Page 59

Meer LRPLN?

LRPLN

10

2012-10

Surf dan naar www.slo.nl/lrpln

LRPLN magazine over onderwijs en leerplanontwikkeling wereldwijs door grensoverschrijdende samenwerking

onderwijs zijn niet nieuw, t de oude ideeën.

opwindende samenhang tussen wetenschap en samenleving

Euclides, wiskundige en filosoof

dreigend tekort aan technici

Colofon LRPLN is een uitgave van SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Redactieadres: Postbus 2041, 7500 CA Enschede t 053-484 08 40. e. redactie-lrpln@slo.nl LRPLN nummer 10 is gemaakt door: Redactie: Jan van den Akker, Ria Benamirouche, Annette Thijs, Jessica van der Veen.

curriculumontwikkeling in suriname

magazine over onderwijs en leerplanontwikkeling

LRPLN

Geert ten Dam

Regel alleen wat echt moet

Met bijdragen van: Jan Berkvens, Christiane Berkvens-Stevelinck, Sandra Bos, Marry Dijkshoorn, Tiddo Ekens, Erna Ekkelkamp, Berend Kamphuis, René Leverink, Nienke Nieveen, Pieter Snel, Suzanne Visser, Hans de Vries, Michiel Zonneveld. Fotografie en beeldmateriaal: Anne Frank Stichting / Charlotte Bogaert, René Fokkink, iStockphoto, Jan Schartman, Rogier Veldman, Willem van Walderveen, G.C.P. van Wijk Strip: © Peter de Wit / Wilma Leenders / ComicHouse.nl

Aan- of afmelden? Weet u nog iemand die LRPLN zou willen ontvangen, meld deze persoon dan aan via www.slo.nl/lrpln Wilt u LRPLN niet meer ontvangen, dan kunt u dat ook doorgeven via www.slo.nl/lrpln.

LRPLN is een uitgave van SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Ontwerp: Station Noord, Eric van der Wal. Druk: Drukkerij Roelofs bv, Enschede. Distributie: LRPLN wordt gratis verspreid onder personen die zich in Nederland beleids­matig bezighouden met onderwijs en leren. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SLO. LRPLN is naar beste weten en zorgvuldig samengesteld. SLO is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. ISSN-nummer: 1875-7472

2012/10

LRPLN

59

LRPLN10  
LRPLN10  

LRPLN is het corporate magazine van SLO over algemene onderwijs- en leerplanontwikkelingen. Het blad verschijnt 2 keer per jaar en is bedoel...

Advertisement