Page 1

the frames

kadrovi

8+8

jednakih potreba of equal needs iand istih nada equal hopes


„Mali fotografi“ Projekat NVO “Punkt“ - “8+8 - Kadrovi jednakih potreba i istih nada” realizovan uz podršku Fonda za aktivno građanstvo – fAKT i Kooperative holandskih fondacija za Centralnu i Istočnu Evropu - CNF CEE ima za cilj promociju principa inkluzivnog obrazovanja koji pruža mogućnost djeci sa smetnjama u razvoju da pohađaju redovne škole. Prednosti i opšte pozitivne efekte primjene inkluzivnog koncepta u crnogorskom obrazovnom sistemu osnovci koji odrastaju sa smetnjom u razvoju i njihovi vršnjaci koji pripadaju ”većini” pokazuju nam posredstvom medija fotografije. Formirano je osam parova osnovaca (dijete sa smetnjama / teškoćama u razvoju i dijete koje se tipično razvija) koji pohađaju ista odjeljenja u okviru redovnih osnovnih škola u Podgorici. Mali fotografi su uz pomoć iskusnih predavača tokom radionica digitalne fotografije ovladali potrebnim znanjima i vještinama iz ove oblasti, te su sa puno entuzijazma samostalno fotografisali svog vršnjaka/inju iz odjeljenja, i to u školi, na času, na odmoru i sl. Kroz objektiv fotoaparata bilježili su svakodnevni život svog vršnjaka/inje, kadrirajući svoju ličnu, autorsku viziju jednakih potreba i istih nada. Šesnaest talentovanih osnovaca iz podgoričkih osnovnih škola „Pavle Rovinski“, „Štampar Makarije“ i „Dragiša Ivanović“ na ovaj način je zakoračilo u svijet fotografije, svijet istih mogućnosti i šansi za razvoj ličnih kreativnih potencijala. Izložbu fotografija čiji su autori mali fotografi pod nazivom “8+8 – Kadrovi jednakih potreba i istih nada” publika ima priliku da pogleda 24. oktobra, u galeriji „Art“, na Trgu Republike br. 1 u Podgorici. NVO „Punkt“


“Little Photographers” The Project “8+8 – The Frames for Equal Needs and Equal Hopes” of the NGO “Punkt” supported by the Fund for Active Citizenship fAKT and Cooperating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe (CNF CEE) aims to promote the principle of inclusive education which enables the children with developmental disabilities and challenges to attend regular schools. Children with developmental disabilities and challenges who attend primary schools together with their “typically developing” peers use the art of photography to show us the advantages and positive effects of inclusion in Montenegrin education. There were formed eight pairs of children (each pair consisting of a child with developmental disabilities or challenges and a “typically developing” child) attending the same classes within regular primary schools in Podgorica. Those little photographers assisted by experienced teachers attended the workshops in digital photography and acquired knowledge and skills in this field thus becoming highly enthusiastic about taking, on their own, photos of their peers in the classroom, in school, during school playtime etc. They recorded everyday life of their peers, making their own, personal vision of the equal needs and equal hopes. These sixteen talented pupils from schools “Pavle Rovinski”, “Stampar Makarije” and “Dragisa Ivanovic“ made their first steps towards the world of photography, the world providing the same opportunities and chances for realising personal creative potential. The audience will be able to see the exhibition of photographs “8+8 –The Frames for Equal Needs and Equal Hopes” on 24 October in the Art Gallery, street address: Trg Republike 1, Podgorica. NGO „Punkt“


16 uspjeha svijeta Kreativne prakse su najbolji put da se promoviše princip građanske jednakosti. Kultura i umjetnost imaju potencijal da odigraju važnu ulogu u isticanju ličnih i svih drugih različitosti kao prednosti. Umjetnost afirmiše mogućnosti poštujući ravnopravnost bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo. Iz tog razloga mi se kroz misli provlači stih Aleksandra Lesa Ivanovića, koji, u mom ličnom doživljaju odnosa djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju i njihovog suživota sa „tipičnim“ vršnjacima, biva prepjevan na sljedeći način: SVAKO NEUKLJUČIVANJE DJETETA SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU JE PO JEDNA PROPAST SVIJETA. 8+8 djece pokazuje kako grade svijet po mjeri svakoga od njih, kako teže da obogate svijet u kojem žive, kako mu se nesebično daju čuvajući najveće humanističke vrijednosti. Oni su u stalnoj interakciji, bez obzira da li imaju ili nemaju smetnje ili teškoće u razvoju, oni su međusobno povezani kroz odnos jednakosti. Izražavajući se kroz objektiv dali su sebi priliku da „uđu u cipele“ i „osjete se u koži“ jedni drugih. Tako svako JA postaje TI i svako TI postaje JA! Na taj način se preskaču barijere koje otežavaju puno i efektivno uključivanje i suživljenje. Oni su pronašli umjetnost kao svoj stil prevazilaženja neposredne ili posredne diskriminacije, “po bilo kom osnovu”, samo zbog ličnih svojstava. Djeca, njih 16-oro, su dala šansu jedni drugima da ostvare svoje vizije, sposobnosti i kvalitete međusobno poštujući dostojanstvo, jednaka i neotuđiva prava. Ovi mali fotografi uče i nas odrasle da je različitost prednost, dodatna vrijednost, a ne razlog za strah i zanemarivanje. Oni pokazuju da razlike jačaju naše društvo i pomažu nam da postanemo i drugačiji i bolji. Primjerom svojih života promovišu i zastupaju formiranje pozitivnih stavova i vrijednosti u smjeru socijalne inkluzije. Tamara Milić, psiholog


SIXTEEN VICTORIES OF THE WORLD The principle of civil equality is most effectively promoted through creative practice. Culture and arts can significantly contribute to the promotion of the concept that personal and all other particularities are the asset in itself. Art opens space for equal opportunities for all, regardless of their particularities or personal characteristics. There is a verse of a poet Aleksandar Leso Ivanovic that is constantly present in my mind; the verse that, through my personal understanding of the way the children with developmental disabilities and challenges behave and live together with their “typically developing” peers, could be rendered in the following way: A NEW APOCALYPSE OF THE UNIVERSE HAPPENS EVERY TIME A CHILD WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES AND CHALLENGES IS BEING LEFT ON THE MARGIN. The “8+8” children show how they tailor-make their world, how they strive for better world they live in, how they passionately devote themselves to the world and foster the most important values of the mankind. They are constantly interconnected; be they with disabilities or not, they are interconnected through the cannel of equality. By expressing themselves using camera, they were given opportunity to “put themselves in other people’s shoes” and “feel the way the other people feel”. Every Me, Myself and I become You and Yourself and vice versa. That is the way to cross barriers which hinder full and effective inclusion and cohabitation. They found arts to be their device for addressing indirect or direct discrimination, the discrimination “on any ground”, and the discrimination in respect of personal characteristics. The children, sixteen of them, give a chance to one another to make their visions, capabilities and qualities come true, respecting the dignity and equal and inalienable rights. Those little photographers are also teaching the adults that differences are assets, the additional values, rather than the grounds for fear and negligence. They are showing us how differences strengthen our society and help us change ourselves and become better. By setting their own examples, they promote and advocate the adopting of positive attitudes and values, all aimed at social inclusion. Tamara Milić, Psyhologist


Miloš Dedić OŠ “Pavle Rovinski” IX 1

Miloš je kadrirao Natašu sa njenim omiljenim rekvizitom, i u filskulturnoj sali škole.


Nataša Novaković OŠ “Pavle Rovinski” IX 6

Nataša je fotografisala Miloša poslije škole.


Jana Vujisić OŠ “Dragiša Ivanović” III 5

Jana je fotografisala Luku, svog dobrog druga iz odjeljenja.


Luka Đekić OŠ “Dragiša Ivanović” III 5

Luka je fotografisao Janu, njenu sestru Ivu i Miomira ispred škole.


Ksenija Dašić OŠ “Štampar Makarije” V d

Ksenija je fotografisala svoju drugaricu iz odjeljenja Anđelu.


Anđela Savković OŠ “Štampar Makarije” V d

Anđela je fotografisala Kseniju poslije časova, u dvorištu njihove škole.


Damjan Tomić OŠ “Pavle Rovinski” IV 6

Damjan je fotografisao Mašu ispred škole, za vrijeme velikog odmora.


Maša Vujadinović OŠ “Pavle Rovinski” IV 6

Maša je kadrirala svog druga Damjana sa drugarima iz odjeljenja.


Iva Vujisić OŠ “Dragiša Ivanović” III 5

Iva je fotografisala Miomira i ostale drugare ispred njihove škole.


Miomir Rajković OŠ “Dragiša Ivanović” III 5

Miomir je fotografisao Ivu za vrijeme velikog odmora, u školskom dvorištu.


Nađa Lakušević OŠ “Pavle Rovinski VII 2

Nađa je kadrirala Lazara u školi.


Lazar Dragojević OŠ Pavle Rovinski” VII 2

Lazar je fotografisao Mašu u kabinetu likovne kulture.


Staša Jolić OŠ “Štampar Makarije” V e

Staša je kadrirala Anđelin odraz u ogledalu na času matematike.


Anđela Đukanović OŠ “Štampar Makarije” V e

Anđela je fotografisala Stašu na času i u holu njihove škole.


Vjera Leković OŠ “Pavle Rovinski” IV 1

Vjera je fotografisala svog druga iz odjeljenja Iliju na času matematike, i u holu njihove škole.


Ilija Vujačić OŠ “Pavle Rovinski” IV 1

Ilija je fotografisao Vjeru na stepenicama školskog dvorišta.


projekat realizovala NVO Punkt

u saradnji sa fondom za aktivno građanstvo (fAKT) i holandskom fondacijom CNF

projekat pomogli


n o v e m b a r 2 010 .

Profile for Slobodan Tonic

8+8, kadrovi  

2010

8+8, kadrovi  

2010

Advertisement