Page 1

SLOGI – Gledališki muzej PEDAGOŠKI PROGRAMI za šolsko leto 2017/18


Kazalo Uvod ··················································································· 3 Interaktivna vodstva Voden ogled razstave ···························································· 4/5 Gledališki sprehod po Ljubljani ················································ 6/7 Vrtec in 1. triada OŠ Moje gledališče v malem ························································· 8 Gledališke maske ··································································· 8 Po stopinjah Talije ································································· 9 OŠ in SŠ Prostori gledališča ·································································· 10 Obleka naredi človeka ··························································· 11 Srečanje z Borštnikom ···························································· 12 2. in 3. triada OŠ ter SŠ Gledališki detektivi ································································· 13 Baročne odrske čarovnije ························································ 14 Po sledeh gledališke zgodovine ················································· 15 Znaki v gledališču ·································································· 16 3. triada OŠ in SŠ Elizabetinsko gledališče ··························································· 17 Ta veseli dan v gledališkem muzeju ·········································· 18 Sklenimo Zoisov Krog····························································· 19 SLOGI mobilni ····································································· 20 Napovedujemo ···································································· 21 Projekt Gleda(l)išče ······························································ 22/23

Seznam simbolov program je primeren tudi za osebe z okvaro vida program je primeren tudi za osebe z okvaro sluha 2


Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) je nacionalni javni zavod, ki se ukvarja z razvojem gledališke kulture in promocijo gledališke umetnosti ter že več kot 60 let razvija vlogo osrednjega nacionalnega muzeja za področje slovenskega gledališča. V zbirkah inštituta hranimo fotografije, gledališke liste, plakate, letake, pisma, rokopise, knjige, periodiko, časopisne, zvočne in video dokumentacijo, scenske in kostumske osnutke, kostume, makete ter drugo muzejsko gradivo.

SLOGI - Gledališki muzej Odpiralni čas: od ponedeljka do petka 09.00–17.00 ob sobotah 10.00–17.00 ob nedeljah in praznikih zaprto program je ustvarjalen oz. vključuje gledališki igro program približuje zgodovino gledališča program je mobilen in se lahko izvede tudi v vaši ustanovi 3


O POTEH K »NAJLEPŠI IZNAJDBI ČLOVEŠKEGA DUHA« NA SLOVENSKEM Mejniki v razvoju Dramatičnega društva v Ljubljani Na ogled samo še do januarja 2018!

interaktivno vodstvo, 45–60 minut Ustanovitev Dramatičnega društva v Ljubljani pred 150 leti pomeni začetek slovenskega gledališča moderne dobe. Razstava ob 150-letnici ustanovitve se osredotoča na prvih petdeset let delovanja Dramatičnega društva, pri čemer skuša osvetliti pomembne in odločilne mejnike na njegovi razvojni poti.

Primerno za OŠ, SŠ Cena: 2,00 EUR/osebo

4


HOJA za GLEDalIŠČEM. Od jezuitov do Cankarja Zopet na ogled od januarja 2018!

interaktivno vodstvo, 45–60 minut Stalna razstava gledališkega muzeja osvetljuje pot, ki jo je slovensko gledališče prehodilo od najzgodnejših začetkov v 17. stoletju do zgodnjega 20. stoletja. Slikovito predstavlja osebnosti in prostore gledališča ter njegovo vpetost v evropska kulturna dogajanja in vlogo pri oblikovanju slovenske nacionalne zavesti. Varianta: Gledališče na dotik (taktilno vodstvo), Jeziki gledališča (vodstvo v slovenskem znakovnem jeziku).

Primerno za OŠ, SŠ Cena: 2,00 EUR/osebo

5


Gledališki sprehod po poti Kapucinske procesije interaktivno vodstvo, 90 minut Udeleženci odkrivajo zgodovino gledališča kar na licu mesta. Pod vodstvom se sprehodijo po osrčju Ljubljane, po poti kapucinske procesije iz 17. stoletja, do krajev, kjer so jezuiti nekoč uprizarjali šolske igre in kjer so igrale potujoče gledališke skupine. Na sprehodu izvejo, kje je stalo prvo stalno gledališče v Ljubljani in kateri kulturni hrami iz tistega časa so še danes dejavni. Varianta: Namesto vodstva lahko udeleženci sami raziskujejo poti slovenskega gledališča v Ljubljani s pomočjo delovnih listov.

Primerno za OŠ, SŠ Cena: 2,00 EUR/osebo

6


Gledališki sprehod po sledeh Dramatičnega društva interaktivno vodstvo, 90 minut Leta 1867 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Dramatično društvo, kar velja za začetek organiziranega gledališkega delovanja na Slovenskem. Na gledališkem sprehodu bomo sledili razvoju in profesionalizaciji slovenskega gledališča od prvih zametkov do ustanovitve slovenskih narodnih gledališč. Kulturno dediščino gledališča in slovenske dramatike bomo odkrivali kar na licu mesta v spreminjajočem se urbanem okolju ter jo umestili v zgodovinski, družbeno-politični in arhitekturni kontekst. Varianta: Namesto vodstva lahko udeleženci sami raziskujejo poti slovenskega gledališča v Ljubljani s pomočjo delovnih listov.

Primerno za OŠ, SŠ Cena: 2,00 EUR/osebo

7


Moje gledališče v malem ustvarjalna delavnica, 60 minut S pomočjo stalne razstave bomo raziskovali razvoj gledaliških stavb na Slovenskem in spoznali značilnosti gledaliških predstav. Nato si bodo udeleženci izdelali čisto pravo malo gledališče z lutkami in pripravili kratke igre.

Gledališke maske ustvarjalna delavnica, 60 minut V delavnici se vrnemo v čas grške antike. Otroci bodo odkrivali korenine gledališča, kot ga poznamo danes, izvedeli, kje in kako so v grškem gledališču uprizarjali igre, in spoznali antične gledališke maske. Ustvarjali bodo pisane gledališke maske in ugotovili, kako se spremeni igra na odru, če nosimo masko.

Primerno za vrtec in 1. triado OŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

8


Po stopinjah Talije interaktivno vodstvo, 90 minut Potovanje skozi čas se začne v grški antiki, kjer se je rodilo gledališče, kot ga poznamo danes. Na interaktivnem vodstvu učenci spoznajo Talijo in druge muze grške mitologije, si ogledajo različne oblike gledališč, se preizkusijo v gledališki igri in pri tem prepotujejo zgodovino slovenskega gledališča.

Cilji programa: • prepoznavanje časa (nekoč in danes) • spoznavanje gledaliških prostorov in gledaliških izraznih sredstev • razumevanje gledaliških izrazov • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje gibanja in komunikacije

Primerno za 1. triado OŠ Cena: 2,00 EUR/osebo

9


Prostori gledališča interaktivno vodstvo, 90 minut Na stalni razstavi si bomo ogledali, kako so se prostori gledališča spreminjali skozi čas. Izvedeli bomo, kje so se odvijale verske igre, kje so nastopale potujoče gledališke skupine ter spoznali prve gledališke stavbe na Slovenskem. Skupaj bomo sestavili tloris gledališča in ugotovili, kako so razporejeni gledališki prostori.

Cilji programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • spoznavanje razvoja gledališke arhitekture • spoznavanje gledaliških prostorov • razumevanje gledaliških izrazov • razvoj prostorskega razmišljanja

Primerno za OŠ Cena: 2,00 EUR/osebo

10


Obleka naredi človeka vodstvo z delavnico, 90–120 minut Na delavnici bomo raziskovali, kako se je gledališki kostum razvil skozi čas, kako danes nastaja kostum v gledališču ter kakšno sporočilnost lahko ima. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi kostum samo kos oblačila, ki pravzaprav zaživi šele z igro. Zato bomo poskusili oživljati kostume in jim z igro dati pomen, preden se še sami preizkusimo v vlogi kostumografov.

Cilji programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • spoznavanje gledaliških izraznih sredstev • razumevanje gledaliških izrazov • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje timskega dela in komunikacije

Primerno za OŠ in SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

11


Srečanje z Borštnikom vodstvo z delavnico, 90–120 minut Udeleženci spoznajo igralca Ignacija Borštnika ter preko njegove zgodbe odkrijejo takratne gledališke in družbene razmere na Slovenskem. Izvedeli bodo tudi zakaj se po njemu imenujeta osrednji slovenski gledališki festival Borštnikovo srečanje in najpomembnejša gledališka nagrada v Sloveniji. Na delavnici se na izkustveni način, z gibalnimi in govornimi vajami, seznanijo z razvojem igralskega poklica skozi zgodovino in izkusijo osnovne igralske tehnike. Cilj programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • spoznavanje igralskega poklica • spoznavanje osnov igralske tehnike • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje gibanja, govora in igre

Primerno za OŠ in SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

12


Gledališki detektivi vodstvo z delavnico, 90–120 minut Krajšemu vodenemu ogledu sledi domiselno in kreativno samostojno spoznavanje vsebin razstave. V raziskovalni igri se udeleženci podajo na »Hojo za gledališčem«. Po skupinah rešujejo različne naloge in tako raziskujejo zgodovino gledališča na Slovenskem. Ustvarjalne in miselne naloge zahtevajo dobro timsko delo ter hkrati spodbujajo domišljijo, interpretacijo in ustvarjalnost. Cilji programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • razumevanje gledaliških izrazov • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje timskega dela in komunikacije

Primerno za 2. in 3. triado OŠ ter SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

13


Baročne odrske čarovnije vodstvo z delavnico, 120 minut Na stalni razstavi se udeleženci seznanijo z baročnimi gledališkimi kulisami in odrsko tehniko iz preteklih časov. Izvedeli bodo, kako so nekoč spreminjali ozadje, poustvarjali morske valove in ustvarjali zvočne efekte. Nato sami izdelajo vrtljive kulise iz periaktov ter z lutkami na palici pripravijo kratke predstave v tehniki papirnatega gledališča. Cilji programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • spoznavanje gledališke tehnike • razumevanje gledaliških izrazov • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje timskega dela in komunikacije

Primerno za 2. in 3. triado OŠ ter SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

14


Po sledeh gledališke zgodovine vodstvo z delavnico, 120 minut Udeleženci spoznajo tekom vodstva različne vrste gradiv, virov in nosilcev sporočil, ki pripovedujejo o zgodovini gledališča na Slovenskem. Na delavnici izkusijo raziskovalno delo teatrologa. S pomočjo zgodovinskega gradiva (npr. gledališki plakati, kostumske in scenske skice, pisma, pogodbe, fotografije, …) poskušajo po skupinah rekonstruirati utrinke gledališke preteklosti. Cilji programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • spoznavanje zgodovinskih virov • spoznavanje raziskovalnega dela • razumevanje gledaliških izrazov • spodbujanje timskega dela in komunikacije

Primerno za 2. in 3. triado OŠ ter SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

15


Znaki v gledališču vodstvo z delavnico, 90–120 minut Delavnica je namenjena spoznavanju osnov analize in razumevanja gledaliških predstav, ki z gledalcem komunicirajo na različne načine. Udeleženci se tako teoretično kot praktično seznanijo z gledališkimi izrazili, z elementi uprizoritve in s sistemom gledaliških znakov ter z njihovim razvojem skozi zgodovino gledališča. Ob tem spoznajo tudi gledališke poklice.

Cilji programa: • spoznavanje gledaliških znakov • razumevanje gledaliških izrazov • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje timskega dela in komunikacije

Primerno za 2. in 3. triado OŠ ter SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

16


Elizabetinsko gledališče predstavitev z delavnico, 120 minut Udeleženci se bodo seznanili s Shakespearovo dobo in gledališkim življenjem tega časa. Po sprehodu skozi renesančna gledališča Londona se bo delavnica osredotočila na tragedijo Hamlet (po dogovoru lahko tudi Romeo in Julia ali drugo Shakespearovo dramo). Posvetili se bomo besedilu in njegovi sporočilnosti ter se po želji preizkusili tudi v igranju izbranih prizorov. Potrebno je vsaj osnovno znanje drame. Ob prijavi prejmete Hamleta v stripu (v elektronski različici). Cilj programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • razumevanje in analiza dramatike • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje gibanja, govora in igre • spodbujanje timskega dela in komunikacije

Primerno za 3. triado OŠ in SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

17


Ta veseli dan v gledališkem muzeju vodstvo z delavnico, 90–120 minut Udeleženci z vodstvom po stalni razstavi umestijo Antona Tomaža Linharta v zgodovino slovenskega gledališča. Na delavnici se nato na ustvarjalen način posvetijo njegovemu dramskemu delu (Županova Micka ali Ta veseli dan ali Matiček se ženi). Potrebno je vsaj osnovno znanje drame.

Cilji programa: • spoznavanje zgodovine gledališča • razumevanje in analiza dramatike • razvoj domišljije in ustvarjalnosti • spodbujanje gibanja, govora in igre • spodbujanje timskega dela in komunikacije

Primerno za 3. triado OŠ in SŠ Cena: 2,50 EUR/osebo

18


Sklenimo Zoisov krog kulturni dan V sodelovanju z Vodnikovo domačijo (www.vodnikovadomacija.si) Šiška vabimo šolske skupine na razsvetljensko obarvan kulturni dan. Na vodstvih in delavnicah bodo udeleženci v dveh ljubljanskih kulturnih ustanovah spoznali delo in življenje Antona Tomaža Linharta in Valentina Vodnika ter Zoisov vpliv nanju. Podroben program ter trajanje in cena kulturnega dne po dogovoru. Cilji programa: • celovitejši pogled na obdobje razsvetljenstva • spoznavanje različnih literarnih zvrsteh • spoznavanje zgodovine gledališča • razumevanje in analiza dramatike

Primerno za 3. triado OŠ in SŠ Cena: po dogovoru

19


SLOGI mobilni Naložili smo TESPISOV VOZ z izborom pedagoških programov, da otrokom in mladim pri vas, v vašem vrtcu, vaši osnovni ali srednji šoli, približamo gledališko dediščino in kulturo. Delavnice, ki lahko gostujejo po vsej Sloveniji, so v knjižici označene s kovčkom ( ).

Gostujočo delavnico izvedemo za skupino do 30 udeležencev. Za izvedbo pri vas potrebujemo: ustrezen prostor, ustvarjalne pripomočke (barvice, škarje ipd.) in tehnično opremo po dogovoru (ni obvezno). Cena: 120 EUR za 1 delavnico (do 30 oseb) 180 EUR za 2* delavnici (vsaka do 30 oseb) na isti lokaciji na isti dan

*

SLOGI gostuje od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro in ob sobotah med 9. in 14. uro. Termin po dogovoru.

Kulturni dan v SLOGI Za vas organiziramo gledališko obarvani kulturni dan po meri v sodelovanju z ljubljanskimi gledališči in drugimi kulturnimi ustanovami. Program po dogovoru traja od 180 do 300 minut in je izvedljiv za do 90 udeležencev (v treh skupinah). Podroben program, termin in cena po dogovoru. 20


Napovedujemo: Ivan Cankar, 1876–1918 Ob 100-letnici smrti slovenskega dramatika Ivana Cankarja bo Slovenski gledališki inštitut sodeloval pri postavitvi priložnostih razstav. Cankarjevo leto bomo v SLOGI – Gledališkem muzeju počastili s spremljevalnimi dogodki in pedagoškimi programi, ki bodo mladim približali dramska dela Ivana Cankarja in gledališko življenje njegove dobe. Podrobnejše opise delavnic (za OŠ 3 in SŠ) vam bomo posredovali tekom šolskega leta. Več informacij in prijave: sandra.jenko@slogi.si

Spremljajte naše napovedi na www.slogi.si ali se prijavite na elektronsko obveščanje o naših dogodkih na: mihael.cepeljnik@slogi.si. 21


22


Gleda(l)išče je petletni nacionalni kulturno-vzgojni projekt, ki temelji na kreativnem partnerstvu vzgojno-izobraževalnih zavodov s kulturnimi ustanovami in ustvarjalci na gledališkem področju. Projekt v formalno učno okolje vpeljuje neformalne, kreativne pristope za povečanje znanja o gledališču, uprizoritvenem procesu, dramatiki in dediščini gledališča. Z razvojem novih programov kulturno-umetnostne vzgoje ter s spletno platformo Zlata paličica projekt omogoča sistematično in kontinuirano spoznavanje kakovostne profesionalne gledališke produkcije za otroke in mladino, spodbuja obisk priporočenih gledaliških predstav ter razvija ustvarjalnost in gledališko pismenost otrok, mladih in strokovnih delavcev. S spodbujanjem kreativnih partnerstev in z usposabljanji za strokovne delavce v vzgoji, izobraževanju in kulturi projekt krepi izmenjavo znanj, pridobivanje novih kompetenc in obojestransko strokovno izpopolnjevanje. Izvedbeni del projekta zajema tri glavne module: •

Predstava pod drobnogledom, voden ogled gledališke predstave in model integracije obiska gledališča v učno okolje;

PreDRAMI se!, kreativno partnerstvo za razvoj prožne oblike poučevanja dramatike in gledališke dediščine;

Eden drug'mu ogenj dajmo, sklop strokovnih usposabljanj za strokovne delavce iz VIZ in kulture ter ustvarjalce.

Vodja projekta: Mojca Jan Zoran Koordinatorka projekta: Sandra Jenko, sandra.jenko@slogi.si 23


SLOVENSKI GLEDALIŠKI INŠTITUT – GLEDALIŠKI MUZEJ Mestni trg 17, 1000 Ljubljana 01 241 58 00, slogi@slogi.si, www.slogi.si www.facebook.com/slovenskigledaliskiinstitut

Pedagoški programi za šolsko leto 2017/18 Uredila in oblikovala: Sandra Jenko Ljubljana, junij 2017

Informacije in prijave: Sandra Jenko, kustosinja pedagoginja

01 241 58 18, sandra.jenko@slogi.si 24

SLOGI Katalog pedagoških programov 2017/18  
SLOGI Katalog pedagoških programov 2017/18  
Advertisement