Page 1

Relevante telefonnumre Administration Odense Social-Filantropiske Boligselskab (hvis du vil klage over, at en nabo ikke overholder ordensreglementet) Albanigade 44 1., 5000 Odense C Tlf.: 6612 4344, Mail: osfb@domhusgaarden.dk Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune (hvis du er bekymret for et barn under 18 år) Mail: buoest.buf@odense.dk Telefon i dagtimerne: 6551 8500 Døgntelefon (B&U vagten): 4034 4642 Odense Kommune (hvis du er bekymret for en voksen nabo) Jørn Olesen, Socialcentret, Mobiltlf.: 2943 5807 Mail: jfo@odense.dk eller udsatteteamet@odense.dk Thomas Nielsen, Virksom Dialog (psykiatri + borgere over 65 år): Mobiltlf.: 4052 8038, Mail: thn@odense.dk eller stkontaktpersonordningen@odense.dk Politiet I akutte tilfælde: Tlf: 112 Anmeldelser: Tlf.: 114 – vælg herefter 1 Øvrige henvendelser: Mail: fyn@politi.dk eller til Helene Kirkeløkke, Mail: hkr005@politi.dk Beboerkonsulent Annette Schiønning, Mobiltlf.: 5195 0360; Mail: ahs0411@gmail.com Varmemester Erik Persson, Mobiltlf.: 2149 2472, Mail: e.persson@mail.tele.dk, Træffetid kl. man-ons & fredag kl. 8.30-9.00, tors. Kl. 16.30-17.00 Klingstrupvænget 1, kælderen.

Hvad kan jeg gøre, hvis naboskabet er svært?


Kære beboere

Bekymring for en nabo (barn)

Når man bor tæt sammen, kan naboskabet nogle gange blive en udfordring.

Hvis din bekymring gælder et mindreårigt barn (under 18 år), er du forpligtet til at kontakte Odense Kommune. Det er faktisk strafbart ikke at gøre noget.

Du har forskellige handlemuligheder, hvis du kommer i en situation, som du ikke mener, du kan løse med en snak med din nabo.

Pjecen fortæller derfor, hvad du kan gøre hvis:     

Du mener, en nabo overtræder boligområdets ordensreglement Du oplever larm fra Aktivitetshuset Du mener, at din nabo har gjort noget strafbart Du er bekymret for dine naboers børn Du er bekymret for en voksen nabo

Bekymringen kan eksempelvis skyldes:     

At forældre har et stort forbrug/misbrug af alkohol eller stoffer At barnet ikke har en fast daglig rutine omkring spise- og sengetider At barnet ikke får den rette omsorg og opsyn i forhold til barnets alder At barnet bliver udsat for fysiske eller psykiske overgreb At barnet har en bekymrende adfærd – f.eks. er voldelig

Se kontaktoplysninger på bagsiden af pjecen! Du kan også kontakte beboerkonsulent Annette Schiønning.

Bekymring for en nabo (voksen) Du er i øvrigt altid velkommen til at kontakte beboerkonsulent Annette Schiønning, hvis du har brug for hjælp til at finde ud af, hvad der er muligt og bedst for dig at gøre i den givne situation.

Du kan eksempelvis være bekymret for, om din nabo kan tage vare på sig selv på grund af misbrug, fysisk eller psykisk sygdom.

Med venlig hilsen Ruth Persson Afdelingsbestyrelsesformand Rødegårdsparken

Irene Petersen Afdelingsbestyrelsesformand Klingstrupvænget

Hvis du er bekymret for en voksen nabo, er det vigtigt, at du reagerer og kontakter Odense Kommune.

Annette Schiønning Beboerkonsulent

Du kan få en tilbagemelding fra Odense Kommune, om de har fået etableret kontakt til din nabo. Samtidig skal du være opmærksom på, at eventuel hjælp fra kommunen er et frivilligt tilbud, som borgeren kan sige nej til. Se kontaktoplysninger på bagsiden af pjecen! Du kan også kontakte beboerkonsulent Annette Schiønning.


I helt grove tilfælde ophæves lejemålet.

Sådan bliver en klage behandlet! I grove tilfælde sendes en påmindelse til beboeren

Boligselskabet modtager klagen

Den beboer, som har sendt klagen, får brev fra boligselskabet om, at klagen er modtaget

Boligselskabet beder afdelingsbestyrelsen om en kommentar til klagen

Boligselskabet vurderer klagen og indhenter eventuelt yderligere materiale

Bemærk: Boligselskabet har kun mulighed for at sanktionere overfor adfærd, som overtræder ordensreglementet.

I helt almindelige tilfælde (eks. støj) sendes en henstilling til beboeren Hvis klagerne fortsætter sendes en påmindelse til beboeren Hvis klagerne fortsætter indbringes sagen for beboerklagenævnet

Hvis klagerne fortsætter opsiges/ophæves lejemålet Hvis beboeren ikke flytter, eller der gøres indsigelser, indbringes sagen for boligretten / fogedretten

Du har i nogle tilfælde selv mulighed for at rejse en sag i Beboerklagenævnet. Læs mere på: http://www.odense.dk/topmenu/borger/bymiljoe/bolig%20og%20byggeri/hu slejenaevnet%20og%20beboerklagenaevnet/~/media/BKF/TINH/HLN/Folder% 20beboerklagenvn%202013.ashx


Larm fra Aktivitetshuset

Overtrædelse af ordensreglement

Du kan aflevere en skriftlig klage til varmemester Erik Persson, hvis du er generet af larm eller andet fra huset, når der holdes private arrangementer.

Du har mulighed for at skrive en klage til boligselskabet, hvis en nabo overtræder ordensreglementet. Det kan eksempelvis være i tilfælde med støjende adfærd, høj musik, løse hunde, forsømte husdyr, forbudt parkering af cykler og genstande i opgange eller andet.

Varmemesteren vil herefter tage kontakt til den eller de personer, du klager over. Afhængigt af klagens indhold kan det betyde, at den person, du klager over, ikke kan leje huset fremover. Varmemesteren orienterer Husrådet om den modtagede klage.

Strafbar adfærd Du kan kontakte politiet, hvis en nabo har en adfærd, som er strafbar efter straffelovens bestemmelser. Det kan f.eks. være fysiske eller psykiske trusler, salg af euforiserende stoffer eller indtrængning på privat grund Se kontaktoplysninger på bagsiden af pjecen. Bemærk: Politiet har KUN mulighed for at træde til, når der er tale om strafbar adfærd eller risiko for strafbar adfærd.

Du modtog det gældende ordensreglement fra boligselskabet, da du flyttede ind. Du kan også se hele ordensreglementet på vores hjemmeside www.sprp.dk eller få en kopi i Aktivitetshuset. Hvis du ønsker at klage over en nabo, er det vigtigt præcist at kunne beskrive, hvilke forhold der er årsag til klagen. Det kan være i form af korte dagbogsnoter. Klagen får mere vægt, hvis flere naboer skriver under på klagen, og hvis boligselskabet modtager flere klager over de samme overtrædelser inden for en kort tidsperiode (f.eks. 3 - 4 måneder). Som klager er du anonym, indtil sagen eventuelt ender i Beboerklagenævnet eller Retten. Se kontaktoplysninger på bagsiden af pjecen! Hvis du har svært ved selv at formulere en klage, er du velkommen til at kontakte beboerkonsulent Annette Schiønning.

pjece-nar-naboskabet-faerdigt-eksemplar-ahs-1  
Advertisement