Page 1

HUSRÅDETS ANSVARSOMRÅDER

Jan. 2014

Som frivillig /tovholder på en aktivitet har du en kontaktperson i Husrådet.

Aktiviteterne / ansvarsområderne er fordelt således mellem Husrådets medlemmer:

Rikke

Poul

Lotte

Peter

Søren

Køkken

Udlejning

Maddag

Zumba

Gåture

Banko

Sal/mødelokale

Syklub

Rengøring

Værksted

Bytteservice Genbrugsen

Strikkeklub

Toiletter

Kreativt kursus

Kvindeklub

Børn- og ungeaktiviteter

Computer

Dansk

Foredrag

Petanque Kontaktpersonen er relevant, hvis du har spørgsmål, forslag eller problemer ift. planlægning og afvikling af aktiviteten i Huset. Kontaktpersonen skal endvidere kontaktes, hvis der generelt er noget, som kræver en drøftelse eller godkendelse af Husrådet.

Sådan får du kontakt:  Du er meget velkommen til at skrive til Husrådet på deres mailadresse: husraadetsprp@gmail.com Skriv gerne navnet på kontaktpersonen i emnefeltet, så får vedkommende din besked  Mød op til Husrådets møder tirsdage i ulige uger kl. 18.30 i Aktivitetshuset  Ring evt. til Annette, som kan formidle kontakten videre. Tlf.: 5195 0360

oversigt-husrad-2014  
oversigt-husrad-2014  
Advertisement