Page 1

Top attractions / Top atrakcie 01. SKIPASS Chopok Sever & Juh 01. Skipass Chopok North & South 02. SKI balík - JASNÁ Nízke Tatry 02. SKI STAY PACKAGES - JASNA Nízke Tatry

03. SKIPASS Ružomberok - Malinô Brdo 03. SKIPASS Ružomberok - Malinô Brdo 04. SKI balík Ružomberok - Malinô Brdo 04. SKI STAY PACKAGES - Ružomberok - Malinô Brdo

09. Aquapark Tatralandia a saunový svet 09. Aquapark Tatralandia and sauna world 10. AQUA balík - Aquapark Tatralandia 10. AQUA STAY PACKAGES - Aquapark Tatralandia

11. Thermal Park Bešeňová a Wellness & Spa 11. Thermal Park Bešeňová and Wellness & Spa 12. AQUA balík - Thermal Park Bešeňová 12. AQUA STAY PACKAGES - Thermal Park Bešeňová

-5%

-20% -30%

-5%

-10% -20%

-5%

-10% -20% -30%

-5%

-10% -20% -30%

21. Spoznajte mesto so sprievodcom! 21. Get to know the town with a tourist guide

-20%

15. Liptov Arena - multifunkčná športová hala 15. Liptov Arena – multifunctional sports hall

-20%

20. Súd s Jánošíkom - Múzeum Janka Kráľa 01. Trial with Jánošík - Museum of Janko Kráľ

-50%

20. Obec Vlkolínec - pamiatka UNESCO 01. Vlkolínec village - UNESCO monument

1 EUR

20. Národopisné a ovčiarske múzeum 01. Museum of Ethnography and the Shepard’s Museum

-50%

Liptovský Hrádok

Najširšia a najlacnejšia ponuka ubytovania v Liptove The widdest range and cheapest offer of accommodation in Liptov

www.visitliptov.sk Zmeny vyhradené, 10.10.2010 / Możliwość zmian zastrzeżona, 10.10.2010 / Changes reserved, 10.10.2010


Vážení návštevníci Liptova, srdečne Vás vítam v najnavštevovanejšom a najrýchlejšie sa rozvíjajúcom regióne Slovenska, ktorý sa nachádza na severe Slovenska. Región Liptov leží na území troch národných parkov. Z juhozápadu ho obklopuje Veľká Fatra, z juhu Nízke Tatry, zo severu Západné Tatry. Preteká ním najdlhšia rieka Váh. Uprostred Liptovskej kotliny leží umelé prírodné jazero Liptovská Mara. Vďaka prírodným pomerom sa Liptov stal miestom celoročného relaxu a prvé dovolenky sa tu organizovali už v 20-tych a 30-tych rokoch 19. Storočia. V lete je Liptov vyhľadávaný pre široké možnosti pešej turistiky, cykloturistiky, či vodných športov a relaxu v najväčších aquaparkoch Slovenska. V zime pre zjazdové, bežecké, skialpinistické lyžovanie, snowboarding v najrozsiahlejších lyžiarskych strediskách. Je známy aj výskytom liečivých minerálnych prameňov a magických jaskýň. Liptov sa pýši bohatou a búrlivou históriou, o čom svedčí množstvo kultúrno-historických pamiatok nielen v mestách Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, ale aj v okolitých čarovných dedinkách, v skanzene ľudovej architektúry v Pribyline, v osade Vlkolínec zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO a o najstaršom osídlení tajomných keltov vypovedá archeologické múzeum v prírode Havránok. Jednoducho - Liptov, treba zažiť!

Szanowni goście Liptowa, Witam Państwa serdecznie w najczęściej odwiedzanym, najszybciej rozwijającym się, leżącym na północy kraju regionie Słowacji, rozpościerającym się na obszarze trzech parków narodowych. Od południowego zachodu otacza go Wielka Fatra, na południu graniczy z Niżnymi Tatrami, a na północy z Tatrami Zachodnimi. Przepływa przez niego najdłuższa słowacka rzeka Wag. Pośrodku Kotliny Liptowskiej znajduje się sztuczne jezioro – Liptowska Mara. Dzięki warunkom naturalnym Liptów stał się miejscem całorocznego wypoczynku, a pierwsi wczasowicze odwiedzali go już w latach dwudziestych i trzydziestych XIX w. Latem Liptów jest popularny dzięki bogatym możliwościom uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, sportów wodnych, czy zażywania relaksu w największych parkach wodnych w Słowacji. Zimą w znanych, dużych ośrodkach narciarskich czekają na gości trasy zjazdowe, biegowe, snowboardingowe, a dobre warunki znajdą tu również amatorzy skialpinizmu. Liptów jest znany także z licznych leczniczych źródeł mineralnych i tajemniczych jaskiń. Liptów chlubi się bogatą i burzliwą historią, po której pozostało bardzo wiele zabytków kultury i pomników historii i to nie tylko w miastach Rużomberok, Liptowski Mikulasz i Liptowski Hradok, ale również w okolicznych, urokliwych wioskach, w skansenie architektury ludowej w Przybylinie, we wpisanej na listę światowego dzie-dzictwa UNESCO osadzie Wilkoliniec. Natomiast najstarsze osadnictwo celtyckie prezentuje muzeum archeolo-giczne pod gołym niebem Hawranok. Po prostu – Liptów, tu trzeba być!

Dear visitors to the region of Liptov, You are cordially welcome to the most visited and most rapidly developing region of Slovakia, which is situated in the north of Slovakia. The region of Liptov spreads in the territories of three national parks. From the south-west it borders on the Veľká Fatra mountain range, from the south on the Low Tatras and from the north, the Western Tatras. The longest river of Váh is flowing through it. In the middle of the Liptovská kotlina hollow the dam of Liptovská Mara can be found. Thanks to the natural conditions, Liptov has become the region of round-the-year relaxation. The first holidays were organized in the region as early as in the1820s and 1830s. In the summer Liptov represents a sought after area of hiking, cycling, or water sports and relaxation at the largest water parks of Slovakia. In the winter it lures visitors with alpine and cross country skiing, snowboarding or ski-alpinism at the largest ski resorts. It is renowned for its medicinal mineral springs and magical caves. Thanks to its wealthy and turbulent history, Liptov boasts lots of cultural and historical monuments in the towns of Ružomberok, Liptovský Mikuláš and Liptovský Hrádok, as well as in the enchanting villages, in the open-air museum of folk architecture in Pribylina, or in the settlement of Vlkolínec listed as the UNESCO World Heritage. The oldest settlement by mysterious Celts is to be encountered at the archaeological museum in nature at Havránok. Simply – Liptov must be experienced.

Ing. Michal Slašťan Predseda predstavenstva Klastra Liptov Przewodniczący Zarządu Klastra Liptov Chairman of the Board of Directors of Klaster Liptov


Milí návštevníci regiónu Liptov, získaním LIPTOV Region Card 2011 - Zima ste sa stali členom rozrastajúcej sa „rodiny“ priaznivcov jedného z najkrajších regiónov na Slovensku - malebného LIPTOVa. V rukách držíte špeciálnu kartu, ktorá Vám umožňuje čerpať atraktívne zľavy na vstupy do najväčších atrakcií a výletných miest LIPTOVa. V zimnej sezóne na Vás čaká takmer 50 km lyžiarskych zjazdoviek, cez 30 km bežeckých tratí, 18 termálnych bazénov a 2 rozľahlé wellness svety. Práve táto výnimočná kombinácia zaručuje, že u nás doslova platí „z lyží rovno do bazéna“. To ale zďaleka nie je všetko. Viete napríklad, že práve na LIPTOVe máme popravisko Juraja Jánošíka, kulisy z natáčania veľkofilmu Bathory, svahy, na ktorých trénujú olympijskí víťazi, či jedinečnú UNESCO pamiatku? To všetko a ešte oveľa viac si s LIPTOV Region Card môžete overiť, vypátrať alebo dokonca si vyskúšať na vlastnej koži. Nikde inde na Slovensku nezažijete zimu úžasnejšiu, pestrejšiu a zábavnejšiu ako u nás v regióne. LIPTOV Region Card Vás podľa Vášho vlastného výberu prevedie zimným regiónom tak, ako ste ho ešte nezažili. Malí objavia to najlepšie prírodné ihrisko, veľkí tú najväčšiu outdoorovú arénu na Slovensku. „Návod“ na objavovanie regiónu Vám ponúkame na nasledujúcich stránkach.

Vitajte na LIPTOVe. U nás ste vždy vítaní. Tím Klastra LIPTOV

Szanowni Państwo, goście regionu Liptów, nabywając LIPTOV Region Card 2011-Zima stajecie się Państwo członkami powiększającej się „rodziny” sympatyków jednego z najładniejszych regionów Słowacji – malowniczego Liptowa. Macie w rękach specjalną kartę, która daje możliwość korzystania z atrakcyjnych zniżek na wstępy do największych atrakcji oraz miejsc wycieczkowych LIPTOWA. W sezonie zimowym czeka na Was prawie 50 km tras zjazdowych, ponad 30 km biegowych, 18 basenów termalnych i 2 duże centra wellness. Właśnie to wyjątkowe połączenie gwarantuje, że u nas dosłownie można traktować hasło „prosto z nart do basenu“. Ale to jeszcze nie wszytko. Czy wiecie, że na Liptowie znajduje się miejsce stracenia Janosika, dekoracje do filmu „Bathory“, stoki, na których trenują zwycięzcy olimpijscy, czy unikatowy zabytek z listy UNESCO? To wszystko i jeszcze dużo więcej możecie Państwo z LIPTOV Region Card znaleźć, sprawdzić, czy wypróbować na własnej skórze. W żadnym innym miejscu w Słowacji nie przeżyjecie równie wspaniałej, urozmaiconej i pełnej zabawy zimy. Dzięki LIPTOV Region Card doświadczycie radości zimowego wędrowania po regionie, jakiego nie znacie. Dzieci odkryją najlepszy naturalny plac zabaw, a dorośli największą w Słowacji arenę pod gołym niebem. Na następnych stronach zamieszczamy „instrukcję” odkrywania regionu.

Witamy na LIPTOWIE. Tutaj jesteście Państwo zawsze mile widzianymi gośćmi. Zespół Klastra LIPTÓW

Dear visitors to the region of Liptov, by obtaining the LIPTOV Region Card 2011-Winter you have become a member of the growing „family“ of sympathizers of one of the most beautiful regions in Slovakia - the picturesque Liptov. You are holding a special card in your hands, which allows you to use attractive discounts on entrances to the biggest attractions and trip spots of Liptov. There are almost 50 km of ski slopes, more than 30 km of cross-country trails, 18 thermal pools and 2 large wellness worlds waiting for you in the winter season. It is this unique combination which ensures that with us you can literally jump “from skis straight into the pool”. But there is much more we can offer. Have you known, for example, that we have got Juraj Jánošík’s scaffold, coulisses from making the epic movie Bathory, slopes on which Olympic winners use to train or the unique UNESCO sight directly in Liptov? All this and much more you can check, explore and even to experience personally thanks to the LIPTOV Region Card 2011-Winter. There is no other place in Slovakia, where you can experience such an amazing, varied and funny winter as in our region. Just make a choice of what is interesting to you and the LIPTOV Region Card will guide you through the region in a way you haven’t experienced yet. The “littles” will discover the best natural playground and adults the biggest outdoor area in Slovakia. The „instruction“ of how to discover the region is offered to you on the next pages.

Welcome to Liptov. You are always welcome here. Klaster LIPTOV team

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu Organizácia destinačného manažmentu (DMO) Štúrova 1989/ 41 031 42 Liptovský Mikuláš Slovensko www.klasterliptov.sk, www.visitliptov.sk

Projekt LIPTOV Region Card vznikol s finančnou podporou zakladajúcich členov Klastra Liptov – Mesta Liptovský Mikuláš, Thermal parku Bešeňová, Aquaparku Tatralandia, Jasnej Nízke Tatry, Mesta Ružomberok, lyžiarskeho strediska Ružomberok - Malinô Brdo a Mesta Liptovský Hrádok.


Výhody LIPTOV Region Card 2011- Zima • • • • •

atraktívne zľavnené vstupy (5-50%) na viac ako 30 najväčších zimných atrakcií a výletných miest regiónu atraktívne zľavy (10%) na služby partnerských gastronomických zariadení v regióne zdarma tlačený sprievodca „Zima 2011“ ako neoddeliteľná súčasť každej LIPTOV Region Card 2011-Zima - Vaša praktická príručka pri objavovaní zimného regiónu celoročná platnosť karty (15.11.2010 až 14.11.2011) - platnosť LIPTOV Region Card 2011-Zima aj v letnej sezóne 2011 zaradenie majiteľa karty do „rodiny“ priaznivcov regiónu LIPTOV a pravidelné zasielanie noviniek a ponúk trávenia dovolenky a voľného času v regióne elektronickou poštou

Zalety LIPTOV Region Card 2011-Zima • • • • •

atrakcyjne zniżki wstępu (5-50%) na ponad 30 największych zimowych atrakcji i do miejsc wycieczkowych regionu atrakcyjne zniżki (10%) na usługi partnerskich obiektów gastronomicznych w regionie bezpłatny przewodnik dołączany do każdej LIPTOV Region Card 2011-Zima - wasz poradnik w odkrywaniu regionu karta ważna przez cały rok (15.11.2010 až 14.11.2011) – LIPTOV Region Card 2011-Zima ważna również w sezonie letnim 2011 włączenie właściciela karty do „rodziny” sympatyków regionu LIPTÓW, systematyczne przesyłanie pocztą elektroniczną informacji o nowościach oraz ofert urlopowych i spędzenia wolnego czasu

LIPTOV Region Card 2011-Winter benefits • • • • •

attractive discounted entrances (5-50%) for more than 30 major winter attractions and trip spots of the region attractive discounts (10%) on the services of gastronomic facilities in the region free printed guide as an integral part of every LIPTOV Region Card 2011-Winter - Your practical guide while discovering the region The round-the-year card validity (15 November 2010 through 14 November 2011) – the LIPTOV Region Card 2011-Winter card is valid also during the 2011 summer season every owner of the card will become a member of the LIPTOV region fans “family” and will regularly receive news and tips on how to spend holidays and leisure time in the region by e-mail


Doba platnosti karty LIPTOV Region Card 2011 má celoročnú platnosť. Obdobie od 15.11. do 30.4. sa vzťahuje na zimnú sezónu a využívanie zimných atrakcií, obdobie od 1.5. do 14.11. na letnú sezónu a využívanie letných atrakcií. Karta zakúpená v zimnej sezóne bude platná rovnako v letnej sezóne s letnými atrakciami.

Okres ważności karty LIPTOV Region Card 2011 jest ważna przez cały rok. Okres od 15.11. do 30.4. obejmuje sezon zimowy i korzystanie z zimowych atrakcji, okres od 1.5. do 14.11. - sezon letni i letnie atrakcje. Karta zakupiona w sezonie zimowym będzie ważna również w całym sezonie letnim.

The card validity period The LIPTOV Region Card 2011 is valid all year long. The period of time from 15.11. to 30.4. refers to winter season when the card is applicable to winter attractions, the period of time from 1.5. to 14.11. refers to summer season when the card is applicable to summer attractions. The card purchased in this year’s winter season will be equally valid in the summer season and applicable to all summer attractions.

Kde platí LIPTOV Region Card 2011-Zima Každé z akceptačných miest karty (zariadenia, ktoré poskytujú majiteľom karty zľavu) spoznáte na základe označenia špeciálnou okrúhlou nálepkou s nápisom „Tu platí karta“. Aktuálny zoznam na www.visitliptov.sk

Gdzie można posługiwać się LIPTOV Region Card 2011-Zima Miejsca, w których akceptowane są karty (miejsca, w których posiadaczom karty udziela się zniżek), poznacie Państwo po specjalnych okrągłych nalepkach z napisem „Tu platí karta/Card accepted here“ (Tutaj akceptowana jest karta). Aktualny wykaz na www.visitliptov.sk

Where the LIPTOV Card 2011-winter is accepted Each of the card acceptance points (facilities, which allow a discount to the card holders) is easy to be recognized on the basis of a special round label with a lettering “Card accepted here” (“Tu platí karta”). The relevant list is available at www.visitliptov.sk


Ako a kedy využívať výhody karty • •

• • • •

karta je Vašou osobnou kartou (vydávaná na meno), je neprenosná a oprávňuje výlučne Vás ako majiteľa karty využívať jej výhody, výhody karty platia odo dňa jej zakúpenia, získania zdarma v rámci pobytového balíka resp. výmeny vouchera za kartu výška zľavy je uvedená pri popise každej atraktivity, výletného miesta alebo gastronomického zariadenia v sprievodcovi - môže ísť o zľavu počas sezóny jednorazovú, obmedzenú na určitý počet vstupov alebo neobmedzenú - tzn. možnosť využívať zľavu koľkokrát máte záujem v rámci jedného dňa je možné využívať uvádzanú zľavu výlučne jedenkrát zľava pri gastronomických zariadeniach môže platiť aj na neobmedzený počet účtov počas dňa zľavy poskytované na LIPTOV Region Card 2011 nie sú kombinovateľné s inými zľavami pri čerpaní výhod na akceptačných miestach karty prosíme preukázať sa platným dokladom totožnosti s fotografiou

Jak i kiedy korzystać z karty • •

• • • •

karta jest imienna, nieprzenośna i do korzystania z niej jest uprawniony wyłącznie jej posiadacz, świadczenia z tytułu posiadania karty obowiązują od dnia jej zakupienia, otrzymania w pakiecie pobytowym, ewentualnie od wymiany vouchera na kartę wysokość zniżki jest podana w przewodniku przy opisie każdej atrakcji, miejsca wycieczkowego lub obiektu - w sezonie może to być zniżka jednorazowa, ograniczona do określonej liczby wstępów lub nieograniczona - tzn. ze zniżki można korzystać wielokrotnie z wymienionej zniżki można skorzytać tylko jeden raz w danym dniu w obiektach gastronomicznych zniżka może rozciagać się na nieograniczoną liczbę rachunków w danym dniu zniżek oferowanych przez LIPTOV Region Card 2011 nie można łączyć z innymi zniżkami, korzystając z karty w miejscach partnerskich, prosimy okazać aktualny dowód tożsamości z fotografią

How and when to reap the benefits of the card •

• • • •

the card is your personal card (issued in your name), it is not transferable and it entitles you as its sole holder to use all its benefits that are valid from the day of its purchase, obtaining a free card as a part of the stay package, or the day when a voucher is substituted by the card the discount amount is quoted in the description of each attraction, trip spot or facility in the guide – it may be a one-time discount to be used during the season, a limited discount restricted to a limited number of entrances, or an unlimited discount, which gives you a possibility to use it as many times as you wish the stated discount can be used only for one time a day the stated discount applying to gastronomic facilities can be also used on unlimited number of bills a day the discounts allowed by the LIPTOV Region Card 2011 are not combinable with other discounts when drawing the benefits in individual card’s partnership places, please, prove your identity by showing your valid photo ID card

Cena karty Liptov Region Card 2011 s platnosťou od 15.11.2010 do 14.11.2011 môžete získať u dobrých ubytovateľov bezplatne – napr. ako súčasť zimného pobytového balíka alebo za jednorazový poplatok max. 10 Eur. Pri získaní karty v tejto zimnej sezóne obdržíte bezplatne ako neoddeliteľnú súčasť karty tlačeného „Sprievodcu objavovaním LIPTOVa“ - praktickú príručku k používaniu karty pri potulkách LIPTOVom. V lete 2011 budete mať možnosť si letného sprievodcu k existujúcej karte dokúpiť.

Cena karty Liptov Region Card 2011 ważną od 15.11.2010 do 14.11.2011 nabędziecie Państwo u dobrych noclegodawców bezpłatnie - na przykład jako część zimowego pakietu pobytowego lub za jednorazową opłatą w wysokości maksymalnie 10 euro. W sezonie zimowym wraz z kartą otrzymacie Państwo drukowany “Przewodnik odkrywający Liptów”, praktyczny poradnik użytkowania karty podczas wędrówek po Liptowie. W lecie 2011 będzie można do karty dokupić przewodnik zimowy.

Price of the card The Liptov Region Card 2011 valid from 15 November 2010 through 14 November 2011 can be obtained for free with good accommodation, e.g. as part of a winter accommodation package or can be obtained for a fee of maximum € 10. After obtaining the card during this winter season, you will get a printed “Guide through Discovering LIPTOV” as an inseparable part of the Card. The guide is a practical manual to using the Card on your wanders through LIPTOV. In the summer of 2011 the guide will be available to buy with the relevant Card.


Deti a karta Karta platí pre deti, ktoré dovŕšili šesť rokov a dospelých. Deti do 6 rokov (príp. 90 cm) kartu nepotrebujú, v doprovode jednej dospelej osoby s kartou sa na ne vzťahuje rovnako výška zľavy uvádzaná v sprievodcovi, ktorá platí z ceny detského vstupného (alebo majú vstup podľa oficiálneho cenníka akceptačných zariadení karty zdarma).

Dzieci i karta Karta jest wazna dla dzieci od 6 lat oraz dorośli. Dzieci do 6 lat (90 cm) nie potrzebują karty - w przypadku, gdy 1 dorosła osoba posiada kartę istnieje możliwość wykorzystania zniżek ustalonych w przewodniku, która jest wliczona w cenie biletu za dziecko.

Children and the card The card is valid for children six and up and adults, children up to 6 years do not need the card - discount stated in this guide will be applied on children admission when accompanied by one adult card holder.

Ďalšie dôležité informácie • • •

v prípade potreby informácií k LIPTOV Region Card 2011-Zima nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@liptovcard.sk uvádzaná výška zliav je počas sezóny fixná, zmena cien u jednotlivých poskytovateľov služieb je vyhradená Klaster Liptov - združenie cestovného ruchu neručí za rozsah, kvalitu a ceny služieb jednotlivých poskytovateľov zliav (nejedná sa o služby Klastra Liptov - združenia cestovného ruchu)

Inne ważne informacje • • •

przypadku konieczności uzyskania informacji związanych z LIPTOV Region Card 2011Zima skorzystać z adresu e-mailowego info@liptovcard.sk podana wysokość zniżek jest stała, natomiast zastrzeżona jest zmiana cen u poszczególnych oferentów usług Klaster Liptów - stowarzyszenie ruchu turystycznego nie bierze odpowiedzialności za zakres, jakość i cenę usług poszczególnych oferentów zniżek (nie dotyczy to usług świadczonych przez Klaster Liptów - stowarzyszenie ruchu turystycznego)

Other relevant information • • •

if you need some information about the LIPTOV Region Card 2011-Winter, feel free to contact us by e-mail on info@liptovcard.sk the stated discount amount is fixed during the season, the change in prices by individual service providers is reserved Klaster Liptov – tourism association is not liable for the scope, quality and price of services provided by individual discount providers (except for Klaster Liptov - tourism association - services)

Distribúciu LIPTOV Region Card 2011-Zima zabezpečuje sieť predajcov:


01 SKIPASS Chopok Sever & Juh Lyžiarske stredisko Jasná Nízke Tatry - Chopok sever a juh

Stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 01 Demänovská Dolina 72, +421 907 88 66 44, info@jasna.sk, www.jasna.sk 15.12.2010 - 31.1.2011: denne 8:30 - 15:30 hod. 1.2. - 30.4.2011 v závislosti od snehových podmienok: denne 8:30 - 16:00 hod.

5%

zľava na 2- až 7-dňový skipass - 1x denne v termíne 25.12.2010 - 20.3.2011 zniżka na 2- do 7-dniowy skipass - 1x dziennie w terminie 25.12.2010 - 20.3.2011 discount with 2 to 7-day skipasses - once day between 25 Dec. 2010 and 20 March 2011

V termíne od 25.12.2010 do 20.3.2011 je možné prostredníctvom platnej Liptov Region Card zakúpiť skipasy so zľavou 5%. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Skipas platí na 51 km zjazdoviek v regióne LIPTOV aj okolí (Jasná Nízke Tatry, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Liptovská Teplička) W terminie od 25.12.2010 do 20.03.2011 na kartę Liptov Region Card można zakupić skipassy z 5% zniżką. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassa nie można na taką samą kartę kupić kolejnego skipassa ze zniżką. Skipass jest ważny na 51 km tras zjazdowych w regionie LIPTÓW i okolicy (Jasna Niżne Tatry, Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec, Liptowska Tepliczka) Between 25 Dec. 2010 and 20 March 2011 the valid Liptov Region Card holders can purchase skipasses with a 5% discount. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the multi-day skipass originally purchased. Skipasses are valid for 51 km of pistes in the region of LIPTOV and the adjoined area (Jasna Nízke Tatry, Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Liptovská Teplička) Najväčšia lyžiarska aréna na Slovensku ponúka na severnej a južnej strane Chopku nielen skvele upravené svahy, ale aj komplexnú paletu služieb ako lyžiarska škola, gastrozariadenia, servis, rental, depot, športové obchody a mnohé iné. Novinkou je moderná šesťsedačková lanovka, nový úsek zasnežovania, bezplatné parkovisko, detská reštaurácia a Restaurant & Bar Happy End. Dostupnosť do strediska: z diaľnice smer Demänovská Dolina - stredisko Záhradky, Biela Púť alebo Otupné. V prípade naplnenia parkovísk v strediskách, aktuálnych podmienok a dopravnej situácie bude v prevádzke centrálne parkovisko strediska. Z centrálneho parkoviska je možné sa dopraviť do rezortu prostredníctvom skibusu. Informácie ohľadom skibusu je možné získať na infolinke strediska. Największa na Słowacji arena narciarska na północnej i południowej stronie Chopku oferuje nie tylko znakomicie utrzymane stoki, ale również pełny zakres usług – szkoła narciarska, obiekty gastronomiczne, serwis, rental, depot , sklepy sportowe i wiele innych. Nowością jest nowoczesna 6-osobowa kolejka linowa, nowy naśnieżany odcinek, bezpłatny parking, restauracja dla dzieci i Restaurant & Bar Happy End. Dojazd do ośrodka: drogą z autostrady w kierunku Doliny Demianowskiej - ośrodek Zahradki, Biela Put lub Otupne. W przypadku zapełnienia parkingów w ośrodkach, zależnie od aktualnych warunków i sytuacji na drogach będzie czynny centralny parking ośrodka. Stąd można dojechać skibusem. Informacje o kursowaniu skibusa można otrzymać, korzystając z infolinii ośrodka. The largest skiing arena in Slovakia sprawling on both northern and southern slopes of the Chopok hill abounds in excellently maintained slopes and large array of services, e.g. skiing school, different kinds of restaurants, services, rentals, a depot, sports stores and lots more. The 6-seat chair lift is a novelty, as is the new section of the snowing system, a free car park, children’s restaurant and the Restaurant & Bar Happy End. Accessibility: the main road off the motorway, direction the Demänovská Dolina valley - ski resorts Zahradky, Biela Put or Otupne. The resort’s central car park will be available according to the weather, snow conditions and traffic permit. A ski bus from the central car park available. Information on the ski bus is available at the resort info line.

viac info: www.jasna.sk www.visitliptov.sk


SKI balík - JASNÁ Nízke Tatry 02 Lyžiarske stredisko Jasná - Chopok sever a juh

Stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 01 Demänovská Dolina 72, +421 907 88 66 44, info@jasna.sk, www.jasna.sk 15.12.2010 - 31.1.2011: denne 8:30 - 15:30 hod. 1.2. - 30.4.2011 v závislosti od snehových podmienok: denne 8:30 - 16:00 hod.

20% 30%

zľava na 3-dňový skipas v pobytovom balíku - 1x počas pobytu na 2-4 noci zniżka na 3-dniowy skipass w pakiecie pobytowym - 1x podczas pobytu na 2-4 noce discount with 3-day skipasses in the stay package - once during the 2 – 4-night stay zľava na 6-dňový skipas v pobytovom balíku - 1x počas pobytu na 6 a viac nocí zniżka na 6-dniowy skipass w pakiecie pobytowym - 1x podczas pobytu na 6 i więcej nocy discount with 6-day skipasses in the stay package - once during the stays for 6 nights and more

Skipas Tatry so zľavou je možné získať počas čerpania pobytového balíka u zmluvných ubytovateľov na Liptove. 3-denný skipas je možné zakúpiť so zľavou 20% a 6-denný skipas je možné zakúpiť so zľavou 30% v balíku s ubytovaním, ktoré bolo zvýhodnené rovnakou zľavou. Čerpanie zliav je možné v termíne 25.12.2010 - 20.3.2011. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Nárok na zľavu majú iba hostia zmluvných partnerských ubytovacích zariadení Klastra Liptov - zoznam nájdete na webstránke http://www.visitliptov.sk/baliky a www.jasna.sk/ubytovanie. Skipas je platný v stredisku Jasná Nízke Tatry a Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry. Podmienky obdržania skipasu je potrebné overiť u ubytovateľa. Skipass Tatry ze zniżką można uzyskać, korzystając z pakietu pobytowego u partnerskich noclegodawców na Liptowie. 3-dniowy skipass można zakupić ze zniżką 20%, a 6-dniowy ze zniżką 30% w pakiecie z zakwaterowaniem, objętym taką samą zniżką. Ze zniżki można korzystać w terminie 25.12.2010 - 20.3.2011. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassa nie można na taką samą kartę kupić kolejnego skipassa ze zniżką . Prawo do zniżki mają tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - ich wykaz znajduje się na stronie http://www.visitliptov.sk/baliky i www.jasna.sk/ubytovanie. Skipass jest ważny w ośrodku Jasna Niżne Tatry i Tatrzańska Łomnica - Wysokie Tatry. Warunki otrzymania skipassa należy sprawdzić u noclegodawcy . Skipas Tatry with a discount is available when using services included in a SKI stay package provided by contractual accommodation providers at the Liptov region. 3-day skipasses are available for the discount of 20% and 6-day skipasses are available for a discount of 30% after purchasing the SKI stay packages offering the discounts of the same value. The discounts can be used between 25 De. 2010 and 20 March 2011. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the 3- or 6-day skipass originally purchased. The discounts are to be claimed exclusively by the guests residing with the Klaster Liptov business partners providing accommodation – the list is available at http://www.visitliptov.sk/baliky and www.jasna.sk/ubytovanie. Skipasses are valid in the Jasna Low Tatras and Tatranská Lomnica – High Tatras resorts. Terms of obtaining a skipass are to be verified with the accommodation provider. Jasná Nízke Tatry ponúka na severnej i južnej strane Chopku nekonečné možnosti aktivít, zábavy a aktívneho oddychu na 36 km zjazdoviek. Moderný zasnežovací systém v dĺžke viac ako 17 km poskytuje garanciu snehu minimálne 5 mesiacov v roku. Milovníci divokej jazdy si prídu na svoje v mnohých freeridových zónach a v skvelom snow parku. Jasna Niżne Tatry na północnej i południowej stronie Chopku oferuje nieograniczone możliwości zabawy i aktywnego wypoczynku na 36 km tras zjazdowych. Nowoczesny system naśnieżania na długości ponad 17 km daje gwarancję zalegania śniegu przez minimalnie 5 miesięcy. Miłośnicy niczym nieskrępowanej jazdy znajdą coś dla siebie w licznych strefach freeridowych i w znakomitym parku snów. Jasna Low Tatras resort offers unlimited possibilities of activities, fun and active relaxation on 36 km of pistes down the northern and the southern slopes of the Chopok hill. The modern, over 17 km long, snowing system is a guarantee of good snow conditions for more than 5 months a year. Wild rides lovers will find what they are looking for at many free ride zones and in the first-class snow park.

viac info: www.jasna.sk www.visitliptov.sk


03 SKIPASS Ružomberok - Malinô Brdo Lyžiarske stredisko Ružomberok - Malinô Brdo

1. Ružomberská lyžiarska, a. s.

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk, www.skipark.sk 20.12.2010 - 31.1.2011: denne v čase 8:30 – 15:30 hod. 1.2. - 3.4.2011: v závislosti od snehových podmienok: denne 8:30 – 16:00 hod.

5%

zľava na 2- až 7-dňový skipass - 1x denne v termíne 25.12.2010 - 20.3.2011 zniżka na 2- do 7-dniovy skipass - 1x dziennie w terminie 25.12.2010 - 20.3.2011 discount with 2 to 7-day skipasses - once a day between 25 Dec. 2010 and 20 March 2011

V termíne od 25.12.2010 do 20.3.2011 je možné prostredníctvom platnej Liptov Region Card zakúpiť skipasy so zľavou 5%. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. W terminie od 25.12.2010 do 20.03.2011 na kartę Liptov Region Card można zakupić skipasy z 5% zniżką. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassa nie można na taką samą kartę kupić kolejnego skipassa ze zniżką. Between 25 Dec. 2010 and 20 March 2011 the valid Liptov Region Card holders can purchase skipasses with a 5% discount. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the multi-day skipass originally purchased. Stredisko sa nachádza na úbočiach Veľkej Fatry, v nadmorskej výške 545 až 1209 m.n.m., vzdialené iba 2km od centra mesta Ružomberok. Vstupnou bránou do strediska je mestská časť Hrabovo (vzdialené od centra mesta iba 1 km). Z Hrabova vedie na Malinô Brdo moderná 8-miestna kabínová lanovka, dlhá 1770 m, ktorá za hodinu prepraví 1500 osôb. Priamo v centre strediska sa nachádza 4-sedačková lanovka, 2 lyžiarske vleky a 4 vleky pre začiatočníkov a deti. V stredisku je k dispozícii 12 km zjazdových tratí, najdlhšia z nich meria až 3 900 m, prekoná výškový rozdiel 698 m. V stredisku sa nachádza aj profesionálny snowboard park a tubingová dráha. Dopravná dostupnosť: zo smeru Dolný Kubín - smer Žilina, v Ružomberku pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vľavo; zo smeru Žilina - v Ružomberku pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vpravo; zo smeru Banská Bystrica – v Ružomberku pri čerpacej stanici SLOVNAFT smer Žilina, pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vľavo; zo smeru Poprad - v Ružomberku smer Žilina, na križovatke pri čerpacej stanici SHELL odbočiť vľavo. Ośrodek znajduje się na zboczach Wielkiej Fatry, na wysokości 545 do 1209 m n.p.m., od centrum Rużomberka dzieli go 2 km. Bramą do niego jest oddalona tylko 1 km od centrum miasta dzielnica Hrabowo. Z Hrabowa na Malinô Brdo kursuje nowoczesna 8-miejscowa kolejka gondolowa o długości 1770m i przepustowości 1500 osób/godz. W samym centrum ośrodka znajduje się kolejka 4-krzesełkowa, 2 wyciągi narciarskie oraz 4 wyciągi dla pczątkujących i dzieci. Ośrodek dysponuje 12 km tras zjazdowych , z których najdłuższa liczy aż 3 900 m i pokonuje różnicę wzniesień 698 m. Dostępność komunikacyjna: z kierunku Dolnego Kubina w stronę Żyliny, w Rużomberku przy stacji benzynowej SHELL w lewo; z kierunku Żyliny - w Rużomberku przy stacji benzynowej SHELL w prawo; z Bańskiej Bystrzycy - w Rużomberku przy stacji benzynowej SLOVNAFT w kierunku Żyliny, przy stacji benzynowej SHELL w lewo; z Popradu – w Rużomberku w kierunku Żyliny, przy stacji benzynowej SHELL w lewo. The resort is situated on the slopes of the Veľká Fatra range at the height of 545 to1, 209 m above the sea level, only 2km from the centre of the town of Ružomberok. The resort is accessible from the part of Ružomberok called Hrabovo (only 1 km from the town centre). Malinô Brdo can be reached from Hrabovo by a modern 8-seat, 1,770 m long cabin cable way, which can carry 1, 500 persons an hour. A 4-seat chair lift, 2 ski lifts, and 4 ski lifts for beginners and children operate in the centre of the resort, taking visitors to 12 km of skiing tracks, the longest of which is 3, 900 m long with the vertical drop of 698 m. How to get there: from the direction of Dolný Kubín continue in the direction of Žilina, in Ružomberok turn left by the petrol station Shell; from the direction of Žilina – in Ružomberok turn right by the petrol station Shell; from the Banská Bystrica direction - in Ružomberok by the petrol station SLOVNAFT continue in the direction of Žilina, turn left by the petrol station SHELL from the direction of Poprad - in Ružomberok continue in the direction of Žilina, turn left by the petrol station SHELL.

viac info: www.skipark.sk www.visitliptov.sk


SKI balík Ružomberok - Malinô Brdo 04 Lyžiarske stredisko Ružomberok – Malinô Brdo

1. Ružomberská lyžiarska, a. s.

Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk, www.skipark.sk 20.12.2010 - 31.1.2011: denne v čase 8:30 – 15:30 hod. 1.2. - 3.4.2011: v závislosti od snehových podmienok: denne 8:30 – 16:00 hod.

10%

zľava na 3-dňový skipas v pobytovom balíku - 1x počas pobytu na 2-4 noci zniżka na 3-dniowy skipass w pakiecie pobytowym - 1x podczas pobytu na 2-4 noce discount with 3-day skipasses in the stay package - once during the 2 – 4-night stay

20%

zľava na 6-dňový skipas v pobytovom balíku - 1x počas pobytu na 6 a viac nocí zniżka na 6-dniovy skipass w pakiecie pobytowym - 1x podczas pobytu na 6 i więcej nocy discount with 6-day skipasses in the stay package - once during the stays for 6 nights and more

Skipas so zľavou je možné získať počas čerpania pobytového balíka u zmluvných ubytovateľov na Liptove. 3-denný skipas je možné zakúpiť so zľavou 10% a 6-denný skipas je možné zakúpiť so zľavou 20% v balíku s ubytovaním, ktoré bolo zvýhodnené rovnakou zľavou. Čerpanie zliav je možné v termíne 25.12.2010 - 20.3.2011. V čase platnosti zakúpeného viacdenného skipasu nie je možnosť na rovnakú kartu kúpiť ďalší skipas so zľavou. Nárok na zľavu majú iba hostia zmluvných partnerských ubytovacích zariadení Klastra Liptov - zoznam nájdete na http://www.visitliptov.sk/baliky a strediska Ružomberok – Malinô Brdo – zoznam nájdete na www.ruzomberok-malinobrdo.sk/ubytovanie. Skipass ze zniżką można uzyskać, korzystając z pakietu pobytowego u partnerskich noclegodawców na Liptowie . 3-dniowy skipass można zakupić ze zniżką 10%, a 6-dniowy ze zniżką 20% w pakiecie z zakwaterowaniem, objętym taką samą zniżką. Ze zniżki można korzystać w terminie 25.12.2010 - 20.3.2011. W okresie ważności zakupionego kilkudniowego skipassa nie można na taką samą kartę kupić kolejnego skipassa ze zniżką . Prawo do zniżki mają tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - ich wykaz znajduje się na stronie http://www.visitliptov.sk/baliky i ośrodka Rużomberok – Malinô Brdo – wykaz na www.ruzomberok-malinobrdo.sk/ubytovanie. Discount skipasses are available for visitors using stay packages with business partners providing accommodation at the Liptov region. 3-day skipasses are available for the discount of 10% and 6-day skipasses are available for a discount of 20% after purchasing the stay packages offering the discounts of the same value. The discounts can be used between 25 December 2010 and 20 March 2011. The same card cannot be used to purchase another skipass for a discount price before the expiry of the multi-day skipass originally purchased. The discounts are to be claimed exclusively by the guests residing with the Klaster Liptov business partners providing accommodation – the list is available at http://www.visitliptov.sk/baliky and in the Ružomberok – Malinô Brdo resort – the list is available at www.ruzomberok-malinobrdo.sk/ubytovanie. TIP: Snowboardový park Malinô Brdo pre skúsených ale aj začiatočníkov, snowtubing-jazda na špeciálnych gumových pneumatikách, trasy pre bežecké lyžovanie a skialpinizmus, požičovňa lyžiarskej a snowboardovej výstroje. TIP: Park snowboardowy Malinô Brdo dla doświadczonych i początkujących, snowtubingjazda na specjalnych gumowych oponach, trasy biegowe skialpinistyczne, Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego. TIP: The Malinô Brdo snowboard park both for the experienced and beginners, snow tubing – rides on special rubber tyres, cross-country skiing and ski-alpinism tracks, ski and snowboard equipment rentals.

viac info: www.skipark.sk www.visitliptov.sk


05 Lyžiarsky areál Žiarce - Pavčina Lehota

SKI CENTRUM ŽIARCE

Žiarce, a.s., 03251 Demänovská Dolina +421 903 567 680, +421 903 500 659, info@ziarce.sk, www.ziarce.sk denne 09:00 - 16:00 hod., v závislosti od snehových podmienok večerné lyžovanie 17:30 - 21:00 hod.

20%

zľava na 2- a viacdňový skipass - počas sezóny neobmedzene zniżka na 2- i kilkudniowy skipass - w sezonie bez ograniczeń discount with 2- and more-days skipasses - no limits during the season

Lyžiarsky areál ŽIARCE sa nachádza len 8 km od Liptovského Mikuláša, pri vstupe do Demänovskej Doliny. Svojou prírodnou konfiguráciou i poskytovanými lyžiarskymi a ďalšími doplnkovými službami (napr. snowtubing, snowpark, lyžiarska škola a škôlka, bezplatné parkovanie) vytvára veľmi dobré podmienky najmä pre rodinné lyžovanie Teren narciarski ŽIARCE znajduje się tylko 8 km od Liptowskiego Mikulasza, przy wlocie do Doliny Demianowskej. Dzięki konfiguracji i zakresowi uług narciarskich i dodatkowych (np. snowtubing, snowpark, szkoła i szkółka nsrciarska, bezpłatne parkowanie) ma dobre warunki zwłaszcza na rodzinne wyprawy na narty. The ŽIARCE ski resort is located just 8 km from the town of Liptovský Mikuláš, at the entrance to the Demänovská Dolina valley. Its natural configuration, as well as the services provided (e.g. snowtubing, snow park, ski school and kindergarten, free parking) help create very good conditions for family skiing.

viac info: www.ziarce.sk www.visitliptov.sk

06 BARTEKSKI - Požičovňa a servis lyží

BARTEKSKI - chata Záhradky

032 51 Demänovská Dolina - Záhradky +421 905 521 306, milosbartek@stonline.sk, www.bartekski.sk denne 09:00 - 16:00 hod., v závislosti od snehových podmienok večerné lyžovanie 17:30 - 21:00 hod.

20%

zľava na požičovňu a servis lyží zniżka do wypożyczalni i serwisu discount on ski rental and service

Preukázanie sa platným dokladom totožnosti a LIPTOV Card Należy okazać ważny dowód tożsamości i LIPTOV Card After submitting a valid ID and a LIPTOV Card V našej požičovni lyží si vyberú lyžiarsku výstroj všetci klienti od začiatočníkov až po najnáročnejších. Lyže sú vždy pripravené v perfektnom stave. V ponuke sú aj kvalitné snowboardy značky Rossignol a pre Vašu bezpečnosť u nás nájdete aj lyžiarske prilby. Možno Vás poteší aj doplnkový predaj čiapok, rukavíc, lyžiarskych okuliarí či suvenírov... Príďte, tešíme sa na Vás! W naszej wypożyczalni sprzęt znajdą zarówno początkujący, jak i wytrawni narciarze. Narty zawsze są bardzo dobrym stanie. W ofercie mamy też wysokiej jakości snowboardy marki Rossignol oraz kaski. Można też kupić czapki, rękawice, gogle i upominki. Czekamy na Państwa! Our ski rental is sure to satisfy all clients regardless of their being beginners or most exacting skiers. The skis are always ready for use and in perfect condition. Quality Rossignol snowboards and safety helmets are on offer too as a natural part of our services. You might be pleased by our extra offer of caps, gloves, goggles or souvenirs... We will be happy to meet you.

viac info: www.bartekski.sk www.visitliptov.sk


Požičovňa a lyžiarska škola v Jasnej 07

Stredisko JASNÁ NÍZKE TATRY Prevádzkovateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

031 01 Demänovská Dolina 72, +421 907 88 66 44, info@jasna.sk, www.jasna.sk denne: 8:00 - 16:30 hod.

10% 20%

30%

zľava z ceny výučby - v lyžiarskej škole a vypožičania výstroje na 2-3 dni zniżki w szkole narciarskiej i wypożyczalni sprzętu na 2-3 dni discount on the training price at the ski school, and on equipment rental for 2 – 3days zľava z ceny vypožičania výstroje počas čerpania pobytového balíka s 3-dňovým skipasom – 1x počas doby výučby zniżki w wypożyczalni sprzętu w przypadku korzystania z pakietu pobytowego z 3-dniowym skipassem, 1x podczas okresu nauki discount on the equipment rental when using the SKI stay package with a 3-day skipass – once during the training duration zľava z ceny vypožičania výstroje počas čerpania pobytového balíka so 6-dňovým skipasom – 1x počas doby výučby zniżki w wypożyczalni sprzętu w przypadku korzystania z pakietu pobytowego z 6-dniowym skipassem, 1x podczas okresu nauki discount on the equipment rental when using the SKI stay package with a 6-day skipass – once during the training duration

V termíne 25.12.2010 - 20.3.2011 je možné s platnou Liptov Card získať zľavu do 30% z ceny výučby v lyžiarskej škole a vypožičania lyžiarskej a snowboardovej výstroje v stredisku Jasná Nízke Tatry. W termíne 25.12.2010 - 20.3.2011, mając ważną Liptov Region Card, można uzyskać zniżkę do 30% na naukę w szkole narciarskiej i wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego w ośrodku Jasna Niżne Tatry. Between 25 Dec. 2010 and 20 March 2011 a discount of up to 30% off the price of the training at the ski school, as well as of the ski and snowboard equipment rental at Jasna Nízke Tatry is available to the valid Liptov Region Card holders. viac info: www.jasna.sk www.visitliptov.sk

Požičovňa a servis lyžiarskych potrieb 08

Stanislav Macík

Demänová 116, 03101 Liptovský Mikuláš +421 905 423 606, info@macik.eu, www.macik.eu počas sezóny denne 08:00 - 17:00 hod.

10%

zľava vypožičanie lyžiarskej, snowboardovej, bežeckej výstroje zniżki na wypożyczenie sprzętu narciarskiego i snowboardowego discount on alpine skiing, snowboard, or cross-country skiing equipment

Zľavu nie je možné uplatniť si v termíne 25.12.2010 - 06.01.2011. Zniżka nie obowiązuje w terminie 25.12.2010 - 06.01.2011. The discount is not available between 25 Dec. 2010 and 06 Jan. 2011. Ponúkame najmodernejšiu carvingovú lyžiarsku výstroj, snowboardy pre dospelých aj pre deti, kompletnú bežeckú výstroj a rôzne ďalšie lyžiarske doplnky a výbavu. Taktiež poskytujeme kvalitné služby kompletného servisu lyžiarskej, snowboardovej, bežeckej výstroje. S profesionálnym prístupom. Oferujemy najnowocześniejszy sprzęt carvingowy, snowboardy dla dorosłych i dzieci, kompletny sprzęt do narciarstwa biegowego. Zapewniamy również wysokiej jakości profesjonalne usługi serwisowe sprzętu. Our offer includes the most up-to-date carving skiing equipment, snowboards for adults and children, complete cross-country skiing equipment, and other accessories and equipment. Quality complete skiing, snowboarding and cross-country skiing equipment services on high professional level are also available.

viac info: www.macik.eu www.visitliptov.sk


09 Aquapark Tatralandia a saunový svet

Aquapark Tatralandia & Holiday Village Tatralandia

Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš +421 44 547 78 51-2, info@tatralandia.sk, www.tatralandia.sk Mimosezóna (jeseň a jar) - 10:00 - 21:00 hod. Zimná sezóna 10:00 - 22:00 hod.

5%

zľava na celodenný vstup AquaGold Paket - 1x denne zniżka na całodzienny wstęp AquaGold Paket - 1x dziennie discount on a whole-day entry with the AquaGold Paket package – once a day

5%

zľava na vstup Relax Paket - keltský saunový svet Tatra-Therm-Vital - 1x denne zniżka na wstęp Relax Paket – celtycki świat saun Tatra-Therm-Vital - 1x dziennie discount on the Relax Paket package entry – the Celtic sauna world of the TatraTherm-Vital - once a day

Vstup AquaGold Paket: vonkajšie aj vnútorné bazény, tobogány a šmýkačky, vodné atrakcie. Vstup Relax Paket - príplatok do keltského saunového sveta Tatra-Therm-Vital (3 hodiny). Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Wstęp AquaGold Paket: baseny otwarte i kryte, zjeżdżalnie i rury, wodne atrakcje. Wstęp Relax Paket - dopłata do celtyckiego świata saun Tatra-Therm-Vital (3 godziny). Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć. An AquaGold Paket package entry: outdoor and indoor pools, water slides and tubes, water attractions. A Relax Paket package entry - extra fee for the Celtic sauna world Tatra-Therm-Vital (3 hours). Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Najväčší celoročný park vodnej zábavy s ubytovaním v Strednej Európe. Pre návštevníkov je k dispozícii - 13 bazénov s termálnou aj priezračnou ohrievanou vodou s teplotou do 38 °C (8 celoročných - 3 kryté), 29 toboganov a šmýkačiek (9 celoročných) - svetové supernovinky lievikový raftovací tobogan Tornado a raftovacia U-rampa Boomerang Raft Ramp, krytý tropický komplex Ostrov pirátov z Karibiku, keltský saunový svet Tatra-Therm-Vital, Wellness Paradise, 5D kino, 3D golfový simulátor, bowling a skvelé zimné prekvapenie. Tešíme sa na Vás! TIP: Aquapark Tatralandia ponúka načerpanie novej sily a energie. Keltský saunový svet TatraTherm-Vital je jedinečný komplex 16 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a procedúr s esenciami, ktoré sú získavané výlučne na prírodnej báze z liečivých rastlín. Dokáže aktivovať všetky ľudské zmysly, zregenerovať a uvoľniť celé delo i ducha. Prináša potešenie z vody, povznášajúcich vôní, hudby a tepla. Vstup do keltského saunového sveta Tatra-ThermVital je 1x za deň, maximálne na 3 hodiny. Saunový svet je zóna bez plaviek – saunové plachty sú v cene vstupu. Największy w środkowej Europie, czynny przez cały rok park oferujący zabawę i atrakcje związane z wodą oraz noclegi. Do dyspozycji gości - 13 basenów z wodą termalną o temperaturze do 38 °C (8 całorocznych - 3 kryte), 29 zjeżdżalni i ślizgów (9 całorocznych) - światowe nowości: lejkowata, raftingowa zjeżdżalnia „Tornado“ i raftingowa U-rampa Boomerang Raft Ramp, kryty kompleks tropikalny „Wyspa piratów z Karaibów“, celtycki świat saun Tatra-ThermVital, Wellness Paradise, 5D kino, 3D symulator golfowy, bowling i znakomita niespodzianka zimowa. Cieszymy się na Państwa przyjazd! TIP: Aquapark Tatralandia daje możliwość zaczerpnięcia nowych sił i energii. Celtycki świat saun Tatra-Therm-Vital to wyjątkowy kompleks 16 łaźni parowych, wodnych i do masażu, saun i zabiegów z esencjami roślin leczniczych. Potrafi uaktywnić wszystkie zmysły człowieka, zregenerować ciało i ducha. Daje radość z wody, pięknych zapachów, muzyki i ciepła. Wstęp do celtyckiego świata saun Tatra-Therm-Vital 1x dziennie, maksymalnie na 3 godziny. Świat saun bez kostiumów kąpielowych – prześcieradła są w cenie wstępu. The largest round-the-year water fun park providing accommodation in Central Europe. Visitors can use 13 pools with thermal or clear heated water of the temperature of up to 38 °C (8 round-the-year - 3 indoor), 29 water slide tubes and water slides (9 round-the-year) – the world super novelties - the funnel-like rafting water slide Tornado and the rafting U-ramp Boomerang Raft Ramp, the indoor tropical complex of the Pirates‘ of the Caribbean Island, the Celtic sauna world of the Tatra-Therm-Vital, the Wellness Paradise, a 5D Cinema, a 3D golf simulator, bowling, and a great winter surprise . We are looking forward to having you with us. TIP: Aquapark Tatralandia helps you to recharge strength and energy. The Celtic world of the Tatra-Therm-Vital is a unique complex of 16 steam, water and massage baths, saunas and procedures with essences obtained exclusively on natural basis from medicinal herbs. They help to stimulate all human senses, regenerate and relax both body and soul. They bring the joy of water and the uplifting feeling from fragrances, music and warmth. The entry to the Celtic sauna world of the Tatra-Therm-Vital is once a day, for maximum of 3 hours. The sauna world is a swimming-costume free zone – the sauna sheets are included in the price.

viac info: www.tatralandia.sk www.visitliptov.sk


AQUA balík - Aquapark Tatralandia 10

Aquapark Tatralandia & Holiday Village Tatralandia

Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš +421 44 547 78 51-2, info@tatralandia.sk, www.tatralandia.sk Mimosezóna (jeseň a jar) - 10:00 - 21:00 hod. Zimná sezóna -10:00 - 22:00 hod.

20%

zľava na celodenný vstup AquaGold Paket - 1x denne pri pobyte na 2 - 5 nocí zniżki na całodzienny wstęp AquaGold Paket - 1x dziennie na pobyt 2 - 5 nocy discount from the whole-day entry AquaGold Paket package - once a day with stays for 2 to 5 nights

30%

zľava na celodenný vstup AquaGold Paket - 1x denne pri pobyte na 6 a viac nocí zniżki na całodzienny wstęp AquaGold Paket - 1x dziennie - pobyt na 6 i więcej nocy discount from the whole-day entry AquaGold Paket package - once a day with stays for 6 nights and longer

10%

10%

zľava na vstup do keltského saunového sveta Tatra-Therm-Vital - 1x denne pri pobyte od 2 nocí zniżki na wstęp do celtyckiego świata saun Tatra-Therm-Vital - 1x dziennie przy pobycie od 2 nocy discount from an entry to the Celtic sauna world of the Tatra-Therm-Vital – once a day with stays from 2 nights on zľava na permanentku 5 a 10 vstupov AquaGold Paket - pri pobyte od 2 nocí zniżki na karnet na 5- i 10 wejść AquaGold Paket - przy pobycie od 2 nocy discount on a 5 and 10-entry AquaGold Paket package season ticket - with stays from 2 nights on

Na zľavu majú nárok iba hostia zmluvných partnerských ubytovacích zariadení – zoznam nájdete na http://www.visitliptov.sk/baliky. Platí v pobytovom balíku v termíne 25.12.2010 20.3.2011. Vstupy 1x denne počas pobytu, permanentky 1x za pobyt. Permanentka je neprenosná. Neplatí pre ubytovaných hostí, ktorí majú zľavu na vstupy už pri ubytovaní. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Prawo do zniżki mają tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - ich wykaz znajduje się na stronie http://www.visitliptov.sk/baliky. Ważna w pakiecie pobytowym w terminie 25.12.2010 - 20.3.2011. Wstępy 1x dziennie podczas pobytu, karnety 1x podczas pobytu. Karnet jest nieprzenośny. Nie dotyczy zakwaterowanych gości, którzy zniżkę otrzymali już przy zakwaterowaniu. Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć. Discounts can be claimed by resident guests of the business partners providing accommodation, the list of which is available at http://www.visitliptov.sk/baliky. Valid as part of the stay package between 25 Dec. 2010 and 20 March 2011. Entries once a day during a stay, season tickets once a stay. The season tickets are non-transferable. Not relevant to resident guests who claim reductions related to accommodation. Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Najväčší celoročný park vodnej zábavy s ubytovaním v Strednej Európe. Pre návštevníkov je k dispozícii - 13 bazénov s termálnou aj priezračnou ohrievanou vodou s teplotou do 38 °C (8 celoročných - 3 kryté), 29 toboganov a šmýkačiek (9 celoročných) - svetové supernovinky lievikový raftovací tobogan Tornado a raftovacia U-rampa Boomerang Raft Ramp, krytý tropický komplex Ostrov pirátov z Karibiku, keltský saunový svet Tatra-Therm-Vital, Wellness Paradise (masáže, zábaly, kúpele a iné procedúry), 5D kino, 3D golfový simulátor, bowling a skvelé zimné prekvapenie. Tešíme sa na Vás! Największy w środkowej Europie, czynny przez cały rok park oferujący zabawę i atrakcje związane z wodą oraz noclegi. Do dyspozycji gości - 13 basenów z wodą termalną o temperaturze do 38 °C (8 całorocznych - 3 kryte), 29 zjeżdżalni i ślizgów (9 całorocznych) - światowe nowości: lejkowata, raftingowa zjeżdżalnia „Tornado“ i raftingowa U-rampa Boomerang Raft Ramp, kryty kompleks tropikalny „Wyspa piratów z Karaibów“, celtycki świat saun Tatra-ThermVital, Wellness Paradise, 5D kino, 3D symulator golfowy, bowling i znakomita niespodzianka zimowa. Cieszymy się na Państwa przyjazd! The largest round-the-year water fun park providing accommodation in Central Europe. Visitors can use 13 pools with thermal or clear heated water of the temperature of up to 38 °C (8 round-the-year - 3 indoor), 29 water slide tubes and water slides (9 round-the-year) – the world super novelties - the funnel-like rafting water slide Tornado and the rafting U-ramp Boomerang Raft Ramp, the indoor tropical complex of the Pirates‘ of the Caribbean Island, the Celtic sauna world of the Tatra-Therm-Vital, the Wellness Paradise massages, wraps, baths, and other procedures, a 5D Cinema, a 3D golf simulator, bowling and a great winter surprise.

viac info: www.tatralandia.sk www.visitliptov.sk


11 Thermal Park Bešeňová, Wellness & Spa

Thermal Park Bešeňová

Bešeňová 136, 034 83 +421 44 430 77 01, info@besenovanet.sk, www.besenovanet.sk Mimosezóna (do 23.12.2010) - denne 10:00 - 21:00 hod. Zimná sezóna - 10:00 - 22:00 hod.

5%

zľava na celodenný vstup Economy a Business balík - 1x denne zniżka na całodzienny wstęp Economy i Business pakiet - 1x dziennie discount on a whole-day Economy and Business package entry - once a day

5%

zľava na celodenný VIP balík - 1x denne zniżka na całodzienny VIP pakiet - 1x dziennie discount on a whole-day VIP package - once a day

Vstupy: Economy balík- vonkajšie bazény. Business balík - Economy + vnútorné bazény, tobogán a átrium s vírivkami. VIP balík: Business balík + 1 vstup do Wellness & Spa centra. Vstup do vitálneho sveta je pre deti do 14 rokov zakázaný. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Wstępy: Economy pakiet- baseny otwarte. Business pakiet - Economy + baseny kryte , zjeżdżalnia i atrium z wirówkami. VIP pakiet: Business pakiet + 1 wstęp do Wellness & Spa centrum. Dzieciom do lat 14 wstęp do Witalnego Świata jest zabroniony! Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć . Entries: Economy package – outdoor pools. Business package - Economy + indoor pools, the water slide tube and atrium with whirlpools. VIP package: Business package + 1 Wellness & Spa centre entry. No admission to the vital world for children under 14 years of age. Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Celoročný areál Thermal parku Bešeňová je založený na využívaní geotermálnej energie a ponúka oddych a zábavu v prekrásnom prostredí Chočských vrchov s nádherným výhľadom na Nízke a Západné Tatry. V areáli je k dispozícii 7 vonkajších bazénov s geotermálnou vodou, 3 vnútorné antikorové bazény s priezračnou vodou, toboganom a átrium s 2 vírivkami pod holým nebom. Thermal Park Bešeňová je ideálne miesto na načerpanie stratenej energie a vitality. Doprajte si dokonalý relax po lyžovačke. Vidíme sa v Bešeňovej.... TIP: Vyberte si zo širokej ponuky špecialít z gruzínskej a medzinárodnej kuchyne, alkoholických a nealkoholických nápojov v reštaurácii BABU, ktorá poskytuje rozsiahlu ponuku vo forme švédskych stolov za paušálnu cenu už od 7 EUR! Czynny przez cały rok Thermal park Beszeniowa wykorzystuje energię geotermalną, oferując wypoczynek i zabawę w przepięknym otoczeniu Gór Choczańskich, ze wspaniałym widokiem na Niżne i Zachodnie Tatry. Do dyspozycji gości jest 7 basenów otwartych z wodą geotermalną, 3 baseny kryte ze stali nierdzewnej z przeźroczystą wodą, zjeżdżalnią i atrium z 2 wirówkami pod gołym niebem. Thermal Park Beszeniovwa jest idealnym miejscem do regeneracji sił i witalności. Zafundujcie sobie doskonały relaks po nartach. Spotkamy się w Beszeniowej... TIP: Wybierzcie coś z bogatej oferty specjałów kuchni gruzińskiej i międzynarodowej, napojów alkoholowych i bezalkoholowych w restauracji BABU w formie stołu szwedzkiego za cenę ryczałtową od 7 euro. The round-the-year area of the Thermal park Bešeňová is based on using the geo-thermal energy and offers relaxation and entertainment in the beautiful surroundings of the range of Chočské vrchy, with gorgeous views of the Low and West Tatras. The area offers 7 outdoor pools with geo-thermal water, 3 indoor pools made of stainless steel, with clear water; a water slide tube and an atrium with 2 outdoor whirlpools. Thermal Park Bešeňová is an ideal place for recharging energy and regaining vitality. Treat yourselves to perfect after-skiing relaxation. See you at Bešeňová... TIP: Choose from a large selection of specialties from Georgian and international cooking, alcoholic and soft beverages at the BABU restaurant which provides extensive buffet-style offer for a fixed price from 7 €!

viac info: www.besenovanet.sk www.visitliptov.sk


AQUA balík - Thermal Park Bešeňová 12

Thermal Park Bešeňová

Bešeňová 136, 034 83 +421 44 430 77 01, info@besenovanet.sk, www.besenovanet.sk Mimosezóna (do 23.12.2010) - denne 10:00 - 21:00 hod. Zimná sezóna - 10:00 - 22:00 hod.

20%

30%

zľava na celodenný vstup Economy a Business balík - 1x denne pri pobyte na 2 - 5 nocí zniżki na całodzienny wstęp Economy i Business pakiet - 1x dziennie przy pobyt na 2 - 5 nocy discount with a whole-day Economy and Business package - once a day with stays from 2 to 5 nights zľava na celodenný vstup Economy a Business balík - 1x denne pri pobyte na 6 a viac nocí zniżki na całodzienny wstęp Economy a Business pakiet - 1x dziennie przy pobycie na 6 i więcej nocy discount with a whole-day Economy and Business package - once a day with stays for 6 nights and more

10%

zľava na celodenný VIP balík - 1x denne pri pobyte od 2 nocí zniżki na całodzienny VIP pakiet - 1x dziennie przy pobycie od 2 nocy discount with a whole-day VIP package - once a day with stays from 2 nights on

10%

zľava na všetky typy permanentiek - pri pobyte od 2 nocí zniżki na wszystkie typy karnetów - przy pobycie od 2 nocy discount with all types of the season tickets – with stays from 2 nights on

Na zľavu majú nárok iba hostia zmluvných partnerských ubytovacích zariadení – zoznam nájdete na http://www.visitliptov.sk/baliky Platí v pobytovom balíku v termíne 15.11.2010 – 30.04.2011. Vstupy 1x denne počas pobytu, permanentky 1x za pobyt. Permanentka je neprenosná. Neplatí pre ubytovaných hostí, ktorí majú zľavu na vstupy už pri ubytovaní. Zľavy a akcie nie je možné kumulovať a kombinovať. Prawo do zniżki mają tylko goście partnerskich obiektów noclegowych Klastra Liptov - ich wykaz znajduje się na stronie http://www.visitliptov.sk/baliky . Ważna w pakiecie pobytowym w terminie 15.11.2010 - 30.04.2011. Wstępy 1x dziennie podczas pobytu, karnety 1x podczas pobytu. Karnet jest nieprzenośny. Nie dotyczy zakwaterowanych gości, którzy zniżkę otrzymali już przy zakwaterowaniu. Zniżek i promocji nie można gromadzić i łączyć Discounts can be claimed by resident guests of the business partners providing accommodation, the list of which is available at http://www.visitliptov.sk/baliky Valid as part of the residence package between 15 Nov. 2010 and 30 April 2011. Entries once a day during a stay, season tickets once a stay. The season ticket is non-transferable. Not relevant to resident guests who claim reductions related to accommodation. Discounts and campaigns cannot be accumulated or combined. Celoročný areál ponúka svojim hosťom ubytovanie a kúpanie v zime aj v lete, 365 dní v roku v geotermálnej alebo priezračnej vode. Termálna voda má blahodarný vplyv na pohybové a dýchacie ústrojenstvo a na psychiku (vďaka prvku lítium), priaznivé kozmetické účinky. Skutočným klenotom Thermal parku Bešeňová je Vitálny svet so sústavou 5 sáun (bylinková, fínska, mentolová, rímska a soľná), ochladzovacieho bazéna, whirlpoolu, tepidária, hydromasážne sprchy a vodná masáž chodidiel. Pocit celkového uvoľnenia Vám prinesie Relax centrum so svojou širokou ponukou masáží. Czynny przez cały rok park wodny latem i zimą oferuje zakwaterowanie i kapiele w wodzie geotermalnej lub przeźroczystej. Woda termalna ma dobroczynne działanie na układ ruchu i oddechowy (dzięki elementom litu) oraz korzystne skutki kosmetyczne. Prawdziwym klejnotem Thermal parku Beszeniowa jest Witalny Świat z zespołem 5 saun (ziołowa, fińska, mentolowa, rzymska i solna), basenu chłodzącego; whirlpool, tepidaria, hydromasaże i masaż wodny stóp. Uczucie pełnego rozluźnienia zapewni Relax centrum z bogatą ofertą masaży. The round-the-year resort offers accommodation and bathing both in the summer and in the winter, 365 days a year either in the geo-thermal or clear water. Thermal water has beneficiary effects on kinetic and respiratory system and on psyche (thanks to the element of lithium), as well as beneficiary cosmetic effects. However, the Vital World of 5 saunas (herbal, Finnish, menthol, Roman and salt), a cooling pool, a whirlpool, the tepidarium, hydro-massaging showers and water foot massage are the real jewels of the Thermal Park Bešeňová. The feeling of general relaxation will be achieved at the Relax centre after a massage of your own choice.

viac info: www.besenovanet.sk www.visitliptov.sk


13 AQUA-VITAL Park Kúpele Lúčky

Kúpele Lúčky a.s.

034 82 Lúčky, +421 44 437 5566, recepcia@kupele-lucky.sk, www.kupele-lucky.sk Vonkajšie bazény a vitálny svet denne od 12:00 - 21:00 hod. Vnútorný bazén PO - PIA 15:00 – 21:00 hod.; víkendy a sviatky 12:00 – 21:00 hod.

25%

zľava na 3 hod. vstup do vonkajších bazénov a na 2,5 hod. vstup do vitálneho sveta zniżka na 3 godz. wstęp na baseny otwarte i na 2,5 godz. wstęp do Witalnego Świata discount on a 3- hour entry to the outdoor pools and on a 2,5 hour entry to the vital world

15%

zľava na 2 hod. vstup do vonkajších bazénov a na 1 hod. do vnútorného bazéna zniżka na 2 godz. wstęp na baseny otwarte i na 1 godz. na basen kryty. discount on a 2-hour entry to the outdoor pools and on a 1-hour entry to the indoor pool

V prírodnom prostredí Kúpeľov Lúčky na Vás čaká celoročne otvorený AQUA-VITAL Park. Jeho súčasťou je vonkajší rekreačný bazén s rôznymi vodnými atrakciami s teplotou vody 28 - 33 °C, sedací bazén s termálnou minerálnou vodou s teplotou 36 - 38 °C, vnútorný bazén s termálnou minerálnou vodou s teplotou 36 – 38 °C a vitálny (saunový svet) - fínska sauna, mentolová sauna, rímsky parný kúpeľ, Kneippov kúpeľ, tepidárium, masážne trysky a sprchy. W otoczeniu przyrody uzdrowiska czeka na Państwa czynny przez cały rok AQUA-VITAL Park. Jego częścią jest basen rekreacyjny, z różnymi atrakcjami wodnymi i wodą o temperaturze 28 - 33 °C, basen z miejscami siedzącymi z termalną wodą mineralną o temperaturze 36 - 38 °C, basen kryty z termalną wodą mineralną o temperaturze 36 – 38 °C i witalny (świat saun) – sauny fińska, mentolowa, rzmska łaźnia parowa, łaźnia Kneippa, tepidarium, prysznice i bicze masujące. At the natural environment of the Kúpele Lúčky Spa you will be welcomed by the AQUA-VITAL Park, open all year round. It comprises an outdoor relaxation pool with different attractions and water temperature of 28 - 33 °C; a sitting pool with thermal mineral water of the temperature of 36 - 38 °C, an indoor pool with thermal mineral water of temperature of 36 – 38 °C and the vital (sauna world) – Finnish sauna, menthol sauna, Roman steam bath, Kneipp’s bath, the tepidarium and massage jets and showers.

viac info: www.kupele-lucky.sk www.visitliptov.sk

14 Relax centrum - Hotel Áčko***

Hotel Áčko***

Hrabovská cesta 34, Ružomberok 034 01 +421 44 433 24 85-6, www.hotelacko.sk Relax centrum: denne 16:00 – 21:00 hod.

20%

zľava na vstup - neobmedzený počet návštev zniżka na wstęp - na nieograniczoną liczbę odwiedzin discount on entries - unrestrained number of visits

Nie je možné kombinovať s inými zľavami preukázanie sa platným dokladom totožnosti Nie można łączyć z innymi zniżkami, okazanie ważnego dowodu tożsamości It is not possible to combine it with other reductions. A valid ID to be submitted. Relax centrum v Hoteli Áčko*** sa nachádza na okraji Ružomberka, na začiatku rekreačnej oblasti Malinô Brdo, len 800 m od strediska Ružomberok - Malinô Brdo. Hotel ponúka svojim hosťom reštauráciu, denný bar, letnú terasu, 2 salóniky, bazén, saunu, fitnes, solárium, vírivku, biliard, šach. Ku komplexu patrí aj Bowlingový klub Stodola vzdialený cca 2,5 km od hotela. Relax centrum w Hotelu Áčko*** leży na obrzeżu Rużomberka, na początku terenu wypoczynkowego Malinô Brdo, tylko 800 m od ośrodka narciarskiego Ružomberok - Malinô Brdo. Do dyspozycji gości jest restauracja, bar dzienny, taras letni, 2 saloniki, basen, sauna, siłownia, solarium, jacuzzi, bilard, szachy. Relax Centre at the Hotel Áčko*** is located at the outskirts of the town of Ružomberok, at the entrance to the Malinô Brdo recreation area, just 800 m from the Ružomberok - Malinô Brdo. centre. The hotel offers services of a restaurant, a bar, a summer terrace, 2 lounge bars, a pool, a sauna, a fitness centre, a solarium, a whirlpool, billiard, chess. The complex includes also the ‘Stodola’ Bowling club situated about 2. 5 km from the hotel.

viac info: www.hotelacko.sk www.visitliptov.sk


Liptov Aréna - Multifunkčná športová hala 15

Liptov Aréna Liptovský Mikuláš

Brezovec 1053/1, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 915 297271 +421 915 849455, www. vpslm.sk denne od 7:00 - 14:00 hod.

20%

zľava na prenájom ihriska - tenis, badminton, florbal - 5 x počas sezóny zniżka na wynajęcie boisk – 5x w sezonie discount sports fields rent – 5x during season

Nová multifunkčná športová hala o ploche 1900 m2 situovaná na okraji Liptovského Mikuláša, v blízkosti Aquaparku Tatralandie a Liptovskej Mary umožňuje celoročné využitie 3 ihrísk súčasne a zároveň možnosť športového vyžitia v športových odvetviach: tenis, bedminton, volejbal, basketbal, sálový futbal, florbal, gymnastika, stolný tenis. Nowa, wielofunkcyjna hala sportowa o powierzchni 1 900 m2, usytuowana na obrzeżu Liptowskiego Mikulasza, w pobliżu Aquaparku Tatralandia i Liptowskiej Mary. Możliwość korzystania z trzech boisk równocześnie i aktywnego wypoczynku – tenis, badminton, siatkówka, koszykówka, gimnastyka, tenis stołowy, salowa piłka nożna. A new multifunctional sporting hall with the area of 1900 m2 situated on the edge of Liptovský Mikuláš in the neighbourhood of Aquapark Tatralandia and Liptovská Mara, offers to its visitors a year-long opportunity to use 3 playing fields at the same time as well as the possibility of doing different sports such as tennis, badminton, volleyball, basketball, footsal, floorball, gymnastics, table tennis.

viac info: www. vpslm.sk www.visitliptov.sk

Bowling - Mikulášska chata 16

Bowling - Mikulášska chata Demänovská Dolina

Mikulášska chata s.r.o., Demänovská Dolina 75, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 918 371 702, recepcia@mikulasskachata.sk, www.mikulasskachata.sk 26.12.2010 - 30.4.2011: denne od 15:00 - 24:00 hod.

10%

zľava z prenájmu 1 dráhy na 1 hod. zniżki na wynajęcie 1 toru na 1 godz. discount on the one lane rent for one hour.

Kvalitnú zábavu a relax pre Vás a Vašich priateľov poskytuje moderná bowlingová dvojdráha jediná v stredisku Jasná Nízke Tatry. Okrem bowlingu nájdete na poschodí útulný bar s posedením a stolný futbal. Bowlingovú dráhu je potrebné si vopred telefonicky objednať ! Dobrą zabawę i relaks proponuje nowoczesna kręgielnia 2-torowa, jedyna w ośrodku Jasna Niżne Tatry. Oprócz bowlingu, na piętrze znajduje się przytulny bar i futbol stołowy. Z kręgielni można skorzystać po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji. The modern double bowling lane – the only one at the Jasna Nízke Tatry resort providing quality entertainment and relaxation for you and your friends. Apart from bowling you can enjoy a game of table football in the cosy bar upstairs. The bowling lane must be booked in advance by phone!

viac info: www.mikulasskachata.sk www.visitliptov.sk


17 Bowlingový klub STODOLA Ružomberok

Bowlingový klub Stodola

ulica I. Houdeka 39, 034 01 Ružomberok +421 903 417 418, +421 44 433 34 38, www.hotelacko.sk bowling denne 16:00 – 24:00

30%

zľava bowling - neobmedzený počet návštev zniżka na wstęp na nieograniczoną liczbę odwiedzin discount for bowling - unrestrained number of visits

Bowlingový klub Stodola je vzdialený cca 2,5 km od Hotela Áčko***. K dispozícii sú v ňom 2 dráhy, každá pre max. 8 osôb a laserová strelnica. Okrem príjemného posedenia je možnosť si zahrať aj biliard alebo šach. Možnosť skupinovej rezervácie celého objektu pre firemné akcie s možnosťou prípravy občerstvenia. Dla przyjemnego spędzenia wieczoru polecamy odwiedziny klubu bowlingowego, w którym można sprawdzić swoje umiejętności na torze bowlingowym, strzelnicy, przy stole bilardowym lub na szachownicy. The ‘Stodola’ bowling club is to be found about 2. 5 km from the Hotel Áčko***. It comprises 2 lanes, each of them for max. 8 persons and a laser firing range. Apart from pleasant leisure a game of billiard or chess are also available. A possibility of group reservations of the whole facility for company events with refreshments.

viac info: www.hotelacko.sk www.visitliptov.sk

18 Prenájom vozidla HUMMER H2

Xsport, s.r.o. Liptovský Mikuláš +421 911 443 194, xsport@xsport.sk, www.xsport.sk

20%

zľava z prenájmu vozidla HUMMER H2 - počas sezóny neobmedzene zniżka na wynajęcie pojazdu HUMMER H2 - w sezonie bez ograniczeń discount z prenájmu vozidla HUMMER H2 - počas sezóny neobmedzene

Samostatná jazda na terénnom automobile Hummer H2 je jedinečnou motoristickou atrakciou a lahôdkou pre firemné akcie, športové hry a eventy. Hummer H2 je civilné športovo úžitkové vozidlo, ktoré si zachováva vynikajúce offroad vlastnosti a ponúka skutočne pohodlnú jazdu. Samodzielna jazda samochodem terenowym Hummer H2 jest wyjątkową atrakcją wzbogacającą imprezy firmowe, zabawy sportowe i eventy. Hummer H2 sportowym autem cywilnym, o znakomitych właściwościach, zapewniających wygodną jazdę po nieutwardzonych drogach. The individual ride by an off-road Hummer H2 vehicle is a unique motoring attraction, as well as a delicacy for company events, sports games and other types of events. Hummer H2 is a civil sports and use vehicle which retains its excellent off-road qualities and provides really comfortable rides.

viac info: www.xsport.sk www.visitliptov.sk


Obec Vlkolínec- pamiatka UNESCO 19

Vlkolínec 034 03 Ružomberok, +421 918 596 432, +421 44 432 10 96 www.vlkolinec.sk, www.ruzomberok.eu 16.9.2010 – 15.4.2011: Ut - Pi: 10:00 - 15:00 hod., So – Ne, sviatok: 10:00 - 16:00 hod. 16.4.2011 – 15.6.2011: Ut - Pi: 09:00 - 15:00 hod., So – Ne, sviatok: 09:00 - 16:00 hod.

1EUR

jednotné vstupné – počas sezóny neobmedzene opłata za wstęp entrance fee for card holders

neplatí počas špeciálnych podujatí not valid during special events oprócz specjalnych programów V malebnom prírodnom prostredí národného parku Veľká Fatra na vás čaká jedinečná oáza ľudovej architektúry zapísaná (od roku 1977) do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – pamiatková rezervácia Vlkolínec. Je výnimočný predovšetkým zachovanou architektúrou zrubového vrchárskeho typu a bol vyhodnotený ako najlepšie zachované sídlo tohto typu v strednej Európe. Vráťte sa do minulosti a zažite pravú atmosféru osady. W malowniczym otoczeniu Parku Narodowego „Wielka Fatra“ znajduje się żywy skansen, z uwagi na walory architektury ludowej w 1977 r. wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Wyróżnia się przede wszystkim konstrukcją zrębową domów. Został również wyróżniony jako najlepiej zachowana tego typu siedziba ludzka w środkowej Europie. Dawniej mieszkiwali tu drwale, pasterze i rolnicy. In a picturesque natural environment of the National park Veľká Fatra (Great Fatra) there is a unique oasis of folk architecture included in the World’s cultural and natural heritage list of UNESCO - the authentic open-air museum Vlkolínec, waiting for you. It’s unique especially for its preserved architecture of a mountain type and it was evaluated as the best preserved settlement of its kind in the Central Europe. Return to the past and experience the authentic atmosphere of the woodcutters‘, shepherds‘ and farmers‘ homesteads.

viac info: www.vlkolinec.sk, www.ruzomberok.eu www.visitliptov.sk

Múzeum Janka Kráľa - Súd s Jánošíkom 20

Múzeum Janka Kráľa

Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš 031 01 +421 44 5522554, muzeum.jk@mjk.lm.sk Po – Pi: 09:00 – 16:00 hod., So: 10:00 – 17:00 hod., Ne - zatvorené

50%

zľava do expozície Mikulášska mučiareň - počas sezóny neobmedzene zniżka na wstęp na wystawę - w sezonie bez ograniczeń discount on the exhibition entry fees

Expozícia Mikulášska mučiareň sa nachádza v podzemných priestoroch múzea, v blízkosti miesta kde prebiehal súd nad legendárnym slovenským zbojníkom Jánošíkom. Dokumentuje priebeh súdneho vypočúvania a mučenia prostredníctvom dokumentov a múčiacich nástrojov. Šripec, španielska čižma, pelečnica, filmový dereš, ako i dobové kresby mučenie návštevníkovi približujú súdne procesy, keď ich súčasťou bolo aj mučenie. Podziemia Muzeum Janka Kraľa mieszczą wyjątkową ekspozycję – Mikulaszowską Izbę Tortur. W pobliżu miejsc, gdzie przed prawie 300 laty odbywało się przesłuchanie i sąd nad najbardziej znanym zbójnikiem Jurajem Janosikiem. Dawne narzędzia tortur – hiszpańskie buty, kłoda, ławka pozwolą wyobrazić sobie przebieg rozprawy sądowej i czasy, w których żył Janosik. Są też rekwizyty ze znanego filmu „Janosik”. There is a unique exposition – Mikuláš torture chamber, hidden in the underground premises of the Museum of Janko Kráľ. You will find records related to Jánošík’s interrogation, not far from the places, where the trial with the most famous Slovak outlaw hero took place more than 300 years ago. The historical torture instruments such as a torture bed, rack or a Spanish boot will disclose you the methods of how the trial with the outlaw was held and remind you of the times he lived in. You can also find properties from the well-known movie Jánošík in the museum.

viac info: www.mikulas.sk www.visitliptov.sk


21 Spoznajte mesto so sprievodcom!

Informačné centrum Mesta Liptovský Mikuláš

Nám. mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 16 186, +421 44 552 24 18, info@mikulas.sk, www.mikulas.travel 15.09.2010 - 14.12.2010: Po - Pi: 9:00 - 17:00 hod., So: 9:00 - 13:00 hod. 15.12.2010 - 31.03.2011: Po - Pi: 9:00 - 18:00 hod., So: 9:00 - 13:00 hod. 01.04.2011 - 14.06.2011: Po - Pi: 9:00 - 17:00 hod., So: 9:00 - 13:00 hod.

20%

zľava z ceny každého lístka zniżka na bilety discount on common entry

Skupina minimálne 15 osôb, objednávka sprievodcovských služieb 2 dni vopred. Grupa minimalnie 15 osób, zamówienie usług przewodnika z wyprzedzeniem 2 dni. Groups of minimum 15 persons, booking of guide’s services 2 days in advance. Pozývame Vás na prehliadku historického centra Liptovského Mikuláša. Vybrať si môžete z 2 tém sprievodcovských služieb: 1. “Míľniky mikulášskej histórie” - dozviete sa o súčasnej ponuke cestovného ruchu v meste a okolí, ale aj dejinách mesta a mnohých zaujímavostiach doteraz ukrytých v historických archívoch. 2. “Tajomstvá ukryté za múrmi domov v historickom centre” Zapraszamy na zwiedzanie historycznego centrum Liptowskiego Mikulasza. Do wyboru dwie trasy tematyczne:: 1. “Kamienie milowe historii Mikulasza“ – informacje o aktualnej ofercie ruchu turystycznego w mieście i okolicy, ale również o dziejach miasta i wielu ciekawostkach skrytych dotychczas w archiwach. 2. “Tajemnice ukryte za murami domów w historycznym centrum“ You are invited to join a guided sightseeing tour of the historical centre of the town of Liptovský Mikuláš. You have a choice of two guided tour topics: 1. “The Milestones of the History of Liptovský Mikuláš” – during this tour you will learn about the present offer of travel and tourism in the town and its vicinity, as well as of its history, and many interesting things which have been hidden in the archives. 2. “Secrets Hiding Behind the Walls of the Houses in the Historical Centre.”

viac info: www.mikulas.travel www.visitliptov.sk

22 Múzeum liptovskej dediny Pribylina

Múzeum liptovskej dediny Pribylina

ulica Partizánska 153, 033 01 Liptovský Hrádok +421 44 52 93163, www.liptovskemuzeum.sk MLD Pribylina - 01.11.2010 - 30.4.2011: denne 09:00 – 16:00 hod. ostatné múzeá*: Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod.

20%

zľava na vstupenky zniżka na bilety discount on tickets

50%

zľava na vstup do ďalších múzeí* - neobmedzene zniżka na wstęp do innych muzeów* - bez ograniczeń discount on entry fee to the other museums*

*Liptovské múzeum Ružomberok, Múzeum Čierny Orol Lipt.Mikuláš, Národopisné Ovčiarske múzeum Lipt. Hrádok, Banícky dom Vyšná Boca a iné. V obci Pribylina, pod južnými svahmi Západných Tatier nájdete jedno z najkrajších múzeí v prírode na Slovensku, múzeum liptovskej dediny. Drevené a kamenné objekty v ňom pochádzajú z dedín, prevažne z oblasti zatopenej priehradou Liptovská Mara. Nachádzajú sa tu aj stredoveké kamenné objekty - ranogotický kostol a goticko-renesančný kaštieľ. Pod południowymi stokami Tatr Zachodnich znajduje się jedno z najładniejszych na Słowacji muzeów pod gołym niebem. Zgromadzone tu obiekty drewniane i murowane pochodzą z kilku wsi, z terenów zatopionych przez wody Liptowskiej Mary. Również są tu średniowieczne budowle murowane, wczesnogotycki kościół i gotycko-renesansowy kasztel. In the village Pribylina, under the slopes of the Western Tatras, it is possible to find one of the most beautiful open-air museums in Slovakia – the Museum of Liptov village. The wooden and stone houses in its area come from several villages, mainly from the area flooded by the dam Liptovská Mara. There are also medieval stone buildings such as early Gothic church and Gothic-Renaissance manor-house.

viac info: www.liptovskemuzeum.sk www.visitliptov.sk


Reštaurácia KOLIBA GRÉTA – Lipt. Sielnica 23

Hotel Koliba Gréta***

032 23 Liptovská Sielnica 270 +421 44 55 400 40, kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk reštaurácia denne: 08:00 - 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Štýlová reštaurácia sa nachádza len 9 km od mesta Liptovský Mikuláš medzi Thermal Parkom Bešeňová a Aquaparkom Tatralandia. Z našej reštaurácie neodíde nikto hladný ani smädný. Atmosféru reštaurácie dotvára otvorené ohnisko s možnosťou grilovania, ako aj vonkajšia terasa s výhľadom na Tatry a Liptovskú Maru. Grilovačky, pravé liptovské zabíjačky či oslavy Vám radi pripravíme v zastrešenom altánku so zabudovaným grilom s kapacitou 70 osôb. Stylowa restauracja – 9 km od Liptowskiego Mikulasza, między Thermal Parkiem Beszeniowa i Aquaparkiem Tatralandia. Od nas nikt nie odejdzie głodny ani spragniony. Atmosferę restauracji urozmaica otwarte ognisko z możliwością grillowania, jak również taras z widokiem na Tatry i Liptowską Marę. Grillowanie, prawdziwe liptowskie świniobicie w zadaszonej altance, z zabudowanym grillem, która pomieści 70 osób. This stylish restaurant is located just 9 km from the town of Liptovský Mikuláš between the Thermal Park Bešeňová and the Aquapark Tatralandia. No one will ever leave our restaurant hungry or thirsty. The atmosphere is enhanced by the open fireplace with the possibility of having a barbecue, as well as the outdoor terrace with a view of the Tatra mountains and the Liptovská Mara dam. We will be happy to prepare barbecues, traditional Liptov feasts or celebrations on the built-in grill in the roofed arbour with the capacity of 70 persons.

viac info: www.kolibagreta.sk www.visitliptov.sk

Koliba u dobrého pastiera - Ružomberok 24

Koliba u dobrého pastiera

Čremošná 8684, 034 06 Ružomberok +421 44 432 79 20, info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk reštaurácia denne: 10:00 - 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Hľadáte tradičné jedlo z domácej liptovskej kuchyne za prijateľnú cenu? Navštívte novovybudovanú rozprávkovo krásnu Kolibu u dobrého pastiera v ústí takmer neobjavenej Čutkovskej doliny vzdialenej len 1 km od známeho lyžiarskeho strediska Ružomberok – Malinô Brdo. Ponúkame Vám výnimočné posedenie v slovenskej drevenici s nádychom pokoja pri praskajúcom dreve v mohutnom kamennom ohnisku. Starostlivosť o celkovú atmosféru a výborného jedla s potešením preberá náš ochotný personál, ktorý sa teší na Vašu návštevu. Gdy szukacie tradycyjnych potraw domowej kuchni liptowskiej za przystępną cenę, odwiedźcie nową przepiękna kolibę „U dobrego pasterza“ w wylocie prawie nieodkrytej jeszcze Doliny Czutkowskiej, oddalonej tylko 1 km od znanego ośrodka narciarskiego Ružomberok – Malinô Brdo. Proponujemy wyjątkowe spotkanie w słowackiej „drevenicy“, przy okazałym kamiennym ognisku. Nasz personel zadba o przyjemną atmosferę i znakomite dania. Cieszymy się na Państwa wizytę. Are you looking for traditional home-made meals of the Liptov region for acceptable prices? Visit the newly-built beautiful ‘Koliba u dobrého pastiera’ at the mouth of the almost forgotten valley of Čutkovská dolina, only 1 km from the well known ski resort of Ružomberok – Malinô Brdo. We offer outstanding peaceful gatherings in a traditional Slovak wooden hut by the fire in a huge stone fireplace. The atmosphere as well as excellent food will be seen to by our outgoing personnel who are looking forward to your visit.

viac info: www.kolibaupastiera.sk www.visitliptov.sk


25 Koliba tri studničky - Demänovská Dolina

KOLIBA TRI STUDNIČKY u Tomášovcov Demänovská Dolina +421 903 767 757, tomas@imcreal.sk reštaurácia denne: 10:00 - 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Štýlová rodinná koliba v Demänovskej Doline v čarovnom prostredí pri riečke Demänovka. Tradičné recepty, domáca slovenská kuchyňa. Živá hudba, stále inštalovaná výstava obrazov, fotografií alebo predmetov od rôznych umelcov (KOLIBA GALLERY). Pravidelné organizovanie akcií karneval, pivný fest, besedy so známymi osobnosťami (KOLIBA MEETING), v sezóne denne živá hudba, veľkoplošná projekcia, WIFI a iné. Inšpirované domovom a tradíciami... “Náš zákazník, náš pán” - u nás to nie je len heslo, ale pravidlo. Srdečne Vás pozývame! Stylowa rodzinna koliba w Dolinie Demianowskiej nad rzeczką Demianowka. Tradycyjne receptury, domowa kuchnia słowacka. Kapela, stałe wystawy obrazów, fotografii lub przedmiotów wykonanych przez różnych artystów (KOLIBA GALLERY). Regularnie organizowane imprezy karnawałowe, święto piwa, biesiady ze znanymi postaciami (KOLIBA MEETING), w sezonie codziennie gra kapela, wielkoformatowe projekcja , WIFI i inne. Inspirowane domem i tradycjami... “Nasz klient, nasz pan” - u nas to nie jest tylko hasło, ale reguła. Zapraszamy serdecznie! A stylish family hut in the Demänovská Dolina valley in the magic area by the stream of Demänovka. Traditional recipes, domestic Slovak cooking. Live music, a permanent exhibition of paintings, photographs, or other artefacts by varied artists (KOLIBA GALLERY). Different events are organized on regular basis, e.g. a carnival, a beer festival, chat-shows with renowned personages (KOLIBA MEETING), during the season daily live music performances, large-screen projections, WIFI and more. Inspired by home and traditions... “Our customer, our master” – this is not just a motto for us, it is our rule. You are cordially invited.

Živá hudba, stále inštalovaná výstava obrazov, fotografií alebo predmetov od rôznych umelcov. Tradycyjne receptury, domowa kuchnia słowacka. Kapela, stałe wystawy obrazów, fotografii lub przedmiotów wykonanych przez różnych artystów. Traditional recipes, domestic Slovak cooking. Live music, a permanent exhibition of paintings, photographs, or other artefacts by varied artists.

Pravidelné organizovanie akcií karneval, pivný fest, besedy so známymi osobnosťami , v sezóne denne živá hudba, veľkoplošná projekcia, WIFI a iné. Regularnie organizowane imprezy karnawałowe, święto piwa, biesiady ze znanymi postaciami , w sezonie codziennie gra kapela, wielkoformatowe projekcja , WIFI i inne. Different events are organized on regular basis, e.g. a carnival, a beer festival, chat-shows with renowned personages, during the season daily live music performances, large-screen projections, WIFI and more.

viac info: www.visitliptov.sk


Reštaurácia Villa Betula*** & detský vlek 26

Reštaurácia Villa Betula***

Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica +421 44 559 84 64, +421 907 812 327, villabetula@villabetula.sk, www.villabetula.sk reštaurácia denne: 08:00 - 22:00 hod.

12%

zľava na všetky služby a produkty - počas sezóny neobmedzene zniżka na wszystkie usługi i produkty - w sezonie bez ograniczeń discount on all services and products - during the season for an indefinite period

Villa Betula Vám poskytne komplexné služby spojené s Vašou dovolenkou. Kvalitné reštauračné služby, pestrá ponuka doplnkových služieb, ideálne prostredie pre rodiny s deťmi všetkých vekových kategórii, v zime lyžiarsky vlek pre malé deti s večernou prevádzkou, v lete bio bazén, skákací nafukovací hrad a iné atrakcie. Profesionálny a ľudský prístup personálu a garancia spokojnosti a kvality po celý rok. Villa Betula oferuje kompleksowe usługi związane z Waszym urlopem. Dobra restauracja, urozmaicona oferta usług dodatkowych, idealne miejsce dla rodzin z dziećmi wszystkich kategorii wiekowych, zimą wyciąg narciarski dla małych dzieci, czynny również wieczorem, latem bio basen, skoki na nadmuchiwanych zamkach i inne atrakcje. Profesjonalne i pełne życzliwości podejście personelu jest gwarancją zadowolenia jakości przez cały rok. Villa Betula provides complex services expected by holiday makers. High quality restaurant services, large variety of additional services, an ideal place for families with children of all age categories; in the winter a ski lift for little children operating also in the evening hours, in the summer a bio pool, a jumping inflatable castle and other attractions. Professional and human attitude of the personnel and quality and satisfaction guarantee all year round.

viac info: www.villabetula.sk www.visitliptov.sk

27 Reštaurácia FATRAPARK – Malinô Brdo

Reštaurácia FATRAPARK,

Hrabovská dolina 5386/22, 034 01 Ružomberok +421 915 824 488, +421 915 952 697, restauraciafatrapark@gmail.com reštaurácia denne: 11:00 - 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Zážitková reštaurácia sa nachádza v Hrabovskej doline v prízemí Apartmánového domu Fatrapak 2. v blízkosti lyžiarskeho strediska Malinô Brdo a patrí k najlepším pôžitkom, aké Vám môžeme v Ružomberku v oblasti gastronómie odporučiť. Hostia tu môžu ochutnať z výberu tradičnej slovenskej, ale aj medzinárodnej kuchyne, spojené s magickou atmosférou prírody. Reštaurácia s kapacitou 60 miest je bezbariérová. Tešíme sa na Vašu návštevu! Urokliwa restauracja w Dolinie Hrabowskiej na parterze apartamentowca Fatrapark 2, w pobliżu ośrodka narciarskiego Malinô Brdo należy do najlepszych pod względem kulinarnym miejsc, które możemy polecić w Rużomberku . Można skosztować zarówno dań tradycyjnej kuchni słowackiej, jak i międzynarodowej. Licząca 60 miejsc restauracja jest dostosowania również do obsługi gości niepełnosprawnych. Z radością będziemy Państwa gościć u nas. The ‘experience’ restaurant is located in the Hrabovská dolina valley on the ground floor of the Fatrapak 2 Apartment House close to the skiing resort of Malinô Brdo, and ranks among the best gourmet experiences which can ever be recommended in the sphere of gastronomy in Ružomberok. Visitors can taste a large selection of traditional Slovak and international cooking set in the magic atmosphere of the nature. The restaurant with the capacity of 60 seats is barrier-free. We are looking forward to having you with us.

viac info: www.visitliptov.sk


28 Reštaurácia Tempo Tatry - Pribylina

Reštaurácia Tempo Tatry

Miroslav Bolvanský, 032 42 Pribylina 3 +421 905 400 247, mbolvansky@yahoo.com, www.penzion.tempotatry.sk Reštaurácia: denne 11:00 - 22:00 hod. Sauna, minifitnes: denne 16:00 – 22:00 hod.

10%

zľava z ceny jedla, sauny a minifitnes - počas sezóny neobmedzene zniżka z ceny potraw, sauny i minifitnes – w sezonie bez ograniczeń discount off the price of food, sauna and mini fitness - during the season for an indefinite period

Štýlová reštaurácia sa nachádza na okraji obce Pribylina. Hosťom je k dispozícii bar, salónik, krytá terasa pre fajčiarov, záhradný gril, sauna, minifitnes a futbalový stôl. Pestrý jedálny lístok uspokojí aj najnáročnejších gurmánov. Zaujímavosťou sú aj špeciálne týždne slovenskej a medzinárodných kuchýň. Po namáhavom dni Vám vráti sily “Fínska sauna” s kapacitou 8 miest a minifitnes, ktoré sú umiestnené v areáli. Stylowa restauracja na obrzeżu Przybyliny. Do dyspozycji gości oddajemy bar, salonik, kryty taras dla palaczy, ogrodowy grill, minifitnes i futbol stołowy. Urozmaicony jadłospis zadowoli najbardziej wymagających smakoszy. Ciekawostka są tygodnie kuchni słowackiej i międzynarodowej. Po męczącym dniu siły przywróci “Fíńska sauna” na 8 miejsc i minifitnes. The stylish restaurant is located at the outskirts of the village of Pribylina. Visitors have use of the bar, a salon, a covered smoking terrace, a garden grill, sauna, a mini fitness and a football table. The varied menu is sure to satisfy even the most exacting gourmets. Special weeks of Slovak and international cooking are attractive for tourists. After an exhausting day you will regain your strength in the ‘Finnish sauna’ with the capacity of 8 places and a mini fitness, which are located in the area.

viac info: www.penzion.tempotatry.sk www.visitliptov.sk

Reštaurácia Relax hotel Sojka*** - Malatíny 29

Relax hotel Sojka***

Malatíny 104 +421 44 547 56 56, hotel@sojka.eu, www.sojka.eu reštaurácia denne: 11:00 - 22:00 hod.

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

Pozývame Vás do príjemného a pokojného prostredia našej reštaurácie vychutnať si to najlepšie z tradičnej kuchyne. Len u nás nájdete širokú ponuku belgických pív a slovenských špecialít. Obslúži Vás vždy milý a usmiaty personál a zahreje Vás teplo nášho krbu. Môžete si posedieť na vonkajšej terase, odkiaľ je nádherný výhľad na okolité vrcholky hôr. Pre Vaše ratolesti máme k dispozícii detský kútik a ihrisko. Atmosféru areálu dotvára priestranná záhrada s netradičnými umeleckými dielami. Zapraszamy do restauracji, w której panuje sympatyczna, pełna spokoju atmosfera. Można tu skosztować najlepszych potraw tradycyjnej kuchni. Tylko u nas znajdziecie bogatą ofertę piw belgijskich i specjałów słowackich . Zatroszczy się o Państwa zawsze uśmiechnięty i sympatyczny personel i ogrzeje ciepło naszego kominka. Można zasiąść również na tarasie, z którego roztacza się przepiękny widok na okoliczne szczyty gór. Dzieci mogą skorzystać z przeznaczonego dla nich kącika i placu zabaw. W przestronnym ogrodzie można obejrzeć nietradycyjne dzieła artystyczne. You are invited to the pleasant and calm restaurant to relish the best of our traditional cooking. It is only here that you will find a wide selection of Belgian beers and Slovak specialties. You will be served by polite and friendly personnel and warmed by our fireplace, or you may sit at the outdoor terrace and enjoy the gorgeous view of the surrounding mountains. Your children can enjoy the children’s corner and the playground. The atmosphere of the place is enhanced by a spacious garden with untraditional artefacts.

viac info: www.sojka.eu www.visitliptov.sk


Nákup v predajniach Hypernova 30

Hypernova Liptovský Mikuláš

Garbiarska 4118, +421 44 5560100, sk0101stm@ahold.sk

Hypernova Ružomberok

Zarevúca 5051, +421444318100, sk0108stm@ahold.sk Liptovský Mikuláš: denne 8:00 : 22:00 Ružomberok: denne 8:00 : 21:00

10%

zľava na nákup (maximálne na 3 nákupy) do 30.04.2011 (v predajni Hypernova v Liptovskom Mikuláši a/alebo Ružomberku) zniżka na każdy z 3 zakupów do 30.04.2011 w marketach Hypernova w Liptowskim Mikulaszu i Rużomberku. discount on shopping (3x shopping max.) till 30.04.2011 in Hypernova Liptovský Mikuláš & Ružomberok.

Zľavy sa nevzťahujú na telefónne karty, cigarety, vratné obaly, pohonné hmoty a nákupné poukážky. Zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami. Rabat nie obejmuje zakupu kart telefonicznych, papierosów, opakowań zwrotnych, paliwa oraz bonów towarowych. Rabat nie łączy się z innymi zniżkami. Discount is not valid for buying phone cards, cigarettes, returnable packages, petrol and shopping vouchers. This discount can not be combined.

viac info: www.hypernova.sk www.visitliptov.sk

Predajne ORNAMENT - centrum darčekov 31

ORNAMENT – darčeky a suveníry

Darčeky a suveníry - Námestie osloboditeľov 35, Liptovský Mikuláš Bytové doplnky - ul. 1. mája 5, Liptovský Mikuláš +421 908 274 928, ornamentsk@gmail.com PO - PIA : 09:00 - 17:30 hod. SO: 09:00 - 12:00 hod.

10%

zľava na nákup neobmedzene - nie je možné kombinovať s inými zľavami zniżka na zakup bez ograniczeń - tej zniżki nie można łączyć z innymi zniżkami discount on purchases - for an indefinite period - the discount cannot be combined with other discounts.

Srdečne Vás pozývame do darčekových predajní ORNAMENT priamo v centre Liptovského Mikuláša, kde si vyberiete zo širokej ponuky originálnych slovenských výrobkov, suvenírov, obrazov, sviečok, svietnikov, humorných predmetov a exkluzívnych doplnkov. Príďte potešiť seba i svojich blízkych. Tešíme sa na Vašu návštevu. Zapraszamy serdecznie do sklepów z upominkami ORNAMENT w samym centrum Liptowskiego Mikulasza, gdzie można wybrać upominek z bogatej oferty oryginalnych słowackich wyrobów, pamiątek, obrazów, świec, świeczników, zabawnych przedmiotów i ekskluzywnych dodatków. Sprawcie radość sobie i waszym najbliższym. Cieszymy się na Waszą wizytę. You are cordially invited to the ORNAMENT gift shops right in the centre of the town of Liptovský Mikuláš, where you will find large selections of original Slovak products, souvenirs, paintings, candles, candle sticks, funny objects and exclusive accessories. Come and make your loved ones happy. We are looking forward to meeting you.

viac info: www.visitliptov.sk


32 Zmenáreň a záložňa JÁGER

Zmenáreň a záložňa JÁGER - výmena valút Liptovský Mikuláš

Nám. Osloboditeľov 36, 031 01 Liptovský Mikuláš +421 44 5514009; +421 905 500 876, zmenaren@mara.sk, www.zmenaren-mikulas.sk PO – PIA: 08:00 – 17:00 hod. SO: 08:00 – 11:00 hod.

VIP

V.I.P. rates - najvýhodnejšie kurzy valút v meste a bez poplatkov - neobmedzene V.I.P. rates - najkorzystniejsze w mieście kursy walut bez opłat – bez ograniczeń V.I.P. rates - the most advantageous foreign currency exchange rates in the town, no commission - for an indefinite period

Najvýhodnejšia zmenáreň valút v meste a bez poplatkov. Pre držiteľov LRC ešte výhodnejšie VIP kurzy. Omnoho výhodnejšie kurzy pri výmene peňazí ako v bankách alebo iných zmenárňach a bez akýchkoľvek poplatkov. Šetrite peniaze pri ich výmene! Zmenáreň je priamo v centre mesta Liptovský Mikuláš na pešej zóne “Zmenáreň a Záložňa Jáger”. Najkorzystniejsze w mieście kursy walut bez opłat. Dla posiadaczy LIPTOV Region Card jeszcze korzystniejsze kursy VIP. Kursy dużo korzystniejsze niż w bankach i innych punktach wymiany. Wymieniając u nas, oszczędzacie pieniądze. Kantor znajduje się w samym centrum miasta, w strefie pieszej “Zmenáreň a Záložňa Jáger”. The most advantageous bureau de change in town, no commission. More advantageous VIP exchange rates for LRC holders. The exchange rates are much more advantageous than in banks or in other bureaus de change and free of any kind of commission. Save money when exchanging it. The bureau is right in the centre of the town of Liptovský Mikuláš in the pedestrian zone “Zmenáreň a Záložňa Jáger”.

viac info: www.zmenaren-mikulas.sk www.visitliptov.sk

33 MBD TAXI - najlacnejšia taxislužba

MBD TAXI

Cédrová 490/9, 031 04 Liptovský Mikuláš +421 907 780 780, info@najlacnejsietaxi.sk, www.najlacnejsietaxi.sk Taxislužba denne: NONSTOP

10%

zľava na jazdné okrem základného prepravného v meste - neobmedzene zniżka oprócz normalnej jazdy po mieście – bez ograniczeń discount on a usual charge excluding the basic charge within the town - for an indefinite period

Najlacnejšia taxislužba na Liptove, preprava osôb v rámci celej EU, transfer na letiská, expresná preprava zásielok, doprava z hotelov a do hotelov, prenájom vozidiel aj s vodičom. Najtańsze taksówki na Liptowie, przewóz osób w ramach całej UE, transfer na lotniska, ekspresowe dostarczanie przesyłek, transport do hotelu i z hotelu, wynajem samochodu także z kierowcą. The cheapest taxi in the region of Liptov, personal transport within the whole EU, transfers to airports, express mail deliveries, transfers to and from hotels, chauffer driven vehicle rentals.

viac info: www.najlacnejsietaxi.sk www.visitliptov.sk


34 SQUASH LIPTOV - Liptovský Mikuláš SQUASH LIPTOV, Starohorského 1, Liptovský Mikuláš +421 44 562 00 53, info@squash-liptov.sk www.squash-liptov.sk

10%

zľava na jednorázový vstup na squashový kurt – max. 5 vstupov počas sezóny zniżka na jednorazowy wstęp na kort do squasha – max. 5 wejść w sezonie discount on one squash court entry– max. 5 entries during the season

viac info: www.squash-liptov.sk www.visitliptov.sk

35 Ponuka adrenalínových aktivít Ponuka adrenalínových aktivít: štvorkolky, paintball, firemné akcie, teambuilding...

Rafting adventure, s.r.o., 032 05 Smrečany 213, +421 905 936 809 office@raftingadventure.sk

20%

zľava na jazdu na štvorkolke - neobmedzene zniżka na jazdę na quadzie - bez ograniczeń discount on a ride by a four - wheeler - for an indefinite period

viac info: www.raftingadventure.sk www.visitliptov.sk

36 Bowling a squash - Motel Ranč Motel Ranč - Pri Váhu 540/71, Ružomberok - Černová

+421 44 430 33 42, +421 905 864 285, motelranc@stonline.sk, www.motelranc.sk

20%

zľava z hodinového vstupu na bowling a squash - neobmedzene zniżka na godzinne wejście na bowling i squash - bez ograniczeń discount on a one-hour bowling and squash entry - for an indefinite period

viac info: www.motelranc.sk www.visitliptov.sk

37 Koliba a reštaurácia Bystrina Koliba a reštaurácia Bystrina

Hotel Bystrina 23, 031 01, Demänovská Dolina +421 44 5548 163, +421 903 553 971, hotelbystrina@hotelbystrina.sk, www.hotelbystrina.sk

10%

zľava v reštaurácii - denne, počas sezóny neobmedzene zniżka w restauracji – codziennie, w sezonie bez ograniczeń discount at the restaurant - daily, during the season for an indefinite period

viac info: www.hotelbystrina.sk www.visitliptov.sk

Celoročná LIPTOV Region Card

Całoroczna karta rabatowa LIPTOV Region Card / Year-round discount LIPTOV Region Card

Zľavy na zimné atrakcie od 15.11. do 30.04. Zľavy na letné atrakcie od 01.05. do 14.11. Zniżki na atrakcje zimowe od 15.11. do 30.04. Zniżki na atrakcje letnie od 01.05. do 14.11. Discount on winter attractions from 15.11. until 30.04. Discount on summer attractions from 01.05. until 14.11.

www.visitliptov.sk, www.liptovcard.sk


ˇ ZMENÁREN EXCHANGE OFFICE

KANTOR výhodnejšie ako v bankách, alebo ˇ iných zmenárnach

the best money EXCHANGE office in the city, better than the banks

wymiany valut bez provizji,

lepiej niz´ inne kantory i banki

,

Námestie Osloboditelov 36, Liptovský Mikuláš

JÁGER

tel.: +421 44 551 4009 mobil.: + 421 905 500 876


Všeobecné obchodné podmienky Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi združením právnických osôb Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu (ďalej len „Klaster LIPTOV“) a držiteľom regionálnej zľavovej karty LIPTOV Region CARD 2010 (ďalej len „držiteľ karty“).

1.1 Definícia produktu - regionálna zľavová karta „LIPTOV Region Card 2010

Regionálna zľavová karta LIPTOV Region Card (ďalej len „LIPTOV Card“) je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy vo výške od 5% do 50% na ponuku služieb partnerských výletných miest, atraktivít a zariadení. Za jednorazový paušálny poplatok mu umožní zľavnený vstup do rôznych atraktivít a výletných miest lokalizovaných v regióne Liptov. Prevádzkovatelia služieb výletných miest a atraktivít v ponuke LIPTOV Card sú zmluvnými partnermi LIPTOV Card (ďalej len „zmluvný partner“). Kartu LIPTOV Card vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta združenie Klaster LIPTOV.

1.2 Držiteľ karty

1.2.1 Držiteľ karty je osoba, ktorá získala platnú LIPTOV Card na autorizovanom predajnom mieste alebo priamo v pokladni výletného miesta alebo atraktivity. Karta je neprenosná, znie na meno jej držiteľa. Poskytovanie LIPTOV Card tretím osobám je zakázané. 1.2.2 V prípade predaja karty cez internet alebo cez niektoré zmluvné predajné miesto môže byť karta nahradená za vymeniteľný „voucher“ v tlačenej podobe. Tento bude vymeniteľný za kartu LIPTOV Card u vybraných predajných miest v regióne LIPTOV, vopred oznámených držiteľovi „vouchera“.

1.3 Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“

Brožúra „Sprievodca objavovaním Liptova“ (ďalej len „sprievodca“) je distribuovaná s LIPTOV Card a vydáva ju Klaster LIPTOV na začiatku zimnej a letnej turistickej sezóny. Získava ho bezplatne každý, kto si zakúpi LIPTOV Card. V sprievodcovi s mapou sú uvedené všetky výletné miesta a atraktivity s krátkym popisom ponúkaných služieb, adresami, otváracími hodinami, odporúčanými tipmi a frekvenciou využitia LIPTOV Card v zmluvnom výletnom mieste, atraktivite alebo zariadení.

1.4 Predajná cena LIPTOV Card

LIPTOV Card je dostupná za cenu, ktorá je uvedená v aktuálne platnom cenníku a prezentovaná na predajných miestach, v tlačenom sprievodcovi a internetovej stránke www.liptovcard.sk.

1.5 Uzavretie zmluvy

Zmluvný vzťah („LIPTOV Card - zmluva“) medzi Klastrom LIPTOV a držiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri predaji LIPTOV Card alebo vytlačení „voucheru“ na predajnom mieste. Na predajnom mieste bude meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa karty, spolu s čiarovým kódom a unikátnym číslom a dobou platnosti karty vytlačené na zadnej strane LIPTOV Card.

1.6 Predajné miesta

Predajnými miestami sú vybrané výletné miesta a atraktivity ponúkané v LIPTOV Card, zmluvné ubytovacie zariadenia v regióne LIPTOV, spoločnosť Ticketportál a jej zmluvní partneri na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku, informačné centrá, cestovné kancelárie a agentúry v regióne Liptov a predajňa Interšport v Liptovskom Mikuláši.

1.7 Práva držiteľa karty

1.7.1 Držiteľ karty je oprávnený počas doby platnosti LIPTOV Card využívať všetky zľavnené služby zmluvných partnerov v rozsahu a kvalite uvedenej v sprievodcovi. Prevádzkovateľom služieb výletných miest, atraktivít a gastronomických zariadení nie je Klaster LIPTOV. Platný je popis ponúkaných služieb, otváracia doba a prevádzková kapacita uvedená v sprievodcovi. 1.7.2 Výletné miesto, atraktivita ako aj gastronomické zariadenie sú oprávnené podrobiť kontrole držiteľa LIPTOV Card a overiť jeho identitu. Ponúkané služby môže využívať držiteľ karty, po tom, čo na vstupe predloží LIPTOV Card a platný preukaz totožnosti s fotografiou. Každé použitie LIPTOV Card je v danom výletnom mieste, atraktivite a zariadení registrované elektronickým čítacím zariadením, ručným zápisom priamo do elektronickej databázy alebo do pretlačeného formulára. 1.7.3 Držiteľ karty sa pri využití služieb zmluvného partnera LIPTOV Card automaticky stáva jeho klientom. Všetky nároky držiteľa karty, ktoré súvisia s poskytnutím služieb daného zmluvného partnera, predovšetkým uplatnenie nároku na náhradu škody spôsobenej zmluvným partnerom a nároky vyplývajúce z nedostatočného poskytnutia záruk, uplatňuje držiteľ karty voči danému zmluvnému partnerovi. Klaster LIPTOV neručí za eventuálne škody spôsobené držiteľovi karty pri využívaní služieb daného zmluvného partnera. Klaster LIPTOV nie je povinný prevádzať kontroly u zmluvných partnerov, ktoré súvisia s bezpečnosťou a kvalitou ponúkaných služieb. Preto neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za ponúkané služby zmluvných partnerov LIPTOV Card a nezabezpečuje nad nimi dohľad. Právny vzťah medzi zmluvným partnerom LIPTOV Card a držiteľom karty upravujú platné obchodné podmienky daného zmluvného partnera.

1.8 Povinnosti držiteľa karty

Držiteľ karty je povinný svoju kartu starostlivo uschovať. Za nedbalé používanie sa považuje okolnosť, keď sa jej bez veľkého úsilia a nedovoleným spôsobom môžu zmocniť tretie osoby. Za nedbalosť sa posudzuje aj to, keď držiteľ karty postúpi kartu alebo údaje v nej uložené tretím osobám. LIPTOV Card smie byť používaná len k účelom, ku ktorým je určená. Akékoľvek iné použitie karty je zakázané. Zneužitie karty oprávňuje Klaster LIPTOV k predčasnému vypovedaniu zmluvy podľa bodu 1.10.

1.9 Zmeny rozsahu služieb a cien u partnerov

1.9.1K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia u zmluvných partnerov LITPOV Card môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím alebo technickým stavom či vykonávaním údržbárskych prác. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktorých následkom je obmedzenie prevádzky ponúkaných služieb, má Klaster LIPTOV so zmluvným partnerom LIPTOV Card právo predčasne ukončiť spoluprácu v priebehu doby platnosti LIPTOV Card. Držiteľ karty nemá v prípade obmedzenia alebo celkového výpadku služieb na základe vyššie uvedených dôvodov právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny. Obmedzenie alebo celkový výpadok služieb oznámi Klaster LITPOV v čo najbližšom možnom termíne na internetovej stránke www.liptovcard.sk.


1.9.2 Zmena cien služieb u partnera je vyhradená. Klaster LIPTOV nezodpovedá za cenovú politiku zmluvných partnerov LIPTOV Card a neručí za ceny ich služieb. Výška poskytnutých zliav u zmluvných partnerov LIPTOV Card je nemenná počas doby platnosti LIPTOV Card. 1.9.3 Držiteľ karty je povinný písomne ohlásiť združeniu Klaster LITPOV prípadnú zmenu osobných údajov. V prípade, že držiteľ karty zmenil počas doby trvania karty svoju adresu, avšak túto skutočnosť neohlásil, nadobudnú účinnosť písomné oznámenia zo strany Klaster LIPTOV zaslané na poslednú doručovaciu adresu uvedenú držiteľovi karty. 1.10 Doba platnosti zmluvy 1.10.1 LIPTOV Card-zmluva platí počas doby platnosti LIPTOV Card, ktorá je uvedená na vydanej karte (ďalej len „doba platnosti zmluvy“). Karta je platná počas turistickej sezóny, v ktorej bola vydaná a jednu ďalšiu bezprostredne nasledujúcu turistickú sezónu (turistická sezóna LETO – 01.05.-14.11., turistická sezóna ZIMA – 15.11.-30.04.). Po uplynutí doby platnosti stráca LIPTOV Card automaticky svoju platnosť bez toho, že by zmluva musela byť vypovedaná. Držiteľ karty je oprávnený využívať LIPTOV Card počas doby platnosti zmluvy a LIPTOV Card. 1.10.2 Držiteľ karty a združenie Klaster LIPTOV sú oprávnení na základe závažných dôvodov predčasne a s okamžitou platnosťou vypovedať LIPTOV Card-zmluvu. Dôvodom pre ukončenie zmluvného vzťahu môže byť zneužitie karty jej držiteľom alebo postúpenie karty tretím osobám. Klaster LIPTOV je v tomto prípade oprávnený kartu bez náhrady zablokovať. Držiteľ karty je povinný LIPTOV Card bez odkladu vydať. 1.10.3 Prenos bonusových služieb od zmluvných partnerov do ďalšej bezprostredne nasledujúcej turistickej sezóny bude automaticky možný po ukončení aktuálnej turistickej sezóny.

1.11 Strata/ krádež

Pri strate alebo krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť Klastru LIPTOV, ktorý kartu okamžite zablokuje. Držiteľovi karty bude za aktuálnu cenu novej LIPTOV Card vystavená nová karta.

1.12 Ochrana dát

Klaster LIPTOV registruje a spracováva všetky osobné údaje držiteľa karty, ktoré získa na základe nadobudnutého zmluvného vzťahu upravujúceho podmienky požívania LIPTOV Card. Držiteľ karty je pri vystavovaní LIPTOV Card povinný vypísať „Osobný formulár držiteľa karty“ (ďalej len „osobný formulár“), kde uvedie svoje osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, mesto a štát bydliska, emailovú adresu (ďalej len „údaje“). V prípade, že držiteľ nadobudol LIPTOV Card pri ubytovaní u niektorého zmluvného ubytovateľa, je potrebné do osobného formulára uviesť aj termín pobytu. Súhlas s používaním osobných údajov zo strany Klastra LIPTOV na marketingové účely vyjadruje držiteľ karty svojím podpisom na osobnom formulári. Údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky LIPTOV Card. Klaster LIPTOV sa zaväzuje k tomu, že pomocou zabezpečovacieho systému ochráni jemu zverené údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím nepovolanými osobami. Klaster LIPTOV sa zaväzuje, že údaje nebude ďalej postupovať ani ich dávať k dispozícii tretím osobám. Poskytovanie údajov ďalším osobám je dovolené len s písomným súhlasom držiteľa karty.

1.13 Miesto plnenia a miesto súdneho konania

V prípade súdnych sporov platí výhradne slovenské právo. Za miesto súdneho konania pre LIPTOV Card zmluvy bol určený príslušný Okresný súd Liptovský Mikuláš.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 20.10.2010.

Ogólne warunki handlowe Ogólne warunki handlowe regulują stosunki prawne między stowarzyszeniem osób prawnych Klaster LIPTOV – stowarzyszenie ruchu turystycznego (dalej tylko „Klaster LIPTOV”), a właścicielem karty rabatowej LIPTOV Region CARD (dalej tylko „właściciel karty”).

1.1 Definicja produktu - regionalna karta rabatowa „LIPTOV Region Card

Regionalna karta rabatowa LIPTOV Region Card (dalej tylko „LIPTOV Card“) posiada kod kreskowy i unikatowy numer. Pozwala jej właścicielowi korzystać ze zniżek w wysokości od 5% do 50% na usługi oferowane przez partnerskie miejsca wycieczkowe oraz z atrakcji i obiektów. Za jednorazową opłatę ryczałtową umożliwia wejścia ze zniżką do różnych atrakcyjnych miejsc zlokalizowanych w regionie liptowskim. Występujący w ofercie LIPTOV Card operatorzy usług oferowanych przez miejsca wycieczkowe oraz operatorzy atrakcji są partnerami umownymi LIPTOV Card (dalej tylko „partner umowny”). Kartę LIPTOV Card wydaje i rozprowadza przez umowne miejsca Klaster LIPTOV.

1.2 Właściciel karty

1.2.1 Właścicielem karty jest osoba, która w autoryzowanym miejscu sprzedaży lub bezpośrednio w kasie miejsca wycieczkowego albo atrakcji nabyła ważną LIPTOV Card. Karta jest wystawiona na nazwisko jej właściciela i jest nieprzenośna. Przekazywanie karty osobom trzecim jest zabronione. 1.2.2 W przypadku sprzedaży karty przez internet lub przez jedno z umownych miejsc sprzedaży, karta może być zastąpiona wymienialnym, drukowanym „voucherem”. Będzie go można wymienić na kartę LIPTOV card w wybranych miejscach sprzedaży w regionie LIPTÓW, na wcześniej przekazanych posiadaczowi „vouchera” warunkach.

1.3 Broszura „Przewodnik po Liptowie

Broszura „Przewodnik po Liptowie“ (dalej tylko „przewodnik”) jest rozprowadzana z LIPTOV card i wydaje ją Klaster LIPTOV na początku letniego i zimowego sezonu turystycznego. Otrzymuje ją każdy nabywca LIPTOV card. 1.4 Cena sprzedaży LIPTOV Card LIPTOV Card jest dostępna w cenie podanej w aktualnie obowiązującym cenniku i jest prezentowana w miejscach sprzedaży, drukowanym przewodniku i na stronie internetowej www. liptovcard.sk.

1.5 Zawarcie umowy

Stosunek umowny ((„LIPTOV Card -umowa“) między Klastrem LIPTOV, a właścicielem karty powstaje po zapłaceniu ceny sprzedaży przy zakupie LIPTOV card lub wydrukowaniu „vouchera” w miejscu sprzedaży.


W miejscu sprzedaży, na tylnej stronie LIPTOV card, będzie wydrukowane imię, nazwisko i datę urodzenia właściciela z kodem kreskowym, numerem i datą ważności karty.

1.6 Miejsca sprzedaży

Miejscami sprzedaży są miejsca wycieczkowe i atrakcje polecane w LIPTOV Card, umowne obiekty noclegowe w regionie, spółka Ticketportál i jej partnerzy umowni na Słowacji, Czechach, w Polsce i na Węgrzech, centra informacji, biura podróży i agencje w Liptowie i punkt Interšport w Liptowskim Mikulaszu.

1.7 Prawa właściciela karty

1.7.1 Właściciel LIPTOV Card podczas okresu jej ważności ma prawo do zniżkowego korzystania ze wszystkich usług partnerów umownych w zakresie i jakości podanej w przewodniku. Klaster LIPTOV nie jest operatorem usług miejsc wycieczkowych, atrakcji, obiektów noclegowych i gastronomicznych. Obowiązuje opis oferowanych usług, godziny otwarcia i zdolność operacyjna podana w przewodniku. 1.7.2 Miejsce wycieczkowe, atrakcja, jak również obiekty noclegowe i gastronomiczne mają prawo skontrolowania właściciela LIPTOV Card i sprawdzenia jego tożsamości. Z oferowanych usług może korzystać właściciel karty po okazaniu na wejściu LIPTOV Card i aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem. Każde użycie LIPTOV Card jest rejestrowane elektronicznie czytnikiem, przez ręczne wpisanie do bazy elektronicznej lub do formularza. 1.7.3 Właściciel karty, korzystający z usług partnera umownego automatycznie staje się jego klientem. Wszelkie roszczenia związane z oferowanymi usługami partnera umownego, przede wszystkim żądanie rekompensaty za szkody spowodowane przez partnera umownego i roszczenia wynikające z niedostatecznych gwarancji właściciel karty kieruje do partnera umownego. Klaster LIPTOV nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane podczas korzystania przez właściciela karty z usług danego partnera umownego. Klaster LIPTOV nie ma obowiązku kontrolowania partnerów umownych w zakresie bezpieczeństwa i jakości oferowanych przez nich usług. Dlatego nie gwarantuje i nie bierze żadnej odpowiedzialności za usługi oferowane przez partnerów umownych LIPTOV Card i nie zapewnia nad nimi nadzoru. Stosunek prawny między partnerem LIPTOV Card, a właścicielem karty regulują obowiązujące warunki handlowe danego partnera umownego.

1.8 Obowiązki właściciela karty

Właściciel karty ma obowiązek starannego jej przechowywania. Za niedbałe wykorzystanie uważa się okoliczność, gdy bez trudu i w sposób niedozwolony może wejść w jej posiadanie osoba trzecia. Za brak staranności uważa się również, gdy właściciel karty udostępni ją lub zawarte w niej dane osobom trzecim. LIPTOV Card może być używana jedynie do celu, na który została wydana. Jakiekolwiek inne użycie karty jest zabronione. Nadużycie karty uprawnia Klaster LIPTOV do wcześniejszego wypowiedzenia umowy zgodnie z p. 1.10.

1.9 Zmiany zakresu usług i cen przez partnerów

1.9.1 Do ograniczenia oferty usług i korzystania z nich u partnerów umownych LIPTOV Card może dojść z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, w wyniku okoliczności związanych z porą roku, stanem technicznym lub wykonywaniem prac konserwacyjnych. W przypadku, gdy pojawią poważne powody, których rezultatem jest ograniczenie świadczenia oferowanych usług, Klaster LIPTOV w okresie obowiązywania karty ma prawo wcześniejszego zakończenia współpracy z partnerem umownym. W przypadku ograniczenia lub całkowitego zaprzestania usług z wyżej podanych powodów, właściciel karty nie ma prawa do żadnej rekompensaty lub obniżki cen. O ograniczeniu lub zaprzestaniu świadczenia usług Klaster LIPTOV powiadomi w najbliższym możliwym terminie na stronie internetowej www.liptovcard.sk. 1.9.2 Zastrzeżona jest zmiana cen przez partnera. Klaster LIPTOV nie odpowiada za politykę cenową partnerów umownych LIPTOV Card i nie gwarantuje cen ich usług. Wysokość oferowanych rabatów przez partnerów umownych jest niezmienna podczas całego okresu obowiązywania LIPTOV card. 1.9.3 Właściciel karty ma obowiązek pisemnego powiadomienia Klaster LIPTOV o ewentualnej zmianie danych osobowych. W przypadku zmiany podczas okresu obowiązywania karty adresu i nie zgłoszenia tego faktu, ważne będą pisemne powiadomienia przesłane przez Klaster LIPTOV na ostatni podany przez właściciela karty adres.

1.10 Czas obowiązywania umowy

1.10.1 LIPTOV Card-umowa obowiązuje w terminie ważności LIPTOV Card, który jest podany na wydanej karcie (dalej tylko „czas obowiązywania umowy“). Karta jest ważna w sezonie turystycznym, w którym została wydana i jednym bezpośrednio następującym po nim (sezon turystyczny LATO – 01.05.-14.11., sezon turystyczny ZIMA – 15.11.-30.04.). Po jego upływie karta LIPTOV card automatycznie, bez obowiązku wypowiedzenia, traci swoją ważność. Właściciel karty ma prawo korzystania z niej tylko do czasu obowiązywania umowy i ważności karty. 1.10.2 Właściciel karty i Klaster LIPTOV z poważnych powodów mają prawo do wcześniejszego i natychmiastowego wypowiedzenia LIPTOV Card – umowy. Powodem ukończenia stosunku umownego może być nadużycie karty przez jej właściciela lub przekazanie jej osobom trzecim. W tym przypadku Klaster LIPTOV ma prawo zablokowania karty bez rekomopensaty. Właściciel karty ma obowiązek bezzwłocznego jej zwrócenia. 1.10.3 Przeniesienie bonusowych usług świadczonych przez partnerów umownych na kolejny sezon turystyczny będzie możliwe automatycznie po zakończeniu aktualnego sezonu turystycznego. 1.11 Utrata/kradzież W przypadku zgubienia lub kradzieży karty należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Klaster LIPTOV, który natychmiast kartę zablokuje. Właściciel karty otrzyma nową po zapłaceniu aktualnej ceny.

1.12 Ochrona danych osobowych

Klaster LIPTOV rejestruje i przetwarza wszystkie dane osobowe właściciela karty, które uzyska w wyniku nawiązania stosunku umownego, regulującego warunki korzystania z LIPTOV card. Przed otrzymaniem LIPTOV Card jej nabywca jest obowiązany wypełnić „Formularz osobowy posiadacza karty“ (dalej tylko formularz osobowy), w którym poda swoje dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce i kraj zamieszkania, adres mailowy (dalej tylko „dane“). W przypadku nabycia LIPTOV Card przy zakwaterowaniu u któregoś z noclegodawców umownych, w formularzu osobowym należy podać również termin pobytu. Zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Klaster LIPTOV do celów marketingowych posiadacz karty wyraża podpisem na formularzu osobowym. Dane są analizowane również w celu doskonalenia oferty LIPTOV Card. Klaster LIPTOV zobowiązuje się do ochrony przez system zabezpieczający powierzonych mu danych przed kradzieżą, ewentualnie użyciem ich przez osoby niepowołane. Równocześnie Klaster zobowiązuje się do nieprzekazywania ich i udostępniania osobom trzecim, z wyjątkiem swoich członków. Udostępnianie danych innym osobom jest dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.


1.13 Miejsce realizacji i miejsce postępowania sądowego

W przypadku sporu sądowego obowiązuje wyłącznie prawo słowackie. Na miejsce postępowania sądowego dla LIPTOV card – umowy ustalono właściwy Są Powiatowy w Liptowskim Mikulaszu.

W Liptowskim Mikulaszu, dnia 20.10.2010.

GENERAL BUSINESS CONDITIONS General business terms regulate the legal relations between the association of legal persons of KLASTER LIPTOV – tourism association (hereinafter referred to as „Klaster LIPTOV”) and the owner of the regional discount card LIPTOV Region CARD (hereinafter referred to as „card owner“).

1.1 Product definition - regional discount card “LIPTOV Region Card

Regional discount card LIPTOV Region Card (hereinafter referred to as “LIPTOV Card”) is a card with a bar code and unique number, which allows its holder to benefit from a discount of 10% up to 50% on the services offered by all card partners - trip spots, attractions and facilities. The card obtained for a lump-sum fee allows its holder to claim a discount on entrances to different attractions and trip spots localised in the Liptov region. Providers of services of individual trip spots and attractions listed in the LIPTOV Card offer are contract partners of the LIPTOV Card (hereinafter referred to as“contractor”). The LIPTOV Card is issued in and distributed through authorized sales points of the Klaster association.

1.2 The card owner

1.2.1. The card owner is a person who purchased the valid LIPTOV Card through an authorized point of sale or directly at the cash desk of the trip spot or attraction. The card is not transferable and it is issued in the name of its owner. Providing the LIPTOV Card to third parties is prohibited. 1.2.2. In the case of selling the card through internet or individual contract point-of-sale, the card can be replaced by a replacement “voucher” in a printed form. The voucher will be replaced by the LIPTOV Card at the selected points of sale in the LIPTOV region, announced to the “voucher” holder in advance.

1.3 Information booklet “Guide to the Liptov region

The booklet “Guide to the Liptov region” (hereinafter referred to as “Guide”) is distributed together with the LIPTOV Card and issued by Klaster LIPTOV in the beginning of winter and summer tourist season.

1.4 Selling price of the LIPTOV Card

LIPTOV Card is available at a selling price specified in the actual valid price list. The actual selling price of the LIPTOV Card is listed at the points of sale, in the printed guide or on the website www.liptovcard.sk.

1.5 Concluding the contract

Contractual relationship ( “LIPTOV Card - contract”) between Klaster LIPTOV and the card owner comes into existence by paying the purchase price for the LIPTOV Card or printing out the “voucher” at the point of sale. First name, surname and date of birth of the card owner together with the bar code, unique number and the card validity period will be printed on the backside of the LIPTOV card.

1.6 Points of sale

Points of sale are selected trip spots and attractions offered by LIPTOV Card, contractual lodging facilities in the LIPTOV region, Ticketportal company and its contract partners in Slovakia, Czech republic, Hungary and Poland, information centres, travel agencies and other agencies in the Liptov region and the Intersport store in Liptovský Mikuláš. 1.7 Card owner rights 1.7.1. The owner of the card is authorized to use all discounted services provided by the contract partners in the scope and quality specified in the Guide during the whole validity period of the LIPTOV card. Klaster LIPTOV does not run the services offered by individual trip spots, attractions, or lodging and gastronomic facilities. The description of offered services, opening hours and operating capacity quoted in the guide is valid. 1.7.2. Every trip spot, attraction and lodging or gastronomic facility is eligible to inspect and verify the identity of the LIPTOV Card holder. The card owner is entitled to use the offered services after proving his/her identity by showing his/her valid ID card with a photograph. Any use of the LIPTOV Card is recorded by an electronic reading device, manual entry of data into an electronic database or in the pre-printed form. 1.7.3. Owner of the card automatically becomes the client of a LIPTOV Card contract partner by using its services. All claims of the card owner related to the provision of services provided by a given contractor, particularly a claim for compensation for damages caused by the contractor and claims arising from the lack of guarantee provided, are claimed directly from the contractor. Klaster LIPTOV is not liable for potential damages caused to the card holder by using services of the given contractor. Klaster LIPTOV is not obliged to perform checks on its contract partners related to the safety and quality of services offered. Therefore, Klaster LIPTOV does not assume any responsibility for the services offered by individual contractors of the LIPTOV Card and has no control over them. The legal relationship between the contractor of the LIPTOV Card and the card owner is governed by the valid business terms and conditions of the given contractual partner. 1.8 Card owner duties Every card owner is required to keep his/her card carefully. The act of stealing the card by third parties without any great effort is considered a negligent use. Negligence is also considered, when the card owner provides the card or the data stored on it to third parties. The LIPTOV Card can be used only for its intended purposes. Any other use of the card is prohibited. Misuse of the card entitles Klaster LIPTOV to premature termination of the contract according to section 1.10.


1.9 Changes in the scope of services and prices by partners 1.9.1. Limitations applied to services and use of the services provided by individual contract partners can be caused by unfavourable weather conditions, circumstances related to season, technical conditions or maintenance work implementation. In case of serious reasons leading to limitations of services offered, Klaster LIPTOV is entitled to terminate the cooperation with the contractor during the LIPTOV Card validity period. In case of limitation or total interruption of services on the bases of the above mentioned facts, the card holder doesn’t have the right to claim any compensation or price reduction. Limitation or total interruption of services will be announced by Klaster LIPTOV as soon as possible on the website www.liptovcard.sk. 1.9.2. The change in prices of services provided by individual partners is reserved. Klaster LIPTOV is not responsible for the pricing policy of its contractors and does not guarantee the prices of their services. The amount of discounts granted by contract partners of the LIPTOV Card remains 68 unchanged during the whole LIPTOV Card validity period. 1.9.3. The owner of the card is required to notify the association Klaster LITPOV of a possible change of personal data in writing. In the event that the card owner changed his/her address during the card validity period, but didn’t announce this fact, written notifications sent by Klaster LIPTOV to the last delivering address given by the card holder will come into force.

1.10 Contract duration

1.10.1. LIPTOV Card-contract is valid during the LIPTOV Card validity period, which is printed on the backside of LIPTOV Card („contract duration“). Card is valid during actual tourist season and during next season (season SUMMER – 01.05.-14.11., season WINTER – 15.11.-30.04.). Upon expiration of the contract duration, the LIPTOV Card automatically loses its validity without being terminated. The card owner is entitled to use the LIPTOV Card as long as the contract relationship lasts and the card is valid. 1.10.2. The owner of the card and the Klaster LIPTOV association are entitled to terminate the LIPTOV Card-contract on the basis of compelling reasons prematurely and with immediate effect. The reason for the termination of the contract relationship may be misuse of the card by the card owner or providing the card to third parties. In such case, Klaster LIPTOV is eligible to block the card without offering compensation. The card owner is obliged to hand over the LIPTOV Card without delay. 1.10.3. Transfer of bonus services provided by contract partners into the next season will automatically be possible after completion of the current season.

1.11 Loss/ theft

In case of loss or theft of the card, it is necessary to report this fact to Klaster LIPTOV as soon as possible. Klaster LIPTOV will block this card immediately and the card owner will be issued a new LIPTOV card at the actual price.

1.12 Data Protection

Klaster LIPTOV records and processes all personal data of the card owner gained on the basis of the contract relationship regulating terms of using the LIPTOV Card. These are mainly: first name, surname, date of birth, city and country of residence, e-mail address as well as signature of card owner („data“). These data can be used by Klaster LIPTOV for marketing purposes. The data are further evaluated to improve the LIPTOV Card offer. Klaster LIPTOV is committed to protecting security of the data against theft and misuse by unauthorized persons by using a security system. Klaster LIPTOV is committed not to providing or releasing the data to third parties, except for its members. Providing data to third parties is allowed only with written permission from the card owner.

1.13 Place of fulfilment and legal proceedings

Legal disputes are handled in accordance with a Slovak legal system. A place appointed to hold legal proceedings (for LIPTOV Card-contract) is the competent District Court of Liptovský Mikuláš.

In Liptovsky Mikulas, date October 20th, 2010.

Vydavateľ:

Klaster LIPTOV - združenie cestovného ruchu Organizácia destinačného manažmentu (DMO) Štúrova 1989/ 41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko www.klasterliptov.sk, www.visitliptov.sk

Stav k:

20.10.2010, zmeny vyhradené Vydavateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nesprávne uvedenými údajmi poskytovateľov služieb.

Zdroje fotografií a obrázkov:

©Simpress – mapa regiónu, Ivan Malárik, Grafon, zakladajúci členovia Klastra Liptov, ostatní partneri projektu - jednotlivé miesta akceptácie karty

Autorské práva:

Kompletné písomné dielo je predmetom autorského práva Klastra Liptov - združenia cestovného ruchu a nie je povolené jeho voľné šírenie bez súhlasu autora. Projekt LIPTOV Region Card vznikol s finančnou podporou zakladajúcich členov: Klastra Liptov– mesta Liptovský Mikuláš, Thermal parku Bešeňová, Aquaparku Tatralandia, Jasnej Nízke Tatry, mesta Ružomberok, Ružomberok - Malinô Brdo a mesta Liptovský Hrádok. Zoznam členských obcí: Bešeňová, Bobrovec, Demänovská Dolina, Ižipovce, Liptovská Sielnica, Liptovské Sliače, Ľubeľa, Malatíny, Partizánska Ľupča, Pavčina Lehota, Pavlova Ves, Smrečany, Trstené

Region Liptov  

Winter gide