Page 1

Slovenia

Gorski Maraton 4 Obèin

Podbrdo - Slovenija, 16. 06. 2012

Podbrdo Slovenia

Podbrdo

, majhna gorska vasica v Baški grapi, že

desetletje na tretji vikend v juniju organizira spektakularni

Gorski maraton štirih obπin (GM4O). Maraton poteka po planinskih poteh, ki nas iz Petrovega Brda povedejo na ∏rno prst, se spustijo globoko v dno Baške grape, na drugi strani pa ponovno dvignejo na vrh Porezna in zakljuπijo krog nazaj v izhodišπu. V letu 2011 se je proga za spoznanje spreminila – namesto nazaj na Petrovo Brdo se po stari vojaški poti spusti naravnost v Podbrdo. Ideja ekstremno zahtevnega tekmovanja se je spoπetka marsikomu zdela privleπena za lase. Vendar je izjemno naravno okolje, še bolj pa požrtvovalnost in gostoljubnost množice v organizacijo vkljuπenih domaπinov, že prvo tekmo proslavilo kot enega najpomembnejših dogodkov obmoπja in

kot odmevno, doživetij polno sreπanje, ki se ga vrhunski športniki vsako leto z veseljem udeležujejo v vedno veπjem številu.

Jubilejni deseti GM4O je bil tako kronan s svetovnim prvenstvom v gorskem maratonu (8th WMRA World Long Distance Mountain Running Challenge), osmem po

Informacije:

Info

LTO Sotoèje: 05 38 00 480 Uradna GM4O stran: www.gm4o.si E-po¹ta: info@gm4o.si Veè informacij o ¹ir¹i destinaciji: www.dolina-soce.com

vrsti in prvem na slovenskem ozemlju.


(najvi¹ja toèka)

400

200

8

7

1420 m - Prehod

800 m - Rovt 1000 m- Durnik 1 1152 m - Durnik 2

510 m - ®etl

600

15

13

560 m - Obloke

6

803 m - Petrovo Brdo

800

Nadmorska vi¹ina (m)

5

START

16

14

669 m - Znojile

1000

620 m

2

1

817 m - Kal

1200

3

985 m - Sedlo

1400

4

1450 m- Kobla

1600

1273 m - Vrh Baèe

1230 m - Kovce

1800

17

12 11

9

520 m - Podbrdo

1760 m - Èez Suho

980 m - Robar

2000

1590 m - Porezen

PROFIL PROGE in okrepèevalnice

CILJ

10

361 m - Hudaju¾na (najni¾ja toèka)

0 0

1

2

3

Dol¾ina (km)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

©DLAN

3

INFORMACIJE o progi:

Črna prst 1.844 m

START: Petrovo Brdo (803 m), ob 8.00 uri

4

NAJVI�JA TOÈKA: ∏ez Suho (∏rna prst), 1.760 m

Èez Suho 1.760 m

CILJ: Podbrdo, 520 m

6

Str¾i¹èe

PRIÈAKOVANI ÈAS ZMAGOVALCA: 3 ure 30 minut

Kal

1

Baèa pri Podbrdu

NAJNI®JA TOÈKA: Hudajužna, 361 m DRUGA NAJVI�JA TOÈKA: Porezen 1.590 m

2

Vrh Koble 1.498 m

5

SKUPNA DOL®INA: 38,5 km

Petrovo Brdo

START

Podbrdo

803 m

CILJ

520 m

SKUPNA VI�INA VZPONOV IN SPUSTOV: 5.300 m

17

7

OKREPÈEVALNICE: 17 okrepπevalnic s pijaπo in prigrizki

Znojile

ÈASOVNA OMEJITEV: 8 ur

Podporezen

8

REGISTRACIJA: registracija bo zakljuπena 30 dni pred dnevom tekme; podrobnosti so objavljene na www.gm4o.si

DOSEDANJI REKORD: Ženske: Ines Hižar: 3:56:25 (2004)

Hudaju¾na 361 m

9

Moški: Marko Šubic: 3:21:52 (2004)

Obloke

10

11

15

Österreich VILLACH

Tarvisio Kranjska Gora Bovec

Bohinjska Bistrica

Kobarid

Tolmin

Cividale Cividale

vrh

Most na SoËi

glavna cesta skozi Baško grapo

Bled

Ëa

So

Kobarid Tolmin UDINE

okrepπevalnice

KLAGENFURT

Tarvisio

UDINE

16

proga Wien

KLAGENFURT

VILLACH

Italia

Porezen 1.630 m

14

13

12

Salzburg

Lienz

Durnik 1.152 m

KRANJ

KRANJ

Podbrdo

KAKO do nas: glej www.gm4o.si

Cerkno

LJUBLJANA LJUBLJANA

GORIZIA GORIZIA

Ronchi Treviso Treviso Venezia Venezia

NOVA GORICA

Slovenija

o

nz

Iso

Izdal: TD Podbrdo 2012 Foto: Janko Humar, Marjan Rekar Karte: Dušan Kogoj, Google maps Oblikovanje: Ivana Kadivec; Tisk: Romikron

Zagreb

NOVA GORICA

TRIESTE TRIESTE

KOPER

KOPER

Rijeka

ORGANIZACIJA: TD Podbrdo, LTO Sotoπje, AZS

Gorski maraton 4 občin  

V letu 2012 bo 11. Gorski maraton štirih občin (GM4O) veljal tudi kot 3. državno prvenstvo in VALETUDO MOUNTAIN RUNNING INTERNATIONAL CUP -...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you