Page 1

Motivi za ukvarjanje s ĹĄportom Dr. Tanja Kajtna, univ. dipl. psih. Fakulteta za ĹĄport UL


Kateri so najosnovnejši motivi? Navaja se od enega ali dveh izvornih motivov (npr. Freud) pa vse do 150, možno združevanje motivov v kategorije. Kakšna je narava osnovnih motivov? nagoni in potrebe - "push" motivacija cilji, ideali in vrednote - "pull" motivacija

Ali so motivi vrojeni ali pridobljeni? Precej motivov ima vrojeno oz. celo instinktivno osnovo, nekateri motivi pa so v večji meri priučeni in pridobljeni (vrednote, interesi, orientacije in stališča). Močan vpliv socializacije. Kakšni so odnosi oz. struktura motivov?

Abraham Maslow (1954)

2


Motivacija v športu Udeležbo v športni aktivnosti bi lahko delili na dve področji: • motivacijo za treninge • motivacijo za tekmovanja.

Storilnostna motivacija – definiranje uspeha oz. neuspeha – vedno v okviru zmožnosti posameznika!! Značilnosti visoko storilnostno motiviranega posameznika: • delati dobro v različnih pogojih negotovosti, • pripravljenost na dolgotrajno trdo delo, • prepričanje, da samo trdo delo vodi do rezultata Visoko storilnostno motivirani športniki izbirajo cilje, ki predstavljajo izziv, hkrati pa so dosegljivi. Poznamo dve vrsti ciljev, in sicer rezultatske (angl. outcome) in izvedbene (angl. performance) 3 cilje. Slednji lažje zadovoljijo pogoje dobrih ciljev.


Motivacija skozi kariero Kdaj bi morali zaÄ?eti s prepreÄ?evanjem zlorabe substanc in postopkov?

4


Motivacijska struktura slovenskih športnikov (268 športnikov, 145 trenerjev)

Notranja vs zunanja motivacija

Povprečni odgovor

1. S športom se ukvarjam, ker se rad gibam

4,32

2. S športom se ukvarjam, ker bi rad postal slaven

2,40

3. S športom se ukvarjam, ker se tako preživljam

2,57

4. S športom se ukvarjam, da bi zaslužil veliko denarja

2,31

5. S športom se ukvarjam, da preizkušam svoje meje

3,89

6. V naslednjih letih želim nadaljevati kariero kot trener, član spremljevalnega osebja ali športni funkcionar

3,09


Primerjave po skupinah gibanje preizkušanje meja ostati v športu športnik 3,89 trener 3,48 bolj uspešni manj uspešni testirani netestirani individualni 4,02 2,92 ekipni 3,67 3,46 izpostavljeni 4,12 neizpostavljeni 3,83 moški 3,24 ženske 2,85

slava 2,40 1,79 2,21 2,49 2,09 2,56 2,30 2,66

2,67 1,98

Kdo je „rizičen“ glede na demografske dejavnike?

preživljanje

denar 2,31 1,88 2,08 2,41

2,35 3,09

2,08 2,80

2,54 1,95


Za koga bi prej posumili, da se posluĹžuje dopinga, Ĺ portnika 1 ali 2?


Pogled na razvoj športa Notranja vs zunanja motivacija

Povprečni odgovor

1. Vodilo “zmagati za vsako ceno”, je v vrhunskem športu zadnja leta bolj izrazito čutiti

3,60

2. V vrhunskem športu je skušnjava po dopingu zadnja leta narasla

3,26

3. V rekreativnem športu je skušnjava po dopingu zadnja leta narasla

3,04

4. Ker je v nekaterih športnih panogah zadnja leta mogoče zaslužiti veliko denarja, je narasla tudi nevarnost dopinga, korupcije in drugih

3,85

5. Fair-play je v zadnjih letih pridobil na pomenu

3,35

6. Vrhunski šport brez športne medicine danes ne more obstajati

4,00


Hvala za vaĹĄo pozornost...

tanja.kajtna@fsp.uni-lj.si

Kajtna - Motivi za ukvarjanje s športom  

9. Protidopinška konferenca

Kajtna - Motivi za ukvarjanje s športom  

9. Protidopinška konferenca

Advertisement