__MAIN_TEXT__

Page 1

Katalóg September 2011 – FEBRUár 2012


Ars Sacra 2 000 rokov kresťanského umenia a histórie od raného kresťanstva po súčasnosť Táto luxusná publikácia, pastva pre oči, zaujme podrobnými zábermi volenými špeciálne vzhľadom na formát knihy. Pozorovateľ sa približuje na dosah zobrazeným predmetom, často bližšie ako v skutočnosti, a môže podrobne študovať detaily. Texty podložené rozsiahlym výskumom pozývajú čitateľa na cestu históriou a zdôrazňujú významné

umenie

zmeny v posvätnom umení, architektúre a kultúre.

Zlatá väzba s priehľadným prebalom Približne 1100 obrázkov Dve zlaté záložky (20 mm široké) Dva rozkladacie oltárové panely vnútri Bohatý obrazový sprievodca Veľkoformátová, vysokokvalitná fotografia Fundované prehľady jednotlivých epoch Ručná väzba Kniha je zabalená v kartónovej škatuli.

199 € | November | Preklad Eva Budjačová | 288 x 438 mm 800 strán | TVP, slovenský jazyk | 978-80-556-0364-3

2


umenie

Kresťanstvo je najrozšírenejšie náboženstvo na svete. ARS SACRA je poctou jeho umeniu a architektúre.

3


Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci (1452-1519) bol jedným z najnadanejších umelcov všetkých čias; jeho význam a vplyv sú nedoceniteľné. Predkladaný prehľad je najúplnejšia kniha, aká kedy bola o tomto talianskom maliarovi, architektovi, konštruktérovi, vedcovi a renesančnom vzdelancovi napísaná. Veľkoformátové zobrazenia detailov umožňujú čitateľom študovať každý ťah jeho štetca. Životopisná časť rozdelená do desiatich kapitol je doplnená kompletným catalogue raisonnée Leonardových malieb, a rozsiahlym katalógom kresieb, ktorých je tu z 1 000 existujúcich predstavených 663 a usporiadaných podľa kategórií (architektúra, anatómia, kartografia atď.). 24,90 € | Október | Preklad Jindřich Schwippel, Blanka Pscheidtová | 220 x 290 mm | 700 strán | MV český jazyk | 2 knihy v kartónovom puzdre 978-80-7391-513-1

umenie

Móda Šaty robia človeka. Odev je kľúčom k jeho kultúre, spoločenskej triede, osobnosti a dokonca náboženstvu, či už je to kimono, sárí, alebo formálny oblek biznismena. Kvoto Costume Institute si uvedomuje význam historického, sociologického a umeleckého chápania odevu. Zhromaždil jednu z najväčších zbierok odevov na svete a usporiadal mnoho výstav. Zbierky inštitútu zahrňujú širokú škálu historických šiat, bielizne, topánok a odevných doplnkov s dôrazom na európsku dámsku módu od 18. storočia do súčasnosti. Publikácia ponúka ako vo výkladnej skrini bohatý výber kvalitných fotografií objektov z týchto zbierok, odborne naaranžovaných na figurínach vyrobených špeciálne pre toto fotografovanie. Predstavuje vzrušujúcu cestu za poznaním odevných trendov posledných troch storočí.

39,90 € | September | 240 x 335 mm | 720 strán | TVP český jazyk | 2 knihy v kartónovom puzdre | 978-80-7391-512-4

4


Umění 20. století Pojem „umenia“ bol v posledných 100 rokoch definovaný a redefinovaný toľkokrát, že získal úplne nové politické, sociálne a technologické významy. Toto prístupné encyklopedické kompendium v novom vydaní pokrýva všetky oblasti umeleckej tvorby vrátane fotografie a nových médií, tematicky členené do kapitol medzi hnutiami a tvorbou. Surrealizmus alebo land art, Fluxus alebo Bauhaus – táto kniha je vyčerpávajúcim sprievodcom po celom umení 20. storočia. 24,90 € | November | 196 x 258 mm | 840 strán | MV český jazyk | 2 knihy v kartónovom puzdre | 978-80-7391-572-8

Claude Monet bol maliarom jasného denného svetla, maliarom neba, snehu, mrakov. Bol prvým maliarom, ktorý maľoval takmer jednofarebné biele obrazy. Je slávnym predstaviteľom impresionizmu. Obraz Impresia, východ slnka – ranná nálada v prístave LeHavre dal dokonca novému hnutiu meno. 12,95 € | Október | Preklad Liselotte Teltscherová 240 x 300 mm | 96 strán | TVP | český jazyk 978-80-7391-534-6

umenie

Monet

Gilles Néret

Klimt Rakúšan Gustav Klimt bol presvedčený, že „umenie je o slobode“. Jeho revolta proti akademizmu strhla koncom 19. storočia vlnu odporu. Bol terčom urážok, ale aj nadšeného obdivu. Pre jedných bol šíriteľom pornografie, pre iných zase otcom novej maľby. Jeho maľba bola oslavou života, ale najmä ženy. Práve Klint je moderným tvorcom tajomnej a dráždivej femme fatale — osudovej ženy. Stal sa ikonou viedenskej secesie. „Kto sa chce o mne ako umelcovi niečo dozvedieť, ten nech sa pozorne pozerá na moje obrazy a z nich nech sa snaží poznať, čo som a čo chcem,“ povedal raz Klimt, ktorý zásadne odmietal autoportréty. Nerád sa opisoval. Nechával za seba rozprávať obrazy. 12,95 € | Október | 240 x 300 mm | 96 strán | TVP | český jazyk 978-80-7391-533-9

5


Secese Secesia vzniká koncom 19. a začiatkom 20. storočia ako hnutie oponujúce akademizmu a eklektizmu 19. storočia a rozširuje sa na medzinárodnej úrovni v Európe a v Spojených štátoch. Svojím umeleckým výrazom odmieta štýlové smery minulosti a inšpiruje sa prírodou. Zvláštnymi znakmi tohto štýlu sú lineárnosť, metamorfné formy, dekoratívna elegancia a v duchu jednotlivých variantov sa vyznačuje vzletným, vždy ale výrazovo veľmi silným a elegantným vedením linky. Nový umelecký smer propagovali tri dôležité časopisy - Jugend, Pan a Ver Sacrum. V každej krajine získava tento štýl zvláštnu formu a tiež aj označenie. Jugendstil v Nemecku, secesia v Rakúsku, modernismo v Katalánsku, Modern Style vo Veľkej Británii, Liberty v Taliansku a Art Nouveau v Belgicku a Francúzsku. 49,90 € | November | 290 x 290 mm | 600 strán | TVP | český jazyk 978-80-7391-571-1

umenie

Impresionismus Snaha o nekonvenčné maľovanie bola vo Francúzsku vyjadrená v diele niekoľkých maliarov, ktorí boli súčasťou impresionistického hnutia. Títo umelci mali svoj vlastný maliarsky štýl a vo svojich námetoch kládli dôraz na niečo iné, než bolo do tej doby zvykom; zameriavali sa predovšetkým na zachytenie okamihu, na vyjadrenie pocitov a dojmov. Impresionizmus bol reakciou na ateliérovú tvorbu, cieľom mala byť maľba v plenéri. Členovia tohto umeleckého smeru boli ovplyvňovaní novými tendenciami, každý z nich šiel však svojou osobitou cestou. Impresionizmus sa skoro rozšíril do rôznych kútov Európy a USA. 49,90 € | November | 290 x 290 mm | 600 strán | TVP | český jazyk 978-80-7391-442-4

Louvre Dejiny galérie Louvre sú úzko späté s dejinami Francúzska. Louvre bol postavený v roku 1190 ako pevnosť. Za vlády Františka I. z Angouleˆm, ktorý tu takisto založil kráľovskú umeleckú zbierku, sa stal rezidenciou panovníka. Všetci nasledujúci králi prispievali svojím dielom k podobe, akým je Louvre známy dnes. Budova, ktorá dnes nesie názov Louvre, vznikla za vlády Henricha IV. V tom čase tu bola postavená Grande Galerie, ktorá prepojila pôvodný Louvre s Tuilerijským palácom. Zbierky Louvru sú rozdelené do ôsmych oddelení a pokrývajú jedenásť storočí dejín umenia Európy a Stredomoria. Návšteva Louvru je ako cesta časom a priestorom za majstrovskými dielami s významom pre celé civilizácie. Najstaršie jadro zbierky tvorí talianske maliarstvo. V 18. storočí obohatili expozíciu diela španielskych, holandských a flámskych autorov. 49,90 € | November | 290 x 290 mm | 600 strán | TVP | český jazyk 978-80-7391-570-4

6


Ľubomír Longauer

Modernosť tradície

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 Prvý diel z plánovaného cyklu Ľubomíra Longauera Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 nesie názov , Modernost tradície. Autor sa venuje začiatkom slovenskej úžitkovej grafiky. Po pomalom rozbehu došlo k nebývalému rozmachu slovenského kultúrneho života. Koncom 20. storočia sa výraznejšie presadili Martin Benka, Andrej Kováčik, Jaroslav Vodrážka, Karol Ondreička, Jozef Cincík, Štefan Bednár a koncom tridsiatych rokov Rudolf Fabry. Každý z nich má v knihe svoj medailón, ktorý predstavuje umelcovu tvorbu počas celého jeho života. V knihe sú kapitoly, ktoré sa 1918 až 1938. Je ilustrovaná stovkami dobových prác, z ktorých väčšina patrí medzi zabudnuté a v takomto rozsahu a kontexte ešte nepublikované.

umenie

zaoberajú celkovou situáciou v úžitkovej grafike v rokoch

Martin Benka Andrej Kováčik Jaroslav Vodrážka Karol Ondreička Jozef Vlček Jozef Cincík Štefan Bednár Rudolf Fabry

49,90 € | November | 230 x 280 mm | 344 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0331-5

7


Karol Kállay

Bratislava moja

fotografia

V tej starej časti mesta, mesta uličiek, dvorov, schodíšť, múrov, tmavých izieb, ale aj ľudí – mesta plnom vôní staroby a pachu storočí, som sa rád túlal. Niekedy sa mi zdá, že som tam stále, že som tam zostal. Dnes iba neveriacky krútim hlavou a pýtam sa: Nezomiera tu práve mesto? Karol Kállay

Veľká reprezentatívna kniha zachytáva atmosfé-

Karol Kállay – nestor slovenskej fotografie.

ru Bratislavy rokov 1944 až 1964, ako ju vnímal

Fotografovať začal ako jedenásťročný. Dnes má

významný slovenský fotograf Karol Kállay.

za sebou veľké dielo medzinárodného významu.

Vo svojich fotografiách a lyrických textoch

Desiatky jeho reportáží uverejnili svetové

rozpráva príbeh mesta, jeho obyvateľov a štvrtí,

magazíny, ako sú GEO, Stern, Paris Match,

ktoré dnes už neexistujú. Pripomína časy tesne

Der Spiegel, Focus, Sports International, Ilustreé,

po vojne, keď sa mesto spamätávalo z jej hrôz

Merian, Jardin des Mondes, Tutto Turismo,

a začalo vytvárať svoju novú tvár. Ale aj časy,

Sibylle, Saison a ďalšie. Mnoho rokov fotografo-

keď ho ubíjala nezmyselnosť nového režimu.

val módu po celom svete. Vydal viac ako

Všetko sa to odráža aj na tvárach obyvateľov

štyridsať fotografických kníh v šiestich jazykoch.

Bratislavy, ktorých život autor zvečnil na svojich

Mal a stále má samostatné výstavy na štyroch

výnimočných fotografiách. Úvodný text, ktorý je

kontinentoch. Je nositeľom vysokých slovenských

preložený do anglického, nemeckého a maďar-

aj zahraničných vyznamenaní.

ského jazyka, napísal prof. Jozef Leikert. Kniha bude vhodná ako reprezentatívny dar pre firmy aj jednotlivcov.

69,90 € | Október | 300 x 320 mm | 272 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0496-1

8


9

fotografia


Henrieta Moravčíková

Bratislava: atlas sídlisk 1950 – 1995 Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 Bratislava Atlas sídlisk 1950 – 1995 Bratislava Atlas of Mass Housing 1950 – 1995

Autorky a autori: Henrieta Moravčíková Mária Topolčanská Matúš Dulla Katarína Haberlandová Slávka Toscherová Peter Szalay Soňa Ščepánová

Vítajte v panelstory!

architektúra

Welcome to Prefab Story!

Ružinov 0 10

spôsobom prispeli k riešeniu problému s nedostatkom bytov. Veď len v rokoch 1971

spôsobom prispeli k riešeniu problému s nedostatkom bytov. Veď len v rokoch 1971 – 1980 postavili na Slovensku 1261000 bytov, ktoré svojim obyvateľom poskytli

P 1.14 6.5 RP

bývanie veľmi slušného priestorového i hygienického štandardu. Dnes tvoria pan-

lové sídliská podstatnú časť hmotného prostredia väčšiny slovenských miest. Už

elové sídliská podstatnú časť hmotného prostredia väčšiny slovenských miest. Už len vďaka tejto skutočnosti si vyžadujú namiesto povrchného odsúdenia našu

štruktívnu pozornosť.1

konštruktívnu pozornosť.1

historicky vyvoj panelovej vystavby v bratislave

historical development of panel construction in bratislava

PRVÉ POKUSY S TYPIZÁCIOU A PREFABRIKÁCIOU

PRVÉ POKUSY S TYPIZÁCIOU A PREFABRIKÁCIOU

Moderna priniesla koncepciu univerzality, ktorá sa dala najlepšie realizovať v ob-

Moderna priniesla koncepciu univerzality, ktorá sa dala najlepšie realizovať

lasti bývania. Nevyhnutnosť, masovosť a rovnakosť základných nárokov bývania

v oblasti bývania. Nevyhnutnosť, masovosť a rovnakosť základných nárokov býva-

spôsobili, že sa bývanie a s  ním spojený urbanizmus stali hlavnou témou archi-

nia spôsobili, že sa bývanie a s  ním spojený urbanizmus stali hlavnou témou ar-

tektúry. Prvým významnejším projektom na území dnešného Slovenska, o ktorom

chitektúry. Prvým významnejším projektom na území dnešného Slovenska, o kto-

máme informácie a v ktorom sa už vyskytujú náznaky funkčnej segregácie, typovej

rom máme informácie a v  ktorom sa už vyskytujú náznaky funkčnej segregácie,

redukcie a hromadnosti, je nerealizovaný projekt záhradného mesta pri Bratislave

typovej redukcie a hromadnosti, je nerealizovaný projekt záhradného mesta pri

od architektov Madlmeyera, Szönyiho a Wimmera z roku 19202. Moderné koncepcie

Bratislave od architektov Madlmeyera, Szönyiho a Wimmera z roku 19202. Moderné

neboli na Slovensku iba dielom ľavicovej avantgardy. Objavovali už veľmi zavčasu 01

14

koncepcie neboli na Slovensku iba dielom ľavicovej avantgardy. Objavovali už veľmi 25

M

ako projekty riešenia reálnych spoločenských problémov, konkrétne problému ob-

zavčasu ako projekty riešenia reálnych spoločenských problémov, konkrétne prob-

rovskej bytovej núdze a nehygienickosti bývania. Pozoruhodné je, že prvý pokus,

lému obrovskej bytovej núdze a nehygienickosti bývania. Pozoruhodné je, že prvý

ktorý smeroval k prefabrikácii pochádza nie od avantgardne, ale od konzervatívne

pokus, ktorý smeroval k prefabrikácii pochádza nie od avantgardne, ale od konzer-

orientovaného architekta Dušana Jurkoviča. Ten už v dvadsiatych rokoch 20. storo-

vatívne orientovaného architekta Dušana Jurkoviča. Ten už v dvadsiatych rokoch

čia navrhol, vyhotovil a vystavil (v Bratislave na Župnom námestí) prototyp malého

20. storočia navrhol, vyhotovil a vystavil (v Bratislave na Župnom námestí) pro-

montovaného domu z drevených panelov (1922)3. Jurkovič aj neskôr sledoval prob-

totyp malého montovaného domu z drevených panelov (1922)3. Jurkovič aj neskôr

lematiku prefabrikácie, navrhol niekoľko projektov montovaných škôl a v štyridsia-

sledoval problematiku prefabrikácie, navrhol niekoľko projektov montovaných

tych rokoch 20. storočia montované rodinné (15 typov) a bytové domy (9 typov) zo

škôl a v štyridsiatych rokoch 20. storočia montované rodinné (15 typov) a bytové

špeciálnych keramických prefabrikovaných prvkov3. Jurkovičova aktivita prameni-

aktivita pramenila v jeho humanistickom osobnom záujme o riešenie naliehavého spoločenského problému. Treba konštatovať, že bola neúspešná prakticky na celej

z jeho návrhov sa neuplatnil, hoci jeho iniciatíva nepochybne tiež prispela k  po-

čiare – žiaden z jeho návrhov sa neuplatnil, hoci jeho iniciatíva nepochybne tiež

stupnému uplatneniu modernizačných prvkov a vďaka nemu celkový proces získal

prispela k postupnému uplatneniu modernizačných prvkov a  vďaka nemu celko-

nielen ideologický a pragmatický, ale aj ľudský rozmer. Hlavným príkladom pria-

vý proces získal nielen ideologický a pragmatický, ale aj ľudský rozmer. Hlavným

meho moderne ľavicového myslenia v slovenskom prostredí bol architekt Fridrich

príkladom priameho moderne ľavicového myslenia v slovenskom prostredí bol ar-

Weinwurm. Ten sa najviac priblížil k typicky novému pohľa01

du na bývanie a výstavbu bytových domov, hoci nemal možnosť realizovať jej dôslednú verziu – panelový montovaný typ. Najmä v dvoch. Hlavným príkladom priameho moderne ľavicového myslenia v  slovenskom prostredí bol architekt Fridrich Weinwurm. Ten sa najviac priblížil k  typicky novému pohľadu na bývanie a výstavbu bytových domov, hoci nemal možnosť realizovať jej dôslednú verziu – panelový

Monografia Bratislava: atlas sídlisk, 1950 1995 / Bratislava: Atlas of Mass Housing, 1950 – 1995 predstavuje históriu, spoločenské, ekonomické, urbanistické a architektonické súvislosti výstavby sídlisk v druhej polovici 20. storočia na území Bratislavy. Autori analyzujú každé panelové sídlisko v meste z hľadiska urbanistickej štruktúry, konštrukčných a architektonických stránok, bilancujú obytné plochy, vybavenosť sídlisk, zeleň aj dopravu v pôvodnom návrhu a upozorňujú na špecifiká vzniku a výstavy sídlisk. Publikácia približuje významnú etapu bytovej výstavby na Slovensku i v druhej polovici 20. storočia, najmä panelových sídlisk, a uvádza fakty aj informácie, z ktorých mnohé ešte neboli publikované. Text je v slovenčine aj angličtine.

domy (9 typov) zo špeciálnych keramických prefabrikovaných prvkov3. Jurkovičova

la v jeho humanistickom osobnom záujme o  riešenie naliehavého spoločenského problému. Treba konštatovať, že bola neúspešná prakticky na celej čiare – žiaden

1 — Panelové sídliská, ich minulosť, súčasnosť a perspektívy sú predmetom riešenia vedeckého projektu Plattenbausanierung in Wien und Bratislava Inštitútu pre regionálny a mestský rozvoj Rakúskej akadémie vied, na ktorom sa podieľa aj Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Priebežné výsledky tohto výskumu sa v lete tohto roku prezentovali na medzinárodnom seminári a výstave vo Viedni. Pri príležitosti výstavy vyšiel katalóg s textami a obrázkami viedenských a  bratislavských panelových sídlisk Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava, zwischen Vision, Altag und Innovation. Zost. Vera Mayer. Wien, Eigenverlag 2005. 186 s.

10

100 M

– 1980 postavili na Slovensku 1261000 bytov, ktoré svojim obyvateľom poskytli býRadový dom Terrace-house vanie veľmi slušného priestorového i hygienického štandardu. Dnes tvoria panelen vďaka tejto skutočnosti si vyžadujú namiesto povrchného odsúdenia našu kon-

6

50

25

M

1 — Panelové sídliská, ich minulosť, súčasnosť a perspektívy sú predmetom riešenia vedeckého projektu Plattenbausanierung in Wien und Bratislava Inštitútu pre regionálny a mestský rozvoj Rakúskej akadémie vied, na ktorom sa podieľa aj Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied. Priebežné výsledky tohto výskumu sa v lete tohto roku prezentovali na medzinárodnom seminári a výstave vo Viedni. Pri príležitosti výstavy vyšiel katalóg s textami a obrázkami viedenských a  bratislavských panelových sídlisk Plattenbausiedlungen in Wien und Bratislava, zwischen Vision, Altag und Innovation. Zost. Vera Mayer. Wien, Eigenverlag 2005. 186 s.

chitekt Fridrich Weinwurm. Ten sa najviac priblížil k typicky novému pohľadu na bývanie a  výstavbu bytových domov, hoci nemal možnosť realizovať jej dôslednú verziu – panelový montovaný typ. Najmä v dvoch Weinwurmovych

24,90 € | December | 175 x 260 mm | 224 strán | flexi slovenský jazyk | anglický jazyk | 978-80-556-0478-7


Boris Filan

Raba Suli Bratislava III.

Autor hovorí, že už nie je čas niečo  odkladať a niekoho  šetriť. Cez  Raba Suli, legendárnu hru prešporských  chalanov, sa  Filan vracia na Poľnú ulicu, do klubov a zákutí starého mesta. Oživuje stratený svet  pouličných klzísk, kolotočov a dávnych veľkých  lások. Vyťahuje zo zabudnutia postavy a postavičky, ktoré tvorili históriu Bratislavy. Raba Suli je kniha  rovnako šťavnatá  a zábavná  ako úspešné  prvé dve časti trilógie. Len Filan je ešte otvorenejší a úprimnejší ako kedykoľvek predtým. Pozýva vás na výlet do lunaparku svojej hlavy. 9,92 €

beletria

Kniha Raba Suli je záverečný diel Filanovej bratislavskej trilógie.

9,95 €

9,95 € | November | 125 x 207 mm | cca 252 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0475-6

11


Dušan Dušek

Kufor na sny Kufor na sny je súbor tridsiatich troch svietivých, do pôvabného čara vybrúsených príbehov, z ktorých každý je osobitý, svojský – a predsa akoby na seba navzájom ukazovali nastavenými zrkadielkami. V nalomených lúčoch uzrieme iskrivý detail, čisté stopy drobných príbehov, maľované príbehy tichých obrázkov. Skrýva sa v nich všeličo z našich denných i nočných túžob. Možno práve preto sa oplatí nazrieť do knihy Dušana Dušeka. Nie je totiž vylúčené, že podaktoré z jej príhod prežívame práve my a práve teraz.

9,95 € | Február | 110 x 185 mm | 160 strán | TVP | slovenský jazyk 978-80-556-0474-9

beletria

Pavol Weiss

Treba na chvíľu odísť Inžinier K. z titulnej poviedky zbierky Pavla Weissa zisťuje, že niečo ovláda jeho osud. Máva tušenia, keď sa má stať niečo zlé, a všetko sa splní. Pointa sa vinie celou, knihou. , Okrem dvoch-troch jasných tónov je kniha Treba na chvíl u odíst správou o človeku, ktorého život riadia sily mocnejšie než on sám. Weissov hrdina má navyše schopnosť uvedomiť si to a dokáže otvoriť oči aj čitateľovi. Autor ukázal širokú paletu štýlov, a pohybuje sa od tradičnej poviedky, sci-fi a erotickej poviedky až po vydarený experimentálny text.

9,95 € | Október | 130 x 210 mm | 176 strán | TVP | slovenský jazyk 978-80-556-0347-6

Martin Bútora

Skok a kuk Poviedková kniha Martina Bútoru, bývalého slovenského veľvyslanca v USA. Všetky poviedky napísal v čase totality a ich hrdinami sú ľudia vytláčaní politickými pomermi na okraj spoločnosti, v ktorej sa nevedia a vlastne ani nechcú etablovať, a z toho pramení ich permanentná nespokojnosť, rezignácia či depresia. Bezútešnosť a bezvýchodiskovosť situácie z nich robí ľudí s obmedzenými pracovnými či spoločenskými možnosťami, osamelých, zlomených, vydedených, no statočne bojujúcich o kúsok ľudskej dôstojnosti.

9,95 € | November | 130 x 210 mm | cca 280 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0355-1

12


Július Satinský

Expedície Júliusa Satinského sú výberom z jeho cestovných denníkov. Kniha obsahuje šesť samostatných kapitol — expedícií, ktoré sú autentickými záznamami z letných turistických ciest. Prvé štyri expedície sa uskutočnili v 70. rokoch 20. storočia na území celého Slovenska. Účastníkmi expedícií boli, okrem rozprávača — zapisovateľa Satinského striedavo aj Vlado Bednár, Tomáš Janovic, Karol Mičieta a Peter Oravec. Ďalšie dve expedície sa uskutočnili v 80. rokoch a účastníkmi boli rodinní príslušníci (brat, synovec, švagor a pod.). Jedna mapuje cestu po južných Čechách, druhá po švajčiarskych Alpách. Satinský sa vo všetkých expedíciách prejavuje ako nadšený pozorovateľ a objaviteľ (nielen) prírodných krás. Cestovné denníky Júliusa Satinského sú plné veselých anekdot i trefných spoločenských postrehov. Publikáciu dopĺňajú Satinského autentické denníkové ilustrácie, pohľadnice i fotografie z expedícií.

beletria

Expedície 1973 – 1982

14,95 € | Október | 130 x 184 mm | 164 strán | TV slovenský jazyk | 978-80-556-0490-9

13


Camila Läckberg

Smoliar Patrik Hedström a jeho kolegovia z tanumhedskej policajnej stanice prežili pomerne pokojnú zimu. No s príchodom jari sa odrazu všetko mení. Do mestečka prichádza filmový štáb, nakrúcajúci rozporuplnú reality šou a Fjällbacka sa stáva dejiskom brutálnej vraždy. Ukazuje sa, že to, čo sa najprv zdalo ako bežná havária, je v skutočnosti zločin. Keď Patrik odhalí súvislosť s podobnými prípadmi vo Švédsku, začína mu byť jasné, že páchateľ má na svedomí viac ľudských životov. Na dôvažok zakrátko nájdu jedného z účinkujúcich v televíznej šou mŕtveho na smetisku. Ide o ďalšiu obeť sériového vraha, po ktorom polícia tak horúčkovito pátra? Smoliar je napínavý, vzrušujúci a mimoriadne aktuálny kriminálny román, v ktorom Patrik Hedström stojí pred svojou najväčšou profesionálnou výzvou. 9,95 € | November | Preklad Mária Bratová | 130 x 210 mm 328 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0358-2

ty počul, ako kdesi hore vo svetle

ečo nepristáva? Prečo neprivezie

a v zadymenom temnom tuneli

erka. Jej svetlo bolo každým metrom eboval pomoc. Musel sa dostať r ako celkom vyhasne a nechá ho

optéra urobila ešte jeden prelet.

e je pomoc, keď ju človek najviac

chot jej rotora opäť vzdialil,

rôza. Štveral sa vpred po dokrvavených

kou držiac takmer vybitú baterku

vajúc zeme, aby nestratil rovnováhu.

, lebo vedel, že v tej čiernej hmle

28 mm

MICHAEL CONNELLY Strašiak

beletria

133,5 mm

133,5 mm

MICHAEL

CONNELLY spiatočka

5

90 mm

Starý známy detektív Harry Bosch za vojny vo Vietname slúžil u takzvaných „tunelových potkanov“ – čistil tunely pod vietnamskými dedinami od partizánov. Keď po rokoch narazí na vraždu svojho niekdajšieho spolubojovníka, s nevôľou zistí, že sa temnoty z podzemia len tak ľahko nezbaví. Bude s ňou musieť bojovať v tuneloch pod svojím rodným mestom aj vo vlastnom živote. Michael Connelly je autorom série bestsellerov, v ktorých hlavnou postavou je losangeleský detektív Hieronymus Bosch. V minulosti pracoval ako novinár a je držiteľom množstva ocenení za žurnalistické aj spisovateľské výkony. Väčšinu času trávi v Kalifornii a na Floride.

el ich, no boli tam. Doháňali ho.

5

Michael Connelly

Spiatočka Technický pokrok umožňuje testovať DNA aj v dávno uzavretých prípadoch. Výsledky niekedy ukazujú, že súdy poslali do väzenia nevinného. Aj v tomto prípade vyšlo najavo, že na obeti nebola DNA odsúdeného páchateľa. Najvyšší súd rozhodol o zrušení rozsudku všetkých predošlých inštancií. Prokuratúra by mohla páchateľa po desiatkach rokov vo väzení prepustiť, ale rozhoduje sa namiesto toho spustiť nový proces a Mickey Haller dostáva šancu skúsiť to, po čom vždy tajne túžil: namiesto obhajovania zločincov dostať jedného navždy za mreže. Potrebuje však špičkového detektíva — a kto by už bol lepší ako jeho nevlastný brat Harry Bosch?

SBN 978-80-8085-814-8

Návrh obálky Jozef Dobrík

14

11,95 € | Október | Preklad Patrick Frank | 130 x 210 mm 352 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0347-2


Dominik Dán

Na podpätkoch Rok po vražde Bosa sa jeho kapitáni rozhodli rozdeliť si územie Nášho Mesta, pasovali sa do pozícií malých bosov a začali si závidieť

y. h u di ej á a ul y e a e

Rok po nežnej revolúcii bolo v Našom Meste založené samostatné oddelenie vrážd, ale vraždilo sa aj dovtedy, aj za socíku, aj v prechodnom období roku 1990. Kriminalisti, dovtedy zápoliaci so „závratným“ počtom vrážd až päť ročne, si odrazu museli zvykať na prídel dvadsiatich, po niektoré roky až tridsiatich prípadov, a s nárastom brutality, o akej sa im ani nesnívalo. Jednou z nich bola aj vražda mladého dievčaťa. Nebola dcérou žiadneho skorumpovaného politika ani oteckamilionára, nebola zvláštna ničím. Ibaže ju jedného dňa našli pri jazere v lesoparku zavraždenú. Mladé a pekné dievča. Niekto jej zviazal ruky za chrbtom jej vlastnými pančuchovými nohavičkami, zaškrtil ju a možno aj znásilnil, ale to sa už zistiť nedalo. Jej telo sa našlo vo vysokom štádiu rozkladu a všetky stopy zmizli. Krauz a jeho kolegovia zasa raz začínajú od nuly. Niečo im ale predsa len ostalo, malá, skoro nepostrehnuteľná stopa, ktorú po sebe zanechala mucha. Bude to stačiť na vyriešenie tejto záhady?

a navzájom škodiť. Začala sa vojna v podsvetí, ale iba z toho jeden nevyžije, a tak voči majiteľom reštaurácii a kaviarní vo svojom teritóriu uplatňovali praktiky ďaleko presahu-júce hranice zákona. Detektívom z oddelenia vrážd bola ich činnosť a astronomické zisky spočiatku záhadou.

Dominik Dán

Muselo dôjsť k vražde na diskotéke vo vykriča-

Na podpätkoch

vyriešili, hoci sa im do vyšetrovania zaplietol smutný prípad jednej riaditeľky gymnázia. Navyše sa zbláznila Petra a rozhodla sa vydávať. V tom príjemnom slnečnom máji sa udialo veľa zdanlivo nesúvisiacich vecí, ale stačilo iba počkať, urobiť pár základných previerok,

beletria

nom nočnom bare, aby sa im otvorili oči. Vraždu

vypočuť niekoľko svedkov a všetko do seba začalo pekne systematicky zapadať.

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

Dominik Dán

Dominik Dán

Studňa 9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

9,95 €

Žiješ iba dvakrát 9,95 €

11,95 € | December | 130 x 210 mm | cca 250 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0348-3

15


Patrick Banon

Kristovo dvojča Začiatkom prvého storočia rímska republika dožíva a prenecháva miesto cisárstvu. Herodes, ktorý bez zaváhania posielal na smrť nielen svojich poddaných, ale aj synov a príbuzných, zanecháva po sebe rozhádaných dedičov a rozkúskovanú krajinu. Židovský svet sa rozpadáva a pripravuje sa na príchod mesiáša a svätú vojnu. V týchto časoch beznádeje a chaosu prichádza na svet Ján Krstiteľ. Jeho výnimočná životná cesta sa končí tragicky len krátko pred smrťou samotného Krista, a tak ako dávni hrdinovia aj Ján Krstiteľ naplnil svojím životom zároveň pozemský i nesmrteľný osud.

9,95 € | Október | Preklad Marta Činovská | 127 x 207 mm 280 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0279-0

Richard Blake

ednej časti miestnosti, li ma, aby som sa naň ný kúsok a ešte stále zo slonoviny. é a popraskané ošuchovali generácie há čierna škvrna. som rád, že som si oručila Marcella,

0-8085-993-0

Píše sa rok 609. Rímska ríša padla a aj Rím sa rýchlo rozpadáva. Ulice sú plné špiny a trosiek. Nocou sa túlajú zabijaci. Cisár vo vzdialenom Konštantínopole má iné starosti. Jedinou nedotknutou inštitúciou zostala cirkev, ale ani tá nestojí na celkom pevných základoch. Mladý Angličan Aelric je nútený odísť z rodného Kentu a spoločnosť mu robí kňaz Maximin, ktorý sa vydáva do Ríma, aby získal knihy pre novú misiu do Anglicka. Náhodné stretnutie na ceste do Ríma spôsobí, že obaja sa dostávajú do víru udalostí, ktoré stoja Maximina život. Aelric pátra po priateľových vrahoch a pritom mu pomáha Riman Lucius. Akú úlohu zohrali tajomné listy a čo v nich stojí? Aký význam má Fokov stĺp, ktorý nedávno vztýčili na rímskom Fóre, aby oslavoval tyranovu štedrosť? Kto je Jednooký a aké je jeho poslanie? Aelric sa napokon dopátra odpovedí na svoje početné otázky, ale musí sa prebrodiť smilstvom, opilstvom, rúhaním, podvodmi... Ako naloží s odpoveďami?

Sprisahanie v Ríme

zabil dvanásť barbarov, šetkej múdrosti našich . „Prijmi, ó zlatý hrdina ekonečnej noci, privítanie eho Senátu!“ v pohár s vínom,

Richard Blake

beletria

“ zvolal mimoriadne l sa z ležadla. ý veniec a pochopil som, bolo na pozvánke, hoci abudol, a nebolo  tej chvíli spomeniem. smerom a ozval

Richard Blake

Krv

Alexandrie

Krv Alexandrie Píše sa rok 612 a mladý britský úradník Aelric, ktorý sa stal senátorom a dôverníkom cisára Herakleia, prišiel do Alexandrie. Má zabezpečiť dodávku egyptského obilia do Konštantínopola a presadiť nový zákon o pôde, ale v meste mu na každom kroku hatia plány rozhádané vládne frakcie a sprisahancami. Do Alexandrie však mieri aj dávny Aelricov nepriateľ, ktorý údajne hľadá náboženskú relikviu s mocou zvrátiť priebeh perzskej vojny, a Aelric musí opäť využiť všetok dôvtip, šarm a strategický talent, aby prežil.

14,95 € | November | Preklad Marián Pochylý | 127 x 207 mm 440 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0396-4

Philip Pullman

Dobrý človek Ježiš a lotor Kristus Ježiš a Kristus, dvojčatá odlišné ako deň a noc. Ježiš, zdravé chlapčisko, prekypuje životom, zatiaľ čo Kristus sa modlí, číta, neskôr robí aj zázraky... a zapisuje všetko, čo Ježiš povie a vykoná, ba občas to aj trošku pozmení. Jeden nechce cirkev ani Písmo, ale anjel, ktorý navštevuje toho druhého mu vraví, že bez cirkvi a Písma vyjde všetko nazmar, lebo ľudstvo na všetko zabudne; vraví mu: Ty si to, čo Ježišovi chýba. Román Dobrák Ježiš a lotor Kristus je kniha o tom, ako vznikajú veľké príbehy.

9,95 € | November | Preklad Oto Havrila | 130 x 210 mm cca 112 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0239-4

16


Juraj Červenák

Dobrodružstvá kapitána Báthoryho

Diablova pevnosť ... z ďalekých krajov, až zo srdca Osmanskej ríše sa blíži neslýchané nebezpečenstvo.

Hrdinom príbehu knihy Roberta Harrisa Duch

je profesionálny spisovateľ, ktorý sa živí písaním

autobiografií. Keď raz celkom nečakane dostane ponuku napísať memoáre bývalého britského

predsedu vlády Adama Langa, neodolá lákavej

ponuke. Musí však za ním odísť do Ameriky, do letoviska Martha‘s Vineyard, a dokončiť knihu

v ústraní luxusného domu. Takmer v rovnakom čase, ako sa skrížia cesty rozprávača príbehu

a šarmantného bývalého britského popredného politika, médiá zverejňujú kompromitujúcu

správu. Pred niekoľkými rokmi na poste predsedu vlády schválil nezákonný zákrok proti štyrom britským občanom, podozrivým z terorizmu. Spočiatku sa zdá, že je to pre memoáre nepodstatná téma. Podľa pôvodných plánov sa v knihe dokonca vôbec nemala objaviť. Postupne sa však stáva kľúčovou, a to nielen v životnom príbehu Adama Langa. Osudovo zasiahne všetkých zúčastnených.

Juraj âervenák

beletria

Diablova, pevnost DobrodruÏstvá kapitána Báthoryho 3

196 mm

3

123 mm

Nádvorím sa mihol tieň – aspoň tak sa Báthorymu zdalo. Spozornel a vykročil pomedzi stĺpy na dvor. Určite sa mu to len marilo. Čosi ho však primälo zvrtnúť pohľad doľava. Nad strechami susedných domov sa týčila kostolná veža. Prižmúril oči. Zazrel, ako sa pod cibuľovitou kupolou zhupol zvon. V tej sekunde, než železné srdce udrelo do bronzového venca, si Kornel spomenul na zákaz akýchkoľvek prejavov kresťanskej viery počas moslimských bohoslužieb. Prenikavé kovové dunenie rúhavo roztrhlo ticho nad mestom. Pri druhom zazvonení už Báthory vedel, že vlastne počúva umieráčik. „Koľká opovážlivosť!“ vyšiel z modlitebne Čelebi. Srdce tretíkrát narazilo do tela. Zaburácal výbuch. Dlažba sa citeľne zachvela pod chodidlami. Tlaková vlna zakmásala vlajkami a korunami stromov na námestí. Z okien sa s rinčaním vysypalo sklo. Zo striech a parapetov vzlietli kŕdle holubov. Vzápätí všetko zasypali kúsky muriva. Z fontány fŕkala voda.

ISBN 978-80-556-0140-3

7

38 mm

7

123 mm

3

80 mm

5

Po dvoch rokoch na tureckých galejach je z Kornela Báthoryho ledva tieň muža, ktorým bol kedysi. Zdá sa, že bezmenného otroka čaká už len smrť. Počas obliehania Kréty osmanskou flotilou sa však Báthory opäť stretáva s tureckým vzdelancom a cestovateľom Evliyom Čelebim. Ten kresťanského rytiera a básnika vykúpi z otroctva a urobí z neho svojho pobočníka na cestách. Na rozkaz samotného sultána má Čelebi sprevádzať záhadného vezíra Kirmizi Mustafu do odľahlých končín Sýrie a možno ešte ďalej, k ruinám starovekých miest hlboko v púšti. Nech už je cieľom vezírovho tajného poslania čokoľvek, bude to nebezpečná púť. Na Báthoryho, Čelebiho a ostatných striehnu piráti, vzbúrenci, záhadní zabijaci, ba možno aj nepriatelia, ktorým obyčajná zbraň neublíži...

Brána Irkally

Juraj Červenák (1974) pochádza z Banskej Štiavnice, v súčasnosti žije s manželkou a dcérou v Košiciach. Po ukončení štúdia na gymnáziu prešiel rôznymi povolaniami od člena strážnej služby až po vedúceho kina. Od roku 2005 je profesionálnym spisovateľom a filmovým publicistom. Knižne debutoval v roku 1993, odvtedy vydal bezmála 20 kníh, takmer všetky v češtine. Presadil sa ako autor historickej fantasy so slovanskými motívmi. Cyklus Černokňažník sa odohráva na začiatku 9. storočia v časoch bojov s Avarmi a utvárania prvých slovanských kniežatstiev. Dvojdielny román Bivoj umiestňuje príbehy zo Starých povestí českých do reálneho priestoru a kontextu na sklonku 7. storočia. Trilógia Bohatier sleduje osudy hrdinov ruských bylín počas výbojov kyjevského kniežaťa Svjatoslava. V slovenčine publikoval Červenák viacero poviedok v časopise Fantázia, ako aj román na pokračovanie Sekera z bronzu, rúno zo zlata, v ktorom sa bájni Argonauti plavia po Dunaji až na územie dnešného Slovenska. Vlani začala v slovenčine vychádzať i séria Černokňažník. Autorovu tvorbu charakterizuje postupný odklon od rýdzej mytologickej fantasy k historickému románu. Vyvrcholením tohto vývoja je práve séria Dobrodružstvá kapitána Báthoryho. Červenák je držiteľom viacerých žánrových ocenení vrátane Ceny Fantázie, Ceny o najlepšiu fantasy či Ceny Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za najlepšiu českú a slovenskú knihu roka. Jeho romány a poviedky vyšli aj v poľštine, ruštine a angličtine.

Juraj âervenák

80 mm

5

Juraj âervenák

Brána Irkally je pokračovaním Strážcov Varadína a druhou časťou Dobrodružstiev kapitána Báthoryho, románového cyklu o protitureckých vojnách v druhej polovici 17. storočia. Historicko-dobrodružný príbeh plný súbojov, intríg, osudových lások či nadprirodzených zjavení sa odohráva predovšetkým v Uhorsku, no zavedie čitateľov aj do Stredomoria či vzdialeného Orientu. Autor Juraj Červenák v knihe naplno zúročil niekoľkoročné štúdium danej doby a ponúka farbistý obraz najkrvavejšieho vojnového konfliktu, aký kedy zasiahol územie dnešného Slovenska.

Brána Irkally DobrodruÏstvá kapitána Báthoryho 2

BranyIrkally prebal v2.indd 1

12,95 €

14,95 €

21.10.2010 11:08

Po dramatickom úteku z benátskeho zajatia kapitán Kornélius Báthory a jeho druh v zbrani, kozák Stepan Voronin, smerujú do chorvátskeho Medzimuria, krvou zmáčanej pohraničnej oblasti medzi kresťanským a mohamedánskym svetom. Tu si oceľou i olovom vydobyjú priazeň chorvátskeho bána Nikolu Zrínskeho, neľútostného turkobijcu. Súhlasia s tým, že po jeho boku podniknú trestnú výpravu na nepriateľské územie, no ešte predtým musia pomôcť priateľovi, mladému šľachticovi Bojanovi Gradovičovi. V predvečer vojny ich cesta plná nástrah vedie do zlopovestnej Diablovej pevnosti, kde jedine môžu zlomiť smrtiacu kliatbu. Navyše sa z ďalekých krajov, až zo srdca Osmanskej ríše, blíži iné, neslýchané nebezpečenstvo.

14,95 € | November | 125 x 190 mm | cca 400 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0486-2

17


Sandra Gröner Miškolciová

Zalej Františka, miláčik

Mladý novinár Boris je úplne obyčajný chalan, ktorý pracuje v malej redakcii uprostred hlavného mesta. Má milujúcich rodičov, citlivú kamarátku Sofi a skvelého kolegu Leoša, ktorého humor ho drží nad vodou počas vyčerpávajúcich spravodajských zmien. V okamihu, keď nachádza svoju veľkú lásku, zasiahne do jeho života nečakaná tragédia a jeho usporiadaný svet sa rozsype na kusy. Ako sa vyrovná Boris s tragickou stratou? Aké tajomstvo ukrýva jeho krehká kamarátka Sofi? Kto je neznáme dievča z blogu, ktorého spoveď Borisom otrasie?

9,95 € | December | 130 x 210 mm | cca 150 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0480-0

9,95 € | Október | 130 x 210 mm | cca 220 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0400-8

Láska slečny Elliotovej

beletria

To prejde

„Zalej Františka, miláčik,“ je veta, ktorú jeho majiteľka počúva zo všetkých strán. Udržať Františka — jediný živý zelený organizmus v byte — v dobrej kondícii je pre ňu rovnako ťažké, ako si udržať chlapa. David prichádza a odchádza, kedy sa mu zachce. Ešteže existuje Cafe Giovanni, ktorá presne vie, kedy ku káve priliať aj frťana a akú terapiu práve potrebuje trojica priateľov. Katastrofy pracovné, partnerské a rodinné sa ani jednému z nich nevyhýbajú, hoci by sa mohlo zdať, že majú atraktívne zamestnania a bohémsky život. Rannou kávou u Giovanniho sa začína každý deň — aj ten, keď Michal rieši tragédiu v rodine, aj ten upršaný, keď si Simona zlomí opätok, rána potom, keď to večer predtým prehnali s alkoholom a aj ďalší, keď sa Dávid definitívne vytratí. Je to však naozaj definitívne?

Jane Austen

Marina Fiorato

Sklár z Murana

Anne Elliotová, prostredná dcéra pochabého sira Waltera, ktorého zaujíma výhradne vlastný šľachtický titul, už má plný rozkvet mladosti dávno za sebou. Ako devätnásťročná poslúchla radu priateľky a vzdala sa manželstva s bezvýznamným námorným kapitánom Frederickom Wentworthom. Po ôsmich rokoch, keď sa zaľúbenci znovu stretnú, je všetko inak. Sira Waltera vlastná neschopnosť a márnotratnosť prinútila prenajať rodinné sídlo a presťahovať sa do Bathu, a kapitán Wentworth sa ako bohatý muž so zvučným menom vracia práve do jeho domu. Ozvú sa staré city, keď sa obaja opäť stretnú?

Sklár z Murana, zasadený do renesancie a súčasnosti, je ľúbezný román odohrávajúci sa v najkrajšom meste na svete, v Benátkach. Sklárstvo je životnou silou republiky a benátske zrkadlá sú vzácnejšie než zlato. Corradino Manin, najväčší umelec spomedzi muránskych sklárov, predá svoje metódy a aj dušu francúzskemu kráľovi Ľudovítovi XIV., aby uchránil svoju utajovanú dcéru... O niekoľko storočí neskôr Nora Maninová odchádza z Londýna, rozhodnutá vyučiť sa sklárstvu v meste svojich predkov, no jej slávne priezvisko ju dostáva do nebezpečenstva. Norin osud sa spája s osudom slávneho predka a na svetlo sa dostávajú zradné rodinné tajomstvá.

12,95 € | November | Preklad Beáta Mihalkovičová | 130 x 210 mm cca 200 strán | TVP | slovenský jazyk 978-80-556-0491-6

9,95 € | September | Preklad Marián Pochylý | 130 x 210 mm 272 strán | TV | slovenský jazyk | 978-80-556-0225-7

Alessandro Baricco

Emauzy Román Emauzy rozpráva príbeh o štyroch sedemnásťročných chlapcoch, ktorí uviazli v dusivej, nepríjemnej realite. Na prahu dospelosti sa zmietajú medzi pevnými hranicami tradícií a vlastnými rozhodnutiami s fatálnymi dôsledkami. Pohybujú sa medzi školou a miestnym kostolom, pri omši hrajú na gitarách a ako dobrovoľníci pomáhajú v nemocnici. Do ich mentálnej výbavy patrí neotrasiteľná viera v Boha. Jedného dňa sa ako víchrica vrúti medzi chlapcov ich spolužiačka Andre, najprv sa zmocní ich myslí, potom ich sŕdc a napokon aj ich tiel. Všetci štyria jej postupne prepadajú a odhaľujú zmysel bolesti, sexu, dokonca aj smrti. 9,95 € | Október | Preklad František Hruška | 110 x 185 mm 144 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0284-4

18

Tamara Tainová


Philip Roth

Pražský cintorín

Nemesis

Aj vo svojom najnovšom románe Umberto Eco ponúka čitateľovi podmaňujúcu fresku s množstvom postáv a príbehov. Ale pozor na dôležitý detail: iba hlavný protagonista je fiktívnou postavou a napriek názvu knihy sa do Prahy nikdy nevyberie. Tento Ecov román možno čítať aj ako veľkú učebnicu — najmä dejín a nie takých vzdialených... Simone Simonini je falšovateľ úradných aj neúradných dokumentov, špiceľ tajných služieb, vrah, je to zdvojená osobnosť a jeho príbeh predstavuje krvavý obraz európskych dejín od zjednotenia Talianska cez Parížsku komúnu až po vznik Protokolov sionských mudrcov.

Bucky Cantor, dvadsaťtriročný židovský chlapec z Newarku, vyštudoval univerzitu a stal sa učiteľom telocviku. Píše sa rok 1944, Buckyho nevzali do armády, lebo je silne krátkozraký, a tak si cez prázdniny privyrába ako vedúci a športový organizátor detského ihriska. Pokojnú atmosféru dní naruší ochorenie jedného z detí a čoskoro sa ukáže, že mesto je postihnuté epidémiou detskej obrny, pomerne často so smrteľnými dôsledkami. Bucky situáciu ťažko znáša, lebo sa s deťmi medzičasom zžil, a okrem toho mnohé z nich pozná zo svojho pôsobenia na škole. Nevie pochopiť ľudskú bezmocnosť zoči-voči zákernej chorobe, a búri sa aj proti Bohu, ktorý čosi podobné dopúšťa.

14,95 € | December | Preklad Stanislav Vallo | 130 x 210 mm cca 504 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0273-8

14,95 € | Február | Preklad Ján Vilikovský | 130 x 210 mm cca 280 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0214-1

Paolo Giordano

Eduard Volodarskij

Osamelosť prvočísiel

Denník samovraha

Prvotina mladého autora Paola Giordana sa okamžite stala bestsellerom na talianskom knižnom trhu a získala mnohé ocenenia, z ktorých je najvýznamnejším talianska literárna cena Premio Strega. V centre príbehu plného napätia stoja nezvyčajné príbehy Alice a Mattiu, oba kruto poznačené traumatickým zážitkom z detstva. Hlavné postavy si túto traumu nesú so sebou ako znamenie vypálené na čele celým detstvom a dospievaním až do dospelého veku. Ich osudy sa pretnú a obaja zistia, že sú si nesmierne blízki, no zároveň aj nespojiteľne vzdialení, odsúdení na osamelý život prvočíselných dvojčiat, ktoré sa nijako nemôžu dotknúť jeden druhého.

V Moskve zavraždia populárneho a úspešného scenáristu Vadima, ktorý je na jednej strane workoholikom svojej profesie, zároveň však trávi život v prostredí moskovskej umeleckej smotánky. Vo svojom vnútri je však už vyhoreným, vypísaným a unaveným človekom... Vyšetrovateľ Biriukov pozve na výsluch aj Vadimovho najlepšieho priateľa, bohatého biznismena Maxima Krivošejna. Maxim sa po vlastnej línii sám púšťa do vyšetrovania – hľadá informácie u Vadimovej manželky, u jeho kolegov a najmä u jeho mileniek. Ukazuje sa, že s Vadimovou vraždou súvisí aj vražda biznismena Kolypanova, od ktorého si Vadim požičal peniaze na zaplatenie dlhov. A do príbehu osudovo vstupuje aj Vadimov bratranec Viktor a Žeňa „Poliak“ – vysoká autorita moskovského podsvetia.

12,95 € | Január | Preklad Mária Štefánková | 130 x 210 mm cca 240 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0231-8

14,95 € | September | Preklad Ján Štrasser | 130 x 210 mm 312 strán | TVp | slovenský jazyk | 978-80-8085-963-3

Edgar Hilsenrath

Haruki Murakami

Nacista a holič

Kronika vtáčika na kľúčik II.

Bizarná groteska Nacista a holicˇ rozpráva príbeh o masovom vrahovi Maxovi Schulzovi, ktorý po páde tretej ríše zmení identitu, stane sa Židom, odcestuje do Palestíny a zapojí sa do boja o samostatný štát Izrael. Bremeno minulosti je však ťažšie než vrece plné zlatých zubov a démoni svedomia nespia ani v Zasľúbenej zemi. Vina, spravodlivosť a trest – hlavné línie tejto absurdnej frašky, bravúrne spracovaný pitoreskný svet prevrátených hodnôt, majstrovský jazyk spisovateľa, básnika, ktorý rastie, pučí, kvitne... a ožíva, robia z tejto knihy smutno-veselý literárny skvost. Edgar Hilsenrath, nemecký Žid, spojil nezlučiteľné: satiru o holokauste a nacistickom Nemecku. 14,95 € | Október | Preklad Darina Zaicová | 130 x 210 mm 368 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0181-6

beletria

Umberto Eco

Vtáčik jasnovidec Druhý diel trilógie Kronika vtácˇika na , klúcˇik zachytáva udalosti obdobia štyroch mesiacov po zmiznutí Tóruho manželky Kumiko. Tá sa jedného rána ako obyčajne vydá do práce a nevráti sa domov. Podľa všetkého opustila manžela kvôli inému mužovi, Tóru si však takýto koniec ich na pohľad harmonického vzťahu nedokáže vysvetliť. V zúfalstve ho mimovoľne inšpiruje motív studne, ktorý sa v jeho živote v poslednom čase opakovane objavuje. S úmyslom nerušene porozmýšľať zíde do vyschnutej studne v záhrade neďalekého opusteného domu. Tu sa poriadok jeho sveta drasticky narúša a udalosti nadobúdajú prudký spád... 12,95 € | November | Preklad Dana Hashimotová | 130 x 210 mm cca 200 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0274-5

19


Lesley & Roy A Adkins

Lesley & Roy A Adkins

Starověké Řecko

Antický Řím

l i t e r at ú r a fa k t u

Encyklopedická příručka Príručka napísaná dvoma vynikajúcimi archeológmi sa venuje všetkým oblastiam života v starovekom Grécku, a to tak veľkým a všeobecným témam ako geografia alebo vojenstvo, ako aj každodennému životu jednotlivca. Zahrňuje obdobie troch tisícročí od počiatkov minojskej civilizácie na Kréte po konečnú porážku rímskej moci v 30. roku pred Kristom. Je usporiadaná do desiatich kapitol pokrývajúcich jednotlivé témy ako hospodárstvo, obchod či náboženstvo, vďaka čomu je dobre prístupná i pre čitateľa, ktorý potrebuje získať všetky informácie o špecifickej téme na jednom mieste.

Encyklopedická príručka o živote v starovekom Ríme. Jednotlivé časti sú tematicky členené. Niektoré témy prechádzajú niekoľkými kapitolami, v ktorých sú opisované z odlišnej perspektívy. Užitočná príručka pre univerzitných študentov i pre milovníkov antiky je vybavená rozsiahlou bibliografiou, diferenčným zoznamom starovekých lokalít, registrom a 15 mapami. Je usporiadaná do desiatich kapitol pokrývajúcich jednotlivé témy ako hospodárstvo, obchod či náboženstvo, vďaka čomu je dobre prístupná i pre čitateľa, ktorý potrebuje získať všetky informácie o špecifickej téme na jednom mieste.

24,90 € | November | Preklad Dana Adámková |183 x 232 mm orig. 464 strán | TV | český jazyk | 978-80-7391-580-3

24,90 € | December | Preklad Petr Kitzler | 183 x 232 mm orig. 464 strán | TV | český jazyk | 978-80-7391-579-7

Edward Hollis

Jozef Hajko

Skrytý život budov

Odsúdení na dohodu Spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov

Len málo ľudských výtvorov pôsobí tak stabilne a nemenne ako budova. Napriek tomu však život budovy nie je daný raz a navždy ani nie je nemenný. Parthenon, najznámejšie rozvaliny antického chrámu, slúžili po stáročia ako kostol a mešita, katedrála Notre Dame bola „zrekonštruovaná“ do podoby, ktorú by žiadny z pôvodných tvorcov nepoznal, zvyšky berlínského múru, kedysi zničené s nadšenou razanciou, sa stali vyhľadávanými a cennými relikviami. Autor rozpráva príbehy o najnapínavejších z týchto metamorfóz a ukazuje, ako stavby stelesňujú dejiny.

Jozef Hajko sa v knihe venuje spoločnej histórii dvoch susediacich národov. Pri svojej práci čerpal nielen z historickej, ale aj beletristickej literatúry. Okrem základných historických udalostí si autor všíma tiež postoje, správanie i „typické charakteristické rysy“ oboch národov, s dôrazom na celkovú podobnosť, čo môže byť výsledkom tisícročného spolužitia. Pohľad do „duše“ príslušníkov týchto národov dopĺňa o postrehy získané z beletrie. Odkrýva príčiny vzájomného nepochopenia, ktoré boli pre jednu aj druhú stranu priaznivé i bolestivé.

16,95 € | Február | 145 x 230 mm | cca 464 strán | TVP český jazyk | 978-80-7391-578-0

16,95 € | November | 165 x 235 mm | cca 400 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0332-2

Philip Wilkinson

Titanic

Príbeh legendárnej lode Bohato ilustrovaná kniha o Titanicu vyrozpráva čitateľom kompletný príbeh tejto legendárnej lode – od jej stavby, spustenia na vodu, plavby až po tragické potopenie. Dozviete sa nielen veľa staviteľských a technických detailov z fungovania lode a mnoho informácií o iných lodiach z toho obdobia, ale tiež o osudoch ľudí, ktorí sa plavili na palube Titanicu. Kniha vychádza špeciálne k stému výročiu spustenia na vodu a potopenia lode RMS Titanic v apríli 1912. 9,95 € | Január | Preklad Mária Šrancová | 254 x 296 mm 64 strán | TV | slovenský jazyk | 978-80-556-0200-4

20

Encyklopedickápříručka

...izmy Ako rozumieť filmu , ...izmy Ako rozumiet filmu je ďalším obohatením obľúbenej edície. Publikácia stručným a jasným spôsobom približuje dejiny filmu od iluzionizmu v počiatkoch nemého filmu cez kultizmus, minimalizmus, feminizmus až po súčasné najnovšie trendy či najväčší hit – špeciálne efekty. Autor Ronald Bergan ponúka pri každom „izme“ aj najvýznamnejších reprezentantov daného smeru v podobe kľúčových filmov, režisérov a hercov. Kniha je skvelý sprievodca svetom filmu pre nadšencov tohto druhu umenia, ale aj pre tých, ktorí sa chcú venovať filmu podrobnejšie.

11,95 € | September | Preklad Zuzana Viňanská |135 x 200 mm 160 strán | flexi | slovenský jazyk | 978-80-556-0210-3


László Csorba, Csaba Fazekas, Roman Holec Habsburská ríša v rokoch 1867 – 1918

Publikácia Rakúsko-Uhorsko / Habsburská ríša v rokoch 1867 -1918 približuje pravdepodobne najvzrušujúcejšie obdobie rakúsko-uhorskej ríše v moderných dejinách. Zobrazuje moc, vplyv a osobnosti vládnucej rodiny Habsburgovcov, ako aj zložitý svet ich monarchie, v ktorej vedľa seba existovali výrazne odlišné národy, jazyky a náboženstvá. Obsiahla štúdia dualistickej monarchie od siedmich popredných historikov predstavuje moderný pohľad na toto kľúčové obdobie prostredníctvom analýzy politických, sociálnych a kultúrnych aspektov ríše od jeho prekvitajúceho hospodárstva cez nepokojné národnostné pohyby až po kultúrne dedičstvo dodnes badateľné v štátoch, ktoré sa v súčasnosti rozkladajú na bývalom území monarchie. Špeciálna kapitola je venovaná aj územiu a dejinám Slovenska. Vyše 400 farebných fotografií poskytuje fascinujúci obrazový dokument jedinečného obdobia v dejinách.

SK_236-272_Dodatok_RU.qxd

13.9.2011

12:26

Alžběta, uherská královna V souladu s rodinnou tradicí se měl František Josef podle plánů své matky, přísné arcivévodkyně Žofie, oženit se svou sestřenicí Helenou Bavorskou. Když však roku 1853 přijel mladý panovník do městečka Bad Ischl navštívit budoucí nevěstu, zamiloval se do její šestnáctileté mladší sestry. Půvabná Alžběta, které se důvěrně říkalo „Sisi“ nebo „Sissi“, spontánně tíhla k umění, literatuře a sportu. Náklonnost vznikla na obou stranách. Setkali se v den Františkových 23. narozenin a následující den se zasnoubili. Svatba se konala v dubnu 1854. V atmosféře dvorského prostředí, ve kterém se Alžběta ocitla, panovalo neskrývané protiuherské ovzduší, což bylo patrné zejména ze strany arcivévodkyně Žofie, Alžbětiny tchyně. Snad proto cítila Alžběta k Uhersku značnou náklonnost a naučila se Mladý císař a císařovna i tamější jazyk. Významnou roli v tomto posunu hrála i Alžbětina první dvorní dáma Ida Ferenczyová. Ferenczyová byla horlivou zastánkyní myšlenek Ference Deáka, které se později staly základním ideologickým východiskem rakousko-uherského vyrovnání. Roku 1866 odjíždí královna z Budína na výlet do Gödöllő a v okouzlení nad krásnými stavbami a okolím žádá svého manžela, aby zámek, původně postavený Antalem Grassalkovichem, koupil. V následujících letech zde královna často pobývala. Františkovi Josefovi se zde také líbilo a oboustranný zájem manželů o přírodu, jízdu na koni a pořádání honů císařský pár sblížil. Přestože císař a král hledal fyzické potěšení i v náručí jiných žen, láska a vášeň, kterou pociťoval ke své ženě, nikdy neochladla. Sissi byla svobodomyslná žena a cestovala (často inkognito) po celé Evropě. Psala poezii a jejím oblíbeným básníKrálovský pár s dětmi na zahradě zámku Gödöllő kem byl Heinrich Heine (1797–1856), jehož vliv nalezneme v císařovniných básních. S upřímným uznáním se o ní vyjadřuje Dezső Mészöly: „… psaní poezie nebylo pro Alžbětu pouhým diletantským prostředkem, jak zabít čas, ale tvůrčí činnost. Její neklidná duše nedokázala existovat, aniž by se pokusila o nějakou formu sebevyjádření“ (Sirály a Burgban [Racek na zámku], Budapešť, Balassi, 1995). Po smrti syna Rudolfa se Alžběta oblékala pouze do černé barvy a smutek neodložila do konce života. Byla neustále na cestách. Jedním z jejích oblíbených míst mimo Vídeň se stal zámek na Korfu. Alžběta tragicky umírá v Ženevě 10. září 1898, na procházce se svou dvorní dámou Irmou Sztárayovou. Proti nim se rozbíhá muž, který bodne královnu nabroušeným pilníkem přímo do srdce. Alžběta se zhroutí, ale se společnicí se jí podaří dostat se na připravenou loď. Zanedlouho po vyplutí císařovna upadá do bezvědomí a loď se vrací zpět. Lékaři, kteří spěchali k jejímu hotelu, již mohli pouze konstatovat úmrtí.

Budova ústredia Tatrabanky v Turčianskom Svätom Martine (projekt architekta M. M. Harminca) krátko po svojej výstavbe. Pozoruhodná je nedláždená zablatená hlavná ulica vedľa budovy.

l i t e r at ú r a fa k t u

Rakúsko-Uhorsko

Page 266

Slovenskú národnú radu a tá prijala Deklaráciu slovenského národa. Prihlásila sa ňou v mene slovenského národa k sebaurčovaciemu právu a k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Tento krok bol o to cennejší, že deklaranti nemali informácie o pražských udalostiach spred dvoch dní. Až po dodatočnom príchode Milana Hodžu sa v reakcii na najnovšie udalosti vykonali zmeny v deklarácii, čo dalo neskôr podnet na hlasy o údajnej falzifikácii dokumentu. Porada niektorých deklarantov 31. októbra zase dala podnet k mýtu o tzv. tajnej klauzule, podľa ktorej Slováci vstupujú do nového štátu na skúšobnú lehotu desiatich rokov a po ich uplynutí sa znovu rozhodnú o svojom osude. Záver vojny zastihol uhorsko-maďarskú spoločnosť na Slovensku v stave morálneho rozkladu. Kolaps starej štátnej správy a absencia orgánov nového štátu vyústili do masových sociálnych výbuchov, do rabovania a protižidovských nepokojov. V mestách a obciach vznikali miestne orgány novej štátnej moci – tzv. národné rady, ktoré mali zabezpečiť plynulý prechod moci do rúk rodiaceho sa štátu a zamedziť ozbrojeným konfliktom a nepokojom. V skutočnosti nová štátna moc ešte nemala dostatočné prostriedky, aby vedela paralyzovať maďarský odpor, a orgány starej štátnej správy už nemali ani po revolúcii v Budapešti sily, aby spomalili či zvrátili zrejmé odstredivé tendencie zo strany slovenskej reprezentácie. Ľudí sa v tejto situácii nikto na nič nepýtal a ich postoje boli podmienené regionálne, sociálne, stupňom národného uvedomenia a rozsahom poznatkov o prebiehajúcich procesoch. Tie boli zväčša minimálne a práve na to sa spoliehala maďarská propaganda ponúkajúca slovenskej politickej špičke autonómiu v novom Uhorsku a požadujúca referendum, hoci nikdy predtým sa z pozície vládnej moci nepýtala na názory Slovákov. Faktom je, že ľud kolísal v postojoch od nadšeného vítania nového štátu a „oslobodenia“ Slovenska cez apatiu a túžbu po mieri až po obavy z novej, nepoznanej situácie, o ktorej trvácnosti nebol presvedčený a ktorá navyše hrozila krviprelievaním a vojenskými riešeniami. Slováci opúšťali roku 1918 monarchiu bez akýchkoľvek predstáv alebo prinajmenšom s naivnými predstavami o svojom ekonomickom postavení v budúcom štáte s Čechmi. Odstránenie skleníkového uhorského prostredia, trhové pomery a klasický hospodársky liberalizmus ich vydali napospas konkurencii podstatne vyspelejšej českej ekonomiky, na ktorú potom Slovensko v podmienkach povojnovej hospodárskej krízy tvrdo doplácalo. Faktom zostáva nepripravenosť slovenskej politiky na novú štátoprávnu realitu. Slováci sa nepodieľali na formovaní hospodárskeho a politického programu nového štátu a ojedinelé obavy z politickej a ekonomickej slabosti v porovnaní s českým partnerom sa nebrali do úvahy. Koncom roku 1918 sa zápas o Slovensko ešte len začínal, a hoci bol vedený propagandistickými i vojenskými prostriedkami, rozhodujúcu úlohu zohrávali diplomatické rokovania víťazných mocností v Paríži. A tu malo víťazné Československo podstatne výhodnejšiu pozíciu.

Poslední fotografie Alžběty

T ě l o

M o n A r c h i e

45

266

R A K ú S K O - U H O R S K O

39,90 € | Október | Preklad Dagmar Šajtyová | 240 x 295 mm 272 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0350-6

21


Veľký atlas svetových dejín s viac ako 1 200 mapami

l i t e r at ú r a fa k t u

Historica

Táto kniha je encyklopedickou učebnicou svetových dejín. Viac ako 1 200 historických máp, všetky vytvorené po prvý raz pre túto knihu, viac ako 300 chronologických tabuliek a viac ako 20 000 historických faktov sprostredkúva dejiny sveta z globálneho hľadiska, vizuálne, tabuľkovo a pedagogicky. Pri tvorbe historických máp sa kládol dôraz na prehľadnosť. Záznamy sa optimalizovali tak, aby boli jednoznačné, ľahko zrozumiteľné a dali sa dobre zapamätať. Krátke záznamy v chronológii sa koncentrujú na dôležité udalosti dejín. Tam, kde je to potrebné, sú súvislosti vysvetlené v glosári na tej istej dvojstránke. Mapy vyplývajú z chronológie a opačne. Kartografia, chronológia a glosár sú v neustálom dialógu. Každá dvojstránka je sama osebe malou lekciou dejín. Pre každú z 230 dvojstránok si rezervujte asi 20 minút času, a potom tieto svetové dejiny preberiete asi za 80 hodín. Veríme, že s nami budete súhlasiť, že zriedkakedy bolo učenie dejepisu také zábavné.

39,90 € | November | Preklad Eva Budjačová, Katarína Schmidtová | 245 x 308 mm | 512 strán | TVP | slovenský jazyk 978-80-556-0487-9

22


Tato kniha prináša ohromné veľkoformátové družicové snímky našej planéty, na ktorých veľmi dobre vidno čiastočné premeny nášho životného prostredia spôsobené ľudskou činnosťou.

59 € | November | Preklad Emílie Harantová | 340 x 400 mm 320 strán | TVP | český jazyk | 978-80-7391-524-7

Elena Luraggh Cinzia Rando

52 úžasných víkendov v Európe Kniha vás pozýva objavovať mestá, turistické trasy, pobrežia, ostrovy a krajiny v Európe a stráviť na týchto miestach vzrušujúci víkend. Predstavíme vám okrem iného talianske mestá ako Rím, Benátky, Florencia a Miláno. Nechýbajú však ani ďalšie európske metropoly. Za všetky spomeňme napríklad Paríž, Londýn či Berlín. Sú nezvyčajné, fascinujúce a nádherné. Mapky miest a informácie o otváracích časoch pamiatok aj múzeí uľahčujú a sprehľadňujú pobyt na týchto čarovných miestach.

19,95 € | Január | 210 x 278 mm | 352 strán | TV slovenský jazyk | 978-80-556-0328-5

Kolektív

501 áut, ktoré stoja za to

Piers Bizony

1001 tajomstiev vesmíru Jedinečný obrazový sprievodca vesmírom. Prevedie čitateľov našou Slnečnou sústavou, medzihviezdnym a medzigalaktickým priestorom aj vzdialeným vesmírom. Pôsobivá kniha obsahuje mnoho zaujímavých informácií a predstavuje dokonalé spojenie textu a fotografií. Je v nej uverejnených viac fotografií ako v akejkoľvek inej knihe doteraz. 19,95 € | Február | Preklad Igor Kapišinský | 225 x 225 mm 400 strán | TVP | slovenský jazyk | 978-80-556-0349-0

Rolling Stones, 50 let Kniha Rolling Stones 50 let je stručným prierezom kariéry fenoménu, ktorý možno bez obáv označiť za najväčšiu rockovú kapelu sveta. Už takmer päťdesiat rokov fascinuje skupina Rolling Stones milióny fanúšikov i hudobných kritikov. Od ich prostých londýnskych začiatkov cez rad excesov, nezdarov a zázračných návratov až do dnešných dní priťahuje ich príbeh pozornosť médií i milovníkov modernej hudby. Podobne ako toľko iných skupín z éry britskej hudobnej invázie pomohli Rolling Stones preniesť prvú generáciu vyznávačov rock´n´rollu a povojnových bluesmenov do sveta, ktorý na nich predtým zabúdal.

obrazové knihy

Stopy civilizace

24,90 € | Október | 250 x 290 mm | 272 strán | TVP český jazyk | 978-80-7391-464-6

Kolektív

501 miest, ktoré musíte vidieť

Kniha podáva fascinujúci príbeh mimoriadnej evolúcie motorových vozidiel a vyzdvihuje niektoré z najikonickejších, aké sa kedy vyrobili. Nájdete v nej autá všetkých druhov, tvarov a veľkostí z celého sveta – od drobných mikroautíčok po gigantické monštrá, od impozantných sedanov po postmoderné konceptuálne prototypy, od takmer nezohnateľných rarít ako exotické Bugatti Royale až po modely vyrábané v miliónoch kusov, ku ktorým patrí Fiat 124, od nádherných nepodarkov typu Cord 810 po nesmierne úspešný Triumph TR6. Sú to autá, v ktorých by sme všetci veľmi radi jazdili, keby sme mali toľko šťastia a dostali tú možnosť.

Publikácia 501 miest, ktoré , musíte vidiet patrí do kategórie kníh, ktoré treba mať v domácej knižnici. Poslúži ako sprievodca, keď sa rozhodneme cestovať a nevieme, čo, kde a kedy by sme mali navštíviť a vidieť. Súčasne poslúži ako poradca, ak by sme chceli vedieť, aké skvosty sa vo svete nachádzajú. Čítanie o známych a atraktívnych megapolisoch, ako napríklad Tokio, ale aj malých a menej známych mestečkách, ako napríklad Ubud, poteší v ktoromkoľvek ročnom období v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu. Farebné fotografie pri jednotlivých mestách robia z knižky pútavé dielo.

24,90 € | Október | 186 x 227 mm | 544 strán | TV slovenský jazyk | 978-80-556-0299-8

24,90 € | Október | 186 x 227 mm | 544 strán | TV slovenský jazyk | 978-80-556-0290-5

23


500 tipů

500 tipů

Doplňky

Barvy

Kniha skúma nekonečné množstvo možností, ktoré dekoratívne prvky ponúkajú: od záclon a kobercov po predmety, akými sú sviečka, zrkadlá i rastliny. Ponúkajú nápady a rady v súlade so štýlom a požiadavkami akéhokoľvek priestoru.

Kniha poskytuje praktické nápady a rady, ako by mali farby stien, nábytku a doplnkov tvoriť príťažlivý celok, či už ide o monochromatickú, alebo kontrastnú paletu, či dokonca o tie najodvážnejšie kombinácie.

7,95 € | November | 162 x 200 mm | 256 strán | MV český jazyk | 978-80-7391-568-1

7,95 €| November | 162 x 200 mm | 256 strán | MV český jazyk | 978-80-7391-567-4

praktické a hobby knihy

888 tipů pro váš domov Zariaďujete si nový byt alebo dom, robíte rekonštrukciu alebo si chcete zlepšiť bývanie? Stovky vynikajúcich inšpiratívnych snímkov starostlivo vybraných obydlí rôznych druhov a štýlov s výstižnými textami vám umožní vyťažiť z každého štvorcového metra vášho domova maximu. Nájdete tu napríklad tipy ako opticky zväčšiť priestor, správne osvetliť miestnosť, kombinovať farby alebo účelne zariadiť spálňu či detskú izbu. 19,95€ | November | Preklad Lucie Hessová | 195 x 200 mm 672 strán | MV | český jazyk | 978-80-7391-528-5

Kytara Tento sprievodca vás naučí hrať na gitaru v priebehu chvíľky za pomoci jednoduchých, ilustrovaných lekcií. Dozviete sa v ňom, ako vybrať tu správnu gitaru, čítať tabulatúry, ako správne vybrnkávať a ako hrať dvojhmaty – všetko, čo potrebujete, aby bola vaša hra čo najefektívnejšia. Akordové postupy a grify sú zakreslené do zrozumiteľných diagramov, správny prstoklad je demonštrovaný na sprievodných fotografiách.

16,95 € | Január | 145 x 195 mm | 256 strán | TV-Š český jazyk | 978-80-7391-498-1

Richard Pulin

Doug Harman

Jazyk grafického designu

Tvorivá digitálna fotografia

Jazyk Grafického designu je základnou učebnicou zásad grafického dizajnu, z ktorej sa dá znovu a znovu čerpať kľúčové informácie i praktické rady. Uverejňuje diela vysokoúspešných a renomovaných tvorcov z celého sveta a líči, ako pri svojej práci používajú elementy a princípy grafického dizajnu. Pohľadom na grafické práce nadaných študentov i profesionálnych dizajnérov predkladá táto obsiahla učebnica názorné, ľahko zapamätateľné a inšpiratívne návody a nástroje, užitočné pre začínajúcich študentov dizajnu, mladých profesionálov v počiatkoch kariéry i pre dlhoročných skúsených grafikov.

Autor Doug Harman vo svojej Tvorivej digitálnej fotografii predstavuje komplexný pohľad do sveta digitálnej fotografie. Ponúka rady a podnety nielen pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých. Odporúča aký digitálny fotoaparát si kúpiť, ale aj ako zužitkovať všetky jeho výhody. Pomôže zvládnuť tajomstvá digitálnej fotografie – či už ide o zdokonalenie základných znalostí, alebo o skvalitnenie svojej práce až na úroveň profesionálov, a to nielen priamo pri fotografovaní, ale aj pri následnom spracovaní na počítači. Inšpiráciou k tvorbe všedných aj nevšedných záberov sú vybrané fotografie Davida Jonesa.

24,90 € | Január | 205 x 255 mm | 288 strán | TVP český jazyk | 978-80-7391-552-0

12,95 € | Február | Preklad Marian Maričák | 149 x 209 mm 224 strán | flexi | slovenský jazyk | 978-80-556-0336-0

Oxford Ilustrovaný anglický výkladový slovník Oxfordský slovník je spoľahlivý a prehľadný anglický výkladový slovník, ktorý ponúka jedinečné spojenie overených definícií a ozrejmujúcich ilustrácií. Nájdete v ňom 187 000 jasných a presných hesiel, ktoré pokrývajú všeobecnú slovnú zásobu, ako aj množstvo odborných, technických, knižných a historických termínov či nových slov a fráz; 4 500 starostlivo vybratých obrázkov, ktoré dokonale dopĺňajú slovné definície a uľahčujú ich porozumenie a 600 pútavých ilustračných panelov, ponúkajúcich detailnejšie informácie o mnohých témach – od vedy a techniky až po prírodovedu, umenie a hudbu. 49,90 € | September | 195 x 255 mm | 1008 strán | TVP slovenský jazyk | 978-80-556-0333-9

24


Krásne vlasy

Tajomstvá profesionálov Kniha Krásne vlasy ponúka názorné obrazové postupy, ktoré vás prevedú nadčasovými technikami a účesmi pre dlhé aj krátke vlasy, pre ženy aj pre mužov. Nájdete v nej rady, ako má vyzerať starostlivosť o vlasy v domácom prostredí aj počas dovolenky, ako dosiahnuť zdravé a lesklé vlasy, vybrať si správnu farbu či vytvoriť slušivý účes. Tiež vám poradí, ako stylistovi vysvetliť, čo chcete, aby ste zo salónu odchádzali s vysnívaným účesom. 16,95 € | Október | Preklad Soňa Lócziová | 160 x 210 mm 256 strán | TV-Š | slovenský jazyk | 978-80-8085-915-2

Kit Spencer

Dokonalý mejkap

Tajomstvá profesionálov Kit Spencer vás naučí, ako vytvoriť dokonalý mejkap. Vďaka praktickým radám autorky, jej užitočným tipom a trikom líčenia seba i iných, bude líčenie jednoduchšie. Naučíte sa, ako čo najlepšie zvýrazníte črty podľa typu a odtieňa pleti a získate potrebné zručnosti, aby ste mali dostatok sebavedomia na skúšanie nových štýlov líčenia. Publikácia opisuje základné vybavenie, ktoré by v kozmetickej taštičke žiadnej ženy nemalo chýbať. 16,95 €| Január | Preklad Zuzana Púčiková | 160 x 210 mm 256 strán | TV-Š | slovenský jazyk | 978-80-556-0114-4

Karen Smith

Christina Brown

Pilates

Joga

Knižky z edície Rýchlo a ľahko sú praktickí pomocníci pri dennom precvičení tela. Prinášajú päťminútové cvičenia, ktoré môžete okamžite začleniť do svojho života – kedykoľvek a kdekoľvek. Uznávaná inštruktorka Karen Smith ponúka päťminútové zostavy cvičení. Začnite deň vzpružením celého tela, dodajte si energiu pred stretnutím a neskôr si odpočiňte na pohovke. Vyberte si cvičenia, ktoré vás zbavia stresu, nabijú energiou alebo prispejú k posilneniu vášho tela.

Knižky z edície Rýchlo a ľahko sú praktickí pomocníci pri dennom precvičení tela. Prinášajú päťminútové cvičenia, ktoré môžete okamžite začleniť do svojho života – kedykoľvek a kdekoľvek. Uznávaná učiteľka jogy a autorka Christina Brown prináša zostavy cvičení. Zacvičte si ráno, cez obed alebo cez víkend a naozaj kdekoľvek – v parku, doma, pri počítači či vo vlaku. Vyberte si cvičenie podľa toho, či sa chcete zbaviť stresu, zlepšiť si náladu, alebo dodať energiu.

7,95 € | Február | Preklad Róbert Hrebíček | 140 x 170 mm 128 strán | MV | slovenský jazyk | 978-80-556-0113-7

7,95 € | Február | Preklad Ina Martinová | 140 x 170 mm 128 strán | MV | slovenský jazyk | 978-80-556-0112-0

David Fontana

Chris Idzikowski

Meditácia

Zdravý spánok

Táto praktická kniha s unikátnymi ilustráciami ukazuje, ako možno meditáciou dosiahnuť úľavu od stresu a úzkosti, navodiť hlboké uvoľnenie mysle a tela, rozvinúť tvorivosť a vytvoriť priestor na prejavenie sa našej pravej duchovnej podstaty a pocitov. Oplýva cvičeniami, vizualizáciami a afirmáciami a pomôže nám – bez ohľadu na naše momentálne rozpoloženie či potreby – dosiahnuť súlad tela a duše.

Renomovaný odborník na spánok v tejto knihe opisuje, ako bojovať s únavou, nespavosťou, nočnými morami, a problémami so spánkom u detí. Ponúka v nej istú cestu ku kvalitnému nočnému odpočinku s využitím prirodzených liečebných prostriedkov (napríklad meditácia, masáže, bylinky a aromaterapia), ktorý nám dodá energiu. Viac než 60 farebných umeleckých obrázkov podčiarkuje atmosféru knihy a slúži na inšpiráciu.

9,95 € | Február | Preklad Zora Ličková | 140 x 200 mm 160 strán | MV | slovenský jazyk | 978-80-556-0335-3

9,95 € | Február | Preklad Zora Ličková | 140 x 200 mm 160 strán | MV | slovenský jazyk | 978-80-556-0334-6

Naše bábätko

Naše bábätko

Chlapček

Dievčatko

Milá knižka-pamätníček venovaná spomienkam na dieťatko od narodenia po prvý rok života. Zápisky o narodení dieťaťa, jeho zvyklostiach a prvých úspechoch, dôležitých pokrokoch vo vývoji či špeciálnych príležitostiach s blízkymi ľuďmi. Súčasťou knihy sú tradičné detské riekanky a pesničky a tiež priestor na fotografie bábätka. Je to jedinečný spôsob, ako si uchovať spomienky na toto očarujúce obdobie.

Milá knižka-pamätníček venovaná spomienkam na dieťatko od narodenia po prvý rok života. Zápisky o narodení dieťaťa, jeho zvyklostiach a prvých úspechoch, dôležitých pokrokoch vo vývoji či špeciálnych príležitostiach s blízkymi ľuďmi. Súčasťou knihy sú tradičné detské riekanky a pesničky a tiež priestor na fotografie bábätka. Je to jedinečný spôsob, ako si uchovať spomienky na toto očarujúce obdobie.

7,95 € | November | 240 x 240 mm | 48 strán | TV slovenský jazyk | 978-80-556-0387-2

7,95 € | November | 240 x 240 mm | 48 strán | TV slovenský jazyk | 978-80-556-0386-5

praktické a hobby knihy

Alexandra Friend Sheridan Ward

25


Culinaria Čína Kniha je objaviteľskou výpravou za tajomstvom čínskej kuchyne. Autorky i fotografi nazerajú kuchárom cez rameno na nočných trhoch čínskych metropolí a v ich domovoch, uvádzajú čitateľov do sveta reštaurácií rôznych cenových kategórií a ponúkajú možnosť napodobniť známe i menej známe čínske jedlá v domácnosti. Publikácia sa zaoberá najdôležitejšími a najznámejšími regionálnymi kuchyňami od juhu Číny, „taviaceho kotlíka“ kulinárskej kultúry cez bohaté pobrežné provincie a lahôdky pekinskej palácovej kuchyne až k odľahlým severným provinciám. Nie je to iba kuchárka – publikácia prináša množstvo vysvetľujúcich údajov i prekvapivých skutočností z kulinárskej histórie i prítomnosti Číny.

kuchárske knihy

24,90 € | December | Preklad Dagmar Eisenmannová | 216 x 253 mm 488 strán | FV | český jazyk | 978-80-7391-451-6

Zábavné jedlo pre deti S knihou Zábavné jedlo pre deti zažijú vaše deti a vy spolu s nimi parádnu zábavu. Vyčarujte im z pečiva na tanieri smiešnu kozu či veselého ježka, naaranžujte cestoviny do tvaru mačky či jeleňa, vytvarujte zo zeleniny kopec chutných zvieratiek. S touto knihou vás príprava jedla pre vašu ratolesť či na detskú párty bude naozaj baviť. A ešte viac sa budú baviť deti pri pohľade na množstvo smiešnych zvierat a postavičiek. 12,95 € | November | 160 x 200 mm | 182 strán | TV | český jazyk 978-80-556-0361-2

Neil Hargreaves

Zdobené mafiny na každú príležitosť Mafiny sú čoraz obľúbenejšie. Tieto malé koláčiky sa zvyknú podávať na raňajky, no aj ako dezert ku káve alebo ako sladké občerstvenie kedykoľvek počas dňa. Príprava mafinov je veľmi jednoduchá. Ak chcete na členov rodiny alebo svojich hostí skutočne zapôsobiť, môžete tieto chutné koláčiky nápadito ozdobiť. V tejto knihe nájdete mnoho zaujímavých a krásnych inšpirácií. Súprava navyše obsahuje aj silikónovú formu na pečenie a zdobiace vrecúško s piatimi rôznymi špičkami.

16,95 € | December | Preklad Zuzana Šeršeňová | 160 x 215 mm 80 strán | MV | slovenský jazyk | 978-80-556-0201-1

26


Guinness World Records 2012 é! chan bastické! Bom lne! ’ ! mená veritel né o n e F u e N Čo je v tomto novom vydaní nové? Neslýchané! Viac než 1 000 000 svetových rekordmanov! Bombastické! Len tento rok sme posúdili 65 000 pokusov! Fenomenálne! 4 000 nových prekonaných alebo klasických rekordov! Nádhera! Viac ako 900 skvelých fotiek a všetky úplne nové. Neuveriteľné! Viac ako 100 rôznych odborov a oblastí. To všetko v tejto úchvatnej knihe.

knihy pre deti a mladých

Neslý

19,95 € | Október | 220 x 295 mm | 288 strán | TV | český jazyk

978-80-7391-558-2

27


Helen Exley (ed.)

Helen Exley (ed.)

Pocta mamám a ich výnimočnosti – bezhraničnej láske, podpore a viere v nás. Krásny darček pre úžasnú mamu.

Sestry sú nesmierne dôležité. Toľko toho s nami prežijú – detské tajomstvá, smútky aj radosti. Skvelý darček pre všetky múdre, chápavé, milé aj otravné sestry!

Vyznanie mamičke

Vyznanie sestre

4,95 € | November | Preklad Gabriela Patkolová | 74 x 74 mm 96 strán | TV | slovenský jazyk | 978-80-556-0382-7

4,95 € | November | Preklad Gabriela Patkolová | 74 x 74 mm 96 strán | TV | slovenský jazyk | 978-80-556-0383-4

Helen Exley (ed.)

Helen Exley (ed.)

Originálna knižka vtipov, výrokov a zlomyseľných konštatovaní o živote po tridsiatke.

Dievčatá, toto je len o nás! Roztopašná, veselá a vtipná knižka o tom, ako sa stretávame, skáčeme si do reči, nakupujeme, smejeme sa a klebetíme. Musíte ju mať!

DAR Č E K OVÉ K NIHY h e l e n E X LEY

Tridsiatka na krku

Medzi nami babami

6,95 € | November | Preklad Mária Štefánková | 105 x 148 mm 64 strán | TV | slovenský jazyk 978-80-556-0385-8

6,95 € | November | Preklad Mária Štefánková | 105 x 148 mm 80 strán | TV | slovenský jazyk 978-80-556-0384-1

ed í c i a K l enot y

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

8,27 €

6,95 €

ed í c i a S lo v á o . . .

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

ed í c i a Ž ar t í k y

6,95 €

28

6,95 €


ed í c i a P O KL A D Y

E d í c i a na j k ra j š í dar č e k

9,92 €

9,92 €

9,92 €

9,92 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

4,95 €

9,92 €

ed í c i a F O R E V E R F R I E N D S

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

Edícia Caro l i ne G ardner

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

12,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

6,95 €

E d í c i a v y z nan i e

4,95 €

4,95 €

4,95 €

DAR Č E K OVÉ K NIHY h e l e n E X LEY

9,92 €

4,95 €

M I M O E D ÍCIÍ

9,92 €

6,95 €

9,92 €

7,95 €

6,95 €

29


Ďakujeme, že ste sa venovali našej ponuke. Dovoľte, aby sme Vás upozornili, že niektoré pripravované knihy môžu byť v edičnom pláne uvedené s neúplnou či nepresnou technickou špecifikáciou. Zmeny cien, termínov, názvov titulov i celého edičného plánu sú možné!

Pri výbere a objednávaní Vám radi poradíme každý pracovný deň v čase od 9.00 do 16.00 hod. V inom čase po telefonickom alebo e-mailovom dohovore. Kompletnú ponuku kníh, kalendárov a diárov si môžete prezrieť aj priamo v sídle vydavateľstva. Knihy si môžete objednať aj prostredníctvom našej webovej stránky.Fakturačné a platobné podmienky riešime dohodou.


Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. Bojnická 10 , P. O. BOX 70 830 00 Bratislava www.slovart.sk Objednávky individuálne: objednavky@slovart.sk cudzojazyčné: buzakova@slovart.sk knižnice a kníhkupectvá: beno@slovart.sk Tel.: + 421 2 4920 1821 – 4 Fax: + 421 2 4920 1899


Profile for Vydavateľstvo SLOVART

Vydavateľstvo SLOVART – Katalóg september 2011 – február 2012  

Vydavateľstvo SLOVART – Katalóg september 2011 – február 2012

Vydavateľstvo SLOVART – Katalóg september 2011 – február 2012  

Vydavateľstvo SLOVART – Katalóg september 2011 – február 2012

Profile for slovart
Advertisement