SLOVAK MAN 2014/10

Page 1
���������

�������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� � ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� � ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������

������������������������� ���������������������������

����������������������������������������


Po operácii chce by� každý v poriadku �o najskôr

Liek Wobenzym

®

u urých�uje hojenie, výrazne skracuje dobu lie�by ppo úrazoch a operáciách Informujte sa u svojho lekára. Viac na www.wobenzym.sk

Li Wobenzym obsahuje unikátnu zmes enzýmov, ktorých ú�innos� je overená rozsiahlym Liek vedeckým výskumom, radom kontrolovaných klinických štúdií a viac ako 40 ro�nou lie�ebnou ve praxou. Ú�inok iných enzýmových zmesí môže by� celkom odlišný. K lie�be vždy používajte liek, nie enzýmové doplnky stravy, ktoré nie sú k lie�be ur�ené.

Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila. www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175

Inzercia


����������������������

���������������������������������������������������

������ ������

��������� ���������

�������� ��������

������� �������

���� ��

����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ����������������

�������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������

���������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ��������

����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������

�������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ����������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������� �����������������

������� ��������

�������� ��������

�������� ���������

����� ������

����� ����

������������������������������� �������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ���������

������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������

������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

�������� ��������

�����

��������������������������� �������������������������� ���������������������������� ������������������������ �������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �����������

����������������������������������������

����� ������ �������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ��������

����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������� ������������������������ ����������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������

������� �������

����� �����

������������������������ ������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������


����������������������

���� ��������� �

�� �� �� �� �� �� ��� �� �� ��

������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �����������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� �������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������

���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������� ���������������

��������������������
sme

radi že sa vám slovak man páči

robíme ho pre vás

s veľkou láskou


kúpou výtlačku

nám umožníte

robiť ho pre vás

ešte lepším Ďakujeme :)

alebo si ho môžete predplatiť na www.slovakmagazin.sk/predplatne


�������� ����������������������������������������������������� ������������ ��������������������������� ���������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������

����������������������������� ������������������������������ ���������������������������

����������������������������� �������������������������� ������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������

������������������������������ �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ��������������������������������������� � �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������

��

������������������������������������������������������������������������

���������������������� ������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������

��������������� ���������� � ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������������������������������������� ����������������� ���� ��������

������������������ �������������������

�������������������������� �������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������������

���������������������� �������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������

���������������������������� ��������������������������� ����������������������� ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������

��

���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �����������

�������������������� ��������������� ���������������������������� �������������������������� ������������������������������ ������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������

����������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������ ������ ������ � ����

������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������

����������������������������������������

����������������� ������������

�������������������������� ������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������

���������������������������

�������������������������������� �������������������������� ��������������������������� ������������������������������� ���������������������������������

�������������������������� ������������������������������

���������������

���������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������

����������������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������

�������������� ���������������� �������������������

���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������

�����������

��������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������

������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������

������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������

� ������ ���������

�����������

���������������������������������

�����������������

�������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������� ������� ��������� ���������

��

��� �������� ������� ��������� ������ ��� ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������

����������������������������������������

������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ��������

������������������������������������������������

������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������


JEDNODUCHŠIE VYHĽADÁVANIE AKO NA INTERNETE DYNAMICKÉ SPRACOVANIE OHROMUJÚCI VIZUÁL OVERENÉ INFORMÁCIE Encyklopédie, ktoré ohromia vás aj vašich najbližších! Kvalitné fotografie, moderné spracovanie strán, zrozumiteľný jazyk a nápaditý dizajn. Doprajte si nový zážitok z poznávania, tieto publikácie sa stanú základným kameňom vašej rodinnej knižnice.

V ponuke

V

p

od red 13 aj .1 1. i

Druhé vydanie

Vyše 2000 druhov od najväčšieho cicavca po najmenšieho bezstavovca

Kľúčové udalosti, zásadné myšlienky, významné osobnosti

Dokonalá súhrnná galéria vyše 700 umelcov

Vedecký pokrok od vynájdenia kolesa

ZÁKLADNÝ KAMEŇ RODINNEJ KNIŽNICE


����������������

�������� ���������� �

��������������������������������������������� ������������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ����������������������������������������������� �������� �� ��������� ������� ������ ����������� �� ������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ �������������

�������� ���������

����� ������� ��� ��������� ����� �������� ������ ������������������������ ��������� �������� ���� �� ������� ��� ���������� �������� ������ ���� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������ �� ������� ����������� �� ��������� ����������

�������� �����

���������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

��

����������������������������������������

���������� ������� ��� ����������� ���� �������� ������� ���������� �������� ����������� ���������� ������������ �� ����������������������������������� ���������������������������������������� ��������� ���������� �������� ��������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������� ������� ��������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������� ���� ����������� ������ �������������

���������� �������������

���������������������������������������������������� ���������������������������������� �������� ������� ����� ������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���� ���� ��������� �� ������� ��� �� �������� ������� ���������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������


�������������������������������

������������

��������� ������������

���������������������� ����������������������� ������������������������������ ������������������������ ��������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������ � � �������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� � � �������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������������� � ������������������������������� ��������� �������� ��� ��� �� �� �� �������� ������ �������� ��������� ��������������������

������������

�����������������

�������������

������������������

� ��������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������� � �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������

��������������������

��


�����

�����������������

���������� �������

�������������������������� ��������������������� ���������������������������� ������������������������� �������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������� �������� ������������������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������ ������������������������������������������������� ����������������������������������� �������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

��

�������� ���� ��� ��������� ����� ���� ����������������������������������� ������� ��� ���� ��� ��� ���������� ���� ������� ������������������������������������������������� ������������������������������������ ���� ��������� ������� ��� ������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������� ������������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��� ��� ��������� ��������� ������� ��� ��� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������� �������������������������������������� ������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������� �������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ��������� ������������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

��������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������������

����������������������������������������

��������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �����������������

������������������������������������ ���������������������������������� ��������������� ������������������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� ������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������� ���������� �������������������������������������� ������������������������������������

���������������������������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������ ��������� ��������� ��������� ������� ������������������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������ ��������������


�������������������

����������������������

������������������������� �������������������������� ������������������������� ���������������������������� ���������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������

������������������ ����������������������� � ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ������������

���������������������� ��������������������� ����������������������� � ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������

����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������

�������������������� �������������������������� �������������������������� ����������������������� ����������� � ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ����

������������������������� �������������������������� ��������������������������� ���������������������� ������������� � ���������������������������������� ���� �������� ��� ���������� ���������� ���� ������� �� ���� �� �������� ��������� �������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ��� ��������� ��������� ���������� ���� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������

��������������������

��


���������

�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������

��

����������������������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������ �������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������� �������������������������

��������������������������������

����������������������������� �������������������������� ����������������������� ���������������������������� �������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������


����������������

��������������������

���������������� ����������� ������������������� ������������������ �� ��� �� ��� �������������

������������������ ���������������� �������������������

��������� ���������������������

������������� ������������������

�� ��������������������� ���������������������

�������������� ������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������

�������������������������������������������� �����������������

��������������

��������������

����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ����������������������

�������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������

�������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������

������������������� ������� �������������������

��������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������

��������������

��������������������

��


��������

����������������������������������������������������

����������������������� ������������������������ ����������������� ������������������� �������������������� �������������������������������������� ������������

�����������������

������������������������������������ ���������������������������������� ������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ����������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� ������ ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������

��

���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ���������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������ ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ������� � � � � � � �

������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������������� ���������������������������� �����������������������������

��������������������������������������������������������������������

���������
�����������������

�������������������

����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

������������� ����������� ����

������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ���������������������� ������� ������ ��������������������������������� �������������������������������

�������������������������������������� ����������

��������������� ����������������� �������� � ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������

�������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������

������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������� ������������������������������Jozef Karika

������ ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������� ������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ������������

��������������������

��


�������

���������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������

������������������

������

����������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������

����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������

������

���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������

��

��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������

����������������������������������������

������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������������ ������ �������� ������������� ��� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������������������

���������

sme

radi že sa vám slovak man páči

robíme ho pre vás

s veľkou láskou


kúpou výtlačku

nám umožníte

robiť ho pre vás

ešte lepším Ďakujeme :)

alebo si ho môžete predplatiť na www.slovakmagazin.sk/predplatne


��������������������������������

�������������������������������������������

���������������������� ��

��

�������� ������������������ ��������� ������������� ����������������� ������������� ������������ ����� ������������������ �� �� �������������� ���������������� ������������������ �������������� ������������� ��������� ������

������������������ ������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������ � ���������������������������������� ������������������������������������� �����������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ���������������

� ���������������������������� ������������������������������������ ��������������������������


��������������������������������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����

������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ������������������������� �������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������

������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������� ���������������������������

�������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����������������������������

���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������

����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� �����������������������������������

���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �������������������������������������

���������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

��������������������

��


���������

��������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������

��

����������������������������������������


�������������������������������

�����������

��������������������� ������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������

��������������������

��


���������������������������

�������������������������

�������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� ����������������������� �����������

���������������������

����������������������� ������������������������� ��������������������������� �����������������������������������

��

������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������

����������������������������������������

�������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �����������������


�� ������������������� �������������

��

��

�� ������������������� �������������

�� ������������������� �������������

������������������� �������������

������������������� �������������

��

������������������� �������������

�������������

��

�������������������

�� ������������������� �������������

�������������������������

������������������������������������������

������������������������������������

��������������������

��


�����������������

������������� ������������������������ �������� ��������� ����������� ���������������� ��������������� ��������������������� ������������������������������������ ���������������� �������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ������������� ��������������������������������� ������������������������������ ���������������� ������������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ���������

��������������������������� ������������������������������������

��

����������������������������������������

�����


�������������

������������ ��������������������� �������� ��������� ����������� ���������������� ��������������� ����������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������� ������������������������������������ ���������� ������������������������� ��������������������������������� ��������� ��������������������������������� ������������� ���������������������������������� ���������������������� ������������������������������������ ������������������������� ������������������������������� ������������������������������������

��������������������������� ������������������������������������

����� ��������������������

��


��������������

������������ ���������������������� ������� �������� ���������� ��������������� �������������� ������������������ ����������������������������������� ��������������� ��������������������������������� ������������������������ �������������������������������� ��������� ��������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ���������������������� ����������������� ����������������������� �������������

��������������������������� ������������������������������������

��

����������������������������������������

�����


��������������

��������������� ���������������������� �������� ��������� ����������� ���������������� ��������������� �������������������� ������������������ ����������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������� ����������������������������������� ������� ��������������������������� ��������������������������������

��������������������������� ������������������������������������

����� ��������������������

��


��������������������������������

���������

����������� ����������

��������������������������� ����������������������� ������������������������� ��������������������������� ������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������������

������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������

�����������

�����������������������������������������

� �

������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������

����������������� �������������

��

����������������������������������������

������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� �������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������

������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������� ����������������������������������� ������������������������������� ���������� � ��� �������� ������� ����� ������� �������� �� �������� ��� ����� �� �������� ������������� �������� ��� ����� ���� ������ ����������� ������������� �� ��� ����������� ������ ��� ����� ���������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������


��������������������������������������������

����������������������

����������� ���������� ������

��������������

���� ����� �������� ������ ��� ������������ ����� �� �������� ���������������������������� ������������������������������ ����� ���� ��� ����� �� ����������� ������� ����������� �� ������ ���������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ���� ��������� ��������������� ����� ��� ������������������������������������ �������� ��� �������� ��� ����������� �� ���������� ������ ���������� ���� ����� ������������������������������������ ��� ������������ ����� ��� ���� ���� ��� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ����� �������� ������� ������ ��� ������ ������ �������� ������ �������� ����� ������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

������������������

���������� ������� �������� �������

�������� ������������������������ �������������������

��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� �������������������������� ��������������������������� ����������������������������������

������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������

���������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������

��������������������

��


����������������

����������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������� ���������� ���������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������

�������������

���������

��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������ � �������� ��� �� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ����������������������������������� ���������� �� ������� ���������������������������������������������

������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ������������������������������

��

����������������������������������������

����� ���������������������������������� ������������������������������� ���������� ������������ ��������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ��������������

��������������������������������

��������������������� ������������������������� �������������������������� ���������������������������� ����������������������� ���������� �������� ������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� ���������������� ������ �������� ����������������������������������

��������������� ���������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ���������� ����� ������� �� ���� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� �������


����������������

�������� ��������

������������������������������ ������������������������

���������������������� ���������������������� ������� ������ �� ������� ����������������������� ������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������� ������ �������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������� � ���������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ������������� ��������� � �������� ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

������� ��������

���������������������������� �������������������������� ������������������������� ����� �������� � ������� �� ������ ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ������

��������������� �������

������������������������������ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ �������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������

��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ��������� ���� ����� � ������� ����� �������������������������������������� ���������������������������

���������

�����

����������������������������� ������������������������������ ������������������������ �������������������������� �������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������

��������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������

��������������������������� ������������������������ ������������������������������� �������������������������������� ������������������ ���� ������ ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������

��������������������

��


�������������������

��������������� �

����������� �

����������������������� ������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������

���������� � �������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������

��

����������������������������������������

��������������������������������������

������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������� ������ ����� �������� ���� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ��������


�������������������

�������������� � ������������������������������ ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������

�����������

������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������

���������� � ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� �������

��������������������

��
text: Ondrej Adamec foto: Kamil Bartošek, Ondrej Adamec

ROZHOVOR

48

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA


ROZHOVOR

Toto keď si prečíta moja stará, tak ma zabije!

K

azma, vlastným menom Kamil Bartošek, je prototypom úspešného chlapca z dediny, ktorý si zo svojej detskej izby začal krôčik po krôčiku plniť svoj sen. Dnes je z neho moderátor veľkého formátu, moderuje večierky, párty a festivaly, zaoberá sa komerč-

nou tvorbou videí a podieľa sa na kampaniach pre významné spoločnosti čoby kreatívec, videoproducent a social media supporter. Dva roky robil vo Fajn rádiu moderátora rannej show. V neposlednom rade ho však všetci poznáme z jeho

ONE MAN SHOW, ktorú vysiela online už 6 rokov na službe Stream.cz, čo je najsledovanejšia online relácia na českom internete s miliónovou sledovanosťou. Kazma má 29 rokov, pochádza z moravského Kroměříža, narodil sa v znamení Blíženca a je šťastne zadaný.

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

49


ROZHOVOR

50

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA


ROZHOVOR Čo si naposledy varil?

Takú tú čínsku polievku zo sáčku.

To ale nie je varenie, to sa iba zaleje, vieš o tom?

No ale ja už to považujem za varenie. (smiech) Ja som to skôr jedával na intráku za študenských čias, pretože sme nemali peniaze, a teraz si to z nostalgie občas kúpim. Ale fakt mi to proste chutí.

Je pre teba One Man Show na Stream.cz džob číslo jeden?

Koľko dielov máš vopred natočených?

Ktorého hosťa bolo najhoršie zohnať?

To je bežný stav?

Tých, ktorých bolo najhoršie zohnať, som ešte nezohnal (smiech). Teraz som napríklad veľmi zložito dohadoval Jágra, riešim ho už asi rok. Je to zložité, bol Amerike, vrátil sa, potom to zase nevyšlo. Ale to je človek, ktorý je stále vyťažený a furt je niekde v prdeli, je to proste superstar. No a potom sú tu takí ľudia, ktorým ani nemám odvahu zavolať a chcel by som ich tam, ako, ja neviem, Gott, Klaus, ty vole

Ty vole, žiadny. Teraz o tri dni má vyjsť nový diel a ja idem zajtra točiť a budem to do rána strihať, nech to môžem poslať editorom, aby to vyšlo načas.

Ale toto sa nesmie nikde uvádzať, pretože by ma zamestnávateľ zabil! (smiech) Ale je to bohužiaľ bežný stav, no. Koľkokrát si hovorím, že prečo si nepredtočíš 5 dielov dopredu a bude

Určite nie finančne. Robím to skôr z lásky. Nejaké peniaze z toho samozrejme mám, ale keby som robil iba One Man Show, tak by som nemohol žiť tento život, ktorý žijem. Je to ale stále tá základňa, vec z ktorej som vzišiel a chovám k tomu takú tú vernosť a úctu. Určite ma to neživí, no je to ten základný pilier, z ktorého vychádzajú moje ostatné džoby.

No tak asi 3-4 hostia myslím, že odišli. Občas to je vyhrotené, ale o tom je One Man Show. Pointa tej show je tá, aby som to robil tak, ako to nikto iný nerobí. Aby som tých hostí dostal do situácií, v ktorých ich ľudia v živote neuvidia. Jednoducho máš záruku, že keď si pustíš One Man Show, tak nikde inde toho hosťa v takej situácii neuvidíš.

Dosť ma prekvapil Ladislav Špaček, keď prišiel na natáčanie o 2,5 hodiny skôr, ako bolo dohodnuté. Volali mi zo Streamu, že na mňa čaká hovorca prezidenta republiky a ja som bol v ešte pyžame. Natiahol som nohavice a frčal som tam tak rýchlo, ako som ešte nešiel. Stálo ma to vtedy 2500 Kč a 3 body. Dodnes to od pána Špačka súdne vymáham. (smiech)

No to je taká bokovka, ale okrem toho robím ešte kreatívca pre reklamné agentúry, natáčam videá, vymýšľame kampane, to je to, čo teraz robím primárne. To sú veci, ktoré nie sú vidieť, pretože koľkokrát nikto ani nevie, že za tým stojím ja a je to aj účel, aby to nikto nevedel, takže som v pozadí rôznych reklám a kampaní.

Vedel by si nezainteresovanému Slovákovi vysvetliť, ako veľmi populárna je One Man Show? No mňa by skôr zaujímalo, ako je populárna na Slovensku. Bol som nedávno v Monte Carle v Monaku a banda nejakých slovenských turistov na mňa začala kričať: „Hej, to je Kazma!“ Prišlo za mnou asi 20 ľudí, fotili sa tam so mnou ako blázni :-)

Vymenovali sme všetko, čo robíš?

Ešte investujem do nehnuteľností, ale to nemá nič spoločné so showbiznisom.

Doteraz som točil iba v štúdiu, na tom istom pozadí, bolo to statické. Bola to väčšinou iba kamera na statíve, nemal som ani kameramana, nikoho. Ale teraz mám okolo seba taký štábiček, mám svoju produkčnú, mám kameramanov, takže už sa to snažím robiť také akčnejšie. A hlavne sa snažím ísť z toho štúdia von a točiť nejaké outdoorové diely, to ma teraz baví omnoho viac.

Ale ty si sa už viackrát snažil, aby ti v tom štúdiu niekto dal po hube.

Kto ťa najviac prekvapil za celú históriu One Man Show?

Moderoval si v rádiu, teraz vraj robíš nejaký podnikový časopis.

Jeden z posledných dielov One Man show bol natáčaný počas jazdy v really aute, máš pripravené niečo podobné do budúcna?

ju tam „triskne“, ty vole, (smiech)... čo by bolo super, že áno, pretože mať niečo také natočené je skvelé, určite to za to stojí.

Keby si mal k niečomu prirovnať, aká je sledovanosť One Man Show? pokoj? Ale ani nie je čas a ja som proste taký, ja tie veci rád robím na poslednú chvíľu, asi rád pracujem pod tlakom.

Mal si niekedy počas tých rokov, čo robíš One Man Show prestávku?

Pravidelne 6 rokov vychádza One Man Show každých 14 dní vždy v ten istý deň, a teraz som si prvýkrát dal „prázdniny“.

(smiech), alebo takýto šialenci.

Kto bol najväčší oriešok z tých, čo tam prišli?

Najväčší debil bol Jiří X Doležal, to je človek, ktorý píše asi 20 rokov pre časopis Reflex, je to taká ikona, synonymum toho časopisu. Je taký strašný hulič proste, potetovaný. Ten prišiel, choval sa ako debil a bol tam asi 2 minúty a potom odišiel. A to som ho vyprudil tak, že som mal fakt strach, že mi ju tam napáli. Odišiel hodne nasraný. Vážne som mal strach, že mi

Neviem, k čomu by som to prirovnal, ty vole, keď tu nič také podobné nie je. Je to jednoducho najsledovanejšia online TV show v krajine.

Keby si to sledovanosťou prirovnal k niečomu v telke? Tak to televízne noviny, určite. (smiech)

To máš potom klesajúcu úroveň! (smiech)

Tak potom počasie, ty vole! Pokojne

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

51


ROZHOVOR tam daj, že je to sledované ako počasie, ty vole.

Otočme list. Ako dobre poznáš Slovensko?

Heleeeeee, no párkrát som tam bol. V Bratislave naposledy. A chodili sme kedysi na Zelenú Vodu, alebo ako sa to volá, so školou. A hlavne ja som študoval so samými Slovákmi v Kunoviciach, to je kúsok od Uherského Hradišťa. Tam bola súkromná vysoká škola a všetci tam práve chodili zo Slovenska študovať. Bolo tam asi 80 % Slovákov... a Sloveniek, s jednou som chodil...

Slovenský film? ...pauza... To je zákerné! (smiech) ... Slo-ven-ský film??? Pamätám si tak slovenské večerníčky, ako tam ten pastier oviec zhasína hviezdy... Preto sa mi vybavili tie ovce... Ty vole, slovenský film? Musíte mať nejaký dobrý film... pauza... No Slováci podľa mňa nemajú žiadny film. Tam ma nebudú mať radi, ty vole! (smiech)

Ktorú Slovensku by si dal bez váhania dole? Ktorú by som oprcal? Všetky!

slovenským prízvukom?

No to je omnoho lepšie, to je sexy! To je celkom dosť sexy! A to mi príde dokonca viac sexy ako čeština. No ja neviem, no tak Máziková!

Ty vieš, kto je Máziková?

Áno, lebo ona bola v tej šou tu u nás, Kapor na torte, či ako sa to volalo. Toš, no koho vy tam máte? Máte tam tú Verešovú, Belohorcovú - tá je strašlivá (myslené strašne dobrá, poz. red.)...

Ktorý Slovák ti lezie na nervy?

Ty vole, to už neviem. (smiech) Nechodil som k nej domov, ja som ju iba brúsil na priváte, ty vole. (smiech)

Môj otec vždy hovoril, keď som chodil na Slovensko: „Hele, dávej pozor, Slováci nechodí daleko pro nůž.“

No a keby si si mal vybaviť nejaký obraz? Neviem, Rytmus (smiech), korbáčiky, príroda, dedinky, ovce, bača... (smiech)

Najlepšia slovenská kapela?

Čo ti najviac prekáža na ženách?

Kontrafakt, jednoznačne.

Nemám rád tie lacné... štetky, no. Jednoducho, tie také barové dávačky... tie „coury“... kurvy, no... Zlatokopky, tieto...

Druhá najlepšia?

Druhá najlepšia? (smiech) ...dlhá pauza... Ty vole! ...dlhá pauza... No ako, ja nič nejaké obľúbené nemám... No Name? (smiech)

Keď chodíš s nejakou babou, čo ti na nej prekáža?

Najslávnejšia slovenská kapela?

No tu napríklad strašne frčia Kabáti, na tie chodí bežne nejakých 70-tisíc ľudí, tí vypredávajú obrovitánské haly. Taká „žumpolácka“ muzika.

Prosím?

„Žumpolácka, že to poslouchají vesničani, víš.“ (smiech)

Mám pre teba jednu zákernú otázku: Poznáš nejaký slovenský film?

52

Mám taký plán, myslím, že na tom českom Youtube je celkom priestor a je aj dobrá doba na to. Mám v hlave takú novú reláciu, s ktorou by som chcel ovládnuť český Youtube.

To sú u mňa asi tie vzťahové veci. Frajerky. Ale to sú také pičoviny, čo som si urobil sám. Napríklad môj posledný vzťah s Kateřinou Kristelovou (moderátorka hudobných relácií, pózovala vyzlečená pre erotický časopis, pozn. red.), tak to napríklad bolo sklamanie. Ale ja som od začiatku vedel, čo je to za človeka, no jednoducho som mal ružové okuliare, zabuchol som sa ako debil a potom som sa v tom 2 roky piplal, než som si uvedomil, že „Čo to tu akože robím? S kým to akože žijem?“ Toto bol naozaj prešľap.

Keď sa povie Slovensko, čo si vybavíš?

A najslávnejšia česká?

Máš nejakú novú výzvu pred sebou?

Najväčšie životné sklamanie?

Odkiaľ bola?

To si myslím, že nejaký ten Elán, alebo niečo také.

vyložene prúser, čo by som si dnes povedal, že by som urobil inak, to asi nie. Ale skôr ma hnevajú tie nevyužité šance - že som niektoré veci mohol urobiť skôr. Alebo som nad niektorými vecami rozmýšľal a chcel som ich urobiť a nerobil som ich a potom ich urobil niekto iný.

No, asi žiadny... alebo... Máziková? Musíš povedať jednu, a (smiech) musela by stáť za to, aby si podviedol svoju frajerku. Ako vypadá tvoj deň? Takto, hej? Tak toto keď si prečíta moja stará, tak... (smiech) Mne sa páčia slovenské dievčatá, sú veľmi pekné, ale keď prehovoria, príde mi to strašne asexuálne... Asi to mám z tej bývalej holky, keď mi povie „chrobáčik“ alebo také niečo, tak to mi príde také nejaké... ja neviem... Takže nesmeli by hovoriť a...

A je lepšie, keď hovoria takou tou češtinou so

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA

Jednoznačne Máziková! (smiech...) Dobre, no zobudím sa asi o 12-tej, úplne ožratý, premýšľam chvíľu kde som, a potom sa z toho celý deň dostávam... (smiech). Pred tým je, samozrejme, nejaký mejdan, ktorý si nepamätám...

Urobil by si vo svojom živote niečo inak?

Asi som neurobil nič také, čo by bol

Neprekusol by som neveru, napríklad. A s takou štetkou by som hlavne ani nechodil, ktorá by mi, jednoducho, nebola oddaná. S týmto mám problém, som asi trochu žiarlivý...

Keď nerobíš, nechľastáš a nedroguješ, čo robíš?

Behám s kamarátmi po vonku... Výlety, pičovinky. Ale hlavne dosť veľa relaxujem tak, že sa zajebávam pri kompe, klasika no :-) Tým, že robím, čo robím, tak veľa čumím napríklad na tie videá. Asi by som ani nemohol robiť, čo robím, keby som nemal taký prehľad, nezaujímal sa o to. Denne sledujem veľmi veľa videí. Úplne hafo. Ani nepozerám na tých youtuberov alebo tak, ale skôr mám rád tie


ROZHOVOR

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

53


ROZHOVOR

pokračovanie rozhovoru si môžete prehrať vo vašom smartfóne po naskenovaný tohto QR kódu.

54

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA


ROZHOVOR autentické veci, čo sa deje vo svete. Pozerám na tie servery ako Návrat do reality, alebo LiveLeak je americký, kde sa dejú také tie, rôzne... perverzné zvrhlosti.

Typu?

Všetky také tie výnimočné situácie, ktoré zachytia ľudia na kameru, od nejakých konfliktov, bitiek, cez nehody... Na tomto si celkom frčím... Na také tie veci, u ktorých proste nechceš byť :-)

Obľúbená hudba?

Určite hip-hop. Začalo to Chaozz-om. Na tom som fičal strašne. Teraz som mal Depha z Chaozz-u vo One Man Show a keď mi tam príde takáto osobnosť, na ktorej som vyrastal, a tí ľudia sú radi, že tam môžu byť, tak je to pre mňa obrovský pocit zadosťučinenia. Je to pre mňa osobne ako taký splnený sen. Takže z tej hudby hip-hop, Chaozz, Indy & Wich, až som sa dostal napríklad k tomu Kontrafaktu. Takže český a slovenský hip-hop, ten svetový veľmi nesledujem.

Kedy si cítil najväčšie zadosťučinenie z tvojej práce One Man Show?

Dostal som sa do Streamu do takej situácie, keď prišiel nový programový riaditeľ Pavel Zima, veľká hviezda televízie Nova, hlásateľ z TV novín. Prišiel tam a začal robiť rôzne čistky. Každému zrazil plat a pár ľudí vyhodil. No a jedného dňa prišiel rad aj na mňa, pozvali si aj mňa. Že beriem veľa peňazí, že som tam najplatenejší, a že si myslí, že bez tej podpory, ktorú tomu Seznam.cz dáva, by One Man Show taká úspešná nebola a že jednoducho som v takej pozícii, že potrebujem ja ich a že bez nich by som nebol tam, kde som a že by som to teoreticky ako mal robiť aj zadarmo - za mediálny priestor, ktorý mi poskytujú. Strašne ma nasral, argumentoval som tým, že mám veľa fanúšikov a že to ľudia pozerajú a že to je tá sila. Že by som to dokázal aj bez nich a že ja som ten, ktorý reálne prináša ľudí na Stream.

Čo on na to?

On povedal, že keď si to myslím, tak odteraz nebudem mať žiadnu podporu Seznam.cz (majiteľ Stream. cz), že všetky videá, ktoré natočím, budú síce na Streame uverejnené, ale budú niekde schované a nebude ich Seznam.cz nijako propagovať. Ako

keby skryté, nikde to nebude vidieť. Že ja si to mám točiť ďalej, šíriť si to medzi ľudí a sa uvidí, koľko to bude mať videní bez tej ich podpory. Išiel som domov, úplne nasraný, a hovorím si, že musím niečo urobiť.

Čo si urobil?

To bol ten moment, keď som urobil diel, v ktorom som parodoval Rytmusa. Natočil som to, dal som to na net, oni to tam schovali na tom Streame, nikde to nedali proste, mal som iba odkaz, ktorý som mohol šíriť. Dal som si to na Facebook a stala sa neskutočná vec, že sa to stalo strašne virálnym. V tej dobe mala One Man Show s podporou Seznam. cz sledovanosť 100 - 150-tisíc a to boli tie lepšie diely. A ja, za ten jeden deň, keď som zdieľal One Man Show s paródiou na Rytmusa, som urobil pol milióna videní toho videa. Zdieľali to všetci, išlo to, bavilo sa o tom, všade sa to riešilo. A vtedy som si povedal, tak „Na, čúráci, ty vole!“ A tak som si prestavoval toho Zunu, ako sa pozerá, ako to rastie, ako to zámerne schoval a myslel si, že ja som skončil, a ja som urobil najúspešnejší diel One Man Show.

Aká bola reakcia Streamu?

Zuna na to povedal, že to bola náhoda, že to sa mi nejako podarilo a že sa ide ďalej, že to budem mať stále schované. Ale to nikto netušil, že na ďalší diel si tam toho Rytmusa naozaj pozvem. Najskôr som urobil ten fejk s tou bitkou, potom tam bola tá paródia a nakoniec som si tam toho Rytmusa pozval. A to boli tri diely, ktoré boli najúspešnejšie, keď sa to fakt šírilo virálne, bez toho, aby to na Streame ich majitelia Seznam. cz akokoľvek spropagovali. To bola najväčšia satisfakcia a bol som na seba veľmi pyšný, že som sa nenechal ukecať nejakými sračkami, čo mi tam chceli naliať do hlavy. Potvrdilo sa, že úspešnosť robia ľudia, ktorí to chcú vidieť a preto, že tá šou je dobrá. To bol zatiaľ pracovne najsilnejší moment môjho života, že som im to natrel všetkým a zavrel im držky. Tak a nakoniec mi v Streame ako jedinému zostali tie podmienky, ktoré som mal predtým. To je celé pozadie aféry okolo Rytmusa na One Man Show, o ktorej ľudia ani netušia, čo všetko za tým bolo a čo ma k tomu motivovalo.

Za čo si ochotný minúť najviac peňazí?

Určite za život, v zmysle za zábavu. Nie som človek, ktorý by si kupoval drahé materiálne veci, nenaplňuje ma to, nevidím v tom zmysel života, v hromadení nejakých drahých krámov. Uvedomujem si, že tu nebudem večne, a že žiadnu tu vec si nezoberiem do hrobu, ale že na konci zostanú iba spomienky a zážitky. Takže prachy beriem iba ako „fun tickets“, ako lístky na zábavu. Cestovanie, zážitky.

Čím si chcel byť, keď si bol malý chlapec?

Keď si odmyslím to čo chceli byť všetci - t.j. kozmonaut, smetiar a prezident, tak som chcel vyrezávať postavičky z dreva. Neviem, čo mi to j*blo. (smiech). Ale od tých zruba 15. rokov bolo pre mňa také dosť naivné túžiť, že by som mohol byť nejaký moderátor. Pozeral som sa napríklad na Leoša Mareša a hovoril som si, „ty vole, to je proste frajer“, pozeral som, ako robí to Eso (hudobná relácia, pozn. red.), akú má slávu, ako si žije a ako ho všetci žerú. A to som si tak hovoril, že by to bolo akože super a že by ma to strašne bavilo.

Leoš bol vo One Man Show? Nie, ale snáď bude. Párkrát sme sa videli a bavili niekde v bare a aj som mu hovoril, že by som ho tam rád mal a on povedal, že to raz určite urobíme.

Ranný rituál?

„Takový tý koupelnový dobrútky, ty vole“ (smiech) Vážne, no asi zoberiem komp a pozriem, čo je nové na nete.

Mesto alebo vidiek?

Určite mesto. Mám rád prírodu a rád vypadnem aj z Prahy a idem na Moravu a tak, ale nedokážem si svoj život predstaviť na vidieku. Baví ma však na tom, ako sa tam všetko spomalí, nikto sa nikam neponáhľa. Týpek vylezie z baráku, pokosí trávu, je „v klidu“. Tu v meste stále chodíš, máš vrtuľu na zadku, stále sa za niečím ponáhľaš. Ale som určite mestský typ, mám to rád.

Najobľúbenejšie mesto? Praha určite, ja milujem Prahu. Praha je skvelá.

Pláž alebo hory?

Milujem snowboard a lyže. Takže hory majú pre mňa svoje čaro, ale pláž je tiež dobrá. Je super, že je to tak

vymyslené, že je to takto rozdelené, že nie je iba jedno alebo druhé. Končí sa zima a som rád, že som si užil a teším sa na leto. A zase po lete sa teším, že nahodím snowboard alebo lyže a pôjdem niekam na hory. Oboje mám rád.

Motorka alebo auto?

Auto, na motorku ani nemám papiere, v živote som na nej nesedel. Nemám k tomu vzťah, aj keď sa mi to páči. Ale žiadna motorka pre mňa nie je taká pecka ako nejaké Lamborghini alebo iné auto.

Máš nejakú vysnívanú vec, ktorú chceš urobiť, kým zomrieš?

Občas mám taký pocit, že ten môj život nemá taký smer, že robím to, čo by som chcel. Pikoška, čo mám v hlave a fakt dlho je, že by som sa chcel zbaliť, všetko tu nechať, všetko predať a ísť na cestu okolo sveta. Úplne na punk. Zobrať si batoh, kreditku a ideme. A chcel by som to prejsť napríklad za 3 roky a potom sa vrátiť, a uvidí sa, čo bude. Hlavne sa nikam neponáhľať, nič nehrotiť, nič neriešiť, iba cestovať po celej zemi. Kde sa mi bude páčiť, tam zastaviť.

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

55


sme

radi že sa vám slovak man páči

robíme ho pre vás

s veľkou láskou


kúpou výtlačku

nám umožníte

robiť ho pre vás

ešte lepším Ďakujeme :)

alebo si ho môžete predplatiť na www.slovakmagazin.sk/predplatne


���������������������

����������� ��������������������

�������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

������������ �������

��������������������� ��������������������� �����������������

���������������������� �����������������������������

����������������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������

��

������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� �����������������������������

����������������������������������������

�������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������

�����������������������������������������������������������

��������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �����������������������������������

������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������


����������������������

��������������� ��������������

������������������������ ������������������������� ��������������������������� �������������������������� ������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������

������������������� ��������������������������������

�������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������

����������������������������������������� ������� � ������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������ ������� �

������������������������������������� �������������� �� ��������� ������ ���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� �����������������������������������

������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� � ����������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������

��������������������

��


CESTOVANIE S ALEX

58

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA


CESTOVANIE S ALEX

SMARAGDOVÉ JAZERO

V OHNOVEJ ZEMI

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

text a foto: Alexandra Kováčová, crazysexyfuntraveler.com

TAM, KDE VIETOR ODFÚKNE AJ SYR Z BAGETY

59


CESTOVANIE S ALEX

Z

bieram sily, popíjam horúci zelený čaj a ruky si otepľujem pohárom. Snažím sa zohriať po dlhej a hlavne chladnej noci a nabrať energiu na ďalšiu túru. V Južnej Amerike ma ešte čakajú spolu asi 3 mesiace výstupov po Andách. Dnešný plán však bude celkom mierny. To je to jediné, čo ma prinútilo vstať... vízia ľahkej túry a krásnej

60

prírody. Len 2 hodiny spánku, silný patagónsky vietor, ktorý niekoľkokrát skoro rozbil okno mojej izby počas celonočnej búrky a alarm o 7.00 ráno mi ale k dobrej nálade nijako nepridali. Nielen ja, ale i moja známa z USA, ktorá sa rada predstavuje ako Lyra, a ktorej reálne meno som pár týždňov vlastne ani nevedela, si ponadávame nahlas na celý dom. „WTF, to nemyslíš vážne, že už zvoní budík!“ kričí na mňa Lyra z

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA

vedľajšej postele, pričom si oblieka dva páry ponožiek. „To bude dnes zábavička, už to vidím,“ zasmejem sa skoro cez slzy. Rýchlo zjem banány a potom avokádo na energiu. Cítim sa však ako po najhoršej opici, ktorú som vlastne nikdy nemala. Ale keď takto hrozne bolí hlava aj po alkohole, už ani nikdy piť nezačnem, sľubujem si v duchu. O 7.40 konečne vyrážame z domu známych smerom k autobusovej

stanici, kde máme stretnutie. V meste Ushuaia, kde sme ubytované, v podstate stanica ani nie je - autobusy zastavujú vedľa benzínovej pumpy a presne tam sa máme stretnúť. Miestne autobusy tu premávajú, kedy sa im chce. Nemajú presne stanovený čas, čo samozrejme znamenalo, že aj tie 3 či 4 km od domu k benzínke musíme viac-menej prebehnúť pešo, celé zababušené, lebo dosť fúka.


CESTOVANIE S ALEX sme spať o 30 minút dlhšie a dôjsť na zastávku v pokoji s normálnou farbou tváre! Teraz potrebujem akurát tú pol hodinu, kým sa upokojím a zmizne mi červená farba z líc,“ povzdychnem si nad bežnou zlou organizáciou v Južnej Amerike. Ale predsa, sme na konci sveta v Ushuaia, v najjužnejšom meste na zemeguli. Môžem byť rada, že tu vôbec nejaké autobusy premávajú. Zisťujeme, že spiatočný lístok do Esmeralda stojí 60 pesos, čo bolo vtedy okolo 11 eur. Lyre, mojej americkej spolucestovateľke to pripadá strašne veľa, tak sa rozhodneme, že zaplatíme len cestu tam a naspäť sa už niečo vymyslí. Najprv chce vodič dodávky 40 pesos za jednu cestu, ale podarí sa nám prehovoriť ďalších štyroch turistov ísť naším smerom, takže nakoniec zaplatíme polovičnú cenu 30 pesos. Sorry, ale nás neodrbete! Škodoradostne sa na seba s Lyrou usmejeme. V buse mi padá hlava, ale krásna okolitá príroda mi nedá zaspať. Do Údolia vlkov - Valle de Lobos sa dostaneme tesne pred 10. hodinou. Tu je vstup ďalších 10 pesos. V cene vstupu je použitie WC, ktoré ďalej už nebude, a k tomu mapa a vysvetlenie, ako sa dostať ku Smaragdovému jazeru. Treba sa tiež zaregistrovať a podpísať meno - aby sa vedelo, koho hľadať, keď sa neukážete cestou naspäť. Potom môžeme konečne vyraziť na slabšiu túru. Prechádzame okolo nádherných asi 70 psov husky, ktoré tu v zime ťahajú turistov na saniach a pretekajú. Jeden krajší ako druhý. Milujem psy, čo majú oči rôznej farby. Aj tu je niekoľko

V turistickej kancelárii nám deň predtým povedali, že prvý autobus smerom do Laguna Esmeralda (Smaragdové jazero) odchádza o 8.30, tak ho chceme určite stihnúť. Dosť sme nadávali celou cestou k La Terminal autobusom. Potila som sa ako také vypasené prasiatko, ledva som hýbala nohami, ale i tak musíme bežať, aby sme bus nezmeškali, keďže istotu na odchod ďalšieho veľmi

husky psov s jedným okom modrým a druhým hnedým. Prekvapivo, sú celkom pokojné a veľmi si nás nevšímajú. Pomaličky prechádzame lesíkom a preskočíme rieku sfarbenú do červenohneda, až sa dostaneme na pole tvorené z rašeliny, španielsky nazvanej turba. „Jéj, pozri Alex, ako sa na tom krásne skáče,“ ukazuje my Lyra a ja sa hneď veselo pridám. Je to ako skákať po niekoľkometrovom poli z čerstvého chleba, také jemné, hebké a jednoducho srandovné. Postupne kráčame popri rieke, ktorá je tyrkysovomodrá. Musím sa vám priznať, že ani po tom všetkom cestovaní som rieku takejto farby na vlastné oči ešte nevidela. Photoshop je už iná vec, ale táto farba bola dokonale nádherná aj od prírody. Dozvedeli sme sa, že Smaragdové jazero a aj rieka Esmeralda, ktorá sa z neho vylieva, majú takú smaragdovo sýtu modrozelenú farbu vďaka sedimentom, ktoré sa ukladajú pri pohybe kameňov pod ľadovcom. Niečo neskutočné! Rieka je obkolesená hustým lesom listnatých bukov lenga, typických pre Patagóniu. Lenga stromy majú také plytké korene, že počas túry sme videli niekoľko vyvrátených kusov na zemi. Dal by sa tam veselo robiť rozbor hliny pod koreňmi stromov, či dokonca všelijakých drobných živočíchov žijúcich v machu a v blízkosti bukov. Pri prechádzke týmto lesíkom som si pripadala ako Alica v Krajine zázrakov a z každého jedného stromu som silno cítila magickú energiu.

nemáme. O 8.25 dobehneme červené ako paradajky a pýtame sa všetkých naokolo na autobus. „Nie, bus do Laguna Esmeralda ide o 9.00 hod, a nie 8.30. Teda, je to taká menšia dodávka, nie autobus,“ ukazuje prstom na podobné vozidlo jedna nemecká turistka. „To fakt v turistickej kancelárii mesta nevedia, kedy ide bus?! Mohli

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

61


CESTOVANIE S ALEX

Úplne zabúdam na všetku únavu a krátky spánok. Krásne zelený lenga les a smaragdová rieka mi dodali viac energie do života ako 10 hodín spánku. Okolo nás je aj veľa vyschnutých sivých a trošku zvláštnych stromov pokrytých jemným zeleným machom. Nestačím sa diviť všetkej tej prírodnej kráse. Z lesíka vychádzame zase na ďalšie rašelinisko, ale tentoraz trochu spŕchlo, tak je to najväčšia zábava,

62

snažiť sa nespadnúť. Všade sa šmýka a zabárame sa tak 10 cm do pôdy ako do mokrej špongie. Trekové topánky už mám špinavé až po členky. Pomaly kráčame ďalej po chodníčku popri rieke smerom k ľadovcu, ktorý sa pred nami rozprestiera ako na dlani. Hodnú chvíľu mlčíme a obidve si len užívame silu prírody. Predierame sa vetrom bližšie a bližšie k ľadovcu, ale až kým neprejdeme okolo veľkej skaly pri chodníčku, jaze-

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA

ro nevidno. Vtedy však dvihnem hlavu a čaká ma najdokonalejší výhľad ako z obrazu či tapety na ploche počítača! Smaragdové jazero, okolo neho zelené stromy a za nimi biely ľadovec pokrývajúci sivé a čierne skaly. K tomu piskot troch vtáčikov podobných našim vrabcom. Čo viac si môžem priať? Samotná túra z Valle de Lobos k Laguna Esmeralda nám trvala asi len 1 a pol hodiny a pritom som aj dosť

toho pofotila. Pôvodne sme chceli ísť aspoň do polovice ľadovca, ale pri takom silnom vetre som mala čo robiť, aby som sa udržala na nohách. Dokonca na seba s Lyrou musíme aj hlasno kričať, aby sme sa počuli, hoci sme len meter od seba. „Asi si tu dáme rýchly piknik a zabudneme na štveranie sa na ľadovec, čo povieš?“ usmejem sa na Lyru. „Namiesto hodiny by nám to trvalo v tomto protivetre možno tak 3, ak


CESTOVANIE S ALEX vôbec. Nechcem riskovať šmyknutie s boľavým kolenom.“ Lyra prikyvuje, kým sa snaží zachytiť aspoň nejakú zaostrenú fotku. „Odfoť aj mňa, prosím ťa,“ podávam jej fotoaparát. V ušiach mám vatu, na hlave kapucňu z mikiny a ďalšiu ešte aj z nepremokavej bundy. Na dvakrát sexi Facebook profilovku to nevyzerá, ale je to momentálne to najlepšie, čo zo seba môžem dostať, spolu s vyplazeným jazykom a uzimeným úškrnom tváre. Snažím sa nájsť najmenej veterné miesto okolo jazera a pritom ma vietor pri každom kroku vyvráti na stranu namiesto posunu vpred. Nájdeme obrovský balvan a sadáme si k nemu na zem. Najprv zjem studené jablko, až mi vylamuje zuby. Ohryzok hodím 2 metre od nás vtáčikom, ktoré sa pri ňom natešené zhromaždia na hostinu. V tej dobe som ešte nebola vegán, a ani nie na surovej strave ako teraz, takže som si na pravé poludnie za-

čala chystať bagetu so syrom a paprikou. Poviem vám, vietor mal takú obrovskú silu, že som sa sama ledva udržala posediačky na zemi a, samozrejme, aj syr mi odletel z bagety, a dokonca sme sa museli rozbehnúť i za všetkými sáčkami a servítkami, čo sme mali. Príroda musí ostať čo najviac nedotknutá, aj za cenu toho, že som pri každom kroku mala pocit, že ma odfúkne rovno naspäť do Ushuaia. A bežať za syrom, snažiac sa ho chytiť v rukaviciach, bolo pekne komické a podobne nereálne ako farba Smaragdového jazera pred nami. Náš piknik bol ako z nejakej grotesky, najedla som sa viac vzduchu ako jedla a obdivovala som vtáčiky, keď sa s vervou púšťali naháňať tie omrvinky z bagety alebo kúsky jablka proti vetru. So skoro plným žalúdkom sa vyberáme prejsť pár metrov okolo jazera, ale vietor nás naozaj nenechá ísť ďaleko. Aspoň objímeme pár stromov na energiu (či skôr zachytenie sa po ceste?) a vyberáme sa naspäť. Pri rieke nájdeme prekrásne balvany a na chvíľočku aj zasvieti slnko a utíchne vietor. Treba to využiť, tak si líhame na kamene a snažíme sa ohriať na tom zubatom, že vraj letnom patagónskom slnku. Bola tam zima skoro ako u nás v zime, a to bol koniec leta! Skupinke turistov, ktorá prejde okolo, zlepší náladu aspoň pohľad na nás, ako spíme pri rieke. Veď vraj po obede si človek má hodiť siestu, sa hovorí :-) Asi po desiatich minútach pohody,

PÁR TIPOV NA ZÁVER • Najlepšie je vydať sa na túru na Smaragdové jazero už skoro ráno (hlavne ak plánujete vystúpiť aj na ľadovec), buď stopom z Ushuaia alebo dodávkou ako my o 9. ráno. • Až na konci sme prišli na to, že nie je nutné zaplatiť 10 pesos za vstup, ale pár metrov pred vstupom vedie ešte aj cestička zadarmo. Touto však treba ísť dlhšie lesom, kým sa dostanete na hlavnú trasu k jazeru Esmeralda. Máte na výber, buď 10 pesos a menej šliapania, alebo dlhšia túra zadarmo. • WC a kafetéria s občerstvením je len pri vstupe do Valle de Lobos, tak si so sebou pribaľte vlastné nápoje a desiatu na túru. • Laguna Esmeralda je opačným smerom ako Národný park Tierra del Fuego, na ceste číslo 3, a určite sa dá stopovať obidvoma smermi - aj tam, aj naspäť. • Nie každý deň je v Ohňovej zemi veterno, ale počasie je nepredvídateľné, tak sa odporúča pribaliť si pršiplášť, pohodlné topánky do dažďa a aj klobúk alebo šiltovku. • Pokiaľ sa bojíte ísť sami na túru, z mesta Ushuaia odchádzajú aj organizované denné výlety na Smaragdové jazero v cene asi 550 pesos.

ticha a relatívneho tepla sa dvíhame spolu s vetrom a naozaj pomaličky trekujeme naspäť do Údolia vlkov. Každých pár metrov sa zastavím a ešte raz si obzerám tú prírodnú krásu. Sureálne farby, všetko nadpriemerných rozmerov a sily, a dokonca aj hrádze bobrov pozdĺž rieky, ktoré tiež vidím prvýkrát v realite, len škoda, že všetky bobry sa zrejme tiež skryli pred vetrom. Cestou späť som kompletne zabudla na pôvodnú rannú únavu a aj všetky možné i nemožné problémy z vonkajšieho sveta. Príroda má neuveriteľnú moc liečiť svojou energiou. A ako ma upokojuje ten dokonalý výhľad! Vtedy človek naozaj nepotrebuje nič k úplnej vnútornej pohode. Okrem vetra, ktorý nás počas túry len viac zocelil, som cíKto je Alex Kováčová? tila dokonalé šťastie Alex je jediná Slovenka, v každej bunke môjktorá sa už od roku 2010 ho tela. Stačil mi len živí profesionálnym blogovaním o cestovaní. čerstvý vzduch a pár Vďaka blogu, ktorý patzvláštnych stromov pri rí ku 100 najlepším na modrozelenej rieke a svete, tak 29 ročná Alex jazere rovnakej farby s precestovala už viac ako výhľadom na ľadovec v 45 štátov na 5tich kontinentoch, bola ubytovapozadí. ná vedľa osobností ako Do Valle de Lobos Sofia Loren, spomenusom došla skoro úpltá vo Vanity Fair ako hot ne potichu, zahĺbená on Facebook a dokonca sa objímala so sexi v mojich myšlienkach, hercami ako Ian Soaž kým sme nemuseli merhalder. Alex žije len nahlásiť tete v búdke, pre cestovanie, chodí na že sme túru radostmiesta, kde materiálne ne zvládli a neodfúklo hodnoty nemajú žiadnu cenu, kde sa cenia skúnás, kam nemalo. senosti a sloboda vyO 5 minút už stojíchutnávať si prítomnosť. me na hlavnej ceste. O svojich zážitkoch píše „Ushuaia je odtiaľ prina svoj blog www.crazysexyfuntraveler.com a bližne 25 km, busy asi exkluzívne aj pre Slovak nejdú, ideme stopoMan Magazín. vať,“ smeje sa na mňa Lyra, s ktorou sme už spolu stopovali viackrát. Nie vždy však úspešne a rýchlo, tak nás trošku premôžu obavy. Ohňová zem je celkom bezpečným miestom na konci sveta a tak tu turisti často stopujú, aby ušetrili na drahej argentínskej doprave. Po dvoch minútach sa k nám pridáva aj ďalšia stopárka - aspoň to bude istejšie, hovorím si. Ani nie o 10 minút nám zastavuje starší sympatický pán a vezie nás až priamo do centra Ushuaia, kde potrebujeme zastaviť. Jupí, a mám 30 pesos na večeru. Potom už len vyložiť nohy na stôl a oddychovať.

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

63


HUDBA

hudobné novinky TAYLOR SWIFT SHAKE IT OFF

S

novinkou Shake It Off Taylor Swift trafila naozaj do čierneho! Hoci vďaka jej predošlým skladbám bola speváčka označovaná nálepkou country-pop, v novom singli ide už len o čistý pop, ktorý je až taký čistý, že sa blondínka konečne dočkala rovnakého úspechu aj u nás v Európe, nielen v domácej Amerike. K tomu jej dopomohol aj vcelku vtipný a originálny videoklip, v ktorom vystupujú profesionálni tanečníci rôznych žánrov, no vždy na čele s tancujúcou Taylor. Tá sa nehanbila spraviť si srandu sama zo seba a

na rozdiel od nich mala ladné choreografie na saláme. A dobre spravila, veď načo sa máme vždy pozerať na dokonalé tance, keď takéto video zaujme omnoho viac? Tomu nasvedčuje aj fakt, že novinka sa hneď po jej vydaní stala najúspešnejšou skladbou na internete. Okrem toho zdôrazňuje aj to, že sa všetci môžeme hýbať, ako chceme, hlavné je, že nám tanec robí radosť. Každá minca má však dve strany a rovnako to platí aj pri pesničke Shake It Off, na ktorú padla najväčšia kritika od hejterov v celej speváčkinej kariére.

PHARRELL WILLIAMS COME GET IT BAE POZOR! Ak ste nová / mladá / začínajúca hudobná formácia, ozvite sa nám na náš email redakcia@slovakmagazin.sk Radi o Vás napíšeme.

K

lobúkový kajšmeker Pharell má na konte nový singel, ktorý je opäť melodický, rytmický a tentoraz okorenený aj kontroverznou Miley Cyrus. Samozrejme, skladbe pridáva vyššiu hodnotu videoklip, v ktorom nechýbajú krásne

64

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA

modelky rôzneho typu. Okrem nich sa v druhej polke objaví aj tá, ktorá si nerobí starosti so zahaľovaním svojich prsíčok na verejnosti. Napodiv, v tomto videu svoju obľúbenú nahotu vymenila za mierne retardované ksichty. Veď posúďte sami.

text: Slávka Margetová foto: youtube, depositphotos, RebelSky

Pre prehratie videa naskenujte QR kód svojim smartfónom


HUDBA

CASH CASH TAKE ME HOME FT BEBE REXHA

A

k ste túto skladbu počuli v rádiu, aj vy ste možno hádali, ktorá speváčka ju má na svedomí. My sme v úvode tipovali Ellie Goulding, refrén znel ako z úst Nicole Scherzinger, no nakoniec sme sa vyviedli pekne z omylu. Tento song totižto patrí pánskej trojici Cash Cash, ktorá sa doposiaľ venovala remixovaniu skladieb. Jej služby využili

napríklad aj Bruno Mars, Calvin Harris alebo Icona Pop. Aktuálne však v rebríčkoch bodujú s vlastnou vecou nazvanou Take Me Home, v ktorej chlapcom vokálne dopomohla Bebe Rextha. Po Amerike a Austrálii ňou veľmi úspešne dobýjajú aj Európu, kde sa pomaly, ale isto zaraďuje k najpredávanejším singlom.

TRAIN ANGEL IN BLUE JEANS

WANKELMUT & EMMA-LOUISE MY HEAD IS A JUNGLE

H

ovorí vám niečo meno Wankelmut? Ak nie, tak vedzte, že vďaka tomuto pánovi poznáte izraelského speváka Asafa Avidana, ktorý do tanečnej podoby zremixoval jeho song One Day a práve on sa pričinil o to, že sa táto skladba stala jednou z najpredávanejších hitov roku 2012 v Európe. Tentoraz si vzal do parády pesničku Jungle od speváčky s anjelským hlasom Emmy Louise, ktorú spolu vydali ešte

minulý rok pod názvom My Head is a Jungle. Na Slovensko sa však dostáva až teraz a my vám zaručujeme, že z nej bude minimálne taká hitovica ako One Day/Reckoning Song. Za vypočutie ale určite stojí aj originál, ktorý znie melancholicky a mohli by sme ho pokojne prirovnať k tvorbe Lany Del Rey.

KATY PERRY THIS IS HOW WE DO

P

redaných viac ako tridsať miliónov skladieb a viac ako desať miliónov albumov. Tieto štatistiky má na svojom konte pop-rocková kapela Train zo San Francisca. Uvedené čísla sa však v blízkej budúcnosti budú zaručene zvyšovať, pretože formácia v septembri vydala už siedmy album Bulletproof Picasso

a taktiež aj ochutnávku z neho v podobe singla Angel In Blue Jeans. Novinke teda držíme palce, nech je úspešným nasledovníkom hitov ako Hey Soul Sister či Drive By, ale len do takej miery, aby nám nezačal liezť na nervy :-)

ELLA HENDERSON GHOST

T

áto Katarínka by mohla vydať asi hocičo a bude z toho hit ako sviňa. Z albumu PRISM je ďalším singlom v poradí song This Is How We Do, ktorý si dokonca napísala ona sama. Okrem toho, že je táto skladba viac než nákazlivá, nesklame ani jej videoklip, v ktorom Katy, respektíve jej x-členný tím stavil

Ď

alším dôkazom toho, že talentové súťaže majú v zahraničí význam, a že dva týždne po skončení šou sa pod nimi nezľahne zem, ba páve naopak, naozaj sa stretnú so sľubovaným úspechom, je aj Ella Henderson. Tá v roku 2012 skončila v X-Factore na šiestom mieste a 22. októbra by jej mal vyjsť album Chapter One, na ktorom jej textovo i produkčne dopomáhal spe-

na obvyklý a pre ňu charakteristický pestrofarebný vizuál s množstvom módnych doplnkov, účesov a iných vychytávok. Dôležité je, že z videa ide pozitívna energia, pretože v ňom nezabudla asi na žiadny odtieň existujúcich farieb sveta. Alebo sa mýlime?

vák jednej z najpopulárnejších kapiel súčasnosti, Ryan Tedder z OneRepublic. Z neho pilotný singel Ghost sa už stihol ocitnúť aj na vrchole britského singlového rebríčka a sme zvedaví, ako táto 18-ročná mladica zamúti hudobné vody na Slovensku.

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

65


HUDBA

THE FAULT IN OUR STARS I CHARLI XCX BOOM CLAP I

N

a našej scéne je meno Charli XCX pomerne neznáme. Patri 22-ročnej speváckej hviezdičke z Británie, ktorá sa k svojej kariére dopracovala až po tom, na čom ostatní stavajú počas nej. V štrnástich sa totiž stala po sídliskách spievajúcou rebelkou, ktorá si prešla drogami či rôznymi orgiami. Keď sa však spamätala, rozhodla sa ísť za svojím

hudobným snom a skúsenosti vložiť do hudby. Aktuálne žne mimoriadne pozitívnu kritiku k skladbe Boom Clap I, ktorá je zároveň sondtrackom k filmu Fault In Our Stars. Predstavte si, že túto skladbu odspieva speváčka aj naživo v Bratislave, a to 27. februára, keď bude predskokankou Katy Perry, ktorá si ju sama vybrala.

ED SHEERAN DON‘T

Z

o svojho aktuálneho albumu X spevák Ed Sheeran predstavil už druhý singel. Video k popovej novinke Don´t zveril do rúk už odskúšanému režisérovi menom Emil Nava, ktorý stál aj pri zrode jeho predošlých klipov k pesničkám Sing, Lego House či Give Me Love. Tento

kúsok sa mu skutočne podaril a ak pociťujete závisť voči „bezkostným“ tanečníkom, video radšej ani nepozerajte, lebo hlavnému aktérovi budete tie pohyby tak závidieť, že mu ešte chudákovi spôsobíte urieknutie.

LENNY KRAVITZ THE CHAMBER

CELESTE BUCKINGHAM LOVE IN YOUR SOUL

V

tomto období by mala byť už v kinách rozprávka Láska na vlásku, v ktorej si princeznú Beatrix zahrala speváčka Celeste Buckingham. Tá k nej rovnako naspievala i titulnú skladbu nazvanú Love in Your Soul, a dokonca sa na

nej aj spolu s Martinom Šrámkom a Andrejom Hruškom autorsky podieľala. Balada už má aj svoj videoklip ponúkajúci zábery z filmu, ktoré vás možno zaujmú natoľko, že si budete chcieť Celeste vychutnať aj ako herečku.

MEGHAN TRAINOR ALL ABOUT THAT BASS

66

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA

M

ultiinštrumentalista Lenny Kravitz 22. októbra štartuje svoje svetové turné, v rámci ktorého sa v novembri zastaví aj v neďalekej Viedni a Prahe. Koncerty budú nadväzovať na jeho najnovší album Strut, na ktorý si zložil, zaranžoval a produkoval všetky skladby sám. Týka sa to aj aktuálneho singla The Chamber, ktorý je uchu lahodiaci a možno aj oku, ak sa vám

A

máme tu ďalší nový hudobný zjav, ktorý má 21 a prišiel k nám z Massachusetts. Meghan Trainor sa narodila do hudobnej rodiny, ktorá sa snažila spraviť všetko preto, aby sa z mladej dievčiny stala raz veľká speváčka. V trinástich rokoch jej rodičia kúpili počítač, aby mohla tvoriť kvalitné pesničky a neskôr jej dožičili aj vlastné nahrávacie štúdio. Očividne sa oplatilo, pretože dnes sa hlási o slovo so skladbou All About The Bass, v ktorej dievčatám s vtipom prehovára do duše, že sú krásne také, aké sú a obálky časopi-

páčia vychudnuté devy s vytŕčajúcimi rebrami. Práve takú si totiž Lenny prizval do videoklipu k tejto skladbe a dokonca jej v ňom niekoľkokrát vidno i nahé prsia. Čo však na tom, keď tie vytŕčajúce rebrá sú predsa len vytŕčajúce rebrá a my mu za ne dávame palec dole...

sov sú aj tak len prácou photoshopu (samozrejme, okrem tej našej :-)). Meghan v skladbe spieva aj o tom, ako jej matka vravievala, že sa nemá trápiť nad veľkosťou svojho zadku, pretože chlapi aj tak v noci držia radšej väčšie kusy. A asi mala pravdu, pretože mamy mávajú vždy pravdu :-) Nezabudnite si pozrieť aj video, ktoré je paródiou na umelú krásu.


�����

����������������������

������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������������� �������������������� � �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������ � ��������������������������������� ������������������������������������

������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������� ���������� � ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������

���������������

���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������

���������� � ������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������������� � ����������������������������� ���������������������������������� ������������������

��������������������

��


text: Slávka Margetová foto: depositphotos

MY ŽENY VÁM CHCEME POVEDAŤ

68

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA


MY ŽENY VÁM CHCEME POVEDAŤ v ktorej pracujete. Oni budú buď namäkko z vášho detsky nevinného pohľadu, úsmevu plného výstavných perličiek či upraveného strniska, alebo natvrdo z „nedostatkov“ tváre, akými sú pre nich napríklad krivý a veľký nos, vysoké čelo, malé oči, veľké oči, bucľaté líca, priblblý úsmev atď., atď... Tu sa vždy niečo nájde, určite to viete aj podľa svojho uhlu pohľadu na ženskú tvár.

TELISTKY Šumienkam, ktoré si zakladajú na dobrej kostre, padne prvý pohľad hneď na tričko - lepšie povedané na tovar, ktorý pod nim ukrývate. Všímajú si iba to, či sa vám spod neho rysujú prsné svaly (neprekáža im ani fakt, že často vystupujú do popredia viac než tie ich) a, samozrejme, bicepsy. Nezáleží im na tom, že máte outfit, na ktorý v 90. rokoch balili dievčence „lunetici“. Táto skupinka báb bude dokonca nadšená, ak v lete svoje telo vystavíte v priliehavom, v horších prípadoch sieťkovanom tielku, za čo by vás iné ukameňovali. Ony budú dokonca aj hrdé, že sa objavia po boku takého svalnáča, ako ste vy.

OUTFITISTKY

K

aždá z nás má pri výbere chlapa iné kritériá. Samozrejme, ešte v úplných, úplných začiatkoch nevieme odhadnúť, či po nociach drtíte hry, šnupete koks, vyšívate alebo masturbujete nad obrázkami ženských nôh v silonkách. Nevieme odhadnúť ani výšku vášho bankového účtu, a či vôbec nejaký účet máte, takže ak sme v bare alebo len tak vonku, riadime sa podľa obrazu, ktorý vidia naše oči. Na základe toho sme si teda my, ženy, dovolil rozdeliť nás do nasledujúcich štyroch kategórií - podľa vecí, ktoré zohľadňujeme pri prvotnom scanovaní mužov.

TVÁRISTKY Takýmto ženám je jedno, či máte na nohách najnovšie „džordeny“ alebo robotnícke tričko s logom firmy,

Tretia skupinka dám si všíma presne to, čomu tie prvé dve nepripisujú väčší význam. Najprv topánky, ďalej nasledujú jednotlivé kúsky oblečenia potom, ako to spolu celé vyzerá, a ak je to podľa ich názoru v poriadku, prichádza na rad tvár - a telo im je zväčša ukradnuté. Teda, pokiaľ nemáte 50 kg nadváhu. Tým nezlatokopkovým záleží na celkovom štýle a tým s „vitonkou“ v ruke aj na tom, či ste od hlavy po päty zasypaný značkami. Pokiaľ, samozrejme, nehovoríme o jednoduchších majiteľkách fejkových kabeliek, pretože tie si potrpia na viditeľné logá, s tým, že im je ukradnutý ich pôvod z bulharského či tureckého obchodu.

MÁMVP*ČISTKY Tak týmto je všetko totálne jedno. Sú rady, že sa im niekto prihovorí a kalerábmi zdvihne sebavedomie. Najľahšie koristi, ktorým stačí naozaj málo a sú vaše. No aj u tejto skupiny musí byť nejaký háčik. Avšak tie už nájdete vy - buď pri prvom pohľade na ne, alebo po tom, ako otvoria ústa.

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

69fotograf: Miqo Cash - www.lookatme.sk


Meno: Vanda Gallo Vek: 27 Bydlisko: Bratislava - Nové Mesto Výška: 174 cm Váha: 48 kg Miery: 88 - 59 - 88 Povolanie: modelka, majiteľka agentúry Znamenie: Rak Zadaná: áno Záľuby: joga Obľúbené jedlo: všetko raw food


Aké to je, byť cover girl pre SMM? Príjemná skúsenosť. Čím si chcela byť, keď si bola dieťaťom? Tuším všetko od deratizátorky, cez veterinárku, po smetiarku a herečku v hororových filmoch... takú, ktorú vždy „odpália“ na začiatku :-) Akí muži ťa priťahujú? Ten môj. Čo ťa na mužoch odrádza? Keď nič nedokázali, ALE majú veľa prachov a myslia si, že tým sú majstri sveta... Najlepší sex? Ten mám stále. Obľúbená poloha? To vie len jeden človek a tak je to správne ;-) Obľúbený film/herec? Once Upon a Time in America s Robertom De Nirom, ktorý je zároveň aj mojím obľúbeným hercom. Za čo najviac míňaš?/Čo najdrahšie si si doteraz kúpila? Rada míňam na dobré kvalitné zdravé jedlo a doplnky do domácnosti a najdrahšie je zatiaľ asi auto.


V ktorom klube ťa môžem stretnúť? Ja už moc párty neriešim, ale ak sa už vyberiem, tak The Club v Bratislave, keďže majitelia sú veľmi dobrí kamaráti. Ako vyzerá tvoj bežný deň? Ak nie som práve vycestovaná, nemám fotenie alebo natáčanie, som vo svojom virtuálnom svete a pracujem na pc, na mojej agentúre, castingoch, komunikujem s novými klientmi, robím zákazky, scoutujem nové tváre... Koncom roka otváram ďalšiu agentúru, takže tej pc práce je teraz viac než dosť. No a každý deň začínam JOGOU, je to podstata môjho bytia. Obľúbená krajina? Francúzsko Paríž je môj druhý domov. USA - Las Vegas je môj tretí domov :-) A ešte LIPTOV na Slovensku. Nadprirodzená schopnosť? Viem piť v stoji na hlave! Úplne vážne :-D Najradšej pivo. Sex so ženou? Ked je alkohol, padajú zábrany. Nikdy nehovorím nikdy. Škoda, že som to nestihla „zamlada“, teraz už moc nepijem. 5 vecí, ktoré musí mať správny chlap: Inteligenciu, zdravé sebavedomie, správny charakter, dobrú karmu a zásady. Keby som ťa stretol niekde v klube, ako by som ťa zaručene zbalil? Teraz už bez šance :-) Ale v minulosti na 5 vecí, ktoré musí mať správny chlap. A možno aj na pohár dobrého vína. Aké auto sa ti páči? Páčia sa mi audiny, Range Rover a z vyšších rád Rolls Royce... Čo chceš v živote dosiahnuť?/Aký máš sen? Ja si žijem svoj sen, len si vždy dvíham latky. Moja agentúra a modeling boli a budú mojím snom.
Najpoužívanejšia nadávka? SHIT. A minule zo mňa vyšlo „anciáša tvojho“! Obľúbená módna značka? To dosť záleží na tom, kde sa obliekam, ale všeobecne sú to: Philipp Plein, Alexander McQueen, Miu Miu, Marc Jacobs, Alexander Wang, Giuseppe Zanotti, Donna Karan, Michael Kors, DSquared, sem-tam aj Juicy Couture... No a MILUJEM VŠETKO OD KARLA LAGERFELDA, je to pre mňa obrovská osobnosť. Posledná dobrá hudobná skladba? Avanged Sevenfold - Size The Day. A mám rada slovenských chalanov zo skupiny The Paranoid, nedávno som dostala ich album Sedem. Odporúčam vypočuť si ho všetkým, ktorí majú radi tvrdú hudbu. Je fakt dobrý! Posledný dobrý film? Last Vegas ma pobavil :-)


sme

radi že sa vám slovak man páči

robíme ho pre vás

s veľkou láskou


kúpou výtlačku

nám umožníte

robiť ho pre vás

ešte lepším Ďakujeme :)

alebo si ho môžete predplatiť na www.slovakmagazin.sk/predplatne


������

��������������������� ������������������������� �������������������� ��������������������������� �������������������������� �������������� � ��������������������������������� ��������������������� ������������������������������������ � ����������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������

��

���������������������������������� � ��������������������������������� ������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����� � �������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������� ���������� ������������������������������������ ���������������������� � ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������

���������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������ � ���������������������������� ����


�������������������

�������

���������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������� � ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������

����������� � ���������������������������������� ������������������� ��������������������������������� �������� � ��������������������������������� ������������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������� � �������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������

����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������� � �������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������� � ������������������������������� ������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������� � ����������������������������� ������������������������������������� �������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������� �� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������� � ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ����� � ������������������������������ ����������������������������������� ���������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������� � ���������������������������������� ��������������������������������������� ������ ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ��������� � ���������������������������� ������������������������������������ �������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������� � ������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������

��������������������

��


text: Michal Kopecký foto: depositphotos

AKO BYŤ PRÍŤAŽLIVÝM CHLAPOM

MOJIMI PLATENÝMI PROGRAMAMI PREŠLO 712 CHLAPOV A POMOHOL SOM IM NÁJSŤ SI PRIATEĽKY, SEXUÁLNE PARTNERKY, KAMARÁTKY S BENEFITMI ČI IBA VIAC ŽIEN DO ICH ŽIVOTA. PODELIL SOM SA S NIMI O SVOJE SKÚSENOSTI, NÁZORY, POHĽADY A MYŠLIENKY, NA KTORÉ SOM PRIŠIEL NA ZÁKLADE NEUSTÁLEHO SKÚŠANIA A ROBENIA CHÝB, ALEBO KTORÝMI SOM SA INŠPIROVAL OD DRUHÝCH NA TEJTO CESTE. A TU SA VÁM V STRUČNOSTI V 24 BODOCH POKÚSIM ZHRNÚŤ, ČO SOM SA NAUČIL.

80

SKÚSTE ZMENIŤ UHOL POHĽADU A VECI SA POHNÚ

ich baliť za účelom vzťahu či sexu, postavte sa najprv do pozície, že budete šťastný nezadaný.

1. NAJDÔLEŽITEJŠÍ PRINCÍP Zistil som, že počet a kvalita žien, ktoré sú vo vašom okolí, závisí od tohto jediného rozhodnutia viac ako na čomkoľvek inom. Miesto toho, aby ste sa naháňali za ženami a snažili sa

2. POSTAVTE SEBA NA PRVÉ MIESTO Pochopil som, že nie ženy by som mal dať na prvé miesto, ale na prvom mieste by som mal byť vždy ja - a to-mu všetko prispôsobiť.

NAJČÍTANEJŠÍ SLOVENSKÝ MESAČNÍK PRE MUŽA

3. NESTAVAJTE ICH NA PIEDESTÁL Len preto, že je žena krásna, nemali by ste ju uctievať ako bohyňu. Berte ženy ako rovnocenné bytosti a nie ako niečo viac, kvôli čomu by ste mali byť nervózny či nesvoj. Sú to „len“ ženy.

nejšiu, zábavnejšiu, sexuchtivejšiu, nadržanejšiu ženu? Sám buďte najprv pre ňu „vyvolený“. Makajte na sebe, aby ste mali „nárok“ na lepšie ženy. Podobné veci sa priťahujú. Povestné „Protiklady sa priťahujú“ funguje iba v magnetizme (alebo krátkodobo).

4. VRANA K VRANE SADÁ Chcete lepšiu, krajšiu, inteligent-

5. NEZNIŽUJTE ĽUĎOM HODNOTU Len preto, aby ste vy svietili ako


AKO BYŤ PRÍŤAŽLIVÝM CHLAPOM 7. NEMUSÍTE BYŤ VYSOKÝ Áno, mám 192 cm a nikdy som nemal problém s výškou. Pri mne si mohla dať aj 180 cm vysoká žena opätky. Vždy je to však o tom, ako vnímate seba samého a či z vášho „nedostatku“ robíte sami problém. Poznám množstvo chlapov, ktorí sú nižší (nanajvýš tak vysokí) ako ich partnerky či milenky. A klape im to. 8. NEMUSÍTE BYŤ BOHATÝ Popravde, v období môjho najaktívnejšieho „balenia“ žien som iba prežíval. Mal som dlhy, chodili mi upomienky a bol som rád, keď som bol do ďalšieho mesiaca na nule. Moju ženu som spoznal presne v tomto období, keď som radšej išiel za ňou peši, ako keby som mal dať pár desiatok centov na autobus. Dôležitejšie ako momentálny stav na účte je, či viete peniaze zarobiť. 9. NEMUSÍTE BYŤ NABRATÝ Pri mojej výške 192 cm som bol veľmi dlhú dobu vychudnutý a vážil som niečo okolo 75 - 80 kg. Ruky ako tintítka, tehličky nikde a celkovo som bol chudý v tvári. Skvelá správa je, že vždy s tým môžete niečo robiť. Začal som cvičiť a naberať. Momentálne si držím váhu 100 kg a je zo mňa „riadny chlap“ ;-) (aj keď tie tehličky u mňa stále nenájdete) KOĽKO ASI TRVÁ, KÝM ICH BUDETE PRIRODZENE PRIŤAHOVAŤ?

10. INVESTUJTE NAJPRV DO SEBA Miesto toho, aby ste neustále platili druhým (a za druhých), zaplaťte vždy najprv sebe. Často som aj po-

jediné svetlo na ulici, nemusíte povypínať všetky ostatné svetlá. Skúste žiariť jasnejšie a všetky ostatné svetlá presvietiť. Tým chcem povedať, že miesto toho, aby ste sa snažili znižovať hodnotu iným ľuďom, pracujte na tej svojej, aby bola prirodzene vyššia. ČO AK SI MYSLÍTE, ŽE NA TO NEMÁTE PREDPOKLADY ČI ŠŤASTIE?

sledné peniaze minul na nejaký kurz či seminár alebo knihu. Bohatstvo je to, čo vám zostane, keď prídete o všetky peniaze - povedal niekto múdry.

11. ZMENA JE DLHODOBÁ Nie, nestane sa z vás magnet na ženy zo dňa na deň. Ani z týždňa na týždeň. Nechcite všetko HNEĎ! Je k tomu potrebných mnoho skúseností, chýb, poznania a skúšania. Potrebujete podstúpiť premenu. A potrebujete sa STAŤ chlapom, ktorý ženy priťahuje - a to sa nestane naučením sa pár fráz, techník či zmenou šatníka. Je to o kompletnej zmene myslenia a osobnosti. Takže to potrvá. 12. CHYBY SÚ POTREBNÉ Nie moje úspechy, ale chyby ma učili a pomáhali mi rásť. Každé jedno odmietnutie, sklamanie či zlomené srdce. Stavajte sa k chybám ako k veľmi dôležitej a vitálnej súčasti celého vášho života (a nie len balenia žien). Pýtajte sa sám seba: „Čo sa môžem z tohto naučiť? Ako to nabudúce spravím lepšie?“ POKRAČOVANIE NABUDÚCE... Ako som sľúbil, mám pre vás ešte zvyšných 12 bodov, ako byť chlapom, ktorý ženy prirodzene priťahuje a nemusí sa za nimi naháňať či silou mocou ich baliť. Už v budúcom čísle sa s vami podelím o ďalšie moje skúsenosti a najlepšie rady, na ktoré som za tie roky randenia so ženami prišiel. Ak sa už neviete dočkať, môžete medzitým nahliadnuť na môj blog akozbalit.sk.

6. DÔLEŽITÉ JE, ČO SI MYSLÍTE VY Nie ste dosť dobrý? Nezaslúžite si ju? Nemáte šťastie na ženy? Pravdepodobne máte pravdu! Ale nemá to nič spoločné s tým, ako to v skutočnosti je. Zmeňte svoj pohľad na seba a aj svet ho zmení. Na čo myslíte, to vyžarujete.

WWW.SLOVAKMAGAZIN.SK

81


������������������

� � � � � � � � � ��� �������������������������������������������������������������������������������������������������

������������ ��������������������

������������������������������ ��������������������������� ������������������������ ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������

�������

� �������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������

��

����������

��������� ����������

���������� ���������������������������� �������������������������� ������ ���� ���� ��� ���� �� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ��� ����� ���� ���������� �������������������������� ���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ���������������� ��������������������� ����������������������������� ������������� ������������������������������ ����������������������������� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ������������� ���������������������������

� �������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �����������������������������

�����������

� ���������������������������� ��������������������������������

����������������������������������������


������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������

��������

� ��������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������

������

��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������

�������

� ������������������������������ ������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������

� �������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������

���������

� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������

������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������

������

� ������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� �����������������������������������

�������

� ������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ���������

��������������������

��


�������������

�������� � �� � � � � � �� � �� � � ���������������

� ������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

��

����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������� ������ ���� �� �� ������� ���������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ���������������

� � � ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������

����������������������������������������

��������������������������������������������

� ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ����������� ��������� ��� ������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� � � ������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������


����������������������������������������������������

�������

���������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ����������������������� ���������������������������������� ��������������������������� � ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������

������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� � ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

�������� � ��������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ����������������

� ���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������

��������������������

��


���������������������������������������

������������������������

��

��������� ������� �������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� �������������

����������������������������������������


������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������

� �����������������

������������������

� ������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������� � ������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������

� ���������������

� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������ � ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������

� ���������������� � �������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������

�������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������� � ���������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������������� ����������������� � ����������������������������������� ������� ��������� ������������ ��� ��� ������� ������������ ����� ������ ������� ��������������������������������������� ����������������������������������������� ���������� ����� ������� �������� ������ �������������������������������������� ������������������������������������� ������ �������� ������ ���������� �������� ���������� ���� ���������� ������� ��� ���������� ����� ��� ���� ������ ������ �������� ���� �� ����������� ���������� �������������������������������������� ����������� ��������� ����� ��� ������ �������������������������������������� ������������������������

� ������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������� � ����������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �����������������������������������

��������������������

��


���������������������������������������������

��������������������

� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � �� �� � � ������� ���������� ��

����������������������������������������


��������������������

������������������������������������������ ���������������������������������������������� ������������������������������

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ���� � ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������� �� ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������� �������������������� � ������������������������������� ��������������������������������� �������������������� ����������������������������� ������������ � ��������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������� ��������������������������� ���������������������� � �������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������� � ������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������� ����������������������������� ������������������������� � �������������������������������� �������������������������������������� ������ ����� ���� �� ������� ���������� ������������������������ ����������������������� � �������������������������������� ���������������������������������

��������������������

��


�������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������� � ������������������������������������ ������������������������������������ ���������� ����������������������� � ���������������������������������� �����������������������������������

����������������������

�������������������

������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ��������������� � ��������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������������������

����������������������������� ��������������� � ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������

���������������������������� ���������������� ��������������������������� ��������������������� ����������������������������� �

��

����������������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������� �������������������� ������������������������������� ���������������������� � ������������������������������ ���������������������������


��������������������

��������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������

����������������������������������� ����������������������������������� �������������� ���� ���� ���� ������� ���������������������������������� ���������

�������������������������������� ��������������������������� � ��������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������� �������� � ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������� ��������������������������� � ������������������������������

������������������������ � ����������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� �������� �������� ��� ������� ����������� ����� ��� ������� ������ ������� ������ ���������������������� ������������������������������� ������������ � ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������� ���������������������������� � �������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������

��������������������

��


��������

��������������������������������������������������

����������������������������������������

��

����������������������������������������


��������������������������������������������������

��������

������������������������������ ������������������������

��������������������

��


�������� ����������������������������� ������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������� �������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ����������

������������������� ������������������� �������������������� ��������������������������� �������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������ ������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ��� ����������������������������������������

��

������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ���������������� ��������������������� ���������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������

����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������� �������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������� ��������������������������� ���������������������������

����������������������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������� �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� �����������

�������������������������� ����������������������� ���������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������


�������� ����������������������������� ��������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������� ����������� ������������������������ ����������������������������� ���������� ������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� �������������������� ������������������������������ ��������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� �����������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ���������� ���������������������������� �������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �����������������

������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������� ������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������� ������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������� ����������������������������� ������������������������ �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������

��������������������

��


�������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������� ������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������

��

��������������������������������������� ���������������������������������� �������� ���������������������� �������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� �������������������� ����������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������

����������������������������������������

��������������������������� ������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������� ����������������������� ������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������

������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������������������ ��������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������ �������������������������� ������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������� ��������������������������� ������������� ������������������������������������� ���������������������������������������


�������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������� ��������������������� ����������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ �����������������������������������

�������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ����������� ������������������������������� ���������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������

���������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ����������������

����������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������� ��� �� ���� ����� ������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ����������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������

��������������������� ���������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������� ����������������������������� �������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������� ������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������

��������������������

��


sme

radi že sa vám slovak man páči

robíme ho pre vás

s veľkou láskou


kúpou výtlačku

nám umožníte

robiť ho pre vás

ešte lepším Ďakujeme :)

alebo si ho môžete predplatiť na www.slovakmagazin.sk/predplatne


�����

� � � � � � � � � � � � �

��������������������������������������������

������� ����� ����������� ��� ���������� ����������� ������� ����������� ������ �� ��� �� ������� � ����������� ����������� ���������� �� �� ����������� ������� �������������

����������������������������������������� ���������� ������ ��� �� ����� �������������� ������������� �� ������� �������� ��������� �� ��������������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������

��

����������������������������������������


�����

��������������������

��


����� ������������������������������ ������������������������������� ������

� �������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������

����������������������������������

� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������

�����������������������

� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ���������������������������

�����������������������������

� ����������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������

���������������������������������� ������������������������������� ��������

� ���������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������

������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������

������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������

���������������������������������� �����������������������

���

� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������

������������������������������� ��������������������������������� ����������

� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������� ������ � ���� �� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������

����������������������������

� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������

������������

� ���������������

�������������������������

� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������� ����������

��������������������������������� ��������������������������������� �������

� ������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������� ������

�������������������������������� ������������������������������������� ����������������

� �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������

���������������������������������� �������������������������

� ���������������������������������

������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ���������������� ��� ����� �� ������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� �������������


����� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������

���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������

� ������������������

���������������������������������� ������

� ���������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������

���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ��������������������������

� �������������������������������� ������ ������ ��� ������ �������� ������ ������ ��� �������� ��������� ��� ��� ��� ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������������������

������������������������������� ����������

� ��������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������

� ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������

���������������������������������� �����������������������������������

� ��������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������

��������������������

���


�����������������

���������������������������������������

��������������������� ������������������ ����������������������� �������������������� ������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������� � ����������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ������������ � ������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������

���

����������������������������������������

������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������

� �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������� � ��������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������ ���������������������������


�������������������

�����������������

��������������������

���


������ �������

���

����������������������������������������

������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �����������������������������������

�������������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������� ������ ������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������� ������������������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ��������������������� ������������������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ������ ������������������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������

�������������������

��������������


������

������ ��� ���� ���������� ��������������������� ������������������������������ ������������������������

��������������������������������������� �������

����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������

������

������������� ������������������

�������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������� ������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������

�������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������

������������������������ ��������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������������������

����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ������������������������

��������������������

���


��������������������

������������������������

��������� ������������

������������� ����� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������

� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������ � ���������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �����������

���

� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������� � �������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� � ������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ���������

� ������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �����


������������������������������������

��������������������

��������������������

���


���������������������������������������������������������������������������������

�����������

���

����������������������������������������


�����������

��������������������������

������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������� �� ����������� ��������� ���� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� �������������������������

��������������������������������� ��������������������������� �����������������

������������������������������� ��������������

���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������

�����������������������������

��������������������������������� �������������������������������� ������������������������������

���������������������������������

��������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������

��������������������������� �������

�������������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� ����������������������

��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������

������������������������������� ������������������

������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �����������������������

��������������������

���


�����������

���������������������������������

��������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������

�������������������������������

���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� �����������������

��������������������������������

������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� ���������

���������������������

������������������������������������ ����������������������������������� �����������

���������������������

�������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������

����������������������������������� ������������

����������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� ������������������������

������������������������������� �����������������������������

������������������������������������ �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������

�������������������

�����������������������������

��������������������������������� ���������������������� �������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ����������������

���

����������������������������������������


�����������

�������������������������������� ������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������

��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ����

������������������������������ ���������������������������� �������

�����������������������������������

����������������������������������� ��������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������������� �������

����������������������������������� ��������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� �������������������������������� ��������������������

������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ��������������

������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ����������������������������������� ������������������

��������������������

���


������������������������������������������������� ������� �����������

��������������������

���

����������������������������������������


��������������������

����������� ������������������������� ����������������� ������ ��� ���� ������ ���� ������� ������� ������� ����� ��������� ������ ������� �������� �� �������� ������� ��������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������ ������ ������� ��� �� ���������� �������� ���� �������� ������� ������ �� ����� ������� ������� ��� ��������� ��� ��������� ������� �� ������ �������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ���������� ����� ��� ������ ����������� ������� ������� ��� ������������� ��� �������������������

����������� ����������������������� ����������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������� ��������� ��� ������������ ����� ��������� �������� ���������� ��� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������

������������

����������

�������

����������������������� �����������

��������������������������� ��������������������������

��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������

���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

������������������

�����������������

��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����� ������� ������� ������ ����������� ���������� �������������������������������������������������� ��� ��� ����� ������� ���� ������������� ���� ��� ��������� ������������������������������������������������ �������������������������������������������������� ��������������

��������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������

�������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������

��������������������������������������� ��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �����������������������������������

������� ������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ������������������������������������������������� ��������������������������

��������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������

��������������������

���


��������������������

�����������

���

����������������������������������������


�����������

�������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������� � �������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������������� �������������� ���������� �� ���������� ����������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������� ����� �� ��� ������ �������� ���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������� �� ��������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������ ���� �� ����� ��������������������������������������� �������������� ���������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������������� ����������������� ������������������������������������ ��������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������� ����������������������������������� ���� ��������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ������������� ������ �� ��� ������ ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������� ����������� ������� ����

� ����������� � �����������

� �������� � ��������������

������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������

� ����������� � ��������������� ������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ���������������������������������� ���� ��� �� � ������������� � ������� ����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������� �� ��� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� �����������������������

��������������������

���


�������������������������

����������������

� ���

������������������������ ������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������

� ��������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ��������������� � ������������������������������

��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������


����������������

������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ��������������� � ������������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������ ����������������������� � ������������������������������ ���������������������������������������

������������������������������ ���������������������������������� ��������������� ��� �� ����� ��� ������������������������������������� ��������������������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������

� ����������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� � ����������

��������������������

���


��������

�� � � � � � � �

���

����������������������������������������


���������������

��������

��������������������

���


��������

��������������������������������������������������������������� �����������������������

� ������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������� ��� ����� ���� ������� ��������� � ���������� ���������������

���������������������������������������

� ��������������������������� ����������� ��� ������ �� �� �� ����� ���������������������������������������������������������

���

����������������������������������������


�������� �����������������������������

� ����������� ��� ����� ������� ��� ��������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

�������������������������������

� ������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ����������������

���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������� � ����������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ �������� �����������������������

��������������������������

� ������������������������������

��������������������

���


sme

radi že sa vám slovak man páči

robíme ho pre vás

s veľkou láskou


kúpou výtlačku

nám umožníte

robiť ho pre vás

ešte lepším Ďakujeme :)

alebo si ho môžete predplatiť na www.slovakmagazin.sk/predplatne
�����

����������������������������������� ���������� ���������� ������������� ����� ������������� ������������ ��������

���������� �������� ������ ��������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

���

�������������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������� ����������������������

����������������������������������������

�������������������������������������������

� ����������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ �������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������

� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ �������� ����������� ������ ���� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������


���������������������������������������������

������������

��������������� ��������������

�������������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������������ ���������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������ ���������� �

���������������������

���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ����������

� ���������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������� � ��������� �� �������������������������

� ������ ������������������������������ ������� �� ��������� ������ �������� ��������������������� �� ��������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������

������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������

� ����������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������

��������������������

���


���������������������������� �������������������������������������� ������������������ ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� �������� ������������������������������� ����������������������������� ����������������������� ����������������������������������� ���������������� ������������������������������������ ������� ������������������������������������ �������������������������������� ���������� ������������������������������������ ���������������������������� �������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

���

�������������������������������� ���������������� ������������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������� ����������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������������� �������������

����������������������������������������

������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ��������� ������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������� � ����������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ���������� � ������������������������������� ����������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����� ������������������������������� ��������������������� ��������������������������������� ������������� ���������������������������������� ���������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������

�������������������

�����


��������������������������

�������

���������������������� ����������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� ���� ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ���������

��������������������

���


�������������������

�������������� ���������������

����������������������������� � �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� �������������������� ����� ������ ���������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������

���

����������������������������������� ������������������������������������� �������������������� ������ �����������������������

����������� � ����� � �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������

���������� � �����

� ���������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������

��������

� ���������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������

����������������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������� ����������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������� � �� ����� ��� � ���� ���������������������������


�������������������������������������������

�������

��������������

������������������ � ���������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� �����������������������

� ��������� ����������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� �����������

� ������������� � ��������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ������ ������� �� ����� ������� ��������� �������������������������������������� ��� ��� ��������� �������� ���������� ��� �������������������������������������� ���������

� ����������� � ������������

���������������������������������� �������������������������������������� �������

� ��������

� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������

� �������� � ��������� ������������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������

���������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����

� ���������� � ������ ����������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������

��������������������

���


�������������

����

�� � �

���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������

������������������������������� ����������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� ����������������������� ������� ��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������

����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������� ����������������������������

���

��� �� �������� ������ ������ ���������� ���������� ��������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������

��

���������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� �������������������������� �� ��������������������������������� ���������������������������

��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ��������������� ������ � ���� � ����� �� ��� ���� ������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������

���

����������������������������������������

�������������������������������������������

����������������� �����������������

��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������� ������������������������


Najvä�ší pozáru�ný servis ��������� ���������� �������

�������������

www.ServisMobilov ���� ���.sk

���� ������� ��� ���������

... všetko na po�kanie

ServisMobilov_237x159+5.indd 1

14. 8. 2013 9:37:49


OTVOR SVETOVÉ METROPOLY L I M I T O VA N Á E D Í C I A H E I N E K E N