Page 1

|

ročník: XVII

|

číslo: 9

|

Situáciu na Ukrajine v pohraničí nepocítili

cena: 0,40 €

www.slovenskyvychod.sk

Merače okamžitej rýchlosti neplatia na každého vodiča

ra

st

ra 2 na

Zemplín si podmanil srdce Juraja Kopčáka už v detstve a mladosti

OZNAM

Vážení čitatelia týždenníka Pod Vihorlatom. Týždenník Pod Vihorlatom vychádza pod novým názvom Slovenský východ v rovnakej periodicite ako doteraz. Obsahová skladba vašich regionálnych novín zostane nezmenená. Ďakujeme za pochopenie a vašu priazeň. Anna Kornajová, šéfredaktorka

2 na

pondelok 24. 2. 2014

ra 4 na

st

st ra 10 na

sa znova „pripomenuli“

Mládež učia starodávnym Kamienčanka priblížila tradičné páranie peria v obci technikám zo Zemplína

st ra 10 na

Rozvody tepla

st ra 4 na

st ra 3 na

st

Slovenskí vinohradníci z Tokaja obhájili chránenú značku


2

Spravodajstvo

24. 2. 2014

Merače okamžitej rýchlosti neplatia na každého vodiča

V niektorých obciach a mestách Zemplína, kde chodcom a vodičom na rovných úsekoch ciest naháňali strach arogantní vodiči, pôsobia na ich psychiku aj svedomie merače okamžitej rýchlosti. Je na škodu, že mnohé zachytené rekordné trojčíslia okamžitej rýchlosti v obci zmiznú po krátkej chvíli z displeja spolu s pirátmi ciest. REGIÓN ZEMPLÍN. V obciach, ktorými vedú frekventované cesty I. tried robí starosti miestnym obyvateľom nielen množstvo motorových vozidiel, ale aj rýchlosť niektorých z nich. Lákavé rovinky a pretekárska rýchlosť „Jazdím pravidelne od obce Brekov cez Strážske. Za Brekovom je v smere na Strážske

nimi rozsvieti merač okamžitej rýchlosti pred križovatkou, kde v minulosti došlo k dopravným nehodám. Keby tam stáli policajti, na odobraté „vodičáky“ by za celý deň potrebovali prívesný vozík,“ povedal nám náš čitateľ Ján Lukáč. „Hnevá ma, že po čase tam pôsobia skôr akoby na okrasu, než by z nich vodiči mali rešpekt,“ dodal. „Sú dni, keď merače v Brekove a v Strážskom nejdú. Mnohí vodiči

II. a III. triedy umiestňujú regionálni správcovia ciest. „V minulosti sa obciam poskytovali finančné prostriedky na zakúpenie týchto druhov zariadení na ministerstve dopravy v rámci projektu BECEP, prípadne na ministerstve vnútra SR. V prípade miestnych komunikácií je správca aj cestný správny orgán obec. Takže v tomto prípade si merače zadovažuje obec v prevažnej miere zakúpením z vlastných zdrojov,“ vysvetlila. Popísala, že po podaní žiadosti o umiestnenie, sa v prípade kladnej odpovede od správcu komunikácie prehodnocuje potreba umiestnenia merača v tej či onej lokalite s prihliadnutím na dopravnú bezpečnostnú situáciu. Posudzuje ju príslušný dopravný inšpektorát spoločne s príslušným cestným správnym orgánom a samosprávou.

nevypína. Sú totiž napájané na elektrickú energiu zo solárnych panelov a preto je podľa nej možné, že išlo o náhodný jav. Podľa Martina Perejdu zo Slovenskej správy ciest, ktorého dopravní policajti v súvislosti s podnetom našich čitateľov oslovili, nie je vylúčené, že v prípade nepriaznivého počasia, keď je slnečný svit slabý, nestačí k dostatočnému zásobovaniu energiou, alebo dochádza k nedostatočnému dobitiu záložného zdroja, ktorý má pracovať v nočných hodinách. Štatistiky nevedú Zaujímalo nás, či sa polícii z praxe potvrdilo, že tam, kde sú osadené merače okamžitej rýchlosti, dochádza k zníženiu priestupkov, prípadne dopravných nehôd? „Vo všeobecnosti možno povedať, že v úsekoch, kde sú umiestnené

FOTO: KORN

n Aj tento merač v Strážskom cez víkend nešiel. Úsek od začiatku mesta až po neho je pritom miestom, kde vodiči rozbehnutí od rovinky pred Strážskym brzdia len neradi aj napriek pohybu chodcov. rovinka, kde si so svojou poctivo dodržiavanou „90“ na tachometri, niekedy pripadám ako spomaľovač premávky. Po mojich opakovaných negatívnych skúsenostiach ma už skoro pravidelne, ako sa blížim k Strážskemu a spomaľujem, začína prepadávať pocit tiesne. Vodiči za mnou akoby vôbec nevideli, že vchádzajú do obce a musia spomaliť na „50-tku“. Predbiehajú ma vo vysokej rýchlosti aj napriek tomu, že mám za sebou niekoľko metrov úseku v obci. Až na výnimky začnú brzdiť, keď sa pred

si to potom šinú rýchlosťou ako na diaľnici,“ upozornil nás spolu s viacerými čitateľmi.

Umiestnenie posudzujú Prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Migaľová uviedla, že v prípade ciest I. triedy sú merače rýchlosti umiestňované predovšetkým správcami komunikácií – Slovenskou správou ciest. Tá ich umiestňovala v rámci europrojektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji“. Merače k cestám

Na hraniciach bol pokoj Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová nás v závere uplynulého týždňa informovala, že situácia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod zodpovedá normálnej prevádzke hraničného priechodu. „Neboli zaznamenané žiadne narušenia jeho chodu, alebo iné ohrozenia verejného poriadku. Situáciu monitorujeme, taktiež sme v kontakte s ostatnými službami Policajného zboru a spolupracujeme aj s policajným pridelencom. K dispozícii máme dostatočný počet síl a prostriedkov a v prípade potreby prijmeme adekvátne opatrenia,“ povedala. „Na hraničných priechodoch s Ukrajinou nie je v súčasnej dobe zaznamenaný zvýšený počet občanov Ukrajiny, ktorí majú v úmysle vstúpiť na územie schengenského priestoru,“ dodala. Zatvorenie priechodu pre peších nepredpokladajú Zaujímalo nás, či sa v súvislosti s napätím na Ukrajine neuvažuje aj o zatvorení hraničného priechodu Ubľa - V. Bereznyj. „Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ pravidelne sleduje vývoj bezpečnostnej situácie v prihraničnom území Ukrajiny na spoločnom úseku štátnej hranice. V súčasnom období nebol zaznamenaný v tomto smere jej negatívny vývoj. Možnosť uzatvorenia hraničného priechodu Ubľa sa z úrovne Úradu hraničnej

Málo slnka, málo „šťavy“ Z viacerých zdrojov sme dostali upozornenia na to, že merače v niektorých obciach na Zemplíne cez víkendy nefungujú. Informáciu sme si overovali len počas jedného víkendu a zistili sme, že v Brekove a v Strážskom nešli. Migaľová reagovala, že merače cez víkend rozhodne nikto

FOTO: archív

neoprávneného prekročenia štátnej hranice s Ukrajinou,“ odpovedala Baloghová. Michaela Paulenová z tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra nás informovala, že Slovensko je schopné v prípade potreby v záchytnom tábore v Humennom okamžite prijať 300 žiadateľov o azyl. (korn)

FOTO: archív

Žiadateľov o azyl majú kam umiestniť Chceli sme vedieť aj to, či majú alebo nemajú mať obyvatelia obcí v pohraničí dôvody na obavy z nárastu osôb, ktorí nelegálne prekročia "zelenú" hranicu s Ukrajinou a môžu sa pohybovať v ich katastroch. „Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ nezaznamenal v predchádzajúcich dňoch zvýšený nápad prípadov

n Podľa polície nebola minulý týždeň bezpečnostná situácia v Užhorode na takej úrovni, aby ju bolo možné považovať za rizikovú vo vzťahu k cestovaniu do prihraničných oblastí Ukrajiny.

v prípade zlého počasie: „Merače sú na solárne panely a niekedy, keď je veľmi zlé počasie, tak sa vypnú kvôli vlastnej ochrane. Môže sa to stať v ktorýkoľvek deň v týždni.“ Ani Slovenská správa ciest, rovnako ako polícia, nevedie špeciálne štatistiky. „Čo sa týka nejakej štatistiky ohľadne efektívnosti, prevencie alebo predchádzaniu dopravným nehodám, nič takéto nevedieme, takže nevieme poskytnúť relevantnú informáciu,“ povedala Hromcová. Samosprávy, ktoré o podobnom merači uvažujú, musia podľa jej slov postupovať presne tak, ako pri osadzovaní dopravného značenia. To znamená, že potrebujú projektovú dokumentáciu, či určenie dopravného značenia. (korn)

FOTO: KORN

n Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom bola minulý týždeň situácia pokojná a nič nenasvedčovalo, že Ukrajina sa zmieta v krvavom konflikte. rizikovú vo vzťahu k cestovaniu do prihraničných oblastí Ukrajiny,“ reagovala.

Výstup ako doklad pre riešenie priestupkov Podľa skúseností polície, ak vodičom vyskočí na displeji merača prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, spravidla okamžite spomalia. „Určite by v budúcnosti pomohlo, ak by aspoň niektoré tieto merače boli vybavené zariadením aj na dokumentovanie týchto „nezodpovedných“ vodičov, prípadne ak by výstupy z certifikovaných meračov slúžili ako doklad pre riešenie priestupkov v rámci objektívnej zodpovednosti,“ povedala Migaľová.

n Najviditeľnejší displej nás upútal v obci Hlinné v okrese Vranov nad Topľou. Vodiči pred nami viditeľne brzdili.

Napäté posledné dni v susednej Ukrajine sa podľa polície nijako zvlášť neodrazili na hraničných priechodoch a v pohraničí. a cudzineckej polície nepredpokladá,“ reagovala hovorkyňa. Opýtali sme sa jej, či občanom odporúča cestovať, napríklad do Užhorodu. „Na základe informácie z Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Vyšné Nemecké, bezpečnostná situácia v Užhorode nie je na takej úrovni, ktorú by bolo možné považovať za

n Merač v Brekove cez víkend nešiel. V sobotu bolo zamračené, v nedeľu nešiel, aj keď bolo slnečno. Podľa našich čitateľov to na rovinke v Brekove bolo hneď cítiť a vodiči prikázanú „50-tku” ignorovali.

Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová takisto potvrdila, že merače nefungujú len

Situáciu na Ukrajine v pohraničí nepocítili REGIÓN ZEMPLÍN. Zhoršenie bezpečnostnej situácie na Ukrajine azda spomedzi Slovákov najcitlivejšie vnímajú obyvatelia okresov Sobrance, Snina a Michalovce, ktoré sú v tesnej blízkosti hranice.

FOTO: KORN

orientačné merače rýchlosti, je pozorovateľný pokles počtu priestupkov, ktoré sú v príčinnej súvislosti s porušovaním najvyššej dovolenej rýchlosti v obciach vodičmi motorových vozidiel. Avšak sa jedná len o subjektívny názor policajtov vykonávajúcich dohľad nad cestnou premávkou a taktiež o názor ľudí žijúcich v blízkosti ciest, kde sú takéto zariadenia umiestnené. Dopravná polícia takéto štatistiky nevedie a neeviduje, takže tento názor nemožno merateľnými veličinami potvrdiť ani vyvrátiť,“ reagovala Migaľová.

FOTO: KORN

n V Kamenici nad Cirochou v okrese Humenné je merač okamžitej rýchlosti pred križovatkou, pred ktorou je priechod pred chodcov. Z našich skúseností ale vieme, že vodiči dávajú nohu na plyn až za touto križovatkou. Práve na miestach kde pri ceste 1. triedy chýba chodník.

Hlavným kontrolórom PSK je Stropkovčan Jozef Hudák

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja zvolili v poradí už tretieho hlavného kontrolóra. PREŠOV. Poslanci PSK rozhodovali o budúcom hlavnom kontrolórovi v utorok 18. februára.

Hovorkyňa: Zvíťazil s prehľadom Hlavného kontrolóra volilo v tajnom hlasovaní 62 poslancov. Vyberali si spomedzi šiestich uchádzačov. Ako informovala hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková, keďže boli tri hlasovacie lístky neplatné o kontrolórovi rozhodlo nakoniec 59 hlasov. „Nový funkcionár PSK bol vybratý už v prvom kole volieb. S počtom hlasov 38 ho s prehľadom vyhral 42-ročný ekonóm Jozef Hudák. Doterajší kontrolór Ján Majda (Svidník) dostal 16 hlasov, Štefan Tichý z Vranova nad Topľou získal päť hlasov. Traja zvyšní kandidáti - Ladislav Škyvra (Prešov), Dušan Lukáč (Veľký

Zemplínčania môžu pomôcť múzeu s výstavou o 1. svetovej vojne

Šariš) a Jozef Nehila (Sabinov) nedostali ani jeden hlas,“ popísala voľby Fitzeková.

Pôsobil v bankovníctve „Hudák pochádza zo Stropkova. V roku 1993 ukončil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor prevádzka a ekonomika poľnohospodárstva. Na začiatku svojej profesijnej kariéry pracoval v súkromných firmách. V roku 1994 prešiel do bankovníctva, kde zotrval takmer 20 rokov. Vo Všeobecnej úverovej banke vystriedal za toto obdobie niekoľko pozícií, postupne riadil pobočky vo Svidníku, Vranove nad Topľou a Bardejove. Nie je členom žiadnej politickej strany,“ predstavila nového kontrolóra Fitzeková. Funkčné, 6-ročné obdobie mu začalo 20. februára. „Najprv si chcem zanalyzovať,

FOTO: PSK

n Nový hlavný kontrolór PSK je 42-ročný Jozef Hudák zo Stropkova. aký je stav na útvare hlavného kontrolóra a následne prijmem ďalšie kroky. Chcem, aby útvar fungoval ako metodická a poradenská pomoc pre ostatné organizácie a zamestnancov. Chcel by som, aby sa zamestnanci kontroly nebáli, pretože kontrola nie je o nejakej represii, kontrola je aj o pomoci,“ uviedol. (korn)

Pri príležitosti stého výročia vypuknutia 1. svetovej vojny plánuje Zemplínske múzeu v Michalovciach zaujímavú výstavu. Odborníci vedia, že v pozostalostiach môžu príbuzní objaviť zaujímavé dôkazy o vojne, a preto prosia verejnosť o spoluprácu.

MICHALOVCE. Zemplínske múzeum v Michalovciach sa na verejnosť obrátilo so zaujímavou prosbou.

Po zdigitalizovaní vecí ich múzeum vráti Múzeum pripravuje výstavu „Bojovali v 1. svetovej vojne. Zo spomienok, ktoré žijú v nás...“ Uskutoční sa pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny. V tejto súvislosti zamestnanci múzea na internete požiadali verejnosť o spoluprácu pri získavaní a zhromažďovaní materiálov z pozostalostí po priamych účastníkoch 1. sv. vojny ako

podkladov k pripravovanej výstave. „Pátrajme v rodinných archívoch, oživme spomienky, pripomeňme si blízkych, vzdajme úctu,“ vyzývajú na internete zamestnanci múzea. „Všetky poskytnuté pramene ako fotografie, zápisky, denníky, pohľadnice, či predmety budú využité len pre potreby Zemplínskeho múzea, na jeho vedeckovýskumnú a múzejno-pedagogickú činnosť. Po ich zdigitalizovaní budú vrátené,“ oznamujú verejnosti. Ľudia, ktorí sa rozhodnú prispieť podobnými vecami po svojich príbuzných do tejto výstavy, by ich mali do múzea priniesť do polovice apríla tohto roku. (korn)

FOTO: archív

n Zamestnanci múzea očakávajú, že sa s nimi verejnosť podelí o zaujímavé artefakty z 1. svetovej vojny. Po zdigitalizovaní ich múzeum vráti späť.


24. 2. 2014

Publicistika

3

Zemplín si podmanil srdce Juraja Kopčáka už v detstve a mladosti

Bývalého primátora Prešova spájajú so Zemplínom spomienky na krásne detstvo. Prežil ho v časoch nepriaznivých pre ľudí, ktorí sa nebáli hlásiť k viere. V časoch, keď prekážky a trápenie formovali tých, ktorí v zásadných veciach odmietali ústup od svojho presvedčenia, či kompromisy. PREŠOV. Narodil sa v roku 1944 v Sabinove. Otec Štefan bol riaditeľom školy, mama Mária učiteľka. Obaja pochádzali zo Šarišského regiónu. Učiť začali v Lipanoch, neskôr v Sabinove. „Po roku 1945 sa otec ale stal pre vtedajší režim nepohodlným. Bol nepohodlný nielen pre bývalých gardistov, ale aj pre komunistov,“ spomína Kopčák.

Mama plakala, že tam neostane Súdruhovia oboch rodičov preložili zo Sabinova do Nižných Ladičkoviec v okrese Humenné. Do malej dedinky medzi lesmi, kam viedla len prašná cesta. „Bol som len trojročný chlapec a mal som ešte dvoch malých súrodencov. Nikdy nezabudnem na to, ako vlak zastavil na stanici v Ľubiši, kde nebolo ani nástupište. Dodnes mám pred očami, ako otec zložil mamu z vlaku. Podišiel k nám muž od rebriňáka, ktorý ťahali dva kone. „Vy sce ten nový učiteľ?” prihovoril sa mu. Z Ľubiše nás viezol do Ladičkoviec. Kôň sa na ceste potkol. Kone sa splašili a začali utekať. Leteli sme viac ako kilometer. Mama kričala, my sme jačali. Keď sa kone po šialenom behu unavili, pomaly zastali. Mama vyskočila z voza, vbehla do kukurice a plakala, že ona tu neostane. Kým sme prišli do Ladičkoviec, upokojila sa. Vošli sme do dediny a nikde ani živej duše. Muž nás viezol na kraj dediny, k cintorínu. Stará škola stála tesne vedľa neho. V jednej časti bola trieda, v druhej učiteľský byt. Bola tak blízko cintorína, že okno v spálni od prvého hrobu delili necelé dva metre. Pred školou bolo hnojisko, vedľa neho drevený záchod s vyrezaným srdiečkom na dverách. Pre mamu, ktorá bola učiteľka z mesta, to musel byť šok. V Ladičkovciach nebola elektrina. Ak chcela napiecť chleba, musela pomlieť pšenicu. Pamätám sa na to, koľko sa natrápila, kým upiekla prvý chlieb. Ale ľudia v Ladičkovciach k nám boli štedrí. Nemali sme núdzu o mlieko, maslo vajíčka,“ listuje Kopčák vo svojej pamäti.

Krásne detstvo v Ľubiši „Niekedy v roku 1947- 48 nám v noci niekto silno zabúchal na okno. Otec otvoril dvere len tak v nočnej košeli. Pred ním stál banderovec so samopalom a dvomi vrecami. Za ním ďalší štyria. Pýtal jedlo. Otec otvoril do špajzu. Vzal všetko, čo bolo na policiach. Pri odchode poďakoval. Na druhý deň ráno správa o banderovcoch preletela dedinou. Za dve hodiny sme mali špajzu plnú. Solidarita tých ľudí bola neopísateľná. Po čase rodičov preložili z Nižných Ladičkoviec do neďalekej Ľubiše. Štyri desaťročia tam pôsobil charizmatický kňaz Andrej Drotár. Bývali sme neďaleko fary. Otec vedel hrať na organ, stal sa kantorom. S kňazom Drotárom si ľudsky sadli. V zime, v lete chodili vedno na omše, či pohreby do filiálok, ktoré patrili pod farnosť. V škole v Ľubiši bola dvojtriedka. Otec učil druhákov, štvrtákov aj piatakov. Láskavá mama prváčikov a tretia-kov. Pre mňa a pre mojich súrodencov to bolo krásne a šťastné obdobie. Ako učiteľské deti by sme v meste museli chodiť obuté, slušne oblečené, naškrobené, umyté. Ale v Ľubiši sme zapadli medzi rovesníkov. Každý deň sme prežívali spoločné dobrodružstvá. Mohli sme chodiť bosé po lúkach, strniskách, mlákach. Mohli sme pásť kone, kúpať ich v Laborci, jazdiť na nich bez sedla. Bol zážitok stáť počas žatvy pri mláťačke, loziť po stromoch. Každé letné prázdniny bola u nás kopa bratrancov a sesterníc. Otec pochádzal zo 14 a mama z 9 detí. Denne pre nás piekla tri pecne chleba. Varila len z toho, čo sme si dochovali a dopestovali. Pre mňa bolo samozrejmé robiť na poli, či rúbať drevo,“ hovorí s iskrou v očiach.

Na rukách budúceho prezidenta „Od svojich štyroch rokov si pamätám na chlapca, ktorý bol odo mňa o viac ako desať rokov starší. Bol veľmi seriózny, múdry a sčítaný. Vždy, keď sa vrátil do Ľubiše zo školy v Michalovciach, veľmi často zašiel k nám alebo na faru. Pamätám si, ako ma ako malého nosil na rukách. Bol to Michal Kováč. Od prvého momentu ako sme sa v živote stretli, bol mojou spriaznenou dušou. Stali sa z nás priatelia. Kontakt so mnou neprerušil ani ako minister a ani ako prezident. V roku 1953 súdruhovia môjho otca predvolali na odbor školstva do Humenného. Prepustili ho, lebo bol kantor. Učiť zostala len mama. Pamätám si, ako stál doma v okne a pozeral, ako idú deti do školy. Plakal,“ spomína na tienistú stránku detstva Kopčák. „Otec bez práce ale nezostal. Našiel si ju v liahňach v Prešove. Jeho brat bol kňaz v Tulčíku. Otec býval cez týždeň u neho na fare a do roboty v Prešove dochádzal. Na víkend chodil za nami do Ľubiše. Niekto by čakal, že ho to zlomilo. Lenže jeho to posilnilo. Popri robote si v Cíferi za dva roky urobil strednú poľnohospodársku školu aj s matu-

profil. Na vysokú školu ma súdruhovia nepustili. Po maturite som nastúpil ako robotník do Vranovského drevopriemyslu v Hencovciach. Prečerpával som luhy z vagónov vlakov do zásobníkov. Šaty som mal také napáchnuté, že keď som cestoval domov, v Prešove som zo stanice išiel domov pešo. Vzal som si ale príklad od otca. Popri robote som si urobil chemickú priemyslovku aj s maturitou. Na konci mojej „kariéry“ v Hencovciach som bol laborant. V Hencovciach som pochopil robotnícku dušu. Robil som s chlapmi zo Zemplína. Každý z nich doma gazdoval. To bola priorita. Obľúbili si ma, lebo ak niekto dačo potreboval, vždy som bol po ruke. Chodil som k nim domov, so všetkým pomáhal. Či na poli, na stavbe, pri zabíjačke. To bola moja škola života. Raz, keď som sa vracal domov z Hencoviec a kvôli napáchnutým šatám so išiel pešo zo stanice, ma na korze v Prešove stretol bývalý triedny z gymnázia. „Ďuri, co robíš?“ spýtal sa. „Nevidíte? Šmerdzim, robim,“ odpovedal som. Sadli sme si na kávu. Nedalo

1992 tam pracoval ako konštruktér-vývojár, vedúci oddelenia, vedúci odboru, technický námestník a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti. Od roku 1993 založil a viedol slovenskofrancúzsku firmu. Pracoval, vychovával tri deti. „Pred komunálnymi voľbami v roku 1994 ho oslovili, či by som za KDH nekandidoval na primátora Prešova. Začali za mnou chodiť ľudia a vraveli mi, aby som to skúsil. Doma som manželke povedal, že im vyjdem v ústrety, lebo že ma určite nezvolia. Len tak s tým súhlasila. Nemal som žiadnu kampaň, dal som dva rozhovory do novín, mal som jednu skladačku s fotkami, urobil som jeden míting. V deň volieb som bol doma, robil som na dvore a s výhrou som nepočítal. Potom, čo mi prišli povedať, že som vyhral vo voľbách, sa so mnou manželka týždeň nerozprávala,“ smeje sa. Po nástupe do funkcie som na úrade nepristúpil k žiadnym personálnym čistkám. Práca primátora ma pohltila na nasledujúcich osem rokov. Mal som však svoj režim. Každé ráno na 6.25 hod.

v súvislosti s alkoholom a drogami. Pristavil som sa pri nich a začal sa s nimi rozprávať. Cítil som, ako ich to teší. Videl som na nich, že potrebujú hovoriť, vyrozprávať sa. Že chcú, aby si na nich niekto našiel čas. V jednom kuse som nad nimi rozmýšľal: „Čo s tými deťmi?“ Zistil som si ich mená a ich rodičom som napísal list. Prišli mi asi také tri odpovede, v ktorých mi dotknutí rodičia vynadali. No ďalší päťdesiati mi poďakovali. Na istý čas tam potom bolo menej mládeže,“ spomína. Blízko k ľuďom „Človek by mal dokázať hovoriť s ľuďmi na rôznych úrovniach. Je to ako v geometrii. Dve priamky sa pretnú v jednom bode. Ak ale každá z priamok vedie v inej rovine, nikdy sa nepretnú. Sú to mimobežky. A ľudia, ktorí spolu komunikujú v rôznych v rovinách, keď sa jeden nechce „znížiť“ k druhému, sú mimobežní a názorovo sa zhodnúť nemôžu. Komunikácia a dobré vzťahy boli pre mňa dôležité. Počas ôsmich rokov nebolo mesiaca, aby Prešov ne-

FOTO: KORN

n „Človek by mal dokázať hovoriť s ľuďmi na rôznych úrovniach.“ Ing. Juraj Kopčák.

ritou. Postupne sa vypracoval na šéfa v podniku, ktorý sa neskôr pretransformoval na hydinárske závody. V roku 1958 prepustili zo školy v Ľubiši aj mamu. Zo dňa na deň sme mali vyprázdniť učiteľský byt. Nemali sme kam ísť. Na fare v Tulčíku celú našu rodinu prichýlili strýko. Celá rodina sme sa rok tlačili v jednej izbe. Ja som dochádzal do Prešova na gymnázium. V roku 1959 sme od hydinárskych závodov dostali byt,“ hovorí o dôležitých rokoch svojho života.

Škola života „Nemal som to ružové ani po gymnáziu. Hoci som patril medzi najlepších žiakov a bol som predsedom triedy. Rozhodujúci bol ale môj „nevhodný“ kádrový

mu, že som robotníkom. Vytiahol prihlášku na dodatočné príjmačky na strojarinu v Košiciach. Šiel som a prijali ma. V prvom semestri som robil vo Vihorlate Snina. Tam som si urobil zámočnícky aj zváračský kurz. Po skončení školy som šiel robiť do Slovenských energetických strojárni v Tlmačoch. Od prvého projektu, ktorý som po škole urobil, som si vedel všetko, čo som naprojektoval aj obhájiť. Keď niekto za mnou prišiel, že sa to nedá urobiť, postavil som sa a ukázal som mu, že to ide,“ vraví.

Primátor, čo chodil do práce pešo Kopčákov život ovplyvnila práca v strojárskej firme VUKOV Prešov. Od roku 1971 až do roku

som šiel na rannú omšu ku Františkánom. Potom domov, naraňajkoval som sa a vybral som sa pešo do roboty. Pešo som chodil celých osem rokov. Bola to šanca ako stretnúť ľudí, vedieť, čo sa v meste deje, čo treba zmeniť. Keď som schádzal dolu františkánskymi schodami, čakali ma štyria bezdomovci. Milo sa usmievali. Pýtali 20 korún. Ja na to, že im kúpim polievku. A oni, že pán primátor, ale my nie sme hladní. Tak som im nedal nič. Po čase tam stál len jeden. Pýtam sa ho, čo je tak sám a on, že ho kamaráti zradili, lebo si našli robotu. Na úrade som bol často do noci. Večer som sa vracal domov okolo Umeleckej záhrady. Stretávala sa tam mládež. Bolo to miesto známe

navštívil nejaký veľvyslanec. Pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove mi kardinál Tomko povedal, že 37 veľvyslancov na jednom mieste ešte v živote nevidel,“ spomína. Potom, ako vo funkcii skončil, založil ďalšiu firmu. Neskôr sa pustil do pomoci dcére, ktorá zakladala školu pre deti trpiace autizmom. Robil od projekčných prác, cez všetky remeselné a stavebné činnosti. Aj tu sa mu stalo, že ak mu niekto tvrdil, že sa čosi nedá, nedal sa a ukázal mu, že to pôjde. Už dvanásť rokov sleduje komunálnu politiku v Prešove z úzadia. „Žijem stále v meste, kde si ma budú ľudia spájať s rekonštrukciou historického centra. Keď sme ho

rekonštruovali, všetko bolo rozkopané. Záležalo mi na tom, aby sme vymenili všetky inžinierske siete, aby bol s tým už na desaťročia pokoj. Chodili za mnou majitelia budov a obchodov, že im nejdú obchody, všade majú blato. Neustúpil som a rekonštrukciu som dotiahol do konca podľa plánu. Neskôr mi za to prišli poďakovať. Je pravdou, že som nebol človek kompromisov. Myslím si, že ak kompromis urobí človek v zásadnej veci raz, bude ich už potom robiť stále a vo všetkom,“ hovorí. Pripúšťa, že sleduje dianie okolo nastávajúcich volieb. Zaujímajú ho ako človeka, ktorý videl politiku aj z tej odvrátenej strany. Na kandidátov v súčasných voľbách na prezidenta, či na kandidátov do samospráv má vlastný, rokmi overený názor. „Je jasné, že každý z nich bude voličom veľa sľubovať. Je ale na ľuďoch, aby si dokázali zodpovedať, či je možné, aby im kandidáti v danej funkcii boli schopní tieto sľuby aj splniť. Bolo by dobré, ak by si ľudia uvedomili, kto z nich čo môže. Pretože sľúbiť možno hocičo. Voliči by mali v sebe mať aspoň štipku súdnosti. Nemôžu predsa uveriť, že niekto dokáže urobiť zázrak len preto, že im to sľúbi. Nie je vôbec podstatné, ak sa kandidát oháňa tým koľko vplyvných ľudí pozná, a že to zaručí rozvoj. Ja som nemal dobré vzťahy s Vladimírom Mečiarom. Dokonca po Prešovčanoch odkázal, že ak budú mať takého tvrdohlavého primátora, nebudú mať ani tri kilometre ciest. Nebola to pravda. Systematicky sme pracovali na prípravách projektov, chodil som na ministerstvo a mal som šťastie na odborníkov, ktorí rozumeli našim zámerom. Vo vhodnej chvíli, keď sa uvoľnili zdroje, sme mohli vytiahnuť hotové projekty a pustiť sa do práce. Mali sme vtedy päťkrát menší rozpočet ako teraz a nezadlžili sme mesto,“ zdôrazňuje. Minulosti nič nezazlieva „Myslím si, že ľudia by nemali voliť niekoho len preto, že si dokáže zaplatiť miesto na bilboardoch, ale ľudí, ktorí majú schopnosť chápať a pomáhať druhým. Ľudí, ktorí sa dokážu zhovárať nielen s poslancami, ale aj s robotníkmi. Ľudí, ktorí si prešli tvrdou školou života. Základnou povinnosťou politika má byť komunikácia s občanmi. Koľko ľudí má dnes pocit, že im niekto rozumie? Myslím si, že minimum. Politici si s ľuďmi nevedia nájsť spoločnú reč. Nedokážu sa k nim priblížiť. Preto si ani nedokážu čo len predstaviť, aké majú základné potreby. Blízkosť a empatia s ľuďmi sa nedá naučiť v žiadnej škole, či univerzite. Iba ak v škole života. Politici sa musia naučiť počúvať, snažiť sa ľuďom porozumieť a mať k nim blízko. Je jasné, že ak to tak nebude, potom sa bude dariť kandidátom, ktorí budú voličom sľubovať a hovoriť im, čo chcú počuť. Zvolia ich, pretože nikto iný im nič lepšie neponúkne,“ zdôrazňuje. Prichádza jar a pred rodinou Juraja Kopčáka sú ďalšie spoločné dni, keď bude ako starý otec venovať svoj voľný čas vnúčatám a pomáhať svojim deťom vodiť talentovaných potomkov na krúžky. Doba, v ktorej žijú oni sa s dobou, v ktorej prežil detstvo on, nedá porovnať. „Boli to ťažké roky. Ja, aj napriek všetkému, bývalému režimu nič nezazlievam. Keby som tú dobu neprežil, nenaučil by som sa všetko, čo dnes viem. Ak by nebolo minulosti, nestal by som sa nikdy tým, kým som. Neprežil by som nikdy to, čím som si prešiel a nedosiahol by som to, čo som si predsavzal,“ uzavrel. Anna Kornajová


4

Spravodajstvo / Inzercia

24. 2. 2014

DUCHOVNÉ SLOVO

Domino efekt

Moja známa mi minule povedala: „Jeden z našich pacientov sa na mňa zahľadel a z ničoho nič sa na mňa obrátil s otázkou: „Sestrička, povedzte mi, kedy sa vám lepšie robilo - teraz alebo pred revolúciou?“ Rozosmiala som sa a s ešte väčším úsmevom na tvári som mu povedala: „ Dedo, keď bola revolúcia, mala som 6 rokov.“ „Aha,” zvolal na znak toho, že pochopil a bez dlhého otáľania začal rozprávať svoje postrehy a porovnávania, čo bolo vtedy a dnes už nie je.” V týždni, keď mi rozpovedali tento príbeh, stretol som sa v kaviarni s troma dámami v zrelom veku. Sedeli, popíjali kávu a červené víno, hovorili o živote a nakoniec skončili pri skonštatovaní, že „vtedy bolo lepšie“.

Chýbajú im vraj tie istoty vtedajšej spoločnosti – najmä práca. Nastúpil si ako osemnásťročný do podniku a vedel si, že z neho odídeš, keď príde dôchodcovský vek. A predsa je tu niečo, čo sa ani vtedy a ani dnes nezmenilo. Ba pokračuje míľovými krokmi. Postoj k morálke. Vladimír Iljič Lenin, ruský marxistický revolucionár a architekt moderného komunizmu, kedysi povedal: „Ak chceme zničiť národ, musíme najprv zničiť jeho morálku a padne nám do lona ako zrelé ovocie.“ Akokoľvek by sme sa snažili byť „slepými“, pravdivosť a realita tohto výroku sa nedá prehliadnuť. Aj keď si neraz nasadzujeme ružové okuliare a vravíme si, že to nie je až také zlé. Pravdupovediac, relativizujeme

zlo. Posúvame jeho hranice. Len sa potom nemôžeme čudovať, že niečo krásne a dobré sa z nášho života naozaj vytráca. Margaret Halsey, americká spisovateľka, napísala: „Ak sa niekedy z akéhokoľvek dôvodu očividne a bezprecedentne porušia morálne pravidlá v jednej oblasti, trebárs v politike, je nesporné, že tak ako nasleduje noc za dňom, bude v dominovom efekte nasledovať kolaps všetkých ostatných pravidiel v športe, v zábave, vzdelávaní, vo vojenstve, v obchode i vo vládnutí.“

Celý môj doterajší život je o cestovaní. Nie je to cestovanie zamerané na poznávanie krajín. Túto etapu mám za sebou. Po rokoch si uvedomujem, že v podstate je to všade rovnaké. Domy, ľudia, stromy... všade iné ale stromy. Teraz cestujem na milimetri štvorcovom sveta a tu spoznávam tajomstvá života. Časté presúvanie sa autobusom a vlakom mi prináša tie najkrajšie filmové zážitky, ktoré mi osud ponúka. Pozorujem správanie známych ľudí a ich vzťahy, známu krajinu, počúvam príbehy, ktoré by mi závidel nejeden režisér. Hľadám v nich koreňovú sústavu našich predkov a porozumenie pre človečinu.

autobuse vládne, sa tak často nevidí. Všetci Roztočania sa poznajú a nahlas zhovárajú. Hlavné témy: počasie, zdravotné problémy a politika. Zrazu zaregistrujem vpredu sedieť dedinského filozofa. Ide k lekárovi. Spozorniem, lebo tento vzácny druh vyskytujúci sa v spoločnosti ma stále pobaví a poučí. Autobus prechádza okolo historického parku, pravoslávnej cerkvi, gréckokatolíckej cerkvi, pred ktorými stoja kríže s ukrižovaným Isusom Christom. Keď je autobus pred krížom pri gréckokatolíckej cerkvi, roztocké ženičky spozornejú, stíchnu. Jedna pred druhou sa naučene, a tak trochu divadelnícky, prežehnávajú. Ticho v autobuse ešte doznieva niekoľko metrov ďalej od cerkvi. Rozmýšľam o tomto zvyku a v duchu hodnotím svoju mieru re-

ligiozity, keď tu zrazu na celý autobus hlasno prehovorí dedinský filozof: „Tak pred vašou cerkvou ste sa žehnávali ukrižovanému Isusovi Christovi a pred pravoslávnou bol na kríži kto?“

Nastupujem ráno v Stakčíne do autobusu, ktorý prišiel zo Stakčínskej Roztoky a smeruje do Sniny. Rodinná atmosféra, ktorá v

Ranná kázeň

Jozef Kozák

FOTO: KORN

Zrazu je v autobuse akosi dusno. Tá najsebavedomejšia ženička neisto odpovedá: „Prečo? Aj tam bol Isusko ukrižovaný na kríži.“ Filozof na to: „Tak prečo ste sa neprežehnávali aj pred ním? Christos bol len jeden a trpel za nás na jednom kríži. Alebo boli dvaja? “

Keby len dvaja, pomyslela som si. Jeden gréckokatolícky, druhý pravoslávny, tretí rímskokatolícky... Pravdivá ranná kázeň, za ktorú som sa v duchu poďakovala ľudskej múdrosti. Daniela Kapráľová

Slovenskí vinohradníci z Tokaja obhájili chránenú značku

V Humennom bola krajská súťaž prednesu kresťanskej poézie a prózy

Cirkevná spojená škola v Humennom bola miestom kde sa v súťaži stretli najlepší recitátori Košického a Prešovského kraja. HUMENNÉ. Do 21. ročníka krajskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy sa zapojilo až 70 súťažiacich. ... a slovo bolo u Boha Daniela Hojdanová z Cirkevnej spojenej školy v Humennom informovala, že po slávnostnej svätej omši sa súťažiaci rozdelili do jednotlivých kategórii, aby sa v silnej konkurencii predstavili porote. „Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať svoju školu, ale i mesto na celoslovenskom kole v Bratislave,“ povedala Hojdanová. (korn) Výsledky súťaže 1. kategória – 1. – 4. ročník: Poézia: 1. miesto: Mária Macková, ZŠ Sv. Rodiny, Sečovce, Próza: 1. miesto: Barbara Kerekaničová, CSŠ Humenné 1. kategória – 5. – 6. ročník, príma: Poézia: 1. miesto: Klára Halasová, CSŠ Vranov nad

Topľou, Próza: 1. miesto: Peter Terpitko, CSŠ Bardejov 3. kategória – 7. – 9. ročník, sekunda, tercia, kvarta: Poézia: 1. miesto: Nina Danišová, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice, Próza: 1. miesto: Alžbeta Baldovská, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice 1. kategória – stredné školy:

Poézia: 1. miesto: Šimon Mesarč, Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Košice, Próza: 1. miesto: Marek Pulščák, Gymnázium bl. Matky Terezy, Svidník 1. kategória – dospelí: Poézia: 1. miesto: Monika Stebilová, ZŠ a MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou (hojd.)

FOTO: CSŠ Humenné

n Talentovaní recitátori postúpili na celoslovenské kolo do Bratislavy.

Kamienčanka priblížila tradičné páranie peria v obci

Večer v teplej izbe vykúrenej kachľovou pecou, vôňa čaju, stôl plný peria, šikovné ženské ruky, pesničky, príhody a žarty. Takúto atmosféru párania peria mali možnosť zažiť obyvatelia malebnej obce Kamienka v okrese Humenné. KAMIENKA. V októbri minulého roka vzniklo občianske združenie Kamienčanka a už po krátkom čase sa dokázalo predstaviť vo folklórnozábavnom pásme „Páranie peria v Kamienke.“

perie. V minulosti mali na každom dvore husi. Napárané perie slúžilo k výrobe perín a paplónov ako povinná výbava pre nevesty,“ povedal. „Aj na javisku sa odohrával pravý magický večer, kde popri páraní odznievali strašidelné historky, ale aj vtipy na pobavenie. Nechýbali ani ,,pribranci“- muži prezlečení za strašidla, ktorí prišli postrašiť páračky. Po skončení párania gazdiná pripravila pohostenie, kde si spoločne všetci aj zaspievali,“ popísal.

neutíchajúci potlesk prinútil súbor pridať ešte pesničku. „Občianske združenie plánuje pokračovať v takýchto pásmach a približovať miestne tradície a život na dedine v minulom storočí predovšetkým mladšej generácii. Vedúca súboru a predsedníčka občianskeho združenia Anna Židová deklarovala, že má pripravené nové pásma a tak sa občania obce sa môžu tešiť na nové vystúpenia,“ avizoval. „Ďakujem všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tejto zmysluplnej aktivite, predovšetkým účinkujúcim za ich kvalitný výkon,“ uzavrel starosta. (korn)

Po rokoch boja o chránenú značku pôvodu rozhodol Súdny dvor Európskej únie v prospech Slovenska. Vinohradníci môžu vína dopestované nad Čerhovom, vo Veľkej či Malej Tŕni, Viničkách alebo v Slovenskom Novom meste neďaleko hraníc s Maďarskom, označovať ako vína pochádzajúce z Vinohradníckej oblasti Tokaj. Radosť z víťazstva však zatieňuje nedostatok pracovných príležitostí v regióne. pasili s maďarským Tokajom, lebo Páračky peria strašili TREBIŠOV. Vinohradnícky oni nechceli pripustiť, aby vína z „pribranci“ región Tokaj sa rozprestiera na tejto našej oblasti mali ten punc a v Benjamín území Maďarska a Slovenska. Blaha, starosta názve Tokaj. Sme na Tokaji, tu je Kamienky, informoval, že folklórhranica, ktorá ho delí na Maďarský Vo vestníku a Slovenský Tokaj. Pritom rozloha ny súbor Kamienčanka vystúpil Podľa tlačového komuniké Súdtoho slovenského je neporovnateľne 16. februára v kultúrnom dome v neho dvora Európskej únie zapísala menšia ako Maďarského Tokaja. ich obci. „Folkloristi v dobových na žiadosť Slovenska Komisia EuAle čo sa týka kvality, je to to isté krojoch priblížili pravý večer v gaz- Novými pásmami priblížia rópskej únie chránené označenie hrozno,“ myslí si Evka. Ospalý pôvodu „Vinohradnícka oblasť výraz obce pri hranici ospravedlňujú dovskom dome, kde sa poschádzali tradície obce Tokaj“ do zoznamov akostných vín sezónou. „U nás to žije hlavne susedia a blízki, aby spoločne párali Predstavenie malo veľký úspech a vyrobených vo vymedzených FOTO: KORN vtedy, ak sú u nás dni otvorených regiónoch. Tento zoznam, ktorý sa vyhotovuje na základe vnútroštát- n Známa vinohradnícka obec sa Tokajských pivníc v Tŕni, v Čerhove, v lete a začiatkom jesene mení vo Viničkách. Vtedy tu príde vlak s nych právnych úprav týkajúcich sa na rušné centrum Slovensko- turistami hlavne z Košíc. Tí sa u nás podmienok používania regimaďarského pohraničia. vyžívajú,“ chvália výbornú atmosstrovaných označení pôvodu, bol uverejnený v Úradnom vestníku „Tokajská vinohradnícka oblasť“. féru vinobraní, či ochutnávok vín. Európskej únie 17. februára 2006 a Maďarsko sa teda obrátilo na 10. mája 2007. Všeobecný súd s cieľom dosiahnuť Dôležitá vec zrušenie zápisu chráneného „Do Trebišova je to od nás 30 kiloZmena na žiadosť Slovenska označenia pôvodu „Vinohradnícka metrov, nakupujeme v SátoralPo dvoch rokoch, deň pred oblasť Tokaj“ v databáze E Bacchus. jaújhely. Prejdeme cez potok a sme v nadobudnutím účinnosti nového Súdny dvor Európskej únie ale in- obchodoch. Ceny sú porovnateľné. Vo režimu vinárskych výrobkov a formoval, že po dlhom právnom ko- Veľatoch, v Trebišove, v Michaľanoch zavedením elektronického registra naní je žaloba podaná Maďarskom máme dobrých lekárov,“ hovorí chránených označení pôvodu a neprípustná a zamietol odvolanie Olinka. O tom, či bol boj za značku dôvodný, nepochybuje. No spolu si chránených zemepisných označení Maďarska v plnom rozsahu. myslia, že bojovať by v tomto regióne vín, bol uverejnený nový zoznam bolo hlavne o jednu veľmi dôležitú akostných vín. V rámci toho bolo na Víťazstvo potešilo žiadosť Slovenska zmenené chrá- Tokajská vinohradnícka oblasť na vec. „Nie je to tu koniec sveta, ale niet nené označenie pôvodu, ktoré bolo Slovensku pôsobí teraz na prelome tu práce. Ľudia odchádzajú za prácou uverejnené v predchádzajúcich zoz- jari a zimy ospalým dojmom. V ďaleko. Až do Rakúska na FOTO: BB namoch, na Tokajská vinohradnícka Slovenskom Novom Meste sa v dvojtýždňovky,“ prezradia nám. A táto oblasť. Potom, ako sa Komisia nedeľu popoludní vyberajú na skutočnosť trápi podľa nich miestnych n Na javisku sa odohrával pravý magický večer, kde popri páraní odznievali strašidelné historky, ale aj vtipy na pobavenie. (korn) ubezpečila, že ku dňu zavedenia prechádzku sestry Eva Dušková a ľudí azda najviac. databázy E Bacchus sa v predmetnej Oľga Čerhitová spolu s kamarátkou slovenskej právnej úprave skutočne Margitou Jarkáčovou. Cez most uvádzalo označenie „Vinohradnícka pekne hore kopčekom do centra Sáoblasť Tokaj“, vyhovela žiadosti toraljaújhely. Priezvisko Čerhit je v Pred letnou turistickou sezónou pribudnú pri cestách v Prešovskom samosprávnom kraji nové hnedé turistické Slovenska tak, že zmenila informá- tejto oblasti netradičné. „Náš otec cie uvedené v tejto databáze. Ján pochádzal z obce Jasenov pri tabule. Návštevníkov upozornia na jedinečné lokality regiónu. Humennom. Do Slovenského PREŠOV. Prešovský kraj má medzi nimi Spišská Kapitula, his- na území kraja zisťovali dosť ťažko. stĺpiky k tabuliam v okresoch BardeŽiadosť o zrušenie zápisu Nového mesta v roku 1949 naruko- množstvo turisticky atraktívnych torické centrum Levoče, jov, Stará Ľubovňa, Humenné a Maďarsko však túto zmenu napadlo, val, oženil sa tu a usadil,“ povedali lokalít. Na to, aby sa k nim turisti Ľubovniansky hrad, kaštiele v Hu- Stĺpiky sú už zabetónované Snina. Práce sa dokončujú v okrepričom poukazovalo na novú Evka s Olinkou. Dianie okolo zá- ľahšie dostali, budú slúžiť hnedé mennom a v Snine, pútnické miesta „Pripravujeme 40 veľkých tabúľ s soch Poprad, Kežmarok a Levoča. slovenskú právnu úpravu v oblasti pasu o chránené označenie pôvodu turistické tabule. Mariánska hora a Gaboltov, kúpele rozmerom dva krát jeden a pol metra Ak všetko dobre pôjde, tabule by vinárstva prijatú 30. júna 2009, ktorá sledovali a z víťazstva sa tešia. „Je v Bardejove, Vyšných Ružbachoch i a 40 malých smerových tabúľ so šíp- mohli byť kompletne nainštalované nadobudla účinnosť 1. septembra to výborné. Pretože to dlho obhajo- 20 cieľových bodov v Červenom Kláštore, ale aj kami,“ povedal Janoško. „Väčšina z do marca. Realizáciu celého zámeru 2009 a v ktorej sa uvádzal výraz vali, tú značku. Veď, my sme zá- Hovorkyňa Prešovského samo- Múzeum TANAPu, symbolický cin- nich bude umiestnená pri cestách I. zabezpečuje KOCR Severovýchod správneho kraja Veronika Fitzeková torín na Popradskom plese, lanovka triedy, ale časť uvidia vodia vodiči aj Slovenska zo svojho rozpočtu. Nákinformovala, že na 80 tabuliach bude na Lomnický štít, či expozícia v pri regionálnych komunikáciách II. lady na výrobu a osadenie tabúľ kraj prezentovať 20 vybraných Nestville parku,“ povedala. a III. triedy. K dnešnému dňu sú dosahujú 36 tisíc eur,“ povedala cieľových bodov záujmu. „Nechýba osadené a zabetónované všetky Fitzeková. Hnedé tabule Prezentované lokality vyberali v Podpora návštevnosti spolupráci s oblastnými organizá„Projekt hnedých tabúľ pripravuciami cestovného ruchu. jeme už niekoľko rokov. Problé„Zohľadňovali sme tiež už existumom však boli vždy financie. júce hnedé tabule, aby sme doplnili Som rád, že nadchádzajúcu turischýbajúce a aby zároveň nedošlo k tickú sezónu naštartujeme s touto duplicite,“ vysvetlil výkonný žiadanou novinkou. Verím, že tiež riaditeľ Krajskej organizácie cespodporí návštevnosť v prezentoFOTO: KORN tovného ruchu (KOCR) Severovývaných lokalitách,“ pripomenul chod Slovenska Martin Janoško. predseda Prešovského samon Olinka, Evka a Margita sa vracajú domov na Slovensko z Maďarska. správneho kraja Peter Chudík. Z nedeľňajšej prechádzky v Sátoraljaújhely.Či sú pár metrov pred n Kaštieľ Humenné FOTO: PSK Fitzeková doplnila, že aktuálny n Kaštieľ Snina FOTO: PSK zoznam existujúcich hnedých tabúľ (korn) hranicou alebo za ňou, tvrdia, že sú v Tokajskej oblasti.

Hnedé tabule nasmerujú turistov do atraktívnych lokalít


ŠPORT

24. 2. 2014

Šport

BRONZOVÝ LESK Z MAJSTROVSTIEV SVETA PRE AREZA A MICHALA IVANČA, PUŇŤO S IGOROM ZAOSTALI

5

Dvojica našich známych skijöringistov musherov (bežec na lyžiach a pes) Michal Ivančo a Igor Štefan si na Majstrovstvách sveta WSA (Worldsledddog association) 2014 vo švajčiarskom stredisku Kandersteg v dňoch 13. - 16. februára nepočínali zle. Skvelé podujatie pritiahlo 240 štartujúcich a 2 500 psíkov z 200 tímov a 18 krajín. Z XI. Svetových majstrovstiev si Michal Ivančo so psíkom Arezom to potiahli na bronzovú medailu. KARDERSTEG / BANSKÉ / HUMENNÉ. Michal Ivančo, rodák z Banského pri Vranove nad Topľou, člen klubu Prima Siberian

Vranov sa skijöringu venuje iba štyri roky. Svoj život, okrem milej rodinky, zasvätil „behu na dlhé trate“. Beháva od svojich osem-

ako spôsob cestovania v zime na dlhé vzdialenosti. Ako športová disciplína sa do povedomia dostal skijöring v polovici minulého storočia. Počasie hralo v neprospech našich pretekárov

FOTO: -MJK-

n Bronzoví šampióni v skijoringu - Arez a Michal.

FOTO: ARCHÍV MICHIV

n Zohraná dvojica Igor Štefan (uprostred) z Humenného a Michal Ivančo z Bánskej pri Vranove nad Topľou (člen klubu Prima Siberian Vranov, vľavo) nepatrila ani na uplynulom svetovom šampionáte vo Švajčiarsku k outsiderom.

nástich, robil duatlon i triatlon a bežky mu tiež neboli cudzie. Odkedy do rodiny pribudol štvornohý Arez, začal behávať aj s ním, tzv. canicross. Ide o druh terénneho športu so psom, pričom jeden alebo viac psov je spojených lanom s bežcom. Michal je organizátorom troch bežeckých pretekov v regióne – Bančanská 10-ka (v júli bude 19. ročník), Banské - Mláčky (časovka do vrchu, v auguste 6. ročník) a rovnako 6. ročník v októbri v behu do vrchu Banské - Mláčky. Úspechy medailového lesku na bežkách na seba nenechali dlho čakať – bronz na Majstrovstvách Európy v Nemecku z minulého roku a s titulom majstra sa Michal vrátil z Majstrovstiev sveta v Rakúsku, tiež v roku 2013. Skijöring je športovou disciplínou, v ktorej je lyžiar ťahaný psami, sobom, koňom alebo motorkou. Korene má v Škandinávii, keď pred zopár storočiami slúžil

„V piatok pršalo, sneh bol mokrý. V noci na sobotu primrzlo, rovnako sneh bol zľadovatelý, trať tak bola rýchla, čo mne aj Puňťovi vyhovuje. Žiaľ v noci na nedeľu napadlo cca 30 cm čerstvého snehu, bol však mokrý a ťažký. Všetko nasvedčovalo tomu, že som namazal lyže nie najlepšie. Keď sme s Michalom videli vybavenie švajčiarskeho servisu... niet divu, že sme neatakovali prvú priečku. Netrápil som sa na trati iba ja. Puňťo si tiež vytrpel svoje, keď musel potiahnuť viac ako obvykle. A keď ma obehol už aj Michal, neskôr pretekári, ktorí štartovali až po mne, bolo mi jasné, že naše prvenstvo je definitívne ohrozené. Vízia umiestnenia v prvej trojke bola fuč,“ smutne sa vyznal sklamaný Igor. Tri okruhy s 13,5-kilometrovou traťou

Po prvom dni boli na 13,5-kilometrovej trati (SJM1) pred Humenčanom Igorom Štefanom (35:16.9) traja Švajčiari – 1. M. Benedetti (SUI) 34:44.6, 2. U. Schopfer (SUI) 35:03.2, Ch.

Muller (SUI) 35:05.2 a na chrbát dýchal z Igorovi z piatej pozície so stratou 57.1 sekúnd na prvého (zo šestnástich štartujúcich). Z druhého okruhu vzišiel najlepšie

n Arez a Michal Ivančo na Majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Puňťo a Igor, keď sa s časom 33:48.7 zaradili priebežne na prvú priečku. Arez „vytiahol“ Michala na priebežné tretie miesto (34:08.9). Počasie je hádam jediná vec, ktorú človek neovplyvní. A tak sa aj stalo. Nedeľná jazda bola pre Igora kritická. Aj napriek tomu, že lyže voskoval spoločne s Michalom, ten si tretie miesto z

FOTO: -MJK-

n Krajina helvétskeho kríža tentokrát šťastie Humenčanovi Igorovi Štefanovi nepriniesla.

n Hrdý bronzový šampionik z posledných Majstrovstiev sveta WSA Michal Ivančo pred výkladnou skriňou svojich trofejí (bežeckých i z pretekov s Arezom či Beou).

n Michal Ivančo tesne po vyhodnotení najlepšej trojice svojej kategórie SJM1.

FOTO: ARCHÍV MICHIV

FOTO: ARCHÍV IS

FOTO: -MJK-

FOTO: ARCHÍV MICHIV

FOTO: -MJK-

n Majster sveta spred dvoch rokov, 4,5-ročný Puňťo nám ukázal aj miesto svojej tréningovej časti života.

n Trio z Banského – Michal Ivančo so svojimi psíkmi, Arezom (vpravo) a Beou. Bea je osemnásťmesačná sestra Areza druhého dňa zachoval. Aj v najpočetnejšie zastúpenú discicelkovom hodnotení, s časom plínu (39 pretekárov na 7,9-km 37:57.6 si so svojim ťahúňom trati) a Lukášovi pripadlo po troch Arezom si prevzali bronzovú dňoch 21. miesto s konečným medailu. Igorov čas 41:10.5 časom 1:01:25.7. Zvíťazil Poliak ho posunul až na konečné šieste Mateusz Surowka s časom miesto. Kategóriu SJM1 skijöring 53:06.6. ovládli domáci Švajčiari – Martin Benedeti celkovým Michal s Igorom mali v rozpise časom 1:46:03.4 a len s zabojovať o najvyššie priečky na niekoľkosekundovou stratou na Majstrovstvách Európy FISTC v víťaza Christian Müller s časom talianskom stredisku Auronzo di 1:46:08.9. Cadore (21. – 23. 2.). Pre veľmi zlé poveternostné podmienky a Druhý z humenských zástupcov, štedrú snehovú nádielku boli Lukáš Packo je „doma“ v C1 majstrovstvá zrušené. -MJKkategórii – štyri psy a sane. Išlo o

Ukrajinskí športovci a ich rodiny sú v bezpečí

HUMENNÉ / SNINA. Minulý štvrtok sa mnohí obyvatelia európskych štátov, nielen v blízkosti našej hranice smerom na východ, zobudili do „neistého“ dňa. Médiami prepukli správy o bojových nepokojoch v hlavnom meste Ukrajiny. Občianske nepokoje pretrvávajú aj v iných mestách, ale nie v tak vážnom rozsahu. Zaujímali sme sa preto, ako vnímajú situáciu naši ukrajinskí športovci. Naši dvaja ukrajinskí legionári na poli futbalovom, hráči ŠK Futura Humenné - Russlan Ljubarskij (Bar vo Vinickej oblasti), držiteľ Ceny Olega Blochina „Goleador“ za 107

gólov strelcov Ukrajiny, a Igor Lovska, podľa slov manažéra klubu Martina Frigu vnímajú bojovú situáciu za našou východnou hranicou celkom pokojne. Veria, že je to otázka pár dní, kedy sa konflikt v hlavnom meste Ukrajiny vyrieši. Ich rodiny nežijú v blízkosti ohniska nepokojov. „Sninský zápasník klubu ZK Vihorlat Mykola Bolotnyuk, s rodnými koreňmi na Ukrajine, strávil uplynulé dni na turnaji v Bulharsku,” uviedol prezident zápasníckeho klubu Jaroslav Zaremba. Mykolajova rodina žije na opačnej strane ohniska súčasných nepokojov na Ukrajine. -MJK-


6

Šport

24. 2. 2014

Futbalová mládež regiónu si zmerala sily na turnaji vo Vranove

VRANOV NAD TOPĽOU. Zimné futbalové pauzy medzi jarnou a jesennou časťou sezóny využívajú jednotlivé kluby na organizovanie futsalových turnajov. Uplynulý týždeň jeden taký, halový turnaj mladších žiakov kategórie U12 a U13, zorganizoval MFK Vranov nad Topľou v telocvični ZŠ Lúčna. V staršej kategórii triumfovalo vranovské

dobru „klímu“, hráči boli v neustálom kontakte, žiaľ, chvíľu im trvalo, kým sa zorientovali. Moji zverenci splnili moje očakávanie. Príležitosť zahrať si dostali všetci hráči. Odviedli pekný výkon, ale futbalové šťastie im hneď v prvom zápase neprialo”. Marián Feigl: „Vzhľadom na to, že družstvo U-12 je doplnené polovicou mladších chlapcov (U-11), hodnotím ich vys-

FOTO: -MJK-

n Futbalová mládež zo Sniny s Peťom Hišemom (vľavo) a Paľom Kirňákom. B-čko, sninské futbalové dvanástky ovládli mladšiu. Najlepším strelcom turnaja bol Richard Piliar (10 gólov, MFK Snina) a brankárom Šimon Buhaj (MFK Snina).

Ohlasy humenských trénerov – Jozef Štafura: „Turnaj mal veľmi

túpenie na turnaji pozitívne. Ukázali určitý potenciál súperiť aj so skúsenejšími. Škoda niektorých zaváhaní, v útočnej aj obrannej fáze hry (vlastný gól s Trebišovom), množstvo nepremenených príležitostí v zápase proti Vranovu. Tieto chyby vyplývajú z nedostatku

skúseností, nižšieho sebavedomia a z malého počtu odohratých zápasov za sezónu (6 majstrovských zápasov) v I. triede mladších žiakov v oblastnej súťaži”. Zostavy - ŠK Futura U13: Maroš Juras – D. Prokopčák, S. Timuľák, S. Kuľha, Pe. Krídla, A. Macko, Š. Ganaj, F. Čakloš, T. Matuščák, A. Havlíček, Š. Vaceľ, J. Horvat, J. Packo, Martin Juras, V. Balint, Š. Borc. Tréner: Jozef Štafura: ŠK Futura U12: O. Vasilco – A. Maškuľák, F. Čopan, D. Bobela, Ma. Harvila, M. Novák, D. Švandrlík, S. Harvan, S. Lopanič, R. Šepeľa. Tréner: Marián Feigl. MFK Snina U13: Buhaj (Petrovka) - Terpák, Gaži, Maliňak, Ondika, Danko. Tréner: Pavol Kirňak. MFK Snina U12: Buhaj (Petrovka)- Butala, Piliar, Mesároš, Vozár, Štofík, Šmajda, Šteňo. Tréner: Pavol Kirňak. Slavoj Trebišov U13: P. Ňarjaš, C. Vaľko, M. Szabo, J. Boberský, F. Palfi, P. Čerňák, J. Zamba, D. Barna, P. Hreha, M. Volebko, M. Buraľ, E. Zmij, D. Mikloš, J. Bača. Tréner: C. Vaľko st. Slavoj Trebišov U12: Kačala, Bajus, Tutko, Becza, Prosba, Onda, Tót, Levický, Lajčák, Rusnák, Kovalčin, Horvát, Palfi, Belej, Borovič. Tréner: Marek Takáč. Výsledky U-13: Vranov A – Snina 1:0, Vranov A – Humenné 1:0, Vranov A – Trebišov 1:3 (G Trebišov:

Palfi 2, Vaľko), Vranov A – Vranov B 0:5, Snina – Humenné 1:4 (G: Piliar - Kridla 3,Havliček 2), Snina – Trebišov 0:4 (G: Palfi, Vaľko, Barna, Boberský), Snina – Vranov B 1:3 (G Snina: Gaži), Humenné – Trebišov 1:1 (G: Timuľák – Barna), Humenné – Vranov B 4:2 (G Humenné: Havliček 2, Kridla, Packo), Trebišov – Vranov B 1:3 (G Trebišov: Boberský). Poradie (U-13): 1. MFK Vranov n/Top. B, 2. ŠK Futura Humenné, 3. Slavoj Trebišov, 4. MFK Vranov n/Top. A, 5. MFK Snina. Výsledky U-12: Vranov A – Snina 1:8 (G Snina: Piliar 2, Mesároš 2, Vozár, Štofík, Butala), Vranov A – Humenné 1:3 (G Humenné: Švandrlík 2, Harvan), Vranov A – Trebišov 2:4 (G Trebišov: Tutko 3, Prosba), Vranov A – Vranov B 1:6, Snina –

FOTO: -MJK-

n Humenské "trinástky a dvanástky" pod taktovkou Jozefa Štafuru (vľavo) a Mariána Feigla. Humenné 2:3 (G: Piliar, Vozár Harvan, Šepeľa, Kislan), Snina – Trebišov 5:1 (G: Piliar 4, Šmajda – Levický), Snina - Vranov B 7:4 (G Snina: Piliar 3, Mesároš 2, Vozár, Štofík), Humenné – Trebišov 1:2 (G: Maškuľák – Rusnák, Lajčák),

Humenné – Vranov B 0:2, Trebišov – Vranov B 2:5 (G Trebišov: Kovalčin, Prosba). Poradie (U-12): 1. MFK Snina, 2. MFK Vranov n/Top. B, 3. Slavoj Trebišov, 4. ŠK Futura Humenné, 5. MFK Vranov n/Top. A. -MJK-

FOTO: -MJK-

n Cyprián Vaľko (vľavo v podrepe) a Marek Takáč doprevádzali mladých futbalistov z Trebišova.

II. BASKETBALOVÁ LIGA (sk. Východ), MUŽI – 13. KOLO

1. BK Humenné – BK Esprit Košice 64:74

FOTO: -MJK-

n Zastúpenie usporiadateľa turnaja, MFK Vranov nad Topľou, bolo početné. Na snímke s Tomášom Komárom a Romanom Kuzemkom (vpravo).

Vzájomná výmena šachových skúseností

HUMENNÉ. Priestory neziskovej organizácie Šachy Reinter, n. o., boli tretiu februárovú sobotu dejiskom dvoch zaujímavých podujatí. Na jednej strane to bola premiérová realizácia školenia pre učiteľov, začínajúcich šachových trénerov a vedúcich šachových krúžkov, ktorý zrealizovala humenská šachová organizácia z pozície východoslovenského koordinátora projektu Šach na školách. Seminára sa zúčastnili humenskí šachoví tréneri a učitelia i pedagógovia zo Sniny, či z Belej nad Cirochou. „Úvodného slova sa zhostil Jaroslav Pčola, ktorý predstavil šachový život, úspechy a plánované akcie v našej neziskovej organizácii,“ ozrejmila problematiku Marianna Aľušíková. Odbornú časť seminára zastrešil Tomáš Krak, dlhoročný profesionálny šachový tréner a prvoligový hráč z Košíc. Zverenci súčasnej

Kam za športom VOLEJBAL

• Extraliga (nastavba 1. – 6.) – predohrávka 8. kola, štvrtok 27. februára 2014 o 18.00 hod.: ŠK Chemes Humenné – Ekonóm Nitra. (MŠH)

BASKETBAL

• 2. liga muži (sk. Východ) – 17. kolo, sobota 1. marca 2014 o 17.00 hod.: 1. BK Humenné – Tydam Košice. (MŠH).

slovenskej šachovej trénerskej špičky sa pravidelne umiestňujú na medailových priečkach slovenských šampionátov mládeže v šachu. „Ako trénovať šach tak, aby to bolo pre mládež pútavé a aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase? Aké rôzne didaktické hry na šachovnici použiť?“ Nielen na tieto, ale aj na mnoho ďalších otázok ponúkol T. Krak odpoveď. Nechýbali praktické ukážky. „V rámci účasti v tohtoročnej Medzinárodnej poľskoslovenskej cezhraničnej lige (spolu s desiatimi inými klubmi) sme prvýkrát u nás hostili dva tímy - GKS z Kornuty Gorlice a Parafia PW Świętej Jadwigy Gorlice. Svoje prvé zápasy oba humenské tímy remízovali, rovnakým pomerom 2:2, druhé vyhrali jednoznačným rozdielom 2,5:1,5 a 3,5:0,5,“ uviedla M. Aľušíková. -MJK- / (ma)

• Kadeti – sobota 1. marca 2014 o 13.00 a 15.00 hod.: 1. BK Humenné – Tydam Košice. (MŠH)

HOKEJ

• 2. liga muži (sk. B) – posledný zápas zákl. časti, 21. kolo, sobota 1. marca 2014 o 17.30 hod.: MHK Humenné - Brezno.

STOLNÝ TENIS

• 5. liga – 15. kolo, piatok 28. februára 2014 o 17.00 hod.: Kamenica n/Cir. B –

HUMENNÉ. Výškovo porovnateľný súper začal zápas na humenskej palubovke iba so základnou päťkou. Tri ďalšie posily na striedačke („dobehli“ neskôr) zasiahli do boja až v druhej desaťminútovke. Priebojný Glasa ani trojkovo disponovaný Kusko v úvodných pokusoch neuspeli. Humenčania vytiahli na 8:0 po trestných hodoch Ivanka, po dvojke pridali Lošák i Glasa a Ivanko na dvakrát pod

Tenistka Dominika Klimková na víťaznej vlne

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / HUMENNÉ. Dominika Klimková zúročila náročnú zimnú prípravu v skupine Tennis Junior Team Humenné (tréningovej skupine pre mladých hráčov). Na ďalšom podujatí zimnej tenisovej sezóny v Spišskej Novej Vsi na turnaji C kategórie sa dokázala po

presvedčivých herných výkonoch prebojovať až do finálového duelu. Dominika vykročila nebojácne a napriek nepriaznivému žrebu, keď už v prvom kole narazila na papierovú turnajovú jednotku Milátovú (TK Slávia Agrofert Bratislava), si so súperkou dokázala poradiť. Po vyrovnanom boji a setoch 7:6, 3:7, 7:6 postúpila do ďalších zápasov turnaja a počínala si bravúrne. Postupne zdolala Martonovú po setoch 6:3 a 6:3, i Galdúnovú 6:2 a 6:2. Premožiteľku našla až v samotnom finále, v ktorom rozdielom setov 2:6 a 2:6 nestačila na súperku a celkovú víťazku N. Takáčovú. -MJK- / (igon)

FOTO: archív IGON

ÚS ObFZ č. 25 - 13/14

Hažín n/Cir., sobota 1. marca 2014 o 17.00 hod.: Snina D – Košarovce B, nedeľa 2. marca 2014 o 10.00 hod.: Hrabovec n/L. – Dlhé n/Cir., o 14.00 hod.: Myslina – Kamienka B, Kolonica – Lieskovec. • 6. liga – 15. kolo, sobota 1. marca 2014 o 14.00 hod.: Snina E – Košarovce C, Kochanovce B – Stakčín, o 15.30 hod.: Ptičie – Ladomirov, o 17.00 hod.: Hažín n/Cir. B – Čertižné, Jabloň B – Belá n/Cir. C.

SEKRETARIÁT: l žiada: futbalové kluby (členovia ObFZ) zaslať poštou (e-mailom: futbalhe@mail.t-com.sk) na ObFZ Humenné zápisnicu z členskej schôdze (valného zhromaždenia) FK, TJ, ŠK za hodnotené obdobie roku 2013. Zatiaľ zaslali: I. tr. – Zubné, II. tr. – Papín, Z. Hámre, Rokytov. l FK, aby si v systéme ISSF vytlačili faktúru k úhrade za mesiac január 2014. Úhrada sa môže zrealizovať bankovým prevodom alebo v hotovosti v Slovenskej sporiteľni (nutné uviesť Variabilný symbol - číslo faktúry). V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti bude mať FK pozastavenú činnosť. l FK, aby si prostredníctvom ISSF v žiackej

(12:12, 7:24, 21:27, 24:11)

košom uspel. Súper znížil až na konci 4. min. po koši Dudu. V 7. min. si konečne vychutnal prvú trojku Ivo Kusko. Súper sa „rozbehal“ a osmelil sa dokonca na remízu (12:12) po I. štvrtine. A hostia z Košíc skóre otočili (13:17). V poslednej sekunde zavesil domáci Jurčišin (15:17), ale oddychový čas trénera hostí posunul súpera vpred. Nasledovala technická chyba domácej striedačky. Domácim vyskakovali lopty z koša alebo „preletovali“ cez kôš, pridali sa „kroky“. A súper sa vzďaľoval (19:36), aj vďaka hranici trojkového hodu a pekným kombináciám. V tretej štrvrtine náskok súpera vyskočil na 20 bodov (27:47). Trojkovo disponovaný súper sa opäť bodovo vzdialil a domáci nedokázali finalizovať akcie. Kŕč dolnej končatiny domáceho Lošáka zápas na chvíľu prerušil v samom zá-

vere tretieho dejstva. Rýchle tempo od úvodu poslednej desaťminútovky prialo hosťujúcemu tímu a jeho trojkovým pokusom. Dvadsaťbodové manko (47:67) už bolo ťažko zdolateľné, ale Dzurovej domácich upokojil trojkovým zakončením. Dve a pol minúty pred koncom zápasu domáci tím znížil na rozdiel 8 bodov (62:70), neskôr na šesť, aj keď za cenu faulov. Rýchla hra a nepresnosť na oboch stranách ukončili vyrovnané stretnutie v prospech hostí. Ivo Kusko zaťažil konto súpera 21 bodmi. 1. BK: Pe. Lošák 6, Ma. Babjak 2, T. Glasa 5, I. Kusko 21, Mi. Ivanko 10 (Jurčišin 4, Kelemeca 2, Pa. Sokyra 6, Mi. Babjak, Petrík, Dzurovej 8). Tréner: Marek Burič. Trestné hody (Humenné – Košice): 9/2 – 19/9. -MJK-

HUMENNÉ. S týmto mottom sa snaží vedenie Oblastného futbalového zväzu Humenné prilákať mladých prívržencov futbalu, aby okúsili rozhodcovský chlebíček. Humenský futbalový zväz sa snaží opäť o navýšenie počtu rozhodcov futbalových stretnutí. Podľa informácií sekretára ObFZ Humenné Ladislava Mochnackého, sa noví

záujemcovia o vyškolenie za rozhodcu môžu prihlásiť na tel. čísle 0905 225 513, resp. elektronickou formou na futbalhe@mail.t-com.sk. Pre nových rozhodcov Oblastného futbalového zväzu organizuje miestny zväz v Humennom seminár, ktorý sa uskutoční v nedeľu 2. marca od 9-ej hodiny v priestoroch humenského futbalového štadióna. -MJK-

Staň sa futbalovým rozhodcom

kategórií vymenili staré papierové žiacke preukazy za nové plastové RP. V jarnej časti štart na starý „papierový“ preukaz nebude hráčovi umožnený. l oznamuje, že prístupové konto („heslo“) hráča do ISSF (pre elektronický transfer) je možné zrealizovať pre viacerých hráčov aj vo futbalových kluboch po dohode so sekretárom ObFZ (tel. 0907 915 318). l PODPORTE MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 2% (3%) DAŇOU. Prosíme funkcionárov, hráčov FK, R, DZ a priaznivcov futbalu o podporu získania financií z podielu 2% zaplatenej dane pre mládežnícky futbal. V daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane potrebné vyplniť tieto údaje – IČO: 31957757, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno: Oblastný fut-

balový zväz Humenné, Ulica: Osloboditeľov, Číslo: 3, PSČ: 066 01, Obec: Humenné. Tlačivá pre fyzické osoby (zamestnancov) si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte alebo vytlačiť na www.futbalobfzhe.sk Futbalové kluby po získaní 2%-ej dane prostredníctvom ObFZ Humenné obdržia dotáciu (info: 0907 915 318). KOMISIA ROZHODCOV: l oznamuje, že konzultačné stretnutie s novými rozhodcami sa uskutoční 25. 2. 2014 (utorok) o 15.45 hod na sekretariáte ObFZ Humenné l žiada FK o nahlásenie nových záujemcov o vyškolenie za rozhodcov futbalu - info: Š. Styrančák, tel. 0905 225 513. Tento priestor má vyhradený ObFZ Humenné a zodpovedá za jeho obsahovú náplň.


24. 2. 2014

STOLNOTENISOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

• I. LIGA (sk. Východ) – MŠK Kys. N. Mesto – ŠKST Humenné 12:2, A. Valúch 3,5, R. Valúch st. 3,5, M. Zajac 2, P. Valko 1,5, M. Švec 1,5 – I. Serbák 1, D. Stoják 1, MSK Čadca B – ŠKST Humenné 14:0, M. Kapusta, M. Mariak a M. Kubalík po 3,5, J. Mudrík 2,5, 1xWO), Čadca B – V. Kapušany 9:5, Žilina – Ružomberok B 7:7, Valča – Bardejov 9:5, Revúca – Rožňava B 5:9, Rim. Sobota – Margecany 8:6, Kys. N. Mesto – V. Kapušany 10:4, Žilina – Bardejov 10:4, Valča – Ružomberok B 9:5, Revúca – Margecany 9:5, Rim. Sobota , Rožňava B 7:7.

• III. LIGA (sk. Severovýchod) – 16. kolo: Svidník – Humenné B 6:12; L. Tkáč 4,5, M. Bajcura 2,5, J. Mihaľovová 2,5, Ľ. Lukáč 2,5; Vranov C – Brezovica 18:0 WO, Bardejov B – Snina A 12:6, Š. Štúň 3, A. Pavlotty 1, Malinič 1, P. Paulik 1; Vranov B – Belá n/Cir. 6:12, Pe. Hubaľ 3, V. Zimný 2, M. Holp 1 – Vozár 4,5, Dráb 2,5, Drotár 2,5, Burík 2,5; Lemešany – Jabloň 12:6, Židzik 3, R. Šmiga 2, M. Čopan 1; Snina B – Stropkov 5:13, Charitun 2, M. Koscelanský 1,5, Kontuľ 1,5. • IV. LIGA (sk. Vihorlatská) – 16. kolo: Tecák Vranov – Brestov 14:4, J. Časár 4, R. Bak 3,5, M. Zajac 3, P. Rusnák 2,5 – Krokker 1,5, Pe. Barnišin 1,5, Švigar 1; Vranov D – Belá n/Cir. B 13:5, S. Fečo 4, M. Mušák 3,5, J. Kolečava 3, J. Kopčo 1,5 – Hrežík 2, Rác 1,5, Ovad 1,5; Čierne – Kochanovce 13:5, Kelich 2, L. Forró 2, Hromňák 1; Snina C – Kamenica n/Cir. 13:5, Fedorco 4,5, Bajus 3,5, A. Kopáč 3,5, Butala 1,5 – J. Sojčák 2, Š. Šram 2, 1xWO.

• II. LIGA – 10. kolo: Šar. Michaľany – Udavské 4:10, Ma. Gajdoš 3,5, Š. Eštok 3,5, J. Kudrec 1,5, D. Gajdoš st. 0,5, 1xWO; ŠKP Prešov – Udavské 4:10, D. Gajdoš st. 2,5, Š. Eštok 2,5, J. Kudrec 1,5, Ma. Gajdoš 1,5, 2xWO; Margecany B – Levoča 4:10; ŠKP Prešov – Vranov 6:8, I. Turanský 2,5, D. Oráč 2, J. Baran 2, Ľ. Jurkanin 1,5; Mokrance – Michalovce 9:5, J. Zausin 2,5, Š. Hanke 1,5, J. Jakubu 1; Valaliky – V. Kapušany B 6:8; Vojčice – Stadex Košice 5:9; Margecany B – Kežmarok 4:10; Šar. Michaľany – Vranov 9:5, J. Baran 2,5, D. Oráč 2,5; Mokrance – V. Kapušany B 6:8.

• V. LIGA (sk. Humenská) – 14. kolo: Lieskovec – Kamenica n/Cir. B 0:18, Nitkulinec 3,5, Bokša 3,5, J. Sojčák 3, F. Sojčák 2, Š. Šram 1, 5xWO; Myslina – Kolonica 7:11, Folenta 3,5, Tecák 1,5, Mi. Kohut 1, Telepun 1 –

HUMENNÉ. Určite aj naši hokejisti MHK Humenné sledovali priebeh Olympijských hier v Soči. Ale hlavne zápolenie slovenských hokejistov. Spochybňovať zloženie jednotlivých formácií je v plnej moci trénera a vedenia tímu a nie je v našej moci spochybňovať jeho úsudok. My sme boli zvedaví, ako videli okom odborníka počínanie si

špičkových hráčov. Od niektorých hráčov by som očakával viac, na druhej strane ma v dobrom prekvapil Tatár i brankár Laco. Strácali sme v oslabeniach. Hokej je šport, hrá sa na góly, každý s každým môže vyhrať. Záleží ozaj od zápasu. Mojím tipom na olympijského víťaza (v čase rozhovoru nebola známa semifinálová štvorica) je výber USA. Určite si to

Sabač ml. 4,5, Komár 2,5, Mat. Iliško 2, Starec 2; Kamienka B – Dlhé n/Cir. 4:14, Šepeľa 3,5, Rudik 0,5 – Milčík 4, S. Kohut 3,5, Polačko 3,5, Ma. Kohut 3; Košarovce B – Hrabovec n/L. 9:9, Bučko 3,5, M. Kaňuk ml. 3, Olexík 2, Karabinčík st. 0,5 – E. Demčák st. 3,5, E. Demčák ml. 3, Paulišin 1,5, Duda st. 1. Do klubu čerstvých šesťdesiatnikov pribudol 21. februára Štefan Šram. Hráči a vedenie pingpongového klubu ŠKST OcÚ Kamenica nad Cirochou, ktorého Štefan je členom, mu želajú pevné zdravie, šťastie v rodine a úspechy nielen na poli športovom.

• VI. LIGA (sk. Humenská) – 14. kolo: Belá n/Cir. C – Snina E 12:6, Ovad 4,5, Rác 3,5, M. Hašuľ st. 2, Burda 2 – Koban 3,5, Jankaj 2, Haburaj 0,5; Ptičie – Hažín n/Cir. B 15:3, Donič 4,5, J. Hajdučko 4,5, F. Mastiľák 4, Virtaš 2 – M. Paulík 1,5, Valko 1, Kováč 0,5; Košarovce C – Kochanovce B 11:7, Olexík 4,5, Sivák 3,5, Karabín 1,5, Sabol 1,5 – F. Forró 3, Krídla 2, Magej 2; Čertižné – Jabloň B 2:16, Sekera 1,5, Korba 0,5 – Mitro 4,5, Čopan 4,5, Ištok 4, Dudo 3; Ladomirov – Stakčín 5:13, Kira 3, Kacarabčin 1, Roškanin 1 – Husťak 4,5, M. Biľanský 3,5, Sochanič 3,5, J. Biľanský 1,5.

Slovenskí hokejoví olympionici očami humenských hokejistov

FOTO: -MJK-

slovenských hokejistov olympijskom ľade.

na

Pavol Segľa: „Videli sme v slovenskom tíme viacerých mladých hráčov, ktorí možno ešte nemajú také skúsenosti s veľkými podujatiami. Myslím si, že chalani zabrali naplno. Šport je z časti vždy aj o šťastí. Kvalita svetového hokeja, či už Slovinsko, Nórsko, Švajčiarsko, stúpa. Dnes zohráte už vyrovnanú partiu skoro s každým. Určite aj hráči z NHL (M. Hossa, Z. Chára) sú zo svojich zámorských súťaží vyťažení, ale sú to profesionáli. Slovensko nedisponuje momentálne tak kvalitnými hráčmi, aby sme zložili tím v porovnaní s Čechmi, Fínmi, Američanmi a pod. Myslím si, že máme obmedzený počet

Imrich Petrík

svojimi odovzdanými výsledkami zaslúžia, hrajú zodpovedne, tvrdo, sú rýchly, vedia dať gól.“ Imrich Petrík, gólman: „Ťažko mi je hodnotiť situáciu, ktorú prežívali naši hokejisti na olympiáde. Bolo vidieť individuálne chyby, ktoré sa dajú napraviť. Tímový duch by mal na tak veľkých turnajoch fungovať, jeden za druhého zaskočiť. Niekedy to chýbalo, niekedy toho bolo až príliš. Mali sme ťažké i dobré chvíle, horšie aj lepšie zápasy. Škoda prvej tretiny s Čechmi. Možno, keby hrali o niečo dlhšie, nemuseli by odvolať brankára, mali by viac času. Kanada je vždy veľkým favoritom na titul a je aj mojím tipom.“ (pozn. v čase rozhovoru nebola známa semifinálová štvorica) • A čo postup do finálovej série Humenčanov? „Našim súperom vo finálovej sérii bude Dubnica. Vieme, aký hokej hrá a vieme, prečo sme tu boli celú sezónu. Treba to už iba dokázať na ľade. S Dubnicou sme ešte nehrali, môžeme sa porovnávať iba papierovo. Očakávame kompletnú zostavu nášho družstva.“ -MJK-

Pavol Segľa a Michal Roháčik

Šport

7

EXTRALIGA – NADSTAVBA (1. – 6.) 7. KOLO

Mirad Prešov – Chemes Humenné 3:1 (25:22, 26:24, 13:25, 27:25)

P R E Š O V. Na konte humenských volejbalistov sa objavil po siedmom kole aj záporný zápis v tabuľke z palubovky Prešova. Naposledy, začiatkom februára vo finále Slovenského pohára, sa chemesáci s družstvom Prešova popasovali vo svoj prospech rozdielom 3:0. Súpisku chemesákov už okupuje mladučký Boldy, ktorý je však zatiaľ „lavičkovým“ hráčom.

Bališin, M. Pavelka 1, Pe. Mlynarčík 1). Tréner: Richard Vlkolinský. Esá: 3/5. Bloky: 6/9. R: Ján Servický – Peter Höger. Hrací čas: 115 minút.

• Myjava – Prievidza 3:0 (19, 14, 11), Nitra – Svidník 0:3 (-15, -15, -19).

Rozhodnutím SK SVF sa stretnutie 8. kola nadstavby Extraligy mužov ŠK Chemes Humenné vs. VK

Ekonóm SPU Nitra predohrá už vo štvrtok 27. februára 2014 o 18.00 hod., tradične na domácej palubovke Mestskej športovej haly v Humennom. Pôvodne sa stretnutie malo hrať v sobotu 1. marca 2014. Predpredaj vstupeniek na toto stretnutie potrvá do štvrtka 27. februára do 16.00 hod. v predajni IMA Šport v MŠH.

PRIEBEH – I. set: 7:8, 16:13, 21:18. II. set: 6:8, 15:16, 21:20. III. set: 2:8, 9:16, 11:21. IV. set: 7:8, 15:16, 18:21. VK Mirad PU: M. Lux 16, M. Faron 10, M. Hudák 17, Ľ. Macko 3, S. Lampart, M. Rajduga 16 – libero T. Lampart (J. Pelščák, M. Andráš, K. Pavlinský, Ľ. Závacký, E. Digaňa). Tréner: Ľuboslav Šalata. ŠK Chemes: M. Javorčík 16, M. Sarnecki 22, M. Mizerák 9,, J. Joščák 3, M. Jakubov 5, M. A. De Amo 5 – libero R. Szymczak (J.

n Ani 22 bodov poľského legionára Mykolaja Sarnieckeho, či šestnástka na konte Javorčíka, neprebili prešovského súpera.

Humenné Myjava Svidník Prievidza Prešov Nitra

• STARŠIE ŽIAČKY, 7. kolo: Chemes Humenné - VK Junior 2012 Poprad 3:0 (7, 13, 12) a 3:1 (16, 22, -21, 9). VK Chemes: Kristína Rohaľová, Diana Barnová, Martina Capová, Natália Cerulová, Nina Cipková, Lívia Demková, libero Katarína Karasová, Barbora Karoľová, Bianka Meždejová, Sarah Sedlářová, Katarína Pisáková, Alžbeta Csontosová, Liana Raganová. Trénerka: Ladislava Hricaková.

TABUĽKA 7 7 7 7 7 7

6 5 4 3 3 0

1 2 3 4 4 7

19:7 18 17:9 15 15:10 13 12:15 9 12:15 8 2:21 0

FOTO: archív -MJK-

VOLEJBALOVÝ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

2. HOKEJOVÁ LIGA, sk. B, MUŽI, 20. KOLO

MHK Blesky Detva – MHK Humenné 1:9 (0:5, 1:1, 0:3) Tímová spokojnosť, naplnil sa cieľ. Hráme s Dubnicou, musíme vyhrať a neskôr sa ukáže, čo bude ďalej.

HUMENNÉ/ DETVA. Erik Bochňa, kapitán MHK Humenné: „Splnili sme cieľ, ktorý sme si vytýčili pred sezónou – vyhrať vý-

FOTO: -MJK-

chodnú skupinu. Momentálne sme pred posledným kolom bez straty čo i len jedného bodu. S tým sme nadmieru spokojní. Druhý krok nás čaká s kvalitným súperom Dubnice. Verím, že naši fanúšikovia si nájdu čas aj na náš posledný zápas základnej časti, no podporu očakávame z hľadiska najmä v tom prvom zápase playoff už 8. marca. Veľa bude záležať od prvého zápasu, keďže sa hrá na dve stretnutia, prípadne tretie na neutrálnom ľade,“ vyznal sa kapitán humenských hokejistov Erik Bochňa. ŠTATISTIKA ZÁPASU – Góly: 12:45 M. Roháčik (J. Skokan – presilovka +2), 13:21 V. Mojdis (A.

Šimo, Pe. Česelka – presilovka +1), 17:30 Marek Mach (R. Ficko, J. Mihalič), 18:50 J. Skokan (M. Grega, Ľ. Caban), 19:14 E. Belušár (Pe. Česelka, M. Koma), 32:26 E. Bochňa (E. Belušár, Pa. Zavacký), 45:48 J. Skokan, 53:06 V. Mojdis (Marek Mach, A. Šimo – presilovka +2), 55:10 J. Mihalič – 34:00 R. Šatan (Pe. Šťastný). Vylúčenia: 6/5. MHK HE: M. Hudák – R. Ficko, Marek Mach, J. Mihalič, V. Mojdis, A. Šimo – E. Bochňa, M. Grega, Pa. Hajduk, M. Sučko, Pa. Zavacký – Ľ. Caban, M. Hopkovič, M. Koma, M. Roháčik, J. Skokan – E. Belušár, Pe. Česelka. Tréner: Jozef Kardoheli. -MJK-

VK Trade 721:875, Dream team – Ľubiša 867:883, Trojkari – Montes 770:548, Grafitek – Glass LPS 595:898.

team) 6 hier / 1035 bodov / priemer 172,5; 2. Slavo Tokár (VK Trade) 2 / 345 / 172,5; 3. Mikuláš Lapišák (Glass LPS) 4 / 674 / 168,5; 4. Jozef Janok (Dream team) 2 / 336 /168; 5. Zuzana Olšavová (Dream team) 4 / 652 / 163 ...

Bowlingové tretie kolo ovládlo nežné pohlavie Zuzana Olšavová a jej 183 bodov

HUMENNÉ. Tretí hrací deň Humenskej bowlingovej amatérskej ligy sa hral počas hokejového zápasu s Českom, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. Na čele tabuľky sa usadil VK Trade (zatiaľ bez prehry), v závetrí na druhom mieste je víťaz minulého ročníka. Na ďalších miestach je husto, rovnako aj v priebežnom poradí skupiny. Najväčšiu členskú aj divácku základňu má družstvo Grafitek J hoci si zatiaľ víťazstvo nezaknihovalo L -MJK- / (jali)

Poradie „naj“ jednotlivcov (do úvahy sa berie priemer na jedno kolo): 1. Jozef Vargovič (Dream

Výsledky 3. kola: VK Trade – Colnica 925:788, Iskra Ňagov –

TABUĽKA po 3. kole

FOTO: -MJK-

(poradie určuje priemer na 1 hru) VK Trade 4 4 0 0 3512 8 Glass LPS 4 3 0 1 3541 6 Dream team 3 2 0 1 2773 4 Ľubiša 3 2 0 1 2566 4 Trojkari 3 2 0 1 2402 4 Iskra Ňagov 3 2 0 1 2299 4 Hasiči 2 1 0 1 1706 2 ŠKJ 1 0 0 1 812 0 Montes 3 0 0 3 2062 0 Colnica 3 0 0 3 2225 0 Grafitek 3 0 0 3 1844 0

FOTO: -MJK-

n Bowlingový tím Glass LPS z Medzilaboriec, víťaz posledného ročníka – Marián Totcimák, Mikuláš Lapišák a Peter Sivčo.


8

Šport

24. 2. 2014

Na plaveckých pretekoch Ceny mesta Humenné pokorili päť rekordov

XIV. ročník medzinárodných plaveckých pretekov konaných pod záštitou primátorky Humenného Jany Vaľovej dali priestor na súťaženie 301 plavcom z 20 klubov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Srbska a Rumunska.

FOTO: -MJK-

n Vranovčanka Terézia Terifajová vo farbách humenského plaveckého klubu štartovala v šiestich rozplavbách v kategórii A žiačky – 50 m voľný spôsob (10. miesto), 100 m voľný spôsob (12. miesto), 50 m (6. miesto) a 100 m (8. miesto) znak, 50 m (13. miesto) a 100 m (13. miesto) prsia. Najlepší výkon dohmatla v znakárskej disciplíne, na 50 m časom 37.90. Za ňou čaká na svoj skok Humenčanka Lea Diničová.

FOTO: -MJK-

HUMENNÉ. V sobotu 22. februára sa v 25 m dlhom bazéne v Humennom stretli mladí plavci z piatich európskych krajín.

V krátkom bazéne trikrát lámal časovú hranicu svojich srdcových disciplín Tomáš Jakub z ŠKP Košice (59.01, 100 m znak / 1:06.42, 100 m prsia / 2:10.59, 200 m motýlik), Marián Teplan (23:62, 50 m VS, KP Spiš. N. Ves), Filip Markovič (52.44, 100 m VS, Marea Košice). Miroslav Čmeľ (24.19), autor rekordu pretekov v disciplíne 50 m voľný spôsob z roku 2011 bol tentokrát v tej istej disciplíne diskvalifikovaný lebo odštartoval pred štar-

tovým povelom. Rekord pokoril jeho klubový kolega Marián Teplan (KP Spišská Nová Ves) časom 23.62. V domácich vodách sa kvalitne prezentovalo 22 plavcov a 24 plavkýň z Plaveckého klubu Chemes Humenné. Najlepších plavcov oceňovali organizátori po každých dvoch doplávaných disciplínach. Za elektronickým spracovaním výsledkov stála Dagmar Krausová zo Slovenského plaveckého zväzu. Humenský plavecký klub ako organizátor použil elektronickou tabuľou, ktorá po dohmate pretekára ukáže zaplávaný čas. -MJK-

FOTO: -MJK-

FOTO: -MJK-

n Trojica najlepších starších juniorov motýlikárov na 50 metrov - strieborný Michalovčan Andrej Tomči (28.73), víťaz z klubu usporiadateľa Matej Micikáš (28.56) a bronzový Humenčan Filip Levický (29.43).

n Zástupca PK OrcaM Michalovce, Peter Hrinda triumfoval v prsiarskej disciplíne na 50 metrov a s časom 30.81 získal zlatú medailu.

FOTO: -MJK-

FOTO: -MJK-

n Humenský odchovanec Martin Babjak vyplával do piatich rozplavieb a ovládol 100 m motýlik časom 59.37, strieborný bol na polovičnej dĺžke a bronzový na dvojnásobnej trati.

FOTO: -MJK-

n Rozpätie Humenčana Filipa Levického pri motýlikovom zábere na 50 metrovej dĺžke mu stačilo na tretie miesto.

n Prítomnosť košickej školy plávania v podobe Športového klubu polície Košice, manažéra plaveckej reprezentácie SR Ivana Šuleka a juniorskej reprezentantky Niny Fürješovej napovedal kvalitné rozplavby i výsledky. FOTO: -MJK-

n Humenský plavec Martin Ján Vaceľ vystúpil na stupeň víťazov trikrát. V kategórii žiakov C, 9-ročných.

FOTO: -MJK-

n Humenčanka Lenka Melničáková a jej výnor v prsiarskej disciplíne. Na 50 metrov si časom 39.48 osvojila striebornú priečku v kategórii B žiačky a konkurencii 32 pretekárok.

FOTO: -MJK-

n Aj napriek tréningovému výpadku (zdravotné problémy) sa zástupca humenského klubu Peter Semanco mal čím prezentovať. Bronzový na 100-metrovej dĺžke v znaku.


24. 2. 2014

24. 2. - 2. 3. 2014

Matej v Frederik, Frederika v Viktor v Alexander v Zlatica v Albín v Anežka.

Psí kalendár 24. 2. 25. 2. 26. 2. 27. 2. 28. 2. 1. 3. 2. 3. 3. 3.

Mačací kalendár

Sammy Dášenka Uzlík Fina Cindy Rita Madame Punťo

24. 2. 25. 2. 26. 2. 27. 2. 28. 2. 1. 3. 2. 3. 3. 3.

Verejné korčuľovanie v Humennom

Cassidy Iris Bajaja Evita Gordon Cézar Eliáš Miťo

Sobota od 13.00 do 15.00 hod. Nedeľa od 15.15 do 17.15 hod.

pondelok utorok

Kúpalisko Humenné

streda

štvrtok piatok

so., ne.

Vnútorný bazén ZATVORENÉ - sanitárny deň od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 08.15 hod. do 09.00 hod. od 13.00 hod. do 14.00 hod. od 15.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 13.00 hod. do 16.00 hod. od 17.30 hod. do 20.00 hod. od 09.00 hod. do 20.00 hod.

Sauna ženy/muži

ut. - so. nedeľa

od 14.00 hod. do 20.00 hod. od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Pohotovosť v lekárňach

Otvorené v pracovných dňoch do 20.00 hod., v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 20.00 hod.

Pohotovostné služby Pohotovostné služby v HUMENNOM: vo VRANOVE nad TOPĽOU: 24. 2. Lekáreň PRI FONTÁNE 24. 2. Lekáreň Pri stanici 25. 2. Lekáreň NADETSKEJ POLIKLINIKE 25. 2. Lekáreň Schneider 26. 2. Lekáreň LABORECKÁ 26. 2. Lekáreň Jozef 27. 2. Lekáreň CENTRUM 27. 2. Lekáreň Dr. Max 28. 2. Lekáreň DR. MAX KAUFLAND 28. 2. Lekáreň Pri medveďoch 1. 3. Lekáreň DR. MAX KAUFLAND 2. 3. Lekáreň NADETSKEJ POLIKLINIKE Pohotovostné služby Pohotovostné služby v MICHALOVCIACH: v TREBIŠOVE: 24. 2. Lekáreň Jasmine 24. 2. Lekáreň Avicenna 25. 2. Lekáreň U Samaritána 25. 2. Lekáreň Alosa 26. 2. Lekáreň Sanamus 26. 2. Lekáreň Dr. Max 27. 2. Lekáreň Calendula 27. 2. Lekáreň Monika 28. 2. Lekáreň Tilia 28. 2. Lekáreň U sv. Kozmu 1. 3. Lekáreň Schneider Tesco 2. 3. Lekáreň Tilia

Recept na tento týždeň

MARHUĽOVO-BROSKYŇOVÝ ZÁKUSOK

Potrebujeme: 5 vajec, 300 g cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 350 g múky, 1 balíček kypriaceho prášku, 0,125 l slnečnicového oleja, 175 l fanty, 1 konzerva broskýň, 1 konzerva marhuľového kompótu, 500 ml kyslej smotany, 600 g smotany, 2 stužovače šľahačky, 5 balíčkov vanilkového cukru, škorica

Vajíčka rozbiť do misy na miešanie. Pridať cukor a vanilkový cukor a vymiešať do peny. Po malých dávkach potom primiešať múku a kypriaci prášok. Nakoniec k mase pridať olej a fantu a vzniknuté cesto dobre vypracovať. Rúru predohriať na 175°C. Cesto umiestniť na vymastený plech a piecť v strednej polohe rúry cca. 20 minúť, kým cesto nenaberie zlaté sfarbenie. Upečený plát necháme vychladnúť. Broskyne a marhule treba preliať cez sito a nechať odtiecť, potom nakrájať na malé kocky. Do misky dať kyslú smotanu, zmiešať s 3 sáčkami vanilkového cukru. Šľahačku vyšľahať s 3 vanilkovými cukrami a stužovačom a potom opatrne zmiešať so smotanou. Do tejto plnky pridať nakrájané marhule a broskyne a až do podávania zmes uschovať v chlade. Pred podávaním natrieť plnku na upečené cesto a posypať škoricou alebo posypkou z orechov. Dobrú chuť!

KINÁ

Meniny oslavujú

(zdroj: internet, www.dobrarada.sk)

ŽIVOTNÁ ŠANCA

UK/USA, životopisný, české titulky Dojímavý príbeh nesmelého chlapíka, ktorý sa cez noc stal speváckou hviezdou. Skutočný príbeh Paula Pottsa, víťaza prvej TV show Británia má talent. Nesmelý predavač telefónov, ktorému nikto neveril, si získal srdcia poroty aj miliónov divákov po celom svete svojím neuveriteľným prednesom opernej árie Nessun Doma. Kino Fajn – Humenné – utorok 25. február 2014 o 19.30 hod.

KLUB POSLEDNEJ NÁDEJE

USA, dráma, české titulky Píše sa rok 1985. Elektrikár a príležitostný jazdec rodea Ron Woodroof sa od lekárov dozvedá, že má AIDS a že mu neostáva viac ako 30 dní života. Doktori si s dovtedy novou smrteľnou chorobou nevedia dať rady a tak Ronovi viac-menej dokážu poradiť jediné – pošlú ho domov zomrieť. Ale Ron sa nevzdáva, púšťa sa do bitky o svoj život s lekármi, farmaceutickými firmami, úradníkmi a hľadá cestu ako prežiť. Kino Fajn – Humenné – streda 26. a štvrtok 27. február o 19.30 hod.

FUTUROLOGICKÝ KONGRES

Izra/Nem/Poľ/Franc/Belg, animovaný sci-fi, Herečka Robin Wright hrá samú seba: filmovú hviezdu za zenitom. S pribúdajúcimi vráskami ubúda filmových postáv. Na stole má možno poslednú veľkú ponuku: filmové štúdio chce naskenovať jej telo, pohyby i emócie a kúpiť si virtuálnu herečku, ktorá nezostarne. Strach z konca kariéry, prísľub večnej mladosti a štedrá finančná kompenzácia nakoniec Robin presvedčia, aby ponuku prijala. Po dvadsiatich rokoch sa vydáva na rokovanie o predĺžení zmluvy na futurologický kongres. Kino Fajn – Humenné – piatok 28. február 2014 o 19.30 hod.

EXPEDIČNÁ KAMERA 2014

Filmový festival - Expediční kamera je o skutočnom živote, o dobrodružstve, divokej prírode, extrémnych zážitkoch a športoch. Kino Fajn – Humenné – sobota 1. marec 2014 o 14.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – utorok 25. február 2014 o 17.00 hod.

PAMIATKÁRI

USA, vojnový, slovenské titulky Film sa odohráva v dobe, keď už bolo viacmenej jasné, že hitlerovské Nemecko bude porazené a pomaly sa začínali naprávať vojnové škody. Milovníkov umenia trápil predovšetkým nejasný osud tisícok umeleckých diel, ktoré nacisti pre Hitlera a ďalších pohlavárov nakradli a ukryli neznámo kde. Z ich popudu tak vznikol tím, ktorý postupoval v pätách spojeneckých vojsk a hľadal stopy po týchto vzácnych artefaktoch. Hviezdnu zostavu umeleckých záchranárov vedie George Clooney, ktorého doplňuje Matt Damon, Bill Murray, John Goodman alebo Cate Blanchett. Kino Fajn – Humenné – sobota 1. a nedeľa 2. marec 2014 o 19.30 hod. Kino Centrum – Michalovce – štvrtok 27. február o 19.30 hod., piatok 28.február, sobota 1.marec o 20.00 hod. a 2. marec 2014 o 19.40 hod. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – štvrtok 27. a piatok 28. február

Všetky moje deti

SR, dokument Ústrednou postavou filmu je charizmatický farár Marián Kuffa. Vo filme ho ale divák vidí skôr v zašpinených montérkach a sleduje drámu misie do prostredia biedy a beznádeje v zabudnutých rómskych osadách. Miesto kázania sa Kuffa snaží strhnúť Rómov vlastným príkladom a ľudským záujmom. Snaží sa pomôcť najchudobnejším: miesto chatrčí plných potkanov ich uči svojpomocne stavať dôstojnejšie bývanie. Film šokujúcim spôsobom odkrýva problémy, s ktorými rómska komunita zápasí. Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – streda 26. február 2014 o 19.30 hod.

Veľká oriešková lúpež

USA, animovaný, rodinný Veveričiak Surly a jeho krysí kamarát Buddy majú niečo za lubom. Zima sa nezadržateľne blíži a oni premýšľajú, kde v meste nazhromaždia zásoby. Zúfalá doba si žiada zúfalé činy a preto sa spoločne so svojimi priateľmi pokúsia vykradnúť obchod s orieškami. Nič nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá... Kino Mladosť – Vranov nad Topľou – piatok 28. február, sobota 1. a nedeľa 2. marec 2014 o 17.00 hod.

12 ROKOV OTROKOM

USA, dráma Pravdivý príbeh o Solomonovi Northupovi, slobodnom newyorskom černochovi. V roku 1841 však bol unesený na plantáž v Lousiane, kde bol zotročený a až po dvanástich rokoch sa mu podarilo získať pomoc... Kino Centrum – Michalovce – streda 26. február 2014 o 19.30 hod.

ANGELIKA

FR/BE/ČR, dobrodružný, romantický, české Remake príbehu o krásnej Angelike de Sancé de Monteloup a charizmatickom Joffrey de Peyracovi z obdobia vlády Ľudovíta XIV. V roli Angeliky očarujúca Nora Arnezeder. Kino Centrum – Michalovce – piatok 28. február 2014 o 18.00 hod. a nedeľa 2. marec 2014 o 17.45 hod.

Oznámenie o vykonaní strelieb

Obvodný úrad Vojenského obvodu Valaškovce oznamuje občanom obce, že v uvedených dňoch budú na území vojenského obvodu vykonané streľby. Z tohto dôvodu a dôvodu ochrany života a zdravia občanov je vstup na územie vojenského obvodu Valaškovce zakázaný! pondelok 24. 2. 2014 štvrtok

27. 2. 2014

od 8:00 do 12:00 hodiny od 8:00 do 12:00 hodiny

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územie vojenského obvodu zakázaný. Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia a života.

Infoservis

KULTÚRA

Vernisáž výstavy olejomalieb Humenčana Ondreja Karška. - „Ondrej Karško - In-Spiral“ Utorok 4. februára 2014 o 16.30 hod. Výstavná sieň Domu kultúry. Výstava potrvá do 28. 2. 2014.

Vihorlatské múzeum Program výstav:

Ako sa meral čas 5. februára. - 9. marca 2014

Trienále maľby a plastiky krajín V4 5. februára. - 9. marca. 2014 Mikuláš Rogovský - Výber z tvorby 5.12.2013-28.02.2014

MsKOS Snina

Výstava Mystické Karpaty Štvrtok 6. februára o 17.00 hod., kaštieľ. Fotografická výstava siedmich poľských autorov - G. Leśniewski, W. Holly, M. Stańczyk, T. Winnicki, C. Čwikowski, T. Demko, R. Predki - zachytáva krásy a osobitosti prírody, histórie, života ľudí v slovensko–poľsko-ukrajinskom pohraničí. Toto územie troch krajín je UNESCOM vyhlásené za Medzinárodnú biosférickú rezerváciu Východné Karpaty. Fotografická výstava je súčasťou medzinárodného projektu „MBR Východné Karpaty – naše spoločné dedičstvo.” Výstava potrvá do 16. marca 2014. 1. rockový benefičný koncert Piatok 28. február 2014 o 17.00 hod., spoločenská sála DK. Skupiny: The Paranoid, Retardedfish, Breaking The Silence, WoodRoad na počesť tragicky zosnulého Milana Kočana.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

Výstava Warhol & Banksy & Bambi Výstava najznámejšieho popartového umelca Andyho Warhola spolu s najuznávanejším street artovým umelcom Banksym a ešte street artovou umelkyňou Bambi. Okrem toho, že Banksy je bezpochyby najväčším menom svetovej street artovej scény, jeho meno má veľký význam aj na scéne takzvaného „vysokého“ umenia, teda toho, čo môžeme vidieť v najuznávanejších galériách, umeleckých dražbách a podobne. Tak, ako pravú identitu Banksyho, tak aj pravú identitu Bambi nikto nepozná. Kolujú o nej v médiách chýry, že ide o nejakú známu popovú speváčku, a dohady o tom, kto by to tak mohol byť. Každopádne, skombinovať v jednej výstave pop art a street art na takejto úrovni znie ako dobrý nápad. Môžete tam vidieť dokopy 50 diel. Výstava potrvá do konca februára 2014. Otváracie hodiny: utorok - piatok od 10.00 - 16.00 hod., sobota, nedeľa od 12.00 16.00 hod.

9

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Výstava Andrej Smolák - Trinásta Komnata Potrvá do konca februára 2014.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Výstavy Kreativita starých mám a otcov Výstavný priestor DVORANA na prízemí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 9.marca 2014.

Výber z fauny Zemplína

Výstavné priestory EMELET na poschodí trebišovského kaštieľa. Výstava potrvá do 21. apríla 2014.

VRAMA - výstava umelcov vranovských maliarov Výstavný priestor AMBIT na poschodí trebišovského kaštieľa. VRAMA je neformálne združenie umelcov zameraných na vranovských maliarov, grafikov, sochárov, keramikárov, fotografov a textilných tvorcov vzdelaných v uvedených umeleckých odboroch. Spoločná je pre nich samotná činnosť a osobný vzťah umelca k svojmu rodisku, spojený s ich odobreným vzťahom k príslušnosti v rámci tejto skupiny. VRAMA ponúka nové príležitosti na rozvoj individuálnej kreativity s možnosťou konfrontovať svoje vlastné myšlienky a umelecké vízie s ďalšími členmi tejto umeleckej skupiny, ako aj s bohatou amatérskou obcou okresu Vranov nad Topľou. Výstava potrvá do 2. marca 2014.

DS KS Trebišov

Ivan Holub – Pohreb Obraz zo života, čierna komédia sobota 1. marec 2014 o 18.00 hod

Bábkové divadlo v Košiciach

ŠÁŠOVINKY Cirkusová klauniáda s pesničkami Piatok 28. február 2014 o 9.00, 10.30, 14.00 hod a nedeľa 2. marec 2014 o 14.30 a 16.30 hod.

Štátne divadlo Košice

F. M. Dostojevskij – Zločin a trest Utorok 25. február 2014 o 19.00 hod., historická budova Nová dramatizácia ruskej klasiky ponúkne súčasný pohľad na veľkú tému a jej filozoficko–morálne presahy do naše doby. Kto je dnešný Raskoľnikov? Kto vyšetrovateľ? P. I. Čajkovskij – Labutie jazero Piatok 28. február 2014 o 19.00 hod., historická budova Jeden z najhranejších a najznámejších svetových baletov. Len obetavá láska muža, ktorý ešte nikomu neprisahal lásku, môže premôcť záhadné kúzlo, ktoré ťaží začarované devy – labute.

Humor po našim

Babička sebe idze dobic čipovku na MHD-éčko: - Cetka v stanku: ” Na mešac ? “ - Babička: “Ta co ci hrabe? Tuuu ľen po Košicoch” Dvaja Východniari sa stretli po Vianociach v práci: – Ta co ci prinešol Ježiško, jaki podarunek? – Budzeš kukac! Hibaj ku oblačku. Vidziš to nove be-em-ve? – Hej, bars šumne… – Tak takej farbi ceplaki! Serus Feri, neidzeme na colu? Šani, ta ti ši perši co v slove pivo zrobil štiri chibi !

Cigan hutori majstroj na stavbe: "Majster, zlamala še mi lopata... Co mam robic?" Majster: "Ta nič no, opri še o mišačku." ON: Podz ku mne ONA: (prišla, celá nacešená) ON: zacahni žaluzie ONA: (zacahla) ON: poc pod perinu ONA: (nažhavená šla) ON: i teraz kukaj, kukaj jak mi švicia hodzinky!

Najvekše cigaňstva na vichodze: 1. Kapurkova 2. Podz, idzeme na jeden 3. Fakturu som viplacil 4. Dopijem a idzem domu 5. Ale fakt pošľedni 6. Šicko porobeno 7. Nesciham 8. Nejdzem do karčmi ale do kojscela.

Dobrá rada nad zlato

Škvrny z koberca skúste odstrániť týmto roztokom. Rozmiešajte 2 lyžice soli v pol šálke bieleho octu, alebo l lyžicu octu zmiešajte s l lyžicou kukuričného škrobu.

Cibuľou na kurie oko Upečenú cibuľu položte na postihnuté miesto a obviažte. Opakujte 3 dni po sebe, potom kurie oko ľahko vylúpnete.

Mikrovlnku bez problémov vyčistíte, ak do misky vložíte citrón nakrájaný na plátky a zalejete do polovice vodou. Misku potom vložte do mikrovlnky a nechajte 5-7 min. vodu variť. Misku potom vyberte a mikrovlnku otrite handričkou alebo špongiou.

Vlasy a špinky z kabátov a hrubých materiálov najlepšie odstránite navlhčenou utierkou na čistenie okien alebo staršou vlhkou silonovou pančuchou.


10

Publicistika / Inzercia

24. 2. 2014 SV-Z/000067

Zemplínčania v Košiciach pohodlne nakúpia v Althane

Cestovanie vlakom alebo autobusom ukrajuje z voľného času viac, ako by si každý z nás prial. Častokrát popri škŕkajúcom žalúdku vedia človeka potrápiť aj otázky, kde si po ceste do práce, či k lekárovi kúpiť niečo pod zub? Či kde pred cestou späť domov kúpiť niečo rodine na večeru. Všetci Zemplínčania, ktorí cestujú do Košíc, môžu takéto starosti smelo hodiť na hlavu. Althan na nich myslí a stará sa o nich aj v metropole východu tak, aby sa cítili ako doma a všetko v pokoji stihli. KOŠICE. Humenský moderný mäsokombinát Althan otvoril v Košiciach štvrtú predajňu. Miesto starostlivo vybral so zreteľom na potreby svojich zákazníkov, ktorí denne cestujú.

Althan načúva zákazníkom Z prieskumov medzi zákazníkmi v Košiciach vyplynulo, že chcú

nakupovať v ľahko dostupných predajniach s bezproblémovým parkovaním. Že majú radi predajne s atraktívnym dizajnom a s perfektnou obsluhou. Všetky tieto atribúty Althan splnil novou predajňou v obchodnom centre Merkur na Boženy Němcovej, v obchodnom centre Torysa na Jaltskej 2 a v obchodnom centre

FOTO: KORN

n Althan otvoril svoju novú predajňu v Košiciach v tesnom susedstve autobusovej stanice a neďaleko železničnej stanice.

Luník II na Hronskej 14. Spoločným znakom sú otváracie hodiny od 07:00 do 18:00 šité na mieru pre široké spektrum potrieb zákazníkov. Koncom januára tohto roku Althan dokázal, že urobí absolútne všetko preto, aby bol po ruke tam, kde ho zákazník potrebuje a mal pre neho žiadaný sortiment v každom čase. Otvoril svoju predajňu v tesnom susedstve autobusovej stanice a neďaleko železničnej stanice. A práve ňou vyšiel súčasne aj v ústrety svojim verným zákazníkom zo Zemplína, ktorí v Košiciach hľadajú známu značku a zároveň „naháňajú čas“. Blízko k ľuďom, otvorená od rána až do večera V novej predajni pri autobusovej stanici bral Althan zreteľ na jej špecifickú polohu a potreby cestujúcej verejnosti. Zákazníci si v predajni môžu pohodlne nakúpiť už od 6.00 až do 19.00 hod. denne čerstvé výsekové mäso a mäsové výrobky v najvyššej kvalite. Bonusom je možnosť nákupu kvalitných, chutných a voňavých výrobkov z MPC Cessi Spišská Nová Ves. Okrem klasickej ponuky rôznych druhov chleba a

rožkov si každý deň môžu vybrať z ponuky čerstvo balených aj nebalených pekárenských výrobkov, sladkého a slaného pečiva, cestovín a výborných domácich koláčov. Nemusia sa báť odskočiť si na rýchly nákup, aby im neušiel autobus alebo nebežali po peróne za vlakom. Kolektív v novej predajni je zohraný do takej miery, že dokáže zvládnuť nápor zákazníkov a rýchlo a kvalitne každého z nich obslúžiť. So zreteľom na to, že mnohých zo zákazníkov čaká cesta vlakom alebo autobusom, pre nich v Althane denne ponúkajú čerstvé bagety, šaláty a aspiky. Zákazníci, ktorí cestujú autobusmi a chcú si po ceste niečo zahryznúť, si okamžite obľúbili hlavne šunkovú, syrovú a salámovú bagetu z Cessi. Nielen kvôli ich praktickosti pri cestovaní, ale hlavne kvôli vynikajúcej chuti. Althan neustále zisťuje, čo jeho zákazníci potrebujú a prispôsobuje im svoju ponuku. Jediné, čo nemení je originalita vo výrobe, v predaji a vrelom a ústretovom prístupe k zákazníkovi. S ním sa chce spoločne vrátiť k tradičnej chuti. (korn)

FOTO: KORN

n Predajňa je otvorená už ráno o šiestej. Privíta vás upokojujúca vôňa čerstvého pečiva bijúca sa s lákavými vôňami mäsových výrobkov. Nakupovať môžete až do siedmej večer.

FOTO: KORN

n Althan zamestnáva ľudí, ktorí radi poradia a vyznajú sa v tom, čo mäsokombinát vyrába. V rýchlosti vám poradia, ktoré párky zachutia vašim deťom, ktorá klobáska zlepší chuť polievky a akú novinku si nesmiete nechať újsť.

Mládež učia starodávnym technikám zo Zemplína Na plese v Ňagove robili náladu Maľba na sklo a tkanie na krosnách boli na Zemplíne bežné. Desaťročia technického pokroku ich ale odsunuli na okraj záujmu. Členovia Detskej organizácie Fénix zo Sniny sa snažia, aby tradície ich predkov nezanikli. SNINA. Destská organizácia Fénix sa už dlhodobo snaží pomáhať dopĺňať formálny vyučovací proces neformálnym vzdelávaním. Ním si žiaci rozvíjajú zručnosti, rozvoje a postoje.

aj miestni harmonikári

Obyvatelia malej obce Ňagov neďaleko Medzilaboriec sa zabávali na plese, kde patrilo čestné miesto folklóru a regionálnej súdržnosti. ŇAGOV. V obci Ňagov usporiadali miestni ples už po tretí raz. Nikto ho nenazval inak ako „Náš ples“, pretože sa na ňom zišli a zvítali nielen miestni obyvatelia, ale aj rodáci zo širokého okolia a hostia, ktorí túžili po vynikajúcej zábave.

Kolovrátkovanie Jozef Talarovič z Detskej organizácie Fénix pri ZŠ Študentská Snina informoval, že mladých Sninčanov formou neformálneho vzdelávania

Úvod plesu patril príhovorom organizátora aj pozvaných hostí. Prítomní spoločne zaspievali známu hymnickú pieseň ,,Živite ľudije“. Dvojice okamžite zamierili na parket, kde im do tanca hrala skupina

Monn. „Chvíle napätia a dobrej plesovej nálady ešte pred polnocou spestrili folkloristi folklórnej skupiny KAMJANA z Medzilaboriec so svojimi sólistkami Dominikou Blaškovou a Natáliou Petruňovou. Po celý večer nám prestávky spríjemňoval harmonikári z našej obce - páni Jozef Rim a Andrej Briškár,“ povedal organizátor plesu Miloš Petruňo. Nechýbala bohatá tombola a po nej pokračovala zábava do skorých ranných hodín. (korn)

FOTO: Lukáš Medviď

n Sólistky z folklórneho súboru KAMJANA z Medzilaboriec zaspievali známe a obľúbené rusínske piesne.

FOTO: TAL

n Tradičné techniky si vyžadujú na dnešnú dobu dosť netradičnú dávku trpezlivosti a času. Niektoré dievčence ale hneď dokázali, že k dokonalosti im chýba už len prax. FOTO: TAL

n Ovčie rúno spoločne načesali a pripravili na pradenie na klasických kolovrátkoch, za ktorými pôsobili ako z rozprávky o zlatej priadke.

učili jednu zo starodávnych techník - maľbu na sklo. „Najprv si pripravili návrh, ktorý neskôr nakreslili kontúrou na sklo a následne vymaľovali farbami,“ popísal. Fénixáci učili deti aj tkanie na krosnách. „Tkaniu však predchádza pradenie. Že je to náročná práca zistíme až vtedy, keď si to sami vyskúšame,“ povedala Ľubica Talarovičová. Pre mládež kúpili

ovčie rúno, spoločne ho načesali a pripravili na pradenie na klasických kolovrátkoch. „Nešlo nám to hneď na prvýkrát ako sme to videli na videu, ktoré sme si predtým pozreli. Ale po niekoľkých pokusoch to niektorým šlo celkom dobre. Treba už len prax. Napradenú vlnu použijeme v ďalšej činnosti na tkanie na krosnách,“ pochválila ich Talarovičová. (korn)

V Zemplínskych Hámroch už stavajú múzeum s hámrom aj s vysokou pecou

Na severnej strane Vihorlatských vrchoch, v okrese Snina, vzniká nové atraktívne múzeum venované histórii baníctva a železiarskej výroby. V centre obce Zemplínske Hámre budú mať dokonca repliku vysokej pece na tavenie železa.

ZEMPLÍNSKE HÁMRE. Obec Zemplínske Hámre sa pustila do ambiciózneho projektu obecného múzea, v ktorom turisti uvidia, ako v minulých storočiach žila obec ťažbou železnej rudy a železiarskej výroby.

Stavajú repliku vysokej pece Projektová manažérka Daniela Galandová informovala, že obec, ktorá na projekt získala peniaze z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ukončila proces verejného obstarávania. Sninská stavebná

FOTO: DAGAL

n Stavbári sa už pustili do stavby základov repliky vysokej pece. Bude to 7 metrov vysoká stavba.

firma Topstav, ktorá uspela vo verejnej obchodnej súťaži na zhotoviteľa, sa okamžite pustila do stavebných prác. „Práce, aj vďaka prijateľným teplotám počas tohtoročnej zimy, rýchlo napredujú. Od januára tohto roku sa začali rekonštrukčné práce na hlavných objektoch budúcich expozícií obecného múzea – kamennej murovanice a hámra. Boli už vybudované základy repliky vysokej pece a skelet budúceho turistického informačného centra. Stavebne

FOTO: DAGAL

n Turisti sa nemusia obávať, že v Hámroch pod Sninským kameňom poblúdia, pretože ich navigujú v tomto budúcom turistickoinformačnom centre.

ukončený je už 60 metrov dlhý úsek úzkokoľajky, po ktorej v minulosti zvážali železnú rudu,“ povedala. Avizovala, že podľa zmluvy by mali byť práce hotové v októbri tohto roku. Jedným z magnetov expozície bude stará lokomotíva, ktorá po sieti úzkokoľajok ťahala v minulosti plne naložené vagóny. (korn)

FOTO: DAGAL

n Turisti uvidia obnovený 60 metrov dlhý úsek úzkokoľajky, na ktorej bude „pózovať“ naozajstná stará lokomotíva vyrobená v Rakúsko-Uhorsku.

FOTO: Lukáš Medviď

Rozvody tepla sa znova „pripomenuli“

n V Ňagove sa takto na plese zabávali miestni obyvatelia, rodáci aj hostia už po tretí raz.

Minulý týždeň sa v Humennom znova začalo pariť na jednom z miest, kde pod zemou vedú rozvody tepla. Porucha nastala neďaleko mestského úradu.

FOTO: MB

n Para vychádzajúca spod zeme signalizovala poruchu na rozvodoch.

HUMENNÉ. Energetikov minulý týždeň upozornila na prasklinu v rozvodoch v Humennom zvýšená spotreba vody na výrobu tepla. Milan Bavoľár, riaditeľ Humenskej energetickej spoločnosti, informoval, že porucha nastala neďaleko mestského úradu. „Našli a odstránili sme ju najrýchlejšie, ako sme vedeli. Bez toho, aby sme spôsobili veľké rozkopávky, či obmedzili dopravu na frekventovanom mieste v centre Humenného, neďaleko mestského úradu,“ povedal. Investície do rekonštrukcie mestských rozvodov tepla pritom týždeň predtým v tesnom hlasovaní poslanci mestského zastupiteľstva neschválili. Samospráva tak nebude do svojho majetku investovať v poradí už štvrtý rok aj napriek tomu, že jej to vyplýva zo schválenej a stále platnej energetickej koncepcie mesta Humenné. (korn)

FOTO: MB

n Poslanci mestského zastupiteľstva investície do rekonštrukcie rozvodov tepla neschválili.


24. 2. 2014

11

Inzercia

Inzeráty prijímame aj telefonicky na tel: 057/772 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk

Prenájom

l Dám do prenájmu 2-izb. byt na Hrnčiarskej ul. v Humennom. Tel. 0949 176 849. SV-Z-R/000144

Predaj

l Predám modernú garsónku na Sídl. III. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000138

SV-Z-R/000137

l Predám pekný tehlový byt v Strážskom. Tel. 0911 100 012. SV-Z-R/000140

SV-Z-R/000075

SV-Z-R/000120

l Predám zrekonštruovaný 3-izb. byt s garážou v Koškov-

l Predám rodinný dom v Humennom. Tel. 0904 596 984. SV-Z-R/000141

l Predám garáž s elektrinou na Sídl. III. Tel. 0911 192 061. SV-Z-R/000130

l Predám unimobunku, nová konštrukcia. Cena dohodou. Tel. 0905 408 387. SV-Z-R/000145

l Predám stav. pozemok v intraviláne obce Závadka, o výmere 2 130 m2. Všetky IS, prístup z hlavnej komunikácie. Cena dohodou. Tel. 0948 954 550. SV-Z-R/000116

l Predám obývaciu stenu a umývačku riadu Siemens SN26M290EU. Tel. 0915 762 505. SV-Z-R/000143

SV-Z-R/000083

l Lacno predám krátke bukové drevo do kozuba, šporáku, kotla. Max. dĺžka 40 cm, s dovozom - V3S s nadstavbou. Tel. 0905 963 894. SV-Z-R/000105

l Predám novú taliansku plnoautomatickú liaheň na všetky druhy vajíčok – max. 70 ks. Cena 440 eur. Tel. 0907 181 800. SV-Z-R/000114

l Predám novú plnoautomatickú liaheň na vajíčka do 526 ks. Komplet automat. Cena 1 000 eur. Tel. 0907 181 800.

l Pečiem zákusky a torty na rôzne príležitosti. Tel. 0918 687 599. SV-Z-R/000056

l Prefinancovanie pôžičiek bez príjmu a ručenia, aj dopožičanie. Tel. 0918 716 807. SV-Z-R/000066

l Daňové priznania, účtovníctvo, mzdy, DPH. Tel. 0915 928 126. SV-Z-R/000107

l Ponúkam orez ovocných a okrasných stromčekov a živých plotov. Info: Ing. Hatala 0907 633 883. SV-Z-R/000129

l Nové krajšie bývanie. Kazetové stropy, napínané stropy a steny -

SV-Z-R/000115

l Predám TRAKTOR domácej výroby. Výbava: 2 x navíjač, hydraulika, uzávierka. Viac info: 0907 439 622. SV-Z-R/000131

možnosť použitia vlastných fotografií. 3D liate podlahy, sadrokartónové stropy, steny a priečky – bez brúsenia. Krása, čistota a luxus. Tel. 0919 314 919. www.alteza.pl SV-Z-R/000132

l Stavby krbov, pecí, kachľovcov aj ich rekonštrukcie. Bytové jadrá aj pre soc. prípady, kompletné práce aj v zimných mesiacoch. Tel. 0908 514 879. SV-Z-R/000142

Práca

Drobnochov

l Predám jatočnú ošípanú. Tel. 0948 494 774. SV-Z-R/000111

l Predám jatočnú ošípanú - 160 kg. Cena dohodou. Tel. 0910 191 814.

SV-Z-R/000128

prijme do zamestnania

vodiča kamiónu

SV-Z/000010

Žiadosti s priloženým životopisom zasielajte na adresu:

informácie – Ing. Nemčík, tel. 0903 624 426

v cene

1 rok - 20 € Tel:

Obec:

Spomienka Od života pre seba nič nežiadal, všetko len pre svoje deti a rodinu, svoje zlaté srdce celé si nám dal, večný kľud nech dá Boh Ti za odmenu.

Podpis:

Tento objednávkový kupón pošlite na adresu: Redakcia Slovenský východ, Chemlonská 1, 066 01 Humenné. Viac informácií na tel. 057 772 2227 alebo na: redakcia@slovenskyvychod.sk

Podmienkou adopcie je podpísanie adopčnej zmluvy a uhradenie adopčného poplatku.

0907 548 038 l ozpomocpsom@gmail.com

Jimmy J netrpezlivo čaká vo Veľkých Kapušanoch na svojho ozajstného majiteľa.

%

Dovoľte mi, aby som sa vám predstavil. Som 6,5-ročný psík plemena anglický kokeršpaniel. Mám veselú povahu, vravia o mne, že som bezproblémový a nekonfliktný psík. Znesiem aj prítomnosť iných psích kolegov, privítam aj spoločnosť rozumných detí. Som zvyknutý na jazdu autom, kúpanie či fénovanie. Mám hygienické návyky. Hľadám si domov (už nastálo) v byte alebo v domčeku s prístupom dnu. Som kastrovaný, odčervený a zaočkovaný, dokonca už spĺňam aj podmienku čipovania.

Spomienka

Päť smutných rokov hľadíme do neba a veríme, že tam v diaľke uvidíme Teba. Veď už len takto sa môžeme s Tebou rozprávať, no v srdci nám s láskou navždy ostávaš. Navždy snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň.

Smutných 5 rokov si pripomenieme 26. februára, keď nás nečakane predišla do večnosti milovaná manželka, mamička, babička, sestra a švagriná

Valéria ČERNÁ.

Ak ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. S úctou a bolesťou v srdci spomínajú manžel Juraj, dcéra Martina s rodinou, syn Martin, sestra, brat a ostatná smútiaca rodina.

SV-Z-R/000136

Hľadáme domov pre JIMMYHO

Ľubomír Tomáš O T V á Ra

27. 2. 2014 o 14.30 hod.

VODIČSKÉ KURZY

skupiny B, T

kondičné jazdy, doškoľovacie kurzy v Humennom Chemlonská ul. 112 učebňa teórie Obchodná akadémia, Komenského 1

areál Chemes, a. s., Humenné (vchod cez vrátnicu na hlavnej bráne)

PSČ:

%

T H O M A S

Redakcia Týždenníka POD VIHORLATOM je presťahovaná na Chemlonskú ul. 1,

Dátum:

E-mail:

AUTOŠKOLA

Ďakujeme celej rodine, susedom, priateľom a známym za prejavy sústrasti, kvetinové dary a účasť na poslednej rozlúčke s drahým manželom, otcom, svokrom a starým otcom

Jozefom ORLEJOM

z Hrabovca nad Laborcom,

ktorý nás navždy opustil 13. februára 2014 vo veku 67 rokov.

Úprimné poďakovanie patrí internému oddeleniu a OAIM v Humennom za príkladnú starostlivosť a povzbudivé slová. Veľká vďaka patrí aj MUDr. Brigite Timuľákovej, ktorá našu prosbu o pomoc nikdy neodmietla.

Ak ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku s modlitbou. S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Mária a Viktória s rodinami.

SV-Z-R/000135

1/2 roka - 10 €

0905 480 587, 057 779 6175

Vystavených viac ako 100 ks interiérových dverí %

Cena predplatného:

NOVINKA: čerstvo pitvané gazdovské brojlerové kurčatá

Dovoz zdarma.

Množstevné zľa vy pre sta vební kov Príďte si vybrať to pra vé pre vás

Ulica:

n 9 - 17-týždňové vysokoprodukčné nosničky (plemeno: HYSEX, MORAVIA, DOMINANT FAREBNÝ) n 1-ročné nosnice v znáške n brojlerové kurčatá n morky - 8 a viac týždňové (plemeno: BIG-6) n káčatá brojlerové n húsatá brojlerové n perličky

0905 721 562 0905 671 814

Opustili nás V HUMENNOM Michal Hric, nar. 1923 Mária Bališínová, nar. 1930 Verona Dundová, nar. 1934 Anton Jevič, nar. 1938 V BELEJ n/CIR. Anna Lukáčová, nar. 1923 Mária Kepičová, nar. 1922 V HRABOVCI n/LAB. Jozef Orlej, nar. 1946 V JABLONI Ján Lehet. nar. 1948 V JANKOVCIACH Anna Hudáková, nar. 1941 V KAMENICI n/CIR. Alžbeta Smoľáková, nar. 1932 V MICHAJLOVE Anna Vajdová, nar. 1923 V PAPÍNE Ján Sindrik, nar. 1933 V ROŠKOVCIACH Anna Chapčáková, nar. 1922 V SNINE Zuzana Habuštová, nar. 1923 V STAKČÍNE Helena Surová, nar. 1926 VO VYŠNOM HRUŠOVE Ladislav Očenáš, nar. 1942 V ZEMPL. HÁMROCH Mária Sabová, nar. 1938 V SPIŠSKEJ BELEJ Bohuslav Just, nar. 1946 V BUDKOVCIACH Michal Kovaľ, nar. 1929 Nech im svieti svetlo večné!

SV-Z/000009

Slovenský východ

350 €

Ďalej v ponuke: t Plastové okná 6 a 8-komorové t Hliníkové okná a dvere - zn. PONZIO pre rodinné a bytové domy t Hliníkové fasády t Zimné záhrady

Meno a priezvisko:

MINIFARMA UDAVSKÉ

Ďalej ponúkame: kŕmne zmesi pre hydinu, zajace, granuly pre psov, miešané šroty, zemiaky jedlé a sadbové, umelé hnojivá – síran, liadok a NPK.

(s príslušenstvom a montážou)

Ševčenkova 6, Humenné (drevený stánok oproti Verchovine pri zeleninovom trhovisku) Inzerciu naďalej prijímame telefonicky alebo e-mailom

Objednávam si predplatné týždenníka

opopcak@hotmail.com

VChODOVé OCE¼OVé DVERE do bytu

Vážení čitatelia, v tejto prevádzke prijímame od vás l riadkovú inzerciu l smútočné oznámenia l spomienky l poďakovania

%

SV-Z/000006

SV-Z/000065

PRÍJEM RIADKOVEJ INZERCIE

prijíma na pozíciu hostesky a spoločníčky sympatické dievčatá a ženy. Zabezpečíme stálu solventnú klientelu, nadštandardný zárobok a peniaze na ruku každý deň. Ubytovanie zdarma. Pracovná doba aj brigádnicky. Možná finančná výpomoc. Staň sa finančne nezávislou. 0905 244 226

Prijíma objednávky na:

Drevop s.r.o., 067 82 Dlhé nad Cirochou 574/2 e-mail: drevop@drevop.sk

Suchý jarok 2811, Humenné, tel. 0918 841 371

SV-Z-R/000134

NOČNÝ KLUB v Starej Turej

l Prijmeme haristov a gátristov do drevovýroby. Tel. 0905 256 038.

Drevop s.r.o., Dlhé nad Cirochou

SV-Z-R/000133

l Ponúkam na predaj šteňatá československého vlčiaka, očkované, čipované a s papiermi. Cena dohodou. Tel. 0907 669 426.

SV-Z/000008

l Predám čiastočne zrekonštruovaný 2-izb. byt a garáž v Ohradzanoch. Cena 18 000 eur. Tel. 0907 040 498.

SV-Z-R/000139

SV-Z-R/000089

l Predám bukové odrezky. Tel. 0908 102 786.

Rôzne

SV-Z/000064

l Predám veľký prerobený 2-izb. byt v OV na Mierovej ul. Tel. 0905 121 240.

SV-Z-R/000127

l Predám dom v Strážskom. Tel. 0911 100 012.

l Predám palivové drevo. Tel. 0908 371 259.

SV-Z/000039

l Predám kompletne prerobený 2izb. byt. Tel. 0911 100 012.

ciach. Cena dohodou. Tel. 0915 363 895.


12

Inzercia

24. 2. 2014 SV-Z/000063

REVÍZIA PLYNOVÝCH ROZVODOV

0904 621 175

Bratislava, 6. februára 2014 – celoslovenská kampaň Slovenského Červeného kríža Valentínska kvapka krvi opäť rozprúdi krv v žilách na celom Slovensku – začína už 10. februára a potrvá do 14. marca 2014.

Pre niekoho si ten pravý. Heslo tohtoročnej kampane sa neprihovára len zaľúbencom. Chce všetkým pripomenúť, že každé rozhodnutie človeka darovať krv zachraňuje niekomu život a práve tá tvoja môže byť tou pravou v rozhodujúcom momente pre odkázaného.

Kampaň odštartuje v pondelok 10. 2. 2014 odbermi krvi nielen na klasických odberových miestach, ale aj na mobilných odberoch krvi na školách, vo firmách a organizáciách vo viacerých mestách a obciach Slovenska. V Bratislave to bude v priestoroch Obchodnej akadémie Imricha Karvaša na Hrobákovej ulici v Bratislave. Informácie, kde všade môžu záujemcovia krv darovať, sú na www.redcross.sk Pre zaľúbené dvojice, ktoré prídu počas kampane darovať krv spoločne, Slovenský Červený kríž pripravil súťaž o víkendový pobyt v Budapešti . Podmienky súťaže nájdete na našej webovej stránke i na našom Facebooku www.facebook.com/slovenskycervenykriz. Tohtoročnú kampaň podporili: Vysoká škola múzických umení, Divadlo Lab, DÔVERA zdravotná poisťovňa, hotel Sissi Budapešť a Kaufland. Mediálne Valentínsku kvapku podporil aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Spoločnosť Kaufland podporou tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi zahájila dlhodobú spoluprácu so Slovenským Červeným krížom. Odbery krvi: HTO Humenné utorok 7.00- 11.00 l štvrtok 7.00- 11.00 l piatok 7.00- 11.00 Valentínska kvapka v štatistikách počet darcov počet prvodarcov r. 2013 26 326 5 493 r. 2012 24 239 4 726 r. 2011 25 019 5 075

PRÍJEM RIADKOVEJ INZERCIE

všeobecná účtovníčka / účtovník Vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

Požiadavky: l stredoškolské vzdelanie s maturitou l minimálne 5 rokov praxe v oblasti podvojného účtovníctva komplet l skúsenosti s prácou v systémoch Najavo, IBIS l práca s PC, Word, Excel l samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilnosť

Žiadosti s priloženým štruktúrovaným životopisom zasielajte do 31. 3. 2014 na adresu:

Chemes, a.s. Chemlonská 1 066 33 Humenné

e-mail: j.mihalikova@chemes.sk

Ševčenkova 6, Humenné drevený stánok oproti Verchovine pri zeleninovom trhovisku Inzerciu naďalej prijímame telefonicky alebo e-mailom.

Nezávislý regionálny týždenník pre okresy Medzilaborce, Snina, Humenné, Vranov n/T, Michalovce, Sobrance, Trebišov. Vydáva VIHORLAT PRESS, s.r.o. v Humennom, IČO: 36457370. Šéfredaktorka: Anna Kornajová - 0905 188 845 l Manažérka marketingu a obchodu: Slávka Pallaiová - 0905 281 391, e-mail: slavka.pallaiova@slovenskyvychod.sk l Inzercia: Martina Behajlová - 057 772 2227, redakcia@slovenskyvychod.sk l Grafická úprava: Grafitek.sk s.r.o. l Adresa redakcie: Chemlonská 1, 066 01 Humenné l Kontakt: 057 772 2227, 057 771 2227, e-mail: redakcia@slovenskyvychod.sk l Športová redaktorka: Michaela Kobanová - 0911 256 749, michaela.kobanova@slovenskyvychod.sk l Redakčná uzávierka príspevkov a inzercie v stredu do 15. hodiny. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame, redakcia si vyhradzuje právo úpravy rukopisov a fotografií. Uverejnené názory čitateľov sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Za obsah a jazykovú úpravu inzercie redakcia nezodpovedá. Člen siete MEDIA BOX. Tlačí ROTAPRINT Košice. Rozširuje Kapa Dab. Registrované Ministerstvom kultúry SR - EV 3959/09. ISSN: 1338-1121. www.slovenskyvychod.sk

SV-Z/000066

Celoslovenská kampaň je zameraná na oslovovanie darcov krvi hlavne z radov mladých ľudí, no oslovuje aj pravidelných darcov krvi. Jej cieľom je šíriť myšlienku darcovstva krvi, najmä výchovou k darcovstvu krvi. Táto náborová kampaň je druhou najväčšou kampaňou, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (NTS SR) a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami nemocníc (HTO).

www.slovenskyvychod.sk

Chemes, a.s. Humenné

SV-Z/000059

PLYNOVÝCH KOTLOV

SV-Z/000054

opravy čistenie výmena

Sv2014 09  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you