Page 1

Odense Social-Filantropiske Boligselskab Afd. 4 Rødegårdsparken og Afd. 5 Stærmosegårdsparken

Nødhjælpsliste Ved rørsprængninger – sprængte radiatorer og andre VVS - installationer samt problemer med afløb, hvor reparation ikke kan vente til normal arbejdstid, kan flg. telefonnr. benyttes: 2030 1617: VVS-montør.

Såfremt det er EL- installationen, det drejer sig om, kan flg. telefonnr. benyttes: 6612 9020: EL- installatør Bay-Kastrup.

Vær opmærksom på, at håndværkere kun må bestilles i tilfælde, hvor skadens omfang og karakter gør det absolut nødvendigt. Varmemesteren underrettes i så fald først kommende arbejdsdag.

Varmemesterkontorets åbningstider: mandag, tirsdag, onsdag samt fredag kl. 8.30 – 9.00 torsdag kl. 16.30 – 17.00

Varmemesterkontorets telefonnr.: 6615 8173 eller mobilnr.: 2149 2472 I nødstilfælde kan varmemester Erik Persson evt. træffes privat på telefonnr.: 6615 8250

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelserne & Varmemesteren

ny-nodhjaelpsliste  
ny-nodhjaelpsliste  
Advertisement