Page 1

„Play True Day“ Dan čistega športa za trenerje Ljubljana, 05. april 2016

Trenerjev vpliv na športnikovo zavedanje o pomembnosti čistega športa  

Dan čistega športa za trenerje - 05.04.2016

Trenerjev vpliv na športnikovo zavedanje o pomembnosti čistega športa  

Dan čistega športa za trenerje - 05.04.2016

Advertisement