Page 1

Kobarid

Kobari˘ka zgodovinska pot

K O B A R I D

T O L M I N

2

KOBARID, eno najbolj znamenitih zgodovinskih

Smaragdna SO∏A ponuja prvovrstne možnosti za kajakaštvo, rafting, športno ribištvo in druge vodne športe.

mest v Sloveniji, je bil naseljen že v HAL©TATSKI DOBI, razcvet pa je doživel v rimskem obdobju. Znan je predvsem po BITKI PRI KOBARIDU« oktobra 1917, ki je kraj postavila na svetovni zemljevid. Med drugo svetovno vojno je bil središče osvobojenega ozemlja Kobariške republike. V bližini je znamenita poznoantična višinska naselbina TONOCOV GRAD.

6

OKOLI©KE GORE nudijo izvrstne pogoje za planinarjenje, jadralno padalstvo, gorsko kolesarstvo in alpinizem.

Kobarid je tudi KULINARI»NA prestolnica Primorske, saj premore več vrhunskih restavracij.

Zgodovinski dogodki so predstavljeni v KOBARI©KEM MUZEJU, ki je leta 1993 prejel muzejsko nagrado Sveta Evrope.

13

Kobari≤ka zgodovinska pot

5

Pot povezuje kraje v okolici Kobarida, kjer so pomembni zgodovinski, kulturni in naravni spomeniki.

4

16 20

s

2

1

Dolga je PET KILOMETROV, za oglede potrebujete od TRI DO PET UR.

s s s

15

3

6

16

12

7 5

Če želite najeti vodnika za vodenje po poti, pokličite v TIC KOBARID:

1

10 19

11

T: 05 38 00 490

2

E: info.kobarid@lto-sotocje.si

www.dolina-soce.com

9

8 17

1

Kobari≤ki muzej

1

Muzej prikazuje dogajanje med prvo svetovno vojno na soški fronti ter še posebej 12. soško bitko, ki je znana kot BITKA PRI KOBARIDU«. Bila je eden največjih spopadov v gorati pokrajini v zgodovini, ob 11. soški bitki največji vojaški spopad na slovenskih tleh, najuspešnejša prebojna operacija v prvi svetovni vojni in eden prvih primerov bitke z elementi bliskovite vojne. Na kratko je predstavljena tudi ZGODOVINA KOBARI©KE od prazgodovine do danes. Za prispevek k evropski kulturni dediščini je muzej prejel MUZEJSKO NAGRADO SVETA EVROPE za leto 1993. Odprt je vse dni v letu.

18 9

KOBARIŠKA ZGODOVINSKA POT

POŠTA

RAZGLEDNA TOČKA

BAR

INFORMACIJE

BANKA / BANKOMAT

ŠPORTNO PLEZANJE

NASTANITEV (1 - 20)

LEKARNA

AVTOBUSNA POSTAJA

KULTURNA IN ZGODOVINSKA ZNAMENITOST

GOSTILNA, RESTAVRACIJA

ZDRAVSTVENI DOM

BENCINSKI SERVIS MUZEJ

PARKIRIŠČE

ŠPORTNA AGENCIJA TURISTIČNA AGENCIJA

MEHANIČNA DELAVNICA MANJŠA MUZEJSKA ZBIRKA

TRGOVINA

IGRIŠČE VOJAŠKO POKOPALIŠČE

2

3

Italijanska kostnica

Tonocov grad

Kostnica je zgrajena na Gradiču okoli CERKVE SV. ANTONA. Do nje vodi cesta, ob kateri so postavljene postaje križevega pota.

Tonocov grad je skalna vzpetina blizu Kobarida, ki je bila zaradi svoje naravno zavarovane lege skozi stoletja uporabljena kot NASELBINA. Poseljen je bil v različnih obdobjih od bakrene dobe do srednjega veka. Največji razcvet je naselbina doživela v poznorimski in poznoantični dobi, v času od 4. do 6. stoletja n. š. Ob koncu 5. stoletja je bila na griču zgrajena naselbina z več kot dvajsetimi hišami in več cerkvami. Odlično ohranjene stavbne ostaline ter bogate najdbe uvrščajo Tonocov grad med najpomembnejše POZNOANTI»NE VI≥INSKE NASELBINE V VZHODNIH ALPAH.

Kostnico je septembra 1938 otvoril Benito Mussolini. Zgrajena je v obliki osmerokotnika s tremi koncentričnimi krogi, ki se zožujejo proti vrhu, prav na vrhu pa stoji cerkev sv. Antona, posvečena leta 1696. V kostnico so bili z okoliških vojaških pokopališč preneseni posmrtni ostanki 7014 znanih in neznanih italijanskih vojakov, padlih v prvi svetovni vojni.

2

s

3


6

Slapovi potoka Kozjak Potok Kozjak, levi pritok Soče, izvira v več povirnih krakih visoko pod Krnčico (2142 m), teče skozi več korit in pada v ©ESTIH SLAPOVIH. V iztočnem ustju spodnjih korit je nastal najbolj slikovit slovenski slap – VELIKI KOZJAK. Slap je izdolbel nekakšno podzemeljsko dvorano, katere dno zaliva prostran tolmun modrozelene barve, stene pa so zasigane kot v kraških jamah. 15 metrov visok bel steber vode ponuja sprehajalcem nepozaben prizor.

4

5

4

5

Italijanska obrambna Ërta

Soteska SoËe

S Tonocovega gradu nas steza, ki so jo uporabljali že staroselci, deloma pa dogradili italijanski vojaki med prvo svetovno vojno, pripelje k Soči.

Od Trnovega ob Soči do Kobarida teče Soča v GLOBOKI SOTESKI s številnimi tolmuni, brzicami in ogromnimi skalami v rečni strugi. Pred Napoleonovim mostom se zgornji tok Soče končuje s približno 200 metrov dolgimi, do 15 metrov globokimi in na najožjem delu le 2 metra širokimi koriti.

V prvi svetovni vojni je italijanska vojska zgradila v Posočju TRI OBRAMBNE »RTE. Del tretje obrambne črte se je vil ob desnem in levem bregu Soče. Zgodovinska pot nas pelje skozi strelske jarke, utrdbe in zgradbe, namenjene obrambi prehoda čez Sočo in cestam na desnem bregu Soče.

6

Desni in levi breg Soče povezuje nova, 52 METROV DOLGA BRV, zgrajena prav na mestu, kjer je že bila med prvo svetovno vojno. Brv sta leta 1998 zgradila Kobariški muzej in Turistično društvo Kobarid. 5

9

A B C D E

KOBARIŠKA ZGODOVINSKA POT

F

TEMATSKA POT KOBARIŠKO BLATO-NADIŽA

G H

7

POT NA VELIKI ROB

Italijanska obrambna Ërta

HULJEVA POT

6

POT NA OZBEN

Ko se vračamo od slapov Kozjaka, se pot odcepi levo navzgor k UTRDBAM IZ PRVE SVETOVNE VOJNE. Na vzpetini kraljujeta MITRALJEZNO GNEZDO in OPAZOVALNICA. Nedaleč stran je v pobočje stisnjena urejena KAVERNA, ki sodi v niz zaklonišč, razporejenih v sistem krožne obrambe. Večina teh je zasutih, le tri so odkopana. Z vrha opazovalnice se ponuja prelep razgled na velik del zgodovinske poti in na zelene tolmune Soče.

SOŠKA POT

GAMSOVA POT ZGODOVINSKA POT IDRSKO

3

4 5

Od tu se odcepi pot, ki vodi po urejenih in označenih vojaških cestah po pobočjih Ozbena proti Drežnici in Ladram.

7

9

8

Napoleonov most Oba bregova Soče pod Kobaridom je že v davnih časih povezoval most. STARI MOST IZ LETA 1750 so poimenovali Napoleonov most, saj je čezenj korakala Napoleonova vojska. 24. maja 1915, dan po vojni napovedi, so umikajoči se avstrijski vojaki most za seboj razstrelili. Italijani so nato zgradili sprva leseni, kasneje pa železni most.

8 2

1

Med drugo svetovno vojno so partizani branili osvobojeno ozemlje Kobariške republike tudi pri mostu. V spomin stojita tam DVE OBELE±JI. 9

Muzej sirarstva

INFORMACIJE

LAŽJA POHODNIŠKA POT

MUZEJ V NARAVI

PARKIRIŠČE

TEŽJA POHODNIŠKA POT

VOJAŠKO POKOPALIŠČE

TRGOVINA

LAŽJA KOLESARSKA POT

BOJIŠČE IZ 1. SV. VOJNE

BENCINSKI SERVIS

SLAP

ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE

RAZGLEDNA TOČKA

JADRALNO PADALSTVO PRISTAJALIŠČE

BAR

ŠPORTNO PLEZANJE VSTOPNO IN/ALI IZSTOPNO MESTO NARAVNA ZNAMENITOST

9

Muzej sirarstva (s stalno razstavo Od planine do Planike) je muzej Mlekarne Planika, ki svoje okusne proizvode razvija iz večstoletne TRADICIJE POSO©KEGA SIRARSTVA. Dediščina planin in planinskega pašništva je predstavljena z etnološkimi eksponati, dokumentarnim filmom in rekonstrukcijo planinskega stanu z vso pripadajočo opremo za predelavo mleka. V trgovinici lahko kupimo znameniti sir TOLMINC, druge mlečne izdelke in tipične izdelke domače obrti.

INFORMACIJE:

LTO SotoËje − TIC Kobarid Trg svobode 16, SI−5222 Kobarid t: 05 38 00 490 e: info.kobarid@lto-sotocje.si www.dolina-soce.com

NASTANITEV KULTURNA IN ZGODOVINSKA ZNAMENITOST

GOSTILNA, RESTAVRACIJA

MUZEJ

KAMP

Izdal: LTO Sotočje, 2014 • Fotografije: Željko Cimprič, Janko Humar, Matevž Lenarčič, Tomaž Ovčak, Marko Grego, Andraž Krpič, Paolo Petrignani • Zemljevidi: Kartografija d.o.o. Oblikovanje: Ivana Kadivec • Tisk: Gorenjski tisk

8

Kobariška zgodovinska pot  

Obvezna tura za vse obiskovalce Kobarida povezuje naravne znamenitosti z zgodovinskimi spomeniki.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you