešením by bol kamerový systém na Davidovskej ulici.“

Snahy obce sú márne

„Obecné hliadky mali zavedené v obci už pred viac piatimi rokmi, ale neosvedčili sa. Nič z toho. Keď bola rómska hliadka na ceste, deti kradli v záhradách. Keď hliadkovali na poliach, kradlo sa po dedine,“ povedal starosta. „Hlavne deti absolútne nikoho nerešpektujú. Vidno to aj u dospelých, v osade nemajú vajdu. Nevedia sa zhodnúť na tom, kto by ich usmerňoval. Múdrejší Rómovia funkciu odmietajú, vravia, že sa s nimi nechcú naťahovať.

FOTO: KORN

n Bytovky majú 40 rokov. Sú na spadnutie. Miestni by radi dostali od štátu nové byty.

Ľudia z obce sú už znechutení. Už sa im ani nič nechce hlásiť na polícii. Hoci ich okradnú o päť eur, aj tak po čase dostanú od polície list, že páchateľ je buď malo-

letý alebo je sociálne odkázaný a nemôže od neho nič vymôcť,“ popísal Barát. Po prepadnutí sa znova vrátili k rómskym občianskym hliadkam, ktoré tam fungovali pred piatimi rokmi. Zrušili ich. Chlapi vtedy počas podpory zlyhali. Neodolali dezertnému vínu. Teraz, po novom, vodia hliadky deti do školy, čakajú ich a odvádzajú zo školy domov. „Čo z toho, keď deti už od 13.00 hod. nemajú doma žiadnu činnosť? Lietajú okolo osady, po obci, vystrájajú, nikoho nerešpektujú. Navyše, hliadky sme zriadili v čase vyplácania sociálnych dávok. Ráno nastúpili, poobede už niektorí nevládali stáť na nohách,“ povedal Barát.

Žiadajú o policajné posily

Obec sa k bezpečnostnej situácii nestavala pasívne. Práve naopak. Na Davidovskej ulici investovali do rekonštrukcie obecnej budovy 18-tisíc eur a požiadali o zriadenie obvodného oddelenia alebo o rozšírenie policajnej stanice, kde je momentálne päť policajtov. „My by sme chceli, aby ich bolo aspoň 14 a aby tu boli nepretržite. Budovu chceme dať ministerstvu vnútra do prenájmu na 10-20 rokov za symbolické euro. Veď ľudia z Davidovskej ulice už rozposlali listy, petície, žiadosti o pomoc na všetky strany. O pomoc prosili ešte ministra vnútra Lipšica, potom Kaliňáka. Sú nešťastní, pretože už ďalej takto atakovaní nevládzu žiť,“ povedal starosta. V čase našej návštevy sa chystal na cestu do Bratislavy. O pomoc šiel na Úrad vlády žiadať členov Bezpečnostnej rady. Starostove slová sme si potvrdili v osade. Kým po dedine špacírovali dospeláci s metlami, deti krátko potom ako ich priviedla hliadka, lozili po smetisku v osade, podpaľovali trávu, hádzali kamene do strechy susedného domu, v ktorom žijú dvaja dôchodcovia. Hrdinom osady je len 10-ročný Gabriel. Nik ho tam nevolá inak ako Judáš. Deti aj dospelí o ňom zhodne tvrdia, že má prsty v krádežiach a všelijakých lotrovinách. Aj on bol v

skupine chlapcov, ktorí prepadli staršieho muža. Dve zo žien, ktoré k nám prišli, sa nám posťažovali na neúnosné životné podmienky v bytovke, ktorá im vraj padá na hlavu. Jedna, ktorá nemá ani 40, je už babičkou. Obe sa zhodli, že obec je nečinná: „Lebo už nám mali dávno postaviť rodinné domy, ako sme to videli v iných obciach.“ Kozáková nám v centre obce ukázala rozostavané nové komunitné centrum. „Robíme maximum, ale efekt nevidno,“ zhodnotila.

Pridajú im dvoch policajtov

Ivan Netík z tlačového odboru Ministerstva vnútra potvrdil, že sa minulý týždeň uskutočnilo stretnutie starostu Sačurova a štátneho tajomníka ministerstva vnútra Mariána Saloňa. „Dohodli sa, že dôjde k navýšeniu policajtov, ktorí budú fungovať na policajnej stanici v Sačurove, z piatich na sedem. Ide o policajtov z oddelenia Vranov nad Topľou. Dohodli sme sa, že sa budú hľadať ešte ďalšie tabuľky, ktoré by mohli v problémovej lokalite pomôcť. Momentálne je tam zvýšený výkon policajtov, napríklad počas vyplácania dávok do obce pravidelne chodí aj pohotovostná motorizovaná jednotka. Hliadkujú predovšetkým vo vytipovaných lokalitách, kde sa zdržujú deti a starší ľudia,“ informoval nás Netík. Dodal, že existujú mapy kriminality. Na základe nich policajný prezident a krajskí policajní riaditelia zvyšujú výkon služby v problémových lokalitách.

„V okrese Vranov nad Topľou je ešte policajná stanica Soľ. V samotnom okrese žije 26 609 obyvateľov, z toho je 11 883 Rómov. Medzi problémové osady patria Vranov nad Topľou Budovateľská, Čičava, Vechec, Sačurov, Kamenná Poruba, Čaklov. V okrese sú však aj bezproblémové komunity Rómov ako napríklad Rudlov, Jastrabie nad Topľou, Sečovská Polianka, Hencovce,“ uzavrel. Anna Kornajová

FOTO: KORN

n V centre obce, oproti základnej škole, rastie komunitné centrum.


4

Spravodajstvo

3. 3. 2014

DUCHOVNÉ SLOVO

Už bude mať deväťdesiat, náš Jozef kardinál Tomko. Muž zo Zemplína, ktorý sa tak vysoko dostal v hierarchii Cirkvi. Slovenský kardinál, ktorý sa neraz z nadhľadu nielen pozeral, ale aj pomenúval veci na našej rodnej hrude. Povzbudzoval, napomínal a pripomínal nám naše korene. Mnohí cítia aj dnes k nemu bázeň a úctu. Pamätám sa, ako oslavoval svoju osemdesiatku. Bol som kaplánom v Ľubiši. Aj vďaka tomu som mal možnosť sa s ním za pár dní vidieť trikrát. Každé jedno stretnutie bolo pre mňa darom. Otváral som oči a uši, len aby mi nič neušlo. Muž Cirkvi bol tak blízko a ja som si nechcel dať ujsť príležitosť nasávať z jeho múdrosti a skúsenosti. Priznám sa, dodnes mám pred ním rešpekt a pritom sa mi pri ňom aj

Omylný kardinál potvrdilo, že veľkí ľudia sú ľudskí, pokorní a prístupní. Jeho veľkosť sa mi potvrdila aj nedávno, keď som si čítal jeden z jeho rozhovorov. Na otázku, či bolo v jeho živote niečo, v čom zaváhal, že cesta, po ktorej kráča, by mala byť iná, kardinál odpovedal: „Samozrejme, nikto, ani ja, si nemôže nárokovať na nejakú neomylnosť. Kde sa pracuje, tam sa robia aj chyby. Ale chyby sa robia nielen tam. Aj keď niekto iba sedí, už v tom je tá chyba. Keď nič iné nevykonáva. Ja za to všetko môžem iba ďakovať. Dokonca aj za tie chyby, ktoré som porobil. Keď ide o také kroky, o také voľby, ako aj nájsť osoby, ktoré sú vhodné, niekedy sa človek zmýli práve v tej voľbe, a podobne.“ Priznať si tak verejne, že aj on ako kardinál pochybil,

odmietnuť prikrášľovanie svojej osoby, zbaviť sa umelého obrazu o sebe samom, to dokáže iba veľký človek. Nebojí sa svojich chýb, lebo sa nebojí pravdy. Idealizácie osôb, i tých v Cirkvi – kňazov, biskupov, či kardinálov, nás neraz priviedli k sklamaniu. Lenže chyba nebola iba v tých ľuďoch, v ich slabostiach, lež aj v tom, že sme čakali niečo, čo človeka prevyšuje. Neomylnosť. Ďakujem kardinálovi Jozefovi, že odkryl aj svoje chyby, lebo aj to nám dáva všetkým nádej, že napriek svojim slabostiam môžeme ísť dobre a ďalej. Jozef Kozák

FOTO: KORN

Pozor! Upravili cestovný poriadok železníc

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upravila cestovný poriadok z decembra 2013. BRATISLAVA. Jana Morháčová, riaditeľka odboru komunikácie ZSSK informovala o zmenách cestovného poriadku, ktoré platia od 2. marca. Dôvody „Dopravca tak reaguje na pripomienky občanov, samospráv aj podnikov. Vyhovel napríklad požiadavkám zamestnávateľov v Trebišove (spoločnosti: Deva, Vagónka, Hobes, Elektroconnect Trebišov, Nemocnica s poliklinikou) z dôvodu zlepšenia návozu do zamestnania. Pre cestujúcich z východného Slovenska ZSSK rozšírila ponuku nedeľných spojov, vlak Ex 1502 Chopok bude jazdiť aj počas letných prázdnin. V úseku Košice – Margecany pribudnú nové vlaky, pri ostatných vlakoch ide o drobné posuny času odchodu či príchodu vlaku, najčastejšie o niekoľko minút,“ uviedla Vnútroštátna diaľková doprava: • Ex 1502 Chopok (nedeľný posilový vlak na trase KošiceŽilina –Bratislava) bude jazdiť aj počas letných prázdnin. Zlepší sa možnosť cestovania z východného a severného Slovenska v smere od Bratislavy na konci víkendu • Vlak R 443 Šírava bude zastavovať aj v Kysuckom Novom Meste. Spoj odchádza z Prahy o 22.26 h, pokračuje cez Bohumín, Čadcu, Kysucké Nové Mesto (4.03 h), Žilinu do Košíc a Humenného (10.34 h). Zlepší sa možnosť cestovania z Kysúc do práce na rannú zmenu do rôznych cieľových staníc v Žilinskom kraji (priamo či s prestupom). Regionálna a prímestská doprava: • Predĺženie trasy vlaku REX 731 Tirnavia. Regionálny expres z Bratislavy (13.41 h) do Trnavy (14.20h) bude v piatok jazdiť až do Nového Mesta nad Váhom (14.56 h). • Zlepšenie prípojov počas víkendov na trati Zohor – Záhorská Ves. • Nový vlak v pracovné dni Os 2317 Záhorská Ves (7.16 h) Zohor (7.35 h). • Vlak Os 2310 Zohor (16.45 h) -

Napísali ste nám....

Záhorská Ves (17.04 h) bude jazdiť denne. Pôvodne jazdil iba v pracovné dni. • Vlak Os 2312 Zohor (17.45 h) Záhorská Ves (18.04 h) bude jazdiť len cez pracovné dni. Pôvodne jazdil denne. • Vlak Os 2307 Záhorská Ves (8.16 h) - Zohor (8.35 h) bude jazdiť v sobotu a v dňoch pracovného pokoja. Pôvodne jazdil denne. „ZSSK vyhovela požiadavkám cestujúcich v regióne. Zmenou dôjde k zlepšeniu prestupných väzieb počas víkendov v stanici Zohor smerom na Bratislavu pri dodržaní rozsahu dopravných výkonov,“ povedala Morháčová.

• Neskorší odchod posledných večerných vlakov z / do Nitry. • Vlak 5048 z Nitry (22.43 h) do Komjatíc (23.05 h) bude jazdiť o 8 minút neskôr. Na zvyšku trasy z Komjatíc do Nových Zámkov pokračuje bez zmeny. • Vlak 5049 z Komjatíc ( 23.08 h) do Nitry (23.32 h) pôjde oproti pôvodnému cestovnému poriadku o 5 minút neskôr. V časti trasy z Nových Zámkov do Komjatíc pôjde bez zmeny. • Vlak 5073 z Nitry (22.40 h) do Topoľčian ( 23.29 h) bude jazdiť o 10 minút neskôr po celej trase. ZSSK vyhovela požiadavkám pracujúcich v Nitre, ktorým končí pracovná zmena po 22 hodine. • Zladenie vlakov na úseku Zvolen - Kremnica - Horná Štubňa - Vrútky. • Vlak 7506 bude v úseku Zvolen os. st. (14.25 h) – Horná Štubňa (15.35h) - Vrútky (16.40 h) jazdiť denne. Pôvodne jazdil na časti trasy (zo Zvolena do Hornej Štubni) len v pracovné dni. • Vlak 7508 bude jazdiť iba v pracovných dňoch na celej trase Zvolen (15.25 h) – Horná Štubňa (16.40 h) - Vrútky (17.40 h). Pôvodnej jazdil v pracovné dni z Hornej Štubni do Vrútok. Príde k zhode vlakov na úseku Zvolen - Horná Štubňa a Horná Štubňa – Vrútky. Cestujúci zo Zvolena do Vrútok nebudú musieť v Hornej Štubni prestupovať a čakať na prípoj, ušetria čas.

• Nové vlaky v úseku Košice – Margecany. • Nový spoj Os 7861 Margecany ( 8:58 h) - Košíce (9:41 h) • Nový vlak Os 7750 na trase Košice ( 16:40 h) Margecany (17:20 h). Vlak nebude zastavovať na zastávkach Ťahanovce a Trebejov. Ďalej vlak pokračuje do Nálepkova ako Os 7750 bez zmeny. „ZSSK využila vlakové súpravy jazdiace ,,naprázdno“ v rámci zabezpečenia obehov na prevoz ľudí,“ vysvetlila Morháčová.

• Časová úprava ranného vlaku z Michalian do Trebišova • Osobný vlak 8903 na trase Michaľany (5.10 h) – Trebišov (o 5.35 h) bude jazdiť oproti pôvodnému cestovnému poriadku skôr o 7 minút . Na zvyšku trasy z Trebišova (5.45 h) do Humenného (6.51 h) bude vlak pokračovať bezo zmeny. „ZSSK zmenami vyhovela požiadavkám zamestnávateľov v Trebišove a vylepšila ranné cestovanie zamestnancov na rannú zmenu do firiem v Trebišove Deva, Vagónka, Hobes, Elektroconnect, Nemocnica s poliklinikou,“ popísala zmeny týkajúce sa zamestnancov v Trebišove.

• Neskoršie odchody ranných vlakov na úseku Humenné – Prešov, skrátenie / predĺženie trasy. • Osobný vlak 9101 bude odchádzať o 27 minút neskôr z Prešova (o 4.00 h) - do Humenného ( 6.03 h). Zmenou sa vytvoril prípoj na vlak REX 902 zo Strážskeho a zlepšil sa odvoz zamestnancov z nočných zmien. • Vlak 9104 po novom pôjde už zo stanice Humenné (3.50 h) do Prešova (5:18 h), teda o 24 km dlhšiu trasu. Pôvodne vlak jazdil len z Vranova nad Topľou. Vlak pôjde denne, po novom teda ja v nedeľu. • Vlak 9102 po novom pôjde až zo stanice Vranov nad Topľou (3.43 h) - do Prešova (4.44 h), teda o 24 km kratšiu trasu. Pôvodne jazdil už zo stanice Humenné. A nepôjde v nedeľu a vybraté sviatky (pôvodne jazdil denne). (korn)

Gymnazisti mali ples vo francúzskom duchu HUMENNÉ. Mladé dámy vo večerných róbach a páni v slušivých oblekoch sa stretli 15. februára 2014 na plese Cirkevnej spojenej školy v Humennom.

Pod Eiffelovkou... Jedenásty ročník plesu sa niesol vo francúzskom duchu. Študenti spolu s učiteľmi, rodičmi a absolventmi mali možnosť prežiť neopakovateľnú noc pod vysvietenou Eiffelovkou. Úvodný valčík na krásnu francúzsku pieseň profesionálne zatancovali študenti Septimy. Ples otvoril riaditeľ školy Matúš Bartko krátkym príhovorom a slávnostným prípitkom. Príjemnú atmosféru dotvoril i zábavný program obo-

hatený o scénický tanec a spev. Od začiatku všade panovala dobrá nálada, o ktorú sa postaral DJ Gabriello. Minerálka tiekla potokom a stoly sa prehýbali pod misami koláčov. Ani tento rok nechýbala

bohatá tombola. Šikovní organizátori zabezpečili od sponzorov neobyčajne veľa cien, ktorým sa každý výherca potešil.

Miroslava Radová

FOTO: MIRAD

n Na fotografii sú žiaci septimy, ktorí ples oragnizovali.

Historik našiel v storočných novinách príbeh o odvážnom mladom dievčati

Historik Martin Drobňák, predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy, narazil pri štúdiu starých dokumentov aj na informácie o tom, ako sa I. alebo II. svetová vojna dotkla osudov žien. Príbeh sesterskej lásky, ktorá doviedla mladé dievča na front, o ktorom pred takmer sto rokmi písali vtedajšie noviny Čech, ho chytil za srdce. HUMENNÉ. Klub vojenskej histórie Beskydy (KVHB) z Humenného má bohatú a rôznorodú činnosť. Za aktivitami viditeľnými pre verejnosť, akými sú napríklad obnovy vojnových cintorínov z I. svetovej vojny na severovýchode Slovenska, sa ale skrývajú hodiny štúdia archívnych dokumentov.

Článok v skoro storočných novinách Martin Drobňák, predseda KVHB, narazil pri čítaní starých novín Čech, ktoré vyšli v roku 1915, na zaujímavý článok od vojenského reportéra. „Vojnové udalosti menia ľudské osudy a mnohokrát píšu zaujímavé ľudské príbehy. Tak ako dnes, aj v minulosti ľudí zaujímali nezvyčajné príbehy. Jeden takýto zaznamenal aj reportér pred takmer 100 rokmi v Trenčíne. Vo svojom článku píše, že v roku 1915 sa v barákovej nemocnici v spomínanom meste objavil 16-ročný chlapec v rakúsko-uhorskej uniforme. Bol vysilený, chorý a preto ho z frontovej línie poslali do nemocnice v zázemí,“ uviedol Drobňák. Sestra hľadala brata na fronte

Ilustračné foto: archív

n Pred necelými sto rokmi sa v Karpatoch odohrávali krvavé boje I. svetovej vojny. Príbehy o utrpení vojakov na oboch stranách frontu v ťažkých poveternostných a prírodných podmienkach ožívajú v dokumentoch, ktoré sú vo vojenských archívoch po Európe. „Personál nemocnice ostal šokovaný, keď vysvitlo že mladý chlapec je vlastne dievča. Mladé dievča pochádzalo zo zámožnej rodiny. Mama jej zomrela a to utvrdilo jej blízky vzťah so starším bratom. Vojnové udalosti však neobišli ani ich rodinu a brat narukoval. Súrodenecký vzťah bol natoľko silný, že mladšia sestra sa rozhodla ísť svojho brata hľadať na front. Zaobstarala si vojenskú

Ilustračné foto: archív

n Odlúčenie žien od manželov, matiek od synov a sestier od bratov zachytili v časoch 1. svetovej vojny aj umelci vo svojej tvorbe. Reportér novín Čech popísal srdcervúci príbeh sestry, ktorej brat padol na fronte skôr, ako ho prezlečená za vojaka našla.

uniformu a transportom odišla na front,“ povedal Drobňák. „Dôstojník, ktorý ju považoval za mladého udatného chlapca jej pomohol dostať sa k pluku, kde jej brat slúžil. K stretnutiu súrodencov však nikdy nedošlo. Brat zahynul počas ťažkých bojov. Kde, to sa článok nezmieňuje. Možno niekde v Haliči, možno v Karpatoch,“ dodal. Ošetrovala ranených „Mladé dievča, ktoré vojaci považovali za udatného mladíka, však ostalo pri pluku a zúčastnilo sa viacero bitiek. Tvrdý život na fronte sa však prejavil na jej zdraví. Tak sa dostala do Trenčína, kde sa jej tajomstvo prezradilo. Na front sa už prirodzene nevrátila, ale po zotavení ostala pomáhať v nemocnici ako zdravotná sestra. Z akej časti je tento príbeh reálny a akú časť si vtedajší korešpondent vymyslel, sa už nedozvieme. Dobová propaganda potrebovala aj takéto príbehy. Realitou však ostáva fakt, že mnoho žien sa vydalo na frontové línie. Niektoré hľadať synov, iné manželov. Niektoré to šťastie mali, iné nie,“ uzavrel. (korn)

Pôrodnica vo Vranove má nový ultrazvuk

Vranovská pôrodnica zlepší diagnostiku predčasných pôrodov s novým 3D - 4D ultrazvukom. Budúce mamičky získajú ešte vernejší pohľad na svoje nenarodené deti. VRANOV NAD TOPĽOU. Od februára tohto roku využíva Vranovská nemocnica na svojom gynekologicko-pôrodníckom oddelení nový moderný ultrazvuk Samsung Medison ACCUVIX XG.

Plus pre správne načasovanie pôrodu Tomáš Kráľ, hovorca siete nemocníc spoločnosti Svet zdravia informoval, že ide o digitálny farebný celotelový ultrazvukový prístroj, ktorý má vo výbave 4 sondy. Jednou z nových funkcií tohto USG prístroja je aj elastosonografia (ESG). „Vďaka tejto technológii oddelenie dokáže lepšie posudzovať konzistenciu a zrelosť čípka maternice. To je veľmi dôležité pre schopnosť správne načasovať samotný pôrod, respektíve včas diagnostikovať riziko predčasného pôrodu,“ povedal. Dodal, že väčšina z pôrodov (900 pôrodov za rok) dnes vo Vranovskej nemocnici prebieha počas dňa, čím sa dosahuje lepšia organizácia celého pracoviska. Eliminuje sa tým nočný stres, čo oceňujú aj mamičky s rodinou. Bez stresu „V prípade hroziaceho predčasného pôrodu meriame aktívnu dĺžku a otváranie čípka maternice. Pomocou elastosonografie máme možnosť posúdiť už

aj konzistenciu čípka. Na základe toho rozhodneme o ďalšom spôsobe liečby. Pomocou tejto metódy dokážeme zhodnotiť aj zrelosť pôrodných ciest v čase okolo termínu pôrodu a odporučiť tak mamičke vhodný termín na naplánovanie pôrodu /jedná sa o tzv. programovaný pôrod/. Mamička sa sama rozhodne, či chce počkať na spontánny začiatok pôrodu, alebo využije našu ponuku programovaného pôrodu. Máme s tým veľmi dobré skúsenosti, lebo rodičky rodia väčšinou cez deň a nestresujú sa v nočných hodinách,“ povedal primár oddelenia. Vladimír Spišák.

Vidno aj detaily tváričky „Moderné ultrazvukové technológie okrem čoraz kvalitnejšej diagnostiky prinášajú pre budúcich rodičov aj možnosť prvého 4D (4D je 3D zobrazenie v pohybe) vizuálneho kontaktu s ešte nenarodeným dieťaťom. Do dvadsiateho týždňa tehotenstva je možné pozorovať celý plod. Čoraz bližšie k pôrodu sa dá vidieť detailná morfológia častí tela a tváre. Samozrejme, táto unikátna zobrazovacia funkcia sa používa najmä na skúmanie morfológie tela dieťatka a odhalenie rázštepov ústneho podnebia alebo iných kožných defektov,“ poznamenal Kráľ. (korn)

FOTO: tomkr

n Do dvadsiateho týždňa tehotenstva je možné pozorovať celý plod. Čoraz bližšie k pôrodu sa dá vidieť detailná morfológia častí tela a tváričky bábätka.


ŠPORT

3. 3. 2014

Šport

5

EXTRALIGA – NADSTAVBA (1. – 6.) 8. KOLO

Chemes Humenné – Ekonóm Nitra 3:0 HUMENNÉ. Na domácej palubovke č a k a l o chemesákov v preloženom zápase 8. kola na štvrtok povinné víťazstvo. Netradičný termín bol stanovený kvôli live televíznemu prenosu. Nestalo sa tak s televíznym

(25:19, 25:16, 25:18) val ulievkami na sieti, priestor dostala „omladina“ domáceho tímu. Aj keď v I. sete hostia dvakrát setball odvrátili (24:19), tretí pokus zastavil Hriňákov pevný blok. Takmer navlas rovnaký priebeh priniesol aj II. set. Vysoký náskok chemesákov (24:12) naznačoval možnosť jeho rýchleho zakončenia, no súper sa zmohol ešte na štvornásobné pozastavenie (24:16). Následne Javorčík vybil bloky nitrianskeho súpera. Odchod z palubovky na prvý technický oddychový čas (8:5) v III. dejstve naznačoval spokojnosť domáceho kormidelníka Vlkolinského s výkonom svojich zverencov. Za stavu 13:11 loptu vyškrabal najprv Mlynarčík, aby Javorčík s prehľadom zakončil. Pokazený servis hostí ponúkol prvý matchball (24:18), ktorý Bališin svojím bodom z podania využil. -MJKPRIEBEH – I. set: 8:5, 16:12, 21:15. II. set: 8:4, 16:9, 21:11. III. set: 8:5, 16:12, 21:16.

ŠK Chemes: M. Javorčík 9, M. Sarnecki 8, M. Mizerák 6, J. Joščák 2, M. Jakubov 8, M. A. De Amo 2 – libero R. Szymczak (J. Bališin 2, M. Pavelka 8, J. Hriňák 2, Pe. Mlynarčík 7). Tréner: Richar Vlkolinský. VK Ekonóm SPU: M. Ludha 1, L. Sťahuliak 10, Pe. Petrík 2, B. Kempa 3, L. Marciš 3, A. Hoďák 2 – libero M. Turis (D. Mikušovič, M. Hláčik, T. Pázmány 1). Tréner: Daniel Oravec.

Esá: 6/2 (Jakubov 2, Sarnecki 1, Bališin 1, Mizerák 1, Pavelka 1 – Petrík 2). Bloky: 6/2 (Javorčík 2, Bališin 1, Hriňák 1, Mlynarčík 1, Jakubov 1 – Marciš 1, Hoďák 1). Pokazený servis: 21/7. R: J. Servický – F. Drobňák. Hrací čas: 69 minút.

• Prievidza – Prešov 1:3 (20, -23, -22, -17), Svidník – Myjava 3:2 (21, -21, -23, 21, tb 8).

n Volejbalisti ŠK Chemes Humenné sa aj fotografickým želaním a ružičkou pripájajú ku gratulácií všetkým ženám, svojim priateľkám a fanúšičkám pri príležitosti ich medzinárodného sviatku.

Sninských taekwondistov prijal a ocenil primátor mesta

Primátor mesta Snina prijal a ocenil na pôde kaštieľa aktuálnych víťazov Slovenského pohára a Majstrov Slovenska za rok 2013 - zástupcov a bojovníkov Black Tiger Taekwondo Klub Snina. SNINA. Dvadsiatka mladých športovcov úspešne napredujúceho klubu taekwondistov, ktorá funguje na území mesta Snina od roku 2003 pod vedením trénera klubu Tomáša Potockého a jeho asistentov Martina Suchého a Nikoly Sidorovej, si prevzala z rúk primátora Sniny Štefana Milovčíka ďakovné listy.

FOTO: -MJK-

n Milan Javorčík pripravený zaklincovať loptu. vysielaním. Divácka kulisa bola riedko obsadená, snáď preto, že zápas s nitrianskym súperom sa odohral v netradičnom čase.

Humenskí volejbalisti potvrdili v domácom prostredí pozíciu lídra pred dôležitým nedeľňajším stretnutím v Myjave. Súper z Nitry veľa možností osloviť nedostal. Španielsky legionár si uží-

FOTO: -MJK-

Slávnostná chvíľa bola obohatená informáciami o klube a jeho aktivitách, úspechoch a o možnostiach ďalšej spolupráce. Dôraz sa kládol na ciele

klubu. Prítomní sa zapísali do pamätnej Knihy mesta. Tak aj taekwondo je už zapísané v histórii mesta.

Z krátkej histórie klubu si zaspomínal tréner Tomáš Potocký: „Členovia klubu sa zúčastňujú všetkých domácich turnajov Slovenského pohára, či medzinárodných turnajov na Slovensku. Neobchádzajú ani zahraničné turnaje v Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku, Rakúsku, Nemecku atď. V roku 2013 sa dvaja členovia klubu

zúčastnili s národným tímom Majstrovstiev Európy Kadet, klub sa stal víťazom Slovenského pohára aj Majstrom Slovenska, dokázal sa umiestniť na popredných priečkach aj v zahraničí a získať medailu aj na Svetovom pohári.“ Od roku 2008, kedy sa klubu ujal súčasný tréner Potocký, obsadzujú Sninčania popredné priečky v Slovenskom pohári, klub vychováva reprezentantov Slovenska. Nezabúdajme, že sa podieľa na formovaní mládeže tou správnou cestou.” -MJK- / (tp)

FOTO: -MJK-

n Precízny príjem (Miro Jakubov) je zárukou následného bodového ťaženia.

Trebišovskí traceuri chcú v parkouri dosiahnuť majstrovstvo

Sympatickí chalani z Trebišova využívajú svoj voľný čas na tréning v meste, na sídliskách, v mestskom parku. Zdokonaľujú sa v modernej disciplíne parkour, ktorej kolískou je Francúzsko. Trebišovská formácia NRO združuje chlapcov, ktorí sa učia akrobatické prvky, či zdolávanie prekážok, sami s rizikom drobných úrazov, ale aj zlomenín. Dôležité podľa nich je, že sa nenudia a nepodľahnú nástrahám drog, či alkoholu. TREBIŠOV. V Trebišove sa pred časom postupne dali dokopy chlapci vo veku 15,16 až 18 rokov, aby sa spoločne učili disciplínu parkour.

Nová disciplína má veľa priaznivcov Parkour je fyzická aktivita, mladá disciplína, s ktorou prišli mladí Francúzi venujúci sa predtým bojovým športom a umeniam. Základom parkouru je schopnosť dostať sa z bodu A do bodu B a späť bezpečne, plynule a účinne s použitím vlastného tela. Podľa jeho zakladateľa Davida Bella, zatiaľ čo bojové umenia pripravujú na útok, parkour je formou tréningu pre útek. Fyzická časť parkouru je založená na prekonávaní všetkých prekážok, ktoré sa v ceste vyskytnú, ako keby šlo o stav ohrozenia. Disciplína má vo svete veľký ohlas a nespočetné množstvo priaznivcov. Muži, ktorí vykonávajú parkour, sa volajú traceuri. Disciplíne sa venujú aj ženy-traceurky. Samouci V Trebišove sa parkouru venuje team NRO. Tvorí ho 12 členov. „Nudili sme sa. V trebišove si chlapci vezmú loptu a idú si zahrať futbal, alebo si zahrajú hokej. Stále dookola. Nič nové, adrenalínové, v čom by sme sa mohli učiť niečo nové,

zdokonaľovať sa. Parkour nás zaujal. Bolo to presne to, čo sme hľadali. Informácie o ňom sme získavali z internetu, z videí. Na začiatku sme nevedeli vôbec nič, no všetko sme sa sami učili pozorovaním a napodobňovaním,“ uviedol Jaroslav Lazorík. Chalani

FOTO: KORN

vzali parkour vážne, od tréningu ich neodradili ani prvotné úrazy. „Zlomil som si kľúčnu kosť. Mama mi povedala, či som normálny. Odpovedal som jej, že radšej budem trénovať parkour akoby som mal byť feťák,“ povedal Jaroslav.

n Saltá a premety sa chalani učili sami. Priznali pár úrazov, no aj to, že ich od tréningov neodradili.

n Black Tiger Taekwondo klub Snina na prijatí u primátora mesta Snina.

Tréning namiesto nudy Chalani hľadajú prekážky na zdolávanie v meste, na sídliskách, všade, kde nájdu zaujímavý terén. My sme ich zastihli v nádhernom trebišovskom mestskom parku. Na rozmočenej mäkkej tráve trénovali saltá a premety. Ľudia sa zastavovali a s úžasom ich sledovali. „Ja som ich už videla skákať v meste. Daktorí chlapci postávajú a fajčia, títo cvičia,“ okomentovala ich pani, ktorá sa tiež pristavila. „Toto miesto v parku sme objavili nedávno, hľadáme najefektívnejší spôsob ako zdolať prekážky, ktoré sú v tomto teréne,“ povedal David Baláž. Chalani sa už stretli s podobnými formáciami v Košiciach a v Prešove. „Boli sme aj na otvorení gymnastickej haly v Košiciach, kam sem-tam podľa možností chodíme trénovať,“ povedal Jaroslav. Formácia chce nadviazať kontakty s podobnými formáciami na Zemplíne, stretnúť sa s nimi toto leto, vymeniť si skúsenosti, názory. Ak sa chcete s NRO skontaktovať, svoje kontaktné údaje pošlite na adresu: redakcia@slovenskyvychod.sk (korn)

FOTO: RJ

FOTO: KORN

n Chalani z formácie NRO z Trebišova sa zdokonaľujú v parkouri každý deň. Tréningy si vedú sami, učia sa novým prvkom z internetu. Radi sa stretnú s formáciami zo Zemplína, ktoré sa parkouru venujú alebo sa len chcú začať venovať. Ozvite sa im prostredníctvom Slovenského východu.


6

Šport

Najlepšie umiestnenie za šesť rokov účasti na turnaji POPRAD / HUMENNÉ. V hostiteľskom prostredí Poprad Arény na ihrisku hádzanárskych rozmerov sa uplynulú sobotu humenské družstvo Nexis Humenné zúčastnilo futbalového turnaja osobností 19. ročníka Westton Cup. Futbalové družstvo Nexis Fibers v zložení: Martin Dudič (gólman), Martin Řeřicha, Pavol Micikaš, Peter Kolník, Martin Hreško, Miroslav Hajdučko, Russlan Ljubarskij, Gabriel Horvat, Patrik Mycio a Peter Murinčák sa prebojovalo až do finále. Tam však prehralo, keď v penaltách mal presnejšiu mušku súper Tekko Košice.

• Výsledky Nexis Humenné v červenej skupine: Stars B. Bystrica – Nexis 0:3, Interhouse Košice – Nexis 0:0, SFZ Osobnosti – Nexis 1:1, Nexis – Dannax Košice 3:0. Z prvej pozície skupiny postúpilo družstvo Nexis Humenné do finálového duelu proti víťazovi Teko Košice. Zápas skončil bezgólovo 0:0 v riadnom hracom čase, na pokutové kopy však nexisáci ťahali za kratší koniec a prehrali v nich rozdielom 2:4. So ziskom striebra a Russlanom Ljubarskim v All stars team-e je to najlepšie umiestnenie družstva Nexis Humenné v 19-ročnej histórii

futbalového turnaja osobností, pričom bolo to jeho šieste účinkovanie. -MJK- / (mř)

• V. LIGA (sk. Humenská) – 15. kolo: Snina D – Košarovce B 8:10, Bogner 4,5, Butala 2,5, Kontuľ 1 – Bučko 3,5, M. Kaňuk ml. 3, Olexík 2, Karabinčík st. 1,5; Kamenica n/Cir. B – Hažín n/Cir. 14:4; Hrabovec n/L. – Dlhé n/Cir. 15:3, E. Demčák st. 4,5, E. Demčák ml. 4,5, Duda ml. 3, Paulišin 2,5, Duda st. 0,5 – Ma.

Kohut 1, S. Kohut 1, Milčík 1; Myslina – Kamienka 3:15; Kolonica – Lieskovec 13:5, Sabač ml. 4, Starec 3,5, Komár 3, Matúš Iliško 2,5 – F. Salanci 2,5, P. Salanci 1,5, Kyslan 1.

1,5, Greš 1,5 – Husťak 3,5, Lukša 3, Sochanič 2,5, M. Biľanský 1, Jelinek 1; Ptičie – Ladomirov 14:4, Repko 4,5, F. Mastiľak 4,5, Virtaš 2,5, Zaremba 2,5 – Kira 2, Matiko 1, Kacarabčin 1; Hažín n/Cir. B – Čertižné 14:4, Kováč 4,5, M. Paulík 4, J. Michalko ml. 3,5, Valko 2 – Korba 2,5, Sekera 1,5; Jabloň B – Belá n/Cir. C 7:11, Čopan 4, Ištok 3 – I. Hašuľ 3,5, M. Hašuľ st. 2,5, Rac 2,5, Ovad 2,5.

STOLNOTENISOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

• VI. LIGA (sk. Humenská) – 15. kolo: Snina E – Košarovce C 11:7, M. Koban 4,5, Jankaj 4,5, Štofira 1, Kapráľ 1; Kochanovce B – Stakčín 7:11, Krídla 4, Chochoľák

II. BASKETBALOVÁ LIGA (sk. Východ), MUŽI – 17. KOLO

1. BK Humenné - BK Tydam Košice 62:78

HUMENNÉ. Domáci basketbalisti hostili družstvo Tydamu z Košíc, ktoré má najkompaktnejšie zložený káder v súťaži. Humenčania chceli otupiť

(6:16, 19:21, 20:16, 17:25)

výškovú i fyzickú prevahu hostí zónovou obranou. Darilo sa im to len čiastočne a súper si v prvej štvrtine vybudoval 10-bodový náskok, ktorý si udržiaval počas

FOTO: -MJK-

Basketbaloví kadeti

HUMENNÉ. Humenská basketbalová mládež mala tento víkend voľno. Pre dvojzápasové kolo so súperom Tydam Košice sa určí nový termín po vzájomnej dohode oboch tímov. -MJK- / (babj)

ÚS ObFZ č. 25 - 13/14

Správy zo zasadnutí odborných komisií ObFZ Humenné

Sekretariát ObFZ Oznamuje, že zasadnutie výkonného výboru a predsedov OK ObFZ sa uskutoční dňa 4.3.2014 o 15:30 hod v ObFZ Humenné. PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 2% (3%) DAŇOU Prosíme funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania financií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal.V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je potrebné vyplniť tieto údaje: IČO: 31957757, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno: Oblastný futbalový zväz Humenné, Ulica: Osloboditeľov, Číslo: 3, PSČ: 066 01, Obec: Humenné. Tlačiva pre fyzické osoby (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte, alebo vytlačiť na www.futbalobfzhe.sk. Futbalové kluby po získani „2%“ dane prostredníctvom ObFZ Humenné obdržia dotáciu (viac inf. 0907915318).

Žiadame futbalové kluby (členov ObFZ) zaslať poštou (Emailom: futbalhe@mail.t-com.sk) na ObFZ Humenné zápisnicu z členskej schôdze (valného zhromaždenia) FK, TJ, ŠK za hodnotené obdobie roku 2013 Zápisnicu z „členskej schôdze“ zaslali: I.trieda: Zubné, II.trieda: Papín, Z.Hámre, Rokytov Žiadame FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhrade za mesiac február 2014. Úhradu môžete zrealizovať bankovým prevodom,

alebo v hotovosti v Slovenskej sporiteľni, nezabudnite uviesť variabilný symbol (číslo faktúry). V prípade neuhradenia faktúry v splatnosti bude mať FK zastavenú činnosť do uhradenia. Žiadame FK, aby si prostredníctvom ISSF v žiackej kategórií vymenili staré papierové žiacke preukazy za nové plastové RP. V jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 štart na starý papierový preukaz nebude hráčovi umožnený Oznamuje, že prístupové konto ("heslo") hráča do ISSF (slúžiace k elektronickému transferu) je možné zrealizovať pre viacerých hráčov aj na futbalových kluboch po dohode so sekretárom ObFZ tel. 0907 915318) Oznamuje usporiadanie mládežníckých turnajov v športovej hale v Humennom zraz o 8:15 začiatok turnajov o 9:00 hod. Vyžrebovanie turnajov nájdete www.futbalobfzhe.sk: žiaci 3.3.2014 pondelok - Belá, Papín,Dlhé,ŠK Futura, Ohradzany, Lukačovce, žiaci 4.3.2014 utorok Jasenov, Kamenica, Hažín, Ptičie, Kochanovce, Baškovce, mladší žiaci 5.3.2014 - Belá n/C, ŠK Futura, Kamenica n/C, Hažín n/C, Dlhé n/C), dorast 7.3.2014 piatok - Belá "B", Ohradzany, Baškovce, Ľubiša, Lukačovce, Zubné

OZNAMUJEME, ŽE KIA AKO PARTNER SLOVENSKÉHO FUTBALU POSKYTUJE ZĽAVU AŽ 14 % PRE HRÁČOV, ROZHODCOV, FUNKCIONÁROV A TRÉNEROV FUTBALOVÝCH KLUBOV Viac informácií získate v Motor Car HUMENNÉ, Mierová č.102 TEL. 0918 424317, 057 7880040 http://www.kiahe.sk/

celého zápasu. Na konci tretej desaťminútovky basketbalisti 1. BK po pekných akciách, ktoré súper zastavoval len za cenu faulov, hádzali 12 trestných hodov v rade. Žiaľ, premenili len polovicu a tak sa rozdiel v skóre pred posledným dejstvom zápasu znížil len na osem bodov. Opačný scenár nasledoval v poslednej štvrtine, keď súper vyťažil z trestných hodov - z 20-tich premenil 16 a zaslúžene si odniesol víťazstvo. 1. BK: Kusko 22, Lošak 8, Boršč 8, Kelemeca 5, Ma. Babjak 2 (Glasa 6, Petrik 6, Sokyra 3, Jurčišin 2, Mi. Babjak, Kulik). Tréner: Marek Burič. -MJK- / (mab)

Beh Vtáčím údolím

Obec Ptičie usporiada v nedeľu 9. marca V. ročník cestného behu. Štart žiackych kategórií (100 m – 1 100 m) je plánovaný na 12.30 hod. a dospelí (6,7 km) pobežia o 13.30 hod. Prezentácia bežcov bude v čase 11.00 – 12.30 hod. Viac informácií záujemci získajú u Štefana Peregrima (tel. 0908 346 458) a u Petra Behúna (tel. 0907 907 875). –MJKŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA Vyžrebovanie semifinále 34. ročníka Pohára Nexis Fibers a ObFZ Humenné, 16.3.2014 (nedeľa) o 15:00 hod,TJ Tvarona Ulič – FK Humenné, TJ Ptava NV Ptičie – TJ DP Košarovce KOMISIA MLÁDEŽE Oznamuje usporiadanie mládežníckých turnajov v športovej hale v Humennom: žiaci 3.3.2014 pondelok Belá, Papín, Dlhé, ŠK Futura, Ohradzany, Lukačovce, žiaci 4.3.2014 utorok - Jasenov, Kamenica, Hažín, Ptičie, Kochanovce, Baškovce, mladší žiaci 5.3.2014 Belá n/C, ŠK Futura, Kamenica n/C, Hažín n/C, Dlhé n/C), dorast 7.3.2014 piatok -Belá "B", Ohradzany, Baškovce, Ľubiša, Lukačovce, Zubné DISCIPLINÁRNA KOMISIA Kluby, ktoré majú zastavenú činnosť z dôvodu neuhradenia zberných faktúr za obdobie október a november 2013: TJ Tvarona Ulič, TJ Družstevník Ľubiša, TJ Družstevník Modra, OFK Hažín nad Cirochou, TJ Jednota Krásny Brod, TJ Družstevník Ohradzany, TJ Rozkvet Vyšný Hrušov. KOMISIA ROZHODCOV - oznamuje, že zimný doškoľovací seminár DELEGATOV STRETNUTIA ObFZ sa uskutoční 9.marca.2014 (nedeľa) v priestoroch futbalového štadióna v Humennom o 9,00 hod okruh otázok nájdete na www.futbalobfzhe.sk (účasť je povinná) - žiadame FK o nahlásenie nových záujemcov o vyškolenie za rozhodcov futbalu: inf: Š. Styrančák tel. 0905 225513

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať do 15 dní.

3. 3. 2014

EXTRALIGA – NADSTAVBA (1. – 6.) 9. KOLO

Spartak Myjava – Chemes Humenné 1:3 (25:18, 21:25, 23:25, 19:25)

Ako bolo avizované, po šlágri deviateho kola chemesáci výhrou na palubovke Myjavy potvrdili svoju pozíciu lídra tabuľky nadstavby o 1. až 6. miesto. Svidník sa po víťazstve s Prievidzou posunul na druhú priečku so stratou šiestich bodov na humenských volejbalistov. Zverenci Richarda Vlkolinského idú za vytýčeným cieľom. Zakopli len v prvom sete, ale ďalšie tri už zohrali vo svoj prospech. Kapitán tímu chemesákov sa tentokrát presadzoval na svojej pozícii blokára a

s piatimi bodmi na sieti a s celkovým 12-bodovým hodnotením výrazne prispel k celkovému víťazstvu svojho tímu. -MJK-

Joščák 6, M. Jakubov 7, M. A. De Amo 2 – libero R. Szymczak (J. Bališin, M. Pavelka 2, Pe. Mlynarčík 1). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 2/5. Bloky: 2/9. R: D. Hodoň – D. Daruľa. Hrací čas: 96 minút.

PRIEBEH – I. set: 8:5, 16:12, 21:17. II. set: 8:7, 14:16, 19:21. III. set: 8:7, 16:15, 19:21. IV. set: 5:8, 12:16, 15:21. Spartak VKP: M. Hinduliak 12, T. Kriško 11, D. Mračko 11, R. Pělucha 6, J. Lech 10, M. Mikula – libero Ľ. Ochodnický (J. Leškanič 2, J. Halaj 2, M. Durec, M. Horník 1). Tréner: Martin Hájek. ŠK Chemes: M. Javorčík 14, M. Sarnecki 12, M. Mizerák 12, J.

• Svidník – Prievidza 3:1, Nitra – Prešov 2:3.

HUMENNÉ. Piaty ročník Humenskej bowlingovej ligy písal uplynulý týždeň svoje štvrté kolo. Za najlepšie družstvo kola by sa dalo považovať Dream team zo Strážskeho s 905 bodmi v dvoch dráhach. Marián Konečný so svojím bodovým ziskov v čísle 180 zabezpečil svojmu tímu Montes prvé víťazstvo v lige. Grafitek sa prehupol cez hranicu siedmich stovák so súčtom 756. -MJK- / (jali)

756:854, Colnica – Trojkari 750:809, Ľubiša – Glass LPS 828:848, ŠKJ – Dream team 753:905.

(poradie určuje priemer na 1 hru)

10. kolo odohrá ŠK Chemes Humenné na domácej palubovke v sobotu 8. marca o 18.00 hod. a privíta súpera zo Svidníka.

Výkonom 180 bodov Mariána Konečného zaznamenali Montes prvé víťazstvo

Výsledky 4. kola: Iskra Ňagov – Montes 766:896, Grafitek – Trojkari

Poradie „naj“ jednotlivcov (do úvahy sa berie priemer na jedno kolo): 1. Slavo Tokár (VK Trade) 2 hry / 345 bodov / 172,5 priemer; 2. Jozef Vargovič (Dream team) 8 / 1358 / 169,75, 3. Jozef Janok (Dream team) 4 /634 / 158,5, Mikuláš Lapišák (Glass LPS) 6 / 940 / 156,67, 5. Zuzana Olšavová (Dream team) 6 / 936 / 156.

TABUĽKA po 4. kole

VK Trade Glass LPS Trojkari Dream team Ľubiša Iskra Ňagov Hasiči Montes ŠKJ

2. HOKEJOVÁ LIGA, sk. B, MUŽI, 21. KOLO

4 5 5 4 4 4 2 4 2

4 4 4 3 2 2 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 2 2 1 3 2

3512 4389 4065 3678 3394 3065 1706 2958 1565

8 8 8 6 4 4 2 2 0

MHK Humenné – HK Brezno 10:3 (2:0, 4:0, 4:3) So cťou do výzvy s Dubnicou, ktorú ponúka play-off

Víťazstvom v poslednom kole základnej časti a triumfom v podobe lídra (21 – 21 – 0 - 148:23 – 63) bez straty jediného zápasu (z 21 možných) sa humenskí hokejisti rozlúčili s fanúšikmi. Zároveň ich však pozývajú na prvý zápas finálovej série play-off o postup na vyšší level. HUMENNÉ. Prvý zápas o víťaza 33:11 min. na trestnej lavici obsadili M. Roháčik), 20:43 pres+1 J. II. hokejovej ligy to bude boj Vý- tri miesta domáci hokejisti... a Mihalič (R. Ficko, V. Mojdis), 24:51 chodu a Západu. Hrá sa na dva, resp. zvyšná dvojica na ľade sa ubránila. M. Koma (E. Bochňa, Pa. Zavacký), tri zápasy. Ten prvý odohrajú hoke- V 38. min. mieril presne z modrej 29:10 M. Hopkovič (Pa. Segľa, A. jisti Humenného na domácom ľade čiary Koma. Do poslednej Šimo), 37:05 M. Koma (Pa. Segľa, už túto sobotu 8. marca o 17.30 hod. dvadsaťminútovky vystriedal v M. Hopkovič), 50:41 pres+1 M. Súperom im bude Dubnica nad domácej bráne skúseného Petríka Sučko (I. Droppa, Pa. Segľa), 52:33 Váhom, víťaz západnej časti. Hudák. V čase 45:14 nečakal z pres+1 R. Ficko (J. Mihalič, V. MojKolízia termínov s volejbalovým zá- polovice odkrytej časti ihriska puk dis), 54:32 V. Mojdis (J. Skokan, Pa. pasom mužov extraligy (obe súťaže, mieriaci za jeho chrbát. Kapitán Hajduk), 58:48 Pe. Česelka (J. volejbal i hokej sa hrajú v takmer Humenčanov Segľa mieril presne, Skokan, Pa. Zavacký) - 45:14 oslabrovnakom časovom termíne) možno ale do lapačky brankára. Po jednom 1 M. Brozman, 53:38 a 59:48 pre fanúšikov spôsobí potrebu góle ešte pridali Sučko a Ficko (8:1), pres+1 T. Štubňa. Strely: 63/30. voľby. Naši hokejisti však veria, že o minútu znížil súper. Deviaty gól Zásahy: 27/53. Vylúčenia: 8/11. tak nutnú podporu skvelého humen- domácich si zapísal Mojdis. V čase Presilovky: 3/1. Oslabenia: 0/1. ského publika nepocítia odlivom. 58:44 min. rozhodca odpískal (faul Bojujú predsa o prvoligovú mie- hostí) trestné strieľanie. Bochňa však MHK: I. Petrík (M. Hudák) – R. brankára neprekonal. V 57. min. cin- Ficko, Marek Mach, J. Mihalič, V. stenku. kla horná žrď brány súpera po je- Mojdis, A. Šimo – E. Bochňa, I. Úvod duelu bol o akomsi dovke Hopkoviča a v 59. min. padla Droppa, Pa. Hajduk, M. Sučko, Pa. rozkorčuľovaní, atakovaná bola divákmi vytúžená desiatka z hokejky Zavacký – Ľ. Caban, M. Hopkovič, brána súpera, hostia pohrozili v domáceho Česelku. Dvanásť sekúnd M. Koma, M. Roháčik, Pa. Segľa – prvých minútach len dvakrát. V 6. pred koncom Hudák zaváhal Pe. Česelka, M. Grega, J. Skokan. -MJK- Tréner: J. Kardoheli. min. zasunul puk do brány tretíkrát... Hopkovič. Súper hral ako keby z povinnosti, uvedomoval si herný ŠTATISTIKA ZÁPASU – Góly: • Sabinov – Detva 6:5, Lipt. výkonnostný rozdiel. Jedovka Sučka 5:19 M. Hopkovič (Pa. Segľa, Ľ. Mikuláš – D. Kubín 5:6 pp, Gelnica zasvišťala prilbou hosťujúceho gól- Caban), 9:31 M. Grega (Pa. Segľa, – Rim. Sobota 0:6. mana. Samostatný únik hosťujúceho Turňu v 10. min. vychytal Petrík lapačkou. Vedenie domácich zvýšil v 11. min. Grega, keď puk preletel od modrej čiary vzduchom a brankár si ho zrazil sám do brány. Súper v 14. min. letmo preveril pozornosť domáceho brankára. V 15. min. boli hostia z Brezna dosť dlho natlačení pred humenskou bránou bez prerušenia, aj bez zisku. Už prvá minúta II. tretiny sa ukázala pre hostí nešťastnou, keď presilovku zužitkoval Mihalič. Aj v 25. min. obliehanie brány súpera skončilo gólom z hokejky Komu. V 30. min. zvýšil vedenie FOTO: -MJKdomácich na 5:0 Hopkovič. V čase

Hokejisti Dukly Michalovce stále v hre

MICHALOVCE. Stav semifinálovej série play-off je opäť nerozhodný - 2:2. Po poslednom zápase Michalovčania dorovnali. Za víťazstvom 8:2 stáli gólovo Čížek (3x), Žemba (2x), Majerník, Palovčík, Takáč, Lezo a Schmidt. Majú tak rovnakú šancu ako súper HK Trnava zvíťaziť. V treťom zápase prehrali na domácom ľade s

Trnavou 2:4 po tretinách 0:1, 0:3 a 2:0, z druhého stretnutia si víťazstvo na domácom ľade pripísala Trnava 2:0 po tretinách 2:0, 0:0 a 0:0, pričom prvý zisk 3:5 mali na hokejkách, aj keď na ľade súpera, Michalovčania po tretinách 0:1, 1:1 a 2:3. Piaty zápas, rozhodujúci, sa odohrá v Trnave 3. marca.

Prvým finalistom druhej časti play-off semifinále I. ligy je Bardejov, ktorý sériu vyhral 3:0 s Liptovským Mikulášom. Získal šancu obhájiť prvenstvo v druhej slovenskej najvyššej súťaži. Finálovú sériu začnú hokejisti Bardejova na svojom ľade. Čaká sa už len na súpera z duelu Michalovce – Trnava. -MJK-


3. 3. 2014

Šport

Treťoligoví futbalisti sa postavili na prah jarnej časti sezóny

HUMENNÉ / VRANOV NAD TOPĽOU. Generálku pred jarnou časťou futbalovej sezóny 2013/14 majú humenskí i vranovskí treťoligisti (TIPOS III. liga sk. Východ) – ŠK Futura Humenné, MFK Vranov nad Topľou. Oba tímy ju zvládli podľa očakávania. Z lepšej pozície po jeseni však vychádzajú Humenčania, čo sa o Vranovčanoch (posledné miesto v tabuľke) tvrdiť nedá. O celkovej pripravenosti kádrov pred vstupom do druhej polovice súťaže sme sa rozprávali so zástupcami oboch klubov. ŠK Futura Humenné, manažér klubu Martin Friga

FOTO: -MJK-

Hráčska pripravenosť pred štartom „Prestupový termín končí v marci, po vývoji v prvých kolách by sme 18-členný káder uzavreli alebo podľa potreby by sa urobili ešte zmeny. Zatiaľ je definitíva takáto: Káder: Peter Pillar a Jakub Juščík – Peter Jakubčo, Pavol Šuľák, Peter Šuľák, Ján Ovšianik, Martin Hreško, Cyril Vasiľ – Marek Mihók, Štefan Harvila, Ihor Lovska, Russlan Ljubarskij, Peter Jurov, René Kirvej, Daniel Demčák – Stano Karnaj, Dávid Legdan, Vladimír Voroňák. Tréner: Martin Tongeľ, asistent: Peter Pillar,“ spresnil informácie o hráčoch manažér klubu. „V jeseni sme mali veľký problém s brankárom. Došli tzv. staronoví

hráči, brankár Pillar z Michaloviec na hosťovaní, či navrátilci Mihók a Jakubčo, z Ukrajiny máme na prestup Lovsku. Čo sa týka Pillara, vsadili sme na skúsenosť a som rád, že Peter je momentálne u nás (Brudňaka sme nedokázali finančne pokryť a odišiel za prácou do Británie). Demčák a Kirvej sa vrátili do domovského klubu. Zimná príprava v domácom prostredí „Zimná príprava bola taká, ako sme v Humennom zvyknutí, nakoľko finančné možnosti klubu sú také, aké sú. Príprava bola prispôsobená na klubové podmienky. Naše predstavy to splnilo, očakávame už iba, že chalani aplikujú tú prípravu do reálnej súťaže. Sústredenie prebehlo rovnako v miestnych podmienkach, trénovalo sa dvojfázovo. Podarilo sa nám zabezpečiť komplexné služby, čo sa týka regenerácie (masáže, vodná zložka) a v čom sme mali v minulosti výpadok. Všetko sa to potom odzrkadlilo na častých zraneniach hráčov. K dnešnému dňu (pozn. 28. 2.) sú Legdan a Vasiľ na antibiotikách, v prípravnom zápase s dorastencami sa zranil ukrajinský legionár Lovska,“ dodal trochu smutne Martin Friga.

Dopyt po umelej tráve „Logicky, prípravné zápasy sme odohrali vonku, nakoľko nedisponujeme umelou trávou. Trochu nám program narušilo počasie, jedno stretnutie bolo zrušené a v Košiciach sme dostali iba náhradného súpera. Splnilo to však očakávaný efekt prípravy,“ neskrýval spokojnosť manažér humenského klubu. Majú naviac Po jesennej časti sa Humenčania usídlili na ôsmom mieste. Ich cieľom je zostať minimálne v týchto dimenziách, ale nebránia sa ani lepšej pozícii. -MJK-

7

• Futura Humenné (3. liga) – Veľké Revištia (4. liga) 2:0 (1:0), G: Pe. Šuľák, Jurov. ŠK Futura: Pillar (Juščík) – Jakubčo, Ovšianik, Pa. Šuľák, Pe. Šuľák – Lovska, Mihók, Voroňák, Harvila – S. Karnaj, Legdan (Kirvej, Jurov, Demčák). * Futura Humenné st. dorast – Ajax Pakostov 2:1 (1:1), G: Čopák, Turčík.

• Jarná časť začína 16. kolom pre ŠK Futuru Humenné na domácej pôde, v sobotu 8. marca o 14.30 hod. privíta Slavoj Trebišov na humenskom futbalovom štadióne. Príďte povzbudiť! MFK Vranov nad Topľou, tréner Jozef Valkučák

FOTO: -MJK-

Čo bolo v pláne, zrealizovali „Prípravu sme začali 13. januára, už pod mojim velením. Tohtoročná zima bola vcelku priaznivá voči podmienkam vranovského futbalu. Sme bez umelej trávy. Využívali sme okolité terény, telocvične, k dispozícii sme mali posilňovňu. V januári, keď sme sa venovali všeobecne vytrvalosti a sile, to bolo v poriadku. Dva týždne už trénujeme na prírodnej tráve. Tešíme sa na prvý súťažný zápas,“ uviedol nový tréner vranovského A-čka. „Káder sa kryštalizuje od 17. februára, kedy sme išli na týždňové sústredenie v Tatranskej Polianke. Sedemnásť hráčov v skvelých podmienkach na prípravu urobilo svoje. Chýbalo nám akurát

veľké ihrisko. Chlapci pookriali, sústredenie splnilo účel.“

Zakotvil u Vranovčanov „Do decembra som bol v Michalovciach, deň pred koncom roka mi oznámili, že končím v ich radoch ako asistent trénera J. Bubenka. Ozvali sa mi Vranovčania, ich ponuku som prijal. Je to pre mňa výzva.“ Zmeny v kádri „Jesenný káder opustili R. Lazur a J. Novák zo základu, skončil Stanislavský i Berenda, Sakala je dlhodobo zranený. Najmä v januári nás trápil úzky káder, prípravné zápasy sme vykrývali našimi dorastencami. Do materského klubu sa vrátil J. Krivák,

ktorý naposledy pôsobil v Lipanoch. Vo februári sa mužstvo doplnilo. Tešíme sa dvom hráčom z Bardejova – útočník Gabo Pisarik a stopér Miro Lauko. Použiteľný je aj Lukáš Vojta z Giraltoviec, či už do stredu obrany alebo stredu zálohy. Chceli by sme získať ešte jedného - dvoch hráčov.

Nízka efektivita zakončenia „Družstvo po jesennej časti bolo na poslednom mieste, strelilo najmenej gólov, naopak, najviac gólov inkasovalo. Snažili sme sa aj v príprave pracovať najmä na systéme hry, kondícii. Súťaž poznám, družstvá sú vyrovnané. Musíme dobre vyštartovať, zvýšiť ofenzívu, najmä na domácom ihrisku. Vranov má na vyššiu

FOTO: -MJK-

pozíciu. Všetko si ale vyžaduje čas. Čakajú nás dva domáce zápasy. Krok za krokom pôjdeme. S dobrou partiou by sme mohli zmútiť vodu a vystúpiť zo spodných radov.“ -MJK-

• Vranov (3. liga) – Haniska (4. liga) 5:0 (3:0), G: 16., 20., 47. Pisarik, 44. a 48. Streňo. MFK: E. Makó – J. Dvoriak, Vojta, Lauko, M. Paluba, M. Turcovský, M. Kentoš, Pe. Šamo, Pe. Vasiľko, E. Streňo, Pisarik (Balint, O. Gdovin, Gaži, J. Krivák). • Vranovskí futbalisti začínajú jarnú časť v domácom prostredí, v sobotu 8. marca sa stretnú o 14.30 hod. s družstvom zo stredných vôd tabuľky - Námestovom.

MFK Zemplín Michalovce s ambíciami

Futbalisti druholigového klubu MFK Zemplín Michalovce majú premiéru jarnej časti v sobotu 8. marca o 14.30 hod. na ihrisku Šamorína v zápase 21. kola.

MICHALOVCE. Po dvadsiatich zápasoch sú s 38 bodmi na tretej priečke tabuľky. V príprave odohralo michalovské A-čko 10 zápasov s aktívnou bilancou, pričom oproti 14 gólov MFK Zemplín sa postavil o 8 gólov súperov. Generálka v domácom prostredí s poľským klubom MKS Sandecja Nowy Sacz skončila bezgólovo. Jedenástku michalovských hráčov: Raška – Perez, Michal Gallo, Caballero, Smrek – V. Janočko, S. Danko, L.

V Humennom chcú rekonštruovať futbalový areál

Janič – Gamkrelidze, M. Hamuľák, D. Kunca doplnil na striedačku v 60. min. kvarteto: L. Jacko, Podhorin, Micka a M. Regáli. Tréner: Ondrej Duda. -MJK• Michalovce B – Snina 6:1 (4:0), G: M. Regáli 2, Micka, J. Štofík, Havrila, vlastný (Harmaňoš) - E. Hanc. Zemplín: Kira – L. Jacko, Podhorin, V. Kostovčík, M. Devečka – Micka, A. Nagy (60. Karch), Bayón (50. Havrila) – J.

Štofík, M. Regáli, Čapek. MFK Snina: Pe. Diňa – J. Kopáč, Harmaňoš, J. Lukáč, M. Pčola – M. Štofík, Jankaj, Červeňák, E. Hanc – Drančák, Kirňák (Lojka, Magura, Timuľák). Odvetné zápasy štvrtoligistov začínajú svoju súťaž cez víkend 22. a 23. marca.

Zničený futbalový areál v Humennom chce samospráva obnoviť. Zdá sa však, že štátna dotácia bude stačiť len na zlomok stavebných prác. Hoci zatiaľ zostáva na futbalovom štadióne všetko po starom, mestskí poslanci prísnym okom sledujú všetko, čo s rekonštrukciou súvisí. A už sa stihli aj pochytiť.

HUMENNÉ. Pred rokom predstavila humenská samospráva zámer obnovy futbalového areálu v Humennom. Hoci stavebné mechanizmy nateraz ešte mlčia, obnovu areálu a jej financovanie už skloňujú poslanci vo všetkých pádoch.

Zámer Vo februári 2013 humenská samospráva informovala verejnosť o výsledkoch rozvojovej štúdie rekonštrukcie mestského futbalového areálu. Vtedy odznelo, že náklady na obnovu celého areálu do podoby, ktorá je v štúdii, by mali presiahnuť až 4 milióny eur. Dĺžka rekonštrukčných prác by sa odvíjala od zabezpečenia financovania. Dominantným má

byť ihrisko s prírodnou trávou (68 x 105 metrov, kapacita 4 750 divákov, z toho 1 720 na krytej tribúne.). Novinkami ihrisko s umelou trávou (68 x 105 m) a tréningové ihrisko s prírodnou trávou (32 x 52,5 m.). Súčasťou areálu majú byť prevádzková a viacúčelová budova a nové parkovacie miesta. Keďže celková rekonštrukcia areálu sa odhaduje na niekoľko rokov, prioritu získalo ihrisko s umelou trávou, na ktoré by malo ísť zhruba 450-tisíc eur.

Vraj zásluhou lobingu Primátorka Humenného Jana Vaľová v decembri minulého roku informovala prostredníctvom mestskej Humenskej televízie, že

FOTO: KORN

n Poslanec Jozef Babják sa na rokovaní poslancov v Humennom dostal do ostrej výmeny názorov s primátorkou kvôli zápisnici z valného zhromaždenia 1. Humenskej a.s.

Humenné sa dostalo medzi 21 miest na Slovensku, v ktorých vláda podporí rekonštrukciu a modernizáciu štadiónov. „Mesto Humenné ako jedno z mála miest na Slovensku dostalo 750-tisíc eur. Je to už schválené. Je už podpísaná zmluva na futbalovom zväze, že v meste Humenné sa bude rekonštruovať a postaví sa nový futbalový štadión, pretože tento už nespĺňa podmienky ani na 2.ligu. Mesto ale naozaj bude musieť dať zo svojich investícií. Robí sa projektová dokumentácia, ale predpokladá sa, že tak, ako to bolo v iných mestách, je to okolo 500-tisíc eur,“ povedala v príhovore divákom Vaľová. Dodala, že hoci si niektorí poslanci myslia, že je to zbytočná investícia, podľa nej by bolo úplným nezmyslom do rekonštrukcie neisť. Vaľová naznačila, že za štátnou finančnou podporou je jej osobný vplyv z pozície poslankyne Národnej rady a vláda preto uprednostnila Humenné pred Piešťanmi. Mestská akciovka Rekonštrukciu štadiónu spája samospráva s novovytvorenou mestskou akciovkou „1. Humenská akciová spoločnosť“, v ktorej jediným akcionárom je mesto. Ak-

ciovku samospráva zdôvodnila tým, že sa tak bude môcť uchádzať o euro dotácie a rekonštrukciu to zjednoduší aj v iných smeroch. Mesto má kapitálový transfer z rezervného fondu vo výške 500-tisíc eur účelovo viazaný na prípravu rekonštrukcie štadióna. Akciovka nemá žiadnych zamestnancov, zatiaľ nevyvinula väčšie aktivity. Valným zhromaždením je primátorka Vaľová, predsedom predstavenstva prednosta mestského úradu O. Bartko, členmi predstavenstva poslanci M. Babin a R. Gregorovič. V dozornej rade sú piati poslanci zo strán Smer a HZDS. Humenský poslanec Jozef Babják z SDKÚ vyslovil obavu z neseriózneho prístupu predstavenstva 1. Humenskej akciovej spoločnosti k dokumentom, ktoré tvoria. Jeden dokument, dva názory Babják upozornil, že valné zhromaždenie 1. Humenskej akciovej spoločnosti sa podľa zápisnice konalo 17. decembra 2013. Za závažný nedostatok považuje, že naň nepozvali na neho člena predstavenstva poslanca Michala Babina. V zápisnici, ktorú si vyžiadal cez tretiu osobu od samosprávy našiel, že na tomto zasadnutí valného zhromaž-

FOTO: archív SKFHE

denia bola primátorka ako zástupkyňa jediného akcionára prítomná v Humennom. V zápisnici to potvrdili svojim podpisom O. Bartko, R. Greogorovič, poslanec M. Druga a zapisovateľ P. Záhradník. Babják upozornil na to, že primátorka bola ale v tom čase fyzicky prítomná v Národnej rade SR v Bratislave. Dôkazom toho je výpis z jej účasti v hlasovaní. „Zákon hovorí jasne, že akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia,“ povedal Babják. Dodal, že ak mal niekto doklad o zastúpení Vaľovej na základe písomného splnomocnenia, mali to zápisnice uviesť. Nič také v nej ale uvedené nebolo. Takže pre čitateľa zápisnice bolo jasné, že primátorka bola osobne v Humennom. Vaľová reagovala, že rozhodnutie jediného akcionára môže prijať kedykoľvek a neznamená to, že keď ho prijíma, musí

fyzicky sedieť v sídle spoločnosti. Podľa Babjáka tým, že v zápisnici dole podpísaní deklarovali svojim podpisom Vaľovej prítomnosť v sídle spoločnosti, teda v Humennom, aj keď tam nebola, dokument zaváňa klamstvom. A to je podľa neho zarážajúce, ak si vezmeme, že akciovka má v budúcnosti zastrešovať tak náročnú investičnú akciu. Vaľová reagovala, v tom zmysle, že poslanec zbytočne zveličuje nepodstatné veci, pretože akciovka neminula zatiaľ ani cent. Babják upozornil, že je dôležité, aby sa hovorilo aj o tom, že 500tisíc eur z dotácie bude mestu možno stačiť len na zbúranie starého štadióna a uloženie stavebného odpadu na skládku. Podľa jeho názoru bude projekt hotový až koncom tohto roku a tento čas by malo mesto využiť s vyhliadkou do budúcnosti: „Treba si vytvoriť účelovú rezervu na rekonštrukciu štadióna.“ (korn)


8

Šport

Šport dáva životu žien iný rozmer Ženy dokážu efektívne skĺbiť prácu, rodinu a záľuby. Túto stranu venujeme ženám, ktoré si našli v živote priestor aj pre šport.

FOTO: -MJK-

n Sympatická kolkárka Zuzka Olšavová sústredená na hod v bowlingovom stretnutí. Dvojnásobná Majsterka Slovenska, dvojnásobná víťazka Slovenského pohára v kategórii junioriek, tri sezóny v rade sa nominovala na európsky i svetový šampionát. Od roku 2011 je reprezentantkou Slovenskej republiky. A v súčasnosti aj v reprezentácii kategórie junioriek a senioriek. Katarína Hunčárová, šermiarka Klubu šermu Snina, má za sebou náročný rok 2013. Po ukončení Gymnázia v Snine presedlala na vysokoškolské štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave v odbore architektúra a urbanizmus. Jej trénerom šermu je Dalibor Kazík. „Šermujem od svojich dvanástich rokov. A ako som sa k šermu dostala? Nuž, o šerme v Snine som sa dozvedela z novín a keďže som sa chcela venovať nejakému športu, zašla som sa pozrieť na tréning našich šermiaMamička troch detí, dospelých i maličkých, Andrea Hirková z Tovarného je tanečnicou a choreografkou.

„Pracujem v tanečnom klube Feeling pri CVČ Dúha v Humennom. Moje deti v tanečnom krúžku ma pokladajú za hip-hopovú mamu. Tancovať som začala, keď som pracovala osem rokov na základnej škole ako vychovávateľka. Tam sa to všetko spustilo. Vypestovala som si skupinu Prodigy B, ktorá slávi úspechy nielen na Slovensku ale i vo svete. Postupne si budujem tanečnú skupinu Feeling v Humennom. Deťom sa venujem už sedemnásť rokov, prakticky aj sedemnásť rokov tancujem, nie

Volejbalu a práci s mládežou venuje svoj život Ladislava Hricaková. Je pedagogičkou na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom so špecializáciou telesná výchova a ruský jazyk. Trénuje vo Volejbalovom klube Chemes Humenné staršie žiačky, ktoré súťažia v kategórii starších žiačok – Východ.

„Navyše spolupracujem aj s Centrom voľného času Dúha a rekreačne sa venujem volejbalu so svojou partiou žien, prípadne v lete chodíme hrávať zmiešané volejbalové turnaje. V piatom ročníku základnej školy som začala chodiť na ZUŠ-ku na akordeón podľa vzoru môjho staršieho brata. Kamarátka z vedľajšej triedy chodila na Laboreckú školu na volejbal a ja som vždy patrila v triede medzi vyššie baby. Dohodli sme sa, opýtala sa trénera a priviedla ma k dievčatám. Odvtedy je volejbal, a celkovo šport, mojou srdcovou záležitosťou. Pre mňa je šport všetkým. Je to moje hobby a zároveň je to moja práca, ktorá ma živí, ako učenie, tak i trénovanie (práca s deťmi). Našla som sa v tom, čo robím. Snažím sa ozrejmiť aj deťom, že spokojnosť vo svojom živote nájdu, ak bude ich práca zároveň aj ich hobby. Mne sa to podarilo, ale bolo to o chlp, lebo som nebola rozhodnutá do poslednej chvíle, kam si dám prihlášku na výšku.“ Akú métu

Zuzana Olšavová, dvadsaťpäťročná extraligová hráčka kolkov zo Strážskeho a absolventka pobočky košickej Ekonomickej univerzity v Michalovciach, o sebe v Humennom dala vedieť. V Humenskej bowlingovej lige si Zuzka počína veľmi dobre. V kategórii jednotlivcov (muži, ženy) jej po 4. kole patrí pekné 5. miesto, ženskú kategóriu vedie. Niet divu, veď kolky a bowling od seba nemajú ďaleko. Chuť a láska ku kolkom ju napĺňa. „Je to spôsob odreagovania sa, keď nemusím na nič myslieť, okrem samotnej hry.

rov. Zapáčilo sa mi to. Šerm je pre mňa skvelý spôsob, ako cvičiť telom i mysľou. Je to spôsob oddychu a je cestou k novým priateľstvám a k spoznávaniu sveta,“ vyznala sa slovenská reprezentantka. „Keď som ešte chodila na strednú školu, dosť často som cestovala na turnaje. Pre mňa to znamenalo víkendy mimo domova. Taktiež po škole som nemala až toľko veľa voľného času, lebo som mala tréningy. Predtým som ešte chcela zvládnuť učivo do školy. Nemyslím si ale, že sú to veľké obety. Šermujem rada. Vlastne by sa dalo povedať, že vďaka šermu som sa naučila, ako si usporiadať čas tak, aby som stihla takmer všetko, čo chcem a určila si priority.“ A čo je Katkiným cieľom? „Myslím si, že pre takmer každého športovca je najvyššou métou Olympiáda. A či by som menila, ak by som sa mala

profesionálne. Moja práca ma baví. Najviac ma teší, ak vidím, že aj deti, ktoré k tancu vediem, tancujú pre radosť. Keď som bola malá, chcela som byť učiteľkou v materskej škole, nepodarilo sa mi to. Ale bola som vychovávateľkou na základnej škole. V tom čase mi moja kolegyňa vnukla nápad pracovať v CVČ. A v centre som aj zakotvila, pred deviatimi rokmi. K tancu som viedla aj svoje dve dcéry. Cestovali so mnou aj na súťaže, neskôr mi pomáhali s organizáciou súťaží tanečného žánru. Dcéry vyrástli, Viktória je modelkou v USA, Andrea je Miss Dance SR a je vo vojenskom výcviku. Mám ešte maličké bábätko, ktoré pre mňa a môjho manžela znamená všetko.”

chceš ešte dosiahnuť? „Vzdelávať sa a rozširovať si svoje obzory pre dnešné deti, aby som ich čo najviac stiahla nielen k volejbalu, ale k akémukoľvek športu, keďže vyučujem telesnú a športovú výchovu. Práca so športom sa pekne plynule prelína. A rodina? Vydala som sa pred rokom, takže sa o to snažím. Ale pre ženu je to veľmi náročné. Určite by som svoj život nevymenila, ja som sa v tom našla a táto práca a hobby v jednom mi sadlo ako uliate,“ hovorí s ús-

FOTO: -MJK-

Mojím cieľom je naučiť sa hrať stabilne, bez výkyvov. Hrám sedem rokov za kolkársky oddiel TJ Slavoj Veľký Šariš. Ku kolkom ma priviedla náhoda, na nejakom výlete som si kolky skúsila a organizátori ma oslovili. Trénovať som začala v Strážskom, iba amatérsky. Síce len ako náhradníčka, ale predsa, bola členkou tímu na Majstrovstvách sveta dorastencov v Košiciach. Vtedy sme získali striebro. Tréningy absolvujem vo Veľkom Šariši, čo je dosť časovo náročné na cestovanie. A zápasy sú takmer každý víkend.“ Takto ozrejmila svoj vzťah ku kolkom Zuzka.

3. 3. 2014 V regióne chýba šachová zanietenosť hráčov. Na druhej strane, máme tu špičkových šachových trénerov. A takým spojivom je aj Marianna Aľušíková. Je organizačný pracovník jedného juniorského družstva vo štvrtej šachovej lige. Vedie dve skupiny (spolu osem detí) začiatočníkov. Ona sama hrá šachy aj súťažne, vo štvrtej lige, keďže, ako Marianna tvrdí, niekto na turnaje s deťmi vycestovať musí.

„Prioritou je, aby hrali deti, lebo oni sú naša perspektíva do budúcna. Ak začiatočník zvládne počiatočné problémy, ak ho ten šach zaujíma, získa kvalitného trénera a podporu doma, zvyšok úspechu sa dostaví. Chodu organizácie sa venujem sama. Turnaje sú takmer každý víkend a je to časovo i pracovne náročné. Ale dnešnú záťaž je nutné riešiť flexibilitou. V dnešnej dobe sa to týka asi každej ženy, že je nútená efektívne zladiť pracovný a osobný život spolu s rodinným. Mám šesťročného syna Richarda, ktorému šach, samozrejme, nie je cudzí. Pôvodom som zo Sniny,

FOTO: archív KH

rozhodovať znova? Určite nie. Je toho toľko, čo mi šerm dal, že si život bez nebo už ani neviem predstaviť. A za to všetko som nesmierne vďačná mojim rodičom a trénerom zo Sniny. Bez ich podpory by som sa tomu asi tak nevenovala.“

FOTO: -MJK-

n Tanečná hviezda Andrea Hirková so svojou skupinou precestovala kus sveta.

mevom Ladislava Hricaková. „Nemám konkrétny športový vzor. Pre mňa je každý športovec a tréner vzorom, lebo viem aká je to námaha a čo to obnáša. Vážim si všetkých, či už športových velikánov (majstrov sveta, olympionikov), ale aj svoje mladé nádejné volejbalistky a žiačky, ktoré sa rozhodli venovať svoj voľný čas nielen tomuto krásnemu a inteligentnému športu volejbalu, ale akejkoľvek pohybovej aktivite.”

n Ladislava Hricaková so svojimi zverenkyňami počas tréningového procesu.

bývam už v Humennom. Gymnázium som navštevovala so synom trénera Šachy Reinter, Jaroslavom Pčolom ml. Väzba k šachu prišla cez šachový krúžok, ktorý v Snine viedol. Ale ako dieťa ma veľmi nefascinoval. Videla som sa v humanitnom smere, vyštudovala som preto sociálnu prácu. Po materskej prišla

FOTO: -MJK-

chovankyne sa uchytili napríklad v Žiline, Šali, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, Bardejove, v bratislavskom Slovane, v Sparte Praha (Kozmová, ktorá má dvojitý štart, hrá aj za Humenné), jedna naša odchovankyňa založila v Anglicku už svoj vlastný klub (Feketejová), Viera Mašlejová hrá za poľský klub Starowka Nowy Sacz.

FOTO: -MJK-

n Humenské futbalistky na svojom minulotýždňovom tréningu. Niekto by povedal, výlučne mužská záležitosť. Ale nie je tomu tak. Dievčenská zložka ŠK Štich Humenné začala trénovať v roku 2000 a o rok neskôr nastúpili aj do fut-

Jana Blichová zasvätila dvadsaťšesť rokov práci s deťmi.

„V prvom rade som matka dvanásťročných trojičiek a manželka. Som pracovník oddelenia športu a poverená riaditeľka CVČ Dúha v Humennom. Práca aj rodina ma napĺňa, nikdy by som nemenila. Vediem krúžok karate, organizujem obvodné kolá a školskú športovú ligu (basketbal, hádzaná, pripravuje sa vybíjaná, futbal, atletika). V karate som sa našla, venujem sa tomuto športu od svojich šestnástich rokov. Bola som Majsterkou Slovenska, účastníčkou Medzinárodnej súťaže v Maďarsku a pod. V kategórii kumite (boj). Rodine sa snažím venovať každú voľnú chvíľu. Sme rodina športovcov (hokej, volejbal, karate), Cieľavedomosť a tvrdohlavosť ju posunuli vpred. Nezištnosť je v jej rodine cnosť. V učení našla samu seba, vždy to považovala za relax. O tom by ale mohli rozprávať žiaci, ktorých učila. Neskôr využila príležitosť, ktorá sa vyskytne možno raz za život. Je toho názoru, že pod ťarchou práce nemôže trpieť rodina. Humenčanka a riaditeľka Obchodnej akadémia v Humennom, Alena Židová. Traja jej chlapi (manžel a dvaja synovia) našli zmysel v hudobnej oblasti (basa, husle a kontrabas, cimbal). Športu je priaznivo naklonená. Lyžuje, v poslednej dobe ju oslovilo plávanie viac ako kedykoľvek predtým. Záľubu má v pestovaní kvetov.

„Mojím snom bolo byť učiteľkou. Rodičia rozhodli direktívne o Strednej ekonomickej škole, aby som sa dostala na pedagogiku. Mám za sebou sedem rokov klavíru a tri roky na orgáne. Avšak, absolvovala som VŠ ekonomickú v Košiciach. Nasledovala materská dovolenka, po polroku ma oslovil p. Compľak zo SEŠ s ponukou vyučovať výpočtovú techniku, programovanie. Nastúpila som, až keď mal syn Lukáš jeden rok. Môj otec s tým veľmi nesúhlasil, chcel, aby som sa uplatnila v inej oblasti,“ zaspomínala si na svoje

ponuka od Jara Pčolu st., že zháňajú niekoho na vedenie šachovej neziskovky. Som projektovým manažérom našej neziskovej organizácie. Keďže som vedela ťahať figúrkami, nebolo to pre mňa až tak neznáme. Skúsila som to a myslím si, že sme nabrali dobrý smer. Práca s deťmi ma napĺňa.“

balovej súťaže. V súčasnosti má tri družstvá v prvoligových súťažiach svojich kategórií. ŠK Štich Humenné je akousi liahňou najmä mladých talentov. Humenské od-

chodíme plávať, v zime lyžujeme,“ uviedla Jana Blichová.

FOTO: -MJK-

n Janka Blichová našla zmysel života v karate kumite, i v práci s mládežou. začiatky Alena Židová. Ako štyridsaťštyriročná začala polemizovať s myšlienkou odchodu z pedagogického smeru. „Chcela som urobiť zmenu vo svojom živote. V tom čase odchádzal do dôchodku vtedajší riaditeľ Obchodnej akadémie (predtým SEŠ). Veľmi som zvažovala túto myšlienku, či sa odhodlať pre takýto krok. Keďže to nebola chvíľková záležitosť, podporu som našla najmä u manžela (pedagóg na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu) a svojich dvoch synov. Vraj, keby som do toho nešla, možno by som si to neskôr po zvyšok života vyčítala,“ uznala riaditeľka OA. Bol to dosť ťažký boj. Jej konkurencia boli muži, prílišnú podporu nenašla ani u žien. „Neodradilo ma to. Aby toho nebolo málo, výberové konanie na post riaditeľa OA sa konala hneď trikrát (prvé kolo skončilo nerozhodne, rovnako druhé kolo, v treťom výberovom konaní uspela). Od 1. februára 2005 som teda riaditeľkou OA Humenné. Uspela som aj v druhom výberovom konaní na ďalších päť rokov, menovací dekrét mám do 31. 1. 2015. Po dvoch týždňoch riaditeľovania som si uvedomila, čo táto funkcia obnáša. Nie je to len o kontrolnej, hospitačnej pedagogickej činnosti. Je to o manažovaní, o práci s ľuďmi. Opäť došlo na otcove slová. Že to budem mať ťažké. Aj keď momentálne

Oslovili sme naše futbalové nádeje nežného pohlavia. Pätnásťročná talentovaná Marianna Miková z Modry nad Cirochou: „Futbal ma baví, hrám ho od svojich ôsmich rokov. Neďaleko nášho domu je ihrisko a tam som chodievala od malička, hrala som futbal s chlapcami. V humenskom klube sa cítim dobre. Aj keď možno by som niekedy neskôr, keď si moju futbalovú techniku všimne niekto zvonku, skúsila aj niečo mimo regiónu. Moji rodičia ma podporujú v tom, čo ma baví. Mojím futbalovým vzorom je brazílsky futbalista Cristiano Ronaldo. Sledujem aj futbalové prenosy v televízore.“ Nominovaná na tohtoročné Olympijské hry mládeže v Číne 12. – 26. augusta) je štrnásťročná Timea Bochinová z Kučína pri Vranove nad Topľou. „Cesta k nominácii išla cez tréningy v Bratislave, neskôr vo Švajčiarsku. Náš reprezentačný výber U15, v ktorom je aj ďalšia hráčka humenského klubu Nikola Vagaská, sa klasifikoval na túto súťaž. Futbal hrám preto, lebo ma baví. Za klub hrám asi päť rokov. Momentálne sa z mojich úspechov tešia aj moji rodičia, ale za všetkým si idem sama. Chcem to s futbalom niekam dotiahnuť. Dalo by sa povedať, že futbal je u mňa na prvom mieste. Futbal radšej hrám, ako sledujem v televízore. Obdivujem futbalové umenie Cristiana Ronalda,“ uviedla Timea.

FOTO: -MJK-

učím len šesť vyučovacích hodín, neľutujem svoje rozhodnuite. Zásadne to zmenilo život mojej rodiny. Stanovila som si však priority, ktoré sa snaží dodržiavať. Aby sme sa veľmi nenudili, pred pár rokmi Obchodná akadémia zmenila sídlo, s čím bolo spojené sťahovanie školy (zo Štefánikovej ul. na Komenského). V súčasnosti vyučujem cvičenia z ekonomickej informatiky – podvojné účtovníctvo, mzdový program a jednoduché účtovníctvo pomocou troch softvérov, bežne v praxi používaných. K informatike som mala stále blízko. Učila aj ekonomiku a ekonomické cvičenia. Našla som sa v teroretickopraktických predmetoch,“ dodáva Alena Židová. Stranu pripravila Michaela Kobanová


3. 3. 2014

3. - 9. 3. 2014

Bohumil, Bohumila v Kazimír v Fridrich v Radoslav, Radoslava v Tomáš v Alan, Alana v Františka.

Psí kalendár 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3.

Mačací kalendár

Punťo Akim Sally Žofka Bobík Sára Aida Alík

3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3.

Verejné korčuľovanie v Humennom

Miťo Tom Alica Samson Inka Bert Oskár Carmen

Sobota od 13.00 do 15.00 hod. Nedeľa od 15.15 do 17.15 hod.

pondelok utorok

Kúpalisko Humenné Vnútorný bazén ZATVORENÉ - sanitárny deň od 08.15 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 13.00 hod. od 15.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 13.00 hod. od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

streda štvrtok piatok so., ne.

Sauna ženy/muži

ut. - so. nedeľa

od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Pohotovosť v lekárňach

Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Pohotovostné služby v HUMENNOM: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.

KINÁ

Meniny oslavujú

Lekáreň Lekáreň Lekáreň Lekáreň Lekáreň Lekáreň Lekáreň

Mária Harmónia Dr. Max - Pharmastore Avicena Lúč Pri kaštieli Laborecká

Recept na tento týždeň Jankina rýchla jahodová torta

Potrebujeme: piškótový korpus, 300 ml šľahačky + stužovač, lekvár, cukor, želatínu, jahody

Šľahačku vyšľahajte so stužovačom a cukor pridajte podľa toho, akú máte radi šľahačku. Piškótový korpus prekrojte a jednu časť položte do tortovej formy. Natrite lekvárom a hneď nato šľahačkou. Polku šľahačky si ešte odložte. Vrstvu zakryte ďalšou polovicou korpusu. Znovu natrite šľahačkou. Jahody poprekrajujte na polovicu a poukladajte do šľahačky: Uvarte želatínu podľa postupu od výrobcu (najlepšie však až okolo 0,5 l). Pridajte do nej cukor, aby bola dostatočne sladká a polejte ňou vrch torty. Nechajte stuhnúť v chladničke. Dobrú chuť! (zdroj: internet, www.dobrarada.sk)

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1, areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ

USA, animovaný, rodinný, slovenský dabing Veveričiak Surly a jeho krysí kamarát Buddy majú niečo za lubom. Zima sa nezadržateľne blíži a oni premýšľajú, kde v meste nazhromaždia zásoby. Preto sa spoločne so svojimi priateľmi pokúsia vykradnúť obchod s orieškami. Nič ale nie je tak jednoduché, ako sa im na prvý pohľad zdalo... Kino Fajn – Humenné – utorok 4. a streda 5. marec 2014 o 17.00 hod.

NON STOP

USA, akčný thriller, české titulky „Každých dvadsať minút jeden pasažier na palube tohoto lietadla zomrie.“ Touto SMS správou začína napínavý akčný thriller plný diabolských zvratov, v ktorom si Liam Neeson zahral „vzdušného maršála“ - agenta, zodpovedného za bezpečnosť cestujúcich v lietadle. Kino Fajn – Humenné – utorok 4. a streda 5. marec o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – streda 5. marec o 19.45 hod. a piatok 7. marec 2014 o 21.20 hod.

DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA PEABODYHO A SHERMANA

USA, animovaná komédia, slovenský dabing Pán Peabody je geniálny ako Einstein, vtipný ako Oskar Wilde, odvážny ako Indiana Jones, má schopnosti Sherlocka Holmesa a štýl ako James Bond. Je svetovo známa celebrita, držiteľ Nobelovej ceny, olympijský víťaz v skoku a desaťboji. A naviac je pes. Vďaka svojim schopnostiam si pán Peabody adoptuje malého chlapca Shermana, ktorého od plienok vychováva tak, ako najlepšie dokáže. Kino Fajn – Humenné – štvrtok 6. a piatok 7. marec 2014 o 17.00 hod a 8. marec 2014 o 14.00 hod. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. marec 2014 o 17.00 hod. Kino Centrum – Michalovce – pondelok 3., utorok 4. marec o 17.45 hod. a streda 5. marec 2014 o 16.30 hod.

300: VZOSTUP IMPÉRIA

USA, akčný, slovenské titulky Akčná snímka je nakrútená podľa najnovšieho grafického románu Franka Millera Xerxes. Začína sa nová kapitola veľkého epického dobrodružstva na ďalšom bitevnom poli – na mori. Generál Themistokles sa pokúsi zjednotiť celé Grécko a v čele vojska sa vydá bojovať proti perzskej armáde. Kino Fajn – Humenné – štvrtok 6. marec a piatok 7. marec 2014 o 19.30 hod Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. marec 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – štvrtok 6., piatok 7., sobota 8. a sobota 9. marec 2014 o 19.30 hod.

Dědictví aneb kurva se neříka

ČR Bohuš si na majetok už stihol zvyknúť, s Vlastičkou si založil rodinu a k dcére pribudol aj prvý vnuk. Navyše Bohuš už sedem rokov úspešne abstinuje - to však dlho nepotrvá. Keď ovdovie a stratí Vlastičkinu ochrannú ruku, opäť neodolá zvodom alkoholu a krásnej ženy, tentokrát skutočnej „hérečky". Navyše sa zapletie s nesprávnymi ľuďmi, takže pravé Stejskalovské maléry na seba nenechajú dlho čakať. Bohuš však znovu dokáže, že človeku možno zobrať čokoľvek, no nikdy nie úsmev. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou - streda 5. marec a štvrtok 6. marec 2014 o 19.30 hod.

UPÍRSKA AKADÉMIA

USA, akčný, fantasy Rose Hathaway je dampír. Dampír je napol človek / upír. Sú to strážcovia Morojov, kľudných a smrteľných upírov, žijúcich diskrétne v našom svete. Ich poslaním je chrániť Morojov od nesmrteľných upírov - Strigoňov. Rose so svojou kamarátkou Lissou prežívajú rôzne dobrodružstvá. Testujú pevnosť ich priateľstva, trpia a strácajú svojich milovaných ľudí. Upírie vojny sú všade okolo nich... Kino Centrum – Michalovce – pondelok 3. a utorok 4. marec o 19.30 hod. a streda 5. marec 2014 o 18.00 hod.

Oznámenie o vykonaní strelieb

Obvodný úrad Vojenského obvodu Valaškovce oznamuje občanom obce, že v uvedených dňoch budú na území vojenského obvodu vykonané streľby. Z tohto dôvodu a dôvodu ochrany života a zdravia občanov je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! pondelok utorok streda štvrtok

3. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014

od 8:00 do 12:00 hodiny od 8:00 do 18:00 hodiny od 8:00 do 18:00 hodiny od 8:00 do 22:00 hodiny

pondelok utorok streda štvrtok

17. 3. 2014 18. 3. 2014 19. 3. 2014 20. 3. 2014

od 8:00 do 24:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 24:00 hodiny od 8:00 do 24:00 hodiny

pondelok 10. 3. 2014 utorok 11. 3. 2014 streda 12. 3. 2014

pondelok utorok streda štvrtok

24. 3. 2014 25. 3. 2014 26. 3. 2014 27. 3. 2014

pondelok 31. 3. 2014

od 8:00 do 12:00 hodiny od 8:00 do 13:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny

od 8:00 do 12:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny od 8:00 do 15:00 hodiny od 8:00 do 16:00 hodiny

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Infoservis

KULTÚRA

MSKS Humenné

Čarovanie so stužkami Vernisáž výstavy ručných prác autoriek Valérie Hnátovej, Jany Melníkovej a Marty Smolkovej. Streda 5. marec 2014 o 16.30 hod. Výstava potrvá do 31. 3. 2014.

DK Humenné

ŤAPÁKOVCI Na sviatok MDŽ Vás Mestské kultúrne stredisko pozýva do divadelnej sály Domu kultúry v Humennom na sledovanie divadelnej hry Ťapákovci. Vstupné: ženy bezplatne, muži 2,50 € Sobota 8. marec 2014 o 19.00 hod. SHIRLEY KRONEROVÁ / ZUZANA VALENTINE MsKS uvedie Zuzanu Kronerovú v bravúrnej britskej komédii Willyho Russella: Shirley Valentine. Nedeľa 9. marec 2014 o 19.00 hod.

MsKOS Snina

Výstava Mystické Karpaty Štvrtok 6. februára o 17.00 hod., kaštieľ. Fotografická výstava siedmich poľských autorov - G. Leśniewski, W. Holly, M. Stańczyk, T. Winnicki, C. Čwikowski, T. Demko, R. Predki - zachytáva krásy a osobitosti prírody, histórie, života ľudí v slovensko–poľsko-ukrajinskom pohraničí. Toto územie troch krajín je UNESCOM vyhlásené za Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Fotografická výstava je súčasťou medzinárodného projektu „MBR Východné Karpaty – naše spoločné dedičstvo”. Výstava potrvá do 16. marca 2014.

Zemplínske múzeum v Michalovciach Vernisáž putovnej výstavy

9

Múzea Otta Hermana v Miškolci Myšlienkový pochod

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Vernisáž Výstavy Hula Hula Fantasy Paintings Mária „Hula“ Valenčíková – Myši sú v dome streda - 12. marec o 14.00 hod.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Výstavy Kreativita starých mám a otcov Výstavný priestor DVORANA na prízemí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 9. marca 2014 Výber z fauny Zemplína Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 21. apríla 2014

MDK – Vranov nad Topľou

Mestský dom kultúry a súkromná základná umelecká škola, výtvarný odbor, Vás pozývajú na výstavu foto a plošných prác z plenéra žiakov. Výstava je pod názvom Rím - Vatikán - Krakow inštalovaná vo vstupných priestoroch domu kultúry do 7. marca.

Bábkové divadlo v Košiciach

NEVESTA A MYŠKA Velikášska myšia mater si zmyslí, že vydá svoju prekrásnu dcéru Mišelku za najmocnejšieho a najvplyvnejšieho ženícha na zemi. Streda 5. marec 2014 o 16.30 hod.

Humor po našim

Heľenke dakto zakryje u parku na lavičkoj ruky a pyta še: „Uhadni kto som?“ A Heľenka šmelo prosto odpovi: „Ta na sto percent Ďoďo! Bo Ďuri mi dava ruky na calkom inakše mesta!“

Dzedko sebe zavola vnuka a hutori mu: „Vidzim Janču, že še ci chce ženic. Ale pytam še ce, máš nervy u poriadku?“ Jančo na neho popatri a hvari: „Čom dzedu?“ Dzedo pocahne z cigaretľi a zafilozofuje: „No, bo jak popatrim na moju babu a veckaj na tvoju Maňu, ta vidzim, že še podobaju. No a u takym pripadze je už jasné, že doteraz išla na nervy svojemu otcovi, lenže veckaj pujdze na nervy cály život tebe a žeby toho nebulo malo, ta veckaj aj tvojemu žecovi.“ Jančo še nezľekne a šmelo povi:

„Joj, dzedku, šak to še da vytrimac! Ja še radujem na totu slasť co me zoz ňu každy dzeň čeka!“ Dzedko na neho dluho patri a potom s ľutoscu povi: „Za pejc minut slasci ci budze dvacectri hodzin a pejdzešatpejc minut pic krev!“

Piťo šedzi u karčme a popatri cez oblak. „No, kamaraci, končíme! Idze vegeta!“ Ďula popatri tyž cez oblak a hvari: „Piťu, ta šak to tu idze tvoja švekra. Čom ju volaš vegeta?“ Piťo utre usta, da peňeži na stul a stava od stola: „Čom vegeta? Bo še miša do šickeho.“ Pridze Haňka ku doktorovi a pyta še ho: „Pan dochtor, neporadzice mi daco proci vraskom na karku?“ Dochtor coškaj piše a ani hlavu nedzvihne od papira: „ Haňko moja mila, ta neporadzim? Kup sebe rolak.“

Dobrá rada nad zlato

Mikrovlnky Mikrovlnu rúru najjednoduchšie vyčistíme tak, že do nej uložíme do polovice naplnenú nádobku s vodou a čerstvými šupkami z citróna. Necháme 5 min. na 500- 700 W zohrievať. Potom nádobku vyberieme a pomocou pary z citróna zotrieme nečistoty bez námahy do švédskej utierky alebo hubky. Usadeniny na umývadle a vaniach Vodný kameň a iné usadeniny z umývadla a vaní jednoducho odstránime aj pomocou obyčajného prášku do pečiva. Kypriaci prášok do pečiva

nasypeme na predtým jemne zvlhčené miesta, rovnomerne roznesieme vlhkou handričkou, necháme chvíľu účinkovať a napokon zotrieme. Zrkadlá najlepšie vyčistíte octovou vodou, vývarom z čierneho čaju alebo alpou.

Vodný kameň v práčke Na odstránenie vodného kameňa v práčke nemusíte používať drahé prostriedky. Stačí naliať do práčky raz za mesiac 1 liter octu a práčku nastaviť na program vyváranie na 90 °C. Pozor – bez bielizne a bez prášku.


10

Publicistika / Inzercia

3. 3. 2014

Vicemiss Humenčanka Martina Grešová dala súťaže krásy na druhú koľaj

Mnoho východniarov fandilo v súťaži krásy Miss Universe Slovensko 2012 krásnej Humenčanke Martine Grešovej. Málokto ale mal šancu dozvedieť sa, čím všetkým si prvá vicemiss prešla na medzinárodnej súťaži v Manile a čomu sa venuje v súčasnosti. BRATISLAVA. Martina Grešová, rodáčka z Humenného, už niekoľko rokov študuje a pracuje v Bratislave. Potom, čo pred dvomi rokmi zaujala nielen svojou krásou, ale aj šarmom a temperamentom, sa akosi vytratila z „obrazu“.

FOTO: archív MG

n Počas mesačného pobytu v Manile bola Martina pri mori len raz.

Svetová súťaž v Manile bola náročná Možno máte ešte v živej pamäti televízny prenos gala večera Miss Universe Slovensko 2012 a blondínku so súťažným číslom 6 so širokým úsmevom a modrými očami. Humenčanka Martina Greššová urobila všetkým východniarom radosť, keď tam získala titul I. vicemiss a postup na celosvetovú súťaž Miss Earth do filipínskej Manily. „V Manile som bola kvôli svojej účasti v súťaži celý mesiac. Bolo to náročné. Každý deň sme absolvovali množstvo aktivít, na oddych nám často zostali len tri-štyri hodiny spánku. Po celý ten čas sme sa presúvali z klimatizovaného hotela klimatizovaným autobusom na miesta prehliadok, fotenia, prezentácií, takže o „horúcej“ Manile hovoriť nemôžem. Prekonali sme tam kvôli účasti na rôznych spoločenských aktivitách

v rámci súťaže veľké vzdialenosti, no ja som sa dostala k vode len raz a to v Palawane. Navštívila som tam nádhernú podzemnú jaskyňu. No, to bolo tak všetko, lebo ostatný čas pohltila práca,“ spomína Martina.

Spoznala charizmatické dievčatá „V Manile som sa stretla s tým, že o Slovensku ako samostatnej európskej krajine vedel málokto. Ľudia reagovali skôr na slovo Československo, ktoré mali v povedomí. Bývala som na izbe s Češkou Terezou Fajksovou, ktorá tú súťaž nakoniec vyhrala. Môžem povedať, že právom, pretože bola nielen krásna, ale aj charizmatická, stále usmievavá. Ja som si hovorila, že ona sa dokáže rozprávať snáď s každým, dokonca aj s Číňanom. Musím povedať, že v Manile som spoznala úžasné dievčatá a s tými „naj“ som bola v skupine. Neboli len krásne, ale v tejto súťaže organizátori očakávali, aby sme vedeli prezentovať aj vlastné ná-

FOTO: archív MG

n I.vicemiss Miss Universe Slovensko 2012 - Martina Grešová

Zabudnutú krásu krojov žien z Polonín zachytili staré fotky a obrazy

Ženy v Poloninách žili v minulých storočiach v drsných podmienkach. Aj napriek neľahkému životu a ťažkej práci na poliach a lúkach sa ale chceli pohybovať v praktických a pekných odevoch. Mnohé z nich v nich v rokoch vysťahovalectva za prácou odišli do Ameriky. Po takmer storočí nachádzajú ich potomkovia fotografie, ktoré sú jednými z mála dôkazov vývoja poloninského ľudového kroja. STAKČÍN. Staré fotoalbumy vy- málokto, fotografie vznikali v obdávajú svedectvá o tom, ako sa v ciach len sporadicky. Aj to hlavne minulom storočí obliekal ľud v pri významných príležitostiach. chudobných Poloninách v teraj- Ak sa niektoré fotografie došom okrese Snina. chovali, je z nich dnes možné zistiť, ako obyčajní ľudia v tých Fotografie časoch žili, obliekali sa. sú rodinnými cennosťami Máloktorá žena, ktorá si počas Fotky z Topole z prelomu Medzinárodného dňa žien 19. a 20. storočia. povzdychne nad tým, že to v Vďaka návštevám poľovných dnešnej hektickej dobe nemá hostí v minulosti sa dochovali aj ľahké, si vôbec čo len dokáže niektoré dôkazy o oblečení ľudí v predstaviť život, aký mali ich obci Topoľa. Buraľ sa k nim dostal prababičky. Potomkovia žien, cez pani Emíliu Gavaľovú z ktoré žili v najvýchodnejšom Jasenova. Jej starý otec Jozef regióne Slovenska, opatrujú fo- Peiszerle (1863- 1938), bol hlavný tografie a obrazy z tých čias ako grófsky lesmajster v službách vzácne rodinné klenoty grófa Gejzu Andrássyho. Pani nevyčísliteľnej ceny. Miroslav Emílii a jej sestre zostali po starom Buraľ, riaditeľ Správy Národ- otcovi staré fotografie. Na jedných ného parku Poloniny, zbiera rôzne sú zachytení vysokopostavení dokumenty a materiály mapujúce poľovní hostia grófa Andrássyho, život ľudí a históriu Polonín. s ktorými poľoval v obci Topoľa, Keďže v minulom storočí bola v kde mal gróf svoje majetky. Na regióne chudoba, fotoaparát mal fotkách ale vidno nielen ich, ale aj obyvateľov Topole. Pravdepodobne boli pánom po ruke počas poľovačky. Ženy sú síce bosé, no v pekných vyšívaných blúzkach a sukniach. „Na týchto fotkách mali ženy na sebe prekrižené šatky, ktoré miestni Rusíni nazývali terexuvkami. Z dnešného uhla pohľadu to môžeme považovať za pôvodný kroj v Poloninách, pozostatok istého archaizmu. Nosili sa previazané na kríž v hornej časti tela. Terexuvky boli neskôr nahradené dnes vo folkroristike známymi živôtikmi,“ povedal Buraľ. FOTO: ARCHÍV

n Dievčence z obce Ruské v okrese Snina. Dnes už túto obec na mape nenájdete, bola vysídlená kvôli výstavbe vodárenskej nádrže Starina. Šatku terexuvku nosili dievčatá v Ruskom namiesto živôtika, ktorý nosili ženy v nižších polohách Zemplína.

V kroji cestovali do Ameriky Šatka terexuvka sa vynorila z minulosti nečakane na ďalších fotografiách. „Ženy a dievčatá z obcí Príslop a Ruské odišli koncom 19. a začiatkom 20. storočia so svojimi rodinami za prácou do Ameriky. A tam sa nechali odfotiť v krojoch, ktoré nosili a v ktorých aj do Ameriky prišli. A aj na

zory na riešenie environmentálnej problematiky,“ vraví. Modeling bokom, prioritou práca Po návrate z Manily sa Martina nevrhla na prehliadkové móla, či iné súťaže krásy, ale zamerala sa na prácu. Ako študentka obchodnej

FOTO: archív MG

n V Manile sa stretla s dievčatami z celého sveta. S mnohými je v kontakte aj doteraz. svoje pracovné povinnosti dostane k rodičom do Humenného menej často ako jej sestra, ktorá tiež pracuje v Bratislave. „Naposledy som bola v Humennom na

FOTO: archív MG

n Na Martininu promenádu v plavkách bolo ťažko zabudnúť.

FOTO: archív MG

n Slávnostný gala večer pred dvomi rokmi mal pre Martinu prekvapivý záver. fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave mala o svojej budúcnosti jasnú predstavu a účasť na súťaži krásy pokladala, aj vzhľadom na svoj vek, skôr za zážitok než budúce živobytie. „Som asistentkou riaditeľa sekcie programu STV,“ hovorí o svojej práci. „Práca je zaujímavá, baví ma, kolektív ľudí, s ktorými pracujem je fantastický,“ dodáva. Je zaneprázdnená a tento rok ju čakajú štátnice, takže modeling odsunula na druhú koľaj. „Sem-tam prijmem pozvanie na predvádzanie modelov na nejakej prehliadke, alebo ponuku od Gabiky Drobovej do Fashion TV a

stretnem sa tam s dievčatami, ale to je tak všetko. Všetok čas mi zaberá práca, modeling je čosi ako hobby,“ priznáva.

Na Veľkú noc na východ Martinu trochu mrzí, že sa pre

FOTO: archív MG

n Na celosvetovej súťaži v Manile predviedla aj tieto krásne šaty.

FOTO: archív MG

n Martina s Češkou Terezou Fajksovou.

Vianoce, no už teraz viem, že nevynechám cestu domov na Veľkonočné sviatky. To musí byť! Mám veľmi rada, keď sa celá rodina stretneme u babky v Slovenskej Volovej, varíme, pečieme. Ja osobne vždy „nastajlujem“ košík tak, aby v ňom vynikla šunka, vajíčka, hrudka a klobáska,“ smeje sa. Smiech ju ale prejde pri zmienke o tradičnej východniarskej veľkonočnej oblievačke. „Toto ja veľmi ne-

musím. Som úplným opakom mojej mamky, ktorá to vždy brala športovo. Postavila sa do dverí a statočne sa nechala oblievať. Ja oblievačku vždy pretrpím. Ale čo už? Tradícia je tradícia,“ hovorí so smiechom stále nezadaná Martina. Netypická žena Mame bude volať alebo posielať esemesku určite na konci tohto týždňa. „To by bolo, keby som si nespomenula na to, že je MDŽ a nezablahoželala by som jej. To by sa mi hneď pripomenula v telefóne, čo som sa jej neozvala,“ smeje sa. Sviatok žien si Martina ctí, hoci s úsmevom vraví, že nie je typickou ženou. „Mám skôr takú chlapskú povahu. Mám rada rýchlu jazdu, nemám problém zoskočiť z lietadla. Veď, ak tak nad tým rozmýšľam, tak som skončila strednú elektrotechnickú školu, čo tiež nie je veľmi dievčenská záležitosť. Ja som skôr také nezbedné chlapčisko ako nejaká žienka z domácnosti,“ zabáva sa nad rozborom vlastnej povahy. Aj napriek vlastnej mienke ale Martina pôsobí viac žensky, než sa cíti a priznáva, že na MDŽ ju určite obdaria kvetom a to ju poteší. „Ja prajem ženám, aby boli vždy šťastné a mali úsmev na tvári. Lebo žena, ktorá je šťastná a usmieva sa na celý svet, je prirodzene krásna,“ želá ženám sympatická východniarka. (korn)

Kvetinárky radia mužom:

Na MDŽ stačí jeden kvet

Medzinárodný deň žien je sviatok, na ktorý by každý galantný muž nemal zabudnúť. Blahoželanie padne dobre mamám, manželkám, sestrám, kolegyniam i priateľkám. Každú z nich poteší nielen gratulácia, ale aj malá pozornosť. A čo môže byť krajšou pozornosťou ako kvet? Otázne je, akým kvetom si to u žien nepokazíte.

FOTO: ARCHÍV

n Dievčatá z obce Príslop cestovali do Ameriky v krojoch. Iné oblečenie v tomto regióne nenosili. V Amerike sa v nich nechali vyfotiť. Fotografie dodnes uchovávajú ich potomkovia. Je na nich zachytená šatka terexuvka. týchto fotkách majú šatku terexuvku previazanú cez seba namiesto živôtika,“ povedal Buraľ. Fotografie sú dôležité pre mladých folkloristov. „Rovnaké kroje so šatkou majú členovia folklórneho súboru Polonina z Uličského Krivého, ktorý vedie Dominika Pročková,“ povedal Buraľ.

FOTO: ARCHÍV

n Na starých fotografiách z poľovačky v obci Topoľa, ktoré vlastnil Jozef Peiszerle, hlavný lesmajster grófa Andrássyho, je zachytená aj táto mladá žena. Aj po dlhých desaťročiach tak máme predstavu o tradičnom ľudovom odeve z vrchoviny.

HUMENNÉ. Kvetinári sa pripravujú na nával, ktorý ich už tradične čaká na Medzinárodný deň žien. FOTO: ARCHÍV

n Annu Stankovú, dievča z obce Kalná Roztoka v okrese Snina, v kroji namaľoval pred II. svetovou vojnou maliar Vojtech Adelbert Borecký, rodák z Uble. Dievča z Kalnej Roztoky Ďalším z dôkazov krásy ľudového oblečenia z najvýchodnejšieho regiónu Slovenska je krásna olejomaľba od významného maliara Vojtecha Adelberta Boreckého (1910-1990), ktorý sa narodil v Ubli v okrese Snina. Bol synom učiteľa a výtvarné umenie študoval v Užhorode, Pardubiciach a v Prahe. „Na jednej olejomaľbe, ktorá je v súčasnosti v súkromnej zbierke, namaľoval mladé dievča z obce Kalná Roztoka v okrese Snina. Pred II. svetovou vojnou, v čase tvorby obrazu, slúžilo toto dievča na fare v Kalnej Roztoke. Máme vedomosť, že na obraze je namaľovaná Anna Stanková. Vieme, že v obci má v súčasnosti potomkov. Myslíme si, že ani nevedia o tom, že ju Borecký kedysi ako dievča maľoval,“ povedal Buraľ. „Na tomto obraze maliar veľmi presne zachytil pôvodný ľudový kroj, aký nosili ženy v Kalnej Roztoke. Zvlášť pekná je vyšívaná blúzka,“ podotkol Buraľ. Dodal, že každý kto má doma staré fotografie po predkoch, by ich mal nielen chrániť, ale zároveň sa s nimi podeliť s historikmi aj s etnografmi. Tí fotografie po zadokumentovaní majiteľom vrátia. Pre ženy, ktoré žijú v tomto najvýchodnejšom regióne v

Muži radi darujú ruže Kristína Jalčáková a Lenka Grajcárová z jedného z humenských kvetinárstiev majú ešte v živej pamäti záujem mužov o červené ruže. Na Valentína kvôli nim vydržali bez reptania vystáť rady. „Svojim polovičkám kupovali hlavne červené ruže. Milé bolo to, že si vybrali hlavne ruže, ktoré boli prizdobené červenými srdiečkami,“ prezradila Lenka. „Toľko ruží, čo kúpili na Valentína bežne predáme za celý mesiac,“ dodala.

Stačí jeden kvet „Jednou červenou ružou muži nič nepokazia ani na MDŽ,“ myslí si Lenka. „Kytice muži na MDŽ veľmi nekupujú, v kurze je jeden kvet,“ zhodli sa s Kristínkou. „Podarovať môžu aj tulipány. Niektorým ženám urobia radosť aj trvalky v kvetináči,“ dodala Kristínka. „Pre tých náročnejších by som odporučila tradičnú orchideu, s ktorou sa nedá nič pokaziť. Zaujímavým kvetom je aj orchidea cymbidium. Jej kvet sa dá vložiť do ampulky s vodou a podarovať v krabičke. Dlho vydrží,“ poradila Lenka. (korn)

FOTO: KORN

n Podľa Lenky a Kristínky (vpravo) stačí, ak muži darujú na MDŽ jeden pekný výrazný kvet. Nič vraj nepokazia ani trvalkami v kvetináči. súčasnosti, môžu byť spomínané fotografie dôkazom toho, že aj napriek neľahkým podmienkam života na vrchovine si ich prababičky a babičky našli čas na skrášlenie svojho odevu. Krása tak mohla byť výsadou chudobných žien spod Bukovských vrchov. Anna Kornajová

n Dievčence z folklórneho súboru Polonina sa v kroji aj po desaťročiach podobajú na svoje prapraprababičky.

FOTO: MB


3. 3. 2014

Inzercia

11

Inzeráty prijímame aj telefonicky na tel: 057/772 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk

l Dám do prenájmu 2-izb. byt na Hrnčiarskej ul. v Humennom. Tel. 0949 176 849. SV-Z-R/000144

l Dám do prenájmu malý prerobený a zariadený 3-izb. byt v centre mesta HE. Tel. 0944 686 895. SV-Z-R/000154

Predaj

l Predám modernú garsónku na Sídl. III. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000138

l Predám kompletne prerobený 2izb. byt. Tel. 0911 100 012. l Predám pekný tehlový byt v Strážskom. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000140

l Predám dom v Strážskom. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000139

l Predám rodinný dom v Humennom. Tel. 0904 596 984. SV-Z-R/000141

l Predám váľandu s úložným priestorom s vymeniteľným matracom. Cena 35 eur. Tel. 0911 507 759. SV-Z-R/000150

SV-Z-R/000143

l Predám vežu AIWA. Tel. 0907 358 374. SV-Z-R/000146

l Predám málo používané GAMATKY, pr-4- 1 ks, pr-5- 2 ks. Cena dohodou. Tel. 0911 968 278. SV-Z-R/000149

l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259. SV-Z-R/000089

l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786. SV-Z-R/000083

l Lacno predám krátke bukové drevo do kozuba, šporáku, kotla. Max. dĺžka 40 cm, s dovozom - V3S s nadstavbou. Tel. 0905 963 894. SV-Z-R/000105

l Predám novú taliansku plnoautomatickú liaheň na všetky druhy vajíčok – max. 70 ks. Cena 440 eur. Tel. 0907 181 800.

l Predám TRAKTOR domácej výroby. Výbava: 2 x navíjač, hydraulika, uzávierka. Viac info: 0907 439 622. SV-Z-R/000131

Rôzne

SV-Z-R/000031

l Ponúkam orez ovocných a okrasných stromčekov a živých plotov. Info: Ing. Hatala 0907 633 883. SV-Z-R/000129

l Prefinancovanie pôžičiek bez príjmu a ručenia, aj dopožičanie. Tel. 0918 716 807. SV-Z-R/000066

l Úvery. Tel. 0917 098 052.

SV-Z-R/000147

l Daňové priznania, účtovníctvo, mzdy, DPH. Tel. 0915 928 126.

SV-Z-R/000114

SV-Z-R/000115

SV-Z-R/000107

l Predám králiky VSS, Jasenov 201. SV-Z-R/000148

l Predám jatočnú ošípanú - 160 kg. Cena dohodou. Tel. 0910 191 814. SV-Z-R/000133

l Ponúkam na predaj šteňatá československého vlčiaka, očkované, čipované a s papiermi. Cena dohodou. Tel. 0907 669 426. SV-Z-R/000134

Práca

sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou.

0905 244 226

www.slovenskyvychod.sk

SV-Z-R/000128

Prijíma objednávky na:

SV-Z/000006

n 9 - 17-týždňové vysokoprodukčné nosničky (plemeno: HYSEX, MORAVIA, DOMINANT FAREBNÝ) n 1-ročné nosnice v znáške n brojlerové kurčatá n morky - 8 a viac týždňové (plemeno: BIG-6) n káčatá brojlerové n húsatá brojlerové n perličky

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371 opopcak@hotmail.com

areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

VCHODOVÉ OCE¼OVÉ DVERE do bytu (s príslušenstvom a montážou)

SV-Z/000010

v cene

350 €

NOVINKA: čerstvo pitvané gazdovské brojlerové kurčatá

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO pre rodinné a bytové domy t Hliníkové fasády t Zimné záhrady Množstevné zľa vy pre sta vební kov Príďte si vybrať to pra vé pre vás

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí

Marián ROŠAK.

Hľadáme domov pre FLEKYHO

Dovoľte mi, aby som sa predstavil.

Podmienkou adopcie je uhradenie adopčného poplatku a podpísanie adopčnej zmluvy. 0918 843 859 l ozpomocpsom@gmail.com

Fleky netrpezlivo čaká na svojho zodpovedného majiteľa vo Veľkých Kapušanoch.

Spomienka

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala otvorená dokorán. Ten, kto Ťa poznal si spomenie, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.“

7. marca si pripomíname 2. výročie, čo nás navždy vo veku 47 rokov opustil náš drahý syn, otec, svokor, dedko a manžel

Jozef Pachovský z Humenného.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.

skupiny B, T

kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1

0905 721 562 0905 671 814

S láskou spomínajú mama, brat Emil s rodinou, sesternice a ostatná smútiaca rodina.

Spomienka

Tvoja kniha života sa skoro zavrela, 27 strana dnes o 15 viac by mala, 2. marca 1999 bez milosti sa zavrela a od Tvojich blízkych sa odlúčila. Stíchol vietor, spustol dvor, osirela záhrada i dom. Ako ťažko je bez Teba Janka žiť, keď nemá kto poradiť a potešiť. Tichučko snívaj ten svoj večný sen a ver, že nikdy nezabudneme na ten smutný deň.

Janka Čukalovská z Čabín

V pokojnom spánku odpočíva, v pamäti našej žiariť bude pamiatka jej stále živá. Rodičia a sestra s rodinou.

T H O M A S

VODIČSKÉ KUrZY

z Humenného.

S úctou spomínajú a nikdy nezabudnú manželka i deti s rodinami.

AUTOŠKOLA o 14.30 hod.

Silvia Haburajová

Do tmy zapáli si kahanec nádeje, do duše boľavej spomienky naleje.

0905 480 587, 057 779 6175

6. 3. 2014

Opustili nás SV-Z-R/000153

Dá tomuto zlatíčku niekto útulný domov? Fleky vám lásku mnohonásobne vráti.

Úprimne ďakujeme priateľom, známym, bývalým kolegom i súčasným pracovníkom Policajného zboru SR a všetkým, ktorí prišli vyprevadiť nášho zosnulého na jeho poslednej ceste. Rovnako si ceníme prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš neopísateľný smútok.

Dovoz zdarma.

Ľubomír Tomáš O t V á ra

8. marca si pripomenieme 10 smutných rokov, keď nás vo veku 26 rokov opustila drahá dcérka, sestra, teta a sesternica

SV-Z-R/000152

Som ročný psík nižšieho vzrastu, vážiaci asi 9 kilogramov. Som kastrovaný, očkovaný aj čipovaný. Do depozitu ma prijali ešte v decembri minulého roku. Som mladý a veľmi prítulný havino, po uliciach som sa túlal dlhší čas. S inými psíkmi nemá problém, ale väčšie psy mi naháňajú strach. Najviac si rozumiem so šteniatkami, pretože aj ja sám som ešte také veľké šteniatko J Rád šantím a bláznim sa, či už so psíkmi alebo s človekom. Pekne aportujem, hračku prinesiem. Vraj som veľký mazlík, rád sa túlim. Rád by som zaujal miesto rodinného miláčika. Hodím sa aj k deťom, do bytu (na návykoch chcem ešte popracovať), ale aj k domčeku.

Anjelik môj kde lietaš, že pri mne blízko nestojíš ? Keď nie si so mnou – žiaľ nevidíš Kto vie jak vôbec vyzeráš, akú máš farbu krídel, možno si vzduch a vánok náš, myslím, že aj tak viac podôb máš.

Ďalej ponúkame: kŕmne zmesi pre hydinu, zajace, granuly pre psov, miešané šroty, zemiaky jedlé a sadbové, umelé hnojivá – síran, liadok a NPK.

V HUMENNOM Anna Moravská, nar. 1937 Ján Bohuš, nar. 1937 Miroslav Kun, nar. 1965 V SNINE Ladislav Horvath, nar. 1928 Agnesa Bilaničová, nar. 1932 Mária Gáborová, nar. 1941 Melánia Maruškaničová, nar. 1957 V KALNEJ ROZTOKE Ján Svitič, nar. 1928 V NIŽNEJ JABLONKE Anna Bandurová, nar. 1935 V PAPÍNE Elena Pašková, nar. 1935 V RADVANI n/Lab. Anna Hnátová, nar. 1935 V TOPOĽOVKE Štefan Brenk, nar. 1932 V TOVÁRNOM Michal Kobzoš, nar. 1954 Nech im svieti svetlo večné!

SV-Z/000009

Hlboká bolesť a zármutok zaliali 18. februára naše srdcia a duše, kedy nás nečakane vo veku 60 rokov navždy opustil náš drahý

Spomienka

SV-Z-R/000151

Ťažko je opísať bolesť, srdce puká bôľom, keď znenazdajky dal si nám navždy zbohom.

SV-Z-R/000155

Spomienka

SV-Z/000008

SV-Z/000068

MINIFARMA UDAVSKÉ

PRÍJEM RIADKOVEJ INZERCIE

Inzerciu naďalej prijímame telefonicky alebo e-mailom

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1,

hostesky a spoločníčky

SV-Z-R/000110

l Prijmeme haristov a gátristov do drevovýroby. Tel. 0905 256 038.

Ševčenkova 6, Humenné (drevený stánok oproti Verchovine pri zeleninovom trhovisku)

v Piešťanoch prijíma na pozíciu

l Obsadzujeme miesta operátorov / -iek do automobilovej výroby – výroba klimatizácií a plastových komponentov do áut. Miesto práce – Mníchovo Hradište, Holyšov. Ubytovanie zdarma, preplácanie vstupnej cesty do ČR, mzda 75 Kč/hod. v čistom + príplatky, vyplácanie záloh, bonus za mesačnú dochádzku 800 – 1500 Kč. Osobné predpoklady: dobrý zdravotný stav, manuálna zručnosť, chuť pracovať. Tel. 051/ 776 1094, 0918 602 250.

Drobnochov

Vážení čitatelia, v tejto prevádzke prijímame od vás l riadkovú inzerciu l smútočné oznámenia l spomienky l poďakovania

NOČNÝ KLUB

SV-Z-R/000156

SV-Z-R/000142

l Kameraman TV JOJ ponúka fotenie a nakrúcanie svadieb. Tel. 0908 547 210.

l Predám novú plnoautomatickú liaheň na vajíčka do 526 ks. Komplet automat. Cena 1 000 eur. Tel. 0907 181 800.

l PAMO PM Bardejov prijme žeriavnika na 28 t žeriav a strojníka na kolesové a pásové rýpadla. Tel. 0908 074 174, 0903 910 143.

l Stavby krbov, pecí, kachľovcov aj ich rekonštrukcie. Bytové jadrá aj pre soc. prípady, kompletné práce aj v zimných mesiacoch. Tel. 0908 514 879.

SV-Z/000065

SV-Z-R/000137

l Predám obývaciu stenu a umývačku riadu Siemens SN26M290EU. Tel. 0915 762 505.

SV-Z/000070

Prenájom


12

Inzercia

3. 3. 2014 SV-Z/000071

Zvárač

- certifikát zvárača - drážkovanie uhlíkovou elektródou - znalosť výkresovej dokumentácie

Požiadavky: prax 2 roky

Zámočník

- certifikát – minimálne kútové zvary - ZK 135 (MIG), ZP 311 (rezanie kyslíkom ručne i strojovo) - znalosť výkresovej dokumentácie

Kontakt: Mgr. Katarína Mihaľová – 0948 950 920 Ak Vás naša ponuka zaujala zavolajte nám v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 hod.

Súkromná stredná priemyselná škola odevná

Komenského 1, 071 01 Michalovce

SV-Z/000074

Miesto výkonu: Snina

Súkromná hotelová akadémia Dufincova

SV-Z/000073

Náplň práce: zváračské práce CO2, drážkovanie uhlíkovou elektródou, MIG

SV-Z/000069

PRIJÍMEME ZRUČNÝCH ZVÁRAČOV A ZÁMOČNÍKOV !

Komenského 1, 071 01 Michalovce

PRIJME v školskom roku 2014/2015 absolventov 9. ročníka ZŠ do odborov: l hotelová akadémia – päťročné štúdium s maturitou a výučným listom, prijímacie skúšky – 12. 5. 2014 l čašník – servírka – trojročné štúdium s výučným listom, l predavač – trojročné štúdium s výučným listom obidva trojročné odbory bez prijímacích skúšok 12. 5. 2014

PRIJME v školskom roku 2014/2015 absolventov 9.ročníka ZŠ do odborov: l Technické a informatické služby – štvorročné štúdium s maturitou. l Odevníctvo – štvorročné štúdium s maturitou. Talentový prijímací pohovor je 25.3.2014 Štúdium je bezplatné!

Kontakt: 0907 180 813, sspo.dufinec@centrum.sk, www.hotelka.sk

Kontakt: 0907 180 813,

sspo.dufinec@centrum.sk, www.sspsomi.edupage.org SV-Z/000059

SV-Z/000066

Chemes, a.s. Humenné

všeobecná účtovníčka / účtovník Vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

SV-Z/000072

Požiadavky: l stredoškolské vzdelanie s maturitou l minimálne 5 rokov praxe v oblasti podvojného účtovníctva komplet l skúsenosti s prácou v systémoch Najavo, IBIS l práca s PC, Word, Excel l samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilnosť

Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zasielajte do 31. 3. 2014 na adresu:

Chemes, a.s. Chemlonská 1 066 33 Humenné

e-mail: j.mihalikova@chemes.sk

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845 l Manažérka marketingu a obchodu: Slávka Pallaiová - 0905 281 391, e-mail: slavka.pallaiova@slovenskyvychod.sk l Inzercia: Martina Behajlová - 057 772 2227, redakcia@slovenskyvychod.sk l Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. l Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk l Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie v stredu do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121. www.slovenskyvychod.sk

Sv2014 10  
Advertisement