Page 1

Svetlana Dragojević

urbana utopija urban utopia

şehir ütopyası

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

1


Svetlana Dragojević

urbana utopija urban utopia şehir ütopyası tekst yazar text Pavle Goranović

3 jun / haziran / june 2011


4

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


urbane utopije

Italo Kalvino je volio Torino, smatrao ga je čak idealnim gradom za pisanje, jer tu su, „prošlost i budućnost izraženije od sadašnjosti“ i jer poziva na „strogost, na stil“. On govori o gradovima koje prisvajamo čitanjem, o Njujorku kao najjednostavnijem gradu, Parizu i Rimu kao gradovima o kojima je previše napisano. Na koncu, Kalvino je stvorio i fascinantne „Nevidljive gradove“. U potrazi za stvarnim i izmaštanim gradovima odvija se i slikarstvo Svetlane Dragojević. Sveprisutna je rafinirana filozofija grada kojom se objašnjavaju njeni osnovni motivi, čitav mikrokosmos izgrađen od opsesivnih prizora, naizmjenično smještenih u prostore stvarnosti i mašte. Svetlana Dragojević stvara jednu imaginarnu mapu mjestâ koja joj se ukazuju i kojima suptilno i sigurno objašnjava svijet oko sebe. A taj svijet je satkan od raznovrsnih građevina, baš kao što raznovrsna mogu biti osjećanja svijeta i raspoloženja prema onome što se odvija tu, oko nas, u našim susretima sa atmosferama koje nas i naše misli okružuju. Te građevine nerijetko se naslanjaju jedna na drugu ili žive posve samostalno, privlače nas na različite načine. Pojam grada u svojoj punoći podrazumijeva susret sa mnogim, često i nepredvidljivim ispoljavanjima; tako je i u ovim radovima. Postoji više ravni grada – više nivoa slike. Dok punoća kolorita uvjerljivo ukazuje na boje zastora nekog grada. Tako naviru cjeline, koje opet čine neke cjelovite oblike, u kojima se odigrava javni i tajni život učmale i zamišljene, lijene i razigrane, ljudske zajednice. A gdje je naše mjesto? Valjda, parafrazirajmo Siorana, negdje između bića i nebića, između dvije fikcije. Na radovima Svetlane Dragojević, dakle, dominiraju neka mjesta, neki predjeli. A to mogu biti i mjesta u srcu, predjeli razmišljanja, putevi saznanja, nekad vijugavi, nekad određeni pravilnim linijama. Opet su to mogućnosti dospijevanja do svijeta, do sebe, do nas. To su vizije od kojih se sastavljaju red i košmar, sklad i metež - u istom ambijentu postavljeni. Hramovi su to egzistencije koja se uvijek drugačije doživljava. U tom zahtjevnom procesu, umjetnica vješto sačinjava redosljed simbola, gradi jednu arhitekturu mogućeg smisla. I pri tom ne zaboravlja da slika (da grad!) ipak mora nositi neku ljepotu. Njena sposobnost da primijeti omogućava nam da se lako prepustimo tim tajanstvima, pločnicima i svjetionicima, stubištima i kulama, bedemima i trgovima, prozorima u kojima se ogleda more... Vidjećemo tu i Mediteran, i to ne nužno u motivima, koliko u osobenom senzibilitetu umjetnice.

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

5


U likovni izraz Svetlane Dragojević ušli su, vjerovatno s istom namjerom, viđeni pejzaži i oni do kojih se došlo intuicijom. Ovdje se i spoj civilizacija odvija u prirodnom susretu. Takođe, susret drevnog i savremenog je moguć, na svim onim mjestima gdje se promišlja o položaju čovjeka. Tako i u ovim lavirintima posmatramo kako se smjenjuju, recimo, barokne i ekspresivne strukture, unutar urbanih doživljaja vavilonske zbrke koja stoljećima traje. Kao da najveća čuda nijesu ona koja očima vidimo. Toliko neobičnih realnosti vidimo, skladnih i suprotstavljenih, u Jedno posloženih; treba im pronaći mjesto u mislima i u slikama. Nema ovdje sporenja sa civilizacijom u kojoj živimo, niti rasprave sa onim prethodnim. Štaviše, naglašeno je uvažavanje nasljeđa starih civilizacija, svega što je čovjek po nekom svom obrascu stvorio. Ovo slikarstvo nalazi se, takoreći, u mreži civilizacija – a to podrazumijeva i snažnu pripadnost gradu, kao trajnom simbolu ljudskog postojanja. Svetlana Dragojević je svjesna da razumijevanje grada nudi raznovrsne mogućnosti; u njegovim meandrima sve je odživljeno. Pod njegovim se svodovima dešava sve što trebamo osjećati i spoznavati. Stoga su ove urbane utopije u fantastičnom nizu, nizu koji funkcioniše kao provjereni osjećaj prostora i vremena. Ispod fasada (a zato su i one takve, naoko krhke, naoko u izmaglici i lelujavom snoviđenju) odvijaju se nekim svojim redom dobro i zlo, i pozivaju na zapitanost ili potpuno otuđenje. Ovo su slike prožimanja. Taj izdvojeni kosmos čini nam bliskim pouzdano ushićenje činom stvaranja koje prepoznajemo kod umjetnice. I tako, predstavljeni doživljaj cjelina u kojima se dešavaju sve stvari, osjećamo svojim, ta sloboda obuzima nas lagano. I taj temeljni iskaz koji i na jakoj komunikativnosti počiva. Likovni postupci Svetlane Dragojević su strpljivi, ali odlučni, jedni se drugima podupiru, usaglašavaju sa izgrađenom poetikom. Pred ovim tehnikama i bojama stojimo kao pred uvjerljivim prividima. Pretpostavljeni i viđeni prostori idealna su mjesta za manevar metafora i alegorija. Kako samo umjetnica nalazi pejzaže pogodne za iskazivanje onoga u čemu se svi možemo nekad prepoznati. Čak i pretežno odsustvo likova (ili je i to dio privida) navodi na misao da se predjeli sami sobom objašnjavaju, da su oni lica ljudi, sličnih i suprotstavljenih, ali onih sa kojima se poistovjećujemo. Grad je, pozovimo se ponovo na Kalvina, onaj simbol u koji se mogu „smjestiti sva promišljanja, iskustva, pretpostavke“. I snažne emocije, iskušene identifikacije s nekim gradom (gradovima, naravno), načine na koje prošlost ulazi u sadašnjost ili direktno u budućnost, načine prelamanja stvarnosti – dodaćemo nakon posmatranja radova Svetlane Dragojević. Bogatstvo izraza u ovoj priči o simbolima čini nepregledne pejzaže i donosi mnoge putokaze za tumačenje i izbor da budemo dobrovoljno zatočeni u ovoj utopiji. Pavle Goranović

6

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


şehir ütopyası

Italo Calvino Torino’yu severdi. Hatta Torino’yu, yazmak için en ideal şehir olarak görürdü çünkü “geçmiş ve gelecek, bugünden çok daha anlamlı”ydı orada, stil sahibi ve kurallı olmaya davet ederdi. Okuyarak keşfettiğimiz şehirler hakkında yazar Calvino, en yalın şehir New York ya da sayısız yazıya konu olan Paris ve Roma hakkında yazar. Sonunda Calvino büyüleyici “Görünmez Şehirler”i yaratmıştır. Svetlana Dragojevic’in resimleri de gercek ve hayali sehirleri arayarak kurgulanmıstır. Her yerde, şehrin temel parçalarını anlatan rafine bir şehir felsefesi, gerçeklik ve hayali mekanlara alışılmadık biçimde yerleştirilmiş obsesif tasvirlerden doğan bütün bir mikrokosmos vardır. Svetlana Dragojevic, hayal ettigi yerlerin bir haritasını yaratıyor ve bu haritayı kullanarak kendi dünyasını incelikle anlatıyor. Yarattığı bu dünya, tıpkı insanların farklı düşüncelerinin, hislerinin ve dünyaya karşı tutumlarının iç içe geçmesi gibi, birbirinden farklı binaların bir araya gelmesinden oluşuyor. Bu binalar bizi kendilerine çekerken, ne birbirine yaslanıyor, ne de birbirinden tamamen ayrı duruyor. Bir şehrin bütünlüğü nasıl tahmin edilemeyen olaylara, karşılaşmalara bağlıysa, aynı şey bu eserler için de söylenebilir. Eserlerde kullanılan renkler ve tabakalar, her şehrin kendine has, farklı dokularını temsil ediyor. Aynı şekilde bir bütünlük sağlayarak, tamamen zıt kutuplardaki insanların bir araya gelebilmesine gönderme yapıyor. Peki, bütün bunların içerisinde bizim yerimiz neresi? Sioran’dan alıntı yapmak gerekirse: “Var olmanın ve hiçliğin, iki kurgunun arasında bir yer.” Tam da bu nedenle Svetlana Dragojevic’in eserlerinde kimi yerler, kimi manzaralar daha ön plana çıkıyor. Dragojevic, kalbindeki yerleri, bilgi patikalarını, yakaladığı mekanları, bazen durmadan kıvrılan, bazen de düzenli sert çizgilerle resmediyor. Bu imgeler, kendimize ve dünyaya ulaşmanın da olanakları, aynı zamanda. Düzen ve kaosun, armoni ve karmaşanın bir arada bulunduğu imgeler. Bu zorlu süreçte, sanatçı sembollerden oluşan bir düzeni, anlamın mimarisini ustalıkla yaratıyor. Bunu yaparkan de bir eserin (dahası bir şehrin!) süslenmesi gerektiğini de aklından çıkarmıyor. Bu gözlem yeteneği, resmedilen kaldırımlarda, deniz fenerlerinde, merdiven boşluklarında, kulelerde, duvarlarda ve denizin aynada kendine baktığı pencerelerde kendimizi kaybetmemizi sağlıyor... Eserlerde yalnızca sanatçının kendine özgü duyarlılığını değil, Akdeniz’i de görebiliyoruz.

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

9


Dragojevic’in sanatsal ifadelerine, tahminen aynı amaçla, görebildiğimiz manzaraların yanı sıra, sezgilerimizle erişebildiklerimiz de sızıyor. Bu eserlerde medeniyetler arasındaki bağ, doğal bir karşılaşmayla kendini açığa vuruyor. İnsanın konumu üzerine kafa yorulan tüm bu mekanlarda kadim ile modernin buluşması olanaklı. Böylece bu labirentlerde barok ve rönesans yapıların, yüz yıllar süren Babilli bir şehir karmaşası içinde sıralandığını görüyoruz -en büyük mucizeler, kendi gözlerimizle görebildiklerimiz değil midir. Birbiriyle uyum ve çatışma içerisindeki pek çok sıradışı gerçekliği, ancak düşüncelerde ve resimlerde bulunabilecek bir Tek’lik içinde kaynaşmış olarak algılayabiliyoruz. Ne içinde yaşadığımız medeniyetle bir kavgası, ne de öncekileriyle bir tartışması vardır. Dahası antik uygarlıkların, insanın kendi örüntülerine uygun olarak yarattığı ne varsa onun beğenisi vurgulanmıştır. Bu resim, tıpkı bir zamanlar olduğu gibi, içerisinde insan varlığının kalıcı bir sembolü olan şehre karşı güçlü bir bağlılığı da saklayan bir medeniyetler ağının ortasında yer almaktadır. Svetlana Dragojevic, bir şehri kavramanın sunduğu olanakların farkındadır; her şey şehrin kıvrımlarında yaşanmaktadır. Hissetmemiz ve idrak etmemiz gereken her şey onun çatısı altında gerçekleşir. Bu kentsel ütopyalar, işte bu nedenle, fantastik bir dizinin, özgün bir zaman ve mekan algısı işlevi gören bir düzenin içerisinde yer alırlar. Hayırlı ve şeytani olan, kendisiyle yakından ilgilenmeye ya da tümüyle yabancılaşmaya davet eden göstermelik bir tekdüzelik içinde el eledirler (tam da bu nedenle her neyse odurlar, kuşkusuz kırılgandırlar, kuşkusuz bir sis ve sarsılan bir halüsinasyon içindedirler). Bu eserler, nüfuz eden tasvirlerdir. Bu bölünmüş kozmos, bizi sanatçıda tanık olduğumuz şaşmaz yaratma hazzına daha da yakınlaştırır. Böylece sanatçının bize sunduğu, her şeyin olup bittiği, özgürlüğün bizi yavaş yavaş alt ettiği bütünlük deneyimlerini duyumsarız. Ve sanki derinlikli ifadeler, güçlü bir iletişimselliğe de dayanmaktadırlar. Svetlana Dragojevic’in kullandığı sanatsal teknikler sabırlıdır, fakat azimlidir de. Tasarlanmış bir poetikle ahenk içinde birbirlerini destekler. Kendimizi bu tekniklerin ve renklerin ikna edici illüzyonu önünde buluruz. Nazari ya da görebildiğimiz uzamlar, metaforların ve alegorilerin manevralar yapabileceği ideal mekanlardır; sanki içerisinde kimi zaman kendimizi de görebileceğimiz şeylerin açığa çıkabileceği en uygun mekanları bulan, sanatçının ta kendisi gibidir. Eserlerde karakterlerin olmayışı (bu da illüzyonun bir parçası olabilir mi?), birbirlerine benzesinler ya da benzemesinler tıpkı bizi tanımlayan yüzlerimiz gibi, mekanların da kendilerini kendi varoluşlarıyla açıkladıklarını düşündürüyor. Tekrar Calvino’ya atıfta bulunarak söyleyelim, bir şehir, “bütün yansımaların, deneyimlerin ve tahminlerin gerçekleşebildiği yerdir”. Güçlü duygular, şehirle (ve elbette şehirlerle) kurduğumuz özdeşleşimler, geçmişin bugünle ya da doğrudan gelecekle buluşma biçimleri, gerçekliğin kırılma biçimleri -Svetlana Dragojevic’in yapıtlarını gördükten sonra hissedeceğimiz güçlü duygular arasındadırlar. Bu sembollerden oluşan hikayedeki ifadelerin zenginliği, engin bir manzara ve yoruma açık pek çok yol işaretinin yanı sıra, içinde gönüllü olarak alıkonulmak isteyeceğimiz bir ütopya yaratıyor. Pavle Goranović

10

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


urban utopias

Italo Calvino loved Turin. He even considered it to be an ideal city for writing because “past and future are more expressive than present“ there, and because it calls for “strictness, for style“. He talks about cities we seize by reading, about New York as the simplest city, about Paris and Rome as the cities about which too much was written. Finally, Calvino created fascinating “Invisible Cities“. Svetlana Dragojevic’s painting is being developed in search of real and imagined cities. A refined philosophy of the city explaining its basic motives, the whole microcosmos created out of obsessive images alternately placed in spaces of reality and imagination, is omnipresent. Svetlana Dragojevic creates an imaginary map of places appearing to her, using them to subtly and safely explain the world around her. That world is woven of diverse buildings just as diverse as feelings of the world and moods toward the things going on here around us can be in our encounters with atmospheres surrounding us and our thoughts. Those buildings not rarely lean against each other or live quite independently attracting us in different ways. The notion of the city in its fullness includes implicitly an encounter with many, often unpredictable, appearances; the same can be said for these works. There are many planes of the city - several levels of the painting - while the fullness of colour convincingly points out certain colours of a city. This is how entireties well up forming again some complete forms where public and secret life of apathetic and pensive, lazy and playful, human community is going on. And where is our place? Probably, let’s paraphrase Sioran, somewhere between being and non-being, between two fictions. In Svetlana Dragojevic’s artworks, therefore, some places, some landscapes, prevail. These could also be places in the heart, areas of thinking, paths of knowledge, sometimes winding, and sometimes determined by regular lines. These are again possibilities of reaching the world, ourselves, us. These are visions of which order and nightmare, harmony and turmoil, are compounded – placed in the same environment. These are the temples of existence always experienced differently. In this demanding process, the artist skillfully creates the order of symbols, builds an architecture of possible meaning. While doing this, she does not forget that the painting (that the city!) still has to wear some beauty. Her ability to notice enables us to abandon ourselves easily to those misteries, pavements and lighthouses, staircases and towers, walls and squares, windows in which the sea is looking itself in the mirror... There, we will see the Mediterranean, as well, not necessarily in motives as in the distinctive sensibility of the artist.

12

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


Both seen landscapes, as well as those reached by intuition, entered, probably with the same intention, Svetlana Dragojevic’s artistic expression. Here, the connection of civilizations unfolds in natural encounter. Also, the encounter of ancient and modern is possible in all those places where the position of a human is being pondered upon. Thus, in these labyrinths, we are watching, for instance, baroque and renaissance structures alternating within urban experiences of Babylonian confusion that last for centuries - as though the greatest miracles are not those we can see with our own eyes. We are able to perceive so many unusual realities, harmonious and confronting, sorted into One; a place should be found for them in thoughts and in paintings. There is no argument with the civilization we live in, nor discussion with the previous ones. Moreover, appreciation of ancient civilizations, of everything created by man based on his own pattern, is emphasized. This painting is, as it were, in the network of civilizations – which includes implicitly a strong affiliation to the city, as a permanent symbol of human existence. Svetlana Dragojevic is aware that comprehension of the city offers various possibilities; everything is experienced in its meanders. Everything we should feel and comprehend is happening under its vaults. These urban utopias are, therefore, in a fantastic series, in a sequence functioning as authenticated sense of space and time. Good and evil go along in their own routine under facades (and that is the reason they are the way they are, apparently fragile, apparently in a mist and in swaying hallucination), calling for curiosity or complete alienation. These are images of penetration. The separated cosmos brings us closer to reliable delight by the act of creation we recognize in the artist. So, we feel the presented experience of entireties, where all things happen, to be our own we feel that freedom overwhelms us slowly. And as the profound expression based also on strong communicativeness. Svetlana Dragojevic’s artistic methods are patient but resolute. They back each other up, harmonizing with the formed poetics. We stand before these techiques and colours as convincing illusions. Hypothetical and seen spaces are ideal places for the maneuver of metaphors and allegories, as the artist is the one who finds landscapes suitable to express the things in which all of us can sometimes recognize ourselves. Even the prevailing lack of characters (or is it also a part of an illusion) leads one to think that the spaces explain themselves with their own existence, being faces of people, similar and opposed, but those we identify ourselves with. A city is, let’s cite Calvino again, the symbol where “all reflections, experiences, and presumptions can be placed“. As well as strong emotions, experienced identifications with a city (cities, of course), the ways the past enters the present or directly the future, the ways of the refraction of reality – we will feel after the artworks of Svetlana Dragojevic are seen. The richness of expression in this story of symbols makes for vast landscapes and brings many road signs to be interpreted, as well as the choice to be voluntarily detained in this utopia. Pavle Goranović

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

13


slike resimleri paintings

urbana utopija akrilik na platnu 60x40cm

14

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

şehir ütopyası tuval üzerine akrilik

urban utopia acrylic on canvas


novi vavilon akvarel yeni babilon suluboya new babilon watercolours 80x120cm

urbana utopija Ĺ&#x;ehir ĂźtopyasÄą urban utopia

17


plava kula kombinovana tehnika mavi kule karışık teknik blue tower mixed media 80x120cm

18

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


urbana utopija akrilik na platnu şehir ütopyası tuval üzerine akrilik urban utopia acrylic on canvas 60x40cm

20

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


urbana utopija akrilik na platnu 80x120cm

şehir ütopyası tuval üzerine akrilik

urban utopia acrylic on canvas


urbana utopija akrilik na platnu 40x30cm

24

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

şehir ütopyası tuval üzerine akrilik

urban utopia acrylic on canvas


urbana utopija akrilik na platnu 40x30cm

şehir ütopyası tuval üzerine akrilik

urban utopia acrylic on canvas

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

25


crteži çizimleri drawings

urbana utopija crteži tuš/pero 28x34, 55x60cm

26

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

şehir ütopyası çizimler kalem/mürekkep

urban utopia drawings pen/ink


urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

27


28

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

29


30

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

31


32

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


34

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

35


biografija biyografi biography

Svetlana Dragojević Rođena u Kotoru 1968, Crna Gora. Završila Fakultet restauracije i konzervacije i Likovnu akademiju 1992. Studijski 7 godina boravila u Londonu i na Malti. Član ULUCG od 1999. Nagrade: - Kraljevski Institut Slikara Akvarelista, London, 1997 - Nagrada za najbolju sliku Londonske regije, Laing Art, London, 1998 - Nagrada “W&N Young Artist”, Kraljevski Institut Slikara, London, 1998 - Memorijalna Nagrada “Agnes Reeve” za najbolju sliku izložbe, Chelsea, Umjetničko Udruženje, London, Velika Britanija, 1998 - Nagrada Podgoričkog likovnog salona za najbolju sliku, Podgorica, 2006 - Nagrada VII Internacionalnog Bijenala akvarela, Zrenjanin, 2007 Svetlana Dragojević 1968 yılında Karadağ’ın Kotor kentinde doğdu. Güzel Sanatlar Fakültesi ile Restorasyon ve Konservasyon Bölümlerinden mezun oldu. Yaşamının ve çalışmalarının bir bölümünü yedi yıl boyunca Londra’da ve Malta’da sürdürdü. 1999 yılından bu yana ULUCG üyesidir. - „Winsor Newton“, Kraliyet Suluboya Ressamları Enstitüsü, Londra, Birleşik Krallık, 1997 - „En İyi Resim Ödülü“, Londra Bölgesi“, Laing Sanat Yarışması, Londra, Birleşik Krallık, 1998 - „W&N Genç Sanatçı“ Ödülü, Kraliyet Suluboya Ressamları Enstitüsü, Londra, Birleşik Krallık, 1998 - En İyi Resim „Agnes Reeve“ Anı Ödülü, Chelsea, Sanat Birliği, Londra, Birleşik Krallık, 1998 - En İyi Resim, Podgorica Sanat Salonu, Karadağ, 2006 - „VII. Uluslararası Suluboya Bienali“ Ödülü, Zrenjanin, Sırbistan, 2007

36

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia


Svetlana Dragojević Born in Kotor 1968, Montenegro. Graduated at the Faculty for Restoration and Conservation and Academy of Fine Arts. Lived and worked 7 years in London and Malta. She is the member of ULUCG from 1999. Awards - „Winsor Newton“, Royal-Institute of Painters in Watercolours, London, UK, 1997 - Best Picture Award „London Region“, The Laing Art Competition, London, UK, 1998 - „W&N Young Artist“ Award, Royal Institute of Painters in Watercolours, London, UK, 1998 - Best Picture „Agnes Reeve“ Memorial Award, Chelsea, Art Association, London, UK, 1998 - Award for best painting, Podgorica Art Salon, Montenegro, 2006 - Award of the „VII International Biennal of Watercolours“, Zrenjanin, Serbia, 2007

urbana utopija şehir ütopyası urban utopia

37


izložbe

Samostalne - Galerija “Centar”, Podgorica, 1999 - Galerija “V. Leković”, Bar, 1999 - Galerija “Kula Balšića”, Ulcinj, 1999 - Galerija “Arcade”, Budva, 1999 - Galerija “J. B. Benković”, Herceg Novi, 1999 - Galerija “Centar za kulturu”, Kotor, 2000 - Galerija “Sveti Stefan”, Sveti Stefan, 2001 - Galerija “St. James Cavalier”, La Valetta, Malta, 2004 - Galerija “Stari Grad”, Kotor, 2005 - Galerija “Picture House”, La Valetta, Malta, 2005 - Galerija “Stari grad”, Kotor, 2006 - Mali likovni salon, Novi Sad, Srbija, 2007 - Galerija “Buća”, Tivat, 2007 - “Santa Marija in Punta”, Stari Grad, Budva, 2007 - Umjetnički paviljon, Podgorica, 2008 - Galerija “Pizana”, Podgorica, 2010 Grupne izložbe - Art House Gallery, London, St. Michels, godišnja izložba, 1996 - Mall Galleries - Kraljevski Institut Slikara Akvarelista, London, 1997 - Mall Galleries - Laing Art Competition, London, 1997 - Mall Galleries - Kraljevsko Udruženje Britanskih Umjetnika, London, 1997 - Chelsea Town Hall - Chelsea Umjetničko Udruženje, London, 1997 - Mall Galleries - Kraljevski Institut Slikara Akvarelista, London, 1998 - Mall Galleries - Laing Art Competition, London, 1998 - Mall Galleries - Kraljevsko Udruženje Britanskih Umjetnika, London, 1998 - Chelsea Town Hall - Chelsea Umjetničko Udruženje, London, 1998 - Moderna Galerija “Autoportret u Crnogorskoj umjetnosti”, Podgorica, 1998 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2000 - Paviljon ULUCG “27 Mladih”, Podgorica, 2000 - Deutsche Welle - Savremena Crnogorska Umjetnost, Keln, Njemačka, 2000 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2001 - Galerija KIC Budo Tomović “Akvarel”, Podgorica, 2002 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2002 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2003 - V Bienale Akvarela, Zrenjanin, Srbija, 2003 - Muzej Grada Skoplja “Četiri Savremena Crnogorska Slikara”, Makedonija, 2003 - Atina “Savremeni Crnogorski Slikari”, 2003 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2004 - Balkan House - Olimpijada, Atina, Grčka, 2004 - Hercegnovski Zimski Salon, Herceg Novi, 2005 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2005 - Galerija Picture House „Vision of Malta“, La Valetta, Malta, 2005 - Galerija Art “Akvarel”, Podgorica, 2005 - Salon d’ Automne, Pariz, 2005. - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2006 - Savremena Crnogorska Umjetnost, Beč, Austrija, 2006 - Chelsea Town Hall, London, 2006 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2007 - VII Bienale Akvarela, Zrenjanin, Srbija, 2007 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2008 - Galerija Veliša Leković, I Generacija Likovne Akademije, Bar, 2008 - Crnogorska Savremena Umjetnost, Bijelo Polje / Pljevlja, 2009 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2009 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2010 - Crnogorska Savremena Umjetnost, Berane, 2010 - Tradicionalna Izložba ULUCG, Podgorica, 2011


sergiler

Kişisel Sergiler - Galeri Centar, Podgorica, Karadağ, 1999 - Galeri V. Lekovic, Bar, Karadağ, 1999 - Galeri “Kula Balsica”, Ulcinj, Karadağ, 1999 - Galeri “Arcade”, Budva, Karadağ, 1999 - Galeri “J.B. Benkovic”, Herceg Novi, Karadağ, 1999 - Galeri “Kulturni Centar”, Kotor, Karadağ, 2000 - Galeri “Sveti Stefan”, Sveti Stefan, Karadağ, 2001 - Galeri “St. James Cavalier”, La Valetta, Malta, 2004 - Galeri “Stari Grad”, Kotor, Karadağ, 2005 - Galeri “Stari Grad”, Kotor, Karadağ, 2006 - Mali Likovni Salon „Obsessive Image“, Novi Sad, Sırbistan, 2007 - Galeri “Buća”, Tivat, Karadağ, 2007 - Santa Maria in Punta, Budva, Karadağ, 2007 - Umjetnički Paviljon, Podgorica, Karadağ, 2008 - Galeri “Pizana”, Podgorica, Karadağ, 2010 Grup Sergileri - Art House Gallery, St. Michels, yıllık sergi, Londra, 1996 - Mall Galleries - Royal Institute of Painters in Watercolours, Londra, 1997 - Mall Galleries - Laing Art Competition, Londra, 1997 - Mall Galleries - Royal Association of British Artists, Londra, 1997 - Chelsea Town Hall - Chelsea Art Society, Londra, 1997 - Mall Galleries - Royal Institute of Painters in Watercolours, Londra, 1998 - Mall Galleries - Laing Art Competition, Londra, 1998 - Mall Galleries - Royal Association of British Artists, Londra, 1998 - Chelsea Town Hall - Chelsea Art Society, Londra, 1998 - Modern Galeri “Karadağ Sanat Selfportreture”, Podgorica, 1998 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2000 - Pavilion of ULUCG “27 Mladih”, Podgorica, 2000 - Deutsche Welle - Çağdaş Karadağ Sanat, Keln, Germania, 2000 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2001 - Galeri KIC Budo Tomović “Watercolour”, Podgorica, 2002 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2002 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2003 - V Suluboya ile Bienali, Zrenjanin, Sırbistan, 2003 - Skopje City Museum “4 Çağdaş Karadağ Ressamlar”, Macedonia, 2003 - Atina “Çağdaş Karadağ Ressamlar”, 2003 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2004 - Balkan House - Olimpiade, Atina, Greece, 2004 - Hercegnovski Zimski Salon, Herceg Novi, Karadağ, 2005 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2005 - Galeri Picture House „Vision of Malta“, La Valetta, Malta, 2005 - Galeri Art “Watercolour”, Podgorica, 2005 - Salon d’ Automne, Pariz, France, 2005. - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2006 - Çağdaş Karadağ Sanat, Viyana, Austria, 2006 - Chelsea Town Hall, Londra, 2006 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2007 - VII Suluboya ile Bienali, Zrenjanin, Sırbistan, 2007 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2008 - Galeri Veliša Leković, I Sanat Akademisi Üretimi, Bar, 2008 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2009 - Çağdaş Karadağ Sanat, Bijelo Polje / Pljevlja, 2009 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2010 - Çağdaş Karadağ Sanat, Berane, 2010 - Tradicional Sergisi ULUCG, Podgorica, 2011


exhibitions

INDIVIDUAL EXHIBITIONS - Gallery Centar, Podgorica, Montenegro, 1999 - Gallery V. Lekovic, Bar, Montenegro, 1999 - Gallery “Kula Balsica”, Ulcinj, Montenegro, 1999 - Gallery “Arcade”, Budva, Montenegro, 1999 - Gallery “J.B. Benkovic”, Herceg Novi, Montenegro, 1999 - Gallery “Kulturni Centar”, Kotor, Montenegro, 2000 - Gallery “Sveti Stefan”, Sveti Stefan, Montenegro, 2001 - Gallery “St. James Cavalier”, La Valetta, Malta, 2004 - Gallery “Stari Grad”, Kotor, Montenegro, 2005 - Gallery “Stari Grad”, Kotor, Montenegro, 2006 - Mali Likovni Salon „Obsessive Image“, Novi Sad, Serbia, 2007 - Gallery “Buća”, Tivat, Montenegro, 2007 - Santa Maria in Punta, Budva, Montenegro, 2007 - Umjetnički Paviljon, Podgorica, 2008 - Galery “Pizana”, Podgorica, 2010 Group Exhibitions - Art House Gallery, St. Michels, annual exhibition, London, 1996 - Mall Galleries - Royal Institute of Painters in Watercolours, London, 1997 - Mall Galleries - Laing Art Competition, London, 1997 - Mall Galleries - Royal Association of British Artists, London, 1997 - Chelsea Town Hall - Chelsea Art Society, London, 1997 - Mall Galleries - Royal Institute of Painters in Watercolours, London, 1998 - Mall Galleries - Laing Art Competition, London, 1998 - Mall Galleries - Royal Association of British Artists, London, 1998 - Chelsea Town Hall - Chelsea Art Society, London, 1998 - Modern Gallery “Selfportreture in Montenegrin Art”, Podgorica, 1998 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2000 - Pavilion of ULUCG “27 Mladih”, Podgorica, 2000 - Deutsche Welle - Contemporary Montenegrin Art, Keln, Germanz, 2000 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2001 - Galery KIC Budo Tomović “Watercolour”, Podgorica, 2002 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2002 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2003 - V Biennale of Watercolour, Zrenjanin, Serbia, 2003 - Skopje City Museum “Four Contemporary Montenegrin Painters”, Macedonia, 2003 - Athens “Contemporary Montenegrin Painters”, 2003 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2004 - Balkan House - Olimpiade, Athens, Greece, 2004 - Hercegnovski Zimski Salon, Herceg Novi, Montenegro, 2005 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2005 - Gallery Picture House „Vision of Malta“, La Valetta, Malta, 2005 - Gallery Art “Watercolour”, Podgorica, 2005 - Salon d’ Automne, Pariz, France, 2005. - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2006 - Contemporary Montenegrin Art, Wienna, Austria, 2006 - Chelsea Town Hall, London, 2006 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2007 - VII Biennale of Watercolour, Zrenjanin, Serbia, 2007 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2008 - Gallery Veliša Leković, 1st Generation of Academy of Art, Bar, 2008 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2009 - Contemporary Montenegrin Art, Bijelo Polje / Pljevlja, 2009 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2010 - Contemporary Montenegrin Art, Berane, 2010 - Traditional Exhibition of ULUCG, Podgorica, 2011


Organizatori Organizatörler Organizers

Vlada Crne Gore / Zavod za međunarodnu saradnju Karadağ Hükümeti / Uluslararası İşbirliği Bölümü The Government of Montenegro / Agency of International Cooperation Podgorica, Njegoševa 2, Crna Gora

Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye, Ankara, TÜRKİYE

Direktor Zavoda za međunarodnu saradnju Uluslararası İşbirliği Direktörü Ajansı Director of Agency of International Cooperation Autor projekta Küratör Curator   Koordinator projekta Proje Koordinatörü Project coordinator Izdavač Yayımcı Publisher Tekst Yazar Text by Türkçe çeviri English translation Fotografije Fotoğraflar Photo Štampa Baskı Print Tiraž Baskı sayısı Circulation

dr Derviš Selhanović

Regina de Dominicis

Slavica Perović, samostalni savjetnik za kulturu Kültürel işbirlikleri için Kıdemli Danışmanı Senior adviser for cultural cooperations Zavod za međunarodnu saradnju Uluslararası İşbirliği Bölümü Agency of International Cooperation                       Pavle Goranović            Cer Modern     Valentina Šuković Šaranović                                       Duško Miljanić

AP Print

500

Podgorica / Ankara / jun/haziran/june 2011.


Profile for Slobodan Tonic

Svetlana Dragojevic, Urban Utopia  

Cer Modern, Turkey, 2011

Svetlana Dragojevic, Urban Utopia  

Cer Modern, Turkey, 2011