SLO Stichting Leerplanontwikkeling

SLO Stichting Leerplanontwikkeling

Enschede, Netherlands

SLO is het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. Al 30 jaar geven wij inhoud aan leren en innovatie in de driehoek tussen overheid, wetenschap en onderwijspraktijk. Onze expertise bevindt zich op het terrein van leerplannen: het omschrijven van doelen, inhouden en organisatie van leren.

SLO is the Netherlands institute for curriculum development.
We are bridging the contexts of policy, research, and practice.
Our expertise focuses on the development of curricular goals and content for various educational levels, from national policy to classroom practices.

www.slo.nl