__MAIN_TEXT__

Page 1

TVEGANJE ZA NENAMERNI DOPING doc. dr. Lovro Žiberna


NENAMERNI DOPING

nenamerna kršitev protidopinških pravil

posledica strokovne napake, neznanja ali malomarnosti


NAMERNI vs NENAMERNI DOPING NAMERNI DOPING

NENAMERNI DOPING

↑ znanje

↓ znanje

velikokrat vrhunski rezultati

neodvisno od športnega rezultata

zahtevna detekcija

preprosta detekcija

SANKCIJA ENAKA (4 – letna prepoved)


PRIMERI ŠPORTNIKOV, KI SO V ZAGOVORU TRDILI, DA JE ŠLO ZA NENAMERNI DOPING:

Vir: http://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=217#.WhVxsEqnGxk


NIVO ZNANJA O DOPINGU V SLOVENIJI

Auersperger I, Topič MD, Maver P, Pušnik VK, Osredkar J, Lainscak M. Doping awareness, views, and experience: a comparison between general practitioners and pharmacists. Wien Klin Wochenschr. 2011 Oct.28;124(1-2):32–8.


NENAMERNI DOPING 1) dodajanje v prehrano, napitke, prehranska dopolnila (tretja oseba – trener, zdravnik) 2) zdravniška napaka – neustrezno zdravljenje vrhunskega športnika, nepoznavanje LPSP 3) terapevtska izjema – ustrezna terapija, vendar dokumentacija za TUE ni ustrezno urejena 4) kontaminacija iz okolja (hrana, pasivna inhalacija) 5) prehranska dopolnila – kontaminacija s prepovedanimi snovmi


1. NEZAVEDNO JEMANJE (zaradi tretje osebe)


VZHODNA NEMÄŒIJA

DODAJANJE AAS V HRANO S STRANI TRENERJA


2. NEPOZNAVANJE ZDRAVIL


KOMBINIRANA ZDRAVILA Več aktivnih zdravilnih učinkovin v zdravilu


3. KONTAMINACIJA IZ OKOLJA


PASIVNA INHALACIJA MARIHUANE Ekstremni pogoji pasivne inhalacije  40 - 50 ng/mL THC-COOH 5 ng/mL

Magerl H, Wiegand C, Schulz E. [Cannabinoid intake by passive smoking]. Arch Kriminol. 1987 Jan;179(1-2):31–7.

8 zdravih prostovoljcev je bilo 3h v zaprtem prostoru z dimom marihuane (coffee-shop v Maastrichtu) Odločitvena meja (2004) > 15 ng/mL Odločitvena meja (2014) > 175 ng/mL

Röhrich J, Schimmel I, Zörntlein S, Becker J, Drobnik S, Kaufmann T, et al. Concentrations of delta9-tetrahydrocannabinol and 11-nor9-carboxytetrahydrocannabinol in blood and urine after passive exposure to Cannabis smoke in a coffee shop. J Anal Toxicol. 2010 May;34(4):196–203.


KLENBUTEROL V MESU U-17 World Cup 2011, Mehika • 109 urinskih vzorcev od 208 (52%) klenbuterola – konc. 1-1556 pg /ml • le 5 od 24 ekip imelo vzorce urine brez klenbuterola • Vzorci mesa iz hotela: 14 od 47 mesnih vzorcev (30%) vsebovalo klenbuterol v konc. 0.06 and 11 µg/kg Thevis M, Geyer L, Geyer H, Guddat S, Dvorak J, Butch A, et al. Adverse analytical findings with clenbuterol among U-17 soccer players attributed to food contamination issues. Drug Test. Analysis. 2013 May;5(5):372–6.


KLENBUTEROL V ŠPORTU •

beta2-agonist, ampak ima anabolne učinke (živinoreja)

Klasični doping protokol poznan pod “3wk-on”: 3 tedne protokol 2 dni klenbuterol p.o., 2 dni brez, itd. sledi 3 tedne brez (izogibanje downregulaciji receptorjev)

Prather ID, Brown DE, North P. Clenbuterol: a substitute for anabolic steroids? Medicine & Science in.1995.


4. NEUREJENE TERAPEVTSKE IZJEME


Steve Redgrave, veslaÄ? (OI: 5 zlatih medalj, 1 bronasta medalja) Sladkorna bolezen tip 1


KAJ JE TERAPEVTSKA IZJEMA? Športnik ima bolezensko stanje, ki zahteva zdravilne učinkovine, ki so na Seznamu prepovedanih snovi in postopkov

lahko pridobi TI, ki mu dovoljuje, da jemlje zdravila

Zagotavlja primerno zdravljenje legitimnega zdravstvenega stanja - tudi če zdravljenje zahteva prepovedano snov ali postopek


Terapevtske izjeme (TI) • izjema, s katero komisija za TI športniku dovoli uporabo prepovedanih snovi ali postopkov v terapevtske namene. • TI se izda izključno v skladu z natančno določenimi in strogo omejenimi pogoji!


Terapevtske izjeme (TI) • TI potrebujejo vsi športniki, ki tekmujejo na nacionalnem ali mednarodnem nivoju • za TI mora športnik zaprositi takoj, ko mu je predpisana terapija, ki vsebuje prepovedano snov ali postopek

• za TI športnik zaprosi s pomočjo obrazca za TI, ki ga dobi na spletni strani www.sloado.si • v primeru, da športnik nima TI in je njegov vzorec pozitiven, je to njegova odgovornost


Odobritev TI Komisija za TI športniku odobri TI v primeru, da: 1. se bo zdravstveno stanje športnika znatno poslabšalo, če predpisane terapije ne prejme, 2. izbrana snov ne bo vplivala na izboljšanje njegovih sposobnosti preko meje normalnega zdravstvenega stanja, 3. na voljo ni alternativnega zdravljenja.


TERAPEVTSKA IZJEMA


5. NEVARNOSTI UPORABE PREHRANSKIH DOPOLNIL


PREHRANSKA DOPOLNILA? NE, HVALA

1. Ustvarjanje dopinške miselnosti („doping mentality“) pri mladih športnikih 2. Večina prehranskih dopolnil ni učinkovita – nekatera lahko resno ogrozijo zdravje 3. Kontaminirana prehranska dopolnila lahko pripeljejo do kršitve protidopinških pravil (nenamerni doping)


REGULATORNI IZZIVI • varnost in učinkovitost izdelkov nista testirani pred prihodom na trg • če obstaja utemeljen sum, da prehransko dopolnilo predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, lahko odgovorno ministrstvo za zdravje začasno prepove ali omeji promet z njim • v ZDA: od 2004 – 2012 umaknili 237 prehranskih dopolnil iz trga Pravilnik o prehranskih dopolnilih, Uradni list RS, v skladu z Direktivo 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta. http://www.uradni-list.si/1/content?id=114231


Problem kontaminiranih pripravkov 1. proizvajalci nepravilno označijo: ne specificirajo natančno vsebine 2. produkti navzkrižno kontaminirani s prepovedanimi snovmi, predvsem kadar isto podjetje proizvaja tudi ostale snovi

3. namerno dodajanje prepovedanih snovi za dosego boljših učinkov


12-58%


KATERE PREPOVEDANE SNOVI? Najbolj pogoste prepovedane substance v prehranskih dopolnilih:

• poživila (stimulansi) • prekurzorji steroidnih hormonov • anabolični androgeni steroidi • β2-agonisti


Primer: produkt KREATIN

kontaminirani kreatin vseboval 7 steroidnih prekurzorjev in testosteron Geyer H, Parr MK, Koehler K, Mareck U, Schänzer W, Thevis M. Nutritional supplements cross-contaminated and faked with doping substances. J Mass Spectrom. 2008Jul.;43(7):892–902.


ALI JE LAHKO ŠPORTNIK POZITIVEN?

19-norandrosterone nad detekcijskim nivojem 36h po zaužitju preparata

WADA detekcijska meja za pozitivni rezultat

Lista prepovedanih snovi: S1 – ANABOLNI STEROIDI

van der Merwe PJ, Grobbelaar E. Unintentional doping through the use of contaminated nutritional supplements. S. Afr. Med. J. 2005Jul.;95(7):510–1.


KAJ LAHKO NAREDIMO?


NSF certified products: http://www.nsfsport.com/listings/certified_products.asp


http://www.koelnerliste.com/en/cologne-list.html


Prehranska dopolnila veljajo za varna, dokler se ne dokaže, da so nevarna. Zdravila veljajo za nevarna, dokler se ne dokaže, da so varna. (predklinične raziskave, klinične raziskave, farmakovigilanca)

Za prehransko dopolnilo velja, da ni potrebno da je VARNO in UČINKOVITO, da lahko pride na trg. Zdravilo mora biti VARNO in UČINKOVITO.


KARDIOTOKSIČNOST – AKUTNI MIOKARDNI INFARKT


vsebuje 1,3-dimetilamilamin (DMAA) – simpatikomimetiÄ?no delovanje


HEPATOTOKSIČNOST – AKUTNA ODPOVED JETER • klinika Hawaii Department of Health (HDOH) v obdobju maj – oktober 2013 imela 29 akutnih hepatitisov povezanih z uporabo OxyElitePro • 1 športnik umrl • 2 športnika potrebovala presaditev jeter • 2 športnika daljša hospitalizacija • aegelin, DMAA

Smernice za zdravnike: “Clinicians evaluating patients with acute hepatitis should ask about consumption of dietary supplements as part of a comprehensive evaluation. “


doc. dr. Lovro Žiberna, mag. farm. Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani lovro.ziberna@mf.uni-lj.si

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!

Profile for SLOADO

Žiberna - Tveganje za nenamerni doping  

9. Protidopinška konferenca

Žiberna - Tveganje za nenamerni doping  

9. Protidopinška konferenca

Profile for sloado