__MAIN_TEXT__

Page 1

KAPITOLA 7

CYRA

Bratov Keresetovcov som prvýkrát videla z chodby pre služobníctvo, ktorá sa tiahne pozdĺž zbrojnej siene. Od maminej smrti už uplynulo dosť času a ja som pomaly dosahovala plnoletosť. Otca som stratila o pár obehov neskôr, zahynul pri nečakanom útoku počas púte. Môj brat Ryzek teraz pokračoval na ceste, ktorú mu otec vytýčil, a snažil sa šotetskému národu vybojovať oficiálne uznanie. Prípadne aj nadvládu nad planétou. Otega mi o príchode Keresetovcov povedala ako prvá, vždy mi prinášala klebety, ktoré si služobníctvo šepkalo nad hrncami a panvicami v kuchyni. „Zajal ich Vas, pobočník tvojho brata,“ prehodila, keď mi kontrolovala esej, či tam nemám gramatické chyby. Ešte ma učila literatúru, ale v ostatných predmetoch som ju už predstihla. Študovala som samostatne a Otega sa vrátila k práci správkyne kuchyne. „Neposlal Ryzek vojakov, aby zajali jasnovidku? Tú vyslúženú?“ spýtala som sa. „Máš pravdu,“ prikývla Otega, „ale tá si radšej vzala život, aby sa vyhla zajatiu. Vas a jeho muži teda dostali rozkaz, aby namiesto nej zajali bratov Keresetovcov, čo sa im aj podarilo. Vraj sa bránili celou cestou cez Medzu. A ten mladší, Akos, sa nejakým spôsobom vyvliekol z pút, ukradol zbraň a zabil jedného z Vasových vojakov.“

zarez smrti.indd 56

18.11.2016 14:31


CY R A

57

„Ktorého?“ spýtala som sa. O mužoch, s ktorými sa Vas najčastejšie vydával na výpravy, som kadečo vedela. Jeden obľuboval sladkosti, druhý mal oslabené ľavé plece, tretí vycvičil skroteného vtáčika, aby mu vyzobával dobroty z úst. Človek nikdy nevie, kedy sa mu taký detail môže zísť. „Kalmeva Radixa.“ Teda milovníka sladkostí. Zdvihla som obočie. Kalmev Radix, elitný vojak, na ktorého sa môj brat často spoliehal, sa nechal zabiť thuvhesitským chlapcom? To nebola dôstojná smrť. „Prečo bratov zajali?“ vyzvedala som ďalej. „Pre ich osud.“ Otega zdvihla obočie. „Aspoň sa to povráva. A keďže proroctvá podľa všetkého presne pozná len Ryzek, narozpráva sa kadečo.“ Nepoznala som osud Keresetovcov ani žiadny iný okrem vlastného a bratovho, hoci Zhromaždenie ich pred niekoľkými dňami dalo odvysielať v správach. Ryzek nakázal zablokovať vysielanie pár sekúnd po tom, ako sa na obrazovke objavil predseda Zhromaždenia. Oznam predniesol v otyrčine, a hoci v našej krajine už pred desiatimi obehmi zakázali šírenie všetkých jazykov okrem šotetského, Ryzek sa pre istotu postaral, aby ho nikto nepočul. Keď sa prejavil môj dar prúdu, otec mi môj osud oznámil, nerobil okolo toho žiadne ceremónie. Druhé dieťa rodiny Noavekovcov prekročí Medzu. Výnimočne nezáživné proroctvo pre obľúbenkyňu osudu! Chodbami pre služobníctvo som sa už nezakrádala tak často – v dome sa diali veci, ktoré som vôbec nechcela vidieť –, ale pre zajatých bratov Keresetovcov som urobila výnimku. Okrem toho, že sú to naši nepriatelia, som o Thuvhesitoch vedela len toľko, že majú tenkú kožu, čo sa dá ľahko prebodnúť, a že si radi doprajú priveľa ľadových kvetov, od ktorých závisí ich ekonomika. Na mamino naliehanie som sa naučila ich reč. Prirodzene, pre privilegovaných Šotetov otcov zákaz štúdia cu-

zarez smrti.indd 57

18.11.2016 14:31


58

Z ÁREZY SMRTI

dzích rečí neplatil. Jemná a dynamická thuvhesitčina mi vôbec nešla na jazyk, zvyknutý na rázne a drsné šotetské slabiky. Vedela som, že Ryzek dá Keresetovcov zaviesť do zbrojnej siene. Odtisla som pohyblivý panel v stene len o kúštik, aby som cez štrbinu videla do miestnosti, a prikrčila som sa v prítmí. Akurát načas, už som počula kroky. Rovnako ako vo zvyšku rezidencie, dlážka a steny boli obložené tmavým drevom, takým vylešteným, že vyzeralo ako tenká vrstva ľadu. Z vysokého stropu visel zložitý luster zo sklenených gúľ a pokrúteného kovu. V dutom skle poletovali drobné mušky fenzu a zapĺňali miestnosť mihotavým, trochu strašidelným svetlom. Sieň sa takmer nepoužívala, na béžové vankúše uložené na nízkych drevených stolčekoch už napadalo toľko prachu, že zosiveli. Rodičia tu usporadúvali večierky, ale Ryzek sem vodil iba ľudí, ktorým chcel nahnať strach. Vasa som zbadala ako prvého. Vlasy mal na jednej polovici lebky dlhé a mastné, na druhej vyholené až na kožu, žiletkou si ju doškriabal dočervena. Vedľa neho sa šuchtal chlapec so svetlou pokožkou posiatou modrinami. Bol omnoho nižší než ja, chudý, s úzkymi plecami. Z jeho tela vyžarovalo ustráchané napätie, akoby v každom okamihu očakával úder. Spoza neho sa ozvali priškrtené vzlyky. Za prvým chlapcom sa potkýnal druhý s hustými kučeravými vlasmi. Bol vyšší a mohutnejší, ale tak sa hrbil, že takmer vyzeral menší. Bratia Keresetovci, obľúbenci osudu zo svojej generácie. Nebol na nich ktovieako vábny pohľad. Môj brat ich čakal na opačnom konci miestnosti, rozvalený na schodoch, ktoré viedli na vyvýšené pódium. Hruď mu pokrývalo brnenie, ale ruky si nechal odhalené a hrdo ukazoval rad zárezov, ktorý sa mu ťahal po celom predlaktí. Urobil si ich aj za popravy, ktoré vykonal na otcov rozkaz, aby sa ľudia neodvážili šíriť fámy o jeho zbabelosti. V pravej ruke držal malý prúdonôž, podchvíľou si ho zvrtol v dlani a zakaždým ho šikovne chytil za rukoväť. V modrastom svetle jeho pokožka vyzerala mŕtvolne bledo.

zarez smrti.indd 58

18.11.2016 14:31


CY R A

59

Usmial sa na svojich zajatcov, ukázal im všetky zuby. Môj brat bol celkom pekný, keď sa usmieval, hoci to väčšinou znamenalo, že sa chystá niekoho zabiť. Oprel sa dozadu o lakte a naklonil hlavu. „Koho to tu máme?“ prehovoril. Hlas mal hlboký a chrapľavý, akoby celú noc vrieskal na plné hrdlo. Kývol na dobitého Kereseta a odmerane ho oslovil thuvhesitčinou: „To o tebe som už toľko počul? Ty si ten krpec, čo si vyslúžil zárez, ešte než sme ho posadili do vznášadla?“ Zachechtal sa. Zaškúlila som na chlapcovu ruku. Tesne pod lakťom mal hlbokú ranu, šmuha zaschnutej krvi sa mu tiahla dolu zápästím až pomedzi prsty. Zárez smrti. Veľmi čerstvý. Ak boli chýry pravdivé, za Kalmeva Radixa. Takže toto je Akos a ten ufňukaný bude Eijeh. „Akos Kereset, tretie dieťa rodiny Keresetovcov.“ Ryzek vstal, zvrtol si nôž na dlani a zišiel dolu schodmi. Prevýšil dokonca aj Vasa. Ryzek vyzeral ako obyčajný muž, ktorého natiahli do dĺžky, plecia a boky mal na svoju neprirodzenú výšku priúzke. Aj ja som vysoká, ale tým sa moja fyzická podoba s bratom končí. Naše gény sú veľmi zmiešané, šotetskí súrodenci sa navzájom často ktovieako nepodobajú, ale my vyzeráme výnimočne odlišne. Akos zdvihol hlavu a pozrel na Ryzeka. Meno Akos som prvýkrát zazrela v knihe o šotetskej histórii. Volal sa tak významný náboženský vodca, kňaz, ktorý si radšej vzal život, než by mal zneuctiť prúd a vziať do ruky prúdomeč. Ako prišiel thuvhesitský chlapec k šotetskému menu? Žeby jeho rodičia zabudli, odkiaľ meno pochádza? Alebo si chceli uctiť nejakého vzdialeného šotetského predka? „Prečo sme tu?“ spýtal sa Akos chrapľavo a po šotetsky. Ryzek sa neprestával usmievať a odpovedal v rovnakom jazyku. „Chýry sú teda pravdivé, naozaj ovládaš jazyk poznania. Fascinujúce! Odkiaľ sa v tebe nabrala šotetská krv?“ Štuchol Akosovi do modriny pri oku, až ho myklo od bolesti. „Za vraždu môjho

zarez smrti.indd 59

18.11.2016 14:31


60

Z ÁREZY SMRTI

vojaka ťa riadne vytrestali. Predpokladám, že rebrá tiež dostali zabrať.“ Ryzek rozprával s náznakom odporu, ktorý by postrehol len ten, kto ho pozná tak dobre ako ja. Môj brat totiž nerád pozeral na trpiacich ľudí. Niežeby ich ľutoval, ale nepáčilo sa mu, keď mu niečo pripomenulo, že bolesť existuje a môže ho postihnúť ako kohokoľvek iného. „Ledva sa sem dovliekol,“ ozval sa Vas. „A do lode sme ho museli vyniesť.“ „Za bežných okolností by si za vraždu môjho vojaka zaplatil životom,“ povedal Ryzek a sklonil sa k Akosovi ako k malému dieťaťu. „Ale keďže ti je súdené zomrieť v službách rodiny Noavekovcov, zomrieť v mojich službách, najprv z teba vytlčiem pár obehov roboty.“ Akos bol napätý, odkedy som ho prvýkrát zazrela, ale teraz ho všetka tvrdosť opustila. Zostal zraniteľný ako dieťa. Skrútil prsty, ale nie do pästí, ruky mal bezvládne ako v spánku. Svoj osud zrejme nepoznal. „To nie je pravda,“ hlesol Akos, akoby čakal, že Ryzek poprie vlastné slová a zbaví ho strachu. Brucho mi zovrel prudký kŕč, pritisla som si naň dlaň, aby som bolesť utíšila. „Uisťujem ťa, že áno. Mám ti prečítať oficiálny prepis proroctva?“ Ryzek vytiahol zo zadného vrecka papier poskladaný do štvorca a rozložil ho. Na psychologické týranie svojich obetí sa zjavne dobre pripravil. Akos sa roztriasol. „Tretie dieťa rodiny Keresetovcov...“ začal Ryzek v otyrčine, najpoužívanejšom jazyku galaxie. V jazyku, v ktorom ho vyhlásilo Zhromaždenie, mi proroctvo pripadalo skutočnejšie. Zaujímalo ma, či sa Akos cíti rovnako. Mykol sa pri každej slabike. „... zomrie v službách rodiny Noavekovcov.“ Ryzek pustil papier na zem. Akos sa k nemu vrhol a schmatol ho tak prudko, že ho takmer roztrhol. Zostal prikrčený a čítal svoj osud stále dokola, akoby ho tým mohol zmeniť. Akoby mu smrť v službách našej rodiny nebola predurčená.

zarez smrti.indd 60

18.11.2016 14:31


CY R A

61

„Nesplní sa to,“ vyhlásil Akos ráznejšie a vstal. „Radšej... radšej by som zomrel, než...“ „Myslím, že to nie je pravda,“ zasyčal Ryzek takmer šeptom a naklonil sa tesne k nemu. Akos zarýval prsty do papiera, až ho pretrhol, ale inak sa ani nepohol. „Viem, ako ľudia vyzerajú, keď si želajú okamžitú smrť. Mnohých som k tomu dohnal osobne. Ty ešte zúfalo túžiš prežiť.“ Akos sa nadýchol a pozrel na Ryzeka s novým odhodlaním. „Môjho brata ti osud nesľúbil. Nemáš naňho žiaden nárok. Pusti ho a... a ja sa ti nebudem priečiť.“ „Zdá sa, že si veľmi nesprávne odhadol, prečo sme vás sem priviedli,“ pokračoval Ryzek. „Neprešli sme cez Medzu, len aby sme urýchlili tvoj osud. Ak by sme ťa náhodou zabili, nikoho by to netrápilo. Hľadali sme jeho, nie teba.“ „Ty si nikam nešiel,“ odsekol Akos. „Sedel si doma a nechal svojich poskokov, nech za teba spravia špinavú robotu.“ Ryzek sa zvrtol a vyšiel na pódium. Stena za ním bola ovešaná všetkými možnými zbraňami, väčšinou prúdomečmi dlhými ako moja ruka. Ryzek si vybral hrubý, široký nôž s masívnou rúčkou, vyzeral takmer ako sekáč na mäso. „Tvoj brat má výnimočný osud,“ podotkol Ryzek a obzeral si pritom nôž. „Predpokladám, že o ňom nič nevieš, keďže si nepoznal ani svoj vlastný.“ Ryzek sa prešibane zaškeril – ako vždy, keď vedel viac než ostatní. „Vidieť budúcnosť galaxie,“ povedal tentoraz po  šotetsky. „Inými slovami, má sa stať novým jasnovidcom tejto planéty.“ Akos mlčal. Odtiahla som sa od škáry v stene a privrela oči, aby ma svetlo nerušilo pri premýšľaní. Odkedy bol Ryzek malý, počas každej púte sa s otcom pokúšali zmocniť jasnovidca, no nikdy sa im to nepodarilo. Človek, ktorý predvída, že si poňho idú, sa zrejme nedá tak ľahko chytiť. Alebo sa radšej zabije vlastnou zbraňou, aby ho nezajali, ako vy-

zarez smrti.indd 61

18.11.2016 14:31


62

Z ÁREZY SMRTI

slúžená jasnovidka z Thuvhe, ktorú sa chystali uniesť predtým, než chytili Keresetovcov. Zdá sa, že Ryzek napokon našiel riešenie: zaútočil na dvoch jasnovidcov naraz. Najstaršia jasnovidka si namiesto zajatia vybrala smrť, ale Eijeh Kereset ešte nevedel, kto je. Ešte je dosť tvárny na to, aby ho noavekovská krutosť zmenila. Zase som sa nahla dopredu, aby som ho počula rozprávať. Sklonil kučeravú hlavu k bratovi, opakom ruky si utrel nos a spýtal sa uhladenou thuvhesitčinou: „Akos, čo to hovorí?“ „Hovorí, že neprišli po mňa,“ odpovedal Akos, ani naňho nepozrel. Ešte som nepočula, aby človek rozprával oboma jazykmi tak dokonale, bez akéhokoľvek prízvuku. Závidela som mu tú schopnosť. „Prišli po teba.“ „Po mňa?“ Eijeh vytreštil svetlozelené oči. Mali zvláštnu farbu ako krídla chrobákov či stuha prúdu po hodine umŕtvenia. Na  pozadí jeho svetlohnedej pokožky, ktorá mi pripomínala pôdu z planéty Zold, takmer žiarili. „Prečo?“ „Lebo si budúci jasnovidec našej planéty,“ povedal Ryzek v Eijehovom materinskom jazyku a zostupoval z pódia s novým nožom v ruke. „Uvidíš budúcnosť v jej nespočetných podobách. Jednu konkrétnu potrebujem spoznať.“ Cez chrbát ruky mi prebehol tieň ako chrobák, vlastný dar prúdu mi spôsoboval bolesť, akoby sa mi lámali hánky. Potlačila som vzdych. Dobre som vedela, o akú budúcnosť má Ryzek záujem: budúcnosť, v ktorej porazí nepriateľov, dobyje Thuvhe a Zhromaždenie ho uzná za oficiálneho vládcu celej planéty. Podobne ako odteraz nad Akosom, jeho predurčený osud nad ním visel ako ťažký kameň, lebo diktoval, že podľahne nepriateľom namiesto toho, aby ich porazil. Ak tú budúcnosť chcel odvrátiť, potreboval jasnovidca. A teraz ho získal. Ja som rovnako túžila, aby Zhromaždenie uznalo Šotetov za samostatný národ a nepovažovalo ich len za bandu povstalcov. Čo ma teda rozrušilo, prečo bolesť z môjho daru každou sekundou silnela?

zarez smrti.indd 62

18.11.2016 14:31


CY R A

63

„Ja... ja nie som jasnovidec.“ Eijeh sledoval nôž v Ryzekovej ruke. „Nikdy som nemal víziu, ja predsa nemôžem...“ Znovu som si pritisla ruku na brucho. Ryzek si položil čepeľ noža na dlaň a ťuknutím ho roztočil. Pomaly, knísavo sa rozhýbal do kruhu. Nie, nie, nie, protestovala som v duchu, ani som nevedela proti čomu. Akos skočil medzi Eijeha a Ryzeka, akoby môjho brata mohol zastaviť vlastným telom. Ryzek sa blížil k Eijehovi a sledoval otáčajúci sa nôž. „Tak sa to musíš rýchlo naučiť,“ zahučal Ryzek, „lebo mi musíš nájsť verziu budúcnosti, ktorú potrebujem, a povedať mi, čo mám urobiť, aby som ju uskutočnil. Mohli by sme začať verziou, v ktorej túto planétu ovládajú Šoteti, čo ty na to?“ Kývol na Vasa, ktorý Eijeha zrazil na kolená. Ryzek chytil nôž za rukoväť a pritisol ho Eijehovi zboku k hlave, tesne pod ucho. Eijeh zafňukal. „Ja ne...“ jachtal, „ne-neviem privolať vízie, ja netuším, ako...“ Vtom Akos zboku vrazil do Ryzeka. Nebol by dosť silný na to, aby ho strhol na zem, ale zastihol ho nepripraveného a Ryzek stratil rovnováhu. Akos napriahol lakeť na úder – hlupák, pomyslela som si –, ale Ryzek bol prirýchly. Zo zeme ho kopol do brucha a potom vyskočil na nohy. Schmatol Akosa za vlasy, vyvrátil mu hlavu dozadu a prerezal mu kožu na čeľusti, od brady až k uchu. Akos zvrieskol. Na tom mieste Ryzek rezal najradšej. Keď chcel niekomu urobiť jazvu, postaral sa, aby bola dobre viditeľná. Aby sa na ňu nedalo zabudnúť. „Prosím,“ modlikal Eijeh. „Prosím, naozaj neviem, ako to urobiť, prosím, neubližuj mu, neubližuj mi, prosím...“ Ryzek pozeral na Akosa, ktorý si dlaňami zvieral tvár, dolu krkom mu stekala krv. „Neviem, čo znamená to vaše thuvhesitské slovo prosím,“ zahrmel.

zarez smrti.indd 63

18.11.2016 14:31


64

Z ÁREZY SMRTI

Neskôr v noci sa opustenými chodbami noavekovskej rezidencie rozliehali ozveny výkrikov. Nevydal ho Akos, toho Ryzek poslal na výcvik k nášmu bratrancovi Vakrezovi, vraj aby mu narástla hrubšia koža. Spoznala som Eijehov hlas plný bolesti, ktorú mu spôsoboval môj brat, keď sa mu snažil vypáčiť z hlavy budúcnosť. Ešte dlho sa mi o tom snívalo.

zarez smrti.indd 64

18.11.2016 14:31

Profile for Vydavateľstvo SLOVART

Zárezy smrti - Veronica Roth - ukážka  

Prvý diel novej sci-fi fantasy dilógie od Veroniky Roth, autorky najpopulárnejšej dystopickej série Divergencia – Rezistencia – Experiment....

Zárezy smrti - Veronica Roth - ukážka  

Prvý diel novej sci-fi fantasy dilógie od Veroniky Roth, autorky najpopulárnejšej dystopickej série Divergencia – Rezistencia – Experiment....

Profile for slovart
Advertisement